Ζωικά

πρόσθετα στο έδαφος ήταν κοινή τακτική από εμφάνιση της
γεωργίας.
Ανόργανες

ή οργανικές ενώσεις που πωλούνται στο εμπόριο και
εφαρμόζονται στο έδαφος θεωρούνται ως λιπάσματα.
Υπάρχουν

τουλάχιστον 14 θρεπτικά στοιχεία που προσλαμβάνονται
από το έδαφος (N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, Co, B, Cl).
Το

ασβέστιο και το μαγνήσιο εφαρμόζονται όπου είναι απαραίτητο
αλλά δεν θεωρούνται λιπάσματα.
Το θείο υπάρχει σε πολλά εμπορικά λιπάσματα.
Κοινά λιπάσματα είναι το άζωτο ο φώσφορο, και το κάλιο .
Στη χρήση των λιπασμάτων αποδίδεται το 30 με 40% της
παγκόσμιας γεωργικής παραγωγής.

Τρεις μεγάλες ομάδες

Αζωτούχα
Φωσφορικά
Καλιούχα
Συνήθως συνυπάρχουν τα διάφορα λιπάσματα - νιτρικό κάλιο, φωσφορική
αμμωνία.
Τύπος λιπασμάτων: Εκφράζει την αναλογία των θρεπτικών στοιχείων στο
λίπασμα.

Εκφράζεται με τη σειρά: N - P2O5 - K2O
Περιγράφεται ως εξής: 27-3-9
27% N, 3% P2O5, 9% K2O
Σε κάθε λίπασμα αναγράφεται: το όνομα , ο τύπος, και το όνομα και η
διεύθυνσης του κατασκευαστή.

Τα πρώτα αζωτούχα λιπάσματα παρασκευάσθηκαν με δέσμευση του ατμοσφαιρικού αζώτου ενωρίς τον 20ον αιώνα.Απλά λιπάσματα όταν περιέχουν μόνο μία ένωση αλλά περιέχουν ένα ή δυο θρεπτικά στοιχεία. . Ακολούθησε η παραγωγή των καλιούχων λιπασμάτων από θαλάσσια ιζήματα (τέλος 19ου αιώνος). υγρή και αέριο μορφή. Τα λιπάσματα προσφέρονται στην στερεά. Το πρώτο λίπασμα κατασκευάσθηκε από οστά μετά από διάλυση με οξύ το 1830 στην Αγγλία. Μείγματα λιπασμάτων όταν περιέχουν τουλάχιστον δυο απλά λιπάσματα.

.

Κατάλληλη θερμοκρασία Πίεση. καταλύτης .

Αμμωνία .

.

.

Συνίσταται στα όξινα εδάφη. .

.

.

Νιτρικό ασβέστιο Ca(NO3)2. Νιτρικό ασβέστιο και νιτρικό κάλιο πλέον διαδεδομένα.5% N 19. Νιτρικό κάλιο KNO3 13% Ν. Είναι όλα αφομοιώσιμα από τα φυτά. 36. Το νιτρικό νάτριο προέρχεται από κοιτάσματα της Χιλής. . . 16% N. περιέχει και ιχνοστοιχέια.5% Κ.Νιτρικά άλατα Νιτρικό νάτριο NaNO3. Το νιτρικό κάλιο χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στο καπνό και τα εσπεριδοειδή.5% Ca. 15.

.

.

Ημι-περατή μεμβράνη Κόκκος λιπάσματος .

.

.

7 Απαιτήσεις σε Άζωτο στην εδαφική κλάση (Kg/στρ. 3 μονάδες στο καρπίδιο τον Ιούνιο και 2 μονάδες Ν τον Ιούλιο στο τέλος της καρπόπτωσης Σύνολο: Κg Ν/στρ 4.B A.0 Ποσότητα νερού m3/στρ.4 3 2 2 2 ΕΔΑΦΙΚΗ ΚΛΑΣΗ 2 2 1 2 1 ΚΛΙΣΗ 2 2 2 1 1 ΥΔΡΟΜΟΡΦΙΑ ΥΦΗ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΣΕ ΜΕΣΗΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ-ENTISOLS.) 1.) 8. K και 4.:500 Συγκέντρωση NO3.) 6000 Άζωτο Kg/στρ.Β Α μβ1ΕI Πρόσληψη αζώτου (Kg/στρ) από την καλλιέργεια για μέγιστη παραγωγή (Kg/στρ.5 μονάδες Ν. 14 Συντελεστής μείωσης λιπαντικών μονάδων λόγω μειωμένης βιομάζας για την εδαφική κλάση (%): 0.4 2.40 Ο συντελεστής λίπανσης αυξάνεται λόγω απωλειών αζώτου κατά: 0.66 Συνιστώμενη δόση αζωτούχου λιπάνσεως: 9.(mg 1-1) στο νερό άρδευσης: 15 Προσθήκη Ν από το νερό άρδευσης (Kg/στρ.5% Μείωση λιπαντικών μονάδων λόγω ορυκτοποίησης στην εδαφική κλάση: Απονιτροποίηση: 1.40 0.5 3 2 9.66 Συντελεστής λίπανσης για την εδαφική κλάση: 0. Ποσότητα άρδευσης: 500 m3/στρ Αριθμός αρδεύσεων: 10. m3/στρ ανά άρδευση = 50 Μέτρα: Σύστημα λίπανσης: Βασική με P.5 Σύστημα άρδευσης: καταιονισμός.4 Συντελεστής λίπανσης: 0. INCEPTISOLS Παράμετροι που λαμβάνονται υπ΄όψη για την συνιστώμενη δόση λιπάνσεως A.5 .10 Ποσοστό οργανικής ουσίας (%) στην εδαφική κλάση: 2.5 0.

) 0.10 Ποσοστό οργανικής ουσίας (%) στην εδαφική κλάση: 2.) 220 ελαιόλαδο Άζωτο Kg/στρ.6 Απαιτήσεις σε Άζωτο στην εδαφική κλάση (Kg/στρ.0 Ποσότητα νερού m3/στρ.Β Α μβ1Ε I Πρόσληψη αζώτου (Kg/στρ) από την καλλιέργεια για μέγιστη παραγωγή (Kg/στρ.4 3 2 2 2 ΕΔΑΦΙΚΗ ΚΛΑΣΗ 2 2 1 2 1 ΚΛΙΣΗ 2 2 2 1 1 ΥΔΡΟΜΟΡΦΙΑ ΥΦΗ ΕΛΙΑ ΣΕ ΜΕΣΗΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ-ENTISOLS.:200 Συγκέντρωση NO3.40 1.5 Συντελεστής λίπανσης: 0.62 Ο συντελεστής λίπανσης αυξάνεται λόγω απωλειών αζώτου κατά: 0.5% Μείωση λιπαντικών μονάδων λόγω ορυκτοποίησης στην εδαφική κλάση: Απονιτροποίηση: 1. και οι υπόλοιπες 3 μονάδες Ν μετά 1-2 μήνες Σύνολο: Κg Ν/στρ 6 3 3 12 . 12 Συντελεστής μείωσης λιπαντικών μονάδων λόγω μειωμένης βιομάζας για την εδαφική κλάση (%): 0. m3/στρ ανά άρδευση = 50 Μέτρα: Σύστημα λίπανσης: Βασική με P.4 2.(mg 1-1) στο νερό άρδευσης: 15 Προσθήκη Ν από το νερό άρδευσης (Kg/στρ. 3 μονάδες με το πρώτο πότισμα (Μάιο).0 Συνιστώμενη δόση αζωτούχου λιπάνσεως: 12 Σύστημα άρδευσης: στάγδην. INCEPTISOLS Παράμετροι που λαμβάνονται υπ΄όψη για την συνιστώμενη δόση λιπάνσεως A.0 Συντελεστής λίπανσης για την εδαφική κλάση: 1. K και 5 μονάδες Ν. Ποσότητα άρδευσης: 200 m3/στρ Αριθμός αρδεύσεων: 4.B A.5 0.) 7.

οι υπόλοιπες 12 μονάδες Ν εφαρμόζονται ισομερώς αρχίζοντας από το 4ο φύλλο μέχρι του σπάδικες Σύνολο: Κg Ν/στρ 10.5% Μείωση λιπαντικών μονάδων λόγω ορυκτοποίησης στην εδαφική κλάση: Απονιτροποίηση: 5.65 Ο συντελεστής λίπανσης αυξάνεται λόγω απωλειών αζώτου κατά: 0.5 6 6 22.20 Ποσοστό οργανικής ουσίας (%) στην εδαφική κλάση: 2. 28 Συντελεστής μείωσης λιπαντικών μονάδων λόγω μειωμένης βιομάζας για την εδαφική κλάση (%): 0. m3/στρ ανά άρδευση = 55 Μέτρα: Σύστημα λίπανσης: Βασική με P.B A.2 Απαιτήσεις σε Άζωτο στην εδαφική κλάση (Kg/στρ.5 μονάδες Ν.5 3 Σύστημα άρδευσης: καταιονισμός. INCEPTISOLS Παράμετροι που λαμβάνονται υπ΄όψη για την συνιστώμενη δόση λιπάνσεως A.5 0.81 Συντελεστής λίπανσης για την εδαφική κλάση: 0.0 Ποσότητα νερού m3/στρ.) 1600 Άζωτο Kg/στρ. K και 10.1 Συντελεστής λίπανσης: 0.6 2.(mg 1-1) στο νερό άρδευσης: 15 Προσθήκη Ν από το νερό άρδευσης (Kg/στρ.) 2.5 .4 3 2 2 2 ΕΔΑΦΙΚ Η ΚΛΑΣΗ 2 2 1 2 1 ΚΛΙΣΗ 2 2 2 1 1 ΥΔΡΟΜΟΡΦΙ Α ΥΦΗ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΣΕ ΜΕΣΗΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ-ENTISOLS. Ποσότητα άρδευσης: 650 m /στρ Αριθμός αρδεύσεων: 12.: 650 Συγκέντρωση NO3.Β Α μβ1ΕI Πρόσληψη αζώτου (Kg/στρ) από την καλλιέργεια για μέγιστη παραγωγή (Kg/στρ.) 18.81 Συνιστώμενη δόση αζωτούχου λιπάνσεως: 22.20 0.

0 Απαιτήσεις σε Άζωτο στην εδαφική κλάση (Kg/στρ.4 3 2 2 2 ΕΔΑΦΙΚ Η ΚΛΑΣΗ 2 2 1 2 1 ΚΛΙΣΗ 2 2 2 1 1 ΥΔΡΟΜΟΡΦΙ Α ΥΦΗ ΣΙΤΗΡΑ ΣΕ ΜΕΣΗΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ-ENTISOLS.0 Ποσότητα νερού m3/στρ.5 0.20 0.9 2.) 500 Άζωτο Kg/στρ.83 Συντελεστής λίπανσης για την εδαφική κλάση: 0. Άζωτο 5 μονάδες το Φεβρουάριο και οι υπόλοιπες 6 μονάδες Ν εφαρμόζονται το Μάρτιο Σύνολο: 5 6 11 . K.(mg 1-1) στο νερό άρδευσης: Προσθήκη Ν από το νερό άρδευσης (Kg/στρ.: Συγκέντρωση NO3.66 Ο συντελεστής λίπανσης αυξάνεται λόγω απωλειών αζώτου κατά: 0.Β Α μβ1Ε I Πρόσληψη αζώτου (Kg/στρ) από την καλλιέργεια για μέγιστη παραγωγή (Kg/στρ.6 Συντελεστής λίπανσης: 0.15 Ποσοστό οργανικής ουσίας (%) στην εδαφική κλάση: 2. 13 Συντελεστής μείωσης λιπαντικών μονάδων λόγω μειωμένης βιομάζας για την εδαφική κλάση (%): 0.83 Συνιστώμενη δόση αζωτούχου λιπάνσεως: Σύστημα άρδευσης: καταιονισμός.5% Μείωση λιπαντικών μονάδων λόγω ορυκτοποίησης στην εδαφική κλάση: Απονιτροποίηση: 1.) 8.) 0.B A. INCEPTISOLS Παράμετροι που λαμβάνονται υπ΄όψη για την συνιστώμενη δόση λιπάνσεως A. Ποσότητα άρδευσης: 0 m3/στρ Αριθμός αρδεύσεων: m3/στρ ανά άρδευση = 11 Κg Ν/στρ Μέτρα: Σύστημα λίπανσης: Βασική με P.

70 Συντελεστής λίπανσης για την εδαφική κλάση: 0.Β Α μβ1ΕI Παράμετροι που λαμβάνονται υπ΄όψη για την συνιστώμενη δόση λιπάνσεως Άζωτο Kg/στρ.0 3 Ποσότητα νερού m /στρ.5 0.5% Μείωση λιπαντικών μονάδων λόγω ορυκτοποίησης στην εδαφική κλάση: Απονιτροποίηση: 6.B A. m3/στρ ανά άρδευση = 37 Μέτρα: Σύστημα λίπανσης: Βασική με P.30 Ποσοστό οργανικής ουσίας (%) στην εδαφική κλάση: 2.(mg 1-1) στο νερό άρδευσης: 15 Προσθήκη Ν από το νερό άρδευσης (Kg/στρ. INCEPTISOLS A. Ποσότητα άρδευσης: 450 m3/στρ Αριθμός αρδεύσεων: 12.70 Συνιστώμενη δόση αζωτούχου λιπάνσεως: Σύστημα άρδευσης: Στάγδην.3 2.) 11. K και Ν.5 Απαιτήσεις σε Άζωτο στην εδαφική κλάση (Kg/στρ.56 Ο συντελεστής λίπανσης αυξάνεται λόγω απωλειών αζώτου κατά: 0.) 1.20 0.) 7000 21 Συντελεστής μείωσης λιπαντικών μονάδων λόγω μειωμένης βιομάζας για την εδαφική κλάση (%): 0.4 3 2 2 2 ΕΔΑΦΙΚ Η ΚΛΑΣΗ 2 2 1 2 1 ΚΛΙΣΗ 2 2 2 1 1 ΥΔΡΟΜΟΡΦΙ Α ΥΦΗ ΤΟΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΣΗΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ-ENTISOLS. Πρόσληψη αζώτου (Kg/στρ) από την καλλιέργεια για μέγιστη παραγωγή (Kg/στρ.: 450 Συγκέντρωση NO3. Τις υπόλοιπες μονάδες ισομερώς μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης Σύνολο: 15 Κg Ν/στρ 5 5 5 15 .7 Συντελεστής λίπανσης: 0.

.

.

.

  Ανόργανος φώσφορος Οργανικός φώσφορος .

3Ca3(PO4)2Ca(OH)2 Οξύ – απατίτης .3Ca3(PO4)2CaO Φωσφορικό τριασβέστιο . Γνωστότερες ανόργανες φωσφορούχες ενώσεις: Ασβεστούχες Φθόριο – απατίτης .Ca3(PO4)2 Φωσφορικό διασβέστιο – Ca(HPO4) . Βρίσκεται στο έδαφος κυρίως σε μορφή ορθοφωσφορικών ορυκτών. F.3Ca3(PO4)2CaCO3 Ύδροξυ – απατίτης .Ανόργανος εδαφικός φώσφορος Ενώσεις με Ca.3Ca3(PO4)2CaF Ανθρακικός απατίτης . Fe. Cl οι οποίες είναι δυσδιάλυτες στο νερό.

Fe)5H6(PO4)818H2O Σιδηρούχες Βιβιανίτης – Fe3(PO4)28H2O Στρεγκίτης – Fe(PO4)2H2O .Αργιλούχες Βαρισκίτης .BAl3(PO4)2(OH)6 Ταρανακίτης – K2(Al.AlPO42H2O Γορσεϊξίτης .

Ευκόλως διαθέσιμος φώσφορος στα φυτά είναι : (α) το φωσφορικό διασβέστιο – Ca2(HPO4) (β) Φωσφορικό μονασβέστιο .3Ca3(PO4)2CaF αποτελεί την κύρια πηγή φωσφόρου στο έδαφος.Ca(H2PO4)2 .Φθόριο – απατίτης .

Υφίσταται ορυκτοποίηση όπως και το άζωτο. Μεγαλύτερες ποσότητες βρίσκονται στον επιφανειακό ορίζοντα. Αύξηση του pH ευνοεί την ορυκτοποίηση.Οργανικός Εδαφικός Φώσφορος Απαντά σε ποσοστό 40-50% στις εξής μορφές •Φωσφορολιπίδια •Νουκλεϊκα οξέα •Φωσφορική ινοσιτόλη (έχει προσδιορισθεί στο έδαφος). . Ποσοστό 50-60% βρίσκεται σε μορφές που δεν μπορούν να προσδιορισθούν εύκολα.

Πρόσληψη από τα φυτά του εδαφικού φωσφόρου .

Αποφωσφορυλίωση .

Αφομοιωσιμότητα εδαφικού φωσφόρου Εδάφη τα οποία περιέχουν μεγάλη ποσότητα CaCO3 . φωσφορικό τριασβέστιο. τα φωσφορικά ανιόντα αντιδρούν με τα ασβέστιο και σχηματίζουν άλατα. 2H3PO4 + Ca++ Ca(H2PO4)2 + 2H+ Ca(H2PO4)2 + Ca++ Ca2(HPO4) + 2H+ Ca(H2PO4)2 + 2Ca++ Ca(H2PO4)2 + CaCO3 Ca3(PO4)2 + 4 H+ Ca3(PO4)2 + 2CO2 + 2H2O Η διαλυτότητα βαίνει μειούμενη: φωσφορικό μονασβεστιο. φωσφορικό διασβέστιο. .

Εκτός των αντιδράσεων φωσφόρου με το ασβέστιο. Η δέσμευση δεν είναι απεριόριστος. Υπάρχει σημείο κορεσμού. Η δέσμευση είναι μεγαλύτερη όσο περισσότερο λεπτόκοκκο είναι το CaCO3. υπάρχει δέσμευση στην επιφάνεια των κόκκων CaCO3. Α φ ο μ ο ι ω σ ι μ ό τ η τ α P2O5 .

Διακρίνονται ανάλογα του τρόπου παρασκευής σε: Επεξεργασία με οξέα Θερμική επεξεργασία. .Η παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων άρχισε όταν η επεξεργασία Απατίτη + Θεϊκό οξύ + Οστά Αύξανε τη λιπαντική αποτελεσματικότητα.

.

Λιπάσματα επεξεργασίας με οξέα  Φωσφορικό οξύ – Η3ΡΟ4  Υπερ-φωσφορικά λιπάσματα  Φωσφορικό αμμώνιο  Νιτρο-φωσφορικά λιπάσματα  Λοιπά φωσφορικά υλικά .

Λίπασμα Χημικός τύπος ~% P2O5 P (%) Υπερφωσφορικό Ca(H2PO4)2 και CaHPO4 16-50 7-22 Αμμωνιακά υπερφωσφορικά NH4H2PO4 -CaHPO4 Ca3(PO4)2(NH4)2SO4 16-18 (3-4% Ν) 7-8 Φωσφορικό αμμώνιο NH4H2PO4 48(11% Ν) 21 (NH4)4P2O7 και άλλα 58-60 (12-15% Ν) (NH4)2HPO4 46-53 (21% Ν) 20-23 Μεταφωσφορικό ασβέστιο Ca(PO3)2 62-63 27-28 Φωσφορικό οξύ H3PO4 54 24 H3PO4 και Η4P2O7 76 33 Πολυφωσφορικά αμμώνια Φωσφορικό διαμμώνιο Υπερ-φωσφορικό οξύ .

Φωσφορικό Οξυ Περιέχει 54% P2O5. ή 24% P .

.

Έχει οξινίζουσα επίδραση στο έδαφος. . Ο φώσφορος είναι υδατοδιαλυτός.Δυο τύποι λιπασμάτων (α) Φωσφορικό μονο-αμμώνιο NH4H2PO4 P2O5 48% (11% Ν) (β) Φωσφορικό δι-αμμώνιο (NH4)2HPO4 P2O5 46-53 % (21% Ν). Έχει το πλεονέκτημα του μεικτού λιπάσματος.

 Δεν περιέχουν διαλυτό φώσφορο και ο αφομοιώσιμος είναι μικρότερος του 100%  Δε μπορούν να συνδυασθούν με αμμωνιακά λιπάσματα. ανθρακικού νατρίου και πυριτικού οξέος στους 1100 – 1200οC .ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  Παρασκευάζεται με θέρμανση του απατίτη με ή χωρίς τη προσθήκη άλλων υλικών όπως το πυριτικό οξύ.  Τέτοιου είδους λίπασμα είναι το φωσφορικό λίπασμα της Ρηνανίας. . το οποίο παράγεται με θέρμανση μίγματος απατίτη.  Έχουν μεγάλο κόστος παραγωγής.  Δύναται να χρησιμοποιηθεί και κονιορτοποιημένος απατίτης με μικρή περιεκτικότητα σε αφομοιώσιμο φώσφορο.

ΑΦΟΜΟΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Τα φωσφορικά ανιόντα των λιπασμάτων αντιδρούν ταχύτατα με το έδαφος και σημαντικό ποσοστό αυτών μετατρέπεται σε μη αφομοιώσιμες μορφές. . Η δέσμευση από το έδαφος είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια του λιπάσματος. Για περιορισμό της δέσμευσης του λιπάσματος παρασκευάζονται σε κοκκώδη μορφή και τοποθετείται σε λωρίδες πλησίον του σπόρου ή των ριζών. Τα χρησιμοποιούμενα μεγέθη κόκκων κυμαίνονται από 1 – 2 mm.

Είσοδος ύδατος .

 Η μέγιστη επίδραση της φωσφορικής λίπανσης στην απόδοση των καλλιεργειών επιτυγχάνεται εφόσον οι καλλιέργειες λιπαίνονται και με τα άλλα απαραίτητα στοιχεία.  Η συστηματική λίπανση ασβεστούχων εδαφών μπορεί να δημιουργήσει αποθέματα αφομοιώσιμου φωσφόρου.ΧΡΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ  Με την πάροδο του χρόνου ένα μέρος του φωσφόρου. η οποία φαίνεται να έχει καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με τη διασπορά του λιπάσματος σε όλη την επιφάνεια του εδάφους. αδρανοποιείται.  Προτιμάται η κατά λωρίδες λίπανση. μικρής βλαστικής περιόδου και σχετικώς μικρού ριζικού συστήματος πρέπει να χρησιμοποιούνται λιπάσματα με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό φώσφορο. αναλόγως των διαστάσεων των κόκκων του λιπάσματος αλλά και τις ιδιότητες του εδάφους.  Σε καλλιέργειες ειδών με γρήγορη ανάπτυξη. .

Διαθέσιμος Φώσφορος (mg Ρ/Kg εδάφους) 20 40 60 80 100 120 140 -25 Βάθος Εδάφους (εκ.) -50 -75 -100 -125 -150 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 6 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 7 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 9 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 10 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 13 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 26 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 27 .

Διαθέσιμος Φώσφορος (mg Ρ/kg εδάφους) 20 40 60 80 100 120 140 160 -25 Βάθος Εδάφους (εκ.) -50 -75 -100 -125 -150 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 16 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 17 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 32 .

Το κάλιο αποτελεί το τρίτο σημαντικό θρεπτικό στοιχείο.
Κυμαίνεται στα εδάφη από 0,2-2,5%.
Επηρεάζει:
(α) την ανθεκτικότητα των φυτών στις ασθένειες.
(β) τη σύνθεση των σακχάρων.
(γ) τη σύνθεση της χλωροφύλλης.
Βασική πηγή καλίου στο έδαφος είναι:
(α) Καλιούχοι άστριοι KAlSi3O8,
(β) Μοσχοβίτης H2KAl3(SiO4)3
(γ) Βιοτίτης (H,K)2[Mg,Fe]2Al2(SiO4)3
(d) Λοιπά ορυκτά.

Η περιεκτικότητα των εδαφών σε κάλιο ποικίλει ανάλογα :
(α) Μητρικό πέτρωμα
Εδάφη σε σχιστόλιθο, γρανίτη πλούσια σε κάλιο
Εδάφη σε ψαμμίτες, θαλάσσια ιζήματα περιέχουν μικρό ποσοστό
καλίου.
(β) Βαθμό εξέλιξης του εδάφους (Entisols + , Alfissols - ).
Το κάλιο στα πρωτογενή ορυκτά είναι δυσκόλως αφομοιώσιμο.
Σειρά απελευθέρωσης Βιοτίτης> μοσχοβίτης>άστριοι.
Ευκόλως διαθέσιμο είναι το κάλιο του εδαφικού διαλύματος και το
ανταλλάξιμο.
Το δυσκόλως αφομοιώσιμο αποτελεί το 90-98% του συνολικού
καλίου.

.

.

Αφομοιωσιμότητα Καλίου .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Κρίσιμη συγκέντρωση ανταλλαξίμου καλίου 80 mg K/kg εδάφους. Ορυκτολογικής τους σύστασης (καλιούχα ορυκτά μαρμαρυγίες . . ιλλίτες). η οποία περιορίζει την έκπλυση του καλίου. Στην Ελλάδα φαίνεται ότι τα εδάφη δεν αντιμετωπίζουν έλλειψη καλίου λόγω:  Νεαρού της ηλικίας τους (Entisols). Κοκκομετρικής σύστασης.

Το Θειικό κάλιο συνίσταται στη καλλιέργεια πατάτας επειδή επηρεάζει τη ποιότητα του αμύλου.Καλιούχα λιπάσματα εφαρμόζονται στη πλειοψηφία των καλλιεργειών ως χλωριούχο κάλιο. Έτσι οι γεωργοί βλέπουν βελτίωση στην παραγωγή με προσθήκη καλίου. . Το Θειικό κάλιο συνήθως εφαρμόζεται στο καπνό επειδή το χλώριο επηρεάζει τη καπνιστική ποιότητα. Το χλώριο παρεμποδίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών που προκαλούν ασθένειες. Τα τελευταία χρόνια εντατικές αρδεύσεις δημιουργούν συνθήκες έλλειψης καλίου. Σύγχρονα πειράματα σε φύλλα δείχνουν περιορισμένες ποσότητες καλίου.

Εφαρμογή του καλίου στις γραμμές φύτευσης είναι περισσότερο αποτελεσματική από την διασπορά (πιθανή αλατότητα σε μεγάλες ποσότητες).Κατά την εφαρμογή των λιπασμάτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:  Εδαφικοί παράγοντες (κοκκομετρική σύσταση.  Χονδρόκοκκα εδάφη ή πλούσια σε καολινιτική άργιλλο είναι επιρρεπή στην έκπλυση.  Εδάφη πλούσια σε ορυκτά του τύπου 2:1 δεν παρουσιάζουν προβλήματα έκπλυσης του καλίου.  Χαρακτηριστικά καλλιέργειας (απαιτήσεις). είναι περισσότερο αποτελεσματική στα εδάφη επιρρεπή στην έκπλυση. Διασπορά και ενσωμάτωση του λιπάσματος σε βάθος 20 εκ. ορυκτολογία). .  Κλιματικοί παράγοντες ιδιαίτερα βροχόπτωση.

Ανταλλάξιμο Κάλιο (mg Κ/Kg εδάφους) 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 -25 -50 Βάθος (εκ.) -75 -100 -125 -150 -175 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 5 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 11 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 28 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 29 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 30 .

Καλλιεργητική ομάδα Αμβ3ΕΙ: Εδάφη πολύ βαθειά έως βαθειά. µετρίως έως ατελώς αποστραγγιζόµενα. μετρίως λεπτόκοκκα έως μέσης κοκκομετρικής σύστασης Ανταλλάξιμο Κάλιο (mg Κ/Kg εδάφους) 100 150 200 250 300 350 400 -25 Βάθος Εδάφους (εκ.) -50 -75 -100 -125 -150 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 6 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 7 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 9 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 10 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 13 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 26 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 27 .

E/F.Καλλιεργητική οµάδα Αμβ5Ε: Εδάφη βαθειά έως πολύ βαθειά. κακώς αποστραγγιζόµενα (υδροµορφία D/F. E/G). µετρίως λεπτόκοκκα έως μέσης κοκκομετρικής σύστασης Ανταλλάξιμο Κάλιο (mg Κ/Kg εδάφους) 100 200 300 400 500 600 700 800 -25 Βάθος Εδάφους (εκ.) -50 -75 -100 -125 -150 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 1 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 8 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 14 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 19 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 20 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 21 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 23 .

Ανταλλάξιμο Κάλιο (mg Κ/Kg εδάφος) 100 150 200 250 300 350 -25 Βάθος Εδάφους (εκ.) -50 -75 -100 -125 -150 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 2 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 3 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 22 .Καλλιεργητική ομάδα Αμβ6ΕΙ: Εδάφη πολύ βαθειά. πολύ κακώς αποστραγγιζόµενα (υδροµορφία F και G). λεπτόκοκκα.

) -50 -75 -100 -125 -150 -175 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 16 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 17 ΕΔΑΦΟΤΟΜΗ 32 . λεπτόκοκκα Ανταλλάξιμο Κάλιο (mg Κ/kg εδάφους) 60 80 100 120 140 160 180 200 -25 Βάθος Εδάφους (εκ. µετρίως λεπτόκοκκα.Καλλιεργητική Οµάδα Αμβ8Α: Εδάφη πολύ βαθειά έως βαθειά.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful