English–Polish Glossary — Slownik terminow specjalistycznych A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z List of Professions - Lista Zawodów A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-L-M-N-O-P-R-S-T-W A

abbreviation abdomen ability absence from the u.s. account number accountant accredited school accrued benefits accurate achieve acknowledgement (recognition) acquire act activities of daily living adjustment administrative finality administrative law judge admitted adoption advance filing advance payment adverse claim Advocacy Group affidavit African-Americans aged, blind or disabled skrót brzuch, dolna część tułowia (med.) umiejętność, zaradność, sprawność nieobecność na terenie Stanów Zjednoczonych numer konta księgowy szkoła z akredytacją (oficjalnie nominowana) nagromadzone świadczenia dokładny, ścisły, precyzyjny osiągnąć (cel), odnieść (sukces), spełnić, ziścić, urzeczywistnić uznanie czegoś nabywać, uzyskiwać, zdobywać ustawa codzienne zajęcia dostosowanie, dopasowanie, korekta administracyjnie nieodwołalne (np. prawo, postanowienie) Sędzia Prawa Administracyjnego przyjęty (do szpitala), przyznający sie do czegoś adopcja występowanie z wnioskiem przed terminem płatność z góry niekorzystny wniosek Grupa Obrońców Prawnych oświadczenie pod przysięga Amerykanie pochodzenia Afrykańskiego w podeszłym wieku, niewidomi lub niepełnosprawni

następny

lista

A
agree to notify agreement agricultural equipment agricultural labor aid (help) aid and advice to appellant AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) AIDS Related Complex (ARC) AIME (Average Indexed Monthly Earnings) alcoholic alcoholism alien alien lawfully admitted Alien Registration Card alien status allergist allotment allowance letter ambulance Ambulatory surgical center amend (to) amended birth certificate American Council Savings Education amount amputate (to) amputation amyotrophic lateral sclerosis ALS ankle annual earnings test wyrażenie zgody na zawiadomienie umowa, porozumienie, zgoda na coś wyposażenie rolnicze praca na roli (w gospodarstwie rolnym) pomoc (prawna, humanitarna, finansowa) pomoc i rada udzielona osobie odwołującej się (od decyzji) nabyty zespół braku odporności AIDS zespół chorób związanych z AIDS stawka określająca przeciętne miesięczne zarobki od momentu rozpoczęcia pracy; stosowana do obliczenia podstawowych świadczeń emerytalnych (PIA Podstawowa Stawka Ubezpieczenia Społecznego) alkoholik alkoholizm (nałóg picia alkoholu) imigrant legalnie przebywający imigrant Karta Rejestracyjna Legalnego Imigranta (tzw. popularnie „Zielona Karta” status imigracyjny alergolog med. potrącenie (z płacy) list zawiadamiający o przyznaniu świadczeń karetka pogotowia Ambulatoryjny Ośrodek Zabiegów Chirurgicznych wnieść poprawkę metryka urodzenia z naniesionymi poprawkami Amerykańska Rada d/s Ratowania Oświaty suma, kwota amputować, odejmować amputacja, odjęcie stwardnienie zanikowe boczne. kostka, staw skokowy sprawdzian rocznych zarobków

poprzednie

następny

lista

A
annual leave annual report of earnings annuitant annuity annulment anonymous antiques appeal appeal rights Appeals Council Appeals Council Process Improvement (ACPI) appellant applicant application appointment (date) appointment (to appoint) appointment of representative approved school approximate Area Agency on Aging area code arises arm arthritis assets assign number assignment assisted living assumption assure urlop roczny zgłoszenie rocznych zarobków pobierający (rentę) świadczenia dożywotne np. renta unieważnienie, zniesienie anonimowy, bezimienny antyki odwołanie prawa do odwołania Rada Odwoławcza Udoskonalenie Procesu Odwołań Rady Odwoławczej odwołujący się, strona odwołująca się osoba składająca wniosek wniosek data umówionego spotkania, wizyty nominować, mianować mianowanie przedstawiciela Zakład Poprawczy przybliżony, zbliżony Rejonowy Urząd d/s Pomocy Starym Ludziom kod pocztowy Wynikać z, powstawać, pojawiać się ramię artretyzm, zapalenie stawu(ów) majątek przydzielony numer misja, zadanie długoterminowa opieka nad starszymi osobami, które potrzebują sporadycznej pomocy założenie zapewniać, gwarantować

poprzednie

następny

lista

A
asthma asylee atrributable attain insured status attainment of age attending school attorney attorney fees aunt authorize Authorized Health Agency authorized representative automatic enrollment automatic entitlement automatic increase automatic recomputation availability of funds average Average Indexed Monthly Earnings (AIME) average yearly earnings award award certificate award letter astma osoba, której przyznano azyl polityczny przyczyniający się osiągniecie statusu upoważniającego do pobierania świadczeń osiągniecie odpowiedniego wieku, dojście do wieku uczęszczanie do szkoły prawnik, adwokat opłaty za usługi prawne ciotka autoryzować, upoważniać upoważniona Agencja Opieki Zdrowotnej upoważniony przedstawiciel automatyczne wciągniecie na listę, automatyczny zapis automatyczne uprawnienie automatyczna podwyżka automatyczne przeliczenie dostęp do funduszy przeciętny średnia przeciętnych miesięcznych zarobków, na podstawie której wyliczane są późniejsze świadczenia emerytalne przeciętne, roczne zarobki nagroda, przyznanie świadectwo otrzymania nagrody list zawiadamiający o przyznaniu świadczeń

B
baby boomers baby sitter back back pay bad debt osoby urodzone w latach 1946-1964 opiekunka do dziecka plecy, kręgosłup zalęgła kwota pieniężna potworny dług

poprzednie

następny

lista

B
bandages bank bank account bank book bank statement bankrupt baptismal certificate barber become effective beforehand beneficiary’s behalf benefit amount Benefit Eligibility Screening Tool (BEST) benefit estimate benefit increase benefit payments benefit period Benefit Statement benign bequest Better Business Bureau bigamous marriage bill billing statement biologicals biopsy black lung disease bladder blindness block (on claim form) opatrunki bank konto bankowe książeczka oszczędnościowa wyciąg z konta upadły, zrujnowany, bankrut Świadectwo Chrztu fryzjer męski wchodzi w życie wcześniej, uprzednio, z wyprzedzeniem, zrobić coś z góry w imieniu spadkobiercy(czyni) kwota świadczeń program używany przy podejmowaniu decyzji o należności świadczeń szacunkowa wysokość świadczeń podwyżka świadczeń świadczenia pieniężne okres trwania świadczeń Zestawienie Świadczeń dobroduszny, dobroczynny, zbawienny zapis, spadek Biuro d/s Poprawy Usług Konsumenta bigamiczne małżeństwo rachunek odcinek rachunku do zapłacenia biologiczny biopsja (badanie pobranego wycinka) górnicza choroba płucna związana z wdychaniem pyłu węglowego, pylica pęcherz moczowy ślepota (całkowita utrata wzroku) kratka (na wniosku)

poprzednie

następny

lista

B
blood blood transfusion Board of Directors Board of Trustees boarding house bona-fide bond bone bookkeeper both braces (dental) braces (limbs) brain brain scan breadwinner breast breathing test breathlessness bribery bronchitis brother-in-law burden of proof bureau Bureau of Citizenship and Immigration Services burial expenses burial plot bury business business school krew transfuzja krwi Rada Nadzorcza Rada Zarządzająca pensjonat prawdziwe, autentyczne (np. oświadczenie) obligacja, kaucja (sadowa) kość buchalter, księgowy obydwa, obydwie, obydwaj, obydwoje, obydwojga aparat ortodontyczny szyny ( kończyny) mózg badanie mózgu, tomografia osoba utrzymująca rodzinę pierś badanie wydolności oddechowej bez tchu przekupstwo, łapownictwo zapalenie oskrzeli szwagier ciężar udowodnienia biuro Biuro Usług Imigracyjnych i Spraw Dot. Obywatelstwa koszty związane z pochówkiem grób, miejsce na cmentarzu pochować, pogrzebać przedsiębiorstwo, firma, biznes, interes Szkoła Zarządzania i Administracji

poprzednie

następny

lista

C
Cabinet Secretaries calendar year calf California Veteran’s Cash Benefits (CVCB) cancellation cane car title cardiac arrest care and welfare caretaker carrier (Part B) cash cash benefits cash wages cast (plaster) catastrophic coverage catastrophic illness cattle cause cavity (dental) CD ROM ceiling Census Bureau Centers for Disease Control and Prevention Centers for Medicare and Medicaid Services central visual acuity cerebral palsy certificate of deposit certified check Sekretariat Zarządu (ministerstwa) rok kalendarzowy łydka świadczenia dla starszych amerykańskich weteranów pochodzenia filipińskiego, którzy walczyli w II Wojnie Światowej po stronie amerykańskiej i mieszkających w Kalifornii odwołanie, anulowanie, wycofanie się laska spacerowa tytuł własności samochodu zawał serca (zatrzymanie akcji serca) opieka społeczna i zasiłek osoba opiekująca się inną osobą firma ubezpieczeniowa odpowiedzialna za usługi części B Medicare gotówka, pieniądze świadczenia gotówkowe gotówkowe wynagrodzenie za prace gips pokrycie na wypadek katastrofy katastrofalna choroba bydło przyczyna, powód dziura w zębie, ubytek dyski z informacjami do odtworzenia w komputerze pułap, sufit Biuro d/s Spisu Ludności Ośrodek d/s Kontroli i Zapobiegania Chorobom Ośrodki Usług Zdrowotnych Medicare i Medicaid Ośrodek do Badan Ostrości Wzroku porażenie mózgowe poświadczenie wpłaty na konto bankowe lub świadectwo lokaty terminowej czek potwierdzony (bank)

poprzednie

następny

lista

C
certifying of payments cessation following trial work period (TWP) cessation of disability cessation of disability because of a health improvement change in income, resources, composition of family, and living arrangements change of payee change of residence charge (cost) charitable organization check (money) check (verb) check (x) check list check stub checking account chemotherapy chest child support childhood childhood disability benefits chiropractor Christian Science Practitioner Christian Science Sanatorium chronic kidney failure chronic renal disease Church of Christ, Scientist cirrhosis of the liver citizenship citrus grove city potwierdzając płatności sprawdzian próbnego okresu pracy następujący po okresie wstrzymania świadczeń inwalidzkich zmiana decyzji z niepełnosprawności na pełnosprawność zmiana decyzji odnośnie inwalidztwa ze względu na poprawę stanu zdrowia zmiana w dochodzie, źródłach utrzymania, składzie rodziny i warunkach życia zmiana osoby wyznaczonej na zarządzanie świadczeniami zmiana miejsca zamieszkania koszt organizacja charytatywna czek (pieniężny) sprawdzać odhaczyć lista obecności odcinek z wypłaty konto czekowe chemioterapia klatka piersiowa alimenty dzieciństwo świadczenia renty inwalidzkiej w okresie dzieciństwa kręgarz osoba wierząca w wyleczenie poprzez wiarę-(organizacja religijna istniejąca na terenie USA od 1866 roku) sanatorium organizacji Christian Science leczące wiara przewlekła niewydolność nerek przewlekła choroba nerek nauka o Chrześcijaństwie, organizacja religijna wierząca w metodę naturalnego wyzdrowienia przez uzdrawiacza marskość wątroby obywatelstwo gaj cytrusowy miasto

poprzednie

następny

lista

C
Civil Service Retirement System civil status claim claim number claimant claim-for Medicare payment Class Action Court Case clergyman, priest clinical records COLA (Cost of Living Adjustment) colitis color of law combination of impairments combined combined check commission common-law marriage competitive Medical Plans (CMPs) complaint (legal) complaints complementary complete complete an application comply with comprehensive outpatient rehabilitation compute computer concealment concerning confidentiality system emerytalny państwowej Służby Cywilnej stan cywilny wniosek numer sprawy osoba składająca wniosek wniosek o płatność Medicare sprawa sądowa z powództwa grupowego duchowny, ksiądz historia choroby leczonej w klinice podwyżka związana z kosztami inflacji zapalenie okrężnicy prawo zabraniające znęcania sie, łamania praw człowieka przez przedstawiciela jakiejkolwiek władzy połączenie rożnych chorób (dolegliwości) połączone czek grupowy rożnych organizacji, zarejestrowanych pod tym samym numerem licencyjnym prowizja konkubinat współzawodniczące ze sobą programy ubezpieczenia medycznego skarga, zażalenie uskarżanie się (np. na dolegliwości) komplementarny, wzajemnie uzupełniający się wypełnić wypełnić wniosek podporządkować się wszechstronna rehabilitacja ambulatoryjna obliczać komputer ukrywanie dotyczący poufność

poprzednie

następny

lista

C
confinement conflict of interest congressman consent conserved funds conspiracy to defraud constructive payment consulate consultative examination consulting physician Consumer Affairs Office Consumer Price Index (CPI) contains continuance of eligibility continuing disability continuing disability reviews contradict contribution convalescent home convenience items conversion corrective lenses cost-of-living (COLA) costs Counseling Services countable resources (SSI) court order coverage covered covered by Social Security ograniczenie, odosobnienie konflikt interesów członek Kongresu, kongresman zgoda zaoszczędzone fundusze porozumienie przestępcze domniemana płatność Konsulat konsultingowe badanie lekarskie lekarz przeprowadzający badanie Ministerstwo D/Spraw Konsumenta Index Cen Konsumenta zawiera, składa się kontynuacja uprawnień kontynuowanie niepełnosprawności (inwalidztwa) obowiązek dokonywania przeglądów medycznych celem ustalenia czy osoba otrzymująca rentę inwalidzka jest nadal niepełnosprawna zaprzeczać wkład, udział, przyczynek sanatorium przedmioty dogodnego użytku zamiana szkła korekcyjne koszty inflacji koszty Poradnia Psychologiczna brane pod uwagę źródła dochodu (SSI) nakaz sądowy pokrycie (np. ubezpieczenia) pokryte pokryte przez program Ubezpieczenia Społecznego

poprzednie

następny

lista

C
credit crew leader crime crippled criteria crop sharing cross examination cross refer crutches cultivation current asset current market value current year currently insured custodial care custody cystic fibrosis kredyt zarządzający grupa (przywódca grupy) przestępstwo, zbrodnia okaleczony kryteria koszty dzierżawy opłacane częścią zebranych plonów przesłuchanie, krzyżowy ogień pytań odnosić się, odsyłać kule uprawa ziemi aktualny majątek aktualna cena rynkowa bieżący rok aktualnie uprawniony do otrzymywania świadczeń dozór nad pensjonariuszami w domu opieki kuratela, opieka mukowiscydoza

D
daily maintenance data processing daughter-in-law dead deaf death certificate decayed tooth deceased decedent outside of U.S. decrease decree deductible dzienne utrzymanie przetwarzanie danych synowa nieżywy, nieżywa, głuchy Akt Zgonu zepsuty ząb zmarły(a) zmarły(a) poza terenem Stanów Zjednoczonych zmniejszać, maleć dekret koszty udziału własnego

poprzednie

następny

lista

D
deduction deed (property) deem deemable income deemed child deemed income deferment deferred compensation delay delayed birth certificate delayed retirement credits delinquent demonstrated denial letter denial notice dental care dental cavity Department of Agriculture Department of Health and Human Services Department of Homeland Security Department of Human Resources Department of Justice Department of Labor Department of Labor’s Wage & Hour Division Department of Public Welfare Department of Social Services Department of Veterans Affairs dependency dependency and support dependent potracenie, odciągniecie tytuł własności domu przypisać (komuś coś) przypisywany dochód (rodziców do dzieci, męża żonie, dziecka dziecku ) przypisany dziecku przypisany dochód (komuś) np dochód rodziców przypisany dziecku otrzymującemu SSI odroczenie, odłożenie odszkodowanie wypłacane w odstępach czasu opóźnienie, odroczenie metryka urodzenia wydana z opóźnieniem dodatkowe kredyty związane z, późniejszym niż pełen wiek emerytalny, przejściem na emeryturę zaległy, zaległe zaprezentowany odmowny list odmowne pismo opieka dentystyczna dziura w zębie Ministerstwo Rolnictwa Ministerstwo Zdrowia i Usług Społecznych Ministerstwo Bezpieczeństwa Kraju Ministerstwo Działu Kadr Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Pracy Departament Oddziału d/s Wynagrodzenia i Godzin Zatrudnienia Ministerstwo Opieki Społecznej patrz powyżej Ministerstwo d/s Spraw Kombatantów uzależnienie od czegos, poleganie na kimś poleganie i utrzymywanie osoba będąca na czyimś utrzymaniu

poprzednie

następny

lista

D
deportation Deputy Commissioner detailed deterioration determined period of time developmental device diabetic diagnosis diagnosis Related Group Classification (DRG’s) diagnostic test dialysis die diminish direct deposit disability disability denial notice Disability Determination Services disability evaluation specialist disability freeze disability insurance disabled widow or widower disallow disallowance discharge discharge (from a hospital) discharged (military service) disclaimer disclosure of information discount deportacja (przymusowe wydalenie z kraju zamieszkania) Zastępca Komisarza szczegółowy, drobiazgowy pogarszanie się czas określony rozwojowy urządzenie, przyrząd osoba chora na cukrzyce (cukrzyk) rozpoznanie, diagnoza diagnoza powiązana z grupą klasyfikacji badanie rozpoznawcze, diagnostyczne dializa umrzeć zmniejszać się, kurczyć bezpośredni przelew na konto niepełnosprawność, inwalidztwo pismo odmawiające przyznania renty inwalidzkiej Departament Orzecznictwa Lekarskiego specjalista oceniający stopień inwalidztwa zamrożenie świadczeń renty inwalidzkiej ubezpieczenie inwalidzkie niepełnosprawni: wdowa lub wdowiec odrzucić, odmówić odrzucenie, odmowa zwolnić, wypisać wypisanie ze szpitala zwolnienie ze służby wojskowej zrzeczenie się ujawnienie informacji Zniżka

poprzednie

następny

lista

D
discrepancy diskette disqualify District Manager dividends divorce divulge Do you agree? doctor and other medical bills doctor’s office document subject to verification domestic services domestic workers domicile download (computer) Down’s Syndrome draft card dressings (surgical) DRG (Diagnosis Related Group Classification) driver’s license drop-out (school) drop-out years drown drug drug addict drug addiction due process of law duplicate claim durable medical equipment duration rozbieżność, sprzeczność dyskietka zdyskwalifikować, odebrać komuś prawo Dyrektor Rejonowy dywidendy rozwód wyjawiać, zdradzać Czy sie Pan/I zgadza? rachunki za wizyty u lekarza i inne usługi lekarskie gabinet lekarski dokument podlegający weryfikacji usługi na terenie domu pracownicy zatrudnieni do wykonywania prac domowych miejsce zamieszkania ściąganie danych (komputerowych) zespół Downa Karta Poboru do wojska opatrunek (chirurgiczny) diagnoza powiązana z grupa klasyfikacji prawo jazdy osoba, która porzuciła szkołę nie liczące się lata topić lekarstwo narkoman, narkomanka uzależnienie od narkotyków właściwy proces sądowy podwójny wniosek (złożony dwukrotnie) trwały sprzęt medyczny na czas trwania

poprzednie

następny

lista

D
duration and continuity The Deceptive Mailings Prevention Act czas trwania i ciągłość Akt Zapobiegania rozprowadzaniu kłamliwej poczty

E
e-mail ear earned income earnings earnings record earnings test effective date elapsed years elbow electrocardiogram electronic newsletter electronic transfer account (ETA) eligibility eligible eligible individual eliminate emergency emergency room emergency service employer employer’s quarterly tax return employment relationship employment support enclosed enclosure encourage endorsement wiadomość przekazana poczta elektroniczna ucho wypracowany dochód zarobki rejestr zarobków sprawdzian wysokości zarobków data wejścia w życie lata pracy najwyższych zarobków łokieć elektrokardiogram biuletyn informacyjny przesłany pocztą elektroniczną elektroniczny przelew na konto uprawnienie uprawniony osoba uprawniona wykluczyć, wyeliminować stan pogotowia pogotowie ratunkowe usługi w nagłym wypadku pracodawca kwartalne rozliczanie sie z podatku przez pracodawcę związek z pracodawca poparcie w zatrudnianiu (osób niepełnosprawnych) załączony załącznik zachęcać aprobata, zatwierdzenie

poprzednie

następny

lista

E
end-stage renal disease enroll enrollee enrollment period enrollment register enter into force entitled entitlement epilepsy/epileptic Equal Access to Justice Act Equal Opportunity Commission Equal Opportunity Employer equip equitable equity value essential person establish estimate estimated value estimates estrangement events evidence exact excess income exclusion of wages exempt exhaust (to) exhibit (to) niewydolność nerek zapisywać, wciągać na listę osoba zapisująca się, wciągająca się na listę okres wyznaczony na zapis wpis do rejestru wejść w życie uprawniony uprawnienie padaczka, epilepsja prawo do otrzymania wynagrodzenia przez prawników i inne osoby, które biorą udział w tzw. „kontradyktoryjnych orzeczeniach” przed Komisja d/s Kontroli Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracowniczego Komisja D/S Równouprawnienia Zawodowego Pracodawca kierujący się zasadą równouprawnienia zawodowego wyposażyć sprawiedliwy, słuszny wartość własna nieruchomości niezbędna osoba ustalić, ustalać szacować, wyceniać w przybliżeniu oszacowana wartość, wyceniona wycenia się separacja wydarzenia dowód dokładny dochód ponad normę wykluczenie zarobków zwolniony wyczerpać wystawiać

poprzednie

następny

lista

E
expect expedite expenses expenses to be borne by claimant expire extended care extended coverage extension eye spodziewać się, oczekiwać przyśpieszyć, usprawniać procedurę wydatki koszty do zapłacenia przez klienta wygasać przedłużony okres opieki przedłużony okres pokrycia ubezpieczeniowego przedłużenie (np okresu płatności, spłacania zaległości, itp.) oko

F
face face-to-face interview facilities factsheet failure to prosecute failure to report fair market value false statement false teeth false, fictitious or fraudulent family employment Family Maximum Benefits farm farm work farmer farmworkers father-in-law fatigue fax (noun) fax (verb) twarz rozmowa przeprowadzona osobiście udogodnienia, urządzenia, obiekty ulotka informacyjna zaniedbanie w złożeniu oskarżenia zaniedbanie w zgłoszeniu (np. zmian) aktualna wartość rynkowa kłamliwe oświadczenie sztuczne zęby nieprawdziwe, zmyślone lub fałszywe zatrudnienie przez rodzinę maksymalne świadczenia, jakie można wypłacić rodzinie gospodarstwo rolne zatrudnienie w gospodarstwie rolnym, praca na roli rolnik pracownicy zatrudnieni do pracy na roli teść zmęczenie, wycieńczenie faks przefaksować, przesłać faksem

poprzednie

następny

lista

F
Federal Employees Retirement System (FERS) federal grants Federal Insurance Contributions Act (F.I.C.A) Federal Trade Commission fees felonious and intentional homicide felonious homicide felony figured file file an application file for civil action filing date filling (teeth) finality of decision financial hardship finding (legal) findings (legal) fine finger fingernail fiscal year five-year continuous residence flu-shot follow-up food stamps foot foreign legal adoption Foreign Work Test foreman Plan emerytalny pracowników Rządu Federalnego zapomogi/ zasiłki wypłacane przez Rząd Federalny Ustawa o odprowadzaniu zaliczek na rzecz podatku federalnego Federalna Komisja D/S Handlu opłaty zbrodnia z premedytacją zbrodnia przestępstwo dojść do wniosku, że; teczka z aktami złożyć wniosek złożyć wniosek o sprawę cywilna data złożenia wniosku plomba ostateczność decyzji trudności finansowe orzeczenie, werdykt orzeczenia grzywna, kara palec paznokiec rok budżetowy nieprzerwany, pięcioletni okres zamieszkania szczepienie przeciwko grypie ciąg dalszy, kontynuacja kartki żywnościowe stopa legalna adopcja dziecka urodzonego w innym kraju sprawdzian wysokości zarobków dla osób, pobierających świadczenia i zatrudnionych na terenie innego kraju brygadzista, kierownik budowy

poprzednie

następny

lista

F
forgery form form W-2 foster care foster home fraud Fraud and Abuse Hotline free pamphlet freeze friend Full Retirement Age full-time full-time nursing care full-time student fully insured funded funds funeral fałszerstwo formularz formularz zarobków pracownika używany do rozliczenia podatków opieka zastępcza rodzina zastępcza oszustwo specjalna linia telefoniczna gdzie zgłasza się przypadki oszustwa i znęcania się (tzw. gorąca linia) darmowa broszurka zamrozić (świadczenia na jakiś czas) przyjaciel pełen wiek emerytalny pełny wymiar godzin opieka pielęgniarska w pełnym wymiarze godzin uniw.student(a) studiujący(a) w pełnym wymiarze godzin osoba w pełni ubezpieczona pochodzący z funduszy, opłacany przez fundusze, środki, kapitał pogrzeb

G
G.A.O. (General Accounting Office) gall bladder gallstone garnish general enrollment period gift glasses gold golden good cause Government Pension Offset Główne Biuro Prowadzenia Ewidencji woreczek żółciowy kamienie w woreczku żółciowym zająć pieniądze dłużnika okres powszechnego wpisu prezent, upominek, podarunek okulary złoto złoty uzasadnienie, usprawiedliwienie wyrównanie emerytury rządowej

poprzednie

następny

lista

G
grant gratuitous military wage credits gross earnings Growth Domestic Product (GDP) guidelines gums zapomoga, zasiłek kredyty pracy dla weteranów w wysokości 160 USD za każdy miesiąc aktywnej służby wojskowej w okresie po 15 września 1940 r. do końca grudnia 1956 r. zarobki brutto zwiększenie produkcji artykułów krajowych dane wytyczne dziąsła

H
hair hand handicap handicapped individual handle (to) harassment hard disk hardship case hardware (computer) harvest (noun) harvest (verb) head Head Start Program heading Health Care Financing Administration (HCFA) health insurance hearing hearing aid hearing officer hearing proceedings hearing process heart heart attack włosy ręka inwalidztwo, ułomność inwalida, ułomny zajmować się czymś, dawać sobie radę molestowanie dysk twardy trudny przypadek losowy oprzyrządowanie komputerowe żniwa zbierać (plony) głowa Program Pilotażowy tytuł, nagłówek Administracja d/s Finansów Opieki Zdrowotnej Ubezpieczenie Zdrowotne słuch aparat słuchowy przesłuchujący oficer postępowanie odwoławcze proces odwoławczy serce atak serca

poprzednie

następny

lista

H
heart murmur heel hiatus high blood pressure high density disk hip HIV HMO (Health Maintenance Organization) hobbies hold a hearing holiday Home Health Agency home health aid home health aide home health care home health visit homeless homicide hospice care hospital room hospital stay hospitalized host hotline House of Representatives household household chores household expenses household goods household of another szmer w sercu pięta roztwór, otwór nadciśnienie dyskietka o podwójnej gęstości biodro HIV Organizacja Opieki Zdrowotnej hobby, zainteresowania prowadzić proces odwoławczy święto Agencja Domowej Opieki Zdrowotnej pomoc w domowej opiece zdrowotnej osoba pomagająca w domowej opiece zdrowotnej domowa opieka zdrowotna domowa wizyta lekarska bezdomny zabójstwo opieka w hospicjum pokój szpitalny pobyt w szpitalu przebywanie w szpitalu (hospitalizacja) gospodarz gorąca linia Izba Reprezentantów domownicy codzienne obowiązki domowe wydatki na gospodarstwo domowe przedmioty domowego użytku domostwo kogoś innego

poprzednie

następny

lista

H
household worker householder, head of household housing assistance HUD Human Immunodeficiency Virus (HIV) hypertension hysterectomy pracownik zatrudniony do prac domowych głowa domu pomoc w zakwaterowaniu HUD Wirus ludzkiego niedoboru odporności (HIV) nadciśnienie histeroktomia

I
identity illegal illegitimate child immediate claims taking Immigration and Naturalization Service (INS) immigration records impairment Impairment Related Work Expense (IRWE) in advance in his/her care income (gross) income (net) income tax return incompetent incur independent laboratory services inform information technology inquiry installments insured status Internal Revenue Service (IRS) tożsamość nielegalny dziecko ze związku pozamałżeńskiego natychmiastowe przyjmowanie wniosków Usługi Imigracyjne i Naturalizacyjne akta spraw imigracyjnych upośledzenie wydatki w pracy związane upośledzeniem z góry, z wyprzedzeniem być pod jego/jej opieką dochód brutto dochód netto zwrot z podatku niezdolny do, niekompetentny narażać się na niezależne usługi laboratoryjne poinformować technologia informacji dochodzenie, zapytanie płatności rozłożone na raty status ubezpieczonego Urząd Skarbowy

poprzednie

następny

lista

I
interview intestine intrauterine device investment is subject to issue a decision item itemize rozmowa kwalifikacyjna jelito grube/cienkie, wnętrzności wkładka wewnątrzmaciczna lokata, inwestycja podlegać wydać decyzję przedmiot, rzecz, artykuł wyszczególniać

J
jaw jewelry job training Joint Commission on the Accreditation of Hospitals joint ownership joint venture joints judge jurisdiction jury duty Justice of the Peace szczęka biżuteria szkolenie zawodowe Kolegium Akredytacji Szpitali współwłasność wspólne przedsięwzięcie stawy sędzia jurysdykcja, władza sadownicza okres gotowości do pełnienia obowiązków sędziego przysięgłego Sędzia Pokoju

K
keep keep records keep up with keying (computer, typewriter) kidney kidney transplant knee trzymać, przechowywać prowadzić akta spraw nadążać za czymś/kimś pisać (na komputerze, maszynie do pisania) nerka przeszczep nerki kolano

poprzednie

następny

lista

L
laboratory tests lack (to) lack of severity land landlord last name (surname) lawful admission Lawful Permanent Resident lawyer layoff (worker) leg legal dependency legal guardian legitimate (to) lender lessen letter of denial level of care level of severity levy (to) liability liaison license (permit) lien life expectancy life insurance policy lifetime lifetime reserve light work limit badania laboratoryjne brakować brak powagi grunt, ziemia właściciel wynajmowanego lokalu nazwisko prawnie przyjęty(a) osoba z prawem stałego pobytu prawnik osoba tymczasowo zwolniona z pracy noga bycie prawnie od kogos uzależnionym prawny opiekun uznawać pożyczkodawca, kredytodawca zmniejszać, łagodzić pismo odmowne stopień troski (o kogoś/coś) powaga sytuacji (zdrowotnej) zajmować, konfiskować odpowiedzialność koordynator zezwolenie, licencja zastaw przewidywany okres życia polisa ubezpieczenia na życie okres życia zasoby na cale życie lekka praca granica, ograniczenie

poprzednie

następny

lista

L
link lip list (to) listed events litigation liver livestock living arrangement living expenses living in the same household (LISH) living with loans Local Area Network (LAN) local border crossing card local Department of Health located lodging looking after your interests loss loss of judgment loss of major functions loss of memory loss of speech lost check low back pain low-income lump-sum death payment lung luxury items związek, ogniwo warga wymieniać, wyliczać wymienione zdarzenia droga prawna, spór wątroba żywy inwentarz warunki życia wydatki na życie mieszkając w tym samym gospodarstwie domowym mieszkać z pożyczki miejscowa siec obsługi komputerowej karta przekraczania miejscowej granicy Miejscowy Departament Zdrowia mieszczący sie, położony zakwaterowanie, mieszkanie zajmować się twoimi sprawami utrata, strata utrata rozsądku utrata ważniejszych funkcji utrata pamięci utrata mowy zgubiony czek ból w kręgosłupie dolnym niski przychód jednorazowa płatność w wypadku śmierci płuco przedmioty luksusu

poprzednie

następny

lista

M
mass media magnetic media reporting Magnetic Resonance Imaging (MRI) magnetic tape maiden name mailbox mailing address mailing list maintain records maintenance (of a household) maintenance dialysis major joints make payment make sure malignant malnutrition Managed Care Plan (Medicare) management manager of farm manslaughter marital status marked and severe functional limitation market value marriage to a blood relative material fact material participation maximum amount maximum reduction May is Older Americans Month Medicaid środki masowego przekazu droga magnetyczna relacja za pomocą magnetycznych środków przekazu rezonans magnetyczny – badanie MRI taśma magnetyczna nazwisko panieńskie skrzynka pocztowa adres, na który dostarczana jest poczta lista wysyłkowa utrzymywać w porządku akta utrzymanie gospodarstwa dializa otrzymywana poza terenem szpitala, w innych ośrodkach lub w domu ważniejsze stawy uiścić opłatę upewnić się złośliwy (nowotwór) niedożywienie państwowe ubezpieczenie medyczne (Medicare) zarządzanie zarządca w gospodarstwie rolnym zabójstwo stan cywilny zauważalne i poważne ograniczenia w funkcjonowaniu wartość rynkowa małżeństwo z osobą spokrewnioną istotny fakt istotny udział maksymalna kwota/suma maksymalna obniżka maj jest miesiącem obchodów Dnia Starszego Amerykanina stanowe ubezpieczenie medyczne (Medicaid)

poprzednie

następny

lista

M
medical appliances medical certificate medical coverage medical equipment medical improvement medical opinion medical reasons medical sources medical tests medically determinable Medicare (health insurance) Medicare Catastrophic Coverage Medicare secondary payer meet meet a test meet requirements mental impairment mental incompetence mental retardation midwife military discharge papers military service minimum wage minister minors missing person misunderstanding misuse misuse of benefits urządzenia medyczne zaświadczenie lekarskie pokrycie medyczne wyposażenie medyczne poprawa stanu zdrowiu opinia lekarska ze względu na stan zdrowia medyczne źródła informacyjne badania lekarskie określone z medycznego punktu widzenia państwowe ubezpieczenie medyczne (Medicare) plan ubezpieczenia zdrowotnego w okresie 01/89 do 12/89, który chwilowo zastąpił ubezpieczenie Medicare Medicare jako drugoplanowy płatnik należności spełnić zdać egzamin (życiowy) spełniać wymagania upośledzenie umysłowe umysłowo niezdolny niedorozwój umysłowy akuszerka świadectwo zwolnienia z wojska służba wojskowa minimalna stawka płacy pastor osoby niepełnoletnie osoba zaginiona nieporozumienie nadużywanie nieprawidłowe używanie świadczeń

poprzednie

następny

lista

M
mobile home modified formula money money order month of election monthly benefit monthly earnings test monthly premium moratorium mortgage mortgage (to) mother-in-law mothers/fathers and parents motor vehicles mouth Multi Language Gateway multicolor multiple SSN murmur (heart) mute myth dom na kółkach zmieniona częściowo receptura, zmodyfikowany wzór pieniądze przekaz pieniężny miesiąc wybrany przez klienta do rozpoczęcia świadczeń miesięczne świadczenia sprawdzian miesięcznych zarobków miesięczna składka ubezpieczeniowa moratoria hipoteka obciążać nieruchomość hipoteką teściowa matki/ojcowie i rodzice pojazdy motorowe usta Wielojezyczna Furtka Internetowa wielokolorowy liczne numery ubezpieczenia społecznego szmer w sercu niemy mit

N
nail name National Archives National Automated Clearinghouse Association National Disability Employment Awareness Month national performance review National Press Conference Naturalization Certificate paznokieć imię Narodowe Archiwum Zrzeszenie Narodowej Automatycznej Izby Rozrachunkowej Narodowy Miesiąc Uświadamiania o Konieczności Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych państowa kontrola działalności Państwowa Konferencja Prasowa Świadectwo Uzyskania Obywatelstwa

poprzednie

następny

lista

N
neck need net earnings net earnings from self-employment net farm income net income from self employment net loss net profit network nevertheless newsletter newspaper record nominal value non-citizens non-covered work non-profit organization non-receipt non-renewable nonwork day nose notch babies notice notice of new mailing address notice of non-coverage notice of planned action notify now number holder nurse szyja potrzebować zarobki netto/zarobki na czysto zarobki na czysto osoby zatrudnionej we własnym przedsiębiorstwie dochód netto gospodarstwa rolnego/ dochód na czysto/po zapłaceniu wszystkich podatków dochód na czysto osób zatrudnionych we własnym przedsiębiorstwie straty netto dochód netto sieć informacyjna, telewizyjna niemniej jednak biuletyn wydarzenia odnotowane w gazecie wartość nominalna osoby nie posiadające obywatelstwa praca nie pokryta organizacja nie przynosząca zysku nieotrzymanie nie do przedłużenia dzień wolny od pracy nos osoby urodzone w latach 1917-1920 zawiadomienie zawiadomienie nowym adresie wysyłkowym zawiadomienie o braku pokrycia zawiadomienie o planowanym postępowaniu zawiadomić teraz osoba, która wypracowała lata upoważniające do otrzymywania świadczeń dla siebie i rodziny pielęgniarka

poprzednie

następny

lista

N
nursing care nursing home nursing home compare opieka pielęgniarska dom opieki dla osób fizycznie lub umysłowo niepełnosprawnych statystyczne porównanie warunków, cen, usług domów opieki finansowanych przez Medicare/Medicaid na terenie całego kraju

O
obtain officers officers (corporation) offset offspring often OHA-Office of Hearings and Appeals OIG-Office of Inspector General OIO-Office of International Operations old age oldest Omnibus Budget Reconciliation Act of 1990 (OBRA) one stop one-half support ongoing benefits online onset of disability optional method optional state supplement origin originator OSR-Office of Systems Requirements outpatient outpatient physical therapy services uzyskać oficerowie (osoby wchodzące w skład zarządu) zarząd korporacji zrównoważenie, wyrównanie potomek często Biuro Procesów Odwoławczych Biuro Inspektora Generalnego Biuro Międzynarodowych Działań Operacyjnych starszy wiek najstarszy prawo z 1987 roku dotyczące listy warunków do spełnienia przez Domów Opieki odnośnie praw ich rezydentów wielobranżowy połowa wsparcia finansowego trwające świadczenia za pośrednictwem Internetu data ustalająca początek inwalidztwa metoda zgłaszania dochodów do podatków dla rolników i osób zatrudnionych w swoich własnych przedsiębiorstwach dodatek stanowy pochodzenie pomysłodawca Biuro d/s Spełniania Komputerowych Warunków Systemowych ambulatoryjnie ambulatoryjne usługi fizykoterapeutyczne

poprzednie

następny

lista

O
outside the U.S. overpayment overpayment recovery overpayment refund poza terenem Stanów Zjednoczonych nadpłata odzyskiwanie nadpłaty zwrot nadpłaconej sumy

P
pacemaker package of benefits packed red blood cells paid pain palm of hand palpitations pamphlet Paper Work Reduction Act paralysis part time part time nursing care partial adjudication participating participating hospital parties to partnership passport pasture paternity pathology patient pay as you go basis pay back rozrusznik serca pakiet świadczeń oddzielone czerwone ciałka krwi zapłacone ból dłoń kołatanie serca broszura Akt z 1995 roku maksymalnej eliminacji formularzy papierowych do wypełniania przez klientów w urzędach państwowych i innych paraliż niepelny wymiar godzin opieka pielęgniarska w niepełnym wymiarze godzin częściowe orzeczenie biorący udział biorący udział szpital osoby biorące udział partnerstwo, współudział paszport pastwisko ojcostwo patologia pacjent(a) system płacenia podatku, w którym pracodawca odtrąca część płatności przeznaczonych na podatek do Urzędu Skarbowego wyrównanie

poprzednie

następny

lista

P
pay stub payable payee payment payments in kind payroll PEBES Personal Earnings and Benefit Estimate Statement Peer Review Organization pelvic examination penalty penalty deductions pension pension plan percentage perform period of benefits periodic accounting permanent kidney failure personal effects personal expenses personal grooming personal interview Personal Responsiblity & Work Opportunity Reconciliation Act of 1996 pharmaceutical pharmacist phlebitis physical or mental impairment physical therapy physical therapy and independent practice odcinek z czeku płatne osoba otrzymująca świadczenia/płatności w imieniu osoby, które je przyznano płatność inne płatności otrzymywane od pracodawcy lista płac szacunkowe zestawienie indywidualnych świadczeń organizacja poświecona zwiększaniu poprawy w opiece zdrowotnej osób posiadających ubezpieczenie Medicare od 1982 w Stanie New Jersey badanie pochwy grzywna, kara potracenia grzywny emerytura plan emerytalny procent, odsetek wykonywać, funkcjonować okres płacenia/ otrzymywania świadczeń okresowe księgowanie całkowita niewydolność nerek osobiście dotyczące wydatki osobiste higiena osobista osobiście przeprowadzona rozmowa Prawo podpisane 22 sierpnia 1996 przez Prezydenta Clintona dot otrzymywania zasiłków i zapomogi SSI przez imigrantów farmaceutyczne aptekarz zapalenie żył upośledzenie fizyczne lub umysłowe fizykoterapia fizykoterapia a praktyka przez osoby niezatrudnione, praktykujące w sektorze prywatnym i nie posiadające uprawnień

poprzednie

następny

lista

P
physician piece rate piece rate basis piece work Plan for Achieving Self-Support (PASS) plan or system (wages) play please notify us pneumonia podiatrist policy (insurance) policy (setting) policy number pooled income population postage free posters posthumous power of attorney precedent preferential pregnancy pregnant premiums pre-retirement prescribe prescription presumption presumptive disability priest lekarz(a) stawka akordowa na zasadzie pracy na akord praca an akord plan pracy osób otrzymujących rentę inwalidzką i próbujących się uniezależnić finansowo poprzez podjęcie pracy plan płacy, system wypłacania zarobków bawić się prosimy o zawiadomienie nas zapalenie płuc podiatra, specjalista (tka) od stóp polisa (ubezpieczeniowa) ustalenia zawarte w polisie numer polisy łączny, połączony dochód ludność, zaludnienie nie wymagający opłaty pocztowej plakaty, afisze pośmiertny pełnomocnictwo, upoważnienie precedens uprzywilejowane ciąża w ciąży składki ubezpieczeniowe okres przed przejściem na emeryturę przepisać recepta podstawa do przypuszczenia, że przypuszczalne inwalidztwo ksiądz, duchowny

poprzednie

następny

lista

P
primary Primary Insurance Amount (PIA) print (noun) print (to) printer priority Privacy Act private insurance private insurer private medical counselor process (to) production profit Program Manager Program Service Center (PSC) progressive illness promissory note proof proof of age, identity, citizenship or legal residence status property property tax property valuation prorate prospective payment prostate cancer provide (to) provide services provide treatment for drug addicts and alcoholics provider of physical and speech pathology provider of services podstawowy podstawowa kwota należnych świadczeń wydruk drukować drukarka pierwszeństwo prawo zachowania informacji w tajemnicy prywatne ubezpieczenie prywatny ubezpieczyciel prywatny doradca w sprawach medycznych rozpatrywać produkcja zysk Kierownik Programu Centrum Obsługi Programów postępująca choroba skrypt dłużny dowód potwierdzenie wieku, tożsamości, posiadania obywatelstwa lub statusu stałego rezydenta nieruchomość podatek od nieruchomości wartość nieruchomości obliczać wg stawki potencjalna płatność rak prostaty zapewniać zapewniać usługi zapewnienie leczenie dla narkomanów i alkoholików osoba lub organizacja zapewniająca usługi w zakresie patologii fizycznej i mowy osoba lub organizacja zapewniająca usługi

poprzednie

następny

lista

P
provision of law PSC (Program Service Center) psychiatrist public assistance payments public disability benefits public office public record pulmonary tuberculosis push-button telephone putative marriage postanowienia prawa Centrum Obsługi Programów psychiatra płatności zasiłku pomocy społecznej społeczna renta inwalidzka Biuro Pomocy Społecznej państwowe archiwum gruźlica płuc telefon klawiszowy domniemane małżeństwo

Q
Quadrennial Social Security Advisory Council Qualified Designated Entity Qualified Medicare Beneficiary (QMB) qualified person quarters of coverage question (to) questionable pay questionable retirement zbierająca się co 4 lata Rada Doradcza Urzędu Ubezpieczeń Społecznych prawo imigracyjne dotyczące zmiany statusu osób nie posiadających stałego pobytu, przybyłych przed 01/01/1982 na posiadających status stałego rezydenta osoba kwalifikująca się na pomoc w opłacaniu składek ubezpieczenia Medicare osoba kwalifikująca się kwartały pracy przepytywac, przesłuchiwać wątpliwa zapłata wątpliwy status emerytalny

R
rabbi radiation therapy radiology railroad employment railroad industry railroad retirement Railroad Retirement Board raise (children) raise (crops) rabin terapia metoda naświetlania radiologia, rentgenologia praca na kolei przemyśl kolejowy emerytura kolejowa Kolejowy Zarząd d/s Emerytur wychowywać (dzieci) uprawiać (role)

poprzednie

następny

lista

R
real estate real estate salesman reasonable charges receipts recipient recomputation reconsideration recontact record recorded recover or recoup recur red blood cells reduce reduced benefits reentitlement reentry permit referral reforms refugee refund form regain regardless register (to) regret regular services regulation reimburse reinstate related by marriage nieruchomość sprzedawca nieruchomości sensowne opłaty pokwitowania osoba otrzymująca świadczenia/płatności ponowne przeliczenie ponowne rozważenie decyzji Reconsideration I –szy stopień odwołania od decyzji ponowne skontaktowanie się akta zanotowane powrócić do zdrowia lub odzyskać zdrowie powracać (ból) czerwone ciałka krwi zmniejszyć, obniżyć zmniejszone świadczenia zmiana uprawnienia pozwolenie na powtórne przekroczenie granicy skierowanie reformy uchodźca formularz potrzebny do otrzymania zwrotu odzyskać bez względu na zarejestrować żałować normalne usługi przepis, zasada zwrócić koszty czegoś przywracać spokrewniony przez małżeństwo

poprzednie

następny

lista

R
related to relationship relatives (or by marriage) release (information) release (medical) relocate remand remarks remarriage remuneration renal failure renal transplant renewal commission rent rental income renter replace replacement rate report (to) report of work activity reporting events representative payee request for hearing request for reconsideration request not timely filed require (to) requirement reserve fund residence resident status spokrewniony z kimś pokrewieństwo spokrewnieni lub przez małżeństwo ujawnić (informacje) udostępnić historie choroby przeprowadzać się, przenosić odsyłać sprawę do niższej instancji uwagi ponowne małżeństwo rekompensata niewydolność nerek przeszczep nerki wznowiona prowizja wynająć dochód z wynajmu osoba wynajmująca zastępować coś czymś stawka zastępcza zgłosić zgłosić pracę reportaż wydarzeń przedstawiciel otrzymujący świadczenia w imieniu kogoś innego wniosek o rozprawę sądowa wniosek o ponowne rozważenie decyzji wniosek nie złożony w terminie wymagać wymaganie fundusz rezerwowy miejsce stałego pobytu status rezydenta

poprzednie

następny

lista

R
residual functional capacity resources respite care responsibilities rest home restitution restricted countries restricted function resumption of payments retarded retire (to) retired retirement Retirement Earnings Test retirement insurance retroactive retroactivity revaluation of assets reversal review rib right to a hearing room and board root canal royalties rule ruling rural health clinics ograniczone zdolności funkcjonowania zasoby majątkowe opieka bez chwili wytchnienia obowiązki Dom Spokojnej Starości rekompensata, odszkodowanie państwa z nałożonymi ograniczeniami ograniczone funkcjonowanie wznowienie płatności niedorozwinięty umysłowo przejść na emeryturę będący na emeryturze emerytura test wysokości zarobków przed przejściem na emeryturę ubezpieczenie emerytalne działające wstecz działanie wsteczne ponowne oszacowanie wartości majątku zmiana (radykalna) Przegląd żebro prawo do rozprawy sądowej wikt i opierunek kanał korzenia zębowego honoraria autorskie przepis orzeczenie, decyzja wiejskie kliniki zdrowia

poprzednie

następny

lista

S
salaried employment salary sale savings account savings association scarce schedule (taxes) schedule (time) schizophrenic scholarship school attendance sciatic nerve scope seasonal second consecutive month second opinion secondary evidence Secured Sockets Layer (SSL) seizure selection self-dialysis self-employment self-employment earnings self-employment income self-employment tax return semester senior citizen separate check sequential server (computer) zatrudnienie na pensję pensja, pobory sprzedaż konto oszczędnościowe program finansowy przeznaczony na poprawę szkolnictwa skromny, rzadki zestawienie podatkowe zgodnie (z czasem) schizofrenik/czka stypendium frekwencja szkolna nerw kulszowy zakres sezonowy drugi miesiąc z rzędu druga diagnoza dodatkowy, drugoplanowy dowód system zabezpieczenia danych przenoszonych na internet atak padaczki wybór dializa na terenie domu pacjenta wykonywana przez pacjenta samozatrudnienie zarobki wynikające z samozatrudnienia dochód z samozatrudnienia podatek dochodowy z samozatrudnienia semestr osoba starsza osobny czek kolejny, będący wynikiem serwer

poprzednie

następny

lista

S
service delivery settlement (legal) severe condition severity of impairments share farmer share of shares (stocks) sheltered workshop shoulder sick leave sick pay single sister-in-law site (computer) skilled nurse skilled nursing skilled nursing facility skin SLMB Specified Low-Income Medicare Beneficiary Social Security contributions Social Security office Social Security record software (ANYPIA) Social Security Statement son-in-law source Specified Low Income Medicare Beneficiary (SLMB) speech therapy spell (to) spinal column spleen usługi doręczycielskie odszkodowanie, porozumienie ciężki stan powaga stanu obrażeń rolnik dzielący się plonami w zamian za dzierżawę ziemi cześć (czegoś) akcje (giełdowe) miejsce pracy chronionej ramię nieobecność z powodu choroby płatność chorobowa samotny/a szwagierka witryna internetowa wykwalifikowana pielęgniarka wykwalifikowana opieka pielęgniarska zaplecze dla wykwalifikowanych pielęgniarek skóra osoba kwalifikujaca się na pomoc w opłacaniu składek ubezpieczenia Medicare składki na Ubezpieczenie Społeczne biuro Ubezpieczenia Społecznego oprogramowane akta spraw Urzędu Ubezpieczeń Społecznych Bilans Wszystkich Zarobków zięć źródło osoba kwalifikująca się na pomoc w opłacaniu składek ubezpieczenia Medicare terapia mowy przeliterować kręgosłup śledziona

poprzednie

następny

lista

S
splints sponsored spouse state State Agency State Attorney General state buy-in (Medicare) program state supplement statement statement of earnings state-of-the-art status of statute of limitations steady worker stepdaughter stepfather stepgrandchildren stepson stock dividends stocks stomach stroke subpoena subsequent claim subsidy substantial earning substantial gainful activity (SGA) substantial services subversive activities suit (legal) szyny (med) poręczony przez współmałżonek/a stan Agencja Stanowa Stanowy Prokurator Generalny stanowy program plącący składki miesięczne na Medicare dodatek stanowy oświadczenie zestawienie, wyciąg z zarobków najnowocześniejszy stan (sprawy) zasada przedawnienia stały pracownik pasierbica ojczym dzieci pasierba/pasierbicy pasierb akcje diwidendowe akcje żołądek wylew krwi do mózgu wezwanie do sadu w charakterze świadka wniosek złożony po wniosku (dodatkowy wniosek w tej samej sprawie) wsparcie, pomoc finansowa pokaźne zarobki znacząca korzystna praca zarobkowa istotne usługi działalność wywrotowa pozew

poprzednie

następny

lista

S
Supplemental Security Income (SSI) supplier supplier of portable x-ray services supplies (medical) supply supply (to) support (personal) supportive devices surgeon surgical dressings surname surplus surviving divorced wife surviving spouse survivor survivor’s claim suspense files suspension swelling Uzupełniająca Zapomoga Rządowa dostawca dostawca przenośnych aparatów rentgenowskich dostawy środków medycznych dostawa dostarczać poparcie (osobiste) urządzenia pomocnicze chirurg opatrunek chirurgiczny nazwisko nadmiar rozwiedziona, pozostała przy życiu żona pozostały przy życiu współmałżonek osoba pozostała przy życiu wniosek o rentę pośmiertną akta tymczasowe zawieszenie opuchlizna

T
tax assessment tax base tax liability tax payer tax rate tax refund tax relief tax return tax year taxable wycena do podatku podstawa opodatkowania zobowiązanie podatkowe podatnik/podatniczka stawka podatkowa zwrot z podatku ulga podatkowa deklaracja podatkowa rok podatkowy opodatkowane

poprzednie

następny

lista

T
taxation taxes teeth telephone (rotary) telephone (touchtone) telephone follow up telephone interview temporary Temporary Assistance for Needy Families (TANF) temporary benefits tenant terminally ill termination termination notice theft therapy thigh third parties third party liability threat three legged stool threshold throat through ticket Ticket to Hire Ticket to Work Ticket to Work and Self-Sufficiency Program Ticket to Work and Work Incentives Improvement Act of 1999 opodatkowanie podatki zęby aparat telefoniczny tarczowy aparat telefoniczny z tonowym wybieraniem numerów kontynuacja sprawy droga telefoniczną telefoniczne przyjęcie wniosku tymczasowe, przejściowe Tymczasowa Pomoc dla Rodzin Ubogich TANF) tymczasowe płatności lokator osoba chora śmiertelnie całkowite wstrzymanie pismo o wygaśnięciu kradzież terapia udo osoby trzecie odpowiedzialność osoby trzeciej groźba stołek na trzech nogach wyznaczona granica (zarobków) gardło przez, od do, bezpośrednio bilet Bilet do Zatrudnienia Bilet do Podjęcia Pracy – większy wybór dla osób otrzymujących świadczenia z tytułu niepełnosprawności w uzyskaniu pomocy do podjęcia pracy Program Biletu do Pracy i Samowystarczalności Prawo z 1999 roku zezwalające osobom niepełnosprawnym na podjecie pracy i jednocześnie utrzymanie ubezpieczenia Medicare i Medicaid

poprzednie

następny

lista

T
timely timely report of earnings tips to your knowledge toes tolerance rule toll free tone (phone) tongue tooth decay total income town trade or business trade union training training for self-dialysis transfer (noun) transfer (verb) transfer of business transitional insured status translator transplant travel expenses treating physician trial work period trimester truck trucker trust trust account w terminie zgłoszenie zarobków w wymaganym terminie napiwki o ile ci wiadomo palce u nóg zasada tolerancji darmowy dźwięk, brzmienie (dzwonka telefonu) język dziura w zębie całkowity dochód miasteczko handel lub interes związek zawodowy szkolenie szkolenie mające na celu nauczenie pacjenta wykonywania dializy przez samego siebie przelanie, przeniesienie, przekazanie przelać, przenieść, przekazać przekazanie przedsiębiorstwa/przeniesienie przejściowy status bycia ubezpieczonym tłumacz przeszczep wydatki na podróże lekarz prowadzący próbny okres pracy trymestr ciężarówka kierowca ciężarówki fundusz konto funduszu powierniczego

poprzednie

następny

lista

T
trust fund trustees tuberculosis tuition tumors fundusz powierniczy osoby zarządzające gruźlica płuc opłata za szkole/uniwersytet, czesne nowotwory, guzy

U
U.S. Department of Health and Human Services U.S. Department of Labor ulcers unauthorized uncle by marriage uncollectable undeliverable undeniable under age under oath underpayment undersigned unearned income unemployment unemployment compensation uninsured union union dues United Nations unposted earnings usucessful work atempt udate up-to-date utilities Ministerstwo Zdrowia i Usług Społecznych Stanów Zjednoczonych Ministerstwo Pracy Stanów Zjednoczonych wrzody bez upoważnienia wujek poprzez małżeństwo nie do odebrania, nie do ściągnięcia nie do dostarczenia nie do zaprzeczenia małoletni pod przysięgą zaległe pieniądze niżej podpisany dochód nie wynikający z pracy bezrobocie świadczenia dla bezrobotnych nieubezpieczony związek zawodowy składki unijne Narody Zjednoczone nie zaksięgowane zarobki próba podjęcia pracy zakończona fiaskiem uaktualnione najświeższe informacje usługi komunalne (prąd, woda, gaz, ogrzewanie)

poprzednie

następny

lista

V
vacation pay vaccination valid validity value value of personal services varicose veins vary (to) vegetable vein verbatim verdict verification vineyard violation vital statistics vocal cords vocational evaluation vocational rehabilitation void (to) voluntary voluntary medical insurance vow of poverty wynagrodzenie za urlop szczepionka ważne ważność wartość wartość usług osobistych żylaki różnić się jarzyna żyła dosłownie werdykt, wyrok potwierdzenie winnica pogwałcenie (prawa), złamanie (przepisów) dane demograficzne struny głosowe ocena zawodowa resocjalizacja zawodowa unieważnić ochotniczy dobrowolne ubezpieczenie medyczne przysięga o życiu w ubóstwie

W
W-2 Form wage earner wage statement wages wages and selfemployment income waist formularz podatkowy W-2 osoba pracująca zestawienie zarobków zarobki zarobki i dochód z własnego przedsiębiorstwa talia

poprzednie

następny

lista

W
waiting period waiver waiver of right to appear Ways and Means Committee weighted benefits Welfare Department Welfare Reform wheelchair whereabouts unknown whole blood wholesale widow (widower) wife wife’s benefits will willing windfall benefits Windfall Elimination Provision withdraw the claim withhold without fault witness work work activity work incentives work outside the U.S. work test workforce workmen’s compensation offset worksheet okres oczekiwania zrzeczenie zrzeczenie się z prawa do osobistego pojawienia się Komisja Finansów Izby Reprezentantów dostosowane świadczenia Departament Opieki Społecznej Reforma Opieki Społecznej wózek inwalidzki nieznane miejsce pobytu żywa krew nie podzielona na komponenty hurtowo wdowa (wdowiec) żona świadczenia żony testament być skłonnym, gotowym do świadczenia należące się z innego programu klauzula o wyeliminowaniu świadczeń emerytalnych lub inwalidzkich z powodu otrzymywania świadczeń nie należących do grupy Ubezpieczenia Społecznego wycofanie wniosku wstrzymywać bez winy świadek praca działalność w pracy działania pobudzające do pracy praca poza terenem Stanów Zjednoczonych analiza pracy siła robocza wyrównanie wynikające z otrzymywania świadczeń odszkodowania z pracy arkusz ćwiczeniowy, kartka do notatek

poprzednie

następny

lista

W
wrist written evidence nadgarstek dowód na piśmie

X
x-rays xenophobia prześwietlenia ksenofobia

Y
year younger your request yourself rok młodszy twoja prośba siebie, sobie, sobą

Z
zip code zip (computer) kod pocztowy kod komputerowy

poprzednie

następny

lista

LIST OF PROFESSIONS - LISTA ZAWODÓW A
accountant actor architect artist assembler attorney at law author księgowy(wa) aktor(ka) architekt artysta montażysta/ka adwokat autor

B
baby-sitter bagger baker barber bartender beautician blacksmith bookkeeper bricklayer bus boy bus driver butcher niańka do dziecka osoba pąkująca produkty do toreb w sklepie piekarz golarz/fryzjer męski barman/ka kosmetyczka kowal księgowy(wa) murarz pomocnik kelnera kierowca autobusu rzeźnik

C
calenderer carpenter cashier cleaning lady clerk CNC operator CNC programmer cobbler/shoe maker computer programmer maglarz w fabryce włókienniczej stolarz/ cieśla kasjer/kasjerka sprzątaczka urzędnik operator obrabiarek komputerowych programista obrabiarek komputerowych szewc programista komputerowy

poprzednie

następny

lista

confectioner construction worker constructor cook copy writer crew leader

cukiernik pracownik budowlany budowniczy kucharz autorka tekstów reklamowych przywódca grupy

D
dishwasher doctor drill press operator driver driving instructor pomywacz lekarz, doktor operator wiertarki kierowca instruktor nauki jazdy

E
editor educationist electrical engineer electrician electrochemist engineer wydawca/redaktor pedagog inżynier elektryk elektryk elektrochemik inżynier

F
farmer fashion model firefighter fireman flight attendant flockmaster florist florist designer footbal player foreman fortune teller furrier rolnik modelka strażak strażak stewardesa/steward baca kwiaciarka/kwiaciarz bukieciarz/bukieciarka tworzący kompozycje kwiatowe gracz futbola zawodowego brygadzista/majster wróżbita/wróżka kuśnierz/ka

poprzednie

następny

lista

G
garbage man gardener glazier/glassman gondolier gravedigger grinder gymnast śmieciarz ogrodnik szklarz gondolier grabarz szlifierz gimanstyk/czka

H
hairstylist historian homeworker horseman house physician house wife hygenist fryzjerka historyk/czka chałupnik/czka masztalerz lekarz domowy gospodyni domowa higienistka

I
ice skater ichthyologist illusionist illustrator immigration officer immunologist industrialist łyżwiarz, łyżwiarka ichtiolog iluzjonista ilustrator/ka pracownik urzędu imigracyjnego immunolog przemysłowiec

J
janitor janitress jeweler journalist judge dozorca dozorczyni jubiler dziennikarz/ka sędzia

L
laborer landscaper robotnik/ca osoba zajmująca się pielęgnowaniem zielonych terenów, ścinaniem trawy

poprzednie

następny

lista

lathe operator laundryman/laundrywoman lecturer legal adviser librarian lifeguard locksmith lumberer lumberjack

tokarz pracz/praczka wykładowca radca prawny bibliotekarz/bibliotekarka ratownik/ratownicza ślusarz osoba zatrudniona przy obróbce drewna drwal

M
machinist maid maintenance man makeup artist manicurist marine engineer masseur masseuse master workman mathematician measurer meat cutter meat packer mechanic mechanical engineer medical examiner merchandiser merchant messanger metalurgist microbiologist milling machine operator musician operator maszyn pokojówka konserwator, obsługa techniczna wizażysta/ka manikiurzystka mechanik okrętowy masażysta masażystka mistrz matematyk(a) mierniczy osoba dzieląca mięso na części w zakładzie mięsnym pracownik/ca zakładów mięsnych pąkujący mięso mechanik inżynier mechanik lekarz sądowy handlowiec kupiec posłaniec metalurg mikrobiolog operator frezarki muzyk

poprzednie

następny

lista

N
neurologist nurse nurses’s aid nutritionist neurolog pielęgniarka/pielęgniarz salowa dietetyk/czka, technolog żywienia

O
office boy opera singer optician oral hygienist oral surgeon ornithologist goniec śpiewak/śpiewaczka operowa okulista/ka hygienistka stomatologiczna chirurg szczerkowy ornitolog

P
packer painter panhandler paper boy parachutist paralegal paramedic pastor patrolman pedagogue pediatrician personal assistant photographer photojurnalist physical therapist physician physiotherapist physisist pianist piano tuner pakowacz/ka malarz żebrak/czka gazeciarz spadochroniarz pomocnik adwokacki sanitariusz/szka pastor/ksiądz w kościele ewangelickim, duszpasterz dzielnicowy pedagog, nauczyciel pediatra sekretarz/sekretarka fotograf fotoreporter/ka rehabilitant/ka lekarz/rka fizykoterapeuta/ka fizyk/czka pianista/ka stroiciel/ka fortepianów

poprzednie

następny

lista

pilot plastic surgeon podiatra police officer policeman policewoman postman poultry farmer priest printmaker probation officer process engineer programmer prosecutor psychiatrist psychoanalyst psychologist punch press operator

lotnik chirurg plastyczny specjalista od chorób stóp, podiatra funkcjonariusz policji policjant policjantka listonosz hodowca drobiu duchowny, ksiądz grafik/czka kurator sądowy technolog programista/ka oskarżyciel psychiatra psychoanalityk/czka psycholog operator maszyny do wytłaczania

R
radiologist railwayman real estate agent receptionist registered nurse researcher rheumatologist roofer radiolog/żka kolejarz pośrednik handlu nieruchomościami recepcjonistka pielęgniarka dyplomowana naukowiec rumatolog/żka dekarz

S
sailer sales representative salesperson sanitation worker scientist marynarz przedstawiciel handlowy sprzedawca/czyni pracownik zakładu oczyszczania miasta naukowiec

poprzednie

następny

lista

seamstress secretary security guard sheep farmer sheet metal worker ship carpenter shoemaker social worker steel worker stewardess stockbroker surgeon

krawcowa, szwaczka sekretarz/sekretarka strażnik, pracownik ochrony hodowca owiec blacharz cieśla hotelowy szewc pracownik/ca opieki społecznej pracownik huty stali, stalowni stewardesa makler giełdowy chirurg

T
tailor tanner tax collector tax inspector teacher technologist teller toolmaker translator travel agent truck driver typist krawiec garbarz poborca podatkowy inspektor podatkowy nauczyciel/cielka technolog/żka kasjer/kasjerka w banku ślusarz narzędziowy tłumacz agent podroży kierowca osoba pisząca na maszynie/komputerze

W
waiter waitress washerwoman watchmaker welder welfare worker kelner kelnerka praczka zegarmistrz spawacz pracownik opieki społecznej

poprzednie

lista