Vrijdag 13 juli 2007 week 28

ACTUEEL
Winkelmedewerkster beroofd, getuige(n) gezocht
Op dinsdag 10 juli omstreeks 10.10 uur vond een beroving plaats op een medewerkster van een tabakswinkel uit Nieuwegein. De 36-jarige vrouw reed op haar scooter over het fietspad van de Batauweg. Zij was op weg naar City Plaza om bij een bank geld af te storten. Ongeveer ter hoogte van het buurtcentrum van de Nedereindseweg werd zij door twee personen op een scooter klemgereden. De vrouw moest hierdoor hard remmen, kwam ten val en liep licht letsel op. De twee opzittenden zagen door de val kans om de vrouw van haar tas, met daarin onder andere een geldbedrag, te beroven. Hierna reden de twee op de scooter weg over het houten bruggetje in de richting van het park gelegen achter het buurthuis op de Nedereindseweg. Vanaf daar ontbreekt tot nu toe ieder spoor. Van de twee personen op de scooter is slechts een summier signalement bekend. Het gaat om twee personen met valhelmen op die donkere kleding droegen. Uit ingesteld onderzoek kwam verder naar voren dat op dinsdag 10 juli rond 09.00 uur twee mannen tegenover de tabakswinkel hebben gestaan die mogelijk betrokken zijn bij de beroving. De twee mannen stonden bij de winkelwagens van de supermarkt tegenover de tabakswinkel aan het Muntplein. Het gaat om twee mannen met een licht getint uiterlijk, rond de 20 en 25 jaar, met donkerbruin tot zwart haar. De twee hebben een lengte tussen de 1.75 en 1.80 meter. De politie wil graag in contact komen met getuigen van het incident op het fietspad en wil in contact komen met personen die de twee mannen hebben zien staan bij de supermarkt op het Muntplein. Zij kunnen bellen met de politie district Lekstroom, telefoon 09008844. Als u anoniem informatie wilt doorgeven, kunt u gebruik maken van de lijn Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 08007000.

NIEUWS

Groenvoorzieningen in Zuilenstein worden verbeterd

2

NIEUWS
Nieuwe leden gezocht voor WMO-raad

6

NIEUWS3

Allianz bemiddelt tussen kunst, kunstenaar en kunstminnaar

8

SPORT

Booy wil in Saudi-Arabië aansluiting met Top Drie

12

Aantal bewoners per woning in Nieuwegein neemt af

Urgente bouw van starterwoningen in Blokhoeve
ren tot de eerste generatie Nieuwegeiners. Ze zijn hier geboren, hebben hier hun vrienden en willen graag in Nieuwegein blijven wonen. Ik zie in de leeftijdsgroep van ongeveer 25 tot 30 jaar, veel mensen naar een woning zoeken. Voor hen zijn de starters appartementen in 'The Edge' bedoeld. De prijsklasse 141.450 veuro rij op naam lijkt hoog, maar zit in vergelijking met de in Nieuwegein geldende huizenprijzen toch onder aan de markt. Om de geluidsoverlast van de A.C. Verhoefweg tegen te gaan, wordt langs het hele blok een glaswand geplaatst. Dat is een dure investering." FASEN Het kantoorgebouw The Edge op de hoek van de A.C. Verhoefweg en de Taludweg. ● Door Ria Poot antoorgebouw The Edge in Blokhoeve wordt omgevormd tot goedkope koopwoningen. Wethouder Bert Lubbinge (PvdA) tekende hiervoor vorige week met de Nieuwegeinse projectontwikkelaar AM Wonen een overeenkomst. De wethouder is blij met het resultaat, omdat het de eerste stap is in het 'urgentieprogramma woningbouw'. Het project 'The Edge' is ingedeeld in twee fasen. De eerste fase betreft de voornoemde 69 starterwoningen. Deze moeten zo snel mogelijk worden gerealiseerd. AM wonen laat hiervoor het ontwerp verder uitwerken door een architect en vraagt bij de gemeente een bouwvergunning aan. Mogelijk kan in 2008 met de bouw worden gestart en kunnen de eerste woningen nog in 2009 worden opgeleverd. De tweede fase omvat een blok met een gemengd woningaanbod variërend van starterwoningen tot meer luxe woningen aan het water. Deze fase wordt pas gebouwd als de hoogspanningslijn is verplaatst. Uiteindelijk zullen fase I en fase II één architectonisch geheel gaan vormen. Het plan voor kantoorgebouw The Cube in Blokhoeve blijft vooralsnog overeind. In de eerste fase worden in Blokhoeve, op Het Eiland, nog eens circa veertig luxe villa's gebouwd. Na verplaatsing van de hoogspanningslijn (tweede fase) worden er nog eens veertig luxe villa's aan toe gevoegd. In het middendeel van Het Eiland komt een appartementengebouw van 24 woningen. Mogelijk wordt nog een aantal villa's in het park gebouwd. De gemeente geeft zelf ongeveer twintig vrije kavels uit waarop particulieren een huis kunnen laten bouwen. Lees verder op pagina 3: 'Inwonersaantal moet niet verder dalen.'

www.pen.nl

Ons Nieuwegein heeft een redactionele samenwerking met:

K

voor munten, postzegels, bankbiljetten en ansichtkaarten in IJsselstein! Maandag 16 t/m vrijdag 20 juli 2007 Dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur TAXATIES GEHEEL GRATIS! MPO, Industrieweg 29, 3401 MA IJsselstein Inlichtingen: MPO, 030-6063944

GRATIS TAXATIEDAGEN

Ondanks de aantrekkende economie, kent Nieuwegein een forse leegstand van kantoorgebouwen. In het afgelopen jaar daalde deze leegstand met drie procent. Met dat gegeven in het achterhoofd, verrichte AM Wonen een studie naar de mogelijkheid om het geplande kantoorgebouw The Edge om te zetten in woningen. Volgens de nieuwe overeenkomst, die nog wel bekrachtigd moet worden door het college, komt er langs de A.C.

ENT I A.S. OP L OP 18 JU PLEET NIEUWE DE COM SSEN PRAXIS MAAR
NOG EVEN GEDULD DUS, DAN BOUWEN WIJ ONDERTUS SEN VERDE R.
Maarssen, Nijverheidsweg 6, tel. 0346 - 55 26 10

Verhoefweg een appartementengebouw. Dit gebouw varieert van vier tot acht woonlagen. Er komen in totaal 107 woningen. Daarvan zijn 69 appartementen bedoeld voor starters. Wethouder Bert Lubbinge licht de eerste stap in het voornoemde 'urgentieprogramma woningbouw' als volgt toe: "De gemeente kijkt of kantoren waar geen afnemer voor te vinden is, of kantoren die aan renovatie toe zijn, omgezet kunnen worden tot woningen. De wens van het nieuwe college is het realiseren van woningen voor starters en senioren. Het is van belang dat we voor deze twee categorieën gaan bouwen. In Nieuwegein neemt door 'gezinsverdunning' het aantal bewoners per woning af. Kinderen gaan het huis uit, ouderen blijven alleen over. Nieuwegein is wat eenzijdig opgebouwd met vooral gezinswoningen. Ouderen willen graag in Nieuwegein blijven wonen, maar willen naar een kleinere seniorenwoning. Veel van de starters beho-

Timex Magazine
Het blad met body!!! Eerste vrijgezellenblad van Nederland!!! September in de winkel. www.timexmagazine.nl

Trekhaak leidt tot inname rijbewijs
In de vroege ochtend van woensdag 11 juli leidde een trekhaak tot het innemen van het rijbewijs. Rond 05.55 uur zagen politiemensen een automobilist over de Structuurbaan rijden. Zij zagen dat de trekhaak van de auto het zicht op de kentekenplaat blokkeerde. Om de automobilist, een 20-jarige man uit Maurik, te bekeuren, kreeg hij een stopteken. Bij navraag bij de meldkamer bleek dat de Maurikker zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Daarop werd hij aangehouden en naar het politiebureau overgebracht. Zijn ongeldig verklaarde rijbewijs werd ingevorderd. Bij zijn verhoor verklaarde de Maurikker in 2006 aan te zijn gehouden voor het rijden onder invloed. Hij was toen door de rechter tot een boete van 900 euro veroordeeld, maar verklaarde niet te weten dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard en dat hij het in had moeten leveren. Tegen de Maurikker is proces-verbaal opgemaakt.

NIEUWS
Uit de straat, van om de hoek en iets verder

Bewoners bij woonomgeving betrekken belangrijk

COLUMN

NIEUW GROEN in Zuilenstein
● Door Ria Poot nder het motto NIEUWegein GROEN gaat de gemeente Nieuwegein de komende maanden de groenvoorzieningen in de wijk Zuilenstein verbeteren. Na BatauNoord, Batau-Zuid en de Doorslag, is Zuilenstein de vierde wijk waar de gemeente van start gaat met de herinrichting van het groen. Dinsdagavond kwamen de bewoners van Zuilenstein bijeen om door de gemeente geïnformeerd te worden over de plannen.

AFRODITE
AFSCHEID
Ergens klopt er iets niet. Het nieuws staat niet op Pen.nl. Het nieuws is niet te vinden in Ons Nieuwegein. Het nieuws is nog te rauw en te vers om wereldkundig gemaakt te worden en toch zal ik het met jullie moeten delen. Ik vraag me achter dit toetsenbord af of ik de woorden zal kunnen vinden. Enkele uren na het schrijven van zijn laatste column is Afrodite overleden. Eigenlijk zomaar, zonder reden, hoewel zijn gezondheid al enige jaren werd beheerst door een batterij aan pillen die zijn hart gaande wist te houden. Zijn hart. Technisch gezien een groot orgaan waar van alles aan mis was. Getroffen door trombosestolsels werkten alleen de zijkanten nog. De beperkingen die dat gaf wist hij goed te compenseren door zijn hoofd te gebruiken. Accepterend dat hij beperkt werd door zijn hart weerhield hem er niet van om volledig en tot het maximum te genieten van ieder moment die zich voordeed. Zijn hart. Emotioneel gezien het grootste orgaan dat hij bezat. Hij heeft mij zijn hart gegeven. Hij hield met heel zijn hart van zijn kinderen en kleinkinderen hoewel de tweede pas volgende week geboren zal worden. Als iemand de weg naar zijn hart wist te vinden, vond hij een plekje. Maar als je hem op zijn hart trapte, was je dat plekje kwijt. Hij kon zich met hart en ziel in iets storten, zich naar hartelust uitleven en zijn hart verliezen aan de goede zaak. Als hem iets op het hart lag, dan kreeg je dat hartgrondig te horen. Met onze columns was dat net zo. Hoewel we vaak samen een onderwerp zochten, was hij degene die zich achter het toetsenbord zette en in rake zinnen het hart van de zaak wist te bewoorden. Hij was verbaal heel sterk. Hij had een groot invoelingsvermogen en kon razend snel denken. Dat hem niet altijd in dank werd afgenomen, deerde hem niet. Commentaar wist hij naar waarde te schatten en hij gaf repliek waar hij dat nodig vond. Dat hij een groot publiek had (zelfs buiten Nieuwegein) streelde hem enigszins. Maar, net als met alles waar hij bezig was, gaf het hem meer voldoening om zijn zegje te doen dan om complimenten te incasseren. Hij had eigenlijk maar een klein hartje wat gauw gevuld was. Mijn aandeel in Afrodite was in feite maar heel klein. De puntjes op de i, het soms verzachten van harde woorden, de aai over de bol als het weer gelukt was. Mijn aandeel kan alleen maar bestaan als zijn aandeel er ook is. Onze harten waren versmolten en nu zijn hart is weggevallen, is mijn hart leeg. Ik zal niet zonder hem verder gaan als Afrodite. Ik hoop dat hij in jullie harten moge voortleven. Joanne zonder Kees Afrodite in ruste Volgende week verschijnt op deze plek, uit respect voor Afrodite, de column die eigenlijk voor deze week stond ingepland.

O

De informatieavond werd door zo'n honderdvijftig bewoners van Zuilenstein bezocht. Wethouder Carla Curvers (PvdA) gaf in haar openingswoord aan dat deze opkomst duidde op grote betrokkenheid van de bewoners bij hun wijk. "Zuilenstein bestaat nu zo'n dertig jaar", aldus Curvers. "Destijds wilden wij zo snel mogelijk een groene omgeving en hebben om dat te bereiken snelgroeiende planten en bomen neergezet. Inmiddels groeit dit groen buiten zijn proporties. Dit vergt veel onderhoud en dat gaan we wijk voor wijk aanpakken". Het groen in de wijken is op sommige plekken 'op', waardoor het er niet meer mooi en verzorgd uitziet. Daarnaast voldoet het groen vaak niet meer aan de eisen van deze tijd, omdat de inwoners en de wijken zijn veranderd. Door de teruglopende budgetten is het onderhoud van het groen op een aantal plekken erg kostbaar geworden." In de Nieuwegeinse wijk Batau-

Noord is het project NIEUWegein GROEN inmiddels afgerond. In de wijken Batau Zuid en de Doorslag wordt nog volop aan de herinrichting van het groen gewerkt. De bewoners van Zuilenstein hebben middels een enquête kunnen aan geven wat zij verbeterd willen zien in de groenvoorziening van hun wijk. De gemeente heeft hierop veel reacties met ergernissen en klachten over het groen in de wijk ontvangen. Hondenpoep staat bovenaan de lijst. Maar ook onkruid tussen de bestrating en beplanting, uit de bestrating omhoog groeiende boomwortels en zwerfvuil komen op de klachtenlijst voor. Behalve deze zaken, gaat de gemeente ook de slechte staat van de beplanting, de beschoeiing van de sloten en het zicht belemmerende groen aanpakken. Bewoners worden in de gelegenheid gesteld om aan hun tuin grenzend 'snippergroen' te kopen van de gemeente. Zij kunnen zo'n stukje openbaar groen dan bij hun tuin trekken. Daarnaast heeft de gemeente ook het project zelfbeheer. Dit houdt in dat de bewoners zelf hun pleintje, of de tot het openbaar groen behorende bloembakken voor hun deur, mogen onder houden. Verbeteringen in het openbaar groen wil de gemeente samen met de bewoners aanbrengen. Zij kennen hun straat en hun buurt als geen ander. Bovendien past deze werkwijze bij de ambities van de gemeente Nieuwegein, geformuleerd in Nieuwegein Kiest, om de bewoners

bij hun woonomgeving te betrekken. De gemeente doet wat ze moet doen en geeft inwoners ruimte voor eigen initiatief. Vanuit die visie zijn gemeente en bewoners samen verantwoordelijk voor het groen. BOMENBELEIDSPLAN Wat niet onder plannen tot verbetering van de groenvoorziening valt, is het bomenbeleidsplan. En juist over dit onderwerp gingen veel vragen van de bewoners afgelopen dinsdag. Projectleider Harry Klinkhamer van NIEUWegein GROEN, legt desgevraagd uit dat het hier om twee naast elkaar lopende zaken gaat. "De mensen denken vaak: bomen zijn groen en struiken zijn groen. Ze zien de samenhang met de noodzaak van kappen vaak niet helemaal. Het plan om bomen te kappen lag er al. Het loopt parallel aan de herindeling van het groen. Voor het kappen van de bomen in Zuilenstein is zes weken geleden de procedure gestart. Dit is een formele procedure waarop bewoners hun zienswijze mochten indienen. Wij gaan deze zienswijzen nu bekijken en dan pas wordt er een kapvergunning aangevraagd. Bewoners krijgen dan weer zes weken de tijd om hier bezwaar tegen in te dienen." Klinkhamer benadrukt dat het om openbare bomen gaat en dat het beleidsplan bomen die veel licht wegnemen, bomen die ziek zijn en bomen die te dicht op elkaar staan

MILIEU

Vrolijke Plaza Pluis
Plaza Pluis en zijn begeleider zijn in een vrolijke stemming. Het was dan ook dubbel feest op 4 juli: Pluis, die een week eerder uit het ei gekropen was, vierde zijn kraamfeestje en bezocht daarbij de winkeliers van City Plaza, zijn pleegouders. Bovendien werd die middag het nieuwe parkeerterrein achter De Kom feestelijk geopend door wethouder Johan van Everdingen. Hij reed met een Fiat 500 door een lint. De winkeliers hadden er samen met de gemeente een echt kinderfeestje van gemaakt: kinderen konden allerlei spelletjes doen en genieten van een suikerspin. En natuurlijk kennis maken met Plaza Pluis. Tekst en foto: Grieta Felix

Wekelijks in deze krant een artistieke bespiegeling van de actualiteit. Volgens Afrodite

2

Ons Nieuwegein - Vrijdag 13 juli 2007

IN HET KORT

MEDITEREN IN EEN KLOOSTER
Half augustus wordt er vanuit Utrecht een meditatie-weekend in de Zenboerderij van de benedictijner abdij “de Slangenburg” georganiseerd. Het weekend begint op vrijdag om 17.00 uur en eindigt zondag om 16.00 uur. Het thema van het weekend VERTROUWEN. Hoe kom je tot een dieper vertrouwen in jezelf en hoe kom je tot een dieper vertrouwen in andere mensen? En welke voorbereidingen en welke fases gaan daaraan vooraf? Er wordt gewerkt met onder andere ontspanningsoefeningen, visualisaties, het geestelijk lezen en Zentechnieken. Voor informatie en een folder. Tel 030- 2725712.

Inwonersaantal moet niet verder dalen
Vervolg van de voorpagina Het is voor de gemeente Nieuwegein van groot belang dat het inwonersaantal niet verder daalt. "Per vijftienhonderd inwoners minder, verliezen wij een miljoen euro uit de algemene uitkering van het Rijk", legt wethouder Lubbinge uit. "Door dat inkomensverlies kunnen we voorzieningen zoals het theater en de bibliotheek niet op orde houden." Om het inwonersaantal te stabiliseren en te laten stijgen, is het belangrijk dat er naast koopwoningen voor starters en senioren, ook sociale woningbouw wordt gerealiseerd. "Voor starters in de huursfeer is het instappen iets makkelijker", aldus de wethouder. "We voeren een wijkontwikkeling studie uit voor Jutfaas Wijkersloot. Bij de toekomstplannen voor deze wijk kijken wij ook of we daar sociale huurwoningen kunnen realiseren. Tussen het bedenken van zo'n plan en het verwezenlijken ervan zit veel tijd. Een locatie vinden is het grootste punt. We proberen met vastgoedbeheerders te bestuderen of er in de huursfeer mogelijkheden zijn. Want jongeren moeten ook kunnen huren."

Bewoners stellen zich op de hoogte van de plannen van de gemeente. Foto: Ria Poot betreft. In antwoord op de vele reacties op dit onderwerp tijdens de bewonersavond, beloofde wethouder Carla Curvers om de termijn voor het indienen van de zienswijze iets op te rekken. De ontwerpprocedure voor de grootschalige aanpak van het groen loopt tot en met september van dit jaar. In oktober is er gelegenheid voor het geven van reacties. De plannen worden dan in november of december definitief . In maart 2008 gaat de gemeente van start met het verbeteren van de groenvoorzieningen in de wijk Zuilenstein.

GARAGE DEUREN
In alle soorten en maten

GARADEUR DE MEERN - TEL. 030-6664033 - WWW.GARADEUR.NL

telefoon 030-2522425 www. uitvaartdeiris.nl Nieuwegein

natuurlijk, persoonlijk, betrokken

Taxatiedagen voor munten, geld en kaarten
Veel mensen hebben thuis postzegels, munten, papiergeld, ansichtkaarten, penningen en dergelijke liggen, bijvoorbeeld uit een nalatenschap, oude verzameling, of nadat ze het zelf hebben gevonden, waarvan ze niet weten wat de waarde is. Tevens zijn er mensen die hun collectie verzekerd hebben maar zich afvragen of het verzekerde bedrag correct is. Voor al deze mensen geldt: het is raadzaam om in juli uw stukken mee naar IJsselstein te nemen. Het is dan namelijk mogelijk om gedurende een week gratis en deskundig uw munten, postzegels, etc. te laten taxeren. Deze leuke taxatiedagen vol verrassingen vinden plaats van 16 tot en met 20 juli bij de MPO, Industrieweg 29 te IJsselstein en duren van 10.00 tot 16.00 uur. Inlichtingen: MPO, 030-6063944.
-

HaJa Meubelstoffeerderij
Utrechthaven 9e Nieuwegein Tel.: 030-6067171 herstofferen van alle meubels in stof en leder boot en caravankussens op maat gemodelleerd verkoop stof, leer, skai en polyethers ruime collectie stof, leder en skai diverse kwaliteiten koudschuim/polyethers levering volgens afspraak offerte geheel vrijblijvend ma. t/m vr. 07.30 - 16.00 uur zaterdag op afspraak www.ha-ja.nl

Open van:

Rode Kruis collecte 2007
Zoals overal in het land is in de week van maandag 25 juni tot en met zaterdag 30 juni in Nieuwegein de jaarlijkse buscollecte voor het Rode Kruis gehouden. Dit jaar zijn er ongeveer 45 collectanten op pad geweest en hebben het mooie bedrag van 5566,87 euro opgehaald. Vermeldenswaardig is dat twee leden van de Nieuwegeinse gemeenteraad in hun wijk gecollecteerd hebben en ook de leden van een Nieuwegeins heren hockeyteam hebben aan dit resultaat een bijdrage geleverd. Toch heeft het Rode Kruis ook dit jaar niet in alle wijken van Nieuwegein kunnen collecteren, omdat niet overal collectanten beschikbaar waren. Collectanten gezocht dus: penningmeester Hans Hoftijzer telefoon 030-6031979, e-mail: hoftijzerwalle@zonnet.nl.

Wegens uitbeiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar:

Van Lodewijk Borsboom, een geïnteresseerde en betrokken bewoner van Nieuw-Vreeswijk ontving ik per e-mail twee oude ansichten en een zelfingescande foto. Eén van deze foto's vormt het uitgangspunt voor de aflevering van deze week. Lodewijk schrijft me onder meer: 'Het gebouw betreft hier de Prins Hendrikschool: de school die hoorde bij het internaat. Het internaatgebouw stamt uit 1915 (geopend door Prins Hendrik) en diende toen als internaat en school. Na 1945 is er een apart schoolgebouw bijgekomen, dat stond dus op de plek waar nu de Willem-Alexander- en Maximastraat zijn. Door terugloop van leerlingen is de school later gesloten en is ook het gebouw later gesloopt.' En dus fietste ik op een zonnig maar fris moment naar de achterkant van de voormalige Prins Hendrikschool. Zoals Lodewijk al vertelde, het losstaande schoolgebouw is niet meer. Wel tref ik een doodlopende straat deels bestraat met betonplaten aan, een smal trottoir, rood geschilderde tuinafscheidingen (met daarop een transparante overkapping...?), antiparkeerpaaltjes (die duidelijk niet afdoende zijn), een bouwhek en een met onkruid overwoekerde 'tuin' achter de voormalige school... Tja, Tóen was het niet 'fraai'. En Nú... ach, nog maar even afwachten! O ja, als jíj, als ú óók een foto van Tóen hebt/heeft en ik zie er wat in om daar een foto van Nú bij te maken... stuur me de foto èn het bijbehorende verhaal: oopsfotos@tiscali.nl. Wie weet...! Tekst en foto Nu: Arend Bloemink (oopsfotos@tiscali.nl). Foto Nu in kleur: www.pen.nl/toenennu.

Enthousiaste chauffeur/verhuizers
(geen 9 tot 5 mentaliteit)
Wij bieden: afwisselende baan en betaling volgens CAO transport & logistiek Reacties naar: W. van Haarlem Euromovers Stijkviertel 15 3454 PH De Meern 030-6662212

Ons Nieuwegein - Vrijdag 13 juli 2007

3

NIEUWS
Uit de straat, van om de hoek en iets verder

Zeven raadsleden én voorzitter nodig

COLUMN

Gemeente zoekt nieuwe leden voor Raad van WMO-vragers
● Door Grieta Felix enigeen zal verbaasd gereageerd hebben op de vacature in alle lokale kranten voor leden voor de Raad van WMOvragers. De raad is immers in april al met haar werkzaamheden gestart. Onduidelijkheid over vergoedingenbeleid en moeilijk in te vullen groepen zorgden echter voor een onvolledige raad. Er kunnen nog zeven raadsleden bij.

BALIEKLUIF
EEN GRAPPENMAKER
“Dat was een grapje”, zegt de 34-jarige Samuel tegen zijn rechters. Hij heeft een onderzoekster van de reclassering verteld dat hij dagelijks heroïne, cocaïne, speed, hasj, alcohol en sigaretten gebruikte. “Alleen sigaretten en bier”, verduidelijkt hij nu aan de president van de rechtbank met een zeer vriendelijk gezicht. President Foppen kan er niet om lachen. Samuel, een gevluchte Armenier die al vijftien jaar hier is, maar in Nederland helemaal de weg is kwijtgeraakt, is zó vriendelijk tijdens de zitting dat het onvoorstelbaar is dat hij ooit zijn bejaarde moeder heeft bedreigd en afgeperst. Zijn advocaat spreekt in de gang van het gerechtsgebouw het vermoeden uit dat Samuel voor de zitting helemaal volgespoten is met kalmerende middelen. Toen hij nog niet zo rustig was, moest Samuel door de politie de bejaardenwoning van zijn moeder uitgesleept worden. Hij had een eigen huis, maar was bij zijn moeder ingetrokken. Tot groot verdriet van de buurtbewoners, vooral bejaarden, want Samuel schreeuwde dagelijks de hele boel bij elkaar. En het bleef niet bij schreeuwen. Hij sloeg zijn bejaarde moeder met de afstandsbediening en dwong de vrouw om 100 euro af te geven om drugs te kunnen kopen. Hij bedreigde een buurvrouw die tussenbeide wilde komen. “Ik vermoord je”, schreeuwde hij tegen de verbouwereerde 81-jarige vrouw. “Ik houd van mijn moeder”, vertelt Samuel zijn rechters. “Zoiets zou ik nooit doen”, voegt hij eraan toe. Hij vertelt dat hij het geld wilde lenen. Hij heeft zijn moeder een keer een duw gegeven toen ze de afstandsbediening wilde afpakken. Samuel moest een half jaar geleden bij een politierechter verschijnen. De feiten waren niet zo heel ernstig. Maar die politierechter vond na het lezen van het psychiatrisch onderzoek dat de problemen van Samuel zo groot waren dat ze er niet alleen over wilde oordelen. Ze verwees Samuel naar de meervoudige strafkamer en nu mogen drie rechters onder leiding van de president hun oordeel geven. Hij zit nu al ruim een half jaar vast en is uitgebreid onderzocht. Die onderzoekers hebben geconstateerd dat Samuel last had van een psychose. Inmiddels gebruikt hij medicijnen en is hij uit die psychose. Maar de deskundigen zijn er van overtuigd dat hij direct weer zal stoppen met de medicijnen die hij op dit moment toegediend krijgt, en weer naar de verdovende middelen zal grijpen wanneer hij vrij komt. Volgens de deskundigen is Samuel volledig ontoerekeningsvatbaar. Dat oordeel neemt ook de officier van justitie over. Ze wil dat Samuel ontslagen wordt van alle rechtsvervolging. Dat betekent dat hij geen gevangenisstraf of werkstraf krijgt. Ook voor tbs komt hij niet in aanmerking. Dan moeten de strafbare feiten levensbedreigend zijn. De officier vindt wel dat er iets moet gebeuren. Ze eist daarom een opname in een psychiatrisch ziekenhuis voor de duur van een jaar. De drie rechters nemen de eis over. Over een jaar wordt de toestand van Samuel opnieuw bekeken.

M

In alle lokale kranten was vorige week de volgende oproep te lezen: 'Gemeente Nieuwegein zoekt leden voor de Raad van WMO-vragers'. "De kennis en ervaring van deze nieuwe adviesraad gaat een belangrijke bijdrage geven bij de ontwikkeling van de WMO in Nieuwegein. Om de maatschappelijke ondersteuning zo goed mogelijk vorm te geven, stelt de gemeente een Raad van WMO-vragers in." Zo luidt de tekst van de vacature. Menig Nieuwegeiner zal met verbazing naar deze oproep hebben gekeken. Er was toch al een WMOraad? Wat is daarmee gebeurd? Navraag bij Hans Blaauwbroek, interim-voorzitter van de Raad, maakt duidelijk dat er inderdaad al een Raad van WMO-vragers bestaat: "We zijn in april gestart en werken met maandelijkse vergade-

SOCIAAL

ringen. Uit de opgeheven Seniorenraad en Raad voor Chronisch Zieken en Gehandicapten zijn elk vier leden in de nieuwe WMO-raad benoemd. Verder maken twee mantelzorgers en één lid van de Jongerenraad, de Cliëntenraad Sociale Zaken en Arbeid en het Plat-

form Wijknetwerk deel uit van de raad. Er zijn nu dertien leden en we willen er nog zeven bij werven." Bij het werven gaat het om de volgende groepen: twee mensen die gebruik maken van voorzieningen van de geestelijke gezondheids-

Schoonmaakdag Merwestein

BALIEKLUIF is een rubriek van de rechtbankverslaggevers van Juridisch Persbureau Utrecht (JPU). Zij doen dag-in-dag-uit voor diverse media zakelijk verslag van rechtszaken die dienen voor de Utrechtse rechtbank. Niet de nieuwswaarde speelt een rol, maar vooral de menselijke kant van de zaak. In deze rubriek zijn namen van verdachten om privacyredenen gefingeerd.

Afgelopen zaterdag heeft er een grote schoonmaakactie plaatsgevonden door bewoners met hun kinderen in de wijk Merwestein. Deze dag werd georganiseerd door de bewonerscommissie Portaal-Merwestein. Om 10.30 uur werden en de deelnemers ontvangen met koffie, thee en limonade. Er deden ongeveer dertig kinderen en tien volwassenen mee. Het resultaat was bijzonder succesvol: in totaal is er ruim 74 kilo aan zwerfvuil opgehaald. Na afloop van de schoonmaak was er voor de deelnemers een patatje met een frikadel en een ijsje toe. Hierna konden alle kinderen zich vermaken met ponyrijden en een springkussen, waarvoor een gedeelte van de Vlietwal was afgesloten. Bij het ponyrijden stond er steeds een rij met wachtende kinderen. Voor de grotere kinderen en volwassenen was er een Sumoworstelaarspel. Ook hier werd gretig gebruik van gemaakt. De organisatie werd ondersteund door de gemeente Nieuwegein, die materiaal heeft geleverd in de vorm van afzethekken, bezems, vuilniszakken en knijpers, de SWN en de woningbouwcoöperatie Portaal met een financiële bijdrage. Foto's: Fred van de Siepkamp

6

Ons Nieuwegein - Vrijdag 13 juli 2007

IN HET KORT
zorg, zoals (ex-)psychiatrische patiënten of hun vertegenwoordigers, daarnaast twee mensen met een verstandelijke beperking of hun ouders of vertegenwoordigers en één dak- of thuisloze, één mantelzorger en één deelnemer aan het Platform Wijknetwerken. Van de eerste drie groepen zaten er nog geen mensen in de Raad. Dat heeft volgens de interim-voorzitter verschillende oorzaken: "Vacatures uit deze groepen zijn moeilijker in te vullen. Daarnaast speelt onduidelijkheid over het vergoedingenbeleid een rol bij de vertraagde ledenwerving. Er ligt nu een voorstel, waarover b en w nog een besluit moet nemen. Daarin wordt uitgegaan van een reële kostenvergoeding voor de leden, waarin reis, telefoon- en administratieve kosten zijn opgenomen. Leden van de Raad zijn ongeveer één dag per maand met het werk bezig." VOORZITTER Momenteel werkt de WMO-raad aan adviezen voor de toegankelijkheid van de nieuwe binnenstad. Er zullen in de toekomst ook specifieke werkgroepen gevormd worden, waarin ook niet-leden zitting kunnen nemen, die deskundig zijn op een van de vele werkterreinen van de WMO. Volgens Blaauwbroek zal er in de loop van de zomer apart nog een onafhankelijke voorzitter worden geworven: "Die is al eerder gezocht, maar dat is mis gelopen vanwege onduidelijkheid over de omvang van het takenpakket en de vergoeding. Een voorstel over een passende verhouding tussen die twee zaken ligt momenteel ook bij b en w." Als de nieuwe voorzitter gevonden is, verlaat de interim zijn post én de raad: "Ik ben eigenlijk geen voorzitter, maar extern procesbegeleider die door de gemeente is ingehuurd om de WMO-raad op te zetten. Ik heb er alle vertrouwen in, er wordt al druk gebeld."

Kunstwandeling en lunch mantelzorgers
Op 20 juli vindt van 11.00 tot 14.00 uur: een kunstwandeling en lunch voor mantelzorgers in Nieuwegein plaats. Deelnemers lopen een stukje van de kunstroute (mantelzorgers hebben tijdens de dag van de mantelzorg in 2005 een boekje hierover gekregen) en lopen ook bij verschillende kunstenaars binnen. Vitras Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein, het Ontmoetingscentrum en St. Zorgspectrum De Geinsche Hof organiseren samen deze wandeling. Voor de lunch wordt een eigen bijdrage van 4,50 euro gevraagd. Vertrekpunt is 't Geinlicht (naast de Dorpskerk in Jutphaas), Nedereindseweg 1 - 3 te Nieuwegein.Bij regenachtig weer: neem een paraplu mee! Meer informatie en aanmelden? Voor informatie en opgave (graag vóór 18 juli!) kunt u zich wenden tot de coördinator van het Steunpunt Mantelzorg, Els Ingelse. Zij is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag op telefoonnummer: 0900-8212382 (lokaal tarief) of via e-mail: steunpuntmantelzorg@vitras.nl. Schrijven kan ook: Vitras, Steunpunt Mantelzorg, Krijtwal 17/23, 3432 ZT Nieuwegein.

Mijn stad: Inspiratie, dialoog, gevoel, drijfveer, roeping, idealisme, eerlijkheid en missie
(column van Steef Schinkel) nr. 48 Ik ben een persoon, die midden in de samenleving van Utrecht staat. Ik tracht deze samenleving op een positieve manier in beweging te houden en van nieuwe impulsen te voorzien. Utrecht is voor mij als een magneet, ik kan daarom niet zonder deze “wereldstad”. Ik word er op een uitermate positieve manier telkenmale door aangetrokken. Een stad waar ik openheid, dialoog, onderlinge communicatie in al haar geledingen, plaats wil laten vinden. Een stad waar de mens centraal staat en inspraak heeft. Ik heb een roeping en een passie voor deze stad waar mensen graag leven en met plezier naar toe komen. Ik sta open voor ieder andersdenkende maar zal dat binnen de door ons vastgelegde grenzen respecteren. Utrecht is een stad met een rijke historie, waar mensen van verschillende culturen samenleven en elkaar ontmoeten via o.m. sport, theater, muziek, universiteit, handel en economie. Ik zal de dialoog openen met mensen, middenstand en maatschappelijke organisaties en ze respecteren. Ik zal een positieve inspanning leveren om de veiligheid en waarden, van ieder van ons unieke persoon, te behouden.Wij zullen daarin diep dienen te investeren. Ik hou van openheid en eerlijkheid en zal deze eigenschappen op alle niveaus inbrengen. Steef Schinkel

‘Wie werkt daar in Nieuwegein’

Informatiepunt geopend tijdens zomermaanden
Voor ouderen en mensen met een beperking is het Informatiepunt in de zomermaanden geopend op de vaste spreekuren: maandag en woensdag van 09.30 tot 11.30 uur, donderdag van 14.00 toto 16.00 uur. U kunt bij het Informatie punt terecht voor vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn maar ook voor hulp bij het invullen van formulieren. Adres: Richterslaan 60, Nieuwegein, tel. 030-6031540.

Nieuwegeiner aangehouden in Enschede
Op donderdag 5 juli heeft de politie in een woning aan de Hulsmaatstraat in Enschede een 31-jarige man uit Nieuwegein en een 59-jarige man uit Balkbrug aangehouden. Dit na vernieling van de voordeur en mishandeling van de 45-jarige bewoonster van de woning. De mannen drongen omstreeks 02.30 uur een woning aan de Hulsmaatstraat in Enschede binnen door een ruit van de voordeur te vernielen. Na een woordenwisseling met de 45-jarige bewoonster uit Enschede wilde de vrouw de politie bellen. De 59-jarige ex-vriend van de bewoonster reageerde hierop door haar enkele rake klappen te geven. De politie hield de beide mannen aan en bracht hen voor verhoor over naar het politiebureau.

Fotograaf Wim van Amstel trekt wekelijks door Nieuwegein om mensen vast te leggen bij hun dagelijkse bezigheden. Deze week schreef hij de redactie: "Afgelopen zaterdag was ik aanwezig bij de Sport- en Speldag voor Nieuwegeinse jeugd met een beperking. De dag was georganiseerd door de Rotary Club Nieuwegein. Het mooiste dat me zaterdag is opgevallen, waren al die blije gezichten van deze kinderen. Zo spontaan, lief en respectvol: zo zou onze hele samenleving moeten zijn. Kinderen en ouders, evenals organisatoren, genoten werkelijk van wat zich er deze dag afspeelde. Eén van de organisatoren heb ik aangesproken en de vijf vaste vragen gesteld. Wie ben je? Jacqueline van der Leer Wat doe je in het dagelijkse leven? Ik ben eigenaar van Prisales, een bureau voor Verkoopondersteuning, Verkooptraining en Telemarketing, Business to Business dus en van Mediator.nl, voor conflict bemiddeling. Doe de test maar eens op Internet, www.mediator.nl, dan weet je precies waar het over gaat.

Hoe lang woon of werk je al in Nieuwegein? 18 Jaar Wat vind je van Nieuwegein? Nieuwegein is een mooie groene gemeente met veel ruim opgezette wijken. Ik woon hier erg graag. Wat kan er beter in Nieuwegein? Ik zie uit naar het nieuwe City Plaza, leuke winkels en gezellige terrasjes zodat er een echte kern gaat ontstaan, Ik denk dat het echt heel mooi gaat worden. Kijk voor meer portretten ook op www.pen.nl/portretten.

7 6 3

9 7 6 4 9

4 5

1

Man slaat vriendin
In de nacht van zaterdag op zondag 8 juli heeft de politie een 31-jarige man uit Nieuwegein aangehouden. Dit gebeurde op de Pieter de Hoochstraat in Dordrecht. De man wordt verdacht van het slaan van zijn 20-jarige vriendin. De vrouw was bij een kennis op bezoek in de Pieter de Hoochstraat in Dordrecht toen de man haar kwam ophalen. Hierbij ontstond een ruzie waarbij de man zijn vriendin in haar gezicht sloeg, haar op de grond gooide en haar schopte. Beiden zijn meegenomen naar het politiebureau. De GGD arts heeft de vrouw onderzocht. Zij had rode vlekken op haar nek, been en schouder De politie onderzoekt de zaak.

8

2 3

2 8 5 8 2 3 1 4 2 9 3 1 6

7

Ons Nieuwegein - Vrijdag 13 juli 2007

7

NIEUWS
Uit de straat, van om de hoek en iets verder

Verzekeraar bemiddelt tussen kunst, kunstenaar en kunstminnaar

Arts Amours Allianz biedt boeiende veelzijdige zomerexpositie
● Door Grieta Felix e kunstliefhebber hoeft deze zomer voor interessante kunst de stad niet uit. Tot 23 september organiseert Allianz in samenwerking met Galerie de Ploegh een zomerexpositie met beelden en schilderijen van abstract tot realistisch. Maar ook enorme indrukwekkende doeken, spannende plexiglaskubussen, huisjes van lood en been en stenen 'schilderingen'.

Vernieling auto's
Op de Wannersweide werden in de nacht van zaterdag op zondag vernielingen aan auto's gepleegd. Omstreeks 00.45 uur kregen agenten de melding dat er jongeren over personenauto's aan het lopen waren en vernielingen aan auto's pleegden. Toen agenten ter plaatse kwamen, gaf de melder aan dat twee jongens een personenauto hadden vernield en nadat de melder ze hierop had aangesproken, waren weggerend. Agenten zagen dat een personenauto vernield was. In de omgeving troffen agenten de jongens niet meer aan. Even later bleek dat twee jongens, die voldeden aan het signalement, zich op het politiebureau hadden gemeld. De jongens wilden aangifte doen van bedreiging. De jongens werden aangehouden voor openlijke geweldpleging, maar zij hadden een hele andere versie van het verhaal. Ze vertelden dat ze door een man, wat later de melder bleek te zijn, waren bedreigd met een mes. De politie onderzoekt de zaak.

D

CULTUUR

Diefstal bij sportcomplex
Op vrijdagavond werden twee jongens aangehouden bij een sportcomplex op het Merwedeplein. De politie werd omstreeks 20.40 uur gezonden naar een zwembad in Nieuwegein. Hier zou het personeel dieven hebben aangehouden. Ter plaatse troffen agenten zes jongens in een kantoor van het zwembadcomplex aan. Zij werden verdacht goederen te hebben gestolen uit tassen en kluizen. Op beelden van de beveilingscamera's was inderdaad te zien dat twee van de zes jongens zich hier schuldig aan hadden gemaakt. De overige vier keken toe. Deze jongens, 13 en 14 jaar en afkomstig uit Nieuwegein, werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

Roekeloze automobilist
Op zondagmiddag 8 juli beschikte een automobilist niet over de vereiste rijkwaliteiten en werd aangehouden. Rond 16.35 uur kreeg de politie de melding dat een automobilist over het Raadhuisplein reed. Hij zou nogal roekeloos rijden en daarbij de stoep nodig hebben. Politiemensen gingen ter plaatse. Een getuige meldde dat de verdachte een horecagelegenheid was binnen gegaan. Daar spraken agenten de automobilist, een 53-jarige man uit Nieuwegein, aan. Hij bleek de nodige alcohol te hebben genuttigd. Uit de blaastest bleek dat de Nieuwgeiner te veel had gedronken en hij werd aangehouden. Enkele getuigen verklaarden te hebben gezien dat de man zeer onvast ter been naar zijn auto was gelopen. De verdachte had de nodige moeite de sleutel in het portierslot te krijgen. Toen hij wegreed, had hij de ruitenwissers aan, terwijl het schitterend droog weer was. Bij het wegrijden schampte hij een stuk langs de verhoogde stoeprand, reed gedeeltelijk de stoep op, om vervolgens weer met vier wielen op de rijbaan te belanden. Hij parkeerde zijn auto verderop en had weer de nodige moeite het portier op slot te draaien. Bij de ademanalyse in het politiebureau blies hij 460 ug/l, terwijl de wettelijke grens 220 ug/l is. Tegen de verdachte is proces-verbaal opgemaakt. Gezien de verklaringen van de getuigen, vermoed de politie dat de Nieuwegeiner niet over de benodigde rijkwaliteiten beschikt om veilig een auto te besturen. Daarom is zijn rijbewijs ingevorderd. De man zal een nieuwe rijtest af moeten leggen. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt voor het rijden onder invloed.

Wie de hal van het Allianzgebouw aan de Buizerdlaan betreedt, heeft het gevoel een galerie of museum binnen te lopen. De bezoeker wordt meteen omringd door kunst. Een verzekeraar en kunst? Allianz heeft daarin een lange traditie. Het begon al in 1980 toen Allianz' rechtsvoorganger Zwolsche Algemeene nog in Utrecht zat. De personeelsvereniging daar hing soms kunst op. "Een soort Place du Tertre-idee", aldus Nellie Zoetmulder. Zij organiseert al vanaf het begin de exposities. "De directie had plannen voor sponsoring. Zij koos niet voor sport, zoals de meeste bedrijven destijds, maar wilde iets nieuws, waarbij continuïteit en maatschappelijke betrokkenheid belangrijk waren. Het werd kunst." De kunstsponsoring werd vertaald naar het organiseren van exposities. Die traditie werd voortgezet toen het bedrijf in 1984 naar Nieuwegein verhuisde. Peter Gerssen, de architect van het nieuwe kantoor, ontwierp daarvoor zelfs een speciale expositieruimte. Alleen na de fusie hebben de tentoonstellingen een jaar stil gelegen. Zoetmulder: "Het was druk en hectisch, interne verbouwingen. Maar gelukkig zijn we als Allianz Nederland in 2004 opnieuw gestart, dit is sindsdien alweer de elfde expositie." COMMERCIEEL Nellie Zoetmulder streeft naar veelzijdigheid: "We tonen alle kunstvormen, vooral van hedendaagse kunstenaars." Meestal wordt er samengewerkt met een galerie: "Dat moet wel een galerie zijn die 'lief' is voor de kunstenaars, dus die hen stimuleert en steunt vanuit liefde voor de kunst en niet vanuit commercieel oogpunt. We hebben inmiddels een aardig netwerk opgebouwd, vaak komen galeries na een aantal jaren nog eens terug met andere kunstenaars. De Ploegh komt bij voorbeeld nu al voor de vierde keer." Dit is een landelijke kunstenaarsvereniging met een verenigingsgebouw annex galerie in Soest. Allianz biedt de expositieruimte, regelt het transport en de verzekering van de werken en verzorgt het drukwerk, de mailing en de verzendkosten. Twee weken voor de opening gaan ruim drieduizend uitnodigingen, vaak in de vorm van een boekje, de deur uit naar relaties van de galerie en van de verzekeraar. "Het boekje maak ik samen met Henny van Mil, onze ontwerper/DTP'er", aldus de organisator. "Samen doen we ook de eerste kennismaking met de galerie en tenslotte stellen we met de galeriehouder het boekje samen." HOTELBEDDEN De exposities zijn niet alleen maar bedoeld om kunst op te hangen en

Organisator Nellie Zoetmulder voor een van de doeken van Linda Verkaaik. Foto: Grieta Felix zo reclame te maken. "De idealistische doelstellingen van het begin gelden nog steeds", aldus Zoetmulder. Van elke expositie wordt iets aangekocht: "We hebben inmiddels zo'n vierhonderd kunstwerken, verdeeld over de verschillende werkplekken. Allianz is een echte kunstverzamelaar geworden." De tentoongestelde kunstwerken zorgen voor een aangename werkomgeving voor de mensen die in het gebouw werken of daar op bezoek komen. Zoetmulder: "Kunst wordt daardoor toegankelijker en nodigt uit tot gesprekken en discussies. Werknemers kunnen bovendien de geëxposeerde werken kopen met korting." Maar het gaat niet alleen om het eigen personeel: "Het is ook een dienst aan de Nieuwegeinse gemeenschap, een soort maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op deze manier kan een breed publiek van kunst genieten." Te genieten valt er ook deze keer genoeg. Naast schilderijen en beelden in verschillende stijlen zijn er ook grote houtsneden en van lood en ivoor gemaakte huisjes te zien. De enorme doeken van Linda Verkaaik vragen om een grondiger blik van dichtbij. Opvallend zijn de plexiglas kubussen van kunstenaarsechtpaar Haringa en Olijve en de 'schilderingen' in steen van Erica van Seeters. Arts Amours Allianz is kortom een zeer gevarieerde expositie geworden, vandaar het meervoud. Jan Wolter Wabeke, landelijk ombudsman financiële dienstverlening, legde in zijn openingsspeech een link tussen de drie: "Kunst en liefde gaan moeiteloos samen, maar liefde en verzekeren ook. Een verzekeraar houdt rekening met de liefde van zijn verzekerde, van ingestorte hotelbedden, ingegooide ruiten of autoschade door al te onstuimige liefde tot de verzekering van een nieuwe liefde." Vanuit zijn eigen onzekerheid tegenover kunst - "ik liep schouderophalend langs het beroemde schilderij 'Red'" - wees Wabeke op de onzekerheid van de kunstenaar wat betreft inspiratie en inkomsten: "Daar ligt de schakel tussen kunst en Allianz: de exposities bemiddelen tussen kunst, kunstenaar, kijker en koper."

Vernielers van ruit aangehouden
In de nacht van vrijdag op zaterdag 7 juli zijn twee mannen aangehouden die even daarvoor een ruit van een winkel aan het Drilleveld hadden vernield. De eigenaar was samen met een medewerker nog aan het werk in de zaak, toen er een steen door de ruit werd gegooid. De eigenaar en medewerker renden meteen naar buiten en hielden twee verdachten aan. Het betroffen een 25-jarige en een 26-jarige man uit Nieuwegein. De politie nam de vandalen mee naar het politiebureau en maakte proces-verbaal op voor vernieling.

Verkeerscontroles
De politie heeft op maandag 9 juli op meerdere plaatsen het verkeer gecontroleerd. De controles vonden tussen 14.00 uur en 16.00 uur op de Jutphasestraatweg en Graaf Florisweg in Nieuwegein en Het Achterom in Houten plaats. In Nieuwegein werden vijftien bekeuringen voor te hard rijden uitgeschreven. In Houten zes voor het bij het parkeren niet zichtbaar hebben van de blauwe parkeerkaart.

8

Ons Nieuwegein - Vrijdag 13 juli 2007

PODIUM
Over muziek, film, theater, radio en tv

Ook Hendrick-Jan de Stuntman doet gewoon mee

Regio TV en Radio

KIJKEN & LUISTEREN
19.00 20.00 22.00 23.00 vrijdag 10.00 ETV.nl 18.00 U Vandaag 18.25 Vinkeveen, van Turfland tot Goudkust 19.00 Elk uur herhaling tot 10.00 uur zaterdag 10.00 ETV.nl 11.00 U Vandaag 11.20 Utrecht Buiten 11.35 Knooppunt Utrecht hh 12.00 U Vandaag hh 12.20 Utrecht Buiten 12.35 Westbroek! 13.00 Elke twee uur herhaling tot 10.00 uur zondag 10.00 ETV.nl 11.00 van Jonge Leu en Oale Groond – The making off 11.35 Knooppunt Utrecht 12.00 van Jonge Leu en Oale Groond – The making off 12.35 Bureau Hengeveld 13.00 Elke twee uur herhaling tot 10.00 uur maandag 10.00 ETV.nl 18.00 U Vandaag 18.25 Regioned 18.30 Het Nieuw Nederlands Elftal 19.00 Elk uur herhaling tot 10.00 uur dinsdag 10.00 ETV.nl 18.00 U Vandaag 18.25 Regioned 18.35 Westbroek! 19.00 Elk uur herhaling tot 10.00 uur de volgende dag woensdag 10.00 ETV.nl 18.00 U Vandaag 18.25 RegioNed 18.35 De Heer van Amstel 19.00 Elk uur herhaling tot 10.00 uur donderdag 10.00 ETV.nl 18.00 U Vandaag 18.25 Regioned 18.35 Uit! 19.00 Elk uur herhaling tot 10.00 uur De Dag De avond van M Evelien’s lovesongs De nacht van M zaterdag 07.00 Prettig Weekend! 09.00 De Servicelijn 11.00 De Straat 12.00 De Week 14.00 Namen en Rugnummers 18.00 Club 70 19.00 De Verlenging 20.00 Het Gouden Weekend 23.00 De nacht van M zondag 08.00 Het Muziekontbijt 10.00 M-magazine 14.00 Namen en Rugnummers 18.00 Club 70 19.00 De Verlenging 20.00 Het Gouden Weekend 23.00 De nacht van M maandag 06.00 Utrecht is wakker! 10.00 Tijd voor U 12.00 Aan tafel 14.00 Midden in de middag 16.00 Afslag 93.1 18.00 Hallo, met Marc! 19.00 De Dag 20.00 De avond van M 22.00 Evelien’s lovesongs 23.00 De nacht van M dinsdag 06.00 Utrecht is wakker! 10.00 Tijd voor U 12.00 Aan tafel 14.00 Midden in de middag 16.00 Afslag 93.1 18.00 Hallo, met Marc! 19.00 De Dag 20.00 De avond van M 22.00 Evelien’s lovesongs 23.00 De nacht van M woensdag 06.00 Utrecht is wakker! 10.00 Tijd voor U 12.00 Aan tafel 14.00 Midden in de middag 16.00 Afslag 93.1 18.00 Hallo, met Marc! 19.00 De Dag 20.00 De avond van M 22.00 Evelien’s lovesongs 23.00 De nacht van M donderdag 06.00 Utrecht is wakker! 10.00 Tijd voor U 12.00 Aan tafel 14.00 Midden in de middag 16.00 Afslag 93.1 18.00 Hallo, met Marc! 19.00 De Dag 20.00 De avond van M 22.00 Evelien’s lovesongs 23.00 De nacht van M

Parade volgende week weer in Utrecht
● Door Jeroen de Groot oor het zeventiende achtereenvolgende jaar verandert De Parade het nauwelijks opvallende parkje Nieuweroord vlakbij het Centraal Station voor een week om tot het culturele centrum van de stad. Met veel theater, muziek, film en bijzondere horeca is het wederom een programma, dat ieder jaar voller lijkt te worden. En Hendrick Jan de Stuntman is er gewoon weer bij.

V

Volgende week vrijdag begint het allemaal weer rond en achter het Centraal Station en de gebouwen van de NS. Met achttien theatertjes, of plaatsen waar de optredens plaatsvinden, is De Parade ongeveer even groot als vorig jaar. Het reizende gezelschap heeft dan Den Haag en Rotterdam al achter de rug. Alleen Amsterdam moet nog worden aangedaan. En tot de 29ste juli blijft het nog in Utrecht staan. Tientallen theateracts treden er ook dit jaar weer op, zoals de groep Suver Nuver die al sinds 1998 theater maakt voor De Parade. Dit keer heet het programma 'Donald Duck & De Gelukzoekers', en dat gaat over Oom Donald die het op Guus Geluk gemunt heeft. En ook theatergezelschap De Paardenkathedraal heeft weer een speciale voorstelling voor De Parade gemaakt. De Utrechtse popgroep Solo gaat aan de haal met de liedjes van 'De Stratenmaker op Zeeshow', met een gastoptreden van Maurits Westerik, de zanger van GEM. Helaas is Ad Vissers F*ck the 70's show niet in Utrecht te zien, alleen in Amsterdam. Graag geziene gasten op de Parade zijn ieder jaar weer de broers Jos en Marc van Wees, samen beter bekend als Hendrick Jan de Stuntman. Met hun huis-tuin-en-keukenstunts brengen ze het publiek ieder jaar weer in verwarring. Zo ook vorig jaar toen de ene helft van het duo, Jos, op het Oerolfestival

CULTUUR

Duo Hendrick Jan de Stuntman in Terschelling zijn tuigje niet goed had vastgemaakt en plotseling van een meter of vier naar beneden viel. "Mijn enkel verbrijzeld, en een heleboel botbreuken onder andere in mijn heup en mijn pols", zegt de ongelukkige. "Maar gelukkig hadden we een goede chirurg. En wonder boven wonder is alles nu weer goed gekomen. Hoewel, ik moet nog steeds rustig aan doen. Ik kan bijvoorbeeld niet helpen met opbouwen. Maar ik kan wel weer normaal lopen." Maar is dat wel genoeg voor een stuntman? "Ach, de stunts die wij doen zijn natuurlijk maar stunts van 'lik mijn versie'. Maar als je van een keukentrapje valt, kun je ook lelijk terecht komen." Toevallige bijkomstigheid is dat de naam voor het volgende programma van Hendrick Jan de Stuntman al was bedacht. 'Safety First' heet het. "Het gaat over de doorgeslagen wereld van de veiligheid", vertelt Jos. "Alle dreigende gevaren moeten tegenwoordig worden aangegeven met bordjes. In het verhaal gaan wij op zoek naar iets dat wel veilig is." En is een theateract van Hendrick Jan de Stuntman inderdaad niet helemaal veilig. "We hopen er toch wel oud mee te worden. Clowns worden toch ook hoe ouder hoe leuker. We vinden het prachtig om te doen, dus…" De Parade: van 20 tot en met 29 juli, Park Nieuweroord. Kijk voor het complete programma en om kaarten te reserveren op www.deparade.nl.

Ons Nieuwegein
Stadskrant Ons Nieuwegein is een wekelijkse uitgave van Weekbladen Groep Midden Nederland. In Midden Nederland verschijnen er ook edities in Utrecht, Leidsche Rijn, Maarssen/ Breukelen e.o. en IJsselstein/Lopik e.o. Totale oplage: ca. 210.000 exemplaren Billitonkade 26-27, 3531 TG Utrecht Postbus 3234, 3502 GE Utrecht Tel. algemeen: 030-2944527 Tel. redactie: 030-2970926 Fax: 030-2936960 Openingstijden: 9.00 tot 17.00 uur Sluitingstijd kopij: woensdag 12.00 uur Sluitingstijd advertenties: donderdag 10.00 uur Advertenties Hannah Dijs, Koen Vermeulen, Joost de Heij, Roel franken, Siska Aantjes verkoop@rondutrecht.nl 030-2944527 Tips/persberichten redactie@rondutrecht.nl Tekst aanleveren als Word-document, foto’s als jpg-bestand. Over de ontvangst en plaatsing wordt niet gecorrespondeerd. Directeur Dhr. H. Dahlmanns Salesmanager Peter Dijs Redactiecoördinator Remco Faasen/Woordenstroom Verslaggevers Grieta Felix, Martin Reijmerink, Ria Poot, Marieke van der Voort Grafische verzorging ae DTP Verspreiding De Drukwerkverspreiders Klachten bezorging onsnieuwegein@ddwv.nl 036-5229988 Druk Janssen Pers Weekbladen Groep Midden Nederland is een onderdeel van de NWG, de Nederlandse Weekbladen Groep.

S

T

A

D

S

K

R

A

N

T

Bestuurder onder invloed
In de nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 juli hield de politie op de Vreeswijkseweg een 42-jarige man uit Nieuwegein aan die met te veel alcohol op achter het stuur zat. Om 03.05 uur reden agenten over de Vreeswijkseweg toen de Nieuwegeiner hen opviel door zijn rijgedrag. Toen de politie de 42-jarige bestuurder liet blazen bleek dat hij te veel gedronken had, waarop hij werd aangehouden. Ademanalyse op het politiebureau wees uit dat de man 870 ugl alcohol in zijn lichaam had. Proces verbaal is opgemaakt en het rijbewijs van de beschonken bestuurder is ingenomen.

Aangehouden verdachte ontkomt
In de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 juli wist een aan een lantaarnpaal geboeide verdachte toch te ontkomen. Rond 01.05 uur zagen politiemensen een scooter met drie opzittenden in de omgeving van de Batauweg rijden. Zij wilden hen controleren, maar raakten het zicht op de scooter in de brandgangen kwijt. Kort daarna zagen agenten de scooter maar nu met alleen de bestuurder op de hoek Nedereindseweg - Batauweg rijden. De bromfietser reed in de richting van de Doesburgstraat, waar ook hij uit het zicht verdween. Agenten troffen de scooter op de oprit van een woning aan de Rietveldlaan aan. Agenten hoorden gekraak vanuit de struiken enkele woningen verderop. Een jongeman rende weg en de agenten gingen achter hem aan. Deze verdachte, een 19-jarige jongeman uit IJsselstein, werd aangehouden. De agenten liepen terug naar hun auto en hoorde weer gekraak vanuit de struiken. Daarop werd de aangehouden verdachte aan een lantaarnpaal geboeid en gingen de agenten op zoek naar de andere verdachte. Maar hij werd niet meer aangetroffen.Toen de agenten bij hun auto terugkwamen, zagen zij dat de aangehouden 19-jarige verdachte kans had gezien om los te komen. Hij was in geen velden of wegen meer te bekennen. Ook de inzet van een politiehond bracht de verdachten niet meer boven water. Het contactslot van de aangetroffen scooter bleek te zijn geforceerd. Het voertuig werd in beslag genomen en naar het politiebureau overgebracht. De identiteit van de aangehouden verdachte is bij de politie bekend. Er zal de komende tijd naar hem worden uitgekeken. Het onderzoek naar hem en zijn medeverdachten wordt voortgezet.

vrijdag 06.00 Utrecht is wakker! 10.00 Tijd voor U 12.00 Aan tafel 14.00 Midden in de middag 16.00 Afslag 93.1 18 00 O S t

Ons Nieuwegein - Vrijdag 13 juli 2007

15