FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS MTM6013 (TEORI DAN REKABENTUK INSTRUKSIONAL) PAPAN

CERITA KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 - Tumbuhan Semulajadi dan Hidupan Liar
DISEDIAKAN OLEH: EMY ERLIANA CHE YUSUF (M20082000263) DISEDIAKAN UNTUK: Tn. Hj. MOHD NAZRI MD SAAD

1

KANDUNGAN :

Tajuk 1. Huraian Sukatan Pelajaran 2. Rancangan Pembelajaran 3. Fasa Analisis 4. Carta Alir 5. Papan Cerita 6. Rujukan 7. Lampiran  Jom Jawab  Bank Soalan  Pautan Lain

M/S 3-4 5-6 7 8 9-41 42-56

57-59 59 60

2

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN :

3

4

RANCANGAN PEMBELAJARAN :
KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 Tahun : 5 Masa : 80 Minit Tajuk : Tumbuhan Semulajadi Dan Hidupan Liar Hasil pembelajaran: 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea, utama dan isi penting tentang tajuk ini 7.2 Memahami dan menyatakan maksud atau isi. 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras. Kemahiran bahasa : Mendengar, membaca dan menulis Sistem bahasa : Kosa kata Peraturan Sosiobudaya : bekerjasama dan bertolak ansur Kemahiran bernilai tambah : - Belajar Cara Belajar (membuat nota ringkas dan metakognisi) - Kajian Masa Depan Langkah pengajaran dan pembelajaran: 1. Guru menerangkan secara ringkas tajuk yang bakal dipelajari 2. Murid melihat perisian multimedia ini dan disamping itu guru menerangkan tentang kandungan multimedia untuk membantu murid memahaminya dengan lebih cepat 3. Guru mengemukakan soalan bahagian yang selesai ditonton sebelum ke bahagian seterusnya

5

4. Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan gambaran keseluruhan kandungan 5. Guru menerangkan cara mengesan isi penting dalam perisian ini.(kemahiran mengenal isi penting) 6. Murid menyenaraikan isi penting dan membandingkan jawapan dengan senarai isi yang disediakan oleh guru. (kemahiran mencatat isi) 7. Murid menjawab kesemua soalan yang ter dapat didalam perisian ini.

6

FASA ANALISIS :
FASA ANALISIS Tajuk Projek KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 – TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR Objektif Selepas menggunakan perisian ini, pelajar akan dapat : • Membezakan jenis-jenis hutan yang terdapat di Malaysia • Mengetahui tentang tumbuhan dan hidupan liar • Mengetahui tentang tumbuhan dab hidupan di zon iklim dunia • Mendapat maklumat tambahan berkaitan tumbuhan dan hidupan liar dalam bentuk yang lebih menarik Target Pengguna Umum Pelajar sekolah rendah dan individu ( ibubapa dan guru) yang berminat untuk mengetahui dan mempelajari tentang tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Khusus Pelajar-pelajar Tahun 5

7

CARTA ALIR :
(2AA)Tropika

(2A)Jenis (2AB)Paya
(2)Malaysia

(2AC)Pantai
(2AD)Gunung

(2BA)Iklim
(2BB)Btk muka bumi

(2BAA)Peta Minda 1 (2BBA)Peta Minda 2 (2BCA)Peta Minda 3

(2B)Faktor (2BC)Saliran (2BD)Tanah Tanih (1)Main Page (2CA)Flora Fauna (2CB)Sumber Perhutanan (2C)Kepentingan (2CC)Tempat perlindungan hidupan liar (2CD)Pembiakan Hidupan Liar (2CE)Mencegah Hakisan (6)Penghargaan (4)Bank Soalan (5)Pautan Lain (3)Jom Jawab (3A)Pengesahan (3B)Markah (2CF)Kawasan Tadahan
(2CAA)Peta Minda 4 (2CBA)Peta Minda 5 (2CCA)Peta Minda 6

(2CDA)Peta Minda 7

(2CEA)Peta Minda 8

8

PAPAN CERITA :
Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 1 Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 01 of 33

Back ground – (BG1) LAMAN UTAMA (B1) JOM JAWAB (B2) (B3) PAUTAN LAIN (B4)

Links: Laman Utama to ID 1 Masuk to ID 2 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5

Tumbuhan Semulajadi dan Hidupan Liar di Malaysia – (G2)

Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

Graphic – (G1)

<< MASUK >>
(MC1) (B5)

9

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 2 Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 02 of 33

Back ground – (BG2) LAMAN UTAMA (B1) JOM JAWAB (B2) BANK SOALAN (B3) (B8) PAUTAN LAIN (B4)

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5 Kembali to ID 1 Seterusnya to ID –jom jwb Jenis Hutan to ID 2A Faktor to ID 2B Kepentingan to ID 2C

Jenis Hutan Faktor Kepentingan (B6) (B7)

Programming Notes:

(B9) (B10)

Keluar button mean exit program (ID6)

KEMBALI

SETERUSNYA

(B5)

KELUAR

10

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 2A Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 03 of 33

Back ground – (BG3) LAMAN UTAMA (B1) JOM JAWAB (B2) BANK SOALAN (B3) PAUTAN LAIN (B4) Hutan Tropika PETA MALAYSIA HIJAU – MC1 KELABU – MC2 BIRU – MC3 MERAH GELAP – MC4 (B6) KEMBALI (B7) SETERUSNYA Hutan Paya Hutan Pantai Hutan Gunung

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5 Kembali to ID 2 Seterusnya to ID 2B Hijau to ID 2AA Kelabu to ID 2AB Biru to ID 2AC Merah Gelap to ID 2AD

JENIS HUTAN – T1
Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

(B5)

KELUAR

11

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 2AA Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 04 of 33

Back ground – (BG4) LAMAN UTAMA (B1) JOM JAWAB (B2) BANK SOALAN (B3) HUTAN TROPIKA (T2) PAUTAN LAIN (B4)

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5 Kembali to ID 2A

Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

(B6) (B6) KEMBALI

Graphic – (G2)

(B5)

KELUAR

12

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 2AB Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 05 of 33

Back ground – (BG5) LAMAN UTAMA (B1) JOM JAWAB (B2) BANK SOALAN (B3) HUTAN PAYA (T3) PAUTAN LAIN (B4)

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5 Kembali to ID 2A

Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

(B6) (B6) KEMBALI

Graphic – (G3)

(B5)

KELUAR

13

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 2AC Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 06 of 33

Back ground – (BG6) LAMAN UTAMA (B1) JOM JAWAB (B2) BANK SOALAN (B3) HUTAN PANTAI (T4) PAUTAN LAIN (B4)

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5 Kembali to ID 2A

Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

(B6) (B6) KEMBALI

Graphic – (G4)

(B5)

KELUAR

14

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 2AD Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 07 of 33

Back ground – (BG7) LAMAN UTAMA (B1) JOM JAWAB (B2) BANK SOALAN (B3) HUTAN GUNUNG (T5) PAUTAN LAIN (B4)

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5 Kembali to ID 2A

Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

(B6) (B6) KEMBALI

Graphic – (G5)

(B5)

KELUAR

15

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 2B Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 08 of 33

Back ground – (BG8) LAMAN UTAMA (B1) Iklim – (MC5) FAKTOR – (T6) JOM JAWAB (B2) BANK SOALAN (B3) PAUTAN LAIN (B4)

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5 Kembali to ID 2 Seterusnya to ID 2C Iklim to ID 2BA

Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

(B6) KEMBALI

(B7) SETERUSNYA (B5) KELUAR

16

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 2BA Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 09 of 33

Back ground – (BG8) LAMAN UTAMA (B1) JOM JAWAB (B2) Iklim (T7) BANK SOALAN (B3) PAUTAN LAIN (B4)

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5 Kembali to ID 2BAA

Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

Graphic – (G6) (B6) KEMBALI (B5) KELUAR

17

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 2BAA Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 10 of 33

Back ground – (BG8) LAMAN UTAMA (B1) Iklim – (MC5) FAKTOR – (T6) JOM JAWAB (B2) BANK SOALAN (B3) PAUTAN LAIN (B4)

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5 Kembali to ID 2 Seterusnya to ID 2C Iklim to ID 2BA Saliran to ID 2BB

Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

Saliran – (MC6) (B6) KEMBALI (B7) SETERUSNYA (B5) KELUAR

18

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 2BB Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 11 of 33

Back ground – (BG8) LAMAN UTAMA (B1) JOM JAWAB (B2) BANK SOALAN (B3) Saliran (T8) PAUTAN LAIN (B4)

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5 Kembali to ID 2BBA

Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

Graphic – (G7) (B6) KEMBALI (B5) KELUAR

19

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 2BBA Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 12 of 33

Back ground – (BG8) LAMAN UTAMA (B1) Iklim – (MC5) FAKTOR – (T6) JOM JAWAB (B2) BANK SOALAN (B3) PAUTAN LAIN (B4) Bentuk Muka Bumi – (MC7)

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5 Kembali to ID 2 Seterusnya to ID 2C Iklim to ID 2BA Saliran to ID 2BB Bentuk Muka Bumi to ID 2BC

Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

Saliran – (MC6) (B6) KEMBALI (B7) SETERUSNYA (B5) KELUAR

20

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 2BC Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 13 of 33

Back ground – (BG8) LAMAN UTAMA (B1) JOM JAWAB (B2) BANK SOALAN (B3) Bentuk Muka Bumi (T9) PAUTAN LAIN (B4)

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5 Kembali to ID 2BCA

Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

Graphic – (G8) (B6) KEMBALI (B5) KELUAR

21

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 2BCA Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 14 of 33

Back ground – (BG8) LAMAN UTAMA (B1) Iklim – (MC5) FAKTOR – (T6) JOM JAWAB (B2) BANK SOALAN (B3) PAUTAN LAIN (B4) Bentuk Muka Bumi – (MC7)

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5 Kembali to ID 2 Seterusnya to ID 2C Iklim to ID 2BA Saliran to ID 2BB Bentuk Muka Bumi to ID 2BC Tanah Tanih to ID 2BD

Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

Saliran – (MC6) (B6) KEMBALI (B7) SETERUSNYA

Tanah Tanih – (MC8)

(B5)

KELUAR

22

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 2BD Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 15 of 33

Back ground – (BG8) LAMAN UTAMA (B1) JOM JAWAB (B2) BANK SOALAN (B3) Tanah Tanih (T10) PAUTAN LAIN (B4)

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5 Kembali to ID 2BCA

Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

Graphic – (G9) (B6) KEMBALI (B5) KELUAR

23

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 2C Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 16 of 33

Back ground – (BG9) LAMAN UTAMA (B1)
Flora Fauna – MC9

JOM JAWAB (B2)

BANK SOALAN (B3)

PAUTAN LAIN (B4)

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5 Kembali to ID 2 Seterusnya to ID JOM JWB Flora Fauna to ID 2CA

KEPENTINGAN – (T11)
Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

(B6) KEMBALI

(B7) SETERUSNYA (B5) KELUAR

24

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 2CA Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 17 of 33

Back ground – (BG9) LAMAN UTAMA (B1) JOM JAWAB (B2) BANK SOALAN (B3) Flora Fauna (T12) PAUTAN LAIN (B4)

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5 Kembali to ID 2CAA

Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

Graphic – (G10) (B6) KEMBALI

Graphic – (G11)

(B5)

KELUAR

25

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 2CAA Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 18 of 33

Back ground – (BG9) LAMAN UTAMA (B1)
Flora Fauna – MC9

JOM JAWAB (B2)

BANK SOALAN (B3)

PAUTAN LAIN (B4)

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5 Kembali to ID 2 Seterusnya to ID JOM JWB Flora Fauna to ID 2CA Sumber Perhutanan to ID 2CB

KEPENTINGAN – (T11)
Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

Sumber Perhutanan – MC10

(B6) KEMBALI

(B7) SETERUSNYA (B5) KELUAR

26

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 2CB Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 19 of 33

Back ground – (BG9) LAMAN UTAMA (B1) JOM JAWAB (B2) BANK SOALAN (B3) Sumber Perhutanan (T13) PAUTAN LAIN (B4)

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5 Kembali to ID 2CBA

Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

Graphic – (G12) (B6) KEMBALI (B5) KELUAR

27

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 2CBA Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 20 of 33

Back ground – (BG9) LAMAN UTAMA (B1)
Flora Fauna – MC9

JOM JAWAB (B2)

BANK SOALAN (B3)

PAUTAN LAIN (B4)

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5 Kembali to ID 2 Seterusnya to ID JOM JWB Flora Fauna to ID 2CA Sumber Perhutanan to ID 2CB Tempat Perlindungan Hidupan Liar to ID 2CC

KEPENTINGAN – (T11)
Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

Sumber Perhutanan – MC10 Tempat Perlindungan Hidupan Liar – MC11 (B6) KEMBALI (B7) SETERUSNYA (B5) KELUAR

28

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 2CC Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 21 of 33

Back ground – (BG9) LAMAN UTAMA (B1) JOM JAWAB (B2) BANK SOALAN (B3) PAUTAN LAIN (B4)

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5 Kembali to ID 2CCA

Tempat Perlindungan Hidupan Liar (T14)
Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

Graphic – (G13) (B6) KEMBALI (B5) KELUAR

29

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 2CCA Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 22 of 33

Back ground – (BG9) LAMAN UTAMA (B1)
Flora Fauna – MC9

JOM JAWAB (B2)

BANK SOALAN (B3)

PAUTAN LAIN (B4)

KEPENTINGAN – (T11)

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5 Kembali to ID 2 Seterusnya to ID JOM JWB Flora Fauna to ID 2CA Sumber Perhutanan to ID 2CB Tempat Perlindungan Hidupan Liar to ID 2CC Tempat Pembiakan Hidupan Laut to ID 2CD

Programming Notes:

Sumber Perhutanan – MC10 Tempat Perlindungan Hidupan Liar – MC11 (B6) KEMBALI (B7) SETERUSNYA (B5) KELUAR Tempat Pembiakan Hidupan Laut – MC12

Keluar button mean exit program (ID6)

30

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 2CD Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 23 of 33

Back ground – (BG9) LAMAN UTAMA (B1) JOM JAWAB (B2) BANK SOALAN (B3) PAUTAN LAIN (B4)

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5 Kembali to ID 2CDA

Tempat Pembiakan Hidupan Laut (T15)
Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

Graphic – (G14) (B6) KEMBALI (B5) KELUAR

31

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 2CDA Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 24 of 33

Back ground – (BG9) LAMAN UTAMA (B1)
Flora Fauna – MC9

JOM JAWAB (B2)

BANK SOALAN (B3)

PAUTAN LAIN (B4)

KEPENTINGAN – (T11)
Mencegah Hakisan –MC13

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5 Kembali to ID 2 Seterusnya to ID JOM JWB Flora Fauna to ID 2CA Sumber Perhutanan to ID 2CB Tempat Perlindungan Hidupan Liar to ID 2CC Tempat Pembiakan Hidupan Laut to ID 2CD Mencegah Hakisan to ID 2CE Programming Notes:

Sumber Perhutanan – MC10 Tempat Perlindungan Hidupan Liar – MC11 (B6) KEMBALI (B7) SETERUSNYA

Keluar button mean exit program (ID6)

Tempat Pembiakan Hidupan Liar – MC12

(B5)

KELUAR

32

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 2CE Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 25 of 33

Back ground – (BG9) LAMAN UTAMA (B1) JOM JAWAB (B2) BANK SOALAN (B3) Mencegah Hakisan (T16) PAUTAN LAIN (B4)

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5 Kembali to ID 2CEA

Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

Graphic – (G15) (B6) KEMBALI (B5) KELUAR

33

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 2CEA Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 26 of 33

Back ground – (BG9) LAMAN UTAMA (B1)
Flora Fauna – MC9

JOM JAWAB (B2)

BANK SOALAN (B3)

PAUTAN LAIN (B4)
Kawasan Tadahan – MC14

KEPENTINGAN – (T11)

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5 Kembali to ID 2 Seterusnya to ID JOM JWB Flora Fauna to ID 2CA Sumber Perhutanan to ID 2CB Tempat Perlindungan Hidupan Liar to ID 2CC Tempat Pembiakan Hidupan Laut to ID 2CD Mencegah Hakisan to ID 2CE Kawasan Tadahan to ID 2CF Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

Sumber Perhutanan – MC10 Tempat Perlindungan Hidupan Liar – MC11 (B6) KEMBALI (B7) SETERUSNYA

Mencegah Hakisan –MC13

Tempat Pembiakan Hidupan Liar – MC12

(B5)

KELUAR

34

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 2CF Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 27 of 33

Back ground – (BG9) LAMAN UTAMA (B1) JOM JAWAB (B2) BANK SOALAN (B3) Kawasan Tadahan (T17) PAUTAN LAIN (B4)

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5 Kembali to ID 2CEA

Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

Graphic – (G16) (B6) KEMBALI (B5) KELUAR

35

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 3 Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 28 of 33

Back ground – (BG10) LAMAN UTAMA (B1) JOM JAWAB (B2) BANK SOALAN (B3) JOM JAWAB (G17) PAUTAN LAIN (B4)

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5 Hantar to ID 3A

Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

(B7) HANTAR

SOALAN1 – SOALAN 5 (T18)

(B5)

KELUAR

36

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 3A Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 29 of 33

Links: Ya to ID 3B Tidak to ID 3

Back ground – (BG10) Adakah Anda Pasti…!!!

YA (B8)

TIDAK
Programming Notes:

(B9)

37

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 3B Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 30 of 33

Links: Soalan to ID 3

Back ground – (BG10) SKOR anda ialah :

Sila jawab SOALAN ……… (MC15)

Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

(B5)

KELUAR

38

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 4 Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 31 of 33

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5

Back ground – (BG11) LAMAN UTAMA (B1) JOM JAWAB (B2) BANK SOALAN (B3) BANK SOALAN (G18)
Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

PAUTAN LAIN (B4)

SET SOALAN

DOWNLOAD

(B5)

KELUAR

39

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animation Video Sound

Screen ID: 5 Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 32 of 33

Links: Laman Utama to ID 1 Jom Jawab to ID 3 Bank Soalan to ID 4 Pautan Lain to ID 5

Back ground – (BG12) LAMAN UTAMA (B1) JOM JAWAB (B2) BANK SOALAN (B3) PAUTAN LAIN (G19)
Programming Notes: Keluar button mean exit program (ID6)

PAUTAN LAIN (B4)

(B5)

KELUAR

40

Storyboard
Project Name: Kajian Tempatan Tahun 5 : Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar Media Elements:
Text Graphics Animatior Video Sound

Screen ID: 6 Designer: Emy Erliana

Date: 1.3.2009 Page 33 of 33

Links:

PENGHARGAAN Penasihat En. Mohd Nazri bin Saad Pembangun Projek Emy Erliana Che Yusuf (M20082000263) Dan Terima Kasih kepada semua yang terlibat
Programming Notes:

41

RUJUKAN :
ID1: BG1 – Background WARNA HIJAU MUDA B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR G1 – Graphic POKOK / TUMBUH-TUMBUHAN MC1 – Mouse Click MASUK ID2: BG2 – Background GAMBAR TUMBUHAN / HIDUPAN LIAR B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR B6 – Button KEMBALI B7 - Button SETERUSNYA B8 – Button JENIS HUTAN B9 – Button FAKTOR B10 – Button KEPENTINGAN ID2A: BG3 – Background GAMBAR HUTAN B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN

42

B5 – Button KELUAR B6 – Button KEMBALI B7 - Button SETERUSNYA T1 – Text JENIS HUTAN MC1 – Mouse Click WARNA HUJAU – HUTAN TROPIKA MC2 – Mouse Click WARNA KELABU – HUTAN PAYA MC3 - Mouse Click WARNA BIRU – HUTAN PANTAI MC4 – Mouse Click WARNA HITAM – HUTAN GUNUNG

ID2AA: BG4 – Background WARNA HIJAU B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR B6 – Button KEMBALI T2 – Text – CIRI-CIRI HUTAN HUJAN TROPIKA. TUMBUH-TUMBUHAN DAN HIDUPAN LIAR. G2 – Graphic – GAMBAR TUMBUH-TUMBUHAN DAN HIDUPAN LIAR DI HUTAN HUJAN TROPIKA 2AB: BG5 – Background WARNA KELABU B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN

43

B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR B6 – Button KEMBALI T3 – Text – CIRI-CIRI HUTAN PAYA. TUMBUH-TUMBUHAN DAN HIDUPAN LIAR. G3 – Graphic – GAMBAR TUMBUH-TUMBUHAN DAN HIDUPAN LIAR DI HUTAN PAYA 2AC: BG6 – Background WARNA BIRU B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR B6 – Button KEMBALI T4 – Text – CIRI-CIRI HUTAN PANTAI. TUMBUH-TUMBUHAN DAN HIDUPAN LIAR. G4 – Graphic – GAMBAR TUMBUH-TUMBUHAN DAN HIDUPAN LIAR DI HUTAN PANTAI.

2AD: BG7 – Background WARNA MERAH GELAP B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR

44

B6 – Button KEMBALI T5 – Text – CIRI-CIRI HUTAN GUNUNG. TUMBUH-TUMBUHAN DAN HIDUPAN LIAR. G5– Graphic – GAMBAR TUMBUH-TUMBUHAN DAN HIDUPAN LIAR DI HUTAN GUNUNG. 2B: BG8 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK1 B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR B6 – Button KEMBALI B7 - Button SETERUSNYA T6 – Text FAKTOR MC5– Mouse Click IKLIM 2BA: BG8 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK1 B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR B6 – Button KEMBALI T7 – Text – HURAIAN BERKAITAN IKLIM DI MALAYSIA G6 – Graphic – GAMBAR HUTAN HUJAN TROPIKA YANG WUJUD KERANA IKLIM KHATULISTIWA

45

2BAA: BG8 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK1 B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR B6 – Button KEMBALI B7 - Button SETERUSNYA T6 – Text FAKTOR MC5– Mouse Click IKLIM MC6 – Mouse Click SALIRAN 2BB: BG8 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK1 B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR B6 – Button KEMBALI T8 – Text – HURAIAN BERKAITAN SALIRAN DI MALAYSIA G7 – Graphic – GAMBAR POKOK NIPAH YANG TUMBUH DIKAWASAN AIR BERTAKUNG 2BBA: BG8 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK1

46

B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR B6 – Button KEMBALI B7 - Button SETERUSNYA T6 – Text FAKTOR MC5– Mouse Click IKLIM MC6 – Mouse Click SALIRAN MC7 – Mouse Click BENTUK MUKA BUMI

2BC: BG8 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK1 B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR B6 – Button KEMBALI T9 – Text – HURAIAN BERKAITAN BENTUK MUKA BUMI DI MALAYSIA G8 – Graphic – GAMBAR KETINGGIAN MUKA BUMI YANG MEMPENGARUHI JENIS TUMBUHAN SEMULAJADI. 2BCA:

47

BG8 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK1 B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR B6 – Button KEMBALI B7 - Button SETERUSNYA T6 – Text FAKTOR MC5– Mouse Click IKLIM MC6 – Mouse Click SALIRAN MC7 – Mouse Click BENTUK MUKA BUMI MC8 – Mouse Click TANAH TANIH 2BD: BG8 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK1 B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR B6 – Button KEMBALI T10 – Text – HURAIAN BERKAITAN JENIS TANAH TANIH DI MALAYSIA G9 – Graphic – GAMBAR POKOK PAKU PAKIS YANG TUMBUH DIKAWASAN GUNUNG YANG BERTANAH LATERIT. *MC5-MC8 – Akan memaparkan satu persatu perkataan setelah pengguna klik pada tetikus mengikut urutan dan klik pada button KEMBALI pada halaman tersebut.

48

2C: BG9 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK2 B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR B6 – Button KEMBALI B7 - Button SETERUSNYA T11 – Text KEPENTINGAN MC9 – Mouse Click FLORA FAUNA 2CA: BG9 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK2 B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR B6 – Button KEMBALI T12 – Text – HURAIAN BERKAITAN FLORA DAN FAUNA DI MALAYSIA G10 – Graphic – GAMBAR FLORA DI MALAYSIA G11 – Graphic – GAMBAR FAUNA DI MALAYSIA 2CAA: BG9 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK2 B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR

49

B6 – Button KEMBALI B7 - Button SETERUSNYA T11 – Text KEPENTINGAN MC9 – Mouse Click FLORA FAUNA MC10 – Mouse Click SUMBER PERHUTANAN

2CB: BG9 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK2 B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR B6 – Button KEMBALI T13 – Text – HURAIAN BERKAITAN SUMBER PERHUTANAN DI MALAYSIA G12 – Graphic – GAMBAR POKOK ROTAN UNTUK MEMBUAT PERABOT 2CBA: BG9 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK2 B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN

50

B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR B6 – Button KEMBALI B7 - Button SETERUSNYA T11 – Text KEPENTINGAN MC9 – Mouse Click FLORA FAUNA MC10 – Mouse Click SUMBER PERHUTANAN MC11 – Mouse Click TEMPAT PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR 2CC: BG9 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK2 B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR B6 – Button KEMBALI T14 – Text – HURAIAN BERKAITAN TEMPAT PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR DI MALAYSIA G13 – Graphic – GAMBAR ORANG HUTAN DILINDUNGI DALAM HUTAN SIMPAN DI SEPILOK

2CCA: BG9 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK2 B1 – Button LAMAN UTAMA

51

B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR B6 – Button KEMBALI B7 - Button SETERUSNYA T11 – Text KEPENTINGAN MC9 – Mouse Click FLORA FAUNA MC10 – Mouse Click SUMBER PERHUTANAN MC11 – Mouse Click TEMPAT PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR MC12 – Mouse Click TEMPAT PEMBIAKAN HIDUPAN LIAR 2CD: BG9 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK2 B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR B6 – Button KEMBALI T15 – Text – HURAIAN BERKAITAN TEMPAT PEMBIAKAN HIDUPAN LAUT DI MALAYSIA G14 – Graphic – GAMBAR HUTAN POKOK BAKAU TEMPAT PEMBIAKAN HIDUPAN LAUT MEMBIAK 2CDA: BG9 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK2 B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR

52

B6 – Button KEMBALI B7 - Button SETERUSNYA T11 – Text KEPENTINGAN MC9 – Mouse Click FLORA FAUNA MC10 – Mouse Click SUMBER PERHUTANAN MC11 – Mouse Click TEMPAT PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR MC12 – Mouse Click TEMPAT PEMBIAKAN HIDUPAN LIAR MC13 – Mouse Clik MENCEGAH HAKISAN 2CE: BG9 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK2 B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR B6 – Button KEMBALI T16 – Text – HURAIAN BERKAITAN KAWASAN PENCEGAHAN HAKISAN G15 – Graphic – GAMBAR POKOK DILERENG BUKIT YANG DAPAT MENAHAN TADAHAN AIR HUJAN 2CEA: BG9 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK2 B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR B6 – Button KEMBALI B7 - Button SETERUSNYA T11 – Text KEPENTINGAN

53

MC9 – Mouse Click FLORA FAUNA MC10 – Mouse Click SUMBER PERHUTANAN MC11 – Mouse Click TEMPAT PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR MC12 – Mouse Click TEMPAT PEMBIAKAN HIDUPAN LIAR MC13 – Mouse Clik MENCEGAH HAKISAN MC14 – Mouse Click KAWASAN TADAHAN 2CF: BG9 – Background GAMBAR CORAK ABSTRAK2 B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR B6 – Button KEMBALI T17 – Text – HURAIAN BERKAITAN KAWASAN TADAHAN AIR G16 – Graphic – GAMBAR KAWASAN HUTAN BUKIT BUKAU YANG MENJADI KAWASAN TADAHAN AIR

3: BG10 – Background WARNA BIRU B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR B7 – Button HANTAR

54

T18 – Text – SOALAN - SOALAN G17 – Graphic – JOM JAWAB 3A: BG10 – Background WARNA BIRU B8 – Button YA B9 – Button TIDAK 3B: BG10 – Background WARNA BIRU MC15 – Mouse Click SOALAN 4: BG11 – Background WARNA PUTIH B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR G18 – Graphic BANK SOALAN 5: BG12 – Background WARNA BIRU B1 – Button LAMAN UTAMA B2 – Button JOM JAWAB B3 – Button BANK SOALAN B4 – Button PAUTAN LAIN B5 – Button KELUAR G19 – Graphic PAUTAN LAIN

55

BG – Background B – Button T - Text G – Graphic MC – Mouse Click

JOM JAWAB :
1. Gambar Pokok Ru

Apakah jenis hutan ini? a. Hutan Hujan Tropika b. Hutan Pantai c. Hutan Gunung 2. Gambar Gajah

56

Di manakah haiwan ini hidup? a. Hutan Paya b. Hutan Gunung c. Hutan Hujan Tropika 3. Gambar Hutan Paya Bakau

Haiwan manakah yang hidup di hutan ini? a. Buaya b. Beruang c. Burung

4. Gambar Hutan Gunung

Tumbuh- tumbuhan manakah yang hidup dikawasan ini?

57

a. Paku Pakis b. Pokok Ru c. Meranti 5. Berapakah suhu tahunan iklim di Malaysia? a. 35 b. 27 c. 20 6. Air kebiasaannya akan bertakung dikawasan? a. Kawasan Pinggir Pantai b. Kawasan Tanah Tinggi c. Kawasan Tanah Pamah 7. Manakah antara yang berikut adalah jenis tanah tanih? a. Tanah Tinggi b. Tanah Pamah c. Tanah Liat 8. Gambar Paku Pakis

Tumbuh-tumbuhan diatas tumbuh dikawasan tanah? a. Laterit b. Aluvium c. Pasir

58

9. Apakah kepentingan hutan pokok bakau? a. Mencegah hakisan b. Tempat Pembiakan Hidupan Laut c. Kawasan Tadahan

10. Bunga Reflesia adalah tergolong di dalam kumpulan? a. Hidupan b. Fauna c. Flora

BANK SOALAN :
1. 2. 3. 4. Set soalan pertengahan tahun kt tahun 5 tahun 2007 Set soalan akhir tahun kt tahun 5 tahun 2007 Set soalan pertengahan tahun kt tahun 5 tahun 2008 Set soalan akhir tahun kt tahun 5 tahun 2008

PAUTAN LAIN :
Email kan masalah / pertanyaan anda kepada : emyerliana@yahoo.com Dapatkan maklumat saya di : www.friendster.com/miaerliana Cari maklumat tambahan anda di :

59

www.yuotube.com Info hari ini : Utusan Online Berita Harian Online Metro Online NST The Star Online Berhibur di : www.tv3.com.my www.tv9.com.my www.gua.com

60