You are on page 1of 13

CALEA CRETIN

Nr. 2; Anul: 4, Februarie - 2013 M ! -ul re"i#!ei: Dar fiindc unii rmneau ncpnai i necredincioi i vorbeau de ru Calea naintea mulimii, Pavel s-a ndeprtat de ei, lundu-i cu el i pe ucenici. i n fiecare i purta discuii n sala de prele!eri a lui "iranus# Fapte 19:9, Noua Traducere romneasc 2007. $n %ntio&ia ucenicii au fost numii pentru prima oar cretini# Fapte 11:26, Noua Traducere romneasc 2007.

Me#a' (en!ru R )*nia


Proverbe 16:12: 'ste o urciune pentru mprai s comit rutate, pentru c tronul se ntrete prin dreptate#. Proverbe 1 :! : Dreptatea nal o naiune, dar pcatul este ruinea popoarelor#. " #omn$e, #omn$e%%% &$ trecut pr$n su'er$n(e )$ nu a$ *nv(at n$m$c% &m *n+du$t smer$rea ta, t$mp de aproape ,0 de an$, )$ nu m-a$ cutat. .$-am dat /$bertatea pr$n *n+eru/ meu )$ nu m-a$ cutat. 0e 20 de an$ caut rod *n t$ne )$ nu +sesc. 1a$ mar$ t$ te-au dus *n des'r*u. Te-au 'cut s /epe2$ 'r$ca de 1$ne. &$ rupt 3u+u/. 4$ ($-a p/cut s te une)t$ cu vestu/, cu str$cc$un$/e d$n vest. Te-a$ prost$tuat ca )$ e$. 1a$ un p$c )$ te-a$ str$ca de tot% 0ar vo$ pune d$n nou cpstru/ )$ 3u+u/ pe t$ne, vo$ pune d$n nou nu$au d$sc$p/$ne$. 5a s *nve($ )$ s te smere)t$ )$ s nu-($ pu$ *ncrederea *n oamen$, *n 6puter$7 str$ne, c$ *n 1$ne. .$-a$ /e+at tra$u/ de str$n$ cre2nd c e$ *($ vor aduce prosper$tatea. 0ar nu e8$st prosper$tate 'r 1$ne. &$ spat 'ntn$, )$ a$ a/er+at /a a/te $2voare )$ nu /a 1$ne, dar $2voare/e *n care ($-a$ pus nde3dea *n curnd vor seca, $ub$($ t$ dup care a$ a/e+at )$ a$ com$s adu/ter cu e$, te vor prs$ *n 2$ua neca2u/u$ tu )$ nu te vor a3uta. 5u toate c era$ o 'eme$e cu du9u/ amrt, nu m-a$ cutat dect /a neca2, dar cum ($-a mers pu($n b$ne ma$ prs$t, )$ a$ a/er+at dup str$n$. 0ar $at ce vo$ 'ace, te vo$ /ecu$ de $ub$rea aceasta de str$n$ )$ te vo$ 'ace s te a/$pe)t$ de ceea ce este b$ne )$ p/cut *na$ntea 1ea. :at *n curnd ve$ '$ ca o 'eme$e *n durer$/e na)ter$$, dar nu ve$ na)te, pentru c nu m-a$ ascu/tat, n$c$ ;u nu te vo$ ascu/ta *n 2$ua nenoroc$r$$ ta/e ca s *nve($ )$ s pr$cep$ ca eu nu sunt 0omn doar /a neca2, c$ *n or$ce vreme, )$ dac sunt 0omn )$ <tp*n s *nve($ 'r$ca de 1$ne. =n curnd va ven$ c/re(u/ ro)u )$ va aduce nenoroc$r$/e spuse de 1$ne pr$n :oan, dar nu vo$ *n+du$ ca sab$a c/re(u/u$ s te at$n+ de tot, cc$ tot vd ceva bun *n t$ne, nu te vo$ n$m$c$ de tot, dar te vo$ /sa s su'er$ ca s *nve($ s nu-($ ma$ sap$ pu(ur$ >'ntn$? crpate care nu ($n apa, )$ s a/er+$ /a 1$ne *n or$ce vreme nu doar *n neca2. :ube)te-1 )$ te vo$ $ub$, ascu/t-1 )$ *)$ vo$ ascu/ta ru+c$un$/e, respect-1 )$ vo$ 'ace ca vr)ma)$$ t$ s te respecte. @cont$nuarea art$co/u/u$ pe pa+$na 2A.

C$%RIN&:
Me#a' (en!ru R )*nia Nu +un a,!e-i ni+i &+ri(!urile... $nul. Nu / i #au )ai )ul-i. 0rbirea #(iri!ual1 I)a2inea 3ia" lului Cine #un! 4iii lui 3u)ne5eu /in 6ene5a 78 3e#(1r-irea ,i re+1#1! rirea /in (er#(e+!i"1 +re,!in1. Care e#!e e9(li+a-ia !e9!ului /in 6ene5a 3:1:8 3ra2 #!ea nu / )in1. 3ra2 #!ea e#!e +u"iin+i a#1 E#!e nu)ele !1u #+ri# ;n +er #au (e (1)*n!8 Fiii lui #a!an a(r b1 lu+rarea lui 3u)ne5eu8.8 E#!e bi#eri+a 4ir)18

Me#a' (en!ru R )*nia


@cont$nuarea art$co/u/u$ de pe pa+$na 1A 5c$ cu ce/ curat m vo$ comporta *n cur($e, cu ce/ drept *n dreptate, dar cu ce/ v$c/ean *$ vo$ 'ace s cad *n v$c/en$$/e /u$. =ntoarce-($ pr$v$rea de /a str$n$ )$ pr$ve)te spre 1$ne% .$-am dat /$bertate *n B9 dar nu ($-a 'o/os$t% &$ 'o/os$t-o spre ne/e+$u$re, *n 'runte cu ma$ mar$ t$ )$ a($ u$tat c o (ar se *nteme$a2 pe dreptate% &($ 'cut d$n (ara aceasta o (ar a 9o($e$, a to/err$$ ru/u$, a nepedeps$r$$ ru'ctor$/or, nu a($ adus *n ea 3udecata )$ nepr$9n$rea% 4$ pentru c vo$ nu a($ adus-o am s o aduc ;u. 5c$ de /a ce/ ma$ mare /a ce/ ma$ m$c nu m caut pe m$ne, c$ bo+($$/e trectoare, 'a/a, prost$a, des'ru/, 'er$c$rea 'r 1$ne% 0ar te vo$ smer$$, te vo$ 'ace s p/n+$, *($ vo$ pune d$n nou 3u+u/, cc$ doar a)a *nve($ s m cau($, doar /a neca2 str$+$ /a 1$ne. P/n+$ #omn$e, p/n+$ de nenor$c$r$/e ce vor ven$ peste t$ne, p/n+$ )$ v$t-te ca 'eme$a *nsrc$nat, cc$ nu va '$ c9$p de scpare. :ar ace$a care s-au dus /a str$n$ ca s se *mbo+(easc vor p/n+e )$ ma$ tare, se vor v$ta )$ tn+u$ cc$ /e vo$ da p/ata pentru ne/e+$u$rea /or. Ca$ de vo$ ma$ mar$ a$ turme$, va$ de vo$ pstor$/or, cc$ v$n 2$/e/e *n3un+9$er$$ voastre )$ nu va '$ c9$p de scpare. 5c$ a($ 'cut d$n (ara aceasta un br/o+ de t/9ar$% &($ 3e'u$t, a($ *nt$nat, a($ vndut, a($ d$strus, )$ nu va p/cut dreptatea s nu ave($ parte de ea% &($ dus turma /a ape amare dar vo$ /e-a($ num$t du/c$, a($ prom$s )$ nu va($ ($nut cuvntu/ ceea ce 1$e nu-m$ p/ace% &($ m$n($t, a($ to/erat ru/, a($ 'cut ru/, a($ d$strus or$ce speran( de dreptate d$n $n$m$/e oamen$/or. :-a($ rtc$t% 0ar $at c *n curnd m vo$ r2bo$ cu vo$ )$ v vo$ b$ru$, ve($ mer+e *n rob$e )$ ve($ su'er$ )$ ve($ *n(e/e+e c e8$st un 0umne2eu care 'ace dreptate )$ 3udecat pe pmnt.

Nu +un a,!e-i ni+i &+ri(!urile...


Far$se$$, /$der$$ re/$+$o)$, crturar$$, care 2$/n$c stud$au /e+ea, /or 0omnu/ /e spune: 6Nu cunoa)te($ <cr$ptur$/e7%%% 0e ce /e-a 2$s 0omnu/ aceste cuv$nteD Pentru c e$ nu c$teau <cr$ptur$/e cu o $n$m curat, e$ nu-)$ $ubeau semen$$, pr$n urmare nu-E $ubeau n$c$ pe 0umne2eu. ;$ erau mot$va($ de mndr$e, super$or$tate, e$ nu erau s$ncer$ n$c$ cu e$, n$c$ cu 0umne2eu. "r$ce om care c$te)te <cr$ptur$/e dar nu are $n$ma curat, Cr)ma)u/ se 'o/ose)te de aceea cuno)t$n spre mndr$e re/$+$oas, 'a$m, super$or$tate, aro+an(, o 'om de ev/av$e, etc. 1u/($ *n 2$/e/e noastre c$tesc <cr$ptur$/e )$ /e rst/mcesc cc$ $n$ma /or nu este dreapt *n 'a(a /u$ 0umne2eu% #e/$+$$/e d$n care 'ac parte, secte/e )$ +rupr$/e, /e dau n$)te oc9e/ar$ pr$n care s /e c$teasc, ast'e/ e$ n$c$odat nu a3un+ /a cuno)t$n(a adevru/u$ ca s '$e mntu$($% >comp. cu 1T$mote$ 2: ?. ;$ totdeauna *nva(, dar nu a3un+ n$c$odat /a cuno)t$n(a adevru/u$ ca s '$e mntu$($ )$ /um$na($ pr$n 0u9u/ &devru/u$, pentru c $n$ma /or *$ duce *n rtc$re, /or /e p/ace s aud o a/t evan+9e/$e, una ecumen$c, to/erant, 'r cruce, 'r moarte, 'r /epdare, 'r sacr$'$c$$, una pent$costa/, bapt$st, etc. dar nu b$b/$c% 5are este d$'eren(a d$ntre ;van+9e/$a adevru/u$ )$ ceea ce se propovdu$e)te *n +rupur$/e re/$+$oaseD ;van+9e/$a &devru/u$ nu d$/uea2 mesa3u/ /u$ :sus, ea pre2$nt cer$n(e/e /u$ 0umne2eu a)a cum sunt e8puse *n <'$nte/e <cr$ptur$, pe cnd ceea ce se pred$c pr$n +rupr$/e re/$+$oase care *)$ aro+ pe nedrept nume/e de 6b$ser$c7, este un a/t :sus, un a/t du9, o a/t evan+9e/$e. Pe e$ nu $-a tr$m$s n$men$ s pred$ce, e$ n$c$odat nu au avut 0u9u/ /u$ 5r$stos ca s poat pred$ca pr$n 0u9u/ <'nt, e$ d$n start au pr$m$t un du9 a/ rtc$r$$, cu un :sus 'a/s, o a/t evan+9e/$e, un a/t s'e)n$c, dat de satan, nu de 5r$stos% Eucrarea /or de /a *nceput p*n /a s'r)$t este #FTF5:#;%%% ;$ nu sunt d$n ace$a care au *nceput *n 0u9u/ )$ au s'r)$t *n '$re, NG% ;$ de /a *nceput de /a *n'$n(area acestor cu/te, asoc$a($$, secte, +rupr$, cum vre$ s /e nume)t$, nu au pr$m$t pe 0umne2eu/ H$b/$e$, e$ =/ ursc pe 0umne2eu )$ au constru$t un v$(e/ pe care E-au pre2entat ca 60umne2eu7, care /e pret$nde ma$ pu($n ca :e9ova%%% ;$ au constru$t o a/t cas 6mare7, d$n /emn trest$e )$ 'n, )$ nu pe teme/$a: 5r$stos, c$ pe oa /at teme/$e, pe :sus p/smu$t de m$ntea /or bo/nav, str$ct de mndr$a teo/o+$/or /or, str$ca($ /a m$nte, avnd boa/a cercetr$/or 'r rost, cuvntu/ /or roade ca o can+ren, $ar s'r)$tu/ /or va '$ dup 'apte/e /or. P$on$er$$ care au *n'$$n(at +rupr$/e acestea re/$+$oase, nu E-au avut pe 0umne2eu/ H$b/$e$, e$ au avut m$ntea *ntunecat, nu E-au cunoscut pe 5r$stosu/ H$b/$e$, nu au avut pe 0u9u/ <'nt, )$ vr)ma)u/ /e-a tr$m$s o /ucrare de rtc$re ca s cread o m$nc$un pentru c e$ n$c$odat nu au cunoscut adevru/ pentru c nu sunt d$n adevr. "$/e /u$ :sus aud +/asu/ Eu$ )$ nu se duc dup str$n$, to($ ace)t$a care mer+ cu mu/($mea dup str$n$, nu sunt d$n o$/e /u$ :sus%%% To($ oamen$$ care au $ntrat *ntr-un cu/t care nu este dect o /ucrare drceasc, nu d$v$n, au pr$m$t o a/t evan+9e/$e )$ sunt antatema >Ia/aten$ 1:6-B?, despr($($ de 5r$stos, e$ mer+ pe ca/ea /ar+ pe care 6mu/($7 o ca/c spre ru$n. Toate aceste nume atest c e$ sunt pe ca/ea rtc$r$$, nu +s$m *n H$b/$e aceste nume pe care cu/te/e /e au%

"amen$$, dac ar cunoa)te <cr$ptur$/e nu s-ar un$$ cu ace)t$ /$der$$, trdtor$ a$ *mpr($e$ /u$ 0umne2eu, care *ntresc bra(u/ ce/u$ ru, care sunt pstor$ p/t$($, oamen$ tar$ /a cerb$ce, care totdeauna se *mpotr$vesc 0u9u/u$ <'nt, )$ care nu vor )$ n$c$ nu pot s ascu/te de adevr cc$ e$ nu sunt d$n adevr, to($ care sunt d$n adevr nu pot '$ cumpra($, man$pu/a($, e$ vor $e)$ a'ar d$n tabere /a ocara /u$ 5r$stos, vrnd s '$e una doar cu ;/, nu cu 'ar$se$$ modern$ care spun c pred$c evan+9e/$a dar care nu cunosc n$c$ <cr$ptur$/e, n$c$ puterea /u$ 0umne2eu%%%

$nul. Nu / i #au )ai )ul-i.


0umne2eu este unu/ >Ia/aten$ !:20J :acov 2:19?% 0umne2eu a 'cut or$+$na/u/, 'r dup/$cate, dup cum e8$st un s$n+ur 0umne2eu >1T$m. 1:17?, a)a e8$st un F$u a/ /u$ 0umne2eu nscut d$rect d$n ;/ >:oan !:16-1B?% 0umne2eu a rndu$t un s$n+ur 0omn peste b$ser$ca Eu$ pe 5r$stos >Fapte ,:!1J 15or$nten$ B:6?. 0umne2eu a /sat o s$n+ur <cr$ptur, totdeuna 0umne2eu a avut un s$n+ur popor, care au avut o s$n+ur /e+e% Nu e8$st dect un s$n+ur trup a/ /u$ 5r$stos, o s$n+ur cred$n(, nu ma$ mu/te, un s$n+ur bote2 >;'esen$ : -6?. =nc de /a *nceput, 0umne2eu a creat un s$n+ur pmnt, o s$n+ur spec$e de '$$n(e create dup c9$pu/ )$ asemnarea /u$ 0umne2eu, nu ma$ mu/te% &st'e/ c$'ra 1 =/ caracter2$2ea2 pe 0umne2eu% =ns 0$avo/u/ a 'cut ca *n un$veru/ acesta s apar dup/$catu/, $m$ta($a, am+$rea, d$/ema, controversa... ;/ a vrut s '$e e+a/ cu 0umne2eu% < a$b un scaun de domn$e ca a Eu$, s domneasc ca ;/, s a$b )$ e/ o *mpr($e >;2ec9$e/ 2BJ :sa$a 1 ?. &)a au aprut do$ stpn$, unu/ rea/ )$ d$n etern$tate, ce//a/t u2urpator% &)a a aprut *n Ird$na ;denu/u$ do$ pom$: pomu/ v$e($$ ce este de /a 0umne2eu, )$ pomu/ cuno)t$n(e$ b$ne/u$ )$ ru/u$ creat de satan% &)a au aprut dou *mpr($$, dou popoare, dou so$ur$ de oamen$: oamen$$ /u$ 0umne2eu, )$ ce$ care sunt de /a ce/ ru >1:oan !:B-12?. 0omnu/ Kr$stos a /sat un s$n+ur 'e/ de cre)t$n$, <atan a 'cut mu/te t$pur$ de 6cre)t$n$7, care s semene cu e/, cu *n+er$$ /u$, dar to($ sunt 2$2an$e% Trupu/ /u$ 5r$stos este unu/, dar 6b$ser$c$7 sunt mu/te, cum este pos$b$/ /ucru/ acestaD Toate +rupur$/e care spun c sunt b$ser$ca Eu$, dar care nu au pstrat cred$n(a de /a *nceput, sunt 2$2an$e% Cedem a2$ a)a num$te/e 6b$ser$c$ evan+9e/$ce7 care se accept un$$ pe a/($$ c9$ar dac au cre2ur$ d$'er$te, *n ce m$nc$un tr$esc, acceptnd ma$ mu/te cred$n(e ca '$$nd <)*n!ui! are= e$ d$n start se desconsp$r ca ne'$$nd b$ser$ca un$c a /u$ 5r$stos care a pstrat o s$n+ur cred$n(% &st'e/ ecumen$smu/ este /ucrarea ce/u$ ru% "amen$$ /u$ 0umne2eu )$ *n pre2ent se /upt pentru cred$n(a s'$n($/or, re($ne($ credina# nu 6cred$n(e/e7, )$ re($ne($: cea a sfinilor# >:uda !?, nu a curve$ care s-a un$t cu statu/ *n t$mpu/ /u$ 5onstant$n, nu a cred$n(e$ stab$/$te *n conc$/$$/e d$n sec. :C-C::, c$ cea stab$/$t de 0omnu/ pr$n aposto/$$ <$ >Fapte 1:2J 15or$nten$ 11:2!J 1,:1- ?.

0rbirea #(iri!ual1
n care dumne eul veacului acestuia a orbit !ndurile necredincioilor, ca lumina 'van!&eliei !loriei lui (ristos, care este c&ipul lui Dumne eu, s nu strluceasc pentru ei# - 25or$nten$ : IHC. ;8$st un dumne2eu, care se pre'ace *n *n+er de /um$n, e/ pare a '$ bun, m$/os, $nterv$ne *n prob/eme/e oamen$/or, pare a '$ $nteresat de oamen$, e/ este dumne2eu/ /or. #aportat *ns /a per'ec($une, /a b$ne/e abso/ut a/ /u$ :e9ova, acest 6b$ne7 este ru%%% 1ora/$tatea acestor oamen$ nu mntu$e, te duce *n $ad%%% ;$ sunt re/$+$o)$, ca )$ ce$ d$n &tena, 6temtor$ de dumne2eu7, dar *n rea/$tate e$ sunt temtor$ de demon$%%% 5a )$ ce$ d$n &tena% 0umne2eu/ /or /e rspunde /a ru+c$un$, *$ v$ndec c9$pur$/e, *$ $art dar nu de pcate, c$ /e 'ace con)t$$n(a tot ma$ $nsens$b$/, ma$ toc$t, /e d un sent$ment de 'a/s s$+urna(, de 'a/s mntu$re, de 'a/s apartenen( /a *mpr($a 0omnu/u$ :sus%%% &cest dumne2eu e8$st, dar e/ este satan, ad$c *mpotr$v$tor%%% ;/ este d$avo/ ad$c ca/omn$ator%%% To($ ce$ care nu au cunoscut pe 0omnu/ cu adevrat vor '$ am+$($%%% 5uvntu/ /u$ :sus nu ptrunde *n e$, e$ c$tesc una )$ *n(e/e+ a/ta, cu H$b/$a *n m*n se rtcesc, ce /e /$pse)te /orD 5/u2$rea d$v$n pe care nu o pr$mesc dect '$$$ /u$ 0umne2eu >#oman$ B:1 ?. 1$ntea /or este *ntunecat, prosper$tatea re/$+$e$ 'a/se *$ orbe)te%%% &paraen(a prop)$re >spre $ad *n rea/$tate? a +rupur$/or re/$+$oase, a cu/tur$$ 6cre)t$ne7 /e d semna/u/ c sunt pe ca/ea bun, dar e$ u$t c ceea ce este *n/(at *na$ntea oamen$/or este o urc$une *n 'a(a /u$ 0umne2eu%%% ;$ de mu/t nu ma$ vd, nu ma$ aud, adevru/ nu ma$ ptrunde /a $n$ma /or% ;$ sunt departe de 0omnu/, $n$ma /or nu este curat *na$ntea Eu$% L$cnd c sunt *n(e/ep($ au *nebun$t% ;$ vor un cre)t$n$sm 'r 5r$stos, e$ *n(e/e+ H$b/$a 'r 0u9u/ <'nt% >c9$pur$/e?% ;$ sunt ma$ 6ra($ona/$7 ca savan($ )$ ma$ nebun$ ca ce$ d$n /ume% 0e 'apt e$

sunt tot *n /ume% Tot sub puterea =mpr($e$ *ntuner$cu/u$, doar o a/t /atur a *ntuner$cu/u$ domne)te peste e$: domn$$/e )$ stpn$r$/e rtc$r$$ re/$+$oase%%% ;$ n$c$odat nu au cunoscut pe 0omnu/, e$ nu pot pr$m$ evan+9e/$a adevru/u$ ca s '$e mntu$($ pentru c e$ nu sunt d$n adevr, $n$ma /or *$ duce *n rtc$re%%% ;$ vor o re/$+$e, o mora/$tate, dar una satan$c, ma$ pre3os de nepr$9n$rea 0omnu/u$ :sus. ;$ vor s tr$asc *n 6*n+du$n(7, e$ nu vor desvr)$rea, crucea, moartea, su'er$n(a, /epdarea, e$ =/ ursc pe 0umne2eu/ 5e/ v$u% ;$ ursc /e+ea Eu$% ;$ *)$ *ntocmesc c$/e dup cum /e p/ace% ;$ sunt oamen$ carna/$ neavnd 0u9u/, )$ despre e$ a proroc$t a/ )apte/ea de /a &dam c 0omnu/ va ven$ )$ m$3/ocu/ 2ec$/or de m$$ de *n+er$ a$ /u$ ca s *$ p$ard pe ace)t$ ne/e+$u$($, neev/av$o)$, strpun)$ cu '$eru/ ro)u *n *nsu)$ con)t$n(a /or. ;$ totdeuna se rtcesc de /a c$/e /u$ 0umne2eu. Eor nu /e p/ace s *mp/$neasc a)a cum este scr$s, )$ au 'cut o 6teo/o+$e7 a 69aru/u$7 pr$n care s tr$asc a)a cum /e pa/ec /or dar nu *n adevr%

I)a2inea 3ia" lului


Gn om a/ /u$ 0umne2eu vede )$ aude *n /umea sp$r$tua/ >Numer$ 2 :16?, )$ omu/ 0$avo/u/u$ vede )$ aude pr$n te/ev$2or, mesa3u/ 0$avo/u/u$, mesa3u/ stpnu/u$ /u$. Eumea )$ tot ce este *n ea, este a 0$avo/u/u$ >Euca :,,6?. Te/ev$2oru/ este $ma+$nea 0$avo/u/u$, are coarne >antene? ca 0$avo/u/, coad >cab/u? ca 0$avo/u/, vorbe)te ca 0$avo/u/ )$ $sp$te)te ca 0$avo/u/. 0up cum te/ev$2oru/ pr$nde ma$ mu/te cana/e, tot a)a 0$avo/u/ are mu/te cana/e *n /umea aceasta, pr$n care s-$ capte2e pe oamen$ )$ s-$ 'ac rob$$ /u$. 0ac nu este sportu/ este $mora/$tatea se8ua/, mncarea, butura, Msntatea7, prosper$tatea 'r 0umne2eu, /com$a, o v$a( 'r 0umne2eu, o v$a( *n care s nu a$ nevo$e de 0umne2eu. 0ar tu, om a/ /u$ 0umne2eu, 'u+$ de acestea )$ urmre)te dreptatea, ev/av$a, cred$n(a, dra+ostea, rbdarea, b/nde(ea du9u/u$, pacea, cu ce$ care-E c9eam pe 0omnu/ d$ntr-o $n$m curat. 1T$mote$ 6:11J 2T$m. 2:22.

Cine #un! 4iii lui 3u)ne5eu /in 6ene5a 78


=n Iene2a 6:1- >IHC?, +s$m consemnat: i a fost aa) cnd au nceput oamenii s se nmuleasc pe faa pmntului i li s-au nscut fiice, fiii lui Dumne eu au v ut c fiicele oamenilor erau frumoase i i-au luat soii din toate pe care le-au ales. i Domnul a is) Du&ul *eu nu +e va lupta ntotdeauna cu omul, pentru c, n adevr, el este carne, dar ilele lui vor fi de o sut dou eci de ani#. -riaii erau pe pmnt n acele ile i c&iar dup aceea, cnd fiii lui Dumne eu au intrat la fiicele oamenilor i ele le-au nscut copii, acetia au fost vite.ii care erau oameni cu renume n vec&ime#. =n acest pasa3 avem tre$ necunoscute% =n pr$mu/ rnd, c$ne sunt fiii lui Dumne eu#D =n a/ do$/ea rnd, c$ne sunt ur$a)$$ care erau pe pmnt *n ace/e 2$/eD 4$ *n a/ tre$/ea rnd, c$ne erau ur$a)$ care erau dup ce '$$$ /u$ 0umne2eu au $ntrat /a '$ce/e oamen$/orD < vedem *n cont$nuare: 1> Cine #un! <4iii lui 3u)ne5eu=8 ;8pres$a: fiii lui Dumne eu#, ma$ apare *n <cr$ptur$/e ebra$ce *n :ov 1:6J 2:1J !B:7, *n toate aceste pasa3e e8pres$a se re'er /a *n+er$. 0e 'apt, ce$ d$n vec9$u/ /e+mnt nu puteau '$ cop$$ a$ /u$ 0umne2eu sau '$$ de 0umne2eu, pentru c /ucrarea 0u9u/u$ <'nt de *n'$ere nu a e8$stat *n vec9$u/ /e+mnt >#oman$ B:1 -17?. </u3$tor$$ /u$ 0umne2eu au 'ost num$($ *n vec9$u/ /e+mnt: omul lui Dumne eu# >0eut !!:1? )$ nu '$u de 0umne2eu% 0e 'apt, con'orm manuscr$su/u$ &/e8andr$n a/ traducer$$ &e(!ua2in!a, este vorba de n!erii lui Dumne eu#% &st'e/, *n Cers$unea <eptua+$nta +receasc, +s$t *n 1anuscr$su/ &/e8andr$n, /a Iene2a 6: vorbe)te despre n!erii lui Dumne eu# *n /oc de fiii lui Dumne eu.# Pr$m$$ cre)t$n$$, au scr$s despre ace)t$ n!eri care au pctuit, ci, aruncndu-i n cea mai adnc !roap de ntuneric, i-a predat ca s fie inui n lanurile ntunericului pentru .udecat# 2Petru 2: IHC. =n mod asemntor )$ 'rate/e 0omnu/u$, :uda, a scr$s '$$nd $nsp$rat de 0umne2eu: i pe n!erii care nu i-au pstrat starea iniial, ci i-au prsit locuina, i ine n lanuri eterne, sub ntuneric, pentru .udecata ilei celei mari# :uda 6, IHC. &st'e/ :uda prec$2ea2 c un$$ *n+er$ a$ /u$ 0umne2eu, nu )$-au pstrat starea $n$($a/, ad$c trupu/ sp$r$tua/ care nu perm$te cstor$a >1ate$ 22:!0J 1arcu 12:2,?, e$ )$-au /uat trup mater$a/, ca )$ *n+er$$ tr$m$)$ de 0umne2eu /a &vraam, dar 'r a '$ *nsrc$na($ de &cesta >Iene2a 1B:2 cu ;vre$ 1!:2?. Ha ma$ mu/t, e$ )$-au prs$t /ocu$n(a /or d$n cer >1ate$ 1B:10J 1arcu 1!:!2?, )$ au ven$t pe pmnt /undu-)$ so($$, ceea ce 0umne2eu nu a porunc$t%

Gn$$ sus($n c fiii lui Dumne eu# sunt oamen$, urma)$ a$ /u$ <et, sau a /u$ 5a$n. ;$ spun c a'$rma($a: Du&ul *eu nu +e va lupta ntotdeauna cu omul, pentru c, n adevr, el este carne, dar ilele lui vor fi de o sut dou eci de ani#, se re'er tocma$ /a fiii lui Dumne eu#, care de 'apt erau oamen$% =ns, *n pr$mu/ rnd, <et nu a 'ost ru ca )$ ace)t$ ur$a)$, e/ a 'ost nepr$9n$t ca &be/, e/ '$$nd o smn( *n /ocu/ /u$ &be/ >Iene2a :2,?, cu s$+uran( c '$$$ /u$ <et au semnat cu e/. &po$, '$$$ /u$ 5a$n, nu puteau '$ c9$ar dac e$ erau r$ ca 5a$n, *ns oamen$$ nu au 'ost num$($ fiii lui Dumne eu# dect o dat cu ven$rea /u$ :sus pe pmnt, oamen$$ puteau deven$ '$$ a$ /u$ 0umne2eu pr$n cred$n(a *n :sus >:oan 1:12,1!J Ia/aten$ !:26?. &po$ ace)t$ *n+er$, au deven$t oamen$, ma$ e8act brba($% &st'e/ avert$2area d$n v.!, se poate ap/$ca 'oarte b$ne /or. H$b/$a 'o/ose)te pentru *n+er$$ care sunt *n trup, e8pres$$ ca: brbai# >Iene2a 1B:2,16J 19:16?J om# >0an$e/ 10:,,6,16,1BJ La9ar$a 1:B,10J 2:1?J 0e 'apt, *n <eptua+$nta Po/$rom, este redat ast'e/ acest pasa3: /iii lui Dumne eu, v nd c fiicele oamenilor erau frumoase, i-au luat soii dintre toate cele pe care le-au ales. %tunci Domnul Dumne eu a is) ,,+ nu mai rmn du&ul *eu n oamenii acetia pe veci, ntrucat sunt trup. 0ilele lor vor fi de o sut dou eci de ani.# Pe atunci, i dup aceea, se aflau pe pmnt uriaii, cnd fiii lui Dumne eu intrau la fiicele omului i-i imisleau 1prunci2, erau uriaii de odinioar, oamenii cei vestii#. &po$ ne *ntrebm, dac '$$$ /u$ 0umne2eu au 'ost oamen$ s$mp/$, atunc$ de ce 0umne2eu spune: ,,+ nu mai rmn du&ul *eu n oamenii acetia pe veci#, oare rmne 0u9u/ de v$a( ve)n$c *n oamen$D 5u s$+uran( nu% Numa$ dac ace)t$ oamen$ nu erau descenden($$ /u$ &dam, cc$ to($ mor *n &dam >15or. 1,:22?, puteau s tr$asc ve)n$c% &ce)t$ brba($ erau *n+er$ nemur$tor$ care au deven$t oamen$, care au e8$stat *n trup, numa$ *n du9% :at unu/ d$ntre mot$ve/e pentru care 0umne2eu aduce potopu/, ca ace)t$ oamen$ >*n+er$? s moar '$$nd pedeps$($ pentru ne/e+$u$rea /or. &st'e/, e$ *n mod norma/ trebu$au s tr$asc *n vec$, *ns sent$n(a /u$ 0umne2eu pentru e$ era c/ar: 0ilele lor vor fi de o sut dou eci de ani.# < vedem *n cont$nuare: 2> Cine #un! uria,ii +are erau (e (1)*n! ;n a+ele 5ile8 Cedem c *n Iene2a 6, apar dou cate+or$$ de ur$a)$, un$$ care e8$stau pe pmnt atunc$ cnd s-a dat decretu/ d$v$n de pedeps$re, $ar a/($$ care au e8$stat dup aceea. &st'e/ aceast pr$m cate+or$e de ur$a)$ sunt '$$$ /u$ 0umne2eu, care s-au r2vrt$t *mpotr$va /u$ 0umne2eu )$ a rndu$e/$/or Eu$ )$ au ven$t pe pmnt ca oamen$, dar pentru c e$ nu proveneau d$n &dam, c$ s-au mater$a/$2at, e$ au /uat un corp ma$ mare ca ce/ norma/, *n+er$$ '$$nd ma$ putern$c$ ca omu/, acest trup era ce se potr$vea statur$$ /or, n$ve/u/u$ /or >comp. Psa/mu/ B:,J cu 10!:20?. 5uvntu/ d$n ebra$c este: nep&ilim#, dup un$$ sensu/ /u$ este: cei czui, dup a/($$, sensu/ ar '$: dobortoriiJ cei ce i fac pe alii s cad, oamen$ putern$c$ ce doboar pe a/($$. =ns *n +reac ><eptua+$nta? este: !i!antes#: ur$a)$, +$+an($. ;$ sunt num$($ '$$$ a$ /u$ 0umne2eu *n Iene2a 6, pentru c sunt nscu($ d$n 0umne2eu pr$n F$u/, :e9ova este Tat/ du9ur$/or >;vre$ 12:9J 5o/osen$ 1:1,-17?. 5rea($a sp$r$tua/ nu prov$ne d$n n$m$c, c$ /in 0umne2eu >#oman$ 11:!6J 15or$nten$ B:6?. ;$ sunt num$($ '$$$ a$ /u$ 0umne2eu cc$ e$ nu s-au r2vrt$t cu Euc$'er, e$ nu au deven$ demon$ cu oca2$a cder$$ omu/u$J c$ u/ter$or ademen$($ de acesta, e$ )$-au prs$t /ocu$n(a )$ au ven$t pe pmnt )$ nu )$-au pstrat starea de /a *nceput, de '$$ a$ /u$ 0umne2eu% 0ar s vedem *n cont$nuare: 3> Cine erau uria,i +are erau /u(1 +e 4iii lui 3u)ne5eu au in!ra! la 4i+ele a)enil r8 &ce)t$a sunt cop$$$ re2u/ta($ d$n cstor$$/e: *n+er$-'eme$% &ce)t$ cop$$ ur$a)$, care semnau cu ta($$ /or, ma$ au 'ost num$($ )$ !ibbor# nu doar nep&ilim#% ;8pres$a: !ibbor#, *nseamn: om puternic, viteaz, erou, dar este tradus )$ cu r boinic# *n :ov 16:1 . Trebu$e *ns s 'acem d$'eren(a *ntre ur$a)$$ > nep&ilim#? care erau creatur$ sp$r$tua/e mater$a/$2ate >'$$$ /u$ 0umne2eu?, de cop$$$ acestora, num$($ tot: ur$a)$, )$ de ur$a)$$ care au e8$stat u/ter$or potopu/u$, dator$t de+enerr$$ rase$ umane, dator$t pcatu/u$, a dere+/r$/or +enet$ce, cum a 'ost Io/$at )$ a/($$. &st'e/ 3i+-i narul ?ibli+ Ilu#!ra! spune: URIA Un om foarte nalt !uvntul este folosit, uneori pe baza "##, pentru a reda mai multe cuvinte ebraice $ nepilim %&eneza '()* +umeri $,(,,-, tradus .i.as n "## / rapa0, rap, poate o variant derivat de la numele propriu repaim %1R23AI4-, redat astfel n 5euteronom /($$, /6* ,($$, $,* Iosua $/()* $,($/* $7(8* $9($7* $8($' :n / ;amuel /$($', $8, /6, // <i $ !ronici /6(), ', 8, care vorbe<te despre anumii filisteni ca fiind fiii uria<ului= > probabil c este vorba de un om foarte nalt %cf / ;amuel /$($?>/6-* am putea face observaia c 1&oliat nu este descris niciodat n @iblie ca uria<=, dar unii teolo.i susin c aceste versete indic descendena lui din Refaim "## traduce ace<ti termeni cu .i.as n pasaAe cum sunt &eneza $)(7* Iosua $/()* $,($/* $ !ronici $$($7* $)(?* /6(), '

, .ibbor, om puternic=, tradus astfel n unele traduceri n teBte cum sunt &eneza '()* Iosua $($)* $ ;amuel ?($, etc , dar este tradus rzboinic= n Iov $'($) !uvntul corespunde n mare msur termenului modern erou= "## folse<te .i.as pentru acest termen n &eneza '()* $6(8>?* $ !ronici $($6* Csalmul $?(7* ,,($'* Isaia ,(/* $,(,* )?(/)>/7* 2zecDiel ,/($/, /$, /9* ,?($8, /6 Un alt cuvnt este tradus .i.as n "##, EanaF %1A+A!- n 5euteronom $(/8, dar n traducerea noastr este redat fiii lui Anac= <copu/ pentru care *n+er$$ au ven$t pe pmnt a 'ost unu/ e+o$st, e$ au 'ost b$ru$($ de $ub$rea de s$ne, atra)$ de po't, a)a cum se spune *n :acov 1:1 ,1,: Dar fiecare este ispitit, fiind atras i ademenit de propria lui poft, apoi pofta, dup ce a mislit, nate pcat, iar pcatul, odat mplinit, aduce moarte# . "dat a3un)$ pe pmnt e$ )$ '$$$ /or ur$a)$, au *nceput s dom$ne pmntu/ pr$n v$o/en(. ;$ au mo/$ps$t )$ pe ce$/a/($ oamen$ ast'e/ c pmntu/ a deven$t p/$n de v$o/en( >Iene2a 6:11?. Pedeapsa /u$ 0umne2eu a 'ost potopu/ pr$n care a uc$s d$n punct de vedere '$2$c pe ur$a)$ >*n+er$?, pe ur$a)$$ >'$$$ *n+er$/or? )$ pe to($ oamen$$ r$, cu e8cep($a /u$ Noe )$ 'am$/$a /u$ >Iene2a 7:1,21-2!?. 0u9ur$/e ur$a)$/or >*n+er$? au 'ost aruncate *n adnc$mea s9eo/u/u$, '$$nd /e+a($ *n /an(ur$ )$ ($nu($ *n *ntuner$c departe de 'a(a /u$ 0umne2eu )$ de /um$na acest$a, aceasta a 'ost pedeapsa /or pentru ne/e+$u$rea /or. " dat mor($ ca oamen$, e$ nu ma$ putea s *nv$e2e, s dev$n d$n nou brba($ pe pmnt% <e r$d$c o *ntrebare, ce$/a/($ *n+er$ r$ pot ven$ pe pmnt ca '$$n(e umaneD 4t$m c dup potop, 0umne2eu a tr$m$s *n+er$ de-a$ Eu$, sub 'orm de brba($ /a &vraam >Iene2a 1B:2?, /a Eot >Iene2a 19:1,12?, ct )$ /a Petru pentru a '$ e/$berat d$n *nc9$soare >Fapte 12:7-10? )$ poate )$ *n a/te oca2$$. 0ec$ nu a e8$stat o $nterd$c($e a mater$a/$2r$$ *n+er$/or *n '$$n(e umane dup potop. 0e 'apt, aposto/u/ Pave/ scr$e pr$n $nsp$ra($e: 3u uitai primirea de oaspei, pentru c, prin aceasta, unii, fr s tie, au ! duit n!eri# ;vre$ 1!:2 IHC. 5eea ce *$ poate opr$ eventua/ pe demon$ s se mater$a/$2e2e este 'r$ca de a nu '$ arunca($ *n ab$s >adnc? a/tur$ de ce$/a/($ >ve2$: Euca B:26-!1?.

3e#(1r-irea ,i re+1#1! rirea /in (er#(e+!i"1 +re,!in1.


0umne2eu a creat *n +rd$na ;den pe brbat. &po$, ;/ a creat 'eme$a d$n coasta /u$, )$ a dus-o /a brbat, $ar brbatu/ a e8c/amat: %ceasta este acum os din oasele mele i carne din carnea mea4 'a se va numi femeie, pentru c a fost luat din brbat#% &dam a *n(e/es c 'eme$a era o comp/ectare a /u$, era ceva d$n e/, un a3utor potr$v$t. ;$ trebu$au s '$e una, dup cum este scr$s: De aceea va lsa omul pe tatl su i pe mama sa i se va lipi de soia sa i vor fi un sin!ur trup# >Iene2a 2:2!,2 , IHC?. &ceast un$re trebu$a s '$e ve)n$c, pentru c e$ dac ar '$ ascu/tat nu ar '$ mur$t n$c$odat% 5e s-a *ntmp/at *nsD ;va a 'ost am+$t de )arpe s mnnce d$n 'ructu/ opr$t care aducea o cuno)t$n( a b$ne/u$ )$ ru/u$ d$n perspect$va e+o$smu/u$, a $ub$r$$ de s$ne. Pomu/ v$e($$ aducea cuno)t$n(a /u$ 0umne2eu care era v$a(a ve)n$c >:oan 17:!?. &dam era /n+ so($e cnd aceasta a +ustat d$n 'ruct )$ nu a opr$t-o, ba ma$ mu/t a acceptat de dra+u/ e$ s mnnce d$n 'ruct >Iene2a !:1-1,?. 0e a$c$ au aprut prob/eme/e *n 'am$/$e% Grma)$$ /or, '$e brba($ sau 'eme$, au mo)ten$t pcatu/, *nc/$na($a spre ru, cunoa)terea e+o$st centrat pe auto*mp/$n$re. &st'e/, brbatu/ a a3uns '$e s dom$ne *ntr-un sens ne+at$v, '$e a 'u+$t de reponsab$/$tatea de cap, d$n /a)$tate )$ $ub$re de s$ne, )$ a /sat rspunderea conducer$$ pe seama 'eme$$, dndu-$ o povar pentru care nu a 'ost creat s o poarte% 0ator$t stpn$r$$ e+o$ste a brbatu/u$, 'eme$a a a3uns s '$e *n3os$t, ca rep/$c ea a *ncercat pr$n v$c/en$e s-/ man$pu/e2e, contro/e2e pe brbat, uneor$ a pre/uat conducerea >comp. cu 1#e+$ cap. 21J &poca/$psa 2:20?. ;a a a3uns s nasc cu durer$ ca pedeaps pentru pcatu/ e$ >Iene2a !:16?. 0ator$t de'ormr$$ c9$pu/u$ /u$ 0umne2eu d$n oamen$, e$ au a3uns s nu se ma$ *n(e/ea+, s nu se ma$ $ubeasc *ntr-un mod d$v$n. :ub$rea /or a deven$n centrat pe s$ne, nu pe a cuta 'o/osu/ ce/u$/a/t% 0umne2eu dator$t *mp$etr$r$$ $n$m$$ na($un$$ :srae/ >1ate$ 19:B?, a *n+du$t ca 1o$se s dea urmtoarea porunc, consemnat *n 0eut. 2 :1 >IHC?: Cnd cineva i ia o soie i se cstorete cu ea, va fi aa) dac ea nu capt favoare naintea oc&ilor lui, pentru c a !sit n ea ceva nepotrivit, s-i scrie o scrisoare de desprire i s i-o dea n mn i s-o scoat din casa lui# . Cedem c capu/u$ $ se d aceast *n+du$n(, nu 'eme$$, ca s se *mp/$neasc ceea ce este scr$s: el va stpni peste tine# >Iene2a !:16 IHC?% =n ca2 de adu/ter *ns, so(u/ adu/ter ct )$ 'eme$a adu/ter urmau s '$e uc$)$ cu p$etre >Eev. 20:10?. =n ca2u/ *n care o 'eme$e pr$mea scr$soarea de despr($re, ea se putea recstor$ cu a/tu/, u/ter$or dac )$ acesta *$ ddea scr$soarea de despr($re, sau murea, ea nu putea s se *ntoarc a/ pr$mu/ so( >0eut. 2 :1-!?. 0ar s nu u$tm, despr($rea aceasta era o *n+du$n( a /u$ 0umne2eu )$ nu vo$a /u$ e8pres% 0e 'apt, 0umne2eu a dat /u$ :srae/, so($a Eu$ >sp$r$tua/? cu care a *nc9e$at un /e+mnt /a <$na$, scr$soarea de despr($re, dator$t ne/e+$u$r$$ e$, a adu/tere/or e$ cu dumne2e$$ str$n$ >:erem$a !:B,9J :sa$a ,0:1?.

Totu)$ 0umne2eu, *n dra+ostea Eu$ 'a( de /e+mntu/ *nc9e$at $-a 'cut $nv$ta($a /u$ :srae/: +e ice) 5Dac un brbat i las soia i ea pleac de la el i a.un!e a altui brbat, se va mai ntoarce el la ea67 3-ar fi ara aceea cu totul ntinat6 Dar tu ai curvit cu muli iubii, totui ntoarce-te la *ine#, ice Domnul...$ntoarcete, tu, necredincioasa 8srael47# ice Domnul. 3u-*i voi ntuneca faa peste voi, pentru c 'u sunt ndurtor#, ice Domnul, nu voi ine mnia pentru totdeauna# :erem$a !:1-12 >IHC?. :at c 0umne2eu a trecut peste /e+ea /u$ 1o$se, )$ *n *ndurarea Eu$ cea mare, a acceptat re*ntoarcerea /u$ :srae/ care a com$s adu/ter cu dumne2e$$ p+n$% =n(e/e+em de a$c$ c /e+mntu/ /u$ 0umne2eu cu :srae/u/ este ve)n$c, c9$ar dac sunt momente de despr($re, e/e sunt temporare, sc$rsoarea de despr($re *n 'a(a /u$ 0umne2eu este un act temporar. 0umne2eu a dat scr$soarea de despr($re neveste$ <a/e, cu scopu/ ca poporu/ /u$ 0umne2eu s '$e pedeps$t, ca apo$ cnd se poc$e)te s '$e repr$m$t. &cesta este mode/u/ pentru cre)t$n$, care trebu$e s '$e $m$tator$ a$ /u$ 0umne2eu >;'esen$ ,:1?, )$ pr$n urmare despr($rea *n cstor$e, trebu$e s perm$t att t$mp ct tr$esc ce$ do$, *mpcarea% &st'e/ despr($rea nu trebu$e s '$e, urmat de recstor$e, atta t$mp ct tr$esc ce$ do$% 0e aceea, 0omnu/ a *nv(at *n nou/ /e+mnt: 9ricine lsnd nevasta lui, i nsurndu-se cu alta, comite adulter, i cel nsurat cu una lsat de brbat, comite adulter# - Euca 16:1B >dac nu se 'ace vreo prec$2are, te8tu/ este o traducerea /$tera/ d$n +reac?. 0omnu/ :sus a $nter2$s recstor$rea, cons$dernd-o adu/ter att t$mp ct tr$e)te pr$mu/ partener% 5e/ care *)$ /as so($a com$te adu/ter dac se cstore)te cu a/ta, )$ tot /a 'e/ so($a dac *($ /as so(u/ com$te adu/ter cstor$ndu-se cu a/tu/% >ve2$ )$ 1arcu 10:6-12?. 0omnu/ :sus perm$te ca c$neva s se despart de parteneru/ de cstor$e pe mot$v de curv$e >+r. porneia#, a$c$ cu sensu/ de adu/ter ca )$ *n 15or. ,:1?, dup cum este scr$s: i s-a spus) Care are s lase nevasta lui, s i dea carte de desprire. Dar 'u v ic) 9ricine, lsnd nevasta lui, fr motiv de curvie, o face s comit adulter, i care are s se nsoare cu o lsat, comite adulter# 1ate$ ,:!1,!2. =n mod asemntor, ;/ *nva( *n 1ate$ 19: -9: 8ar 'l, rspun nd, a is) 3u ai citit, cci Creatorul, de la nceput i-a fcut brbat i femeie6 i a is) Din cau a aceasta va lsa omul pe tatl i pe mama, i se va alipi de nevasta lui, i cei doi vor fi ntro sin!ur carne. %a c nu mai sunt doi, ci o carne, deci ceea ce Dumne eu a unit, un om s nu despart. 'i $i ic) Dar de ce a ordonat *oise s i se dea carte de desprire i s o lase6 'l le ice) Pentru c *oise, din cau a mpietririi inimilor voastre, v-a permis s lsai nevestele voastre, dar la nceput nu a fost aa. 'u ns v ic) Care are s lase nevasta lui, nu pe motiv de curvie, i se nsoar cu alta, comite adulter#. &ceast mot$v: +ur"ia, este doar pentru despr($re, nu )$ pentru recstor$re% 0e unde )t$mD 0$n te8tu/ para/e/ d$n 1arcu, unde '$$nd vorba de ace$a)$ re/atare *n conte8tu/ d$scu($e$ cu 'ar$se$$, aco/o evan+9e/$stu/ 1arcu pr$n $nsp$ra($e, consemnea2 o d$scu($e /mur$toare avut cu ucen$c$$, u/ter$or dec/ara($e$ <a/e 'a( de 'ar$se$. %poi, n cas, discipolii :-au ntrebat iari despre aceasta. i 'l le ice) Care are s lase nevasta lui, i are s se nsoare cu alta, comite adulter fa de ea. 8ar dac ea, lsnd brbatul ei, se mrit cu altul, comite adulter . 1arcu 10:10-12. 0ec$ $at, c9$ar dac c$neva a d$vor(at pe mot$v de curv$e, e/ dac se *nsoar, com$te adu/ter% =n p/us, 0umne2eu care a $nsp$rat <cr$ptura *nva( c/ar *n #oman$ 7:1-!: +au nu cunoatei, frailor, pentru c vorbesc unor cunosctori ai le!ii, c le!ea domnete peste om ct vieuiete6 Pentru c femeia mritat, este le!at prin le!e de brbatul cel vieuind, dar, dac brbatul are s moar, este liberat de sub le!ea brbatului ei. Ca urmare deci, vieuindu-i brbatul, va fi numit adulter, dac va fi cu alt brbat, dar dac brbatul ei are s moar, este liber de le!e, pentru a nu fi ea adulter, fiind cu alt brbat al ei#. 0umne2eu nu se poate contra2$ce% 5e a dec/arat pr$n F$u/ <u cu ce a dec/arat pr$n s/u3$toru/: Pave/, 'ac parte d$n ace$a)$ <cr$ptur a /u$ 0umne2eu >2T$mote$ !:16?% =n 1ate$ ,:!2J 19:9, se arat s$n+uru/ mot$v de despr($re: curv$a% 0ar aceast mot$v de despr($re nu *($ d dreptu/ /a recstor$re att t$mp ct *($ tr$e)te parteneru/. =n p/us, nu este vorba de d$vor( pr$n tr$buna/e /ume)t$, cc$ adunarea /u$ 5r$stos nu pune pre( pe tr$buna/e/e necred$nc$o)$/or >ve2$ 15or$nten$ 7:1-7?. 0e 'apt, ce a un$t 0umne2eu, omu/ s nu despart, 0umne2eu nu a rndu$t pe vreun om, sau o autor$tate c$v$/ s des'ac cunun$$% 0omnu/ a *n+du$t doar ca parteneru/ nev$novat s se separe, sau s *)$ /ase parteneru/ adu/ter, dar )$ aceasta, dup ce s-a 'cut ma$ mu/te *ncercr$ pentru re2o/varea prob/eme/or d$n csn$c$e% Parteneru/ nev$novat rmnnd necstor$t, pr$n aceasta, dovede)te dra+oste, rbdare, )$ c e/ nu-)$ $-a cuvntu/ *napo$ c9$ar dac 3urmntu/ de cstor$e 'cut *n trecutm este acum *nspre pa+uba /u$ >Psa/mu/ cap. 1,?. Parteneru/ nev$novat rmnnd necstor$t, d pos$b$/$tatea *mpcr$$, dup cum este scr$s: Dar i dac are s fie desprit, s rmn nemritat, sau s se mpace cu brbatul#. &cestea sunt ce/e dou a/ternat$ve scr$ptura/e: *mpcarea sau s rmn a)a, ad$c s nu se ma$ mr$te cu a/tu/% 0ec$2$a trebu$e s o $-a pr$n c/u2$rea 0omnu/u$% ;ste c/ar c doar ce$ necstor$($ >care nu au 'ost n$c$odat cstor$($? )$ vduv$, au dreptu/ /a cstor$e, )$ nu a/te cate+or$$ de oamen$% 0up cum este scr$s *n 5uvntu/ $n'a$/$b$/ a /u$ 0umne2eu, $ar adunarea /u$ 0umne2eu nu are ob$c$e$u/ s se certe pe ba2a 5uvntu/u$ d$v$n, c$ */ accept a)a cum este scr$s: 8ar celor necstori i vduvelor le spun) 'ste bine pentru ei dac au s rmn ca i mine. Dar, dac nu se stpnesc, s se cstoresc, pentru c este mai bine s se cstoreasc dect s fie aprins# 15or. 7:B,9. :at c$ne are

dreptu/ /a cstor$e: ce/or necstor$($ ca )$ Pave/ care a avut daru/ ce/$batu/u$ >v.7? )$ vduv$/or% Nu a/($$% 0a, e$ pot spune c ard% =ns doar ace)t$a >necstor$($$ )$ vduv$$? dac ard, au dreptu/ s se cstoreasc, ce$ /a care /e tr$e)te parteneru/ )$ ard, trebu$e s se stpneasc >1Tes. : ?, e$ nu au dreptu/ /a cstor$e. :ar respectarea acestor porunc$ d$v$ne sunt o cond$($e pentru a '$ ucen$c$ a$ 0omnu/u$ >:oan B:!1? )$ cop$$ a$ /u$ 0umne2eu >:acov 1:1B,19?. ;/e nu sunt spuse *ntr-un conte8t cu/tura/, sau nu sunt op($ona/e, c$ sunt porunca 0omnu/u$ pentru ce$ d$n nou/ /e+mnt >15or. 7:10,11?% =n ce pr$ve)te partener$$ necred$nc$o)$, +s$m scr$s: Celorlali ns, le ic eu, nu Domnul) Dac vreun frate are nevast necredincioas, i ea este de acord s locuiasc cu el, s nu o lase. i o nevast, care are brbat necredincios, i acesta este de acord s locuiasc cu ea, s nu lase brbatul. Pentru c brbatul cel necredincios este sfinit prin nevast, i nevasta necredncioas este sfinit prin frate, altfel copiii votri sunt necurai, dar acum sunt sfini. Dar, dac cel necredincios se desparte, s se despart, n astfel de ca uri, fratele sau sora nu este nsclavi at, iar Dumne eu ne-a c&emat la pace. Pentru c, ce ti tu nevast, dac vei salva brbatul6 +au ce ti tu brbat dac vei salva nevasta6# 15or$nten$ 7:12-16. 5are este sensu/ 'ra2e$: Dar, dac cel necredincios se desparte, s se despart, n astfel de ca uri, fratele sau sora nu este nsclavi at#D Gn$$ *n(e/e+ c se re'er /a pos$b$/$tatea ca parteneru/ cred$nc$os s se recstoreasc, dac ce/ necred$nc$os a d$vor(at de e/% =ns, nu acesta este sensu/% <ora nu este sc/av 'a( de un brbat care a d$vor(at de ea% 0ar aceasta nu *$ d pos$b$/$tatea recstor$e$, deorece doar dac $-a mur$t parteneru/ poate s se recstoreasc )$ atunc$ doar *n 0omnu/ >15or. 7:!9J #oman$ 7:1-!?. =n ca2u/ *n care ce/ necred$nc$os este ru, scanda/a+$u, v$o/ent, etc. nu se poate despr($ sora de e/D Nu% 0omnu/ a prec$2at c/ar: s$n+uru/ mot$v de despr($re este: curv$a% :ar dac sora se desparte d$n a/te mot$ve, *$ d /u$ pr$/e3 de curv$e )$ cade )$ sora ast'e/ *n pcat >1ate$ ,:!1,!2?% :ar dac sora lsnd brbatul ei, se mrit cu altul, comite adulter# >1arcu 10:11?. 4t$m c or$ ct de +reu ar '$ *ntr-o csn$c$e cu un necred$nc$os, 0umne2eu d: 9ar, putere, so/u($$, *n(e/epc$une >:acov 1:2-,,12?% ;/ nu *n+du$e s '$m $sp$t$($ ma$ mu/t dect putem duce >15or. 10:1!?. 0e asemenea, e/ rspunde /a ru+c$un$, )$ poate s treac /a pedeps$rea so(u/u$ v$o/ent, c9$ar s-/ treac *n (rna pmntu/u$ ca )$ pe Naba/ >comp. cu 1<amue/ cap. 2,?. =n mod asemntor, or$ ct de +reu ar '$ pentru c$neva s$n+ur, care nu ma$ are dreptu/ /a cstor$re, 0umne2eu =/ va b$necuvnta )$ *$ va da 9ar, dac va rmne *n ascu/tare de 5uvnt.

Care e#!e e9(li+a-ia !e9!ului /in 6ene5a 3:1:8


i Domnul Dumne eu a is arpelui) Pentru c ai fcut aceasta, blestemat eti tu ntre toate vitele i ntre toate animalele cmpului. ;ei mer!e pe pntecele tu i vei mnca rn n toate ilele vieii tale. i vr.mie voi pune ntre tine i femeie i ntre smna ta i smna ei, ea i va drobi capul i tu i vei drobi clciul#. /emeii i-a is) $i voi mri foarte mult durerile naterii i sarcina ta, cu durere vei nate copii, i dorina ta va fi spre soul tu i el va stpni peste tine#. i lui %dam i-a is) Pentru c ai ascultat de !lasul soiei tale i ai mncat din pomul despre care i-am poruncit, icnd) 5+ nu mnnci din el7, blestemat este pmntul din cau a ta, cu trud vei mnca din el n toate ilele vieii tale, i i va da spini i mrcini, i vei mnca iarba cmpului. $n sudoarea feei tale vei mnca pine, pn te vei ntoarce n pmnt, pentru c din el ai fost luat, pentru c rn eti i n rn te vei ntoarce# - Iene2a !:1 -1, >IHC?. 0ac 'acem o observare corect a te8tu/u$, observm c *n Iene2a !:1,, se 'ace re'er$re /a patru persona3e, dup cum urmea2: 1.ar(ele 2.Fe)eia 3.&1)*n-a ,ar(elui 4.&1)*n-a 4e)eii. Gne/e persona3e sunt ma$ u)or de $dent$'$cat, a/te/e ma$ +reu, dar observm d$n te8t, dou tabere adverse: I @ ar(ele ,i #1)*n-a Lui. II @ Fe)eia ,i #1)in-a ei. ;8$st pasa3e *n H$b/$e care sunt /$tera/e )$ pasa3e cu un *n(e/es sp$r$tua/, care trebu$e *n(e/ese sp$r$tua/ >15or$nten$ 2:11-1 J 25or$nten$ !:6?. ;8$st pasa3e unde se *ntreptrunde re'er$r$ /a persoane sau /ucrur$ '$2$ce, cu re'er$r$ /a persoane sau /ucrur$ sp$r$tua/e% Gn ast'e/ de pasa3 este ;2ec9$e/ cap. 2B, care vorbe)te de re+e/e T$ru/u$, dar )$ de re+e/e d$n /ocur$/e cere)t$ a/ T$ru/u$, ad$c de satan >comp. cu Euca 10:1!-19J ve2$ )$ 0an$e/ 10:1!,20J ;'esen$ 6:12?. 0e unde )t$mD #e+e/e T$ru/u$ nu a 'ost n$c$odat 9eruv$m ocrot$tor, dar n$c$ satan nu a 'cut ne+o(, a)a cum este descr$s re+e/e T$ru/u$.

=n mod asemntor, Iene2a !:1 -19, se *ntreptrunde re'er$r$/e /$tera/e: )arpe/e >an$ma/u/?, ;va, &dam, dar )$ re'er$r$/e sp$r$tua/e: satan )$ cop$$$ /u$, precum )$ 'eme$a cereasc )$ smn(a e$: :sus )$ cre)t$n$$% 1er+nd *n pr$mu/ rnd, /a persona3e/e /a care se 'ace re'er$re /$tera/, vedem c pedeapsa pentru cderea *n pcat este dat /u$ &dam, so($e$ /u$ ;va, )arpe/u$, dup cum urmea2: "bservm pedeapsa 'eme$$: $i voi mri foarte mult durerile naterii i sarcina ta, cu durere vei nate copii, i dorina ta va fi spre soul tu i el va stpni peste tine#. "bservm pedeapsa brbatu/u$: Pentru c ai ascultat de !lasul soiei tale i ai mncat din pomul despre care i-am poruncit, icnd) 5+ nu mnnci din el7, blestemat este pmntul din cau a ta, cu trud vei mnca din el n toate ilele vieii tale, i i va da spini i mrcini, i vei mnca iarba cmpului. $n sudoarea feei tale vei mnca pine, pn te vei ntoarce n pmnt, pentru c din el ai fost luat, pentru c rn eti i n rn te vei ntoarce#. "bservm pedeapsa )arpu/u$, an$ma/u/u$ de care s-a 'o/os$t ce/ ru: Pentru c ai fcut aceasta, blestemat eti tu ntre toate vitele i ntre toate animalele cmpului. ;ei mer!e pe pntecele tu i vei mnca rn n toate ilele vieii tale.# 0$n pedeaps deducem c aceast )arpe nu era trtor, H$b/$a vorbe)te de )arpe/e 2burtor >:sa$a !0:6?. 4arpe/e 'o/os$t de d$avo/, putea '$ un )arpe 2burtor% 0ar de ce este pedeps$t )$ an$ma/u/, deoarece e/ este descr$s ca '$$nd ce/ ma$ )$ret d$n an$ma/e/e cmpu/u$, satan nu ar '$ putut $ntra *n e/ s-/ posede dac e/ *n $nte/$+en(a /u$ an$ma/ nu avea o *nsu)$re de care satan s-a 'o/os$t% Is$m scr$s c e/ era ce/ ma$ )$ret, e8pres$a ebra$c *nsemn: subtil, perspicace, viclean, <iret. ;/ 'ost creat cu o *nc/$na($e de acest +en, dar e/ )$-a de2vo/tat *ntr-un mod att de mu/t aceste *nsu)$re, *nct a deven$t mai iret dect orice animal al cmpului# % &st'e/ )arpe/e )$ $mp/$c$t urma)$$ /u$ sunt pedeps$($ s se trasc pe pmnt )$ s mnnce (rn >ve2$ 1$ca 7:17?. <atan a posedat acest )arpe a)a cum demon$$ posed oamen$$ sau an$ma/e/e, ca de p$/d /e+$unea de demon$ ce a 'ost *n porc$ >1ate$ B:2B-!2?. 0ar vedem c acest pasa3 con($ne o pro'e($e ce v$2a o vr)m)$e, o /upt care se va '$na/$2a cu 2drob$rea capu/u$ )arpe/u$. &ceast pro'e($e nu v$2a cum ar putea crede un$$, c un cop$/ a/ /u$ ;va va '$ mu)cat de c/$, $ar e/ *$ va 2drob$ capu/ )arpe/u$ >an$ma/u/u$?%D Nu% <cr$ptura se $nterpretea2 pe s$ne, ast'e/ un a/t pasa3 ne a3ut s *n(e/e+em *n(e/esu/ sp$r$tua/ d$n v.1,% =n pr$mu/ rnd, s vedem +ine e#!e ,ar(ele /in ".1:8 =n &poca/$psa 12:9, +s$m scr$s: arpele cel vec&i, acela care se numete Diavol i +atan#. 0ac am $dent$'$cat )arpe/e d$n v.1,, +ine e#!e a!un+i #1)*n-a lui8 ;$ sunt oamen$$ r$, cop$$$ 0$avo/u/u$ >:oan B: 1- 7J 1ate$ 2!:29-!!J 1:oan !:B-10?. &ce)t$a au mu)cat c/c$u/ sem$n(e$ 'eme$$ pe 0omnu/ :sus, atunc$ cnd E-au dat /a moarte ca s '$e rst$+n$t >:oan 19:6-16?. &tunc$ cop$$ d$avo/u/u$ s-au bucurat >:oan 16:20?, $ar cop$$$ /u$ 0umne2eu s-au *ntr$stat >comp. cu 1ate$ 17:2!?. 3ar +ine e#!e 4e)eia8 Gn$$ 6teo/o+$7 spun c este omen$rea *n asamb/u, a/($$ c este ;va, a/($$ c este 1ar$a, a/($$ c este :srae/u/, etc. H$b/$a vorbe)te de o 'eme$e sp$r$tua/ *n /ocur$/e cere)t$ care este :erusa/$mu/ de sus >Ia/aten$ :26-2B?, sau :erusa/$mu/ ceresc, cetatea /u$ 0umne2eu >;vre$ 12:22,2!?. 0omnu/ :sus prov$ne de sus, ast'e/ ;/ v$ne pe pmnt d$n cer de /a Tat/ >:oan 16:2B?, ma$ prec$s d$n :erusa/$mu/ ceresc, despre care Pave/ pr$n $nsp$ra($e spune c este mama noastr# >Ia/aten$ :26?. :ersusa/$mu/ de sus, sau ceresc cum ma$ este num$t, este compus d$n ace/ ora) cu teme/$$ tar$ a/ cru$t constructor )$ ar9$tect este 0umne2eu, )$ putem +s$ descr$erea /u$ *n &poca/$psa cap. 21,22:1- . 3ar +ine e#!e #1)*n-a 4e)eii8 <mn(a sp$r$tua/ a aceste$ 'eme$ este 0omnu/ :sus >Ia/aten$ !:16?, care prov$ne d$n cer >:oan !:!1?, dar )$ 'ra($$ /u$, ad$c: adunarea cre)t$n >Ia/aten$ !:2B,29J :26,!1?, care are parte de na)terea de sus >na)terea d$n nou? :oan !:!-,. 0omnu/ :sus este ce/ ca va 2drob$ capu/ )arpe/u$ >15or$nten$ 1,:2 -26?. &st'e/ este c/ar c smn(a 'eme$$ care omoar pe 0$avo/ este :sus >;vre$ 2:1 ?, dar )$ 'ra($$ Eu$ >#oman$ 16:20?, cu care :sus este una% >Ia/aten$ !:2729?. =n conc/u2$e, persona3e/e d$n Iene2a !:1, sunt: Fe)eia e#!e Ieru#ali)ul /e #u#. &1)*n-a 4e)eii e#!e Cri#! # I#u# ,i !ru(ul lui, a/i+1 +re,!inii. ar(ele e#!e &a!an &1)*n-a ,ar(elui #un! + (ii lui, a/i+1 a)enii r1i.

3ra2 #!ea nu / )in1.


Dar nelepciunea de sus este nti curat, apoi panic, blnd, uor de nduplecat, plin de ndurare i de roade bune, neprtinitoare i neprefcut. Dar rodul dreptii este semnat n pace pentru cei care fac pace# :acov !:17,1B >IHC?. Pentru c dra+ostea d *nt$etate, c$nste, ea d +reutate ce/u$/a/t, ea nu dom$n, stpne)te, man$pu/ea2, 'or(ea2, $nt$m$dea2. 59$ar atunc$ cnd *n dra+oste se ap/$c o mustrare, corectare, ea nu dom$n% ;a nu d$stru+e persona/$tatea ce/u$/a/t, */ /as pe e/ s dec$d s se sc9$mbe. ;a doar o'er pr+9$$/e sc9$mbr$$, d$rec($$ de sc9$mbare, dar ea nu 'or(ea2% "mu/ dec$de dac va ascu/ta sau nu, dac se va corecta sau nu% " persoan dom$nant, d$rect sau $nd$rect pr$n man$pu/are, nu acord /$bertatea de a a/e+e% E$bertatea de a a/e+e este per$mat de persoane/e dom$nante% =mpr($a /u$ 0umne2eu este *nuntru >Euca 17:21?, de aco/o trebu$e s v$n sc9$mbarea, *nc9$narea adevrat este *n du9 >:oan :2 ?% 0ra+ostea este ca un vnt b/and, ca o ad$ere p/cut, $ar dac c$neva a/e+e s r$d$ce pn2e/e )$ s '$e dus de dra+oste *n d$rec($a vo$ /u$ 0umne2eu este a/e+erea persoane$% 0ra+ostea 'a/s dom$n, ea ob/$+, constrn+e, 'or(ea2, )anta3ea2, abu2ea2 spre ceva, /snd uneor$ $mpres$a c persoana *n cau2 a a/es, dar o persoan abu2at, uneor$ nu ma$ poate 'ace d$'eren(a *ntre a/e+erea e$, )$ dom$narea subt$/ a a/tu$a% Pr$eten$$ adevra($ sunt ce$ care c9$ar dac te vor mustra, certa, corecta aspru, nu vor )t$rb$ n$m$c d$n /$bertatea ta de a a/e+e, d$n persoana ta, nu vor atenta /a $nd$v$dua/$tatea ta% ;$ vor *n(e/e+e part$cu/ar$t($/e poate un$ce a/e '$$n(e$ ta/e, te vor accepta a)a cum e)t$, cu darur$/e ta/e, e$ nu vor dor$ s-($ sc9$mbe esen(a '$$n(e$ ta/e, c$ te vor *ndruma b/and, ca s te e/$bere2$ de $mp/antur$/e ce/u$ ru, care au de'ornmat c9$pu/ /u$ 0umne2eu d$n t$ne. 0umne2eu ne descoper c '$ecare are 9aru/ dup msura daru/u$ /u$ 5r$stos, c avem asemnr$ )$ deoseb$r$, nu e/e vor '$ ($nta corec($e$J c$ /ucrarea ce/u$ ru, pcatu/% >1:oan !:B?. Pcatu/ nu 'ace parte d$n '$$n(a noastr, e/ a 'ost strecurat *n (estura '$$n(e$ noastre, '$e pr$n pr$n($, mo)ten$nd de /a e$ anum$te du9ur$ re/e )$ s/b$c$un$ ct )$ au ven$t *n e8$sten( *n t$mpu/ v$e($$ noastre. <atan vrea s credem m$nc$una c s/b$c$un$/e 'ac parte d$n '$$n(a noastr, dar e/e sunt Me/emente str$ne7 $ntroduse *n (estura '$$n(e$ noastre, e/e nu 'ac parte d$n no$, d$n c9$pu/ /u$ 0umne2eu pus *n om% Gneor$ cnd suntem mustra($ credem c este un atac /a persoana noastr, dar nu este dect un atac asupra $mp/antur$/or ce/u$ ru, care s-au *ntre(esut *n (estura '$$n(e$ noastre att de pro'ound, *nct credem c este parte d$n no$% :ub$rea va demasca /ucrr$/e *ntuner$cu/u$, dar ea nu va pune mna s scoat ea, s 'or(e2e pe om /a o sc9$mbare. Nu, sc9$mbarea trebu$e s v$n d$n su'/etu/ nostru, no$ trebu$e s dor$m s restab$/$m c9$pu/ /u$ 0umne2eu d$n no$ pr$n cunoa)terea adevru/u$ >5o/osen$ !:10?. 0ra+ostea d adevr, dar un adevr care ne 'ace /$ber$, nu ne *mpovrea2, c$ ne descoper ce trebu$e s 'acem, $ar no$ cu a3utoru/ 0omnu/u$ trebu$e s 'acem% "mu/ care $ube)te, d respect )$ pre(u$re ce/u$/a/t )$ */ cons$der ma$ presus de s$ne *nsu)$ >F$/$pen$ 2:1- ?. &st'e/ e/ nu-)$ perm$te s a$b un du9 de super$or$tate, s dom$ne, s prese2e *ntr-un mod care 'ur /$bertatea ce/u$/a/t sau *$ supr$m persona/$tatea% Persoana dom$nant d$stru+e $nd$v$dua/$tatea ce/or/a/($, tr+ndu-$ pe to($ *n t$paru/ e$, precum )$ 'or(ndu-$ spre sc9$mbare, *$ 'ace s-)$ p$ard /$bertatea ca +ndeasc /$ber, ca e$ s se sc9$mbe )$ s +uste aceast bucur$e%

3ra2 #!ea e#!e +u"iin+i a#1


Dra!ostea este ndelun! < rbdtoare, plin de buntate, dra!ostea nu invidia , dra!ostea nu se laud, nu se n!mf, nu se poart necuviincios, nu caut ale sale, nu este iute la mnie, nu socotete rul# 15or. 1!: ,, IHC. 0ra+ostea nu se poart necuv$nc$os, ast'e/ ea este cuv$$nc$oas% 0e ce este ea cuv$$nc$oasD Pentru c ea nu caut 'o/osu/ su% ;a nu este mndr, e+o$st, $nv$d$oas% &tunc$ cnd un om este mndru, e/ nu se poate purta cuv$$nc$os, e/ rne)te pr$n at$tud$n$, pr$n 'apte, tot /a 'e/ cnd este e+o$st sau +e/os pe succesu/ a/tu$a% 0ra+ostea se poart cuv$nc$os pentru c ea respect pe ce//a/t, ea acord pre(u$re, st$m, c$nste% 5e *nseamn aceastaD 5 un om care $ube)te va ($ne cont de con)t$$n(a ce/u$/a/t, de s$m(m$nte/e /u$, de su'/etu/ /u$. :ub$rea de s$ne nu este cuv$$nc$oas, ea caut 'o/osu/ su. 0e p$/d, &mnon '$u/ /u$ 0av$d, oare a $ub$t-o pe Tamar sora /u$ v$tre+D Nu e/ $-a *nt$ns o curs )$ s-a cu/cat cu ea, dup aceea a a/un+at-o% ;/ a cutat propr$a *mp/$n$re, nu b$ne/e ce/u$/a/t%

10

<em )$ :a'et, '$$ /u$ Noe, care au acoper$t +o/$c$unea /u$ Noe )$ nu au pr$v$t /a ea, s-au purtat cuv$$nc$os, dar Kam nu s-a purtat cuv$$nc$os u$tndu-se /a +o/$c$unea /u$ Noe >Iene2a 9:22,2!?. & te comporta cuv$$nc$os *nsemn a vorb$ spre 2$d$re, a nu vorb$ de ru pe n$men$ >:acov :11,12?, a nu d$scr$m$na, a nu 'ace prt$n$re >:acov !:17,1B?. & te purta cuv$$nc$os *nseamn a respecta re+u/a de aur: "oate deci cte dorii s v fac vou oamenii, facei-le i voi la fel, pentru c n aceasta este le!ea i profeii.# 1ate$ 7:12 IHC. Gn a/t s'at 2$d$tor *n acest sens este ce/ d$n 1Petru !:B,9 IHC: $n sfrit, fii toi cu acelai !nd, simind mpreun, plini de dra!oste freasc, miloi, smerii, nentorcnd ru pentru ru sau insult pentru insult, ci, dimpotriv, binecuvntnd, pentru c la aceasta ai fost c&emai, ca s motenii binecuvntare# .

E#!e nu)ele !1u #+ri# ;n +er #au (e (1)*n!8


=Doamne, sperana lui 8srael, toi cei care "e prsesc se vor ruina. Cei care se deprtea de *ine vor fi scrii pe pmnt=, pentru c :-au prsit pe Domnul, i vorul apelor vii# - :erem$a 17:1!. =ci v-ai apropiat de muntele +ion, i de cetatea Dumne eului celui viu, 8erusalimul ceresc, i de ecile de mii de n!eri, o strn!ere n srbtoare, i de %dunarea celor nti-nscui, nscrii n ceruri, i de Dumne eu, >udectorul tuturor, i de du&urile celor drepi, fcui desvrii# - ;vre$ 12:22,2!. "amen$$ a/ear+ s pr$measc aprobarea oamen$/or% "amen$$ caut s '$e p/cu($ oamen$/or nu /u$ 0umne2eu% 5$ne a/ea+ dup aprobarea oamen$/or nu poate '$ p/cut /u$ 5r$stos >Ia/aten$ 1:10?. 59$ar +rupr$/e re/$+$oase caut aprobarea ce2aru/u$% ;$ nu 'ac /ucrarea 'r aprobarea, )tamp$/e/e, )$ perm$s$unea ce2aru/u$% 1a3or$tatea +rupr$/e re/$+$oase 'ac pe p/ac ce2aru/u$, acceptnd ca t$ner$$ /or s 'ac armata )$ eventua/ s part$c$pe /a r2boa$e. ;$ tot t$mpu/ au 'ost *n curv$a sp$r$tua/ cu Nma$ mar$ po/$t$c$O% <-au 'o/os$t de po/$t$c ca s prospere, s pr$measc c/d$r$, 'ondur$, sa/ar$$ pentru a)a 2$)$ 6pstor$7 a$ /or p/t$($ de m$n$steru/ cu/te/or% 0ar )$ po/$t$cu/ pro'$t de cu/te )$ or+an$2a($$ re/$+$oase $mp/$cndu-$ *n campan$$/e /or e/ectora/e, etc. &ceast curv$e va ($ne ct va ($ne /umea aceasta. #e/$+$a 'a/s va p$er$ o dat cu /umea, pr$n aceasta artndu-se c e$ sunt o parte a /um$$ >:sa$a 2:B-21?. =n contrast, trupu/ /u$ 5r$stos, adunarea /u$ 0umne2eu, cea scr$s *n cerur$, care domne)te *mpreun cu 5r$stos d$n /ocur$/e cere)t$ >;'esen$ 2:6 comp. cu 1:20-2!?, ea =/ man$'est pe 5r$stos. 4$ dup cum 0omnu/ nu a cerut aprobarea de /a preo($ ca s pred$ce, s bote2e, etc. n$c$ trupu/ /u$ 5r$stos nu are nevo$e de aprobr$ omene)t$% 0e 'apt, trupu/ /u$ 5r$stos este *n oc9$$ Eu$ ma$ va/oros ca aceste autor$t($ vreme/n$ce% &dunarea /u$ 5r$stos nu pune pre( pe tr$buna/e/e /ume)t$ >15or. 6:1-B?, asoc$a($$/e re/$+$oase pun pre( pentru c /a tr$buna/ se pr$me)te aprobarea pentru 'unc($onarea /or, pr$n asta artnd c e$ nu sunt adunarea /u$ 0umne2eu% No$ trebu$e s ne temem doar de 0umne2eu% N$m$c nu se poate at$n+e de no$ att t$mp ct umb/m *n vo$a /u$ 0umne2eu% >Psa/mu/ ! :7-10?. Ha c9$ar, autor$t($/e vor /uda pe cred$nc$o)$ cnd vor vedea 'e/u/ /or de a tr$ *n c$nste )$ *n cur($e% #om. 1!:!. & 'ace drn$c$e, b$ne'acere, a pred$ca evan+9e/$a d$n dra+oste nu are nevo$e de aprobarea ce2aru/u$, cc$ *mpotr$va dra+oste$ nu este /e+e >Ia/aten$ ,:2!?. & cere aprobarea de /a ce2ar *nseamn c nu avem aprobarea 0omnu/u$% Pentru c este scr$s: Cei care se deprtea de *ine vor fi scrii pe pmnt=, pentru c :-au prsit pe Domnul, i vorul apelor vii# - :erem$a 17:1!, IHC. =nseamn a com$te $do/atr$e% &posto/$$ *n 'a(a autor$t($$ /u$ :srae/, care /e-au $nter2$s s pred$ce evan+9e/$a, au spus: "rebuie s ascultm de Dumne eu mai mult dect de oameni# Fapte ,:29. 0e 'apt, cum putem cere aprobare de /a oamen$ pentru 3ert'e sp$r$tua/e 1Petru 2:, DDD 5um putem cere aprobare de /a autor$t($ pmnte)t$ pentru o cas sp$r$tua/ cereasc >;'esen$ 2:21,22? %%% Pot da autor$t($/e pmnte)t$ aprobr$ pentru /ucrr$ cere)t$D 5e treab are ce2aru/ cu temp/u/ /u$ 0umne2eu unde /ocu$e)te 0umne2eu% To($ care */ $mp/$c pe ce2ar *n trebur$/e /or re/$+$oase, s$n+ur$ se demasc ca ne'$$nd n$c$ cere)t$, n$c$ sp$r$tua/$, ca '$$nd 'r 0umne2eu/ ceru/u$%%% 0a, e$ au un 0umne2eu, dar nu pe :e9ova, re+a/e etern$t($$% 5$ un dumne2eu vreme/n$c, un demon care *$ conduce% Nu +s$m *n <cr$ptur$ term$n$ ca: cu/t, asoc$a($e, or+an$2a($e, 'unda($e, etc. Toate aceste /ucrr$ sunt str$ne de trupu/ /u$ 5r$stos care este p/asat *n 5r$stos *n /ocur$/e cere)t$ >;'esen$ 2:6 comp. cu 1:20-2!?. No$ nu +s$m ca adunarea /u$ 5r$stos s '$e num$t ast'e/% Toate aceste cu/te, asoc$a($$, 'unda($$, or+an$2a($$ care se pret$nd cre)t$ne, sunt *n a'ara H$b/$e$% =n H$b/$e +s$m c unde se adun do$ sau tre$ *n Nume/e /u$ :sus e$ 'ormea2 adunarea Eu$, )$ sunt trupu/ Eu$ >1ate$ 1B:20J 5o/osen$ 1:1B?.

11

Pe c/d$r$/e re/$+$oase +s$m scr$s uneor$ a/te nume/e: MH$ser$ca Hapt$st7, MH$ser$ca Pent$costa/7, MH$ser$ca &dvent$st7, etc. Gnde sunt scr$se nume/e acesteaD =n cer sau pe pmntD 0ac ar '$ *n cer, /e-am +s$ )$ *n <cr$ptur% 5e$ care au *n'$$n(at cu/te/e sunt oamen$$ rtc$($ de /a H$b/$e% &posto/$$ /u$ 5r$stos, nu au *n'$$n(at cu/te, c$ adunarea Eu$ care este st/pu/ )$ sus($nerea adevru/u$ >1T$mote$ !:1,?, )$ casa /u$ 0umne2eu. 5asa /u$ 0umne2eu nu are nevo$e de aprobarea ce2aru/u$. 5u/te/e au nevo$e de aprobarea oamen$/or nec$rcumc$)$, pentru c e$ *n)$)$ sunt nec$rcumc$)$, *mp$etr$($ *n $n$m, orb$ )$ sur2$ /a adevrur$/e s$mp/e a/e evan+9e/$e$ ve)n$ce% ;$ tot t$mpu/ se rtcesc cc$ nu sunt d$n adevr% :ub$te c$t$tor *ntreb-te s$ncer, te-$ aprop$at tu de o Mb$ser$c7 scr$s pe pmnt, sau de =%dunarea celor ntinscui, nscrii n ceruri# %%% ;)t$ nume/e tu scr$s *n cer, *n cartea v$e($$ sau pe pmnt *n vreun catast$' b$ser$cescD Nu po($ '$ scr$s )$ *n cer )$ pe pmnt, a/e+e%%% Nu po($ avea aprobarea d$v$n )$ aprobarea oamen$/or /um$$, ce$ ce sunt d$n /ume pe e$ /umea *$ $ube)te >:oan 1,:19?. 5e$ ce nu sunt d$n /ume, /umea *$ ur)te, $ar ce este *n/(at *n 'a(a oamen$/or este o urc$une *n 'a(a /u$ 0umne2eu >Euca 16:1,?.

Fiii lui #a!an a(r b1 lu+rarea lui 3u)ne5eu8.8


0ac to($ ce$ care sunt *n /ume sunt cop$$$ ce/u$ ru >1:oan !:B-10J ,:19?, cum se poate ca ce$ r$ s de-a aprobare pentru /ucrarea /u$ 0umne2euD 5um se poate ca ce$ Ms'$n($7 s mear+ /a ce$ nes'$n($ pentru aprobare% 5on'orm <cr$ptur$/or, ce$ '$re)t$ pr$vesc /ucrur$/e 0u9u/u$ ca '$$nd o nebun$e% 15or$nten$ 2:11-1 % 5um atunc$ ce$ care pretend c sunt du9ovn$ce)t$, Mpstor$ sp$r$tua/$7 ape/ea2 /a ce$ d$n /ume, ce$ mor($ *n pcate )$ +re)e/$ >;'esen$ 2:1-!? ca s pr$measc, 9rt$$, aprobr$$ pentru /ucrarea Mcre)t$n7D%D 5on'orm 5uvntu/u$ /u$ 0umne2eu, ce$ d$n /ume, $nd$''erent c sunt s$mp/$ cet(en$ sau sunt autor$t($/e aceste$ /um$ rndu$te vreme/n$c peste trebur$/e pmnte)t$, to($ sunt 'r 0umne2eu% To($ sunt cu m$ntea *ntunecat% >;'esen$ :17-19? To($ 'ac parte d$n *mpr($a *ntuner$cu/u$ >Fapte 26:19?% To($ sunt cop$$ a$ mn$e$% 5ondu)$ de domnu/ puter$$ v2du9u/u$ care /ucrea2 *n '$$$ neascu/tr$$% 5e are de a 'ace temp/u/ /u$ 0umne2eu cu cop$$$ satane$D 25or. 6:1 -1B. 5um poate temp/u/ /u$ 0umne2eu s cear aprobr$ de /a satanD 0e /a s/u3$tor$$ /u$D 0ac ace)t$ d-au aprobr$, e$ nu pot da dect pentru s/u3$tor$$ ce/u$ ru care se pre'ac *n s/u3$tor$ a$ drept($$ >25or$nten$ 11: ,1 ,1,?. To($ care cer aprobr$$ pentru *nc9$nare, /ucrarea sp$r$tua/, se demasc ca '$$nd 4ra-i cu ce$ d$n s'era po/$t$c, nu cu 5r$stos, '$$nd to($ d$n /umea condus de ce/ ru% :oan 12:!1J 25or. : . 0a, 0umne2eu a rndu$t oamen$ peste aceast /ume, dar ce2aru/ nu este rndu$t ca conductor peste *mpr($a /u$ 0umne2eu% :ar adunarea cre)t$n 'ace parte d$n cer, d$n *mpr($a /u$ 0umne2eu nu d$n /ume% :oan 1B:!6J 5o/osen$ 1:1!,1B. To($ care pretend c sunt adunarea /u$ 5r$stos, dar cer aprobare de 'unc($onare de /a ce2ar, se demasc ca '$$nd de /a ce/ ru, $ar /ucrarea /or ca '$$nd d$n *mpr($a /u$ satan% =mpr($a /u$ 0umne2eu nu are nevo$e de aprobare ca s 'unc($one2e, s /ucre2e, s s/u3easc, s se e8t$nd, s 'ac ucen$c$, s se adune% 5e trece peste aceste adevrur$, v$ne de /a ce/ ru%

E#!e bi#eri+a

4ir)1888

5e are de a 'ace statu/ cu *mpr($a ceru/u$D 5e are de a 'ace o conducere pmnteasc cu o /ume sp$r$tua/D 5e are de a 'ace *mpr($a /um$$ cu *mpr($a /u$ 5r$stosD Trebu$e s cear *mpr($a /u$ 5r$stos de /a <atan aprobare ca s 'unc($one2eD Nu )t$($ c '$ecare este rob ce/u$ de care ascu/t >#oman$ 6:16?D Nu )t$($ c *mpr($a /um$$ va a3un+e *n v$$tor *n stpn$rea /u$ 5r$stos '$$nd n$m$c$t de &cesta >&p. 11:1,?% 5um poate atunc$ cre)t$n$$ s cear autor$2a($ue de 'unc($onare de /a ce$ nec$rcumc$)$D 5um poate cere aprobare b$ser$ca o $nst$tu($e d$v$n de /a o $nst$tu($e umanD ;ste omu/ ma$ mare ca 0umne2euD & avut oare, temp/u/ d$n :erusa/$m nevo$e de aprobare de /a re+$$ d$n :srae/% ;ste nevo$e ca porunca /u$ 0umne2eu de a ne *nc9$na )$ a 'ace /ucrarea Eu$ *n dra+oste s '$e superv$2at de o putere omeneascD To($ care a/ear+ /a aceste autor$t($ vreme/n$ce, vor p$er$ *mpreun cu e/e cc$ e$ au spat pu(ur$, pu(ur$ crpate care nu ($n ap )$ au prs$t pe :e9ova, $2voru/ ape/or v$$ >:erem$a 2:1!?%

12

#ev$sta se poate pr$m$ /unar, '$e *n 'ormat e/ectron$c, pr$n ;-ma$/, '$e *n 'ormat t$pr$t pr$n po)t.

%u!e-i #1 + n!a+!a-i, re/a+-ia: C%:'% C?'"83@, %er# an1 /e + n!a+!:


:)'a &/$n, te/. 07 , 16B0BJ ;-ma$/: ca/eacrest$naP+ma$/.com

9ttp:QQRRR.ca/ea-crest$na.b/o+spot.roQ

1!