You are on page 1of 17

Pengenalan Penggunaan istilah antara isipadu dan kapasiti sering digunakan secara bersama-sama apabila murid mempelajarai

topik berkaitan isipadu cecair dan isipadu pepejal. Kedua-dua perkataan ini mempunyai maksud yang hampir sama dan sukar untuk dibezakan terutamanya bagi murid sekolah rendah. Kesilap fahaman tentang penggunaan kedua-dua perkataan tidaklah membawa implikasi yang besar kepada murid di tahap pendidikan sekolah rendah. Walaubagaimanapun ianya perlu diperbetulkan supaya kesilap fahaman tersebut tidak dibawa hingga ke peringkat yang lebih tinggi yang boleh mewujudkan kekeliruan kepada mereka suatu hari nanti. Isipadu dan Kapasiti Penggunaan istilah isipadu boleh diketegorikan kepada dua bahagian yang berbeza dalam Matematik. Pertama ianya adalah merujuk kepada jumlah ruang yang terdapat dalam bentuk tiga dimensi iaitu yang berkaitan dengan bentuk pepejal. Ke-dua pula ianya boleh juga digunakan untuk menggambarkan jumlah cecair yang mengisi sesuatu bekas atau cecair terdapat dalam sesuatu bekas. Isipadu bagi bentuk pepejal adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada jumlah ruang yang memenuhi sesuatu bentuk dalam bentuk tiga dimensi. Ianya menggambarkan keadaan banyaknya ruang bagi sesutu bentuk tiga dimensi tersebut tanpa mengira samada bentuk tersebut dikategorikan sebagai sebuah bentuk tetap seperti kuboid atau bentuk tidak tetap seperti batu. Istilah isipadu ini tidak boleh digunapakai kepada bentuk dua dimensi segiempat! atau satu dimensi garis lurus! kerana bentuk-bentuk ini tidak mempunayai ruang untuk diisi oleh sesuatu objek yang lain. "nit pengukuran bagi isipadu pepejal ini akan diakhiri dengan perkataan padu(³) ."nit ukuran piawai #I! yang digunakan ialah meter padu m$!% centimeter padu cm$! atau millimeter padu mm$!. &agi mendapatkan jumlah isipadu bentuk tetap seperti kuboid% ianya dikira dengan menggunakan rumus Panjang ' (ebar ' )inggi .

1

Tinggi

Walaubagaimanapun bacaan tersebut tidak menggambarkan kuantiti sebenar isipadu bekas tersebut secara tiga dimensi. Penggunaan unit ukuran bagi menunjukkan jumlah kapasiti adalah berbagai bergantung kepada bahan tersebut iaitu + I. II.Panja ng Lebar Isipadu juga digunakan untuk menunjukkan jumlah cecair yang terdapat dalam sesuatu bekas. liter. III. 2 . Ianya akan menyatakan bahawa jumlah cecair yang terdapat dalam bekas tersebut berdasarkan kepada bacaan yang ditunjukkan. Menggunakan unit jisim iaitu kilogram atau gram sekiranya bahan tersebut tidak boleh dikira seperti gula% tepung atau beras. *ontoh + Isipadu cecair dalam bekas adalah . Kapasiti pula digunakan untuk merujuk jumlah bahan yang dapat ditampung% diterima atau diserap oleh sesuatu bahan atau bekas. *ecair menggunakan unit liter atau milliliter -as yang diisi ke dalam sesuatu bekas seperti gas masakan menggunakan unit jisim iaitu kilogram untuk menunjukkan kuantitinya. "ntuk tujuan menunjukkan isipadu cecair yang terdapat di dalam sesuatu bekas ia menggunakan unit ukuran piawai liter atau milliliter sebagai penanda jumlahnya. Ianya digunakan untuk menggambarkan jumlah yang dapat diisikan ke dalam sesuatu bekas tanpa mengira bahan tersebut adalah cecair% pepejal atau gas.

&ilangan sekiranya bahan yang terdapat dalam sesebuah bekas tersebut boleh dikira satu persatu. )etapi ia menggunakan unit liter sebagai ukurannya yang berlainan dengan unit ukuran bagi isipadu bentuk tiga dimensi yang menggunakan unit ukuran meter padu m$!%centimeter padu cm$! atau millimeter padu mm$!.. Walaupun terdapat perbezaan maksud antara isipadu dan kapasiti% cecair telah menggunapakai istilah isipadu untuk menggambarkan jumlah yang terdapat dalam sesuatu bekas.I. Isipadu *ecair /alam &ekas 3 . liter &entuk )ak )etap Kapasiti biskut didalam bekas tersebut adalah sebanyak 01 keping. -ambarajah dibawah ini menunjukkan perbezaan penggunaan antara istilah isipadu dan kapasiti. Isipadu &entuk )etap Kapasiti Isipadu jus ialah .

4 .

6.  Murid boleh membaca nilai daripada silinder penyukat atau bikar. Murid dibimbing untuk membuat pertukaran daripada nombor bulat dalam unit mililiter kepada nombor pecahan dalam unit liter% iaitu dengan cara + 011ml 7 8888888l 7 011 9 . Pengetahuan #edia 4da +  Murid telah dapat menyatakan bahawa .111 7:l 5 . Murid mengisi cecair berwarna yang berbeza isipadu ke dalam dua silinder penyukat mengikut bacaan yang telah ditetapkan oleh guru .Perbandingan Strategi Pengajaran Bagi Topik Isipadu Isipadu Cecair (Tahun 5) 2bjektif Pembelajaran +  Mengukur dan membandingkan isipadu cecair menggunakan ukuran standard. 3asil Pembelajaran +  Membandingkan isipadu cecair melibatkan nombor pecahan dan perpuluhan dalam unit liter dan mililiter. *ontohnya + 011 ml dan 511 ml. Prosedur + .liter adalah bersamaan dengan .111mililiter.. &ahan-&ahan+ #ilinder penyukat% bikar% jug% air berwarna.

Isipadu dalam silinder penyukat Isipadu dalam mililiter Isipadu dalam nombor pecahan (l) Isipadu dalam nombor perpuluhan (l) 6 .6l =.. Murid dibimbing menukar daripada nombor pecahan daripada 4kti<iti 6 kepada nombor perpuluhan % iaitu dengan cara + 011 ml 7 888888l 7 0119 .111 7: 7 1.0 l 600ml = ______l =600/1000 =0. Murid melengkapkan jadual.600ml = _______l = 600/1000 = 3/5 l .

Isipadu Pepejal (Tahun 5) 2bjektif Pembelajaran + 7 .5l 5.0.6l lebih banyak daripada 0. -uru membuat rumusan tentang pembelajaran pada hari tersebut berkenaan dengan perbandingan antara isipadu dalam nombor pecahan dan perpuluhan. Murid dibimbing untuk membuat pernyataan bahawa berdasarkan kepada (angkah .+ 3/5 l lebih banyak daripada ½ l 0. #elepas murid dapat membuat pertukaran unit daripada liter kepada milliliter dan sebaliknya% murid dibimbing untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih isipadu cecair.

 Murid telah dapat membuat pertukaran unit antara meter kepada centimeter atau sebaliknya. Pengetahuan #edia 4da +  Murid telah dapat membuat ukuran dengan tepat menggunakan pembaris atau pita ukur. Menentukan isipadu gabungan bentuk tiga dimensi. Prosedur + 8 . 3asil Pembelajaran +  Menentukan isipadu gabungan bentuk tiga dimensi+  Kiub dan kuboid  Kiub dan kiub  Kuboid dan kuboid &ahan-&ahan+  &entuk tiga dimensi pelbagai saiz .  Murid telah dapat menentukan nama sisi bagi setiap bentuk tiga dimensi iaitu sisi panjang% sisi lebar dan sisi tinggi.

A B A B  Murid mengukur setiap sisi bentuk tiga dimensi yang diberikan.  Murid dibimbing untuk menambahkan jumlah isipadu kedua-dua bentuk tersebut.  Murid dibimbing untuk mengira isipadu bagi bentuk yang diukur. Murid dibimbing untuk memisahkan bentuk gabungan kepada dua bentuk berasingan dan menamakan setiap bentuk tersebut seperti &entuk 4 dan &.  -uru membuat rumusan berkenaan sesi pembelajaran pada hari tersebut. Isipadu Cecair (Tahun ) 9 . "kuran dibuat dalam centimeter.  Murid membuat pertukaran daripada unit centimeter kepada meter dan sebaliknya.

Prosedur + . Murid dibimbing menggunakan kaedah penyelesaian menggunakan Model Polya. . -uru mengedarkan kad soalan kepada murid. 6. &ahan-&ahan+  &ikar% cecair berwarna % kad soalan. &erapa liter catkah yang telah digunakannya. Pengetahuan #edia 4da +  Murid telah dapat membaca ukuran daripada bikar. -uru membuat rumusan tentang pembelajaran pada hari tersebut. /ia menggunakan > liter daripada cat tersebut untuk mengecat biliknya. Salah Ta!siran "ang #ihadapi $urid Berkaitan Isipadu% 10 . Murid dibimbing untuk mengenalpasti masalah yang perlu diselesaikan dengan menukarkan pernyataan daripada soalan kepada bentuk konkrit.  Murid dapat membuat pengiraan melibatkan nombor bulat dan nombor pecahan.2bjektif Pembelajaran +  Mengguna dan mengaplilaksikan pecahan untuk menyelesaikan masalah berkaitan isipadu cecair. =. 3asil Pembelajaran +  Menyelesaikan masalah harian melibatkan pengiraan isipadu cecair... Contoh Kad Soalan Kenny membeli 0 liter cat.

Isipadu Cecair% . #ekiranya diberikan dua buah bekas yang berlainan ketinggian% mereka akan menyatakan bahawa bekas yang lebih tinggi akan mempunyai isipadu yang lebih banyak berbanding bekas yang rendah walaupun bekas rendah mempunyai tapak yang lebar. *ontohnya + Bekas A Bekas B #ecara mudah% murid akan menyatakan bahawa isipadu air dalam &ekas & adalah lebih banyak berbanding &ekas 4. &erdasarkan kepada penyataan di atas% murid sering kali gagal untuk membuat perbandingan kapasiti antara dua buah bekas yang berlainan saiz dan bentuk. -agal membuat bandingan berkaitan kapasiti antara dua buah bekas yang berlaianan bentuk dan saiz. 6.. Mereka akan menyatakan bahawa jika bekas yang baru tersebut lebih tinggi daripada bekas asal% isipadu air dalam bekas yang baru tersebut adalah lebih banyak berbanding yang asal. Murid juga sering mempercayai bahawa jumlah isipadu cecair dari dua bekas yang sama banyak akan berubah apabila air dari salah satu bekas di tuang ke dalam bekas lain yang mempunyai bentuk yang berlainan. Pernyataan ini diberikan kerana mereka hanya membuat bandingan berdasarkan sifat bekas tersebut iaitu% bentuk yang lebih tinggi akan menunjukkan isipadu yang lebih banyak tanpa membuat pernilaian berdasarkan sifat keseluruhan saiz bekas tersebut. 11 .

/i sini guru perlulah menggunakan alat bantuan mengajar yang bersesuaian seperti penggunaan silinder penyukat% bikar atau alat pengukuran tidak piawai untuk menunjukkan perbezaan dari segi isipadu cecair tersebut dengan jelas. Murid akan beranggapan bahawa luas bentangan sebuah bentuk tetap seperti kuboid adalah merupakan isipadu bagi bentuk tersebut..Penyelesaian Kedua-dua masalah di atas ini perlu diatasi diperingkat awal pembelajaran mereka berkaitan isipadu cecair. Menganggap bahawa luas bentangan kawasan adalah sama dengan isipadu pepejal. Isipadu Pepejal . 12 . 4nggapan ini adalah sangat tidak tepat kerana luas bentangan dan isipadu menggunakan unit pengiraan yang berbeza iaitu luas diakhiri dengan persegi ?! manakala isipadu diakhiri dengan unit padu $!. Perkara ini boleh diatasi dengan mengadakan latih tubi yang kerap dan berterusan dalam membuat perbandingan berkaitan isipadu cecair.

/i sini guru perlulah banyak melakukan latih tubi untuk meningkatkan pemahaman murid.11 centimeter . Kesukaran "ang #ihadapi $urid #alam $empelajari Kemahiran Isipadu Cecair dan Isipadu Pepejal Sukar $embuat Pertukaran &ntara 'nit% Membuat pertukaran antara unit samada bagi isipadu cecair atau pepejal merupakan antara masalah utama yang dikenalpasti dalam mempelajari kemahiran isipadu ini. Perkara ini mungkin berlaku disebabkan murid masih lagi gagal mengenalpasti dengan jelas hubungan antara unit-unit pengukuran.Penyelesaian Permasalahan di atas boleh diatasi dengan menunjukkan perbezaan dari segi pengiraan untuk mendapatkan jumlah luas bentangan dan juga isipadu bagi bentuk tertentu. *ontohnya + Isipadu Cecair . Murid juga akan keliru kerana isipadu pepejal menggunakan unit asas ukuran panjang dalam membuat hubungan antara unitnya. meter 7 . liter 7 .111 mililiter 13 Isipadu Pepejal .

Kajian Berkaitan &erdasarkan kepada kajian )eori Perkembangan Kanak-Kanak yang telah dilakukan oleh @ean Piaget 3&AB6.1.!% beliau menyatakan bahawa kanakkanak diperingkat awal pembelajaran berkaitan isipadu cecair tidak dapat membuat perbandingan yang jelas berkaitan isipadu antara dua bekas.1 milimeter &agi mengatasi masalah ini akti<iti latih tubi yang berterusan dan kerap perlu dilakukan oleh guru.-Psikologi Pendidikan%m9s =6C=. *ontohnya + 14 Dua bekas yang sama saiz iisikan enagn !e!air yang sama banyak" . Kesukaran membuat perbandingan ini akan menyebabkan berlakunya salah konsep berkaitan dengan kandungan kapasiti cecair dalam sesebuah bekas . Kegagalan menguasai konsep pengekalan ini akan menyebabkan mereka gagal membuat perbandingan anatara isipadu cecair dalam dua buah bekas yang berbeza saiz. Kesukaran membuat perbandingan ini berlaku kerana mereka pada tahap ini masih lagi gagal menguasai konsep pengekalan bahan.. dan )ahun = . Kanak-kanak diperingkat awal pembelajaran membuat anggapan bahawa kapasiti adalah sifat yang dipunyai oleh bekas yang mengisi cecair tersebut yang menyebabkan mereka beranggapan bekas yang lebih tinggi mengandungi isipadu yang lebih banyak. 4kti<iti latih tubi ini juga perlu dilakukan diperingkat awal lagi iaitu semasa kemahiran berkaitan hubungan antara unit ini mula diperkenalkan kepada mereka iaitu semasa berada di )ahun . centimeter 7 .

#elain dari itu penggunaan bekas yang seragam dari segi saiz dan bentuk juga boleh digunakan. /alam kajian bertajuk DPerkembangan Kanak-KanakE oleh #iti Barah Idayu &t Madi beliau menjelaskan bahawa berdasarkan kepada )eori Perkembangan Kognitif @ean Piaget% terdapat satu peringkat yang dikenali sebagai Pengekalan ( on!er"a#$on). Pengekalan berlaku kepada 15 . /i sini% murid-murid akan mengira semula kandungan air dalam setiap bekas menggunakan alat ukuran bukan piawai yang seragam seperti gelas yang bersaiz lebih kecil dan mengira kapasiti kandungan cecair dalam semua bekas tersebut. &agi mengatasi masalah ini% satu latihan berterusan menggunakan bahan konkrit yang melibatkan proses membuat perbandingan secara langsung perlu dilakukan. *ecair dari ke dua-dua bekas akan dituangkan ke dalam bekas yang baru dan selepas itu barulah perbandingan dilakukan.  Isipadu cecair dalam &ekas / lebih banyak berbanding &ekas *. Pada peringkat pengekalan ini kanak-kanak akan mempunyai keupayaan untuk menyatakan bahawa perubahan objek atau susunan tidak akan mengubah ciri atau sifat sesuatu objek.Bekas A Bekas B #e!air ari Bekas A i$uang ke a%am Bekas # yang sama saiz an !e!air ari Bekas B i$uang ke a%am Bekas D yang Bekas # Bekas D Murid yang belum menguasai konsep pengekalan akan menyatakan bahawa+  isipadu cecair dalam &ekas 4 sama banyak.

#elain dari itu teknik latih tubi dan hafalan juga perlu dilaksanakan supaya murid dapat mengingati pertukaran antara unit-unit ukuran dengan lebih lancar. &eliau telah menggunakan cecair sebagai bahan kajiannya. Kanak-kanak yang memberikan jawapan yang betul juga dianggap telah menguasai konsep tidak memusat% iaitu mereka boleh menyatakan kaitan antara tinggi dan lebar bagi bekas yang mengisi sesuatu cecair. @awapan sebaliknya akan diberikan oleh kanak-kanak yang masih gagal menguasai konsep pengekalan ini iaitu +  Isipadu cecair dalam &ekas & adalah lebih banyak daripada &ekas 4.isipadu atau kuantityi cecair% berat bahan pepejal dan nombor. Kelancaran murid melakukan proses pertukaran antara unit-unit ukuran ini akan memastikan guru dapat 16 . Keputusan kajian menunjukkan bahawa kanak-kanak yang telah menguasai konsep pengekalan isipadu akan memberikan jawapan berikut +  Isipadu cecair dalam &ekas 4 dan & adalah sama banyak. Persediaan awal ini akan dapat memastikan murid dapat menerima pembelajaran yang bermakna dalam masa yang ditetapkan. Penutup /alam memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar% guru perlulah membuat persedian yang rapi. Perkembangan isi pembelajaran % bahan-bahan bantu mengajar dan bentuk soalan yang akan diajukan kepada murid perlu disediakan lebih awal. Pembelajaran berkaitan isipadu cecair atau pepejal ini memerlukan penggunaan bahan bantu mengajar yang pelbagai supaya pemahaman murid akan akan dapat dipermudahkan.

meluangkan lebih masa dalam sesi pengajarannya kerana tidak terlalu memberi tumpuan kepada proses pertukaran ukuran. 17 .