Activităţi şi teste pentru orientarea profesională a tinerilor

Cuprins ACTIVITATEA Linia vieţii ............................................................................................................ 2 EXERCIŢIUL de autoanaliză Linia vieţii ..................................................................................... 3 ACTIVITATEA Cît de bine vă cunoaşteţi .................................................................................... 4 EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI pentru identificarea intereselor, valorilor şi abilităţilor elevilor ............................................................................................................................................... 5 TEST de identificare a valorilor ..................................................................................................... 7 TEST. Care sunt valorile tale profesionale? ................................................................................ 10 TEST. Ce meserie vi se potriveşte? .............................................................................................. 14 TEST. Valorile şi scopurile mele .................................................................................................. 17 TEST. O călătorie în jurul lumii cu balonul ................................................................................ 20 TEST. Sunteţi încrezător în forţele proprii? ............................................................................... 24 TEST. Trăsături de personalitate, interese şi aptitudini ............................................................ 28 TEST. Inventarul intereselor profesionale .................................................................................. 35 TEST. Profilul intereselor ............................................................................................................. 37 TEST. Determinaţi dacă puteţi fi uşor înţeles ............................................................................. 40 TEST. Sunt oare un ascultător atent / activ? .............................................................................. 41 TEST. Capacitatea dvs. de a comunica ........................................................................................ 43 TEST. Sunteţi un supravieţuitor? ................................................................................................ 48 TEST. Identificarea carierei ......................................................................................................... 50 TEST „Cheia carierei” .................................................................................................................. 57 TEST Identificaţi-vă interesele profesionale ............................................................................... 68 TEST. Cardurile de preferinţe ..................................................................................................... 70 TEST de personalitate şi satisfacţia muncii ................................................................................. 74 Bibliografie
1. Radu, Nicolae, Teste psihologice pentru orientarea în carieră şi autocunoaştere. Teste. Grile de corecţie. Evaluări, Editura Polirom, 2006. 2. Louis Janda. Teste pentru alegerea carierei. Business Tech International Press, 2003. 3. Jim Barrett, Teste de autocunoaştere, All Beck, 2002. 4. Jim Barrett. Teste pentru carieră, aptitudini şi selecţie. Meteor press, 2007. 5. Ken Russell, Philip Carter. Teste psihometrice. 1000 de modalităţi pentru a vă evalua personalitatea, creativitatea, inteligența şi gândirea laterală. Meteor Press, 2007 6. Gheorghe Arădăvoaice, Ştefan Popescu. Cunoaşterea de sine. Teste psihologice de autoevaluare. Editura Antet. 7. Dr. John Liptak. Testează-ţi abilităţile de viaţă. 10 teste pentru măsurarea inteligenței practice. Editura Amaltea, 2008. 8. red. Andreea Szilagyi. Manualul consultantului în carieră, Iaşi, Institutul European, 2008.

Compilaţie realizată de Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului/2010

ACTIVITATEA Linia vieţii

Luaţi o coală de hârtie A4 liniată şi desenaţi un punct mic în partea de jos a acesteia. Sub punct scrieţi-vă numele şi data naşterii. Linia vieţii mele Vârsta mea în ani 0 ___ 5 ___ 10 ___ 15 ___ 20 ___ 25 ___ 30 ___ 35 ___ 40 ___ 45 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ … Apoi, rememoraţi trecutul şi consemnaţi evenimentele sau amintirile importante. În mod special, încercaţi să vă gândiţi la: Schimbările sau evenimentele majore în familie; Relaţia cu părinţii şi fraţii; Experienţele şcolare; Prietenii; Realizările; Eşecurile. Notaţi aici următoarele două aspecte: Perspective privind propriile atuuri şi resurse: În trecut, am reuşit în _____________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Aţi dobândit vreo perspectivă nouă asupra temerilor sau a îndoielilor referitoare la propria persoană? V-a ajutat acest exerciţiu să identificaţi şi să înţelegeţi de ce abordaţi anumite situaţii sau probleme aşa cum o faceţi? Trecutul e dureros, eşecurile sau dezamăgirile încă mă afectează în _________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

2

EXERCIŢIUL de autoanaliză Linia vieţii

Linia orizontală de mai jos reprezintă traseul vieţii dumneavoastră. Plasaţi un X în punctul în care vă aflaţi. Zona notată cu + se referă la momentele de succes pe care le-aţi trăit. Aria – este rezervată momentelor de eşec sau în care lucrurile nu au mers prea bine pentru dumneavoastră. În funcţie de diferitele etape ale vieţii dumneavoastră, notaţi episoadele memorabile sau rolurile pe care le-aţi perceput ca având conotaţii pozitive (cu semnul +) sau negative (cu semnul – ) şi uniţile cu o linie. Ce concluzii puteţi formula?

Copilăria

Adolescenţa

Tinereţea

Maturitatea

Vârsta a treia

+ Naşterea _____________________________________________________________Moartea

-

3

ACTIVITATEA Cît de bine vă cunoaşteţi
I. Din lista de mai jos, identificaţi 5 termeni care consideraţi că vă descriu cel mai exact. Scrieţi -i pe o foaie separată de hîrtie. Fiţi sincer, nu are rost să vă faceţi iluzii că sunteţi altfel decît sunteţi. Includeţi aspectele pe care le consideraţi atuuri esenţiale, dar şi cel puţin o slăbiciune. Activ Nestatornic Imperturbabil Nesociabil Optimist Paşnic Agresiv Relaxat Stăpînit Iritabil Vioi Deschis Pesimist Anxios Atent Indolent Impulsiv Capricios Pasiv Tăcut Încrezător Sensibil Rezervat Încordat Vorbăreţ De încredere Calm Sociabil Agitat Autoritar Ultrasensibil Cordial Cumpătat Meditativ Serios Motivat Timid Răbdător

Cît de bine se potriveşte propria descriere cu tipul de persoană care ar avea succes şi ar simţi satisfacţie avînd slujba sau cariera vizată de dumneavoastră? II. Acum rugaţi pe cineva care vă cunoaşte bine să selecteze 5 termeni din listă. Rugaţi persoana să fie sinceră şi să includă cel puţin un punct slab. Autoevaluarea poate fi semnificativ îmbunătăţită dacă aflaţi cum văd alţii interacţiunea cu dumneavoastră. Reacţiile primite din partea altora sunt o sursă nepreţuită de informaţii absolut necesare, în special cînd e vorba de căutarea unui loc de muncă. La sfîrşit, comparaţi foile. Vă surprind asemănările şi deosebirile dintre cele două liste? Ce a corespuns? _________________________________________________________________ Ce nu a corespuns? _______________________________________________________________ Ce vă spune aceasta despre acurateţea autoevaluării dumneavoastră? Cum vă percep ceilalţi?

4

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI pentru identificarea intereselor, valorilor şi abilităţilor elevilor

Activităţi de identificare a intereselor personale A Sugeraţi elevilor să-şi amintească trei momente în care s-au aflat în situaţia de a alege între mai multe activităţi şcolare sau extraşcolare în care ar fi putut să se implice (exemplu: cursuri opţionale, cercuri, activităţi comunitare). După identificarea acestora, elevii vor analiza alegerile încercând să desprindă eventualele similarităţi între alegerile făcute. Împreună cu colegii, în grupe de câte 4, vor analiza rolul pe care interesele îl au în alegerea activităţilor în care se implică, generând şi alte exemple de momente decizionale în care interesele au un rol decisiv. B Pornind de la descrierea tipurilor de interese realist, investigativ, artistic, social, întreprinzător şi convenţional, elevii îşi vor identifica principalele tipuri de interese pe care le manifestă, încercând să le ierarhizeze. Grupaţi în funcţie de cel mai puternic dintre interese, elevii vor discuta despre modul de manifestare a acestor interese în alegerile pe care le realizează (activităţile pe care le fac, discuţiile pe care le au cu prietenii, emisiunile pe care le urmăresc etc.), abilităţile pe care şi le exersează şi valorile lor personale, încercând să identifice elementele similare şi distinctive.

Activităţi de identificare a valorilor personale A 1. Elevii vor evalua o listă de valori, notând cu „+” valorile importante pentru sine şi cu „ -„ pe cele neimportante. 2. După evaluarea acestora, vor realiza o ierarhie a primelor 5 valori importante pentru sine. 3. În grupul mare se va discuta despre implicarea valorilor în alegerile personale (alegerea activităţilor, prietenilor). B 1. Elevii vor răspunde la următoarea întrebare: Dacă ai avea doar o oră pe săptămână la dispoziţie, ce ai alege să faci? 2. După ce răspund în scris la această întrebare, elevii vor analiza sursa care stă la baza alegerii, încercând să identifice valorile personale. 3. Discuţia de grup va viza importanţa cunoaşterii valorilor personale şi modul în care acestea influenţează nevoile individuale legate de mediul de lucru. C 1. Elevii vor realiza o listă cu persoanele pe care le admiră / modelele personale. 2. După identificarea acestora, vor încerca să determine valorile personale care stau la baza preferinţei pentru persoanele respective. 3. În discuţia de grup elevii vor stabili corespondenţa dintre valorile personale şi modele.

5

Activităţi de identificare a abilităţilor personale A 1. Elevii vor completa o fişă de autocunoaştere: Abilităţile mele Deprinderi pe care mi le-am format prin exersare

Activităţi pe care le realizez cu uşurinţă

2. În grupe mici elevii vor identifica abilităţile pe care le apreciază în general angajatorii în acest moment. 3. Elevii vor identifica individual abilităţi pe care ar dori să le dezvolte. 4. Pornind de la aceste necesităţi identificate, elevii vor alcătui planuri de dezvoltare personală pe care le vor comunica părinţilor şi prietenilor încercând să obţină suportul acestora.

B

1. Elevii îşi vor identifica stilul propriu de a lua decizii în diferite situaţii (alegerea activităţilor, alegerea hainelor, decizia asupra petrecerii vacanţei etc.) pornind de la descrierile acestora. 2. Elevii vor analiza în grupuri mici relaţia dintre stilul decizional şi tipul de decizie care trebuie luată.

6

TEST de identificare a valorilor
Instrucţiuni: Citiţi următoarea listă şi bifaţi căsuţele din stânga fiecărei valori care este importantă pentru dvs.. Bifaţi oricât de multe doriţi. Aveţi însă grijă să nu bifaţi o valoare despre care doar credeţi că „ar trebui” să fie importantă. Bifaţi-le doar pe acelea după care vă trăiţi viaţa sau sunteţi hotărât să vă trăiţi viaţa. Pentru moment ignoraţi căsuţele din dreapta fiecărei valori. Lista de valori Realizarea / împlinirea: obţinerea de rezultate care sunt semnificative, îndeplinirea cu succes a unor sarcini şi proiecte Avansarea: înaintarea continuă spre oportunităţi noi şi din ce în ce mai mari Autonomia: abilitatea de a vă alege propriile proiecte, de a vă stabili propriul ritm, program şi propriile reguli de lucru, supravegherea minimală a încercărilor dvs. Echilibru: menţinerea unui echilibru între locul de muncă şi viaţa personală în ceea ce priveşte alocarea de timp şi energie Apartenenţa la un grup: sentimental că faceţi parte dintr-un grup în cadrul căruia vă aduceţi propria contribuţie Creaţia: conceperea sau fondarea unui lucru sau a unei idei Provocarea: implicarea în sarcini şi proiecte stimulative şi solicitante Competitivitatea: antrenarea în activităţi ale căror rezultate sunt frecvent comparate cu ale celorlalţi Creativitatea: elaborarea sau inventarea de lucruri sau idei inovative, originale şi pline de imaginaţie Binefacerea: participarea la construirea unei lumi mai bune Antreprenoriatul: organizarea, administrarea sau iniţierea unei afaceri sau a unui proiect Egalitatea: competenţe, volum, rezultate, valoare sau statut la fel ca ceilalţi Entuziasmul: implicarea în experienţe noi şi dinamice ce reprezintă o diversitate, o schimbare şi un posibil risc Faimă: o maximă evidenţiere şi renume Fericirea familială: concentrare asupra relaţiei cu familia, asupra timpului şi atenţiei acordate copiilor, partenerului de viaţă, părinţilor sau rudelor Siguranţa financiară: salariul sau beneficiile care sunt satisfăcătoare şi predictibile Prietenia: prietenii stabile şi pline de afecţiune, mulţumire şi stare de bine, bucurie şi veselie Armonia: linişte interioară şi seninătate Sănătatea: funcţionarea optimă a organismului, minţii şi a spiritului Ajutorul acordat celorlalţi: oferirea de asistenţă, sprijin şi ajutor Independenţă: încredere în propriile puteri; libertate faţă de influenţa, îndrumarea şi controlul celorlalţi 7

Integritatea: onestitate personală strictă; aderarea fermă la un cod moral Conducerea: îndrumarea, motivarea şi supravegherea celorlalţi Învăţarea: însuşirea de cunoştinţe şi satisfacerea curiozităţii Timpul liber: desfăşurarea unor activităţi recreative Perfecţionarea personală: testarea propriilor aptitudini; dobândirea de noi competenţe şi demonstrarea abilităţilor Activitatea fizică: implicarea în activităţi care solicită efort fizic Recunoaşterea: apreciere şi atenţie deosebită din partea celorlalţi Respectul: sunteţi tratat cu stimă şi corectitudine Asumarea riscului: confruntarea cu provocări şi cerinţe necunoscute sau periculoase Siguranţa: eliminarea oricărui pericol, risc sau prejudiciu Protecţia: apărarea împotriva fricii, anxietăţii sau pericolului; o garanţie a îndeplinirii unui angajament; anticipare Autoexprimarea: capacitatea de a comunica idei personale, sentimente Spiritualitatea: menţinerea unei situaţii de durată, sigure şi previzibile Statutul: vă bucuraţi de o poziţie sau un rang de prestigiu Munca în echipă: lucraţi îndeaproape cu ceilalţi în direcţia unor scopuri comune; întreţineţi relaţii strânse de colaborare Prosperitate: aveţi bani sau proprietăţi în număr suficient

Dacă există valori importante pentru dvs. şi nu se găsesc în lista de mai sus, scrieţi-le pe rândurile libere de mai jos. □ _____________________________________________ □ □ _____________________________________________ □ □ _____________________________________________ □

8

Acum, din moment ce aţi selectat valorile semnificative pentru dvs., veţi reduce lista la cele zece valori care sunt cele mai importante. Citiţi atent valorile selectate din lista precedentă şi bifaţi căsuţa din dreapta a acelor valori care vă sunt indispensabile. Puneţi-vă următoarele întrebări: „A fost această valoare îndeplinită atunci când am trăit cel mai fericit moment din viaţa mea? Îmi este proprie această valoare sau este un ideal nerealist şi neautentic după care nu vreau să-mi trăiesc viaţa?”. Dacă nu reuşiţi să identificaţi zece valori, nu este nicio problemă. Totuşi, încercaţi să reduceţi numărul valorilor dvs. la maximum zece. Scrieţi aceste zece valori în spaţiile de mai jos, în orice ordine doriţi. VALOARE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. DA ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ NU ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

În continuare, gândiţi-vă la situaţia profesională în care vă aflaţi în acest moment. Bifaţi căsuţele din partea dreaptă a fiecărei valori pentru a indica dacă această valoare este exprimată în oricare aspect al muncii dvs. de acum. Când urmăriţi realizarea unui alt tip de muncă sau, pur şi simplu, vreţi să schimbaţi dinamica actualei cariere, este foarte important să ştiţi care valori au cea mai mare însemnătate pentru dvs..

9

TEST. Care sunt valorile tale profesionale? (D. Super)
Profesia pe care doriţi să o alegeţii sau pe care o practicaţi corespunde înclinaţiilor, intereselor şi aspiraţiilor dvs.? Chestionarul de mai jos vă va ajuta să înţelegeţi aceasta mai bine. Instrucţiuni: 1. Citiţi întrebările chestionarului. 2. Acordaţi puncte da la 5 la 1 în funcţie de gradul de importanţă pe care îl atribuiţi fiecărei caracteristici descrise mai jos: 5 – foarte important, 4 – important, 3 – de importanţă medie, 2 – puţin important, 1 – neimportant. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Ce grad de importanţă acordaţi pentru: O profesie în care trebuie să rezolvi mereu probleme noi. O profesie în care să ajuţi pe alţii. O profesie cu remunerare mare. O profesie în care munca este foarte variată. O profesie în care trebuie să îţi îndeplineşti sarcinile deplasându-te de la un loc la altul. O profesie care contribuie la prestigiul tău profesional. O profesie în care se cer aptitudini artistice. O profesie în care se lucrează în echipă. O profesie care prezintă perspectivă de ascensiune. O profesie în care te vei realiza aşa cum doreşti. O profesie în care să lucrezi cu un şef care să se poarte la fel cu toată lumea şi să acorde aceeaşi încredere tuturor subalternilor. O profesie în care să lucrezi într-un mediu plăcut. O profesie care să aprecieze cele efectuate la sfârşitul zilei de muncă. O profesie în care să poţi exercita autoritate asupra altora. O profesie în care să experimentezi idei şi sugestii. O profesie în care să creezi unele produse noi. O profesie în care rezultatele muncii să fie cunoscute pentru a putea să te autoapreciezi. O profesie în care şeful tău să aibă măsură în aprecieri şi critici. O profesie care să fie solicitată şi să ofere multe locuri de muncă. O profesie care să pună în valoare gustul tău pentru frumos. O profesie în care să poţi lua decizii personale. O profesie în care să existe largi posibilităţi de avansare. O profesie în care gândirea să fie intens solicitată la rezolvarea de probleme noi şi cu soluţii originale. 10 Nota

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

O profesie în care să-ţi poţi demonstra capacităţile de conducător. O profesie în care munca să se desfăşoare în condiţii favorabile sănătăţii. O profesie în care să poţi să-ţi manifeşti independenţa deplină . O profesie care să se ofere posibilitatea da a lega prietenii durabile cu colegii. O profesie în care importanţa muncii tale să poată fi apreciată de alţii. O profesie în care să nu faci întotdeauna acelaşi lucru. O profesie în care ai sentimentul că poţi ajuta pe alţii. O profesie în care să poţi contribui la bunăstarea altor persoane. O profesie în care să poţi efectua mai multe activităţi diferite. O profesie în care să poţi fi admirat de alţii. O profesie în care să ai o relaţie bună cu colegii de muncă. O profesie în care să poţi desfăşura viaţa în modul cel mai plăcut. O profesie care să-ţi ofere condiţii de a lucra într-un mediu corespunzător (bine iluminat, liniştit, curat, spaţios). O profesie în care să poţi planifica şi organiza munca altora. O profesie care solicită continuu capacităţile Dvs. intelectuale. O profesie a cărei remunerare să-ţi asigure un trai după dorinţe. O profesie în care să depinzi de cât mai puţine persoane. O profesie în care să produci obiecte care atrag atenţia prin aspectul lor estetic. O profesie în care să poţi fi sigur că în cazul dispariţiei ei, poţi obţine alta în cadrul aceleiaşi întreprinderi. O profesie în care să ai un şef politicos. O profesie în care să poţi vedea rezultatele efortului tău. O profesie în care să poţi contribui la elaborarea de idei noi.

11

3. Completaţi tabelul de mai jos: Nr. 1 2 3 4 Itemi 2, 30, 31 15, 16, 45 7, 20, 41 1, 23, 38 Nr.de puncte Specificul profesiei Altruism Creativitate Simţ estetic Stimulare intelectuală Reuşită obiectivă Profesiile, activităţile Medicină, relaţii umane, asistenţă socială, învăţământ, comerţ etc. Profesii tehnice, ştiinţifice, artistice, literare, manageriale etc. Artă, design etc. Activităţi ce oferă posibilitatea de a învăţa ceva nou şi solicită o gândire independentă, reflexii abstracte. Munci cu caracter executiv, finalizare prin produse concrete care crează sentimentul de satisfacţie prin buna executare a sarcinilor profesionale. Ocupaţii care permit persoanei să lucreze după propriul ei ritm şi să aplice propriile idei (concepţii). Ocupaţii cu un statut social ridicat şi care conferă importanţă şi impun respect. Profesii care oferă posibilitatea de a planifica şi organiza munca altora. Valoarea socială a unor munci cu remunerare mare. Tendinţa de orientare după câştiguri materiale. Valoarea asociată a unor profesii care reprezintă certitudinea menţinerii lor, asigurarea aceluiaşi tip de muncă şi garantarea veniturilor materiale. Ocupaţii caracterizate prin condiţii bune de muncă, căldură, curăţenie, fără zgomot de producţie. Alegerea locului de muncă în funcţie de cadrele de conducere din domeniul respectiv. Alegerea locului de muncă pe criteriul unor relaţii bune în colectivul de muncă. Valoare socială la tipuri de muncă ce permit o viaţă adecvată imaginii create de persoana respectivă. Profesii cu program neregulat, care implică deplasare, călătorii etc. Profesii care permit activităţi diverse, irepetabile, orientarea spre satisfacţii personale.

5

13, 17, 44

6

5, 21, 40

Independenţă

7 8 9

6, 28, 33 14, 24, 37 3, 22, 39

Prestigiu Conducerea altor persoane Avantaje materiale Siguranţă

10

9, 19, 42

11

12, 25, 36

Ambianţă de muncă Relaţii cu superiorii Relaţii cu colegii Modul de viaţă pe care îl implică profesia Varietate

12 13 14

11, 18, 43 8, 27, 34 10, 26, 35

15

4, 29, 32

12

4. Completaţi tabelul de mai jos, înscriind acele trei profesii (domenii de activitate) care au acumulat numărul maxim de puncte. Nr. Profesia, domeniul de activitate Numărul de puncte

13

TEST. Ce meserie vi se potriveşte?
Amintirile din copilărie ne revin şi sub forma diferitor aspiraţii: că vom fi aviatori, poliţişti sau şefi, toate acestea ne dădeau, la acea vreme, sentimentul că suntem importanţi. Astăzi s -ar putea să ne regăsim în cu totul şi cu totul alte funcţii. Ne place sau nu ceea ce facem, trăim cu speranţa de mai bine, şi totuşi mai avem o şansă, anume aceea de a alege. Inventivitatea, spiritul de ordine şi disciplină, precum şi capacitatea de a transmite sarcini pot contura drumul nostru spre împlinire. Profilul pe care-1 veţi obţine răspunzând cu sinceritate la acest test vă poate recomanda pentru a funcţiona ca cercetător ştiinţific, director general sau strateg militar. Instrucţiuni: Citiţi fiecare enunţ şi faceţi un semn în dreptul fiecăruia: dacă vi se potriveşte – în coloana Da, iar dacă nu vi se potriveşte – în coloana Nu. Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Enunţ Chiar şi în timpul liber, mă gândesc la o mulţime de probleme. Îmi place să-mi organizez fiecare lucru pe care-l încep. În trecut eram organizatorul unui grup de prieteni, a unui club etc. Pentru a cerceta lucrurile în profunzime, încerc să nu iau în seamă aparenţele. Caut să fiu pregătit pentru orice solicitare. Mă simt în forma cea mai bună. În rezolvarea unor probleme, caut să aflu soluţia cea mai bună. Mi se pare destul de important să mi se spună ce se aşteaptă de la mine. Caut să-mi rezolv cât mai repede sarcinile de lucru. Mă provoacă ideea de a lua parte la o cercetare ştiinţifică. Un loc de muncă ce-mi permite să iau decizii mi se potriveşte cel mai mult. La rezolvarea unor probleme am tendinţa să despic firul în patru până când găsesc soluţia cea mai bună. Decât să mă plimb printr-un parc, prefer să citesc un studiu dedicat gripei aviare. Mi se pare normal să mă conformez unor reguli de muncă. Din câte mă cunosc, cred că aş putea să fiu un şef de succes. Îmi place să rezolv un lucru care pe alţii îi plictiseşte. Prin felul meu de a fi, îmi place să am multe responsabilităţi. Când îmi revine rezolvarea unei probleme, îmi trec prin minte tot felul de idei. Disciplina la un loc de muncă mi se pare deosebit de importantă. Mă provoacă ideea să fiu şef. Dacă cer ceva cuiva, sunt atent să văd ce intenţii are. Prefer să nu primesc o altă lucrare, până nu duc la bun sfârşit ceea ce am început. Îmi asum eşecul pentru orice lucru pe care îl realizez. Într-o activitate colectivă, îmi place să-i spun fiecăruia ce are de făcut. 14 Da Nu

Calcularea rezultatelor Inventiv Cercetător ştiinţific Nr. item 1 4 7 10 12 13 16 18 Scor total Da Nu Directiv Director general Nr. item 2 6 9 11 15 20 21 24 Scor total Da Nu Organizat Strateg militar Nr. item 3 5 8 14 17 19 22 23 Scor total Da Nu

De reţinut! Acordaţi câte 2 puncte pentru fiecare răspuns marcat la Da. Scorul cel mai mare indică şi un posibil mediu de lucru în care să vă puteţi valorifica propriul potenţial. În situaţia unor scoruri egale, pot fi făcute corelaţii între factorii prezentaţi (Inventiv, Organizat, Directiv).

Dacă scorul dvs. se încadrează la „Inventiv” între 16 şi 4 puncte: se poate spune despre dvs. că sunteţi un om cu imaginaţie bogată. Trăiţi intens fiecare clipă şi vă propuneţi tot felul de experienţe. Curios din fire, nonconformist, provocat de ceea ce se spune şi de ceea ce se aude mai nou, riscaţi să-i supăraţi pe cei din jur cu trăsnăile ce vă trec prin cap. Inteligent, original în gândire, sesizaţi cu uşurinţă mersul lucrurilor. De regulă, reuşiţi să descifraţi esenţa unor probleme în locuri în care alţii nu văd nici măcar umbre. Prin definiţie sunteţi un învingător. Fiecare realizare nu vă aduce decât satisfacţie şi îndemnul de a merge mai departe. Rămâneţi perseverent şi evitaţi pe cât e posibil mânia şefilor. Încercaţi şi înţelegeţi şi evitaţi întrebările incomode, sub tirul cărora îi supuneţi. Vă este garantată realizarea într-un post de cercetător ştiinţific, altfel riscaţi să fiţi recomandat pentru un post în întreţinerea drumurilor şi podurilor. Dacă scorul dvs. se încadrează între 0 şi 3 puncte: vă manifestaţi ca o persoană interesată strict de lucrurile practice. Lipsit de imaginaţie, acţionaţi eficient în limita regulilor de lucru ce vă sunt stabilite. Conformist, atent cu şeful, nu vă permiteţi luxul de a visa. Adept al stabilităţii, schimbarea vă îngrijorează. Preferaţi să vedeţi ce faceţi azi şi după aceea vă gândiţi la ziua de mâine. Sunteţi recomandabil pentru un mediu de lucru ce implică mişcare şi mai puţin creativitate în soluţionarea unor probleme.

15

Dacă scorul înregistrat la „Directiv” este cuprins între 16 şi 4 puncte: sunteţi o persoană perspicace. Capabil să rezolvaţi mai multe probleme în acelaşi timp, nu vă pierdeţi uşor cu firea. Responsabil, acţionaţi cu sânge rece şi perseverenţă în tot ceea ce faceţi. Realist, adaptabil la schimbare, nu daţi uşor înapoi din faţa greutăţilor. Energic, destul de inteligent, ca să nu spunem foarte inteligent, impuneţi respect şi disciplină în mediul care vă desfăşuraţi activitatea. Stăpân pe propriile forţe, vă asumaţi alegerile pe care le faceţi, fără să vă gândiţi la ce ar putea spune alţii. Aveţi suficiente abilităţi pentru a vă face ascultat. Combativ, hotărât, aprig la mânie, nu vă lăsaţi uşor înfrânt sau abătut din drum. Ştiţi ce vă doriţi şi nu vă lăsaţi până nu obţineţi ceea ce v-aţi propus. În unele momente folosiţi forţa şi tacticile dure, fără să vă întrebaţi dacă este bine sau rău. Sunteţi mai degrabă un păstor, decât o oaie. Nu trebuie să fiţi subestimat. Felul în care vă manifestaţi, vă recomandă pentru funcţii de conducere. Depuneţi efort în acest sens, perfecţionaţi-vă şi veţi reuşi cu siguranţă. Succes! Dacă scorul obţinut se încadrează între 0 şi 3 puncte: acţiunile vă sunt alimentate de nevoia de a fi lăsat în pace! Mergeţi mai departe numai pentru a primi binecuvântarea celorlalţi. Căutaţi confirmarea în tot ceea ce faceţi, cu dorinţa de a-i nu deranja pe cei din jur. Munciţi cu seriozitate, dar nu vă simţiţi atras de o funcţie mare. Apreciaţi că aceasta vă aduce prea multe dureri de cap. Liniştea este lucrul cel mai de preţ pe care îl aveţi. Prin definiţie, sunteţi un om fericit. Dacă scorul înregistrat la „Organizat” este cuprins între 16 şi 4 puncte: sunteţi un bun strateg. Viguros, cu puteri ascunse, deţineţi controlul total asupra informaţiilor, fie ele şi simple zvonuri. Abil, vă infiltraţi între necunoscuţi. Serios prin tot ceea ce faceţi, nu acceptaţi pierderea de vreme. În situaţia unor urgenţe, vă impuneţi voinţa în faţa altora şi reuşiţi să vă faceţi ascultat. În general, sunteţi apreciat ca fiind şeful din umbră. Înţelept, vocea care vă dictează cum să procedaţi este raţiunea minţii. Insensibil pentru unii, prea periculos pentru alţii, nu sunteţi o persoană condamnată la singurătate. Toţi sunt cu ochii pe dvs. din variate motive. Acum vă caută numai prietenia! Mâine nu se ştie ce vor mai cere! Precaut, constant, nu vă angajaţi uşor în depăşiri. Evitaţi pe cât e de posibil provocările şi atacaţi direct atunci când nimeni nu se aşteaptă, adoptând o politică a riscului minim. Vă respectaţi principiile, încercând tot ce se poate pentru a învinge. Succesul este mai mult decât o obişnuinţă. Dacă scorul obţinut se încadrează între 0 şi 3 puncte: vă aflaţi sub o oarecare presiune. Se petrec multe lucruri, multe probleme stau la pândă. Semnele de oboseală subliniază o atitudine nesigură. Căutaţi ajutor, sprijin şi răspunsuri la alţii. Nimic din ceea ce aţi făcut nu v-a fost recunoscut. Aveţi nevoie de odihnă şi de o schimbare spre mai bine.

16

TEST. Valorile şi scopurile mele
Determinaţi în ce măsură următoarele afirmaţii vă sunt caracteristice. Scrieţi în dreapta fiecărei afirmaţii puncte de la 0 la 4, după următoarea scară: 0 puncte – nu 1 punct – mai degrabă nu 2 puncte – mijlociu 3 puncte – mai mult de 4 puncte – da

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Afirmaţie Îmi plac sarcinile pe care le îndeplinesc de sine stătător, fără controlul şi indicaţiile cuiva În viaţă face să lupţi pentru respect şi apreciere din partea altora Cel care câştigă mulţi bani, este cu certitudine fericit Îmi place să organizez lucrul altor oameni Visez la aplauze şi strigăte de „Bravo” în adresa mea Îmi place să inventez noi soluţii Satisfacţia mea este faptul că alţi oameni sunt mulţumiţi Activitatea profesională trebuie să-i dea omului şanse de dezvoltare deplină a personalităţii Viaţa familială este cea mai mare sursă de satisfacţie Aş vrea să fiu expert în profesia aleasă Sunt „căpitanul corabiei mele” Vreau ca familia şi prietenii să recunoască importanţa serviciului meu Îmi plac lucrurile scumpe şi de lux Într-un grup, deseori sunt liderul Activitatea mea profesională trebuie să-mi dea posibilităţi de avansare a carierei Omul trebuie să fie creativ Îmi place să organizez acţiuni de ajutorare a altor oameni Talentele de la natură nu trebuie „îngropate” Bunăstarea şi siguranţa familiei mele este un scop important pentru mine Scopul de bază a omenirii este dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii Independenţa în lucru este foarte importantă pentru mine Îmi place să îndeplinesc misiuni care se bucură de respect în societate Cel mai important pentru mine este salariul Prefer să conduc, dar să nu fiu condus Vreau să mă urc în „vârf” Întotdeauna caut soluţii originale Deseori mă implic în ajutorarea altora În muncă trebuie să-mi dezvolt capacităţile ca persoană

puncte

17

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Vreau să fiu important(ă) în ochii familiei mele Dacă mă interesează ceva, vreau să ştiu despre asta totul Lucrul de sine stătător este mai interesant ca lucrul în grup În viaţă face să capeţi titluri profesionale În primul rând vreau să nu fiu dependent financiar de altcineva Mă descurc minunat cu rolul de lider al grupului Principalul este să văd rezultatul muncii mele Deseori încerc să soluţionez probleme pe care alţii nu le pot soluţiona Admir lucrul voluntarilor Este foarte important să-mi realizez interesele personale Eu pot să jertfesc activitatea profesională interesantă pentru o viaţă familială fericită Îmi place să-mi îmbogăţesc cunoştinţele, să capăt informaţie nouă

18

Calcularea rezultatelor Înscrieţi punctele primite alături de numărul întrebării, după aceea adunaţi punctele pe orizontală şi înscrieţi suma obţinută în coloniţa „suma”: Nr. afirm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nr. de puncte Nr. afirm. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr. de puncte Nr. afirm. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nr. de puncte Nr. afirm. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nr. de puncte Suma Simbolul A B V G D E J Z I K

Transcrieţi numerele din coloana „suma”, care corespund anumitor simboluri, după aceea aranjaţile, atribuind celui mai mare punct cifra „1”, următorului - „2” etc. Simbolul A B V G D E J Z I K Suma Rangul Valori Independenţă Recunoaştere socială Bani Putere Succes Creaţie Ajutor pentru alţi oameni Dezvoltarea personalităţii Viaţă familială Cunoştinţe

Scrieţi denumirile care corespund primelor 5 ranguri Cele mai importante valori ale mele:

1...
2...
3...
4...
5...

19

TEST. O călătorie în jurul lumii cu balonul
Felicitări! Ai făcut primul pas care te ajută să te orientezi în cariera ta. Meriţi o vacanţă. Va fi o vacanţă deosebită, cum nu ai mai avut niciodată. De ce? Pentru că tocmai ai primit ca premiu un balon cu care vei face o călătorie în jurul lumii! Eşti pregătit? Ai emoţii? Drum Bun! Ca să te ridici, să porneşti în marea aventură trebuie doar să arunci o cutie. Doar aşa balonul va pluti deasupra tuturor ţărilor. Aruncă o cutie! Gata! Pluteşti! Vezi oamenii, casele, grădinile din ce în ce mai mici. Acum poţi să te gândeşti şi să răspunzi la câteva întrebări: 1. Ce era în cutia pe care ai aruncat-o? _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 2. Ce simţi acum, cînd ştii că nu vei mai avea niciodată acel lucru? _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Priveliştea de la o înălţime atât de mare îţi taie răsuflarea. Această senzaţie este de scurtă durată. Deodată, auzi la radio o voce agitată care îţi spune: „Te apropii de o zonă cu vânturi foarte puternice. Pentru a putea merge mai departe în siguranţă, trebuie să te ridici deasupra vânturilor. Pentru aceasta, trebuie să uşurezi balonul cu 6 kg. Aruncă 3 cutii!” Stai o clipă şi priveşte cutiile din jurul tău. Oare, de ce nu ai nevoie? În sfîrşit, alegi 3 şi le arunci. Balonul începe să urce. Vezi cum vânturile trec pe sub balonul tău. Gata, eşti în siguranţă din nou. Priveşti în jur, atmosfera este clară, vezi munţii în depărtare. Eşti liniştit! Acum poţi răspunde la trei întrebări: 1. Ce era în cutiile pe care le-ai aruncat? _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Ce simţi acum, când ştii că nu vei mai avea niciodată acele lucruri? _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Dacă ai fi putut arunca două, ce cutie ai fi păstrat? De ce?

20

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Priveşti în jos şi îţi dai seama că ai ajuns deasupra oceanului. Ce superb! Vezi doi delfini care sar din apă. În larg, mici, mici de tot se văd vapoare care stârnesc valuri în urma lor. Totul pare rupt dintr-o poveste. Parcă nimic rău nu se poate întâmpla. Şi totuşi... O lumină puternică brăzdează cerul şi vezi nişte nori negri venind repede spre tine. Îţi dai seama că te afli în mijlocul unei furtuni! Se porneşte o ploaie puternică. Auzi aceeaşi voce agitată la radio care îţi spune că trebuie să mai arunci 2 cutii. Doar aşa balonul va fi suficient de uşor ca să poată trece repede prin zona cu furtună şi să nu te prăbuşeşti în ocean. În grabă, te hotărăşti şi arunci 2 cutii! OK! E bine, ai trecut! E iarăşi linişte. Pluteşti. 1. Ce cutii ai aruncat acum? _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 2. Ce te-a făcut să alegi aceste două cutii? _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Şi pluteşti, şi pluteşti! Simţi căldura blândă a soarelui. Priveşti la oraşele care se întind de jur împrejur. Ai parcurs mai mult de trei sferturi din drum. A fost frumos, parcă simţi o uşoară bucurie la găndul întoarcerii acasă. Doar mai ai încă 4 cutii cu dorinţe, pe care le vei putea îndeplini de îndată ce vei ajunge. În zare, apare câmpul pe care vei ateriza. Vezi şi alte baloane şi te simţi în siguranţă. Dar, ce se întîmplă?!? Balonul nu mai merge drept. Începe să piardă din înălţime! Verifici în grabă rezervorul cu aer cald. Surpriză!!! Aceasta este aproape gol. Îţi dai seama că balonul trebuie uşurat pentru a putea ateriza. Arunci o cutie! Nu e suficient! O arunci şi pe a doua! Acum e bine! Balonul pluteşte şi te apropii de locul de aterizare. Oamenii, casele, grădinile devin tot mai mari. Eşti acasă. Totul este cunoscut. E bine! Simţi o uşoară zdruncinătură. Gata! Ai ajuns! Eşti din nou acasă! Ai călătorit în jurul lumii, de -a lungul întregului glob pămîntesc fără să ţi se întîmple nimic rău! Observi că ţi-au mai rămas doar două cutii în coşul balonului. Aceste ultime cutii au fost ALESELE sau au rămas din greşeală în urma unor alegeri făcute în grabă? Numai tu cunoşti răspunsul.

21

1. Se poate ca în aceste cutii să fie cele mai importante dorinţe ale tale? _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 2. Care a fost momentul cel mai greu? De ce? _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 3. Ce simţi acum când te gândeşti la tot ceea ce era în cutiile pe care le-ai aruncat? _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 4. Ce simţi acum când te gândeşti la tot ceea ce este în cutiile pe care le-ai păstrat? _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 5. Cât de importante sunt pentru tine cele 2 dorinţe din cutiile care ţi-au rămas? _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 6. Cum crezi că te vor ajuta aceste 2 dorinţe să ai succes în carieră? _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

22

Să am calculatorul propriu

Să am posibilitatea să merg în vacanţă de 2 ori pe an

Să fac a doua facultate

Să am maşină

Să am o stare de sănătate bună

Să am mai mulţi prieteni

Să am un loc de muncă bine plătit

Să am o familie

Să am un loc de muncă care să îmi placă

Să am bani

23

TEST. Sunteţi încrezător în forţele proprii?
Instrucţiuni Pentru fiecare enunţ există mai multe variante de răspuns, ordonate cu primele litere ale alfabetului român. Citiţi fiecare întrebare şi, după cum vi se potriveşte cel mai bine, alegeţi varianta corespunzătoare. Nu vă gândiţi prea mult. Fiţi spontan(ă). Nu reflectaţi asupra a ceea ce e bine sau ar trebui sa fiţi, ci a ceea ce sunteţi acum.

1. Cum vă comportaţi fată de erorile săvîrşite şi care ar putea duce la eşec în activităţi importante pentru dvs.? a. Sunt descumpănit, mă pierd, am tendinţa să abandonez activitatea respectiva. b. Nu-mi pasă de erorile săvîrşite şi îmi continui activitatea ca şi cum nu s -ar fi întîmplat nimic. c. Mă mobilizez, imi adun forţele şi depun eforturi mai mari. d. Erorile făcute, mă enervează şi în continuare greşesc şi mai rău. 2. Cum v-ati comportat în situaţii grele în viaţa personală, profesională sau familială (accidente, evenimente grave, situaţii periculoase)? a. La început am rarnas pasiv, dar, împins de împrejurări pînă la urmă am făcut ceea ce trebuia. b. Mi-am păstrat cumpătul, m-am orientat şi am luat rapid măsurile potrivite situaţiei. c. M-am dezorientat, mi-am pierdut capul şi un timp a fost aproape imposibil să reacţionez. d. M-am agitat m-am risipit in gesturi, am ţipat, am vociferat, am efectuat acţiuni dintre care nu toate erau utile. 3. Ce atitudine aveţi faţă de activităţile care implică o mare responsabilitate? a. Le accept uşor, fără să stau prea mult pe gînduri. b. Le privesc cu îngrijorare şi ezitare şi de aceea nu mă ofer, ci le primesc numai cînd mi se impun. c. Nu le ocolesc, dar nici nu le caut şi în general cumpănesc mult înainte de a le accepta. d. Le primesc cu calm şi încredere in forţele mele, dar nu înainte de a analiza dificultăţile posibile. 4. Cum caracterizaţi insuccesul? a. O forţă adversa, un destin de la care nu mă pot sustrage. b. O incapacitate de sesizare a ocaziilor favorabile. c. Un hazard nefericit insuccesul trebuie acceptat cu resemnare. d. O situaţie care nu trebuie să se repete dacă mă concentrez şi mă mobilizez cum trebuie. 5. Vorbiţi la o importantă adunare publică şi vă pierdeţi şirul ideilor. Ce faceţi? a. Mă sperii, îmi pierd cumpătul. b. îmi cer scuze, mă bâlbâi, îmi caut notiţele. c. Cu puţin umor depăşesc momentul. d. Mă concentrez, mă reculeg, ştiu că pot reînoda discursul. 6. Cum reacţionaţi la situaţii-surpriză, care se produc brusc, pe neaşteptate? a. Resimt o puternică emoţie si pentru moment nu sunt în stare de nici o reacţie după care îmi revin destul de greu, la normal. b. Sunt uşor emoţionat, dar caut să-mi dau seama de ceea ce se întîmplă pentru a fi gata de acţiune, îmi revin destul de repede. c. Cu excepţia unei scurte tresăriri, de obicei neobservată de cei din jur mă comport la fel ca mai înainte. d. Surprins, reacţionez printr-o serie de gesturi necontrolate, aproape dezordonate. După trecerea momentului, rîd eu însumi de mine. 7. Cum vă comportaţi în prezenţa unor persoane importante pentru dvs.? a. Nu mă interesează problema, nici nu m-am gîndit că trebuie sa adopt o anumita conduită. 24

b. Nu pierd ocazia de a profita de anumite avantaje pe care alţii le obtin cu multă trudă. c. Caut să învăţ din experienţa sa, din preaplinul cunoştinţelor sale. d. Mă comport firesc cu deferenta şi respectul datorat vîstei şi funcţiei pe care o are. 8. Cum vă adaptaţi la un nou orar şcolar sau la modificarea programului de lucru? a. Protestez deşi ştiu că totul este inutil b. Puţin îmi pasă, asta este situaţia! c. Îmi vine greu să-mi modific obişnuinţele, chiar tabieturile. d. Analizez situaţia şi mă gîndesc cum să-mi restructurez forţele în raport cu noile cerinţe. 9. Vă schimbaţi hotărîrile adoptate într-o anumita problemă în funcţie de părerile altora? I. Categoric, nu! Vreau să fiu lăsat în pace, chiar de capul meu! II. Mă grăbesc, realmente mă precipit să dau curs sugestiilor mai ales cînd acestea vin de la o persoană la care ţin mult şi o stimez deosebit. III. Reflectez foarte serios asupra oportunităţii schimbării hotărîrii, cîntărind avantajele şi dezavantajele propunerilor. IV. Sunt teribil de plictisit faţă de cei care mă „pisează" cu sfaturi, obiecţii sau recomandări chiar dacă aceştia sunt părinţii la care ţin foarte mult, prietenii de-o viaţă şi şefii care par a fi binevoitori. 10. Cum reacţionaţi cînd o cunoştinţă vă vorbeşte de „rău" a. Cum îşi permite? Sunt tare pornit, îi cer imediat explicaţii. b. Mă străduiesc sa judec la rece învinuirile, să înţeleg ce mi se reproşează. c. Rup imediat legăturile cu respectiva persoană chiar dacă îmi este foarte apropiată întrucît afrontul este de nescuzat. d. Îmi este indiferentă situaţia; in fond am dreptul la opinie şi nu trebuie să plac tuturor. 11. Aveţi momente de îndoială asupra capacităţii dvs. de a lua decizii corecte? a. Niciodată. b. Relativ des. c. Uneori. d. Întotdeauna. 12. Majoritatea persoanelor din colectivul (şcolar sau pro fesional) din care faceţi parte este împotriva unei propuneri pe care aţi făcut-o. Cum reacţionaţi? a. Nu renunţ la propunerea mea care este corectă şi întemeiată. b. Restructurez propunerea, eventual o reformulez pentru a fi mai clară şi în consecinţă mai accesibila. c. Mă retrag în carapacea mea. Nu mai fac propuneri. d. Caut noi argumente, le aduc la cunoştinţa bisericuţei mele de amici, rugîndu -i să-mi susţină propunerea. 13. Două persoane din grupul dvs. de prieteni s-au certat. Cum procedaţi pentru rezolvarea conflictului? a. Discut cu fiecare în parte ascultîndu-i cu atenţie, reţinînd argumentele lor pro şi contra. b. Caut să-i împac dar nu oricum ci principial, dînd dovadă de mult tact. c. Cred că problema conflictului se va rezolva de la sine. d. Nu mă interesează cearta lor, stau deoparte neavînd nimic de cîştiga t. 14. Cum vă simţiţi cînd vă aflaţi la conducerea unui grup? a. Natural, firesc. b. Fără probleme. c. Stîngaci. d. Mă simt neliniştit. 15. Găsiţi soluţii inventive în soluţionarea problemelor ce apar în activitatea dvs.? a. Da, foarte uşor. b. Destul de uşor. c. Uneori. d. Aproape niciodată.

25

Calcularea rezultatelor Pentru variantele alese de dvs. la întrebările testului acordaţi numărul de puncte cuprins în tabelul ce urmează. Totalizaţi numărul de puncte obţinut. Întrebarea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Dacă aţi obţinut: Sub 32 puncte: Încrederea dvs. în propriile forţe este scăzută. V-aţi creat o imagine nu prea favorabilă despre dvs. înşivă. Sunteţi într-o permanentă defensivă şi aşteptare. Vă îndoiţi de propriile posibilităţi, considerîndu-vă cu mult mai puţin bun decît majoritatea celor din jur. Este o optică greşita şi nerealista. Vă lăsaţi uşor impresionat de ceilalţi apreciaţi ca fiind mai inteligenţi, mai capabili. Nu acceptaţi o astfel de atitudine, autodepăşiti-vă. Tendinţa spre autoperfectionare este proprie omului fiind şi o problema de demnitate. Vă aflaţi într-o permanentă devenire, fiţi convins că aveţi capacităţi mai mari. Fiecare om are un viitor dar acesta nu se oferă singur ci trebuie creat. Luptaţi cu propriile tendinţe, impulsuri şi descurajări, fiți mai optimist. Este singura luptă în care propria înfrîngere înseamnă victorie. Dovediţi-vă calităţile! Stabiliţi-vă aspiraţii rezonabile, nu vă antrenaţi în întreceri cu persoanele excepţionale. Mergeţi din treapta în treapta iar paşii dvs. vor deveni tot mai mari. Activitatea şi nu pasivitatea sau resemnarea constituie mijlocul indicat de a accede la încrederea în sine. În cîmpul dezagreabil al insucceselor nu vă pierdeţi, nu vă întrerupeţi acţiunea, dimpotrivă, mobilizaţi-vă forţele şi concentraţi-le asemănător unei raze laser spre succes. Studii efectuate de psihologi cu oameni activi şi mai puţin activi, sportivi si nesportivi au stabilit deosebiri: prima categorie de subiecţi fiind mai încrezători în forţele proprii şi mai puţin anxioşi decît cei din a doua categorie. Asiguraţi concordanţa dintre posibilităţi şi realizări şi perseveraţi. Amintiţi-vă de proverbiala frază rostită de Wilhelm I de Nassau, prinţ de Onmia: „Nu e nevoie de speranţa ca să făptuieşti, nici de succes ca să perseverezi.” Între 32 şi 44 puncte: Aveţi o încredere rezonabilă în forţele proprii, chiar bună. Dar sunteţi perfectibil în multe componente ale psihicului legate de încrederea in sine. Sunteţi un om maleabil, uşor accesibil si adaptabil. Vă angajaţi în activităţi, le analizaţi cu luciditate şi mai ales cu sinceritate; sunteţi permeabil la sugestii, recomandări sau la orice sfat util. Evitaţi autoînşelarea 26 A 1 2 1 1 1 5 4 4 5 6 Varianta de răspuns B C 3 6 6 1 1 4 1 2 1 3 4 5 2 4 2 1 1 5 4 2 4 5 1 3 2 4 2

D 2 6 4 4 5 5 5 2 1 1 1

disponibilităţilor proprii; vă autoacceptaţi şi vă place autoafirmarea sinelui, ceea ce vă conferă independenţa comportamentală, dîrzenie, angajare morală şi care, în condiţii de competenţa profesionala vă recomandă ca un bun conducător. Dobîndiţi un spor al încrederii în sine dacă va angajaţi ferm într-un proces de autorealizare. Nu uitaţi ca inteligenţa cu adevărat perseverenta găseşte un stimulent plăcut în obstacolul ce-i cere un efort continuu şi o deplina încredere în forţele proprii.

Peste 44 puncte: Aveţi o solida şi statornică încredere în forţele proprii. Nu cunoaşteţi ezitările, iar îndoielile sunt departe de dvs. Ştiţi să vă afirmaţi personalitatea şi să vă valorificaţi opiniile în orice condiţii. Vă este definitorie puternica siguranţă de sine, fapt ce vă permite să vă orientaţi şi să vă descurcaţi cu uşurinţă în situaţii sociale; nimic nu vă blochează. Vă apăraţi imaginea proprie, care impune respect semenilor prin dezinvoltura, flexibilitatea şi adaptabilitatea manifestărilor conduitei. Aveţi tendinţa să vă plasaţi pe o poziţie de superioritate, de dominare, care poate avea drept consecinţă diminuarea dimensiunilor realităţii, reducerea prudenţei normale, iar pe plan interpersonal o anume maliţiozitate, ironie şi o minimalizare a altora. Sunteţi indiscutabil un(o) luptător(oare), nu vă pierdeţi prezenţa de spirit în situaţii grele, nu vă demobilizaţi ceea ce impune autoritate şi chiar ascultare. Dacă la un insucces nemulţumirea este firească pentru toţi oamenii, la preaîncrezătorul în forţele proprii se poate manifesta prin iritaţii şi chiar prin forme de agresivitate şi negativism. Recunoaşteţi-vă calităţile proprii dar să nu deformaţi sau să nu falsificaţi realitatea. Nu vă supradimensionaţi, acordaţi-vă în continuare aspiraţii, dar să nu le exageraţi. Evitaţi orgoliul care impietează asupra relaţiilor cu ceilalţi, generează trufie, vanitate şi duce la o anumită stare de izolare, de „lup singuratic". Nu subscrieţi la ideea lui Stendhal care afirma că orgoliul aduce inspiraţie. Nu uitaţi, sunteţi bun, încrederea în sine este o calitate admirabilă a personalităţii, folosiţi-o însă aşa cum se cuvine!

27

TEST. Trăsături de personalitate, interese şi aptitudini
I. Trăsăturile de personalitate Personalitatea reprezintă totalitatea trăsăturilor distinctive ale unui individ. Deşi, anumite aspecte ale personalităţii dvs. se pot schimba puţin ca urmare a experienţei şi a conştiinţei de sine dobîndite de-a lungul vieţii, personalitatea de bază s-a dezvoltat până să împliniţi vîrsta de trei ani. Nu puteţi modifica esenţa a ceea ce sunteţi, dar vă puteţi schimba comportamentul. Când încercaţi să găsiţi o concordanţă între dvs. ca persoană şi tipul de muncă pe care îl realizaţi, este important să vă cunoaşteţi trăsăturile de personalitate astfel încît să vă asiguraţi că se vor potrivi cu munca prestată. Personalitatea încorporează multe trăsături. Următorul test apreciază câteva dintre trăsăturile care s-au dovedit a fi importante atunci când aveţi în vedere cariera. Nu există răspunsuri corecte sau greşite atunci când faceţi un test de personalitate. Totuşi, este important să răspundeţi rapid şi intuitiv. Forma întrebărilor poate părea foarte simplă, acest lucru este intenţionat.

Nr. Afirmaţii 1. Îmi plac oamenii în general; cu toate acestea, prefer să lucrez singur. 2. Atunci cînd intru într-o încăpere plină de oameni pe care nu-i cunosc, devin timid şi nu mă simt în largul meu. 3. Atunci cînd am frecvent de-a face cu diverse persoane la telefon sau faţă în faţă, la sfîrşitul zilei mă simt în largul meu. 4. Deseori mă gîndesc la „ceea ce ar putea să fie”, în loc de ceea ce este acum. 5. Mă simt stimulat de idei, viziuni şi implicaţii noi. 6. Mă plictisesc foarte repede de proiecte la care lucrez. 7. Nu cred că este important să urmez îndeaproape reguli, regulamente şi instrucţiuni. 8. Cînd sunt implicat în încheierea unei afaceri sau într-o tranzacţie, prima mea grijă este îndreptată asupra felului în care se simte celălalt. 9. Este mai potrivit să fiu descris de ceilalţi ca „entuziast şi cald” decît „calm şi rece”. 10. Cînd cineva de la serviciu îmi cere să mă opresc din ceea ce fac ca să îl ajut la un proiect, mă simt debusolat. 11. Îmi plac graficele, termenele-limită precise şi planificarea. 12. Îmi place să deţin toate informaţiile înainte de a începe un proiect şi devin neliniştit cînd priorităţile se schimbă. 13. Nu îmi este teamă să îmi exprim punctul de vedere atunci cînd cred în cineva, chiar dacă toţi ceilalţi nu sunt de acord cu mine. 14. Prefer să conduc decît să fiu condus. 15. Încerc din răsputeri să îi fac pe oameni să îmi împărtăşească punctul de vedere.

Da

Nu

28

Calcularea rezultatelor Scrieţi de câte ori aţi răspuns prin „da” la următoarele seturi de întrebări: Întrebările de la 1 la 3 ______________________________ Întrebările de la 4 la 6 ______________________________ Întrebările de la 7 la 9 ______________________________ Întrebările de la 10 la 12 ______________________________ Întrebările de la 13 la 15 ______________________________ Ce înseamnă punctajul obţinut de dvs.? Introvert sau extravert Dacă aţi răspuns mai des prin „da” la întrebările 1-3, aveţi tendinţa de a fi introvert. Vă bucuraţi de singurătatea dvs., nu vă place să fiţi în centrul atenţiei şi, în mod caracteristic, singur vă rezolvaţi problemele şi vă duceţi la bun sfârşit ideile. Dacă mai multe dintre răspunsuri sunt „nu”, sunteţi mai degrabă extravert şi de cele mai multe ori preferaţi să fiţi în compania altor oameni. Probabil că aveţi multe relaţii sociale, sunteţi expresiv şi uşor de „citit”. Idealist sau realist Dacă aţi răspuns mai des prin „da” la întrebările 4-6, preferaţi să vă imaginaţi lucruri posibile şi sunteţi mai aproape de tipul idealistului. Aceasta înseamnă că iubiţi ideile, viziunile şi implicaţiile noi şi aveţi tendinţa de a vă concentra întreaga energie asupra viitorului şi a „ceea ce ar putea să fie”, în loc de ceea ce este acum. Dacă aţi răspuns mai des prin „nu” la întrebările 4-6, manifestaţi tendinţa de a vă concentra mai mult asupra realităţii şi mai puţin asupra posibilităţilor. Vedeţi lucrurile în sensul lor strict, perfectînd specificul şi realismul în detrimentul a ceea ce nu puteţi vedea sau a ceea ce trebuie să vă închipuiţi. Sentimental sau pragmatic Faptul că aţi răspuns mai des prin „da” la întrebările 7-9 indică faptul că sunteţi mai degrabă sentimental decît pragmatic. A fi sentimental înseamnă că aveţi tendinţa de a fi mai concentrat asupra sentimentelor şi valorilor personale. Dacă aţi răspuns mai des prin „nu”, atunci preferaţi să fiţi pragmatic, orientîndu-vă către analiză, legi, reguli şi politici. Organizat sau spontan Dacă aţi răspuns mai des prin „da” la întrebările 10-12 vă place să fiţi organizat şi preferaţi planificarea vîzînd obiective fixe ce au termene-limită exacte. Dacă aţi răspuns mai ales prin „nu”, sunteţi spontan şi preferaţi obiectivele care au un termen nedefinit. Aveţi tendinţa de a fi flexibil şi adaptabil la situaţii schimbătoare. Dominant sau docil Răspunzînd mai des prin „da” la întrebările 13-15, înseamnă că sunteţi dominant. Aveţi tendinţa de a fi mai degrabă autoritar şi plin de hotărîre. Dacă aţi răspuns prin „nu” la două sau mai multe dintre întrebările 13-15, aveţi tendinţa de a fi docil, pasiv, preferînd să staţi în umbră decît să preluaţi conducerea grupului.

29

II. Interesele Interesul reprezintă ceva căruia sunteţi dispus să-i acordaţi o atenţie deosebită întrucât fie vă simţiţi puternic atras(ă) de acel subiect, fie vă place felul în care să vă simţiţi atunci cînd sunteţi antrenat(ă) în realizarea lui. Măsura în care vă simţiţi pasionat(ă) de interesele dvs. poate varia considerabil, depinzând de preferinţele faţă de diverse subiecte şi activităţi implicate. Acest prim exerciţiu presupune doi paşi. Mai întâi, fără să vă gândiţi prea mult, faceţi o listă cu zece activităţi sau subiecte care vă interesează cel mai mult. Ele pot avea sau nu legătură cu munca. Nu vă faceţi griji dacă nu identificaţi chiar zece. Apoi, aducându-vă aminte de propriile valori şi trăsături de personalitate reunite sub titlul „Cum mă face să mă simt”, descrieţi în două sau trei cuvinte ori expresii modul în care acel interes vă face să vă simţiţi sau de ce vă trezeşte o dispoziţie de a vă implica în realizarea lui. Exemplu Interes 1. Să citesc 2. Să mă adresez unui public Cum mă face să mă simt Citind, pot evada într-un alt spaţiu sau timp. Devin interesată de personalitate şi întotdeauna învăţ cîte ceva. Să ţin discursuri reprezintă o modalitate de a mă exprima, de a utiliza limbajul şi de a-i ajuta pe oameni să afle şi să înţeleagă idei şi informaţii. Susţinerea unui discurs oferă apreciere imediată. Identificarea vizuală cu situaţii sau personaje mă relaxează şi mă face să simt implicată. Îmi satisface nevoia de ordine şi mă face să mă simt că deţin controlul. Oamenii îmi transmit energie şi îmi trezesc o curiozitate intensă. Îmi place să râd, să povestesc şi să schimb informaţii. Piesajul minunat şi soarele mă relaxează. Iubesc senzaţiile generate de o activitate socială. Îmi folosesc limbajul şi îi ajut pe ceilalţi. Îmi place provocarea intelectuală, pot schimba ceva. Îmi place acest mod rapid şi eficient de a călători şi îl găsesc reconfortant.

3. Să mă uit la filme 4. Să amenajez spaţiul şi să aranjez lucrurile 5. Să interacţionez cu o altă persoană 6. Să mă plimb sau să stau pe plajă 7. Să merg la un restaurant 8. Să scriu 9. Să ofer sfaturi şi să rezolv probleme 10. Să călătoresc cu trenul

30

Acum încercaţi dvs.: Interes 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Cum mă face să mă simt

Identificarea intereselor primare este în general uşoară, mai ales dacă obişnuiţi să vă petreceţi timpul jucând golf sau făcând vitralii, de exemplu. Ceea ce este dificil pentru mulţi oameni este să se gândească la interesele legate de muncă. Mulţi tind să le separe pe cele două deoarece consideră că nu ar putea să-şi atingă interesele prin muncă. Cu toate acestea, oamenii cei mai mulţumiţi de cariera lor au găsit un mod de a stabili o legătură mai strânsă între interese şi muncă. Acest lucru poate să însemne că şi-au făcut mai mult timp în afara serviciului pentru a-şi cultiva interesele sau că activează într-un domeniu în care şi le folosesc. Iată două exemple: George lucrează ca director de vânzări la o firmă ce comercializează seminţe de gazon. O bună parte din munca sa presupune practicarea unui sport de care George este pasionat – golf – împreună cu clienţii săi care sunt proprietari sau manageri de terenuri de golf. Cătălina lucrează în domeniul resurselor umane, însă programul ei este destul de flexibil încât să-şi permită să facă o excursie cu bicicleta de două sau de trei ori pe an. Această evaluare vă va ajuta să vă gândiţi cum să vă raportaţi interesele cele mai stringente la munca dvs. Vă puteţi gândi la modalităţi de a stabili legături între interesele şi munca dvs.? Care sunt ele? _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

31

III. Activităţile preferate Scopul următorului exerciţiu este acela de a vă ajuta să vă înţelegeţi interesul în contextul unor tipuri specifice de sarcini de lucru şi activităţi. Pur şi simplu bifaţi sarcinile şi activităţile care vă atrag, indiferent de nivelul de interes. Este posibil să fi îndeplinit sau nu aceste sarcini anterior. Pentru moment ignoraţi litera în dreptul fiecărui item. Să programez sarcini sau întîlniri Să consiliez pe cineva Să tai lemne Să fiu membru al unei echipe sportive Să mînuiesc utilaje Să plantez flori în grădină Să învăţ noi programe de calculator Să ţin evidenţă contabilă Să gătesc Să am grijă de un bolnav Să analizez şi să administrez investiţii Să negociez o afacere între două părţi Să scriu o propunere de afacere sau de vânzare Să fac cercetare Să restructurez un plan de compensare Să rezolv reclamaţiile clienţilor Să merg la o licitaţie cu strigare Să construiesc un sistem audio Să tehnoredactez un document Să amenajez un birou Să predau un curs Să vând la un magazin Să scriu un articol Să concep o pagină Web Să conduc un camion pe optsprezece roţi Să îngrijesc copii Să cresc cai de cursă Să pregătesc declaraţii financiare Să descopăr pieţe noi pentru noi produse Să intervievez un candidat la un anumit post Să coordonez un eveniment Să scriu un comunicat de presă Să repar un ceas Să planific un buget Să refac instalaţia electrică a unei case Să construiesc un dulap (D) (P) (O) (P) (O) (O) (O) (D) (O) (P) (D) (P) (I) (D) (D) (P) (P) (I) (D) (I) (P) (P) (I) (I) (O) (P) (O) (D) (I) (P) (I) (I) (O) (D) (O) (O) 32

Să pregătesc rapoarte contabile Să găsesc un nou spaţiu pentru birouri Să facilitez o întâlnire Să fiu ghid turistic Să confecţionez un costum de haine Să deschid noi conturi bancare pentru clienţi Să fac recenzii pentru restaurante Să fiu managerul unui grup de angajaţi Să strîng bani pentru o cauză Să creez modele de fişe contabile Să întocmesc hărţi Să sting un incendiu Să analizez datele unui recensămînt Să scriu o carte Să recapitonez o canapea Să decorez o casă Să cresc vite Să concep o nouă strategie de afaceri Să conceptualizez planul de perspectivă al unei companii Să creez o companie de marketing Să întreţin spaţiile verzi ale unui teren de golf Să analizez riscuri în asigurări Să editez manuscrise Să revizuiesc contracte

(D) (D) (P) (P) (I) (P) (I) (P) (P) (D) (O) (O) (D) (I) (O) (I) (O) (D) (I) (I) (O) (D) (I) (D)

Fiecare dintre sarcinile şi activităţile din lista de mai sus aparţine unei categorii specifice de interese. Cele patru categorii sunt: Persoanele, Ideile, Datele şi Obiectele. Acum uitaţi-vă la litera dintre paranteze din dreptul fiecărei sarcini sau activităţi. Număraţi câţi de P, I, D şi O aveţi şi scrieţi acel număr în spaţiile corespunzătoare de mai jos.

P _____________ I _____________ D _____________ O _____________

33

Citiţi definiţia fiecărei categorii de interese de mai jos. Categoria cu cel mai mare număr reprezintă interesul dumneavoastră dominant.

Persoanele Vă plac activităţile sau sarcinile care vă fac să interacţionaţi considerabil cu oamenii la nivel individual sau de grup. E posibil să vă placă să convingeţi oamenii, să-i învăţaţi, să-i instruiţi, să le oferiţi consiliere şi să-i dirijaţi. Oricum ar fi, esenţial pentru dvs. este să interacţionaţi cu ceilalţi în cea mai mare parte a programului dvs. de lucru.

Ideile Această categorie implică teorie, concepte, crearea sau exprimarea unor sentimente, a unui sistem de principii sau a unor convingeri. Aveţi probabil înclinaţii spre arte, muzică, desen, pictură, cusut şi scris.

Datele Sunteţi cel mai mult interesat de sarcini concrete şi realiste care implică programe, numere, finanţe, direcţii, proceduri şi procese. Vă place şi, în acelaşi timp, vă simţiţi confortabil cînd aveţi sarcini şi activităţi practice şi definite ce intră în această categorie.

Obiectele Vă place să vă folosiţi mîinile atunci cînd lucraţi, să reparaţi, să utilizaţi în mod precis şi ordonat maşini, instrumente şi obiecte. În această categorie intră munca legată de plante şi animale. Cei mai mulţi oameni sunt interesaţi în principal doar de una dintre aceste categorii, dar, în acelaşi timp, le place şi vor să aibă sarcini şi din altă categorie.

34

TEST. Inventarul intereselor profesionale
Instrucţiuni: Din fiecare coloană alegeţi afirmaţiile care sunt cele mai potrivite pentru dvs. şi marcaţi litera în dreptul acestora. îmi place să practic jocuri de echipă îmi place să descifrez cuvinte încrucişate îmi place atunci cînd alţii îmi cer sfatul îmi place să vorbesc la telefon mîzgîlesc în caietul meu de notiţe sunt curios să aflu cît mai multe lucruri îmi place să fac munci manuale (să lucrez în grădină, să repar, să gătesc, să cos,) tot timpul scriu ce am de făcut mai degrabă aş încerca să cîştig bani de unul singur decît într-o companie mă simt bine când îi ajut pe alţii îmi place să-mi folosesc imaginţia, să scriu poveşti dintre materiile de şcoală cel mai mult îmi plac ştiinţele naturii îmi place să lucrez cu uneltele mă simt bine când în camera mea este ordine la un proiect prefer să lucrez în grup decât de unul singur nu sunt timid cînd trebuie să-mi spun părerea mi-ar plăcea să-mi redecorez camera „Flux” şi „Săptămâna” mi se par publicaţii interesante îmi place mai mult afară decât în casă matematica este obiectul meu preferat e important să hotărăsc singur în ceea ce mă priveşte îmi place să cer sfatul în rezolvarea unor probleme prefer să fiu în miezul lucrurilor şi nu în afara lor îmi place să observ vremea, plantele sau animalele îmi place să am animale în casă scrisul meu de mână este ordonat şi citeţ mi-ar plăcea să fiu primar îmi place să am un prieten de corespondenţă sau să ţin un jurnal prefer lucrul individual celui colectiv îmi place să desfac mecanismele, să văd cum funcţionează. prefer să merg cu bicicleta decât să mă uit la televizor mi-ar place să lucrez la computer aş putea fi un bun căpitan de echipă mi se pare uşor să întâlnesc oameni noi şi să-mi fac prieteni subiectul meu preferat este muzica, desenul, ceramica mă preocupă mediul înconjurător

A. B. C. D. E. F. A. B. C. D. E. F. A. B. C. D. E. F. A. B. C. D. E. F. A. B. C. D. E. F. A. B. C. D. E. F.

35

Calcularea rezultatelor Calculaţi de câte ori aţi ales fiecare dintre literele A, B, C, D, E şi F. Mai jos sunt redate ocupaţiile atribuite fiecărei litere. Orientarea la care aţi acumulat cifra cea mai mare este un care vi se potriveşte în cea mai mare măsură. A. orientat spre exterior: inginer, antrenor, pilot, fermier, medic veterinar, tâmplar, pompier B. orientat spre detalii: programator, contabil, bancher, bibliotecar C. orientat spre influenţe: proprietar de firmă, avocat, director de şcoală, paznic D. orientat spre oameni: învăţător, doctor, reporter la ziar, asistent social, casier, vânzător E. orientat spre arte: actor, artist, muzician, scriitor, arhitect, fotograf, pictor F. orientat spre cercetare: cercetător ştiinţific, detectiv, psihiatru, meteorolog, notar, avocat.

36

TEST. Profilul intereselor (fişă pentru răspunsuri)
M M 1. montor 2. ceasornicar R 1. casier 2. mecanic electrician 1. contabil 2. lucrător bancar 1. lucrător bancar 2. vînzător în librărie 1. contabil 2. redactor 1. învăţător de matematică 2. medic 1. învăţător evidenţa contabilităţii 2. faţă bisericească X 1. agent în sfera vînzărilor 2. mecanic radio / TV 1. lucrător de oficiu 2. matematician 1. vînzare, vînzător de vopsele 2. casier 1. vînzare, vînzător de peşte 2. învăţător de limbă franc. 1. funcţionar 2. avocat 1. negustor 2. pedagog al grupului cu zi prelungită 1. lucrător al oficiului poştal 2. frizer 1. vînzări „1000 de mărunţuşuri” 2. conducător de autobuz 1. vînzător în librărie 2. fermier 1. casier 2. designer al agenţiei de reclame I 1. bibliotecar 2. mecanic auto V 1. pedagog 2. electrician 1. inginer 2. învăţător evidenţa contabilităţii 1. dentist 2. agent de vînzări 1. judecător 2. bibliotecar S 1. pedagog al grupei cu zi prelungită 2. bijutier 1. soră medicală 2. casier 1. specialist în asist. socială 2. negustor 1. faţă bisericească 2. jurnalist 1. ajutor la domiciliu bătrînilor 2. inginer 1. educatoare 2. specialist în centrul de utiliz. a braţelor de muncă 1. soră medicală 2. vînzător 1. specialist în centrul de utiliz. a braţelor de muncă 2. conducător auto 1. specialist în domeniul orient. profesi. 2. pietrar 1. lucrător al grădiniţei de copii 2. muzicant K 1. vînzător 2. instalator de apeducte 1. ghid de excursii 2. învăţător de matematică 1. vînzări pe stradă 2. vînzări „1000 de mărunţişuri” 1. politician 2. scriitor T 1. taximetrist 2. bijutier 1. capitan de corabie 2. contabil 1. poştaş 2. funcţionar 1. conducător auto de curse lungi 2. învăţător de limbă franc. 1. pilot 2. judecător P 1. fermier 2. mecanic auto A 1. muzicant 2. instalator 1. sculptor 2. învăţător evidenţa contabilităţii 1. dansator de balet 2. vînzător de peşte 1. pictor 2. traducător

R

1. electrician 2. contabil 1. mecanic avia 2. lucrător al oficiului poştal 1. mecanic auto 2. traducător

1. jurnalist 2. contabil 1. traducător 2. lucrător de oficiu

1. pietrar 2. lucrător bancar 1. pescar 2. vînzări, vînzător de vopsele 1. lucrător silvic 2. vînzător în librărie 1. grădinar 2. arhitect

X

I

1. scriitor 2. lemnar 1. vînzător în librărie 2. farmacist 1. politician 2. specialist în asist. socială 1. învăţător al limbilor străine 2. uşier la hotel 1. învăţător de limbă franc. 2. taxist 1. redactor 2. lucrător silvic 1. traducător 2. chimist

V

1. radiomecanic 2. pedagog 1. instalator de apeducte 2. specialist în domeniul orient. prof.

1. arhitect 2. veterinar 1. farmacist 2. lucrător al grădiniţei de copii

1. uşier la hotel 2. savant

1. compozitor 2. dentist

S

1. chelner 2. ajutor bătrînilor la domiciliu 1. lucrător al clubului de tineret 2. ghid de excursii 1. ajutor bătrînilor la domiciliu 2. poştaş 1. lucrător al agenţiei de turism 2. grădinar 1. frizer 2. poet

1. mecanic 2. soră medicală 1. specialist în domeniul logisticii 2. lucrător al agenţiei de turism 1. conducător de autobuz 2. căpitan de corabie 1. navigator 2. hornar 1. conducător auto salvare 2. sculptor

1. constructor 2. educator

1. chimist 2. soră medicală 1. designer al agenţiei de reclamă 2. ajutor bătrînilor la domiciliu 1. actor 2. navigator

K

1. bijuter 2. chelner

1. matematic 2. politician 1. lucrător bancar 2. specialist în domeniul logisticii 1. învăţător evidenţa contabilităţii 2. lemnar 1. contabil 2. cîntăreţ

1. medic 2. vînzare pe stradă

1. lemnar 2. lucrător al clubului de tineret 1. grădinar 2. conducător auto de curse lungi

T

1. fierar 2. mecanic

1. veterinar 2. pilot

P

1. mecanic electrician 2. pădurar 1. ceasornicar 2. dansator de balet

1. savant 2. grădinar

1. hornar 2. pescar 1. lucrător silvic 2. compozitor

1. poet 2. constructor 1. cîntăreţ 2. actor

A

1. avocat 2. pictor

37

Calcularea rezultatelor După completarea tabelei faceţi totalurile. Transferaţi în puncte cifrele de dinain tea denumirii profesiei după următoarea cheie: începeţi de la litera M – toate cifrele de „1” pe verticală sub această literă dau un singur punct, toate cifrele de „2” pe orizontală din dreptul acestei litere – la fel un punct. De exemplu, aveţi evidenţiate patru cifre de „1” pe verticală şi două cifre de „2” pe orizontală – rezultatul dvs. pentru litera M este 6. Înscrieţi-l în pătrăţelul din dreapta acestei litere. În acest fel faceţi totalurile la toate literele rămase şi introduceţi-le în tabela următoare. Bifaţi pătrăţelele corespunzătoare sau desenaţi o curbă.

M 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

R

X

I

V

S

K

T

P

A

Dacă în rezultat suma este de: Pînă la 5 puncte: dvs. nu sunteţi interesat(ă) de această grupă de profesii, 6 – 9 puncte: dvs. sunteţi puţin interesat(ă) de această grupă de profesii, 10 -14 puncte: sunteţi interesat(ă) de lucrul profesiilor din acest grup, Mai mult de 15 puncte: dvs. daţi dovadă de un interes deosebit faţă de acest grup de profesii Mai mult de 10 puncte indică preferarea oricărui grup de profesii.

Interpretarea rezultatelor M – profesii în care sunt importante: abilităţi de lucru manual, tactile, coordonarea mîinilor şi văzului, viteza, puterea şi rezistenţa, lucrul fix cu folosirea instrumentelor (mecanica, meşteşugăritul, lemnăria, proiectarea). R – calculele, operarea cu cifre, desfăşurarea evidenţei contabile, inventarierea, calcularea cu o precizie mare, abilităţi în domeniul financiar, analizei statistice, aprecierea cheltuielilor, operaţii financiare (economia, operaţiile bancare, inspector fiscal, dactilograf). X – abilităţi de apreciere a posibilităţilor altor oameni, orientare rapidă în situaţii, apreciere realistă a nevoilor altora, influenţare asupra altora, investire cu încredere, motivare, expunere clară a ideilor, abilităţi de organizator, memorie bună (comerţ, administraţie, lucrul în oficiu). I – abilităţi de a vorbi frumos, a lua cuvîntul în faţa unui public, a simţi dispoziţia auditoriului, a preda, a da instrucţiuni, a explica, a tălmăci ideile cuiva, a traduce dintr-o limbă străină (traducător, savant, jurnalist, moderator al programelor TV). V – cercetare, activitate legată de idei, concepţii, informaţii, interes permanent, dragoste faţă de cuvîntul tipărit, autoinstruire şi dezvoltare, de a face descoperiri, a căuta în baza de date (savant, istoric, lingvist, bibliotecar). S – un contact apropiat cu oamenii, abilităţi de a începe comunicarea cu necunoscuţi, de a asculta atent, înţelegere intuitivă, abilităţi de a observa alţi oameni, aprecierea precisă a dispoziţiei societăţii, de a ajuta oamenii cu probleme profesionale, psihice şi morale, îngrijirea bolnavilor (terapeut, specialist în domeniul orientării profesionale, medic, soră medicală). K – contacte mai degrabă superficiale cu alţi oameni, îndeplinirea sarcinilor, deservirea sau ajutorul în deservire, asigurarea serviciilor fără de a avea contacte apropiate cu alte persoane (vînzător, chelner). T – lucrul legat de mişcare permanentă, de schimbul împrejurărilor, lucrul în afara încăperii, mobilitate, rezistenţă fizică, adaptare rapidă, rezistenţă la stres, interes faţă de lumea înconjurătoare şi oameni, uşor stabileşte contacte (călătorii, deplasări, transport, ghid de excursii). P – profesii, legate de lucrul în aer liber, creşterea plantelor, îngrijirea animalelor, z ootehnician (fermier, pădurar, zootehnician, grădinar). A – creativitate, creaţie, generarea ideilor noi, propunerea şi implementarea inovaţiilor, crearea concepţiilor, originalitatea, improvizaţia, imaginaţia bogată, compunerea muzicii (proiectant, arhitect, compozitor, pictor).

39

TEST. Determinaţi dacă puteţi fi uşor înţeles (indicele de claritate)

1. Alegeţi dintr-o scrisoare sau un demers al dvs. un fragment de 100 de cuvinte. Împărţiţi 100 la numărul de propoziţii din fragment. N = ….. 2. Subliniaţi cuvintele „grele” din acest fragment (prin „grele” înţelegem cuvintele alcătuite din 4 şi mai multe silabe, cu excepţia substantivelor proprii). Apoi număraţi-le . T = ….

Indicele de claritate = (N + T) x 0,4 De exemplu: Dacă în medie alcătuiţi propoziţii din 20 de cuvinte, iar la fiecare 100 de cuvinte folosiţi 10 „grele”, atunci suma va fi de 30. Patru zecimi din acest număr este egal cu 12, care reprezintă „indicele dvs. de claritate”. Dacă rezultatul depăşeşte cifra 13, înseamnă că sunteţi dificil de înţeles. Churchill avea „indicele de claritate” = 3,2.

40

TEST. Sunt oare un ascultător atent / activ?
Instrucţiuni: Citiţi următoarele afirmaţii şi notaţi-le cu „X” pe cele cu care sunteţi de acord. Nr. 1 2 Afirmaţia Mă interesează ce vorbesc oamenii şi, de obicei, nu mă „deconectez” în timpul conversaţiei. Ascult cu atenţie gândurile şi argumentele principale ale interlocutorului, pot să le repet sau să le redau exact prin propriile cuvinte. În timpul convorbirii nu dau frâu liber emoţiilor. Cînd este necesar, pot să ascult cu atenţie chiar şi cînd este gălăgie mare Pot să mă concentrez şi în timpul convorbirii să-mi menţin atenţia la un bun nivel. Permit interlocutorului să-şi termine gândul, după care să fac concluzia necesară. Ascultînd o altă persoană, reacţionez prin zîmbet sau confirm printr-o mişcare a capului. Recunosc prejudecăţile mele şi pot să renunţ la acestea când ascult pe cineva. De obicei nu întrerup interlocutorul meu. Mă străduiesc să menţin contactul „ochi în ochi” cu interlocutorul. Deseori parafrazez (exprim prin propriile cuvinte) concluzionînd ceea ce a spus interlocutorul pentru a mă convinge că am înţeles corect. Pot să mă „transfer” în starea emoţională a interlocutorului şi nu doar să înţeleg ceea ce vorbeşte el. Ascultînd o persoană, pun întrebări cu scopul de a clarifica ceea ce nu înţeleg. De obicei nu întrerup pe nimeni şi nu termin propoziţiile acestora. Când ascult, uneori înscriu cele auzite. De obicei apreciez ceea ce spune interlocutorul, indiferent cine este acesta. Uneori mă gândesc asupra faptului ce aş putea face pentru a fi un ascultător mai atent. Când mă surprind asupra faptului că nu sunt atent/ă, imediat mă mobilizez pentru a asculta cu atenţie. Îmi place să ascult ciripitul păsărilor şi alte sunete din natură. Prefer să ascult, şi să nu vorbesc. TOTAL Da Mai mult da Mai mult nu Nu

3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

13 14 15 16 17 18 19 20

41

Calcularea rezultatelor Numărul de răspunsuri „mai mult nu” şi „nu” 1 -5 6 - 10 11 – 15 16 - 20

Interpretare Eşti un bun ascultător. Eşti un bun ascultător şi ai capacităţi de a fi şi mai bun. Uneori eşti un bun ascultător, dar cu anumite rezerve. Faptul că nu asculţi este una din obişnuinţele tale rele; pentru ca să scapi de aceasta, trebuie să-ţi ţii mai des gura închisă, iar urechile „ciulite”.

42

TEST. Capacitatea dvs. de a comunica

Chestionar de autoevaluare Vă sunt propuse treizeci de contexte de comunicare. Pentru fiecare dintre ele trebuie să selectaţi o opţiune a, b sau c care corespunde cel mai bine comportamentului dvs. obişnuit. În anumite cazuri vă va fi greu să alegeţi, căci situaţia este în mod necesar schematică. Încercaţi, totuşi, să intraţi în joc. Context de comunicare 1. În timpul unei expuneri: a) nu vreau să fiu întrerupt b) accept să fiu întrerupt cît de des doresc participanţii c) anunţ că voi răspunde la întrebări în final 2. Atunci cînd vorbesc în public, am tendinţa: a) să folosesc fraze scurte b) să folosesc fraze lungi c) să alternez, intenţionat, fraze scurte şi fraze lungi 3. Dacă trebuie să explic ceva colegilor: a) nu mă repet, dar mă exprim rar b) repet de două-trei ori aceleaşi informaţii cu aceleaşi cuvinte c) repet de două-trei ori aceleaşi informaţii folosind cuvinte diferite 4. Ştiu că trebuie să apăr un caz de litigiu în timpul unei întruniri de clasă: a) citesc textul pe care l-am pregătit cu grijă b) improvizez c) mă exprim pornind de la o bază prestabilită 5. După părerea mea, un orator care vrea să inspire încredere: a) nu gesticulează b) adoptă o gestică tranşantă, clară c) preferă gesturile largi 6. Într-o dezbatere publică: a) îmi apăr punctul de vedere fără a-l nesocoti pe al celuilalt b) încerc să-mi impun obiectivul prin toate mijloacele c) încerc să-mi pun în valoare interlocutorul, flatîndu-l 7. În timpul unei discuţii puţin tensionate: a) încerc să iau cuvîntul cît mai des posibil b) reformulez cele exprimate anterior, după care îmi prezint punctul de vedere c) prefer să ascult 8. Dacă trebuie să scriu un articol în ziarul şcolii: a) folosesc intenţionat cuvinte susceptibile de a atrage atenţia b) folosesc cuvinte simple şi scurte c) folosesc de preferinţă termeni abstracţi 9. Atunci cînd redactez un mesaj, plasez cuvintele importante: a) la începutul frazelor b) la mijlocul frazelor c) la sfîrşitul frazelor 10. De fiecare dată cînd sunt pus în situaţia de a lua cuvîntul în cadrul unui grup: a) încerc să-mi intersectez privirea cu fiecare dintre participanţi b) arunc o privire adunării c) nu privesc pe nimeni Opţiunea

43

11. În timpul unei discuţii: a) mi se întîmplă din cînd în cînd să-mi întrerup interlocutorul b) fac asta destul de des c) mă străduiesc să nu fac asta niciodată 12. În timpul unui dezbateri, în trei sau patru: a) fac astfel încît să vorbesc primul b) îi las pe ceilalţi să vorbească pentru a-mi exprima punctul de vedere mai tîrziu c) încerc cît mai des posibil să-i împiedic pe ceilalţi să ia cuvîntul 13. Cînd încep o discuţie cu un nou interlocutor: a) îl ascult şi reformulez afirmaţiile sale b) iau notiţe pe măsură ce vorbeşte c) îi pun întrebări ca să înţeleg mai bine 14. După părerea mea, o discuţie bine condusă înseamnă: a) o discuţie în care intervievatorul pune întrebările una după alta b) o discuţie în care intervievatorul lasă din cînd în cînd iniţiativa celui intervievat c) o discuţie în care cel intervievat este lăsat să se descurce singur şi trebuie să umple momentele de tăcere 15. Atunci cînd iau notiţe: a) notez pe sărite cuvintele profesorului b) îmi organizez notiţele numerotînd ideile, legîndu-le între ele şi reformulîndu-le cu propriile cuvinte c) încerc să transpun în schemă raţionamentul profesorului 16. Atunci cînd citesc un text pe care trebuie să-l învăţ: a) îl citesc pe tot de două sau de trei ori b) îl citesc pe sărite c) îl citesc o singură dată, accentuînd sau subliniind punctele importante 17. Mi se întîmplă să mi se facă diverse confidenţe: a) destul de des b) din cînd în cînd c) aproape niciodată 18. În timpul unei discuţii, unul dintre colegii mei încearcă să ia cuvîntul, dar este întrerupt aproape sistematic de un alt coleg, care vorbeşte tare: a) mă enervez, dar nu spun nimic b) îi împărtăşesc iritarea mea vorbăreţului, care mai e şi prost-crescut c) fac în aşa fel încît să-l întreb cîteva minute mai tîrziu ce voia să spună 19. La începutul unei discuţii: a) mă mulţumesc să verific dacă mi-am înţeles bine interlocutorul b) îmi exprim punctul de vedere asupra ideilor formulate c) încerc să interpretez ceea ce s-a spus 20. Cînd stau la biroul unui interlocutor şi ascult: a) stau pe marginea scaunului, cu mîinile şi picioarele încrucişate b) sunt un pic retras, cam la un metru de biroul interlocutorului meu c) înaintez şi îmi sprijin mîinile pe biroul interlocutorului meu 21. Trebuie să transmit un mesaj neplăcut unuia dintre membrii echipei mele sportive: a) îi las o notă scrisă în sertar b) îi dau un telefon c) stabilesc o întîlnire 22. Mi s-a încredinţat organizarea unei reuniuni în cadrul asociaţiei, vreau să adopt cea mai potrivită dispunere a meselor: a) aleg masa rotundă 44

b) aleg masa dreptunghiulară c) aleg dispunerea în U sau în potcoavă de cal 23. Trebuie să iau foarte repede o decizie strategică în cadrul clubului de care sunt responsabil: a) decid singur b) convoc o adunare în grup mic (5 persoane) c) convoc o reuniune în grup mare (25 de persoane) 24. Trebuie să includ un mesaj foarte important în ziarul de două pagini al şcolii mele: a) includ mesajul în pagina stîngă (jos) b) includ mesajul în pagina stîngă (la mijloc) c) includ mesajul în pagina dreaptă (la mijloc) 25. Trebuie să organizez cu colegii mei o întrunire de lucru de jumătate de zi: a) propun o pauză de jumătate de oră la fiecare două ore b) propun o pauză de aproximativ zece minute la fiecare oră şi jumătate c) nu prevăd pauze 26. Trebuie să redactez rezumatul unei întîlniri a asociaţiei mele sportive şi vreau să fie citit de către toţi membrii: a) aleg forma procesului-verbal (redarea tuturor faptelor) b) redactez un rezumat de trei sau patru pagini c) redau într-o pagină informaţiile esenţiale susţinute de cifre şi exemple 27. Am fost solicitat să fac o expunere tehnică pe tema informaticii în faţa unui public neiniţiat: a) pregătesc un montaj audio-vizual care să înlocuiască propria mea prezentare b) redactez un referat de aproape o oră c) pregătesc o expunere orală de treizeci de minute, cu exerciţii practice 28. Vreau să propun cursuri: a) dau un anunţ într-un cotidian important b) lipesc un afiş însoţit de cupoane detaşabile în supermarketul cartierului meu c) mă bazez pe metoda „din gură-n gură” 29. Mă ocup de relaţiile dintre şcoala mea şi firme: a) organizez o zi „a porţilor deschise” b) organizez un forum c) trimit o broşură cu prezentarea şcolii firmelor din oraş 30. La următoarea întrunire a clubului meu de „speculanţi la bursă” vreau să fac o propunere. Dar ştiu că am un opozant activ: a) îl ignor complet b) îl aşez în faţa mea pentru a-i putea închide gura cît de des posibil c) încerc să-l atrag de partea mea şi, pentru aceasta, îl aşez lîngă mine

45

Calcularea rezultatelor Fără îndoială, aţi constatat că primele zece fraze se referă la calităţile dvs. de emiţător, următoarele zece – la calităţile de receptor, iar ultimele zece – la aptitudinile de a alege o bună strategie de comunicare. Pentru fiecare dintre acestea, încercuiţi numărul de puncte corespunzătoare opţiunii ( a, b sau c). Apoi, totalizaţi aceste puncte, pe categoriile emiţător, receptor, strateg. Afirmaţii Răspunsuri emiţător a b c 1 -1 +1 0 2 +1 -1 0 3 -1 0 +1 4 -1 0 +1 5 -1 0 +1 6 +1 -1 0 7 -1 +1 0 8 0 +1 -1 9 +1 -1 0 10 +1 0 -1 Total emiţător = Afirmaţii Răspunsuri receptor a b c 11 0 -1 +1 12 0 +1 -1 13 +1 -1 0 14 0 +1 -1 15 -1 +1 0 16 0 -1 +1 17 +1 0 -1 18 -1 0 +1 19 +1 -1 0 20 0 +1 -1 Total receptor = Afirmaţii strateg 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total strateg = Răspunsuri a b c -1 0 +1 +1 -1 0 -1 +1 0 -1 0 +1 0 +1 -1 -1 0 +1 -1 0 +1 -1 +1 0 -1 +1 0 -1 +1 0

Teoriile de comunicare se inspiră, în cea mai mare parte, dintr-o schemă concepută de inginerii Shannon şi Weaver. Conform acestei scheme, a comunica înseamnă că un emiţător adresează in mesaj unui receptor printr-un canal de transmisie. Din păcate, acest lucru nu este atît de simplu: există o deformare a informaţiei pe mai multe niveluri – nivelul emiţătorului, al receptorului, al transmisiei (organizare deficitară a comunicării, suport inadecvat...). Emiţător Receptor Strategie

Astfel, o comunicare reuşită, dacă ea există, cere calităţi de exprimare pentru emiţător, de ascultare pentru receptor, de strateg al comunicării, pentru a crea condiţii favorabile transmiterii de informaţii. Din această cauză, problemele au fost împărţite în trei mari categorii numite emiţător, receptor, strateg. Un bun comunicator obţine un scor pozitiv la fiecare categorie. Stilul emiţător Ai capacitatea de a te face înţeles de către ceilalţi, de a face distincţia între ceea ce vrei să comunici, ceea ce poţi comunica, ceea ce încerci să comunici şi ceea ce comunici. Stilul receptor Eşti capabil să intri în cadrul de referinţă al interlocutorului tău. Ai capacitatea de a asculta, de a fi atent şi de a-i înţelege pe ceilalţi. Stilul strateg Ai o bună capacitate de a alege suporturile şi metodele de comunicare potrivite. Ştii să facilitezi dialogul, transmiterea de informaţii între un emiţător şi un receptor.

46

Tabel de corespondenţă În coloana „Rezultatul obţinut” de mai jos, scrieţi în dreptul fiecărui rînd notele pe care le-aţi obţinut la grila de selectare pentru capacitatea de comunicare indicată. Funcţia (Domeniul) Ştiinţific / Tehnic Medical / Social Informare / Promovare Gestionare / Organizare Comercial / Marketing Consultanţă / Formare Studiu / Cercetare Juridic / Fiscal Finanţe / Contabilitate Control / Securitate Artistic Capacitatea de comunicare Strateg Receptor Strateg Strateg Emiţător Strateg Emiţător Receptor Receptor Receptor Emiţător Rezultatul obţinut

47

TEST. Sunteţi un supravieţuitor?
Sunt momente în viaţă cînd încercăm să nu ne pierdem firea. În astfel de momente dăm dovadă de curaj şi sînge rece. Cu toate acestea, nu putem să ne ascundem după deget. Întîlnim şi situaţii la care nici măcar nu ne-am gîndit. Problemele de sănătate, riscul pierderii locului de muncă, discuţiile din familie, toate ne fac să ne simţim rătăciţi printre semenii noştri. Teama, sentimentul de a nu fi înţeleşi ne întorc, nu o singură dată, din drumul nostru. Sunt şi momente în care ne probăm experienţa de viaţă, înfruntînd tot felul de obstacole. Puşi chiar în faţa unui risc major, găsim puterea să supravieţuim, întorcînd destinul în favoarea noastră. Un astfel de caz poate fi cel în care ne rătăcim pe Marea Neagră! Teama de întuneric, spaima de rechini, „frica de piraţi”, toate ne fac să luăm decizii mai puţin pripite. Au fost şi momente în care mulţi au supravieţuit în condiţii de ger cu o sticlă de ţuică! Spun acest lucru din proprie experienţă: am fost singurul care nu am băut şi era cît pe ce să mă întîlnesc cu ursul! Prin testul pe care vi-l propunem nu intenţionăm să vedem dacă sticla de ţuică este o obişnuinţă şi pentru dvs.. Încercăm doar să aflăm dacă sunteţi un supravieţuitor. Prin urmare, vă prezentăm o situaţie ipotetică în care v-aţi putea afla. Sunteţi pentru prima oară în viaţă pe un vas românesc de croazieră pe Marea Neagră. De loc sunteţi din Brazilia. Vremea este caniculară. Sunt peste 42 de grade Celsius. Din senin, începe o furtună care duce la scufundarea vasului. Totul se petrece în mai puţin de 15 minute. În jurul dvs. este panică şi multă durere. Nu ştiţi exact ce s-a întîmplat şi nici unde vă aflaţi cu exactitate. Şansa dvs. a fost să vă prindeţi, în momentul scufundării vasului, de un butoi, care v-a ajutat să nu fiţi înghiţit de apă. După cîteva momente, realizaţi grozăvia petrecută. În jur observaţi o mulţime de cutii ieşite la suprafaţă din cala vasului. Din dezastrul produs au scăpat mai mulţi brazilieni foarte panicaţi. Aceştia au urcat cu greu într -o barcă rămasă şi ea la suprafaţă. Sunteţi recuperat şi dvs. Situaţia în sine nu e deloc uşoară. Barca este deja plină şi există riscul de a nu rezista greutăţii. Cu toate acestea trebuie să supravieţuiţi cu ajutorul obiectelor găsite în cutiile desfăcute. Atenţia dvs. se îndreaptă prioritar, acum, spre conducerea grupului salvat şi spre ţărmul aflat, după cum presupuneţi, la cel puţin 900 km distanţă. Vă aflaţi în mijlocul apelor agitate şi nu aveţi nici un fel de reper după care să vă orientaţi. Tot ceea ce puteţi să faceţi este să vă asiguraţi un minim de lucruri care să vă ajute să ieşiţi din impas. Din toate cele existente, nu puteţi să luaţi în barcă decît un număr de 7 din 15 obiecte. Ca să vă fie mai uşor, stabiliţi clasamentul lucrurilor importante, notînd cu nota 1 obiectul cel mai important pînă la nota 15 pentru lucrul cel mai puţin important. Luaţi decizia cea mai bună raportîndu-vă strict la situaţia în care vă aflaţi. Ştim deja că sunteţi un supravieţuitor! O folie de 5 m de pînză. 10 sticle a cîte 2 litri de apă plată. Un butoi cu 20 litri de păcură. Soluţie antirechini. 20 batoane de ciocolată. Cremă contra albinelor. O undiţă pentru pescuit.

Un rucsac cu conserve în ulei. Un atlas geografic scris în limba română. O oglindă pentru bărbierit. Un topor. O frînghie de 8 m. Un colac de salvare. O pereche de papuci de plajă. Un litru de ţuică din prune.

Rolul dvs. este să citiţi cu atenţie textul şi să luaţi deciziile cele mai bune în cel mult 10 minute. Acestea vă vor apropia sau vă vor îndepărta de ţărm. Cu cît rămîneţi mai mult pe mare, cu atît riscaţi să vă „împrieteniţi” cu rechinii care nu vor să vă dea pace! Încercaţi să nu vă uitaţi la grila de corecţie de mai jos. Există riscul ca ea să fie greşită, fapt care vă poate pune viaţa în pericol.

48

Clasament personal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Obiect

Clasament experţi

Scor final

Dacă sunteţi deja convins de alegerile făcute, priviţi cu atenţie şi grila de corecţie. Opinia experţilor: Loc Obiect Semnificaţii 1. Oglinda pentru bărbierit. Rol de semnalizare în larg. 2. Un butoi cu 20 de litri de păcură. Rol de semnalizare în larg. Poate fi observat din avion. 3. 10 sticle a cîte 2 litri de apă Asigură supravieţuirea pe termen mai lung, prevenind plată. deshidratarea corpului. 4. Un rucsac cu conserve în ulei. Asigură supravieţuirea pe termen mai lung. 5. O folie de 5 m de pînză. Previne insolaţia. 6. 20 batoane de ciocolată. Are o mare valoare nutritivă, asigurînd hrana pe un termen mai lung. 7. O undiţă pentru pescuit. Ajută la pescuit în condiţii normale. 8. Un topor. Permite folosirea lui şi ca mijloc de apărare împotriva rechinilor. 9. O frînghie de 8 m. Ajută la fixarea obiectelor din barcă în caz de furtună. 10. Un colac de salvare. Ajută la recuperarea celor care au căzut din barcă! 11. Un litru de ţuică din prune. Nu se recomandă, avînd în vedere temperaturile ridicate şi riscul la care vă expuneţi. 12. Un atlas geografic scris în limba Nu vă ajută cu nimic. Nu cunoaşteţi limba română. română. 13. Cremă contra albinelor. În mijlocul mării nu au fost localizate albine! 14. Soluţie antirechini Rechinii nu se lasă uşor intimidaţi mai ales dacă sunt înfometaţi! 15. O pereche de papuci de plajă. Spaţiul din barcă nu permite deplasări! Scorul a fost realizat cu ajutorul unui grup de experţi, luptători antiterorişti specializaţi în tehnici de supravieţuire pe mare. Numărul de ordine propus de dvs. se scade din cel propus de experţi şi se notează valoarea obţinută. Cu cît scorul este mai mic de 50 de puncte, cu atît calităţile dvs. de supravieţuitor sunt mai certe. Spiritul organizatoric, sîngele rece, puterea de decizie, toate acestea vă recomandă pentru unităţile speciale de intervenţie antiteroristă. Vă dorim succes!

49

TEST. Identificarea carierei
Instrucţiuni: Acesta este un test care analizează toate tipurile, nivelurile de activităţi şi domenii de carieră care ţi se potrivesc. Pentru fiecare exerciţiu al testului îţi vor fi prezentate câte trei profesii. Trebuie să alegi mai întâi varianta care te atrage cel mai mult, iar apoi pe celelalte două, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, şi să le notezi cu 1, 2, 3. Exemplu: Pune profesiile din tabelul următor în ordinea preferinţelor. În acest exemplu se vede că profesia preferată e cea de asistent într-un laborator, ea fiind urmată de cea de proprietar al unui magazin de produse chimice, în timp ce îngrijirea animalelor este cea mai puţin preferată ocupaţie. L A F E O C S a) îngrijitor de animale a3 b) asistent de laborator b1 c) proprietar de magazin de produse chimice c2 La începutul fiecărei pagini de exerciţii, deasupra seturilor de activităţi sau profesii dintre care va trebui să alegi, vei observa literele L, A, F, E, O, C şi S. Ignoră-le deocamdată. Ele te vor ajuta ulterior, în interpretarea răspunsurilor date. L A F E O C S 1 a) jurnalist a b) arhitect b c) agent de pază c 2 a) croitor b) instructor de gimnastică c) geofizician 3 a) şofer de autobuz b) dietician c) administrator asistent 4 a) tehnician medical b) consultant telefonic c) om de afaceri 5 a) responsabil cu creditele pentru clienţii unei bănci b) director studii de piaţă c) infirmieră 6 a) textier a b) sculptor c) cercetător ştiinţific într-un laborator medical Lasă acest rând necompletat până la sfârşitul testului a b c a b c a b c a b c

b c

50

L 7 a) astrolog b) dendrolog c) agent de achiziţii 8. a) barman b) programator de sisteme pentru calculator c) agent de bursă de mărfuri 9 a) ecolog b) statistician de afaceri c) profesor pentru persoane nevăzătoare 10 a) actor b) designer de mobilier c) lucrător oficiu poştal 11 a) grafician b) spălător de geamuri c) preşedintele unei organizaţii de caritate 12 a) muncitor în construcţii b) specialist ortodonţie c) medic osteopat 13 a) biochimist b) vânzător de antichităţi c) consilier în probleme de droguri 14 a) critic de film b) designer de bijuterii c) vânzător obiecte de artă 15 a) corist b) jocheu c) psiholog în domeniul educaţiei 16 a) director de producţie b) secretară de firmă c) funcţionar de bancă comercială Lasă acest rând necompletat până la sfârşitul testului a a

A a

F b

E

O

C

S

c a b c a b c

b c a b c a b c a b c

b c a b c a b c

51

L 17 a) lingvist b) organist c) paznic de închisoare 18 a)membru al unui grup muzical b) tehnician instrumente ştiinţifice c) jurisconsult 19 a) membru al unui echipaj de salvare b) agent de achiziţii c) asistent social în folosul comunităţii 20 a) autor de cărţi pentru copii b) controlor de trafic c) doctor în medicină 21 a) designer de coperte de cărţi / afişe b) chirurg veterinar c) agent imobiliar 22 a) armurier b) proprietar de hotel c) consilier profesional (vocaţional) 23 a) bibliotecar b) şofer de camion c) stenodactilograf 24 a) fotograf b) astronom c) naturalist 25 a) profesor de limbă şi literatură maternă b) consilier bancar c) profesor pentru persoanele cu deficienţe auditive Lasă acest rând necompletat până la sfârşitul testului a a a a

A b

F

E

O

C

S

c a b c a b c

b c a b c a b c

b c a b c

b c

52

L 26 a) vitrinier b) director compartiment financiar c) director compartiment contabil 27 a) librar b) inginer-electrotehnist c) asistentă medicală la grădiniţă 28 a) decorator de interioare b) responsabil standarde comerciale c) profesor pentru recuperarea persoanelor cu deficienţe 29 a) reporter la ziar local b) farmacist c) statistician 30 a) restaurator obiecte de artă b) consultant în management c) fizioterapeut 31 a) autor de cărţi tehnice b) antropolog c) proprietar de magazin 32 a) prezentator de ştiri b) bacteriolog c) director de club pentru tineri 33 a) corector b) consilier taxe şi impozite c) agent de asigurări 34 a) evaluator audienţă TV b) broker c) asistent social 35 a) textier pentru reclame b) bucătar c) agent de publicitate Lasă acest rând necompletat până la sfârşitul testului a a a

A a

F

E

O b c

C

S

b c a b c

b c a b c

b c a b c a b c a b c a b c

53

Calcularea rezultatelor:

Pasul 1 Total pe coloane pentru toate paginile L A F E O C S

Pasul 2 Transformă scorul într-un rezultat exprimat în procente cu ajutorul următorului tabel: % Scor % Scor 100 15 50 30 95 16-17 45 31-32 90 18 40 33 85 19-20 35 34-35 80 21 30 36 75 22-23 25 37-38 70 24 20 39 65 25-26 15 40-41 60 27 10 42 55 28-29 5 43-45

Pasul 3 Înscrie scorurile exprimate în procente: Scorurile în procente L A F E O C S

Pasul 4 Pentru a-ţi construi propriul grafic fă câte un semn cu pixul în dreptul fiecărei litere, indicând (pe verticală) astfel unde se situează cele şapte rezultate ale tale (corespunzătoare celor şapte litere). Apoi uneşte cele şapte puncte - rezultate. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 L A F E O C S

54

Interpretarea graficului motivaţiei şi carierelor Graficul îţi prezintă sfera tipurilor de activitate preferate şi a celor mai puţin preferate. Un singur punctaj ridicat evidenţiază în mod clar ceea ce te motivează personal. Dacă obţii un alt pu nctaj aproape la fel de mare sau destul de ridicat, probabil că ai două domenii motivaţionale. De asemenea, fii atent(ă) la punctajele mai scăzute, pentru că acestea sunt cel mai puţin importante pentru tine, astfel încât este puţin probabil să îţi placă o anumită carieră atât de mult dacă în cadrul ei se acordă o importanţă deosebită acestor domenii. Profesiile din exemplele următoare sunt cele care corespund în general unui anumit domeniu de interes.

L – lingvistic Actor, bibliotecar, corector, critic literar, editor, interpret, istoric, jurnalist, profesor de limbă şi literatură maternă, redactor comentator, scriitor de beletristică, textier reclame, translator. A – artistic Argintar, arhitect, artist, croitor, dansator, designer de interioare, florar, giuvaiergiu, gravor, ilustrator, machior, muzician, scenarist, sculptor, vitrinier. F – fizic Agent de circulaţie, agent de pază, agent de protecţia mediului, agricultor, armator, armurier, asistent medicină veterinara, brutar, bucătar, constructor de clădiri, constructor de nave, depanator, dulgher, fermier, fierar-forjor, grăjdar, îngrijitor de animale, instalator, jocheu, lăcătuş, măcelar, mecanic, mecanic utilaje agricole, miner, montator mecanic, paznic de far, paznic de teren, pădurar, pescar, petrolist, pilot de vas, scafandru, sculer, şofer, tapiţer, tâmplar, tehnician auto. E – experimental Astronom, bacteriolog, botanist, chimist, chirurg, dietetician, fizician, matematician, medic legist, meteorolog, microbiolog, oftalmolog, psiholog, radiolog, specialist ergonomie, specialist în producerea materialelor, tehnician de laborator, tehnician de sunet, zoolog. О – organizatoric Administrator, analist titluri mobiliare, asistent contabil, auditor, casier, colector de fonduri, contabil, executor judecătoresc, funcţionar, funcţionar bancar, funcţionar la registratură, grefier, inspector financiar, intendent, secretară de firmă, trezorier. C - comercial Agent de bursă, consultant afaceri, consultant în management, consilier în probleme politice, director de marketing, director de personal, director de vânzări, director de vânzări cu amănuntul, director general, exportator / importator, negociator, om de afaceri, politician. S - social Asistent social, asistentă medicală, asistentă pentru creşă, consilier vocaţional, director de azil, membru echipaj ambulanţă, fizioterapeut, infirmier, medic de familie, medic osteopat, moaşă, pedichiurist, profesor, profesor recuperare copii cu deficienţe, psiholog în domeniul educaţiei, soră medicală, suplinitor.

55

Social şi lingvistic: instructor, intervievator, logoped, profesor de limbă şi literatură maternă, profesor de studii liberale, profesor de teatru, psihanalist. Lingvistic şi artistic: actor, actor la teatrul de păpuşi, asistent producţie TV, critic de film, director de film, specialist ergonomie, supraveghetor, tehnolog. Experimental şi organizatoric: analist de sisteme, analist-economist, analist-programator, cercetător studii de piaţă, economist, operator studii de piaţă, statistician. Organizatoric şi comercial: consultant taxe si impozite, contabil în agricultură, director agenţie imobiliară, director de asigurări, director de bancă, director de club, evaluator în asigurări, şef de birou. Comercial şi social: agent de vânzări, director de hotel, director de spital, director de vânzări, director pompe funebre, director servicii sociale, intervievator, organizator de acţiuni caritabile, şef de catedră. Social şi artistic: aromaterapeut, chelner, cosmetician, educator, instructor de dans, masor, profesor de arte, profesor de pian, terapeut ocupaţional, terapeut prin artă, terapeut prin muzică. Social şi fizic: antrenor de echipă, asistent sportiv, coafor, gardian, masor, ofiţer de poliţie, supraveghetor de producţie, şef de echipă, terapeut ocupaţional. Social şi experimental: asistent dentar, asistentă medicală, cercetător ştiinţe sociale, dentist, profesor de ştiinţe exacte, psiholog clinician, radiolog, întreprinzător, organizator licitaţii, producător aparate de uz casnic, şef de fermă. Experimental şi comercial: chirurg veterinar, director departament de cercetări, farmacist, optician, reprezentant echipamente medicale / tehnice. Experimental şi lingvistic: antropolog, arheolog, autor de cărţi ştiinţifice, autor de cărţi tehnice, informatician, operator în studii de piaţă. Organizatoric şi social: curier / reprezentant local, director de grădiniţă, director, secretară în domeniul medical. Organizatoric şi lingvistic: administrator (funcţionar / cadru de conducere), animator, asistent bibliotecar, avocat, executor judecătoresc, jurisconsult, recepţioner, secretară de firmă. Organizatoric şi artistic: administrator de teatru, asistent de studio, coregraf, director artistic, director de cinematograf, director relaţii publice, maistru bucătar, recepţioner, şef de magazin. Comercial şi lingvistic: asistent relaţii publice, director de ziar, editor, impresar, director relaţii publice, producător de film, de emisiuni radio sau TV. Comercial şi artistic: achizitor articole modă, agent de vânzări, director de publicitate, director media, director responsabil în promovarea unor produse, vânzător obiecte de artă.

56

TEST „Cheia carierei” (Lawrence K. Jones)

Alegerea unei ocupaţii sau a unui loc de muncă este un proces de potrivire Nevoile, valorile, scopurile, abilităţile, deprinderile, interesele şi aspiraţiile Cerinţele slujbei şi posibilitatea ca acesta să vă satisfacă necesităţile

armonizare

„Cheia carierei” dezvăluie misterul procesului de armonizare. Vă va arăta cum să găsiţi profesia care să vă îndeplinească aşteptările. I. Cum vă vedeţi pe dvs. înşivă Citiţi fiecare din afirmaţiile de mai jos şi decideţi cît de mult vă descriu pe dvs. Dacă afirmaţia este foarte adevărată pentru dvs., notaţi 2 pe linia alăturată. Dacă este în mare măsură adevărată – notaţi 1. Dacă afirmaţia nu vă descrie – notaţi 0. R _________Îmi place să lucrez cu animale, unelte sau maşini _________În comparaţie cu alţii de vârsta mea am deprinderi bune în lucrul cu unelte, utilaje mecanice, maşini şi animale. ________Acord valoarea lucrurilor practice pe care poţi să le vezi sau să le atingi cum ar fi plantele sau animalele pe care le poţi creşte, sau lucrurile pe care le poţi crea sau îmbunătăţi. _______ Sunt un tip practic, tehnic şi realist. A _______Îmi plac activităţile creative ca de exemplu meşteşugurile, arta, teatrul, dansul, muzica sau eseurile. _______Comparativ cu alţii de vârsta mea am bune abilităţi artistice –eseistica, teatru, meşteşuguri, muzică, artă în general. _______Preţuiesc artele creative –teatrul, muzica, arta în general, sau lucrările eseiştilor. _______Sunt genul artistic, imaginativ, original şi independent. Î _______Îmi place să conduc şi să conving oamenii, să le vând idei sau lucruri. _______Comparativ cu alţii de vârsta mea mă pricep să conduc oamenii şi să vând idei sau lucruri. _______Preţuiesc succesul în politică, în conducere sau în afaceri. _______Sunt genul energic, ambiţios şi sociabil. I _______Îmi place să studiez şi să rezolv probleme de matematică sau de ştiinţe naturale. _______Mă pricep să înţeleg şi să rezolv probleme de matematică sau de ştiinţe naturale, în comparaţie cu alţii de vârsta mea _______Preţuiesc ştiinţa. _______Sunt genul exact, ştiinţific, intelectual.

57

S _____Îmi place să fac lucruri prin care pot să ajut oamenii: să predau, să consiliez, să acord primul ajutor, să acord informaţii. _____ Comparativ cu alţii de vârsta mea am bune abilităţi pentru ca să predau, să consiliez, să acord primul ajutor, să ofer informaţii. _____Preţuiesc ajutorarea oamenilor şi rezolvarea problemelor sociale. _____Sunt de ajutor, prietenos şi de încredere. C _____Îmi place sa lucrez cu numere, baze de date, sau maşini într-un mod ordonat, bine determinat. _____ Comparativ cu alţii de vârsta mea mă pricep să lucrez cu baze de date sau maşini într -un mod ordonat, bine determinat. _____Preţuiesc succesul în afaceri. _____Sunt ordonat şi mă pricep să urmez un plan precis. Adunaţi numărul de puncte pe care le-aţi notat pentru afirmaţiile din categoria R. Scrieţi suma pe Linia 1 de pe pagina următoare. Faceţi la fel şi cu celelalte litere – I, A,S, Î şi C. II. Ocupaţii atractive Pentru ocupaţiile din lista care urmează notaţi cu „2” pe acelea care în mod categoric vă interesează sau vă atrag în vreun fel. Notaţi cu „1” pe celea care ar putea să vă intereseze . Notaţi cu „0” pe oricare dintre acelea în legătură cu care nu sunteţi decişi, nu vă par interesante sau vă displac. R__Şofer de autobuz S__Fizioterapeut R__Pădurar S__Bibliotecar R__Agricultor S__Infirmier(ă) R__Croitor S__Consilier R__Tehnician radiografii S__Logoped R__Optician S__Asistent social R__Inginer mecanic S__Profesor I__Biolog Î__Avocat I__Chimist Î__Manager de vânzări I__ Astronom Î__ Crainic Radio/TV I__ Tehnician de laborator Î__ Vânzător I__ Inginer electrician Î__ Manager de restaurant I__ Tehnician chimist Î__ Agent asigurări I__ Cercetător ştiinţific Î__ Manager hotel A__Creator de modă C__Funcţionar de asigurări A__Dansator C__Grefier ( la tribunal) A__Muzician C__Casier bancă A__Romancier C__Profesor de afaceri A__Actor/actriţă C__Inspector bancar A__Artist C__Expert în taxe A__Cântăreţ C__Contabil

58

La stînga fiecărei denumiri de ocupaţie vedeţi o literă: R, I, A, S, Î sau C. Adunaţi cu grijă numărul de puncte pentru cele 7 ocupaţii R şi scrieţi în spaţiul de mai jos de pe Linia 2. Faceţi la fel pentru literele I, A, S, Î şi C. Acuma adunaţi Linia 1 cu Linia 2 şi puneţi rezultatele la Linia 3 pentru a obţine un scor total. Linia 1: ______ ______ ______ ______ ______ _______ R I A S Î C + Linia 2: ______ ______ ______ ______ ______ _______ R I A S Î C TOTAL Linia 3: ______ ______ ______ ______ ______ _______ R I A S Î C Veţi folosi scorurile totale de pe linia 3 pentru a face propria „Cheie a carierei”, folosind modelul de mai jos. Începeţi cu totalul numărului de puncte pe care îl aveţi pentru R, de pe linia 3 a paginii anterioare. Faceţi un mic „x” pe graficul de mai jos, deasupra lui R, pentru acest număr. Faceţi la fel pentru celelalte litere: I,A,S, Î, şi C. După ce aţi făcut aceasta, desenaţi o linie care să unească toate semnele „x”, ca să completaţi cheia. Aceasta este „cheia carierei” dvs.

După psihologul Dr. John Holland, există şase tipuri de oameni: Realist, Investigativ, Artistic, Social, Întreprinzător şi Convenţional. Cele mai înalte scoruri de pe „Cheia carierei” arată tipul de personalitate care vi se potriveşte cel mai bine. 59

Realist R. „Posedă aptitudini manuale, mecanice sau tehnice, cu înclinaţii spre a face, manifestă interes pentru activităţi ce necesită coordonare motorie şi abilitate manuală; este un individ stabil emoţional şi evită relaţiile interpersonale prea strânse.” Investigator I. „Este curios metodic, cu înclinaţii spre a gîndi, spre cercetare, îi place să vehiculeze idei, are nevoie să descopere şi să înţeleagă; are simţ critic, abilităţi matematice; are o atitudine rezervată.” Artistic A. „Aspiră la expresia de sine şi a ideilor sale prin calităţile artistice personale; este înclinat spre a crea, a fi original; are multă imaginaţie, intuitiv, impulsiv, manifestă atracţie pentru activităţi mai puţin structurate, care presupun o rezolvare creativă; este nonconformist.” Social S. „Este generos, prietenos, amabil sensibil, simte nevoia să-i ajute şi să-i înţeleagă pe ceilalţi; manifestă interes pentru activităţi care urmăresc să ajute, să educe, să îngrijească; este cald, responsabil, idealist şi evită abordările prea abstracte; verbul a ajuta.” Întreprinzător Î. „Îi place să organizeze, să convingă, să vândă, să conducă; caută puterea; este sigur de sine, se exprimă cu uşurinţă; este ambiţios, energic, extrovertit, optimist; preferă să lucreze în echipă cu scopul de a conduce, a dirija; evită activităţile ştiinţifice sau domeniile care implică o muncă foarte grea, preferîndu-le pe acelea în care poate manipula si domina, care îi pun în valoare abilităţile oratorice şi manageriale.” Convenţional C. „Este conştiincios, ordonat, respectă regulile; îi plac ordinea şi relaţiile structurate, în care relaţiile interpersonale sunt bine definite; manifestă interes pentru activităţile adminis trative, cu abilităţi secretariale şi matematice; este conformist şi uneori inflexibil, se adaptează cu greu la situaţiile cu grad ridicat de ambiguitate şi care nu au descrise cerinţe clare.” Autorul a descoperit şi legătura dintre tipurile de personalitate şi interese, activităţi, abilităţi. Tip de personalitate Realist R Investigatori I Artistic A Interese Pentru maşini, pentru muncă în aer liber. Activităţi Lucru cu echipamente, cu unelte, construcţii, reparaţii. Lucrul în laborator, rezolvare de probleme Compoziţii artistice, scris. Educaţie, consiliere. Abilităţi Ingeniozitate tehnică, dexteritate, coordonare motorie. Operaţii cu cifre calcul, analize. Creativitate, talent expresivitate artistică. De comunicare, verbale, de ascultare, înţelegere orientare Abilităţi verbale de a-i motiva şi conduce pe ceilalţi Calcule matematice, analiza datelor, înregistrarea informaţiilor, atenţia pentru detalii

Pentru ştiinţă, idei, teorii Pentru autoexprimare, artă şi aprecierea ei. Pentru oameni, lucru în echipă, servicii în Social folosul comunităţii, S bunăstarea oamenilor. Pentru afaceri, Întreprinzător conducere politică. Î Convenţional C

Comerţ, negociere, management.

Pentru organizare, De organizare, operare finanţe, pentru lucrul cu pe calculator, aplicare date. de proceduri.

60

Întrebări pe care şi le pun cei care sunt în căutarea unei cariere, în funcţie de tipurile de personalitate determinate de Holland: Oamenii realişti – reacţionează faţă de mediu într-un mod obiectiv, corect. Evită sarcinile care necesită calităţi intelectuale, artistice, sociale. Sunt materialişti, puţin sociabili şi stabili emoţional. Preferă profesii tehnice, lucrul cu maşini. Există sarcini pe care să le realizez, pentru care merită să lucrez? Voi vedea rezultate concrete la finalizarea acestui proiect? Există posibilitatea să fac proiecte în grup? Produce această meserie un produs sau un serviciu practic, folositor? Există limite clare ale posibilităţilor? Oamenii investigatori – reacţionează faţă de mediu folosind inteligenţa, manipulând idei, cuvinte, simboluri. Evită situaţiile sociale, sunt puţin sociabili, insistenţi, introvertiţi. Preferă sarcini ştiinţifice şi activităţi creatoare. Preferă să lucreze într-un mediu academic sau ştiinţific. Cât de flexibil este mediul? Voi putea să realizez proiecte în mod independent? Voi avea posibilitatea să-mi exersez deprinderile de redactare, cercetare, analiză ? Voi avea posibilitatea să învăţ noi deprinderi? Voi fi provocat din punct de vedere intelectual? Oamenii cu personalitatea artistică – fac faţă mediului folosind firme şi produse ale artei. Se bazează pe impresii subiective ale artei. Se bazează pe subiecte pozitive , sunt puţini sociabili, supuşi, sensibili, impulsivi, introspectivi. Preferă profesile muzicale, artistice dramatice şi nu le plac activităţile masculine şi rolurile care implică munca fizică. Voi avea posibilitatea să-mi utilizez imaginaţia, creativitatea, inventivitatea. Este mediul suficient de flexibil? Voi avea timp pentru reflectare sau contemplare? Voi avea să realizez proiecte în mod independent? Oameni de tip social – preferă să intre în contact cu alţii, caută interacţiunea socială în mediul educaţional, terapeutic, religios. Se consideră persoane sociabile, vesele, cu simţul răspunderii, care obţin succese şi le place să se afirme. Se pune accent pe munca în grup sau pe interacţiunea socială? Voi ajuta oamenii prin instruire, predare, consiliere? Voi avea posibilitatea să împărtăşesc sentimentele, intuiţiile şi responsabilităţile mele? Promovează această ocupaţie scopuri etice, umaniste? Oamenii întreprinzători - cu spirit de aventură, sunt dominaţi şi impulsivi, persuasivi, vorbăreţi, extravertiţi, încrezători, agresivi. Preferă ocupaţii în comerţ, management, unde pot să-i domine pe alţii. Au nevoie de putere şi de recunoaşterea calităţilor de către cei din jur. Oferă această ocupaţie posibilităţi de promovare? Voi putea să-mi asum rolul de lider? Va exista posibilitatea de a-mi exersa activităţile de comunicare? Este acesta un mediu de muncă dinamic şi competitiv? Voi putea să-mi utilizez abilităţile de negociere? 61

Oamenii convenţionali - au nevoie de aprobarea celor din jur. Creează o impresie bună deoarece sunt ordonaţi, sociabili, corecţi, dar lipsiţi de originalitate. Preferă ocupaţii de funcţionări cu activităţi stabile şi bine definite în domeniul afacerilor. Acordă importanţa deosebită chestiunilor economice şi se domeniul afacerilor. Acordă importanţă deosebită chestiunilor economice şi se consideră dominante, rigide, stabile. Au mai mult calităţi matematice decât verbale. Este mediul suficient de structurat? Voi putea să-mi exersez calităţile organizatorice? Valorifică acest mediu abilităţile mele de calcul şi analiză a datelor? Oferă mediul stabilitate şi control? III. Ocupaţii în acord cu tipurile de personalitate Pe următoarele cîteva pagini sunt listate mai multe slujbe. Ele sunt grupate în două moduri: 1.Slujbele sunt grupate în acord cu cele şase tipuri de personalitate. 2. Apoi, în fiecare din aceste şase tipuri, slujbele sunt grupate în grupe de muncă. Lucrătorii din aceste grupe de slujbe au trăsături asemănătoare – interese, deprinderi, abilităţi şi nivele de pregătire. Căutaţi între slujbele listate pentru două sau trei tipuri de personalitate poziţionate cel m ai sus pe „Cheia carierei” dvs. Plasaţi un semn alături de aceea care vă interesează sau despre care aţi vrea să ştiţi mai multe. 1. OCUPAŢII REALISTE Plante şi animale __crescător de animale __antrenor de animale __îngrijitori de câini __fermier __manager de fermă __crescător de peşti __pădurar __legumicultor __antrenor de cai __peisagist /grădinar __cioban __menajeră __supraveghetor păşune __profesor vocaţional-agricultură __îngrijitor de arbori Siguranţă şi aplicarea legii __detectiv __pompier şef __pompier __inspector P.S.I __paznic de pescuit şi vînătoare __investigator narcotice __paznic de parc __ofiţer de poliţie __gardian public __agent de mediu Inginerie __inginer aeronautic __inginer agronom __analist calitatea aerului __arhitect __inginer chimist __inginer construcţii __inginer electric __tehnician electric __inginer electronist __tehnician electronist __tehnician instrumentar __supraveghetor terenuri __arhitect peisagist __tehnician laser __inginer mecanic __inginer materiale __inginer nuclear __inginer uzină __inginer controlul poluării __inginer de securitate __inginer de vânzări __tehnician software __profesor arte industriale __designer unelte Tehnologie inginerească __controlor trafic aerian __inspector construcţii 62

__proiectant comercial __tehnician inginerie industrială __supraveghetor marin __tehnician control poluare __operator transmisii radio /TV __inspector de siguranţă __tehnician ilustrator __tehnician trafic Management Mecanici __Manager fabrică de produse alimentare __Manager de procesare a deşeurilor __Director tehnică radio/TV __Supraveghetor întreţinere __Supraveghetor staţie de epurare Operare vehicule __pilot de avioane __instructor de zbor __pilot elicopter __căpitan de vas __şofer de ambulanţă __şofer autobuz __mecanic locomotivă __şofer taxi __şofer camion Tehnologii meşteşugăreşti __cărămidar __tâmplar __instalator __instalator sanitar __tehnician electronică în aviaţie __tehnician cablu TV __reparator TV şi calculatoare __electrician __reparator lifturi __reparator linii electrice __reparator telefonie __maşinist __lucrători foi metal __lucrători structuri oţel __mecanic de avioane __mecanic auto __mecanic diesel __reparator-instalator furnale __lăcătuş __mecanic frigidere __reparator aparate foto

__tehnician laborator dentar __optician __operator tipar __acordor piane __instalator conducte __croitor sau creator de îmbrăcăminte __restaurator mobilier __cizmar __bucătar __tehnician dietetician Operator sisteme __operator boiler __operator centrală electrică __inginer frigotehnist __operator staţie de epurare Controlul calităţii __inspector aviaţie __inginer testări maşini __inspector echipamente telefonie Meşteşuguri __reparator dispozitive __brutar __bucătar __mecanic echipamente fermă __mochetar __geamgiu __măcelar __zugrav __inginer înregistrări __constructor acoperişuri Operare echipamente __operator buldozer __miner __operator escavator __macaragiu Tehnologii de producţie __operator curăţătorie uscată __şlefuitor lentile de precizie __inspector controlul calităţii __supraveghetor asamblare motoare Meşteşuguri artistice __grafician __bijutier __taxidermist

63

2. OCUPAŢII INVESTIGATIVE Ştiinţe fizice __astronom __chimist __analist mediu __geograf __geolog __hidrolog __matematician __metalurg __meteorolog __oceanograf __paleontolog __fizician __profesor ştiinţe fizice Ştiinţe naturale __zoolog __antropolog (fizic) __biochimist __biolog __botanist __inginer biomedicină __medic legist __entomolog __genetician __horticultor __botanist __cercetător ştiinţele solului __profesor ştiinţe naturale Ştiinţe medicale __anestezist __ORL-ist __cardiolog __specialist chiropractică __dentist __dermatolog __medic generalist __ginecolog __internist __neurolog __obstetrician __oftalmolog

__optometrician __pediatru __psihanalist __radiolog __chirurg __logoped __urolog __veterinar Tehnologii de laborator __tehnician echipament biomedical __tehnician chimist __tehnician laborator dentar __tehnician dietetician __tehnician laborator __tehnician metalurg __farmacist __tehnician developare filme __tehnician terapie fizică __analist seminţe __tehnician medical ultrasunete Matematică şi statistică __programator calculator __analist financiar __statistician __analist sisteme __profesor de matematică Cercetări sociale __arheolog __antropolog __politolog __istoric __psihologie industrială __sociolog __planificator urban Arte literare __editor cărţi __critic __editorialist __editor filme

3. OCUPAŢII ARTISTICE __scenarist ___scriitor

Arte vizuale 64

__arhitect __profesor de arte __desenator animaţii __designer îmbrăcăminte __creator modă __designer grafician __ilustrator __designer industrial __arhitect peisagist __pictor __fotograf __ilustrator tehnic Teatru şi dans __actor/actriţă __comediant

__dansator __instructor de dans __profesor de teatru __model __regizor de filme __crainic radio -TV __regizor de teatru Muzică __dirijor cor __compozitor __director muzical __profesor de muzică __muzician __dirijor orchestră __cântăreţ

4. OCUPAŢII SOCIALE

Servicii sociale __consilier de carieră __clerici sau lucrători religioşi __psiholog clinic __îndrumător elevi/studenţi __purtător de cuvânt __consilier şcolar __psiholog şcolar __asistent social Îngrijire, terapie şi învăţământ special __antrenor recuperare fizică __infirmier __specialist igienă dentară __infirmier(ă) __instructor infirmieri (e) __terapeut ocupaţional __fizioterapeut __asistent(ă) __terapeut ocupaţional __terapeut recreaţional __terapeut respirator

__psihopedagog __educator grădiniţă Îngrijirea copiilor şi adulţilor __tehnician urgenţe medicale __infirmier spital __ajutor infirmier Servicii educaţionale bibliotecă __director muzeu sau Zoo __bibliotecar __profesor, Universitate __profesor, Liceu __profesor, Şcoală Generală __profesor, Tehnologie Sporturi __antrenor principal __atlet profesionist __instructor sportiv __arbitru __arbitru judecător

5.OCUPAŢII ÎNTREPRINZĂTOARE Vânzări __agent de bursă

__fundraiser __agent de vânzări, servicii financiare 65

__agent de vânzări, asigurări __ agent de vânzări, imobiliare __ agent de vânzări, auto __ agent de vânzări, birotică __ agent de vânzări, computere __agent de turism Servicii __funcţionar închirieri automobile __bărbier (frizer) __cosmetician __însoţitor zbor __ghid pescuit/ vânătoare __coafor __manichiurist __maseur __organizator distracţii __funcţionar vânzări __chelner Legislaţie __mediator __judecător __avocat, Dreptul Muncii __avocat, Drept Penal __avocat, Drept Civil __procuror __notar Administrarea afacerilor __profesor universitar, Institut de Ştiinţe Economice __ profesor universitar, Academia de Ştiinţe Economice __editor, publicaţii de profil economic __manager de filială __manager de magazin __director de resurse umane __director vânzări __preşedinte de bancă __agent achiziţii Finanţe __contabil __auditor __controlor __analist credite __consilier împrumuturi __analist cercetarea pieţei __analist vânzări, asigurări __trezorier

Administrarea serviciilor publice _administrator, spital __terapeut __director, comisia pentru nevăzători __director, şcoala de asistente medicale __preşedinte liceu __educator sănătate publică __director de şcoală __supraveghetor, şcoli Comunicaţii __criptolog __editor, ziar __editor, publicaţii ştiinţifice şi tehnice __regizor radio /ştiri TV __reporter __traducător Promovare __director, strângere de fonduri __lobbyist __manager, publicitate __reprezentant relaţii publice Aplicarea prevederilor egale __examinator bancar __inspector vamal __ inspector imigrări __ inspector sanitar __ inspector financiar __ inspector de securitate Managementul afacerilor __manager, servicii alimentare __ manager, servicii funerare __ manager, departament __ manager, servicii fast-food __ manager, centru balneo-climateric __ manager, hotel sau motel __ manager, piaţă __ manager, vînzare en-detail __ manager, autobază Contracte şi reclamaţii __manager rezervări __responsabil reclamaţii __administrator contracte __agent literar __agent imobiliar

66

6. OCUPAŢII CONVENŢIONALE Sectorul administrativ Administrative __grefier __consilier creditare __examinator şcoală de şoferi __consilier sprijin financiar __administrator __secretar __funcţionar primărie Sectorul matematic __analist contabil __arhivar __evaluator cereri asigurare __agent asigurări __statistician __agent taxe Sectorul Financiar __trezorier __casier __funcţional oficiul poştal __funcţionar agenţie de bilete __vînzător de bilete Comunicaţii __operator centru de comunicaţii __reprezentat servicii clienţi __dispecer întreţinere __funcţionar hotel __recepţioner hotel __agent rezervări, linii aeriene __dispecer taxi __operator telefonic __procesare înregistrări __dactilograf __operator terminal calculator __operator amprente digitale __arhivar __poştaş __tehnician înregistrări medicale __funcţionar rezervări __stenograf

67

TEST Identificaţi-vă interesele profesionale
Nu trezeşte un interes deosebit Îmi este indiferent dacă va exista sau nu acest aspect.

Domenii profesionale Analizaţi fiecare dintre dimensiunile profesionale descrise mai jos. Decideţi dacă reprezintă: 1. un domeniu de interes major; 2. un domeniu care nu vă interesează în mod deosebit; 3. un domeniu pe care doriţi să îl evitaţi. Îngrijire

De interes major Mi-aş dori ca acest aspect să reprezinte o mare parte din ocupaţia mea.

De evitat

Nu mi-ar plăcea acest aspect profesional şi doresc să îl evit.

Să ajutaţi şi să susţineţi direct persoanele 1 bolnave, dezavantajate sau care suferă într-o anumită formă. Persuasiune Să influenţaţi alte persoane, pentru a accepta o opinie sau un produs. De asemenea, să convingeţi alte persoane să acţioneze sau să se comporte într-un anumit fel. Consiliere Să îndrumaţi alte persoane, utilizând cunoştinţe şi deprinderi de specialitate. Instruire Să instruiţi alte persoane sau să transmiteţi cunoştinţe şi experienţe. Management Să organizaţi, să coordonaţi şi să direcţionaţi o echipă sau un grup. Să fiţi responsabil de rezultate. Lucrul cu date Să colectaţi şi să interpretaţi date, fapte, cifre sau alte informaţii. Organizare şi administrare Să planificaţi şi să organizaţi oameni, evenimente sau circumstanţe. Să îi susţineţi pe alţii. Muncă literară şi scris Să utilizaţi cuvinte în scris sau în vorbire, într-o manieră creativă, originală sau profesională. 1 1 1 1 1 1 1

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

68

Muncă abstractă / idei Să înţelegeţi, să creaţi, să dezvoltaţi şi să criticaţi teorii şi idei. Muncă ştiinţifică Să observaţi, să evaluaţi şi să înţelegeţi diferite fenomene, procese şi sisteme fizice sau biologice, precum şi interdependenţele dintre ele. Creativitate / producţii artistice Să creaţi sau să proiectaţi artefacte dramatice, interesante şi inedite sau agreabile din punct de vedere estetic. Spirit antreprenorial Să luaţi iniţiativa într-un context de afaceri, fiind interesat de profitabilitate, implicarea în investiţii sau asumarea de riscuri. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

69

TEST. Cardurile de preferinţe

Acest exerciţiu-joc îi poate ajuta pe oameni să înţeleagă care locuri de muncă le-ar oferi satisfacţie şi care nu. Prin utilizarea acestora, îi ajutaţi să înţeleagă valorile în legătură cu propriul loc de muncă şi le oferiţi oportunitatea de a fi ghidaţi pe parcursul carierei. Ar trebui să încercaţi să vă creaţi propriile carduri, adaptate populaţiei specifice pe care o deserviţi. De exemplu, dacă încercaţi să plasaţi indivizi către slujbe care au anumite caracteristici, atunci dezvoltaţi un set de carduri care să conţină enunţuri pozitive sau negative legate de acele caracteristici. Bineînţeles, este important să combinaţi rezultatele obţinute în urma aplicării acestui instrument cu rezultatele altor instrumente de evaluare aplicate clientului, pentru a vă face o imagine completă şi realistă. Instrucţiuni pentru jocul „Cardurile de preferinţe” 1. Decupaţi fiecare dintre cardurile de pe foile de hârtie de mai jos. 2. Împărţiţi cardurile în două teancuri. „Lucruri pozitive despre mine şi despre locul meu de muncă” şi „Aspecte negative despre mine şi locul meu de muncă”. 3. Utilizaţi următoarele clasificări pentru a înregistra ce vă place şi ce nu vă place. 4. Interpretaţi preferinţele, dar şi aspectele negative la care vă gândiţi despre locul de muncă. Aţi putea apoi să încercaţi să aplicaţi acest instrument cu membrii familiei dvs. sau cu clienţi. Remarcaţi diferenţele între preferinţele dvs. şi cele ale altor indivizi; în acelaşi timp, remarcaţi diferenţele înregistrate şi în legătură cu lucrurile care nu vă plac şi cele care nu plac celorlalţi indivizi care au jucat acest joc.

70

Carduri
R Este important pentru mine că cei mai mulţi oameni îmi respectă ocupaţia. L La locul meu de muncă trebuie să fiu văzut ca un lider B Trebuie să câştig cel mai mare venit posibil pe o anumită slujbă. R Contează unde lucrez! R Titlul postului meu este important pentru mine. R Trebuie să fiu respectat în comunitatea locală. L Îmi place să planific şi să înfăptuiesc activităţi. B Îmi place întotdeauna să conduc o maşina nouă.

L Îmi place să îmi asum responsabilitatea pentru tot ceea ce fac. B Cred că familia mea are nevoie de lucruri noi şi moderne imediat cum acestea ies pe piaţă. C Mă plictisesc repede.

L Îmi place să îi supervizez pe ceilalţi la locul de muncă. B Aspectele materiale sunt foarte importante pentru mine.

C Îmi place să încerc noi idei creative. E Îmi place să lucrez cu alţi oameni.

C Caut noi provocări în tot ceea ce fac. E Îmi place să lucrez cu oameni care gândesc la fel ca mine. Re Stau la un loc de muncă doar atâta timp cât simt că mă provoacă. S Îmi place să îi ajut pe cei nou angajaţi. I

C Îmi place să ştiu ce îndatoriri am în fiecare zi. E De obicei fac orice sarcină mai bine când o fac cu ajutorul cuiva. Re Caut oportunităţi să îmi îmbogăţesc locul de muncă. S Dacă unul dintre colegi greşeşte, îi voi spune. I Îmi place să lucrez independent, fără prea multă supervizare. N Îmi plac locurile de muncă în care mă simt provocat. V În ultimii 5 ani, am avut diverse locuri de muncă.

E Activitatea în grup îmi face munca mai uşoară. Re Îmi place să învăţ noi sarcini indiferent de locul de muncă pe care îl am. S Mă simt bine atunci când pot ajuta pe cineva. I Nu accept uşor ordine de la superiori. N Când am de ales, prefer să am un loc de muncă ce presupune asumarea unui risc. V Îmi place să muncesc cu diverse tipuri de oameni.

Re Când fac ceva, simt că este nevoie să o fac cât mai bine. S Îmi place să îmi ajut colegii cu anumite sarcini. I Îmi place să fac lucrurile în felul meu la locul de muncă. N Îmi place să îmi asum riscuri.

Îmi place să îmi structurez sarcinile aşa cum vreau. N Îmi place să fac lucruri pe care nimeni altcineva nu le face. V Îmi place să schimb des locul de muncă şi să mă mut frecvent.

V Îmi plac locurile de muncă ce presupun sarcini variate.

71

Cardurile de preferinţe – Clasificări Instrucţiuni: După ce aţi împărţit cardurile în două teancuri: „lucruri care îmi plac” şi „lucruri care nu îmi plac/pe care nu mi le doresc”, clasificaţi numărul de înregistrări cu aceeaşi literă pentru cele două categorii. Înregistraţi numărul de „lucruri care îmi plac” şi numărul de „lucruri care nu îmi plac/pe care nu mi le doresc” în tabelul de mai jos şi citiţi descrierea tipurilor de slujbe unde aţi putea avea succes. Această informaţie ar trebui folosită împreună cu rezultatele celorlalte evaluări care v-au fost aplicate pentru a vă putea folosi ca ghid în carieră. Locul unde munciţi R L B C E Re S I N V Îmi place Nu îmi place

R = Recunoaştere: un scor mare în coloană „Îmi place” indică faptul că aveţi nevoie să lucraţi întrun mediu în care vi se recunosc meritele şi că titlul, biroul pe care îl aveţi şi alte elemente care ţin de imagine sunt importante pentru dvs. Un scor mare în coloana „Nu îmi place” arată că nu vă interesează exact aceste lucruri. L = Leader/Leadership: un scor mare în coloană „Îmi place” indică faptul că vă place să aveţi diverse responsabilităţi şi probabil v-aţi descurca bine în locuri în care aţi conduce o echipă. Un scor mare în coloana „Nu îmi place” arată că nu trebuie să fiţi şef ca să vă simţiţi bine la locul de muncă. B = Bani: un scor mare în coloană „Îmi place” indică faptul că banii reprezintă un aspect important pentru dvs. atunci când căutaţi un loc de muncă. Un scor mare în coloana „Nu îmi place” arată că puteţi fi recompensat şi motivat şi de alte elemente. C = Creativitatea: un scor mare în coloana „Îmi place” indică faptul că aveţi nevoie de un loc de muncă unde să vă puneţi la lucru creativitatea. Un scor mare în coloana „Nu îmi place” arată că nu aveţi nevoie de un loc de muncă unde este necesar să căutaţi soluţii creative. E = (Munca în) Echipă: un scor mare în coloana „Îmi place” indică faptul că vă place să munciţi în echipă şi că ar trebui să căutaţi un loc de muncă unde se munceşte în echipă. Un scor mare în coloana „Nu îmi place” arată că vă place să lucraţi singur sau că ar trebui să căutaţi un loc de muncă în care puteţi lucra individual. Re = Realizare: un scor mare în coloana „Îmi place” indică faptul că realizările pe care le aveţi la locul de muncă sunt foarte importante pentru dvs. Un scor mare în coloana „Nu îmi place” arată că s-ar putea să vă placă un loc de muncă sigur, fără prea mult stres, unde nu vi se cer eforturi deosebite.

72

S = Sprijin/Ajutor: un scor mare în coloana „Îmi place” indică faptul că ar trebui să căutaţi un loc de muncă unde vă puteţi ajuta colegii sau publicul. Un scor mare în coloana „Nu îmi place” arată că s-ar putea să aveţi un mai mare succes într-o slujbă în care nu aveţi contact cu publicul sau într-o slujbă în care nu lucraţi pe poziţie de supervizare. I = Independenţă: un scor mare în coloana „Îmi place” indică faptul că aţi putea căuta un loc de muncă în care să aveţi libertatea de a vă finaliza sarcinile în modul în care doriţi. Un scor mare în coloana „Nu îmi place” arată că aţi prefera, mai degrabă, un loc de muncă unde sarcinile sunt structurate, unde ştiţi exact ce aveţi de făcut. N = Noroc: un scor mare în coloana „Îmi place” indică faptul că vă place să vă asumaţi riscuri şi ar trebui să căutaţi o slujbă care presupune asumarea riscurilor. Un scor mare în coloana „Nu îmi place” presupune că ar trebui să evitaţi locurile de muncă provocatoare, care se pot dovedi stresante. V = Varietate/Diversitate: un scor mare în coloana „Îmi place” indică faptul că vă plac slujbele variate, care vă permit să aveţi mai multe sarcini. Un scor mare în coloana „Nu îmi place” presupune că aţi prefera un loc de muncă stabil, în cadrul căruia să aveţi în general sarcini de lucru repetitive şi care nu se schimbă foarte des. La fel ca în cazul altor activităţi de evaluare, ceea ce simţiţi despre un anumit loc de muncă poate fi influenţat de mulţi factori. Nu uitaţi, utilizaţi rezultatele acestui joc în corelaţie cu rezultatele celorlalte activităţi de evaluare.

73

TEST de personalitate şi satisfacţia muncii

Chestionarul de personalitate are două dimensiuni care descriu modul în care vă comportaţi faţă de ceilalţi: 1) dacă vă exteriorizaţi sau nu în faţa celorlalţi; 2) dacă sunteţi activ sau pasiv. Priviţi cu atenţie fiecare propoziţie din cadrul testului. Pentru rezolvarea lui, va trebui să vă evaluaţi în raport cu fiecare afirmaţie pe o scală de la 1 la 10. (1 – nu sunteţi de acord cu ea; 10 – sunteţi total de acord). Scrieţi în spaţiul liber numărul ales. Deocamdată, nu acordaţi atenţie literelor de la sfârşitul rândului. 1. Prefer să fiu lăsat în pace când lucrez.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 It A R S Iv C A P E Iv C Iv R C E P S

2. Îmi place să mă fac cunoscut de toată lumea. 3. Verific întotdeauna dacă informaţiile pe care le am sunt întotdeauna corecte. 4. Mi se întâmplă adesea să vorbesc sau să acţionez înainte de a gândi temeinic. 5. Dacă am probleme, nu pot să mă gândesc la ele. 6. Îmi acord timp suficient să mă pregătesc pentru lucrurile despre care ştiu că pot fi dificile. 7. Nimeni nu mă poate opri să vorbesc atunci când am ceva de spus. 8. Mă simt mai bine atunci când altcineva preia conducerea. 9. Nu îmi place să fac ceva diferit de ce fac prietenii mei. 10. Părerea oamenilor contează foarte mult pentru mine. 11. Mă asigur că ceea ce fac este cât se poate de bine făcut. 12. Detectez rapid dificultăţile pe care le au oamenii. 13. Îmi place să evit sentimentalismele, în măsura în care este posibil. 14. Nu acţionez pripit. 15. Obţin cele mai bune rezultate atunci când lucrez alături de alţii. 16. Nu îmi place prea mult să ies în oraş. 17. Este important pentru mine să mă distrez în timpul liber. 18. Nu dau atenţie sentimentelor pe care le au alţii. 74

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

R S R R S E P A Iv It C It P C S A E Iv P A It It E

19. Mă plictisesc repede. 20. Sunt mai puţin sensibil decât alte persoane. 21. Îmi este greu să dobândesc încrederea în mine. 22. Îmi place întotdeauna să fac ceva nou şi interesant. 23. O activitate preferată a mea este să îmi amuz prietenii. 24. Pot să-mi controlez orice sentiment de supărare. 25. Spun întotdeauna ce gândesc. 26. Nu pot dormi din cauza unor evenimente trecute, pe care nu le pot uita. 27. Nu caut compania altor persoane. 28. Sunt o persoană mulţumită. 29. Sunt capabil să iau cu uşurinţă decizii de unul singur. 30. Nu îmi place să conving oamenii să îşi schimbe părerile. 31. Nu mi se pare dificil să mă sprijin pe un singur lucru. 32. Mă pot răzgândi imediat. 33. Într-un grup de oameni, eu sunt adesea cel care îi determină pe ceilalţi să se implice. 34. Nu văd nici un rău în a le face confidenţe prietenilor mei. 35. Oamenii mă pot considera perspicace. 36. Dacă cineva are o opinie foarte puternică despre ceva, de obicei sunt de acord cu el. 37. Argumentele mele sunt, în general, cele convingătoare. 38. Nu este foarte important pentru mine să am prieteni. 39. Nu îmi place ca oamenii să îmi invadeze intimitatea. 40. Îmi place ca oamenii să apeleze la mine oricând.

75

Calcularea rezultatelor Calculaţi punctajul pentru fiecare literă în parte şi includeţi-l în tabel. Veţi vedea care este litera dominantă pentru fiecare pereche de litere It şi E; A şi P; Iv şi R; S şi C. Dominantă este acea literă care are un punctaj mai mare. Exemplu Punctajul total: It – 25 E – 10 Tabel 1 Punctajul total obţinut la test: It – ... A – ... Iv – ... S – ... E – ... P – ... R – ... C - ... Litera dominantă: It

Litera dominantă: .... .... .... .....

It - INTROVERTIT Încrezător în sine. Are iniţiativă şi lucrează pe cont propriu. Poate părea fie prea liniştit, fie prea arogant. Persoanele care nu se pot integra deloc Într-un grup reprezintă extreme ale acestei categorii. Lucrează într-un stil propriu. Poate fi sociabil, dar uneori şi timid. Nu se simte în largul său în societate. Este detaşat de restul lumii şi are scopuri precise. Se hotărăşte repede. Este plin de resurse. Nu agreează vorbăria. Profesii: arheolog, fermier, pedichiurist, interpret, comisionar, cioban, argintar, mecanic de locomotivă, scriitor, meşteşugar, fotograf, şofer de taxi, programator E - EXTROVERTIT Se adaptează mediului în care lucrează. Nu este neapărat un lider. Caută compania altora, îi displace sa fie singur. Este loial şi îi ajută pe ceilalţi. Poate fi uşor convins. Se impune grupului din nevoia de a fi acceptat, îşi schimbă comportamentul pentru a se integra. Rezolvă disputele dintre ceilalţi. Este participativ, îi place să ia hotărîri împreună cu cei din jur. Profesii: personal de bord în traficul aerian, organizator de licitaţii, secretară, instructor de tineret, animator, casnică, şef de echipă, chelner, marinar, ofiţer în armată, antrenor, instructor de tineret. A - ACTIV E agresiv. Poate fi dominant si încăpăţânat. E văzut ca fiind prea insistent. Poate li gălăgios, îşi spune clar punctul de vedere. E hotărât, îşi asumă uneori riscuri, dar obţine ceea ce îşi doreşte, iese cu uşurinţă din situaţiile dificile. Poate fi considerat ca făcând de multe ori paradă, dar câştigă respectul celorlalţi. Uneori nu ţine cont de modul în care sunt afectate persoanele. E critic şi nu ezită să-şi revendice drepturile, îşi asumă responsabilitatea. Profesii: agent de bursă, director de club, actor, curier, redactor de ştiri, agent de vânzări, manager de hotel, achizitor de articole de modă, negociator, profesor de teatru, director de compartiment de transporturi, reporter. P - PASIV 76

Îşi păstrează părerile pentru el. Mai degrabă cedează decât să se certe cu cineva. Este o persoană cu care te poţi înţelege uşor. Adesea este un bun membru al echipei. Se acomodează relativ uşor şi nu se enervează repede. Poate evita să spună ce îl preocupă. Ocoleşte toate confruntările. Se străduieşte din răsputeri sa placă celorlalţi. Cooperează foarte bine, este respectuos şi săritor la nevoie. Profesii: legător de cărţi, operator la calculator, croitor, gravor, pădurar, dietetician, grădinar, olar, magazioner, scriitor în domeniul tehnicii, examinator de brevete. Modul de abordare: Chestionarul oferă indicii asupra unor trăsături legate de activităţi, oferind două perspective, conform cărora: te bazezi pe intuiţie sau tinzi să fii raţional; eşti spontan sau conformist. Iv - INTUITIV E sensibil şi conştient de sentimentele oamenilor. Este emotiv si adesea expresiv, la hotărâri dictate mai degrabă de sentimente decât de raţiune. Poate fi cu uşurinţă afectat şi chiar rănit de critici, îşi pierde prea mult timp cu lucruri mărunte. E deseori descurajat si frustrat, dar, de asemenea, intuitiv şi creativ. Răspunde pozitiv la sentimente şi/sau la idei. Profesii: artist, autor (de ficţiune), muzician, dansator, terapeut prin muzică, profesor de teatru sau oratorie, decorator de vitrine. R - RAŢIONAL Priveşte lucrurile în mod logic. De obicei e calm şi „cu picioarele pe pământ", îi place comportamentul organizat, structurat. Nu e distrat şi acţionează în mod controlat. E obiectiv şi analitic, sesizează punctele esenţiale. Uneori îi pot scăpa aspectele mai subtile ale problemelor, lucru care îi deranjează pe ceilalţi. Se bazează pe informaţii şi fapte. Profesii: avocat, cameraman, funcţionar vamal, scafandru, agent imobiliar, mecanic, paznic de penitenciar, tehnician. S - SPONTAN E plin de viaţă şi impulsiv, îi plac schimbările şi situaţiile care evoluează rapid şi sunt variate. Adesea îi este greu să se concentreze asupra unui singur lucru sau să termine ceea ce a început. E amuzant şi entuziast, iar adesea îi poate molipsi si pe ceilalţi, i se poate reproşa lipsa de profunzime, pentru că trece uşor de la un lucru la altul. Nu ţine cont de reguli deşi, dacă şi-ar organiza munca, ar fi mult mai eficient. Profesii: dansator, prezentator de produse, costumier, coafor, asistent în publicitate, ma sor, model, asistent relaţii publice, asistent de vânzări, barman. C - CONFORMIST E calm, stabil şi de încredere. Aşteaptă ca lucrurile să îşi urmeze cursul firesc. Se comportă liniştit si nu este afectat de evenimente. Modul său greoi de lucru, conformist, îi face ca oameni i să depindă de el. E previzibil. Poate părea molatic si indiferent. Pare încrezut - e genul de persoană care poate spune: „Ţi-am zis eu." Rezistă bine la presiuni. Rezolvă lucrurile într-o manieră ordonată. Profesii: membru în echipaje de ambulanţă, administrator, terapeut, desenator tehnic, specialist în ergonomie, pompier, ofiţer în serviciile secrete, osteopat, restaurator, chirurg, statistician

77

Descrierea tipurilor de personalitate individualizate: Pornind de la cele 4 litere dominante, vă puteţi localiza în tabelul tipurilor de personalitate individuală după cum urmează: Uitaţi-vă întâi la rândul de sus. Plasaţi-vă în stânga sau în dreapta tabelului, după ce aţi răspuns la întrebarea: „Sunt raţional sau intuitiv?". Apoi, după ce aţi privit rândul de jos al tabelului, întrebaţi vă: „Sunt conformist sau spontan?" Astfel, vă veţi putea plasa într-una din cele patru coloane. Repetaţi această procedură si pentru liniile tabelului. Uitându-vă în partea stângă a tabelului, răspundeţi la întrebarea: „Sunt extravertit sau introvertit?" Apoi, pentru partea dreaptă: „Sunt activ sau pasiv?" Acum vă puteţi regăsi într-una dintre cele 16 căsuţe. Tabel 2 Raţional 1. Lider 5. Protector 9. Organizator 13. Cercetător Conformist Raţional 2. Oportunist 6. Partener 10. Sfătuitor 14. Executant Spontan

Mod de abordare Extrovertit Extrovertit Introvertit Introvertit Grad de socializare

Intuitiv 3. Mentor 7. Confident 11. Proiectant 15. Specialist Conformist

Intuitiv 4. Luptător 8. Prieten 12: Idealist 16. Hoinar Spontan

Grad de socializare Activ Pasiv Activ Pasiv Mod de abordare

Din tabel rezultă următoarele categorii dominante (tipuri de personalitate): 1. RCAE - Lider Caracteristici: raţional, conformist, activ, extravertit Cariere: ofiţer în forţele armate, director de bancă, director general, director de hotel, director de producţie, director de vânzări, director transporturi. 2. RSAE - Oportunist Caracteristici: raţional, spontan, activ, extrovert) Cariere: director publicitate, organizator de licitaţii, secretară de club, agent imobiliar, director de relaţii publice, politician, antrenor sportiv sau manager, administrator de companie, colector de fonduri. 3. IvCAE - Instructor Caracteristici: intuitiv, conformist, activ, extravertit Cariere: medic generalist, medic osteopat, psiholog, soră medicală şefă, lucrător social, şef de catedră, instructor de tineret. 4. IvSAE - Luptător Caracteristici: intuitiv, spontan, activ, extravertit Cariere: specialist în drepturile omului, curier, cosmeticiană, prezentator produse, jurnalist, director relaţii publice, profesor de teatru, reprezentant sindical. 5. RCEP - Protector Caracteristici: raţional, conformist, pasiv, extravertit Cariere: membru echipaj ambulanţa, personal în forţele armate, casier, infirmier, ofiţer de poliţie, paznic de penitenciar, pompier, gardian. 78

6. RSPE - Partener Caracteristici: raţional, spontan, pasiv, extravertit Cariere: însoţitor de bord, barman, asistent dentar, coafor, conducător de proiect, învăţător, secretară, asistent sportiv, şef de echipă. 7. IvCPE - Confident Caracteristici: intuitiv, conformist, pasiv, extravertit Cariere: portar de spiţa l, casnică, asistent medical psihiatrie, educator, profesor pentru persoane cu handicap, asistent social, terapeut. 8. IvSEP - Prieten Caracteristici: intuitiv, spontan, pasiv, extravertit Cariere: consilier, asistent marketing, asistentă medicală pentru creşă, recepţioner, asistent de vânzări cu amănuntul, scenograf, chelner. 9. RCAIt - Organizator Caracteristici: raţional, conformist, activ, introvertit Cariere: avocat pledant, inspector de poliţie, avocat consultant, şef birou organizarea muncii, ofiţer vamal, inspector fiscal. 10. RSAIt - Sfătuitor Caracteristici: raţional, spontan, activ, introvertit Cariere: importator / exportator, achizitor, antreprenor, agent de bursă de mărfuri sau valori mobiliare, director de vânzări, agent de piaţă, speculator imobiliar, director în construcţiile de drumuri, director de club. 11. JvCAIt - Proiectant Caracteristici: intuitiv, conformist, activ, introvertit Cariere: analist, arhitect, consultant în afaceri, inspector, jurnalist, bibliotecar, sociolog, cercetător în domeniul medical. 12. IvSAIt - Idealist Caracteristici: intuitiv, spontan, activ, introvertit Cariere: arhitect, artist, autor, maistru cofetar, dansator, decorator de interioare, muzician, sculptor. 13. RCPIt - Cercetător Caracteristici: raţional, conformist, pasiv, introvertit Cariere: tehnician contabil, statistician, arhivar, controlor financiar, şofer, inginer, agent de asigurări, specialist cercetări operaţionale. 14. RSPIt - Executant Caracteristici: raţional, spontan, pasiv, introvertit Cariere: tehnician contabil, ghid turistic, bucătar, dietetician, interpret, tehnician computer, paramedic, agent de circulaţie, chirurg. 15. IvCPIt - Specialist Caracteristici: intuitiv, conformist, pasiv, introvertit Саriere: dendrolog, curator, fermier, constructor, grădinar, istoric, comisionar, olar, cioban, ţiglar, şelar, armurier, planificator. 16. IvSPIt - Hoinar Caracteristici: intuitiv, spontan, pasiv, introvertit Cariere: barman, dansator, realizator emisiuni muzicale, animator, model, portar, lucrător în producţie, vânzător de magazin, chelner. 79