You are on page 1of 68

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN

PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 4

Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia


Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013

Cetakan Pertama Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, audio dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Panduan pengajaran pendidikan muzik. Tahun 4 ISBN 978-967-420-009-1 1. Music-Study and teaching (Primary). I. Malaysia. Kementerian Pelajaran, Bahagian Pembangunan Kurikulum. 372.87044

Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam usaha murni menyediakan buku Panduan Pengajaran Pendidikan Muzik Tahun Empat ini. Antara pihak yang terlibat ialah: Guru-guru Pensyarah Institut Pendidikan Guru Malaysia Pensyarah Universiti

PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PENGAJARAN 1. Dr. Masnah Binti Ali Muda Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2. Puan Zaidah Binti Mohd Yusoff Ketua Sektor Sektor Kesenian dan Kesihatan Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 3. En. Bakhtiar Bin Mohd Salleh Ketua Unit Unit Pendidikan Muzik Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 4. Cik Faridah Binti Ramly Unit Pendidikan Muzik Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 5. Encik Mohd Fairuz Bin Mhd Zahidi Unit Pendidikan Muzik Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 6. Pn. Liza Binti Othman Unit Pendidikan Muzik Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

7. Cik Nur Haja Binti Mohd Nazri Unit Pendidikan Muzik Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

8. Puan Khalijah Binti Mohamed IPGM Kampus Bahasa Antarabangsa Kuala Lumpur

PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PENGAJARAN 9. Puan Khairul Bariah Binti Haroen IPGM Kampus Pendidikan Islam Bangi, Selangor 10. Puan Zaiton Binti Mohamad IPGM Kampus Temenggong Ibrahim Johor Bahru, Johor 11. Puan Zaharah Binti Abd Manap IPGM Kampus Tun Hussein Onn Batu Pahat, Johor 12. Encik Mohd Fazil Bin Musa IPGM Kampus Pendidikan Islam Bangi, Selangor 13. Encik Lee Chai Huat SMK Tunku Abdul Rahman Nibong Tebal, Pulau Pinang 15. Encik Amir Hamzah Bin Nordin SMK Inderapura Jerantut, Pahang

16. Encik Chan Kit Yip SJK (C) Counnought 2 Cheras, Selangor

17. Puan Susie Khor Siew Lee SK (L) Methodist Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur

18. Puan Lee Chong Yern SK Batu Empat 2 Jalan Ipoh, Kuala Lumpur

19. Puan Chen Siew Lin SK Bachang Melaka

14. Encik Abdul Halim Bin Abdul Wahab SMK Perimbun Cheras, Selangor

20. Puan Aisyah Azra Ng Binti Abdullah SK Taman Seri Mawar Seremban, Negeri Sembilan

21. Pn. Siti Musfirah Binti Md. Hashim SK Labu Ulu ( Batu Lapan ) Labu, Negeri Sembilan 22. Puan Mahiran Binti Man SK Sultan Hisamuddin Alam Shah Kuala Lumpur 23. Cik Nurunnajwa Binti Painoh SK. Dengkil Selangor

25. En. Mohd Afham Che Ghaffar SK Putrajaya Presint 18 (1) Putrajaya 26. Puan Barlian Ana binti Mohamad SK. Tun Hussein Onn Kuala Lumpur 27. Pn. Mazlini binti Abu Bakar SK Bongek Rembau, N. Sembilan

24. Pn. Nur Hidayu Goh Binti Abdullah Sk Kelana Jaya (1) Petaling Jaya RAKAMAN AUDIO 1. En. Bakhtiar Bin Mohd Salleh Ketua Unit Unit Pendidikan Muzik Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2. Cik Faridah Binti Ramly Unit Pendidikan Muzik Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 3. Encik Osman Bin Ibrahim Pejabat Pelajaran Daerah Larut Matang dan Selama Taiping, Perak

PENYANYI 1. Cik Wan Nur Zamrud binti Shamsudin SMK Shahbandaraya Klang Klang Selangor ILUSTRASI 1. En. Saiful Adli Bin Harun SMK Tuanku Abdul Rahman Nibong Tebal, Pulau Pinang 2. Encik Mohd Fadzil Bin Mohd Hashim SMK Malim Melaka 5. En. Taufek Ali Bin Razak SMK Seri Pantai Kuala Kedah, Kedah 6. Encik Arifin Bin Manaf SMK Sungai Pelek Sepang, Selangor

3. Encik Mohd Fadzludin Bin Fadzil SMK Dato Sri Amar Diraja Muar Muar, Johor 4. Encik Mohd. Rushdi Bin Md. Rodi SMK Convent Klang, Selangor

7. Encik Shohami Bin Ahmad SMK Seri Barong Singkir Merbok, Kedah 8. Encik Zainudin Bin Kasbi Sekolah Tinggi Segamat, Segamat, Johor

Kata Alu-Aluan Pengenalan Judul Lagu

ix x xii

CONTOH AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Perincian Tajuk Kecil Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Nyanyian Muzik dan Gerakan Perkusi Rekoder Penghasilan Muzik Apresiasi Muzik Notasi Muzik

03 04 08 12 14 24 28 30

AKTIVITI ENSEMBEL

Variasi Melodi Wau Bulan

36 40

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN ( RPH )

Contoh RPH MAKLUMAT LAGU

44

Maklumat Lagu Kandungan CD

48 50

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Pendidikan Muzik merupakan salah satu mata pelajaran di bawah tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika dalam struktur Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Menerusi mata pelajaran ini, murid -murid diberi peluang menghasilkan idea muzikal kreatif melalui aktiviti menyanyi, bergerak dan bermain alat muzik. Bagi membantu para guru untuk mencapai aspirasi kurikulum Pendidikan Muzik Tahun Empat, Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pelajaran Malaysia menyediakan panduan pengajaran ini sebagai sumber rujukan kepada guru untuk mencetuskan idea dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik.

Kandungan Panduan Pengajaran Pendidikan Muzik Tahun Empat ini merupakan himpunan idea daripada pelbagai pihak yang mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam bidang Pendidikan Muzik. Diharapkan buku panduan ini akan dimanfaatkan oleh guru-guru secara optimum bagi mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Muzik Tahun Empat.

Saya mengambil kesempatan di sini untuk merakamkan setinggi -tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas sumbangan kepakaran dan tenaga dalam menghasilkan Panduan Pengajaran Pendidikan Muzik Tahun Empat ini.

Dr MASNAH BINTI ALI MUDA Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

2013

ix

Buku Panduan Pengajaran Pendidikan Muzik Tahun Empat ini telah dihasilkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. Buku ini disediakan sebagai bahan rujukan untuk membantu guru menjana idea, merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik di sekolah. Panduan Pengajaran ini diharapkan dapat membantu guru untuk menterjemahkan aspirasi Kurikulum Pendidikan Muzik. Standard Sekolah Rendah (KSSR),

Panduan Pengajaran Tahap I (Tahun 1,2 dan 3) mempunyai kandungan yang berbeza dengan Panduan Pengajaran Tahap II (Tahun 4,5 dan 6). Buku Panduan Pengajaran Tahap I memuatkan 20 unit pengajaran untuk memenuhi keperluan pengajaran selama setahun. Di Tahap II, murid akan dibekalkan dengan buku teks. Oleh yang demikian, Panduan Pengajaran Tahap II hanya memuatkan contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi setiap modul dalam Dokumen Standard Kurikulum (DSK) Pendidikan Muzik. Buku ini juga memuatkan skor beserta CD muzik iringan yang boleh digunakan oleh guru untuk member pengalaman kepada murid bermain muzik secara ensemble. Namun demikian, lagu -lagu yang

dibekalkan hanya merupakan lagu cadangan. Guru boleh memilih dan menggunakan lagu daripada koleksi mereka sendiri asalkan sesuai dengan aktiviti P&P yang dijalankan.

Contoh aktiviti pengajaran yang terdapat dalam buku ini ialah:


Muzik dan Gerakan Perkusi Rekoder Penghasilan Muzik Apresiasi Muzik Notasi Muzik

Strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam buku ini merupakan cadangan. Guru digalakkan menggunakan kreativiti sendiri untuk mengubah suai aktiviti tersebut supaya bersesuaian dengan kesediaan dan kebolehan murid dalam setiap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Peruntukan waktu Pendidikan Muzik Tahun 4 ialah 30 minit seminggu. Walau bagaimanapun setiap unit pengajaran di rekabentuk untuk pembelajaran selama 120 minit. Ini bermakna guru mempunyai waktu yang selesa untuk mencapai standard pembelajaran dalam empat waktu pengajaran ( 4X30 minit ).

xi

JUDUL LAGU

TRACK

MUKA SURAT

Berbudi Bahasa Lightly Row My Happy Song My Sad Song Variasi Melodi Wau Bulan

01 29 06 08 55 63

05 22 9 10 36 40

xii

CONTOH AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PERINCIAN TAJUK KECIL AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Waktu Pengajaran 4 X 30 minit

Fokus pengajaran dan pembelajaran

Cadangan Bahan Bantu Belajar

Merujuk kepada DSK Pendidikan Muzik Tahun 4

Merujuk kepada DSP Lembaga Peperiksaan

Cadangan aktiviti

Merujuk kepada DSK Pendidikan Muzik Tahun 4

Elemen Merentas Kurikulum

Melodi - Pic

Track 01 Berbudi Bahasa (Vokal) Track 02 Berbudi Bahasa (Instrumental) Track 03 Audio pic menaik Track 04 Audio pic menurun Track 05 Audio latihan pic menaik dan menurun

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

Rujuk Standard Prestasi Lembaga Peperiksaan.

1.1.1 Menyanyi dengan pic yang betul. - kawalan not pendek

1. Mendengar dan mengajuk audio pic menaik dan menurun. (Track 03 dan 04) 2. Latihan pic - Do Re Mi Fa So secara menaik dan menurun menggunakan isyarat tangan solfa dengan bimbingan guru. (Ms. 6) 2. Mendengar lagu Berbudi Bahasa (Track 01). 3. Menyanyi lagu Berbudi Bahasa secara humming . (Track 02) 4. Menyanyi lagu Berbudi Bahasa dengan pic yang betul. (Track 01 dan 02) 5. Latihan mengenal pasti pic menaik atau menurun. (Track 05)

Elemen nilai murni - Kerjasama - Budi Bahasa

BERBUDI BAHASA

Masri

Aminuddin Jaafar Khalijah Mohamed Lee Chong Yern Susie Khor

BERBUDI BAHASA Bersopanlah pada ibu bapa Pada guru dan jiran tetangga Pada kawan dan juga keluarga Hidup kita sentiasa bahagia Bersopan santun pada semua Hati yang luhur perlulah jaga Tutur yang sopan penambat jiwa Budi bahasa amalan mulia

Isyarat Tangan Curwen

So

Fa

Mi

Re

Do

Latihan NAMA : ______________________________________ KELAS : __________

Arahan : 1. Dengar Track 05 2. Tandakan (X ) pada ikon yang sesuai dengan audio pic yang didengar sama ada menaik atau menurun.

Mi Re Do pic menaik

Mi Re Do Do pic menurun Re Mi Fa

So

So

Fa

Mi

Re

Do

pic menaik

pic menurun

Mi 1 Re Do pic menaik

Mi Re Do pic menurun

Mi Re 2 Do pic menaik

Mi Re Do pic menurun

Do

Re

Mi

Fa

So

So

Fa

Mi

Re

Do

pic menaik

pic menurun

Do

Re

Mi

Fa

So

So

Fa

Mi

Re

Do

pic menaik

pic menurun

Ekspresi - mud

Track 06 My Happy Song (Vokal) Track 07 My Happy Song (Instrumental) Track 08 My Sad Song (Vokal) Track 09 My Sad Song (Instrumental) Track 10 Audio mud riang dan sedih

Rujuk Standard Prestasi Lembaga Peperiksaan. 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik yang didengar. - ekspresi - melodi

1. Mendengar lagu My Happy Song. (Track 06) 2. Menyanyi lagu My Happy Song. (Track 07) 3. Melakukan pergerakan berdasarkan lagu My Happy Song. (Track 06 dan 07) 4. Mendengar dan menyanyi lagu My Sad Song. (Track 08 dan 09) 5. Melakukan pergerakan berdasarkan lagu My Sad Song. (Track 08) 6. Berbincang dan membezakan mud yang terdapat pada kedua-dua lagu. 7. Mendengar audio dan mengenal pasti mud. (Track 10 )

Elemen kreatviti dan kerjasama - Melakukan pergerakkan kreatif berdasarkan mud lagu.

MY HAPPY SONG

MY HAPPY SONG Hey my friends come around Put your hands in the air Try to stretch touch the sky La la la la la Step to your right Step to your left Turn around and stamp stamp stamp Hop to your right Hop to your left Turn around and jump

MY SAD SONG

MY SAD SONG Hey my friends time to go Hey my friends wave good bye On your face look so sad Du du du du du Walk to your right Walk to your left Turn around and wave goodbye Wave to your right Wave to your left We will meet again

10

Latihan NAMA : ______________________________________ Arahan : 1. Dengar lagu yang dimainkan ( Track 10 ) 2. Tandakan (X ) pada ikon yang sesuai dengan mud yang didengar. Petunjuk : KELAS : __________

mud riang

mud sedih

11

Irama -meter

Track 07 My Happy Song (Instrumental) Track 11 My Happy Song (Melodi + Perkusi 1) Track 12 My Happy Song (Melodi + Perkusi 2) Track 13 My Happy Song (Melodi + Perkusi 1+2)

Rujuk Standard Prestasi Lembaga Peperiksaan. 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir. 1. Mendengar lagu My Happy Song. (Track 07) 2. Menepuk detik lagu My Happy Song. 3. Memainkan detik lagu dengan perkusi. (Track 07) 4. Memperkenalkan dan memainkan corak irama dengan perkusi badan dan perkusi. corak irama 1 corak irama 2 5. Murid memainkan corak irama 1 mengiringi lagu.(Track 11) 6. Murid memainkan corak irama 2 mengiringi lagu.(Track 12) 7. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan untuk memainkan skor perkusi lagu My Happy Song. Kumpulan A : Perkusi 1 Kumpulan B : Perkusi 2 (Track 13)

1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor. -

Nilai murni - kerjasama, patuh

12

MY HAPPY SONG
Lirik dan Lagu : Khalijah Mohamed Lee Chong Yern Susie Khor

13

Tekstur Melodi dan Melodi Kaunter Penjarian Not C dan D

Track 14 hingga 19 Latihan perlidahan dan penjarian Not C Track 20 hingga 25 Latihan perlidahan dan penjarian Not D Track 26 Latihan perlidahan dan penjarian not C dan D Track 27 Lightly Row (Melodi) Track 28 Lightly Row (Melodi Kaunter) Track 29 Lightly Row (Melodi & melodi kaunter)

1.4 Memainkan rekoder secara ensembel.

Rujuk Standard Prestasi Lembaga Peperiksaan.

1.4.1 Memainkan not G, A, B, C dan D dengan ton yang baik.

G A B C D - memainkan not - penjarian not G , A , B , C dan D , , , - pernafasan - perlidahan (dengan sebutan tu) - embouchure - postur

1. Murid mengenal pasti penjarian not C dan memainkan latihan penjarian not C. (Track 14-19) 2. Murid mengenal pasti penjarian not D dan memainkan latihan penjarian not D (Track 20-25) 3. Latihan perlidahan dan penjarian not C dan D.(Track 26) 4. Murid memainkan melodi kaunter lagu Lightly Row. (Track 28) 5. Murid memainkan melodi lagu Lightly Row. (Track 27) 6. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan 1 : melodi Kumpulan 2 : melodi kaunter
(Track 29)

Penaakulan - berbincang

14

Ulangkaji Asas Penjarian rekoder

7 6 5 4 Tangan kanan 3 2 1 0 Tangan kiri

15

Ulangkaji

Penjarian Not B, A dan G

3 2 1 0
Tangan kiri

2 0
Tangan kiri

1 0
Tangan kiri

Not B

Not A

Not G

16

Penjarian not C

Penjarian Not C

Tangan kiri

2 0

17

Latihan perlidahan dan penjarian not C


Arahan : Murid mendengar rakaman CD, menyanyi dengan sebutan perlidahan dan memainkan rekoder. Langkah 1 Murid mendengar rakaman CD Langkah 2 Murid menyanyi dengan sebutan perlidahan Langkah 3 Murid memainkan rekoder

Latihan 1 : Track 14

tu Latihan 2 : Track 15

tu

tu-ud

tu Latihan 3 : Track 16

tu tu-ud

tu Latihan 4 : Track 17

tu tu tu-ud

tu tu Latihan 5 : Track 18

tu tud

tu tu tu Latihan 6 : Track 19

tud

tu tu tu tu tud

18

Penjarian not D

Penjarian Not D

Tangan kiri

19

Latihan perlidahan dan penjarian not D


Arahan : Murid mendengar rakaman CD, menyanyi dengan sebutan perlidahan dan memainkan rekoder.

Langkah 1 Murid mendengar rakaman CD

Langkah 2 Murid menyanyi dengan sebutan perlidahan

Langkah 3 Murid memainkan rekoder

Latihan 1 : Track 20

tu Latihan 2 : Track 21

tu

tu-ud

tu Latihan 3 : Track 22

tu

tu-ud

tu Latihan 4 : Track 23

tu tu tu-ud

tu tu Latihan 5 : Track 24

tu tud

tu tu tu Latihan 6 : Track 25

tud

tu tu tu tu tud

20

Latihan perlidahan dan penjarian not C dan D Arahan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tepuk corak irama skor di bawah. Menyanyi dengan sebutan perlidahan. Memainkan rekoder. Ambil nafas pada permulaan frasa bertanda tu_ disebut di pertengahan frasa. tu_ud disebut pada akhir frasa.

V.

21

LIGHTLY ROW
Lagu kanak-kanak

Melodi

Melodi Kaunter M

Melodi

Melodi Kaunter M

22

NAMA : _________________________________

KELAS : ______________

Arahan : Hitamkan lubang rekoder untuk membentuk penjarian not-not berikut.

Tangan kiri

Tangan kiri

Not C

Not D

23

Melodi

Track 30 hingga 33 ( Audio solfa ) Track 34 hingga 37 ( Audio solfa - jawapan berpandu ) Track 38 hingga 41 ( Audio solfa - improvisasi jawapan )

2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif.

Rujuk Standard Prestasi Lembaga Rujuk Standard Prestasi Lembaga Peperiksaan. Peperiksaan.

2.1.3 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah. - mengajuk melodi - mengimprovisasi jawapan kepada soalan melodi yang diberikan

1. Mengajuk solfa yang diperdengarkan. (Track 30 hingga 33) 2. Murid mengajuk jawapan berpandu pada solfa yang diperdengarkan. (Track 34 hingga 37) 3. Murid mengimprovisasi jawapan pada solfa yang diperdengarkan. (Track 38 hingga 41)

Elemen kreativiti - improvisasi

24

Arahan : Murid mendengar rakaman CD dan menyanyi solfa.

Langkah 1 Guru memainkan CD Latihan 1 : Track 30

Langkah 2 Murid menyanyi solfa

Latihan 2 : Track 31

Latihan 3 : Track 32

Latihan 4 : Track 33

25

Arahan : Murid mendengar rakaman CD dan menyanyi solfa.

Langkah 1 Guru memainkan CD

Langkah 2 Murid menyanyi solfa (Jawapan Berpandu)

Latihan 1 : Track 34

Latihan 2 : Track 35

Latihan 3 : Track 36

Latihan 4 : Track 37

26

Arahan : 1. Dengar rakaman CD. 2. Murid menjawab dengan improvisasi solfa. Contoh Soalan Contoh Jawapan

Langkah 1 Guru memainkan CD (Soalan) Latihan 1 : Track 38

Langkah 2 Murid menyanyi solfa. Murid tidak perlu menulis solfa yang dinyanyikan. (Jawapan)

Latihan 2 : Track 39

Latihan 3 : Track 40

Latihan 4 : Track 41

27

Jenis muzik

Track 42 hingga 44 Audio Muzik Tradisional Malaysia Track 45 hingga 47 Audio Muzik Klasik Barat Track 48 Audio Latihan Jenis Muzik

3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. - Muzik Popular - Muzik Tradisional Malaysia - Muzik Klasik Barat - Muzik Asia

Rujuk Standard Prestasi Lembaga Peperiksaan.

3.1.1 Mengenal pasti muzik yang didengar. - Muzik Popular - Muzik Tradisional Malaysia - Muzik Klasik Barat - Muzik Asia

1. Murid mendengar dan mengenal pasti jenis Muzik Tradisional Malaysia. (Track 42 - 44 ) 2. Murid mendengar Muzik Klasik Barat. (Track 45 - 47) 3. Latihan mengenal pasti jenis muzik yang diperdengarkan. (Track 48)

Elemen TMK - mencari maklumat berkaitan jenis muzik melalui internet

28

Latihan

NAMA: ___________________________________ Arahan : Tandakan (X) pada jenis muzik yang diperdengarkan. 1. Muzik Tradisional Malaysia Muzik Klasik Barat

KELAS: _________________

2. Muzik Tradisional Malaysia Muzik Klasik Barat

3. Muzik Tradisional Malaysia Muzik Klasik Barat

4. Muzik Tradisional Malaysia Muzik Klasik Barat

5. Muzik Tradisional Malaysia Muzik Klasik Barat

29

Not Lembaran kerja

4.1 Membaca dan menulis not.

Rujuk Standard Prestasi Lembaga Peperiksaan.

4.1.1 Menulis simbol - baluk - klef trebel 4.1.2 Menama dan menulis not G, A, B, C, D pada baluk.

- Semibrif - Minim - Krocet - Kuaver

1. Mengenal baluk. 2. Mengenal dan menulis klef trebel. 2. Murid diperkenalkan tentang kedudukan not G,A,B,C dan D pada baluk. 3. Murid mengenal dan menulis not G, A, B, C dan D pada baluk dalam bentuk semibrif. 4. Murid mengenal dan menulis not G, A, B, C dan D pada baluk dalam bentuk minim. 5. Murid mengenal dan menulis not G, A, B, C dan D pada baluk dalam bentuk krocet. 6. Murid mengenal dan menulis not G, A, B, C dan D pada baluk dalam bentuk kuaver.

Penaakulan - klef Treble bermula di garisan mana? - kenapa?

30

NAMA : _________________________________

KELAS : ____________

Sambungkan garisan titik di bawah.

6 75 2 8 1 9 3 4 10 1

6 75 2 8 3 9

6 75 2 8 1 9 3

6 75 2 8 1 9 3 4 10 1

6 75 2 8 3 9

4 10

4 10

4 10

Lukiskan klef treble pada baluk di bawah.

31

NAMA : _________________________________ Arahan : Jawab soalan berikut. 1. Tulis not G, A, B, C , D dalam bentuk semibrif.

KELAS : _____________

2. Tulis not G, A, B, C , D dalam bentuk minim.

32

NAMA : _________________________________

KELAS : _____________

3. Tulis not G, A, B, C , D dalam bentuk krocet.

4. Tulis not G, A, B, C , D dalam bentuk kuaver.

33

AKTIVITI ENSEMBEL

Variasi Melodi

36

Variasi Melodi

37

Variasi Melodi

38

Variasi Melodi

39

Perkusi 1

Perkusi 2

Perkusi 3

Perkusi 1

Perkusi 2

Perkusi 3

40

Wau Bulan

Perkusi 1

Perkusi 2

Perkusi 3

Rekoder 2

Perkusi 1

Perkusi 2

Perkusi 3

41

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH)

Mata Pelajaran dan Kelas Tajuk

Pendidikan Muzik Tahun 4 Jujur Irama

Masa Standard Pembelajaran ( Tulis kod sahaja )

30 minit 1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor. -

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat memainkan perkusi mengikut corak irama berdasarkan meter mengiringi lagu My Happy Song.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

1. Mendengar dan menyanyikan lagu My Happy Song. (Track 06) 2. Menepuk detik lagu My Happy Song. 3. Memainkan detik lagu dengan perkusi. (Track 06) 4. Menepuk corak irama 5. Memainkan perkusi mengikut corak irama mengiringi lagu My Happy Song. (Track 11) 6. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. Kumpulan A memainkan detik lagu. Kumpulan B memainkan corak irama. (Track 11)

44

Elemen Merentas Kurikulum Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran

Kerjasama 1. Track 06 dan 11 2. Perkusi Memainkan irama My Happy Song mengiringi lagu

Refleksi (Ditulis selepas sesi pengajaran dan pembelajaran)

1. 30 murid dapat memainkan irama mengiringi lagu My Happy Song. 2. 4 murid perlu diberi latihan menepuk irama

45

MAKLUMAT LAGU

Judul Lagu Track Lagu dan Lirik

: : :

Berbudi Bahasa 01 Aminuddin Bin Jaafar Khalijah Binti Mohamed Lee Chong Yern Susie Khor Siew Lee

Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing

: : :

Wan Nur Zamrud Binti Shamsudin Bakhtiar Bin Mohd Salleh Rosman Bin Adam

Judul Lagu Track Lagu dan Lirik

: : :

My Happy Song 06 dan 07 Susie Khor Siew Lee Khalijah Binti Mohamed Lee Chong Yern

Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing

: : :

Wan Nur Zamrud Binti Shamsudin Bakhtiar Bin Mohd Salleh Rosman Bin Adam

Judul Lagu Track Lagu dan Lirik

: : :

My Sad Song 08 dan 09 Susie Khor Siew Lee Khalijah Binti Mohamed Lee Chong Yern

Penyanyi Susunan Muzik Recording & Mixing


48

: : :

Wan Nur Zamrud Binti Shamsudin Bakhtiar Bin Mohd Salleh Rosman Bin Adam

Judul Lagu Track Susunan Muzik Recording & Mixing

: : : :

Lightly Row 28 Bakhtiar Bin Mohd Salleh Rosman Bin Adam

Judul Lagu Track Gubahan Rekoder & Perkusi

: : :

Variasi Melodi 49 Khalijah Binti Mohamed Lee Chai Huat Khairul Bariah Binti Haroen Lee Chong Yern Susie Khor Siew Lee

Susunan Muzik Recording & Mixing

: :

Bakhtiar Bin Mohd Salleh Rosman Bin Adam

Judul Lagu Track Gubahan Rekoder & Perkusi

: : :

Wau Bulan 57 Khalijah Binti Mohamed Lee Chai Huat Khairul Bariah Binti Haroen Lee Chong Yern

Susunan Muzik Recording & Mixing

: :

Bakhtiar Bin Mohd Salleh Rosman Bin Adam

49

TRACK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 - 19 20 - 25 26 27 28 29 30 - 33 34 - 37 38 - 41 42 - 44 45 - 47 48 Berbudi Bahasa ( Vokal )

JUDUL LAGU Berbudi Bahasa ( Instrumental ) Audio Pic menaik Audio Pic Menurun Audio Latihan Pic Menaik dan Menurun My Happy Song ( Vokal ) My Happy Song ( Instrumental ) My Sad Song ( Vokal ) My Sad Song ( Instrumental ) Audio Mud Riang dan Sedih My Happy Song ( Melodi + Perkusi 1) My Happy Song ( Melodi + Perkusi 2) My Happy Song ( Melodi + Perkusi ) Latihan Perlidahan dan Penjarian not C Latihan Perlidahan dan Penjarian not D Latihan Perlidahan dan Penjarian not C dan not D Lightly Row ( Melodi ) Lightly Row ( Melodi Kaunter ) Lightly Row ( Melodi + Melodi Kaunter ) Latihan Solfa Latihan Solfa ( Jawapan Berpandu ) Latihan Solfa ( Improvisasi Jawapan ) Muzik Tradisional Malaysia Muzik Klasik Barat Audio Latihan ( Apresiasi )

50

TRACK 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

JUDUL LAGU Ensembel Ku ( Rekoder 1 ) Ensembel Ku ( Rekoder 2 ) Ensembel Ku ( Rekoder 1 + 2 ) Ensembel Ku ( Perkusi 1) Ensembel Ku ( Perkusi 2 ) Ensembel Ku ( Perkusi 3 ) Ensembel Ku ( Rekoder + Perkusi ) Ensembel Ku ( Minus one ) Wau Bulan ( Rekoder 1 ) Wau Bulan ( Rekoder 2 ) Wau Bulan ( Rekoder 1 + 2 ) Wau Bulan ( Perkusi 1) Wau Bulan ( Perkusi 2 ) Wau Bulan ( Perkusi 3 ) Wau Bulan ( Rekoder + Perkusi ) Wau Bulan ( Minus one )

51