PROIECT DIDACTIC Propunător: Unitatea de învăţământ: Şcoala nr. .....- Bucuresti Clasa: a VI-a Disciplina: Religie ortodoxă u!

iectul lecţiei: Sarbatorile in cinstea Sfinţilor Tipul lecţiei: comunicare/ însuşire de noi cunoştinţe Competențe "enerale: dobândirea de noi cunoştinţe des re s!inţi şi !ormarea atitudinii de res ect şi e"la"ie !aţ# de s!inţi Competențe speci#ice: - de!inirea noţiunii de $s!ânt%& - reci'area im ortanţei cinstirii s!inţilor rin s#rb#torile înc(inate lor& - re'entarea modalit#ţilor de cinstire ale s!inţilor& - identi!icarea "irtuţiilor morale ale s!inţilor & - argumentarea necesității însuşirii unor "irtuţi ale s!inţilor& Competențe derivate: - conştienti'area im ortanţei însuşirii unor "irtuţi ale s!inţilor& - !ormarea de rinderii de a-i cinsti e s!inţi. trate"ia didactică: ). *etode şi rocedee: ex licaţia+ lectura+ con"ersaţia+ exerciţiul+ argumentarea+ ex unerea. ,. *i-loace de în"ăţământ: Sfânta Scriptură, !işe de lucru. .. /orme de organi'are a acti"ităţii ele"ilor: acti"itate !rontală+ acti"itate indi"iduală. Resurse O#iciale: ). 0rograma şcolar# entru disci lina religie+ clasa a VI-a& ,. 0lani!icarea calendaristic# orientati"#+ clasa a VI-a& .. 0roiectarea unitaţii de în"#ţare: Sarbatorile in cinstea Sfinţilor Temporale: numar de lectii:) durata: 12 minute $i!lio"ra#ice: ). Biblia cu ilustratii% Vol. I-VIII, redactata si adnotata de Bartolomeu Valeriu Anania, 3ditura 4itera+ Bucureşti+ ,5)). ,. 6ucoş+ 6onstantin+ Educaţia religioasă, 3ditura $0olirom7+ Iaşi+ )888. .. Şebu 0r. 0ro!. 9ni". :r. ;ebastian+ < riş+ *.+ < riş+ :.+ etodica predării religiei, 3ditura $Reîntregirea7+ =lba-lulia+ ,555. 1. !atericul sau = o!tegmele 0arintilor din 0ustiu+ >raducere 6ristian Badilita+ 3ditura 0olirom+ Iasi+ ,55?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful