KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG

)

TAHUN SEKOLAH KOD SEKOLAH

2009 SMK SRI TANJUNG, PONTIAN JOHOR JEA 6005

PENGETUA / GURU BESAR TN. HJ. HAMZAH BIN KARIMIN GURU PENOLONG KANAN 1 TN. HJ. SALLEH BIN KOMAR BIDANG MATAPELAJARAN PANITIA MATAPELAJARAN TINGKATAN / TAHUN GURU Guru Kanan MP Ketua Panitia Guru Mengajar BAHASA BAHASA MELAYU BAHASA MELAYU TINGKATAN 2 PN. HJH AZIZAH BT OMAR PN. KHATIJAH BT SORKANI CIK WAN SUHAIDAWATI EN. NORISMAN BIN IBRAHIM
CIK MILHAN

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

UJIAN BULANAN 1 / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 1 (UPPM1) UJIAN BULANAN 2

23hb Feb 2009 4hb April 2009

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 2 (UPPM2) 9hb April 2009 2 UJIAN BULANAN 3 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN / UJIAN PENILAIAN & PENCAPAIAN MURID 3 (UPPM3) PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM/PMR/UPSR UJIAN DIAGNOSTIK 1 UJIAN DIAGNOSTIK 2 GERAK GEMPUR 1 GERAK GEMPUR 2 PRA-PEPERIKSSAN PERTENGAHAN TAHUN PRA-PEPERIKSSAN AKHIR TAHUN KIA 2M 1. Ujian Penapisan 2. Ujian Pelepasan 1 3. Ujian Pelepasan 2 PROTIM Thaun 4 dan 6 1. Pra-Ujian 2. Psaca Ujian PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 1. Taklimat Calon 2. Jangka Masa Pelaksanaan 3. Tarikh Penghantaran Markah PBS ke LPM
2

16hb Mei 2009 14hb Okt 2009 9hb Sept 2009 15hb Jan 2009 Tiada 8hb Ogos 2009 12hb Okt 2009 Tiada Tiada

Tiada Tiada Tiada

Tiada Tiada

15hb Jan 2009 Jan 2009 ~ Jul 2010 Ogos 2010

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG) TARGET MATA PELAJARAN MENGIKUT PANITIA (Head Count Pencapaian Keseluruhan Mata Pelajaran)

MATA PELAJARAN TINGKATAN

BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

4 A Perkara Peperiksaan SPM/PMR/UPSR (Tahun terbaik) 2008 Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas TOV (Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan / Tahun lepas OTI1 = TOV + (ETR - TOV)/3 OTI2 = TOV + (ETR -TOV)2/3 ETR (kiraan) ETR (pindaan) Perbezaan Jum. Pelajar 18 30 30 30 30 30 30 Bil 1 1 1 3 4 6 9 3 % 5.56 3.33 3.33 8.89 18.89 20.00 30.00 10.00 Bil 8 10 10 11 11 12 14 2 B %

3 C Bil 8 13 13 11 10 8 3 (5) %

2 D Bil 6 6 5 3 2 3 1 % -

1 LULUS Bil 17 30 30 29 29 28 29 1 % 94.44 100.00 100.00 128.89 291.11 186.67 62.14 -124.52 Bil

0 G/E % 1 1 1 2 1 (1) 5.56 0.36 0.71 1.07 1.61 0.54

GP

a b c d e f g h

44.44 33.33 33.33 42.22 95.56 60.00 46.67 -13.33

44.44 43.33 43.33 33.33 81.11 13.33 6.43 -6.90

5.60 3.40 6.60 3.00 2.60 2.20 1.30 -0.90

20.00 20.00 18.33 43.33 15.00 46.67 31.67

Disediakan oleh

Disahkan oleh

Disahkan oleh

……………………………….. Ketua Panitia BAHASA MELAYU

……………………………….. Guru Penolong Kanan 1/ Guru Kanan Mata Pelajaran SMK SRI TANJUNG, PONTIAN JOHOR

……………………………….. Pengetua / Guru Besar SMK SRI TANJUNG, PONTIAN JOHOR

3

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu M1 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Pelajar Cemerlang (Berbual tentang pengalaman sendiri) 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan 1.1 mempererat hubungan mesra 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang Berbual tentang pengalaman diri dan berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh kegiatan harian dengan menggunakan diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan sebutan, nada dan intonasi yang sesuai. menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai 1 5 0 3 15 0 Berbual tentang pengalaman diri dalam kegiatan kokurikulum. Contoh: Perkhemahan, peraduan mengarang dan merentas desa. Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Aras (Level) Standard Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 19 0.00

0 0

4

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Pelajar Cemerlang Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 7.1-Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton Aras 1(i)-Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum isi-isi penting daripada pelbagai bahan Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Menonton video tentang isu semasa untuk mengenal pasti gambaran umum dan isiisi penting dalam bahan tersebut. Contoh: Isu pencemaran alam dan isu penderaan kanak-kanak. Membaca senyap dan melengkapkan lembaran pengurusan grafik urutan peristiwa novel yang dibaca. Melengkapkan lembaran pengurusan grafik untuk mengkategorikan isi penting dan isi kurang penting.

M2 Mengenal pasti gambaran umu

7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton

7.1

1

7

3

21

0

10.0 Memahami dan memberikan Sinopsis novel respons peribadi tentang karya TED sastera Karangan pengalaman 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

10.1

10.1-Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan

Aras 1(ii)- Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita

1

1

3

3

0

8.2

8.2-Menyusun maklumat mengikut keutamaan

Aras 1(ii) -Menyusun maklumat mengikut keperluan

1

1

3

3

0

penyemakan dan penandaan penyemakan dan penandaan

penyemakan dan penandaan 1 penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 31 0.00

0 0

5

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Merentas Desa Kepentingan pencapaian kokurikulum Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

M3

0 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan Aras 1(iv)-Mengemukakan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang

0 Mewujudkan situasi perundingan yang menekankan ungkapan dan bahasa badan yang digunakan. Pelajar kemudian diminta mengulas maksud bahasa badan serta memek muka yang diperlihatkan. Berbincang untuk menentukan maklumat yang sesuai dan menyusun maklumat itu mengikut keperluan tugasan. Contoh: Kesan menghadiri kelas tuisyen. Bersoal jawab tentang tema dan persoalan, binaan plot dan teknik plot dalam karya. Sebagai variasi, jalankan aktiviti berutus surat antara rakan dalam kelas berdasarkan tajuk yang ditetapkan.

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan 1.4 mempererat hubungan mesra

1

3

3

9

0

7.2 10.0 Memahami dan memberikan Sinopsis novel respons peribadi tentang karya sastera 10.1 TED Karangan berdasarkan bahan rangsangan 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 12.3

Aras 2(i)- Meneliti dan mengutarakan fakta dan 7.2- Memahami dan menyatakan maksud perkataan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan sukar berdasarkan konteks yang sesuai 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif Aras 1(ii)-Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita Aras 1(iv)-Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan

2

3

2

6

0

1

1

3

3

0

1

1

3

3

0

penyemakan dan penandaan penyemakan dan penandaan

penyemakan dan penandaan 1 penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 25 0.00

0 0

6

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Sahabat Remaja Kepentingan hidup bermasyara-kat Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Mendengar rakaman atau menonton klip tayangan yang memperlihatkan penggunaan bahasa berlapis seperti perumpamaan, peribahasa, ungkapan dan kata-kata hikmat. Melalui perbincangan secara berpasangan murid menghuraikannya dengan perkataan sendiri. Melaksanakan aktiviti kerusi panas untuk membincangkan tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya prosa. Membina lembaran pengurusan grafik untuk menentukan isi yang sesuai dan sebaliknya bagi sesuatu tajuk penulisan. Berikan senarai isi yang bercampur antara isi yang sesuai dengan yang tidak sesuai.

M4

Kepentingan hidup bermasyaraka t

1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan 1.6 mesra

1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan Aras 2(ii)-Menyatakan hasrat dan harapan untuk beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan menjelaskan sesuatu perkara hubungan

2

3

2

6

0

Novel TED tema dan persoalan

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.4

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran

Aras1(v)- Mengemukakan jenis, ciri-ciri temadan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa Aras 2(iii)-Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang

1

1

3

3

0

Penulisan Surat kiriman 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif tidak rasmi dan bukan kreatif

12.2

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan

2

1

2

2

0

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 15 0.00

0 0

7

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Makanan dan Kesihatan Kesan pemakanan kepada tubuh FU: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam 2.1 perbincangan 2.2 Novel TED -watak dan perwatakan 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbicangan 2.2 Menghuraikan idea bernas secara kritis dan kreatif 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan 8.4 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau menolak pilihan Aras 3(ii)-Menjelaskan idea secara tersusun dengan spontan Aras 1(i)- Mengenal pasti isu dalam topik perbincangan untuk mencungkil idea Aras 1(iii)-Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Berbincang untuk menentukan maklumat yang sesuai dan menyusun maklumat itu mengikut keperluan tugasan. Contoh: Kesan menghadiri kelas tuisyen. Berbincang untuk menghuraikan maklumat bagi mendapatkan gambaran keseluruhan tentang sesuatu isu. Mengambil bahagian sebagai ahli panel untuk menghuraikan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi. Contoh: Jalan cerita, bahasa dan watak. Berbincang dalam kumpulan kecil untuk mengemaskinikan tugasan yang diberikan dengan menggabungkan maklumat terbaru. Contoh: Menyediakan teks ucapan.

M5 Kesan pemakanan kepada tubuh

3

3

1

3

0

1

3

3

9

0

10.6

1

1

3

3

0

8.0 Memproses maklumat untuk Ringkasan keperluan tertentu karangan dan pemahaman

8.4

Aras 1(i)- Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh

1

2

3

6

0

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 25 0.00 0.00

0 0

8

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu M6 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Makanan dan Kesihatan 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam 2.1 perbincangan Aras 1(ii)-Mengemukakan idea utama dan idea sokongan untuk menghuraikan pendapat Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Mendengar rakaman perbincangan sekumpulan aktivis masyarakat tentang isu semasa misalnya pencemaran alam, masalah pengguna, dan gejala merokok. Dalam kumpulan kecil, kemukakan isu semula dan kenal pasti idea yang menyokong isu berkenaan Membina peta minda yang memperlihatkan kefahaman tentang idea utama dan idea sokongan bagi topik perbincangan kumpulan. Membaca senyap dan melengkapkan lembaran pengurusan grafik urutan peristiw a cerpen yang dibaca. Berbincang tentang petikan karya bukan sastera untuk menghuraikan penggunaan diksi dan struktur ayat yang terdapat dalam petikan. Contoh: Istilah dalam pelabelan model/ilustrasi sains misalnya anggota manusia seperti kardiovaskular, kelenjar, dan bisep. Membina peta minda secara berkumpulan untuk penyampaian

2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbicangan

1

3

3

9

0

2.3 Novel TED - Plot 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

Aras 2(i)- Menghubungkaitkan idea utama dan idea 2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh sokongan untuk menjelaskan pandangan dan bukti 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan Aras 1(ii)-Mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita

2

3

2

6

0

10.6

1

1

3

3

0

Penulisan Karangan rencana

11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan 11.3 bukan kreatif

11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre

Aras 1(i)-Mengesan diksi dan pelbagai ragam ayat dalam karya bukan sastera

1

1

3

3

0

9.2

9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat

Aras 2(i)-Mengenal pasti dan menghuraikan penggunaan diksi dan struktur ayat dalam laras sejarah dan sains

2

1

2

2

0

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 27 0.00

0 0

9

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Nikmat Kemerdekaan Peranan untuk memajukan negara 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam 2.4 perbincangan 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan Aras 1(iv)-Mempertahankan pendapat dengan alasan yang wajar Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Membina peta minda yang memperlihatkan kefahaman tentang idea utama dan idea sokongan bagi topik perbincangan kumpulan. Menjalankan aktiviti teater pembaca dan menghuraikan gaya bahasa dalam puisi. Contoh: Inversi, metafora, simile dan personafikasi. Berbincang untuk menentukan maklumat yang sesuai dan menyusun maklumat itu mengikut keperluan tugasan. Contoh: Kesan menghadiri kelas tuisyen. Jelaskan kepada pelajar fungsi penanda wacana dengan membuat perbandingan antara perenggan yang mempunyai penanda w acana yang tepat dengan yang tidak tepat.

M7 Peranan untuk memajukan negara

1

3

0

3

9

0

10.0 Memahami dan memberikan Novel TED respons peribadi tentang karya sastera Gaya bahasa 10.6 Latar Penulisan Karangan berdasarkan bahan rangsangan

Aras 1(vii)-Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile dan personifikasi dalam karya

3

5

3

15

0

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.1

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi

Aras 1(v)-Menjelaskan maklumat untuk membuat kesimpulan awal

2

1

3

3

0

12.4

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren Aras 1(iii)-Menentukan isi-isi penting yang releven dengan tajuk penulisan

2

1

3

3

0

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 34 0.00

0 0

10

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kasih Sayang Kepentingan karya sastera 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam 2.5 perbincangan 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Murid mengemukakan tajuk bagi bahan rangsangan (gambar slaid atau rakaman) kemudian mengutarakan pendapat tentang tajuk tersebut berdasarkan soalan berpandu guru. Berbincang untuk menentukan maklumat yang sesuai dan menyusun maklumat itu mengikut keperluan tugasan. Contoh: Kesan menghadiri kelas tuisyen. Menghuraikan ciri, bentuk dan nada syair dan sajak dengan menggunakan peta minda, kemudian melengkapkan lembaran pengurusan grafik banding beza. Minta pelajar mengenal pasti dan menggariskan kata kunci yang terdapat dalam beberapa tajuk dan utarakan perbezaan kehendak tajuk-tajuk tersebut. Contoh kata kunci: Punca, faktor, kesan, akibat, dan langkah atau cara mengatasi. Menulis dialog berdasarkan tayangan drama/filem bisu. Kemudian, jalankan aktiviti ‘alih suara’.

M8

Kepentingan karya sastera

Aras 3(ii)- Menjelaskan idea secara tersusun dan spontan

3

3

1

1

3

1

8.1 Novel TED -Nilai dan pengajaran Penulisan - menulis dialog *unit 5* 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

Aras 1(i)- Menyusun maklumat mengikut keperluan

1

5

3

15

0

10.4

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran

Aras 1(v)- Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa.

1

1

3

3

0

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. 12.1

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, Aras 1(iv)- Membina ayat dalam perenggan untuk tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang menghasilkan surat kiriman tak rasmi /surat kiriman tepat, indah dan menarik rasmi, dialog dan karangan Aras 2(i)- Mengolah ayat berdasarkan isi penting untuk menghasilkan perenggan dialog dan cerita yang koheren

1

1

3

3

0

12.6

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

2

1

2

2

0

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 30 2.33

0 1

11

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu M9 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Industri Sukan di Malaysia 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 Aras 2(i)-Mengamati memek muka, suara dan bahasa 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa badan untuk memahami respons ketika berunding dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Menjalankan simulasi perundingan untuk menjayakan suatu projek kemasyarakatan. Dalam perundingan itu ada pihak yang memberikan komen yang positif terhadap pandangan yang diutarakan Cadangan projek: Gotong-royong membersihkan kaw asan taman perumahan. Menjalankan aktiviti ‘mestamu ‘ sajak yang dipilih. Kemudian, murid berbincang tentang maksud kata dan ungkapan yang tersurat dan tersirat berdasarkan sajak tersebut. Menjalankan aktiviti ‘ penulisan idea’ untuk menghuraikan w atak dan perw atakan dan latar masyarakat. Berbincang untuk menghuraikan maklumat bagi mendapatkan gambaran keseluruhan tentang sesuatu isu.

2

3

3

9

0

1. Cerpen ‘Tina’ 10.0 Memahami dan memberikan - Sinopsis respons peribadi tentang karya sastera 10.1 - Tema dan persoalan - Latar - Nilai / mesej 10.4 8.0 Memproses maklumat untuk Ringkasan keperluan tertentu karangan dan pemahaman

10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan

Aras 1(v)-Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa

1

5

3

15

0

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran 8.4 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau menolak pilihan

Aras 2(i)- Membincangkan tema, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya Aras 2(ii)-Meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu

2

1

2

2

0

8.4

2

1

2

2

0

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 32 0.00

0 0

12

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Industri sukan di Malaysia Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun Aras 1(iii)-Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Menulis rencana untuk memper lihatkan kesinambungan idea dengan melengkapkan lembaran pengurusan grafik. Membina peta minda secara berkumpulan untuk penyampaian ceramah dan ucapan serta menyediakan bahan edaran.

M10

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.3

1

3

3

9

0

8.4 Cerpen ‘Buku Catatan Farid Badrul’ - Sinopsis - Plot - Latar - Tema dan persoalan Penulisan Karangan berita

8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan Aras 2(i)- Mengemaskinikan maklumat dengan tertentu memasukkan input baru

2

1

2

2

0

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 10.6

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan

Aras 2(iii)-Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat

1

5

3

15

0

Melaksanakan aktiviti kerusi panas untuk membincangkan tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya prosa.

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.2

9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat

Aras 1(i)- Memilih kata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa, dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohesif

1

2

3

6

0

Mendengar rakaman petikan drama dan mencatatkan format dialog yang betul. Aplikasikan kemahiran merujuk kepada kamus dalam aktiviti ini misalnya menyatakan pelbagai makna bagi suatu perkataan dan makna yang sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan. Contoh: Dia (mencari/meneroka/mendapatkan/ menyelongkar/meraba) kunci rumahnya.

12.6

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang Aras 3(iv)-Membetulkan kesalahan pemilihan kata telah dihasilkan dan binaan ayat dalam teks

3

1

1

1

0

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 37 0.00

0 0

13

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Tanpa Vektor Hidup Sihat 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata 3.2 sepakat Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak Aras 2(ii)-Menyatakan persetujuan dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai beberapa penyataan oleh pihak lain dalam kata sepakat perundingan Aras 1(i)- Mengesan diksi dan pelbagai ragam ayat 11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan dalam karya bukan sastera sastera Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Merundingkan kewajaran perkara-perkara yang terkandung dalam kertas cadangan law atan ke tapak industri untuk diajukan kepada pengetua. Membaca senyap petikan bukan sastera untuk mengenal pasti diksi dan pelbagai ragam ayat dengan melengkapkan lembaran pengurusan grafik.

M11

2

3

2

6

0

11.1 1. Cerpen ‘Erti Kasih Makna Sayang’ - Sinopsis 10.0 Memahami dan memberikan - Nilai dan respons peribadi tentang karya sastera 10.4 pengajaran - Latar - Tema dan persoalan 10.6 Penulisan Karangan berdasarkan bahan rangsangan

1

3

3

9

0

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran

Aras 1(v)-Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa

1

5

3

15

0

Melaksanakan aktiviti kerusi panas untuk membincangkan tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya prosa.

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan

Aras 2(i)- Membincangkan tema, persoalan, nilai dan pengajaran dalam karya

2

1

2

2

0

Menjalankan aktiviti ‘ penulisan idea’ untuk menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat. Berikan beberapa sampel kesimpulan sebagai contoh. Berbincang dalam kumpulan kecil untuk mengemaskinikan tugasan yang diberikan dengan menggabungkan maklumat terbaru. Contoh: Menyediakan teks ucapan.

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.1

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi

Aras 1(v)-Menjelaskan maklumat untuk membuat kesimpulan awal Aras 2(i)- Mengemaskinikan maklumat dengan memasukkan input baru

1

1

3

3

0

8.3 Menyusun maklumat mengikut keutamaan 8.3

2

1

2

2

0

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 41 0.00

0 0

14

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu M12 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Keunikan Seni Warisan 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan 1.1 mesra 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh Aras 1(i)-Berbual tentang pengalaman diri dan diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan kegiatan harian dengan menggunakan sebutan, nada menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada dan intonasi yang sesuai yang sesuai Aras 2(i)-Mengemukakan hujah dan menegaskan 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan dibincangkan dengan cara bersahaja Aras 1(v)-Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa 1 3 3 Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 9 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 Berbual dalam kumpulan kecil berpandukan ungkapan untuk membenarkan pendapat rakan. Contoh ungkapan: “Ya, saya amat bersetuju.” , “Ya, kita bersependapat nampaknya.” Menjalankan aktiviti main peranan dalam diskusi tentang isu kenaikan harga barang atau isu dalam mesyuarat persatuan. Gunakan kata dan ungkapan yang menunjukkan penegasan pendirian. Melaksanakan aktiviti kerusi panas untuk membincangkan tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya prosa. Berbincang untuk menghuraikan maklumat bagi mendapatkan gambaran keseluruhan tentang sesuatu isu.

1.2 Cerpen Perbandingan 10.0 Memahami dan memberikan aspek sastera respons peribadi tentang – tema dan karya sastera persoalan Karangan ceramah 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

2

1

2

2

0

10.4

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat

1

5

3

15

0

9.2

Aras 2 (i)-Mendraf kerangka penyampaian ceramah dan ucapan dan bahan edaran yang sesuai

2

1

3

3

0

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 33 0.00

0 0

15

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Mengeratkan Persaudaraan Membuat pilihan / pertimbangan Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities)

M13

0

0 Membaca suatu petikan daripada beberapa akhbar tentang suatu isu semasa. Kemudian, pelajar membincangkan hal-hal yang diberikan penekanan oleh pengarang sama ada menyokong atau menolak isu berkenaan. Membincangkan suatu cadangan baru untuk melihat keistimewaan, kekuatan dan kelemahan cadangan tersebut dari pelbagai sudut. Minta pelajar mengenal pasti dan menggariskan kata kunci yang terdapat dalam beberapa tajuk dan utarakan perbezaan kehendak tajuk-tajuk tersebut. Contoh kata kunci: Punca, faktor, kesan, akibat, dan langkah atau cara mengatasi. Secara berpasangan, murid menambah ayat sekurang-kurangnya empat ayat (termasuk contoh) untuk mengembangkan isi dalam perenggan. Minta murid menggunakan penanda wacana yang betul. Membina lembaran pengurusan grafik untuk menentukan isi yang sesuai dan sebaliknya bagi sesuatu tajuk penulisan. Berikan senarai isi yang bercampur antara isi yang sesuai dengan yang tidak sesuai.

Membuat pilihan / pertimbangan

4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan

4.1

4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan Aras 1(i)-Mengesan dan mengemukakan penggunaan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan kata, ungkapan dan ayat untuk mengenal pasti masalah dan membuat keputusan kecondongan pendapat 4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan Aras 2(i)-Berbincang untuk mengesan kekuatan dan secara rasional dan adil bagi menyakinkan pihak yang kelemahan sesuatu perkara untuk membuat pilihan terlibat terbaik

1

2

3

6

0

4.2 Cerpen - Mengarang - tema dan persoalan - membina jalinan peristiwa 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 12.1

2

1

2

2

0

12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, Aras 1(i)-Mengenal pasti dan memahami kata kunci tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang yang terdapat dalam tajuk penulisan yang diberikan tepat, indah dan menarik

1

5

3

15

0

12.2 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan

Aras 2(i)-Mengolah ayat berdasarkan isi penting untuk menghasilkan perenggan dialog dan cerita yang koheren Aras 1(iv)-Membina ayat dalam perenggan untuk menghasilkan surat kiriman tak rasmi/surat kiriman rasmi, dialog dan karangan

2

2

2

4

0

Surat rasmi

12.3

12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif

1

2

3

6

0

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 37 0.00

0 0

16

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Mengeratkan Persaudaraan -Menghargai Khazanah Orang Asli 11.0 Menguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif 11.3 Aras 1(i)-Mengesan diksi dan pelbagai ragam ayat dalam karya bukan sastera Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Membaca senyap petikan bukan sastera untuk mengenal pasti diksi dan pelbagai ragam ayat dengan melengkapkan lembaran pengurusan grafik. Menjalankan situasi perundingan antara ketua tingkatan dalam mengambil keputusan untuk menolak cadangan meniadakan bakul sampah dalam kelas sempena kempen kebersihan sekolah. Salah seorang murid mengemukakan kesan jangka panjang yang meyakinkan sehingga keputusan yang diambil berubah. Menghuraikan ciri, bentuk dan nada drama dengan menggunakan peta minda, kemudian melengkapkan lembaran pengurusan grafik banding beza. Berikan beberapa sampel kesimpulan sebagai contoh.

M14 Menghargai Khazanah Orang Asli

11.3 Membandingkan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre

1

4

3

12

0

3.3

3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan

Aras 3(i)-Memberikan penjelasan tentang kesan jangka panjang sesuatu pendirian yang diambil untuk mempengaruhi keputusan rundingan

3

1

1

1

0

Drama Pengenalan drama - ciri-ciri drama Karangan berdasarkan bahan rangsangan

10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

10.4

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran

Aras 1(v)-Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa

1

5

3

15

0

8.4

Aras 1(v)-Menjelaskan maklumat untuk membuat 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan kesimpulan awal tertentu

1

1

3

3

0

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 35 0.00

0 0

17

1

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Peristiwa Bersejarah Menjelaskan pendapat 5.0 Memujuk dan mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 5.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan ungkapan dan ayat yang dapat memberikan kesan memujuk untuk mendapatkan sesuatu Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Pelajar membincangkan tajuk yang ada kaitannya dengan pengalaman. Contoh: Organisasi kelas dan kepentingannya. Tajuk diberikan awal agar murid bersedia dengan alasan yang jelas dan meyakinkan. Dalam usaha menarik lebih banyak penyertaan dalam Minggu Bahasa dan Sastera, murid membuat pengumuman yang menekankan idea tertentu. Menjalankan aktiviti teater pembaca dan menghuraikan gaya bahasa dalam puisi. Contoh: Inversi, metafora, simile dan personafikasi. Membuat latihan memberikan tanda baca yang betul bagi petikan. Kenalkan penggunaan tanda soal dan tanda petik yang betul. Aplikasikan kemahiran merujuk kepada kamus dalam aktiviti ini misalnya menyatakan pelbagai makna bagi suatu perkataan dan makna yang sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan. Contoh: Dia (mencari/meneroka/mendapatkan/ menyelongkar/meraba) kunci rumahnya.

M15

Menjelaskan pendapat

5.1

Aras 1(ii)-Menjelaskan pendapat dengan memberikan contoh-contoh yang mudah diterima

1

1

3

3

0

5.2 Drama 1. Sinopsis 2. Latar - masa - tempat Karangan Peribahasa 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan Aras 2(i)- Mengulang penyataan yang berkesan untuk untuk mempengaruhi pihak lain dalam pelbagai meningkatkan keyakinan situasi 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan Aras 1(iii)-Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi

2

3

2

6

0

10.6

1

5

3

15

0

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.4

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda Aras 1(vii)-Mengenal pasti kesilapan ejaan dan tanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren baca dalam penulisan

1

1

3

3

0

12.6

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Aras 3(iv)- Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks

3

1

1

1

0

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 32 0.00

0 0

18

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Peristiwa Bersejarah Mengulang Maksud Penyataan 5.0 Memujuk dan mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan Aras 1(ii)-Menjelaskan pendapat dengan memberikan untuk mempengaruhi pihak lain dalam pelbagai contoh-contoh yang mudah diterima situasi 5.3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan Aras 2(i)- Mengulang penyataan yang berkesan untuk meningkatkan keyakinan Aras 2(iii)-Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Mengemukakan contoh perbualan yang menarik dan mesra kepada murid dan meminta murid mencontohi atau meniru gaya perbualan yang diperdengarkan. Membina 10 ayat menggunakan 10 kata nama terbitan imbuhan awalan Dalam usaha menarik lebih banyak penyertaan dalam Minggu Bahasa dan Sastera, murid membuat pengumuman yang menekankan idea tertentu. Menjalankan aktiviti ‘ penulisan idea’ untuk menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat. Berbincang untuk menghuraikan maklumat bagi mendapatkan gambaran keseluruhan tentang sesuatu isu.

M16 Mengulang Maksud Penyataan

5.2

1

1

3

3

0

5.3 Drama 10.0 Memahami dan memberikan 1. Watak dan respons peribadi tentang perwatakan karya sastera - fizikal -sifat 8.0 Memproses maklumat untuk Ringkasan keperluan tertentu karangan dan pemahaman

2

3

2

6

0

10.6

2

5

2

10

0

8.4

8.4 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau menolak pilihan

Aras 1(i)- Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh

1

1

3

3

0

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 26 0.00

0 0

19

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Yang Indah Itu Bahasa Sajak ‘Ibu Negeriku’ 5.0 Memujuk dan mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu Aras 1(ii)-Menjelaskan pendapat dengan memberikan contoh- contoh yang mudah diterima Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Mengemukakan contoh perbualan yang menarik dan mesra kepada murid dan meminta murid mencontohi atau meniru gaya perbualan yang diperdengarkan. Mengambil bahagian sebagai ahli panel untuk menghuraikan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi. Contoh: Jalan cerita, bahasa dan watak. Menonton rakaman video pidato dan mencatat format pidato yang betul. Menonton iklan televisyen yang menarik dan mengenal pasti kapsyen dan maksudnya. Kemudian cipta kapsyen iklan barangan atau perkhidmatan secara berkumpulan.

M17

Sajak ‘Ibu Negeriku’ Drama 1. Plot – urutan cerita Karangan Pidato

5.3

5.3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan

1

7

3

21

0

10.6

Aras 1(iii)-Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa Dan puisi

1

5

3

15

0

9.3

12.2

Aras 1(i)- Mendraf kerangka edaran penyampaian 9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan wawancara dan pidato dan kerangka bahan edaran edaran untuk membuat pembentangan yang sesuai 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan Aras 3(i)-Menghasilkan pelbagai prosa termasuk laporan, pidato dan iklan

1

1

3

3

0

3

1

1

1

0

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 44 0.00

0 0

20

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu M18 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Angkatan Tentera Malaysia di Persada Antarabangsa 9.0 Menyampaikan maklumat untuk 9.3 tujuan tertentu Drama 1. Gaya bahasa 2. Nilai dan pengajaran 10.0 Memahami dan memberikan 10.4 respons peribadi tentang karya sastera Aras 1(iii)- Mendraf kerangka edaran penyampaian 9.3 Menyediakan kerangka penyampaian dan bahan wawancara dan pidato dan kerangka bahan edaran edaran untuk membuat pembentangan yang sesuai 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran Aras 1(v)-Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa 1 3 3 Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 9 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 Menonton rakaman video pidato dan mencatat format pidato yang betul. Melaksanakan aktiviti kerusi panas untuk membincangkan tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya prosa. Menjalankan aktiviti teater pembaca dan menghuraikan gaya bahasa dalam puisi. Contoh: Inversi, metafora, simile dan personafikasi. Berikan beberapa sampel kesimpulan sebagai contoh.

1

5

3

15

0

10.5 Karangan berdasarkan bahan rangsangan 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu 8.1

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur Aras 1(vii)-Menjelaskan penggunaan inversi, bunyi dalam puisi metafora, simile dan personifikasi dalam karya

1

1

3

3

0

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi

Aras 1(v)-Menjelaskan maklumat untuk membuat kesimpulan awal

1

2

3

6

0

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 37 0.00

0 0

21

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Indahnya Negaraku (Menegas-kan hujah) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Menjalankan simulasi perundingan untuk menjayakan suatu projek kemasyarakatan. Dalam perundingan itu ada pihak yang memberikan komen yang positif terhadap pandangan yang diutarakan Cadangan projek: Gotong-royong membersihkan kaw asan taman perumahan. Membina ayat yang gramatis dengan menggunakan kata penegas, kata nafi, kata pemeri dan kata arah Menjalankan main peranan dalam situasi menyelesaikan perbalahan. Guru menyenaraikan ungkapan yang sesuai digunakan dalam situasi tersebut. Menjalankan aktiviti ‘mestamu ‘ sajak yang dipilih. Kemudian, murid berbincang tentang maksud kata dan ungkapan yang tersurat dan tersirat berdasarkan sajak tersebut. Berbincang untuk menentukan maklumat yang sesuai dan menyusun maklumat itu mengikut keperluan tugasan. Contoh: Kesan menghadiri kelas tuisyen. Menonton iklan televisyen yang menarik dan mengenal pasti kapsyen dan maksudnya. Kemudian cipta kapsyen iklan barangan atau perkhidmatan secara berkumpulan

M19

Menegas-kan hujah

3.0 Berunding secara santun untuk 3.3 mendapat persetujuan dan kata sepakat

3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang releven

Aras 1(i)-Memberikan komen tentang sesuatu pandangan dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai untuk mengelak konflik

1

3

3

9

0

3.4 Prosa tradisional Pengenalan - ciri-ciri Sinopsis Karangan Laporan 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan

Aras 2(iii)-Menegaskan hujah dengan mengemukakan alasan yang munasabah

2

1

2

2

0

10.1

Aras 1(i)-Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi

1

5

3

15

0

8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu 8.2 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan

Aras 1(i)- Menentukan maklumat yang sesuai untuk sesuatu tugasan

1

1

3

3

0

12.6

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Aras 3(i)- Menghasilkan karya prosa termasuk laporan, pidato dan iklan

3

1

1

1

0

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 34 0.00

0 0

22

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu M20 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Sarawak Bumi Kenyalang 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan 1.4 mesra 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan Aras 1(iv)-Membalas hujah dalam suasana perbincangan secara harmoni Aras 2(i)- Mengemukakan hujah dan menegaskan pendirian dengan sopan tentang sesuatu topik yang dibincangkan dengan cara bersahaja 1 4 3 Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 12 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 Berbincang dalam kumpulan kecil tentang isu tertentu. Contoh: Penglibatan dalam sukan lasak. Galakkan murid memparafrasa pernyataan rakan sebelum mengutarakan kelemahan hujahnya. Menjalankan aktiviti main peranan dalam diskusi tentang isu kenaikan harga barang atau isu dalam mesyuarat persatuan. Gunakan kata dan ungkapan yang menunjukkan penegasan pendirian. Mengambil bahagian sebagai ahli panel untuk menghuraikan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi. Contoh: Jalan cerita, bahasa dan watak. Berbincang untuk menghuraikan maklumat bagi mendapatkan gambaran keseluruhan tentang sesuatu isu.

1.5 Prosa 10.0 Memahami dan memberikan Tradisional respons peribadi tentang 1. Watak dan karya sastera perwatakan 8.0 Memproses maklumat untuk Ringkasan keperluan tertentu karangan dan pemahaman

1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan 8.4 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau menolak pilihan

2

4

2

8

0

10.6

Aras 1(iii)-Menjelaskan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi

1

5

3

15

0

8.4

Aras 1(i)- Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh

1

2

3

6

0

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 45 0.00

0 0

23

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu M21 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Teknologi Binaan 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan mempererat hubungan 1.6 mesra 1.6 Menyatakan perasaan secara berterus terang dan Aras 1(iii)-Menjelaskan maksud sebenar penyataan beradab tentang sesuatu perkara untuk mengekalkan dalam teks hubungan 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks Aras 1(ii)-Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim berdasarkan konteks Aras 2(iii)-Menghuraikan watak dan perwatakan dan latar masyarakat Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Mendengar rakaman atau menonton klip tayangan yang memperlihatkan penggunaan bahasa berlapis seperti perumpamaan, peribahasa, ungkapan dan kata-kata hikmat. Melalui perbincangan secara berpasangan murid menghuraikannya dengan perkataan sendiri.Memberikan makna kata dan rangkai kata Merujuk kamus untuk memberi makna rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim selepas membaca petikan. Menjalankan lakonan spontan berdasarkan petikan karya dan membincangkan nilai dan pengajaran dalam karya. Membuat demonstrasi bagi sesuatu tugasan atau projek dengan menggunakan kata, frasa, rangkai kata, perbahasan dan pelbagai jenis ayat yang sesuai. Contoh: Menyediakan nasi lemak. Galakkan murid menggunakan simile dan peribahasa dengan merujuk kepada kamus dan tesaurus. Contoh: Hatinya pilu bagai ditusuk sembilu.

1

4

3

12

0

7.2 Prosa tradisional 1. Latar 2.Plot Karangan rencana 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

1

3

3

9

0

10.6

10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan

2

5

2

10

0

9.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu

9.2

Aras 1(i)-Memilih kata, frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat

1

1

3

3

0

12.2

Aras 2(iii)-Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang

2

1

2

2

0

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 40 0.00

0 0

24

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu M22 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Zaman Kegemilangan Melaka 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan 2.3 Aras 1(iii)-Memberikan pendapat dengan 2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh mengemukakan contoh yang sesuai dan bukti Aras 2(i)- Menghubungkaitkan idea utama dan idea sokongan untuk menjelaskan pandangan 1 5 3 Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 15 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 Membina peta minda yang memperlihatkan kefahaman tentang idea utama dan idea sokongan bagi topik perbincangan kumpulan. Murid mengemukakan idea sokongan yang bersesuaian dengan idea utama. Setelah itu, murid membandingkan kepelbagaian idea sokongan yang dikemukakan bagi idea utama tersebut dari segi kekuatan dan kelemahannya. Melaksanakan aktiviti kerusi panas untuk membincangkan tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya prosa. Berbincang secara berpasangan untuk menyemak dan membuat pindaan maklumat dalam karangan berdasarkan keperluan

2.4

2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan

2

1

2

2

0

Prosa tradisional 1. Tema dan persoalan Karangan berdasarkan bahan rangsangan

10.0 Memahami dan memberikan 10.4 respons peribadi tentang karya sastera 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran 8.7 Menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat dengan memberikan alasan yang kukuh

Aras 1(v)-Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa Aras 1(i)-Menentukan maklumat yang sesuai untuk sesuatu tugasan

1

5

3

15

0

8.7

1

1

3

6

0

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 42 0.00

0 0

25

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu M23 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Herba Malaysia FU: 7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 7.4 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran Aras 1(iv)-Membaca pantas secara imbasan dan untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat untuk bahan elektronik membuat tugasan Aras 1(iii)-Memberikan pendapat dengan 2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh mengemukakan contoh yang sesuai dan bukti 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan Aras 1(ii)-Meneliti dan menjelaskan aspek gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera Aras 1(vii)-Menjelaskan penggunaan inversi, metafora, simile dan personifikasi dalam karya Aras 1(i)- Menentukan maklumat yang sesuai untuk sesuatu tugasan 1 3 3 9 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 Membaca pantas secara imbuhan dan luncuran bertujuan mencari isi atau maklumat untuk menulis karangan. Contohnya karangan jenis perbincangan. Membina ayat dengan menggunakan keempat-empat pola ayat dasar Melakonkan aksi ketua pengaw as, pengetua atau ketua kampung dalam situasi perbincangan dengan orang baw ahannya tentang peranan masingmasing. Menjalankan aktiviti ‘mestamu’ sajak yang dipilih dan membincangkan aspek gaya bahasa, unsur asonansi dan aliterasi dalam sajak. Menjalankan aktiviti teater pembaca dan menghuraikan gaya bahasa dalam puisi. Contoh: Inversi, metafora, simile dan personafikasi. Berbincang untuk menentukan maklumat yang sesuai dan menyusun maklumat itu mengikut keperluan tugasan. Contoh: Kesan menghadiri kelas tuisyen. Membina lembaran pengurusan grafik untuk menentukan isi yang sesuai dan sebaliknya bagi sesuatu tajuk penulisan. Ber ikan senarai isi yang bercampur antara isi yang sesuai dengan yang tidak sesuai.

2.3 Prosa tradisional 1. Gaya bahasa FU: 11.0 Menguasai gaya bahasa dan 11.2 laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif 10.6

1

2

3

6

0

1

5

3

15

0

1

1

3

3

Karangan pendapat

FU: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.2

1

1

3

6

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang Aras 1(iii)-Menentukan isi-isi penting yang relevan telah Dihasilkan dengan tajuk penulisan 12.6 1 1 3 3

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 46 0.00

0 0

26

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu M24 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Herba Malaysia 7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 7.5 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan 7.6 Membezakan fakta dengan pandangan dalam bahan yang dirujuk 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran 8.4 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau menolak pilihan Aras 1(v)-Menyatakan maksud tersirat berdasarkan isi tersurat Aras 2(i)- Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai Aras 1(v)-Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa Aras 1(i) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh 1 3 3 9 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 Merumuskan maklumat daripada bahan grafik yang disediakan. Membaca dan menyenaraikan fakta dalam bentuk grafik dan menyatakan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai. Menghuraikan ciri, bentuk dan nada syair dan sajak dengan menggunakan peta minda, kemudian melengkapkan lembaran pengurusan grafik banding beza. Berbincang untuk menentukan maklumat yang sesuai dan menyusun maklumat itu mengikut keperluan tugasan. Contoh: Kesan menghadiri kelas tuisyen.

7.6 Prosa tradisional 1. Nilai / pengajaran 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

2

1

2

2

0

10.4

1

5

3

15

0

8.0 Memproses maklumat untuk Ringkasan keperluan tertentu karangan dan pemahaman

8.4

1

1

3

3

0

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 33 0.00

0 0

27

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu M25 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh Aras 1(iii)-Memberikan pendapat dengan dan bukti mengemukakan contoh yang sesuai 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan 10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi 1 6 3 18 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 Melakonkan aksi ketua pengawas, pengetua atau ketua kampung dalam situasi perbincangan dengan orang baw ahannya tentang peranan masing-masing. Menjalankan aktiviti sumbang saran dalam kumpulan kecil dan memperkatakan isu yang diutarakan dalam akhbar. Contoh: Peningkatan kadar kemalangan jalan raya pada musim perayaan. Menghuraikan ciri, bentuk dan nada syair dan sajak dengan menggunakan peta minda, kemudian melengkapkan lembaran pengurusan grafik banding beza. Melaksanakan aktiviti kerusi panas untuk membincangkan tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya prosa. Membuat latihan memberikan tanda baca yang betul bagi petikan. Kenalkan penggunaan tanda soal dan tanda petik yang betul. Aplikasikan kemahiran merujuk kepada kamus dalam aktiviti ini misalnya menyatakan pelbagai makna bagi suatu perkataan dan makna yang sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan. Contoh: Dia (mencari/meneroka/mendapatkan/ menyelongkar/meraba) kunci rumahnya.

Sungai Khazanah Berharga 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam 2.3 perbincangan

2.5

Aras 2(ii)-Meneroka pelbagai kemungkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah Aras 1(iv)-Menghuraikan ciri, bentuk dan nada pantun empat kerat, syair dan sajak Aras 1(iv)-Menghuraikan ciri, bentuk dan nada pantun empat kerat, syair dan sajak

2

6

2

12

0

Sajak 1. Bentuk sajak

10.0 Memahami dan memberikan 10.1 respons peribadi tentang karya sastera 10.3

1

1

3

3

0

1

4

3

12

0

Karangan Syarahan

12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

12.4

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda Aras 1(vii)-Mengenal pasti kesilapan ejaan dan tanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren baca dalam penulisan 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan Aras 3(iv)- Membetulkan kesalahan pemilihan kata dan binaan ayat dalam teks

1

1

3

3

0

12.6

3

1

1

1

0

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 53 0.00

0 0

28

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu M26 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Industri Pembuatan Bot dan Perahu 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan 3.1 dan kata sepakat Aras 1(i)-Memberikan komen terhadap pandangan 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding sesuai untuk mengelakkan konflik Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Menjalankan simulasi perundingan untuk menjayakan suatu projek kemasyarakatan. Dalam perundingan itu ada pihak yang memberikan komen yang positif terhadap pandangan yang diutarakan Cadangan projek: Gotong-royong membersihkan kaw asan taman perumahan. Menulis rencana untuk memper lihatkan kesinambungan idea dengan melengkapkan lembaran pengurusan grafik. Melaksanakan aktiviti kerusi panas untuk membincangkan tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya prosa. Berikan beberapa sampel kesimpulan sebagai contoh. Berbincang dalam kumpulan kecil untuk mengemaskinikan tugasan yang diberikan dengan menggabungkan maklumat terbaru. Contoh: Menyediakan teks ucapan.

1

5

3

15

0

8.2 Sajak tema dan persoalan Karangan berdasarkan bahan rangsangan 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan

Aras 1(ii)- Menyusun maklumat mengikut keperluan Aras 1(v)-Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa Aras 1(v)-Menjelaskan maklumat untuk membuat kesimpulan awal Aras 2(i)- Mengemaskinikan maklumat dengan memasukkan input baru

1

4

3

12

0

10.4

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi

1

1

3

3

0

8.1

1

1

3

3

0

8.3

8.3 Membuat pertimbangan secara teliti terhadap maklumat yang telah disusun

2

1

2

2

0

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 39 0.00

0 0

29

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu M27 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Bintang di Lautan 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan 3.1 dan kata sepakat 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa Aras 2(i)-Mengamati memek muka, suara dan bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding badan untuk memahami respons ketika berunding 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran Aras 1(iv)-Mengubahsuaikan maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan idea Aras 1(v)-Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa 2 1 2 Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 2 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 0 Mew ujudkan situasi perundingan yang menekankan ungkapan dan bahasa badan yang digunakan. Pelajar kemudian diminta mengulas maksud bahasa badan serta memek muka yang diperlihatkan. Berbincang untuk menghuraikan maklumat bagi mendapatkan gambaran keseluruhan tentang sesuatu isu. Melaksanakan aktiviti kerusi panas untuk membincangkan tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya prosa. Membuat latihan memberikan tanda baca yang betul bagi petikan. Kenalkan penggunaan tanda soal dan tanda petik yang betul. Secara berpasangan, murid menambah ayat sekurang-kurangnya empat ayat (termasuk contoh) untuk mengembangkan isi dalam perenggan. Minta murid menggunakan penanda wacana yang betul.

8.4 Sajak 1. Nilai dan pengajaran 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera

1

3

3

9

0

10.4

1

5

3

15

0

Cerita fiksyen 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif Sains dan bukan kreatif

12.4

12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda Aras 1(vii)-Mengenal pasti kesilapan ejaan dan tanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren baca dalam penulisan Aras 2(i)- Mengolah ayat berdasarkan isi penting untuk menghasilkan perenggan dialog dan cerita yang koheren

1

2

3

6

0

12.6

12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

2

1

2

2

0

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 38 0.00

0 0

30

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu M28 Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Meniti Alaf Siber 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan 3.3 dan kata sepakat Aras 1(i)-Memberikan komen tentang sesuatu pandangan dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai untuk mengelakkan konflik Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Menjalankan simulasi perundingan untuk menjayakan suatu projek kemasyarakatan. Dalam perundingan itu ada pihak yang memberikan komen yang positif terhadap pandangan yang diutarakan Cadangan projek: Gotong-royong membersihkan kaw asan taman perumahan.

3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan

1

5

3

15

0

Puisi Tradisional Pengenalan perbanding-an 10.0 Memahami dan memberikan pantun dan respons peribadi tentang syair karya sastera 2. Maksud pantun Ringkasan 8.0 Memproses maklumat untuk karangan dan keperluan tertentu pemahaman

10.5

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur Aras 1(iii)-Menjelaskan aspek yang menarik dalam bunyi dalam puisi karya prosa dan puisi

1

2

3

6

0

Mengambil bahagian sebagai ahli panel untuk menghuraikan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi. Contoh: Jalan cerita, bahasa dan watak.

8.4

8.4 Menyemak semula maklumat dan memutuskan sama ada hendak menerima, menambah, atau menolak pilihan

Aras 1(i)- Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh

1

2

3

6

0

Berbincang untuk menentukan maklumat yang sesuai dan menyusun maklumat itu mengikut keperluan tugasan. Contoh: Kesan menghadiri kelas tuisyen.

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 31 0.00

0 0

31

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Angkasa Raya (Mengesan Kecondongan Pendapat) Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Membaca suatu petikan daripada beberapa akhbar tentang suatu isu semasa. Kemudian, pelajar membincangkan hal-hal yang diberikan penekanan oleh pengarang sama ada menyokong atau menolak isu berkenaan. Membincangkan suatu cadangan baru untuk melihat keistimew aan, kekuatan dan kelemahan cadangan tersebut dari pelbagai sudut. Mengambil bahagian sebagai ahli panel untuk menghuraikan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi. Contoh: Jalan cerita, bahasa dan watak. Membuat latihan memberikan tanda baca yang betul bagi petikan. Kenalkan penggunaan tanda soal dan tanda petikan yang betul. Secara berpasangan, murid menambah ayat sekurang-kurangnya empat ayat (termasuk contoh) untuk mengembangkan isi dalam perenggan. Minta murid menggunakan penanda w acana yang betul.

M29

4.0 Membuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 4.1

4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan Aras 1(i)-Mengesan dan mengemukakan penggunaan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan kata, ungkapan dan ayat untuk mengenal pasti masalah dan membuat keputusan kecondongan pendapat 4.2 Menjelaskan dan membuktikan pertimbangan Aras 2(i)-Berbincang untuk mengesan kekuatan dan secara rasional dan adil bagi meyakinkan pihak yang kelemahan sesuatu perkara untuk membuat pilihan terlibat terbaik

1

4

3

12

0

4.2 Puisi tradisional 1. Maksud 10.0 Memahami dan memberikan syair respons peribadi tentang 2. Syair karya sastera - isi - gaya bahasa 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif Karangan dan bukan kreatif Perbahasan

2

4

2

8

0

10.5

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur Aras 1(iii)-Menjelaskan aspek yang menarik dalam bunyi dalam puisi karya prosa dan puisi

1

5

3

15

0

12.2

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan 12.6 Mengedit dan memurnikan sesuatu karya yang telah dihasilkan

Aras 1(vii)-Mengenal pasti kesilapan ejaan dan tanda baca dalam penulisan Aras 2(i)- Membuat pengubahsuaian idea dan organisasi karangan untuk membina perenggan yang seimbang

1

1

3

3

0

12.6

2

1

2

2

0

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 44 0.00

0 0

32

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Salam Perpisahan Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan Aras 1(ii)-Menjelaskan pendapat dengan memberikan untuk mempengaruhi pihak lain dalam pelbagai contoh-contoh yang mudah diterima situasi 5.3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain Aras 2(i)- Mengulang penyataan yang berkesan untuk meningkatkan keyakinan Aras 1(v)-Mengemukakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa Aras 3(i)- Merumuskan maklumat dengan memberikan alasan yang dapat diterima Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Pelajar membincangkan tajuk yang ada kaitannya dengan pengalaman. Contoh: Organisasi kelas dan kepentingannya. Tajuk diberikan aw al agar murid bersedia dengan alasan yang jelas dan meyakinkan. Dalam usaha menarik lebih banyak penyertaan dalam Minggu Bahasa dan Sastera, murid membuat pengumuman yang menekankan idea tertentu. Melaksanakan aktiviti kerusi panas untuk membincangkan tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya prosa. Merumuskan maklumat yamg terdapat dalam bahan grafik dengan alasan yang munasabah.

M30

Menjelaskan pendapat

5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk 5.2 melakukan sesuatu

1

3

3

9

0

5.3 Puisi tradisional - Nilai dan pengajaran Karangan berdasarkan bahan rangsangan 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu

2

2

2

8

0

10.4

10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran nilai dan pengajaran

1

2

3

6

0

8.1

8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi

3

1

1

1

0

Penyemakan dan penandaan Penyemakan dan penandaan

Penyemakan dan penandaan 1 Penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 28 0.00 0.00

0 0

33

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) (STANDARD MINIMUM TUGAS AKADEMIK GURU - SMTAG)

GURU MENGAJAR TINGKATAN JANGKA MASA

CIK WAN SUHAIDAWATI TINGKATAN 2

Item Minggu Bidang Pembelajaran (Learning Specifications) Salam Perpisahan (Menjelaskan pendapat) 5.0 Memujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk 5.1 melakukan sesuatu 5.3 pantun 2 kerat 10.0 Memahami dan memberikan pantun 4 kerat respons peribadi tentang karya sastera Karangan Ucapan 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 5.1 Berbicara dan merayu dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang dapat memberikan kesan memujuk untuk mendapatkan sesuatu 5.3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain Aras 1(i)-Memilih dan mengungkapkan kata-kata yang manis dan memikat untuk mencetuskan minat serta memperlihatkan sikap ramah-tamah Aras 2(i)-Mengulang penyataan yang berkesan untuk meningkatkan keyakinan Kod HSP Hasil Pembelajaran (Learning Outcomes) Huraian Hasil Pembelajaran Standard Aras (Level) Minimum (s) Pencapaian (a) Pemberat (w) Prestasi Standard (sw) 0 Prestasi Guru Cadangan Aktiviti Pembelajaran (Learning Suggested (aw) Activities) 0 Mengemukakan contoh perbualan yang menarik dan mesra kepada murid dan meminta murid mencontohi atau meniru gaya perbualan yang diperdengarkan. Dalam usaha menarik lebih banyak penyertaan dalam Minggu Bahasa dan Sastera, murid membuat pengumuman yang menekankan idea tertentu. Mengambil bahagian sebagai ahli panel untuk menghuraikan aspek yang menarik dalam karya prosa dan puisi. Contoh: Jalan cerita, bahasa dan watak. Membina lembaran pengurusan grafik untuk menentukan isi yang sesuai dan sebaliknya bagi sesuatu tajuk penulisan. Ber ikan senarai isi yang bercampur antara isi yang sesuai dengan yang tidak sesuai. Secara berpasangan, murid menambah ayat sekurang-kurangnya empat ayat (termasuk contoh) untuk mengembangkan isi dalam perenggan. Minta murid menggunakan penanda w acana yang betul.

M31

1

2

3

6

0

2

2

2

4

0

10.5

10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur Aras 1(iii)-Menjelaskan aspek yang menarik dalam bunyi dalam puisi karya prosa dan puisi

1

5

3

15

0

12.2

12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan

Aras 1(iii)- Menentukan isi-isi penting yang relevan dengan tajuk

1

1

3

3

0

12.4

Aras 2(i)- Membuat pengubahsuaian idea dan 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda organisasi karangan untuk membina perenggan yang wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren seimbang

2

1

2

2

0

penyemakan dan penandaan penyemakan dan penandaan

penyemakan dan penandaan 1 penyemakan dan penandaan 2

1

0

4

4 34 0.00 0.00

0 0

33

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times