PENGHARGAAN Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh. Bersyukur ke hadrat Allah s.w.

t kerana dengan berkat taufik dan hidayah-Nya, tugasan Kerja Kursus Pendek Bahasa Melayu 1 ini dapat disiapkan tepat pada waktunya. Sekalung penghargaan dan ucapan ribuan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang sudi dan telah memberikan kerjasama yang jitu dalam usaha menyempurnakan tugasan ini, terutamanya kepada pensyarah pembimbing kami, Encik Mohammad Shamsudin bin Jamiran kerana telah memberikan teguran dan tunjuk ajar kepada kami untuk menghasilkan hasil tugasan yang mantap dan sempurna. Tidak lupa kepada semua pensyarah di Jabatan Pengajian Melayu yang turut membantu dalam melaksanakan tugasan ini. Selain itu, jutaan terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan atas kerjasama dan tunjuk ajar sepanjang penyempurnaan kerja kursus ini. Dalam usaha melaksanakan tugasan ini, sudah pasti setiap individu menginginkan hasil yang terbaik. Kami juga tidak terkecuali dan kami telah berusaha memberikan sepenuh komitmen dan dedekasi bagi memastikan tugasan ini dapat dihasilkan mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Namun sebagai manusia biasa, kami tidak terlepas daripada melakukan kesilapan, Kami memohon maaf di atas segala kecacatan ataupun ketidaksempurnaan yang terdapat dalam ini. Insyaallah, segala teguran dan kesilapan yang dilakukan akan kami jadikan pengajaran di masa hadapan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu dari diri kami sendiri. Sekian, terima kasih.

1

.

BIL 1

TARIKH 13.7.2008

TUGASAN Menerima soalan tugasan Berbincang tentang skop soalan bersama pensyarah

2 3 4 5 6 7 8 9

15.7.2008 16.7.2008 19.7.2008 20.7.2008 23.7.2008 26.7.2008 9.8.2008 20.8.2008

Mencari maklumat di pepustakaan dan internet Berbincang tentang sistem keselarasan vokal Bebincang tentang pengecualian keserasan vokal Berbincang tentang ejaan kata serapan Mencari teks Menaip tugasan Penyemakan terakhir tugasan Menyerah tugasan

2

PENGENALAN

3

SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU Penyelarasan dan Perlaksanaan Ejaan Rumi Sistem ejaan bahasa Melayu telah diperkenalkan pada tahun 1904 dan diumumkan penggunaannya secara rasmi pada 16 Ogos 1972. Ini adalah hasil persetujuan dan kesepakatan bersama Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia. Sistem ejaan tersebut adalah seperti berikut: (i) (ii) (iii) (iv) Huruf vokal: a, e, i, o, u Huruf diftong: ai, au, oi Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal Huruf konsonan gabungan: gh, kh, ny, ng, sy

4

Huruf Vokal Dalam bahasa Melayu terdapat enam fonem atau bunyi vokal standard. Hurufhuruf yang melambangkan fonem-fonem tersebut ialah a, e, i, o, u seperti yang di senaraikan di dalam jadual di bawah. Huruf a e Fonem [a] [ə] [e] i o u [i] [o] [u] di depan api emak ekor ini orang ular di tengah baldi senak ketak silap kotak tuna di belakang alpa simile tauge siri pidato buku

Huruf Konsonan 5

Dalam bahasa Melayu ada 25 fonem konsonan yang dilambangkan oleh 26 huruf, seperti rajah di bawah: Bunyi /b/ /c/ /d/ /f/ /g/ /ğ/ /h/ /j/ /k/ /x/ /l/ /m/ /n/ /ŋ/ Huruf b c d f g gh h j k kh l m n ng di depan budaya cukup duda fasik gula ghaib haruan jala kata khusus lepas malam nila ngilu di tengah sabut baca tiada tafsir jaga maghrib baham puja siksa akhlak balas simili hendak tangan di belakang biadab Mac abad khilaf ladung mubaligh buah kolaj kotak tarikh misal ladam tahun pusing

6

/ń/ /p/ /q/ /r/ /s/ /ś/ /t/ /v/ /w/ /y/ /z/

ny p q r s sy t v w y (i) (ii) z x

nyala palang Qur’an ramai sumpah syarikat tepi vitamin walau yakni zalim xenon

punya bapa wuquf berahi basi isytihar bata universiti bawa dayung lazat -

lap buraq litar emas Quraisy dekat lafaz -

Huruf Diftong

7

Dalam bahasa Melayu ada tiga fonem diftong yang dilambangkan oleh gabungan dua huruf seperti dalam rajah di bawah: Bunyi /ai/ Huruf ai di depan aising di tengah ghairah trailer /au/ au aurat saudara limau di belakang pandai

/oi/

oi

oidium

boikot

dodoi

Pola Suku Kata Setiap suku kata bahasa Melayu dilambangkan oleh satu bunyi vokal. Vokal itu dapat didahului atau diikuti oleh konsonan. Dari segi ejaan, terdapat sebelas pola suku kata dalam 8 bahasa Melayu seperti contoh dibawah :

i) Empat jenis pola umum suku kata yang terdapat pada kebanyakan kata dasar bahasa Melayu.

Bil 1 2 3 4

Pola V VK KV KVK

Contoh Penggunaan i-bu, gu-a er-ti, ma-in ra-kit, ba-tu pin-tu, hi-lang

9

SISTEM KESELARASAN HURUF VOKAL Keselarasan vokal bererti kesesuaian dua vokal yang membina dua suku kata pada kata dasar, iaitu pasangan di antara huruf vokal pada suku kata pra-akhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. Pola Keselarasan Huruf Vokal (i) (ii) (iii) Keselarasan antara dua huruf vokal pada kata dasar. Kata dasar mestilah berakhir dengan suku kata tertutup. Bagi kata yang mengandungi suku kata lebih daripada dua, yang terlibat dengan sistem keselarasan huruf vokal hanyalah dua suku kata terakhir sahaja.

10

Sistem keselarasan huruf vokal memberikan erti, antara lain, seperti yang berikut: (i) Huruf vokal e taling atau o di kata ekasuku tidak berubah apabila kata tersebut diimbuhi awalan yang mengandungi huruf vokal e pepet. Contohnya: Bom: mengebom bukan mengebum Syor: mengesyorkan bukan mengesyurkan (ii) Huruf vokal e taling atau o dimana-mana suku kata terbuka tidak berubah sekiranya digunakan huruf vokal a, e pepet, i atau u di suku kata sebelumnya. Contohnya: belerang daerah semboyan kaedah temberang kecewa mereka pendekar (iii) kuno pidato sekolah semoga kelopak anggota gelora selera

Huruf vokal a di suku kata akhir tidak mengubah atau mempengaruhi huruf vokal e taling atau o di suku kata sebelumnya. Contohnya: e-a: beta cetak gelenggang

11

meja reka sewa

dewan dendang semak

selempang selendang seterendak

o-a:

bola kota ronda rongga

borang hormat johan rosak

berontak gelombang keronsang terompah

(iv)

Huruf vokal e taling dan o yang membentuk pasangan keselarasan ee, e-o, o-e, dan o-o tidak berubah kerana tidak dapat dipengaruhi oleh huruf vokal a, e pepet, i atau u di suku kata sebelumnya. Contohnya: e-e: e-o: o-e: o-o: cerewek, kelengkeng, tempeleng kerekot, pelecok, selekoh celoreng, kerobek, temponek ceroboh, kelompok, pelopor

12

Dalam sistem ejaan Rumi sekarang, terdapat 18 pola keselarasan vokal mengikut sistem ejaan baru bahasa Melayu, iaitu: Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Suku praakhir A A A e (pepet) e (pepet) e (pepet) e (taling) e (taling) e (taling) I I I O O O U U U kata Suku kata Akhir Contoh Penggunaan Tertutup a i u a i u a e (taling) o a i u a e (taling) o a i u asal alih asuh emas betik belut elak belek elok bilah intip pikul otak oleh obor ulat ulit untuk talak tarik batuk kelam ketil telur dewan gelek belok kilang pilih ribut borang boleh borong bulat kulit buluh halaman parit paruh selam lebih perut perang leceh telor selinap sisih tidur sekolah celoteh kelompok ketupat putih seluruh

Daripada 18 pola itu, ada 8 pola yang berupa pola-pola yang berubah dari sitem ejaan Rumi lama (sebelum tahun 1972). Dasar mengenai perubahan ini menetapkan supaya digunakan huruf vokal i atau u di suku kata akhir tertutup sekiranya digunakan huruf vokal a, e pepet, i, u di suku kata praakhir.

13

BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ejaan Rumi Lama Pola ejaan a – e taling a–o e pepet – e taling e pepet – o i – e taling i–o u – e taling u–o

contoh aleh batok lebeh tempoh pileh tidor usek untong

Ejaan Rumi sekarang Pola ejaan Contoh a–i a–u e–i e–u i–i i–u u–i u–u Alih Batuk Lebih Tempuh Pilih Tidur Usik Untung

Kata-kata yang mengalami perubahan tersebut biasanya mengandungi huruf konsonan akhir h, k, ng atau r Mengenai pola-pola keselarasan huruf vokal yang tidak berubah daripada sistem ejaan lama, dasar keselarasan huruf vokal menetapkan supaya digunakan huruf vokal e taling atau o di suku kata akhir tertutup sekiranya digunakan huruf vokal e taling atau o juga di suku kata praakhir. BIL. 1. 2. 3. 4. Pola Ejaan e taling – e taling e taling – o o – e taling o–o Contoh leceh, gelek, teleng, keledek, selekeh tempoh, belok, telor, selekoh, kerekot oleh, boleh, ponteng, celoteh, celoreng obor, pokok, borong, kelompok, seloroh

KEKECUALIAN KESELARASAN HURUF VOKAL Kekecualian keselarasan vokal berlaku pada kata-kata asing, khususnya bahasa-bahasa di Nusantara dan bahasa Inggeris. Prinsip kekecualian vokal

14

sama dengan prinsip keselarasan huruf vokal. Pola-pola kekecualian yang dimaksudkan adalah seperti berikut: Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Pola Vokal a-e taling a-o e pepet – e taling e pepet – o i-e taling i-o u-e taling u-o a-e pepet e taling e taling-u e pepet – e pepet i-e pepet o-i o-u u-e pepet e taling – e pepet o-e pepet Contoh Bahasa Contoh Inggeris kabaret atom gabenor simen diftong subjek kupon teater hipotesis petroleum artikel fosil bonus skuter meter Oktober Bahasa panel faktor interkom tiket transistor dokumen konduktor objektif spektrum filem hipokrit forum

Nusantara aneh kaget pamer calon lapor perabot gembleng bendok jempol imlek ijon pilon tulen ulet bunglon lelucon pakem demdem pepet iseng lumer

PRINSIP KESELARASAN HURUF VOKAL Prinsip keselarasan huruf vokal hanya berlaku pada kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup. Suku kata tertutup ialah suku kata akhir dalam sesuatu kata dasar yang berakhr dengan huruf konsonan.

15

16

Bagi perkataan yang mendapat imbuhan (imbuhan awal, imbuhan akhir atau imbuhan awal dan akhir) hanya kata dasar saja yang diambil kira (kata dasar praakhir dan akhir).

17

Perkataan yang suku kata akhirnya adalah suku kata terbuka tidak tertakluk kepada hukum keselarasan huruf vokal. Suku kata akhir terbuka ialah suku kata akhir dalam dalam sesuatu kata dasar yang berakhir dengan huruf vokal (a, e, i, o dan u ).

18

19

EJAAN KATA SERAPAN Ejaan Kata Serapan Daripada Bahasa Inggeris dan Bahasa-bahasa Eropah Penyesuaian ejaan bagi kata serapan daripada bahasa Inggeris dan bahasabahas Eropah yang lain yang ditulis dengan huruf Roman dibuat menurut peraturan penyesuaian huruf seperti dalam daftar contoh yang di bawah: BIL. 1. 2. 3. 4. BAHASA INGGERIS A Ae Ae Ai BAHASA MELAYU a ae e ai CONTOH PENGGUNAAN abstract: abstrak plate: plat aerial: aerial aerograph: aerograf aesthetics: estetik haematite: hematit aileron: aileron trailer: trailer 5. Au au automatic: automatik

20

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

B, bb C C, cc Cc ch Ch, cch D, dd e ea ea ee ei eo eu F, ff G, gg h i ia

b s k ks s k d e ea i i ei eo eu f g h i ia

auditorium: auditorium barbecue: barbeku lobby: lobi cent: sen cylinder: silinder carbon: karbon classic: klasik accent; aksen vaccin: vaksin echelon: eselon machine: mesin cholera: kolera technique: teknik dividend: dividen effective: efektif system: sistem bearing: bearing idealist: idealis beaker: bikar grease: gris beer: bir jamboree: jambori atheist: ateis protein: protein geometry: geometri stereo: stereo europium: europium petroleum: petroleum factor: faktor traffik: trafik geology: geologi aggressive: agresif harmony: harmoni hotel: hotel identity: identiti textile: tekstil dialect: dialek

21

25. 26. 27. 28.

ie Ie Io Ie

i ai io ie

criteria: kriteria calorie: kalori pie: pai iodine: iodin diesel: diesel tieceron: tieseron

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Iu J, jj K, kk Kh L, ll M, mm N, nn Ng O Oa Oe Oi Oo Oo Ou ou P, pp ph

iu j k kh l m n ng o o e oi oo u au u p f

premium: premium stadium: studium journal:jurnal jury: juri kilo: kilo khaki: khaki liberalism: liberalisme pill: pil mammal: mamalia optimism: optimisme neon: neon tennis: tenis congress: kongres linguistick: linguistik operator: operator orthodox: ortodoks cardboard: kadbod coat: kot foetus: fetus gonorrhoea: gonorea alkaloid: alkaloid duboisine: diboisin zoo: zoo cartoon: kartun kangaroo: kanggaru accountant: akauntan pound: paun coupon: kupon apple: epal passport: pasport graph: graf

22

phoneme: fonem 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. q R, rr rh S, ss sc sc sch T, tt th u ua ue Ue Ue Ui Uo Uu V k r r s s sk sk t t u ua u digugurkan ue ui uo u v quality: kualiti technique: teknik lorry: lori recruit: rekrut rhetoric: retorik rhythm: ritma express: ekspres status: status proscenium: prosenium science: sains scooter: skuter telescope: teleskop scheme: skim scholastic: skolastik battery: bateri tractor: traktor anthropology: antropologi theory: teori republic: republik unit: unit aquarium: akuarium dualism: dualisme accrue: akru tissue: tisu catalogue: katalog cheque: cek duet: duet annuity: anuiti equinox: ekuinoks quorum: kuorum quota: kuota continuum: kontinum vacuum: vakum novel: novel university: universiti 23

65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

W Wh X X Y Y Z,zz

w w ks x i y z

kiwi: kiwi wire: wayar whisky: wiski whistle: wisel express: ekspres taxi: teksi xenon: xenon dynasty: dinasti psychology: psikologi royalty: royalti yankee: yangki jazz: jaz zodiac: zodiak

Bagi penyesuaian ejaan daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah lain yang ditulis dengan huruf Roman, yang dipentingkan ialah bentuk ejaan atau bentuk visualnya. Oleh itu, perubahan fonem asing ke dalam bahasa Melayu telah dilakukan apabila diperlukan sahaja. Contohnya: Bahasa Inggeris carbon cartoon conductor dialogue institute structure Bahasa Melayu jadi karbon bukan " kartun " " konduktor " " dialog " " institut " " struktur "

kaban katun kondakter dailog institiut strakcer

Lebih-lebih lagi untuk menulis istilah seperti antropologi, sosialisme dan psikologi.

24

Kata serapan daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain adalah dikecualikan daripada peraturan sistem keselarasan huruf vokal menurut Sistem Ejaan Baru. Contohnya: Bahasa Inggeris atom bonus fossil pistol Bahasa Melayu tetap atom bukan atum " bonus " bonos, bunus jadi fosil " fosel, fusil tetap pistol " pestol, pistul

8.4 Ejaan gugus konsonan yang terdapat dalam bahasa Inggeris dan bahasabahasa Eropah yang lain diterima dan dikekalkan bentuknya ke dalam bahasa Melayu dengan beberapa penyesuaian. Contohnya: 1. Penulisan gugus konsonan di awal kata (atau awal suku kata) seperti contohnya yang berikut: Bahasa Inggeris bl- block br- brake chl- chlorophyll chr- chronology cl- clinic cr- credit dr- drama flflora frfranc gl- glucose gr- gravity kn- knot kr- krone pl- plumbum pr- practical ps- psychology pt- ptomaine sc- scandal sch- scheme Bahasa Melayu jadi bl- blok " br- brek " kl- klorofil " kr- kronologi " kl- klinik " kr- kredit " dr- drama " fl- flora " fr- franc " gl- glukosa " gr- grativi " kn- knot " kr- krone " pl- plumbum " pr- praktis " ps- psikologi " pt- ptomain " sk- skandal " sk- skim;skema

25

scrskslsnspsphsprsqststrtrtz-

script ski slang snooker spectrum sphere spring squadron stable structure tragedy tzar

" " " " " " " " " " " "

skrskslsnspsfsprskststrtrtz-

skrip ski slanga snuker spektrum sfera spring skuadron stabil struktur tragedi tzar

Catatan: Sebagai kekecualian bagi peraturan mengenai gugus konsonan seperti yang disebut di atas, beberapa kata tertentu telah diterima menurut ejaan lama yang menggunakan huruf e pepet. Kata-kata yang telah ditetapkan ejaannya oleh Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia itu termasuklah yang berikut: Bahasa Inggeris class club glass grant plan stamp Bahasa Melayu kelas bukan klas kelab " klab, klub gelas " glas geran " gran pelan " plan setem " stem

jadi " " " " "

Penulisan huruf gugus konsonan di akhir kata (atau akhir suku kata) bagi kata yang diterima bentuk gugus konsonannya seperti contohnya yang berikut:

26

Bahasa Inggeris -lf golf -lt cobalt -nce science -nk bank -ps forceps -rd standard -rm chloroform -rt consert -x complex -xt text

Bahasa Melayu jadi -lf golf " -lt kobalt " -ns sains " -nk bank " -ps forseps " -rd standard " -rm kloroform " -rt konsert " -ks kompleks " -ks teks

1. Huruf gugus konsonan di akhir kata dalam bahasa Inggeris yang disesuaikan dengan penambahan huruf vokal dalam bahasa Melayu seperti contohnya yang berikut: Bahasa Inggeris -ct fact -gm paradigm -ism nationalism -sm plasm Bahasa Melayu jadi -kta fakta " -gma paradigma " -isme nasionalisme " -sma plasma

Kata daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain yang sudah terserap dalam bahasa Melayu dikekalkan ejaannya menurut kaedah ejaan bahasa Melayu itu. Contohnya: Bahasa Inggeris bureau custom driver modern pension station Bahasa Melayu jadi biro bukan bureau " kustom kastam " " driver, driber drebar " " " " moden " pencen " stesen " modern pension station, stasion, stesyen

Semua huruf g yang diucapkan [j] dalam kata atau istilah bahasa Inggeris tetap diterima sebagai huruf g juga dalam bahasa Melayu. Contohnya: 27

Bahasa Inggeris agenda gymnasium technology tragedy

Bahasa Melayu tetap agenda bukan jadi gimnasium " " teknologi " " tragedi "

ejenda jimnasium teknoloji trajidi

Catatan: Sebagai kekecualian huruf g yang diucapkan [j] menurut sebutan dalam bahasa Inggeris yang disesuaikan menjadi huruf j dalam bahasa Melayu terdapat, antaranya, pada kata-kata yang berikut: Bahasa Inggeris agent college contingent engine garage general image ledger magistrate margarine prestige regime regiment sabotage sergeant Bahasa Melayu ejen kolej kontinjen enjin garaj jeneral imej lejar majstret marjerin prestij rejim rejimen sabotaj sarjan

jadi " " " " " " " " " " " " " "

Ejaan Kata Serapan Daripada Bahasa Arab

28

Kata umum daripada bahasaArab yang telah terserap dalam bahasa Melayu dieja dalam ejaan Rumi mengikut cara mengeja kata-kata jati dalam bahasa Melayu. Contohnya: BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. EJAAN JAWI EJAAN RUMI sahabat darurat hakim izin kubur zat zalim

Istilah dalam bidang khusus agama Islam boleh ditulis dengan menggunakan kaedah transliterasi huruf Arab kepada huruf Rumi seperti yang disenaraikan dalam buku Pedoman Transliterasi Huruf Arab ke Huruf Rumi ( terbitan DBP, 1984). Contohnya: BIL. 1. 2. 3. 4. 5. EJAAN JAWI EJAAN RUMI hadith kidhid isti’mal qunut riya’

ANALISIS POLA KESELARASAN VOKAL

POLA KESELARASAN VOKAL

CONTOH PERKATAAN

29

a...a

makan jalan alam arab tambah kawal

dapat panas amat bahan salah anak ambil tarik balik masuk

Gagal Darat darah dalam Antara Rawat Masih Cantik

a…i

Sakit asing salin

a…u

namun tahun

Ratus

e(pepet)...a

sejak lepas Tekan

telah segar

Mental Kesan

e(pepet)...i e(pepet)...u

lebih sembuh Terus

Sedia penuh teruk tidak tingkat Bentuk Sejuk -

e(taling)...a e(taling)...o e(taling)e i..a kitar

30

sihat i...i i...u o...a o...e(taling) o...o u...a u…i u…u ubat murni tumbuh tunjuk fizik tikus Orang boleh -

Hidap sikit Lilit

moden Ubah Kulit wujud rumus

Oleh -

turun

Analisis Pembentukan perkataan Kata V-KV ada ibu ini Pemenggalan Suku Kata a-da i-bu i-ni 31 Sebutan [a.da] [i.bu] [i.ni]

V-KVK

itu alam amat anak asal atau awet orang ubah ubat

i-tu a-lam a-mat a-nak a-sal a-tau a-wet o-rang u-bah u-bat ak-tif am-bil un-tuk ba-gi be-ri be-za ca-ra ca-ri cu-ba gu-na ha-nya ha-ri hu-lu ja-ga

[i.tu] [a.lam] [a.mat] [a.nak] [a.sal] [a.tau] [a.wet] [o.rang] [u.bah] [u.bat] [ak.tif] [am.bil] [un.tuk] [ba.gi] [be.ri] [be.za] [ca.ra] [ca.ri] [cu.ba] [gu.na] [ha.nya] [ha.ri] [hu.lu] [ja.ga]

VK-KV VK-KVK

aktif ambil

KV-KV

untuk bagi beri beza cara cari cuba guna hanya hari hulu jaga

32

jaya jika juga kala kelamin kena lega lelaki muda mula pada para pola pula satu susu tapi KV-KVK tuju badan bahan balik batang berat besar

ja-ya ji-ka ju-ga ka-la ke-lamin ke-na le-ga le-laki mu-da mu-la pa-da pa-ra po-la pu-la sa-tu su-su ta-pi tu-ju ba-dan ba-han ba-lik ba-tang be-rat be-sar

[ja.ya] [ji.ka] [ju.ga] [ka.la] [ke.la.min] [ke.na] [le.ga] [le.la.ki] [mu.da] [mu.la] [pa.da] [pa.ra] [po.la] [pu.la] [sa.tu] [su.su] [ta.pi] [tu.ju] [ba.dan] [ba.han] [ba.lik] [ba.tang] [be.rat] [be.sar]

33

bilang boleh buruk cegah dalam dapat darah gagal hadap hidap jarang kesan kitar kulit kurang lilit makan misal moden namun panas penuh ratus

bi-lang bo-leh bu-ruk ce-gah da-lam da-pat da-rah ga-gal ha-dap hi-dap ja-rang ke-san ki-tar ku-lit ku-rang li-lit ma-kan mi-sal mo-den na-mun pa-nas pe-nuh ra-tus

[bi.lang] [bo.leh] [bu.ruk] [ce.gah] [da.lam] [da.pat] [da.rah] [ga.gal] [ha.dap] [hi.dap] [ja.rang] [ke.san] [ki.tar] [ku.lit] [ku.rang] [li.lit] [ma.kan] [mi.sal] [mo.den] [na.mun] [pa.nas] [pe.nuh] [ra.tus]

34

rawat rumus sakit salah salin segar sejak sejuk sudah tekan telah tidak tikus KVK-KV KVK-KVK turun dakwa pasti banyak bentuk faktor gantung konsep kumpul lambat langsing

ra-wat ru-mus sa-kit sa-lah sa-lin se-gar se-jak se-juk su-dah te-kan te-lah ti-dak ti-kus tu-run dak-wa pas-ti ban-yak ben-tuk fak-tor gan-tung kon-sep kum-pul lam-bat lang-sing

[ra.wat] [ru.mus] [sa.kit] [sa.lah] [sa.lin] [se.gar] [se.jak] [se.juk] [su.dah] [te.kan] [te.lah] [ti.dak] [ti.kus] [tu.run] [dak.wa] [pas.ti] [ban.yak] [ben.tuk] [fak.tor] [gan.tung] [kon.sep] [kum.pul] [lam.bat] [lang.sing]

35

mental mungkin pantang penting sembuh tingkat tinjau tumbuh cantik

men-tal mung-kin pan-tang pen-ting sem-buh ting-kat tin-jau tum-buh can-tik

[men.tal] [mung.kin] [pan.tang] [pen.ting] [sem.buh] [ting.kat] [tin.jau] [tum.buh] [can.tik]

Digraf Jenis digraf /gh/ /kh/ /ny/ Depan Tengah banyak hanya /ng/ penyakit dengan langsing langsung mungkin tingkat imbang jarang kurang pantang penting Belakang -

36

samping yang /sy/ -

Kata serapan nusantara Kata pinjaman dari bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu Huruf A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V antara amal bagi cara guna kala mula manusia pada tetapi -

37

Moden Material medica Kimia Colchicines Dioxin Ephedrine Ergot Quinine Morphine Mental

W X Y Z

Fizikal Seks

Kata serapan Sains

Konsep Aktif Tinospora crispa Eurycoma longifolia Reaksi Faktor

Kata serapan agama Wujud Khasiat

38

Refleksi (Mohd Asrul Hafiz Bin Ali@Yusof) Alhamdulillah.. Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa, selesai sudah saya dan pasangan saya menyiapkan tugasan bahasa Melayu yang berkaitan dengan Pembentukan suku kata dan juga analisis petikan.Semasa saya menerima tugasan ini saya tidak tahu bagaimana hendak memulakanya seperti yang dikehendaki oleh pensyarah penasihat.Namun,berkat usaha yang tidak pernah padam saya berjaya menyiapkan tugasan ini seperti yang dikehendaki. Semasa memulakan kelas bersama pensyarah penasihat, saya menyangka bahawa ia satu pelajaran yang mudah,belajar berkenaan huruf konsonan dan vokal, adalah asas yang saya telah pelajari semasa sekolah rendah.Namun, setelah mempelajarinya, barulah kami menyedari bahawa bahasa Melayu mempunyai satu sistem ejaan yang tersendiri dan bersistematik. Daripada hasil rujukan dan perbincangan rakan seperjuangan saya berjaya memahami sedikit sebanyak tentang asas binaan perkataan Bahasa Melayu. Bermula daripada perkataan asas dan membentuk satu binaan perkataan yang kompleks,walaupun begitu ianya masih mengekalkan bentuk dan juga konsep asalnya.Pengenalan kata serapan dan kata pinjaman yang memberikan kosa kata Bahasa Melayu semakin bertambah.Proses peminjaman dan proses penyerapan juga dapat saya pelajari Bagi mendapatkan bahan rujukan kami terpaksa meminjamnya dari perpustakaan dan bahan rujukan tetap adalah sangat terhad. Namun bahan rujukan yang lengkap seperti Tatabahasa Dewan,sudah memadai bagi memahami konsep pembentukan suku kata dan pola keselarasan vokal.Begitu juga dengan bahan rujukan yang lain seperti Pedoman Bahasa, ia juga merupakan rujukan yang btepat serta mudah difahami.Buat pertama kalinya

39

kami melakukan tugasan ini, diharap agar segala kesilapan yang dilakukan dapat dimaafkan. Sesunguhnya bahasa Melayu mempunyai sistem yang tersendiri dan bentuk yang tersendiri.Kita seharusnya menghargainya dan memperjuangkannya.Setiap sesuatu yang kita miliki seharusnya kita pelihara dan dijaga dengan baik.Oleh itu ingatlah cogan kata “Bahasa Jiwa Bangsa”.

40

Refleksi (Mohamad Syafie Bin Samsir) Alhamdulillah Bersyukur saya kehadirat Ilahi kerana telah memberi peluang kepada saya dan pasangan saya dalam menyiapkan tugasan Bahasa Melayu 1.Tajuk tugasan berkenaan sistem ejaan merupakan satu bentuk tugasan yang pada dasarnya dianggap mudah namun tidak seperti yang dikatakan. Bermulanya penghasilan tugasan, kami diberikan taklimat tugasan oleh Pensyarah penasihat kami Encik Mohammad Shamsudin, beliau menerangkan cara dan perkara yang perlu dipenuhi dalam menghasilkan tugasan ini.Selepas itu beliau menerangkan teknik untuk mengenalpasti teks serta rencana yang sesuai untuk dianalisis.Perkara tersebut dapat kami selesaikan dengan mencari bahan rujukan dan rencana di perpustakaan.Pada asalnya saya bercadang untuk mencari rencana yang berkaitan dengan agama yang dimana ia menggunakan kata pinjaman serta serapan agama dan Arab, namun saya bertukar untuk mencari artikel berkenaan perubatan dimana laras bahasa perubatan dan pinjaman bahasa Inggeris dapat dikenalpasti. Apa yang saya dapat pelajari daripada tugasan ini ialah, sememangnya Bahasa Melayu mempunyai sistem ejaan yang tersendiri serta ia bersifat arbitari.Namun penggunaan kata serapan dan pinjaman dalam bahasa Melayu menjadikan kosa kata bahasa Melayu itu luas serta dinamik. Jika kita lihat bentuk – bentuk perkataan yang terhasil daripada kata pinjaman ia agak berbeza konsepnya dari konsep sistem keselarasan vokal bahasa Melayu. Saya ada melakukan rujukan berkenaan kata Pinjaman Sanskrit ,agak terkejut seketika dimana perkataan “amal” merupakan kata pinjaman sanskrit begitu juga perkataan –perkataan lain.Sedikit sebanyak saya dapat

41

mengetahui bahawa Bahasa Melayu banyak menerima pinjaman dan serapan dari perkataan bahasa lain.

Kesimpulannya,Bahasa Melayu merupakan bahasa yang unik serta pelbagai.Hasil daripada perbincangan dan penyudahan hasil kerja,saya amat berterima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyudahkan tugasan ini, terutamanya sekali, pensyarah pembimbing kami.Sekiranya hasil tugasan yang kami hasilkan ini tidak mencapai kehendak soalan, kami sedia menerima teguran. Sebarang kesulitan harap dimaafkan.

42

Bibilografi Rujukan Buku Abdullah Hassan & Ainon Mohd, 1998. Bahasa Melayu Kertas 1& 2, Penerbit Semai Bakti. Abdullah Hassan dan Ainon Mohd (1994). Panduan Ejaan Rumi, Kuala Lumpur : Asmah Hj. Omar, 1980. Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Goay Teck Chong, Choo Say Tee dan Zainuddin Ahmad, 2007. Longman Teks PRA-U STPM Bahasa Melayu Kertas 1, Selangor: Pearson Malaysia Sdn. Bhd. Ismail Dahaman, (2000). Pedoman Ejaan dan Sebutan Bahasa Melayu, Kuala Lumpur :Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim & Norliza Jamaluddin. 2002. Bahasa Melayu STPM (Kertas 2), Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Nik Safiah Karim & Wan Malini Ahmad, 2006. Teks Bahasa Melayu STPM, Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Hj. Musa dan Abdul Hamid Mahmood, 2006. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, Peter Newmark, Pendekatan Penterjemahan,1999,Dewan Bahasa dan Pustaka,Kuala Lumpur. Kamus Dewan (edisi ketiga) Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rujukan Internet www.prpm.dbp.gov.my/ www.tutor.com.my

43

LAMPIRAN

44

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful