PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA - DEFINITIVAT www.educatie.trei.

ro

I. TEMATICA GENERALĂ CAPITOL!L I. ". Stadiu# actua# $i te%di%&e#e 'ri(i%d i%ter(e%&ia) educa&ia $i a*i*te%&a 'er*oa%e#or cu ceri%&e *'ecia#e a. Obiectul, scopul şi sarcinile psihopedagogiei speciale. Conţinutul şi structura psihopedagogiei speciale. Statutul interdisciplinar, relaţiile cu psihologia, pedagogia şi alte ştiinţe. Problematica terminologiei în literatura de specialitate b. Experienţa naţională şi internaţională cu privire noile practici în reabilitarea şi educaţia persoanelor elevilor cu di!abilităţi c. "inalităţile şi cadrul conceptual al asistenţei psihopedagogice şi educaţiei speciale d. #oile tehnologii in$ormatice şi educaţia specială. Orientări actuale în tehnologia %& pentru persoanele cu di!abilităţi. 'nvăţarea asistată de calculator la elevii cu di!abilităţi CAPITOL!L I. +. E(a#uarea $i e,'erti-a e#e(i#or cu ceri%&e *'ecia#e. Metode $i .i/#oace de e(a#uare0i%(e*ti1a&ie uti#i-ate 2% '*i3o'eda1o1ia *'ecia#4. a. Evaluarea elevilor cu cerinţe speciale ( proces continuu şi complex b. )etode şi mi*loace de investigaţie psihologică şi psihopedagogică a elevilor cu cerinţe speciale c. "işa psihopedagogică şi modalităţi de valori$icare a acesteia în cunoaşterea elevilor cu cerinţe speciale+ criteriile care trebuie să stea la ba!a caracteri!ării psihopedagogice a elevilor cu di!abilităţi+ importanţa şi relevanţa diagnosticului di$erenţial în activităţile educativ( recuperatorii cu elevii care pre!intă di$erite tipuri de di!abilităţi

Conceptele de integrare. a.i#ia $i i%te1rarea 'ro9e*io%a#4.lgoritmul elaborării Planului de servicii personali!at -PSP. Copilul cu cerinţe speciale şi $amilia. 1coala inclu!ivă0 caracteristici şi obiective. . . )odalităţi de $acilitare a integrării copiilor cu de$icienţe în şcoala publică prin0 depistare şi intervenţie timpurie. )odalităţi şi $orme ale integrării existente în şcoala rom/nească. 8. şi a Programului de intervenţie personali!at -P%P. 6.vanta*e şi limite ale integrării şcolare b. %ntegrarea pro$esională a persoanelor cu di!abilităţi+ repere calitative . Co'i#u#0'er*oa%a cu ceri%&e *'ecia#e) 9a. Consilierea $amiliei şi a aparţinătorilor b. inclu!iune. . educaţie preşcolară. .a*40o7i$%uit4. Evaluarea educaţională a elevilor cu cerinţe educative speciale+ rolul şi relevanţa practică a evaluării educaţionale.plicarea teoriilor învăţării în activităţile corectiv(compensatorii şi instructiv(educative la elevii cu di!abilităţi b. trasee educaţionale compatibile cu tipul şi gradul de de$icienţă c. 5. Or1a%i-area 'roce*e#or corecti(-co. strategii şi metode de evaluare şi autoevaluare CAPITOL!L I. I%te1rarea co'ii#or cu ceri%&e educati(e *'ecia#e 2% $coa#a de . debut şcolar în şcoala publică.plicaţii ale terapiilor ocupaţionale în educaţia specială d.'e%*atorii $i i%*tructi(educati(e #a e#e(ii cu ceri%&e educati(e *'ecia#e. e. di$erenţiere. . a. Particularităţi ale proceselor psihice şi învăţarea de tip şcolar la elevii cu di!abilităţi c.CAPITOL!L I. a.specte privind managementul şcolii inclu!ive CAPITOL!L I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful