You are on page 1of 1

MASALAH PERGANTUNGAN EKONOMI KEPADA SEKTOR UTAMA

Masalah pergantungan:
1. ketidakstabilan harga komoditi
-harga komoditi utama sering mengalami perubahan disebabkan permintaan dan
penawaran yang tidak ajal
-Ini memberi kesan kepada pendapatan Negara turut merosot.
-Ini akan menjejaskan peluang pekerjaan dan pendapatan pekerja dalam sektor utama.

2. peluang pekerjaan terjejas


-Sebahagian besar gunatenaga Negara dalam sektor utama adalah dalam sektor
pertanian.
-Sektor pertanian tidak mampu ambil tenaga buruh ramai sebab saiz tanah tetap dan
daya pengeluaran dan pulangan yang rendah.
-ketidakstabilan harga komoditi utaman menjejaskan harga eksport makan gunatenaga
akan diberhentikan.

3. kehausan dan kepupusan sumber


-bila sumber asli Negara seperti bijih timah dan petroleum mengalami kehausan dan
kepupusan, pendapatan Negara akan mengalami kemerosotan
-banyak lombong akan ditutup dan buruh akan diberhentikan maka penggangguran
bertambah.

4.merugikan imbangan dagangan


-jumlah nilai eksport komoditi utama yang kurang daripada nilai import banyak
merugikan imbangan dagangan Negara sebab harga komoditi mentah yang dieksport
adalah lebih murah berbanding harga barang siap/barang perkilangan yang diimport.
-maka negara terpaksa eksport lebih banyak barang utama untuk mengimport barang
perkilangan yang sedikit.