KOMPOSISI EKSPORT DAN IMPORT Eksport - barang & perkhidmatan yang dijual oleh sesebuah negara kepada rakyat negara

asing Import - Barang &perkhidmatan yang dibeli oleh sesebuah negara daripada rakyat negara asing Eksport & Import--> i. Barang Nampak(Barang) ii. Barang Tidak Nampak (Perkhidmatan) Struktur Eksport Malaysia (Barang Nampak) i. Barang Perkilangan -Eksport Barang Perkilangan *Elektrik dan elektronik *Tekstil, pakaian, dan kasut *Keluaran Kayu *Keluaran Getah *Makanan, minuman, dan tembakau *keluaran petroleum *kimia, keluaran kimia, dan plastik *Besi,keluli, dan keluaran logam *Kelengkapan pengangkutan *Keluaran perkilangan lain ii.Komoditi Utama -Komoditi Pertanian Utama *Minyak sawit *Kayu Gergaji *Getah *Kayu Balak *Minyak isirung kelapa sawit *Lada hitam *koko -Komoditi Perlombongan Utama *minyak mentah *gas asli cecair (LNG) *bijih timah ---------------------1. Import Barang Nampak Import barang nampak boleh dikelaskan di bawah fungsi ekonominya, iaitu *barang penggunaan *barang perantaran *barang pelaburan (modal) *barang import untuk dieksport semula *barang import lain Barang Penggunaan Barang penggunaan merupakan barang akhir atau barang siap yang boleh terus digunakan oleh para pengguna untuk memenuhi kehendak mereka . Antara contoh barang penggunaan yang diimport oleh Malaysia termasuklah: -makanan dan minuman (diproses untuk kegunaan isi rumah) -alat kelengkapan pengangkutan (bukan pengusahaan) -barang penggunaan tahan lama(keluaran elektrik dan bukan eletrik, peralatan

sukan, perkakas optik, dan alat muzik) -barang penggunaan separa tahan lama (pakaian, kasut, dan kelengkapan rumah) -barang tak tahan lama (minyak wangi, bahan kecantikan, dan bahan kebersihan diri) Barang Perantaraan Barang perantaraan ialah barang yang perlu diproses terlebih dahulu sebelum menjadi barang akhir atau barang siap. Kebanyakan barang ini merupakan bahan perantaran untuk kegunaan dalam proses pengeluaran di sektor perkilangan dan pembinaan. Beberapa contoh barang perantaraan yang diimport ialah makanan dan minuman yang diproses khusus untuk industri, bahan api dan pelincir, serta alat ganti dan aksesori kelengkapan pengangkutan. Barang Pelaburan Barang pelaburan merupakan barang modal yang digunakan dalam proses pengeluaran untuk meningkatkan keupayaan pengeluaran pada masa depan. Antara contoh barang pelaburan yang diimport ialah jentera perkilangan,alat perkakas, kelengkapan pejabat, kelengkapan pengangkutan untuk industri, lokomotif dan pesawat udara. Barang import untuk dieksport semula Barang import untuk dieksport semula terdiri daripada bijih timah dan getah asli. Bahan mentah ini diimport, diproses dan kemudian dieksport semula.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful