RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014

Mingg
u
M1
23/1/201
4

Tema / Tajuk
Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Kenali anggota
seksual

Hasil Pembelajaran
(Standard Kandungan)

Cadangan Aktiviti Pembelajaran
(Standard Pembelajaran)

TAHUN 3
Kod
Evidens
Pentaksira
n
B1D1E1

1.1Mengetahui dan memahami
pertumbuhan serta
perkembangan fizikal yang
sihat.

1.1.1Menyatakan anggota seksual seperti
bibir, payu dara,punggung dan genital.

1.1Mengetahui dan memahami
pertumbuhan serta
perkembangan fizikal yang
sihat.

1.1.2Menyatakan kepentingan menjaga
kebersihan anggota seksual.

B2D1E1

1.1Mengetahui dan memahami
pertumbuhan sertaper
kembangan fizikal yang sihat.

1.1.3Menyatakan cara menjaga kebersihan
anggota seksual.

B3D1E1

Catatan

EMK: TMK
Modul: B.Teks m/s 62
M2
610/1/20
14

Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Sayangi diri

M3
1317/1/20
14

Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Kita amal. Kita sihat

M4
2024/1/20
14

Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Ada Hadnya

M5
2721/1/20
14

Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Katakan tidak

EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 63

EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 64

EMK: TMK
Modul: B.Teks m/s 65

EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 66

SKBBSB 2014

1.1.4Mengamalkan penjagaan kebersihan
anggota seksual dalam kehidupan harian.
1.2Mendemonstrasi keupayaan
dan kemahiran untuk
menangani pengaruh dalaman
serta luaran yang
mempengaruhi kesihatan diri
dan reproduktif.

1.2.1Menyatakan batas sentuhan pada
anggota seksual.

1.2Mendemonstrasi keupayaan
dan kemahiran untuk
menangani pengaruh dalaman
serta luaran yang
mempengaruhi kesihatan diri
dan reproduktif.

1.2.2Berkata TIDAK kepada sentuhan tidak
selamat.

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014
M6
3/27/2/201
4

Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Banyaknya pilihan

M7
1014/2/20
14

Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Banyaknya pilihan

M8
1721/2/20
14

Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Menu makanan

M9
2428/1/20
14

Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Makanan antara
waktu makan harian

TAHUN 3

1.3Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat serta selamat.

1.3.1Mengenal pasti kumpulan zat
makanan seperti karbohidrat, protein,
lemak dan vitamin.

B1D2E1

1.3Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat serta selamat.

1.3.1Mengenal pasti kumpulan zat
makanan sepertikarbohidrat, protein ,
lemak dan vitamin.

1.3Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat serta selamat.

1.3.2Memilih jenis makanan mengikut
waktu makan harian.

1.3Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat serta selamat.

1.3.3Memilih makanan yang sesuai antara
waktu makan harian iaitu minum pagi,
minum petang dan makan lewat malam.

1.3Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat serta selamat.

1.3.4Mengamalkan pemakanan yang sihat
dengan mengurangkan pengambilan gula,
garam dan lemak.

B4D1E1

1.3Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat serta selamat.

1.3.5Menyatakan kesan pengambilan
makanan dalam kuantiti berlebihan atau
berkurangan .

B2D2E1

EMK: Kreatif dan inovatif
Keusahawanan
Modul: B.Teks m/s 67

EMK: Keusahawanan
Modul: B.Teks m/s 67
B3D2E1

EMK: Keusahawanan
Modul: B.Teks m/s 68

EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 69
M10
27/3/201
4

Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Pesanan kesihatan

M11
1014/3/20
14

Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Tidak sihat, tidak
selamat

EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 70

EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 71

SKBBSB 2014

1.3.6Menyatakan kesan obesiti terhadap
kesihatan diri.

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014
M12
1721/3/20
14

Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Tidak sihat, tidak
selamat

1.3Mengetahui dan
mengamalkan pemakanan
yang sihat serta selamat.

TAHUN 3

1.3.5Menyatakan kesan pengambilan
makanan dalam kuantiti berlebihan atau
berkurangan .
1.3.6Menyatakan kesan obesiti terhadap
kesihatan diri.

EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 71

CUTI PENGGAL 1 ( 22 – 30 MAC 2014 )
M13
31/34/4/201
4

Tema:Hargailah
Kesihatan
Tajuk:Bahaya asap rokok
EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 72

M14
711/4/20
14

Tema:Hargailah
Kesihatan
Tajuk:Cegah lebih baik
EMK: TMK
Modul: B.Teks m/s 73

M 15
1418/4/20
14

Tema:Hargailah
Kesihatan
Tajuk:Sayangi nyawa
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 74

M 16
2125/4/20
14

Tema:Hargailah
Kesihatan
Tajuk:cegah bersamasama

1.4Mengetahui jenis dan kesan
penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisiko terhadap diri,
keluarga dan masyarakat.

1.4.1Mengenal pasti bahan tembakau
selain daripada rokok iaitu rokok daun,
cerut dan paip.

B1D3E1

1.4Mengetahui jenis dan kesan
penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisiko terhadap diri,
keluarga dan masyarakat

1.4.2Menyatakan kandungan bahan
berbahaya yang terdapat dalam rokok.

B2D3E1

1.4Mengetahui jenis dan kesan
penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisiko terhadap diri,
keluarga dan masyarakat

1.4.3Menyatakan kesan merokok terhadap
kesihatan dan persekitaran.

1.4Mengetahui jenis dan kesan
penyalahgunaan bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisiko terhadap diri,
keluarga dan masyarakat

1.4.4Berkata TIDAK kepada pembelian dan
pengambilan rokok.

B4D2E1

EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 75

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014
M 17
28/42/5/201
4

Tema:Hidup Positif
Tajuk:Penghargaan
kendiri
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 78

M 18
59/5/201
4

Tema:Hidup Positif
Tajuk:keistimewaanku

M19
1216/5/20
14

Tema:Hidup Positif
Tajuk:Amalan positif

EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 79

EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 80

2.1Mengetahui pelbagai jenis
emosi, epentingan dan cara
mengurus emosi untuk
meningkatkan kesihatan
mental dalam kehidupan
harian.

2.1.1Menyatakan maksud penghargaan
kendiri.

2.1Mengetahui pelbagai jenis
emosi, epentingan dan cara
mengurus emosi untuk
meningkatkan kesihatan
mental dalam kehidupan
harian.
2.1Mengetahui pelbagai jenis
emosi, epentingan dan cara
mengurus emosi untuk
meningkatkan kesihatan
mental dalam kehidupan
harian.

2.1.2Menyatakan keistimewaan diri
sendiri.

2.1.3Menyatakan cara meningkatkan
penghargaan kendiri melalui amalan
positif.

TAHUN 3
B2D4E1

B6D1E1

CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 28/5 – 15/6/2014 )
M 20
1620/6/20
14

Tema:Hidup Positif
Tajuk:keluarga bahagia

M 21
2327/6/20
14

Tema:Hidup Positif
Tajuk:Keluarga harmoni

M22
30/64/7/201
4

Tema:Hidup Positif
Tajuk:Saya dan keluarga

EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 81

EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 82

EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 83

SKBBSB 2014

2.2Mengetahui peranan diri
sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.

PENGGAL 2
2.2.1Menyatakan kepentingan
mengeratkan hubungan kekeluargaan.

2.2Mengetahui peranan diri
sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.

2.2.2Menyatakan cara mengeratkan
hubungan kekeluargaan.

2.2Mengetahui peranan diri
sendiri dan ahli keluarga serta
kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.

2.2.3Menyatakan peranan keluarga dalam
memberi sokongan kepada ahli keluarga
yang mengalami masalah kesihatan.

B5D1E1

B3D3E1

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014
M23
711/7/20
14

Tema:Hidup Positif
Tajuk:Buang yang keruh,
ambil yang jernih
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 84

M24
1318/7/20
14

Tema:Hidup Positif
Tajuk:Buang yang keruh,
ambil yang jernih
EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 84

M25
2125/7/20
14

Tema:Hidup Positif
Tajuk:Buku skrap saya

M26
48/8/201
4

Tema:Hidup Positif
Tajuk:Sahabat sejati

M27
1115/8/20
14

Tema:Hidup Positif
Tajuk:Seia dan sekata

M28
1622/8/20
14

Tema:Bersih dan selamat
Tajuk:kecil berbahaya

M29
25-

Tema:Bersih dan selamat
Tajuk:Oh, kini saya tahu!

EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 85

EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 86

EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 87

EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 90

SKBBSB 2014

TAHUN 3

2.3Mengetahui dan
mengaplikasi kemahiran
interpersonal dan komunikasi
berkesan dalam kehidupan
harian.

2.3.1Menyatakan konflik yang berlaku
antara adik beradik dan rakan sebaya.

2.3Mengetahui dan
mengaplikasi kemahiran
interpersonal dan komunikasi
berkesan dalam kehidupan
harian.

2.3.1Menyatakan konflik yang berlaku
antara adik beradik dan rakan sebaya.

2.3Mengetahui dan
mengaplikasi kemahiran
interpersonal dan komunikasi
berkesan dalam kehidupan
harian.

2.3.3Menyatakan kepentingan hubungan
persahabatan yang sihat.

2.3Mengetahui dan
mengaplikasi kemahiran
interpersonal dan komunikasi
berkesan dalam kehidupan
harian.

2.3.4Menyatakan cara menghargai
persahabatan.

2.3Mengetahui dan
mengaplikasi kemahiran
interpersonal dan komunikasi
berkesan dalam kehidupan
harian.

2.3.5Mengamalkan aktiviti sihat bersama
rakan.

B6D2E1

3.1Mengetahui jenis penyakit
dan cara mencegah serta
mengelak risiko penyakit
dalam kehidupan harian.

3.1.1Menyatakan penyakit bawaan
nyamuk iaitu demam denggi dan demam
malaria.

B2D5E1

3.1Mengetahui jenis penyakit
dan cara mencegah serta

3.1.2Mengenal pasti gejala dan tanda
demam denggi serta demam malaria.

B2D5E2

2.3.2Menyatakan cara menangani konflik.

B4D3E1

2.3.2Menyatakan cara menangani konflik.

B5D2E1

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014
29/8/20
14

M30
15/9/201
4

EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 91
Tema:Bersih dan selamat
Tajuk:Cegah sebelum
merebak

mengelak risiko penyakit
dalam kehidupan harian.

3.1Mengetahui jenis penyakit
dan cara mencegah serta
mengelak risiko penyakit
dalam kehidupan harian.

3.1.3Mengenal pasti cara demam denggi
dan demam malaria merebak.

3.2Mengetahui kepentingan
menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran
kecekapan psikososial dalam
kehidupan harian.

3.2.1Mengenal pasti situasi yang boleh
mengancam keselamatan diri.

EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 92
M 31
812/9/20
14

Tema:Bersih dan selamat
Tajuk:Bersiap sedia

M 32
2226/9/20
14

Tema:Bersih dan selamat
Tajuk:Langkah selamat

M33
29/93/10/20
14

Tema:Bersih dan selamat
Tajuk:beringat sebelum
kena

EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 93

TAHUN 3

B5D3E1

3.1.4Menyatakan cara mencegah demam
denggi dan demammalaria.

B2D4E1

3.2.2Menyatakan cara-cara menjaga
keselamatan diri.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 13 – 21 SEPTEMBER 2014 )

EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 94

EMK: Kreatif dan inovatif
Modul: B.Teks m/s 95
M34
510/10/2
014

Tema:Bersih dan selamat
Tajuk:Malang tidak
berbau

3.2Mengetahui kepentingan
menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran
kecekapan psikososial dalam
kehidupan harian.

3.2.3Menyatakan tindakan segera yang
perlu diambil jika berlaku ancaman
terhadap keselamatan diri.

B4D4E1

3.2Mengetahui kepentingan
menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran
kecekapan psikososial dalam
kehidupan harian.

3.2.4Mengamalkan langkah-langkah
keselamatan diri di rumah, sekolah, taman
permainan dan tempat awam.

B5D4E1

3.3Mengetahui asas
pertolongan cemas dan
kepentingan bertindak dengan
bijak mengikut situasi.

3.3.1Mengenal pasti situasi kecemasan.
3.3.2Mengenal pasti jenis-jenis kecederaan
yang sering berlaku.

EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 96-97
SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014

M35
1217/10/2
014

Tema:Bersih dan selamat
Tajuk:Malang tidak
berbau

3.3Mengetahui asas
pertolongan cemas dan
kepentingan bertindak dengan
bijak mengikut situasi.

EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 96-97

M 36
2024/10/2
014

Tema:Bersih dan selamat
Tajuk:Malang tidak
berbau
EMK: Kreatif dan inovatif
TMK
Modul: B.Teks m/s 96-97

M 37
2731/10/2014
M 38

M 39
M 40

TAHUN 3

3.3.1Mengenal pasti situasi kecemasan.
3.3.2Mengenal pasti jenis-jenis kecederaan
yang sering berlaku.

B2D6E1

3.3.3Menyatakan tindakan segera yang
perlu diambil jikaberlaku kecemasan dan
kecederaan.

3.3Mengetahui asas
pertolongan cemas dan
kepentingan bertindak dengan
bijak mengikut situasi.

3.3.2Mengenal pasti jenis-jenis kecederaan
yang sering berlaku.
3.3.3Menyatakan tindakan segera yang
perlu diambil jika berlaku kecemasan dan
kecederaan.

B4D5E1

PERUBAHAN MENGIKUT TAKWIM SEKOLAH ANDA....

PERUBAHAN MENGIKUT TAKWIM SEKOLAH ANDA....
PERUBAHAN MENGIKUT TAKWIM SEKOLAH ANDA....

PERUBAHAN MENGIKUT TAKWIM SEKOLAH ANDA....

CUTI AKHIR TAHUN
Nota: Perubahan RPT ini boleh dibuat mengikut kesesuaian P & P dan mata pelajaran.

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN KESIHATAN 2014
Disediakan oleh,
.................................................
( MUHAMAD ABBAS B MOHD AMIN )
Tarikh:
Kesihatan

Disemak oleh,
...................................
Ketua Panitia Pendidikan

TAHUN 3

Disahkan oleh,
.........................................................
(
)
Tarikh:

Tarikh:

Guru boleh mengubahsuai rancangan tahunan mengikut kesesuaian, kreativiti, kemudahan dan takwim sekolah.
* MInggu 38-40 guru-guru disarankan untuk melakukan aktiviti reakreasi yang sesuai kepada murid-murid.

SKBBSB 2014

CHEGU ABABS/BLOG CIKGU ABBAS

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.