You are on page 1of 1

PERİYODİK KONTROLLER

A. BASINÇLI KAPLAR işletme basıncının 1,5 katı ile ve 1 yılı aşmayan sürelerle yapılır. Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir. Buhar kazanları Kalorifer kazanları Taşınabilir gaz tüpleri (Dikişli, dikişsiz) 1 Yıl 1 Yıl 3 Yıl TS EN 12863 standardında belirtilen sürelerde Monolitik olmayan gözenekli kütle ihtiva eden tüpler için 5 yıllık(2) monolitik gözenekli kütle ihtiva eden tüpler için 10 yıllık(3) 1 Yıl 1 Yıl 10 Yıl 10 Yıl 1 Yıl 1 Yıl TS EN:13458 – 3 standardında belirtilen sürelerde. 10 Yıl(5) 6 ay (4 yıl)

Taşınabilir asetilen tüpleri

Manifoldlu asetilen tüp demetleri Manifoldlu tüp demetleri Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü) (1) Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yer altı) (1) Kullanımdaki LPG tüpleri Basınçlı hava tankları(2), (3) Kriyojenik tanklar Tehlikeli sıvıların(4) bulunduğu tank ve depolar

Yangın söndürücülerin
B. KALDIRMA ARAÇLARI beyan edilen yükün en az 1,25 katını, Kaldırma ve/veya iletme araçları (1), (2),(3) Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan) (4) Yürüyen merdiven ve yürüyen bant İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift) Yapı İskeleleri(5),(6) C. TESİSATLAR

1 1 1 1 6

Yıl Yıl Yıl Yıl Ay

İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda 1 yapılır. Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner Akümülatör, Transformatör Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı Yangın Söndürme cihazı Havalandırma ve Klima Tesisatı 1 Yıl 1 Yıl 1 Yıl TS ISO 11602-2 standardında belirtilen sürelerde 1 Yıl