You are on page 1of 6

DANE

-typ silnika:
Sg 100L-2

OBLICZENIA

WYNIKI

SCHEMAT

- warunki pracy
ciężkie 13 h/dobę
OBLICZENIA PRZEŁOŻENIA PRZEKŁADNI
Obliczenia maksymalnej średnicy koła napędowego

Obliczenia zakresu żądanych obrotów
840

1%

840

8
(832;848 )

(832 ; 848 )
(832;848)

Obliczenia żądanego zakresu przełożenia

;

)

Ze względu na wartości obrotów i powyższą zależność średnica

będzie 3,46 większa od średnicy

DOBÓR KÓŁ
Dla obu średnic znormalizowanych:

Żadne z uzyskanych powyżej przełożeń nie daje przełożenia rzeczywistego
mieszczącego się w przedziale żądanego zakresu przełożeń

Dla średnicy

nieznormalizowanej:

= 346 mm
[mieszczące się w przedziale
= 346 mm

]

Pasek o przekroju A
Obliczenie obrotów rzeczywistych:

[mieszczące się w zakresie żądanych obrotów
(832 ; 848 )]
OBLICZENIA ROZSTAWU OSI KÓŁ PRZEKŁADNI

Wstępnie możemy
przyjąć a=300 mm

OBLICZENIA DŁUGOŚCI PASA W PRZEKŁADNI PASOWEJ
= 0,41

Obliczenia

= 0,41
= 0,41

rad

rad

[rad]

[°]

360

x

24,2

x=

[rad]

L=1248 mm

Z tablic przyjmujemy najbliższy odpowiadający: L=1250 mm
L=1250 mm

OBLICZENIA RZECZYWISTEGO ROZTAWU OSI KÓŁ
1)

a=301mm

2)

a=301mm

a=301mm

OBLICZANIE KĄTA OPASANIA NA KOŁACH

132 °
228 °

180 + 2 ∙ 24,2 132 [°]
180 – 2 ∙24,2 228 [°]
OBLICZENIA LICZBY PASÓW

Obliczenia prędkości obwodowej pasa

dla

Z tabel odczytujemy wartości:
j=2,22

LICZBA PASÓW W PRZEKŁADNI 3
Przyjmujemy zespół trzech pasów typu A o długości 1250 mm:
ZESPÓŁ PASÓW KLINOWYCH 3-A-1250- PN-86/M-85200/06

OKREŚLENIE WYMIARÓW PRZEKŁADNI:

= 346 mm

j=3
P=190 N
L=1250 mm
OBLICZENIA SIŁ DZIAŁAJĄCYCH W PASACH I
OBCIĄŻAJĄCE WAŁY
Obliczanie obciążenia użytecznego pasa

j=2,22

Obliczanie napięcia w cięgnach pasa

[mm]
[mm]

Napięcie wstępne w cięgnach

Siła obciążająca wały

Pozdrawiam TOMASZ OKO