PERKEMBANGAN BAHASA

Perkembangan bahasa adalah bahagian penting daripada sifat kognitif manusia. Memahami perkembangan bahasa merupakan aspek penting untuk memahami dasar dan mengingati pelbagai komponen linguistik. Aspek kognitif komunikasi dalam bahasa difahami sebagai sama di antara primat, non-primat, dan manusia dalam beberapa aspek dan berbeza dalam aspek-aspek lain iaitu cenderung komunikasi, decorative ucapan, bahasa pengambilalihan, ucapan telegraphic, komponen morphosyntactic, komponen pragmatis. Perkembangan bahasa adalah sebuah proses yang bermula awal dalam kehidupan manusia, ketika seseorang mulai menguasai bahasa dengan belajar. Perkembangan bahasa anak-anak bermula dari yang sederhana sampai yang kompleks. Namun dalam usia empat bulan, bayi boleh membaca bibir dan membezakan bunyi ujaran. Bahasa yang disebut bayi dipanggil mengoceh. Biasanya, bahasa bermula sebagai mengingati kata-kata sederhana yang berkaitan tanpa makna, tapi sebagai anak-anak yang membesar, kata-kata yang memperoleh makna dengan hubungan antara kata-kata dibentuk. Pada waktunya, ayat bermula dari kata-kata yang bergabung bersama untuk mencipta makna logik. Sebagai orang semakin meningkat usianya, makna-makna baru dan persatuan-persatuan baru dicipta dan kosa kata meningkat dengan lebih perkataan dipelajari. Bayi menggunakan tubuh mereka, menangis dan lain vokal untuk mengkomunikasikan keinginan, keperluan dan kecenderungan. Walaupun sebahagian besar anak-anak mulai menyanyi dan akhirnya dengan kata-kata dalam berbagai usia dan kelajuan yang berbeza, mereka belajar bahasa pertama mereka tanpa sedar arahan dari orang tua atau pengasuh. Bahkan kajian menunjukkan bahawa pembelajaran awal bermula dalam rahim ketika janin dapat mengenali suara dan pola bicara dari suara ibunya.

PRASYARAT BIOLOGI
Ahli Bahasa tidak bersetuju tentang faktor-faktor biologi menyumbang terhadap perkembangan bahasa, namun sebahagian besar bersetuju bahawa kemampuan untuk mendapatkan sistem yang rumit seperti itu adalah unik untuk spesies manusia. Selain itu, banyak yang percaya bahawa kemampuan kita untuk mempelajari bahasa lisan mungkin telah dikembangkan melalui proses evolusi dan bahawa dasar untuk bahasa mungkin diturunkan secara genetik. Kemampuan untuk bercakap dan memahami bahasa manusia memerlukan vokal tertentu serta sistem saraf dengan kemampuan tertentu. Beberapa bukti bahawa bahasa adalah biologi meliputi: • Terbukti ada wilayah otak yang bertanggungjawab atas pengeluaran dan pemahaman bahasa (Broca’s Area dan Wernicke’s Area) • • Semasa lateralization otak, tampaknya ada tempoh sensitif untuk produksi ujaran

Noam Chomsky (1957) mencadangkan bahawa manusia secara biologinya untuk belajar bahasa pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu. Dia berkata bahawa anak-anak lahir dengan pengambilalihan bahasa (LAD)

PENGARUH PERSEKITARAN
"Perilaku melihat perkembangan bahasa tidak lagi dianggap sebagai penjelasan yang layak tentang bagaimana anak memperoleh bahasa, namun banyak kajian menggambarkan persekitaran mempengaruhi kemampuan bahasa anak - anak. Michael Tomasello (2003, 2006; Tomasello & Carpenter, 2007) menekankan bahawa anak-anak muda sangat tertarik dalam dunia sosial mereka dan pada awal perkembangan, mereka dapat memahami bahawa niat orang lain.

"Salah satu komponen daripada anak muda lingkungan linguistik (anak-diarahkan perbualan) juga dikenali sebagai bayi bercakap atau bahasa ibu, yang merupakan bahasa yang digunakan dalam bahasa yang lebih tinggi dari biasanya dengan kata-kata dan ayat yang sederhana. Walau bagaimanapun, pentingnya peranan dalam bahasa berkembang dipertikaikan banyak ahli bahasa. Mereka berpendapat ia memiliki fungsi penting menangkap perhatian bayi dan menjaga komunikasi. Kanak - kanak menggunakan strategi selain diarahkan anak berucap seperti membentuk semula, mengembangkan, dan melabel:" Membentuk semula adalah mengulang sesuatu yang anak berkata, mungkin menukarnya menjadi soalan atau menegaskan kembali kepada anak belum dewasa dengan ucapan dalam bentuk ayat sepenuhnya. Memperluas ialah menegaskan kembali, dalam bentuk linguistik canggih, apa yang dikatakan oleh seorang anak. Melabel adalah mengenalpasti nama-nama objek.

PRASYARAT SOSIAL
Sangatlah penting bahawa anak-anak dibenarkan untuk berinteraksi sosial dengan orang lain yang boleh menyanyi dan menjawab soalan. Pemerolehan bahasa untuk mengembangkan kejayaan, anak-anak harus berada dalam suatu persekitaran yang membolehkan mereka untuk berkomunikasi sosial dalam bahasa tersebut. Ada beberapa teori yang berbeza tentang mengapa dan bagaimana anak-anak mengembangkan bahasa. Yang paling popular dan masih banyak diperdebatkan penjelasan ialah bahawa bahasa itu diperolehi melalui peniruan. Dua teori yang paling diterima dalam pengembangan bahasa adalah psikologi dan fungsional. Penjelasan psikologi berfokus pada proses mental yang terlibat dalam pembelajaran bahasa kanak-kanak. Penjelasan fungsional melihat kepada proses sosial termasuk dalam pembelajaran bahasa pertama. Empat komponen utama bahasa :

• • •

Fonologi melibatkan peraturan - peraturan tentang struktur dan urutan bunyi ucapan. Semantik adalah terdiri daripada kosa kata dan bagaimana konsep dinyatakan melalui kata-kata. Tatabahasa melibatkan dua bahagian. o Pertama, sintaksis, adalah peraturan di mana kata-kata disusun menjadi ayat. o Kedua, morfologi, adalah penggunaan membuat tatabahasa (menunjukkan tegang, aktif atau bunyi pasif dan lain - lain).

Pragmatik melibatkan peraturan untuk komunikasi yang sesuai dan berkesan. Pragmatik melibatkan tiga kemahiran: o Menggunakan bahasa untuk menyapa, menuntut dan lain – lain. o Menukar bahasa untuk berbicara berbeza, bergantung kepada siapa anda bercakap o Peraturan seterusnya seperti menyalakan, memuat, topik yang tetap.

PERKEMBANGAN FONOLOGI
Dari lahir sampai sekitar satu tahun, bayi mulai membuat bunyi-bunyian. Sekitar dua bulan, bayi akan terlibat dalam berdekut, yang kebanyakan terdiri daripada bunyi vokal. Sekitar empat bulan, berdekut berubah menjadi ocehan yang merupakan konsonan vokal yang berulang-ulang kombinasi. Bayi memahami lebih daripada mereka boleh katakan. Dari 1-2 tahun, bayi dapat mengenali pengucapan yang betul daripada kata-kata yang pernah didengari. Bayi juga akan menggunakan strategi fonologi untuk menyederhanakan pengucapan. Beberapa strategi termasuk pengulangan konsonan pertama vokal dalam sebuah suku kata ( 'TV' -> 'didi') atau memadam tanpa suku kata dalam sebuah suku kata ( 'banana' -> 'nana'). 3-5 tahun, fonologi terus meningkatkan kesedaran serta pengucapan. 6-10 tahun, anak-anak dapat menguasai pola suku kata stres yang membantu membezakan perbezaan kecil antara kata-kata serupa.

PERKEMBANGAN SEMANTIK
Dari lahir hingga satu tahun, pemahaman (bahasa yang kita faham) berkembang sebelum pengeluaran (bahasa yang kita gunakan). Ada sekitar 5 bulan tertinggal di antara keduanya. Bawaan bayi mempunyai pilihan untuk mendengar suara ibu mereka. Bayi dapat mengenali kata-kata dan menggunakan gerak tubuh. Dari 1-2 tahun, kosakata meningkat hingga beberapa ratus kata. Ada kosakata lonjakan antara 18-24 bulan, yang merangkumi pemetaan cepat. Pemetaan yang cepat adalah kemampuan bayi untuk belajar banyak hal-hal baru dengan cepat. Majoriti kosakata baru terdiri daripada kata benda (nouns) dan kata-kata aksi (verb). 3-5 tahun, anak-anak biasanya mengalami kesulitan menggunakan kata-kata dengan benar. Anak-anak mengalami banyak masalah seperti underextensions, memuat perkataan umum dan mengaplikasikannya secara khusus (contohnya, 'Selimut') dan overextensions, memuat perkataan tertentu dan mengaplikasikannya terlalu umum (contoh, 'kereta' untuk 'van'). Anak-anak boleh memahami metafora. Dari 6-10 tahun, anak-anak dapat memahami makna kata-kata yang didasarkan pada definisi mereka. Mereka juga mampu menghargai makna beberapa kata-kata dan menggunakan kata-kata tepat melalui metafora dan permainan kata-kata. Cepat pemetaan berlanjutan.

PERKEMBANGAN TATABAHASA
Dari 1-2 tahun, anak-anak mulai menggunakan ucapan telegraphic, yang mempunyai dua kombinasi kata, misalnya 'pampers basah'. Brown (1973) mengamati bahawa 75% daripada anak-anak dua kata ucapan dapat dirangkum dalam keberadaan daripada 11 semantik. 11 kepentingan hubungan semantik awal dan contoh berdasarkan pada Brown, 1973: • • Atribut: 'rumah besar' Agen-Tindakan: 'Ayah memukul'

• • • • • • • • •

Tindakan-Objek: 'memukul bola' Agen-Objek: 'Ayah bola' Nominative: 'itu bola' Demonstrative: 'ada bola' Perulangan: 'banyak bola' Non-eksistensi: 'semua bola tiada' Posesif: 'Ayah kerusi' Entiti + lokatif: 'buku jadual' Aksi + lokatif: 'pergi kedai'

Sekitar 3 tahun, anak-anak terlibat dalam ayat - ayat sederhana, yang merupakan 3 patah perkataan. Ayat sederhana mengikuti peraturan orang dewasa dan mendapatkan secara berperingkat. Tatabahasa morfologi ditambah sebagai ayat yang sederhana ini mula muncul. 3-5 tahun, anak-anak terus menambah tatabahasa morfologi dan secara struktur tatabahasa yang kompleks seperti suara pasif. berperingkat menghasilkan struktur tatabahasa yang kompleks. 6-10 tahun, anak-anak memperbaiki

PERKEMBANGAN PRAGMATIK
Dari lahir hingga 1 tahun, bayi boleh terlibat dalam kongsi pemerhatian (berkongsi sesuatu pemerhatian dengan orang lain). Bayi juga boleh terlibat dalam kegiatan mengambil gilirannya. 1-2 tahun, mereka boleh terlibat dalam mengambil gilirannya dan topik penyelenggaraan. Pada usia 3-5, anak-anak dapat menguasai niat illocutionary, tahu apa yang anda maksudkan meskipun anda mungkin tidak akan mengatakannya dan menukar haluan, yang menukar perbualan kepada orang lain. Usia 6-10, shading terjadi, yang menukar topik perbualan secara berperingkat. Anak-anak mampu berkomunikasi dengan berkesan dalam menuntut tatacara, seperti di telefon.

RUJUKAN
Haliza Hamzah, Joy N.Samuel, Rafidah Kastawi (2008). Perkembangan Kanak-kanak Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Mohamad bin Aman, Kasim bin Abd. Majid (2003). Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak Tingkatan 4. Selangor: Aras Mega (M) Sdn. Bhd. Rohani Abdullah, Nani Menon, Mohd. Sharani Ahmad (2003). Panduan Kurikulum Prasekolah. Bentong: PTS Publication & Distributors Sdn Bhd. Zulkifli bin Yaakob (2007).Perkembangan Bahasa dan Pembelajaran Kanak-kanak. Selangor: Meteor Doc. Sdn. Bhd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful