Pendidikan Islam

A 1001

POLITEKNIK PORT DICKSON BAHAGIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL

PENDIDIKAN ISLAM (A1001) RIWAYAT IMAM HANAFI
NAMA NO. PENDAFTARAN

MOHAMAD SHOBRI BIN 06DEM08F2011 MAHADZAIR MUHAMAD HAZIQ BIN ZULKAFLIE 06DEM08F2012 RINAL MUCHDI PUTRA 06DEM08F2014 ZULKARNAINI MOHAMMAD SHAFIQ BIN AZHAR 06DEM08F2019 MOHD KHAIRUL AZIZUL BIN 06DEM08F2001 ZULKIFLI MOHD SHAUFIK BIN MD. YUNUS 06DEM08F2015 TAJUK RIWAYAT IMAM HANAFI PROGRAM & KUMPULAN TARIKH PRAKTIKAL TARIKH HANTAR DEM 1 SEC 1 23 MAC 2009 31 MAC 2009 MARKAH

COURSE LECTURER: ENCIK CHE KAMARUDDIN CHE PA
Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009. Page 1

Pendidikan Islam

A 1001

Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009.

Page 2

Pendidikan Islam

A 1001

Kandungan
Riwayat hidup Cabaran Halangan – halangan lain Imam yang kental Perbandingan mazhab Rujukan

Muka surat
3-5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 – 30 31

Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009.

Page 3

Pendidikan Islam

A 1001

RIWAYAT HIDUP MAZHAB IMAM ABU HANIFAH [80H/699M – 150H/767M]
 Imam Abu Hanifah atau nama sebenarnya Numan bin Tsabit bin Zhuthi' lahir pada tahun 80H/699M di Kufah, Iraq, sebuah bandar yang sudah sememangnya terkenal sebagai pusat ilmu Islam pada ketika itu. Ianya diasaskan oleh ‘Abdullah ibn Mas‘ud radhiallahu ‘anh (32H/652M), seorang sahabat zaman Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam.
 Ayahnya seorang pedagang besar, sempat hidup bersama ‘Ali bin Abi

Thalib radhiallahu ‘anh. Imam Abu Hanifah sekali-sekala ikut serta dalam urusniaga ayahnya akan tetapi minatnya yang lebih besar ialah ke arah membaca dan menghafal Al-Quran.
 Imam Abu Hanifah pada satu hari telah berjumpa dengan seorang

tokoh agama yang masyhur pada ketika itu bernama as-Sya’bi. Melihatkan kepintaran dan kecerdasan luar biasa yang terpendam dalam Imam Abu Hanifah, as-Sya’bi menasihatkan beliau agar lebih banyak mencurahkan usaha ke dalam bidang ilmu-ilmu Islam. Dengan nasihat dan dorongan as-Sya’bi, Imam Abu Hanifah mula menceburkan diri secara khusus mempelajari ilmu-ilmu Islam.
 Imam Abu Hanifah mula belajar dengan mendalami ilmu-ilmu qiraat,

ilmu bahasa Arab ilmu kalam dan lain-lain. Akan tetapi bidang ilmu yang paling diminatinya ialah ilmu hadith dan fiqh. Beliau banyak meluangkan masa dan tenaga untuk mendalaminya.
 Imam Abu Hanifah meneruskan pembelajarannya dengan bergurukan

kepada as-Sya’bi dan beberapa tokoh ilmuan lain di Kufah. Menurut riwayat, jumlah gurunya di Kufah sahaja berjumlah 93 orang. Beliau kemudiannya berhijrah ke bandar Basrah di Iraq, untuk berguru bersama Hammad bin Abi Sulaiman, Qatadah dan Shu’bah. Setelah sekian lama berguru dengan Shu’bah yang pada ketika itu terkenal sebagai Amir al-Mu’minin fi Hadith (pemimpin umat dalam bidang
Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009. Page 4

Pendidikan Islam

A 1001

hadith), beliau diizinkan gurunya untuk mula mengajar hadith kepada orang ramai.

Berkata Shu’bah: “Sebagaimana aku ketahui dengan pasti akan kesinaran cahaya matahari, aku juga ketahui dengan pasti bahawa ilmu dan Abu Hanifah adalah sepasangan bersama. ”Imam Abu Hanifah tidak hanya berpuas hati dengan pembelajarannya di Kufah dan Basrah di Iraq. ilmu lagi. Di sana beliau duduk berguru kepada ‘Atha’ bin Abi Rabah. Kemudiannya Imam Abu Hanifah duduk pula bersama Ikrimah, seorang tokoh besar agama di Makkah yang juga merupakan anak murid kepada ‘Abdullah ibn ‘Abbas, ‘Ali bin Abi Thalib ra, Abu Hurairah ra dan ‘Abdullah ibn ‘Umar radhiallahu ‘anhum.

 Beliau kemudiannya turun ke Makkah dan Madinah untuk menuntut

 Kehandalan Imam Abu Hanifah dalam ilmu-ilmu hadith dan fiqh

diiktiraf oleh Ikrimah sehingga beliau kemudiannya membenarkan Imam Abu Hanifah menjadi guru kepada penduduk Makkah. Imam Abu Hanifah kemudiannya meneruskan pengajiannya di Madinah bersama Baqir dan Ja’afar as-Shadiq. Kemudiannya beliau duduk bersebelahan dengan Imam Malik bin Anas, tokoh besar kota Madinah ketika itu. Walaupun Imam Abu Hanifah 13 tahun lebih tua daripada Imam Malik, ini tidak menghalangnya untuk turut serta belajar.
 Apabila guru kesayanganya Hammad meninggal dunia di Basrah pada

tahun 120H/738M, Imam Abu Hanifah telah diminta untuk mengganti kedudukan Hammad sebagai guru dan sekaligus tokoh agama di Basrah. Melihatkan tiada siapa lain yang akan meneruskan perjuangan Hammad, Imam Abu Hanifah bersetuju kepada jawatan tersebut.
 Mulai di sinilah Imam Abu Hanifah mengajar dan menjadi tokoh besar

terbaru dunia Islam. Orang ramai dari serata pelusuk dunia Islam datang untuk belajar bersamanya. Di samping mengajar, Imam Abu Hanifah adalah juga seorang pedagang dan beliau amat bijak dalam mengadili antara dua tanggungjawabnya ini sebagaimana diterangkan anak muridnya al-Fudail ibn ‘Iyyadh: “Adalah Imam Abu Hanifah seorang ahli hukum, terkenal dalam bidang fiqh, banyak kekayaan,
Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009. Page 5

Pendidikan Islam

A 1001

suka mengeluarkan harta untuk sesiapa yang memerlukannya, seorang yang sangat sabar dalam pembelajaran baik malam atau siang hari, banyak beribadat pada malam hari, banyak berdiam diri, sedikit berbicara terkecuali apabila datang kepadanya sesuatu masalah agama, amat pandai menunjuki manusia kepada kebenaran dan tidak mahu menerima pemberian penguasa.”

 Pada zaman pemerintahan Abbasid, Khalifah al-Mansur telah beberapa

kali meminta beliau menjawat kedudukan Qadhi kerajaan. Imam Abu Hanifah berkeras menolak tawaran itu. Jawapan Abu Hanifah membuatkan al-Mansur marah lalu dia menghantar Imam Abu Hanifah ke penjara.
 Akan tetapi tekanan daripada orang ramai menyebabkan al-Mansur

terpaksa membenarkan Imam Abu Hanifah meneruskan pengajarannya walaupun daripada dalam penjara. Apabila orang ramai mula mengerumuni penjara untuk belajar bersama Imam Abu Hanifah,al-Mansur merasakan kedudukannya mula tergugat.
 Al-Mansur merasakan Imam Abu Hanifah perlu ditamatkan hayatnya

sebelum terlambat. Akhirnya Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada bulan Rejab 150H/767M (ketika berusia 68 tahun), yakni ketika berada di dalampenjara disebabkan termakan makanan yang diracuni orang. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa beliau dipukul dalam penjara sehingga mati.
 Kematian tokoh ilmuan Islam ini amat dirasai oleh dunia Islam. Solat

jenazahnya dilangsungkan 6 kali, setiapnya didirikan oleh hampir 50,000 orang jamaah. Abu Hanifah mempunyai beberapa orang murid yang ketokohan mereka membolehkan ajarannya diteruskan kepada masyarakat. Antara anak-anak murid Imam Abu Hanifah yang ulung ialah Zufar (158H/775M), Abu Yusuf (182H/798M) dan Muhammad bin Hasan as-Syaibani(189H/805M).

Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009.

Page 6

Pendidikan Islam

A 1001

CABARAN IMAM HANAFI DALAM MENYAMPAIKAN DAKWAH

 Waktu ia dilahirkan, pemerintahan Islam berada di tangan Abdul Malik bin Marwan, dari keturunan Bani Umaiyyah kelima. Kepandaian Imam Hanafi tidak diragukan lagi, beliau mengerti betul tentang ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu kalam, dan juga ilmu hadith. Di samping itu beliau juga pandai dalam ilmu kesusasteraan dan hikmah.

 Imam Hanafi adalah seorang hamba Allah yang bertakwa dan soleh, seluruh waktunya lebih banyak diisi dengan amal ibadah. Jika beliau berdoa matanya bercucuran air mata demi mengharapkan keredhaan Allah SWT. Walaupun demikian orang-orang yang berjiwa jahat selalu berusaha untuk menganiaya beliau.

 Sifat keberanian beliau adalah berani menegakkan dan mempertahankan kebenaran. Untuk kebenaran ia tidak takut sengsara atau apa bahaya yang akan diterimanya. Dengan keberaniannya itu beliau selalu mencegah orang-orang yang melakukan perbuatan mungkar, kerana menurut Imam Hanafi kalau kemungkaran itu tidak dicegah, bukan orang yang berbuat kejahatan itu saja yang akan merasakan akibatnya, melainkan semuanya, termasuk orang-orang yang baik yang ada di tempat tersebut

 Sebahagian dilukiskan dalam sebuah hadith Rasulullah SAW bahawa bumi ini diumpamakan sebuah bahtera yang didiami oleh dua kumpulan. Kumpulan pertama adalah terdiri orang-orang yang baikbaik sementara kumpulan kedua terdiri dari yang jahat-jahat. Kalau kumpulan jahat ini mahu merosak bahtera dan kumpulan baik itu tidak mahu mencegahnya, maka seluruh penghuni bahtera itu akan binasa. Tetapi sebaliknya jika kumpulan yang baik itu mahu mencegah

Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009.

Page 7

Pendidikan Islam

A 1001

perbuatan orang-orang yang mahu membuat kerosakan di atas bahtera itu, maka semuanya akan selamat.

 Sifat Imam Hanafi yang lain adalah menolak kedudukan tinggi yang diberikan pemerintah kepadanya. Ia menolak pangkat dan menolak wang yang dibelikan kepadanya. Akibat dari penolakannya itu ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara ia diseksa, dipukul dan sebagainya.

 Gabenor di Iraq pada waktu itu berada di tangan Yazid bin Hurairah Al-Fazzari. Selaku pemimpin ia tentu dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berada di bawah kekuasaannya. Pernah pada suatu ketika Imam Hanafi akan diangkat menjadi ketua urusan perbendaharan negara (Baitul mal), tetapi pengangkatan itu ditolaknya. Ia tidak mahu menerima kedudukan tinggi tersebut. Sampai berulang kali Gabenor Yazid menawarkan pangkat itu kepadanya, namun tetap ditolaknya.

 Pada waktu yang lain Gabenor Yazid menawarkan pangkat Kadi (hakim) tetapi juga ditolaknya. Rupanya Yazid tidak senang melihat sikap Imam Hanafi tersebut. Seolah-olah Imam Hanafi memusuhi pemerintah, kerana itu timbul rasa curiganya. Oleh kerana itu ia diselidiki dan diancam akan dihukum dengan hukum dera. Ketika Imam Hanafi mendengar kata ancaman hukum dera itu Imam Hanafi menjawab: “Demi Allah, aku tidak akan mengerjakan jabatan yang ditawarkan kepadaku, sekalipun aku akan dibunuh oleh pihak kerajaan.” Demikian beraninya Imam Hanafi dalam menegakkan pendirian hidupnya.

Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009.

Page 8

Pendidikan Islam

A 1001

 Pada suatu hari Yazid memanggil para alim ulama ahli fiqih yang terkemuka di Iraq, dikumpulkan di muka istananya. Di antara mereka yang datang ketika itu adalah Ibnu Abi Laila. Ibnu Syblamah, Daud bin Abi Hind dan lain-lain. Kepada mereka, masing-masing diberi kedudukan rasmi oleh Gabenor.

 Ketika itu gabenor menetapkan Imam Hanafi menjadi Pengetua jawatan Sekretari gabenor. Tugasnya adalah bertanggungjawab terhadap keluar masuk wang negara. Gabenor dalam memutuskan jabatan itu disertai dengan sumpah, “Jika Abu Hanifah tidak menerima pangkat itu nescaya ia akan dihukum dengan pukulan.”

 Walaupun ada ancaman seperti itu, Imam Hanafi tetap menolak jawatan itu, bahkan ia tetap tegas, bahawa ia tidak mahu menjadi pegawai kerajaan dan tidak mahu campur tangan dalam urusan negara.

 Kerana sikapnya itu, akhirnya ditangkap oleh gabenor. Kemudian dimasukkan ke dalam penjara selama dua minggu, dengan tidak dipukul. Lima belas hari kemudian baru dipukul sebanyak 14 kali pukulan, setelah itu baru dibebaskan. Beberapa hari sesudah itu gabenor menawarkan menjadi kadi, juga ditolaknya.

 Kemudian ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman dera sebanyak 110 kali. Setiap hari didera sebanyak sepuluh kali pukulan. Namun demikian Imam Hanafi tetap dengan pendiriannya. Sampai ia dilepaskan kembali setelah cukup 110 kali cambukan.

 Akibat dari pukulan itu muka dan seluruh badannya menjadi bengkakbengkak. Hukuman cambuk itu sengaja untuk menghina Imam Hanafi. Walaupun demikian ketika Imam Hanafi diseksa ia sempat berkata. “Hukuman dera di dunia lebih ringan daripada hukuman neraka di akhirat nanti.” Ketika ia berusia lebih dari 50 tahun, ketua negara
Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009. Page 9

Pendidikan Islam

A 1001

ketika itu berada di tangan Marwan bin Muhammad. Imam Hanafi juga menerima ujian. Kemudian pada tahun 132 H sesudah dua tahun dari hukuman tadi terjadilah pergantian pimpinan negara, dari keturunan Umaiyyah ke tangan Abbasiyyah, ketua negaranya bernama Abu Abbas as Saffah.

 Pada tahun 132 H sesudah Abu Abbas meninggal dunia diganti dengan ketua negara yang baru bernama Abi Jaafar Al-Mansur, saudara muda dari Abul Abbas as Saffah. Ketika itu Imam Abu Hanifah telah berumur 56 tahun. Namanya masih tetap harum sebagai ulama besar yang disegani. Ahli fikir yang cepat dapat menyelesaikan sesuatu persoalan.

 Suatu hari Imam Hanafi mendapat panggilan dari baginda Al-Mansur di Baghdad, supaya ia datang mengadap ke istana. Sesampainya ia di istana Baghdad ia ditetapkan oleh baginda menjadi kadi (hakim) kerajaan Baghdad. Dengan tawaran tersebut, salah seorang pegawai negara bertanya: “Adakah guru tetap akan menolak kedudukan baik itu?” Dijawab oleh Imam Hanafi “Amirul mukminin lebih kuat membayar kifarat sumpahnya daripada saya membayar sumpah saya.”

 Kerana ia masih tetap menolak, maka diperintahkan kepada pengawal untuk menangkapnya, kemudian dimasukkan ke dalam penjara di Baghdad. Pada saat itu para ulama yang terkemuka di Kufah ada tiga orang. Salah satu di antaranya ialah Imam Ibnu Abi Laila. Ulama ini sejak pemerintahan Abu Abbas as Saffah telah menjadi mufti kerajaan untuk kota Kufah. Kerana sikap Imam Hanafi itu, Imam Abi Laila pun dilarang memberi fatwa.
Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009. Page 10

Pendidikan Islam

A 1001

 Pada suatu hari Imam Hanafi dikeluarkan dari penjara kerana mendapat panggilan dari Al-Mansur, tetapi ia tetap menolak. Baginda bertanya, “Apakah engkau telah suka dalam keadaan seperti ini?” Dijawab oleh Imam Hanafi: “Wahai Amirul Mukminin semoga Allah memperbaiki Amirul Mukminin.

 Wahai Amirul Mukminin, takutlah kepada Allah, janganlah bersekutu dalam kepercayaan dengan orang yang tidak takut kepada Allah. Demi Allah saya bukanlah orang yang boleh dipercayai di waktu tenang, maka bagaimana saya akan dipercayai di waktu marah, sungguh saya tidak sepatutnya diberi jawatan itu.”

 Baginda berkata lagi: “Kamu berdusta, kamu patut dan sesuai memegang jawatan itu.” Dijawab oleh Imam Hanafi: “Amirul Mukminin, sungguh baginda telah menetapkan sendiri, jika saya benar, saya telah menyatakan bahawa saya tidak patut memegang jawatan itu. Jika saya berdusta, maka bagaimana baginda akan mengangkat seorang maulana yang dipandang rendah oleh bangsa Arab. Bangsa Arab tidak akan rela diadili seorang golongan hakim seperti saya.”

 Pernah juga terjadi, baginda Abu Jaffar Al-Mansur memanggil tiga orang ulama besar ke istananya, iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan ats Tauri dan Imam Syarik an Nakhaei. Setelah mereka hadir di istana, maka ketiganya ditetapkan untuk menduduki pangkat yang cukup tinggi dalam kenegaraan, masing-masing diberi surat pelantikan tersebut.

Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009.

Page 11

Pendidikan Islam

A 1001

 Imam Sufyan ats Tauri diangkat menjadi kadi di Kota Basrah, lmam

Syarik diangkat menjadi kadi di ibu kota. Adapun Imam Hanafi tidak mahu menerima pengangkatan itu di manapun ia diletakkan. Pengangkatan itu disertai dengan ancaman bahawa siapa saja yang tidak mahu menerima jawatan itu akan didera sebanyak l00 kali deraan.

 Imam Syarik menerima jawatan itu, tetapi Imam Sufyan tidak mahu menerimanya, kemudian ia melarikan diri ke Yaman. Imam Abu Hanifah juga tidak mahu menerimanya dan tidak pula berusaha melarikan diri.

 Oleh sebab itu Imam Abu Hanifah dimasukkan kembali ke dalam penjara dan dijatuhi hukuman sebanyak 100 kali dera. Setiap pagi dipukul dengan cambuk sementara dileher beliau dikalung dengan rantai besi yang berat.

 Suatu kali Imam Hanafi dipanggil baginda untuk mengadapnya. Setelah tiba di depan baginda, lalu diberinya segelas air yang berisi racun. Ia dipaksa meminumnya. Setelah diminum air yang beracun itu Imam Hanafi kembali dimasukkan ke dalam penjara. Imam Hanafi wafat dalam keadaan menderita di penjara ketika itu ia berusia 70 tahun.

 Imam Hanafi menolak semua tawaran yang diberikan oleh kerajaan daulah Umaiyyah dan Abbasiyah adalah kerana beliau tidak sesuai dengan corak pemerintahan yang mereka kendalikan. Oleh sebab itu mereka berusaha mengajak Imam Hanafi untuk bekerjasama mengikut gerak langkah mereka, dan akhirnya mereka seksa hingga meninggal, kerana Imam Hanafi menolak semua tawaran yang mereka berikan.
Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009. Page 12

Pendidikan Islam

A 1001

.

Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009.

Page 13

Pendidikan Islam

A 1001

HALANGAN – HALANGAN LAIN.
 Waktu ia dilahirkan, pemerintahan Islam berada di tangan Abdul Malik bin Marwan, dari keturunan Bani Umaiyyah kelima. Kepandaian Imam Hanafi tidak diragukan lagi, beliau mengerti betul tentang ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu kalam, dan juga ilmu hadith. Di samping itu beliau juga pandai dalam ilmu kesusasteraan dan hikmah.

 Imam Hanafi adalah seorang hamba Allah yang bertakwa dan soleh, seluruh waktunya lebih banyak diisi dengan amal ibadah. Jika beliau berdoa matanya bercucuran air mata demi mengharapkan keredhaan Allah SWT. Walaupun demikian orang-orang yang berjiwa jahat selalu berusaha untuk menganiaya beliau.

 Sifat keberanian beliau adalah berani menegakkan dan mempertahankan kebenaran. Untuk kebenaran ia tidak takut sengsara atau apa bahaya yang akan diterimanya. Dengan keberaniannya itu beliau selalu mencegah orang-orang yang melakukan perbuatan mungkar, kerana menurut Imam Hanafi kalau kemungkaran itu tidak dicegah, bukan orang yang berbuat kejahatan itu saja yang akan merasakan akibatnya, melainkan semuanya, termasuk orang-orang yang baik yang ada di tempat tersebut

 Sebahagian dilukiskan dalam sebuah hadith Rasulullah SAW bahawa bumi ini diumpamakan sebuah bahtera yang didiami oleh dua kumpulan. Kumpulan pertama adalah terdiri orang-orang yang baikbaik sementara kumpulan kedua terdiri dari yang jahat-jahat. Kalau kumpulan jahat ini mahu merosak bahtera dan kumpulan baik itu tidak mahu mencegahnya, maka seluruh penghuni bahtera itu akan binasa. Tetapi sebaliknya jika kumpulan yang baik itu mahu mencegah perbuatan orang-orang yang mahu membuat kerosakan di atas bahtera itu, maka semuanya akan selamat.

Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009.

Page 14

Pendidikan Islam

A 1001

 Sifat Imam Hanafi yang lain adalah menolak kedudukan tinggi yang diberikan pemerintah kepadanya. Ia menolak pangkat dan menolak wang yang dibelikan kepadanya. Akibat dari penolakannya itu ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara ia diseksa, dipukul dan sebagainya.

 Gubernur di Iraq pada waktu itu berada di tangan Yazid bin Hurairah Al-Fazzari. Selaku pemimpin ia tentu dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berada di bawah kekuasaannya. Pernah pada suatu ketika Imam Hanafi akan diangkat menjadi ketua urusan perbendaharan negara (Baitul mal), tetapi pengangkatan itu ditolaknya. Ia tidak mahu menerima kedudukan tinggi tersebut. Sampai berulang kali Gabenor Yazid menawarkan pangkat itu kepadanya, namun tetap ditolaknya.

 Pada waktu yang lain Gabenor Yazid menawarkan pangkat Kadi (hakim) tetapi juga ditolaknya. Rupanya Yazid tidak senang melihat sikap Imam Hanafi tersebut. Seolah-olah Imam Hanafi memusuhi pemerintah, kerana itu timbul rasa curiganya. Oleh kerana itu ia diselidiki dan diancam akan dihukum dengan hukum dera. Ketika Imam Hanafi mendengar kata ancaman hukum dera itu Imam Hanafi menjawab: “Demi Allah, aku tidak akan mengerjakan jabatan yang ditawarkan kepadaku, sekalipun aku akan dibunuh oleh pihak kerajaan.” Demikian beraninya Imam Hanafi dalam menegakkan pendirian hidupnya.

 Pada suatu hari Yazid memanggil para alim ulama ahli fiqih yang terkemuka di Iraq, dikumpulkan di muka istananya. Di antara mereka yang datang ketika itu adalah Ibnu Abi Laila. Ibnu Syblamah, Daud bin Abi Hind dan lain-lain. Kepada mereka, masing-masing diberi kedudukan rasmi oleh Gabenor.

Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009.

Page 15

Pendidikan Islam

A 1001

 Ketika itu gabenor menetapkan Imam Hanafi menjadi Pengetua jawatan Sekretari gabenor. Tugasnya adalah bertanggungjawab terhadap keluar masuk wang negara. Gabenor dalam memutuskan jabatan itu disertai dengan sumpah, “Jika Abu Hanifah tidak menerima pangkat itu nescaya ia akan dihukum dengan pukulan.”

 Walaupun ada ancaman seperti itu, Imam Hanafi tetap menolak jawatan itu, bahkan ia tetap tegas, bahawa ia tidak mahu menjadi pegawai kerajaan dan tidak mahu campur tangan dalam urusan negara.

 Kerana sikapnya itu, akhirnya ditangkap oleh gabenor. Kemudian dimasukkan ke dalam penjara selama dua minggu, dengan tidak dipukul. Lima belas hari kemudian baru dipukul sebanyak 14 kali pukulan, setelah itu baru dibebaskan.

 Beberapa hari sesudah itu gabenor menawarkan menjadi kadi, juga ditolaknya. Kemudian ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman dera sebanyak 110 kali. Setiap hari didera sebanyak sepuluh kali pukulan. Namun demikian Imam Hanafi tetap dengan pendiriannya. Sampai ia dilepaskan kembali setelah cukup 110 kali cambukan.

 Walaupun demikian ketika Imam Hanafi diseksa ia sempat berkata. “Hukuman dera di dunia lebih ringan daripada hukuman neraka di akhirat nanti.” Ketika ia berusia lebih dari 50 tahun, ketua negara ketika itu berada di tangan Marwan bin Muhammad.
Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009. Page 16

Pendidikan Islam

A 1001

 Imam Hanafi juga menerima ujian. Kemudian pada tahun 132 H sesudah dua tahun dari hukuman tadi terjadilah pergantian pimpinan negara, dari keturunan Umaiyyah ke tangan Abbasiyyah, ketua negaranya bernama Abu Abbas as Saffah.

 Pada tahun 132 H sesudah Abu Abbas meninggal dunia diganti dengan ketua negara yang baru bernama Abi Jaafar Al-Mansur, saudara muda dari Abul Abbas as Saffah. Ketika itu Imam Abu Hanifah telah berumur 56 tahun. Namanya masih tetap harum sebagai ulama besar yang disegani. Ahli fikir yang cepat dapat menyelesaikan sesuatu persoalan.

 Suatu hari Imam Hanafi mendapat panggilan dari baginda Al-Mansur di Baghdad, supaya ia datang mengadap ke istana. Sesampainya ia di istana Baghdad ia ditetapkan oleh baginda menjadi kadi (hakim) kerajaan Baghdad. Dengan tawaran tersebut, salah seorang pegawai negara bertanya: “Adakah guru tetap akan menolak kedudukan baik itu?” Dijawab oleh Imam Hanafi “Amirul mukminin lebih kuat membayar kifarat sumpahnya daripada saya membayar sumpah saya.”

 Kerana ia masih tetap menolak, maka diperintahkan kepada pengawal untuk menangkapnya, kemudian dimasukkan ke dalam penjara di Baghdad. Pada saat itu para ulama yang terkemuka di Kufah ada tiga
Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009. Page 17

Pendidikan Islam

A 1001

orang. Salah satu di antaranya ialah Imam Ibnu Abi Laila. Ulama ini sejak pemerintahan Abu Abbas as Saffah telah menjadi mufti kerajaan untuk kota Kufah. Kerana sikap Imam Hanafi itu, Imam Abi Laila pun dilarang memberi fatwa.

 Pada suatu hari Imam Hanafi dikeluarkan dari penjara kerana mendapat panggilan dari Al-Mansur, tetapi ia tetap menolak. Baginda bertanya, “Apakah engkau telah suka dalam keadaan seperti ini?”

 Dijawab oleh Imam Hanafi: “Wahai Amirul Mukminin semoga Allah memperbaiki Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, takutlah kepada Allah, janganlah bersekutu dalam kepercayaan dengan orang yang tidak takut kepada Allah. Demi Allah saya bukanlah orang yang boleh dipercayai di waktu tenang, maka bagaimana saya akan dipercayai di waktu marah, sungguh saya tidak sepatutnya diberi jawatan itu.”

 Baginda berkata lagi: “Kamu berdusta, kamu patut dan sesuai memegang jawatan itu.” Dijawab oleh Imam Hanafi: “Amirul Mukminin, sungguh baginda telah menetapkan sendiri, jika saya benar, saya telah menyatakan bahawa saya tidak patut memegang jawatan itu. Jika saya berdusta, maka bagaimana baginda akan mengangkat seorang maulana yang dipandang rendah oleh bangsa Arab. Bangsa Arab tidak akan rela diadili seorang golongan hakim seperti saya.”

 Pernah juga terjadi, baginda Abu Jaffar Al-Mansur memanggil tiga orang ulama besar ke istananya, iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan ats Tauri dan Imam Syarik an Nakhaei. Setelah mereka hadir di istana, maka ketiganya ditetapkan untuk menduduki pangkat yang cukup tinggi dalam kenegaraan, masing-masing diberi surat pelantikan tersebut.

Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009.

Page 18

Pendidikan Islam

A 1001

 Imam Sufyan ats Tauri diangkat menjadi kadi di Kota Basrah, lmam

Syarik diangkat menjadi kadi di ibu kota. Adapun Imam Hanafi tidak mahu menerima pengangkatan itu di manapun ia diletakkan. Pengangkatan itu disertai dengan ancaman bahawa siapa saja yang tidak mahu menerima jawatan itu akan didera sebanyak l00 kali deraan.

 Imam Syarik menerima jawatan itu, tetapi Imam Sufyan tidak mahu menerimanya, kemudian ia melarikan diri ke Yaman. Imam Abu Hanifah juga tidak mahu menerimanya dan tidak pula berusaha melarikan diri.

 Oleh sebab itu Imam Abu Hanifah dimasukkan kembali ke dalam penjara dan dijatuhi hukuman sebanyak 100 kali dera. Setiap pagi dipukul dengan cambuk sementara dileher beliau dikalung dengan rantai besi yang berat.

 Suatu kali Imam Hanafi dipanggil baginda untuk mengadapnya. Setelah tiba di depan baginda, lalu diberinya segelas air yang berisi racun. Ia dipaksa meminumnya. Setelah diminum air yang beracun itu Imam Hanafi kembali dimasukkan ke dalam penjara. Imam Hanafi wafat dalam keadaan menderita di penjara ketika itu ia berusia 70 tahun.

 Imam Hanafi menolak semua tawaran yang diberikan oleh kerajaan daulah Umaiyyah dan Abbasiyah adalah kerana beliau tidak sesuai dengan corak pemerintahan yang mereka kendalikan. Oleh sebab itu mereka berusaha mengajak Imam Hanafi untuk bekerjasama mengikut gerak langkah mereka, dan akhirnya mereka seksa hingga meninggal, kerana Imam Hanafi menolak semua tawaran yang mereka berikan.

 Sepanjang riwayat hidupnya, beliau tidak dikenal dalam mengarang kitab. Tetapi madzab beliau Imam Abu Hanifah atau madzab Hanafi
Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009. Page 19

Pendidikan Islam

A 1001

disebar luaskan oleh murid-murid beliau. Demikian juga fatwa-fatwa beliau dituliskan dalam kitab-kitab fikih oleh para murid dan pengikut beliau sehingga madzab Hanafi menjadi terkenal dan sampai saat ini dikenal sebagai salah satu madzab yang empat. Di antara murid beliau yang terkenal adalah Muhammad bin Al-Hassan Al-Shaibani, yang merupakan guru dari Imam Syafi’iy.

IMAM HANAFI IMAM YANG KENTAL.
 Suatu ketika, di kota Kufah ada kambing hasil curian yang lari ke ke dalam kawanan kambing yang bukan curian. Imam Hanafi lalu bertanya kepada mereka yang pakar dalam soal kambing, “Berapakah umur paling tua seekor kambing?”. Sang pakar tersebut menjawab, “Tujuh tahun!”  Sejak saat itu Imam Hanafi tidak mahu makan kambing selama tujuh tahun! Beliau takut kalau-kalau tanpa sengaja ia memakan kambing curian itu. Begitulah hati-hatinya Imam Hanafi. Sebenarnya kalau seseorang tidak tahu sesuatu itu halal atau haram ketika memakannya maka itu tidak apa-apa. Tapi itulah betapa berhati-hatinya Imam Hanafi. Ia menjauhi hal-hal yang subhat. Beza sekali dengan orang dewasa ini. Jangankan yang syubhat, yang haram saja dilahapnya! Imam Hanafi juga pernah selama 40 tahun melakukan shalat Isya� dengan shalat shubuh dengan sekali wudhu. Bererti beliau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudlu sepanjang malam tersebut.

 Waktu semalaman itu digunakan Imam Hanafi untuk beribadah mendekatkan diri kepada Alah SWT. Kalau bulan Ramadhan, Imam Hanafi dalam sehari ia mengkhatamkan Al Qur-an dua kali. Siang sekali dan malam sekali. Begitulah sifat-sifat Imam Hanafi. Sebenarnya siapa dia?  Imam Hanafi sebenarnya bernama An Nu�man bin Tsabit bin Zautha bin Mah. Ia dilahirkan di kota Kufah (Iraq) pada tahun 80 Hijriah (699 Masehi). Ayahnya keturunan dari bangsa Parsi, tetapi sebelum Imam
Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009. Page 20

Pendidikan Islam

A 1001

Hanafi dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Jadi, ia bukan orang Arab atau dalam bahasa Arab disebut Ajam (bukan Arab). Pada waktu Imam Hanafi dilahirkan, pemerintahan Islam sedang di tangan Abdul Malik bin Marwan (Raja Bani Umayyah yang ke-5).

 Menurut sebuah riwayat Tsabit (ayah Imam Hanafi) waktu kecil pernah diajak datang berziarah oleh ayahnya (Zautha) kepada Ali bin Abi Thalib r.a. Pada waktu itu, Ali bin Abi Thalib mendoakan Tsabit agar ada anak keturunannya yang menjadi rijal (tokoh) yang baik, luhur, dan pintar. Ternyata doa Sayidina Ali bin Abi Thalib RA dikabulkan Allah. Anak Tsabit iaitu Imam Hanafi menjadi seorang tokoh yang baik, luhur, dan pintar.
 Imam Hanafi alias An Nu�man ini setelah punya beberapa anak, ada

yang dinamakan Hanifah. Maka menurut tradisi orang Arab ia dipanggil Abu Hanifah. Menurut riwayat yang lain kerana Imam Hanafi ini sifatnya baik, luhur, lurus maka ia dipanggil Abu Hanifah. Hanifah ini ertinya lurus atau cenderung kepada kebenaran sebagaimana pengikut Nabi Ibrahim pada masa Nabi Muhammad SAW disebut orang-orang Hanif.  Menurut riwayat lain iaitu Hanifah menurut bahasa Arab loghat atau dialek Iraq bererti tinta. Kerana Imam Hanafi ke mana-mana membawa tinta maka ia diberi gelar Abu Hanifah (Bapanya tinta). Setelah ajaran-ajaran fiqihnya diajarkan dan disebarkan oleh muridmuridnya maka mazhab itu dinamakan Mazhab Hanafi dan Abu Hanifah disebut Imam Hanafi.  Imam Hanafi ketika belajar pada Imam Amir bin Syarahil Asy Syu�bi (wafat tahun 104 H), gurunya ini setelah melihat dan memperhatikan keadaan peribadi beliau dan kecerdasannya, lalu menasihati supaya rajin mempelajari ilmu, dan supaya mengambil tempat belajar yang
Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009. Page 21

Pendidikan Islam

A 1001

tertentu (khusus) di majlis-majlis para ulama dan para cendekiawan ternama masa itu. Sejak saat itu Imam Hanafi menjadi sangat rajin belajar.  Imam Hanafi mulai mengajar ketika Imam Hammad bin Abi Sulaiman meninggal pada tahun 120 H di kota Kufah. Menurut adat kebiasaan masa itu kalau seorang ulama meninggal maka pengajiannya digantikan oleh anaknya. Tapi kerana anak Imam Hammad tidak secerdas ayahnya maka jamaah pengajian itu menjadi sepi beralih ke Imam Musa bin Katsir (Ibnu Katsir).

 Tapi, lalu Imam Musa bin Katsir meninggalkan Kufah untuk menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Sejak saat itu warga Kufah meminta Imam Hanafi untuk menggantikan gurunya iaitu Imam Hammad bin Abi Sulaiman. Sejak saat itu ramailah pengajian Imam Hanafi dan Imam Hanafi menjadi ulama utama di kota Kufah. Imam Hanafi lalu dikenal luas sebagai orang yang luas ilmu pengetahuannya. Ia ahli ilmu kalam, ilmu fiqh, ilmu bahasa Arab, ilmu hikmah, dan kesusasteraan yang jarang bandingannya pada masa itu.  Imam Hanafi menempuhi dua dinasti. Iaitu Dinasti Bani Umayyah dan Dinasti Bani Abbasiyah. Pada tahun 127 H ketika kekuasaan berada di tangan Marwan bin Muhammad Al Ja�dy (Raja ke-14 dari Dinasti Bani Umayyah) raja terakhir Bani Umayyah, Gabernor Iraq iaitu Yazid bin Amr bin Hurairah Al Fazzary memilih dan menunjuk Imam Hanafi menjadi ketua Baitul Mal di Iraq.  Imam Hanafi menolak kerana menurutnya ulama harus bebas tidak menjadi birokrat. Menurut Imam Hanafi ulama harus memperlakukan kekuasaan seperti api. Kalau terlalu dekat akan panas kalau masuk ke dalamnya akan terbakar. Begitulah seharusnya sikap ulama terhadap kekuasaan. Gubernur Yazid marah.  Pada kesempatan lain iaitu tahun 130 H Gabernor Yazid menawarkan lagi pangkat Qadhi (Hakim) kepada Imam Hanafi. Imam Hanafi secara konsisten tetap menolaknya. Kerana marah, Gabernor mengancam
Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009. Page 22

Pendidikan Islam

A 1001

Imam Hanafi dengan hukuman cambuk tapi Imam Hanafi tidak takut. �Hukuman dunia dengan cemeti itu lebih baik dan lebih ringan bagiku dari pada cemeti di akhirat nanti!� demikian kata Imam Hanafi. Akhirnya Imam Hanafi dihukum 110 kali cambuk dengan setiap harinya 10 cambuk. Tapi Imam Hanafi bahagia menerimanya kerana menurutnya inilah risiko pekerjaan seorang ulama. Kemudian pada 132 H, terjadi pergantian dinasti kekhalifahan Islam dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Abul Abbas As Safah adalah Khalifah pertama Abbasiyah. Pusat pemerintahan Bani Abbasiyah adalah di Baghdad tapi pusat pergerakan sebelum merebut kekuasaan adalah di Kufah, kota tempat tinggal Imam Hanafi.

Pada 136 H Abul Abbas meninggal dan digantikan Abu Ja�far Al Manshur, adik Abul Abbas. Saat itu Imam Hanafi berusia 56 tahun dan sudah terkenal sebagai ahli ilmu kalam (teologi) dan ahli fiqh terkemuka di kekhalifahan Islam. Imam Syafi�i menyebut bahawa Imam Hanafi adalah �Bapanya ilmu fiqh� kerana semua ahli fiqh mata air ilmunya dari Imam Hanafi.

 Setelah beberapa tahun berkuasa, Abu Ja�far Al Manshur meminta Imam Hanafi supaya menjadi Qadhi tapi Imam Hanafi konsisten menolak jabatan dari penguasa. Khalifah marah. Akhirnya Imam Hanafi dipenjara. Ibunda Imam Hanafi berkata, �Tinggalkanlah pekerjaan sebagai ulama kerana hanya mendapatkan siksa!�. Imam Hanafi menjawab, �Aku hanya mencari ridha Allah, Bu!� Setelah beberapa tahun dipenjara, Imam Hanafi pun diberi minuman yang berisi racun dan akhirnya meninggal di dalam penjara.  Salah satu sebab yang membuat Imam Hanafi dapat bebas adalah kerana ia sudah kaya. Imam Hanafi adalah seorang pedagang kain yang berjaya dan kaya raya. Sehingga ia tidak bergantung kewangan kepada pemerintah/penguasa. Ia juga sebagai pengusaha yang jujur. Kalau kain yang dijualnya ada cacat ia katakan ada cacatnya. Cara berdagang seperti inipun mulai dipopularkan di dunia perniagaan moden zaman sekarang untuk memelihara pelanggan.

Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009.

Page 23

Pendidikan Islam

A 1001

 Imam Hanafi walaupun kaya tapi ia seorang yang zuhud. Ia jarang tidur dan sering puasa walaupun biasanya orang kaya tidurnya nyaman dan makannya enak. Tapi ia mengendalikan nafsu itu. Imam Hanafi pun sering memberi derma kepada orang lain, seperti biasiswa kepada murid-muridnya ataupun pinjaman kepada orang yang papa.. Suatu hari ada orang yang berpapasan dengan Imam Hanafi lalu membalikkan badannya. Imam Hanafi berkata, �Mengapa engkau seperti itu?� Orang itu menjawab, �Kerana aku berhutang 10.000 dirham kepadamu, jadi aku takut kepadamu!�

 Imam Hanafi menjawab, �Janganlah engkau seperti itu lagi, mulai saat ini hutang itu lunas! Jangan sampai ada orang yang takut kepadaku kerana berhutang kepadaku!� Imam Hanafi dibunuh pada 150 H.

Sebelum menghembuskan nafas terakhir, beliau berwasiat supaya dimakamkan di pemakaman yang baik iaitu bukan tanah hasil rampasan raja dan gabernor. Malah, Imam Hanafi juga banyak menulis buku. Tapi ilmu fiqhnya tidak ditulis dan disusun dalam satu buku. Murid-murinyalah yang menyusunkannya ke dalam buku-buku mazhab Hanafi.

Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009.

Page 24

Pendidikan Islam

A 1001

PERBANDINGAN MAZHAB IMAM HANAFI DENGAN MAZHAB YANG LAIN BESERTA SUMBANGANNYA DALAM DUNIA ISLAM.
 Mazhab sebenarnya adalah aliran perundangan yang lahir setelah

zaman tabi'in. Zaman tabi'in ialah zaman selepas zaman sahabat Rasulullah. Kita memerlukan huraian yang lain tentang konsep 'mazhab' itu, dah saya cuma ingin masukkan tentang Mazhab Hanafi.
 Mazhab ini telah lahir di bandar Kufah, Iraq. Pada masa zaman

khalifah al-Rasyidin, pemerintah, Khalifah Umar telah menghantar seorang sahabat Rasulullah bernama Abdullah bin Mas`ud atau lebih kita kenali sebagai Ibn Mas`ud (meninggal tahun 32H). Ibn Mas`ud, kita selalu dengar, sebagai seorang periwayat hadith yang masyhur juga, bahkan seorang yang banyak mengetahui tentang hukum fiqh. Kalau antara para sahabat Rasulullah, Ibn Mas'ud mempunyai aliran perundangan tersendiri, selain daripda Ibn Abbas. Dua aliran fiqh yang saling berlawanan. Ibn Mas`ud agak rigid, manakala Ibn Abbas agak fleksibel.
 Datangnya Ibn Mas`ud ke Kufah, telah menghasilkan murid yang

menjadi ulama' terkemuka zaman tabi'in seperti `Alqamah al-Nakh`i, Masruq al-Hamdani, al-Qadi Syurayh, Ibrahim al-Nakh`i, Amir alSya`bi dan Hammad Ibn Abu Sulayman.
 Di bandar Kufah ini jugalah, lahirnya mazhab Hanafi, yang berasaskan

kepada pemikiran Imam Abu Hanifah, atau nama sebenarnya Nukman bin Thabit, yang merupakan murid kepada Hammad bin Abu Sulayman (meninggal 120H). Nukman sebenarnya seorang peniaga kain, seorang usahawan yang aktif di pasar. Beliau juga seorang yang pintar dan sarjana. Gabungan kesarjanaan dengan pemikiran usahawan ini menghasilkan suatu pemikiran yg begitu luar biasa, memberikan beliau kemampuan yang hebat dalam aspek analogi (qiyas) dan pemikiran ekuiti (istihsan). Justeru, aliran pemikiran beliau dikenali sebagai aliran al-ra'y atau ahli al-ra'y atau "aliran pemikiran".

Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009.

Page 25

Pendidikan Islam

A 1001

 Maksud pemikiran ahli al-ra'yi dalam apa yang saya tulis di atas ialah

pemikiran berasaskan logikal dan analogi, berbanding pemikiran berasaskan sumber nas. Lawan kepada pemikiran aliran ahli al-Ra'yi adalah Ahli al-Hadith. Ahli al-Hadith lebih menggunakan sumber daripada sirah dan sejarah Rasulullah berbanding mengutamakan penggunaan interpretasi akal.
 Antara sebab yang dilihat mengapa Imam Abu Hanifah lebih banyak

menggunakan kaedah Qiyas, atau analogi logikal dan istihsan (pilihan juris) ialah kerana kedudukannya di Kufah adalah jauh dengan Mekah dan Madinah yang merupakan pusat pengajian Sunnah dan Hadith Rasulullah. Sebab itu, menurut kaedah Imam Abu Hanifah, seandainya terdapat dalil yang kurang diyakini datang daripada Rasulullah, beliau lebih mengutamakan qiyas, atau kaedah analogi.
 Apakah kaedah Analogi? Kaedah analogi ialah MENYAMAKAN HUKUM

SESUATU PERKARA BARU YANG TIDAK DISEBUTKAN OLEH NAS (QURAN ATAU HADIS) DENGAN HUKUM PERKARA YANG DISEBUT OLEH NAS KERANA TERDAPAT PERSAMAAN 'ILLAH' ANTARA KEDUADUA KES TERSEBUT.  ILLAH atau ratio decidendi ialah persamaan yang boleh dijadikan sandaran antara kedua-dua perkara itu. Contohnya Dadah tidak disebutkan di dalam al-Quran dan hadis. Namun disebut Arak dan illah pengharaman arak ialah kerana sifat khayal, mabuk dan merosakkan fungsi akal.  Oleh kerana illah yang sama dengan arak terdapat di dalam Dadah, maka hukum Arak mesti diletakkan jugak pada dadah. Dalam undang-undang lazim Inggeris, kaedah ini dinamakan doctrine of precedent, di mana ratio decidendi dalam sesuatu kes terdahulu dianggap binding terhadap kes-kes yang baru.  Dijelaskan sedikit tadi tentang keadah utama yg digunakan oleh Abu Hanifah iaitu al-Qiyas. Berbalik kepada kisah Abu Hanifah, semasa pemerintahan dinasti Umaiyyah, beliau telah ditawarkan dengan jawatan mufti oleh Gabenor Iraq, Ibn Hubayrah, namun beliau telah menolaknya kerana tidak mahu masuk campu dalam politik, lantas
Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009. Page 26

Pendidikan Islam

A 1001

beliau telah dihukum sebat.

 Pada zaman Abbasiyah pula, zaman yang dikatakan zaman

kegemilangan ilmu Islam, baginda telah ditawarkan sekali lagi jawatan mufti tetapi sekali lagi beliau menolaknya. Lantas beliau telah dipenjarakan sehinggalah beliau meninggal pada tahun 150 Hijrah atau 767 masihi. Terdapat beberapa spekulasi menyatakan tentang hukuman penjara itu adalah kerana beliau tidak bersetuju dengan beberapa polisi pemerintah pada ketika itu
 Seperti yang dijelaskan dalam post kedua di atas, tentang penerimaan

beliau terhadap hadis, baginda amat kurang menggunakan hadis, kerana bimbang menggunakan hadis yang tidak tepat. Zaman dahulu tidak macam zaman sekarang, internet tak ada, email tak ada, cdrom tidak ada. Nak dapatkan satu hadis kena mengembara.
 Justeru, beliau amat berhati-hati untuk menerima sesuatu hadis

dikhuatiri ia adalah tidak benar daripada Rasulullah. Tidak macam kamu, bunyi ayat sedap sikit, ada fadilat sikit, terus kita anggap hadis. Kepala bapak betullah kamu. heheheh.
 Walaubagaimana pun, Menurut Subhi Mahmasani, Abu Mu'ayyad

Muhammad bin Mahmud al-Khawarizmi (mati 655H) tlh membuat satu kompilasi dalam satu jilid, buku bertajuk Jami' al-Masanid, yang mengandungi 15 karya Hadis membuktikan autoriti Imam Abu Hanifah dalam penggunaan hadis. Oleh itu dengan ini kita dapat menafikan pendapat Ibn Khaldun dalam al-Muqaddimah yang menyatakan bahawa Imam Abu Hanifah cuma menerima 17 hadis Rasulullah.
 Dalam mana-mana mazhab terdahulu pun, kebanyakan mazhab

dikembangkan oleh murid-muridnya, bukan oleh dirinya. Dalam mazhab Hanafi, karya-karya perundangan mazhab itu kebanyakannya telah disebarkan oleh murid Abu Hanifah melalui penulisan murid2nya tetapi disandarkan kepada pandangan Abu Hanifah.

Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009.

Page 27

Pendidikan Islam

A 1001

 Antara empat muridnya yang agak famous ialah:

-

Abu Yusuf Zufar bin al-Hudhayl bin Qays Muhammad bin al-Hasan bin Farqad al-Syaybani al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'i.

 Melalu mereka lah mazhab Hanafi tersebar luas. Terutama melalui

Imam Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaybani. Kedua-dua mereka ini dikenali sebagai gelaran Dua Imam dan Dua Sahabat.
 Walau bagaimanapun kalau kita kaji dengan teliti tentang Imam Abu

Yusuf, Ya`qub bin Ibrahim al-Ansari (113 - 182 Hijrah) yang popular dengan karya al-Kharaj itu, pandangan pandangannya kebanyakannya tidak sama dengan pandangan guru mazhabnya. Bahkan Abu Yusuf sendiri mengakui hanya 1/4 pandangannya yang sama dengan imam mazhabnya Abu Hanifah, tetapi dia masih menganggap dirinya mazhab Hanafi.
 Abu Yusuf sebenarnya telah dilantik sebagai mufti di Baghdad sewaktu

dalam pemerintahan khalifah Harun al-Rashid. Beliau telah menggunakan peluang ini untuk mempraktiskan mazhab Hanafi dalam undang-undang tempatan serta dalam fatwa-fatwa semasa.
 Imam Muhammad al-Syaybani (132 - 189) juga seorang murid yang

mendapat didikan Imam Abu Hanifah di Iraq. Namun beliau berpindah ke Madinah dan di sini beliau telah banyak bergaul dengan Ahli Hadith bahkan telah melanjutkan bidang akademik beliau dengan Imam Malik Bin Anas.
 Imam Muhammad al-Syaybani seorang yang hebat, mahir dalam

kaedah analisis induktif dan deduktif. Bahkan mahir juga dalam undang-undang pewarisan harta. Karya Imam al-Syaybani ini diklasifikasikan kepada dua jenis: - Zahir al-Riwayah - al-Nawadir

Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009.

Page 28

Pendidikan Islam

A 1001

 Dalam jenis yang pertama ini adalah kompilasi kepada buku-buku

seperti al-Mabsut, Jami` al-Kabir, Jami` al-Saghir, al-Siyar al-Kabir dan al-Ziyadat. Kemudian keenam-enam buku ini pula telah dikumpul, dikompilasikan oleh Abu Fadel al-Marwazi (meninggal 344H). Koleksi ini seterusnya telah dihuraikan menjadikan 30 jilid oleh seorang sarjana terkemuka iaitu Imam Muahmmad bin Ahmad al-Sarakhsi, dalam sebuah kompilasi bernama al-Mabsut. Imam al-Sarkhasi juga terkenal dengan buku teori perundangan Islamnya bernama Usul alSarkhasi.

Imam Abu Hanifah Diracun
 Imam Abu Hanafih adalah seorang imam Mazhab yang besar dalam dunia Islam. Dalam empat mazhab yang terkenal tersebut hanya Imam Hanafi yang bukan orang Arab. Beliau keturunan Persia atau disebut juga dengan bangsa Ajam. Pendirian beliau sama dengan pendirian imam yang lain, iaitu sama-sama menegakkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW.

Imam Hanafi dilahirkan pada tahun 80 Hijrah bertepatan tahun 699 Masehi di sebuah kota bernama Kufah. Nama yang sebenarnya ialah Nu’man bin Tsabit bin Zautha bin Maha. Kemudian masyhur dengan gelaran Imam Hanafi. Kemasyhuran nama tersebut menurut para ahli sejarah ada beberapa sebab;

Kerana ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Hanifah, maka ia diberi julukan dengan Abu Hanifah. Kerana semenjak kecilnya sangat tekun belajar dan menghayati setiap yang dipelajarinya, maka ia dianggap seorang yang hanif (kecenderungan/condong) pada agama. Itulah sebabnya ia masyhur dengan gelaran Abu Hanifah. Menurut bahasa Persia, Hanifah bererti tinta. Imam Hanafi sangat rajin menulis hadith-hadith, ke mana, ia pergi selalu membawa tinta. Kerana itu ia dinamakan Abu Hanifah.

 Waktu ia dilahirkan, pemerintahan Islam berada di tangan Abdul Malik bin Marwan, dari keturunan Bani Umaiyyah kelima. Kepandaian Imam
Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009. Page 29

Pendidikan Islam

A 1001

Hanafi tidak diragukan lagi, beliau mengerti betul tentang ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu kalam, dan juga ilmu hadith. Di samping itu beliau juga pandai dalam ilmu kesusasteraan dan hikmah.  Imam Hanafi adalah seorang hamba Allah yang bertakwa dan soleh, seluruh waktunya lebih banyak diisi dengan amal ibadah. Jika beliau berdoa matanya bercucuran air mata demi mengharapkan keredhaan Allah SWT. Walaupun demikian orang-orang yang berjiwa jahat selalu berusaha untuk menganiaya beliau.
 Sifat keberanian beliau adalah berani menegakkan dan

mempertahankan kebenaran. Untuk kebenaran ia tidak takut sengsara atau apa bahaya yang akan diterimanya. Dengan keberaniannya itu beliau selalu mencegah orang-orang yang melakukan perbuatan mungkar, kerana menurut Imam Hanafi kalau kemungkaran itu tidak dicegah, bukan orang yang berbuat kejahatan itu saja yang akan merasakan akibatnya, melainkan semuanya, termasuk orang-orang yang baik yang ada di tempat tersebut.  Sebahagian dilukiskan dalam sebuah hadith Rasulullah SAW bahawa bumi ini diumpamakan sebuah bahtera yang didiami oleh dua kumpulan. Kumpulan pertama adalah terdiri orang-orang yang baikbaik sementara kumpulan kedua terdiri dari yang jahat-jahat. Kalau kumpulan jahat ini mahu merosak bahtera dan kumpulan baik itu tidak mahu mencegahnya, maka seluruh penghuni bahtera itu akan binasa. Tetapi sebaliknya jika kumpulan yang baik itu mahu mencegah perbuatan orang-orang yang mahu membuat kerosakan di atas bahtera itu, maka semuanya akan selamat.  Sifat Imam Hanafi yang lain adalah menolak kedudukan tinggi yang diberikan pemerintah kepadanya. Ia menolak pangkat dan menolak wang yang dibelikan kepadanya. Akibat dari penolakannya itu ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara ia diseksa, dipukul dan sebagainya.  Gabenor di Iraq pada waktu itu berada di tangan Yazid bin Hurairah Al-Fazzari. Selaku pemimpin ia tentu dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berada di bawah kekuasaannya. Pernah pada suatu ketika Imam Hanafi akan diangkat menjadi ketua urusan perbendaharan negara (Baitul mal), tetapi pengangkatan itu ditolaknya. Ia tidak mahu menerima kedudukan tinggi tersebut.

Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009.

Page 30

Pendidikan Islam

A 1001

Sampai berulang kali Gabenor Yazid menawarkan pangkat itu kepadanya, namun tetap ditolaknya.

 Pada waktu yang lain Gabenor Yazid menawarkan pangkat Kadi (hakim) tetapi juga ditolaknya. Rupanya Yazid tidak senang melihat sikap Imam Hanafi tersebut. Seolah-olah Imam Hanafi memusuhi pemerintah, kerana itu timbul rasa curiganya. Oleh kerana itu ia diselidiki dan diancam akan dihukum dengan hukum dera.  Ketika Imam Hanafi mendengar kata ancaman hukum dera itu Imam Hanafi menjawab: “Demi Allah, aku tidak akan mengerjakan jabatan yang ditawarkan kepadaku, sekalipun aku akan dibunuh oleh pihak kerajaan.” Demikian beraninya Imam Hanafi dalam menegakkan pendirian hidupnya.  Pada suatu hari Yazid memanggil para alim ulama ahli fiqih yang terkemuka di Iraq, dikumpulkan di muka istananya. Di antara mereka yang datang ketika itu adalah Ibnu Abi Laila. Ibnu Syblamah, Daud bin Abi Hind dan lain-lain. Kepada mereka, masing-masing diberi kedudukan rasmi oleh Gabenor.  Ketika itu gabenor menetapkan Imam Hanafi menjadi Pengetua jawatan Sekretari gabenor. Tugasnya adalah bertanggungjawab terhadap keluar masuk wang negara. Gabenor dalam memutuskan jabatan itu disertai dengan sumpah, “Jika Abu Hanifah tidak menerima pangkat itu nescaya ia akan dihukum dengan pukulan.”  Walaupun ada ancaman seperti itu, Imam Hanafi tetap menolak jawatan itu, bahkan ia tetap tegas, bahawa ia tidak mahu menjadi pegawai kerajaan dan tidak mahu campur tangan dalam urusan negara.  Kerana sikapnya itu, akhirnya ditangkap oleh gabenor. Kemudian dimasukkan ke dalam penjara selama dua minggu, dengan tidak dipukul. Lima belas hari kemudian baru dipukul sebanyak 14 kali pukulan, setelah itu baru dibebaskan.
Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009. Page 31

Pendidikan Islam

A 1001

 Beberapa hari sesudah itu gabenor menawarkan menjadi kadi, juga ditolaknya. Kemudian ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman dera sebanyak 110 kali. Setiap hari didera sebanyak sepuluh kali pukulan. Namun demikian Imam Hanafi tetap dengan pendiriannya.
 Sampai ia dilepaskan kembali setelah cukup 110 kali cambukan.

Akibat dari pukulan itu muka dan seluruh badannya menjadi bengkakbengkak. Hukuman cambuk itu sengaja untuk menghina Imam Hanafi.  Walaupun demikian ketika Imam Hanafi diseksa ia sempat berkata. “Hukuman dera di dunia lebih ringan daripada hukuman neraka di akhirat nanti.” Ketika ia berusia lebih dari 50 tahun, ketua negara ketika itu berada di tangan Marwan bin Muhammad.  Imam Hanafi juga menerima ujian. Kemudian pada tahun 132 H sesudah dua tahun dari hukuman tadi terjadilah pergantian pimpinan negara, dari keturunan Umaiyyah ke tangan Abbasiyyah, ketua negaranya bernama Abu Abbas as Saffah.  Pada tahun 132 H sesudah Abu Abbas meninggal dunia diganti dengan ketua negara yang baru bernama Abi Jaafar Al-Mansur, saudara muda dari Abul Abbas as Saffah. Ketika itu Imam Abu Hanifah telah berumur 56 tahun. Namanya masih tetap harum sebagai ulama besar yang disegani.  Ahli fikir yang cepat dapat menyelesaikan sesuatu persoalan. Suatu hari Imam Hanafi mendapat panggilan dari baginda Al-Mansur di Baghdad, supaya ia datang mengadap ke istana. Sesampainya ia di istana Baghdad ia ditetapkan oleh baginda menjadi kadi (hakim) kerajaan Baghdad.

Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009.

Page 32

Pendidikan Islam

A 1001

 Dengan tawaran tersebut, salah seorang pegawai negara bertanya: “Adakah guru tetap akan menolak kedudukan baik itu?” Dijawab oleh Imam Hanafi “Amirul mukminin lebih kuat membayar kifarat sumpahnya daripada saya membayar sumpah saya.”

 Kerana ia masih tetap menolak, maka diperintahkan kepada pengawal untuk menangkapnya, kemudian dimasukkan ke dalam penjara di Baghdad. Pada saat itu para ulama yang terkemuka di Kufah ada tiga orang. Salah satu di antaranya ialah Imam Ibnu Abi Laila.  Ulama ini sejak pemerintahan Abu Abbas as Saffah telah menjadi mufti kerajaan untuk kota Kufah. Kerana sikap Imam Hanafi itu, Imam Abi Laila pun dilarang memberi fatwa.  Pada suatu hari Imam Hanafi dikeluarkan dari penjara kerana mendapat panggilan dari Al-Mansur, tetapi ia tetap menolak. Baginda bertanya, “Apakah engkau telah suka dalam keadaan seperti ini?”  Dijawab oleh Imam Hanafi: “Wahai Amirul Mukminin semoga Allah memperbaiki Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, takutlah kepada Allah, janganlah bersekutu dalam kepercayaan dengan orang yang tidak takut kepada Allah. Demi Allah saya bukanlah orang yang boleh dipercayai di waktu tenang, maka bagaimana saya akan dipercayai di waktu marah, sungguh saya tidak sepatutnya diberi jawatan itu.”  Baginda berkata lagi: “Kamu berdusta, kamu patut dan sesuai memegang jawatan itu.” Dijawab oleh Imam Hanafi: “Amirul Mukminin, sungguh baginda telah menetapkan sendiri, jika saya benar, saya telah menyatakan bahawa saya tidak patut memegang jawatan itu. Jika saya berdusta, maka bagaimana baginda akan mengangkat seorang maulana yang dipandang rendah oleh bangsa Arab. Bangsa Arab tidak akan rela diadili seorang golongan hakim seperti saya.”
 Pernah juga terjadi, baginda Abu Jaffar Al-Mansur memanggil tiga

orang ulama besar ke istananya, iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan ats Tauri dan Imam Syarik an Nakhaei. Setelah mereka hadir di
Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009. Page 33

Pendidikan Islam

A 1001

istana, maka ketiganya ditetapkan untuk menduduki pangkat yang cukup tinggi dalam kenegaraan, masing-masing diberi surat pelantikan tersebut.

 Imam Sufyan ats Tauri diangkat menjadi kadi di Kota Basrah, lmam Syarik diangkat menjadi kadi di ibu kota. Adapun Imam Hanafi tidak mahu menerima pengangkatan itu di manapun ia diletakkan. Pengangkatan itu disertai dengan ancaman bahawa siapa saja yang tidak mahu menerima jawatan itu akan didera sebanyak l00 kali deraan.  Imam Syarik menerima jawatan itu, tetapi Imam Sufyan tidak mahu menerimanya, kemudian ia melarikan diri ke Yaman. Imam Abu Hanifah juga tidak mahu menerimanya dan tidak pula berusaha melarikan diri.  Oleh sebab itu Imam Abu Hanifah dimasukkan kembali ke dalam penjara dan dijatuhi hukuman sebanyak 100 kali dera. Setiap pagi dipukul dengan cambuk sementara dileher beliau dikalung dengan rantai besi yang berat.  Suatu kali Imam Hanafi dipanggil baginda untuk mengadapnya. Setelah tiba di depan baginda, lalu diberinya segelas air yang berisi racun. Ia dipaksa meminumnya. Setelah diminum air yang beracun itu Imam Hanafi kembali dimasukkan ke dalam penjara. Imam Hanafi wafat dalam keadaan menderita di penjara ketika itu ia berusia 70 tahun.  Imam Hanafi menolak semua tawaran yang diberikan oleh kerajaan daulah Umaiyyah dan Abbasiyah adalah kerana beliau tidak sesuai dengan corak pemerintahan yang mereka kendalikan.  Oleh sebab itu mereka berusaha mengajak Imam Hanafi untuk bekerjasama mengikut gerak langkah mereka, dan akhirnya mereka seksa hingga meninggal, kerana Imam Hanafi menolak semua tawaran yang mereka berikan.
Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009. Page 34

Pendidikan Islam

A 1001

Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009.

Page 35

Pendidikan Islam

A 1001

RUJUKAN

www.geocities.com/Athens/Acropolis/9672/imam4.h tm www.sunnah.org/publication/khulafa_rashideen/life_ of_imam_abu_hanifah.htm tranungkite.net/teladan/teladan222 ummahonline.wordpress.com/2007/09/17/imamhanafi-ulama-kental/ www.astrolabe.com/product/1202/Fiqh_AlImam:_Hanafi_Fiqh.html

 

Riwayat Hidup Imam Hanafi. Hak Cipta Terpelihara DEM 1 SEC 1 2009.

Page 36

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful