ODRODZENIE

Tybetańska Gra Wyzwolenia

Napisana przez Sakja Panditę /1182-1251/ Przeniesiona z Indii do Ameryki Północnej przez Jody Kent

1. PIEKŁO WADŻRY
Dwie skrzyżowane wadżry zagradzają drogę wydostania się z tego bardzo wyjątkowego piekła. To jest przeznaczenie tych, którzy nadużyli tantrycznej ścieżki, którzy złamali swoje tantryczne ślubowania przez roztargnienie lub samolubstwo. Tutaj srodzy strażnicy Dharmy zwracają się do winowajcy z gniewem. To jest piekło najbardziej przerażających demonicznych wyobrażeń, trudno jest ułagodzić je. Strach o siebie samego powoduje, że jest prawie niemożliwe widzieć poprzez te wyobrażenia i uciec. „Żeby być moim uczniem, musisz przestrzegać wskazań, Nie gwałcić praw Wadżrajany, Nie obniżać wartości wielkiego współczucia, Nie dręczyć ciała, mowy i umysłu buddystów. Gdy kiedykolwiek pogwałcisz te prawa, Możesz być pewien, że zaciążysz do piekła wadżry!” Milarepa Po wyrzuceniu: „jedynki” – raz, „dwójki” – dwa razy, „trójki” – trzy razy, „czwórki” – cztery razy, „piątki” – pięć razy, i „szóstki” – sześć razy udaj się do Sfery Jamy, Władcy Śmierci (Nr 9).

2. PIEKŁO CIĄGŁE
Spadając głową w dół na dwa tysiące lat, osiąga się najgłębsze i najgorętsze z piekieł. Inne wydają się idyllą w porównaniu z tym piekłem, gdyż tutaj cierpienia następują jedne za drugim bez przerwy. Piekło Avici jest więzieniem rozpalonego do białości żelaza. Płomienie uderzają ze wszystkich stron. Bramy otwierają się i zamykają udaremniając ucieczkę mieszkańców. Niektórzy z nich gotują się w żelaznych kotłach w roztopionym brązie „głową w dół jak części składowe ryżowej zupy”. To odwrócone miejsce tortury przedstawia całkowite skażenie świata przez złośliwe pomieszanie i perwersję egoistycznie ukierunkowanych zamierzeń. Ten stan został stworzony przez działania, które podkopują podstawę cywilizowanego życia – zamordowanie własnych rodziców, nauczyciela lub świętej osoby, odcięcie dopływu wody dla narodu i szczególnie zniszczenie Dharmy lub buddyjskiej społeczności, gdyż to jest ciosem dla możliwości duchowego rozwoju – najgorsze z przestępstw i całkowicie przeciwstawne postępowaniu bodhisattwy. Po wyrzuceniu: „jedynki” – udaj się na Południowy Kontynent (Nr 17); „dwójki” – stań się głodnym duchem (Nr 10); „trójki” – udaj się do Gorących Piekieł (Nr 3).

3. PIEKŁA GORĄCE I BARDZO GORĄCE
W tych przylegających salach tortur cierpi się męki intensywnego gorąca. Zwykłe gorące piekło jest karmicznie stworzone przez tych, którzy popełnili przestępstwa związane z ogniem – podpalenie lub zabijanie żywych stworzeń w płonącym lesie. Roztopiony brąz wlewa się im 2

przez usta i wypala jelita. Są przekłuwani ostrymi broniami przez odbytnicę aż do szczytu głowy. Bardzo gorące piekło jest skutkiem ogólnych aktywności łagodniejszych piekieł – zabijania, kradzieży, seksualnych nadużyć i kłamstwa skojarzonych z zamiarem odwrócenia prawdy. Na przykład szarlatani udający lekarzy tutaj się znajdują. Jednakże jest ono specjalnym przeznaczeniem dla napastników przeciwko duchowej praktyce – kradzież pożywienia joginom, ograbianie mniszek lub szlachetnych kobiet, uwodzenie mnichów lub prześladowanie ludzi, zmuszając ich do niewiary w karmę przez jakiegokolwiek rodzaju przewrotną doktrynę. Tutaj zawiera się także kuszenie ludzi w celach zysku i sprowadzanie ich na szkodliwe lub niekorzystne ścieżki. W głównej sali tego piekła straszliwe demony z ogromnymi czarnymi brzuchami, płonącymi oczami i zakrzywionymi kłami wciągają winowajcę w ogniste jeziora najeżone długimi gwoździami. Po wyrzuceniu: „jedynki” – stań się zwierzęciem (Nr 11); „dwójki” – stań się głodnym duchem (Nr 10); „trójki” – idź do Czasowych Piekieł (Nr 8); „czwórki” – idź do Zimnych Piekieł (Nr 7); „piątki” – idź do Piekieł Powrozu i Zgniatania (Nr 5); „szóstki” – idź do Piekła Ciągłego (Nr 2).

4. JĘCZĄCE PIEKŁO I WIELKIE JĘCZĄCE PIEKŁO
Występki prowadzące do tych dwóch piekieł mają związek z ustami – niewłaściwe używanie środków upajających i kłamstwo. W konsekwencji tego demony napełniają usta winowajcy roztopioną miedzią, która niszczy wnętrzności. Użycie alkoholu nie jest samo w sobie występkiem, ale przez upojenie się nim do tego stopnia, że łamie się ślubowania przez zabijanie, kradzież lub seksualne nadużycie, wpada się ze śmiechem, jak powiedziano, do Jęczącego Piekła. Szczególnie sprzedaż alkoholu w celach zysku lub używanie go dla szkodliwych manipulacji innymi daje początek tej złej karmie. Wielkie Jęczące Piekło powstaje z kłamstwa i wulgarnej mowy z gniewną intencją – krzywoprzysięstwo, przekupstwo, zdrada zaufania, fałszywe ogłoszenia oraz przekupstwo urzędników i sędziów. Jeśli ktoś skłamał podczas kłótni z kolegą, jego język urasta do wielkiej długości. Wtedy demony wyorują w nim głębokie rowy, które napełniają roztopioną miedzią. Robactwo rozmnaża się po obu jego brzegach i pożera język. Po wyrzuceniu: „jedynki” – zostań Nagą (Nr 13); „dwójki” – stań się głodnym duchem (Nr 10); „trójki” – idź do Czasowych Piekieł (Nr 8); „czwórki” – idź do Piekła Ożywających (Nr 6); „piątki” – idź do Piekieł Powrozu i Zgniatania (Nr 5); „szóstki” – idź do Gorących Piekieł (Nr 3).

5. PIEKŁO CZARNEGO POWROZU I ZGNIATANIA
Te dwa gorące piekła są stworzone przez tych, którzy gwałcą drugie i trzecie wskazanie odnośnie postępowania – złodziejstwo i niewłaściwe działania seksualne. Takiego napastnika musi się porównać z mordercą, ponieważ wszystkie piekielne istoty mają złośliwość za swą przyczynę czy to przeciwko życiu, czy przez zabijanie duchowych możliwości. 3

Piekło Czarnego Powrozu jest dla złodziei, tych, którzy zabrali to czego im nie dano albo wyznaczyli sobie więcej aniżeli im się należało kosztem innych. Ofiara zostaje schwytana przez demony i przywiązana do gruntu czarnymi powrozami. Ciało ofiary zostaje rozcięte wzdłuż gorącymi piłami i toporami, aż zostanie pocięte na kawałki. Piekło Zgniatania jest dla złośliwych seksualnych napastników. Ich torturą jest zgniatanie między żelaznymi górami, następnie ożywają i są ponownie zgniatani. W jednym z miejsc tego piekła wędruje się przez las pełen drzew z ostrymi liśćmi. Na wierzchołku drzewa winowajca dostrzega pięknego i wabiącego kochanka z przeszłości. Wspinając się na drzewo, gorące liście niszczą jego własne ciało, a po osiągnięciu wierzchołka słyszy się fantoma kochanka wołającego z dołu. Wtedy liście drzewa odwracają się do góry. Po bolesnym zejściu wyobrażenie kochanka jest znowu na górze. Zaślepieni przez pragnienie zrodzone z ignorancji takie ofiary złudzenia nie ustają nigdy w ściganiu fantoma i zostają rozszarpani. Po wyrzuceniu: „jedynki” – zostań Nagą (Nr 13); „dwójki” – zostań zwierzęciem (Nr 11); „trójki” – zostań głodnym duchem (Nr 10); „czwórki” – idź do Zimnych Piekieł (Nr 7); „piątki” – idź do Jęczących Piekieł (Nr 4); „szóstki” – idź do Gorących Piekieł (Nr 3).

6. PIEKŁO OŻYWAJĄCYCH
Dla tego kto upada w pierwsze z ośmiu gorących piekieł, to jest zarezerwowane dla zabijających. Tutaj zabijający z premedytacją morderca żywych istot czy to na wojnie, czy to bezpośrednio lub przez usunięcie rzeczy potrzebnych do życia, cierpi przez bycie związanym z innymi. Związani ludzie mordują jedni drugich, a następnie znowu ożywają, aby zostać ponownie zabici, dopóki ich karma się nie wyczerpie. Jedno z sąsiadujących z tym piekłem zawiera myśliwych, którzy zabijali bez litości ptaki lub zwierzynę dla pożywienia. Tutaj w miejscu ekskrementów są oni zmuszani do jedzenia gnojówki wypełnionej robakami, których dzioby są twarde jak diament. Są oni wówczas pożerani od wewnątrz. „Ludzie zabijający żywe istoty, Z chciwości, głupoty, gniewu lub strachu, Albo hodujący je na rzeź, Musza pójść do piekła ożywających.” Po wyrzuceniu: „jedynki” – udaj się na Południowy Kontynent (Nr 17); „dwójki” – stań się boskim zwierzęciem (Nr 12); „trójki” – stań się głodnym duchem (Nr 10); „czwórki” – idź do Czasowych Piekieł (Nr 8); „piątki” – idź do Piekieł Powrozu i Zgniatania (Nr 5); „szóstki” – idź do Jęczących Piekieł (Nr 4).

7. ZIMNE PIEKŁA
Teraz winowajca cierpi w zimnych piekłach pod powierzchnią ziemi, równolegle z gorącymi piekłami. Podobnie jak wszystkie piekielne stany ten jest rezultatem działania 4

wynikającego z nienawiści, a szczególnie przestępstw przeciw Dharmie, z wewnątrz siebie. Jest osiem zimnych piekieł, a ich nazwy w zupełności wystarczają do określenia ich natury. 1) 2) 3) 4) 5) 6) arbuda – pęcherzy (bąbli); nirarbuda – popękanych pęcherzy; atata – szczękających zębów; hahava – gdzie usta są tak zmarznięte, że można tylko jęczeć; huhuva – gdzie w ogóle żaden artykułowany dźwięk nie jest możliwy; utpala – ciało podobne jest do niebieskiego lotosu, ma niebiesko-zielony kolor i rozszczepia się na sześć kawałków; 7) padma – ciało podobne jest do czerwonego 10-płatkowego lotosu; 8) mahapadma – ciało podobne jest do 1000-płatkowego lotosu. Po wyrzuceniu: „jedynki” – zostań Asurą (Nr 15); „dwójki” – udaj się na Zachodni Kontynent (Nr 18); „trójki” – zostań zwierzęciem (Nr 11); „czwórki” – zostań głodnym duchem (Nr 10); „piątki” – idź do Piekła Ożywających (Nr 6); „szóstki” – idź do Piekieł Powrozu i Zgniatania (Nr 5).

8. CZASOWE PIEKŁO CZYLI „PIEKŁO NA DZIEŃ”
To piekło jest na ziemi – odosobnione miejsca takie jak rzeka, góra lub pustynia. Podczas gdy niższe piekła zostały stworzone przez kolektywną karmę wszystkich czujących istot, te są niezliczone i zindywidualizowane, stworzone przez indywidualne lub grupowe aktywności. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Nieba Czterech Wielkich Królów (Nr 27); „dwójki” – udaj się na Wschodni Kontynent (Nr 19); „trójki” – idź na wyspę demonów (Nr 14); „czwórki” – zostań zwierzęciem (Nr 11); „piątki” – idź do Zimnych Piekieł (Nr 7); „szóstki” – idź do Piekła Ożywających (Nr 6).

9. WŁADCA ŚMIERCI /JAMA/
Z wielką mocą i okrucieństwem ktoś staje się Jamą lub jego siostra Jami, władcą i sędzią umarłych albo jednym z jego strażników-demonów (jamarakszasa). Jego dwór jest wejściową bramą do piekła. Zwykłe osoby musza się spotkać z nim, kiedy umrą, spoglądając w jego zwierciadło karmy. Jama posiada twarz byka, jak również byk jest w jego ustach. Jego prawa ręka trzyma pałkę jako „niszczyciela”, na wierzchołku której znajduje się czaszka. Jego lewa ręka wykonuje przerażający gest. On goreje jak ogień, który pochłania świat przy końcu kalpy. Świat Jamy znajduje się pod ziemią, gdzie słońce nigdy nie świeci, pod czarnoczerwonymi i zielonymi chmurami. Czarny, żelazny zamek bez drzwi otoczony jest przez jeziora krwi, z których powstają spontanicznie okrutne, płonące nienawiścią demony. Poniżej Jamy demon z głową małpy trzyma wagę, na której białe i czarne kamyki przedstawiają czyjeś dobre i złe uczynki i determinują jego przeznaczenie. Po błądzeniu nienawistne demony ściągają podsądnego i wiodą do góry lub w dół w następne odrodzenie. Szpetne demony z orszaku Jamy, męskie i żeńskie, doszły do tego stanu z powodu chciwości i zazdrości. Oni mogli być występnymi królami lub urzędnikami państwowymi w 5

swoich poprzednich żywotach. Jednakże w tym przypadku torturujący w tym piekle Jamy nie są czującymi istotami. Gdyby nimi byli to sami również doświadczyliby cierpienia jakie panuje w piekle, skrajnego gorąca, itp. Są oni raczej częścią karmicznego złudzenia biednych piekielnych istot. Jama posiada również subiektywny aspekt, będąc personifikacją nieuniknionego sądu indywidualnych uczynków i ukrytych, wewnętrznych aspektów wrodzonych w świadomości, która jest skażona przez pragnienie, nienawiść i ignorancję. W tym sensie nazywa się on „karmicznym Jamą”, aby ukazać, że zewnętrzny Władca Śmierci jest przeznaczony. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Tantry, Wielkiego Nagromadzenia (Nr 42); „dwójki” – idź do Mahakali (Nr 34).

10. GŁODNE DUCHY /Prety/
Tuż pod ziemią i na niej wałęsają się te stworzenia, dręczone przez chciwość i żądzę. Mają pomieszane zmysły i ziemia wydaje się im pozbawiona możliwości utrzymania ich. Mają usta podobne do szpilek, brzuchy jak góry, a gardła zamieniające pokarm w ogień. Rzeki z wodą wydają się im pełne ropy lub krwi. Wyruszając na fantasmagoryczny bankiet, bywają precz przegnani przez mściwych wojowników. Drzewa pełne owoców zmieniają się i odpędzają ich ciernistymi gałęziami. Ci, którzy kradli z chciwości lub żałowali wykonywanych ofiar, są zmuszani do życia na wymiotach lub gnoju. Prety mogą zostać nakarmione jedynie przez złożenie ofiar podczas religijnych ceremonii i wtedy im przekazanych. Po wyrzuceniu: „jedynki” – udaj się na Wschodni Kontynent (Nr 19); „dwójki” – zostań Nagą (Nr 13); „trójki” – idź na wyspę demonów (Nr 14); „czwórki” – zostań zwierzęciem (Nr 11); „piątki” – idź do Czasowych Piekieł (Nr 8); „szóstki” – idź do Jęczących Piekieł (Nr 4).

11. ZWIERZĘTA
W większości przebywają one w wielkich oceanach. Zwierzęce odrodzenie jest rezultatem poprzedniej głupoty – zamierzonej ignorancji. Kierowane swymi instynktownymi reakcjami nie posiadają one, po większej części, żadnej inteligencji czy woli. Gdy domowe są przeznaczone do służby, gdy dzikie są skazane na śmierć dla korzyści z ich ciał. Ogólnie muszą one cierpieć, jedząc cokolwiek, co znajduje się bliżej ich ust. O wężu mówi się, że jest zrodzony z gniewu, lew z pychy, pies z arogancji, małpa z chciwości, wrona z bezczelności, typy jadowite, ponieważ były zabójcami zwierząt, mięsożerne z chciwości i gniewu, a koń z niezapłaconych długów. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Nieba Czterech Wielkich Królów (Nr 27); „dwójki” – udaj się na Południowy Kontynent (Nr 17); „trójki” – zostań boskim zwierzęciem (Nr 12); „czwórki” – zostań Nagą (Nr 13); „piątki” – zostań głodnym duchem (Nr 10); „szóstki” – idź do Piekieł Powrozu i Zgniatania (Nr 5). 6

12. BOSKIE ZWIERZĘTA
Ktoś odradza się jako mitologiczne zwierzę z nadnaturalnymi władzami. Te zwierzęta są boskie z powodu swego cudownego urodzenia się, podobnie do boga, a nie z łona lub z jaja. Niektóre z nich są ulubieńcami bogów – łabędzie, pawie, pszczoły i jelenie wypełniające ogrody niebios. Żyją one w stanie promienistym, ciesząc się przyjemnościami niebios, lecz bez jakiejś bystrej inteligencji i powiedziano, że były poprzednio rzeźbiarzami i malarzami, którzy przeznaczyli swe usługi dla wspólnoty. Inne są pojazdami bogów, takie jak Nagi (Nr 13) i Garudy – ogromne ptaki z tułowiem ludzkiej istoty i śmiertelni wrogowie wężów Naga. Gandharwy – „żywiący się zapachami”, są niebiańskimi muzykami urodzonymi z powodu swej wielkiej miłości do kwiatów. Jeszcze inni są półbogami pod rozkazami bogów. Półbogowie przebywają w górach lub drzewach i stają się przedmiotem miejscowych kultów. Bardzo potężni w porównaniu do zwykłych stworzeń, lecz często potworni i złośliwi, jako karmiczny skutek liberalności połączonej z gwałtowną naturą. Te jaksze i kumbhandy są w stanie udzielić dobra lub zła ludzkości, zależnie od ich usposobienia. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Nieba Trzydziestu Trzech (Nr 28); „dwójki” – idź do Nieba Czterech Wielkich Królów (Nr 27); „trójki” – zostań Asurą (Nr 15); „czwórki” – idź do barbarzyńców (Nr 21); „piątki” – zostań zwierzęciem (Nr 11); „szóstki” – zostań głodnym duchem (Nr 10).

13. ŚWIAT NAGÓW
Te wodne węże mają ludzką formę od pasa wzwyż. Są duchami podziemnego świata, znajdowanymi w punktach, gdzie ich sfera styka się z naszą, takich jak źródła i rzeki. W podwodnych pałacach gromadzą wielkie skarby bogactw i szlachetnych kamieni, a czasem księgi tajemnych nauk. Podobnie jak inne bogate istoty one są niebezpieczne i lekkomyślne. Życzliwe nagi mogą być najbardziej szczodrymi ze wszystkich, ale ich złośliwe odpowiedniki są znane z tego, że powodują pewne rodzaje chorób. W Tybecie zjednuje się ich jako władców deszczu. Potężni nagowie byli poprzednio ludźmi o bardzo szczodrym usposobieniu, ale również gniewnym i okrutnym. Ich śmiertelnym wrogiem jest garuda – najsilniejszy z ptaków. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Nieba Trzydziestu Trzech (Nr 28); „dwójki” – idź do Nieba Czterech Wielkich Królów (Nr 27); „trójki” – zostań Asurą (Nr 15); „czwórki” – idź do barbarzyńców (Nr 21); „piątki” – zostań zwierzęciem (Nr 11); „szóstki” – zostań głodnym duchem (Nr 10).

14. WYSPA DEMONÓW
Te dzikie, pożerające ludzi demony (rakszasy), często w nocy nawiedzają cmentarze, atakują ludzi i pożerają dzieci. Ich postacie są krwistoczerwone, jeżdżą na czerwonym ośle z białym brzuchem, zwanym bongbu, szybszym niż wiatr. Mając nadnaturalne moce, potrafią przybrać każdy kształt. Wyspę demonów identyfikuje się ze Śri Lanką. Te demony nawiedzały Tybet w starożytnych czasach, dopóki nie zostały związane z Dharmą przez Padmasambhawę. Ich karmiczne dziedzictwo pochodzi z niemiłosiernego mordowania zwierząt dla korzyści 7

innych. Z powodu zabijania stali się przerażający i zniekształceni, poprzez dawanie innym wzrośli potężnie. Po wyrzuceniu: „jedynki” – zacznij Tantryczną Ścieżkę (Nr 25); „dwójki” – idź do Tantry, Wielkiego Nagromadzenia (Nr 42); „trójki” – udaj się na Południowy Kontynent (Nr 17); „czwórki” – zostań Asurą (Nr 15); „piątki” – idź do Piekieł Powrozu i Zgniatania (Nr 5); „szóstki” – idź do Gorących Piekieł (Nr 3).

15. ASURY
Ktoś odradza się wśród antybogów, zwanych tak z powodu ich intensywnej zazdrości bogom trzydziestu trzech (Nr 28), którzy ich pobili i wyrzucili z nieba. Asury są dumne, zawistne, gniewne i wojownicze. Nienawidzą bogów za ich bogactwa, szczególnie za owoce drzewa spełniającego życzenia, którego korzenie znajdują się w ich sferze, a kwiaty wysoko w sferach dew na Górze Meru. Niezdolni do pokonania bogów w walce, próbują podciąć drzewo. Asury żyją w „mieście światła”. Jeden asura, król Rahu, jest odpowiedzialny za zaćmienie, okresowo połykając słońce lub księżyc. Kojarzy się je także ze sztormami, trzęsieniami ziemi, kometami, meteorytami i innymi zjawiskami astralnymi. Co do karmy, która powoduje ten stan, werset mówi: „Zawsze kłamliwy i zwodniczy, On nie szkodził innym, Lubiący kłótnie, chociaż szczodrobliwy, Piekło przypada panu asurze.” Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Nieba Trzydziestu Trzech (Nr 28); „dwójki” – idź na wyspę demonów (Nr 14); „trójki” – idź do barbarzyńców (Nr 21); „czwórki” – zostań zwierzęciem (Nr 11); „piątki” – zostań głodnym duchem (Nr 10); „szóstki” – idź do Jęczących Piekieł (Nr 4).

16. CZARNA WOLNOŚĆ RUDRY
Jogin przestępca to ten, który wykształcił światowe moce (siddhi), uspokajając, podporządkowując, pomnażając i niszcząc powodowany pragnieniem władzy. Stan tego półboga Rudry, którego imię w sanskrycie oznacza „puszczyk”, wynika z praktykowania tantr bez motywacji czynienia dobra innym. Rudra jest imieniem boga Siwy i historia o złej wolności opisuje jak pojawił się ten bóg, nadużywający swej mocy. Był raz tantryczny bodhisattwa znany jako książę „Niemożliwy do Zaatakowania”. Dwaj mężczyźni, pierwszy zwany „Chwytający w Sidła”, którego imię Dharmy stało się „Czarną Wolnością” (Mahakala), i jego sługa Brahmadewa, przyszli do niego po instrukcje. Sługa dobrze zrozumiał wagę tajemnych nauk i przestrzegał ślubowań, ale drugi używał tantr jako wolności dla samozadowolenia, złamał ślubowania przez wszelkiego rodzaju bezecne uczynki i wyrzucił sługę. Kiedy zmarł, został wciągnięty w niższe stany odrodzenia na wiele stuleci, w końcu ukazując się jako dziki, niebuddyjski bóg Rudra. Jego matka zmarła podczas porodu, a mieszkańcy przerażeni jego obecnością pogrzebali go razem z nią. Wykarmiony jej ciałem, wyszedł prowadząc armię 8

demonów dla zdobycia świata. Jego poprzedni nauczyciel i kolega, posiadający wielkie władze w Dharmie, przyjęli formy konia, dzikiego Hayagrivy i dzika, diamentowej świni i podporządkowali go. Podobna historia ukazuje Siwę, „władcę świata”, opanowanego przez dzikiego bodhisattwę Wadżrapani, aż stał się Mahakalą, obrońcą Dharmy. Rudra jest bogiem i typem jogina, którego osiągnięcia opierają się na zadowoleniu ego (atma-vada). Jego „wyzwolenie” jest formą klaustrofobii, uwięzieniem w wykonanej przez samego siebie trumnie ego. Uznanie siebie za stwórcę i władcę wszechświata kreuje typ zazdrosnego boga, który wszystko wokół siebie musi stale kontrolować. Stąd religia Siwy jest religią władzy i strachu, w Indiach znaną jako kult lingi. Liczne są historie o jego niszczycielskiej dumie. Bóg miłości w indyjskiej mitologii nie posiada ciała, ponieważ Rudra spalił je spojrzeniem trzeciego oka z zemsty za zakłócanie mu medytacji. Król-asura składał mu niechętnie ofiary, umieszczając go w ostatnim szeregu bogów. Ogień zniszczył całą jego świątynię i był w stanie ułagodzić boga tylko przez oddanie własnej córki, Parvati. Rudra jest umieszczony tutaj w ostatnim rzędzie bogów, a tylko nad mniej ważnymi asurami. Jego jedyną ucieczką od siebie samego jest nawrócenie przez tantrycznego bodhisattwę. Po wyrzuceniu: „dwójki” – idź do Mahakali (Nr 34).

17. POŁUDNIOWY KONTYNENT – WYSPA DŻAMBU
Ktoś ma wielkie szczęście, że urodził się w ludzkiej egzystencji na ziemi. Ta sytuacja jest pomieszanym bagażem, ponieważ są tutaj takie piekła jak choroby, wojny i nędza. Jednak jest to najszczęśliwsze odrodzenie wśród karmicznych przeznaczeń, ponieważ tylko ludzka istota posiada trzy warunki: motywację do szukania ucieczki z cyklu śmierci i odrodzenia, możliwość spotkania Dharmy oraz warunki do studiowania i praktykowania jej. W dodatku, powiedziano, że jest to jedyny kontynent, na którym Budda ukazuje drogę do Nirwany, „ponieważ mieszkańcy wyspy Dżambu posiadają ostrą inteligencję”. Ten kontynent, na południe od Góry Meru, nazwany jest tak od drzewa różowej jabłoni dżambu. Trapezowy w kształcie, „podobny do powozu”, w jego centrum jest diamentowy tron Wadżrasana. Znajduje się w Bodhgaja, gdzie Budda ukazał drogę do Przebudzenia. Po wyrzuceniu: „jedynki” –idź do Mahajany, Mniejszego Nagromadzenia (Nr 52); „dwójki” –zacznij Tantryczną Ścieżkę (Nr 25); „trójki” – zostań Królem Obracającym Kołem (Nr 26); „czwórki” – idź do Uczniów, Ścieżki Nagromadzenia (Nr 38); „piątki” – idź do hinduizmu (Nr 22); „szóstki” – idź do Piekła Ożywających (Nr 6).

18. ZACHODNI KONTYNENT – RADOŚĆ Z BYDŁA /Apara – Godaniya/
Tutaj ma miejsce szczęśliwa ludzka egzystencja i wielkie zadowolenie z bogactwa jezior i pastwisk. Dharma jest tu obecna, ale nie rozwija się, ponieważ mieszkańcy są nieokrzesani i żyją jedząc tylko mięso. Pewne tradycje podają, że ludzie tutaj doświadczają synesthezji, na przykład oczy słyszą dźwięk, a uszy widzą barwy i że akt seksualny wykonują tylko dziesięć lub dwanaście razy w ciągu całego życia. Godaniya posiada czerwone zabarwienie nieba i wód z powodu odbicia rubinowych, zachodnich ścian Góry Meru. 9

Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Uczniów, Ścieżki Nagromadzenia (Nr 38); „dwójki” – idź do Nieba Czterech Wielkich Królów (Nr 27); „trójki” – zostań Nagą (Nr 13); „czwórki” – idź do barbarzyńców (Nr 21); „piątki” – zostań zwierzęciem (Nr 11); „szóstki” – zostań głodnym duchem (Nr 10).

19. WSCHODNI KONTYNENT – SZLACHETNA POSTAĆ
/Purva – Videha/ Posiada się szczególnie piękną i szlachetną ludzką formę na kontynencie na wschód od Góry Meru. Tutaj światło jest jasne i przejrzyste od kryształowej ściany góry, a ludzie pogodni i mili. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Niezależnego Buddy, Ścieżki Nagromadzenia (Nr 43); „dwójki” – idź do Uczniów, Ścieżki Nagromadzenia (Nr 38); „trójki” – zostań Nagą (Nr 13); „czwórki” – zostań Asurą (Nr 15); „piątki” – zostań Nagą (Nr 13); „szóstki” – zostań zwierzęciem (Nr 11).

20. PÓŁNOCNY KONTYNENT - KURU
Ten kontynent ocieniony zielenią przez szmaragdową, północną stronę Góry Meru, jest najszczęśliwszą z czterech ludzkich wysp. Ludzie prowadzą tu całkowicie społeczną egzystencję. Nie ma tutaj prywatnej własności czy małżeństwa i nie są oni niepokojeni przez pragnienia czy agresję. Zgodnie ze starożytną tradycją kobiety karmią przez swoje palce, a dzieci są wychowywane wspólnie, chłopcy przez mężczyzn, dziewczęta przez kobiety. Niewiele pracy potrzeba dla utrzymania się, zboże rośnie samo, a pachnący ryż znajduje się ugotowany, drzewa są zawsze pełne owoców. Ponieważ mieszkańcy nie są przyzwyczajeni mówić – „to jest moje”, itp. , nie są zdolni do najgorszych występków i nie cierpią z powodu przedwczesnej śmierci. Przeżywają pełny okres życia – tysiąc lat. Po śmierci nie wchodzą do najniższych odrodzeń. Pomimo tej idyllicznej egzystencji, mówi się, że nie wprowadza ona na ścieżkę ku wyzwoleniu. Podobnie jak bogowie, ludzie z Kuru, nie są w stanie zachować religijnych ślubowań. Żaden święty nie rozwinie się tutaj, gdyż oni nigdy nie dochodzą do zrozumienia wstępnego postulatu Dharmy, że życie jest cierpieniem. Ich zdolności są zagłuszone przez ich życie i nie są zdolni do trudnych medytacji. Po prostu nie stwarzają złej karmy, ale też nie czynią postępu ku wyzwoleniu się od samsary. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Nieba Trzydziestu Trzech (Nr 28); „dwójki” – idź do Nieba Czterech Wielkich Królów (Nr 27); „trójki” – udaj się na Południowy Kontynent (Nr 17); „czwórki” – udaj się na Wschodni Kontynent (Nr 19); „piątki” – zostań Asurą (Nr 15).

10

21. BARBARZYŃCY
Ktoś odradza się jako ludzka istota, ale w niecywilizowanym i materialistycznym społeczeństwie, w którym wojnę uważa się za uprawniony sposób ludzkiego działania. Góry są jak ostre skały, zabarwione krwią. Jest to karmiczny rezultat okrucieństwa, walki i bezlitosnego spożywania mięsa. Barbarzyństwo odnosi się szczególnie do plemion tureckich, muzułmanów, którzy weszli do Indii, a będąc ikonoklastami z ideologii, zniszczyli posagi, księgi i społeczności świętej Dharmy. W Lhasie utworzyli profesję rzeźników. Ogólnie ten stan oznacza barbarzyństwo, czyli filozofię, która uzasadnia nietolerancję i wojnę. Ponieważ w Indiach pojawiły się mieszaniny hinduskich i mahometańskich wyznań, stąd można wznieść się ku szczytowi hinduskiej ścieżki. Po wyrzuceniu: „jedynki” – zostań Asurą (Nr 15); „dwójki” – idź do Hinduskiego Dzierżawcy Mądrości (Nr 62); „trójki” – zostań Nagą (Nr 13); „czwórki” – zostań zwierzęciem (Nr 11); „piątki” – zostań głodnym duchem (Nr 10); „szóstki” – idź do Piekła Ciągłego (Nr 2).

22. HINDUIZM
Z umiarkowanie dobrym szczęściem ktoś odradza się w kulturze bramińskiej Indii, ukazanej jako zielona i owocująca kraina. Tutaj cywilizacja jest bogata i prężna, sztuki i nauki rozwijają się, a metafizyczna spekulacja jest wysoce zaawansowana. Tutaj jest się skłonnym do przyjmowania skrajności, eksternalistycznego punktu widzenia. Istnieje tu trwała zasada dla człowieka i świata. Chociaż pojęcia takie jak „bóg” i „dusza” wprowadzają powierzchowną trwałość świata, to jednak inspirują wzniosły etyczny kodeks postępowania i pobudzają do medytacyjnych osiągnięć. Są one ostatecznie niepotwierdzone i niezdolne do zniesienia logiki tak, że w dalszym ciągu stają się więzami samsary, inspirując błędne i szkodliwe praktyki, takie jak religijne ofiary i ascetyczne samoumartwianie. Niemniej jednak ta bogata kultura jest miejscem narodzenia się prawdziwej Dharmy i świętym krajem buddyzmu. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź Mahajany, Mniejszego Nagromadzenia (Nr 52); „dwójki” – idź do Hinduskiego Dzierżawcy Mądrości (Nr 62); „trójki” – zostań Nagą (Nr 13); „czwórki” – zostań Asurą (Nr 15); „piątki” – zostań zwierzęciem (Nr 11); „szóstki” – idź do Gorących Piekieł (Nr 3).

23. BON
Bon jest szamanizmem lub czarowaniem w wyższej, rozwiniętej formie. W Tybecie stanowi on alternatywę względem buddyzmu. Jest on wcześniejszy od Dharmy, przybył z Persji we wczesnych stuleciach naszej ery. Istnieją ścisłe analogie z innymi szamanistycznymi tradycjami, takimi jak taoizm. Starożytni królowie Tybetu byli uważani za niebiańskich bogów (bstan-po). Byli oni czarownikami, zdolnymi do podróżowania przy pomocy niebiańskiej liny lub na bębnie między trzema sferami, świat podziemny, ziemia i niebo. Czarownik jest 11

ekspertem w komunikowaniu się z duchami, jego zajęciem jest sprowadzanie deszczu, diwinacja (przepowiednie) i rytuał pogrzebowy, ponieważ potrafi on poprowadzić ducha po śmierci. Z drugiej strony współczesny bon zaadoptował do własnego systemu pisma buddyjskie i w istocie jest kopią starej szkoły buddyzmu tybetańskiego. Ale bonpo odwraca pomyślny emblemat buddyjski, swastykę i chodzi wokół miejsc sakralnych odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, co powoduje, że nie osiągają szczęśliwości. W porównaniu do innych niebuddyjskich tradycji w tej grze, bon jest uważany za posiadający największy potencjał dla duchowego rozwoju. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Mahajany, Mniejszego Nagromadzenia (Nr 52); „dwójki” – idź do Dzierżawcy Mądrości Bon (Nr 65); „trójki” – idź do Nieba bez Walki (Nr 29); „czwórki” – idź do Nieba Czterech Wielkich Królów (Nr 27); „piątki” – idź na wyspę demonów (Nr 14); „szóstki” – idź do Jęczących Piekieł (Nr 4).

24. NIEBIAŃSKIE WYŻYNY – POCZĄTEK GRY
Znajdujemy się na początku gry w teraźniejszej ludzkiej egzystencji i konfrontujemy się z sześcioma drogami różnych kolorów: biała prowadzi do bogów, czerwona do zazdrosnych asurów, niebieska do ludzi, zielona do zwierząt, żółta do głodnych duchów, czarno zadymiona do istot piekielnych. Rzut kostką wciąga nas do jednego z tych karmicznych przeznaczeń. Ale karma nie jest przeznaczeniem, ona oznacza aktywność. Działania ciała, mowy i umysłu zadecydują o naszej przyszłości. „Możliwość przybyła, tak trudna do uzyskania, Dla wykonania pożytku żywych istot, Gdy tego nie wykorzystam, To kiedy ponownie przyjdzie taka możliwość?” Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Nieba Czterech Wielkich Królów (Nr 27); „dwójki” – udaj się na Południowy Kontynent (Nr 17); „trójki” – zostań Asurą (Nr 15); „czwórki” – zostań zwierzęciem (Nr 11); „piątki” – zostań głodnym duchem (Nr 10); „szóstki” – idź do Piekła Ożywających (Nr 6).

25. POCZĄTEK TANTRY
Tutaj aspiruję się do Oświecenia w pojeździe mantry, diamentowej ścieżki, tajemnego sposobu recytacji. Jest to droga wybranych i wiodąca wprost do Stanu Buddy. Gdy ktoś przyjdzie tu jako demon, zostanie związany z Dharmą przez współczującą energię tantrycznego mistrza. Gdy ktoś przyjdzie jako ludzka istota, kluczem jest kwalifikowany guru lub lama, ponieważ wśród buddyjskich ścieżek jest to droga niebezpieczna i wymagająca największego wysiłku i zdyscyplinowanej techniki. Znakiem kwalifikowanego lamy jest to, że zachowuje swoje ślubowania. Bez właściwego spełnienia ta droga prowadzi do obłąkania i piekła. Dodatkowo do trzech ślubowań Mahajany: schronienia w Trzech Klejnotach – Buddzie, Dharmie i Sandze, ślubowania bodhisattwy (wyzwolenie wszystkich istot) i prowadzenia 12

właściwego postępowania, tantryczna praktyka wymaga kompletu 14 głównych i 8 dodatkowych ślubowań jako wskazań, które odnoszą się nie tylko do fizycznych działań, ale i mowy. W początkowych stopniach praktykuje się ścieżkę bodhisattwy w intensywnej formie, łącząc myśl oświecenia (ślubowanie bodhisattwy) z praktykami i medytacją oczyszczającą. Szczególnie praktykuje się cztery wspólne dla wszystkich (mahajanistyczne) i cztery specjalne (tantryczne) ćwiczenia wstępne. Pierwsze składają się z tygodniowych kontemplacji nad każdą z czterech myśli, które kierują umysł ku Przebudzeniu: o wartości ludzkiego odrodzenia, o śmierci i nietrwałości, o przyczynie i skutku (karmie) i o przerażeniach samsary. Kiedy pozna się je dokładnie, wówczas dopiero przechodzi się do specjalnych, tantrycznych ćwiczeń wstępnych – powtórzenia 100 000 razy każdej z czterech rytualnych medytacji, przeznaczonych dla zbudowania mocnej podstawy dla dalszej praktyki. Są to przyjęcie schronienia i ślubowanie bodhisattwy, oczyszczająca mantra Wadżrasattwy, ofiarowanie mandali źródłom schronienia oraz wizualizacyjne zjednoczenie się z własną linią guru. W ten sposób dokonuje się równoważnika Ścieżki Nagromadzenia Mahajany w ciągu kilku miesięcy lub lat. Jak to jest zwyczajne w buddyzmie, wiedza przychodzi tylko w połączeniu z medytacyjnym doświadczeniem i zdolnościami. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Dzierżawcy Mądrości Ośmiu Siddhi (Nr 72); „dwójki” – idź do Tantry, Mniejszego Nagromadzenia (Nr 33); „szóstki” – idź do Uczniów, Ścieżki Nagromadzenia (Nr 38).

26. KRÓL OBRACAJĄCY KOŁEM /Czakrawartin/
Wielki monarcha ludzkości jednoczy świat pod sprawiedliwymi rządami. Koło autorytetu może być utożsamione z powozami dawnych zwycięzców, ukazując się jako słońce na wschodnim niebie. Są cztery rodzaje kół: złote, srebrne, miedziane i żelazne, które symbolizują odpowiednio rządy nad czterema, trzema, dwoma i jednym kontynentem. Mniejsi królowie proszą o opiekę władcę złotego koła, władca srebrnego idzie do nich, król miedzianego koła przygotowuje się do wojny, a żelaznego zagraża armiami. W żadnym wypadku Czakrawartin nigdy nie morduje. Dzięki nagromadzeniu zasługi poprzez szczodrość, poszanowanie innych, a szczególnie poprzez całkowity brak gniewu, wchodzi on do łona podobnie jak Budda z całkowitą świadomością tej sytuacji i zjawia się fizycznie jasny. Nie jest w stanie zabić samego siebie ani nie może być zabity przez innych, ani też jego matka nie może być zabita kiedy nosi go w łonie. Siedem cennych atrybutów jest mu pomocnych w rządzeniu: czysta i piękna księżniczka, magiczny ochraniający klejnot, zwycięskie koło, wielki słoń, szybki koń, sprawiedliwy generał i mądry minister. Siedem dodatkowych atrybutów jest także własnością tego króla: miecz, ukryty namiot, łóżko, ogród, pałace, szaty i obuwie. Czakrawartin posiada wielką fizyczną siłę jak i „boskie oko” – widzenie przeszłych i przyszłych żywotów. Dynastia królów obracających kołem pojawia się zaraz po złotym wieku świata, który jest harmonijną monarchią bez żadnej potrzeby władzy. Jako buddyjski ideał państwa wykazuje ona pewne analogie z republiką Platona. Władca, którego stan obecny wynika z dobrego postępowania, ochrania swoich obywateli i ustanawia dla nich pewne ścieżki aktywności. Najbliższym Czakrawartinowi wśród rządzących w historii był Asioka z dynastii Maurjów (III w. p.n.e.), który rządził w Indiach zgodnie z Dharmą. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Nieba bez Walki (Nr 29); „dwójki” – idź do Nieba Trzydziestu Trzech (Nr 28); „trójki” – udaj się na Południowy Kontynent (Nr 17); „czwórki” – udaj się na Północny Kontynent (Nr 20); „piątki” – zostań Nagą (Nr 13); 13

„szóstki” – zostań Nagą (Nr 13).

27. NIEBO CZTERECH WIELKICH KRÓLÓW
Tu odradza się ktoś w niższych klasach bogów, którzy zarządzają niższymi pochyłościami Góry Meru, siedmioma łańcuchami gór wokół niej i niebami. Te bóstwa regulują ziemskie sprawy światowego systemu. Czterech królów, każdy z jednego kierunku, spogląda ze stoków Góry Meru na niższe sfery, ochraniający bogowie Trzydziestu Trzech są nad nimi przeciwko atakom asurów. Czterej królowie rządzą światem w imieniu wyższych bogów. Ich armiami i posłańcami są duchy wody, drzew, gór, itd. Niektórych z tych bogów kojarzy się z planetarnymi ciałami, w astrologicznym znaczeniu regulatorów świata. Królowie przedstawiani są na zewnątrz bram świątyń, będąc przemienieni ze strażników świata (loka-pala) na obrońców wiary (dharma-pala). Dhrtarastra, władca gandharwów, niebiańskich muzyków, rządzi wschodem, Virudhaka władca potwornych kumbhand, rządzi południem, Virupaksa, władca nagów, rządzi zachodem, a Vaiśravana, władca półbogów jaksza, rządzi północą. Ostatni z nich jest szeroko czczony jako Kuvera, władca bogactwa, nosi on na ramieniu mangustę wypluwającą klejnoty. Apsary, boginie tej sfery, rodzą w cudowny sposób, wolne od ciężaru menstruacji, ciąży i pielęgnowania. Dziecko rodzi się pojawiając się na matczynych kolanach lub biodrach w wieku pięciu lat, a bogowie i boginie myślą - „to jest nasze dziecko”. A ono myśli - „to są moi rodzice”. I tak dzieci wzrastają w kolektywnym rodzicielstwie, wolne od kojarzenia seksualności. Podczas zapłodnienia bóstwa jednoczą swoje ciała, ale bez wydzielenia substancji lub utraty energii. Tak jak w przypadku wszystkich boskich istot, seksualizm jest nieplanowany i łatwo powtarzany. Stan tych istot nie jest rezultatem ani dążenia do osobistego szczęścia i dóbr, ani też radowania się swoim posiadaniem. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Nieba Trzydziestu Trzech (Nr 28); „dwójki” – udaj się na Południowy Kontynent (Nr 17); „trójki” – idź do bon (Nr 23); „czwórki” – udaj się na Zachodni Kontynent (Nr 18); „piątki” – zostań głodnym duchem (Nr 10); „szóstki” – idź do Piekła Ożywających (Nr 6).

28. NIEBO TRZYDZIESTU TRZECH (Trayatrimśa)
Ktoś zamieszkał w regionie na szczycie Góry Meru z trzydziestoma trzema boskimi miejscami. Dewy tego poziomu są duże i potężne, z nadnaturalnymi zdolnościami zmysłowymi. Ich przywódcą jest Indra, stary rycerski bóg czasów wedyjskich, obecnie obrońca Dharmy, który zawdzięcza swój wysoki status karmiczny szacunkowi i szczodrości wobec Buddy. Ci bogowie, podobnie jak ich greckie odpowiedniki na Olimpie, nie są całkiem poza sprawami tego świata. Ich sfera została zabrana asurom i musi być okresowo broniona, dlatego jest ona otoczona ścianą ze złota. Grunt tego nieba jest tęczowy, miękki i przylegający do stóp. Na czterech krańcach góry są wierzchołki strzeżone przez piorunorękie jaksze. Centralny szczyt jest miastem Indry, Sudarśana, co znaczy „piękny widok”. Zbocza szczytu ozdabiają cztery parki z magicznymi jeziorami, każdy z placami zabaw obok, zawierającymi miękką i cudowną ziemię. Na północnym wschodzie Sudarśany znajduje się wysoka magnolia, znana jako Parijataka, „w pełni rozwinięta”, której zapach rozchodzi się na wszystkie strony, nawet pod wiatr. Jej cień jest doskonałym miejscem dla przyjemności muzyki i miłości. Bogowie i boginie tej sfery kopulują, zaledwie dotykając się swoimi seksualnymi organami. Na południowym zachodzie znajduje się 14

Sudharma, „dobra dharma”, boska sala spotkań dla spraw państwa. W środku znajduje się perłowy pałac Indry, Vaijayanta, „zwycięzców”. Chociaż ci bogowie przyjmują schronienie w Buddzie, ich przyjemności są zbyt duże, aby pozwoliły im na religijną praktykę. W konsekwencji tego nie są oni zdolni zapobiec odrodzeniu się w niższym stanie, gdy ich dobra karma wyczerpie się. Powiedziano, że nie ma większego cierpienia niż cierpienie umierającego boga, który może przewidzieć swoje przyszłe odrodzenie. Zbliżanie się boskiego upadku zwiastuje pięć znaków: odzież staje się poplamiona, więdną wieńce z kwiatów, pot pojawia się pod pachami, ciało wydziela nieprzyjemny zapach i własne siedzenie staje się niewygodne. Wraz z tym jego towarzysze i ukochani opuszczają go z niesmakiem. Powiedziano, że Indra posiada galerię portretów poprzednich królów tego regionu, obrazujących ich upadek i odrodzenie. Nędza, która sygnalizuje koniec tego szczęśliwego stanu, dostarcza ostatecznego dowodu na konieczność zakończenia cierpienia przez całkowite pokonanie istoty procesów śmierci i odrodzenia. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Nieba bez Walki (Nr 29); „dwójki” – udaj się na Południowy Kontynent (Nr 17); „trójki” – udaj się na Północny Kontynent (Nr 20); „czwórki” – idź do hinduizmu (Nr 22); „piątki” – zostań zwierzęciem (Nr 11); „szóstki” – idź do Zimnych Piekieł (Nr 7).

29. NIEBO BEZ WALKI (Suyama)
Jeszcze większe i potężniejsze niż bogowie trzydziestu trzech, dewy Suyamy znajdują się całkowicie poza walką świata i są bezpieczne w swych posiadłościach nieba. Ich raj wisi w przestrzeni jak chmura, dwa razy wyżej nad morzem niż szczyt Góry Meru. Nasiona ich przeszłego etycznego postępowania, istotą którego jest samokontrola i unikanie konfliktu, rozkwitają w rozkosze sfery pragnienia. Ogrody jezior, łabędzie, wodne lilie i seksualne zadowolenie, które dokonuje się tylko przez objęcie. Obrazem tego stanu jest klejnot spełniający życzenia, symbolizujący ich posiadanie wszystkiego czegokolwiek mogliby zapragnąć. Wśród bodhisattwów przebywających tutaj jest król łabędzi, Suyama, który mieszka w sercu ogromnego lotosu. Jego rolą jest ostrzegać bogów przed rozproszeniem tak, że nie mogą oni wpaść w niższe stany po śmierci. Z jednego miejsca Mara, władca Sfery Pragnienia, wysyła trzech wysłanników – rozkosz, roztargnienie i pomieszanie, aby zaprotestować przeciwko temu zagrożeniu jego przywilejów. Potem następują szerokie dyskusje o Dharmie i wracają oni pokonani, niezdolni wstrząsnąć dewami tej sfery. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Radosnego Nieba (Nr 30); „dwójki” – idź do Rozkoszujących w Emanacjach (Nr 31); „trójki” – udaj się na Południowy Kontynent (Nr 17); „czwórki” – idź do bon (Nr 23); „piątki” – zostań boskim zwierzęciem (Nr 12); „szóstki” – zostań głodnym duchem (Nr 10).

30. RADOSNE NIEBO (Tusita)
Chociaż tylko czwarte z sześciu niebios w sferze zmysłowego pragnienia, jest ono najbardziej obiecujące dla czyjejś przyszłości, gdyż jest tradycyjnie przedostatnim mieszkaniem bodhisattwy, miejscem pobytu przed jego ostatnim odrodzeniem się w ludzkiej formie. Przyszły 15

Budda, Maitreya, „Kochający”, znajduje się obecnie w Tusita pod imieniem „Bóg-Zbawca”, Natha-Deva. Tusita jest najpiękniejszą ze wszystkich sfer dew. Dopiero co narodzone tybetańskie dziecko opisało, że mieszkańcy piją nektar (amrta), że kwiaty są białe i imponujące i że budynki, nawet ziemia są ozdobione klejnotami. Ten pałac unoszący się wysoko nad Górą Meru jak chmura, jest ulubionym miejscem buddyjskich uczonych. „Wykształcone osoby, dzierżawcy dharmy, Mędrcy, którzy szukają wyzwolenia, I rozkoszują się w nauce, Oni idą do Tusita.” Na przykład szlachetny Asanga, założyciel Yogacary, czyli szkoły „tylko-umysłu”, przybył tu do Maitreji po inspirację. Dla zwykłych dew tej sfery, związanych jeszcze zmysłowymi pragnieniami, seks jest sprawą uścisku rąk. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Mahajany, Ścieżki Zastosowania – Najwyższe Nauki (Nr 64); „dwójki” – idź do Mahajany, Ścieżki Zastosowania – Odbiorczość (Nr 63); „trójki” – idź do Mahajany, Ścieżki Zastosowania – Ciepło (Nr 55); „czwórki” – idź do Mahajany, Wielkiego Nagromadzenia (Nr 54); „piątki” – idź do Mahajany, Średniego Nagromadzenia (Nr 53); „szóstki” – idź do Mahajany, Mniejszego Nagromadzenia (Nr 52).

31. ROZKOSZUJĄCY W EMANACJACH (Nirmana-rati)
W tym boskim miejscu, unoszącym się wysoko nad szczytem Góry Meru, bogowie nie potrzebują mieć przed sobą upragnionych przedmiotów, gdyż ich życzenia staja się rzeczywistością. Tak więc w procesach od wzrastającej nieuwagi, reprezentowanej przez poziomy bogów, oni są dostatecznie oderwani od więzów materialnego świata tak, że są zdolni radować się emanacjami własnych umysłów. Podobnie cieszą się oni rozkoszami seksu jedynie przez wzajemny uśmiech, przez rozmowę albo wzajemne wdychanie swych zapachów. Istoty tego nieba emanują jasnym światłem. Ich otoczenie jest wypełnione klejnotami, wspaniałymi ogrodami pełnymi kwiatów i zapachów, pięknymi roślinami i pnączami oraz ogromnymi drzewami. Z ich pałaców płyną dźwięki muzyki. Karma powodująca ten stan powstaje dzięki subtelnej moralnej czystości i intensywnej szczodrości. „Osoby, które postępowały naprzód, I z wielką siłą woli, Do moralności, hojności i dyscypliny, Udają się z konieczności do Nirmana-rati.” Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Mahajany, Mniejszego Nagromadzenia (Nr 52); „dwójki” – idź do Radosnego Nieba (Nr 30); „trójki” – idź do Niezależnego Buddy, Ścieżki Nagromadzenia (Nr 43); „czwórki” – idź do Rządzących Emanacjami Innych (Nr 32); „piątki” – idź do hinduizmu (Nr 22); „szóstki” – zostań boskim zwierzęciem (Nr 12).

16

32. RZĄDZĄCY EMANACJAMI INNYCH (Paranirmita-Vaśavartin)
W tych eterycznych miejscach, cztery poziomy nad szczytem Góry Meru, mieszkają najwyższe bóstwa świata zmysłowych pragnień. „Te wzniosłe istoty, te najwyższe, Które swymi cnotami przewyższają wszystkich innych, Hojnością, samoopanowaniem i kontrolą, Idą z pewnością do stanu Paranirmity.” Wielkim przywilejem tych bogów jest to, że nie potrzebują żadnych zmysłowych przedmiotów dla swej radości ani nawet jak bogowie bezpośrednio poniżej nich, nie potrzebują emanować takich przedmiotów ze swojego umysłu. Te wielkie istoty rządzą emanacjami innych. Ich władze mentalne są takie, że cokolwiek mogliby sobie życzyć, jest z góry przewidziane przez inne klasy bogów, którzy magicznie emanują to dla ich przyjemności. Przykładem może być kucharz, który przygotowuje swojemu panu ulubione potrawy. W tym niebie seksualne pragnienie jest zaspokajane przez spojrzenie. Królem tej sfery jest Mara. Jako władca Sfery Pragnienia ta potężna istota jest wyjątkowo zazdrosna o tych, którzy mogliby próbować ucieczki. Wysyła on swoje armie przyjemnych i okropnych rozrywek, by przeszkadzały świętym i joginom (patrz Nr 100). Skutecznie medytujący, przechodząc przez własne rozproszenia, osiąga Sferę Formy. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Radosnego Nieba (Nr 30); „dwójki” – idź do Sfery Formy (Nr 35); „trójki” – idź do Nieba Trzydziestu Trzech (Nr 28); „czwórki” – udaj się na Zachodni Kontynent (Nr 18); „piątki” – zostań głodnym duchem (Nr 10).

33. TANTRA – MNIEJSZE NAGROMADZENIE
Tutaj na początku tantrycznej praktyki ktoś angażuje się w tantrę aktywności (kriyatantra). Chociaż najwyższym osiągnięciem (siddhi), uzyskanym dzięki jakiejkolwiek tantrycznej medytacji, jest zrozumienie pustki wszystkich zjawisk, tantry są sklasyfikowane i postopniowane w kategoriach zewnętrznej, a nie wewnętrznej praktyki. Tantra aktywności jest szczególnie związana z oczyszczeniem elementów wewnętrznego i zewnętrznego świata. Czyjaś osobowość i zewnętrzny wygląd zostają przemienione dzięki utożsamieniu własnego ego z naturą bóstwa, które się wizualizuje, własnej mowy z jego mantrą, a własnego otoczenia z jego czystą krainą. W ten sposób osobowość i powierzchowność są przemienione w medytacji w miłość i czystość przebudzonego stanu. O ile rzeczywistość jest grą zewnętrznych zjawisk, ukształtowanych przez karmę, ale powstających z pustki, to celem tantry jest ich zamierzona poprawa. Zgodnie ze Stara Szkołą w tantrze aktywności bóstwo, Budda lub bodhisattwa jest jedynie wizualizowany przed medytującym na sposób „mistrza i sługi”. Tak praktykujący otrzymuje siddhi. Osiągnięcia na tym poziomie, zanim ktoś uczyni bóstwem siebie samego, są zwykle bardziej przeciętne niż najwyższe osiągnięcie, Stan Buddy. Niebezpieczeństwo polega na tym, ze ktoś może praktykować magię bez współczucia. Rytuały podporządkowania, itp. opierają się na mentalnym ulepszaniu rzeczywistości. Poprzez uczenie się ich bez właściwego poświęcenia na ścieżce pomagania innym, czyjeś własne samolubstwo tylko się wzmocni. Stąd ta ścieżka może prowadzić do najstraszliwszego z piekielnych stanów. Niemniej jednak gdy wykonywana pod odpowiednim przewodnictwem i z inicjacją tantra aktywności, z położeniem nacisku na zewnętrzny rytuał, ofiary i recytacje, dokona nagromadzenia zasługi. Wtedy wykona się doskonale najlepszy rodzaj ofiary – swoją własną skupioną cześć i siłę uwagi. 17

„Gdy roztargnione myśli jeszcze chwytają twój umysł, Nigdy nie mów, że przestrzegasz tantrycznych wskazań, Co najmniej powinieneś wpaść do piekła wadżry.” Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Tantry, Średniego Nagromadzenia (Nr 41); „dwójki” – idź do Tantry, Wielkiego Nagromadzenia (Nr 42); „piątki” – idź do Rudry (Nr 16); „szóstki” – idź do Piekła Wadżry (Nr 1).

34. MAHAKALA
Stałeś się „Wielkim Czarnym” z gniewnymi i agresywnymi energiami zwróconymi dla ochrony Dharmy. Mahakala jest „świat przekraczającym obrońcą”, nie związany z tą rolą przez siłę, lecz oddany temu przez zrozumienie. Jego trzecie oko oznacza, że jest on władcą mądrości. Jest on przywódcą okrutnych wykonawców, depczących każdą przeszkodę w medytacji lub wroga Dharmy. W sakralnych tańcach on sprawuje nadzór nad uwalnianiem demonów. Mahakala jest uznawany w różnych formach przez każdą szkołę, w Tybecie posiada on 75 form. Jest stale przywoływany dla ochrony w sekretnym „domu pańskim” z tyłu za klasztornym ołtarzem. Jest otoczony płomieniami, nosi skórę słonia na plecach i wieniec świeżo odciętych głów. On może być Jamą, władcą śmierci w nowej roli albo można uważać, że jego puchar z czaszki i trójząb czyni go wielkim joginem Rudra-Sivą nawróconym ku prawdziwej Dharmie. Jego dzikie i namiętne władze pracują teraz nad oczyszczeniem się z karmy agresji. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Urgyen (Nr 61); „dwójki” – idź do Piątego Stopnia Tantry (Nr 81); „trójki” – idź do Sfery Wszechdziałania (Nr 70).

35. SFERA FORMY (Rupa-Dhatu)
Unosząc się wysoko nad Górą Meru poza Sferą Zmysłowego Pragnienia, te miejsca pobytu wzniosłej świadomości są wytworem niezachwianej (aninja) karmy ani dobrej, ani złej. Faktycznie siedemnaście poziomów tej sfery odpowiada subtelnościom postępu w medytacji. Poprzez usunięcie przywiązania do zmysłowych przedmiotów i skuteczną praktykę medytacji wyciszającej (śamatha), otrzymuje się eteryczne, przeświecające ciało, do którego nie może przylgnąć ani fizyczne, ani mentalne cierpienie. Pierwsze trzy stopnie , światy bogów Brahmy, odpowiadają pierwszemu stopniowi medytacyjnego wchłonięcia, w którym umysł jest skoncentrowany na pojedynczej myśli. Ci bogowie w szczególności mają wyobrażenie, że Brahma jest wielkim bogiem, stwórcą wszystkiego. Drugie wchłonięcie powoduje odrodzenie się na trzech poziomach bogów światła (abha). Tutaj zanika fizyczna przyjemność z medytacji, umożliwiając poprzez to szczęśliwość i wyciszenie. Z trzeciego wchłonięcia pochodzi odrodzenie jako bóg chwały (śubha) na trzech stopniach, słabym, średnim i mocnym, pogrążenia się w tym wchłonięciu. Ci bogowie doświadczają przyjemności i wyciszenia. Pośród bogów czterech wchłonięć, charakteryzujących się jedynie wyciszeniem, trzy (z ośmiu, patrz także Nr 37) określane są „niezachmurzony”, „zrodzony z zasługi” i „wielkie urzeczywistnienie”. Na szczycie tej ostatniej grupy jest klasa istot całkowicie „bez myśli” (asamjni-sattwa). Oni błędnie uważają swój stan za nirwanę, ale jest to tylko stan transu bez prawdziwego poznania świata. Kiedy w końcu powstaje myśl z powodu ich poprzedniej karmy, oni wpadają z powrotem do Sfery Pragnienia. 18

Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Czystych Sfer (Nr 37); „dwójki” – idź do Mahajany, Mniejszego Nagromadzenia (Nr 52); „trójki” – idź do Sfery Bezforemnej (Nr 36); „czwórki” – idź do Radosnego Nieba (Nr 30); „piątki” – udaj się na Południowy Kontynent (Nr 17); „szóstki” – idź do Nieba Czterech Wielkich Królów (Nr 27).

36. SFERA BEZFOREMNA (Arupa-Dhatu)
Wychodząc poza umysłowe pragnienia a następnie poza materię, czyjeś mentalne horyzonty stają się tak rozległe, że obejmują nieskończone perspektywy przestrzeni, przekraczając w końcu świadomość samą w sobie. Wyróżnia się cztery medytacyjne „zrównania” (samapatti), które powodują odrodzenie się w tej bezforemnej lub duchowej sferze. Są one ułożone w określonej kolejności, ale jako niematerialne nie posiadają miejsca. Odrodzenie się w nich jest spowodowane przez karmę, która nie posiada związku z dobrem lub złem. Jest to czysto mentalny stan bez przywiązania do materialnych elementów. Ulokowanie tych sfer jest takie samo jak ostatnia pozycja medytującego na ziemi, np. u stóp drzewa, w sali medytacyjnej albo w sferze bogów formy. Nazwy pierwszych trzech poziomów są związane z praktykami jogicznymi (prajoga). 1. W kontemplowaniu przedmiotu medytacji jogin przekracza wszelkie pojęcia materialności. Powstrzymując pojęcia zachodzące jak słońce, nie przywiązując uwagi do pojęć różnorodności i zaprzestając odróżniać obiekt od jego otoczenia, on trwa myśląc „przestrzeń jest nieskończona”, osiągając w ten sposób punkt nieskończonej przestrzeni. 2. Przekraczając całkowicie etap nieskończonej przestrzeni, on uważa, że świadomość jest nieskończona i osiąga punkt nieskończonej świadomości. 3. Całkowicie przekroczywszy punkt nieskończonej świadomości, on osiąga punkt niczego w ogóle, myśląc, że nie ma niczego w ogóle. 4. Czwarty stopień nie rozwija żadnego pojęcia. Przekraczając „nic w ogóle”, on osiąga punkt ani idei, ani braku idei. Nazywa się to Szczytem Egzystencji. Z tego punktu jednakże można osiągnąć niewyobrażenie, a następnie równowagę zwaną ustaniem, w której strumień mentalnych wydarzeń jest zatrzymany na pewien okres czasu. Ten ostatni stopień mieszany jest czasem z nirwaną (patrz Nr 48). W tych sferach przywiązanie do przedmiotów zmysłowych zostało wyeliminowane, ale pozostaje przywiązanie do egzystencji. Po pewnym czasie na skutek przeszłej karmy ktoś odradza się w niższym stanie. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Uczniów, Ścieżki Nagromadzenia (Nr 38); „dwójki” – udaj się na Południowy Kontynent (Nr 17); „trójki” – zostań zwierzęciem (Nr 11); „szóstki” – idź do Jęczących Piekieł (Nr 4).

37. CZYSTE SFERY (Śuddhavana)
Te wyżyny Sfery Formy są osiągane przy pomocy najmocniejszej i najbardziej skoncentrowanej praktyki czwartego stopnia wchłonięcia. Tu przebywa pięć poziomów bogów w przybytkach unoszących się wysoko nad Górą Meru. Są oni sklasyfikowani zgodnie z ich zaangażowaniem w każdą z pięciu cnót: wiary, pilności, uważności, skupienia i mądrości. Ostatnia nazywana „nieprzekraczalną” (akanistha) czystą sferą, podkreśla mądrość lub 19

medytację wglądu (vipasiana). Biorąc w ten sposób udział w naturze oświecenia ta ostatnia, Sfera Akanistha nie jest tu sklasyfikowana, lecz na szczycie tablicy (Nr 84). Bogowie czystych sfer są cnotliwi, potężni, długowieczni, piękni i cieszą się wielkim dobrobytem. Są samoświetliści, podróżują w przestrzeni, mają przyjemny pokarm, żyją szczęśliwie i udają się gdziekolwiek zechcą. Są wolni od namiętności. Chociaż wiara i inne cnoty, oprócz medytacji, są tu rozwinięte, żadna ze zwykłych osób (prthagjoma) nie osiągnie tego stanu, lecz tylko Arjowie, poświęceni dla Dharmy. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Mahajany, Ścieżki Zastosowania – Najwyższe Nauki (Nr 64); „dwójki” – idź do Mahajany, Wielkiego Nagromadzenia (Nr 54); „trójki” – idź do Rządzących Emanacjami Innych (Nr 32); „czwórki” – idź do Mahajany, Mniejszego Nagromadzenia (Nr 52); „piątki” – zostań boskim zwierzęciem (Nr 12).

38. UCZNIOWIE (Śravaka) – ŚCIEŻKA NAGROMADZENIA (SambgaraMarga) Żywiąc niesmak dla cyklu śmierci i odrodzenia, wchodzi się do Pojazdu Uczniów, rozpoczynając sadzenie zdrowych korzeni, wiodących ku wyzwoleniu. Przyjmuje się tutaj rolę zakonnego lub świeckiego ucznia, łącząc się przez to ze szlachetną rodziną buddyjskiej społeczności. Poprzez medytację nad budzącym odrazę ciałem (w celu przeciwstawienia się namiętności), nad zależnością zapoczątkowania (w celu przeciwstawienia się ignorancji), nad przyjaźnią (jako antidotum złej woli), nad oddychaniem (przeciw pomieszanym myślom) lub poprzez kontemplacje nad Buddą (przeciwstawienie się wszystkim czterem), rozpoczyna się atakowanie czterech błędnych punktów widzenia, które są głęboko zakorzenione u wszystkich zwykłych ludzi. Są to poszukiwanie trwałości w nietrwałym, ulgi w cierpieniu, osobowego w tym co bezosobowe i piękna w tym co odrażające. Poprzez to można osiągnąć wielki postęp w medytacji. Celem jest jednakże uzyskanie mentalnej koncentracji i zmniejszenie najcięższych splamień – przywiązania, odrazy i zaślepienia, które są przeszkodami na drodze ku wolności. Tutaj gromadzi się zasługę poprzez uwielbienie i dobre czyny, wyposażając się dla rzeczywistej praktyki na ścieżce. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Czystych Sfer (Nr 37); „dwójki” – idź do Uczniów, Ścieżki Wizji (Nr 40); „trójki” – idź do Uczniów, Ścieżki Zastosowania (Nr 39); „czwórki” – idź do Mahajany, Mniejszego Nagromadzenia (Nr 52); „piątki” – zostań zwierzęciem (Nr 11); „szóstki” – idź do Piekła Powrozu i Zgniatania (Nr 5).

39. UCZNIOWIE – ŚCIEŻKA ZASTOSOWANIA (Prajoga-Marga)
Po nagromadzeniu zasługi i wyposażeniu się w pewnym stopniu w medytacyjne zdolności, sadzi się zdrowe korzenie wiodące do przenikliwości, tj. stosuje się pożytki wynikające z przeszłej praktyki Dharmy. Ćwiczy się teraz wyższą uważność, która przyjmuje za swój obiekt Cztery Szlachetne Prawdy (patrz Nr 40). W ten sposób w oparciu o spokój medytacji zaczyna się rozwijać wgląd w uwarunkowaną i nietrwałą naturę jaźni. Tutaj uzyskuje się najwyższe światowe urzeczywistnienia, tj. pięć typów wyższej świadomości (abhijna): moc cudownego działania, niebiański słuch, poznanie myśli innych, przypominanie sobie własnych poprzednich żywotów i wgląd w poprzednie żywoty innych. Szósta wyższa świadomość – 20

wiedza odnośnie tego, że własne wypływy są wygaszone, przyjdzie na końcu drogi. Gdy ta ścieżka jest dobrze zastosowana, ćwiczący wstępuje na świat przekraczające ścieżki. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Mahajany, Mniejszego Nagromadzenia (Nr 52); „dwójki” – idź do Niezależnego Buddy, Ścieżki Nagromadzenia (Nr 43); „trójki” – idź do Uczniów, Ścieżki Wizji i Doskonalenia (Nr 40); „czwórki” – idź do Mahajany, Mniejszego Nagromadzenia (Nr 52); „piątki” – idź do Nieba Trzydziestu Trzech (Nr 28); „szóstki” – udaj się na Wschodni Kontynent (Nr 19).

40. UCZNIOWIE – ŚCIEŻKA WIZJI I DOSKONALENIA (Darsana-Marga,
Bhavana-Marga) Wraz z moralnym oczyszczeniem i mentalną koncentracją cztery szlachetne prawdy, tak jak były nauczane przez Buddę, stają się widoczne wraz z ich wszystkimi odgałęzieniami. Praktykujący widzi, że (1) cykl odrodzenia jest cierpieniem, (2) przyczyną cierpienia jest pragnienie, (3) zakończenie cierpienia pochodzi z ustania przywiązania i że (4) istnieje ścieżka prowadząca do ustania cierpienia. Praktykujący porzuca namiętności wynikające ze zwątpienia i poglądu, że własne ciało i umysł są w posiadaniu i kierowane przez centralną jaźń. W końcu porzuca przywiązanie do moralnych kodeksów i rytuałów. Te tworzą Ścieżkę Wizji. Na Ścieżce Doskonalenia ostatnie splamienia, które mogą być usunięte jedynie przez intensywną medytację, zostają wyeliminowane. Ścieżka Wizji zniszczyła pojęcie jaźni, ta ścieżka niszczy przywiązanie do przyjemnych wrażeń, które trwają nawet po odejściu jaźni. Z dokładnym zrozumieniem i pełną koncentracją ćwiczący jest zdolny doskonale postępować Szlachetną Ośmioraką Ścieżką: właściwych poglądów, intencji, mowy, postępowania, prowadzenia się, wysiłków, uważności i koncentracji. Gdy są one mocno utrwalone, doświadcza się diamentowej koncentracji (vadżrapama-samadhi). Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Radosnego Nieba (Nr 30); „dwójki” – idź do Sfery Formy (Nr 35); „trójki” – idź do Nieba Trzydziestu Trzech (Nr 28); „czwórki” – idź do Rządzących Emanacjami Innych (Nr 32); „piątki” – idź do Rozkoszujących w Emanacjach (Nr 31); „szóstki” – idź do Nieba bez Walki (Nr 29).

41. TANTRA – ŚREDNIE NAGROMADZENIE
Ta druga klasa tantr jest znana jako „praktyka obu” (ubhaya-carya-tantra), ponieważ jest kombinacją zewnętrznej i wewnętrznej jogi. Tu także bóstwo jest widziane przed praktykującym, lecz teraz na podobieństwo brata lub przyjaciela. Ta joga skupia się na recytowaniu mantr. Jest ona sklasyfikowana jako joga z wyobrażeniem (zjednoczenie z wizualizowanym bóstwem) i bez wyobrażenia (zjednoczenie z bóstwem kontrolowane przez pustkę). W pierwszej podczas recytacji mantry jogin spoczywa swoim umysłem w sercu bóstwa. Koncentracja na oddechu jako „rumaku myśli”, jest praktykowana w celu wyciszenia umysłu, dla utrzymania wyobrażenia i usunięcia przeszkadzających myśli. W drugiej jodze ćwiczący skupia się na pustce, przez to wzrasta wgląd. Inne medytacyjne rytuały w tej klasie tantry prowadzą do uzyskania niezwykłych mocy poprzez magiczne manipulacje z przedmiotami takimi jak miecz. Podobnie jak w tradycji Pali, 21

magiczne moce uzyskuje się medytując na elementy ziemi, wody, ognia i powietrza, dopóki nie uchwyci się ich natury. Klasa tantr carya jest rzadko praktykowana w Tybecie. Jogini mają skłonność przechodzić od tantry aktywności do najwyższego stopnia tantry. Głównym tekstem jest tutaj Mahawairoczana, który stanowi podstawę tantrycznej praktyki w Chinach i w Japonii. „Nie koncentruj się na sobie, ujarzmiając swój oddech, Fe, joginie, nie zezuj na koniec swojego nosa, O głupcze, trzymaj się Wrodzonego, I porzuć ciasne więzy egzystencji. Sprowadź razem w myśli niespokojne fale oddechu. Wtedy poznaj prawdziwą naturę Wrodzonego. A to stanie się spokojne samo przez się.” Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Potali (Nr 60); „dwójki” – idź do Tantry, Wielkiego Nagromadzenia (Nr 42); „trójki” – idź do Szambali (Nr 59); „piątki” – idź do Dzierżawcy Mądrości Bogów Pragnienia (Nr 67); „szóstki” – idź do Tantry, Mniejszego Nagromadzenia (Nr 33).

42. TANTRA – WIELKIE NAGROMADZENIE
Joga tantr jest całkowicie uduchowioną praktyką. Jogin stwarza mandalę i zespół wizualizacji zawierający Buddów pięciu tantrycznych rodzin. Wyobrażając bóstwo przed sobą ze wszystkimi szczegółami, jego własna natura staje się świetlistą przez swoje promieniowanie. W to naczynie wstępuje rzeczywiste bóstwo zwane „istotą poznania” (jńana-sattva). Podczas medytacji własna natura ćwiczącego staje się identyczna z bóstwem, które zostaje zapieczętowane pięcioma pieczęciami. Oczyściwszy wszystkie elementy egzystencji i mentalnego przejawienia w stanie absolutnej prawdy (prawda pustki), praktykujący wytwarza boską mandalę z pięcioma Buddami i poszukuje istoty mądrości, która wstąpiłaby w niego jako istota zobowiązania (samaya-sattva). Cztery pieczęcie: wielka pieczęć, symboliczna pieczęć, pieczęć Dharmy i pieczęć aktywności, są stosowane z odpowiednią wizualizacją i mudrą. Piąta pieczęć, pieczęć wiedzy, jest istotą samą w sobie. One oczyszczają ciało, mowę i umysł i postępowanie szczególnie jogina. Termin „pieczęć” – mudra, pochodzi z sanskryckiego rdzenia o znaczeniu „radość”. Ona radośnie pieczętuje czyjeś osiągnięcia (siddhi). Praktykujący nie ma teraz możliwości upadku na niższe ścieżki lub w nieszczęśliwe przeznaczenie. Będąc całkowicie utożsamionym z ciałem, mową, umysłem i aktywnością Buddów nie jest się w stanie nadużywać magicznych mocy lub pomniejszyć duchowy postęp na ścieżce bodhisattwy. „W praktyce Mahamudry, Nie ma miejsca na myślenie z lgnącym umysłem. Kiedy powstaje urzeczywistnienie poza grą słów, Nie ma potrzeby recytacji czy przestrzegania reguł.” Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Tantry, Ścieżki Zastosowania – Ciepło (Nr 49); „dwójki” – idź do Tantry, Ścieżki Zastosowania – Szczyt (Nr 50); „szóstki” – idź do Szambali (Nr 59).

22

43. NIEZALEŻNY BUDDA – ŚCIEŻKA NAGROMADZENIA
Tutaj wchodzi się do Pojazdu Samotnego Buddy (Pratyeka-Budda). Ta istota osiąga Oświecenie w czasie, kiedy żaden Budda nie przebywa w świecie dla nauczania Dharmy. Jest on opisany jako ten, który usługiwał poprzednim Buddom, ale pominął sposobność wyzwolenia pod ich przewodnictwem. Będąc w jakiś sposób otępiałym tak, że nawet cierpienie ludzkiej egzystencji ani groźba śmierci nie doprowadziły go do punktu Przebudzenia. Na skutek swojej praktyki urodził się jako bóg bez dalszego bodźca do praktyki. Trwając w swojej niechęci do samsary, lecz bez możliwości ponownego usłyszenia Dharmy Buddów, on kontynuuje gromadzenie zasługi poprzez dobre postępowanie i samotną medytację, dopóki nie osiągnie Wielkiego Przebudzenia. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Mahajany, Mniejszego Nagromadzenia (Nr 52); „dwójki” – idź do Niezależnego Buddy, Ścieżki Zastosowania (Nr 44); „trójki” – idź do Nieba Trzydziestu Trzech (Nr 28); „czwórki” – idź do Uczniów, Ścieżki Nagromadzenia (Nr 38); „piątki” – zostań Nagą (Nr 13); „szóstki” – idź do Piekła Ożywających (Nr 6).

44. NIEZALEŻNY BUDDA – ŚCIEŻKA ZASTOSOWANIA
Kiedy Buddowie nie są obecni, pojawiają się w świecie pratjekabuddowie. Wspaniali w swym milczeniu i bardzo potężni, idący samotnie jak jednorożec, oni ćwiczą swe indywidualne właściwości. Oni praktykują medytację przez długie wieki przebywania głęboko w lesie. Szczególnie spełniają cztery zastosowania uważności, ciała, uczuć, myśli i zjawisk (dharm). W tej ostatniej medytacji rozważa się właściwości wszelkich zjawisk, są one nietrwałe, nieprzyjemne, puste i bezosobowe. Niezależny Budda jest przyrównywany do jednorożca, który unika stada, żeby samotnie wędrować po lesie. On jest legendarną postacią samotnego jogina w starożytnej tradycji indyjskiej. Pojęciem, które buddyści nie w pełni podzielają, gdyż żyją w zakonnych lub świeckich społecznościach i zwracają dużo uwagi na stosunki socjalne. Niezależny Budda jest dowodem na to, że Dharma, prawda o rzeczywistości, jest bezczasowa, ponieważ została odkryta i zrozumiana w czasach, gdy nie było Buddy, który nauczałby w świecie i kiedy nie było w nim żadnych społeczności praktykujących drogę. „Odłóż rózgę na wszystkie istoty, Nie krzywdź żadnej z nich, Rozważ ich dobro z przyjacielskim umysłem, Idź jak jednorożec, samotnie.” Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Radosnego Nieba (Nr 30); „dwójki” – idź do Niezależnego Buddy, Ścieżki Doskonalenia (Nr 46); „trójki” – idź do Niezależnego Buddy, Ścieżki Wizji (Nr 45); „czwórki” – udaj się na Północny Kontynent (Nr 20); „piątki” – idź do Uczniów, Ścieżki Zastosowania (Nr 39); „szóstki” – idź do Nieba Czterech Wielkich Królów (Nr 27).

23

45. NIEZALEŻNY BUDDA – ŚCIEŻKA WIZJI
„W pełni szczęśliwi są ci, dla których wszystko jest obojętne, I ci, którzy przebywają w grotach, ciesząc się ascetyczną wygodą, I ci, którzy nie posiadają niczego i ci, nie mający żadnego dobytku, Oni idą przez świat samotnie jak jednorożec, są jak wiatr na niebie.” Przebywając samotnie z dala od krzątaniny świata, niezależny jogin zwraca swoją skupioną uwagę na znaczenie narodzin i śmierci. Widzi, że siejąc myśl zbiera działanie, siejąc działanie zbiera przeznaczenie. W ten sposób odkrywa on prawa współzależnego powstawania. Widzi on, że śmierć powstaje w zależności od narodzin, narodziny od powstawania lub poczęcia, ono od chwytliwości lub kopulacji, ona od wrażenia, wrażenie od zmysłowego kontaktu, on od zmysłów, zmysły od psychofizycznego organizmu, on od świadomości, świadomość od karmicznych warunków, a te w końcu od ignorancji. Widzi on, że gdy pomieszanie jest usunięte, karma nie powstanie, ani nie powstanie świadomość i tak narodziny i śmierć zostają usunięte. Wtedy jest on zdolny zapobiec powstawaniu splamień, gdyż pokonał złudzenie, że życie zależy od pojedynczej ciągłej jaźni. Z tym oczyszczonym punktem widzenia zaczyna praktykować Szlachetną Ośmioraką Ścieżkę, wiodącą do całkowitego Przebudzenia. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Mahajany, Mniejszego nagromadzenia (Nr 52); „dwójki” – idź do Niezależnego Buddy, Arhata (Nr 47); „trójki” – idź do Niezależnego Buddy, Ścieżki Doskonalenia (Nr 46); „czwórki” – idź do Uczniów, Ścieżki Wizji i Doskonalenia (Nr 40); „piątki” – udaj się na Południowy Kontynent (Nr 17); „szóstki” – idź do Nieba Trzydziestu Trzech (Nr 28).

46. NIEZALEŻNY BUDDA – ŚCIEŻKA DOSKONALENIA
Przez pilną medytację na swoje widzenie rzeczywistości pratjekabudda niszczy wszelkie przywiązanie, jakie może powstać z chwytliwości, odrzucania lub pomieszanych stosunków ze światem. Na jego oczyszczonym poziomie egzystencji wszystko co pozostaje, to przywiązanie do bycia sobą samym. Bez przewodnika, dzięki własnym wysiłkom dochodzi on do krawędzi uwolnienia się od odradzania. Ponieważ jest on samo dokonanym joginem, władze niezależnego buddy daleko przewyższają władze ucznia, który jest bojaźliwie zależny od instrukcji innych. Niezależny budda jest zdolny do wykonywania cudów, podzielenia swego ciała i pojawienia się podwójnie lub przemienienia go w każdy kształt. Przyzwyczajony unikać przywiązania do zewnętrznego świata w ogóle i socjalnych więzów szczególnie, jednak gdy potrzeba on użyje swojej wysokiej świadomości dla pożytku innych i udzieli prostych instrukcji co do właściwego stylu życia jogina. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Radosnego Nieba (Nr 30); „dwójki” – idź do Niezależnego Buddy, Arhata (Nr 47); „trójki” – idź do Czystych Sfer (Nr 37); „czwórki” – idź do Sfery Formy (Nr 35); „piątki” – idź do Uczniów, Arhata (Nr 51); „szóstki” – idź do Nieba bez Walki (Nr 29).

24

47. NIEZALEŻNY BUDDA - ARHAT
Samotny jogin osiąga przebudzony stan. To jest piąta ścieżka, nazywana „żadnych studiów więcej”. Osiąga on nirwanę, w której podłoże egzystencji pozostaje aż do czasu śmierci. W kategoriach poznania i cudownych zdolności niezależny budda dochodzi dalej niż uczeń. Chociaż z tybetańskiego punktu widzenia, może on jeszcze spaść z powrotem w niższe stany, gdyż nie osiągnął jeszcze Stanu Buddy i wszechwiedzy. Z powodu swoich samotnych nawyków Arhata, nie posiada on ani odwagi, ani zdolności nauczania innych drogi do nirwany i nie jest on w stanie zapamiętać nauk, które spotkał dawno przedtem. Krótko mówiąc nie jest on bodhisattwą. Jego osiągnięcie jest mimo wszystko znaczne i uważany jest za godnego czci przez świat, górując nad nim. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Mahajany, Mniejszego Nagromadzenia (Nr 52); „dwójki” –wejdź w Ustanie (Nr 48); „trójki” – idź do Radosnego Nieba (Nr 30); „czwórki” – idź do Czystych Sfer (Nr 37).

48. USTANIE (Nirodha)
Arhat, który osiągnął poprzednio nirwanę podczas swego życia, zwaną „nirwaną z pozostałością”, bo chociaż wszystkie plamiące elementy zostały wyeliminowane, to fizyczne i mentalne podłoże pozostało, teraz w momencie śmierci wchodzi w „nirwanę bez pozostałości”. „Nirwana z pozostałością” jest przyrównywana do usunięcia wszystkich niegodziwców z knajpy, „nirwana bez pozostałości” byłaby całkowitym unicestwieniem knajpy. Trzy nagromadzenia są bramami do nirwany. Ktoś rozumie, że jest ona pusta, gdyż nie ma żadnego powiązania z osobowym. Jest ona bezobjawowa, gdyż nie ma żadnej definicji lub określonych właściwości. Jest bezpragnieniowa, gdyż nie może być osiągnięta przez pragnienie jej. Nirwana jest niepodobna do innych zjawisk, chociaż jest przyrównywana do przestrzeni. Jest to stan poza śmiercią, spokojny, nieustraszony i bezpieczny. Jest ona zaprzeczeniem świata, wyzwoleniem, najwyższą rzeczywistością i celem. Podobnie jak ogień uspokaja się, kiedy wypali się opał. Ta nirwana jest celem uczniów i niezależnych buddów. Karma jest wyeliminowana. Arhat wchodzi w Ustanie, nastąpiła ucieczka z samsary. Niestety to nie jest właściwy cel. Rozróżnia się „nirwanę w bezruchu” w odróżnieniu od „nirwany w ruchu” bodhisattwy. W tym drugim przypadku samsara i nirwana nie są różne. Osiąga się tu wielkie przebudzenie, lecz pozostaje się w knajpie, dopóki każdy w niej obecny także nie osiągnie nirwany. Nie mając współczucia, które jest motywacja bodhisattwy, Arhat będąc w stanie Nirodhy, może być obudzony tylko przez cud. Dokonuje tego Budda Amitabha, którego nieograniczone światło sięga nawet do tego stanu. A więc zainspirowany przez Buddę Amitabhę, Arhat wstępuje na ścieżkę Mahajany. Po wyrzuceniu: „jedynki” – raz, „dwójki” – dwa razy, „trójki” – trzy razy, „czwórki” – cztery razy, „piątki” – pięć razy, „szóstki” – sześć razy, idź do Mahajany, Mniejszego Nagromadzenia (Nr 52).

25

49. TANTRA – ŚCIEŻKA ZASTOSOWANIA, CIEPŁO
Teraz jogin w pełni utwierdzony na ścieżce przebudzenia, przyjmuje pierwszą wielką inicjację, czyli udzielenie mocy do najwyższej (anuttara) tantry. Z tym pozwoleniem od lamy, który również sam był inicjowany przez swego nauczyciela danej linii przekazu mocy, jest się zdolnym do otrzymania przekazu szczególnych tekstów i instrukcji odnośnie swojej praktyki. Cztery inicjacje zasieją nasiona przemiany jogina poprzez stopnie tantrycznej ścieżki bodhisattwy w Stan Buddy w jego czterech formach. Pierwszy przekaz mocy nazywa się inicjacją wazy, z niej wyrasta emanacyjne ciało Buddy (patrz Nr 97), Stan Buddy w zasięgu doczesności. Poprzez wstępne części rytuału jogin zostaje wprowadzony do mandali i przyjmuje lub potwierdza ślubowania wspólne dla Mahajany i Tantry – osiągnięcia Oświecenia dla pożytku wszystkich istot. Następnie czyni on zobowiązania, czternaście podstawowych i osiem dodatkowych, jak i szczegółowe zobowiązania ustanowione przez tantryczny cykl, w który jest on inicjowany. Nawet przed wejściem do mandali uczeń musi być oczyszczony przez poprzednią praktykę i specyficzne ceremonie. Wykonywana jest specjalna inicjacja kwiatowego wieńca, która określa rodzinę Buddy, do której należy inicjowany, poprzez rzucenie kwiatu na mandalę, w którym kierunku on upadnie. Główną częścią rytuału jest inicjacja wazy. Waza jest wypełniona amritą, nektarem uprzednio napełnionym mocą przez bóstwo i składającą się z 25 substancji zmieszanych z wodą, ten nektar oczyszcza ciało. Gdy przez tę inicjację zostanie osiągnięta niedualność, powinno się kontemplować przynajmniej to, że pustka i szczęśliwość zostały urzeczywistnione przez działanie. „Nie powinno się myśleć o cząstkach lub atomach, To jest najwyższe szczęście, które przelewa się nieustannie jako egzystencja. Błąd taki jak to jest szaleństwem, mówi Saraha. Poznaj, lecz czysty i doskonały stan! On jest w domu, ale ona wychodzi na zewnątrz i wypatruje. Widzi swego małżonka, lecz wciąż pyta sąsiadów.” Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Tantry, Ścieżki Zastosowania – Szczyt (Nr 50); „dwójki” – idź do Tantry, Ścieżki Zastosowania – Odbiorczość (Nr 57).

50. TANTRA, ŚCIEŻKA ZASTOSOWANIA – SZCZYT
Tutaj otrzymuje się tajemną inicjację w najwyższą tantrę, która przyniesie owoc jako wielkie Ciało Radości Buddy (Nr 92). Tutaj inicjujący lama wykonuje czynności, a uczeń jest odbiorcą pożytków. Po wciągnięciu boskości mandali do swojego ciała lama wykonuje „pieczęć czynu” (karma-mudra). On jednoczy się z mądrością (vidya) w formie kobiety. Termin „pieczęć czynu” jest opisem tej jogi. Dostępny tekst napisany w XV wieku przez mnicha szkoły Gelugpa, mówi: „Czyn czyli „pieczęć-karma”, nazywa się tak z powodu karmy poprzednich żywotów, kiedy ktoś był wrzucony w ciało kobiety i uzyskał tu osiągnięcie. Podczas gdy takie czynności jak fizyczny stosunek, same w sobie nie wymagają uwagi do medytacji, lecz tylko skuteczności takiej pieczęci i to określono jako „pieczęć czynu”. Kiedy nasienie przetopione przez ogień wielkiej namiętności, wpada do lotosu matki i miesza się z jej czerwonym elementem, osiąga się to co określa się jako „typowa mandala myśli oświecenia”. Powstała mikstura jest kosztowana przez zjednoczonych ojca i matkę i kiedy ona dosięga gardła, w uczniu, który to obserwował, powstaje doświadczenie szczęśliwości i pustki. Autor mówi, ze w jego czasie konkretna vidya nie jest używana. Zamiast tego uczeń o wyostrzonych zdolnościach używa „pieczęci-wiedzy” (jnana-mudra), oznaczającej własną 26

mentalną wizualizację zjednoczenia. W każdym razie kiedy konkretna lub wyobrażona akcja jest skuteczna, bodhiczitta – kropla powstała ze zjednoczenia nasienia i krwi menstruacyjnej, zostaje przeniesiona na jogina, który jest całkowicie biegły w mentalnym stwarzaniu wydarzeń. To napełnia mocą jego kanały i centra, by osiągnąć funkcję mowy Buddy. Termin „tajemna inicjacja” pochodzi od skosztowania tajemnej substancji. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Tantry, Ścieżki Zastosowania – Odbiorczość (Nr 57); „dwójki” – idź do Pierwszego Stopnia Tantry (Nr 66).

51. UCZNIOWIE – STAN ARHATA
Po wielu kolejnych żywotach praktyki ktoś spotyka na swojej drodze nauczyciela i dzięki jego instrukcjom zostaje oświecony. W ten sposób staje się on buddyjskim świętym, tym kto „zabił swoich wrogów” (ari-han) – przywiązanie, odrazę i zaślepienie. On jest wart czci (-arhat) i poszanowania przez ludzkie i boskie istoty. Jest zimny w niebezpieczeństwie jak zapach sandałowego drzewa dla siekiery. Przez duchowe zrozumienie przełamuje on skorupę jaja ignorancji. Błękitne niebo i czyjaś dłoń są dla niego tym samym. Arhat osiąga nirwanę w ciągu swojego życia, lecz aż do śmierci ciało i umysł zostają jako pozostałości w jego urzeczywistnieniu (patrz Nr 48). „Choć jest tu cierpienie, nikt nie jest nim dotknięty, Nie ma pośrednika, lecz aktywność jest faktem, Nirwana istnieje, ale nie ma osiągającego nirwanę, Tu jest ścieżka, ale nie ma nikogo idącego nią, Tu zostało zrobione to, co mogło być zrobione za pomocą tych środków.” Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Mahajany, Mniejszego Nagromadzenia (Nr 52); „dwójki” – idź do Ustania (Nr 48); „trójki” – idź do Czystych Sfer (Nr 37).

52. MAHAJANA - MNIEJSZE NAGROMADZENIE
Zaczynając Mahajanę ktoś przyjmuje intencję osiągnięcia Oświecenia dla pożytku wszystkich czujących istot. Jest to myśl przebudzenia – bodhiczitta, jak dotąd tylko nieokreślony zamiar, który rozwinie się wraz z praktyką w oświecony umysł. „Ścieżka Nagromadzenia jest moralnością zwykłych osób, kontrola ich zmysłów, umiarkowaniem w jedzeniu, czujnością nawet wczesną i późną nocą, ich energią, spokojem i wglądem, stanem ich ciągłej uwagi. Jest ona także zasługą nabytą przez inne praktyki, mądrością nabytą przez studia, rozmyślanie i medytację nad tym co się studiowało. Dzięki rozwinięciu tych właściwości uzyskuje się zdolność do pojmowania prawdy i do wyzwolenia.” Dzięki praktyce szczodrości, darów, etycznego postępowania, cierpliwości, pilności i medytacji ćwiczący gromadzi zasługę, która przyniesie owoc w Ciele Radości Buddy. Dzięki studiom prowadzącym do mądrości ćwiczący postępuje ku osiągnięciu Ciała Dharmy. W medytacji dąży się do osiągnięcia koncentracji umysłu (samadhi) i wyższej świadomości (abhijna), co umożliwia skuteczne zrozumienie doktryny i pomaganie innym. Podstawą dla koncentracji jest stan wyciszenia (śamatha). Podstawą dla wyciszenia są etyczne i religijne czynności. Na mniejszej ścieżce nagromadzenia ćwiczący zwraca swoją ciągłą czujność na ciało, uczucia i zjawiska lub na jakiś inny przedmiot medytacji, konkretny albo abstrakcyjny, który odpowiada jego własnemu charakterowi. 27

Bhavja powiedział: „Umysł jest zbłąkanym słoniem, Jest on mocno przywiązany do solidnego pala tematu sznurem uważności, A więc dla dobra umysłu ułagodź go w spokoju.” Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Mahajany, Wielkiego Nagromadzenia (Nr 54); „dwójki” – idź do Mahajany, Średniego Nagromadzenia (Nr 53); „trójki” – idź do Radosnego Nieba (Nr 30); „czwórki” – idź do Uczniów, Ścieżki Nagromadzenia (Nr 38); „piątki” – zostań zwierzęciem (Nr 11); „szóstki” – idź do Zimnych Piekieł (Nr 7).

53. MAHAJANA - ŚREDNIE NAGROMADZENIE
Umocniwszy własne postanowienie osiągnięcia pełnego przebudzenia i doprowadzenia doń wszystkich istot, kontynuuje on w dalszym ciągu nagromadzenie zasługi i mądrości. Znaczniejsze rozproszenia zostały uspokojone i medytacja wzniosła się do średniego poziomu koncentracji. Ćwiczący kształci pięć korzeni prowadzących do wyzwolenia: wiarę w Trzy Klejnoty, pilność we wszystkich praktykach, pamiętanie o innych, koncentracje wolną od rozróżniania między przedmiotem a podmiotem i mądrość – znajomość zjawisk i wszystkich ich modyfikacji. Te stopniowo zajmują miejsce pięciu głównych przeszkód medytacji: zmysłowego pragnienia, złej woli, lenistwa, przywiązania, niechęci i zwątpienia. Ćwiczący zaprawia się w czterech właściwych wysiłkach: zapobieganiu powstawania niezdrowych mentalnych stanów, porzucaniu tych, które istnieją, wytwarzaniu zdrowych mentalnych stanów i pielęgnowaniu tych, które już istnieją. Na tym stopniu zanim wyższa świadomość zostanie osiągnięta, ćwiczący posiada jedynie intencję bycia pożytecznym dla innych, ale nie jest zdolny do przyniesienia jakiegoś większego dobra. Dlatego mały jest pożytek z jego nauk czy dyskusji w Dharmie. Atisia podkreśla ten punkt. „Tak samo jak ptak z nierozwiniętymi skrzydłami, Nie jest w stanie wzlecieć ku niebu, Tak i osoba, której brakuje szczególnej wiedzy, Nie jest w stanie pracować dla dobra innych.” A w dygresji o głupocie daremnej konwersacji znowu mówi. „Jak zginająca i kołysząca się trawa, Taka osoba z pewnością ma wątpliwości. Dla niej umysł nigdy nie będzie pewny! Takie są wady osoby, która lubi mówić. Podobnie jak ktoś kto siedzi w tłumie patrzącym na grę, I opowiada o talentach innego bohatera, Podczas gdy jego własna uwaga pogarsza się. Takie są wady osoby, która lubi mówić. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Mahajany, Ścieżki Zastosowania – Ciepło (Nr 55); „dwójki” – idź do Mahajany, Wielkiego Nagromadzenia (Nr 54); „trójki” – idź do Czystych Sfer (Nr 37); „czwórki” – idź do Uczniów, Ścieżki Wizji i Doskonalenia (Nr 40); „piątki” – zostań Asurą (Nr 15); „szóstki” – idź do Czasowych Piekieł (Nr 8). 28

54. MAHAJANA - WIELKIE NAGROMADZENIE
Gratulacje! Już nie zawrócisz! Z tego poziomu nie możesz spaść w niższe stany. Pewne korzyści narosły z osiągnięcia spokoju i koncentracji. Po pierwsze ćwiczący rozwija cztery podstawowe psychiczne moce. Pierwsza charakteryzuje się koncentracją z pragnieniem działania połączonego z wysiłkiem, co jest oparte na nieprzywiązaniu, beznamiętnością, ustaniem pomieszanego myślenia, poświęconym samooddaniem. Ostatnie trzy podstawy są obdarzone koncentracją odpowiednio z pilności, przemyśliwania i badania. Na tych podstawach ćwiczący rozwija wyższe świadomości – boskie oko (dla widzenia wszystkich miejsc we wszechświecie), boskie ucho (dla słyszenia wszystkich dźwięków), poznanie myśli innych, poznanie przeszłych żywotów własnych i innych oraz władze psychiczne. Te ostatnie oznaczają cudowne moce – promieniowanie światłem, przemienianie żywiołów i kontrolę na zjawami, np. zdolność stwarzania ciał widmowych. Są one uważane za wstępne warunki dla głoszenia Dharmy. W dodatku ćwiczący może cieszyć się koncentracją zwaną „postępowanie za strumieniem Dharmy” (Dharma-srotamgata-samadhi), która pozwala mu podróżować do niebios i pól Buddy, aby słuchać nauk różnych Buddów i wysokich bodhisattwów. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Mahajany, Ścieżki Zastosowania – Odbiorczość (Nr 63); „dwójki” – idź do Mahajany, Ścieżki Zastosowania – Ciepło (Nr 55); „trójki” – idź do Potali (Nr 60); „czwórki” – idź do Szambali (Nr 59).

55. MAHAJANA – ŚCIEŻKA ZASTOSOWANIA, CIEPŁO (Usman)
Zwróciwszy swoją skoncentrowaną uwagę na pustą naturę rzeczywistości, ćwiczący rozwija pierwszy ze zdrowych korzeni wiodących do przenikania, określonego jako „ciepło”. To doświadczenie pojawia się także w formie światła, a główna charakterystyka tego stopnia to „ten, który otrzymał światło Dharmy” (Dharmalaka-labdha-samadhi). Jest to badanie doktryny tak intensywne, że wytwarza ciepło i światło i splamienia spalają się. W szczególności ćwiczący dostosowuje siebie do idei, że zjawiska nie są zewnętrznymi rzeczywistościami, lecz mentalnymi wydarzeniami i że ich widoczne właściwości są rezultatem pomieszanych, dyskursywnych myśli. „To odrodzenie powstało z dyskursywnego myślenia, Jego istotą (atman) jest dyskursywne myślenie, A więc całkowite wyeliminowanie dyskursywności, Jest doskonałą nirwaną.” „Zastosowanie” użyte w nazwie tej ścieżki odnosi się do zastosowania czyjejś medytacyjnej zdolności, wyciszonego stanu umysłu, dla zrozumienia prawdziwej natury rzeczywistości. W Mahajanie Oświecenie jest funkcją zarówno współczucia jak i zrozumienia. Zatem joga tego stopnia jest opisana także w kategoriach czyichś stosunków z innymi. Praktykujący na stopniu „ciepła” czynią wszystkie istoty przedmiotem swoich myśli. Ich myśli są opisane przede wszystkim jako równe, przyjacielskie, życzliwe, wolne od odrazy i szkodzenia jak i dziesięciorakie tak dalece, jakby ktoś uznał wszystkie istoty, jakby były matką, ojcem, bratem, siostrą, synem, córką, przyjacielem, krewnym, powinowatym lub krewnym matki. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Mahajany, Ścieżki Zastosowania – Odbiorczość (Nr 63); „dwójki” – idź do Mahajany, Ścieżki Zastosowania – Szczyt (Nr 56).

29

56. MAHAJANA, ŚCIEŻKA ZASTOSOWANIA – SZCZYT (Murdhan)
Czyjeś wysiłki na ścieżce jogi, powodujące powstanie doświadczeń ciepła i światła, osiągają swój szczyt. To jest drugi z czterech korzeni przenikania, charakteryzujący się koncentracją, która rozprzestrzenia światło Dharmy (aloka-vrdhi-samadhi). Dualność przedmiotu i podmiotu zniknęła i ćwiczący ustalił się w zrozumieniu „tylko myśli” – rzeczy nie są niczym innym aniżeli odbiciami umysłu. Nawet w czasie snu patrzy na wszystkie zjawiska jak na sen. Na tym stopniu przedmiot postrzegania jest zniszczony. Ćwiczący rozumie procesy zależnego powstawania na sposób Mahajany – nie tylko jest żyjącą jednostką bez stałych zasad czy osobowości, ale również bezosobowe są wszystkie zjawiska. One powstają w zależności jedne od drugiego i ostatecznie od stwarzającego je umysłu. Nie tylko czyjeś własne odrodzenie pochodzi z 12-częściowego łańcucha ,lecz także egzystencja całego świata. „Dyskursywne myślenie jest wielkim zaślepieniem, Rzucając w ocean odrodzenia. Trwając w niedyskursywnej koncentracji, Jest się czystym w bezkoncepcji jak niebo.” Tutaj fizyczne i mentalne składniki czyjejś istoty zastały przemienione przez pięć zasadniczych cnót: wiarę, pilność, uważność, koncentrację i mądrość. Ćwiczący ma kontrolę nad naturalnymi wydarzeniami, będąc w stanie zapobiec naturalnym katastrofom, oddalić pożar i egzorcyzmować demony. Urzeczywistniając, że świat jest stworzony przez umysł, jest się zdolnym kontrolować i poprawiać go zgodnie z własnymi, szlachetnymi intencjami. W kategoriach jego stosunków z innymi jogin jest nie tylko oczyszczony, hojny i etyczny, ale jest zdolny do nauczania innych, by stali się tacy. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Mahajany, Ścieżki Zastosowania – Najwyższe Nauki (Nr 64); „dwójki” – idź do Mahajany, Ścieżki Zastosowania – Odbiorczość (Nr 63).

57. TANTRA, ŚCIEŻKA ZASTOSOWANIA – ODBIORCZOŚĆ
Jogin przyjmuje trzecią inicjację, zwaną „mądrość – zrozumienie” (prajna-jnana), do najwyższej tantry. Tutaj lama, uczeń i pani mądrości (vidja), wyłoniwszy się z doświadczenia wspólnej ścieżki, jak to jest nauczane w tantrach (patrz Nr 50) i mając błogosławieństwo mantr dla ich strumieni świadomości, dokonują inicjacji ucznia. Inicjacja jest udzielana przez mistrza w pełni wykwalifikowanego w takich kwestiach jak sześćdziesiąt sztuk miłości literatury karmasiastra. Teraz uczeń jednoczy się z panią mądrości. Podczas zjednoczenia wciąga on powietrze w dół do środka kanału. Gdy biały element zstępuje od czoła do karku, on doświadcza radości, gdy dosięga serca doświadcza wyższej radości, gdy dosięga pępka doświadcza szczególnej radości, a osiągając wierzchołek klejnotu pioruna, nie będąc wydzielonym, urzeczywistnia on spontaniczną lub współwyłaniającą się (sahaja) szczęśliwość. Zjednoczenie powinno się wykonać przez wizualizację z pieczęcią wiedzy – wyobrażonym partnerem raczej aniżeli z realną kobietą, gdyż jogin na tym stopniu posiada moc wizualizacji, która jest w stanie uczynić wyobrażony akt bardziej realnym i skutecznym od dokonanego fizycznie. Przez wewnętrzne zjednoczenie dwóch symboli w „boga miłości” wszelka dualność dochodzi do zakończenia i osiąga się szczęśliwość pustki. Termin „współwyłaniająca się szczęśliwość” jest użyty dlatego, że szczęśliwość i pustka nie są dwoma aspektami, mającymi się połączyć. Umysł, który doświadcza szczęśliwości z jogicznej praktyki, staje się jednocześnie umysłem, który rozumie prawdę pustki. Szczęśliwość i pustka zlewają się razem, podobnie jak woda wlana do wody. Nawet gdy szczęśliwość nie została osiągnięta, inicjacja zaszczepiła 30

nasiona tego, co w późniejszej medytacji na czyste światło wyrośnie na Buddę w jego formie wiedzy, na Ciało Dharmy i na bezpośrednie doświadczenie pustki. „Gdy raz w sferze pełnej radości, Widzący umysł zostaje użyźniony, A przez to dla tego i tamtego najużyteczniejszy, Nawet gdy biegnie za przedmiotami, Nie jest sam sobie obcy. Pączki radości i przyjemności, I liście chwały wzrastają. Jeśli nic nigdzie nie wypływa, Szczęśliwość nie do opisania zaowocuje.” Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Pierwszego Stopnia Tantry (Nr 66); „dwójki” – idź do Drugiego Stopnia Tantry (Nr 73); „trójki” – idź do Tantry, Ścieżki Zastosowania – Najwyższe Nauki (Nr 58); „czwórki” – idź do Krainy Szczęśliwości (Nr 77).

58. TANTRA, ŚCIEŻKA ZASTOSOWANIA – NAJWYŻSZE NAUKI
Końcowa inicjacja ucznia określona jest jako „słowo”, gdyż tutaj guru objaśnia, jak zrozumieć akt zjednoczenia, który został dokonany podczas inicjacji mądrości – zrozumienia. Guru mówi: „Podczas trzeciej inicjacji, nawet gdy nie było żadnego konkretnego urzeczywistnienia „boga miłości”, ojca – matki, twojej fizycznej istoty z panią mądrości, to jednak dzięki odpowiedniemu stanowi mentalnej jasności nastąpiło jednoczesne wyłonienie się szczęśliwego, pustego umysłu i symbolicznego czystego światła. A więc zgodnie z praktyką na ścieżce odpowiadającą temu, przebiwszy się do ogniskowych punktów w ciele (czakramów), po medytacyjnym udoskonaleniu się aż do górnej granicy czwartego stanu radości, ciało stanie się faktycznie „wadżra-ciałem” lub tęczowym ciałem, które zostało osiągnięte za pośrednictwem bardzo subtelnego procesu i poprzez urzeczywistnienie tego, że rzeczywisty jest tylko umysł. W dodatku twój własny umysł także stanie się jasnym światłem, którego istotą jest bezpośrednie zrozumienie pustki. Gdy te połączą się, osiągniecie zjednoczenie ciała i umysłu. Jest to znane jako jedność w procesie uczenia się. Przez kontynuowanie medytacji w ten sposób ćwiczący osiąga Stan Buddy, który jest jednością poza uczeniem się.” Taka jest najwyższa światowa Dharma tantrycznej ścieżki. Podobnie jak nauki równoległego poziomu Mahajany, jest ona wciąż światowa, ponieważ była nauczana na poziomie instrukcji lub inicjacji i dlatego musi być zrealizowana w praktyce. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Drugiego Stopnia Tantry (Nr 73); „dwójki” – idź do Trzeciego Stopnia Tantry (Nr 74); „trójki” – idź do Pierwszego Stopnia Tantry (Nr 66); „czwórki” – idź do Sfery Nadradości (Nr 85).

59. SZAMBALA
Rządzona przez dynastię tantrycznych mistrzów Szambala została kiedyś nawrócona przez pilnych bodhisattwów. Miasto leży nad rzeką Sita, znaną także jako rzeka Tarim w 31

centralnej Azji, o wodzie tak zimnej, że ciało w niej drętwieje. Otoczone jest śnieżnymi górami, a gęsty bór leży między Szambalą a Tybetem. Miasto przedstawiane jest w kształcie ośmiopłatkowego lotosu i jest przepełnione cudownymi budynkami, zamieszkanymi przez tantrycznych mistrzów. W jego centrum znajduje się pałac zwany Kalapa, którego południowa część jest mandalą Kalaczakry, zbudowaną z drogocennych kamieni przez pierwszego króla, Sukandrę. Ten monarcha zebrał również pierwsze teksty tej tantry oparte na instrukcjach Buddy. Kalaczakra przedstawia system wyzwolenia oparty na astrologii. Wśród tantr ta jest najbardziej nasycona zewnętrzną magią, gdyż Szambali ustawicznie zagrażają tureccy muzułmanie. Dwudziesty piąty król, imieniem Okrutne Koło (Dragpo Khorlo), w roku 2327 pokona tych religijnych wrogów w buddyjskim Armageddonie. W dawnych czasach istniała nadzieja, że tym królem jest rosyjski car. W każdym razie bitwa przedstawiona jest na malowidłach Szambali. Dla joginów Szambala jest wraz z Urgyen i Potalą źródłem inspiracji, mistyczną krainą Dharmy, która nie jest tak daleko, żeby była nieosiągalna. Jeden mnich, poszukując drogi do Szambali wśród bezdrożnych pustkowi, natknął się na mieszkającego w jaskini jogina, który spytał go: - „Dokąd zmierzasz przez te śnieżne pustynie?” - „Chcę zobaczyć Szambalę”, odpowiedział mnich. - „Zatem nie chodź daleko, w twoim własnym sercu jest królestwo Szambali.” Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Mahajany, Ścieżki Zastosowania – Odbiorczość (Nr 63); „dwójki” – idź do Tantry, Ścieżki Zastosowania – Szczyt (Nr 50); „trójki” – idź do Potali (Nr 60); „czwórki” – idź do Tantry, Ścieżki Zastosowania – Ciepło (Nr 49); „piątki” – idź do Tantry, Wielkiego Nagromadzenia (Nr 42); „szóstki” – idź do Mahajany, Ścieżki Zastosowania – Ciepło (Nr 55).

60. POTALA
Odwiedzając tę rajską wyspę u południowego wybrzeża Indii, spotyka się wysokich bodhisattwów, Tarę i Awalokiteśwarę. Oprócz opisu podróży bohatera w Gandavyuha Sutrze, istnieją inne opisy kilku wizyt. Wielki uczony i pielgrzym, Hsuon Tiang opisał niebezpieczne przejścia i strome skały górskiego schronienia. Na szczycie, mówi on, jest jezioro, którego wody są czyste jak zwierciadło. Obok znajduje się przybytek Awalokiteśwary. Z jeziora wypływa potężna rzeka, która okrąża górę dwadzieścia razy na swej drodze do morza. Ludzie na tej wyspie, na której znajduje się góra, nie posiadają jakiejś specjalnej religii, chociaż używają magii dla ochrony swych domów. Na wyspie jest pewna liczba mniejszych gór z kryształowymi szczytami i diamentowymi jaskiniami o wysokich sklepieniach. Geograficzne przeszkody nie są jedynymi na drodze do Potali. Czyjaś religijna praktyka odgrywa istotną rolę w uzyskaniu wstępu. Gdy wielki filozof, poeta i gramatyk Kandragomin przyżeglował z Indii, związany z magiczną wyspą olbrzymi morski naga – zawistny gramatyk Patańdziali, spowodował wielki sztorm, by zagrozić statkowi. Z głębi morza ryczał do kapitana: - „Wyrzuć Kandragomina.” Ale Kandragomin modlił się do Tary, która przybyła ze strażą, złożoną z ptaków Garudów i odstraszyła morskiego węża. W innej opowieści dwóch joginów udaje się tam razem. U stóp góry siedzi Tara, nauczając kilku nagów, ale jogini widzą tylko starą kobietę pasącą krowy. Na zboczu góry Ona naucza asurów i jaksze, oni widzą dziewczynę pasącą kozy i owce. Na szczycie nie znajdują niczego oprócz kamiennej podobizny Awalokiteśwary. Jeden jogin myśłi: - „To musi być na skutek mojego błędnego postrzegania.” Przywoławszy bóstwa w medytacji, spotyka je i otrzymuje nauki. Drugi jogin medytuje bez przekonania i osiąga jedynie moc lewitacji. Nawet to traci, gdy w powrotnej drodze złości się i gdera na swojego towarzysza.

32

Awalokiteśwara i Tara są bodhisattwami i opiekunami Tybetu. Ten pierwszy ucieleśniony jest w linii Dalaj Lamów, dlatego górski pałac w Lhasie, który był ich rezydencją, nazwany jest Potala. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Mahajany, Ścieżki Zastosowania – Najwyższe Nauki (Nr 64); „dwójki” – idź do Mahajany, Ścieżki Zastosowania – Odbiorczość (Nr 63); „trójki” – idź do Tantry, Wielkiego Nagromadzenia (Nr 42).

61. URGYEN - ODDIYANA
Magiczna kraina Dakiń znajduje się w wyższych rejonach współczesnej doliny rzeki Swat w Pakistanie. To żyzny grunt dla tantrycznego buddyzmu i szczególnie utożsamiany jest z najwyższym cyklem nauk zwanych „Tajemne Zgromadzenie” (Guhya-samaja). Ta tantra została stworzona jako ścieżka dla tych o silnych namiętnościach i przywiązaniu do świata zmysłów. „Przez ucieczkę od wszystkich zmysłowych pragnień, I czynienie właśnie tego, co komu przyjemne. Właśnie przez jogę taką jak ta, Można szybko osiągnąć Stan Buddy.” To jest tajemny język, określający w konwencjonalnych terminach mistyczną przemianę, spowodowaną przez tę praktykę. Przez takie obietnice zawarte w symbolizmie, ignorant bywa związany z Dharmą. Jezioro w Urgyen było najpierw zamieszkane przez nagów. Zostali oni nawróceni przez bodhisattwę Wadżrapani i zostali obdarowani tantrami, napisanymi lapis lazuli na arkuszach złota. Ci nagowie zastali bohaterami i wędrowcami nieba (dakami i dakiniami) i zbudowali miasto na brzegu jeziora. Cenny Guru Padmasambhawa urodził się w kwiecie lotosu na tym jeziorze po modlitwie króla Indrabhuti, które pragnął syna. Urgyen i jego Pałac Lotosowego Światła był popularnym miejscem pielgrzymek w średniowieczu. Jogin znany jako Urgyenpa pozostawił dane po swoim tam pobycie, kiedy to został poinstruowany przez dakinię Wadżrajogini w formie córki prostytutki. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Ósmego Stopnia Tantry (Nr 89); „dwójki” – idź do Najwyższego Nieba (Nr 84); „trójki” – idź do Siódmego Stopnia Tantry (Nr 83).

62. HINDUSKI DZIERŻAWCA MĄDROŚCI
Po opanowaniu mądrości szlachetnej bramińskiej tradycji czyjś stan jest symbolizowany przez klejnot spełniający życzenia. Tutaj dorósł ktoś do potęgi cnotliwego pana stworzenia jak jeden z wielkich bogów, Brahma, Wisznu lub Sziwa. Mądrość, której ktoś jest mistrzem, jest znajomością Wed, wszystkich hinduskich praktyk, czy to poszukiwania szczęścia poprzez wyrzeczenie, palenie ofiar, kult słońca lub dewocjonalizm, taniec, filozofię, logikę, gramatykę, narkotyzowanie się, ascetyzm, jogiczne medytacje, czy też tylko przez utrzymywanie swojego miejsca w systemie kastowym (karma joga), poszukując swych uprawnień w tym bezczasowym objawieniu. Z buddyjskiego punktu widzenia one wszystkie są związane z ignorancją co do nietrwałej natury wszystkich uwarunkowanych rzeczy i z ich próbą odkrycia trwałej osobowości w jednostce i w świecie. 33

Ta tradycja jest jednak jednym z wielkich osiągnięć. Poprzez zdrowe działanie entuzjasta wykorzenia grubsze splamienia, co gwarantuje zdobycie klejnotu spełniającego życzenia. Przez wytężoną medytację jogin może wznieść się przez stany ekstazy na najwyższe szczyty egzystencji. Lecz z powodu przywiązania do istnienia pewnych jednostek, boga i duszy, jest się skazanym na kontynuację odradzania się. Jest tylko jeden środek do całkowitego uwolnienia się od przywiązania, jest to zrozumienie ostatecznej pustki wszystkich zjawisk. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Mahajany, Mniejszego Nagromadzenia (Nr 52); „dwójki” – idź do Uczniów, Ścieżki Nagromadzenia (Nr 38).

63. MAHAJANA, ŚCIEŻKA ZASTOSOWANIA – ODBIORCZOŚĆ (Ksanti)
Idący ścieżką zbliża się do bezpośredniego, osobistego doświadczania najwyższych prawd, będąc już mocno ustalony w uznaniu Czterech Szlachetnych Prawd i zaangażowany na rzecz dobra innych. Jogin uzyskuje koncentrację, która „wchodzi” częściowo w znaczenie rzeczywistości (tattvarthaika-desanupraveśa). Uzbrojony w energię i koncentrację wielce raduje się rozważaniem doktryny w oczekiwaniu, że wkrótce w pełni ją zrozumie. Każda prawda urzeczywistniana jest najpierw przez akceptację, a następnie przez zrozumienie. Tutaj również pięć głównych cnót: wiara, energia, uważność, koncentracja i mądrość, staje się niezachwianą siłą w czyimś strumieniu istnienia. Jest się zdolnym do przyjęcia doktryny bez skrępowania spowodowanego rozproszeniem, powątpiewaniem i konceptualnym myśleniem. Ta faza oznacza rozproszenie subiektywnej strony dualności przedmiot – podmiot. „Tak jak słoń staje się łagodny po okresie rui, Umysł spoczywa sam w sobie, Gdy przychodzenie i odchodzenie ustaje. Zrozumiawszy to w ten sposób, czegóż jeszcze mi trzeba?” Tak jak filmowy projektor powoduje ukazywanie się przedmiotów, które w rzeczywistości nie istnieją, tak powinno się doświadczać rzeczywistości. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Sfery Nadradości (Nr 85); „dwójki” – idź do Tantry, Wielkiego Nagromadzenia (Nr 42); „trójki” – idź do Mahajany, Ścieżki Zastosowania – Najwyższe Nauki (Nr 64); „czwórki” – idź do Krainy Szczęśliwości (Nr 77).

64. MAHAJANA, ŚCIEŻKA ZASTOSOWANIA – NAJWYŻSZE NAUKI
(Laukikagra-Dharma) Ćwiczący wkracza w fazę myślenia bez zahamowań (anantarya-citta-samadhi). Natychmiast po uwolnieniu się od dualności podmiotu i przedmiotu umysł dochodzi do otwartej i niepowstrzymanej konfrontacji z pustką wszystkich zjawisk. Praktykujący posiada teraz wszelkie wyposażenie oraz wprawę w używaniu go konieczną dla pełnego Przebudzenia. Okres ukierunkowania w wierze (adhimukti-carya) jest zakończony. Czyjeś własne Oświecenie jest zapewnione. Przed praktykującym jest aktywność bodhisattwy dla ulżenia innym w cierpieniu – skuteczne środki w połączeniu z mądrością w wielkiej misji. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Pierwszego Stopnia Sutry (Nr 71); 34

„dwójki” – idź do Tantry, Ścieżki Zastosowania – Ciepło (Nr 49); „piątki” – idź do Krainy Szczęśliwości (Nr 77).

65. DZIERŻAWCA MĄDROŚCI TRADYCJI BON (Bon-Vidyadhara)
Tutaj wkracza się na drogę pradawnej Szen, czarodziejki, która w dawnych czasach sprowadziła doktrynę bon do Tybetu. Ta mądrość, której ktoś się trzyma, towarzyszy mu do osiągnięcia Przebudzenia. Ona jest młoda i dobrze wyposażona jak rajskie drzewo. Jej dobre właściwości wyłaniają się wszędzie jak liście, owoce i kwiaty, wytwarzając wszystkie rzeczy, których ktoś zapragnie. „Jest ona cnotliwa i współczująca, a przede wszystkim trudna do odnalezienia. W jej przestrzeni i wiedzy, metodzie i mądrości, oddech życia i życiodajny płyn, wszystko płynie razem. Schwytawszy tę doskonałą kobietę w ceremonialnej medytacji osiąga się mądrość, pierwotną wiedzę, dzięki której świat pierwotnie wyemanował z umysłu. Również uzyskuje się psychiczną zdolność (njamstral), ekwiwalent buddyjskich siddhi, która jest niezmierzona jak niebo, nie do przewidzenia jak zachowanie dziecka, nie ukierunkowana jak szaleństwo, jest jak odważny lew i która doprowadza wszelkie działania zgodnie z intencją.” Krótko mówiąc Szen, mistrzyni Bon, jest taoistycznym mędrcem z tantryczną naleciałością i jest to najwyższy punkt niebuddyjskiej ścieżki. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Mahajany, Mniejszego Nagromadzenia (Nr 52); „dwójki” – idź do Niezależnego Buddy, Ścieżki Nagromadzenia (Nr 43); „piątki” – zostań Asurą (Nr 15); „szóstki” – idź do Czasowych Piekieł (Nr 8).

66. PIERWSZY STOPIEŃ TANTRY
Tutaj zostaje udzielona pierwsza inicjacja mistrza wadżry (vajra-carya). Przeszedłszy poprzez tantry jako uczeń, teraz uzyskuje się kwalifikacje jako nauczyciel. Najpierw inicjacja zostaje udzielona przez wodę, oczyszczającą pozostałe splamienia fizycznej aktywności, które blokują drogę do pełnego Stanu Buddy. Jest się zdolnym do widzenia Buddów na wielu polach Buddy, stwarzania ciał emanacyjnych dla tych, którzy potrzebują instrukcji i do nawracania czujących istot przez wykonywanie cudów. W celu wykonania ofiar dla zmarłego potrzebne są kwalifikacje pierwszego stopnia. Dla uwolnienia zmarłego władza magiczna i osiągnięcie. Dla nawrócenia niewiernych wykonywanie cudów. Dziesięć stopni bodhisattwy na tantrycznej ścieżce jest przyrównywane do procesów śmierci i odrodzenia. Przed śmiercią gromadzi się karma, która warunkuje następne życie, w tym przypadku przyjęcie schronienia w wierze, ślubowania bodhisattwy, wykonywanie ofiar, etyczne prowadzenie się, studia i medytacja. Chwila śmierci jest podobna do rytualnych medytacji, które zbliżają praktykującego do zrozumienia pustki. Śmierć i stan pośredni (bardo, anwabhava) są podobne do ścieżki zastosowania. Wejście do łona jest mentalnym wytworzeniem bóstwa w medytacji. Dziesięć księżycowych miesięcy w łonie to dziesięć stopni ścieżki bodhisattwy. Narodziny z łona są wynurzeniem się w pełnym Przebudzeniu, w Stanie Buddy. Tak więc czyjaś poprzednia praktyka na ścieżkach nagromadzenia i zastosowania jest przeszłą karmą, powodującą to najwyższe osiągnięcie, a dziesięć inicjacji jest jego dojrzewaniem w łonie. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Trzeciego Stopnia Tantry (Nr 74); „dwójki” – idź do Czwartego Stopnia Tantry (Nr 75); „trójki” – idź do Drugiego Stopnia Tantry (Nr 73). 35

67. DZIERŻAWCA MĄDROŚCI BOGÓW PRAGNIENIA (KamadevaVidyadhara) Tutaj ktoś staje się dzierżawcą mądrości dorównującym uzdolnieniami (siddhi) bogom Sfery Zmysłowego Pragnienia. Oprócz umiejętności uspokajania, pomnażania, inspirowania i niszczenia – wielkich siddhi oraz ośmiu światowych mocy (wymienionych w Nr 72), może on także latać po niebie i uczynić siebie niewidzialnym. Jego ciało wygląda jak ciało szesnastolatka i wszystkie jego pragnienia wyłaniają się z nieba. Mądrość, mówiąc prosto, jest żeńską mantrą. Dzierżawcy mądrości mistycznej nauki są znani w indyjskiej literaturze buddyjskiej i niebuddyjskiej od kilku stuleci przed Chrystusem. Vidyadharowie żyją w miastach w śnieżnych górach na północy Indii. Są w stanie latać i zmieniać kształty, i czasami zstępują, aby poślubić kogoś ze zwykłych ludzi. Tybetańscy historycy uważają ich za pierwotnych wśród ludzkości mistrzów tantry. Powiedziano, że vidyadharowie utrzymują swoją mądrość w tajemnicy, dopóki społeczeństwo nie zostanie przygotowane przez przyjęcie sutr Wielkiej Drogi. A więc zbiór tantr nazywa się „zbiorem vidyadharów” (vidyadhara-pitaka) dla odróżnienia go od zbioru sutr i zbioru klasztornej dyscypliny (vinaja-pitaka). Niemniej jednak w starożytnych czasach mistrzowie sutr i winaji, tak samo jak zwykli ludzie obawiali się tych „bogów-siddha” i ich niezwykłej magii. Bór vidyadharów nazywa się „biała chmura rozbrzmiewająca wszędzie głosem wędrujących górskich strumieni”. Są oni opisani jako nie całkiem łagodni i nie całkiem dzicy, wywierający wrażenie, przemożni i majestatyczni. Ich monarchą jest Tantryczny Król Obracający Kołem. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Tantry, Średniego Nagromadzenia (Nr 41); „dwójki” – idź do Tantry, Wielkiego Nagromadzenia (Nr 42); „trójki” – idź do Dzierżawcy Mądrości Sfery Formy (Nr 68); „czwórki” – zostań Tantrycznym Królem Obracającym Kołem (Nr 69).

68. DZIERŻAWCA MĄDROŚCI SFERY FORMY (Rupa-Dhatu-Vidyadhara)
Te promieniste i potężne postacie opanowały całą magię długo żyjących bogów. Ich przybytek nazywa się Czystą Krainą Astronautów (Dagpa mkha spyod). Przez opanowanie magii są oni w stanie przedłużyć okres życia na wiele stuleci. Tak subtelną jest materialność ich form, że radują się całą przestrzenią. Są astronautami, którzy podróżują po wszechświecie. Podobnie jak jogin w stanie głębokiego wchłonięcia lub bogowie sfery formy, oni trzymają się na uboczu wszechświata i z dala od radości zmysłowych przedmiotów, która jest osiągana dzięki niższym siddhi przez światowych vidyadharów. Przez praktykowanie tantry, jogi bez wyobrażeń, pogrążając się w dźwięku mantry bez specyficznej wizualizacji, osiągają oni stan czystego wyciszenia i wglądu. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Tantry, Wielkiego Nagromadzenia (Nr 42); „dwójki” – idź do Tantry, Ścieżki Zastosowania – Ciepło (Nr 49); „czwórki” – idź do Szambali (Nr 59); „szóstki” – idź do Tantry, Średniego Nagromadzenia (Nr 41).

69. TANTRYCZNY KRÓL OBRACAJĄCY KOŁEM (Mantra-Cakravartin)
Jako władca vidyadharów tu osiągnął ktoś najwyższe ze światowych siddhi, uniwersalną władzę i rozpoznanie. Jest to stan zwykłego Króla Obracającego Kołem, wzniesiony do duchowego planu. Tutaj rozróżnienie między ścieżką stopniowania a ścieżką studiów przestaje 36

istnieć, bo cokolwiek jest studiowane, jest natychmiast urzeczywistniane. Tantryczny Król Obracający Kołem wypełnia aktywność wielkiego tantrycznego uczonego. Krótko mówiąc gdziekolwiek się udał, zwykł czytać wszystkie dostępne religijne teksty, długie lub krótkie. Każdego dnia rozszerzał ocean swojego umysłu całkowicie wypełniony grą wiedzy. Został wielkim uczonym podobnym do króla drogocennych pereł, spełniającego pragnienia wszystkich istot na czele z tymi, którzy posiedli silne życzenie wyzwolenia. Łączy on doktrynę i medytację w swoich naukach i demonstruje ścieżkę na przykładzie swych własnych osiągnięć. Mistycznymi mocami nawraca tych, którzy pokładają wiarę w demonstracji cudów. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Czwartego Stopnia Tantry (Nr 75); „dwójki” – idź do Piątego Stopnia Tantry (Nr 81).

70. SFERA WSZECHDZIAŁANIA (Karma-Paripurana)
Ktoś odwiedza sferę Buddy Amogasiddhi, sferę skutecznego osiągnięcia, północne pole Buddy. Jest to rodzina KARMA tantrycznej praktyki. Aktywność jest potężna, a nawet niszczycielska. Jej odpowiednikiem w nieoświeconym życiu jest zazdrość, jej dominującym kolorem jest zielony. Ale tutaj siły namiętnej aktywności są obrócone ku skutecznemu niszczeniu przeszkód i osiąganiu celów Dharmy. Działanie jest precyzyjne, potężne i całkowite. Żywiołem Amogasiddhi jest powietrze. Dzierży On wielobarwną, podwójną wadżrę i wykonuje gest ochrony. Jego małżonką jest Wierna Tara (Samaja Tara), która poręcza czyjeś tantryczne ślubowania. Oboje dosiadają ptaka Garudę. Wadżrapani, „Wadżra w Ręce”, jest bodhisattwą tej sfery, jego funkcją jest odpowiedni przymus. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Siódmego Stopnia Sutry (Nr 86); „dwójki” – idź do Drugiego Stopnia Tantry (Nr 73); „czwórki” – idź do Mahakali (Nr 34); „piątki” – idź do Trzeciego Stopnia Tantry (Nr 74); „szóstki” – idź do Pierwszego Stopnia Sutry (Nr 71).

71. PIERWSZY STOPIEŃ SUTRY
Ktoś wstępuje na dziesięć stopni ścieżki bodhisattwy, tak jak to podano w sutrach, świętych pismach Wielkiej Drogi. Na każdym stopniu bodhisattwa podkreśla szczególnie jedną z dziesięciu doskonałości ścieżki. Tutaj praktykuje on szczodrość, doskonałością której jest udzielanie instrukcji w prawdziwej Dharmie. „Radosny” (pramudita) jest nazwą nadaną pierwszemu poziomowi, gdyż tutaj bodhisattwa widzi, że Oświecenie nie jest dalekie, a wraz z nim pomoc dla wszystkich. Podobnie jak oczyszczanie złota, jego chwała i wartość będzie się stopniowo powiększać wraz z postępem na tych stopniach. „Radosny” jest dla bodhisattwy odpowiednikiem ścieżki wizji. Wgląd w bezosobowość jednostki i zjawisk przynosi widzenie nieoddzielności siebie i innych. Tu nie ma myśli o sobie samym. Czyni on wielkie wyrzeczenie się spraw światowych i nie jest dłużej rozpraszany przez pięć powszechnych obaw: o środki do życia, o reputację, o śmierć, o przyszłe odrodzenie i o to co zostało nagromadzone. Bodhisattwa czyni mocne oddanie się myśli oświecenia i rozwija współczucie dla uchwyconych w cykl odradzania się. Wyraża on kilka pragnień: poszanowania Buddów, podtrzymania doktryny, dorównania czynom z życia Buddy, dokończenia drogi bodhisattwy, dopomożenia w rozwoju wszystkim czującym istotom, dostrzeżenia rozciągłości samsary, oczyszczenia i ozdobienia sfer Buddów, bycia dokładnym i 37

skutecznym we wszystkich działaniach i osiągnięcia Wielkiego Przebudzenia poprzez demonstrację czynów Buddy w jego ostatniej egzystencji (patrz Nr 97÷104). W przygotowaniu do tej wielkiej misji bodhisattwa gromadzi światową i duchową wiedzę. Praktykuje on koncentracje, emanowanie fizycznych form i wykonywanie cudów. Podobnie jak przewodnik karawany gromadzi zaopatrzenie i prosi o radę doświadczonych podróżników. W ten sposób on także cieszy się w wyznaczaniu trasy podróży. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Trzeciego Stopnia Sutry (Nr 79); „dwójki” – idź do Drugiego Stopnia Sutry (Nr 80); „trójki” – idź do Trzeciego Stopnia Tantry (Nr 74).

72. DZIERŻAWCA MĄDROŚCI OŚMIU SIDDHI
Tu ktoś przyjął ścieżkę siddhi, magicznych osiągnięć, jako przeciwieństwo ścieżki studiów. Przez medytacyjny rytuał (sadhana) praktykuje on osiem światowych osiągnięć: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) z mieczem, niezwyciężoności; z namaszczeniem oka, widzenie świata od nieba w dół; z namaszczeniem stóp, szybkość; z magicznymi pigułkami, zdolność przybrania kształtu malutkiej kuleczki; eliksir młodości; przyjęcie jakiejkolwiek formy; przechodzenie przez przeszkody; władza nad skarbami i duchami pod ziemią.

Te w/w tworzą zwyczajne osiągnięcia, nadzwyczajną zdolnością jest oczywiście Stan Buddy, który wymaga medytacji szczególnie na pustkę, a nie tylko rytualnej służby bóstwu. Niektórzy lamowie uważają te siddhi za odpowiednik ścieżki nagromadzenia. Inni zaś wskazują, że praktykujący idzie ortodoksyjną tantryczną ścieżką. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Dzierżawcy Mądrości Bogów Pragnienia (Nr 67); „dwójki” – idź do Tantry, Średniego Nagromadzenia (Nr 41); „trójki” – idź do Tantry, Mniejszego Nagromadzenia (Nr 33).

73. DRUGI STOPIEŃ TANTRY
Wznosząc się do drugiego stopnia ścieżki, by stać się mistrzem wadżry, przyjmuje się inicjację korony ozdobionej klejnotami. To przyniesie owoc, taki jak wypukłość na głowie (usnisa) i inne fizyczne właściwości Buddy. Dzięki temu jest się oczyszczonym z fizycznej karmy, nieszczęścia, choroby, uśmiercających demonów i przeszkód w medytacji. Obojętny na światowy zysk i sławę, a do tego wypełniony współczuciem, jest on odpowiedni na wszechświatowego władcę. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Czwartego Stopnia Tantry (Nr 75); „dwójki” – idź do Piątego Stopnia Tantry (Nr 81); „trójki” –zostań Tantrycznym Królem Obracającym Kołem (Nr 69).

38

74. TRZECI STOPIEŃ TANTRY
Ktoś przyjmuje inicjację wadżry tantrycznego mistrza, który urzeczywistnia niedyskursywne myślenie, które jest właściwością umysłu Buddy. Jest się uwolnionym od wszelkich śladów wiary w ego (atman) i kimś więcej niż partnerem dla rywalizujących ze sobą nauczycieli innych tradycji. „Tak długo jak długo nie rozpoznasz najwyższej jedności w sobie, Jakże mógłbyś uzyskać tę nieporównywalną formę? Nauczyłem tego, że kiedy błąd ustanie, Poznasz siebie samego, kim jesteś.” Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Czwartego Stopnia Tantry (Nr 75); „dwójki” – idź do Piątego Stopnia Tantry (Nr 81).

75. CZWARTY STOPIEŃ TANTRY
Inicjacja dzwonka, żeńskiej energii uwieńczonej wadżrą, wypełnia w kimś zdolność do nauczania wszystkich 84 000 sposobów praktykowania Dharmy dla wszystkich typów czujących istot we wszystkich sytuacjach. Jest się teraz upoważnionym do słownych funkcji Buddy i do tego, by jego własne instrukcje były traktowane jak instrukcje w pełni Przebudzonych. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Szóstego Stopnia Tantry (Nr 82); „dwójki” – idź do Siódmego Stopnia Tantry (Nr 83); „trójki” – idź do Piątego Stopnia Tantry (Nr 81).

76. SFERA KLEJNOTOWYCH SZCZYTÓW (Ratna-Kuta)
Południowa Czysta Kraina jest, stworzonym przez Buddę Ratnasambhawę, źródłem klejnotów. On jest władcą spełniającej życzenia perły i wypełnia funkcje Buddy w dawaniu tego, co jest potrzebne. Dosiada On konia, jego kolorem jest żółty, jego żywiołem ziemia, rozległa i żyzna. Zrozumienie towarzyszące temu stanowi dotyczy równości, gdyż wszystkie rzeczy są równe na szerokiej ziemi – to przeciwdziała dumie i zachłanności. Ratnasambhawa jest w uścisku z Mamaki, która reprezentuje użyźniającą wodę. Jego bodhisattwowie nazywają się „Element Przestrzeni” (Akasiagarbha) i „W Pełni Łaskawy” (Samantabhadra). Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Czwartego Stopnia Sutry (Nr 78); „dwójki” – idź do Trzeciego Stopnia Tantry (Nr 74); „trójki” – idź do Drugiego Stopnia Tantry (Nr 73).

77. KRAINA SZCZĘŚLIWOŚCI (Sukhavati)
Osiągnąłeś czystą krainę Buddy Amitabhy, „Nieograniczonego Światła”, krainę pączków lotosu i wspaniałych pałaców, w których zwykłe potrzeby są spełnione i jest się zdolnym do słuchania nauk Buddów, siedząc się w kwiecie lotosu, gdy tylko zapragnie się tego. Stworzenie tego oczyszczonego pola jest skutkiem wielkiego ślubowania, uczynionego przez bodhisattwę Dharmakarę, „Źródło Dharmy”, stworzenia czystej przestrzeni, którą wszystkie stworzenia 39

mogłyby osiągnąć. Jako Budda Amitabha zstępuje on do wierzącego w chwili śmierci lub, jak wolą Tybetańczycy, wyrzuca bosak ze światła, którym wyciąga świadomość osoby o wymiarach nasionka z jej serca, aby rozpuścić ją we własnym sercu i wyemanować ją stąd do narodzenia się w kwiecie lotosu. Amitabha jest Ciałem Emanacyjnym, odpowiadającym mu Ciałem Radości jest Amitajus, „Nieskończone Życie”, (Ananta-Prabha), „Bezgraniczna Iluminacja”. Amitabha siedzi w koncentracji trzymając żebraczą miseczkę w dłoniach i może być wzięty dla reprezentowania Oświecenia Buddy pod drzewem Bodhi. On jest czerwony, Jego rodziną jest lotos i przedstawia przemianę namiętności na współczucie, gdyż piękny, pachnący lotos tkwi korzeniami w błocie i mule. Jego mądrość określana jest mianem „rozróżniającej”. Wierzchowcem Amitabhy jest paw, jego małżonką Białoodziana Pani (Pandaravasini), głównymi bodhisattwami, jego rodziną są Awalokiteśwara, „Wielki Pan Współczucia” patrzący na Tybet, i Mahasuamaprapua, „Ten Co Osiągnął Wielką Siłę”. Są oni serdeczni i otwarci dla każdego. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Pierwszego Stopnia Sutry (Nr 71); „dwójki” – idź do Trzeciego Stopnia Tantry (Nr 74).

78. CZWARTY STOPIEŃ SUTRY
Na tym stopniu nazwanym „jaskrawym” (arcis-mati) rozmaite czynniki Oświecenia świecą wielką jasnością, wypalając pozostałości emocjonalnych i intelektualnych mgieł. Bodhisattwa praktykuje aktywność w połączeniu z mądrością. Udaje się do lasu i intensyfikuje swoją medytację, poddaje próbie ciało, zmysły, uczucia, myśli i rozmaite zjawiska wewnętrznego i zewnętrznego świata. Poprzez ascetyczne ciało (tapas) uspokaja on swoje pragnienie i uczy się bycia zadowolonym z tego, cokolwiek istnieje. Pielęgnując niesmak dla zmysłowych pragnień, zostaje oczyszczony przez surowy tryb życia. W jego praktyce nie ma nieśmiałości czy bojaźni. Nie ma też przywiązania do literatury i artystycznych form Dharmy. Jak to podaje szlachetny Asanga, „on ma mniemanie, że obalił Dharmę, o tyle o ile obalił mniemanie, jakoby istniała różnorodność Dharm-sutr i tak dalej”. On jest bezstronny i nie upiera się przy swoim zdaniu. A jednak trzyma się mocno głównego nurtu, odrzucając dwie skrajności, że nic nie jest rzeczywiste i że wszystko faktycznie istnieje. Zarówno emocjonalne jak i intelektualne dopasowywanie całkowicie ustało. Tutaj bodhisattwa podobny jest do złota, z którego wykonuje się ozdobę. Intensywne ascetyczne praktyki w połączeniu z mądrością niestronniczości i środkowej drogi pomiędzy filozoficznymi skrajnościami, udoskonaliły etyczne postępowanie i postawę wobec świata. Intensywna medytacja dostarcza mu nieopisanych, nadnaturalnych mocy, a jednak on jest pokorny i przyjemnie z nim przebywać. Jego mowa jest łagodna i miękka, jego usposobienie doskonałe, jest świetlistym przykładem swoich własnych nauk. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Szóstego Stopnia Sutry (Nr 87); „dwójki” – idź do Piątego Stopnia Sutry (Nr 88).

79. TRZECI STOPIEŃ SUTRY
Na tym stopniu zwanym „oświecającym” (prabha-kari) bodhisattwa łączy cierpliwość z doskonałością mądrości. Mówi się, że we wszystkim wytwarza on pożytek Dharmy. Przejdzie przez tysiące ogni dla słuchania doktryny i będzie na tyle cierpliwy, aby pozostać w samsarze dla nauczania innych. Sprawdzając nietrwałość rozumie on cierpienie i palenie się świata. Widzi swoje własne żywoty na wieki w przeszłość oraz przychodzenie i odchodzenie innych. Widzi też 40

jak nauki Dharmy promieniują z Dharmadhatu i postanawia użyć ich, aby pomóc innym bez najmniejszej myśli o nagrodzie. On naprawdę żyje Dharmą dniem i nocą. Raduje się dobrze dobranym zwrotem, jak gdyby znalazł klejnot. Jego życie jest całkowitym oddaniem się w służbie Dharmy. Jego cierpliwość i uprzejmość dla innych są nieskończenie wytworne. Tak jak waga złota nie zmniejsza się w wyniku jrgo topienia i oczyszczania, tak i moralne właściwości bodhisattwy trzeciego stopnia nie zmniejszają się mimo tego, że jego szczególną cechą jest teraz cierpliwość. Jego medytacyjne osiągnięcia rozkwitają. Tak jak Władca Sfery Pragnienia jest w stanie pochwycić słońce i księżyc lub wstrząsnąć ziemią, stać jednym lub wieloma, pojawiać się i znikać, latać siedząc ze skrzyżowanymi nogami, chodzić po wodzie, wybuchać jak ogień. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Piątego Stopnia Sutry (Nr 88); „dwójki” – idź do Czwartego Stopnia Sutry (Nr 78).

80. DRUGI STOPIEŃ SUTRY
Na „nieskalanym” (vimala) gruncie bodhisattwa jest wolny od wszelkich splamień, etycznych wykroczeń i doskonali praktykę moralności przez połączenie jej z mądrością. Zatem powstrzymuje się od dziesięciu szkodliwych działań, zabijania, kradzieży, itd. i zastępuje je przeciwieństwami, dawaniem życia, wspaniałomyślnością, współczującą postawą połączoną z najbardziej skutecznymi środkami. Do tego jeszcze uznaje Dharmadhatu za najwyższą wartość. Bodhisattwa na tym stopniu jest w stanie wytworzyć tysiąc koncentracji, emanacji i cudów, jak ci na niższych stopniach, ale teraz w jednej chwili. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Czwartego Stopnia Sutry (Nr 78); „dwójki” – idź do Trzeciego Stopnia Sutry (Nr 79).

81. PIĄTY STOPIEŃ TANTRY
Jogin otrzymuje inicjację pozwolenia (anujna) i imię, jakie nosić będzie do czasu osiągnięcia Stanu Buddy. Inicjowany otrzymuje dzwonek i dordże, żeńskie i męskie, mądrość i skuteczne środki, dwa narzędzia tantrycznej praktyki. W ten sposób staje się on kwalifikowanym nauczycielem na swój własny sposób. Od tej pory jest rozpoznawany dzięki inicjacyjnemu imieniu. On zakończył ścieżkę dojrzewania i ma prawo nauczać i udzielać inicjacji zgodnie ze swoimi ślubowaniami i regułami, dotyczącymi praktyki Dharmy. Wszystkie właściwości do osiągnięcia Stanu Buddy zostały zgromadzone i zaczyna on spełniać funkcje Buddy. Następne stopnie bodhisattwy odnoszą się do wyzwolonej ścieżki. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Siódmego Stopnia Tantry (Nr 83); „dwójki” – idź do Ósmego Stopnia Tantry (Nr 89).

82. SZÓSTY STOPIEŃ TANTRY
Po nauczeniu się na poprzednich stopniach przemieniania zjawiskowej egzystencji w formy Stanu Buddy, praktykuje się teraz poprzez intensywną medytację i cztery inicjacje najwyższej tantry. Najpierw wizualizuje się bóstwo w przybliżony i delikatny sposób. „Przybliżony” odnosi się do kończyn bóstwa, a „delikatny” do ich rozmieszczenia na ciele 41

medytującego. Następnie psychiczne wiatry zostają pobudzone do wejścia do kanału centralnego i tam rozpuszczają się. Koncentracja jest skupiona w centrum serca. Kiedy węzeł w sercu jest rozplątany, proces spełnienia rozwija się samoistnie. „Odwiedziłem w swoich wędrówkach kapliczki, I inne miejsca pielgrzymek, Ale nie widziałem drugiej tak pełnej szczęścia, Jak moje własne ciało.” Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Ósmego Stopnia Tantry (Nr 89); „dwójki” – idź do Dziewiątego Stopnia Tantry (Nr 90).

83. SIÓDMY STOPIEŃ TANTRY
Tajemny umysł, będący odpowiednikiem umysłu Buddy w swoim rozumieniu pustki, dochodzi do doświadczenia szczęśliwości i pustki w ich zjednoczeniu. Prowadzony przez naukę jogi zgodnie z poprzednimi inicjacjami, urzeczywistnia on jasne światło. Ten proces jest znany w trzech stopniach jako „światło”, „rozprzestrzenianie światła” i „kulminacja światła”. „Ono jest czyste i świetlane jak kwiat, Ono jest podobne odczuwaniu gwiazd, Na ogromnym i pustym niebie. Uświadomienie nicości jest klarowne i przejrzyste, A mimo to żywe. Ta nie-myśl, to promieniste i przejrzyste doświadczenie, Jest jedynie odczuwaniem dhyany. Z tą dobrą podstawą powinien ktoś w dalszym ciągu modlić się, Do Trzech Drogocennych. On przez to jest w stanie związać mądrość nie-ego, Z pożyteczną linią życia dogłębnej dhyany.” Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Najwyższego Nieba (Nr 84); „dwójki” – idź do Dziesiątego Stopnia Tantry (Nr 91).

84. NAJWYŻSZE NIEBO (Akanistha)
Tu ktoś osiągnął najwyższe miejsce w świecie i najwznioślejsze pole Buddy. Tutaj w Pałacu Wadżradhatu, siedzą bodhisattwowie dziesiątego stopnia, wielcy bohaterowie, którzy osiągnęli koncentrację podobną do wadżry. Ostatecznych instrukcji udzielą im Buddowie, którzy posiadają budzącą grozę formę Ciała Radości (Nr 92). W tym niebie przebywają najwyżsi bogowie Czystych Sfer, otaczający i czczący Pałac Diamentowego Elementu. Wewnątrz zgromadzeni są Buddowie wszystkich kierunków wraz z orszakiem wysokich bodhisattwów, których oni prowadzą do szczęśliwie pustego stanu najwyższej tantry. Celem joginów na ziemi jest połączenie się z tymi bodhisattwami, a także przyjęcie nauk, utożsamiając się z tajemnym ciałem, mową i umysłem Buddów za pomocą rytualnego gestu (mudra), mantry i szczególnie koncentracji. Ta sfera jest rysowana w lotosie, symbolu odwiecznej czystości. Po wyrzuceniu: 42

„jedynki” – idź do Ciała Dharmy (Nr 93).

85. SFERA NADRADOŚCI (Abhirati)
Tu ktoś odwiedza wschodnią krainę Buddy Akszobji, „Niewzruszonego.” Abhirati była ukazana na ziemi przez wielkiego świeckiego bodhisattwę Vimalakirti, „Niepokalana Sława”, tak jak ktoś mógł ukazać wieniec kwiatów. Ta sfera jest otoczona górami, wypełniona cudownymi jeziorami, wzgórzami i pagórkami, wodospadami i sadzawkami, ich brzegi posypane są złotym pyłem. Są tu zagajniki klejnotowych drzew, pełne śpiewających ptaków i czerwonych kwiatów, które dostarczają wonności i wybornego pożywienia. Mieszka się tam w namiotach ozdobionych cennymi przedmiotami. Kwiaty lotosu wyrastają za każdym ich krokiem. Akszobja jest rysowany w pełnym lotosie, można o nim powiedzieć, że ucieleśnia On Buddę pokonującego Marę pod drzewem Bodhi (Nr 100). Akszobja siedzi pod swoim drzewem Bodhi w Abhirati i w środku zgromadzenia rozległego jak morze głosi Dharmę. Kiedy ta czysta kraina została sprowadzona na ziemię przez Vimalakirti, trzy cenne drabiny wzniosły się z ziemi do Nieba Trzydziestu Trzech, a bogowie zstąpili, aby zobaczyć, uczcić i służyć Buddzie Akszobji oraz słuchać Dharmy. Po tych drabinach ludzie z wyspy Dżambu wspięli się do Nieba Trzydziestu Trzech odwiedzić bogów. Akszobja sam w sobie jest nieporuszony, dotyka On ziemi poświadczając swoje zwycięstwo nad przeszkodami. Jego siedzeniem jest słoń, Jego kolorem błękit, Jego rodziną wadżra, twardsza niż wszystko inne. W splamionym emocjonalnym stanie odpowiednikiem jego mądrości jest nienawiść, przemieniona w mądrość podobną zwierciadłu, spokojną i bezkrytyczną, symbolizowaną przez odbijającą właściwość wody. Jego małżonką jest Budda Loczana, „Oko Przebudzenia”. Bodhisattwą tej przestrzeni jest Wadżrasattwa, „Diamentowa Istota”, tantryczna forma bodhisattwy. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Pierwszego Stopnia Sutry (Nr 71); „dwójki” – idź do Drugiego Stopnia Sutry (Nr 73); „trójki” – idź do Sfery Klejnotowych Szczytów (Nr 76).

86. SIÓDMY STOPIEŃ SUTRY
Na tym poziomie zwanym „daleko sięgającym” (duramgama) bodhisattwa wykonuje ogromne prace dla pożytku innych. Jego zdolność postrzegania i moce umysłu są jak ocean. On spełnia każdą z doskonałości w każdej chwili i w rozległych przestrzeniach wszechświata. Stwarza on czyste pola, gdzie czujące istoty są w stanie pomyślnie rozwijać swoje duchowe życie. Wykonuje on swoje własne praktyki i robi wielkie postępy w rozwijaniu techniki i nadnaturalnych mocy. Doskonałością stopnia „daleko sięgającego” jest biegłość w skutecznych środkach. Literackie i artystyczne zdolności piątego stopnia pojawiają się teraz spontanicznie i bez myślenia lub wysiłku. Demonstruje on drogi uczniów, niezależnych buddów a także bodhisattwy, nie czyniąc rozróżnienia między drogami, gdy chodzi o dojrzewanie innych. Teraz przewyższa on dwie niższe oświecone osobistości, Arhata i Pratjekabuddę, zarówno dokonaniem jak i zamierzeniem. Jego uprzednie ślubowanie wyzwolenia wszystkich istot umieściło go w wyższej kategorii, tak samo jak młody książę jest potencjalnie potężniejszy aniżeli jego dojrzali ministrowie. Teraz jego mądrość została udoskonalona i jest on większy na swój własny sposób. Wstępuje on w nirwanę i powraca w każdej chwili, pozostając wewnątrz samsary, doświadcza jej przekraczalności. Jest to „nirwana w ruchu”, nieskończenie znakomitsza aniżeli „ustanie” drogi Hinajany (Nr 48), ponieważ kontynuuje działanie w świecie dla pożytku niezliczonych istot. A 43

mimo to bodhisattwa dąży do dalszej wielkości. Bodhisattwa siódmego stopnia jest podobny do złotej zastawy z wszelkiego rodzaju klejnotami i najwyższymi zdobieniami. Podobnie jak słońce on oświeca wszystkie błyszczące ciała, wysuszając wilgoć splamień i przyczynia się do dojrzewania ziarna na polach, którymi są czujące istoty. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Dziewiątego Stopnia Sutry (Nr 95); „dwójki” – idź do Ósmego Stopnia Sutry (Nr 96).

87. SZÓSTY STOPIEŃ SUTRY
„Twarzą w twarz” (abhimukhi) z rzeczywistością bodhisattwa nie pozostaje ani w samsarze, ani w nirwanie. Urzeczywistnia on, że zjawiska same w sobie nie są ani czyste, ani nieczyste, mogą one być oceniane jedynie we względnym stosunku z innymi. Nie pragnie on spokoju Arhata czy niezależnego buddy i jest uwolniony od odradzania się. „Kiedy dochodzi do zamierzonego narodzenia się, jest on chroniony przed najsubtelniejszymi splamieniami (kleśa).” Podstawą jego życia nie jest splamione ciało-umysł, lecz sześć doskonałości: hojność, etyczne prowadzenie się, cierpliwość, pilność, medytacja, wszystkie ukoronowane przez mądrość. Mądrość udoskonala wszystkie inne praktyki bodhisattwy. Jest ona zdefiniowana jako zrozumienie zasady współzależnego powstawania. Obserwując bieg wydarzeń, powstawanie i zanikanie, widzi on, że wszystkie światowe sprawy powstają z przywiązania do jaźni. Bez przywiązania nie byłoby zwykłej i pełnej cierpienia egzystencji. Z powodu tej nieuświadomionej tęsknoty za istnieniem lub nieistnieniem ludzie wstępują na niewłaściwe ścieżki postępowania. Sieją nasiona przywiązania i skłonności, które skutkują kontynuacją odradzania się wraz z nieuniknioną starością, chorobami, cierpieniem i śmiercią. Ignorancja jest polem dla uprawy, pojęcie, że ja istnieję, jest użyźniającą wilgocią i tak kiełkujący organizm ciało-umysł wzrasta i rozwijają się organy zmysłów. Kiedy te spotykają się jedne z drugimi, powstaje kontakt i stąd postrzeganie, wrażenia i pragnienie niemożliwego zadowolenia. Z tego pochodzi lgnięcie do egzystencji, następnie odrodzenie, a z odrodzenia cierpienie i śmierć. Bodhisattwa widzi, że sześć rodzajów odrodzenia czujących istot wynika z pełnej niewiedzy aktywności. Rozumie on, że świat jest jedynie umysłem. Widząc dalej, że ten zlepek lub drzewo cierpienia wyrasta bez rzeczywistego sprawcy lub doświadczającego, dochodzi do wniosku, że żadne działanie w sensie absolutnym też nie może istnieć, gdyż działanie wymaga działającego. A zatem medytuje on na pustkę wszystkich zjawisk. Bodhisattwa szóstego stopnia świeci jak złoto ozdobione berylem. Tak jak światło księżyca ochładza ciało w letnią noc, tak jego blask uśmierza ogień cierpienia tych, którzy są dręczeni przez przywiązanie i namiętność. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Ósmego Stopnia Sutry (Nr 96); „dwójki” – idź do Siódmego Stopnia Sutry (Nr 86).

88. PIĄTY STOPIEŃ SUTRY
Na tym stopniu „bardzo trudnym do prześcignięcia” (sudurjaya) bodhisattwa dokonuje tego, co jest naprawdę trudne do wykonania, staje się przewodnikiem dla czujących istot, nie będąc jednocześnie dotknięty ich niepodatnością. Charakterystyczną doskonałością tego poziomu jest medytacja. Jego pamięć jest niezawodna i przez to Dharmadhatu, „Zasada Dharmy” jest skutecznie zredukowana do tradycyjnych sformułowań prawdy. Jest on w stanie nauczać w kategoriach Czterech Szlachetnych Prawd – cierpienia, jego przyczyny, ustania oraz ścieżki i w kategoriach dwóch poziomów prawdy – relatywnej i absolutnej. Układa on traktaty o 44

pismach świętych, o sztukach i naukach, takich jak medycyna i astrologia, które sprzyjają szczęściu innych. Urządza ogrody i teatralne widowiska oddziaływujące moralnie na innych oraz odpiera błędne poglądy mniej owocnych religijnych tradycji. Zna on także podstawową zasadę rzeczywistości, dla bodhisattwy piątego stopnia nie ma przyczynowości. Elementy rzeczywistości nie są widziane jako różnorodne, lecz jako będące tej samej natury, niezrodzone, oczyszczone od początków, wolne od konceptualności, poza słowami, tak jak magiczne zaklęcie, gra, sen, odbicie lub echo. Bodhisattwa jest na ogół mnichem lub mniszką. W stosunku do osób świeckich nie odczuwa zazdrości z powodu ich sytuacji ani też pragnienia zysku. Jest zdumiony ich brakiem odrazy do samsary i przerażony tym, jak oni podsycają mechanizm ustawicznego cierpienia. Ubolewa nad ich zaślepieniem i pomieszaniem, lecz bez arogancji i zarozumiałości, gdyż wie, że wszystkie strumienie świadomości są ostatecznie równe. Jest on uzdolniony w ukazywaniu Dharmy jako przewodnik istot. Bodhisattwa piątego stopnia świeci jak oczyszczone złoto ozdobione półszlachetnymi kamieniami lub jak pałac z gwiazd i planet, którym nie może wstrząsnąć żaden wiatr. Krótko mówiąc jednoczy on transcendentalną mądrość z metodami działania w świecie. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Dziewiątego Stopnia Sutry (Nr 95); „dwójki” – idź do Szóstego Stopnia Sutry (Nr 87).

89. ÓSMY STOPIEŃ TANTRY
Z psychicznych wiatrów i zrozumienia „jedynie umysłu” zostaje wytworzone widmowe ciało, wciąż jeszcze nieczyste, ponieważ nie jest ono pogrążone w Czystym Świetle i nie doświadcza bezpośrednio wrodzonej pustki umysłu. „Nieczyste, iluzoryczne ciało bramy łona, I czysta forma Ciała Buddy, Są jednym w wielkim świetle bardo. Synu, to jest bardo zastosowania!” Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Najwyższego Nieba (Nr 84); „dwójki” – idź do Dziewiątego Stopnia Tantry (Nr 90).

90. DZIEWIĄTY STOPIEŃ TANTRY
Iluzoryczne ciało zostaje oczyszczone poprzez dwa ekstatyczne uniesienia: koncentrację psychicznych wiatrów w sercu i ich rozwinięcie się w czyste światło, które oświeca bezpośrednie zrozumienie pustki. Przeszedłszy przez bramę inicjacji, zaczął kontemplować i uzyskał ciało formy, którym było „przejawienie i pustka”. Bez zewnętrznego lub wewnętrznego, nad lub poniżej, przed lub w tyle, przedtem lub potem. Jest niestworzony, nieograniczony, niepodzielny, bez istoty przejawienia, bez odchyleń w świetle, bez splamienia w szczęśliwości. Jego żarem jest jasne światło, jego natura jest niewytworzona, jego waleczność różnorodna. W tej sferze niesplamionej wielkiej szczęśliwości widzi grę – rezydencję i jej mieszkańców, bogów i boginie, Daków i Dakinie – subtelne i samowyłaniające się zrozumienie, cudowną wiedzę. Wszystkie wydarzenia, zewnętrzne i wewnętrzne, są przejawieniem jego umysłu, wydarzające się jako różnorodne procesy jego zrozumienia. Od chwili uzyskania „przejawienia i pustki” przenika to jako czyste światło, niewytłumaczalne, niepojmowalne, puste w powstawaniu, trwaniu i znikaniu. Rozumie on naturalne etapy swojej zwykłej wiedzy jako autentyczne i wrodzonej natury. Cokolwiek pojawia 45

się, widzi jako grę Ciała Dharmy, szczęśliwość i pustkę, granicę uwarunkowanego współtworzenia. W tym stanie on oczyszcza się z podmiotu i przedmiotu i udoskonala swoją dzielność wielkiej wiedzy. Jako osiągnięcie z tej sfery czystego światła kontemplacji, odtąd wie on, że cokolwiek się wydarza w danej chwili swojego przejawienia, jest samo w sobie światłem i przejrzystością, niezgłębioną, niewytworzoną naturą wielkiej szczęśliwości, samopowstającą i samobudzącą się. On urzeczywistnia wiele „bram wejściowych do kontemplacji”: świecenie klejnotów, lampę klejnotów, świecenie księżyca, lampę słońca, widzenie wszystkich rzeczy. W jego umyśle pojawiają się nieskończone wglądy, wizje, nadnaturalne władze i znaki powodzenia tak, że nie jest się w stanie ich opisać, jest ich tak dużo i takie niezwykłe. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Najwyższego Nieba (Nr 84); „dwójki” – idź do Dziesiątego Stopnia Tantry (Nr 91).

91. DZIESIĄTY STOPIEŃ TANTRY
Kontemplując czyste światło, którego esencją jest pustka, ktoś osiąga teraz rzeczywiste i dobrze wyuczone zjednoczenie (yuganaddha) ciała iluzorycznego, przez umysł stworzonego, i umysłu, który jest czystym światłem. Faktycznie jest to Ciało Radości Buddy, tutaj doświadczane jako tantryczny bodhisattwa dziesiątego stopnia. Tuż ponad tym stopniem, unosząc się poza światem, jest pełny Stan Buddy., zjednoczenie poza uczeniem się, sfera czystego Ciała Dharmy. Dlatego że jest powodowany współczuciem dla innych, jogin pozostaje w świecie, aby wykonywać aktywność w pełni kwalifikowanego wadżra – nauczyciela. „Piękne drzewo myśli, które nie zna dualności, Rozprzestrzenia się przez potrójny świat. Ono rodzi kwiat i owoc współczucia, A jego nazwą jest służenie innym. Piękne drzewo pustki obfitujące w kwiaty, Działań współczucia wszelkiego rodzaju, I owoc dla innych pojawiający się spontanicznie, Gdyż ta radość nie ma faktycznie myśli o innych. A więc pięknemu drzewu pustki także brak współczucia, Bez pączków, kwiatów i listowia, I ktokolwiek je tam wyobraża, upada, Gdyż gałęzi nie ma tu żadnych. Te dwa drzewa wyrastają z jednego nasiona, I z tego powodu jest tylko jeden owoc. A kto myśli o nich w ten sposób bez rozróżniania, Jest wyzwolony od nirwany i samsary.” Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Najwyższego Nieba (Nr 84); „dwójki” – idź do Ciała Dharmy (Nr 93).

92. WIELKIE CIAŁO RADOŚCI (Sambhoga-Kaja)
46

Teraz ktoś wykonuje funkcję Buddy na najwyższym poziomie, inicjując wielkich bohaterów dziesiątego stopnia bodhisattwy w najwyższe poziomy prawdy. Ta forma Buddy nazywa się „wspólnym” lub „ciałem spotkania” (sku sprod-pa), gdyż jest ono podtrzymującą mocą buddyjskiej społeczności na jej najbardziej oczyszczonym stopniu lub też „ciałem radości”, gdyż ono reprezentuje owoc długiego gromadzenia zasługi i mądrości. To ciało posiada 32 główne i 90 mniejszych oznak Stanu Buddy, tj. np. linie na dłoniach i stopach w kształcie koła, złota skóra, tors jak u lwa, ramiona łagodnie zakrzywione, każdy z włosów skręcony zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, itd. Maluje się je z ozdobami ze złota. W tej formie Budda naucza tylko doktryn Mahajany, sutr i tantr i tylko w oczyszczonym polu, Najwyższym Niebie Akanistha. Ale podobnie jak słońce i jego promienie, Ciało Radości wypromieniowuje inne formy, zwane Ciałami Emanacji, które są przystosowane do dróg świata. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Przyjęcia Fizycznej Formy (Nr 97).

93. WIELKIE CIAŁO DHARMY (Dharma-Kaja)
Podobnie jak słońce Ciało Dharmy pojawia się spoza zaciemnień umysłu. To jest Wielkie Przebudzenie, istota Stanu Buddy. Jest złożone z właściwości Buddy, mocy, itp., pochodzących z wielkiego współczucia i dwóch rodzajów mądrości, absolutnej, która zna pustkę wszystkich zjawisk, w którą bodhisattwa pogrążył się jak woda wlana do wody lub olej rozpuszczony w oleju oraz relatywnej, która jest wszechwiedzą. Jednakże te określenia dla Ciała Dharmy i takie atrybuty jak mądrość, są tylko opisowe, gdyż jest ono poza nazwami, jest niezrodzone i niewysłowione. Nie jest ono realnie wytworzone, gdyż zawsze było wszechprzenikliwe i potrzebuje tylko być urzeczywistnione. Doświadcza się Dharmakaji, radosnej, równej niebu tylko w chwili śmierci, omdlenia, zasypiania, ziewania i spółkowania. Ciało Dharmy nie istnieje, gdyż jego istota jest tak pusta jak wszystkich innych zjawisk. Ono również nie jest nieistniejące, dlatego że ta natura pustki jest rzeczywista. Ono jest jedno odkąd dualność siebie i innych stała się fikcją. Jest wielorakie, ponieważ wiele osób osiąga je i relatywnie mówiąc jest wielu Buddów. Istnieje w języku tybetańskim „Pochwałą absolutu” filozofa Nagardżuny i chociaż napisał on wiersz jak filozof, to jednak uchwycił w nim myśl przekraczającą naturę Buddy w formie Ciała Dharmy. „Jakże wychwalać Ciebie, Opiekunie, nienarodzony i bez przybytku, Całkiem poza ziemskimi przykładami, poza zasięgiem mówionego słowa, Niemniej jednak jakby nie było, chociaż Twój obszar jest prawdziwą zasadą, Niechże uwieńczę Cię w światowych terminach i sławię z wielkim oddaniem. Z naturą uwolnioną od stworzenia, jesteś całkowicie bez narodzin, Opiekunie, nie przychodzisz ani nie odchodzisz, nieistniejącemu wielka chwała! Ani nieistniejący, ani rzeczywisty, ani kontynuujący czy odcięty, Ani nietrwały, ani wieczny, wolnemu od dualności chwała! Ani czerwony, ani zielony, ani karmazynowy, żółty lub czarny czy biały, Żaden kolor nie wyobraża Ciebie, bezbarwnemu wszelka chwała! Ani potężny, ani mały, nie długi i nie okrągły, Istota nie do zmierzenia, niezmierzonemu wszelka chwała! Ani bliski, ani daleki, ani na niebie, ani na ziemi, Nie w samsarze – nirwanie, nietrwającemu wszelka chwała! Czy mam Ciebie wielbić takimi pochwałami lub raczej cóż to za pochwała? W pustce wszystkich zjawisk kto wielbi? Kto jest wielbiony? 47

Jakże mogę wielbić takiego, kto nie posiada środka ani końców, Który porzucił narodziny i zniszczenie, tu nie ma podmiotu ani przedmiotu. Wielbiąc nieporuszonego, całkiem odeszłego, poza wszelkim przychodzeniem i odchodzeniem, Oby przez tę zasługę cały świat osiągnął przybytek Całkiem Odeszłego!” Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Ciała Radości (Nr 92).

94. DZIESIĄTY STOPIEŃ SUTRY
Bodhisattwa stał się „chmurą Dharmy” (Dharma-megha), jego ciało jest odziane w niezliczone koncentracje i magiczne formuły, tak jak niebo jest wypełnione chmurami. Zsyła on deszcz Dharmy dla wygaszenia żaru splamień, dotąd jeszcze spalających stworzenia poniżej. Praktyka tu doskonalona odnosi się do mądrości, która oznacza wszechwiedzę. Wszystkie sześć wyższych świadomości są jego boskim okiem, boskim uchem, czytaniem w umyśle, znajomością poprzednich żywotów, psychicznymi mocami, znajomością tego, że jego własne namiętności są ugaszone. Z każdego pora jego skóry emanują niezliczeni Buddowie, bodhisattwowie, aż do co najmniej wybitnych nauczycieli. Promieniami światła Buddów inicjuje bodhisattwów dziesiątego stopnia w ich własny stan, poświęcając swoje panowanie nad światem. Jego praktyka wysokiej świadomości i wszystkie inne jego działania nie stanowią przeszkody dla jego kontroli nad karmą. Bodhisattwa dziesiątego stopnia jest podobny do złotej ozdoby wykonanej przez boskiego artystę dla króla bogów, wysadzanej szlachetnymi klejnotami i absolutnie niezrównanej we wspaniałości. A więc wielcy bodhisattwowie tego stopnia są rysowani ze złotymi ozdobami na swych ciałach – współczujący Awalokiteśwara, wyzwolicielka Tara, uczony Mandziuśri i dobroczynny Samantabhadra. Czas ich przebywania na ścieżce jest przeogromny. Każdy z nich zawarł trzy niezliczone ery, obejmujące 1059 lat każda. Pierwsza era trwa do pierwszego stopnia bodhisattwy, druga do siódmego. Obecnie ci wielcy bohaterowie są przygotowani do przyjęcia Ciała Dharmy lub do przyłączenia się do orszaku Buddy w Najwyższym Niebie. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Ciała Dharmy (Nr 93); „dwójki” – idź do Najwyższego Nieba (Nr 84).

95. DZIEWIĄTY STOPIEŃ SUTRY
Ten poziom nazywa się „właściwy intelekt” (sadhu-mati). Uzyskuje się tu zdolność nauczania Dharmy stosownie do wszystkich sytuacji. Taki bodhisattwa naucza jak Budda. Wykłada Dharmę używając czterech kompletnych i wyspecjalizowanych przenikliwości (pratisamvid): znajomość zjawisk, systemów znaczeniowych, etymologii i elokwencji. Jest on w stanie mówić w kilku językach i brzmieniach głosu jednocześnie, dając bezpośrednie objaśnienia przystosowane do różnych zdolności swego audytorium i odpowiadać na kilka pytań jednocześnie. Doskonałością tutaj jest moc, a szczególnie zdolność mówienia zawierająca moce dharani, które zawierają esencje sutr i nasycają ich właściciela magicznymi siłami. Aureola bodhisattwy jest tu podobna do złotej ozdoby na szyi Króla Obracającego Kołem. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Dziesiątego Stopnia Sutry (Nr 94); „dwójki” – idź do Najwyższego Nieba (Nr 84). 48

96. ÓSMY STOPIEŃ SUTRY
Na „niewzruszonym” (acala) poziomie bodhisattwa zaprzestaje świadomego wysiłku doskonalenia. Wchodzi on w bezwysiłkowy stan sfery Dharmy, nie rozróżniając dłużej stanów umysłu, tych, które postrzegają właściwości rzeczy od tych, które postrzegają ich tożsamość. Nie upiera się przy żadnej ideologii, wiedząc, że rzeczywistość znajduje się poza ideami i cieszy się całkowitym zaakceptowaniem pustki bez rozróżniania czystego i nieczystego, zdrowego i niezdrowego, idei i praktyk. Jego stanem jest całkowite opanowanie. Nie przyjmuje on specjalnej światowej lub duchowej formy, nawet formy bodhisattwy. Podobnie jak śpiący człowiek, który śnił, że wpadł do rzeki i szamotał się, żeby się wydostać, a wtedy zbudził się, bodhisattwa zostaje nagle uwolniony od wielkiego wysiłku i niepokoju. W tej sytuacji bodhisattwa, aby kontynuować egzystencję, musi być podtrzymany przez zewnętrzne wpływy. Buddowie interweniują, przypominając mu o jego ślubowaniach. Nawet gdy stan spokoju i wyzwolenia został osiągnięty, musi on kontynuować działanie dla pożytku innych. Oni wskazują mu, że niekonceptualna treść Dharmy jest trwała czy gdy ludzie stają się w pełni przebudzeni dla niej, czy też nie. Stan Przebudzenia faktycznie jest osiągalny przez niższe istoty, takie jak uczniowie i niezależni buddowie. Ale tylko Buddowie z ich wglądem w naturę rzeczy w połączeniu ze światową wiedzą i zdolnościami, są w stanie skutecznie pracować dla Przebudzenia innych. Oni nakłaniają go do porównania ich własnego zaawansowanego rozwoju, ich tłumów uczniów, czystych krain i niezliczonych świateł Dharmy z jego własną pojedynczą lampą Oświecenia. Oni wskazują mu ponownie, że musi dojść do wypełnienia swoich ślubowań przez rozwijanie właściwości doskonałego Buddy. W końcu udzielają mu przepowiedni o jego Stanie Buddy, co do miejsca i czasu kiedy ma to nastąpić. A więc bodhisattwa ósmego stopnia rozwija dziesięć mocy Buddy: władzę nad długością życia, stanem umysłu, koniecznością, karmą, sposobem urodzenia, twórczą wyobraźnią, postanowieniami bodhisattwy, nad cudami, nad zrozumieniem i nad odstępowaniem od Dharmy. Ten stopień stanowi wypełnienie jego ślubowań. Uczynki bodhisattwy są teraz „bezmyślne” i spontaniczne, one nigdy nie chybiają. Recytacja jego dharani zawsze daje ochronę, istotnie wszystkie jego uczynki są podobne do magicznego zaklęcia. Jego metody są rozszerzone i obejmują wszystkie sposoby nauczania. Poprzednie stopnie są przyrównane do łodzi odpływającej wolno od lądu ku morzu. Teraz wszedł on do wody i przebywa ogromne odległości bardzo szybko i łatwo, napędzany wiatrem własnego postanowienia, aby ocalić wszystkie czujące istoty. Bodhisattwa ósmego stopnia jest podobny do złotej ozdoby na szyi króla. Zbliżył się do wszechwiedzy Buddy, poznając wszystkie zawiłości systemu świata, takie jak jego wymiary i wiek aż do każdej najdrobniejszej w nim cząstki. Pojawia się on w odpowiednich formach w różnych klasach społeczeństwa. Podobnie jak słońce i księżyc w wodzie, odzwierciedla się on w sprawach świata, ale bez najmniejszego przywiązania ze swej strony. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Dziesiątego Stopnia Sutry (Nr 94); „dwójki” – idź do Dziewiątego Stopnia Sutry (Nr 95).

97. PRZYJĘCIE FIZYCZNEJ FORMY
Przez rozmieszczanie ciał emanacyjnych we wszystkich systemach wszechświata, ustanawiając w ten sposób Dharmę w doczesnym świecie, Budda pracuje bez przerwy dla pożytku wszystkich czujących istot aż do zakończenia samsary. Emanowane formy Buddów i bodhistattwów są znane w buddyzmie tybetańskim jako „tulku” (sprul-sku, w sanskrycie nirmanakaja). Kiedy zostają oni rozpoznani wśród ludzi, wyróżnia się ich tytułem „rinpocze” 49

(bardzo cenny). Najważniejszą dla nas na wyspie Dżambu jest forma przyjęta przez Buddę jako „Mędrzec rodu Siakjów” - Budda Siakjamuni, gdyż On ustanowił Dharmę i buddyjską społeczność na ziemi. Ktoś zatem wykonuje teraz czyny Buddy, odgrywa wielkie przedstawienie tak jak On zademonstrował to w piątym wieku p.n.e. w środkowych Indiach. Zstępując do światowego systemu, Ciało Emanacji przyjęło formę bodhisattwy dziesiątego stopnia, koronowanego księcia Stanu Buddy, przebywającego w niebie Tuszita. Kiedy nadszedł czas dla ludzkiego urodzenia, obdarzył swoją koroną Maitreję, następnego z kolei Buddę i wszedł w łono swej matki na wyspie Dżambu. Doradzono mu w przepowiedni, że w Indiach słoń będzie najodpowiedniejszą formą dla Jego zstąpienia. Jego matka, księżniczka z rodu Siakjów, śniła o tym wydarzeniu, że słoń wszedł w jej bok i w dziesięć księżycowych miesięcy później, kiedy trzymała się gałęzi drzewa sal w ogrodzie Lumbini, bodhisattwa bezboleśnie wynurzył się z jej boku. Posiadał formę człowieka urodzonego w szlachetnej rodzinie, gdyż taki był najwyższy status w tamtym czasie i miejscu. Nie było żadnego męczeństwa w ostatnim żywocie Całkowicie Przebudzonego. On jest władcą świata, panem swego przeznaczenia, z nieskończoną umiejętnością i cierpliwością w postępowaniu z przeszkodami. Lokalni bogowie, wedyjscy w tym przypadku, mieli zaszczyt obmyć noworodka. Astrologowie nie zgadzali się co do jego przyszłego losu. Posiadał on fizyczne cechy, takie jak wyrysowane koło Króla Obracającego Kołem, ale niektórzy twierdzili, że porzuci światowe życie i zwróci się ku religii. Jego matka wierząc w to i chcąc uniknąć smutku po synu opuszczającym dom, umarła w siedem dni po Jego narodzinach i wstąpiła do Nieba Trzydziestu Trzech. Ten bodhisattwa miał szczęśliwe dzieciństwo i młodość z kilkoma spontanicznymi doświadczeniami medytacyjnymi, ale w większości zajmował się światowymi studiami. Poślubił stosowną kobietę po wygraniu współzawodnictwa w sztukach wojennych, aby udowodnić jej ojcu, że chociaż pokojowy z natury, godny jest spuścizny swego rodu. Otoczony w pałacu przez grono kobiet i przyjemnościami korowanego księcia świata, rzeczywiście żył na szczycie ludzkiej egzystencji. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Wyruszenia w Drogę (Nr 98); „dwójki” – idź do Wyruszenia w Drogę (Nr 98).

98. WYRUSZENIE W DROGĘ (Pravrajita)
W wieku lat dwudziestu jeden bodhisattwa okazuje się być zadowolonym z pałacowego życia, lecz opuszcza dom, aby szukać wyzwolenia z samsary. Możliwość tego odejścia została zapowiedziana przez jasnowidzów i jego ojciec, uprzedzony o tym, stworzył ku temu przeszkody, zarówno fizyczne jak i psychiczne. Nie dopuszcza do syna żadnych nieprzyjemnych doznań, a nocą tarasuje pałacowe wrota ciężkimi deskami. Ale dzięki czterem nie byle jakim wydarzeniom młody człowiek, wybierając się do swoich ogrodów, staje wobec zjawisk zesłanych przez bogów z Czystych Przybytków. Widzi starca wspierającego się boleśnie na lasce, chorego człowieka i zwłoki niesione do kremacji. Za każdym razem jest zatroskany, dowiadując się od swego woźnicy, że taki jest powszechny los ludzkiej egzystencji. Za każdym razem wraca do domu, by rozmyślać nad tymi widokami. Przy czwartej sposobności spotyka mnicha – żebraka, cichego i opanowanego i słyszy o jego zdyscyplinowanym życiu i jego poszukiwaniu spokoju. Bodhisattwa postanawia pójść za tym przykładem. Król zapytany o pozwolenie, ofiarowuje swojemu synowi wszystko, cokolwiek mógłby zapragnąć. Bodhisattwa prosi o wieczną młodość, zdrowie i nieśmiertelność lub w braku tego, żeby mógł nie odrodzić się. Nie mogąc dać zadowalającej odpowiedzi, król przychyla się do jego życzenia, aby opuścił dom. Mimo to król podwaja straże i zarządza nieprzerwane widowiska dla księcia. Pieśni i tańce sprawiają, że młody człowiek czuje się jak wsadzony do klatki ptak. A kiedy kobiety zasypiają i wszyscy w pałacu zostają ukołysani przez bogów, zostaje wstrząśnięty, widząc niemiłą rzeczywistość, rozczochrane i w nieładzie, ciężko oddychające, 50

ziewające i przewalające się bezładnie – drugą stronę zmysłowego widowiska. Spogląda na żonę i syna, urodzonego właśnie tego dnia, ale obawia się obudzić ich, aby powiedzieć słowa pożegnania. Indra, Pan Bogów, otwiera pałacową bramę i on wyjeżdża na swoim koniu w towarzystwie wiernego woźnicy. Rankiem odsyła go z powrotem, obcina długie włosy i zamienia swoje jedwabie na brunatną szatę myśliwego. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Ascetycznych Praktyk (Nr 99); „dwójki” – idź do Ascetycznych Praktyk (Nr 99).

99. ASCETYCZNE PRAKTYKI (Tapas)
W różnych leśnych ustroniach bodhisattwa spotyka najprzedniejszych religijnych nauczycieli tamtych czasów. Spotyka joginów praktykujących dziwne formy bolesnych medytacji. Dociekając ich celu dowiaduje się, że oni poszukują oczyszczenia karmy i szczęśliwszego odrodzenia. To wydaje mu się bezsensowne, ponieważ nie jest wyzwoleniem. Dla największych świętych nawet najwyższa błogość bogów jest pełna niedoli nietrwałości. Studiuje z dwoma bramińskimi mistrzami, którzy nauczają wyzwolenia najwyższej jaźni od ciała. Ale rozróżnienie między ciałem a duszą nie podoba mu się. Wyzwolona dusza jest jednostką, a zatem podlega zmianom i odrodzeniu. Praktyki tych mistrzów prowadzą do bezforemnych stanów ekstazy, których on doświadcza, a następnie odrzuca jako niewystarczające. Przyłącza się do niego pięciu ascetów i kierują się ku brzegowi rzeki Nairandżana blisko Gaja, aby usunąć fałszywe poglądy za pomocą naprawdę intensywnej ascetycznej praktyki. Przez sześć lat bodhisattwa przebywa w przenikającej przestrzeni koncentracji, wstrzymując oddech, zwalniając funkcje życiowe i żywiąc się ziarnkiem ryżu lub sezamu na dzień. Siedzi nieporuszony aż do czasu, gdy wieśniacy myślą, że umarł. W końcu jego matka z Nieba Trzydziestu Trzech błaga go, aby nie umierał nie wypełniwszy przeznaczenia. Spostrzegłszy, że asceza nie jest drogą do wyzwolenia, wkracza do pobliskiej wioski i wyprasza u młodej pasterki miskę mleka i ryżu. Pięciu jego towarzyszy opuszcza go w rozgoryczeniu. On obmywa się w rzece i udaje się do wielkiego sal, drzewa Przebudzenia, aby siedzieć w medytacji. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Pokonania Mary (Nr 100); „dwójki” – idź do Pokonania Mary (Nr 100).

100. POKONANIE MARY
Bodhisattwa pokonuje siłę i pokusy Mary, przywódcy bogów Sfery Zmysłowego Pragnienia. Gdy zbliżał się do drzewa Bodhi o zmroku, duchy deszczu i wiatru odświeżyły jego ścieżkę rosą i kwiatami. Góry i drzewa pochyliły się w jego kierunku, nawet nowonarodzone dzieci spały z twarzami w kierunku tego drzewa, wskazując Mu drogę. Zająwszy swoje miejsce bodhisattwa ślubuje nie opuścić go, dopóki nie osiągnie Wielkiego Przebudzenia. Bramińscy bogowie, dewy i wielu bodhisattwów zbliża się, aby złożyć mu hołd. W tym czasie Mara spostrzegł, że jego autorytet jest zagrożony, gdyż tutaj jest ktoś mający właśnie wyrwać się z granic swojej sfery i pokazać drogę innym. Słowo „mara” znaczy „uśmiercający”, może on być uważany za uosobienie wszystkich zmysłowych obaw i rozproszeń, które utrudniają powodzenie w medytacji. Wezwawszy swoje demoniczne zastępy i zasiadłszy w swoim wielkim wojennym rydwanie, Mara naciera na drzewo, centrum i pępek świata. Tak straszliwa jest jego armia, że żaden z bogów nie ośmiela się pozostać i stawić mu 51

czoła. Najpierw Mara przybiera maskę posłańca i zwodniczo informuje bodhisattwę, że tyran zawładnął królestwem jego ojca, wtrącił króla do więzienia i znieważył kobiety. Nikt, mówi on, nie odważył się przeciwstawić temu, ale wszyscy modlą się o powrót księcia. Bodhisattwa zastanawia się nad złą wolą, lubieżnością i tchórzostwem odbitym w takich czynach i decyduje się przekroczyć mierny stan ludzkiego serca. Poniósłszy klęskę w tym podstępie, Mara i jego wojska w formach jakszów i kumbhand ruszają do ataku. Ciskają w niego gradem pocisków, głazów i śmiercionośnych broni, ale wszystkie one zamieniają się w kwiaty, wchodząc w jego aurę, padając u jego stóp lub wisząc w powietrzu jako baldachim nad jego głową. Ani też trąby powietrzne i burze nie zdołały poruszyć bodhisattwy, który jest niewzruszony. Wtedy Mara wzywa bodhisattwę, żeby wyjawił, jakie zasługi uczyniły go godnym wyzwolenia. Wielki medytujący uznaje ofiary, które Mara musiał uczynić w poprzednich żywotach, aby osiągnąć jego stan Pana Bogów Sfery Pragnienia. On sam również podczas swojej praktyki bodhisattwy dokonał wielu takich wyrzeczeń, zarówno na rzecz zwykłych stworzeń jak i bogów, a ponadto mając za cel wyzwolenie a nie moc. Mara utrzymuje, że oczywistość jego własnych ofiar jest niepodważalna, jako że bodhisattwa sam już to poświadczył, ale dla ofiar bodhisattwy nie ma w ogóle żadnego świadectwa. Wtedy bodhisattwa dotykając prawą ręką ziemi, wzywa boginię ziemi na świadka. Ziemia zadrżała sześć razy. Ukazując do połowy swe ciało i składając ręce z czcią, bogini wychyla się z ziemi, aby poświadczyć, że jest on godny Oświecenia. Mara i jego czereda uciekają jak maleńkie zwierzaki przed rykiem lwa. Mara jednakże ma jeszcze jeden fortel. Zsyła swoje córki, nazywające się pożądanie, przyjemność i namiętność, aby skusić bodhisattwę. One tańczą przed nim jak kołyszące się gałęzie młodego liściastego drzewa. One wdzięczą się do Niego skocznymi piosenkami. A On wciąż pozostaje nieporuszony przez wyobrażenie przelotnych przyjemności. O wschodzie słońca Jego zwycięstwo jest zupełne. Nimfy drzewa przychodzą pochwalić Go, podczas gdy wielu zwolenników Mary jest zawstydzonych i nawraca się, czyniąc twórczy wysiłek dla Oświecenia. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Stanu Buddy (Nr 101); „dwójki” –idź do Stanu Buddy (Nr 101).

101. STAN BUDDY
W trakcie nocnych medytacji bodhisattwa doznaje mistycznej iluminacji. Ujarzmiwszy różne rozproszenia powodowane przez Marę, podczas pierwszej godziny nocy wznosi się i opada na cztery stopnie medytacyjnego wchłonięcia. Z umysłem oczyszczonym, wyciszonym i uwolnionym od działań karmy spogląda okiem mądrości na wszystkie czujące istoty. Widzi jak one wznoszą się i opadają w kole życia zgodnie z ich karmą. Widzi cierpienie tego świata. W ciągu drugiej godziny nocy widzi wszystkie przeszłe żywoty swoje i innych – doświadczenie całego świata. W ciągu trzeciej i ostatniej godziny poszukuje przyczyny i lekarstwa na tę masę cierpienia. Rezultat jego dociekań jest sformułowany jako Cztery Szlachetne Prawdy – cykl odrodzenia jest głównie cierpieniem, jego przyczyny to pragnienie i ignorancja, nirwana byłaby jego przekroczeniem i są środki do osiągnięcia tego. Tuż przed świtem pojmuje On naturę i przyczynę cierpienia.. Ten wgląd został sformułowany w dwunastoczłonowym łańcuchu współzależnego powstawania – cierpienie i śmierć powstają w zależności od narodzenia się, które powstaje zależnie od reprodukcji, z kolei zależnej od chwytliwości, pożądania, doznania, zmysłowego kontaktu, sześciu zmysłów, kompleksu ciało-umysł, świadomości, karmicznych impulsów i ignorancji. On przegląda je w odwrotnym kierunku. – wraz z usunięciem ignoranckiej aktywności, karma nie zostaje wytworzona, a więc nie powstaje świadomość, , ani też kompleks ciało-umysł, a poprzez to odrodzenie i śmierć. Mądrość powstaje spontanicznie, On jest w pełni oświecony i śpiewa pieśń zwycięstwa. „Przez wiele różnych przeszedłem narodzin, 52

Szukając na próżno budowniczego tego domu. Lecz, o konstruktorze domów, twój fortel odkryty, Nigdy więcej nie ukształtujesz dla mnie domu! Połamane wszystkie twoje belki, A filary roztrzaskane! Mój umysł przeszedł w bezruch Nirwany, Zakończenie pragnienia zostało w końcu osiągnięte!” Jeszcze przez siedem tygodni Budda utrzymuje się dzięki szczodrym ofiarom mleczarki, która zostaje pierwszym członkiem buddyjskiej społeczności. Przez pierwszy tydzień siedzi rozmyślając o drzewie, które było miejscem Jego Wielkiego Osiągnięcia. W drugim tygodniu podróżuje przez trzy miliony światowych systemów. W trzecim siedzi znów przy drzewie, a w czwartym udaje się do wschodnich i zachodnich mórz. Wtedy Mara kusi Go, aby wkroczył w ostateczną nirwanę, porzucając ciało i życie. W piątym tygodniu król nagów osłania Go przed burzliwa pogodą, a w szóstym Budda udaje się, aby porozmawiać z kilkoma żebrakami. Pod koniec siódmego tygodnia, gdy siedzi znów przy drzewie, kilku kupców składa mu ofiarę z jedzenia, ci dwaj są pierwszymi świeckimi buddystami. Czterech wielkich królów przynosi Mu jedzenie, po misce każdy. On miesza wszystkie cztery razem, aby nie urazić żadnego z nich. Siedzi znowu, zamierzając przebywać w ciszy i spokoju. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Obrotu Kołem Dharmy (Nr 102); „dwójki” –idź do Obrotu Kołem Dharmy (Nr 102).

102. OBRÓT KOŁEM DHARMY
Ze współczucia dla innych Budda opuszcza swój leśny przybytek w celu nauczania doktryny. Najpierw siedząc pod drzewem Bodhi na swoim tronie wadżry, okazuje swoją niechęć do nauczania tego, czego większość nie zrozumie. Wtedy modlą się do Niego wielki Brahma, Pan Bogów Sfery Bezforemnej oraz przywódca bogów Trzydziestu Trzech. Zastanawia się kogo nauczać najpierw. Widząc, ze Jego nauczyciele niedawno odeszli, kieruje się do Benaresu, aby spotkać swoich pięciu towarzyszy, chociaż nimfy drzewa ostrzegają go, że Benares jest rzadko zaludniony i trudno tam o zacienione miejsce. Tam prosi o posiłek i udaje się do Sarniego Parku na północnym-wschodzie miasta. Gdy pięciu ascetów widzi Go nadchodzącego, zauważa Jego zdrowy wygląd i postanawiają traktować Go lekceważąco. Ale gdy On podchodzi bliżej, zostają pokonani przez Jego wspaniałość i spontanicznie oddają Mu cześć, przygotowują siedzenie, itd. Wyjaśnia im, że nie osiągnął zwykłej długowieczności, ale że stał się Buddą, w pełni przebudzonym i wszechwiedzącym. Tych pięciu zostaje pierwszymi mnichami. Około północy Budda rozmawia z nimi, żeby stworzyć porozumienie. W ostatniej godzinie nocy obraca kołem Dharmy. „Koło” oznacza tutaj autorytet, koło porusza się szybko, zagarniając wszystko przed sobą, pokonując przeszkody dla duchowego rozwoju, ustalając co zostało pokonane i zabierając do najdalszych granic świata. „Obracanie kołem Dharmy” oznacza komunikowanie Dharmy. W pierwszym obrocie wielkiego duchowego koła w Sarnim Parku koło Benaresu Budda naucza środkowej ścieżki, pomiędzy pogonią za szczęściem a samoumartwianiem – jest to Szlachetna Ośmioraka Ścieżka. Następnie wyjaśnia trzy razy Cztery Szlachetne Prawdy. Pięciu mnichów dochodzi do Ścieżki Widzenia - zrozumienia Czterech Szlachetnych Prawd - i stamtąd szybko dochodzą do Przebudzenia. Spośród ośmiu części Szlachetnej Ośmiorakiej Ścieżki właściwe poglądy, zamiary, wysiłek i uważność nazywane są czterema szprychami koła Dharmy, właściwa mowa, postępowanie i źródło utrzymania są piastą koła, a właściwa koncentracja obręczą. W tym pierwszym obrocie koła Dharmy, kierowanym do słuchaczy dobrze przygotowanych w samokontroli i medytacji, lecz mocno przywiązanych do błędnych poglądów, dotyczących natury osobowości i ścieżki, elementy rzeczywistości (dharmy) uznane są za realnie 53

istniejące. Osobowe składniki dharm uznane są za fikcję. To są Sutry Hinajany. Dwa razy jeszcze w ciągu ostatniego życia Budda obrócił kołem. W środkowym obrocie na Szczycie Sępa w pobliżu obecnego Radżgir naucza zaawansowanych Arhatów i bodhisattwów o nieistnieniu dharm i doktryny o ich istocie pustki – to są Sutry Madhyamaki Mahajany. Ostatni obrót koła ma miejsce na Górze Malaja na południu oraz w innych miejscach – jest to doktryna „tylko-umysł” lub Jogaczara i udowadnia ona naturę absolutnej zasady pustki. Sutry ostatniego obrotu koła ukazują elementy rzeczywistości jako (1) wyimaginowane i nieistniejące, (2) wzajemnie zależne i prawdziwe w konwencjonalnym znaczeniu, (3) absolutnie rzeczywiste w swojej naturze pustki. Tantry są zawarte w dwóch ostatnich obrotach koła. Tworzą je praktyki ukazane w różnych miejscach, ale trzymane w tajemnicy aż do dużo późniejszych czasów. Budda w rzeczywistości nigdy nie wypowiada słowa od czasu, gdy zostaje oświecony, gdyż nie ma On dyskursywnych myśli. Tym niemniej tak jak zawieszone cymbałki mogą dźwięczeć poruszane przez wiatr, bez żadnego młotka, który uderzałby je. Tak Jego głos powstaje w zależności od potrzeb i zdolności rozumienia różnych czujących istot, które są Jego słuchaczami. Z przebudzenia Buddy płynie cały zbiór pism buddyjskiej doktryny, rozwijany i opracowywany przez wiele wieków, który tym, którzy go czytają pozwala wykorzenić fałszywe poglądy i osiągnąć Stan Buddy. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Demonstracji Cudów (Nr 103); „dwójki” – idź do Demonstracji Cudów (Nr 103).

103. DEMONSTRACJA CUDÓW
Aby wywrzeć wrażenie na tych, dla których słowne nauki są niewystarczające, Budda wykonuje cuda. Opuszczając Sarni Park powraca do Magadha. W Śravasti przebywa w środowisku długowłosych ascetów, którzy są czcicielami ognia. Pierwszego wieczora ich przywódca, Kasipa przestrzega Go przed okrutnym, zionącym ogniem nagą w chatce, do której tylko on może wejść. Budda wchodzi do chaty i po całonocnych walkach, odpowiadając ogniem na ogień, wyczerpuje gniew węża. Tak jak asceci wypatrujący dymu z zewnątrz, pozostawia go pokonanego. Jeszcze raz tamtej zimy Budda magicznie stwarza około pięciuset węglowych palenisk dla tych, u których gościł podczas okresu zimna. Przy innej okazji pewne fatalne oddziaływanie przeszkadza im w nacięciu drzewa i rozpaleniu ognisk ofiarnych i Budda pomaga im swoją magią. W porze gorącej niezwykła ulewa powoduje straszliwą powódź wokół pustelni. Kasipa, szukając łodzią swego honorowego gościa, odkrywa, że stworzył On suchy ląd na rzece. Ogółem około trzech i pół tysiąca cudów potrzeba było, aby nawrócić ascetów bramińskiej szkoły, na których nie było łatwo zrobić wrażenie. Przy kilku sposobnościach Budda odwiedza dalekie zakątki światowego systemu Meru, przynosząc z powrotem egzotyczne pożywienie – mleko z zachodniego kontynentu, samokiełkujący ryż z Kuru i owoc dżambu z Góry Meru. W końcu po nawróceniu ascetów Budda znika na trzy tygodnie. Udaje się na urlop do Nieba Trzydziestu Trzech, gdzie kształci swoją matkę w Dharmie. Schodzi po schodach lapis lazuli, zbudowanych przez architekta bogów. Powiedziane jest, że jedna z mniszek Jego zakonu oddała Mu cześć przy Jego powrocie, przybierając wygląd Króla Obracającego Kołem. Po wyrzuceniu: „jedynki” – idź do Nirwany (Nr 104); „dwójki” – idź do Nirwany (Nr 104).

104. NIRWANA
W swoim końcowym czynie Ciało Emanacji demonstruje przejście w Nirwanę. Mara odwiedza Buddę i dowodzi, że skoro Budda ukończył swoją misję ustanowienia doktryny i duchowej społeczności w tej epoce, to powinien wkroczyć w Nirwanę. Ponieważ uczniowie nie 54

proszą Go, aby pozostał, On przychyla się do życzenia Mary. Odcina karmiczne siły podtrzymujące Jego życie i żyje przez ostatnie trzy miesiące jedynie dzięki psychicznym mocom. Wtedy w drodze do Kuszinagara, miejsca swojego zgonu, zostaje ugoszczony przez kowala imieniem Kunda, który podaje Mu półmisek soczystej wieprzowiny. Budda nie pozwala swoim towarzyszom na wspólne spożycie potrawy i zatrzymuje ją w sobie po zjedzeniu. Później zapada na czerwonkę. W dniu Parinirwany Budda obmywa się w rzece a ci, którzy są wokół, podziwiają Jego fizyczną promienistość. Jest rok 486 p.n.e., Budda ma osiemdziesiąt lat. Ku wieczorowi kładzie się na swoim prawym boku między dwoma drzewami sal z rękami pod głową, w pozycji lwa. Jego dwaj ostatni osobiści uczniowie spotykają Go. Pierwszy z nich, muzyk, zostaje nawrócony przez ukazanie się Buddy u jego drzwi, widmowe ciało grające na lutni. Drugi, bramiński asceta, staje przed obliczem konającego i zostaje namówiony do wstąpienia na Szlachetną Ośmioraką Ścieżkę. Swoim bliskim uczniom, zbyt nieśmiałym, aby zadawać teraz pytania, Budda daje ostatnie nauki o doktrynie i społeczności. On doradza im przyjmować jedynie nauki, które są poświadczone przez porównanie z rozprawami Buddy, klasztorną dyscypliną i z prawdziwą naturą rzeczy. Daje wskazówki, aby pogrzebać Jego spalone szczątki, „jak te Kołem Obracającego Króla” w stupie zbudowanej na rozstaju dróg. Na koniec odnośnie swojego odejścia składa ostatnie oświadczenie. „Karmiczne złożenia podlegają prawu rozkładu, Przychodzeniu i odchodzeniu, są nietrwałe. Nie rozpaczajcie, lecz osiągajcie swój cel bez zaniedbywania, Ponieważ poprzez czujność, Dochodzimy do pełnego Przebudzenia, I innych owoców ścieżki.” Budda wznosi się poprzez cztery stopnie wchłonięcia i Sfery Form i poprzez cztery wyrównania Bezforemnej Sfery, osiąga Szczyt Egzystencji, spokój zaprzestania. Schodzi przez osiem poziomów i wznosi się ponownie poprzez cztery wchłonięcia. Ze szczytu karmicznie neutralnego (avyakrita) wstępuje w Nirwanę. Ziemia trzęsie się, gwiazdy spadają, a tęcze i muzyka wypełniają wszystkie strony przestrzeni. Po wyrzuceniu: „jedynki” lub „dwójki” – złóż swoje szczątki do stupy powyżej i stań się przedmiotem czci na resztę czasów, wypełniając wszechświat swoimi emanacjami.

55

101 102 103 100 99 81 80 61 60 41 82 79 62 59 42 98 83 78 63 58 43

104 97 84 77 64 57 44 96 95 94 93 92 91 85 86 87 88 89 90 76 75 74 73 72 71 65 66 67 68 69 70 56 55 54 53 52 51 45 46 47 48 49 50
56

40 21 20 1

39 22 19 2

38 23 18 3

37
START

36 35 34 33 32 31 25 26 27 28 29 30 16 15 14 13 12 11 5 6 7 8 9 10

24 17 4

Tłumaczone w 1978 roku przez Władysława Czapnika w Krakowie. W 1983 roku poprawione i przepisane przez Zbyszka Andruszkiewicza w ośrodku w Gdańsku. Ponowne przepisanie i korekta – Sławomir Serafin, Lublin 2005.

57

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful