MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII CATEDRA ŞTIINŢE

ALE COMUNICĂRII

REFERAT
Societatea civilă și mass media

Elaborat de Studenta anul 1, Master Specialitatea „Relaţii publice şi publicitate” Hîrbu Cristina Dr. conf.univ.: Marin Constantin

Chişinău 2013
1

........................ 1....1 Mass media în viziunea populației din Republica Moldova 2...........................2 Realităţile democratice ale mass-mediei moldoveneşti CONCLUZII BIBLIOGRAFIE........ 1.......CUPRINS CAPITOLUL 1: DEFINIREA SOCIETĂȚII CIVILE.........2 Societatea civilă în Republica Moldova CAPITOLUL 2: MASS MEDIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA 2.....1 Noţiuni şi concepte generale despre societatea civilă……………………………........... 2 ..... EXPERIENȚE LOCALE.......

care au jucat un rol major în ceea ce priveşte constituirea temeliei democratice a statelor ex-sovietice. care constă în participarea actorilor privaţi în sfera publică. nu în ultimul rând. desigur. administrarea bunurilor publice şi. EXPERIENȚE LOCALE. Acest proces complex a fost facilitat de societăţile civile. La baza societăţii civile se află „angajamentul civic”. trecerea de la economia planificată la cea de piaţă şi. Acestea se caracterizează printr-o autonomie relativă de stat şi o raţiune diferită de cea a reprezentanţilor mediului de afaceri. Exemple de instituții ale societății civile:             organizații nonguvernamentale (ONG-uri) organizații comunitare asociații profesionale organizații politice cluburi civice sindicate organizații filantropice cluburi sociale și sportive instituții culturale organizații religioase mișcări ecologiste media Societatea civilă descrie un întreg sistem de structuri. monitorizarea acţiunilor întreprinse de stat. cu autorităţile publice. prestarea de servicii p ublice. Majoritatea statelor din Europa de Est a înfruntat trei ipostaze ale tranziţiei: trecerea de la dictatură la democraţie. alte transformări legate de dezintegrarea URSS-ului. 3 . prin diferite modalități de participare la viața publică.CAPITOLUL 1: DEFINIREA SOCIETĂȚII CIVILE. Angajamentul civic presupune participarea societăţii civile în procesele de dezbatere a politicilor. în procesul de luare a deciziilor care afectează bunăstarea publică. reprezentanţii societăţii civile urmăresc atingerea unor valori comune în favoarea interesului public. spre deosebire de instituţiile de stat.1 Noţiuni şi concepte generale despre societatea civilă Noţiunea de societate civilă se referă la un şir de organizaţii alcătuite din cetăţeni. 1. De asemenea. Societatea civilă include organizaţiile non-guvernamentale şi organizaţiile comunitare.Prin urmare. diverse instituţii şi reprezentanţi ai business-ului. Se realizează prin interacţiunea organizaţiilor societăţii civile şi a cetăţenilor în general. acestea sunt nişte entităţi private asemeni reprezentanţilor mediului de afaceri. care permit cetățenilor noi roluri și relații sociale.

măsurând gradul de responsabilitate a instituţiilor publice de resort. Acestea se bucură de condiţii relativ simple de înregistrare şi nu se confruntă cu presiuni excesive din partea autorităţilor. prima dimensiune poate fi supusă unor schimbări în urma câtorva reforme de politici şi ale altor intervenţii din partea autorităţilor publice. Mediul local de afaceri reprezintă o sursă importantă pentru ONG-uri dar. capabil să condiţioneze respectarea supremaţiei legii de către toţi actorii publici. la momentul actual. numai din perspectivă filantropică. donatorii externi rămân cei mai importanţi finanţatori pentru societatea civilă moldovenească. Totodată. În linii generale. În pofida faptului că în Republica Moldova numărul ONG-urilor atinge cifra de 3981 (pentru 4 octombrie 2007). Prima dintre acestea este cadrul regulator are include toate prevederile. în timp ce cultura politică are la bază transformări sociale substanţiale profunde şi pe termen lung. Conform estimărilor făcute de cei mai importanţi donatori în Republica Moldova. la baza căreia stau valorile ce ţin de natura autorităţilor publice. Problemele majore ale ONG-urilor sunt legate de lipsa de resurse necesare pentru propria dezvoltare instituţională. de obicei. în jur de 200 de ONGuri sunt active. Republica Moldova se caracterizează prin existenţa unei societăţi civile cu capacităţi destul de reduse având în vedere lipsa de capacităţi instituţionale eficiente şi de necesităţi tehnice vitale pentru activitatea acesteia. abilităţile lor de a mobiliza sursele financiare. statul protejează drepturile sectorului civil. Pentru a garanta un angajament civil şi respectiv o societate civilă activă este nevoie de un sector public robust. politicile şi aranjamentele legale care reflectă dreptul cetăţenilor la asociere. 1. societatea civilă parcurge o etapă destul de dificilă de consolidare în unele din aceste ţări. de alocare a resurselor. Astfel. Numărul redus de organizaţii active se datorează culturii civice reduse şi a suportului modest din partea finanţatorilor privaţi din Republica Moldova. Conform Sondajului realizat de Centrul CONTACT (Centrul Naţional pentru ONG-urile din Moldova) cea mai răspândită formă de organizare a organizaţiilor neguvernamentale din 4 . Cea de-a doua dimensiune include cultura politică. Angajarea civilă în formularea şi implementarea de politici publice conferă transparenţă procesului de luare a deciziilor. Respectarea acestui cadru trebuie să fie exclusivă şi obligatorie. puţine dintre acestea sunt cu adevărat active şi funcţionale. rolul indivizilor şi ale grupurilor de indivizi din viaţa publică şi modelele de roluri ale actorilor publici care prevalează cel mai mult.2 Societea civilă în Republica Moldova Cu toate acestea.Un mediu corespunzător pentru buna funcţionare a angajamentului civic trebuie să includă două dimensiuni fundamentale. accesul lor la informaţie şi regulile ce prevăd participarea lor la negocierile şi dezbaterile publice.

Dacă vom reflecta numărul de proiecte implementate. De asemenea. Cele menţionate mai sus. Capacităţile instituţionale ale organizaţiilor pot fi influenţate şi de modul în care sunt selectaţi potenţialii angajaţi. fapt ce demonstrează o tradiţie redusă de activism civic în Moldova. despre capacităţi operaţionale şi manageriale infime ale organizaţiilor neguvernamentale din Republica Moldova ne vorbeşte faptul că 14% din cele analizate mai sus stabilesc relaţii de colaborare. Numai 22% din organizaţiile abordate folosesc concursul în calitate de instrument pentru angajare. precum şi faptul că numai 11% din organizaţiile analizate recurg la implicarea comunităţii în soluţionarea anumitor probleme. Resursele umane de care dispune societatea civilă moldovenească influenţează. observăm că acest coeficient este în creştere. Cu toate acestea. de asemenea. Aceste estimări identifică o altă problemă stringentă cu care se confruntă societatea civilă din Moldova ce ţine de capitalul uman al acesteia şi de calitatea acestuia. iar 1-2 proiecte câte 15% dintre acestea. 8% dintre acestea sunt eficiente în găsirea şi atragerea de surse financiare. conduc la obţinerea unui grad de încredere destul de modest în rândul opiniei publice în comparaţie cu alte instituţii de stat şi private. 13% sunt capabile să identifice o anumită problemă. Acest lucru conduce la faptul că organizaţiile neguvernamentale se transformă în entităţi civile închise şi amorfe din cauza gradului limitat de competitivitate şi deschiderea în procesul de angajare. Peste 59% din organizaţiile neguvernamentale abordate în sondaj nu au niciun angajat. 5 . Paradoxal dar pe locul doi şi trei se află acele organizaţii care selectează viitorii angajaţi din rândul membrilor (19%). gradul de funcţionalitate şi eficienţă a acestora. dintre voluntari (17%) sau la adresarea personală (17%). în pofida dificultăţilor cu care se confruntă ONG-urile. Cea mai mare parte a organizaţiilor neguvernamentale activează de 1-3 ani (37%) şi de 1 an (19%).Timiditatea cu care se dezvoltă societatea civilă în Moldova poate fi explicată prin faptul că aproximativ 7% din organizaţiile participante la studiu au elaborat strategii de dezvoltare. În cazul angajaţilor temporari putem să evidenţiem un procent de 76% de organizaţii neguvernamentale care nu apelează la serviciile lor. atunci vom evidenţia 36% de organizaţii care timp de doi ani nu au participat la asemenea acţiuni. Şi mai regretabil este faptul că doar 11% dintre aceste organizaţii pot să-şi asume responsabilităţi şi îşi desfăşoară activităţile într-o formă transparentă. Despre caracterul pasiv al organizaţiilor neguvernamentale din Moldova ne vorbeşte faptul că 22% din acestea în general nu au elaborat proiecte timp de doi ani. nivelul de încredere pentru ONG-uri a întrecut pe cel acordat Guvernului şi Parlamentului. Organizaţiilor cu un număr de 5 angajaţi le revine un procent de 24%. în mai 2007. iar 12% posedă cunoştinţe şi abilităţi în elaborarea şi implementarea de proiecte. De asemenea.Moldova este organizaţia obştească (91%). ceea ce denotă o tendinţă pozitivă a gradului de încredere acordat de opinia publică sectorului asociativ (Vezi Tabelul 1).

5% 27.8% -18.4% 20% 40% 60% 80% 100% Foarte mare încredere oarecare încredere nu prea am încredere nu am deloc încredere Sursa: Barometrul de opinie publică din Republica Moldova 6 .2% -26.Diagrama 1 Gradul de încredere a opiniei publice în Republica Moldova -12.8% -31.4% -31.6% -27.5% -20% 8.5% 6.5% -22.6% 19.8% 31.7% -39.4% -24.4% Biserică Mass-media Armată Primărie Poliţie ONGuri Bănci Justiţie Preşedinte Sindicate Guvern Parlament Partide politice -19.5% -54.8% -56.6% 8.0% 0.8% -26.9% 4.2% -19.4% 47.7% -29.3% -31.7% 6.2% 1.5% -54.3% -27.7% 13.4% 30.0% -33.7% -51.8% 1.0% 12.7% -31.9% 1.6% 15.2% 12.6% 18.5% 10.6% -100% -80% -60% -40% -26.4% -59.7% 42.6% 34.8% 11.3% -39.6%-7.3% 1.9% 9.3% 0% 0.5% -30.

s-a plasat pe locul trei. deținem informașia că TV-ul rămâne sursa principală de informare – 81% privesc zilnic TV-ul și 71% au indicat că acesta este cea mai importantă sursă de informare pentru ei. cel mai des privesc Moldova 1 (postul dat fiind a doua alegere pentru 18%). observăm și gradul înalt de încredere față de mass-media. Astfel. Vorbind de încrederea în sursele de informare. să vedem care totuși sunt cele mai preferate posturi ale populației țării noastre. alți 15% .. în primul rând. mass-media se clasează pe locul 2 dupaă gradul de încredere al populației. Radioul apare pe locul trei. vecinii Colegii de serviciu Revistele APL 0 13 11 În al doilea rând În primul rând 10 20 30 40 50 60 70 80 7 .Jurnal TV și 10% . Familia. 12% .CAPITOLUL 2: MASS MEDIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA 2. 27%.Publika TV (diagrama 3). fiind ascultat zilnic de către o treime dintre cei intervievați.1 Mass media în viziunea populației din Republica Moldova Tot din diagrama 1. clasăndu-se imediat după încrederea față de biserică. Pe locul doi se află internetul care este utilizat zilnic de către 42% de populație și 15% l-au numit ca cea mai importantă sursă de informare. urmăresc Prime TV (încă 23% au indicat că aceasta este a doua alegere a lor). cu 14%. în primul rând. Diagrama 2 Sursele de informare a populației Republicii Moldova Televiziunea Radio-ul 5 3 6 2 2 13 1 1 1 0 16 15 19 25 71 Prietenii.ProTV. cu 6%. ca mai apoi să putem face o paralelă între mass-media și forțele de care este influențată. se poate observa că TV-ul este și acea sursă care trezește cea mai mare încredere în rândul populației – 57% au afirmat astfel.M. Astfel. Tot din raportul prezentat de barometrul de opinie publică din R. 21%. Mergînd mai departe. Presa și cărțile rămân a fi alegerea minorității (Diagrama 2). Internetul ocupă poziția doi. care conform definițiilor este un sector asiociativ al societății civile.

Conform unor date mai puțin formale. Dar pentru a stabili orientarea politică a surselor telemedia este destul sa monitorizăm promovarea partidelor în perioadele electorale.Iurie Roșca (PPCD) Gazeta .Vlad Plahotniuc (PD) JurnalTV . Părerea despre accesul la informație este mai curând pozitivă.Vlad Plahotniuc (PD) Tribuna .Vlad Plahotniuc (PD) Canal3 . este inadmisibil ca sursele mediatice să fie părtinitoare şi dependente de anumite forţe politice.Vlad Plahotniuc (PD) N4 . O treime din populație susține că ei au acces limitat la informație și 5% crede că ei nu pot accesa deloc informația. Toate aceste date ne arată și ne demonstrează că populația o mare parte din populația țării se lasă indusă în eroare din cauza știrilor privite la TV. atunci cînd partidele politice încearcă prin intermediul posturilor TV să atragă anumite segmente a electoratului şi să convingă altele.Vladimir Voronin (PCRM) Vocea Basarabiei .Sursa: Barometrul de opinie publică din Republica Moldova Populația are încredere în informația care o primește de la Prime TV (22%).Vladimir Voronin (PCRM) PRIME . câte 14% susțin că cel mai obiectiv post TV este Jurnal TV. 53% dintre respondenți au fost de acord cu ideea că oamenii de rând au acces liber la informație.Valentin Bodișteanu (PL) Datorită faptului că nu există posibilitatea de a monitoriza activitatea posturilor TV pe durata întregului an sau perioade şi mai îndelungate. neștiind că defapt majoritatea dintre ele apără interesele politice li mai pușin cele ale societății. Desigur.Valeriu Saharneanu (PL) EuroTV .Kiril Lucinschi (PLDM) MuzTV Moldova . alți 15% consideră că ProTV oferă cea mai veridică informație. Publika TV.Vlad Filat (PLDM) FLUX . este destul de dificil de constat gradul lor de partizanat politic.Vlad Filat (PLDM) Omega . astfel avem Publika . Astfel. 8 . Moldova 1. circulă informația care ne arată clar cine stă în spatele unui canal media.Vlad Plahotniuc (PD) 2PLUS .Viorel și Victor Țopa TV7 . dar în condiţiile Republicii Moldova ele pot supravieţui numai prin afiliere la anumite partide.

dar şi a altor surse mediatice moldoveneşti. 9 .M. Situaţia posturilor TV. Iar actorii telemedia privaţi nu au voie să servească anumitor scopuri politice.2 Realităţile democratice ale mass-mediei moldoveneşti Democraţia indiferent de gradul său de perfecţiune depinde în mare măsură de raportul existent dintre presă şi grupările politice. camuflînd interese politice reale sub diverse declaraţii şi afirmaţii oneste caracteristice mijloacelor de informare în masă independente şi echidistante din occident. Prime TV (Pervii Canal v… PRO TV Publika TV 2 Plus Eu TV Alt post TV 27 21 15 12 12 8 10 12 5 6 4 4 23 1 1 12 23 18 23 0 În primul rând Sursa: Barometrul de opinie publică a R. este destul de neobişnuită. ceea ce compromite întreaga ramură mediatică locală.Diagrama 3 Posturile preferate de televiziune ale populației R. dar activează şi sprijină anumite forţe politice. jocul democratic va depinde de abilitatea şi gradul de onestitate a actorilor politici care folosesc aceste surse în activitatea lor cotidiană. 20 40 60 În al doilea rând Cea mai mare problemă pentru societatea noastră mediatică reprezintă partizanatul politic acceptat de posturile TV publice. deoarece nici-unul din ele nu se declară filieră informativă şi de propagandă a vreunui partid politic local. care în realitate nu au dreptul să sprijine nici-o formaţiune politică. deoarece funcţionează din bani publici şi trebuie să urmărească interesele celor care plătesc impozite. Odată ce mijloacele de informare cunosc o dezvoltare deosebită în condiţiile globalizării şi a societăţilor industriale contemporane. ci nu interese politice particulare. 2. Platforma mediatică permite grupărilor politice să se afle mai mult sau mai puţin în preajma alegătorilor.M. reprezentînd un mijloc oportun de intermediere dintre categoriile de guvernanţi şi guvernaţi.

Sfera mediatică moldovenească. Mass-media moldovenească nu este capabilă să creeze o contrapondere reală pentru puterea politică. Ceea ce nu permite agenţilor mediatici autohtoni să devină adevăraţi cenzori şi “cîini de pază” la acţiunile guvernanţilor. care au un sistem mediatic independent şi puternic dezvoltat. Spre deosebire de statele occidentale. Această organizaţie susţine că măsurile de pedeapsă aplicate faţă de instituţii nu corespund realităţilor unei societăţi democratice. concentrarea mass-media în mînile unor cercuri restrînse de persoane larg implicate în politică. a semnificat lipsirea locuitorilor capitalei şi a teritoriilor adiacente de surse alternative de informaţie şi analiză. victimizarea continuă a actorilor mediatici prin intermediul reglementărilor publice deliberate şi anti-democratice ale forţelor politice conducătoare. Misiunea OSCE în Republica Moldova. Iar calitatea acestei reţele influenţează direct natura realităţilor democratice. experienţă limitată a mass-media pe piaţa reclamelor din Moldova. în general. pentru care un rol esenţial îl are existenţa unui spaţiu liber al ideilor si opiniilor parvenite din societate şi către aceasta. care a urmărit cu atenţie evoluţia evenimentelor în jurul celor două posturi media a caracterizat hotărîrea CCA-ului drept o “pedeapsă aspră”. este supusă unor riscuri legate de:      capacitatea infimă a agenţilor mass-media pe piaţa de produse mediatice şi căpătarea unei dependenţe financiare profunde. legitimată prin decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA). Suspendarea licenţelor de emisie ale posturilor municipale de radio şi televiziune Antena C si Euro-TV Chişinău. atunci jocul democratic contemporan depinde mai mult de “curelele de transmisie” care creează punctul legătură dintre vizorul votantului şi discursul politicianului. nici prin reflectarea nepărtinitoare şi obiectivă subiectelor care descriu acţiuni nelegitime sau tendenţioase ale autorităţilor de stat. Respectiv cu cît nivelul de obstrucţionare a contactului dintre cele două categorii este mai evident. nici prin deschiderea unor dezbateri largi a calităţii de funcţionare a guvernării. folosirea de către guvernanţi a poziţiei sale pentru acordarea de licenţe preferenţiale sau alte mijloace preferenţiale avantajarea unor agenţi şi şantajarea altora. Datorită implicaţiilor serioase a 10 . mass-media din Republica Moldova ca şi din alte ţări din CSI nu este capabilă să contrabalanseze interferenţele actorilor din sfera politicului. Acţiuni de intimidare şi de suprimare a misiunii mass-media sunt observate în cazurile mai multor reprezentanţi ai sferei mediatiatice locale.Dacă în antichitate democraţia se realiza prin participarea directă a cetăţenilor la discursurile liderilor politici. că atît nivelul democraţiei este mai redus. ultima fiind încă insuficient dezvoltată.

Iar din partea autorităţilor publice se cere respectarea angajamentelor sale faţă de societatea civilă în ceea ce priveşte asigurarea unui cadru transparent de luare a deciziilor. ei carecterizează această situaţie drept înfăptuire unui atentat împotriva libertăţii de exprimare.reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale din ţară şi a membrilor societăţii civile locale aceste două posturi au rezistat pînă la sfîrşitul anului 2006. prin utilizarea factorilor economico-financiari şi direct. de cei care nu sunt mulţumiţi de faptul că aceste instituţii reflectă obiectiv avanscena politică naţională. care în loc să se bazeze pe prestarea de servicii în interesul publicului. ceea ce putea să se transforme într-un instrument de răfuială a angajaţilor incomozi. fapt pentru care şi au fost sancţionate. 11 . care a fost transfromată dintr-o instituţie de stat în una publică. Din această cauză. Cei nemulţumiţi de asemenea atacuri asupra mass-media consideră că această problemă este ceva bine organizat şi totalmente dirijat de sus. discursuri publice pe marginea soartei companiei şi a colaboratorilor ei care au fost eliberaţi din funcţie de organele de conducere a cesteia. Drumul parcurs de această transformare cuprinde diverse de greve a foamei. orice agent mediatic care funcţionează legal. La fel de încurcat este şi cazul Companiei Teleradio Moldova. trebuia să obţină un statut de audiovizual comercial. De asemenea. prin aplicarea legislaţiei. care atrage după sine pericolul perpetuării unor practici similare în activitatea instituţiilor administraţiei publice locale. Proiectul statutului companiei oferea pîrghii de angajare şi reangajare a salariaţilor. cînd au intrat sub incidenţa hotărîrilor de reorganizare ale Comisiei Municipale Chişinău. Alianţa Anticorupţie a semnalat despre o lipsă de transparenţă în procesul de reorganizare a posturilor a cărei procedură este considerată drept „acţiune de înstrăinare”. Prin urmare. Carenţele viitoarei companii se axau pe principiile esenţiale de funcţionare a acesteia. Statutul companiei nu prevedea implementarea integrală a Legii despre instituţia publică naţională a audiovizualului şi nici nu asigura libertatea de expresie şi pluralismului de opinii. în mod indirect. poate deveni oricînd “obiect al unor presiuni politice în cazul în care tratează problemele care afectează interesele celor aflaţi la putere”. în bază de licenţă şi conform legislaţiei în vigoare. Această organizaţie este pentru restabilirea şi consolidarea climatului firesc de dialog dintre autorităţi şi societate. lucru care s-a statornicit şi mai mult la Teleradio Moldova după actul de transformare a acesteia în companie publică. a pluralismului ţi diversităţii mass-media în Republica Moldova. în decembrie 2003. Dacă este să privim la miezul acestei probleme mediatice. Proiectul statutului companiei Teleradio Moldova din start conţinea grave deficienţe. Acest statut incuraja un stil autoritar de conducere si de luare a deciziilor în cadrul Companiei. atunci vom observa ingerinţele greilor forţelor politice în deciderea soartei celor două posturi mu nicipale.

În orice tip de democraţie forţele politice sunt producători de informaţie. mass-media autohtonă încearcă totuşi să-şi consolideze poziţiile faţă de dorinţa nelimitată a politicienilor de a utiliza cadrul media pentru deforma sau chiar dezinforma publicul larg cu privire la realităţile politice naţionale. Mulţi specialişti în domeniu consideră că sfera media a devenit ţinta mesajelor transmise de diferite organizaţii.grupările de la guvernare pot să atrofieze sau să excludă rolul mass-mediei de supraveghere şi de echilibrare a ponderii puterii politice. De exemplu. precum şi legea cu privire la informaţia despre activitatea funcţionarilor publici. Diversitatea fluxurilor informaţionale este o trăsătură dominantă atît pentru o democraţie în progresie. care reflectă în mod pozitiv anumite probleme din viaţa politică sau economică la comanda anumitor forţe politice sau oferă spaţiile sale mediatice pentru ca cei din urmă să o facă singuri. Pentru ca informaţia să devină accesibilă şi deci importantă. fapt ce împiedică jurnaliştii să prelucreze şi să expedieze către utilizatori informaţia prioritară pentru interesul public. grupe de interes sau persoane interesate. publicarea in limba română şi rusă a unui şi aceluiaşi ziar-“Analitique”. În ciuda faptului că. În acest context apare problema volumului de informaţii care circulă în spaţiul public şi care parte din el merită să fie abordat de agenţiile mass-media. mituri politice care ulterior sunt diseminate în spaţiul public. din rîndul grupărilor politice guvernante sau a celor de opoziţie. dar aduce cu sine anumite deficienţe legate de importanţa şi veridicitatea informaţiei lansate de difuzor. este esenţial ca aceasta să fie selectată şi plasată pe spaţiile media de către jurnalişti. insultă. cît şi pentru cea în stagnare. Puterea financiară a mass-mediei îi asigură o siguranţă categorică faţă de ingerinţele economico-finaciare ale forţelor politice cointeresate în folosirea mijloacelor media pentru a căpăta şi a menţine simpatia unui anumit public. “Moldavskie Vedomosti” a decis să schimbe conceptul ziarului. Acest lucru nu este negativ. prezervînd în continuare pentru agenţii mediatici funcţia “de suport şi de intermediar între clasa politică şi audienţă”. De asemenea. Printre cele mai plauzibile căi de limitare a activităţii agenţilor mediatici putem menţiona legea cu privire la achitarea unor sume mari de bani în calitate de daune pentru acţiunile de calomniere. mass-media renunţă la aşa momente importante 12 . Există o tendinţă tot mai mare a mass-media de a trece de la categoria de media “inteligentă” la cea de “bulevard” lipsită de scrupule. datorită acestor invazii de informaţie nu tocmai utilă pentru comunitate. sfera mediatică din Moldova este foarte fragilă. pentru a exercita influenţa sa politică în societate sau pentru a proteja afacerile proprii sau pentru a ataca şi a nimici adversarii economici şi politici incomozi. care permit acţionarea agenţilor mass-media în judecată. transformînd publicaţia din una de opoziţie în una “pentru popor”.

Investigaţia publicată de ziar urma să fie sancţionată cu 2 mil. În viziunea directorului acestui ziar. Jurnal de Chişinău. Aceste procese juridice sunt preţul pe care ziarul îl plăteşte pentru faptul că se află în opoziţie faţă de partidul de guvernămînt. Constantin Tănase. Moldavskie Vedomosti. USD pentru a repara prejudiciul material şi moral adus de ziar companiei. 13 . Accente au fost supuse în nenumărate ori la intimidări şi încercări a unor forţele politice de a întrerupe. ziarul „Timpul”a fost acţionat în judecată de Compania “DAAC-Hermes”. prin care ei intermediază cu publicul larg sau cu anumite segmente mai înguste a acestuia. acest instrument juridic este folosit la comandă politică. Aceste pîrghii sunt folosite în scopul de a astupa vocile societăţii civile. transformîndu-i în unelte de transmitere şi infiltrare în conştiinţa publică a miturilor politice. cum trebuie să fie prezentată informaţia despre activitatea autorităţilor de stat şi în ce manieră trebuie să se facă acest lucru. Modul în care această companie prezintă informaţia despre activităţile autorităţilor centrale creează nedumeriri asupra obiectivităţii şi corectitudinii activităţii ei.cum ar fi acurateţea informaţiei sau obiectivitatea masajului în favoarea livrării rapide a acestora către public. Acest lucru poate ajuta actorilor politici să dreseze actorii mediatici. destinate preşedinţilor raioanelor şi şefilor oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat. a afecta grav activitatea mediatică a acestora. Ultimele evenimente cu privire la transformarea agenţilor mediatici publici “Antena C” şi “Euro-TV Chişinău” în instituţii private dovedeşte încă odată faptul că sfera mediatică se rupe tot mai mult de la opinia publică şi devine tot mai dependentă de persoane aparte. Datorită acestei companii Partidul Comuniştilor din Moldova îşi asigură un electorat constant şi păstrează imaginea de unică formaţiune în stare să soluţioneze toate problemele cu care se confruntă ţara. Pot fi descrise diverse cazuri similare de sancţionare a reprezentanţilor mass -media care critică puterea actuală şi evaluează obiectiv acţiunile guvernanţilor şi atitudinea lor reală faţă de cei guvernaţi. Pot a fi aduse şi exemple de implicare a agenţilor economici la acţiuni de răfuială cu mass-media pentru anumite informaţii critice lansate la adresa lor. Totodată. Jurnat TV. proprietari sau acţionari. Mecanismul prin care “stăpînii” agenţiilor mediatice influenţează asupra conţinutului acestora este clar şi se resimte în produsele ideatice promovate de ele. a mass-mediei şi a induce în eroare publicul audienţa. Existenţa celor din urmă depinde foarte mult de accesibilitate lansatorilor de mituri la mijloacele media. cazul “Teleradio Moldova” demonstrează încă odată că nu este obligatoriu ca persoana în funcţie de director general să fie şi acel care stabileşte personal. Pentru publicarea investigaţiei cu privire la tranzacţie de automobile Skoda Octavia. reieşind din interesul public pe care îl urmăreşte compania.

periodic publică anumite știri în care prezintă un oarecare clasament. Publicațuu cu titlul Șomul anului.Dacă e să vorbim despre publicațiile din reviste. însă puțin cunosc faptul că majoritatea clasamentelor sunt făcute la comadă. compania anuluiȘ. sunt doar titluri care au scop captarea atenției și viderea publicului a unei personalități/companii concrete. ducpă cum le consideră noi. 14 . prind imediat la public. atuci trebuie să fim de acord cu faptul că și aici articolele sunt cumpărate. Aceste date statistice. Sunt cazuri cînd anumite reviste.

Totuși.CONCLUZII În condițiile politice și economice în care se află țara noastră. este extrem de dificil de menținut domeniile mass media și cel al societății civile la un nivel înalt de transparență și corectitudine. vreau să cred că acest lucru este rezultatul 15 .

org/ro/biblioteca/item/828-republica-moldova-2013-raport-destare-a-%C8%9B%C4%83rii&category=7 2. 16 .pdf 3. http://www.md/libview. http://www.ipp.md/Publicatii/mlu/Raport%20asupra%20situatiei%20presei%20in%20Re publica%20Moldova%20in%202012. http://www.expert-grup.php?l=ro&idc=156&id=655 4.BIBLIOGRAFIE 1.ijc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful