You are on page 1of 20

Czy po 7 marca, tj. po pierwszej rozprawie przeciwko Pastwu...

3 MILIONY BIEDAKW OSKARY POLSK


Str. 7
INDEKS 356441 ISSN 1509-460X

http://www.faktyimity.pl

Nr 9 (156) 28 II 6 III 2003 r. Cena 2,20 z (w tym 7% VAT)

Str. 10, 11

Kopiec na lotnisku

Do czego suy lotnisko? Do startw i ldowa samolotw. Ot pozornie... Na przykad w Biaymstoku posuyo ono przede wszystkim do usypania gigantycznego kopca na papiesk chwa.

Tajemnica wielkiego autorytetu


Dyskrecja jest cech pozytywn. Zapewne... Jednak proboszcz z Jordanowa chyba ciut przesadzi, zatajajc znane sobie nazwisko mordercy staruszki i pozwalajc, aby niewinnie oskarony czowiek dwa lata spdzi w wizieniu. Co ciekawsze, wcale nie wchodzia tu w gr tajemnica spowiedzi.

Str. 11

Str. 7

KSIDZ NAWRCONY

Nr 9 (156) 28 II 6 III 2003 r.

FA K T Y
WIAT Amerykanie i Brytyjczycy daj od Rady Bezpieczestwa ONZ wydania rezolucji ultimatum wobec Iraku. Tymczasem Niemcy, Francja i Rosja zgosiy projekt pokojowy, ktry ma da wicej czasu i uprawnie inspektorom ONZ oraz doprowadzi do rozbrojenia Saddama. Od amerykaskich planw inwazji odciy si take Kanada i Japonia. W ostatnich tygodniach masowo przenoszone s lokaty kapitaowe z USA do Europy, co powoduje spadek wartoci dolara. Dolary zapraszamy serdecznie do nas, posacw wojny niekoniecznie. POLSKA Dementowane dotd pogoski o przeniesieniu czci baz amerykaskich z Niemiec do Polski i krajw batyckich znajduj coraz wicej potwierdze. Mwi si o desancie do RP ponad 40 tys. onierzy. Skoro Turcy bior od Amerykanw 20 miliardw dolarw za udostpnienie lotnisk, to Polska za stae bazy... bdzie bardzo wdziczna! Pad rekord bezrobocia od czasw II wojny wiatowej. Wedug najwieszych danych, bez pracy pozostaje w Polsce 18,8 proc. dorosych obywateli, czyli ponad 3,3 mln osb. Wedug sonday, dla wikszoci Polakw od wzrostu bezrobocia waniejszy jest wzrost formy Adama Maysza. Prokuratura postawi Rywinowi zarzut korupcji i oszustwa. W przesuchaniach komisji sejmowej nie brak akcentw kabaretowych pose Smolana z Samoobrony (ju zrezygnowa z prac komisji) da na przykad, eby prezes Kwiatkowski przysiga na Bibli. Sam Rywin odmwi zezna przed komisj. Twierdzi, e jest ofiar intrygi uknutej przez Agor. Intryga to nie bya, raczej nielojalno wobec kumpla (patrz str. 3). Podpisanie umowy polsko-amerykaskiej w sprawie zakupu samolotw F-16 przeniesiono z lutego na kwiecie. Istniej rnice w interpretacji umowy offsetowej, czyli tego, ile i jak maj w Polsce zainwestowa Amerykanie. Ci chc, aby gros kasy osiado w Gdasku, na wykupionej przez nich ziemi (FiM nr 50/2002). POLSKA/UKRAINA Kilkudziesiciu intelektualistw ukraiskich ze Lwowa i Kijowa wystosowao list do spoeczestw obydwu krajw. Po raz pierwszy poproszono Polakw o wybaczenie aktu mordu dokonanego przez faszystw i chopw ukraiskich na 50 tys. Polakw na Woyniu w 1943 r. Na gest pojednania nie sta, na razie, tamtejszych politykw, rozpieszczanych przez Kwaniewskiego. To ju regua: Kwachu rozpieszcza, nas wal. WARSZAWA Polscy harcerze, czy chc, czy nie, maj swojego patrona. Jest nim oczywicie ksidz, bogosawiony podharcmistrz Stefan Frelichowski. Przydziau nieboszczyka-opiekuna dokona Papa na wniosek episkopatu. W uroczystej nominacji w katedrze polowej wzili udzia take przedstawiciele coraz bardziej katolickiego ZHP. Moe czuwaj! zamieni na Opatrzno czuwa! LSK Tysice osb wyszo na drogi i tory, aby zaprotestowa przeciwko polityce rzdu. Najbardziej aktywni byli pracownicy suby zdrowia i kolejarze. Protest zorganizowaa Solidarno... ...od rzdw ktrej zachowaj nas Panie! OARW Trwajcy prawie rok protest pracownikw Fabryki Kabli przynis efekt! Byli pracownicy zaoyli spk i uzyskali zgod na produkcj kabli w byych halach Tele-Foniki. W specjalnej strefie ekonomicznej zainwestuje take firma poligraficzna. Zatrudnienie znajdzie przynajmniej 400 osb. Do kogo naley ycie? Do upartych. WINOUJCIE W miejscowym sdzie wydaje wyroki Magorzata Ch., ktr przyapano na kradziey w sklepie (patrz take: str. 4). Sdzina zatroszczya si, by postpowanie dyscyplinarne w jej sprawie ulego przedawnieniu. Biedni ci sdziowie: ani ukra nie wolno, ani apwki przyj horror! SUWAKI Dziaacz Akcji Katolickiej i byy kandydat na radnego LPR, Eugeniusz S., zosta skazany na 2 lata wizienia za molestowanie seksualne kilku omioletnich dziewczynek (FiM 1/2003). Wyrok nie jest prawomocny. Przypadek w sam raz dla speckomisji Giertycha (patrz str. 6). LIPNO Sd Rejonowy skaza zakonnika z Trutowa na 3 lata wizienia za molestowanie seksualne 14-latki (FiM nr 20/2002). Sdzia podkrelia w uzasadnieniu, e duchowny chcia zatai prawd i wykorzysta fakt upoledzenia umysowego dziewczynki. Zakonnik wedug biegych ma kopoty z wasn seksualnoci. Winni wprowadzenia przymusowego celibatu nie yj lub pozostaj na wolnoci. WATYKAN Wedug La Repubblica przygotowywana jest w tajemnicy naga wizyta papiea w jednej z republik rodkowoazjatyckich. Ma ona zapobiec wybuchowi wojny w Iraku. Czy nie lepiej, tak jak radzilimy zamiast kluczy pojecha wprost do Bagdadu? Janie Pawle nie lkajcie si! FRANCJA A siedem Cezarw, nagrd Francuskiej Akademii Filmowej, otrzyma Pianista Romana Polaskiego. Obok reysera nagrody otrzymao a trzech Polakw: Edelman za zdjcia, Kilar za muzyk i Starski za scenografi. Film otrzyma te nagrod w dziedzinie... najlepszy film francuski. NIEMCY Niemiecki parlament opowiedzia si za cakowitym zakazem klonowania ludzkich komrek. Przeciwni zakazowi byli liberaowie z FDP, ktrzy obawiaj si zastopowania bada naukowych. Czy w Polsce znalazaby si cho jedna partia (poza RACJ), ktra sprzeciwiaby si kocielnej histerii antyklonowej? ROSJA Wadze rosyjskie pozbyy si kolejnego, szstego ju, katolickiego ksidza. Kart staego pobytu odebrano tym razem ksidzu Bronisawowi Czaplickiemu z Puszkina k. Petersburga. Duchowny zajmowa si m.in. wyniesieniem na otarze ofiar represji sowieckich na katolikach. To bardzo mio z jego strony. Powinien za to dosta medal od Putina z KGB.

KOMENTARZ NACZELNEGO

Prymas zjednoczenia
rymas Glemp jaki jest, kady widzi. To poczciwy czowiek. Poczciwy dla Kocioa, ktremu suy, ma si rozumie. Nie wyrnia si lotnym intelektem, ale gupi te nie jest. Buaw prymasowsk wybiega sobie przy prymasie Wyszyskim, jako jego adiutant. Pod przewodem Glempa Watykan zdoby w Polsce tysice hektarw i budynkw; miliardy zotych przeszy z kieszeni Polakw do kocielnych skarbcw. Konkordat procentuje i stoi na stray interesw obcego pastwa od piciu lat. Kim prywatnie jest najwaniejsza osoba w naszym kraju? Czowiek, ktry wielokrotnie sowem lub gestem strofowa prezydenta, parlament, partie polityczne, a Polakw nazywa szczekajcymi kundelkami. On cho odbiera najwikszy splendor i zaszczyty nie musi tumaczy si przed spoeczestwem z posuni rzdu czy polityki zagranicznej. Do niego naley osd i decyzja w sprawach najwaniejszych. Jemu przysuguje przywilej strofowania swoich poddanych, ale rwnie (w imi demokracji?) opieprzania niepokornej i nieprawomylnej, rzekomej mniejszoci. Pogldy przej od swego wielkiego (podobno) poprzednika, ale wydaje si by duo bardziej elastyczny i postpowy. Jeszcze jako kleryk miaem zaszczyt ucisn jego do, ktr ku zgorszeniu towarzyszcego mu biskupa poda mi na progu seminarium. Byem wwczas odgrnie wyznaczony do otwierania drzwi przed monymi tego wiata. eby on wtedy wiedzia... Przed kilku laty rozmawiaem z dziennikark, ktra robia wywiad z prymasem, a rozmowa zesza na postpujc bied, rodziny wielodzietne, samotne matki wychowujce dzieci. Dziewczyna chciaa bysn w swojej gazecie, zamieszczajc wypowied ojca narodu o otwartym sercu na potrzeby maluczkich. Tymczasem Glemp, zapewne w przypywie szczeroci, powiedzia, e... gupi i nieodpowiedzialni ludzie sami s sobie winni i nie ma ich co aowa. Kardyna wiedzia (i nie pomyli si), e jego opinia i tak nie zostanie wykorzystana w wywiadzie, bo oznaczaoby to koniec kariery dla dziennikarki oraz niewtpliwie kopoty dla caej gazety. C, autorytety trzeba ochrania... Koci, czyli papie, da zgod na integracj Polski z Uni Europejsk. I chwaa mu za to, bo mg nie da. Poniewa jednak instytucje watykaskie s z natury rzeczy od brania, a nie od dawania (nawet zgody), decyzja ta musi kosztowa, Polsk ma si rozumie. W ogle na temat integracji czciej wypowiadaj si w naszym kraju biskupi ni wieccy mowie stanu. Ich wypowiedzi s tak uduchowione, teoretyczne i mtne, e nie wiadomo czsto, o co im chodzi... czyli wiadomo dokadnie. Przykrywk dla finansowych korzyci organizacji jest prawna ochrona ycia pocztego i rodziny. Sprowadza si to do: skazywania kobiet na poktne aborcje, a nieuleczalnie chorych na mier w mkach; zakazu rozwodw w imi zasady: do koca ich umiowa (np. m i ojciec alkoholik maltretowan rodzin), poniania zwizkw homoseksualnych itp. S to dla Kocioa sprawy wane, ale tylko w znaczeniu prestiowym. Ich skuteczna obrona ma budzi respekt, stanowi o sile oddziaywania episkopatu na pastwo. Ju teraz wiadomo, o co chodzi naprawd. Tydzie temu pisalimy o zakusach Kocioa na 15 miliardw zotych rocznie, a wic wszelkie finanse z budetu pastwa i samorzdw zwizane z pomoc spoeczn. Pewne s ju miliony dotacji z Unii dla rolnikw w sutannach, czyli na kocielne, ziemskie latyfundia. Ile i na jakie cele moe jeszcze skapn Kocioowi po naszym wstpieniu? Tego teraz nie wiemy i z pewnoci nie dowiemy si od kardynaa Jzefa Glempa.

Ani swkiem nie pisn na ten temat podczas wywiadu, jakiego udzieli przed tygodniem Rzeczpospolitej. A moe i co powiedzia, ale nie zostao wydrukowane...? Przedstawiciel Watykanu mwi na amach tej norweskiej gazety o integracji Polski z Uni. Sam tytu wywiadu Bg chce, abymy weszli do wsplnej Europy nie pozostawia zudze, tak co do tematu rozmowy, jak i zamierze Wszechmogcego. Prymas ju na wstpie daje do zrozumienia, e waciwie to mu zwisa cae to rozszerzenie Unii, gdy Koci jako powszechny nie jest ograniczony do granic pastwowych. Sam nazywa siebie eurofatalist, ale... moje fatum nie jest pogaskie, lecz chrzecijaskie mwi, co ma oznacza: fatum optymistyczne. Zapewnia, e zjednoczona Europa ley w zamyle Boym. Glemp, na pytanie o ocen prac nad przysz europejsk konstytucj, odpowiada tak: Jeeli z traktatu konstytucyjnego wycofuje si trwae zasady prawa naturalnego i usuwa si imi Boga, to taka postawa wskazuje na obecno ideologii. Bg jest wpisany w spoeczn natur czowieka i usuwanie Go ma znamiona ideologii. Na tym bdzie potkn si kiedy Lenin. Logika i zdrowy rozsdek podpowiadaj, e jest dokadnie odwrotnie. Ot wanie umieszczenie w konstytucji wsplnej Europy integrujcej wikszo pastw laickich, miliony ateistw oraz tzw. innowiercw zapisu o (katolickim) bogu byoby nacechowane obecnoci ideologii, i to jednej, jedynej. Podobnie prosz prymasa zrobi Lenin z Konstytucj Rosji Radzieckiej! Glemp uspokaja, e Koci bdzie broni prawa wiata i ludzi do Boga jakby ktokolwiek, gdziekolwiek w Europie mia zamiar komu to prawo odebra! Polska (czytaj: rzdzca lewica) co prawda przyja kruchtow deklaracj do traktatu akcesyjnego pod dyktando Kocioa, ale zostaa ona zoona za pno i prymas cigle obawia si, czy zostanie uwzgldniona. Zaspali oczywicie nasi bezboni negocjatorzy. Dostao si te Valryemu Giscardowi dEstaing, przewodniczcemu Konwentu, poniewa traktuje wiar jako osobist spraw kadego obywatela UE i nie chce invocatio Dei. Eminencja, w kontekcie obrony ycia nienarodzonego, zawartego w polskiej deklaracji, przyznaje z cynizmem, i z bada wynika, e ponad poowa Polakw opowiada si za liberalizacj ustawy antyaborcyjnej, a trzy czwarte chciaoby nawet rozstrzyga o tym w referendum. Zaraz dodaje jednak: dzieje si to pod wpywem propagandy, reklamy, mody, ale nie oznacza, e taka jest prawda. Czyli znowu przypadkowe spoeczestwo. Invocatio Dei w eurokonstytucji ma by. W przeciwnym wypadku panem czowieka staje si drugi czowiek (...). Dotychczasowe bezbone ideologie zaowocoway obozami mierci. Prymas ma racj. Ale jake si myli w kontekcie tego, o czym mwi! W jego wiadomoci mog istnie tylko dwa totalitaryzmy: bezbony (stalinizm i hitleryzm) oraz pobony w przyszej, zjednoczonej Europie. Ten czowiek chyba w ogle nie sysza o demokracji! Musi za to co wiedzie o obozach mierci w dzisiejszej bezbonej Szwecji, Holandii czy Danii. Prymas zjednoczenia nie boi si utraty polskiej tosamoci. Wrcz przeciwnie. Wedug niego Polacy mog ubogaci sob inne europejskie narody Moemy pokaza innym nasze wartoci wiar, religijno, powoania. Rzeczywicie, sowo wartoci ju za par lat moe nabra w europejskich jzykach zupenie nowego znaczenia...
JONASZ

Nr 9 (156) 28 II 6 III 2003 r.


pada nam w rce umowa koprodukcji filmowej z 1998 roku. Dotyczy ona filmu Ostatni zajazd na Litwie. Dowiadujemy si z niej, e w produkcj opowieci o panu Tadeuszu zaangaowane byy: Heritage Films firma Lwa Rywina i Marcina Rywina (syn), Entertainment INC partner biznesowy Agory, Canal+ wsplnik Agory, Agencja Pro-

GORCY TEMAT
wietny, ale nie dla AWS-owskiego ministra skarbu. Wsacz po prostu powiedzia niet dla udziau TVP i TP SA w przedsiwziciu. Wychodzio wic na to, e Kwiatkowski zostanie z geszeftu wylizgany, a sam interes stanie pod kursu walut Agora dodatkowo zarabia 1,6 mln z. czny zysk z tej operacji (po odpisach amortyzacyjnych, zdjciu zabezpiecze i rezerw) to dla Agory 101 milionw zotych. Do tej zagadkowej transakcji dochodzi w Amsterdamie.

bowiem nawet audytorzy twierdz, e przedsiwzicie nie ma jakiejkolwiek przyszoci i yje w zasadzie z poyczek i kredytw. W skad caej tej grupy kapitaowej wchodz jeszcze inne firmy: Polska Korporacja Telewizyjna (w jej radzie nadzorczej zasiadaj: Rywin, Rapaczyska i Niemczycki), Korporacja Obsugi Telewizyjnej (z rad nadzorcz w skadzie: Rywin, Rapaczyska, Niemczycki)

Rka rk myje
Michnik, Rapaczyska i Niemczycki zapewniaj, e Rywina znaj sabo, a nawet prawie wcale. No to my udowodnimy, e zarzd Agory i Lew znaj si jak yse konie.
dukcji Filmowej (budet pastwa), TVP, ktrej prezesem by ju wwczas Robert Kwiatkowski, i Film Plus Sp. z o.o. Tej ostatniej spce powimy nieco wicej czasu. W jej radzie nadzorczej zasiadali wwczas pospou Lew Rywin, Wanda Rapaczyska i Piotr Niemczycki, a poza nimi jeszcze tylko 4 osoby. Z informacji, jakie uzyskalimy, wynika, e rada spotykaa si do czsto, wic trudno uwierzy, e ludzie, ktrych czy wsplny interes, prawie si nie znali. Wsplne posiedzenia i bankiety, wsplny interes i wsplna realizacja jednej z polskich superprodukcji filmowych... Nie jedynej superprodukcji, bo razem krcili jeszcze np. Wiedmina i Pianist. Idmy dalej... W tym samym 1998 roku Agora kupuje 22,47 procent akcji firmy o zagadkowej nazwie Telewizyjna Korporacja Partycypacyjna. Jest to waciciel Canal+ Polska. Wsplnikami TKP s m.in. Polcom Invest spka w caoci kontrolowana przez Lwa Rywina oraz francuski Canal+. Dziwna jest ta korporacja, tj. fuzja Agory z TKP i Rywinem, i Film Plus (mao kto zapewne zgadnie, e i w tej radzie zasiadaj: Rywin, Rapaczyska, Niemczycki). Jednak to nie koniec rewelacji, bo na sekund musimy wrci do Polskiej Korporacji Telewizyjnej, tam bowiem, obok trzech znanych nam ju osb, zasiada jeszcze czwarta Stanisaw Sotysiski. Kto to taki? A byy czonek i obecnie przewodniczcy rady nadzorczej... Agory. Teraz udowodnimy, e Rapaczyska, Rywin i na dodatek Kwiatkowski te dziaali wsplnie i mieli ochot na wielki geszeft. Byo tak: w 1999 roku pojawia si platforma cyfrowa Wizja TV, ktra staje si realnym zagroeniem dla bytu Canal+. W tym momencie Rywin, Kwiatkowski i Rapaczyska postanawiaj razem stworzy konkurencj dla konkurencji, czyli Platform Cyfrow. Budowali j: Canal+ Polska (Agora i Rywin), Telewizja Polska (Kwiatkowski) i Telekomunikacja Polska (Skarb Pastwa). Kwiatkowski niezwocznie zaatwia nowej firmie zgod Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na emisj satelitarn. Interes wydawa si znakiem zapytania. Nic z tych rzeczy, bowiem Pan Robert wpada na pomys nowy: oto wyraa zgod na udostpnienie na wyczno (sic!) dla Canal+ Polska (Agora i Rywin) sygnaw TVP, czyli TVP 1, TVP 2, TV Polonia i TV Regionalna. To ju jest prezent dla nowej firmy gigantyczny, jednak Kwiatkowski idzie jeszcze dalej i w sygna TVP udostpnia ZA DARMO! No... jeli tak, to natychmiast zostaje stworzony nowy podmiot o nazwie Canal+ Cyfrowy. Ciekawe, czy zgadniecie, kto zasiada w jego radzie nadzorczej. Ot Rywin i Rapaczyska. Nadchodzi rok 2000. Francuzi z Canal+ (nie myli z Canal+ Polska) coraz niechtniej patrz na poczynania Rywina. W rezultacie Lew zostaje spuszczony z funkcji prezesa Telewizyjnej Korporacji Partycypacyjnej i lduje na stoku przewodniczcego jej rady nadzorczej, gdzie siedzi, cholera, znowu obok Rapaczyskiej. 20 kwietnia 2001 r. Rywin odkupuje od Agory 6,18 proc. TKP, pacc jej 41,3 mln zotych plus 1,8 mln odsetek. Z powodu rnic

Po jak jasn choler Rywin kupuje od firmy Rapaczyskiej i Niemczyckiego firm trupa, o ktrej najwikszy audytor Arthur Andersen mwi, e dalszy jej byt nie ma sensu? A moe cicha umowa bya taka, e mia da wicej i nie da, std obecna awantura? No i co...? Czy nadal szefowie Gazety Wyborczej i Agory mog twierdzi, e czwrk: Rywin, Rapaczyska, Niemczycki i Kwiatkowski nie czyy rozliczne powizania? e cae towarzycho si niemal nie znao? Ukrywanie zeszytu, w ktrym zapisywano odwiedziny Rywina u Michnika, nic nie da. Niewane, czy byy ich dziesitki, czy setki. Rywin ju wie, e prawdziwych przyjaci poznaje si w biedzie. MS, MP

edug nas, byo tak. Kwaniewski wsplnie z Michnikiem chcieli umoczy Millera i rozbi SLD, doprowadzajc do sojuszu z niedobitkami Unii Wolnoci. Tak mia powsta blok prezydencki, oparty rwnie na tzw. Ordynackiej. Po drodze ludzie Kwaniewskiego Czarzasty i Kwiatkowski (Ordynacka) chcieli upiec wasny interes, zbudowa anty-Angor. To si nie mogo podoba, zwaszcza Michnikowi. Kluczowy by zakup przez Muz, kontrolowan przez Czarzastego, Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Mia si z tego (z ogromnych funduszy Wydawnictw ok. 200 mln z) urodzi oglnopolski dziennik, konkurencyjny dla Wyborczej. W planach by te zakup II i III Programu TVP, regionalnych rozgoni radiowych i tak dalej. W wyniku przetargu, do ktrego doprowadzi minister Kaczmarek (Ordynacka), wygraa Muza. Nowy min. skarbu Cytrycki (te Ordynacka, ale inna frakcja) przetarg uniewani. Oficjalnie z powodu bdw proceduralnych, ale wiadomo, e chodzio o ukaranie Czarzastego i Kwiatkowskiego za krcenie wasnych lodw pod przykrywk budowy imperium medialnego dla prezydenta. Rywin zna wszystkich. atwo wic mg by wystawiony przez Kwaniewskiego i zachcony przez Michnika do przyjcia roli porednika. Caa mistyfikacja miaa suy zniszczeniu Millera, a dodatkowo Kwaniewski chcia oczyci Ordynack z ludzi (Kwiatkowski, Czarzasty), ktrzy postpuj wbrew woli swego guru z Paacu Namiestnikowskiego. Dowodw i poszlak na ten ukad jest wiele. Trwa cicha wojna dwch frakcji z ul. Ordynackiej. Ludzie prezydenta, np. Waniek, Oleksy, Dubanowski, sekuj publicznie kolegw Kwiatkowskiego i Czarzastego. Oleksy zrezygnowa z ubiegania si o szefostwo mazowieckiego SLD, forsuje na to stanowisko Kalisza, prezydenckiego prawnika i zaufanego. Sam Oleksy jest typowany przez frakcj Kwaniewskiego na nowego szefa Sojuszu. To wanie on ma doprowadzi do rozamu i odejcia ludzi i rodkw SLD do przyszej prezydencJONASZ kiej partii. A poza tym idzie wiosna...

asiemcowy komediodramat pod tytuem Przesuchania przed sejmow komisj ledcz w tzw. sprawie Rywina (czy jak to celnie nazwa Jonasz najlepszy reality show III RP) pokazuje niestety ca mizeri naszych elit tych elit narodu, o ktrych Nietzsche mwi, i s fundamentem i opok spoeczestwa. Niestety, polski fundament jest cokolwiek zmurszay. Na przykad gwny aktor jeden z najpotniejszych ludzi w pastwie wystpujcy w roli Katona i niewtpliwego autorytetu moralnego Adam Michnik przez kilkanacie godzin robi z sejmow komisj, co chcia i jak chcia. E tam... nie bawmy si w eufemizmy robi posw w bambuko i balona po prostu. Zwrcie uwag, e On nie odpowiada na pytania. On wygasza owiadczenia, tyrady, oceny i recenzje. Komisja bez mrugnicia

GASKANIE JEA

Elyty
okiem przyjmowaa jego osdy, e np. Rywin jest przestpc, Kwiatkowski krtaczem, a Czarzasty aferzyst. Wcale nie twierdz, i to nie jest akurat prawda, jednak nie o to chodzi. Wobec istniejcego w kadym cywilizowanym prawodawstwie domniemania niewinnoci, komisja ledcza powinna ostro przywoa redaktora naczelnego GW do porzdku. Ba, zagrozi mu nawet regulaminowymi sankcjami wobec podobnych, powtarzajcych si nadal opinii. Tak postpiby nawet asesor sdu grodzkiego w Pcimiu Dolnym. Komisja nie zrobia tego jednak ani razu, bo mao ktry pose odway si zadrze z szefem najbardziej opiniotwrczej gazety w Polsce. Poza tym robi si smutno, bowiem nasz autorytet moralny bardzo si starzeje i cierpi na co w rodzaju altzheimera. Oto np. ani rusz nie mg sobie przypomnie, czy rozmawia z prezydentem RP (w sprawie Rywina), a to z powodu... niezwykle czstych wizyt w paacu namiestnikowskim. Dotkna go te zadziwiajca amnezja w kilkunastu innych niewygodnych dla niego jak mniemam kwestiach dotyczcych afery. Natomiast w sposb wcale niezawoalowany on, wiadek! da, aby prezes TVP Kwiatkowski zawiesi swoj dziaalno do czasu wyjanienia sprawy.

Komisja temu przyklasna, wcale nie zauwaajc, e Michnik jako szef najwikszej i najbardziej opiniotwrczej gazety te, wobec tak postawionego problemu powinien si sam zawiesi do czasu rozstrzygnicia: kto do kogo przyszed. Z kolei Kwiatkowski (kto tego czowieka zrobi szefem publicznej telewizji!?!) ma szczcie, e nie nazywa si Pinokio, bo tak ga w ywe oczy, e nosem powinien rysowa parkiet w sali kolumnowej. Najbardziej przygnbiajca bya jednak dla mnie odsona dramatu pt. Rywin. Okazao si, e ten producent filmowy numer jeden w RP, osobisty przyjaciel monych i uczonych tego wiata nie potrafi poprawnie po polsku sformuowa prostego zdania, a sowa: mogo (mog) i bendo (bd) oraz kumisjo (zamiast komisjo) wiadcz, e dobry Bg planowa maego Lwa na producenta, tyle

e... makaronu i co mu po drodze nie wyszo. Jeli do tego panoptikum dodamy jeszcze byskotliwego intelektualist posa Smolan z Samoobrony (na szczcie ju out), to ju widzimy, e korupcja w Polsce nie ma adnych szans, bo walka z ni skazana jest z gry na sukces. Sprawdza si to ju w odzi. Tamtejszy prezydent Kropiwnicki powiedzia korupcyjnej hydrze nie! w taki sposb, e wyda zarzdzenie, i kaden jeden urzdnik zaatwiajcy spraw petenta obowizany jest mie przy sobie wiadka w osobie innego urzdnika. Taki rodzaj przyzwoitki. Co to da? A to, e jeli, dajmy na to, stu petentom zaatwiao spraw stu urzdasw, to teraz czynnych bdzie jedynie pidziesiciu, za druga pidziesitka ma im patrze na rce. Wielkie to osignicie, tyle e... apwk trzeba bdzie paci razy dwa. MAREK SZENBORN

Z NOTATNIKA HERETYKA
ciaem, zysk i obojtno uczu. Ju 2600 lat temu grecki prawodawca Solon okreli prostytutk jako osob, ktra kademu odda swe ciao za pienidze. Rzymianie zdefiniowali prostytutk jako kobiet, ktra oddaje swe ciao wikszej liczbie mczyzn za pienidze, bez rnicy i wyboru klienta. Handel wasnym ciaem jest wic stary jak wiat. W staroytnej Grecji najwysz warstw prostytutek stanowiy hetery. Kurtyzana Tais bya kochank Aleksandra Wielkiego, jednego z najwybitniejszych wadcw wiata staroytnego, a po jego mierci zostaa on egipskiego faraona Ptolemeusza I. Kurtyzana Lais z Koryntu ya w cisym zwizku z filozofem Diogenesem, Glykera z komediopisarzem Menandrem, a Leontion z Epikurem itd. Rzymskie prostytutki nigdy nie osigny statusu greckich heter, ale za to miay uznanie pastwa i prawa, chociaby dziki paceniu podatkw. Pastwo za poprzez usankcjonowanie prostytucji czerpao wielkie zyski. W Rzymie istniay cae dzielnice, gdzie stay domy publiczne zwane lupanarami... W dzisiejszej Europie najbardziej znane dzielnice zmysowych uciech znajduj si w Amsterdamie i Hamburgu. Polska i jej obywatele pci obojga mogliby w zjednoczonej Europie niele zarobi na takich enklawach rozkoszy nad Wis. Niedawno byem w Sankt Pauli, legendarnej hamburskiej dzielnicy seksbiznesu. Niepowtarzalna Herbertstrasse, ulica burdeli. No i synna Reeperbahn centrum europejskiej rozrywki i seksu. Przeprowadziem dug rozmow z jedn z pikniejszych dziewczyn pracujcych w porno-biznesie. Na moje pytanie: Czego mczyni szukaj u prostytutek? Christa, spojrzawszy na mnie ze zdziwieniem, odpowiedziaa: Jak to czego?! Tego, czego nie dostaj w domu od ony!. ANDRZEJ RODAN

Nr 9 (156) 28 II 6 III 2003 r.

hotelowej kawiarni krc si midzy stolikami pikne, dugonogie, mode dziewczyny ubrane w strojne futra z lisw. Prosz pana! zaczepia kelnera starszy mczyzna przybyy z prowincji. Co robi te mode, e maj lisy? Robi to samo co lisy, eby mie mode!

Prowincjaki
49-letni Andrzej K. zabi noem swojego znajomego, zada mu kilkanacie miertelnych ciosw. Krakowski sd skaza K. na 12 lat wizienia. Wdowa po zamordowanym obawia si o swoje ycie, bowiem Andrzej K. mieszka 300 metrw od niej i... przebywa na wolnoci. Okazuje si, e wyrok by nieprawomocny, sdzia nie sporzdzi uzasadnienia (nie mona zoy apelacji) i skazany zosta puszczony wolno. Andrzej K. wychodzi z pieskiem na spacer i gronie spoglda na wdow przemykajc pod cianami domw. Pamitajmy o szacunku dla Wysokich Sdw!

SDY SDAMI...

WIAT WEDUG RODANA

Komu lask
Ale ju nie hotele i ulice s operacyjnymi miejscami kobiet lekkich obyczajw. Ta profesja od kilku lat podlega komercyjnym prawom rynku, stosuje marketing i reklam. Ogoszenia o patnej rozkoszy moemy czyta w prasie regionalnej, w erotycznych pismach, Internecie. Te rne www. schadzka, randki, anonse, adonis, due biusty, sympatia, sexogoszenia zawieraj rozebrane zdjcia panienek, ich telefony, e-maile, faksy, oferty licznych agencji towarzyskich prezentujcych swoje stajnie. Wystarczy klikn. Jest to niczym niekamuflowana forma prostytucji indywidualnej i zorganizowanej. Dziewczyny ze lskich agencji towarzyskich zamierzaj wystpi z projektem ustawy o legalizacji prostytucji jako... zawodu. Takie rozwizanie ma ju miejsce w Holandii, za moment by moe w Czechach. Gdyby inicjatywa ta spotkaa si z yczliwym odzewem (w co wtpi) decydentw, otrzymayby prawo do leczenia, do emerytury, a przy tym paciyby podatki, ZUS itd. Przecie prostytucja jest najstarszym zawodem wiata argumentuj nie bez racji panie. Reuss uwaa, e prostytutk jest kobieta, ktra stawia si do dyspozycji kadego wypacalnego mczyzny. Flexner natomiast okrela trzy znamiona prostytucji: handel wasnym

Byy dyrektor generalny Polskich Kolei Pastwowych, Jan J., wystawi dziewi weksli dla energetyki na czn kwot 90 milionw euro. Zrobi to bezprawnie, bowiem nie mia takich penomocnictw. Nie byoby w tym nic dziwnego, bo nie takie jaja w tym kraju si zdarzay, gdyby nie fakt, e te 90 baniek nigdy nie trafio do energetyki, ale do prywatnej firmy, uwaga: East European Kolia System Financial Consultant. Warszawska prokuratura umorzya ledztwo w tej sprawie. By moe nie chciaa stwarza dodatkowych problemw b. dyrektorowi, ktry siedzi w kiciu, ale za... bezprawne porczenie weksli na 13 mln dolarw i wyudzenie z PKP Cargo 30 mln zotych. Tysic takich dyrektorw i cay ten nadwilaski burdel zostanie wystawiony na licytacj. Tylko kto to kupi?

DYREKTORZY

Ostrzegalimy!
S
zok, histeria, skandal, schizma! Takie sowa paday po ujawnieniu faktu, e jedna z fundacji powizanych z Rydzykiem (IEN) rozprowadza literatur heretyckich lefebrystw (FiM 8/2003). O co tyle krzyku? Trzeba byo czyta Fakty i Mity! W numerach 36 i 39 przed rokiem opisalimy dla przykadu pogldy i powizania dwch staych wsppracownikw Naszego Dziennika: Mirosawa Salwowskiego i Stanisawa Krajskiego. To postacie jakby ywcem wyjte z religijnego skansenu arcybiskupa Marcela Lefebvrea, wroga Soboru Watykaskiego II. Ludzie ci nie maj nic wsplnego z przekonaniami i polityk obecnego papiea, wysnulimy zatem logiczny wniosek, e czoobitno Rydzyka wobec papiea jest udawana, obliczona tylko na dorany efekt. W rzeczywistoci dowodzilimy rodowisko to dy do przejcia wiernych Krk w Polsce dla rodowisk fundamentalnych, wiernych tzw. Katolickiej Tradycji, pod Rydzykow buaw. Ta tradycja uosabia wszystko, co ciemne w historii Kocioa i Europy nietolerancj, antysemityzm, walk z prawami czowieka i wolnoci religijn, pogard dla demokracji. Jak zwykle, nasze ostrzeenia zlekcewaono, a teraz gruchna wie, e radiomaryjcy nie tylko gosz pogldy lefebrystw, ale otwarcie propaguj ich publikacje, i to pod nosem yciskiego. Fakt ten bardzo zaskoczy arcybiskupa, ktry potpi dziaalno Instytutu Edukacji Narodowej. Wiemy, e biskupi czytaj nasz tygodnik, ubolewamy tylko, e robi to nie do starannie. A tak powanie, to sprawa jest grona nie tylko dla obecnego Kocioa, ktrego los ley nam bardzo, tyle e akurat nie na sercu. Rzecz

niebezpieczna jest dla kraju, czyli dla nas wszystkich, zwaszcza e polityczne rami Rydzyka, LPR zgodnie z przepowiedniami naszego proroka Jonasza nie przestaje rosn w si. Potwierdziy to ostatnie wybory do samorzdw. Bijemy na alarm, bo nie chcemy si obudzi z rk w nocniku, jak Niemcy w 1933 roku. Tam take nacjonalici wykorzystali kryzys gospodarczy i polityczny, gupot i skorumpowanie lewicy

i prawicy. Kiedy przejli wadz, majc zaledwie poparcie jednej trzeciej gosujcych, byo ju za pno na przeciwdziaanie. Na naszych oczach przyznano wanie Rydzykowi koncesj telewizyjn, a ju wkrtce TV Trwam bdzie prawdopodobnie dostpna nie tylko w kablwkach i przez satelit, ale take w sposb naziemny, niczym Polsat i TVN. Bdzie si zatem nienawi narodowa, rasowa i religijna sczy w polskich domach naocznie, atwo i na okrgo jak w Radyju. Bezkarnie bdzie si propagowao pomwienia i kamstwa, bo jak zwykle nikt nie odway si poda Rydzyka do sdu. Jego wadza wzronie, a Liga Polskich Rodzin zbierze wicej gosw bezrobotnych, rolnikw i innych oszukanych desperatw niezadowolonych z tego cyrku, ktry u nas bezpodstawnie nazywa si demokracj parlamentarn. Co potem? Moe ju oficjalnie ustrj religijny, pastwo wyznaniowe? Jeszcze jest czas, aby wadze kocielne i pastwowe podjy dziaania, ktre ogranicz rozwj nacjonalistycznej zarazy. Wystarczy tylko chcie Rydzyka rozliczy z dotychczasowego przestrzegania prawa i w wietle tego prawa odebra mu koncesje w zwizku z jego amaniem. Podobne konsekwencje moe wycign strona kocielna (cho ta si raczej nie odway), ktrej te chyba na rozwoju kryptolefebryzmu nie powinno zalee. ADAM CIOCH

Spektakl kontrowersyjnej Sarah Kane zawdrowa do Szczecina i zosta wystawiony na... Harcerskim Festiwalu Teatralnym. Przedstawienie Nie wolno ci nawet o tym myle wystawili modzi harcerze dla swych nastoletnich kolegw. Teksty, ktre leciay ze sceny, epatoway okruciestwem, barbarzystwem, przemoc i wulgaryzmami. Harcerzyki dowiedziay si, jak mona si masturbowa przez skarpetk, jak wyglda mio francuska i seks analny w wykonaniu Polakw (mczyzn) i czy lepiej jest wypluwa, czy poyka sperm, i co to jest mio kazirodcza. Na sali najpierw zapanowaa konsternacja, opiekunowie maolatw spogldali na siebie nerwowo, a pniej wybuch popoch. Po krtkiej chwili sala opustoszaa, a szkoda, bo nie wysuchano wakiej sentencji: nio mi si, e poszam do jebnitej lekarki, ktra powiedziaa mi, e zostao mi osiem minut ycia. Czekaam w pierdolonej poczekalni p godziny.

SPRAWNO: BLUZGI

W Szczecinie przyapano w hipermarkecie mczyzn, ktry chowa pod kurtk towar zdjty z pki. Ochroniarze zatrzymali go i prbowali w pokoju przesucha odebra skradziony fant. Mczyzna odmwi poddaniu si rewizji, twierdzc, e jest... sdzi sdu okrgowego i chroni go immunitet. Po przybyciu policji sdzia wylegitymowa si, nie pokaza, co ma pod kurtk, i zosta... puszczony wolno. Ten precedens ni si po nocach wszystkim co bardziej zdolnym zodziejom. Przy odrobinie zacicia skoczy prawo, aplikacj sdziowsk i... hulaj rsio, pierdla nie ma! Wybra A.R.

HULAJ RSIO!

MYLI NIEDOKOCZONE, UROJONE


Bdziemy przemawia wtedy, kiedy uznamy za stosowne, i bdziemy mwi to, co uwaamy za stosowne. Obojtne, czy to si komu podoba, czy nie podoba. Leszek Miller, Program I Polskiego Radia Od lat powtarzam moj utopijn wizj, e ci, ktrzy s u wadzy, powinni wykonywa swoj sub bezpatnie, na wzr klasztorny. (Kardyna Jzef Glemp, Bg chce, abymy weszli do wsplnej Europy. Rzeczpospolita 19.02.2003) Bez wtpienia samogwat sprzyja tworzeniu si postaw homoseksualnych, antykoncepcyjnych i aborcyjnych. (Katolicki dwumiesicznik Miujcie si 1/ 2003) Po spowiedzi z caego ycia nie od razu przestaam si onanizowa. Szatan nie dawa za wygran i jeszcze wiele razy miaam chwile saboci. Pan Jezus leczy mnie powoli. (j.w.) Wejcie do Unii Europejskiej w takiej sytuacji oznaczaaby: zakwestionowanie chrzecijaskiego charakteru Narodu Polskiego i wsparcie rozwoju wszelkiego rodzaju dewiacji, a przede wszystkim cywilizacji mierci stymulowanej przez zabijanie nienarodzonych oraz niedonych i ciko chorych... Otwarcie drogi do likwidacji podmiotowoci i caoci narodu polskiego poprzez dominacj sojuszu rosyjsko-niemieckiego na obszarze europejskim... Szczegln rol w dziaaniach na rzecz obrony niepodlegoci w zbliajcym si referendum odegraj rodowiska parafialne, Akcja Katolicka, szerokie rzesze katolickiego laikatu, a przede wszystkim polscy kapani i Episkopat. (Zjednoczmy si dla Ojczyzny, Gos. 22.02.2003) Wybra A.R.

Nr 9 (156) 28 II 6 III 2003 r.

NA KLCZKACH
sposobem papieska opatrzno poradzia sobie sprawiedliwie z bogosawiestwem dla byych i obecnych diecezjan. A.C.

NIE PACZ, ARGENTYNO


Koodko zapowiedzia reform podatkw. Kilka jej wariantw zostanie poddanych pod obrady rzdu za tydzie. Na razie media spekuluj, co to bdzie, ale my ju co nieco wiemy. Oto aden z owych wariantw nie przewiduje pozostawienia jakiejkolwiek ulgi podatkowej, za to zakada zwolnienie ponad 5 milionw Polakw (zarabiajcych do 6 tys. z rocznie) z jakichkolwiek opat na rzecz fiskusa. W zamian krezusi o najwikszych dochodach zapac nawet 50-procentowy podatek (nie musi to oznacza progu podatkowego 50 proc.). Skd takie pomysy? Jak si nieoficjalnie dowiedzielimy w Ministerstwie Finansw, wedug wylicze ekspertw, przy obecnym systemie fiskalnym w Polsce zaami si finanse pastwa ju w roku 2006, czyli bankructwo. Jeden z wariantw MF zakada te naoenie znacznie wikszych obcie podatkowych na Koci. Ju widzimy, jak si Miller na to godzi. Bankructwo pastwa... no... to mona jeszcze przey, ale bankructwo Watykaczykw? MarS

wydarze politycznych. No, ale przecie nie po to papcio Ryzyk radio zaoy. On jest znacznie ambitniejszy od was, Europejczykw. Polska krew! PaS

KRZAK GOREJCY

gosuje jednolicie. Losy miasta znalazy si w rkach sponiewieranego SLD. I to jego radni faktycznie rzdz Opolem. Tymczasem w odzi parali Rady Miasta i sejmiku wojewdzkiego po zerwaniu przez Samoobron koalicji z SLD. MP

POCZTOWA NIEWOLA
Kady pracownik ma obowizek (sic!) nalee do Funduszu Emerytalnego Pocztylion zdecydowao lewicowe kierownictwo Poczty Polskiej. Powd prosty: Poczta jest jego wspwacicielem. Co ciekawe, do grona wacicieli Pocztylionu naley take KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI. Nasze prawo zakazuje jednak zmuszania do zapisywania si do konkretnych funduszy emerytalnych. Z tego problemu szefostwo PP wyszo idealnie. Polecenie nigdy nie zostao wydane na pimie, lecz ograniczono je do ustnych sugestii, czyli propozycji nie do dorzucenia. Te metody stosowane przez Leszka Kwiatka (czonka SLD) toleruje jego przeoony wicepremier Marek Pol z Unii Pracy. Czyby tam, gdzie pojawia si podmiot kocielny, prawo przestawao obowizywa? MP

wprowadzona kontrola zdrowotna prostytutek oraz opodatkowanie zyskw z dziaalnoci gospodarczej. Wadze licz, e wyeliminuj w ten sposb prostytucj nieletnich i uliczn. Panie bd zmuszone do pacenia ubezpieczenia zdrowotnego i spoecznego. Projekt popieraj politycy, policja i prawnicy. Pewnie nie wszystkie regulacje spodobaj si jednak gwnym bohaterkom. PaS

PACZE NAD NIEWIERNYMI?


W miecie Chittagong w Bangladeszu rozpaka si posg Najwitszej Panienki stojcy w gablocie jednego z tamtejszych kociow. W krajach katolickich paczca Madonna to chleb powszedni, ale w kraju muzumaskim (90 proc. ludnoci) to zjawisko niezwyke. Cud docenili niewierni tumnie odwiedzaj wit figur. Islam zabrania co prawda oddawania czci obrazom i rzebom, ale owoc zakazany kusi. A.C.

DROSZE PASTWO
Gdy w 2001 roku SLD obejmowao wadz, przyrzeko, e znacznie mniej pienidzy pochania bdzie utrzymanie urzdnikw. Premier Miller obiecywa zlikwidowa niepotrzebne departamenty, fundusze itp. Na pocztku 2002 r. przeforsowano nawet specjaln ustaw. Zniesiono kilka urzdw, po czym prace przerwano. I nagle... jaskka! Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad pilnie poszukuje nowego biurowca! Nowa siedziba ma mie 2500 m kw. Niezaleni analitycy rynku nieruchomoci szacuj, e miesiczny czynsz moe wynie nawet 128 tys. z. I tak, zamiast budowa drogi i autostrady, pieniki pjd na now siedzib nowych urzdnikw od drg. Pogratulowa wicepremierowi Markowi Polowi poczucia humoru. MP

DO OBRZEZANIA!
Agenda ONZ zajmujca si pomoc dzieciom UNICEF zaprotestowaa przeciwko praktyce obrzezywania dziewczynek. Ten okaleczajcy, bolesny i niebezpieczny dla zdrowia proceder dotyka rocznie okoo 2 mln modych kobiet, gwnie w tradycyjnych spoecznociach wschodniej Afryki. Spoeczno midzynarodowa zdecydowaa si wyeliminowa t praktyk do roku 2010. Dyrektor UNICEF Carol Bellamy twierdzi jednak, e wikszo rzdw afrykaskich nic w tym kierunku nie robi. A.C.

RYDZYKLAND
Rydzykowa telewizja jest ju faktem. Ciekawe wic, co o tym fakcie myl zwykli Polacy. Odpowiedzi na to pytanie szuka CBOS wrd 1025 losowo wybranych osb. Okazao si, i spoeczn uyteczno nowej telewizji dobrze ocenia 32 proc. respondentw, w tym tylko 7 proc. zdecydowanie. Natomiast przewiadczenie o spoecznej nieuytecznoci wyrazio 44 proc. badanych w tym 23 proc. zdecydowanie. Z bada CBOS wynika rwnie, e 51 proc. przypadkowego spoeczestwa nie zamierza oglda Rydzykowej telewizji. Ch ogldania wyrazio natomiast 35 proc. badanych. Poza tym CBOS zapyta, skd powinny pochodzi rodki na utrzymanie nowej telewizji. I tutaj Ojca Zaoyciela czeka zapewne ogromna, i niezbyt mia, niespodzianka, poniewa 60 proc. badanych owiadczyo, e telewizj TRWAM winien utrzymywa... Koci. I tak OjDyr moe si cieszy, bo wyglda, e spoeczestwo pknite jest niemal na p i On moe sobie powk o czarnej barwie zawaszczy. Apostata

MARYJA SZKODZI MARII


Dyrekcja austriackiego Radia Maria obawia si, e dobrej opinii rozgoni mog zaszkodzi problemy polskiego Radyja, o ktrych ostatnio gono w europejskich mediach. Podkrelono, e cho Radio Maryja kierowao si w swych zaoeniach woskim wzorem, to nie przystpio do wiatowej organizacji tych rozgoni. A to z powodu rnicy pogldw w sprawach politycznych. Pozostae rozgonie przestrzegaj zasad ponadpartyjnoci i odcinania si od

Marian Krzaklewski (na zdjciu) to prawdziwy utracjusz. W cigu zaledwie dwch lat straci rzd, mandat poselski, przywdztwo Solidarnoci, a po aferach zwizanych z finansowaniem jego kampanii prezydenckiej zapewne take resztki szacunku ostatnich zwolennikw. Okazuje si, e Marian przed wyborami nie tylko przez ponad tydzie z Marylk i wit bawi na koszt KGHM Polska Mied w luksusowym hotelu w Szklarskiej Porbie (za 30 tys. z), ale take szkoli si na koszt katolickiej Telewizji Familijnej (za 577 tys. z!!!), czyli za pienidze w wikszoci pastwowe. Tak zezna Piotr Tymochowicz, polski arcymistrz w budowaniu wizerunku medialnego (trenowa m.in. Leppera). Tymochowicz wyzna, e szkoli za telewizyjne pienidze take Marylk, on Mariana, a szczegy tygodniowej sesji omawia wczeniej z Walendziakiem, szefem kampanii Krzaklewskiego. Podway zatem wyznania Mariana, ktry twierdzi, e w Szklarskiej by na wypoczynku, a w szkoleniu uczestniczy przypadkowo. W sprawie tocz si dwa ledztwa: przeciwko byym prezesom KGHM oraz przeciwko funkcjonariuszowi Opus Dei Waldemarowi Gasparowi, prezesowi kocielnej telewizji. W obydwu przypadkach podejrzewa si prezesw o dziaalno na szkod kierowanych przez nich firm. A.C.

WATYKANOWI NIE!
Czeski parlament nie chce ratyfikowa parafowanej p roku temu umowy z Watykanem donis dziennik Pravo. Aby zapobiec skandalowi, nie wyklucza si renegocjacji umowy. Czescy posowie maj uwagi do wielu zapisw, ale nie mog ich zmieni bez zgody Watykanu. Najwicej zastrzee dotyczy m.in. zwrotu majtkw kocielnych oraz mianowania przez biskupw wadz wydziaw teologicznych na uczelniach. Zdaniem posw porozumienie z Watykanem stwarza jednemu z wyzna uprzywilejowan pozycj. Koci katolicki w 10-milionowych Czechach ma 2 mln 700 tys. wiernych o 47 proc. mniej ni przed 10 laty. Jest podobnie jak inne wyznania zaleny od wadz pastwowych. PaS

GIERTYCH OBRONNY
Roman Giertych naskary na pewn pani, e nie chciaa mu sprzeda psa. Lider LPR, poszukujc psa obronnego, upatrzy sobie dziewiciomiesicznego doga. Mia go kupi za 2,5 tys. z, jednak hodowca Beata Fedak rozmylia si, widzc, e Giertych psa si po prostu boi. Ten, wymachujc legitymacj poselsk, poskary si wic na ni w Zwizku Kynologicznym. Psa obronnego podobno szuka nadal czyby si ba? Taki mczyzna? PaS

DRUGI WYROK?
Iraski intelektualista Haszem Agharadari bdzie ponownie sdzony. Na najsurowszy wymiar kary zasuy sobie wedug fundamentalistycznych sdziw, ktrzy skazali go na mier postulatami zreformowania islamu. Sd uzna to za obraz prorokw i podwaanie dogmatw wiary Mahometa. Jednak w obronie reformatora manifestowali studenci, profesorowie i politycy. By umierzy spoeczne protesty, zdecydowano si na powtrny proces. Agharadari ma jednak nike szanse na pozostanie przy yciu, bo sdzi go ten sam sd. PaS

KRZESEM W KATECHET
Szkolne sale katechetyczne coraz czciej bywaj placami boju. Czym tak bardzo katecheta pockiego gimnazjum nr 5 wyprowadzi z rwnowagi ucznia, wie zapewne tylko on, ale skutek by do grony. Ot nastolatek chwyci krzeso i rozwali je na gowie nauczyciela. Twierdzi, e nie mg duej wytrzyma. Katecheta zoy doniesienie na policji, a nerwowego ucznia czeka by moe sd dla nieletnich. Nie lepiej po prostu nie chodzi? PaS

CZESZKI LEGALNE
Czechy reguluj prawnie prostytucj. Gminy maj otrzyma prawo wydawania zgody na tworzenie domw publicznych i okrelanie zasad ich funkcjonowania. Rzdowy projekt jeszcze w tym roku trafi do parlamentu. Tym sposobem zostanie

DZIEL I NIE RZD


Opolska prawica niedugo cieszya si ze zwycistwa swojego kandydata Ryszarda Zembaczyskiego w wyborach na prezydenta miasta. Ju na pierwszej sesji piciu radnych Prawa i Sprawiedliwoci olao dziaaczy Platformy, po czym zaoyo wasny klub. Skutek jest taki, e za prezydentem stoi murem ju nie 11, a 6 radnych. Jednak i ta szstka nie

PAPIESCY KIBOLE
Szalikowcy krakowskiej Wisy zgotowali papieowi gon owacj. Kibice przyjechali na mecz swojej druyny z rzymskim zespoem Lazio. Jako wierni katolicy odwiedzili take Pap, na ktrego cze krzyczeli i machali szalikami. Papie pobogosawi. Nazajutrz mecz zakoczy si remisem 3:3. Tym

POLSKA PARAFIALNA
To jest zbiorowa praca omiu dziennikarzy z The Boston Globe, ale do wydania ksiki przyczynio si znacznie wicej osb. Bo pojedyncze publikacje i artykuy ukazyway si wczeniej. Koci ukrywa t spraw i wydawao si, e to s tylko wyrywkowe zjawiska. Nawet jak pojawia si sprawa Geoghana, to mylano, e mia on 20, 30, najwyej pidziesiciu nieletnich na sumieniu (ks. Geoghan z archidiecezji bostoskiej wykorzystywa seksualnie co najmniej 130 nieletnich przyp. J.Ch.). Nikt nie zdawa sobie sprawy ze skali zjawiska, a wiedziaa tylko archidiecezja. Bya bowiem dokumentacja, a ksika jest oparta wanie na dokumentach kocielnych i sdowych. Koci nie chcia ich ujawnia, bo hierarchia zdawaa sobie spraw z tego, co si stanie. Cz wiernych w USA odebraa to tak, e dopiero zagroenie bankructwem archidiecezji bostoskiej zmusio papiea do wymuszenia dymisji na kardynale Law. Prokuratura naciska, eby jego i szeciu innych biskupw postawi pod sd za zorganizowan, wiadom dziaalno przestpcz na podstawie artykuu stosowanego wobec grup mafijnych. Prosz sobie wyobrazi hierarchw kocielnych postawionych przed takim zarzutem. Tak wic jeszcze daleko jest do finau. Nie wiem, czy to nie jest wiksza afera ni Watergate. Rozmawia JANUSZ CHRZANOWSKI

Nr 9 (156) 28 II 6 III 2003 r.

Zdradzony Bg
Rozmowa z redaktorem naczelnym Panteonu dr. Zenonem Pustelnikiem
Oficyna Wydawnicza Panteon specjalizuje si w problemach wzajemnych oddziaywa midzy religi, kocioami a spoeczestwem. Po Prawdzie absolutnej, ksice brytyjskiego publicysty Edwarda Stourtona, powiconej roli Kocioa rzymskokatolickiego we wspczesnym wiecie, wkrtce w ksigarniach pojawi si prawdziwy rarytas: Zdradzony Bg, relacja o skandalu seksualnym w amerykaskim Krk. Czy Panteon zdaje sobie spraw z tego, e wbija kij w polskie klerykalne mrowisko? Nie taki nam przywieca cel, aczkolwiek kade wydawnictwo chciaoby, eby ksika, ktr wydaje, bya ambitna, poruszajca wakie problemy i eby znalaza odbicie wrd czytelnikw. Nie dymy jednak do wywoania skandalu, to nie jest naszym celem. Skandal seksualny w USA jest ju faktem, ale czy w wystarczajcym stopniu wiedz o nim Polacy? Wiedz Czytelnicy Faktw i Mitw, ale si rzeczy s to informacje wyrywkowe. Natomiast ta ksika, jak myl, znajdzie wielu czytelnikw. Dalimy mocny tytu: Zdradzony Bg. To nakazuje uczciwo, a ludzie musz wiedzie, e chodzi tu o powane problemy w Kociele. Bo na tle seksualnego wykorzystywania nieletnich pojawia si bardzo wiele problemw kluczowych dla funkcjonowania Kocioa, dla jego wewntrznych mechanizmw, dla pojmowania wielu rzeczy. Koci musi przej znaczce reformy, jeeli chce wyj z tego obronn rk. Wiadomo jednak, e Koci stara si te sprawy ukrywa, to chyba oczywiste? Niestety, to jest czarna karta. Zamiecilimy w tej ksice dodatkowe kalendarium pokazujce, co si stao po jej ukazaniu si w USA, czyli po czerwcu 2002 roku. Ot obecnie wysuwa si w Stanach postulaty, aby uzna za przestpstwo wiadome i celowe przenoszenie osoby z miejsca na miejsce bez informowania rodowiska o tym, e dana osoba ma skonnoci pedofilskie. Ukrywaa to (oprcz kurii i biskupw) policja, prokuratura, ukrywali politycy. Wymiar sprawiedliwoci wycofywa sprawy z sdu, dogadywano si z ofiarami za mae kwoty. Zamykano ludziom usta, mwic im nie szkodcie Kocioowi. I tak, dla dobra Kocioa sd pakowa akta do archiwum i nie byo ju do nich dostpu. Myl, e ksika jest uczciwa, obiektywna i wywaona. Nie goni za pikanteri i sensacj, cho mona byo z tego zrobi temat brukowy. A i tak wystarczy... Byli na przykad tacy ksia, ktrzy nawet w czasie modlitwy dobierali si... Kto jest autorem tej ksiki? A moe to jest praca zbiorowa?

Kleks pedofil
oda na speckomisje parlamentarne powrcia na Wiejsk przy okazji opublikowania treci rozmowy Lwa z Adamem. Do grona powoywaczy doczy lider Ligi Polskich Rodzin, pose Roman Giertych, i usiowa, na razie bezskutecznie, powoa komisj do spraw pedofilii. Giertych, ktry sam ma kopoty z wytumaczeniem si z roli, jak odegra w upadku Wielkopolskiego Banku Rolniczego (FiM nr 31/2001), postanowi odwrci uwag swojego elektoratu i skierowa j

bajeczka dla dzieci. A w rzeczywistoci, panie Giertych? Facet nazwiskiem Ambroy Kleks pod przykrywk niepublicznej szkoy (Akademii) dla maych chopcw prowadzi dziaalno stricte pedofilsk. W filmie mona ujrze sceny wyuzdane, na przykad wspln kpiel nagich modzieniaszkw. Sam

Ory Temidy
O
ekwilibrystyce uprawianej przez wymiar sprawiedliwoci w stosunku do personelu Pana B. mona pisa bez koca. Przypomnijmy typowy, cho bardzo drastyczny przykad. W poowie 2000 roku w Mikanowie (woj. kujawsko-pomorskie), kierujcy samochodem osobowym ksidz Marek Sobaski (archidiecezja czstochowska), wyprzedzajc mimo zakazu, zderzy si z innym, prawidowo jadcym pojazdem. Pi osb zgino, dwie zostay ranne. Sd Rejonowy we Wocawku wymierzy piratowi drogowemu kar piciu lat wizienia, za w kwietniu ubiegego roku Sd Okrgowy we Wocawku utrzyma wyrok w mocy. O sprawie pisalimy w nr. 13, 19, 47/2001 FiM. Cho orzeczenie byo ju prawomocne, ksidz Sobaski wci cieszy si wolnoci. Wnis bowiem o odroczenie stawiennictwa w wizieniu z powodu choroby oraz zaangaowania w organizacj letniego wypoczynku dla dzieci. Biegli medycy orzekli, e nic nie stoi na przeszkodzie w wykonaniu kary, ale sd, uwzgldniajc argument dotyczcy akcji kolonijnej i konieczno pniejszego jej rozliczenia, da ksidzu wolne do 30 wrzenia 2002 roku. 16 wrzenia ub.r. do sdu wpyn kolejny wniosek o odroczenie, tym razem z powoaniem

si na wzgldy zdrowotne. Sd znw powoa biegych, a ci uparcie nie dostrzegli przeszkd, aby sutannowy poszed do pierdla. Ksidz uzupeni wic uzasadnienie o wzgld na prowadzon dziaalno charytatywn. Dopiero 25 listopada 2002 r. Sd Rejonowy we Wocawku znalaz czas, by rozpozna spraw. Duchowny stawi si w sdzie, lecz nie przyby jego adwokat. Oczywicie, ksidz nie zgodzi si na nieobecno mecenasa ani na zastpstwo, wic posiedzenie odroczono. 11 grudnia ub.r. po raz kolejny miano zdecydowa o terminie stawiennictwa ksidza S. w zakadzie karnym. Tym razem nie przyby ani skazany, ani jego obroca. Poniewa w aktach nie odnaleziono powiadczenia, e adwokat odebra powiadomienie o terminie posiedzenia wyznaczono kolejny. 20 grudnia, mimo ponownej nieobecnoci ks. Marka i jego adwokata, sd jednak spraw rozpozna. Wniosek o odroczenie odbycia kary zosta oddalony z powodu braku merytorycznych podstaw. Uznano, e ksidz mia do czasu, aby rozliczy si ze swojej dziaalnoci wakacyjnej i charytatywnej. Nieprawomocne jeszcze postanowienie obroca zaskary do Sdu Okrgowego we Wocawku, za ks. Marek S. zwrci si do prezydenta Kwaniewskiego o uaskawienie. 21 lutego 2003 r. Sd Okrgowy we Wocawku uchyli postanowienie nakazujce stawi si w wizieniu wobec argumentw, e ksidz proboszcz Marek S. musi przekaza parafi i wdroy do nowych obowizkw swojego nastpc. W ocenie sdu uzasadnia to dalsze odroczenie wykonania kary do 30 marca 2003 r. uwaa sdzia Zbigniew Siuber, rzecznik prasowy Sdu Okrgowego. Najmieszniejsze jest to, e ks. Marek S. nie jest proboszczem i w zwizku z tym nic nikomu nie musi przekazywa, bo te nie ma czego. Piciu ludzi od trzech lat gryzie ziemi. Czekamy teraz na uaskawienie ksidza przez prezydenta. ANNA TARCZYSKA

w innym kierunku. A c moe bardziej poruszy serce narodu ni baamucenie niewinitek? Zo czai si wszdzie rzecze moda nadzieja katonarodowcw i wskazuje na TVP, filmy i internautw. Z nadziej na przykadne ukaranie winnych podaj nowy trop, ktrym naley poda. W czasie minionych ferii telewizyjna Dwjka wywietlaa przez kilka dni film o przygodach Pana Kleksa, na motywach ksiki Jana Brzechwy. Pozornie niewinna

mistrz profesor, porykujc, e dzik jest dziki, uczy pozycji na czworaka. Co chwil filuternie poklepuje uczniw, a nawet, o zgrozo, cauje ich! Dla upikszenia kae im dekorowa buzie cekinami. Przed Romanem Giertychem stoi kolejne nie lada zadanie. Przed komisj niech zeznaj aktor Fronczewski, reyser Gradowski i Kaczka Dziwaczka. Tej ostatniej mona nada status wiadka koronnego. TYMOTEUSZ ISKRZAK

eeli przeczytasz w ustawie, e masz do czego prawo, to nie licz, e od razu (lub w ogle) bdziesz mg z niego skorzysta. Polskie prawo pozwala osobom niewidomym i poruszajcym si na

Tymczasem, wedug rzecznika prasowego Ministerstwa Finansw, Jarosawa Skowroskiego, wszystko jest w jak najlepszym porzdeczku. Pisze on do nas tak: (...) nie mona uzna, i dziaania urzdw skarbowych polegajce na -

Prawo powielaczowe
wzkach odliczy od dochodu wydatki na przewodnika (czowieka lub psa) oraz na opacenie kosztw utrzymania samochodu. Nie musz oni prowadzi adnej dokumentacji finansowej, zbiera rachunkw itp. Tyle przepisy. Gdy jednak niepenosprawny poway si odliczy sobie choby zotwk, to zaraz dopada go urzd skarbowy. Pracownikom skarbwki nie wystarczaj ju dokumenty potwierdzajce inwalidztwo. Domagaj si oni imiennych wykazw osb udzielajcych pomocy i przekazanych im pienidzy czy innych upominkw. To naprawd wielkie uatwienie ycia inwalidom. daniu przedstawienia przez podatnika stosownych dokumentw (...) s sprzeczne z obowizujcymi (...) przepisami. Nas zaintrygowao w tym zdaniu jednoznacznie brzmice sowo: dokumentw. Skowroski twierdzi bowiem wczeniej, e: (...) organ podatkowy nie moe da dowodw (...), to jest rachunkw, faktur, umw (...). No to na koniec przetumaczmy owiadczenie rzecznika MF z jzyka urzdniczego na polski: ustawa przewiduje, e nie mamy prawa domaga si rachunkw, ale my mamy ustaw gdzie i bdziemy to czyni. MP

Nr 9 (156) 28 II 6 III 2003 r.


a pocztku padziernika 2002 r. opublikowalimy w FiM artyku, ktry odbi si szerokim echem i zaowocowa setkami listw i telefonw do redakcji. Nim wic przejdziemy do sedna, przypomnijmy, o co chodzio. Oto w najwaniejszej polskiej ustawie, czyli w Konstytucji RP, istnieje zapis brzmicy: Obywatel pozostajcy bez pracy nie z wasnej winy i nie majcy innych rodkw utrzymania ma prawo do zabezpieczenia spoecznego (art. 67). Jeli kto ma wtpliwoci, o co chodzi, to wytumaczymy rzecz ca najprociej: zwolniony z pracy czowiek powinien mie pewno, e Pastwo Polskie (ktrego jest obywatelem) nie pozwoli mu umrze z godu. Jemu i jego rodzinie. Tekst sprzed kilku miesicy rozpoczlimy wic tak: Oskaram Pastwo Polskie (w rozumieniu jego struktur ustawodawczych i wykonawczych) o doprowadzenie czci Narodu Polskiego do wyniszczenia biologicznego co nosi race znamiona sprzecznoci z Konstytucj RP, Kodeksem karnym, Kodeksem cywilnym i moe by traktowane przez Trybuna Praw Czowieka za ludobjstwo. Zdaniem naszych prawnikw, Pastwo, jako instytucja, amie take prawo karne i cywilne. Odnone bowiem artykuy tego prawa s jasne. Zacytujmy pierwsze z brzegu: Kto powoduje (...) rozstrj zdrowia (...) podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesicy do lat 5 (Kodeks karny art. 157, par. 1) albo Kto naraa czowieka na bezporednie niebezpieczestwo utraty ycia lub cikiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolnoci do lat 3 (Kodeks karny art. 160, par. 1). O co nam chodzio? O to, e kilka milionw bezrobotnych (niedostajcych zasiku) oraz ich rodziny za

POLSKA PARAFIALNA
prawidowych i silnych przesankach prawnych, jednak nie spodziewajcie si, e jakikolwiek sd w ogle przyjmie t spraw do rozpatrzenia. To byby niesychany i moe nawet katastrofalny dla Pastwa precedens prawny mwili. Tymczasem

Oskaram Pastwo (cz. 2)


Czy Pastwo Polskie, doprowadzajc kilka milionw bezrobotnych do biologicznego wyniszczenia, popenia przestpstwo ustali 7 marca Sd Okrgowy w Warszawie. Ta bezprecedensowa w polskim prawodawstwie rozprawa jest wynikiem publikacji pt. Oskaram Pastwo Fakty i Mity nr 135.
pienidze otrzymywane (albo i nie) z opieki spoecznej nie s w stanie naby takiej iloci produktw spoywczych, ktra zaspokoi skierowa do Sdu Okrgowego w Warszawie pozew przeciwko Pastwu. Czytamy w nim m.in.: Pomoc spoeczna wypaca mi zasiek w kwocie 200 zotych miesicznie. Zasiek ten uniemoliwia mi normalne funkcjonowanie w spoeczestwie. Dziaania i zaniechania Skarbu Pastwa spowodoway wystpienie u mnie szkody polegajcej na: utracie moliwoci zarobkowania, wywoanie rozstroju zdrowia poprzez gboki, silny i dugotrway stres, naraenie zdrowia i ycia poprzez osabienie systemu odpornociowego organizmu, braku moliwoci rozwoju spoecznego i edukacji. Szkod t szacuj na 48 tysicy zotych rocznie za lata 20002002. Jest to rnica pomidzy otrzymywanym zasikiem a minimum socjalnym (dla rodziny z jednym dzieckiem) obliczonym na 1739,10 z, obliczonym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Zaprzyjanieni z nasz redakcj prawnicy byli zgodni: Oczywicie, e wasz artyku i jego skutek, czyli zoenie pozwu do sdu s oparte na

mamy precedens:
sdzia Sdu Okrgowego w Warszawie, Pani Agata Wolkenberg, przyja pozew naszego Czytelnika do rozpatrzenia i do pierwszej rozprawy dojdzie 7 marca o godzinie 14.30. Co wicej, Jerzy K. zosta zwolniony z kosztw sdowych. Tak oto, dziki publikacji w FiM i odwadze Czytelnika doszo do bezprecedensowej sprawy w polskim orzecznictwie sdowym. Pani sdzia, przyjmujc na wokand pozew przeciwko Pastwu, uznaa, e problem istnieje i pozostaje okreli ju tylko: czy racj ma K., twierdzc, i on i jego rodzina powoli umieraj z godu, bo rzd, Sejm, Senat i inne organy wadzy raco ami Konstytucj III RP i jednoczenie podpadaj pod artykuy kodeksu karnego, czy moe suszno ley po stronie wanie owych decydentw, zakadajcych zapewne, e darwinowski dobr naturalny (przeycie silniejszych osobnikw i eliminacja sabszych) jest dobrym wyjciem na rozwizanie problemw bezrobocia, przepenionych szpitali, ludzi picych pod mostami, stoujcych si na mietnikach i niemajcych nawet owych 200 zotych na caomiesiczne wyywienie swojej rodziny. Zauway bowiem naley, e 2766 tys., czyli ponad 83,3 proc. bezrobotnych nie ma w Polsce

minimalne wymagania energetyczne


ludzkiego organizmu nie mwic ju o witaminach czy mikroelementach. Cakiem bowiem dua grupa Polakw ma na caodzienne utrzymanie ok. 80 groszy dziennie (cay czas mwimy o zasikach z pomocy spoecznej), a to jest norma tzw. osobodnia znacznie nisza ni ta, ktr podczas wojny ustali rzd hitlerowski dla obozw koncentracyjnych. Za owe 80 groszy mona naby zaledwie jedn szst potrzebnej do przeycia ywnoci, wic, nie bawic si w eufemizmy, powiedzmy wprost: Pastwo Polskie, amic prawo, skazuje obywateli na mier. Jednym z nich jest Jerzy Stefan K. z Dbrowy Grniczej. Po przeczytaniu naszego materiau pan Jerzy

prawa do adnego zasiku, a minister Hausner chce t liczb wymiernie powikszy. Oczywicie, nie mamy najmniejszych podstaw sdzi, e Pani Agata Wolkenberg z zaoenia uzna, e racja zawsze ley po stronie silniejszego, czyli wadzy, ktr take ona reprezentuje. Jestemy przekonani, e zna np. doskonale Ustaw z 29 listopada 1990 roku o pomocy spoecznej, a w niej zapis art. 2: Celem pomocy spoecznej jest zaspokojenie niezbdnych potrzeb yciowych osb i rodzin oraz umoliwienie im bytowania w warunkach odpowiadajcych godnoci czowieka. Na koniec wic mamy takie do Pani sdzi pytanie i podpowied zarazem: czy ycie rodziny pastwa K. za 2,2 z dziennie na osob (w tym czynsz, odzie, obuwie, podrczniki, bilety komunikacji, gaz, prd i przede wszystkim ywno) jest w myl cytowanej ustawy yciem w warunkach odpowiadajcych godnoci czowieka? 7 marca bardzo wiele bdzie od Pani zalee, Pani sdzio Wolkenberg, bo jednym wyrokiem moe Pani przej do historii prawa. A my 7 marca w warszawskim Sdzie Okrgowym przy al. Solidarnoci 127 (sala 354, godz. 14.30) bdziemy i wszystko dokadnie opiszemy. MAREK SZENBORN ANNA KARWOWSKA

UWAGA, SONDA SMS-owa


Czy uwaasz, e racj ma pozostawiony bez rodkw do ycia bohater naszego artykuu Jerzy Stefan K., pozywajc przed sd Pastwo Polskie? Odpowiedzi: TAK lub NIE prosimy wysya pod numer 691-051-702. Wyniki w nastpnym numerze FiM.

rzez dwa lata proboszcz z Jordanowa zataja informacje o prawdziwym zabjcy. Dopiero przyparty do muru przez sdzin ujawni nazwisko mordercy. Po dwch latach odsiadki wyszed z aresztu czowiek niewinnie skazany za to przestpstwo. Kto udusi 18 lutego 2001 r. w Bystrej Podhalaskiej 70-letni staruszk Iren S.? Dla prokuratury Marian Rczka (na zdjciu)

Rczka od pocztku ledztwa zaprzecza zarzutom o morderstwo. Przekonywa, e od 15 listopada 2000 r., kiedy to zakoczy przebudowywa piece w gospodarstwie Ireny S., nie by u niej i nie ma z jej mierci nic wsplnego. W dzie tragedii o 8.30 rano by ju w Rynku, gdzie z kolegami pi wdk. Rczce za morderstwo grozio nawet doywocie. Najmniejsza kara to osiem lat, dlatego

Tajemnica wielkiego autorytetu


by idealnym kandydatem na morderc. Rozwiedziony (sic!), karany za sprawy rodzinne, lubicy wypi, no i... jego wos znaleziono na ubraniu zamordowanej. Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu przesuchaa ponad 30 wiadkw, dokonaa ekspertyzy chemicznej ladw czerwonej farby na butach zabezpieczonych u Rczki. Rwnie wos znaleziony na bluzce denatki mia pochodzi od podejrzanego. Wedug scenariusza prokuratury, gwny oskarony poszed ze Stanisawem D. do domu ofiary 18 lutego, kilka minut po sidmej rano. Do Ireny S. poszli po pienidze, ktrych rzekomo nie zapacia za wczeniejszy remont domu i stajni. Do rodka wszed tylko Rczka. Irena S. odmwia zapaty. Wtedy napastnik doskoczy do niej i zacz dusi. Opr jednak nie trwa dugo. Wwczas oskarony przeszuka dom, nie znajdujc jednak pienidzy. Wsplnie ze Stanisawem D. postanowili stworzy alibi Rczce. Tak wygldaa wersja prokuratury. zastosowano wobec niego, jako rodek zapobiegawczy, areszt ledczy. Po przesuchaniach na policji Rczk zamknito w zakadzie karnym w Wadowicach. W tym czasie podejrzany wielokrotnie odwoywa si od decyzji o tymczasowym aresztowaniu, ktre wci przeduano. Jednak wszystko na prno. Dopiero po roku postawiono akt oskarenia. Przez kolejny rok cigny si rozprawy sdowe. Tymczasem zarwno w Jordanowie, jak i w Bystrej Podhalaskiej coraz goniej mwiono, e Rczka nie zabi Ireny S. Atmosfer podgrzewa proboszcz z Jordanowa ks. Bolesaw Wawak, ktry rwnie by przesuchiwany przez prokuratur, jednak zapewnia, e nic nie wie o zabjstwie. Pniej przy rnych okazjach zacz mwi, e Marian jest niewinny. Prawdziwa bomba wybucha dopiero w lutym biecego roku, podczas kolejnej odsony procesu. Tym razem na sali pojawi si proboszcz, ktry wczeniej nie przyjeda na

rozprawy. Podczas przesuchania zezna, e bratu oskaronego powiedzia, by robili wszystko, eby wycign tego czowieka, bo jest niewinny. To zaskoczyo sdziego. Zaczy si pytania. W kocu klecha wydusi z siebie, e kiedy przyszed do niego mczyzna z on i teciem. By zaamany, paka, powiedzia, e wyrzdzi komu krzywd i stwierdzi, e w szamotaninie prawdopodobnie mocno cisn kobiet, ktra upada, a on jej nie pomg opowiada ksidz. Z dalszych sensacyjnych informacji dotychczas zatajanych przez ksidza wynika, e w mczyzna chcia si wyspowiada, lecz ksidz odmwi mu. Facet by podobno pijany. Na tym rozmowa si skoczya. Proboszcz milcza. Swoje faszywe wczeniejsze zeznania tumaczy dyskrecj, do jakiej zosta zobowizany przez domniemanego zabjc. Dla sdu byo jednak jasne, e powinien wyjawi nazwisko czowieka, ktry mu si przyzna do zabjstwa. Ksidza nie zobowizywaa przecie tajemnica spowiedzi. Najtragiczniejsze byo jednak to, e od dwch lat podejrzany o morderstwo czowiek przebywa w wizieniu i grozia mu najcisza kara. Czy to nie obchodzio plebana? Nadal jednak podczas przesuchania w sdzie nie chcia ujawni nazwiska mordercy. Wci zasania si wielkim autorytetem duszpasterza, ktry musi by wierny tajemnicy, jeli kto go o to prosi. Dopiero stanowcza postawa skadu sdziowskiego sprawia, e w kocu wykrztusi nazwisko mordercy. Okazao si, e z wizyt u plebana by chrzeniak zabitej, Jzef Z. z on i teciem Zdzisawem R.

Jeszcze w tym samym dniu Rczka opuci areszt. Na wolnoci jest jednak... morderca Ireny S. Sd nie zatrzyma Jzefa Z., wskazanego przez ksidza jako morderca. Zosta wezwany tylko jako wiadek na kolejn rozpraw 25 marca br. Na mieszkacw Jordanowa i Bystrej pad blady strach. O swoje ycie boi si Rczka, no i oczywicie ksidz. Jednak to dopiero sd ustali, czy rewelacje plebana s prawdziwe i kto rzeczywicie zamordowa Iren S. Rodzi si pytanie, czy ksidz odpowie za wczeniejsze faszywe zeznania, ktre mogy zmieni cakowicie trop ledztwa? Po rozprawie kapan uskara si, e jest chory. Kiedy prbowalimy si z nim skontaktowa, cigle nie byo go w parafii. Jedni mwi, e leczy si po szoku doznanym w sdzie, a inni, e przed wcibskimi mediami ukrya go kuria. J.R. Fot. Autor

POLSKA PARAFIALNA

Nr 9 (156) 28 II 6 III 2003 r.

internetowy, opracowanie terenw Expo, reklam w czasopismach): Urzd Miejski 891 391 z, Urzd Wojewdzki 416 000 z. Poza tym Urzd Wojewdzki wyda 500 tys. z z budetu pastwa na funkcjonowaRadzie Ministrw. Ju za par dni lama o nazwie Wrocaw Expo nie biura Expo, w tym okoo 260 tys. bdzie miaa ona okazj poczyta gi2010 kosztowa 10,5 mln z. Przez z na pace dla pracownikw, a reszgantyczny bzdet, kpin z podatnikw. rok spora grupa wrocawskich urzt na materiay biurowe, opaty poczPrzedstawiamy jego fragment: dasw pia, ara i bawia si za natowe i telekomunikacyjne. Raport i sprawozdanie finansosze, spraszajc na wystawne bankieOto cae rozliczenie z wydanewe Wrocaw-Expo 2010 ty ambasadorw, politykw oraz bizgo szmalu! Prawdziwa pera w czaNa materiay promocyjne (ksinesmenw z caego wiata. Dla nich sach rozdtej dokumentacji skarboka: Kultura Nauka Media, krabyy najdrosze hotele, przeloty heliwo-rozliczeniowej. Cztery haseka waty, dugopisy, apaszki, parasolki, kopterami, wykwintne jado i szlai ladu nie ma po pochetne trunki. I co z tenad 10 bakach. Kto by go wszystkiego wyszo? sobie tam d..., pardon, Expo-rtowe wielkie G... gow zawraca liczeWanie oficjalnie niem gadetw, faktur, rozwiza si 10-osobokompletowaniem bilewy komitet organizacyjtw, pokwitowa, rany do spraw Expo. Na chunkw hotelowo-knat wielce uroczyst chwijpianych?! Panowie si l zaproszono lokalnych pobawili na koszt podziennikarzy (nas te), datnikw, a co zjedli, informujc ich o... wielwypili, napodrowali kim promocyjnym sukpo wiecie to ich. cesie dolnolskiej sto Wydalimy 10 mln licy. W cigu roku wyz, ale efekt jest niesadano na materiay reklamowe, wyjazdy i ban- Krzysztof Mroziewicz (od lewej) i wojewoda dolnolski mowity ogosi na spokiety cznie 10 425 558 Ryszard Nawrat podczas konferencji powiconej EXPO 2010 tkaniu z dziennikarzami wojewoda Nawrat. Fakz, z czego 5,5 mln potycznie, miny dziennikarzy byy niekoszulki, torby, foldery, kalendarze, chodzio z budetu pastwa, a 4 826 samowite... Wykonalimy kawa doalbumy, badania sondaowe, stoiska 357 z z kasy miasta. Upierdliwym brej roboty wtrowa mu Staniwystawowe, filmy) wydano: Urzd urnalistom przedstawiono finansosaw Huskowski, byy prezydent Miejski 1 277 736 z, Urzd Wojewe rozliczenie, mieszczce si na... i obecny przewodniczcy Rady Miejwdzki 1 109 435 z. Na promocj dosownie jednej kartce papieru. Wroskiej Wrocawia teraz trzeba te zagraniczn (wyjazdy m.in. do Brukcaw sromotnie przegra. Szacowni wszystkie nasze starania dokadnie seli, Londynu, Pragi, Parya, Kijowa, organizatorzy, w tym lewicowy wojeprzemyle, skonsultowa z BIE (BiuSewilli, Hanoweru, Zjednoczonych woda Nawrat oraz byy prawicowy ro Wystaw Midzynarodowych). NajEmiratw Arabskich): Urzd Miejprezydent miasta Huskowski nie mawaniejsze, eby zgodnie z rad ski 1 847 363 z, Urzd Wojewdzj jednak zamiaru bi si w piersi. TylVicente Gonzalesa Loscertalesa, ki 3 012 151 z. Na promocj krako dwch delegatw (w tym jeden sekretarza generalnego BIE nie wyjow (konferencje, wizyta radcw hanz Polski, a drugi pewnie pijany) na pa z gry i bra udzia we wszystdlowych, spotkanie ambasadorw 88 poparo nadodrzaski grd. Inkich wanych targach i wystawach. w Warszawie, wizyta zagranicznych ni gremialnie zagosowali na SzanWszystkich?!!! No... wida, e dziennikarzy) wydano: Urzd Miejghaj. Na swoim ostatnim posiedzeExpo-natom spodobaa si zabawa na ski 809 867 z, Urzd Wojewdzki niu Komitet Organizacyjny wsplnasz koszt. 561 615 z. Na inne rzeczy (umonie zatwierdzi enigmatyczny raport, JAN SZCZERKOWSKI wy, tumaczenia, transport, serwis ktry wkrtce Nawrat przedstawi

Expo -naty

Modlitwa za antyklerykaw
W Internecie na stronach www.katolik.pl siostry klaryski kapucynki regularnie przez e-mail przyjmuj zamwienia na modlitwy w rnych intencjach. Wystarczy wpisa swoj prob, aby jak przynajmniej obiecuj siostrzyczki (patrz fotka) odklepay zdrowaki i nawet przyjy komuni wit w intencji danej osoby. Niejako przy okazji siostrzyczki te maj prob o wsparcie materialne. Trwa wanie budowa kaplicy oazy ycia, w ktrej w przyszoci bdzie si mg pomodli kady, kto tego potrzebuje. Oczywicie ani mylimy wspiera siostrzyczki. Ale jestemy ciekawi, czy pomodl si w naszej intencji. I to za Bg zapa! W kadym razie po klikniciu ikonki wylij otrzymalimy komunikat: Dzikujemy za przysan intencj zostaa ona wysana do sistr. A.K.

le jaja! Zwizkowcy podejrzewaj, e suby specjalne znw tak jak to ju drzewiej bywao wziy Solidarno na celownik. O tym, e narodziny instytucjonalnej Solidarnoci trudno zaliczy do kategorii pocz niepokalanych, przebkiwano od dawna. Uprawiany przez Sub Bezpiecze-

PAP Adam Hawaej

Powtrka z historii?
stwa u schyku jej istnienia proceder niszczenia teczek skutecznie uniemoliwi historykom precyzyjne okrelenie potencjau oraz siy wpyww komunistycznych sub specjalnych na wykluwajce si struktury zwizkowe. Poniewa w sprztaniu archiww silnie przeszkadza bezpiece (odbijajc si na pedanterii) brak czasu i dowiadcze, jeden ze zbieraczy pykw historii zdoa czciowo odtworzy przebieg I Krajowego Zjazdu NSZZ Solidarno jesieni 1981 roku. Sawomir Cenckiewicz jest historykiem IPN, specjalizujcym si w dziejach emigracji i Polonii amerykaskiej oraz wiatowej myli geopolitycznej. Wzi do rki list obecnoci na zjedzie i pracowicie, nazwisko po nazwisku, sprawdzi archiwalne pozostaoci. Z jego ujawnionych wanie ustale wynika, e na legendarny pierwszy zlot Solidarnoci SB wprowadzia co najmniej 71 tajnych wsppracownikw. 36 z nich byo delegatami (na ogln liczb 865), pozostali honorowymi gomi zjazdu lub jego obsug prasow i techniczn. Najwicej, bo a 14 tajnych wsppracownikw, znalazo si w delegacji warszawskiej (wiadoma rzecz stolica), na

drugim miejscu uplasowa si Gdask z 8 konfidentami. Wedug badacza z IPN, zadaniami agentw na zjedzie byo m.in.: sprowadzenie S do dziaalnoci zwizkowej oraz wspieranie gosowania na Lecha Was jako szefa zwizku. Ten ostatni zdaje si powtpiewa w rzetelno rachunkw Cenckiewicza, gdy wedle jego szacunkw z 1981 roku, hala gdaskiej Olivii zgromadzia okoo... 200 agentw. Paru ich znaem i dawaem im zadania, wiedzc, e s agentami. (...) I chyba waciwie ich wszystkich znaem uspokaja nieomylny jak zwykle pan prezydent. Uwaa on, e liczby w gruncie rzeczy niewiele znacz: Mnie interesuje, ilu zawodowcw tam weszo. Ci agenci, te cienkie Bolki, to miecz; rka to bezpieka zawodowa. Dowiadujemy si jeszcze, e konfidenci wobec geniuszu Wasy nie mieli najmniejszych szans na wykonywanie zleconych zada. Ja zreszt w swojej taktyce postpowaem tak, jakby wszyscy byli agentami i nikomu do koca nie mwiem, co robi ujawnia L. Wasa. Przed kilkunastu dniami spotkaa si w Gdasku Komisja Krajowa NSZZ Solidarno. Na zaproszenie przewodniczcego, Janusza niadka, w obradach uczestniczy te Wasa. Wrd tzw. szeregowych zwizkowcw kr przypuszczenia, e ani chybi, Miller nasa nam Agencj Bezpieczestwa Wewntrznego, gdy Wielki Elektryk zapowiedzia start w kolejnych wyborach prezydenckich. Co w tym jest, bo oczywicie moe doj do sytuacji, w ktrej Solidarno poprze Lecha Was jako kandydata na prezydenta jak zapowiedzia J. niadek. ANNA TARCZYSKA

Nr 9 (156) 28 II 6 III 2003 r.


-tysiczna Olenica to prawdziwa pera w koronie wrocawskiej. Miasteczko nadzwyczaj szybko dwigno si z powojennych ruin i odzyskao szacowny wiekowy wygld. Przyjezdni ochrzcili go mianem grodu wie i r, bo tak te w istocie si prezentuje. I bez wazeliniarstwa trzeba powiedzie, e dua zasuga w tym burmistrza Jana Bronsia, po raz trzeci wyniesionego na ten urzd przez mieszkacw. To sprawdzony i mdry gospodarz, nieuwikany w partyjne gierki organizowane przez harcownikw z lewej czy prawej opcji politycznej. Wydawa by si mogo, e facet nikomu nie wadzi, wykonuje swoj robot, a jednak podczas ostatnich wyborw samorzdowych sta si obiektem zaciekych atakw ze strony dewociarskich ugrupowa, przylepionych do dwch tutejszych obiektw sakralnych: bazyliki w. Jana i kocioa Matki Boej Miosierdzia. W tym frontalnym szturmie na osob Bronsia prym wiedli czonkowie powoanego naprdce Komitetu Wyborcw Obywatelskiej Wsplnoty Samorzdowej, skupiajce lokalnych liderw Akcji Katolickiej, LPR, UPR, UW, PO, PiS, ROP i bezpartyjnego Obywatelskiego Samorzdu 2002. Kiedy jednak ta hybryda wyborcza wydalia z siebie niejakiego Piotra Karaska (niegdy UPR, pniej z wiatrem przenis si do kruchty LPR) jako kandydata na fotel burmistrza na znak protestu wycofali si z tego cyrku dziaacze OS 2002, popierajcy Bronsia. Przed drug tur wyborw od domu do domu na wysuonych nkach chodziy kocielne dwjki, agitujc za Karaskiem nachalnie i bezczelnie: Bo to, wiecie drodzy pastwo, prawdziwy Polak i katolik. Ma on gorce poparcie ksidza infuata Wadysawa Ozimka. Tak samo wzywa was do oddania gosu na tego kandydata ks. praat Suchecki.

POLSKA PARAFIALNA

37

Skunksy w ataku
Od domu do domu chodziy kocielne dwjki, wrczajc lokatorom ulotki nawoujce do niegosowania na yda Jankiela Bronsztaina, czyli wieloletniego burmistrza Jana Bronsia. Mieszkacy Olenicy nie dali si ogupi i posali maryjowcw do diaba.
Jeli jestecie dobrymi katolikami, to strzecie si popenienia grzechu sumienia... Tak nam (dosownie) opisa wizyt maryjowcw u siebie w mieszkaniu, a raczej na jego progu, oburzony oleniczanin. Wizyt dodajmy zoon w dniu gosowania. Sztab Karaska nie walczy na argumenty, lecz uywa bota. Oto nagle i masowo pokazay si w miecie ulotki, w ktrych mona byo przeczyta: Wyborco! Zadecyduj, czy Jankiel Bronsztain, pochodzcy z (...), moe dalej piastowa funkcj burmistrza Olenicy? Na cztery lata nowej kadencji potrzebny jest burmistrz o czystych rkach.... Dalej byy typowo katolickie epitety, potwierdzajce sowa Orwella: Katolicy i komunici podobnie zakadaj, e przeciwnik nie moe by jednoczenie inteligentny i uczciwy. A jeszcze taki z atk yda, to ju prawdziwe skaranie boskie! Ludzie Karaska sami sobie wbili samobja, bo w nocy z soboty na niedziel wyborcz postawili na rynku (amic znak zakazu wjazdu) cystern z wielkim napisem Oczyszczalnie i szamba, obklejon plakatami swojego pupila. Oburzeni przechodnie wezwali policj, ta z kolei laweciarzy, i tak wyborcze szambo Karaska wywieziono na parking. Szybko si wydao, e wehiku nalea do zicia jednego z aktywniejszych zausznikw prawicowego kandydata. W sam niedziel wyborcz kademu wychodzcemu ze mszy wciskano ulotk promujc kandyda-

ta LPR. Zupenie przypadkowo, w kociele Matki Boej Miosierdzia odprawiono naboestwo w intencji .p. rodzicw Jadwigi i Jzefa Karaskw. Tymczasem aktyw maryjny poci lub oszpeci na miecie wikszo plakatw z podobizn Bronsia. Caa zadyma przeoya si na wyborcz frekwencj. Do urn posza

zaledwie jedna trzecia mieszkacw. Kocielny elektorat w wikszoci zawid swoich pasterzy i aktywistw z LPR. W dogrywce Bron wygra w 15 komisjach, Karasek nieznacznie by lepszy w trzech. Panie burmistrzu, od wyborw upyno troch czasu, ktry powinien ju zaleczy odniesione rany... Jako przeyem, ale nie ukrywam take niesmaku zwizanego z obranymi przez kontrkandydata metodami walki o wadz. Ze mn nie walczono na polityczne argumenty czy merytoryczne racje. Uciekano si do obrzydliwych insynuacji, chamstwa, a nad tym wszystkim trudno przej normalnie. Zwaszcza e robili to ludzie na co dzie wystpujcy pod sztandarami z hasem: Bg, honor, ojczyzna. A niektrzy twierdz, e Fakty i Mity przesadzaj w opisach niecnych wyczynw synw Kocioa. Nie zareagowa pan na ich bezprawne gierki, szkalowanie? Jasne, e zareagowaem. Skierowaem spraw do prokuratury. I co? I cisza, a troch czasu ju upyno. Nie interesuj si tym, bo uwaam, e s inne, waniejsze sprawy. W miecie mamy 16-procentowe bezrobocie. Czy w Olenicy widoczny jest antysemityzm? W jakim tam stopniu uprzedzenia pod tym wzgldem istniej, lecz uwaam, e mieszcz si w krajowym standardzie. Mwi pan to jako Jankiel Bronsztain? Nie, jako Jan Bron. Gwarantuj panu, e gdybym mia ydowskie pochodzenie, to na pewno nie ukrywabym tego... Sdzi pan, e przeciwnicy wylali ju cae szambo? Wiem tylko jedno, e jego przykra wo bdzie jeszcze przez jaki czas wyczuwalna w naszym piknym miecie! JAN SZCZERKOWSKI

Ksidz za wszelk cen broni swojego krewniaka, ktry jest alkoholikiem i awanturnikiem. Nie baczy ani na pokrzywdzon rodzin, ani dobro dzieci.
Z pisma do redakcji: Prosz was, pomcie! M pijak i jego wujek ksidz chc pozbawi mieszkania kobiet z szeciorgiem dzieci. Wierna Czytelniczka ze Starogardu Gdaskiego. Centrum miasta, ulica Wybickiego. Tu, w jednym z mieszka, rozgrywa si rodzinny dramat. Jedna z ssiadek twierdzi, e gehenna trwa tu ju od lat i e najbardziej al jej kobiety i dzieci. Mj dramat zacz si prawie dwadziecia lat temu wspomina Hanna P. W zakadzie, w ktrym pracowaam, poznaam Janusza. Przeczuwaam, e co jest nie tak, dlatego broniam si przed maestwem. Janusz jednak nachodzi mnie, grozi, e si powiesi, jeli nie wyjd za niego. Przynosi nawet sznur... Byam katoliczk, gboko wierzc, wic nie chciaam dopuci do tragedii

i w kocu ustpiam. Zaraz po lubie okazao si, e dla ma najwaniejszy jest alkohol. Gdy protestowaam, bi mnie, a potem przeprasza. Po kolejnych awanturach i bijatykach uciekaam z domu, szukajc ratunku u ludzi, ale po jakim czasie wracaam, bo nie miaam si gdzie podzia.

w szpitalu psychiatrycznym. Wszystko wrcio do normy, poza jednym ustao codzienne bicie. Po osiemnastu miesicach maestwa wystpiam w kocu o rozwd. Nie mogam ju duej y w tym piekle. Po pierwszej rozprawie rozwodowej przyjecha do nas ksidz

Pieko po polsku
W strachu yam przez cae lata. Na wiat przychodziy kolejne dzieci i moja sytuacja z roku na rok stawaa si coraz gorsza. M mnie bi bezustannie. Przebywa kilka razy na leczeniu w zakadach zamknitych, ale po powrocie pi nadal. Nie wytrzymaam nerwowo i skierowaam spraw do sdu. W lutym tego roku Sd Rejonowy w Starogardzie skaza ma na jeden rok wizienia w zawieszeniu i przydzieli mu kuratora. Prawdopodobnie wyldowaby za kratkami, ale zrobio mi si go al. Dla dobra dzieci zgodziam si, by nie poszed siedzie. Tu po wyroku, jeszcze tego samego dnia, naublia mi, zagrozi, e zamknie mnie spod Wocawka, wujek mojego ma. Twoje miejsce jest w ku przy mu! wykrzykiwa. Grozi, e mnie wyrzuci z mieszkania. Ublia mi bezustannie, mwic, e nie jestem prawdziw kobiet. Usiowaam mu po raz kolejny wytumaczy, co naprawd dzieje si w naszej rodzinie, ale nie chcia sucha. Gdy mu powiedziaam o tym, e Janusz mnie bije i gwaci, wymia mnie. Bezkrytycznie trzyma stron ma. Bolao mnie to, bo wanie z jego strony, kapana, liczyam na pomoc. wiadkami tych wszystkich awantur s dzieci. Najmodsze bliniaki maj po 11 lat, najstarsza crka 18. Na szczcie ucz si

niele, cho przeyy ju sporo. Najstarsz crk ojciec chcia zgwaci. Dzieci domagaj si, bymy odeszli od takiego ma i ojca. Wyprowadmy si choby na dworzec usyszaam ktrego dnia. W kocu skierowano ma na leczenie antyalkoholowe w zakadzie zamknitym. Ta decyzja wywoaa jego wcieko. Natychmiast zawiadomi o tym swojego wujka ksidza. On ma wielki wpyw na ma, wic mgby pomc nie tylko naszym dzieciom, ale i swojemu krewniakowi. Niestety, adna z moich prb nie przyniosa rezultatu. Napisaam nawet do ksidza dziekana, liczc na skuteczniejsz interwencj, jednake nie doczekaam si nawet odpowiedzi. A moe powinnam zawiadomi kuri we Wocawku? Wkrtce odbdzie si kolejna rozprawa rozwodowa. M rozpowiada wszdzie, e ksidz opaci mu adwokata i wyrzuci mnie z naszego mieszkania. Na rozprawie ksidz ma wystpi w charakterze wiadka, bdzie wiadczy przeciwko mnie. Kto nie uwierzy kapanowi? Przeszam w yciu ju tak duo, e nie myl o sobie, walcz teraz o dobro dzieci, tylko one trzymaj mnie przy yciu. PIOTR SAWICKI

10

NIE JESTEMY BEZPIECZNI

W samo poudnie, siedem dni temu, islamski terrorysta rozpyli w hali odlotw warszawskiego lotniska Okcie kilkaset mililitrw preparatu zawierajcego miercionony wirus Ebola. Za kilka dni umr miliony ludzi na caym wiecie.

Bioatak na Okcie
mikrobiologi na znanych uniwersytetach europejskich. Do ich dziaalnoci nie potrzeba wyrafinowanego sprztu laboratoryjnego, wic kosztem zaledwie 5 tysicy dolarw wyposaono kilka pomieszcze w to, co przeyciem byo dokonanie sekcji i wydobycie z trupw organw wewntrznych, a raczej tego co z nich pozostao czarnej, krwawej mazi zawierajcej Ebol. W tym czasie obie mapy byy ju martwe i trwao wanie rozdrabnianie ich nerek. Nie wiadomo dlaczego, ale wirus wprost fantastycznie namnaa si na tych organach zielonych map, wic biedne zwierzaki wykorzystywane s w wielu laboratoriach wiata. Pozostaoci ludzkich organw i zamienione w gst ciecz mapie nerki raz jeszcze wdruj do mynka wirwki, a laboranci uzyskuj z nich emulsj o konsystencji budyniu. Cao zostaje umieszczona w tzw. komorze hodowlanej, gdzie zarazki Eboli dosownie rzucaj si na swoje ulubione poywienie, by mnoy si bez koca. Mijaj dni, podczas ktrych muzumascy naukowcy obserwuj pod mikroskopami rozwj sytuacji i na pocztku stycznia ju wiedz, e udao si wyhodowa szczep wirusa o nazwie Mayinga. O to wanie chodzio, bo teraz mikroby mog przenosi si drog kropelkow, czyli podczas kaszlu czy kichania. Kto bardzo wysoko usytuowany w hierarchii terrorystw zaplanowa wszystko z najdrobniejszymi szczegami. Na przykad jako miejsce ataku zostaa wybrana Warszawa, a konkretnie jej midzynarodowe lotnisko Okcie. Specjalnie rozesani po Europie turyci po wielotygodniowych, mudnych obserwacjach stwierdzili ponad wszelk wtpliwo, e jest to lotnisko strzeone najsabiej. Ma jeszcze ten dodatkowy walor, e startuj std samoloty do portw lotniczych caego wiata. bez ladu rozproszy si w otaczajcym powietrzu i rozej na ca hal w cigu niespena trzydziestu minut. Uwanie obserwuje rytm pracy sprztajcych. Stanowi pewne utrudnienie, bo mog usun pojemnik, zanim ten si rozaduje. Gdy ju wreszcie znalaz odpowiednie miejsce, przysza kolej na sprawdzenie, czy nie przycign czyjego

ocztek wrzenia 2002 rok. Ostatnie niedobitki talibw uciekaj z Afganistanu do Iranu. Obok pokanej iloci broni transportuj ze sob trzy metalowe, szczelnie zalutowane beczki. W nich to z zachowaniem wielkich rodkw ostronoci umieszczono zwoki trjki Afgaczykw zmarych w potwornych mczarniach. Tak si umiera, gdy organizm zaatakuje wirus Ebola, ktrego ognisko odkryto niedawno niedaleko Kabulu. 20 wrzenia 2002 10 stycznia 2003 r. Zahedan, maa miejscowo w Iranie, posiadajca, o dziwo, ca-

kiem spore lotnisko. W niewielkim domku na skraju miasteczka pracuje czwrka laborantw. Wszyscy, cho s Arabami, ukoczyli

najpotrzebniejsze. Dwa dni wczeniej specjalnie wyczarterowanym, niewielkim samolotem przyleciay z Zairu dwie zielone mapy (Cercopithecus). Kosztoway po tysic dolarw, ale w dalszych pracach mczyzn s niezbdne. Gdyby nie hermetyczne kombinezony nikt nie wytrzymaby smrodu gnijcych zwok wydobytych z beczek. Jeszcze bardziej przeraajcym

Opinie i fakty
Leonard A. Cole, profesor Rutgers University w Newark (New Jersey USA): Budowa prywatnego arsenau biologicznego, to zastraszajco proste zadanie. Z bakterii mieszczcych si w niewielkiej ampuce w cigu kilku dni moe powsta olbrzymia, wrcz niewyobraalna ich ilo. W przypadku niektrych chorb, na przykad wglika, zaledwie kilka tysicy bakterii pobranych drog oddechow moe spowodowa mier. Kathleen C. Bailey, bya wicedyrektor U.S. Arms Control and Disarmament Agency (Agencji ds. Kontroli Zbroje i Rozbrojenia): Jestem absolutnie przekonana, e w pomieszczeniu o powierzchni okoo 20 m kw. i za pomoc aparatury wartej 10 tys. dolarw da si produkowa bro biologiczn. Kady wyposaony w mask przeciwgazow i plastikow odzie ochronn moe przy stosunkowo niewielkim ryzyku wasnym prowadzi hodowl bilionw bakterii, wykorzystujc sprzt tak prosty w obsudze jak piwowarskie kadzie fermentacyjne oraz zapewniajc hodowli rodowisko zawierajce biako niezbdne do jej wzrostu. Leszek Miller, premier rzdu Rzeczpospolitej Polskiej: Pragn podkreli, e Polska nie jest przedmiotem zagroenia terrorystycznego. (...) A jeli chodzi o przygotowanie na ewentualne uycie broni biologicznej: poniewa w latach 60. skoczyy si

w Polsce szczepienia przeciw ospie, to podjlimy decyzj, eby uzupeni stosown liczb szczepionek. I mona powiedzie, e w tej chwili dysponujemy ju ponad stu tysicami takich preparatw. (...) Tak na wszelki wypadek, oczywicie. Krzysztof Janik, minister spraw wewntrznych RP: Nie ma adnych podstaw, aby twierdzi, e Polska stanie si przedmiotem ataku terrorystycznego (...). Uzgodnilimy to, co w sytuacjach zagroenia robi wadza publiczna. Do niej naley ochrona tzw. infrastruktury wraliwej, tj. mostw, drg, budynkw publicznych. Wana jest ochrona energetyki, gazu, wody, kanalizacji. Szalenie wana jest te ochrona uj wody pitnej. Cho jestem przekonany, e Polska nie stanie si przedmiotem ataku terrorystycznego, to naley by przygotowanym na inne zagroenia. Czasem uruchamiaj si rnego rodzaju frustraci i na to musimy by przygotowani zawsze. Andrzej Barcikowski, szef Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego: W naszym kraju ryzyko (ataku terrorystycznego dop. A.T.) jest niewielkie. Po pierwsze, ze wzgldu na brak tradycji terrorystycznych. Po drugie, brakuje w Polsce bazy spoecznej. rodowiska radykalne s bardzo niewielkie, podobnie yjca w Polsce spoeczno muzumaska. Po trzecie, zamach w Polsce byby mniej spektakularny ni w innym miejscu Europy (...). Formacje powoane do obrony pastwa, a take policja czy stra graniczna s w stanie podwyszonej gotowoci (fot. nr 7) ju od pewnego czasu.

20.01.2003. Makabryczna zupa z Eboli jest ju gotowa. Teraz dwjka technikw pracuje nad odpowiednim spreparowaniem pojemnikw dezodorantu Old Spice. Caa trudno polega nie na zamianie niewinnej ich zawartoci na miercionon tre, ale na umieszczeniu zegarowego samowyzwalacza dezodorantu, ktry da terrorycie czas na ucieczk. Po trzech dniach prby zostaj uwieczone sukcesem, a laboranci i technicy mog przekaza swoim mocodawcom pi gotowych bombek, ktre wstrzsn wiatem. Na jedn z nich czeka kurier z biletem do Ankary, pniej Wiednia i w kocu do Warszawy. Przy adnej kontroli celnej puszeczka old spicea wcinita midzy inne przybory toaletowe nie wzbudza najmniejszego zainteresowania. 22.02.2003, sobota. Ubrany po europejsku Arab o zaskakujco jasnej karnacji przechadza si w hali odlotw midzynarodowego portu lotniczego Okcie. Wie, e musi znale takie miejsce na pozostawienie pojemnika, by zaraenie dotkno jak najwicej odlatujcych pasaerw. Pamita z dowiadcze przeprowadzanych wielokrotnie, e okres rozpylania trwa bdzie jakie pitnacie sekund, powodujc lekki syk (ktry najprawdopodobniej zginie w gwarze) oraz may obok pary. Ta bdzie widoczna tylko przez kilka sekund, by nastpnie

spojrzenia. Krci si tam ju przeszo godzin, lecz umundurowani ochroniarze mijali go obojtnie. Wreszcie pochyli si nad torb podrn. Zaraz uruchomi mechanizm zegarowy, pooy puszk na pce nieczynnego stanowiska informacyjnego w hali lotniska i skieruje si do wyjcia. Odchodzi bez popiechu. Jeszcze zatrzyma si nieopodal, patrzc w twarze tych, ktrzy toczyli si bezmylnie w oparach Eboli, by rozwie mier w najdalsze zaktki wiata. Jego pier rozpieraa duma. Wiedzia, jaki los zgotowa niewiernym. Od Eboli umiera si w mczarniach. Najpierw rozpada si wtroba, pniej nerki i mocz zostaje skierowany bezporednio do krwiobiegu. Potworne torsje wydal z umierajcego organizmu czci jelit i tylko serce bdzie pracowa przeraajco dugo, tak aby chory wy, a pniej ju tylko rzzi do koca. C za bro... miliony razy tasza od atomowej i wielekro silniejsza od niej. Co wicej, sama si reprodukuje i przenosi przez swoje ofiary w zastraszajcym tempie postpu geometrycznego: 2 4 16 256 65536... Pocztek marca 2003 r. Kilkaset osb w rnych czciach wiata ciko podnosi si po le przespanej nocy. Silny bl gowy, gorczka, nudnoci. Oj, pewnie

Nr 9 (156) 28 II 6 III 2003 r.


przypltaa si grypa... Nic to, trzeba si pozbiera i zrobi dzieciom niadanie do szkoy. Dobra... czas odetchn i otrze pot z czoa. Ten atak by na szczcie sfingowany przez dziennikarzy Faktw i Mitw, a buszujcy po Okciu Arab to te nasz czowiek. A jednak jego opis nie zosta wyssany z palca, lecz by punkt po punkcie realizacj przeraliwie realistycznego scenariusza zawartego w ksice Dekret autorstwa Toma Clancy. Tego samego, ktry trzy lata przed 11 wrzenia 2001 r. przewidzia atak porwanych samolotw pasaerskich na amerykaskie cele cywilne. Zrobilimy to, aby zweryfikowa liczne ostatnio zapewnienia politykw, e w Polsce akty terroru s praktycznie niemoliwe. A skoro tak, to mona z nog zaoon na nog podpisywa listy z poparciem dla wojny w Iraku i wysya tam polskich onierzy, nie spodziewajc si odwetu ze strony islamistw. Udowodnilimy, i s to wycznie pobone yczenia. Naprawd, aby kto zamiast naszego niewinnego Old Spicea zdetonowa na Okciu pojemnik z Ebol, potrzeba znacznie mniej zabiegw, ni ogarnia to wyobrania naszych politykw. Zreszt taki scenariusz ju kiedy wiatu grozi. Raport Staego Podkomitetu ledczego Senatu Stanw Zjednoczonych ujawnia, e czonkowie sekty Najwysza Prawda (odpowiedzialnej za zamach sarinem na tokijskie metro) udali si do Zairu i pod pretekstem niesienia pomocy zakaonym Ebol prbowali wej w posiadanie mikrobw. Do koca nie wiadomo, czy im si udao... MAREK SZENBORN ANNA TARCZYSKA Fot. Alex Wolf

11

W produkcji papieskich relikwii prawicowe wadze Biaegostoku, chowajc si za sukienkami biskupw, ustanowiy absolutny rekord absurdu.
zy w Polsce moliwe jest zbudowanie ldowiska dla samolotw w miejscu kultu religijnego? Nie to jedyna i banalna odpowied. A czy mona wznie betonowy kopiec na lotnisku (fot. nr 1), nada mu znaczenie religijne i da pozostawienia po wsze czasy? Oczywicie, e... tak. Byle tylko dziao si to w Biaymstoku, a budowlane monstrum symbolizowao co zwizanego z naszym JPII. e troszk przeszkadza samolotom? A kto im tu kae ldowa! Gdy w 1991 roku JPII nawiedzi stolic Podlasia, gwne uroczystoci odbyy si na tamtejszym lotnisku cywilnym Krywlany. Aby Go by lepiej widoczny, wczeni organizatorzy imprezy umylili wybudowa wzgrze kilkunastometrowej wysokoci. Jego szczyt zwieczya betonowa paszczyzna, na ktrej zamocowano otarz, zaprojektowany przez architekta Andrzeja (nomen omen) Chwaliboga. Pi lat pniej przeniesieniu czci otarza relikwii, z lotniska do kocioa pw. Miosierdzia Boego nadano rang wydarzenia roku. Asystoway wadze miejskie, biskupi i ksia oraz liczna grupa wiernych. Kopiec pozosta. Dysponentem obiektu w Krywlanach jest Aeroklub Polski (Warszawa), za codziennym zarzdc Aeroklub Biaostocki, moc umowy dzierawy zawartej z gmin Biaystok 3 stycznia 2000 roku. Funkcjonowanie lotniska reguluje ustawa: Prawo lotnicze, ktrej kilkanacie przepisw pogwacili przed laty organizatorzy imprezy z JPII w roli gwnej. Gdy euforia po wizycie ju mina, z aeroklubu napywa poczy do wadz miasta coraz bardziej natarczywe nalegania o zniwelowanie niebezpiecznej

przeszkody . W pimie z dnia 10 czerwca 2002 roku przypomniano Ryszardowi Turowi (ZChN), wiceprezesowi Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i prezydentowi Biaegostoku w jednej osobie, e budowla powstaa bez wymaganego prawem zezwolenia, a jej dalsze to-

pismem z 15 lipca potwierdzi zastpca szefa GILC Tomasz Kdzioka: W nawizaniu do przeprowadzonej inspekcji, z uwagi na zagroenie w ruchu lotniczym domagam si natychmiastowej likwidacji zagroenia. W odpowiedzi prezydent Tur chowa si za sukienki biskupw. Zawizuj oni wsplnie komitet odnowy kopca. Przewodniczy mu metropolita biaostocki abp Wojciech Ziemba, a w skad wchodz bisku-

ustpstw dla lotnikw: Jak ju na szczycie kopca stanie krzy papieski, to, jeli bdzie trzeba, zainstalujemy tam ostrzegawcze wiateko obiecuje Tur. eby troch utemperowa niemilknce protesty, zausznicy prezydenta Tura prbuj wymusi na aeroklubie podpisanie Aneksu nr 2 do umowy z 3 stycznia 2000 r. o wyczeniu z przedmiotu dzierawy terenu o powierzchni 3360 m kw., stanowicego miejsce otarza papieskiego. To mniej wicej tak, jakby na boisku pikarskim wykopa basen, jednoczenie proponu-

Kopiec na lotnisku
2
jc futbolistom: Wy tu sobie grajcie, nam nie przeszkadza. Aeroklub nie ugi si, cho w lokalnych mediach pojawiy si przecieki, e odmowa podpisania aneksu spowoduje komplikacje z przedueniem przez gmin Biaystok wygasajcej z kocem 2002 roku umowy dzierawy terenw lotniska. I rzeczywicie, nad projektem kontynuacji w ratuszu deliberuj ju 5 miesicy. Tymczasem kopiec uwicony dotykiem stp Karola Wojtyy sta si ulubionym miejscem eksponowania frustracji niepracujcej modziey i artystycznych wizji miejscowych grafficiarzy (fot. nr 3). Sympatycy spirytualiw ju nie mog doczeka si wiosny wino marki Wino podobno nigdzie nie smakuje subtelniej ni na ziemi witej. Niecierpliwi si rwnie zwolennicy pozamaeskiego seksu na onie natury uwaaj, e to miejsce ma rozgrzeszajc moc. I tylko wadze biaostockiego Aeroklubu nieistniejce na adnej mapie lotniczej widmo przyprawia o zrozumiae drenie, gdy jeli przydarzy si nieszczcie, to wanie ich dosignie prokurator. ANNA TARCZYSKA Fot. Autor

Epidemie wywoane wirusem Ebola


Sudan 1976 rok, Niemcy 1976, Zair 1976, Wielka Brytania 1976, Sudan 1979, Kenia 1980, USA 1989, Gabon 1994, Wybrzee Koci Soniowej 1994, Zair 1995, Gabon 1996, RPA 1996, Uganda 2000/2001, Gabon 2001/2002, Afganistan 2002.

lerowanie spowoduje, zgodne z art. 82 ust. 8 prawa lotniczego niezwoczne zawiadomienie organu nadzoru budowlanego. Prezydent da wyraz kompletnej ignorancji prawnej, replikujc twierdzeniem, e budowa bya cakowicie lege artis, a pozwolenie prawdopodobnie (sic!) wyda urzd rejonowy. Taki dokument z pewnoci istnia, poniewa w kurii metropolitalnej zachowa si dziennik budowy, a w nim wpisany jest numer pozwolenia obwieci. Zapomnia, e nawet na wasnej ce, jeli wpisana jest do rejestru lotnisk, nie ma prawa (art. 87 przywoanej wyej ustawy) wybudowa wychodka bez uzgodnienia tego z prezesem Urzdu Lotnictwa Cywilnego, za aprobata jakiegokolwiek innego organu warta jest wistka papieru, na ktrym j zapisano. 20 czerwca ub.r. grupa kontrolerw Gwnego Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego (GILC), ktr kierowa mgr in. Jan Guml, w protokole z przeprowadzonej na Krywlanach inspekcji nakazywaa: Usun z terenu lotniska mur (pozostaoci po otarzu papieskim) i zniwelowa usypany kopiec. To danie,

pi Dydycz, Ozorowski, Szymecki oraz oczywicie pan prezydent z grupk najbardziej nawiedzonych czonkw zarzdu miasta. Nie zapomniano wczy do zespou etatowego skarbnika Biaegostoku... Spotkania odbywaj si w ratuszu, wic gdy purpuraci wyraaj yczenie, urzdnicy (zbliay si wybory samorzdowe...) zapowiadaj napraw kopca polegajc na wyburzeniu czci muru wok byego otarza, umocnieniu stokw i obsadzeniu okolicy ozdobn zieleni (fot. nr 2 makieta planowanego obiektu). Gotowi byli nawet do pewnych

12

ZE WIATA
tan Chiapas w Meksyku jest na og znany z trzech powodw, kady z nich zwizany jest z Indianami. Jednym z jego pierwszych katolickich duszpasterzy by biskup Bartomiej de las Casas, synny szesnastowieczny obroca Indian. Po drugie, dziaa tam partyzantka lewicowych za-

Nr 9 (156) 28 II 6 III 2003 r.


mwi (w ich wasnych jzykach) o alach, jakie maj do Kocioa. Mj Boe, biskup, ktry zaprasza do narzekania na Koci, to to zgroza! Jakby tego byo mao, biskup Samuel eksperymentowa take na kocielnej liturgii, prbujc dostosowa j do wiata i kultury meksykaskich Indian. Co gorsza dugi czas , poddawano w wtpliwo kwalifikacje wywiconych autochtonw (rasizm?), zachcano, aby chtnie przyjmowa ich dymisje z funkcji diakoskich. Nastpca Ruiza biskup Felipe Arizmendi omieli si jednak wywici kilku Indian. Reakcja bya byskawiczna w kocu 2002

Jestemy zmczeni S
olskie media jako ostatnio zapomniay, e dziennikarska rzetelno wymaga przedstawienia stanowiska drugiej strony nawet najbardziej kontrowersyjnego. Aby wypeni t luk, FiM rozmawia z Irakijczykiem Kadarem Hamadim, prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu. Kiedy i w jakich okolicznociach przyjecha Pan do Polski? Byo to w 1982 roku. Irak by wwczas nowoczesnym, otwartym krajem, ktry wsppracowa z caym wiatem. Mimo e mam liczne rodzestwo i tylko mj ojciec pracowa, rodzicw bez zbdnego wysiku sta byo, by wysa mnie na prywatne studia za granic. Roczna nauka kosztowaa wwczas 2640 dolarw. cznie z utrzymaniem rodzice wydali na moje studia ok. 30 tysicy dolarw. Chciabym, aby ten niepozorny fakt unaoczni wczesn sytuacj gospodarcz w Iraku. I wwczas prezydentem by Saddam Husajn, lecz nie byo amerykaskiego embarga. W 1991 roku Irak zaatakowa pierwszy. Okazao si, e Husajn jest niebezpieczny. Dlaczego, Pana zdaniem, Irak chcia zaj Kuwejt? Zakusy te wynikny czciowo ze wzgldw historycznych. Jeszcze w czasach kolonialnych Kuwejt by integraln czci Iraku. Dopiero Brytyjczycy wydzielili pastewko Kuwejt, z bogatymi zoami ropy naftowej, by atwiej im byo zarzdza nim i czerpa korzyci gospodarcze. Bye w ojczystym kraju po zakoczeniu Pustynnej Burzy. Jak zmienio si ycie zwykych, szarych ludzi? Konsekwencj amerykaskich bombardowa byo zniszczenie sieci energetycznej w moim rodzinnym Bagdadzie i innych miastach. Przez wiele tygodni nie byo prdu, co unieruchomio systemy kanalizacyjne i uniemoliwio dostaw wody pitnej dla ludnoci. Zbombardowano wszystkie rafinerie w kraju. W pastwie lecym na ropie nie byo paliwa! Sparaliowao to wszystkie gazie przemysu, stany fabryki. Jakby tego jeszcze byo mao, dyktat Ameryki i Wielkiej Brytanii sprawi, e na Irak naoono obowizujce do dzi embargo. Podobno te sankcje spowodoway wielki gd i brak lekarstw. Czy to prawda, e w latach 90. w Iraku zmaro bardzo duo dzieci? Statystyki podaj, e tylko do 1994 roku brak ywnoci i lekarstw spowodowa mier ponad 400 tysicy ludzi, z czego jedn trzeci stanowiy dzieci poniej 5 roku ycia. Z powodu braku czci zamiennych do oczyszczalni i urzdze uzdatniajcych wod rozprzestrzeniy si epidemie. Z powodu braku lekarstw panuje parali dziecicy, koklusz i dyfteryt. Liczba najniezbdniejszych operacji zmalaa z 15 tys. do 5 tysicy... Husajn twierdzi, e ma stuprocentowe poparcie narodu... Mnie takie poparcie nie dziwi. Wiadomo, e w sytuacji zagroenia zewntrznego kady nard si konsoliduje. Tak byo rwnie w Serbii. Dla przecitnego Irakijczyka nie ma teraz alternatywy. A czy w Iraku s przeladowania polityczne, religijne lub narodowociowe? Kurdowie twierdz, e s ich ofiarami. Kurdowie yj w rnych krajach: Turcji, Iraku, Iranie i Syrii. Od lat walcz o autonomi i utworzenie wasnego pastwa. Niewielu chce jednak pamita, e to wanie Irak pod rzdami Husajna w 1972 roku przyzna Kurdom pen autonomi. Tego nie zrobia nawet Turcja, ktra uwaa si za pastwo demokratyczne i stara si o wejcie do Unii Europejskiej. W tej chwili gwni przywdcy opozycji przebywaj poza granicami kraju. Ci, ktrzy pozostali w Iraku, s zbyt sabi, by cokolwiek zdziaa. Poza tym nard jest ju zmczony wojnami, wieloletnimi restrykcjami i zastraszaniem z zewntrz. Zarzuty o przeladowania religijne s absurdalne. 95 procent mieszkacw to muzumanie, 4 procent chrzecijanie, a 1 procent wyznawcy innych religii. Sam wicepremier Iraku, Tarik Aziz, jest przecie katolikiem. Czy, Pana zdaniem, Irak dysponuje broni chemiczn lub biologiczn i czy dy do wyprodukowania bomby atomowej? Myl, e ze wzgldu na drobiazgow, wieloletni kontrol z zewntrz Irak raczej nie byby w stanie stworzy broni atomowej. Owszem, bodaje w 1981 roku Irak prbowa tak bro skonstruowa, jednak zanim cokolwiek osign Izrael zbombardowa orodek produkcji tej broni. Od tamtego czasu, mimo wielokrotnych kontroli inspektorw, Irakowi nie udowodniono posiadania bomby atomowej. Poza tym Irak ratyfikowa rezolucj ONZ o zakazie produkcji i rozprzestrzeniania broni masowego raenia, czego nie zrobi na przykad Izrael. Jaki jest wic rzeczywisty powd zbliajcej si wojny? Czy Amerykanom chodzi moe tylko o rop naftow? Tak. Przede wszystkim o rop. Na drugim miejscu chodzi o dominacj na Bliskim Wschodzie. USA chc te stumienia intifady, czyli powstania Palestyczykw przeciwko Izrealowi. Wan przyczyn jest te podniesienie notowa Busha i ch rozkrcenia rynku zbrojeniowego, co w momencie recesji gospodarki jest dla Ameryki szczeglnie istotne. Jakie skutki moe przynie ta wojna? Czy realna jest groba wiatowego konfliktu? DOKOCZENIE NA STR. 13

Watykan i Indianie
W ubiegym roku papie, wizytujc Meksyk i Gwatemal, wypowiada si z sympati o Indianach i ich kulturze. Wynis nawet trzech z nich na otarze, w tym dwch donosicieli, ktrzy kablowali na wasnych ssiadw. Problem z czerwonoskrymi zaczyna si wtedy, gdy ywi Indianie chc stan przy otarzu. Na przykad po to, aby wygosi kazanie...
patystw walczcych o spoeczne, gospodarcze i polityczne prawa czerwonoskrych. Po trzecie stan ten by orodkiem niezwykego, posoborowego ruchu odnowy Kocioa. By, bo dziki postawie urzdnikw Kurii Rzymskiej wczanie Indian w ycie Kocioa zostao zahamowane. Chiapas miao szczcie przez ostatnich 40 lat posiada niezwykego biskupa Samuela Ruiza, godnego nastpc de las Casas. Hierarcha to by niezwyky: troszczy si o ubogich, prowadzi prosty sposb ycia, robi wszystko co mg, aby jego diecezjanie, w wikszoci Indianie, czuli, e Koci jest ich, a oni nie s wasnoci Kocioa. Watykan z tego powodu rzuca mu cigle kody pod nogi. W kocu wierzcy, bratajcy si z ludem biskup to wielkie niebezpieczestwo dla interesw organizacji. A Ruiz mia rzeczywicie nietypowe pomysy w 1970 r. jako delegat episkopatu do spraw duszpasterstwa Indian zwoa zlot tubylczych katechistw i pozwoli im wywica czerwonoskrych na staych diakonw. Pod koniec jego posugi w Chiapas byo ich ju czterystu. Cay niemal kler latynoamerykaski skada si z biaych, potomkw hiszpaskich kolonizatorw. Jest take garstka Metysw, a prawdziwych Indian nie ma prawie wcale. Wynika to nie tylko z rasistowskiej atmosfery, jaka panuje w tamtejszym Kociele, spoecznego upoledzenia Indian, ale take z faktu, e przymusowy celibat jest czym nie do pojcia dla tubylczej ludnoci. Ruiz postanowi zatem wykorzysta przywrcenie instytucji staego diakonatu w Kociele po Soborze Watykaskim II i wprowadzi Indian na ten najniszy stopie wice kapaskich (stay diakonat nie wymaga celibatu!) Dziaania biskupa Samuela wywoay irytacj w Watykanie. Kardyna Sodano zwoa narad purpuratw (luty 2000), po ktrej nowemu biskupowi (Ruiza odesano na emerytur) nakazano zaprzestanie wywicania diakonw na roku kardyna Estevez zakaza ordynowania staych diakonw nie tylko w Chiapas, ale i w caym Kociele na okres 5 lat! Sam Ruiz na emeryturze angauje si w rozmowy pokojowe pomidzy rzdem i indiaskimi partyzantami. Jest w Meksyku bardzo popularny i szanowany, by kandydatem do pokojowej Nagrody Nobla. Dziwi tylko jedno mieszka kilkaset kilometrw od swojego ukochanego Chiapas, w ktrego ycie stale si angauje. Cho on sam tego nie potwierdza, wyglda to tak, jakby by na zesaniu... Taki koniec znalaza zabawa w indiaski koci. I tak wyglda prawdziwy stosunek Kocioa do Indian, peen pogardy i dystansu. Indianie s dobrzy do wynoszenia na otarze, jeli s martwi, a za ycia mieli wizj Najwitszej Panienki lub donosili do inkwizycji. Wtedy nawet papie powie kilka ciepych sw o ich tradycji, pod warunkiem oczywicie, e nie bdzie zbyt widoczna w mszalnej liturgii... Takie s skutki 500 lat ewangelizacji Ameryki aciskiej przez Koci katolicki. Pozostaje on cigle religi biaych, a tubylcy, cho od wiekw ochrzczeni, nie s dopuszczani do hierarchicznych zaszczytw i kocielnych karier. Moe zreszt to i dobrze, e trzymaj si od tego wszystkiego z daleka... ADAM CIOCH za Golias 84

olska jest zbyt dumnym i wielkim krajem, aby siedzie cicho zauway premier Miller po bezczelnych wypowiedziach Chiraca pod adresem krajw kandydujcych do UE. Granie na narodowej dumie przez szefa SLD ma teraz zamaskowa wpadk, jak byo nadgorliwe popieranie Amerykanw przez rzd RP. Gupia i buczuczna wypowied Chiraca wbrew pozorom spada naszemu rzdowi jak z nieba. Dysydenci nie musz si teraz tumaczy przed spoeczestwem z tego, e lekkomylnie narazili nasze wejcie do Unii na niebezpieczestwo. Mog si teraz schowa za parawanem powszechnego oburzenia i d w trb zranionej dumy narodowej. Najgorsze w tej caej awanturze jest to, e arogancki prawicowiec, prezydent Francji mia racj. Zachowanie rzdu RP byo infantylne i naiwne. Gupot i lekkomylnoci byo wkadanie nogi midzy drzwi i futryn w sporze midzy Niemcami, Francuzami i USA (FiM 8/2003). Moe nas to drogo kosztowa, bo w krajach, w ktrych zatwierdzenie poszerzenia Unii odbywa si drog referendum spoeczestwa mog zablokowa nasz akcesj. Jest wanie tak, e opinia publiczna wielu krajw nie rozumie dobrze potrzeby rozszerzenia, nie pojmuje interesu, jaki pynie z jego

Po szkodzie

rozszerzenia. A w dodatku wystarczy, aby tylko jeden kraj nie ratyfikowa czonkostwa i rozszerzenie si nie uda. Tak niestety jest i trzeba zrobi teraz wszystko, aby odwrci ze wraenie, jakie zrobi rzd. Nie chodzi oczywicie o podlizywanie si komukolwiek, ale przekonanie spoeczestw zachodnioeuropejskich, e jestemy wiarygodnym partnerem, a nie amerykaskim pajacem i potencjalnym zdrajc europejskich interesw. Fama o bohaterskim narodzie, a tym bardziej ojczynie papiea moe racjonalnie podchodzcym do ycia Europejczykom nie wystarczy, aby uzna nas za przydatnych partnerw. Pozostaje mie nadziej, e premier Miller jeszcze pamita, e chcemy by czonkiem UE, a nie 51 stanem USA. Cho moe nasza polityka zagraniczna ma ju inne cele...? A przy okazji: jak to mio usysze z ust premiera, e jestemy jednak dumnym krajem przekonanym o swoim znaczeniu w Europie. Pozostaje mie nadziej, e nasi przywdcy bd o tym pamita przy kolejnej wizycie w Waszyngtonie i nie bd lizusowsko zapewnia Busha o bezgranicznym zaufaniu, a ich ony w Watykanie nie bd lini papieskiego piercionka. Wszak duma zobowizuje. A.C.

Nr 9 (156) 28 II 6 III 2003 r.

ZE WIATA
gorczka, powikszenie wzw chonnych. W przypadku nieleczenia choroby mier dotyka jedn osob na dziesi. Przy postaci pucnej objawy pojawiaj si ju po kilku godzinach: krwioplucie i dusznoci, czsto zapadanie w piczk. Pojawia si zapalenie puc i czsto zapalenie opon mzgowych. mier w przypadku nieleczenia nastpuje w cigu czterech, piciu dni. Szans jest jak najszybsze podanie waciwego antybiotyku w odpowiednio duej dawce. Kilka ofiar ataku wglikowego na USA stracio ycie, bo za pno zayy antybiotyk lub te bakteria sztucznie wyhodowana w laboratorium bya oporna na jego dziaanie. Wane, by poda lek przed pojawieniem si objaww! Wikszo szczepw wglika reaguje na penicylin, ale bardzo proste jest wyhodowanie metod manipulacji laboratoryjnej szczepw opornych na jej dziaanie. W walce z fruwajcymi bakteriami przydadz si maski przeciwgazowe, na ktre zapotrzebowanie w USA cigle ronie. W Polsce jest tylko jeden zakad, w ktrym si je produkuje. Maskpol pod Czstochow ma produkty tak wysokiej jakoci, e zaopatruje nimi take mieszkacw Stanw. Maski s idealnie dopasowane do twarzy i w razie ataku mona ich nie zdejmowa nawet przez dob. Cena maski to koo 100 dolarw.

13

iedy bliniacze wiee World Trade Center skaday si jak domki z kart, mylelimy: nie moe by gorzej. Za wiadomo: moe! Trzeba si powoli przyzwyczaja, e Osama planuje tak rze, jakiej nie widzia wiat. Chocia... widzia kilkanacie wiekw temu. Mao kto wie bowiem, e bin Laden i spka sigaj do redniowiecznych, skutecznych i tanich metod zabijania chorob. Swe plany zagady opieraj na trzech prostych faktach: nic nie sieje takiej paniki jak epidemia choroby zakanej; bakterie, zwaszcza te modyfikowane w laboratoriach, s dzi mniej ni kiedy podatne na dziaanie antybiotykw; przyzwyczajony

bardzo wygodna z punktu widzenia terrorystw atwa do ukrycia i transportu oraz wydajna, bo maa jej ilo moe posuy do zabicia tysicy ludzi. Due znaczenie w bioterroryzmie ma take okres utajenia choroby, a wic czas, jaki upywa od momentu zaraenia do wystpienia pierwszych objaww (od kilku godzin do kilkudziesiciu lat). Jeli jest on dugi, daje to terrorystom czas na ucieczk. Okres utajenia jest rwnie stadium, w ktrym ludzie niewiadomi swej choroby przemieszczaj si, zaraajc innych. Najgorsze ze wszystkiego w przypadku bakterii takich jak np. wglik jest jednak to, e nawet po wystpieniu pierwszych objaww trudno jest lekarzowi trafnie oceni niebezpieczestwo: objawy poczt-

Alleluja i do Europy
K
oci papieski koniecznie chce umieci odniesienie do Boga w preambule do Konstytucji Unii Europejskiej, w skad ktrej wchodzi bdzie blisko 30 pastw o zrnicowanej kulturze i tradycji religijnej poczynajc od katolickiej Hiszpanii, a koczc na laickiej Francji. Obawiam si, e nie mona pogodzi interesw wszystkich narodw czy grup etnicznych, podobnie jak nie sposb tego dokona w odniesieniu do ich wartoci wiatopogldowych. Istotn kwesti w sporach dotyczcych invocatio Dei w preambule jest autonomia kociow i pastwa. Zdaje si jednak, e dla Watykanu, gwnego ordownika invocatio Dei, trudne do zaakceptowania jest, e formalnie owa separacja istnieje, co zreszt potwierdzi Sobr Watykaski II. Koci jednak uznaje swoj duchow supremacj nad pastwem i zgodnie ze swoj logik twierdzi, e wadze wieckie nie s absolutne z powodu wrodzonej przynalenoci czowieka do Boga. Tym samym, jako depozytariusz prawdy i wadca dusz, Koci uzurpuje sobie prawo, jeli nie do stanowienia praw, to przynajmniej do ich uzgadniania z goszonymi przez siebie pogldami. Gdyby jednak uwzgldniono invocatio Dei, okae si, e preambua, a moe i sama konstytucja, bdzie napisana z pozycji tylko jednej opcji wiatopogldowej, a to oznacza, i zmierzamy w kierunku Europy wyznaniowej, w ktrej dominowaby katolicko-ewangelicki wiatopogld. Odnosz wraenie, e podejmujc prby umieszczenia invocatio Dei, Koci katolicki prbuje uciec od nieuchronnej formalnej laicyzacji europejskiego konglomeratu. Watykan, by osign swj cel, prbuje naciska na przedstawicieli w Konwencie Europejskim rwnie za porednictwem krajowych agend. W Polsce rzd przehandlowa poparcie Kocioa dla integracji europejskiej m.in. w zamian za prby umieszczenia invocatio Dei przez polskich reprezentantw. Wydaje

CZYM NAS WYKOCZ?

Bro B
Duma, wirus Ebola, wglik czy inna cholera? W razie ataku terroryci nie uyj czogw ani karabinw maszynowych. Wypuszcz setki zaraonych szczurw lub rozel miercionone listy z bakteri wglika w rodku. Zaraza jest broni niewidoczn, mordujc skutecznie i trudn do wykrycia. Jest doskona broni szalecw.
do lekw organizm czowieka XX wieku jest saby i podatny na infekcje, a wic atwiej si im poddaje. Nad redniowieczn metod zatruwania wody krwi trdowatych metody al-Kaidy maj jednak znaczc przewag: ludzie maj dzi wiadomo potwornych skutkw uycia na szerok skal broni biologicznej. Oznacza to tylko jedno: strach! Bro B jako pierwsi zastosowali Asyryjczycy, ktrzy w VI wieku przed Chrystusem zdziesitkowali swego wroga za pomoc sporyszu pasoyta zb, ktrego dodali do ywnoci. Dwa wieki pniej Scytowie strzelali do nieprzyjaciela strzaami zanurzonymi we krwi rozkadajcych si zwok zwierzcych i ludzkich (fuj!). Do rozpowszechnienia broni B przyczyni si, paradoksalnie, rozwj biologii pod koniec XIX wieku, a konkretnie zdobycie wiedzy na temat sztucznej hodowli bakterii. Wtedy to wanie zrozumiano (o zgrozo!), e wiedza moe by broni przeciwko drugiemu czowiekowi. Tajemnicza bro B to mikroorganizmy takie jak bakterie, wirusy czy chorobotwrcze grzyby. Infekcje mog by przenoszone drog kropelkow (gdy bakterie s wdychane), poprzez bezporedni dotyk, lub przez przewd pokarmowy (poykane). W transporcie infekcji pomocni s take roznosiciele: pchy, wszy, kleszcze. Pojedyncze bakterie nie s dzi zagroeniem dla ludzkoci. Niebezpieczestwo pojawia si wtedy, gdy spowoduje si, e atakuj gromadnie i to w kilku ssiadujcych ze sob miejscach jednoczenie. Wtedy moe si okaza, e zapasy antybiotykw s niewystarczajce i dochodzi do wybuchu epidemii, w tym take epidemii paniki. Bro biologiczna jest

kowe s tu bowiem podobne do ostrego przezibienia czy grypy. Przyjrzyjmy si niepozornemu wglikowi, ktry sparaliowa ycie w Stanach Zjednoczonych, i tak ju wtedy wymczonych atakami terrorystycznymi. Ta niewidzialna goym okiem bakteria w korzystnych warunkach tlenowych moe przetrwa w glebie nawet kilkadziesit lat. Bez dostpu tlenu ginie jednak w cigu kilku dni. eby zabi bakteri, trzeba gotowa j przez 10 minut lub przesuszy przez par godzin w temperaturze czterdziestu stopni. Wystpuje bestia na wszystkich kontynentach i jest bardzo atwa w hodowli. Czowiek moe si ni zarazi poprzez kontakt z chorym zwierzciem lub drog kropelkow. Wywouje choroby u osb, ktre przebywaj w bezporedniej bliskoci zwierzt, np. u weterynarzy, hodowcw byda, rzenikw, garbarzy. Choroba wylga si do szedziesiciu dni. Ma dwie postacie: niebezpieczn i... bardziej niebezpieczn. Ta pierwsza (posta skrna) objawia si czarnymi krostami, ktrym towarzysz dreszcze, ble gowy i koczyn,

Z ustale FBI wynika, e wglikiem dysponuj dzi laboratoria w Korei Pnocnej, Iraku, Iranie, Indiach, Pakistanie, Izraelu, Chinach, na Kubie. Szczepy bakterii, ktre posiadaj Arabowie, prawdopodobnie pochodz od rosyjskich naukowcw, ktrzy w latach osiemdziesitych gromadzili je pasjami. Wielu Rosjan gino wtedy w dziwnych okolicznociach i rwnie nagle odnajdowao si pniej w Iraku, Iranie, Afganistanie czy Libanie. Niespenieni dotd zawodowo chtnie dzielili si swoj wiedz z kim, kto wreszcie ich doceni. W taki wanie sposb znajomo zagadnie na temat hodowli bakterii dotara do wujka Osamy. W 1991 roku ONZ odkry dokumenty wiadczce o tym, e Irak kupi czterdzieci ton poywki mikrobiologicznej, na ktrej mona byo wyhodowa ogromne iloci wglika. Specjalici szacuj, e do tej pory kraj ten wyprodukowa dziewi tysicy litrw tej bakterii i dwa razy tyle jadu kiebasianego. Jest wic w peni uzbrojony i gotowy do bioataku. E.S.

si to o tyle niestosowne, e lewicowy rzd nie powinien konsultowa adnych spraw z Episkopatem, gdy ten nie jest reprezentacj polityczn, a niezalen struktur. Inn spraw jest obrzydliwa wrcz skonno lewicy do wsppracy z Kocioem w niewiadomym celu. Chyba e dziaanie Millera ma charakter pozorny. Spr dotyczcy umieszczenia odwoania do Boga rozgorza na dobre nie tylko w Polsce. Inwokacj zajmuje si nawet Narodowa Rada Integracji Europejskiej, gdzie zarwno zwolennicy, jak i przeciwnicy, prbuj przekonywa si nawzajem. Poniewa debata na tematy wiatopogldowe zawsze budzia zainteresowanie mediw i spoeczestwa, si rzeczy reszta problemw i zapisw schodzi na dalszy plan, jak gdyby nie byo waniejszych kwestii. Myl, e czeka nas jeszcze niejedna debata dotyczca aborcji, eutanazji, zwizkw partnerskich. Ale nasz rzd i tak zrobi swoje, czyli... watykaskie. Gowa Pastwa, Prezydent Kwaniewski, idc rka w rk z Episkopatem, stwierdzi, e nie wyobraa sobie, by przedstawiciele pastwa polskiego mogli przedstawia w Konwencie Europejskim inne pogldy w tej sprawie ni Koci. DAWID ROPUSZYSKI

Jestemy zmczeni dokoczenie ze str. 12


Wszystko jest moliwe. Zagroe jest wiele i nikt nie moe przewidzie, co nastpi. Jeli jednoczenie zbiegnie si w czasie konflikt z Kore Pnocn, wiatowa wojna jest moliwa. Jedno jest prawie pewne. W wyniku wojny i polityki zagranicznej USA i ich sojusznikw w sprawie Iraku i Palestyny, dojdzie do naruszenia rwnowagi si w tym rejonie wiata. Obawiam si te, e ta polityka doprowadzi do niemal natychmiastowego wzrostu nastrojw fundamentalistycznych na caym wiecie. Polski rzd bezwarunkowo popar wadze USA w sprawie Iraku. Co Pan o tym myli? Uwaam, e Polska powinna przyczy si do koalicji antywojennej. Niestety, konformistyczne zapdy polskiego rzdu wobec Ameryki nie rokuj dobrze dla Polski. Jednak bardzo cieszy mnie poparcie wikszoci polskiego spoeczestwa dla pokoju i solidaryzowanie si ze spoeczestwem Iraku. Spotykam si codziennie z du serdecznoci Polakw i zrozumieniem przez nich sytuacji w moim kraju. Rekompensuje mi to propagandow polityk w mediach na temat celowoci i koniecznoci ataku na niewinny nard. Rozmawia ROMAN KRAWIECKI

14

PRZEMILCZANA HISTORIA

Nr 9 (156) 28 II 6 III 2003 r.


przez niego peni wadzy w wiecie chrzecijaskim. Jeli do tego nie doszo, to tylko z powodu degeneracji moralnej, jaka panowaa w pastwie kocielnym, a take dziki sile i dziaaniom cesarza Ottona I i jego nastpcw, ktrzy na okres okoo stu lat podporzdkowali sobie papiestwo. W tym czasie papiee pochodzili z nominacji cesarskiej lub byli wybierani spord kandydatw wysunitych przez cesarza. Na ten wanie okres przypadaj lata panowania Mieszka I i pierwszych Piastw. Mieli szczcie, bo zdominowane przez cesarzy papiestwo nie wtrcao si do polityki. Pniejsi wadcy nie mieli ju tego komfortu. Po przyjciu chrztu, jak pisze Norman Davis w Boym igrzysku, Mieszko I zdobywa szans stworzenia pewnego dystansu midzy sob a ambicjami cesarza, a zwaszcza powstrzymania misjonarskich zapdw niemieckiego duchowiestwa. Co prawda mg mie pewno, e nie ruszy przeciw niemu wyprawa antypogaska, ale nie mia adnych gwarancji, e jego pastwo nie stanie si celem ataku ze strony chrzecijaskich ksit. Wszak chrzecijanie take wyrzynali si midzy sob. Jeden z nastpcw margrabiego Gerona, Hodon, napad na Mieszka w 972 roku. Skoczyo si to klsk Niemcw pod Cedyni (972 r.) i porozumieniem z cesarzem Ottonem II. Zgani on i pogodzi obu wasali, lecz w celu zagwarantowania sobie posuszestwa ze strony Mieszka wzi jego syna Bolesawa (pniejszego Chrobrego) na swj dwr w charakterze zakadnika. W roku 991, na rok przed sw mierci, Mieszko I ju jako chrzecijaski ksi (wsplnie z wojskami cesarza Ottona III) walczy w wyprawie przeciw pogaskiemu plemieniu zachodniosowiaskich Hawelan. Po tym plemieniu pozostay tylko lady w starych kronikach. Skoro ju porwnalimy chrzest Polski do integracji z Uni Europejsk, to wypada zapyta, dlaczego milczeli wczeni eurosceptycy i pogaski kler? Dlaczego nikt nie oskary ksicia o zaprzedawanie tosamoci etnicznej Polan ani nie ostrzega, e rozpyn si oni w morzu obcych plemion i nacji Europy? Czemu Mieszko zosta wasalem cesarza bez twardych negocjacji i zobowiza si do pacenia mu daniny, stajc si patnikiem netto? Co z dopatami bezporednimi dla kmieci? Dlaczego nikt nie wystpi w obronie religijnych wartoci pogastwa i nie przestrzega, e Polanom grozi demoralizacja pynca od strony pogronego w rozpucie papiestwa? Czemu nikt nie zada od cesarza, aby akt hodowniczy Mieszka poprzedzony by jakim invocatio Dei, w ktrym bdzie mowa o tym, e Polanie przyjmuj wprawdzie chrzest, ale ze wiatowida i z topienia Marzanny nie zrezygnuj? JANUSZ CHRZANOWSKI Repr. archiwum

Mieszko I w Europie
Polska ju raz wesza do Unii Europejskiej. Tysic lat temu z okadem. Co zyskalimy? Istnienie. Co stracilimy? Tosamo.
A co si tyczy kraju Mieszka, to jest on najrozleglejszy z ich (sowiaskich) krajw. Ma dostatek ywnoci wszelkiej misa, miodu i ryb. Pobierane podatki id na utrzymanie wojska. Ksi ma trzy tysice zbrojnych. To fragment najobszerniejszej relacji o pastwie Mieszka I, autorstwa uczonego ydowskiego kupca, Ibrahima ibn Jakuba , przybysza z islamskiej wwczas Hiszpanii. Kronikarz z X w. Widukind z Korbei nazywa Mieszka barbari rex krlem barbarzycw, czyli pogan, i pisze, e w 963 roku ponis on klsk w walce z saskim wielmo i awanturnikiem Wichmanem. Inny kronikarz niemiecki, Thietmar, uwaa, e to nie Wichman, ale zarzdca Marchii Wschodniej, Geron, zada klsk owemu barbarzycy. Niektrzy badacze, na przykad prof. Gerard Labuda, s zdania, e Mieszko dozna niepowodze w walce z zachodniosowiaskimi Wieletami, co nie zmienia faktu, i najwikszym zagroeniem dla pastwa Polan byli chrzecijascy margrabiowie i ksita niemieccy. Posugujc si mieczami niemieckich monowadcw, chrzecijaska Europa para na wschd, by si nawraca sowiaskich pogan. Plemiona yjce nad ab i zachodnim brzegiem Batyku bd ju ulegy, bd przeduay swj ywot, usiujc sprzymierza si z najedcami. A ci nie przebierali w rodkach. Choby Geron, ktry zaprosi trzydziestu serbouyckich wodzw na uczt i otru ich. Zachodniosowiaskie plemiona ulegy pniej cakowitej zagadzie, podobnie jak Prusowie czy Jadwingowie. Do naszych czasw przetrwaa tylko nieliczna spoeczno Serbouyczan na zachodnim brzegu Nysy uyckiej. W wieku X plemiona te byy zreszt zagroone take przez Mieszka, ktry zbrojnie rozszerza swe pastwo. Tak czy inaczej musiao w kocu doj do decydujcych star midzy barbarzyskim ksiciem Polan a rycerzami z rozbitej wprawdzie, lecz potnej Rzeszy Niemieckiej. Zdaniem Jerzego Topolskiego (Historia Polski), wczesne pastwo Mieszka miao 700 tysicy mieszkacw, a Rzesza 3,5 mln. Mieszko by wadc bardzo pragmatycznym. Po pierwszych militarnych niepowodzeniach postanowi si z przeciwnikiem dogada. W 964 roku, tumic wasne ambicje, uzna zwierzchnictwo cesarza Ottona I i zobowiza si do pacenia mu daniny. Przyrzek te, i przyjmie chrzest. Nastpnym krokiem ksicia byo zawarcie sojuszu z czeskim wadc Bolesawem I Srogim i polubienie jego crki Dobrawy , a wreszcie przyjcie chrztu 14 kwietnia 966 roku. Porwnajmy chrzest Mieszka I z wejciem Polski do Unii Europejskiej i rwnoczenie do NATO, bo kraj Polan sprzymierzy si z cesarstwem take pod wzgldem militarnym. Jeli obecna Unia stanowi zwizek pastw korzystajcych, przynajmniej formalnie, z rwnych praw, to Europa wieku X zakadaa wasaln podlego wszystkich pastw wobec cesarza, a take wobec papiea. W dodatMieszko I malowa Jan Matejko ku Mieszko nie mia krchw uwolniy dopiero wojska celewskiej korony; by tylko ksiciem, sarskie. Jednak wkrtce, kiedy mowic na feudalnej drabinie zajmonarcha zmar, Krescencsjusze obawa miejsce obok wielu ksit rzelili i udusili nastpnego papiea, szy niemieckiej, a poniej krlw Benedykta VI (973974), a na troeuropejskich. Dla Mieszka chrzest nie Piotrowym posadzili swego stanowi ostatni szans na przestronnika, diakona Franko, ktretrwanie. Jako poganin, mia ju mu nadano imi Bonifacego VII. chrzecijaski miecz na gardle, lecz Wtedy interweniowa zbrojnie cezdecydowa si na chrzest i jak sarz Otton II i zmusi Bonifacepisze w swej Kronice Gall go VII do ucieczki. Niefortunny Anonim polskie plemi uratowapapie zosta uznany za antypapiene zostao od mierci w pogastwie. a, zdy jednak zbiec do BizanZachodnia Europa bya wwcjum, zabrawszy ze sob skarbiec. czas zjednoczona w ramach CesarPoczeka tam na mier Benedykstwa Rzymskiego Narodu Niemiecta VII i Ottona II, a nastpnie kiego, ktrego zwierzchnikiem repowrci do Rzymu i znw zasiad ligijnym by rzymski papie, a pona Piotrowym tronie, obalajc nolitycznym niemiecki cesarz. Jedwego papiea, Jana XIV nak ukad ten daleki by od sta(983984), ktry zmar z godu bilnoci. Za czasw Mieszka I dziaw wizieniu. Wkrtce, uzurpator y si w Rzymie rzeczy szokujce Bonifacy VII zosta zamordowany, i gorszce, ktrych echa dochodzia jego zwoki zbezczeszczono. Nay zapewne do kraju Polan. stpny papie, Jan XV (985996) C si zatem dziao? W latach zosta przez swoich przeciwnikw 955964 papieem by Jan XII, wyrzucony z Rzymu. Kolejny naktry zasyn z tego, e zamieni stpca w. Piotra, Grzegorz V swj paac w miejsce erotycznych (996999) zosta mianowany paschadzek, za co na synodzie z 963 pieem przez cesarza Ottona III. roku zosta wyklty na danie cesarza Ottona I. W latach 965972 na papieskim tronie zasiada pochodzcy z monego rodu Krescencsjuszw Jan XIII, ktry opowiada si za polityk Ottona I. Jego brat jednake podobnie jak wikszo czonkw rodu Krescencjuszw by wrogiem cesarza. Wywoa on w Rzymie powstanie i uwizi Jana XIII, ktrego z loRd Krescencsjuszw nadal jednak brudzi przeciw monarsze i sprzyjajcym mu papieom. Grzegorza V obalono i mianowano wasnego ojca witego Jana XVI . Wkrtce wojska cesarskie pooyy kres jego pontyfikatowi. Obcito mu nos i uszy oraz olepiono, a do Wiecznego Miasta powrci Grzegorz V. Czy to nie pasjonujcy frag-

ment historii papiestwa?! Szkoda tylko, e przemilczaj go katecheci na lekcjach religii. Przeom X i XI wieku to okres, w ktrym cesarze skutecznie przeciwdziaali deniom papiestwa do podporzdkowania sobie take wadzy wieckiej w Europie. Temu ostatniemu suy mia rozpowszechniany od poowy VIII wieku dokument zwany darowizn cesarza Konstantyna, sporzdzony rzekomo w IV wieku. W akcie tym cesarz rzymski Konstantyn Wielki uznaje najwysz wadz papiea i obdarza go wszystkimi prowincjami, krainami, wioskami, miastami rejonu zachodniego, a take insygniami wieckiej wadzy cesarskiej: koron, berem, pieczci i sztandarem. Bowiem: nie jest rzecz suszn, aby cesarz ziemski tam mia wadz, gdzie Wadca Niebieski utworzy zwierzchni wadz kapask. Dokument ten jak pisze Stefan Krakowski w pracy Koci a pastwo polskie by falsyfikatem sporzdzonym niewtpliwie na zlecenie papiea i mia uzasadni przejcie

Nr 9 (156) 28 II 6 III 2003 r.

PRZEMILCZANA HISTORIA
Tak wygldaa kuria rzymska za czasw Leona X. W tych warunkach nie mogo by mowy o krystalizowaniu si istotnie chrzecijaskich nastrojw i przekona. Raczej w stosunku do owych przekona zaczynaa narasta opozycja (...), warstwy wysze obray sobie orientacj antyreligijn (...). W rzymskim wiecie towarzyskim naleao do dobrego tonu zaprzecza podstawowym zasadom chrzecijastwa. Wedle sw ojca Bandino, kto, kto nie wyraa bdnych mniema na temat chrystianizmu, nie mg uchodzi tam za czowieka owieconego. Na samym dworze o zasadach Kocioa katolickiego, o fragmentach Pisma witego mwiono jedynie w sposb artobliwy; spore pole do popisu. Tak wic, po pierwsze, ogosi bull (1514 r.) stanowic odnowienie odpustu powszechnego dla caego chrzecijastwa z przeznaczeniem na budow bazyliki w. Piotra, co zostao zrealizowane w praktyce w roku 1517 w Niemczech. Ot odstpi tam papie jeneralny najem odpustw czowiekowi bdcemu jakby jego odbiciem kardynaowi Albertowi Hohenzollernowi, modszemu bratu ksicia Joachima, elektora Brandenburgii, szczliwemu posiadaczowi trzech biskupstw, ktre naby nieco wczeniej. Obaj dogadali si w sprawie podziau zyskw za niemieckie grzechy. W caym

15

arier duchown rozpocz bardzo wczenie, bowiem ju w wieku 17 lat zosta kardynaem Florencji. Urzdem nie cieszy si dugo, gdy dwa lata pniej jego rodzina na skutek rozruchw ludowych zostaa zmuszona do opuszczenia Florencji. Medyceusze stracili wadz nad miastem a do 1512 roku, ale bya to ju ostatnia uciliwo, jak miao zgotowa mu ycie. Odtd losy wiody Leona od jednych rozkoszy do drugich, od sukcesu do sukcesu. I nawet przeciwnoci w ostatecznym rachunku musiay suy jego triumfom. ycie Leona upywao w swego rodzaju duchowym

zwiastunem tej saboci: tysic artystw ozdobio drog jego pochodu ukami, otarzami, posgami i girlandami. On przeby j na biaym koniu, ubrany w jedwabne szaty i gronostaje. Wjazdowi towarzyszyo 112 szambelanw, a czterech sucych nioso jego korony i mitry. Nie dba Leon za bardzo o papiesk etykiet. Jesieni udawa si na owy z sokoem, namitnie polowa na jelenie i owi ryby.

boych urzdnikw. Owe synekury byy wic jakby rentami albo wspczesnymi funduszami inwestycyjnymi. cznie powikszy liczb urzdw o ponad 1200 (do 2150). Innymi rdami dochodw byy wpywy z papieskich kopal (m.in. aunu), z handlu sol, z komory celnej w Rzymie i innych jeszcze dbr majtkowych. Bogaci si wreszcie na tym samym co i jego poprzednicy na krwawych podbojach...

Stan chrzecijastwa katolickiego


Wiara Leona X bya nad wyraz wta, mwic cilej: by ate-

Leon znaczy lew


Wojenne dowiadczenie zdoby Giovanni, zanim jeszcze wstpi na stoek w. Piotra. Papie Juliusz II powierzy mu dowdztwo nad sw armi w Romanii. Wprawdzie nie by tak wojowniczy jak jego poprzednik, lecz i on prowadzi szereg kampanii wojennych. Gosi rwnie ide krucjaty. Ale jake osobliwie! Nie szermowa ju hasami wyzwolenia Grobu Chrystusa, lecz mwi o... odbiciu cennych manuskryptw Grekw i Rzymian. Na samym pocztku pontyfikatu sprzymierzone z nim wojska poniosy pod Marignano klsk w bitwie z wojskami francuskimi pod dowdztwem Franciszka I. Mimo to papie potrafi zrcznymi zabiegami ocali swj stan posiadania. W 1516 roku zawar z krlem konkordat, w ktrym podzielili si uprawnieniami w Kociele francuskim. Powaniejszym zagroeniem mogo by wyrane umocnienie si Austrii. Papie wzity w dwa ognie midzy potgami francusk i austriack, roszczcymi sobie pretensje do ziem woskich, postpowa bardzo zrcznie jak lis ukada si z obiema stronami. Przewayo jednak ostatecznie poparcie dla Austrii i dla cesarza Karola V. I to z nim si papie uoy. Drogie mu byy nie tylko utracone na rzecz Francji ziemie Parmy i Piacenzy, ale chodzio o co jeszcze waniejszego zduszenie wrzawy reformacyjnej. W tym celu zawar Leon porozumienie z cesarzem i Lutra skazano na banicj. Ukry go wwczas elektor saski Fryderyk Mdry na zamku w Wartburgu. Tymczasem wojska papieskie i cesarskie odnosiy sukcesy. Kardyna Giulio Medici stan na czele armii i podbi Mediolan. Odzyskana zostaa Parma i Piacenza, a Francuzi znaleli si w odwrocie. Luter siedzia cicho w Wartburgu. Wszystko ukadao si po myli Leona. W listopadzie 1521 r. doniesiono mu o zwycistwach czcigodnego Giulio w Mediolanie, wic uda si do Rzymu, aby uczci ten triumf. Nie doczeka nawet koca uroczystoci pad raony atakiem miertelnej choroby. Umierajc, mwi do sucych: Mdlcie si za mnie, a jeszcze wszystkich was uszczliwi. Umar modo, w wieku 46 lat, 1 grudnia 1521 roku, bo hulaszczy tryb ycia nie pozosta bez wpywu na jego fizyczn kondycj. Rzymski lud nie mg sobie darowa, e papie nie przyj sakramentw oraz e pozostawi wielkie dugi. Mwiono podczas jego pogrzebu: Zakrade si tu jak lis, rzdzie jak lew, sczeze jak pies. TOMASZ WOLTAREWICZ Repr. archiwum

Leon X ateista papieem


Leon X, waciwie Jan Medyceusz (Giovanni de Medici, 14751521) z Florencji, syn Wawrzyca Wspaniaego, wywodzi si ze znakomitego woskiego rodu Medyceuszy. Wszystko wskazuje na to, e papie ten nieomylny przywdca religijny by ateist!
upojeniu, przy czym wszystkie jego pragnienia nieustannie si realizoway (Ranke. Dzieje papiestwa). Po odzyskaniu wadzy przez Medyceuszy Giovanni ponownie otrzyma kocielny urzd (w 1513 r.), a w wieku 37 lat zosta papieem. Nadawa si do tego wymienicie, nie tylko ze wzgldu na osobiste atuty, ale i na dowiadczenie, ktre zdoby jako bliski wsppracownik poprzedniego papiea, Juliusza II, ktry wprowadzi go w arkana m.in. wojenne i da doskonay przykad protekcji sprawowanej nad artystami. ist. Wychwalajc go, pisze o nim dAubigne: Co si atoli uczucia religijnego dotyczy, to tego u Leona nie byo zgoa ani ladu. Inny historyk, Pietro Sarpi, prowincja zakonu serwitw, pisa w Historia del Concillo Tridentino (1619): By to czowiek tak przyjemny, i mona by go nazwa doskonaym, gdyby tylko cho troch by mia wyrozumienia dla spraw religii, i cho troch by skonnym do pobonoci, o ktr si nigdy prawie nie troszczy. Wprawdzie byo wielu innych mao wiernych papiey, a niektrzy sprawiali wraenie wiadomych lub niewiadomych ateistw, ale Leon X by wyjtkowy. Inni, poza kilkoma wyjtkami, zachowywali pozory pobonoci, on niemal si ich wyzby. Oczywicie, dla ludu wikariuszem Chrystusa musia pozosta, gdy tego si domaga interes ekonomiczny, jednake wobec arystokratycznego towarzystwa by ju tylko sob. Do dzi synie z powiedzenia: Ile korzyci przyniosa nam i naszym ludziom bajeczka o Chrystusie, wiadomo. W tym specyficznym klimacie kocielnym mao kto wierzy jeszcze w chrzecijastwo i ewangelie. Jeden z ksiy mwi, i Nowy Testament to ksiga pena gadzin i ciernia. Kardyna Bembo, kiedy musia mwi o chrzecijaskich prawdach, nadawa im now jako, np. zamiast uy sformuowania Duch wity pisa o powiewie niebieskiego zefiru; zamiast odpu nam nasze grzechy Panie przejednajmy dusze umarych i najwysze bogi; zamiast o Chrystusie Synu Boym pisa o... Minerwie, ktra wysza z gowy Jowisza. Kiedy pewnego razu zasta swego znajomego, Sodaleta, tumaczcego tekst Listu w. Pawa do Rzymian, rzek mu: Zaniechaj tych dziecinnych rzeczy, takie banie nie przystoj statecznemu czowiekowi.

Osobowo i upodobania
Wybitny dziewitnastowieczny historyk Leopold von Ranke pisa, i Leon mia umys dostatecznie niezaleny i chonny, co wzbudzio w nim wielkie zainteresowanie staroytn sztuk. Zajady wrg papiestwa, protestancki teolog genewski pisze o nim: Biego w sprawach zewntrznych, otwarto duszy, dobro i uprzejmo serca odznaczay jego charakter. W obejciu by on nadzwyczaj uprzejmym; szczodrobliwo jego nie znaa granic. Obcowanie Leona byo przynajmniej lepsze od obcowania jego dworu, lubo, jako sam kardyna Pallavicini przyznaje, nie pozostawao bez nagany. Z charakteru bdc czowiekiem przyjemnym posiada Leon wiele przymiotw, ktre s ozdob wielkich ksit. Po objciu wadzy w Rzymie zaapelowa do towarzyszy bardzo osobliwie: Niech nasz pontyfikat bdzie radosny! i takim by w istocie. Papie mia wielkie upodobanie nie tylko do teatru (Nie znalazoby si ani jednego utworu, ktrego Leon nie byby pierwszym widzem), ale nade wszystko do muzyki. Rwnie wielk, jeli nawet nie wiksz, jego miostk by przepych. Ju jego wstpienie na tron byo

Raphael Papie Leon X z dwoma kardynaami

tajemnice wiary znalazy si w pogardzie (Ranke).

Finanse papieskiego dworu


Zmysu ekonomicznego posiada Leon tyle co i pobonoci by fatalnym gospodarzem i jako najbardziej rozrzutny pontifeks wszech czasw pozostawi Pastwo Kocielne w dugach. Std mwiono o nim, i roztrwoni trzy papiestwa: zastane po poprzedniku, swoje oraz swojego nastpcy, ktremu pozostawi 800 tys. dukatw zobowiza. Potrzeby byy przepastne: wojny, uczty, nepoci, protekcja nauki i sztuki, gry, zabawy i inne zachcianki czowieka chccego czerpa z ycia penymi garciami. Nie szczdzi nigdy pienidzy na urzdzanie wspaniaych uroczystoci, zabaw, teatrw, tudzie co do wyznaczania podarunkw i nagrd. aden dwr w wiecie nie mg, co do przepychu i zabaw, przyrwnywa si do dworu papiea (dAubigne). Kiedy jego siostra wychodzia za ksicia Cibo syna papiea Innocentego VIII musia jej sprawi wspania wypraw. Wobec tego Leon zmuszony by czyni wiele stara o jak najszybsze pomnoenie swych dochodw, a sprawowana godno dawaa mu

przedsiwziciu mieli rwnie swj udzia sawni bankierzy Fuggerowie, ktrzy udzielili Albrechtowi duego kredytu na spacenie dyspensy papieskiej, pod zastaw jego czci zyskw przypadajcych z odpustw. Opisujc ten niele zaplanowany interes, pisze z oburzeniem historyk Thle: Jeli jednak odpusty s uyczeniem zasug nabytych przez krew Chrystusa, to podobne traktowanie odpustu jako zabezpieczenia poyczki udzielonej przez wielki dom bankowy wydaje si co najmniej czym skandalicznym. Stao si to bezporednim powodem wystpienia Lutra. Drugim sposobem na dobry dochd bya symonia, czyli sprzedawanie urzdw kocielnych. W obliczu potrzeb namnoy tych urzdw ponad miar, ale zysk by pokany w czasie swego pontyfikatu zarobi na tym okoo trzech milionw dukatw. Sprzedawa kademu, kto chcia kupi, na przykad dla omioletniego chopca zakupiono u niego arcybiskupstwo lizboskie, a diecezja mediolaska dostaa si jedenastolatkowi. Spory dochd osign na sprzeday kardynalskich kapeluszy; w cenie byy te biskupie pallia. Powoa cae mnstwo koniuszych, kawalerw w. Piotra i innych

16

WIARA I NAUKA
niewierzcych i ciarem dla wierzcych, dlatego Jezus woli zimnych ni letnich. To, czego Bg nie lubi najbardziej, to obuda i pycha. Chrzecijanin czasw koca przedstawia obraz godny poaowania. Uwaa si za bogatego dobrego ucznia Jezusa, a tak naprawd jest biedny, lepy i goy. Myli, e si wzbogaci, ale odmierza ycie kryteriami wiatowymi i twierdzi: niczego mi nie trzeba. Chrzecijanie s dumni ze wspaniaych instytucji, piknych budynkw kocielnych, orodkw nauczania, lecz brak im najwaniejszej rzeczy: codziennego ycia zgodnego z wol bo. Charakteryzuje ich samozadowolenie i nie znaj, a raczej nie chc zna swego prawdziwego stanu. Rada. A jednak Zbawiciel nie odrzuca swego ludu. Mwi do niego: Kup u mnie zota w ogniu dowiadczonego, szaty biae, aby nie wystpia na jaw haniebna nago twoja i maci, by ni namaci oczy twoje, aby przejrza (w. 18). Lekarstwo Chrystusa na duchowe ubstwo Laodycei to: zoto, czyli wiara, ktra jest czynna w mioci (Ga 5. 6), a wic powiadczana

Nr 9 (156) 28 II 6 III 2003 r.

Laodycea (Ap 3. 1422) znaczy lud sdu. To ostatni z siedmiu listw i zarazem ostatni okres historii Kocioa, ktry zacz si w 1844 roku, a ktrego koca nie mona okreli.
Laodycea bya miastem tolerancyjnym, penym ducha kompromisu. Syna z hodowli owiec o mikkiej wenie czarnego koloru z fioletowym odcieniem, a miasto obfitowao w banki, punkty handlowe i potne manufaktury przerabiajce wen. Laodycea bya te przodujcym uzdrowiskiem w szkole medycznej produkowano powszechnie uywane przez Grekw lekarstwo na oczy o nazwie tephra Phrygia. Z racji swego bogactwa mieszkacy byli dumni i aroganccy. W licie do laodycejczykw Chrystus mwi o Sobie Amen oraz wiadek wierny i prawdziwy. Sowo amen, ktre zamyka modli-

Krytyka Biblii a exodus


Kolejnym argumentem krytykw biblijnych na niewiarygodno Pisma witego by opis exodusu. Odrzucili oni biblijne datowanie wyjcia Izraelitw z Egiptu (XV w. p.n.e.), przesuwajc wydarzenie na czasy pniejsze. Czy rda egipskie potwierdzaj stanowisko Biblii, czy przecz mu?
Cho nawet wrd egiptologw nie ma zgody co do dat panowania wielu faraonw, to jednak mona znale ciekawe analogie z Ksig Wyjcia. Nastawienie Egipcjan do zamieszkujcych ziemi Goszen potomkw Abrahama zmienio si niekorzystnie wraz z upadkiem semickiej dynastii Hyksosw w 1552 r. p.n.e., gdy nastaa dynastia XVIII i jej pierwszy wadca Jahmes (do 1526 r. p.n.e.), ktry nie uznawa Jzefa (Dz 7. 18), a wic zignorowa szczeglny status, jakim cieszyli si Hebrajczycy za panowania Hyksosw w Egipcie (Wj 1. 8) i zmusi ich do niewolniczej pracy. Z uwagi na szybki przy(okoo 1450 r. p.n.e.), otrzymujemy 1530 rok, ktry naley przyj jako dat narodzin Mojesza. przej rzdy dziki wsparciu kasty kapaskiej, prbowaby si go pozby. Kapani mogli widzie w Mojeszu zagroenie, gdyby zosta faraonem, gdy faraon by kluczow postaci w politeistycznej religii egipskiej, a Mojesz wyznawa monoteistyczn religi Hebrajczykw (Hbr 11. 2427). Ze sprawozdania biblijnego moe wynika, e faraon panujcy podczas exodusu zgin w Morzu Czerwonym (Wj 14. 17, 2830; 15. 19). rda egipskie o tym nie wspominaj, co nie moe dziwi. Faraon by czczony jako bg, tote nie mg tak po prostu uton. Kroniki nie podayby takiego faktu, a kapani staraliby si to zatai. Gdyby nie znaleli ciaa faraona, woyliby w mumi i pochowali kogo innego w jego miejsce. W tym wietle znamienny jest fakt, e czowiek pochowany jako Totmes III, ktrego mumi mona oglda w Muzeum Kairskim, liczy w momencie mierci 4045 lat, podczas gdy

Mojesz i Totmes III


Crk Totmesa I bya Hatszepsut. To ona moga by ksiniczk, ktra wycigna z wody koszyk z maym Mojeszem (Wj 2. 510). Jako

PRZESANIE DO CHRZECIJAN (8)

Do zboru w Laodycei
tw lub uroczyste wyznanie, znaczy: niech si tak stanie, a tumaczone jest take jako: zaprawd. To deklaracja ze strony Chrystusa, e jest On prawd i Jego poselstwo do Kocioa powinno by akceptowane bez adnych wtpliwoci. Prawdziwy wiadek to ten, ktry widzia to, o czym mwi, wierny bo dotrzymuje obietnic. Chrystus nazywa si tu rwnie Pocztkiem stworzenia Boego. Greckie sowo arche rdo, zaczyn odnosi si do kogo lub czego, co zapocztkowuje, inicjuje stworzenie lub dziaanie, jest pierwsz przyczyn. Chrystus jest tu wic przedstawiony jako Stworzyciel (podobnie jak w innych miejscach Biblii J 1. 3; Hbr 1. 2; Kol 1. 1516). Nagana. Nie byo nic, za co mona by pochwali wierzcych Laodycei. Znam uczynki twoje, e ani zimny, ani gorcy! A tak, e letni, a nie gorcy ani zimny, wypluj ci z ust moich (w. 15). Ten okrutny w wymowie obraz nawizuje do warunkw staroytnego miasta. 10 km od Laodycei leao miasto Hierapolis synce ze swych gorcych rde. Gdy woda dopywaa do Laodycei bya ju tylko letnia. Letnia woda mineralna jest niesmaczna i mda. Stanowi to aluzj do niezdecydowanej postawy duchowej chrzecijan. Letnie chrzecijastwo jest religi formalistyczn. Taki czowiek jest jednak czsto zadowolony i dumny ze swego obrzdowego zaangaowania. Jest prawie niemoliwe przekonanie go, jak daleko jest od celu. Letnie natryski Laodycei s tragicznym symbolem nominalnych chrzecijan yjcych tu przed przyjciem Chrystusa. Tacy ludzie s zgorszeniem dla przez uczynki (1 Tm 6. 18); biae szaty skontrastowane z ubiorem z czarnej weny, jaki nosili laodycejczycy, czyli sprawiedliwo Chrystusa w miejsce dumy z wasnych dokona, oraz ma, czyli niebiaski lek, ktry pozwoli dostrzec sw duchow lepot. Obietnica. Wszystkich, ktrych kocham, karc i smagam (w. 19) dowiadczenia yciowe mog by dla nas bogosawiestwem. To one skoni do szukania pomocy u Boga, one mog pobudzi do refleksji. Czowiek bez refleksji nie odnajdzie drogi do nieba. Chrystus napomina tych, ktrych kocha, ale odrzucenie napomnienia powoduje odczenie od Niego. Nie wystarczy przyj Jego przebaczenia, naley take przyj Jego warunki. Dla Jezusa nie ma znaczenia, kim jestemy i jaki jest nasz stan. Oto stoj u drzwi i koacz. Jeli kto usyszy gos mj i otworzy drzwi, wstpi do niego i bd z nim wieczerza, a on ze mn (w. 20). Zbawienie jest zawsze spraw osobist i dobrowoln. Wsplny posiek w bliskowschodniej kulturze to co wicej ni kolacja: dzielenie jedzenia byo przejawem przyjani. To obietnica przedstawiajca wspln wi, jaka moe i powinna zaistnie midzy uczniem a Jego Panem. W listach do siedmiu zborw uderza zasig obietnic Chrystusa wobec zwycizcy. Grzech zabra Adamowi a poprzez niego nam wszystkim dom, ycie w raju i towarzystwo Boga. aska Boa objawiona w Jezusie pozwala nam to wszystko odzyska. Warto wic uwanie sucha, co Duch mwi do zborw. Koniec PAULINA STAROCIK

rost naturalny Semitw jeden z kolejnych faraonw tej dynastii nakaza zabija wszystkie noworodki hebrajskie pci mskiej (Dz 7. 19). Ten dekret mierci ukaza si niedugo przed narodzinami Mojesza (Wj. 1. 22). Mojesz mia 80 lat, gdy negocjowa z faraonem spraw wyjcia Izraelitw z Egiptu. Dodajc je do tradycyjnej daty wyjcia z Egiptu

jej adoptowany syn, Mojesz osignby wysokie wyksztacenie i pozycj w Egipcie, o jakich wspomina Jzef Flawiusz. Wzrasta wic za panowania Totmesa I i Totmesa II (15171504 r. p.n.e.), kapana, ktry by mem Hatszepsut (15041482). Mojesz, jako przybrany syn Hatszepsut, miaby prawo do tronu, dlatego Totmes III, ktry

Totmes powinien mie okoo 70 lat. By moe faraon uton w Morzu Czerwonym w pogoni za Hebrajczykami, dlatego jego ciaa nie odnaleziono. Ze rde egipskich mona obliczy, e mier Totmesa III nastpia 19 marca 1450 r. p.n.e. Zgadza si to, co do miesica, z biblijnym datowaniem wyjcia Izraelitw z Egiptu, ktre nastpio w wito Paschy, obchodzonej przez

mediach raz po raz syszymy, e wiat cay dotknity jest strasznym kryzysem wartoci. Ludzie stali si niemoralni, kieruj si egoistycznymi przesankami. Jak to dobrze, e jest Koci i papie, ktry zepsutemu wiatu przypomina, co jest dobre, a co ze... Przykro to stwierdzi, ale podobne banialuki sycha nie tylko w polskich przekanikach kocielnych i publicznych (czyli te kocielnych). W ten ton wpadaj take publicyci wieccy, czsto nawet niereligijni, biadajc nad rzekomym kryzysem moralnym. Fakty s takie, e nie istnieje aden kryzys wartoci jako takich. Co najwyej mona mwi o tym, e stare priorytety ustpuj miejsca nowym. Te wartoci, ktre kiedy uwaano za najwaniejsze rodzina,

ojczyzna, tradycja nie odchodz do lamusa, lecz s reinterpretowane i dystansowane przez szeroko pojte dobro jednostki. To wanie dziki temu, e spoeczestwa kultury zachodniej (to tam podobno szaleje w kryzys wartoci) odkrywaj coraz bardziej war-

kamliwie mwi, mier na yczenie nie jest wyrazem pogardy dla ycia, lecz przeciwnie jest wyrazem szacunku dla ycia i dla autonomicznego istnienia jednostki. Wanie z respektu dla jej woli pynie zgoda otoczenia na decyzj o odejciu.

Nie ma kryzysu
to kadego ycia ludzkiego, wzrastaj nastroje pacyfistyczne i Zachd od dugiego ju czasu cieszy si pokojem. Bo ludzie zdaj sobie spraw, e maj jedno ycie, ktrego nikt im nie przywrci. Powicanie go dla dobra ojczyzny jest, owszem, dobre, ale tylko dla tych, ktrzy ewentualn wojn przeyj... Podobnie jest z problemem eutanazji. Wbrew temu, co si Rozwj nowoczesnego spoeczestwa doprowadzi do spadku znaczenia wizw rodzinnych, nad czym biadol rozmaite autorytety. Silna i solidarna rodzina bya niegdy zabezpieczeniem na czas staroci i kryzysu. Dobra opieka spoeczna i powszechne emerytury spowodoway wic osabienie relacji wynikajcych z pokrewiestwa, a w zamian przyniosy

Nr 9 (156) 28 II 6 III 2003 r.


ydw na przeomie marca i kwietnia (Wj 12. 13, 23). Totmes III, aby zapewni cigo swej dynastii, pod koniec panowania koronowa swego syna Amenhotepa II (14531426 r. p.n.e.). W roku swej mierci Totmes wysa go z wojskiem do Kanaanu, a wic podczas plag i exodusu Amenhotepa nie byo w Egipcie. Hebrajczycy zamiast wygodn tras nadmorsk uchodzili do Kanaanu drog okrn, przez pustyni synajsk; prawdopodobnie dlatego, eby nie natkn si na powracajc stamtd armi Amenhotepa II. Pozostaje jeszcze zagadka mierci pierworodnego. Kim by syn faraona zabity podczas dziesitej plagi? Nie mg to by pierworodny syn Totmesa III, gdy jego pierworodny zmar wczeniej. Zdanie, e by to syn faraona, ktry mia zasi na jego tronie (Wj 12. 29), nie odnosio si do Amenhotepa II, gdy on panowa ju z ojcem jako faraon, a poza tym by wtedy w Kanaanie. Tym pierworodnym synem faraona musia wic by syn Amenhotepa II. Po mierci Amenhotepa II (14531426 r. p.n.e.) rzdy obj jego syn Totmes IV (14271417 r. p.n.e.), ktry pozostawi ciekaw inskrypcj midzy apami Sfinksa w Gizie. Ot napisa, e nie by pierworodnym, dlatego nie spodziewa si tronu. Napis ten przywiadcza biblijnej relacji o mierci pierworodnego syna Amenhotepa II. Termin syn faraona odnosi si do niego zarwno dlatego, e by synem wsprzdzcego faraona Amenhotepa II, jak i dlatego, e by wnukiem rzdzcego Totmesa III. W staroytnoci nie uywano bowiem na Bliskim Wschodzie sowa wnuk, lecz syn. Wnuka Totmesa III nazywano jego synem. Kiedy Amenhotep II powrci do Egiptu, zasta ojca martwym, a pastwo bez niewolniczej siy roboczej. rda egipskie podaj, e wybra si do Kanaanu i przyprowadzi stamtd siedmiu semickich wadcw, ktrym osobicie ci gowy w Egipcie. Dlaczego w Egipcie, a nie od razu w Kanaanie, eby przy okazji zastraszy do posuszestwa tamtejszych wadcw? Czemu kaza zawiesi ich gowy na barce, ktr posa Nilem w d Egiptu? Wydaje si, e celem tych dziaa bya nie tylko pomsta za doznane ze strony hebrajskich Semitw upokorzenie, ale take rehabilitacja dynastii w oczach Egipcjan. Nastpnie przywid z Kanaanu 3600 ludzi Habiru, a pniej jeszcze 90 000 semickich jecw, eby uzupeni si robocz po wyjciu Hebrajczykw. Hebrajczycy, wwczas mamy dowd, e podbj Kanaanu rozpocz si okoo 1410 roku p.n.e. Zgodnie z Bibli, Hebrajczycy podbili cz Kanaanu i zatrzymali si w Sychem. Tre listw z Amarna to potwierdza. Czytamy w nich, e Labayu, wadca Sychem, przekaza w rce Habiru swe miasto i jego okolice. Krl Jerozolimy skary si faraonowi na Labayu, e odda sw ziemi Habiru. Miliku, krl Gezer, nazwa Labayu zdrajc, oskarajc go przed faraonem o przyczenie Sychem do terenw podbitych przez Habiru. Korespondencja z Amarna wskazuje na przymierze midzy Sychem i Hebrajczykami, co dokadnie wyjania, dlaczego Hebrajczycy spdzili po wejciu do Kanaanu tak wiele czasu wanie w okolicach Sychem. W Picioksigu Mojeszowym czytamy o zebraniu Izraelitw w pobliu Sychem, aby odnowi przymierze z Bogiem (Pwt 27). Fakt, e rozbili si tam ze swymi kobietami i dziemi, cho Kanaan po-

NAUKA I WIARA
Rozmowa z prof. Mari Szyszkowsk, filozofem, senatorem RP
Humanizm jest z definicji nakierowany na czowieka i jego potrzeby. Dlaczego powinnimy troszczy si o natur? Jestemy czci wiata przyrody, cho rzadko o tym pamitamy, bez umiaru niszczc ten wiat. To smutne, e w czasach wspczesnych czowiek doczeka si nowej definicji: zwierz miecce. Rzeczywicie, jestemy jedynymi istotami, ktre niszcz wiat przyrody. Wynalazki techniczne tworz mur midzy nami a natur. To jest niepokojce, bo bariera ta le wpywa na zdrowie psychiczne i fizyczne. Do takich wynalazkw naley na przykad klimatyzacja. S na szczcie podejmowane prby przeamania tych murw Jerzy Grotowski w swoim teatrze Laboratorium organizowa spotkania parateatralne, w trakcie ktrych uczestnicy na nowo mieli si zetkn bezporednio z przyrod: obejmowano drzewa, wchano traw, wkadano donie do pyncego strumienia. Cywilizacja odepchna nas od tych pierwotnych dozna,

17

Fot. Krzysztof Krakowiak

Tajemniczy Habiru
Amenhotep III (14171380 r. p.n.e.), syn faraona Totmesa IV, otrzyma tron dziki niespodziewanej mierci starszego brata (14261416 r. p.n.e.). Totmes IV panowa tylko 10 lat, za Amenhotep III blisko 40. Podbj Kanaanu nastpi 40 lat po wyjciu Izraelitw z Egiptu (1450 r. p.n.e.), a wic za rzdw Amenhotepa III. Na jego czasy za przypada gros listw z egipskiego Tell el Amarna, ktre zawieraj rozpaczliwe woanie wadcw kananejskich o pomoc Egiptu w odparciu Habiru! Termin Habiru wystpowa ju w tekstach sumeryjskich i odnosi si do kadego, kto pochodzi od Hebera (Rdz 10. 21). W czasach starotestamentowych zawono go do potomkw Abrahama, ktry wywodzi si wanie od Hebera. W tekstach z Mari czytamy, e miasto Nachor byo zamieszkane przez wielu Habiru. Z Biblii wiemy za, e w Nachor mieszkaa rodzina Abrahama (Rdz 24. 10). Potomkowie Abrahama tworzyli zapewne niewielk grup wrd licznych potomkw Hebera, zwanych na Bliskim Wschodzie Habiru, skd moe pochodzi sowo Hebrajczycy. Jeli Habiru z listw znalezionych w egipskim Amarna to

oddzieliy najpierw Boga, a potem i czowieka od wiata przyrody. Bardziej proekologiczne wydaj si by religie etniczne, tak zwane pogaskie, ktre podkrelaj czno czowieka np. z cyklami natury. To prawda, podobnie jest z religiami Dalekiego Wschodu. Niektre z nich gosz panteizm, ktry jest stanowiskiem na wskro proekologicznym. Bo jeeli boska sia przenika przyrod nieoywion, roliny i zwierzta na rwni z czowiekiem, to wszystkiemu naley si szacunek i troska. Moemy mwi, e jestemy inni ni pozostae istoty ywe. Ta inno nie oznacza jednak doskonaoci czy wyszoci. Jest Pani wegetariank, dlaczego?

OKIEM HUMANISTY (14)

Ekologia
zostawa niepodbity i wrogo do nich nastawiony, wiadczy, e czuli si tam bezpiecznie. W Sychem pogrzebali ciao Jzefa wywiezionego z Egiptu, co dowodzi pokojowego przymierza z miejscow ludnoci. Wniosek ten potwierdza fakt, e Biblia nie wymienia Sychem wrd pobitych miast, za miasta, ktrymi wada Labayu, nie doznay uszczerbku w XIV wieku p.n.e. ALFRED J. PALLA Dr A.J. Palla jest historykiem i biblist, autorem ksiek Sekrety Biblii i Skarby wityni. ktre mog si dla nas okaza bardzo wane. One przywracaj pierwotn harmoni. Mwi si tak wiele o stresach i napiciach, na jakie jest naraony czowiek wspczesny. Lekarstwem na to nie jest poknicie jakiej pastylki, ale gaskanie kota czy psa, suchanie szumu wiatru, bezporedni kontakt z ziemi. Niestety, cywilizacja oddzielia nas od ywiow natury: powietrza, ziemi, ognia i wody, a przecie kontakt z nimi ma bardzo pozytywny wpyw na nasze samopoczucie. Jak rozumiem, nie podziela Pani chrzecijaskiej wizji wiata, wedug ktrej czowiek jest panem stworzenia. To bardzo niebezpieczny pogld. Taki stosunek do wiata przyrody prowadzi do jego niszczenia. Nieusprawiedliwiony jest take pogld, e jestemy lepsi ni zwierzta. My jestemy inni, ale pod wieloma wzgldami jestemy nawet gorsi od zwierzt. Od psa, na przykad, moemy uczy si wiernoci i lojalnoci. Podobnie jest z intuicj, ktra w wiecie zwierzt jest lepiej rozwinita ni wrd ludzi. Ujmowanie czowieka jako pana przyrody usprawiedliwia wadliwy, peen wyszoci stosunek do innych istot ywych. A przecie do rolin i zwierzt naley si odnosi yczliwie, a nawet z mioci. Judaizm, a potem chrzecijastwo Jest to podyktowane szacunkiem dla innych istot ywych. Jest to take kwestia wyobrani. Jak czulibymy si, gdyby bardziej inteligentni od nas przybysze z innej planety traktowali nas tak, jak my traktujemy zwierzta? Przeraa mnie okruciestwo w stosunku do zwierzt, jakie hoduje si na rze. Masowy ubj sprawia, e zwierzta s zabijane w stanie wielkiego stresu. Nie sdz, aby taki pokarm by korzystny dla naszych organizmw. Potwierdza to medycyna. Poza tym masowa hodowla korzysta ze sztucznych pasz, ktre s przecie szkodliwe. Wyliczono kiedy, e jest moliwe zaegnanie godu na Ziemi pod warunkiem, i przestanie si hodowa bydo i produkowa pasz dla niego, a bdzie si sadzi roliny, ktrymi bezporednio bd si ywi ludzie. S chwile kiedy gnbi mnie wiadomo, e codziennie ludzie umieraj z godu. Ten problem mona i trzeba pilnie rozwiza. Rozmawia ADAM CIOCH

wzrost znaczenia wizw przyjacielskich jako rodziny z wyboru, ktra bardziej odpowiada zainteresowaniom i wraliwoci poszczeglnych jednostek. Podobnie zmieni si stosunek do tradycji, ktra nie jest ju niewolniczo kultywowana, ale podlega ocenie i kontynuowana jest na og w sposb wybirczy. To samo dotyczy autorytetu kociow. W spoeczestwach rozwinitych zostay one poddane

miadcej krytyce. Ludzie nie s ju skonni skada swojego ycia w rce duchowych przywdcw i instytucji po wielekro zreszt skompromitowanych. Zdaj sobie spraw, e wasny zdrowy rozsdek, cho przygnbiajco zawodny, jest przewodnikiem bezpieczniejszym ni rzekomo natchnione ksiki i gowy liderw dbajcych przede wszystkim o wasne interesy. Ludzie wcale nie s zmaterializowani bardziej ni dawniej. Wrcz przeciwnie poszukuj, dociekaj i s mniej naiwni, a bardziej krytyczni ni kiedy.

Ci, ktrzy pacz nad rzekom demoralizacj i znieczulic wspczesn, pacz tak naprawd nad spadkiem znaczenia instytucji, ktre reprezentuj. Niegdy potni i wpywowi, panowie ycia i mierci, take wiecznej, s obecnie zbywani lekcewacym wzruszeniem ramion. To boli i powoduje frustracj. Niektrych ogarnia wcieko na ten pody, nieposuszny wiat, ktry pogardliwie nazywaj cywilizacj mierci. Wanie to rzekomo zdemoralizowane spoeczestwo pisao przed kilkoma miesicami miliony listw w obronie jednej wieniaczki zagubionej w nigeryjskim buszu. Grozia jej mier przez ukamienowanie z rki religijnych sdziw. Oni chcieli j zabi w imi odwiecznych wartoci moralnych i religijnych... MAREK KRAK

18

OKIEM BIBLISTY

Nr 9 (156) 28 II 6 III 2003 r.


w dotychczasowym przekonaniu czynia ich ludmi wierzcymi! Czy to nie paradoks? Ale dlaczego w takim razie setki innych czytelnikw twardo stoi na gruncie niewiary? itd. wiadczy tylko o ludzkich bdach w jej interpretowaniu, a nie o niej samej. Misje czy dziesiciny to wolny wybr czowieka, ktry w taki sposb chce realizowa swoj religijno czy zasuguje to na drwin? Dyskryminacja kobiet czy rozpad maestw nie jest efektem dziaania Biblii, lecz ludzkich uomnoci. Ona wci pozostaje kompasem chrzecijastwa i wcale nie rozmija si z rozwag. Jej atakowanie jest atakowaniem chrzecijastwa, bo Biblia wiadczy o Jezusie (J 5. 39). Zabra Bibli znaczy zabra Chrystusa zabra ludziom drog i prawd, i ywot (J 14. 6). Przypomina to faryzeuszy, ktrzy, niczym pies ogrodnika, sami nie wchodzili i innym wej nie dawali. Nie zyskuj nic, ale po co inni mieliby co mie? To prawda, e Biblia daje milionom ludzi poczucie bezpieczestwa. Wiele osb nie moe, jak wida, obok tego spokojnie przej. Moe brakuje im tego, co maj prawdziwi chrzecijanie pokoju, dlatego szarpi i gryz dookoa. Biblia nie jest ksig niewierzcych, dlatego ci, cho patrz nie widz i cho suchaj nie sysz (Mt 13. 14). Nie jest te ksig nominalnych chrzecijan i dumnych hierarchw, bo dla ich chodnej kalkulacji ewangelia jest zakryta (Mt 11. 25). Jest ksig cichych i pokornych, ktrzy pozwalaj bi swemu sercu w rytm sw Chrystusa. I dobrze wiedz, co znaczy: poznacie prawd, a prawda was wyswobodzi (J 8. 32). dr SERGIUSZ WOLAK

LADAMI NASZYCH PUBLIKACJI

Czyja to Ksiga
Zacieko, z jak niektrzy od wiekw walcz z Bibli, kae si zastanowi nad znaczeniem tej Ksigi. Mimo cigego omieszania i podwaania wiarygodnoci ona wci trwa. Jakby kpia sobie ze sw Woltera, ktry przekonywa, e za sto lat nikt o niej nie bdzie pamita. Tam gdzie Wolter wypowiedzia te sowa, wanie sto lat pniej zaczo dziaa najprniejsze Towarzystwo Biblijne. Kiedy ydzi walczyli z Jezusem i jego naukami, jeden z uczonych w Pimie Gamaliel wypowiedzia prorocze sowa: Jeli ta sprawa jest z ludzi sama umrze, lecz jeli z Boga, nikt nie zdoa jej powstrzyma (Dz 5. 3839). Czy miliony chrzecijan tak atwo by szy na mier bez adnego przekonania? A dlaczego byli tacy spokojni? adna teoria nie daaby im takiej siy. Prawdziwa wiara nie jest bowiem biblijn teori, lecz dowiadczaniem Boga. Jest co na tych kartach, co przeksztaca czowieka, co wzbogaca jego ycie o zupenie inny wymiar i daje pewno. Chrzecijanie nie maj wtpliwoci, e Biblia jest dzieem zarwno Boga, jak i czowieka. Jest objawieniem Boga czowiekowi, ktry zawsze Go szuka. Czowiek moe przyj dar wiary lub go odrzuci, rodzi si tylko pytanie, dlaczego z nim walczy i chce zniszczy? Ci sami ludzie, ktrzy z upodobaniem namiewaj si z wiary i kalecz wierzcych, najgoniej mwi o tolerancji. A jej brak to nie tylko walka mieczem, bo zabi mona przecie sowem. atwo z wiary odrze, znacznie trudniej j zbudowa. lub doda do ksig natchnionych rne powstae w II lub III wieku apokryficzne pisma. Do kanonu weszy ksigi, ktre speniay pewne kryteria, zwaszcza za cieszyy si autorytetem w kocioach chrzecijaskich od Palestyny, przez Afryk, po Europ ze wzgldu na swoj jednorodno i apostolskie autorstwo. Bdem jest wic mniemanie, e kanon zosta ustalony odgrnie przez biskupw czy przez instytucj Kocioa. Od tego czasu Biblia zachowaa si w niezmienionej formie. Odkrycia w Qumran potwierdziy, e ksigi kopiowano bardzo skrupulatnie, co pooyo kres domniemaniom krytykw posdzajcych redniowiecznych chrzecijaskich kopistw o dodanie czy wyeliminowanie pewnych tekstw. Badania archeologiczne i lingwistyczne dowiody, e przez dugie wieki Pismo wite nie ulego skaeniu w kwestiach doktrynalnych. Najstarsze manuskrypty Starego Testamentu sigaj II i III w. p.n.e., a wic czasw bliskich Ezdraszowi, za najstarsze fragmenty Nowego Testamentu (np. fragment Rylandsa) pochodz z pierwszych lat II w. n.e., a wic czasw bliskich apostoowi Janowi, ktry zmar pod koniec I wieku.

stuleci, a jednak s niewiarygodnie jednolite w swej myli. Biblia zawiera te co, co nie wpisuje si w adn ludzk logik. Mamy wic sowo prorockie mwi Piotr (2 P 1. 19). Jezus tumaczy uczniom, e po to Bg ukazuje ludziom przysze wydarzenia, by ich utwierdzi w wierze, a nie jedynie poszerzy ich wiedz (J 13. 19). I nawet jeli zostawimy pen trudnych symboli Apokalips (cho przecie bogosawiony jest ten, kto j czyta), to proste i przejrzyste, mesjanistyczne zapisy ksigi Izajasza czy Psalmw (np. 22 i 69), historyczne zapowiedzi ksigi Daniela dotyczce Babilonu, Medopersji, Grecji, Rzymu i Watykanu, a take wypeniajce si na naszych oczach proroctwa eschatologiczne staj si trudnym dla niektrych kskiem do przeknicia. Bo co zrobi z faktem, e kilkaset lat wczeniej Daniel dokadnie przewidzia upadek kolejnych wielkich potg politycznych, a Izajasz i Dawid opowiedzieli o szczegach mierci Jezusa? I na nic zdaa si prba przedatowania tych ksig na czasy pniejsze, bo sceptycznej koncepcji zaprzeczyo odkrycie nad Morzem Martwym (patrz FIM 4648/2002 Zwoje z Qumran). To tylko jeden z bardzo wielu przykadw. I w tej sytuacji nie powinna dziwi znaczna liczba ateistw, ktrzy, by obali Bibli, zaczli j dogbnie poznawa. I ta dziwna ksiga zamiast utwierdzi

Dowiadczy mocy
Dokadna znajomo tekstu biblijnego to tylko jedna strona medalu. Jezus tumaczy: Jestecie w bdzie, nie znajc Pisma ani mocy Boej (Mt 22. 29). A wic potrzebne jest otwarcie si na dziaanie Boga. Kto czyni to szczerze, doznaje odnowy ducha i charakteru (Hbr 4. 12). A takich dowiadcze nie zniszczy adna krytyka. Wiara jest darem dla kadego, kto chtnie go przyjmie. Jeli czowiek nie yczy sobie Boga w swoim yciu, Bg nigdy do niego nie przyjdzie. I nie zmieni tego nic na wiecie. Jeli Go wypierasz, nie zdoasz dostrzec duchowej warstwy, bo, jak mwi aposto Pawe, do duchowych rzeczy naley przykada duchow miar (1 Kor 2. 13). Zreszt przecie wiara nie jest rzecz wszystkich (2 Tes 3, 2). Szanujmy wic nawzajem swoje wybory. Sam Bg powiedzia, e dokonuje dziea, ktremu nigdy nie uwierzycie, gdy kto wam o nim bdzie opowiada (Dz 13. 41). Ale czy to usprawiedliwia tak szydercz postaw? Dlaczego Biblia staa si przedmiotem tak zajadych atakw? Przecie to, e w imi wiernoci Biblii niektrzy odmawiaj pomocy swoim umierajcym dzieciom (rezygnacja z transfuzji!)

Natchnione sowa czy myli?


Izraelici nie mieli wtpliwoci, czy Biblia jest Sowem Boym, czy tylko ksig pisan przez ludzi prbujcych narzuci innym sw wadz. Dlaczego? Bo w ich narodzie ywa bya pami opisanych tam wydarze. To przekonanie zasadzao si na dowiadczeniu narodu, a nie na sprytnie podanej teorii. Podobnie apostoowie opowiadali o Jezusie, nie opierajc si na zrcznie zmylonych baniach, lecz jako naoczni wiadkowie jego wielkoci (2 P 1. 16). Chrystus osobicie potwierdzi nadprzyrodzony charakter Pism (Mk 12, 36). Bg nie dyktowa sw pisarzom biblijnym, lecz dziaa na ich umys. Natchnienie byo pewnym rodzajem aski, ogarniajcym ca istot autora, rzucajcym nadprzyrodzone wiato na jego myli i prowadzcym od pierwszego impulsu po ostateczne wyraenie tego sowami, ale bez naruszania indywidualnoci pisarza (std rne style i ujcia). Bya to wsppraca Boga i czowieka. Natchnienie rozciga si na cae Pismo (2 Tm 3. 16), a skutkiem tego jest jego bezbdno w ukazywaniu drogi zbawienia, na co zwrci uwag sam Chrystus, mwic, e Pismo myli si nie moe (J 10. 35). Trudno by te rozsdnie tumaczy bezstronno i obiektywizm Biblii w opisie dobra i za bez uwzgldnienia jej nadprzyrodzonego charakteru. Pisarzami, obok prawodawcw, mdrcw i filozofw, byli te bardzo proci ludzie. Ksigi powstaway w rnych okolicznociach historycznych i rnych miejscach przez 16

OGOSZENIA PARTYJNE
Centrala APP RACJA, ul. Zielona 15, 90-601 d, tel. 0 (pfx) 42/630-73-25, e-mail:racja@faktyimity.pl
Sympatykw Antyklerykalnej Partii Postpu RACJA, ktrzy chc wspomc finansowo jej dziaania, prosimy o wpaty na konto: APP RACJA, ING BANK LSKI Oddzia w odzi, 10501461-2266001722. Spotkania: Andrychw 7.03 godz. 16, ul. Lenartowicza 7 (klub osiedlowy). Bielsko-Biaa 1.03 godz.16, sala przy ul. Wyzwolenia 45. Info.0-692 950 371. Dbrowa Grnicza 7.03 godz. 17, restauracja Juran, ul. Staszica 34 Elblg 1.03 godz. 16, ul. Grunwaldzka 31 (siedziba Ligi Kobiet). Kontakt: Daniel Justyski 0(55) 643 32 80. Gliwice 6.03 godz.17, czytelnia MPiK, Rynek. Jastrzbie Zdrj 1.03 godz. 17, ul. Jasna, bar Caro. Konin 11.03. godz. 17, DK sala nr 4. Zapraszamy osoby z powiatu kolskiego. Zbigniew Grski, 0-601 735 455 Nowa Sl 8.03 godz.15, sala konferencyjna Urzdu Gminy w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3, (II p.) 2. zjazd oddziau powiatowego APPR (wybory uzupeniajce na funkcj sekretarza oddziau). Siemianowice l. 10.03 godz. 17, Bar Roxana, ul. Okrna. Tychy 11.03 godz.18, DK Tcza, al. Niepodlegoci. Warszawa 2.03 godz. 15, ul. Koowa 18 (Orodek Sportowy wejcie od stadionu). Gociem spotkania bdzie Piotr Ikonowicz. Kontakty: DOLNOLSKIE wiebodzice Krzysztof Filipiak tel. 0-609 474 729. KUJAWSKO-POMORSKIE Bydgoszcz dyury zarzdu wojewdzkiego do 1.03.03 w kady wtorek w godz. 1114 i czwartek w godz. 1719 w siedzibie przy ul. 20 Stycznia 21. Bydgoszcz 0-606 358 817, 0-502 043 170, Grudzidz 0-605 924 182, Toru 0(56) 651 93 58, Inowrocaw 0-604 133 326, wiecie 0(52) 331 43 59, Wocawek 0(54) 411 51 52. MAOPOLSKIE Chrzanw spotkania w kady pierwszy wtorek miesica o godz. 17 przy al. Henryka 53 (I p.), dyury w rody w godzinach 1012. LSKIE DYURY Bytom w poniedziaki od 14.00 do 16.00. Bielsko-Biaa w rody, czwartki i soboty od 16.00 do 18.00, sala przy ul. Wyzwolenia 45. Tychy w kad rod od 17.00 do 19.00, DK Tcza, al. Niepodlegoci. Informacje i pomoc w zakadaniu nowych struktur terenowych APP RACJA w wojewdztwie lskim Julian Marcichw tel. 0-609 091 051, e-mail marcichow@interia.pl WITOKRZYSKIE Osoby zainteresowane tworzeniem struktur partii w powiatach: Koskie, Skarysko Kamienna, Starachowice, Ostrowiec witokrzyski, Opatw, Sandomierz, Staszw, Busko Zdrj, Kazimierza Wielka, Piczw, Jdrzejw, Woszczowa prosimy o kontakt pod telefonem 0-609 483480 lub w siedzibie wojewdzkiej w Kielcach. Kielce zapraszamy do siedziby wojewdzkiej partii w Kielcach, ul. Warszawska 6 we wtorki i czwartki w godz. 1418. LUBUSKIE Skad Zarzdu Regionu Zielonogrskiego: Waldemar Zboralski Przewodniczcy Zarzdu Regionu Zielonogrskiego, tel: 0-606 744 681, racja-nowa-sol@wp.pl Bronisaw Ochota zastpca przewodniczcego Wodzimierz Borsuk zastpca przewodniczcego Ryszard Skowroski sekretarz tel./fax: 0(68) 320 19 27, r.skowronski@man.zgora.pl Janina Janicka skarbnik-ksigowa Jan Tes czonek zarzdu Zygmunt Krzyak czonek zarzdu Konrad Ciesielski czonek zarzdu Zdzisaw Sobecki czonek zarzdu Adres do korespondencji: APP RACJA, skrytka pocztowa 9, 65-548 Zielona Gra 13 Oddziay powiatowe: Jzef Abramowicz oddzia powiatowy w arach tel. 0(68) 479 32 32, abramowiczj@poczta.onet.pl Konrad Ciesielski przewodniczcy oddziau miejsko-powiatowego w Zielonej Grze tel. 0(68)320 44 02, konrad.ciesielski@intera.pl Mieczysaw Ratyniak przewodniczcy oddziau powiatowego w Nowej Soli tel. 0(68)388 76 20, racja-nowa-sol@wp.pl Adres do korespondencji: APP RACJA, skrytka pocztowa 26, 67-101 Nowa Sl 3 Mirosaw Sczawa przewodniczcy oddziau miejsko-gminnego w Gubinie, tel. 0-609 591 912, krzyszp@poczta.onet.pl ary osoby zainteresowane wspprac z APP Racja, proszone s o kontakt z Jzefem Abramowiczem, tel. 0(68) 479 32 32, e-mail: abramowiczj@poczta.onet.pl ZACHODNIOPOMORSKIE Biaogard APPR zwraca si z prob do swoich czonkw i sympatykw o nieodpatne udostpnienie pomieszczenia na otwarte zebrania partyjne na terenie Biaogardu. Kontakt: Jerzy Grzelak 0-604 914 621. Koszalin Jan Piechociski, tel: (94) 345 42 89 winoujcie Jerzy Strymiski, tel: 0-604 797 181. Osoby niepenoletnie pragnce dziaa w naszej partii lub ju dziaajce prosimy o kontakt: kom(SMS): 0-691 083 609, e-mail: zajacmarzec@wp.pl, nr GG: 4472580. Informujemy, e biuro regionalne APPR woj. zachodniopomorskiego mieci si w Szczecinie przy ul. okietka 12/1. Dyury odbywaj si w kady pitek w godz. 1619.

66 ksig ycia
Jest rzecz niemoliw, by taka liczba pisarzy w cigu tak dugiego czasu i yjcych w tak rnych warunkach moga stworzy co tak jednorodnego w swej zbawczej treci. Biblia jest dzieem ponad 40 pisarzy przedstawicieli rnych warstw spoecznych i zawodw, ta kulturowego i temperamentw. Pisali oni ksigi lub dokonywali ich kompilacji, a robili to przez 16 wiekw! Dlatego jest to zbir tak rnorodny, a jednoczenie tak konsekwentnie goszcy cigle to samo Boe zaproszenie. Biblijny kanon obejmuje 66 ksig. Ostatnie ksigi Starego Testamentu pochodziy z okresu po niewoli babiloskiej, a napisane zostay przez Nehemiasza i Ezdrasza, ktry wedug tradycji zamkn kanon Starego Testamentu. I na taki powoywa si Jezus (k 24, 44; Mt 23, 35). Jednak w XVI w. Krk doda do ST kilka ksig zwanych apokryfami. Inaczej powstawa kanon Nowego Testamentu. Zarwno ewangelie, jak i Dzieje, listy apostolskie oraz Objawienie powstay w I wieku n.e. Kanon ustalono w IV wieku, gdy wwczas niektrzy prbowali ograniczy

Nr 9 (156) 28 II 6 III 2003 r.

LISTY OD CZYTELNIKW
Cisza?
Od rzemyczka do koniczka tak mwia moja mama. Kiedy przegosowano ustawy mwice, e kradzie do 250 z to maa szkodliwo czynu, oczekiwaem reakcji episkopatu. Cisza, a przecie w dziesiciorgu przykaza poza nie zabijaj jest take nie kradnij. Czyby Krk godzi si na zmian nie kradnij na nie kradnij powyej 250 z? Sprawa druga to wydawanie duych pienidzy na pion ledczy IPN. wiadczy to o przezornoci rzdzrozmow z Rywinem. I niech tak ju zostanie. Obr Pan to w art. Utnij Pan ten potok bzdur, niepowanych i obraliwych posdze, domysw podrywajcych Panu autorytet. Zamiast zaj si wanymi sprawami w kraju, przeznaczy wicej pienidzy na szpitale i zasiki dla bezrobotnych, marnuje si czas i pienidze na wyjanienie niepowanych rozmw i plotek. Jestem przekonany, e za miesic, moe dwa okae si, e by to zwyky blef i wygup ze strony Lwa Rywina. Ja osobicie domagabym si (moi koledzy take), eby ukara Rywina za faszywe pomwienia niektrych osb o udzia w jego spisku i rozptanie kosztownej farsy w naszym kraju. Sympatycy Pana talentu dziennikarskiego Adam Zaleski Jerzy Czyewski

19

LISTY
Dwja z historii
Nie rozumiem polskich politykw, jak mog tak bezkrytycznie popiera Amerykanw w sprawie wojny w Iraku. Czyby zapomnieli o rozbiorach Polski, obozach i katorgach? Jakim prawem USA uzurpuje sobie prawo do rzdzenia wiatem? A polscy politycy zalepieni Ameryk i ich prezydentem wysyaj naszych onierzy na podbj Iraku. Nie mona napada na suwerenny kraj bezkarnie. Jeeli nasi politycy popieraj napad na Irak, to niech sami jad walczy, a naszych onierzy zostawi do obrony naszych granic. Jzef Ambroziak, Pobiedziska

Drogi Panie Janie. Nie znamy sytuacji w Ktach, ale szybko to teraz nadrobimy. Chyba zgodzi si Pan jednak, e publiczne szykanowanie ludzi ze wzgldu na narodowo, i to na pogrzebie, nad trumn nie uchodzi?! Redakcja

Proba
W zwizku z pomysem duszpasterza rodowisk twrczych w Warszawie, ks. Niewgowskiego, postawienia w centrum Warszawy na pla-

uczestnikw, staem i czekaem w tylnej czci wityni. Tam ju opatka zabrako. Podszedem do biskupa Leszka Gdzia i powiedziaem, e to po prostu wstyd. Wwczas Gd poleci jednemu pukownikowi, by wyprowadzi mnie ze wityni, co zostao uczynione. Po spotkaniu w pukownik mnie przeprosi, e musia wykona rozkaz generaa. Aleksander Pawlak Katowice

Reklama z ambony
Na mszy, w ktrej braem udzia, ksidz proboszcz powiedzia, e w Faktach i Mitach (nr 6/2003) ukaza si artyku o nieyjcym ksidzu Mazgajskim, proboszczu bolimowskim. Poszedem do kiosku, gdzie powiedziano mi, e Faktw nie ma. Nie wiem, czy Ruch nie dowiz, czy te proboszcz bolimowski wykupi wszystkie numery. Jan Minkowski, Bolimw

Uwaga! Grecy!
Wobec faktu, e Amerykanie uzbrajali onegdaj Irak w te rodzaje broni i technologie ich produkcji, z ktrych teraz gotowi s go rozbroi nawet si, Polska, obdarowywana fregatami i offsetem (idcym za dobrowolnym wyborem F-16) powinna przypomnie sobie synne powiedzenie, by nie ufa Grekom przynoszcym dary. Chocia przysowia s mdroci narodw nie majcych innych mdroci jednak co jest na rzeczy i ostrono, panowie Szmajdziski, Miller i Kwaniewski, nie zawadzi... Rozumiem, e pozycja na kolanach nie sprzyja refleksji i zachowaniom zdroworozsdkowym, ale warto poprbowa i wsta chocia na moment, rozprostowa nogi i uatwi dopyw wieej krwi do mzgu. Leon Bielski

Ale jaja!
Ale jaja! W nocy z 19 na 20 lutego z nudw suchaem w Radiu Maryja Rozmw niedokoczonych na temat zasad dziaalnoci politycznej katolikw, prowadzonych przez ksidza doktora lub profesora Mariana Szczsnego i ojca Waldemara. I podczas dywagacji na temat partii politycznych prof. Szczsny obruszy si, e w Polsce jest zarejestrowana partia antyklerykalna zaoona przez Kotliskiego. Biedny ten szef leperowcw (czonkw LPR), ktremu przypisao Radio Maryja takie bezecestwo. Ks. prof. (lub dr) Szczsny mwi o fundacji Batorego. Stwierdzi, e fundacja Batorego, jako organizacja masoska, zaoona przez Sorosa finansuje aborcj. Prezesem fundacji jest podobno yd Smolar, posadzony przez yda Sorosa. Wydaje mi si, e takie informacje o fundacji winny by karalne. Na koniec podaj gos jednej ze suchaczek: Gdyby ojciec Rydzyk by premierem, Polska byaby... mocarstwem. Panie Boe, obro nas przed mocarstwowoci z ojcem Rydzykiem na czele. Wierny suchacz RM

Niewdziczny abp
Skoczyam czyta komentarz Naczelnego (FiM nr 5/152) i doszam do wniosku, e faceci w czerwonych jarmukach to bardzo dziwni ludzie. Np. wspomniany pan yciski z zawodu arcybiskup, mieszny go, a podobno wyksztacony. Nie kocha FiM, sol w jego wielebnym oku jest APP RACJA, a Tobie, Jonaszu, to by pewnie i nogi na powitanie nie poda! Lecz gdyby cho na chwil zmusi swe szare komrki do pracy, by moe zrozumiaby, e wywiadczasz mu wielk przysug, mimo i stoicie po przeciwnych stronach barykady. I chocia wszystko, co antykocielne, w purpurat chciaby unicestwi, to przecie myl antyklerykalna urzdnikowi kocielnemu zdawi si nie pozwoli, a jedynie stanie si silniejsza. I co wtedy? Czy w pan zdaje sobie spraw z faktu, e ludzi cenicych sobie wolno mylenia jest coraz wicej. Co bdzie, gdy okradany i okamywany w imi Boe lud zamiast na msz do kocioa ruszy na plebani? A przecie godni ojcowie godnych dzieci nie bd tak delikatni, jak ojcowie RACJI. Ich nie bdzie prowadzi idea, lecz desperacja! Caa wic nadzieja polskiego kleru w Tobie, Jonaszu, bo tylko Ty jeste w stanie utrzyma antyklerykaln bra w ryzach dyscypliny. Zabrzmi to paradoksalnie, ale funkcjonariusze Watykanu w Polsce powinni by wdziczni Tobie, Jonaszu, za FiM oraz za zaoon parti, bo od jej istnienia i dziaalnoci zaley ich by albo nie by. Bogumia B. z Sopotu

Cygan Twj Wrg


Szkoda, e autor tego artykuu (FiM nr 7/2003 r.) nie przyjecha do Kt na cmentarz, wtedy zobaczyby, jakie bogate i drogie kaplice cmentarne wybudowali Cyganie (skd ich na to sta...). Nie jest prawd, e w Ktach dyskryminuje si Cyganw, to oni tu rzdz. W tym przypadku popieram ksidza Franciszka Knapika to nieroby, oszuci i zodzieje, mamy na to dowody, wielu starszych ludzi okradli, wyudzaj zapomogi oraz pienidze na remonty mieszka. Bardzo mi przykro, Panie Kotliski. Biorc w obron Cyganw Wasza gazeta stracia autorytet w Ktach i caej Polsce, bo chyba nikt nie lubi Cyganw. Stay czytelnik Jan Dudek, Kty

cu Teatralnym posgu przedstawiajcego ANIOA STRA NARODU POLSKIEGO (FiM Nr 40/2002 r.), zwracam si do szanownego pomysodawcy z uprzejm prob. Tak si skada, e jestem rzebiarzem i osob wierzc w Boga. Poniewa mieszkam w Austrii, mam okazj spotyka si tu z setkami moich rodakw, ktrzy drczeni bied, bezrobociem i beznadziejnoci ycia w swej ojczynie musieli wyjecha, by na obcej ziemi ciko pracowa. Pragn odda tym ludziom swj hod poprzez przekazanie tutejszej Polonii takiego osobicie wyrzebionego Anioa Stra Narodu Polskiego. Proba moja jest natury moralnej. Rzebic posta tego anioa, nie chciabym popeni grzechu bawochwalstwa i pychy. Zaley mi na pokazaniu jego zgodnego z prawd wygldu. Zwracam si do inicjatora i pomysodawcy, ks. Wiesawa Niewgowskiego, ktry z racji penionej funkcji mg mie osobisty kontakt z Anioem penicym sub Stra Narodu Polskiego i zapewne konsultowa z nim swj pomys oraz uzyska jego zgod na postawienie mu w Warszawie jego pomnika, o przekazanie mi opisu jego wygldu lub fotografii ze wsplnego spotkania. Z gry serdecznie za pomoc dzikuj. Z powaaniem. M. Pogodziski, Wiede

cych. Wszyscy, zarwno rzdzcy, jak i Krk, zdaj sobie spraw, jak niebezpieczni byliby prokuratorzy, gdyby zamiast grzeba w historii zaczli pracowa nad dzisiejszymi aferami. Krzysztof G., Sopot

Szanowny Panie Michnik


Spoeczestwo polskie zastanawia si i zdumiewa, patrzc na ten cay kabaret polityczny przedstawiany na oczach widzw pod tytuem Komisja Sejmowa. O co tu waciwie chodzi? Bo nikt nikomu nie da adnej apwki, ani te nikt niczego nie zaatwi nielegalnie, a tyle szumu i podejrze wok wielu ludzi ze wiata polityki. Przecie cz tych politykw rozrabiaczy zachowuje si jak zwyke, prymitywne plotkarki, jak przekupki na targu. Gdy popatrze na takich karierowiczw jak Ziobro, Rokita, Lepper czy Payski, to a lito bierze i wstyd ogarnia, e takich baranw i krtaczy mamy w parlamencie polskim. Panie Adamie! Mamy rad dla Pana. Prosz owiadczy, e przyszed do Pana Lew Rywin i przy czarnej kawie mwi o propozycjach apwkarskich, ale Pan przyj to jako niepowane arty i dlatego zignorowa Pan t

Gd mnie wyrzuci
Jestem zasuonym honorowym dawc krwi. 11.01.2003 r. w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie odbyo si oglnopolskie spotkanie opatkowe zasuonych honorowych dawcw krwi. Pojechaem i ja. Ponad godzin trway mowy wysokiej rangi przedstawicieli wadz pastwowych i wojska. Na samym kocu odbyo si tzw. amanie opatkiem. Obdzielono osoby z wadzy i wojska. Jak wikszo

TYGODNIK FAKTY i MITY Prezes zarzdu i redaktor naczelny: Roman Kotliski (Jonasz); Zastpca red. naczelnego: Marek Szenborn; P.o. sekretarz redakcji: Ryszard Poradowski tel. (0-42) 637-10-27; Dzia reportau: Ewa Szymczak tel. (0-42) 639-85-41; Dzia historyczno-religijny: Adam Cioch, Paulina Starocik tel. (0-42) 630-72-33; Redaktor graficzny: Tomasz Kapuciski; Fotoreporter: Marcin Bobrowicz; Dzia promocji i reklamy: tel. (0-42) 630-73-27; Dzia cznoci z czytelnikami: (0-42) 630-70-66; Adres redakcji: 90-601 d, ul. Zielona 15; e-mail: faktyimity@faktyimity.pl; Wydawca: BAJA News Sp. z o.o.; Sekretariat: tel./fax (0-42) 630-70-65; Druk: POLSKAPRESSE w odzi. Redakcja nie zwraca materiaw niezamwionych oraz zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstw.
WARUNKI PRENUMERATY: 1. W Polsce przedpaty przyjmuj: a) Urzdy pocztowe i listonosze do 15 marca na trzeci kwarta 2003 r. Cena prenumeraty 28,60 z za jeden kwarta; b) RUCH SA do 5 marca na drugi kwarta 2003 r. Cena prenumeraty 28,60 z kwartalnie. Wpaty przyjmuj jednostki kolportaowe RUCH SA w miejscu zamieszkania prenumeratora. 2. Prenumerata zagraniczna: Wpaty przyjmuje jednostka RUCH SA Oddzia Krajowej Dystrybucji Prasy na konto w PEKAO SA IV O/Warszawa nr 12401053-40060347-2700-401112-005 lub w kasie Oddziau. Informacji o warunkach prenumeraty udziela ww. Oddzia: 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 31/33, tel.: 0 (prefiks) 22 532-87-31, 532-88-16, 532-88-19, 532-88-20; infolinia 0-800-1200-29. Ceny prenumeraty z wysyk za granic w PLN dla wpacajcych w kraju: poczt zwyk (cay wiat) 132,-/kwarta; 227,-/p roku; 378,-/rok; poczt lotnicz (Europa) 149,-/kwarta; 255,-/p roku; 426,-/rok; poczt lotnicz (reszta wiata) 182,-/kwarta 313,-/p roku 521,-/rok. W USD dla wpacajcych z zagranicy: poczt zwyk (cay wiat) 88,-/rok; poczt lotnicz (Europa) 99,-/rok; poczt lotnicz (reszta wiata) 121,-/rok. Prenumerata zagraniczna RUCH SA patna kart patnicz na www.ruch.pol.pl 3. Prenumerata w Niemczech: Verlag Hbsch & CO., Dortmund, tel. 0-231-101948, fax 0-231-7213326. 4. Dystrybutorzy w USA: New York European Distribution Inc., tel. (718) 821 3290; Chicago J&B Distributing c.o., tel. (773) 736 6171; Lowell International c.o., tel. (847) 439 6300. 5. Dystrybutor w Kanadzie: Mississauga Vartex Distributing Inc., tel. (905) 624 4726. Ksigarnia Pegaz Polska Plaza Wisa, tel. (905) 238 9994. 6. Prenumerata redakcyjna: do 15 marca na drugi kwarta 2003 r. Cena 28,60 z. Wpaty dokonywa na konto: BAJA NEWS, 90-103 d, ul. Piotrkowska 94, Bank BPH SA o/d 10601493-330000-199492. 7. Zagraniczna prenumerata elektroniczna: p-ele@faktyimity.pl. 8. Prenumerata na caym wiecie: www.exportim.com. Szczegowe informacje na stronie internetowej http://www.faktyimity.pl

20

JAJA JAK BIRETY

Nr 9 (156) 28 II 6 III 2003 r.

WITUSZENIE

Szkoa racowa

RZECZY WSTRTNE I PLUGAWE

W sarmackiej alkowie
Seksualizm w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej i Rzeczpospolitej owieconej hamowany by przez wczesn mentalno i wiadomo erotyczn, a przede wszystkim przez zakazy religijne. To Koci bowiem, ze swym strachem przed erotyk, usiowa (i nadal usiuje) narzuca ludziom sta walk z grzechem, czyli podliwoci pciow. ycie ludzkie byo wwczas krtkie. Pidziesiciolatkowie uwaani byli za starcw. Niewielu przekraczao prg 60 lat. Maestwa trway przecitnie po 15 lat. rednia ycia nie przekraczaa lat 45. Nie dziwota wic, e szlachcianka, po urodzeniu pierwszego dziecka, bya ju matron. Czsto ze wzgldw majtkowych mode kobiety wydawane byy za staruszkw. wczesne biaogowy a do przesady pojmoway skromno i wstydliwo. W przewaajcej liczbie byy analfabetkami. W maeskim zwizku nie dbano o satysfakcj seksualn kobiety; stosunek pciowy dozwolony by w celu prokreacji albo eby zaspokoi chu ma pana i wadcy). Potpiano namitno, a rozkosz cielesna przypisana bya wycznie nierzdnicom. Historycy, np. Brckner, uwaaj redniowieczne kobiety za zimne, a powouj si na Hieronima askiego, obieywiata, ktry wyrokujc ozibo polskich niewiast, domaga si czego od Boga dla wikszego ciepa Polkom!. Powodem by negatywny wpyw religii katolickiej na sprawy alkowy i... nierozwinita sztuka miosna mczyzn, ktrzy nie przywizywali adnej wagi do wstpnej gry mioBoga, potem do ojczyzny, potem do bliskich (a wic i maonkw). Andrzej Frycz Modrzewski uznawa mio fizyczn za odraajc. C wic dziwi si, e wychowane w takich rygorach kobiety krpoway si okazywania intymnych uczu i hamoway temperament. Mczyni natomiast poszukiwali towaru poza maesk alkow, lubili mocny erotyzm, a nawet brutalno i sadyzm. Zapewne sprzyja temu zarwno

Publiczna szkoa w Markach k. Warszawy wynajmuje pomieszczenia w kocielnym budynku. Modzie nie moe jednak nawet na moment zapomnie, pod czyj wadz pozostaje Fot. Krzysztof Krakowiak

snej. Maestwa kojarzone byy przez rodzicw, a dziewczta wychodziy za m w wieku 1415 lat, nie bdc przygotowane do ycia pciowego. Hieronim Morsztyn pisze o pannie modej, dziewczynce dwunastoletniej, ktra sza za m, porodzia i umara matk. Mio, jak utrzymywa Maciej Kazimierz Sarbiewski w traktacie Dii gentium, winna by mioci zbon, zwrcon najpierw do

onierski styl wychowania, jak i powszechny brak kultury. Szlachta polska bya rubaszna, uwielbiaa biesiady, polowania, erotyczne podboje i rocia sobie prawo do swobody ycia seksualnego jako przywileju mczyzn. Kobieta naduywajca tej swobody w najlepszym przypadku zostawaa wyczona z towarzystwa przyzwoitych pa lub bya oddawana do klasztoru. Na szczcie, troch si w tym wzgldzie zmienio. ZOSIA WITKOWSKA nie feministka

Rys. Tomasz Kapuciski