You are on page 1of 3

MAHAHALAGANG PANGYAYARI

Sa Kabanata 16
Nagdaos ng isang piging si Intsik Quiroga sa
itaas ng kanyang tindahan sa Escolta.
Naghanda siya ng piging dahil sa kanyang
hangarin.

Matapos ang hapunan ay lumapit ang mga


mangangalakal kay Simoun at isa-isa silang dumaing
ukol sa kanilang mga negosyo sa pag-aakalang
ibabalita niya ito sa Kapitan Heneral. Ngunit nginitian
lamang sila nito at nagbitiw ng kanyang payo.

Upang mabawasan ang utang ni Quiroga, gumawa


ng kasunduan si Simoun. Kung papayag
itong ipatago ang mga armas sa kanyang bodega
ay magiging pitong libong piso na lamang ang
utang ng Intsik. Sinabi rin ni Simoun na hindi
mananagot ang Intsik sa kahit na anong
pangyayari.

Inilahad ni Quiroga kay Simoun ang panlilinlang na


nangyari sa kanya kaya siya napilitang kunin ang
tatlong alahas. Tinawanan lamang siya ni Simoun.
At sinabi din niya na siya na ang kukuha ng mga
bayad sa mga nangutang sa Intsik.

Pinag-uusapan ng isang grupo ang tungkol sa


pagkakaroon ng sapatos ng mga sundalo na
ipinadala sa India. Ang ilan ay sabi ring, dapat na
walang damit ang mga ito. Ang isang grupo naman
ay pinag-uusapan ang tungkol sa palabas sa
Quiapo na kung saan ang isang mahikero sa perya
ay kanilang kinekwestyon.
Pagsasalita ng masasamang Pagiging
masaya sa

bagay sa likod ng isang tao. pagdurusa ng iba.

Iwasan natin ang panghuhusga Isipin na lang


natin na tayo ang

& kung may nais tayong sabihin nasa lugar


nila, matutuwa ba tayo

ay sabihin natin ng personal. kung ganun din


ang gagawin satin.

Mga
Implikasyon

At

Solusyon

Pagtingin sa sarili bilang Panunuhol at

nakatataas sa ibang tao.


paninipsip

Huwag magmayabang, huwag Magtrabaho,


kung gustong

ipagmalaki kung ano mang umunlad ang


buhay. Huwag

mayroon tayo. umasa sa


ibang tao.