You are on page 1of 34

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2014 MOHD ARIFF BIN BADARUDIN SMK INDAHPURA (1)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TINGKATAN 3 2014


PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

BAB 1 : SUDUT DAN GARIS II


Murid akan diajar untuk: 1.1 Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut yang berkaitan 12 dengan garis rentas lintang dan garis selari. 01.01.2014 . 09.01.2014 MINGGU Meneroka ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang menggunakan perisian geometri dinamik, set geometri, transparensi atau kertas surih. Membincangkan kes apabila sudut berselang-seli dan sudut sepadan tidak sama. Membincangkan kes apabila semua sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang adalah sama dan implikasi terhadap akasnya. Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti a) garis rentas lintang. b) sudut sepadan. c) sudut berselang-seli. d) sudut pedalaman. (ii) Menentukan bahawa bagi garis selari a) sudut sepadan adalah sama. b) sudut berselang-seli adalah sama. c) hasil tambah sudut pedalaman ialah 1800 (iii) Menentukan nilai a) sudut sepadan b) sudut berselang-seli c) sudut pedalaman yang berkaitan dengan garis selari. (iv) Menentukan sama ada dua garis yang diberi adalah selari berdasarkan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang. B2D1E1 (m/s 4) Sudut pedalaman pada sebelah yang sama bagi garis rentas lintang adalah sudut penggenap.

B3D1E1 (m/s 5)

B4D1E1 (m/s 8)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 1 : SUDUT DAN GARIS II


MINGGU 12 Murid akan diajar untuk: Murid akan dapat: (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang. Hadkan kepada garis rentas lintang yang bersilang dengan garis selari. B5D1E1 (m/s 10) 1.1 Memahami dan menggunakan 01.01.2014 ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang dan 09.01.2014 garis selari.

BAB 2 : POLIGON II
Murid akan diajar untuk: MINGGU 35 12.01.2014 30.01.2014 2.1 Memahami konsep poligon sekata. Menggunakan model poligon dan persekitaran untuk mengenal pasti poligon sekata. Meneroka ciri-ciri poligon menggunakan pembaris, jangka lukis, protraktor, kertas grid, templat, geobod, kad imbas dan perisian geometri dinamik. Termasuk contoh poligon tak sekata yang diperoleh melalui aktiviti seperti melipat kertas yang berbentuk poligon. Kaitkan dengan penggunaan dalam bidang seni bina. Murid akan dapat: (i) Menentukan sama ada poligon yang diberi adalah poligon sekata. (ii) Menentukan a) paksi simetri b) bilangan paksi simetri bagi suatu poligon. (iii) Melakar poligon sekata. (iv) Melukis poligon sekata dengan membahagi sama sudut pada pusat. (v) Membina segitiga sama sisi, segiempat sama dan heksagon sekata. Membina dengan alat tepi lurus dan jangka lukis. Tegaskan kejituan lukisan. B4D2E1 (m/s 19) B4D2E2 (m/s 22) Hadkan sehingga poligon dengan 10 sisi. B2D2E1 (m/s 16) B3D2E1 (m/s 17)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 2 : POLIGON II
Murid akan diajar untuk: MINGGU 35 12.01.2014 30.01.2014 2.2 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang sudut peluaran dan sudut pedalaman poligon. Meneroka sudut pelbagai poligon melalui aktiviti seperti melukis, menggunting dan menampal, mengukur sudut dan menggunakan perisian geometri dinamik. Mengkaji bilangan segitiga yang terbentuk dalam suatu poligon apabila menyambung suatu bucu poligon tersebut dengan bucu-bucu lain. Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon. (ii) Menentukan nilai sudut peluaran apabila nilai sudut pedalaman poligon diberi dan begitu juga sebaliknya. (iii) Menentukan hasil tambah sudut pedalaman poligon. (iv) Menentukan hasil tambah sudut peluaran poligon. (v) Menentukan a) nilai sudut pedalaman poligon sekata apabila bilangan sisi diberi. b) nilai sudut peluaran poligon sekata apabila bilangan sisi diberi. c) bilangan sisi poligon sekata apabila nilai sudut pedalaman atau sudut peluaran diberi. Termasuk contoh situasi harian. (vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dan sisi poligon. B4D2E3 (m/s 30) B3D2E2 (m/s 24) B3D2E3 (m/s 26)

B5D2E1 (m/s 31)

CUTI TAHUN BARU CINA 30 JANUARI 4 FEBRUARI 2014 PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

BAB 3 : BULATAN II
Murid akan diajar untuk: MINGGU 69 02.02.2014 27.02.2014 3.1 Memahami dan menggunakan ciri-ciri bulatan yang melibatkan simetri, perentas dan lengkok. Meneroka melalui aktiviti seperti menyurih, melipat, melukis dan mengukur dengan jangka lukis, pembaris, benang, protraktor, kertas turas dan perisian geometri dinamik. Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti diameter bulatan sebagai paksi simetri. (ii) Menentukan bahawa a) jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas tersebut dan begitu juga sebaliknya. b) pembahagi dua sama serenjang bagi dua perentas bersilang pada pusat bulatan. c) dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan begitu juga sebaliknya. d) perentas yang sama panjang apabila memotong suatu bulatan menghasilkan lengkok yang sama panjang. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan simetri, perentas dan lengkok bulatan. B2D3E1 (m/s 38)

B5D3E1 (m/s 41)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 3 : BULATAN II
Murid akan diajar untuk: 3.2 Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut dalam bulatan. Meneroka ciri-ciri sudut dalam bulatan melalui aktiviti seperti melukis, menggunting dan menampal, serta menggunakan perisian geometri dinamik. Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti sudut pada pusat dan lilitan bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok. (ii) Menentukan bahawa sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama besar. (iii) Menentukan bahawa sudut pada a) lilitan b) pusat yang dicangkum oleh lengkok yang sama panjang adalah sama besar. (iv) Menentukan hubungan antara sudut pada pusat dengan sudut pada lilitan yang dicangkum oleh suatu lengkok yang sama panjang. (v) Menentukan nilai sudut pada lilitan yang dicangkum oleh semibulatan. (vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pada pusat bulatan dan sudut pada lilitan bulatan. Libatkan sudut refleks pada pusat bulatan. Sudut yang dicangkum oleh suatu lengkok adalah sama dengan sudut yang dicangkum oleh perentas yang sepadan. B1D3E1 (m/s 42) B3D3E1 (m/s 42) B3D3E1 (m/s 44)

B3D3E1 (m/s 46)

B3D3E2 (m/s 48) B5D3E2 (m/s 49)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 3 : BULATAN II
Murid akan diajar untuk: MINGGU 69 02.02.2014 27.02.2014 3.3 Memahami dan menggunakan konsep sisi empat kitaran. Meneroka ciri-ciri sisi empat kitaran melalui aktiviti seperti melukis, menggunting dan menampal, serta menggunakan perisian geometri dinamik. Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti sisi empat kitaran. (ii) Mengenal pasti sudut pedalaman bertentang sisi empat kitaran. (iii) Menentukan hubungan antara sudut pedalaman bertentang sisi empat kitaran. (iv) Mengenal pasti sudut peluaran dan sudut pedalaman bertentang yang sepadan bagi sisi empat kitaran. (v) Menentukan hubungan antara sudut peluaran dan sudut pedalaman bertentang yang sepadan bagi sisi empat kitaran. (vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut sisi empat kitaran. (vii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan bulatan. B2D3E2 (m/s 51) B3D3E3 (m/s 50)

B2D3E3 (m/s 54) B3D3E3 (m/s 55)

B4D3E1 (m/s 47) B5D3E3 (m/s 58)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 4 : STATISTIK II
Murid akan diajar untuk: MINGGU 10 12 02.03.2014 20.03.2014 4.1 Mewakilkan dan mentafsirkan data dalam carta pai untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan contoh situasi harian daripada sumber seperti surat khabar, majalah, laporan dan Internet. Menggunakan kalkulator dan perisian komputer untuk membina carta pai. Murid akan dapat: (i) Memperoleh dan mentafsir maklumat daripada carta pai. (ii) Membina carta pai untuk mewakilkan data. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan carta pai. (iv) Menentukan perwakilan data yang sesuai. Kaitkan kuantiti data dengan saiz sudut sektor. Carta pai yang lengkap harus mempunyai: i) Tajuk ii) Label yang sesuai bagi kumpulan data. Carta pai biasanya sesuai untuk data berkategori. Termasuk piktograf, carta palang, graf garis dan carta pai. Bincangkan bahawa perwakilan data adalah bergantung pada jenis data. B3D4E1 (m/s 64) B4D4E1 (m/s 65) B5D4E1 (m/s 68)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 4 : STATISTIK II
Murid akan diajar untuk: MINGGU 10 12 02.03.2014 20.03.2014 4.2 Memahami dan menggunakan konsep mod, median dan min untuk menyelesaikan masalah. Murid akan dapat: (i) Menentukan mod bagi a) set data. b) data dalam jadual kekerapan. (ii) Menentukan mod dan kekerapan bagi mod tersebut daripada piktograf, carta palang, graf garis dan carta pai. (iii) Menentukan median bagi set data. (iv) Menentukan median bagi data dalam jadual kekerapan. (v) Mengira min bagi a) set data. b) data dalam jadual kekerapan. (vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan mod, median dan min. Libatkan data yang mempunyai lebih daripada satu mod. Hadkan kepada data diskret sahaja. Tegaskan bahawa mod merujuk kepada kategori atau skor dan bukan kepada kekerapan. Libatkan perubahan dalam bilangan dan nilai data. B3D4E2 (m/s 75-77) B2D4E1 (m/s 71-73)

Menggunakan set data daripada situasi harian untuk menilai dan meramal. Membincangkan sukatan kecenderungan memusat yang sesuai dalam situasi yang berbeza. Menggunakan kalkulator untuk mengira min bagi set data yang besar. Membincangkan kesesuaian penggunaan mod, median dan min dalam situasi tertentu.

B4D4E2 (m/s 79) B5D4E2 (m/s 82)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I 21 MAC 29 MAC 2014

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 5 : INDEKS
Murid akan diajar untuk: MINGGU 13 15 30.03.2014 17.04.2014 5.1 Memahami konsep indeks. Meneroka indeks menggunakan kalkulator dan hamparan elektronik. Murid akan dapat: (i) Mengungkapkan pendaraban berulang sebagai an dan begitu juga sebaliknya. (ii) Menentukan nilai an. (iii) Mengungkapkan nombor dalam tatatanda indeks. Mulakan dengan kuasa dua dan kuasa tiga. a' ialah suatu nombor nyata. Libatkan sebutan algebra. Tegaskan asas dan indeks.

a ialah asas, n ialah indeks. Libatkan pecahan dan perpuluhan. Hadkan n kepada integer positif.

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 5 : INDEKS
Murid akan diajar untuk: MINGGU 13 15 30.03.2014 17.04.2014 5.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban nombor dalam tatatanda indeks. Meneroka hukum indeks menggunakan pendaraban berulang dan kalkulator. Murid akan dapat: (i) Menentusahkan am x an = am + n. (ii) Mempermudahkan pendaraban bagi a) nombor b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas yang sama. (iii) Mempermudahkan pendaraban bagi a) nombor b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas yang berlainan. Murid akan diajar untuk: 5.3 Melakukan pengiraan yang melibatkan pembahagian nombor dalam tatatanda indeks. Murid akan dapat: (i) Menentusahkan am an = amn. (ii) Mempermudahkan pembahagian bagi a) nombor b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas yang sama. Tegaskan bahawa a0 = 1. B3D5E2 (m/s 94) Hadkan sebutan algebra kepada satu pembolehubah B3D5E1 (m/s 91)

B3D5E1 (m/s 93)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 5 : INDEKS
Murid akan diajar untuk: MINGGU 13 15 30.03.2014 17.04.2014 5.4 Melakukan pengiraan yang melibatkan nombor dan sebutan algebra dalam tatatanda indeks yang dikuasakan. Murid akan dapat: (i) Menentusahkan (am)n = amn. (ii) Mempermudahkan a) nombor b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks yang dikuasakan. (iii) Mempermudahkan pendaraban dan pembahagian bagi a) nombor b) sebutan algebra yang diungkapkan dalam tatatanda indeks yang dikuasakan dengan asas berlainan. (iv) Melakukan gabungan operasi yang melibatkan pendaraban, pembahagian dan yang dikuasakan bagi a) nombor b) sebutan algebra Murid akan diajar untuk: 5.5 Melakukan pengiraan yang melibatkan indeks negatif. Meneroka menggunakan pendaraban berulang dan hukum indeks. Murid akan dapat: (i) Menentusahkan a n
1 an 1 an

(am)n = amn , m dan n ialah integer positif. Hadkan sebutan algebra kepada satu pembolehubah. Tegaskan bahawa:

B3D5E3 (m/s 96)

B4D5E1 (m/s 96)

B5D5E2 (m/s 102)

(ii) Menyatakan a n sebagai dan begitu juga sebaliknya.

n ialah integer positif. Mulakan dengan n = 1.

B3D5E4 (m/s 100)

(iii) Melakukan gabungan operasi darab, bahagi dan yang dikuasakan yang melibatkan indeks negatif bagi a) nombor b)sebutan algebra

B5D5E2 (m/s102)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 5 : INDEKS
Murid akan diajar untuk: MINGGU 13 15 30.03.2014 17.04.2014 5.6 Melakukan pengiraan yang melibatkan indeks pecahan. Murid akan dapat:
1

(i) Menentusahkan a n n a (ii) Menyatakan sebagai begitu juga sebaliknya.


1 1 an
n

a dan n ialah integer positif. Mulakan dengan n = 2.


a dan

B3D5E5 (m/s 103)

(iii) Menentukan nilai a n (iv) Menyatakan


m an

sebagai: Hadkan kepada punca integer positif.

B4D5E2 (m/s 104-106)

(v) Melakukan gabungan operasi darab, bahagi dan yang dikuasakan yang melibatkan indeks pecahan bagi: a) nombor b) sebutan algebra
m

B5D5E2 (m/s 105)

(vi) Menentukan nilai a n Murid akan diajar untuk: 5.7 Melakukan pengiraan yang melibatkan hukum indeks. Murid akan dapat: (i) Melakukan pendaraban, pembahagian, yang dikuasakan atau gabungan operasi tersebut ke atas beberapa nombor yang diungkapkan dalam tatatanda indeks. (ii) Melakukan gabungan operasi darab, bahagi dan yang dikuasakan yang melibatkan indeks positif, negatif dan pecahan. B5D5E1 (m/s 106)

B5D5E2 (m/s 107)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 6 : UNGKAPAN ALGEBRA III


Murid akan diajar untuk: MINGGU 16 18 20.04.2014 08.05.2014 6.1 Memahami dan menggunakan konsep kembangan. Kaitkan dengan contoh konkrit. Meneroka menggunakan perisian komputer. Murid akan dapat: (i) Menentukan kembangan yang melibatkan ungkapan algebra dalam satu tanda kurung. (ii) Menentukan kembangan yang melibatkan ungkapan algebra dalam dua tanda kurung. Mulakan dengan sebutan algebra linear. Hadkan kepada ungkapan linear. Tegaskan: a b a b a b 2 Termasuk: (a + b)(a + b) (a b)(a b) (a + b)(a b) (a b)(a + b)

B3D6E1 (m/s 112)

Murid akan diajar untuk: 6.2 Memahami dan menggunakan konsep pemfaktoran ungkapan algebra untuk menyelesaikan masalah. Meneroka menggunakan bahan konkrit dan perisian komputer.

Murid akan dapat: (i) Menyatakan faktor bagi suatu sebutan algebra. (ii) Menyatakan faktor sepunya dan FSTB bagi beberapa sebutan algebra. (iii) Memfaktorkan ungkapan algebra menggunakan a) faktor sepunya. b) beza antara dua sebutan kuasa dua. Tegaskan hubungan antara kembangan dan pemfaktoran. Ambil perhatian bahawa 1 adalah faktor bagi semua sebutan algebra. Beza antara dua sebutan kuasa dua bermakna: a2 b2 = (a + b)(a b) atau (a b)(a + b) B4D6E1 (m/s 114)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 6 : UNGKAPAN ALGEBRA III


Murid akan diajar untuk: MINGGU 16 18 20.04.2014 08.05.2014 6.2 Memahami dan menggunakan konsep pemfaktoran ungkapan algebra untuk menyelesaikan masalah. Murid akan dapat: Hadkan kepada empat sebutan algebra. ab ac = a(b c) e2 f2 = (e + f)(e f) x2 + 2xy + y2 = (x + y)2 hadkan jawapan kepada (ax + by)2 ab + ac + bd + cd = (b + c)(a + d) Meneroka menggunakan perisian komputer. (iv) Memfaktor dan mempermudahkan pecahan algebra. Mulakan dengan ungkapan satu sebutan untuk pengangka dan penyebut. Hadkan kepada pemfaktoran yang melibatkan faktor sepunya dan beza antara dua sebutan kuasa dua.

Murid akan diajar untuk: 6.3 Melakukan penambahan dan penolakan ke atas pecahan algebra. Meneroka menggunakan perisian komputer. Mengaitkan dengan situasi kehidupan sebenar.

Murid akan dapat: (i) Menambah atau menolak dua pecahan algebra yang mempunyai penyebut yang sama. (ii) Menambah atau menolak dua pecahan algebra yang penyebut satu pecahan adalah gandaan bagi penyebut pecahan yang lain. Konsep GSTK mungkin digunakan. Hadkan penyebut kepada satu sebutan algebra. B4D6E2 (m/s 119)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 6 : UNGKAPAN ALGEBRA III


Murid akan diajar untuk: MINGGU 16 18 20.04.2014 08.05.2014 6.3 Melakukan penambahan dan penolakan ke atas pecahan algebra. Murid akan dapat: (iii) Menambah atau menolak dua pecahan algebra yang penyebut pecahan tersebut a) tidak mempunyai faktor sepunya. b) mempunyai faktor sepunya. Murid akan dapat: Meneroka menggunakan perisian komputer. (i) Mendarab dua pecahan algebra yang melibatkan penyebut dengan: a) satu sebutan. b) dua sebutan. (ii) Membahagi dua pecahan algebra yang melibatkan penyebut dengan a) satu sebutan. b) dua sebutan. (iii) Melakukan pendaraban dan pembahagian bagi dua pecahan algebra menggunakan pemfaktoran yang melibatkan faktor sepunya dan beza antara dua sebutan kuasa dua. MINGGU 19 20 11.05.2014 22.05.2014 Mulakan dengan pendaraban dan pembahagian yang tanpa pemudahan diikuti dengan pendaraban dan pembahagian yang ada pemudahan. B3D6E2 (m/s 123) B4D6E3 (m/s 121)

Murid akan diajar untuk: 6.4 Melakukan pendaraban dan pembahagian ke atas pecahan algebra.

B3D6E2 (m/s 123)

B4D6E4 (m/s 127)

PENILAIAN PBS PERTENGAHAN TAHUN 2014

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 7 : RUMUS ALGEBRA


Murid akan diajar untuk: MINGGU 21 25.05.2014 26.05.2014 7.1 Memahami konsep pembolehubah dan pemalar. Menggunakan contoh situasi harian untuk menerangkan pembolehubah dan pemalar. Murid akan dapat: (i) Menentukan sama ada suatu kuantiti dalam situasi yang diberi ialah pembolehubah atau pemalar. (ii) Menentukan pembolehubah dalam situasi yang diberi dan mewakilkan pembolehubah tersebut dengan simbol huruf. (iii) Menentukan nilai yang mungkin bagi suatu pembolehubah dalam situasi yang diberi. Murid akan diajar untuk: 7.2 Memahami konsep rumus untuk menyelesaikan masalah. Murid akan dapat: (i) Menulis rumus berdasarkan a) pernyataan b) situasi yang diberi. (ii) Mengenal pasti perkara rumus. (iii) Mengungkapkan pembolehubah tertentu sebagai perkara rumus dengan melibatkan a) satu daripada operasi asas: +, -, , b) kuasa atau punca kuasa. c) gabungan operasi asas dan kuasa atau punca kuasa. Simbol yang mewakili suatu kuantiti dalam rumus mesti dinyatakan dengan jelas. B4D7E1 (m/s 135) Pembolehubah termasuk integer, pecahan dan perpuluhan.

B2D7E1 (m/s 137) B4D7E2 (m/s 138)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 7 : RUMUS ALGEBRA


Murid akan diajar untuk: MINGGU 21 25.05.2014 26.05.2014 7.2 Memahami konsep rumus untuk menyelesaikan masalah. Murid akan dapat: (iv) Menentukan nilai suatu pembolehubah apabila pembolehubah tersebut: a) ialah perkara rumus b) bukan perkara rumus (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus. CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2014 28 MEI 14 JUN 2014 Libatkan rumus saintifik. B4D7E3 (m/s 140)

B5D7E1 (m/s 141)

BAB 8 : PEPEJAL GEOMETRI III


Murid akan diajar untuk: 8.1 Memahami dan menggunakan 22 - 23 konsep isipadu prisma tegak dan silinder membulat tegak untuk 15.06.2014 menyelesaikan masalah. 26.06.2014 MINGGU Menggunakan model konkrit untuk menerbitkan rumus. Mengaitkan isipadu prisma tegak dengan isipadu silinder membulat tegak. Murid akan dapat: (i) Menerbitkan rumus isipadu bagi a) prisma. b) silinder. (ii) Mengira isipadu prisma tegak dalam unit padu apabila diberi tinggi dan a) luas tapak. b) dimensi tapak. (iii) Mengira tinggi prisma apabila isipadu dan luas tapak diberi. (iv) Mengira luas tapak prisma apabila isipadu dan tinggi diberi. Prisma dan silinder masingmasing merujuk kepada prisma tegak dan silinder membulat tegak. Hadkan tapak kepada bentuk segitiga dan sisi empat. B3D8E1 (m/s 148) B3D8E2 (m/s 150)

B4D8E1 (152,165)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 8 : PEPEJAL GEOMETRI III


Murid akan diajar untuk: 8.1 Memahami dan menggunakan 22 - 23 konsep isipadu prisma tegak dan silinder membulat tegak untuk 15.06.2014 menyelesaikan masalah. 26.06.2014 MINGGU Murid akan dapat: (v) Mengira isipadu silinder dalam unit padu apabila diberi: a) luas tapak dan tinggi. b) jejari tapak dan tinggi. (vi) Mengira tinggi silinder apabila isipadu dan jejari tapak diberi. (vii) Mengira jejari tapak silinder apabila isipadu dan tinggi diberi. (viii) Menukarkan isipadu dalam satu unit metrik kepada unit yang lain: a) mm3,cm3 dan m3 b) cm3,ml dan l (ix) Mengira isipadu cecair dalam suatu bekas. (x) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu prisma dan silinder. B3D8E3 (m/s 153)

B4D8E2 (m/s 154) B4D8E2 (m/s 154) B3D8E4 (m/s 156)

Hadkan bentuk bekas kepada silinder membulat tegak dan prisma tegak.

B4D8E3 (m/s 158) B5E8D1 (m/s 159)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 8 : PEPEJAL GEOMETRI III


Murid akan diajar untuk: 8.2 Memahami dan menggunakan 22 - 23 konsep isipadu piramid tegak dan kon membulat tegak untuk 15.06.2014 menyelesaikan masalah. 26.06.2014 MINGGU Menggunakan model konkrit untuk menerbitkan rumus. Membuat perkaitan antara isipadu piramid dengan isipadu prisma serta isipadu kon dengan isipadu silinder. Murid akan dapat: (i) Menerbitkan rumus isipadu bagi a) piramid. b) kon. (ii) Mengira isipadu piramid dalam unit mm3, cm3 dan m3 apabila diberi tinggi dan a) luas tapak. b) dimensi tapak. (iii) Mengira tinggi piramid apabila isipadu dan dimensi tapak diberi. (iv) Mengira luas tapak piramid apabila isipadu dan tinggi diberi. (v) Mengira isipadu kon dalam unit mm3, cm3 dan m3 apabila tinggi dan jejari tapak diberi. (vi) Mengira tinggi kon apabila isipadu dan jejari tapak diberi. (vii) Mengira jejari tapak kon apabila isipadu dan tinggi diberi. (viii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu piramid dan kon. B3D8E3 (m/s 166) B4D8E2 (m/s 168) B4D8E2 (m/s 168) B5D8E1 (m/s 169) Libatkan tapak poligon yang berlainan jenis. B3D8E1 (m/s 162) B3D8E2 (m/s 163)

B4D8E1 (m/s 165)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 8 : PEPEJAL GEOMETRI III


Murid akan diajar untuk: MINGGU 22 - 23 15.06.2014 26.06.2014 8.3 Memahami dan menggunakan konsep isipadu sfera untuk menyelesaikan masalah. Murid akan dapat: (i) Mengira isipadu sfera apabila jejari diberi. (ii) Mengira jejari sfera apabila isipadu diberi. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu sfera. Murid akan diajar untuk: 8.4 Mengaplikasikan konsep isipadu untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pepejal gubahan. Menggunakan model konkrit untuk membentukkan pepejal gubahan. Menggunakan contoh situasi kehidupan sebenar. Murid akan dapat: (i) Mengira isipadu pepejal gubahan. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu pepejal gubahan. Pepejal gubahan adalah gabungan pepejal geometri. B4D8E5 (m/s 176) B5D8E3 (m/s 178) Termasuk hemisfera. B3D8E5 (m/s 172) B4D8E4 (m/s 173) B5D8E2 (m/s 174)

BAB 9 : LUKISAN BERSKALA


Murid akan diajar untuk: MINGGU 24 29.06.2014 03.07.2014 9.1 Memahami konsep lukisan berskala. Meneroka lukisan berskala menggunakan perisian geometri dinamik, kertas grid, geobod atau kertas graf. Mengaitkan dengan peta, grafik dan lukisan senibina. Murid akan dapat: (i) Melakarkan bentuk yang a) sama saiz dengan objek b) lebih kecil daripada objek c) lebih besar daripada objek menggunakan kertas grid. Hadkan objek kepada sebarang bentuk dua dimensi. B3D9E1 (m/s 184)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 9 : LUKISAN BERSKALA


Murid akan diajar untuk: MINGGU 24 29.06.2014 03.07.2014 9.1 Memahami konsep lukisan berskala. Murid akan dapat: (ii) Melukis bentuk geometri mengikut skala 1 : n , apabila: 1 1 n 1,2,3, , 2 10 (iii) Melukis bentuk gabungan mengikut skala yang diberi menggunakan a) kertas grid. b) kertas kosong. (iv) Melukis semula bentuk pada kertas grid yang berlainan saiz. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan lukisan berskala. Tegaskan kejituan lukisan. B4D9E1 (m/s 186)

Libatkan grid yang berlainan saiz .

B4D9E1 (m/s 190)

Tegaskan bahawa grid perlu dilukis pada bentuk asal.

B4D9E1 (m/s 192) B5D9E1 (m/s 194)

BAB 10 : PENJELMAAN II
Murid akan diajar untuk: MINGGU 25 - 26 06.07.2014 17.07.2014 10.1 Memahami dan menggunakan konsep keserupaan. Melibatkan contoh situasi harian. Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti sama ada bentuk yang diberi adalah serupa . (ii) Mengira panjang sisi yang tidak diketahui bagi dua bentuk yang serupa. Tegaskan bahawa apabila sudut sepadan segitiga adalah sama maka sisi sepadan adalah berkadaran . B1D10E1 (m/s 202) B3D10E1 (m/s 206)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 10 : PENJELMAAN II
Murid akan diajar untuk: MINGGU 25 - 26 06.07.2014 17.07.2014 10.2 Memahami dan menggunakan konsep pembesaran. Meneroka konsep pembesaran menggunakan kertas grid, bahan konkrit, lukisan, geobod dan perisian geometri dinamik. Mengaitkan pembesaran dengan keserupaan bentuk. Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti suatu pembesaran. (ii) Menentukan faktor skala, diberi objek dan imej pembesaran apabila a) faktor skala > 0. b) faktor skala < 0. (iii) Menentukan pusat pembesaran apabila objek dan imej diberi. (iv) Menentukan imej objek apabila pusat pembesaran dan faktor skala diberi. (v) Menentukan ciri-ciri suatu pembesaran (vi) Mengira a) faktor skala b) panjang sisi imej c) panjang sisi objek suatu pembesaran. Menggunakan kertas grid dan perisian geometri dinamik untuk meneroka hubungan antara luas imej dan luas objek. (vii) Menentukan hubungan antara luas imej dan luas objek. (viii) Mengira a) luas imej b) luas objek c) faktor skala di bawah suatu pembesaran. (ix) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembesaran B5D10E1 (m/s 221) Libatkan faktor skala negatif. B1D10E2 (m/s 208) B3D10E2 (m/s 209)

B3D10E3 (m/s 211) B3D10E3 (m/s 213)

B3D10E4 (m/s 216)

B4D10E1 (m/s 218)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 11 : PERSAMAAN LINEAR II


MINGGU 27 Murid akan diajar untuk: Menerbitkan persamaan linear dalam dua pembolehubah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. Meneroka menggunakan kalkulator grafik, perisian geometri dinamik dan hamparan elektronik untuk menyelesaikan persamaan linear dan persamaan linear serentak. Murid akan dapat: (i) Menentukan sama ada suatu persamaan adalah persamaan linear dalam dua pembolehubah. (ii) Menulis persamaan linear dalam dua pembolehubah daripada maklumat yang diberi. (iii) Menentukan nilai satu pembolehubah apabila diberi nilai pembolehubah yang lain. (iv) Menentukan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pembolehubah. Murid akan diajar untuk: 11.2 Memahami dan menggunakan konsep persamaan linear serentak dalam dua pembolehubah untuk menyelesaikan masalah Menggunakan kaedah cuba-jaya. Menggunakan contoh daripada situasi kehidupan sebenar. Murid akan dapat: (i) Menentukan sama ada dua persamaan yang diberi adalah persamaan linear serentak. (ii) Menyelesaikan dua persamaan linear serentak dalam dua pembolehubah dengan a) kaedah penggantian. b) kaedah penghapusan. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan dua persamaan linear serentak dalam dua pembolehubah. Libatkan simbol huruf selain daripada x dan y untuk mewakili pembolehubah. B4D11E2 (m/s 236) B3D11E1 (m/s 228) B4D11E1 (m/s 230) B4D11E1 (m/s 231) 11.1 Memahami dan menggunakan 20.07.2014 konsep persamaan linear dalam dua pembolehubah. 24.07.2014

B5D11E1 (m/s 239)

CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI 25 JULAI 2 OGOS 2014 PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

BAB 12 : KETAKSAMAAN LINEAR


Murid akan diajar untuk: MINGGU 29 - 30 03.08.2014 14.08.2014 12.1 Memahami dan menggunakan konsep ketaksamaan. Menggunakan situasi harian untuk menggambarkan hubungan ketaksamaan dan seterusnya penggunaan simbol > , < , dan . Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti hubungan a) lebih besar daripada b) kurang daripada berdasarkan situasi yang diberi. (ii) Menulis hubungan antara dua nombor yang diberi menggunakan simbol > atau < . (iii) Mengenal pasti hubungan a) lebih besar daripada atau sama dengan b) kurang daripada atau sama dengan berdasarkan situasi yang diberi. Murid akan diajar untuk: 12.2 Memahami dan menggunakan konsep ketaksamaan linear dalam satu pembolehubah. Murid akan dapat: (i) Menentukan sama ada hubungan yang diberi adalah suatu ketaksamaan linear. h ialah pemalar, x ialah integer. Tegaskan bahawa a > b adalah setara dengan b < a. > disebut sebagai lebih besar daripada. < disebut sebagai kurang daripada. disebut sebagai lebih besar daripada atau sama dengan. disebut sebagai kurang daripada atau sama dengan. B2D12E1 (m/s 245)

B2D12E1 (m/s 246) B2D12E1 (m/s 247)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 12 : KETAKSAMAAN LINEAR


Murid akan diajar untuk: MINGGU 29 - 30 03.08.2014 14.08.2014 12.2 Memahami dan menggunakan konsep ketaksamaan linear dalam satu pembolehubah. Melibatkan contoh situasi harian. Murid akan dapat: (ii) Menentukan penyelesaian yang mungkin bagi ketaksamaan linear dalam satu pembolehubah yang diberi: a) x > h; b) x < h; c) x h; d) x h. (iii) Mewakilkan ketaksamaan linear: a) x > h; b) x < h; c) x h; d) x h. pada garis nombor dan begitu juga sebaliknya. (iv) Membina ketaksamaan linear menggunakan simbol: a) > atau < b) atau daripada maklumat yang diberi. B3D12E1 (m/s 250)

B4D12E1 (m/s 252)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 12 : KETAKSAMAAN LINEAR


Murid akan diajar untuk: 12.3 Melaksanakan pengiraan yang 29 - 30 melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan 03.08.2014 pembahagian ke atas ketaksamaan linear. 14.08.2014 MINGGU Murid akan dapat: (i) Menyatakan ketaksamaan yang terhasil apabila suatu nombor a) ditambah kepada b) ditolak daripada kedua-dua belah ketaksamaan yang diberi. (ii) Menyatakan ketaksamaan yang terhasil apabila kedua-dua belah ketaksamaan yang diberi a) didarab dengan satu nombor. b) dibahagi dengan satu nombor. Tegaskan bahawa keadaan ketaksamaan tidak berubah.

Tegaskan bahawa apabila pendaraban atau pembahagian dilakukan pada kedua-dua belah ketaksamaan dengan nombor negatif yang sama, keadaan ketaksamaan dibalikkan. Maklumat diberi daripada situasi kehidupan sebenar. Libatkan <, dan . B5D12E1 (m/s 257)

(iii) Membina ketaksamaan

daripada maklumat yang diberi. Murid akan diajar untuk: 12.4 Melaksanakan pengiraan untuk menyelesaikan ketaksamaan dalam satu pembolehubah. Meneroka menggunakan perisian geometri dinamik dan kalkulator grafik. Murid akan dapat: (i) Menyelesaikan ketaksamaan linear dengan: a) menambah satu nombor kepada b) menolak satu nombor daripada kedua-dua belah ketaksamaan. Tegaskan bahawa bagi suatu penyelesaian, pembolehubah ditulis pada sebelah kiri ketaksamaan.

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 12 : KETAKSAMAAN LINEAR


Murid akan diajar untuk: MINGGU 29 - 30 03.08.2014 14.08.2014 12.4 Melaksanakan pengiraan untuk menyelesaikan ketaksamaan dalam satu pembolehubah. Murid akan dapat: (ii) Menyelesaikan ketaksamaan linear dengan: a) mendarab b) membahagi satu nombor pada kedua-dua belah ketaksamaan. (iii) Menyelesaikan ketaksamaan linear dalam satu pembolehubah menggunakan gabungan operasi Murid akan diajar untuk: 12.5 Memahami konsep ketaksamaan linear serentak dalam satu pembolehubah. Murid akan dapat: (i) Mewakilkan nilai sepunya bagi dua ketaksamaan linear serentak pada garis nombor. (ii) Menentukan ketaksamaan setara bagi dua ketaksamaan linear yang diberi. (iii) Menyelesaikan dua ketaksamaan linear serentak. Tegaskan makna ketaksamaan seperti: a<x<b axb ax<b a<xb Tegaskan bentuk seperti: a>x<b a<xb a<x>b tidak diterima. B3D12E1 (m/s 262) B5D12E2 (m/s 261)

B5D12E3 (m/s 264)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 13 : GRAF FUNGSI


Murid akan diajar untuk: MINGGU 31 17.08.2014 21.08.2014 13.1 Memahami dan menggunakan konsep fungsi. Meneroka dengan mesin fungsi. Murid akan dapat: (i) Menyatakan hubungan antara dua pembolehubah berdasarkan maklumat yang diberi. (ii) Mengenal pasti pembolehubah bersandar dan pembolehubah tidak bersandar dalam satu hubungan yang melibatkan dua pembolehubah. (iii) Mengira nilai pembolehubah bersandar, apabila nilai pembolehubah tidak bersandar diberi. Murid akan diajar untuk: 13.2 Melukis dan menggunakan graf fungsi. Murid akan dapat: (i) Membina jadual nilai bagi fungsi yang diberi. (ii) Melukis graf fungsi dengan skala yang diberi. (iii) Menentukan nilai y daripada graf apabila nilai x diberi dan begitu juga sebaliknya. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi. Hadkan kepada fungsi linear, kuadratik dan kubik. Libatkan kes-kes apabila skala tidak diberi. B4D13E2 (m/s 273) B5D13E1 (m/s 274) B4D13E3 (m/s 276) B5D13E2 (m/s 279) Libatkan fungsi seperti: y = 2x + 3 p = 3q2 + 4q 5 A = B3

B4D13E1 (m/s 271)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 14 : NISBAH, KADAR & KADARAN II


Murid akan diajar untuk: MINGGU 32 - 33 24.08.2014 04.09.2014 14.1 Memahami konsep kadar dan melaksanakan pengiraan yang melibatkan kadar. Menggunakan situasi kehidupan sebenar yang melibatkan kadar. Murid akan dapat: (i) Menentukan kadar dalam situasi yang diberi dan mengenal pasti dua kuantiti yang terlibat. (ii) Mengira kadar apabila nilai dua kuantiti yang berbeza diberi. (iii) Mengira nilai kuantiti tertentu apabila kadar dan nilai kuantiti yang lain diberi. (iv) Menukar kadar daripada satu unit ukuran kepada unit ukuran yang lain. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan kadar. Murid akan diajar untuk: 14.2 Memahami dan menggunakan konsep laju. Menggunakan contoh situasi harian. Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti dua kuantiti yang terlibat dalam laju. (ii) Mengira dan mentafsirkan laju. (iii) Mengira a) jarak, apabila laju dan masa diberi. b) masa, apabila laju dan jarak diberi. (iv) Menukar daripada satu unit laju kepada unit laju yang lain. (v) Membezakan antara laju seragam dan laju tidak seragam. Nilai murni yang berkaitan dengan peraturan lalu lintas perlu dibincangkan. Libatkan penggunaan graf. Tegaskan penggunaan unit dalam pengiraan.

B3D14E1 (m/s 289) B3D14E1 (m/s 290)

B4D14E1 (m/s 291)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 14 : NISBAH, KADAR & KADARAN II


Murid akan diajar untuk: MINGGU 32 - 33 24.08.2014 04.09.2014 14.3 Memahami dan menggunakan konsep laju purata. Menggunakan contoh situasi harian. Membincangkan perbezaan antara laju purata dan kelajuan min. Murid akan dapat: (i) Mengira laju purata dalam pelbagai situasi. (ii) Mengira a) jarak, apabila laju purata dan masa diberi. b) masa, apabila laju purata dan jarak diberi. (iii) Menyelesaikam masalah yang melibatkan laju dan laju purata. Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti dua kuantiti yang terlibat dalam pecutan. (ii) Mengira dan mentafsirkan pecutan. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II 12 SEPTEMBER 20 SEPTEMBER 2014 Libatkan kes nyah-pecutan. B3D14E2 (m/s 299) B3D14E1 (m/s 293) B3D14E1 (m/s 294) B5D14E1 (m/s 296)

Murid akan diajar untuk: 14.4 Memahami dan menggunakan konsep pecutan.

BAB 15 : TRIGONOMETRI
Murid akan diajar untuk: MINGGU 34 - 35 07.09.2014 25.09.2014 15.1 Memahami dan menggunakan tangen bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Menggunakan segitiga bersudut tegak yang mempunyai ukuran sebenar dan perkembangkan melalui aktiviti. Membincangkan nisbah sisi bertentangan kepada sisi sebelah apabila sudut menghampiri 900 . Murid akan dapat: (i) Mengenal pasti: a) hipotenus b) sisi bertentangan dan sisi sebelah terhadap salah satu sudut tirus. Gunakan segitiga bersudut tegak sahaja. Tangen boleh ditulis sebagai tan .

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 15 : TRIGONOMETRI
Murid akan diajar untuk: MINGGU 34 - 35 07.09.2014 25.09.2014 15.1 Memahami dan menggunakan tangen bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Meneroka tangen bagi sudut yang diberi apabila: (c) Saiz segitiga berubah secara berkadaran. (d) Saiz sudut berubah. Murid akan dapat: (ii) Menentukan tangen bagi suatu sudut. (iii) Mengira tangen bagi suatu sudut apabila panjang sisi segitiga diberi. (iv) Mengira panjang sisi pada suatu segitiga apabila nilai tangen dan panjang sisi yang lain diberi. Tegaskan bahawa tangen adalah suatu nisbah. Hadkan kepada sisi bertentangan dan sisi sebelah. Libatkan kes yang memerlukan penggunaan Teorem Pythagoras B3D15E1 (m/s 305) B4D15E1 (m/s 309)

Murid akan diajar untuk: 15.2 Memahami dan menggunakan sinus bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Meneroka sinus bagi sudut yang diberi apabila: a) Saiz segitiga berubah secara berkadaran. b) Saiz sudut berubah.

Murid akan dapat: (i) Menentukan sinus bagi suatu segitiga. (ii) Mengira sinus bagi suatu sudut apabila panjang sisi segitiga diberi. (iii) Mengira panjang sisi pada suatu segitiga apabila nilai sinus dan panjang sisi yang lain diberi. Sinus boleh ditulis sebagai sin . Libatkan kes yang memerlukan penggunaan Teorem Pythagoras.

B3D15E1 (m/s 311) B4D15E1 (m/s 315)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 15 : TRIGONOMETRI
Murid akan diajar untuk: MINGGU 34 - 35 07.09.2014 25.09.2014 15.3 Memahami dan menggunakan kosinus bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Meneroka kosinus bagi sudut yang diberi apabila: a) Saiz segitiga berubah secara berkadaran. b) Saiz sudut berubah Murid akan dapat: (i) Menentukan kosinus bagi suatu sudut. (ii) Mengira kosinus bagi sudut apabila panjang sisi segitiga diberi. (iii) Mengira panjang sisi bagi segitiga apabila nilai kosinus dan panjang sisi yang lain diberi. Murid akan dapat: (i) Mengira nilai nisbah trigonometri yang lain apabila nilai suatu nisbah trigonometri diberi. (ii) Menukar unit sudut daripada: a) darjah kepada darjah dan minit. b) darjah dan minit kepada darjah. (iii) Menentukan nilai: a) tangen b) sinus c) kosinus bagi 300, 450 dan 600 tanpa menggunakan kalkulator saintifik. (iv) Menentukan nilai: a) tangen b) sinus c) kosinus menggunakan kalkulator saintifik. Libatkan sudut yang dinyatakan dalam: i) darjah ii) darjah dan minit. B4D15E2 (m/s 322) B3D15E2 (m/s 323) Kosinus boleh ditulis sebagai kos .

B3D15E1 (m/s 316) B4D15E1 (m/s 320)

Libatkan kes yang memerlukan penggunaan Teorem Pythagoras.

Murid akan diajar untuk: 15.4 Menggunakan nilai tangen, sinus dan kosinus untuk menyelesaikan masalah.

B3D15E3 (m/s 326)

MINGGU

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI P&P

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN

PBS (BAND / DIKRIPTOR / EVIDENS)

BAB 15 : TRIGONOMETRI
Murid akan diajar untuk: MINGGU 34 - 35 07.09.2014 25.09.2014 15.4 Menggunakan nilai tangen, sinus dan kosinus untuk menyelesaikan masalah. Murid akan dapat: (v) Menentukan saiz sudut apabila diberi nilai: a) tangen b) sinus c) kosinus menggunakan kalkulator saintifik. (vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah trigonometri. MINGGU 36 MINGGU 37 38 MINGGU 39 43 MINGGU ULANGKAJI 28 SEPTEMBER 2 OKTOBER 2014 PBSMR 5 OKTOBER 16 OKTOBER 2014 PROGRAM PASCA 19 OKTOBER 20 NOVEMBER 2014 CUTI AKHIR TAHUN 2014 21 NOVEMBER 2014 3 JANUARI 2015 B3D15E3 (m/s 326)

B5D15E1 (m/s 327)