You are on page 1of 30

heb altijd bekend

door de geschiedenis
Franse Revolutie
Franse Revolutie
Artikelen:
Franse Revolutie: REVIEW

Titel: Franse Revolutie: REVIEW


Dit materiaal is geschikt voor de High School Social Science / sociale
wetenschappen.
Naam & E-mail (Schrijver): Hery Yanto, The
Mijn leraar op de middelbare school goede herder
Onderwerpen: geschiedenis
Datum: 22 december, 2007

Franse Revolutie

Geld, seks en macht zijn de drie meest aantrekkelijke grondstof voor de mens in
de geschiedenis van het leven. Bijna geen krassen geen geschiedenis van deze
drie kenmerken van deze grondstof als een controversieel thema. In zijn boek
getiteld Money, Sex, en Power (Richard J. Foster, 1995) luidt:

Doorheen de geschiedenis, en in onze eigen ervaring, lijken deze problemen


onlosmakelijk met elkaar verweven zonder. Geld toont zich als een macht. Seks is
gebruikt om geld of macht. Daarnaast is er ook de relatie tussen macht en
rijkdom, macht wordt vaak gebruikt om de rijkdom en de eigenschap te
manipuleren zijn vaak gebruikt om macht te kopen. En zo verder. Keberanarannya
is dat het echt niet mogelijk is of is niet eens interessant om de complexe relaties
tussen geld, seks beschrijven, en macht.

Het thema van geld, seks en macht was ook duidelijk zichtbaar sinds het begin
van de discussie van de vorige leren. Relatie tussen De nauwe spirituele groepen
met de kerk groep gaf aanleiding tot verschillende verstoringen in het lichaam
van de katholieke kerk, die uiteindelijk leidde tot de Gereformeerde Kerk. Veel
discussie tussen voorstanders van Ulrich Zwingly met de katholieke geestelijkheid
van de essentie van het spirituele leven van het celibaat geleid tot nieuwe
manieren van leven in een geloof relatie met seks. Koning Henry VIII van
Engeland zelfs de kerk stevig gevestigd als de petitie om opnieuw te trouwen
(polygamie) werd afgewezen door de paus. Mercantilisme is het economische
systeem aangenomen land een kans bieden voor de ontwikkeling van de absolute
monarchie in Europa. Mercantilisme mogelijkheid voor landen om rijkdom te
vergaren, verbreding van de invloed ervan op mensen zelfs veroverde gebieden.

Convergentie tussen het economische systeem mercantilisme, met het politieke


systeem van de absolute monarchie werd versterkt door de ideeën van denkers
die gemarkeerd auflklarung (verlichting) in Europa. Éen van de ideeën die worden
beschouwd als het fundament van het denken van de heersers-monarchie
absolute monarchie is getiteld Il Principe geschriften van Nicolo Machiavelli.
Machiavelli was een diplomaat die is erg populair uit Florence (Italië). Il Principe
boek onderzoekt de inspanningen van de strijders in Italië tot heerlijkheid te
bereiken voor zijn land. Deze strijders voor Machiavelli is de karakters van de
toekomstige leiders. Recensies maakt het boek dan ook vertaald in de titel "The
Prince". Business-apara hebben penuang Italië, met het oog Machiavelli is een
ideale manier om een groot land dat vrij is van kolonialisme en slavernij te
realiseren. Na de succesvolle strijd van het denken, moet een land worden gericht
aan de vorm Machtstaat (state power). In een staatsmacht, een leider (de staat)
om te doen "alle handelingen", op voorwaarde dat in het belang van het land.
Machiavelli's ideeën en op grote schaal gebruikt door de autoriteiten in Europa te
winnen en houdkracht.

De invloed van het denken Machiavelli's heeft zelfs een aanzienlijke invloed op het
politieke denken. Moderne politieke denken is ook nog goedkeuren. Geen politieke
zelden uitgelegd dezelfde als deze die door Machiavelli als "de instrumenten voor
leiders om te winnen en houd de macht". Intrige en politieke conflicten vaak
kleurplaten elke leiderschap omzet in verschillende delen van de wereld. Niet
zelden ook politieke denken heeft geleid tot zulke grote leiders van grote invloed
op het leven van vele volkeren. Zo riep hij de leiders en gehandhaafd zijn mensen
als ze aan de macht komen, maar eerder veroordeeld nadat ze stapte uit de
teugels van de overheid. Buiten de negatieve aspecten van de populaire
sentiment tegen de leiders, zijn zulke leiders in principe niet minder krachtig voor
het produceren van een verscheidenheid van radicale en progressieve
veranderingen in het politieke systeem op nationaal en mondiaal niveau.
In aanvulling op Machiavelli's denken, het idee van de regering zo uitgebreid dat
de koning ook werd beïnvloed door het concept van de katholieke kerk een
leidende positie in deze periode, met name die bekend staat als "pontifex
maximus". Gezag van de paus met een systeem pontifex maximus, duwen de
dragers van de macht te verkrijgen dergelijke ruime bevoegdheden bezeten door
de paus. In Oost-Europa, met name Griekenland is het idee tot uiting in de vorm
van een imperiale systeem van de overheid patroon met caesaro-papisme titel.
Imperial functie was als hoofd van de kerk in zijn land en was ook hoofd van de
staat. Loyaliteit van een burger van God moet ook worden weergegeven met de
houding van gehoorzaamheid en onderwerping aan de keizer als de
vertegenwoordiger van God.

Caesaro papisme of pontifex maximus, de hand met de monarchale absolutisme


gaf aanleiding tot vele grote heersers die regeerde absoluut. De koningen of
heersers staan bekend als absolute despoot of tiran. Power systeem genaamd
despotisme en tirannie. De kenmerken van de absolute beheersing van de
despoot, despoten zijn: (1) regeerde zonder grondwet, (2) regeerde zonder
parlementen; (3) regeren zonder de rechtszekerheid, (4) regeren zonder de
staatsbegroting. Het punt van de absolute koningen geregeerd zonder beperkt
door iets. Zoals reeds aangegeven dat de leiding in de staat abslutisme
monarchie bracht ook roem voor sommige landen. Pruisen (1740 - 1786) ten
tijde van koning Frederick II van Pruisen in geslaagd om glorie te bereiken in
Duitsland en de Unie bereikte een hoogtepunt toen de Duitse grondgebied bij de
minister-president van Bismarck's beroemde met het idee dat lezen "durch Blut
und Eisen" (met bloed en ijzeren vuist). Rusland tijdens het bewind van tsaar
Peter (1689 - 1725) in geslaagd om zijn ruime bevoegdheden aan de "politieke
warm water lopen". Keizer Jozef II van Oostenrijk (1780 - 1790) in geslaagd om
het aantrekken van de sympathie van de mensen met de afschaffing van de
programma's en boer slave systeem dat de belastingen mensen memebebani.

Niet alle inspanningen om de absolute macht vast te stellen met succes. In het
Verenigd Koninkrijk deze bedrijven daadwerkelijk mislukken. Tijd in Engeland te
gaan door het absolutisme tijdens het bewind van Charles I (1625-1649). Obtain
weerstand macht. De burgeroorlog onder leiding van Oliver Cromwell (1642 -
1649) uiteindelijk ondermijnen de macht. Engeland toen gevormd en werd de
toestand parlement van de Republiek, door Cromwell leidde met de titel Lord
Protector. Cromwell grote ambities uiteindelijk dreef de Britten terug in een
toestand van het koninkrijk. Maar de grote mogendheden van het parlement in
staat waren om de groei van het absolutisme weer te voorkomen. Sepeninggalan
Cromwell, in geslaagd dwingen het Britse parlement van koningin Mary te
ondertekenen de Bill of Rights 1689. Ondertekening van de Bill of Rights in het
Verenigd Koninkrijk is een grote symbool van de mensen van kejayan regering.
Bill of Rights werd ondertekend in een sfeer van strijd en pertumbahan zonder
bloed, dus de revolutie vaak wordt ook wel aangeduid als de Glorious Revolution.

Bill of Rights van 1689 bevat een aantal fundamentele garanties voor de
bevolking van Engeland die kunnen worden aangemerkt als een handvest van de
mensenrechten. Belangrijkste inhoud van het charter zijn: (1) de macht van het
parlement is boven de macht van de koning, (2) koning moet garanties
verstrekken van religieuze tolerantie, (3) koning waarborgt de vrijheid van de
pers; (4) leden van het parlement worden gekozen via algemene verkiezingen;
(5) alle fiscale heffingen van het Koninkrijk zal worden op basis van de
parlementaire goedkeuring; (6) er is geen inzet van militair geweld zonder de
goedkeuring van het parlement.

Als in het Verenigd Koninkrijk, absolutisme mislukt, precies hetzelfde geldt


andersom in Frankrijk. Frankrijk is een van de meest succesvolle land in de
aanloop absolutisme monarchie. De zaden van het absolutisme in de Franse
daadwerkelijk zijn sinds de dagen van Richelieu (1624 - 1643) en Mazarin

kelapa gading
indonesia
son of president best
the best
(1643-1661). Absolutisme werkelijkheid geworden na de uitspraak Koning Louis
XIII (1610-1643). In het bewind van koning Louis XIII, geschorst parlement en
de koning van Frankrijk nam de deskundigen alle parlementaire taken en uit te
voeren administratie taken voor onbepaalde tijd. Peak triomf bereikt absolutisme
in Frankrijk tijdens het bewind van koning Louis XIV (1643-1715). In de
regeerperiode werd gekenmerkt door verschillende militaire actie met succes
bevestigd absolutistische regering, bijvoorbeeld: (1) dringende en breek de macht
van de calvinistische, (2) te verminderen en uiteindelijk verwijderen van de
macht van de koningen, die geregeerd vazal toepassing van het economische
systeem van het feodalisme, ( 3) Louis XIV zich gevestigd als de belangrijkste in
het land met de kroonde zichzelf als L'etat CEST moi (mijn land is), de bouw van
een paleis van de zon (Le Roi Soleil) en menuunjukkan al zijn macht door
willekeurig optreden.

Bewind van koning Louis XIV geïllustreerd door Charles Dickens in het boek Oliver
Twist als een aristocratische klasse barbarij tegen het gewone volk.
Aristocratische klasse knijpen mensen met hoge belastingen, luxe woon-en feest
met rijkdom, en laat de gewone mensen leven in armoede en honger. Mensen
verstrikt met harde straf. Bastile gevangenis werd gebouwd als een symbool van
het absolutisme van de koning. De mensen die zich verzetten tegen de macht van
koningen en aristocratische klasse zal worden opgesloten en gemarteld in de
gevangenis tijdens de Bastile. Uiteindelijk zullen ze ook op berahir mes guloitine.

Son of president

Willekeurig optreden van koningen en aristocratische klasse was leidde tot protest
van vele groepen. Denkers die hadden hun eigen mengalamai Amerikaanse
Onafhankelijkheidsoorlog (1776) en de Glorious Revolution in Engeland proberen
de macht om mensen te mobiliseren door middel van protesten worden geleverd
in hun gedachten. John Locke (1632 - 1704) lanceerde zijn protest tegen het
absolutisme van Frankrijk door de ideeën van de mensenrechten
(eigendomsrechten, het recht van vrijheid en rechten van vrijheid), verklaarde de
regel door de wet en de noodzaak van een scheiding der machten. Montesquieu
(1689 - 1755) in de tekst de titel L'esprit des Lois Trias Politica theorie als basis
voor staat. Rouseau Jean Jacques (1712 - 1778) in zijn Sociaal Contract du
stellen de noodzaak van een communautaire overeenkomst, gelijkheid en vrijheid
in een regel. Voltaire (1684 - 1778) protesteerde tegen de manier van leven van
de edelen die het gewone volk te onderdrukken en stelde de noodzaak voor
grootschalige onderwijs. Idee van Voltaire werd later ontwikkeld door Diderot en
D'Alembert het publiceren van een 35-volume Encyclopedie van de verzamelde
werken van Voltaire.

Franse Revolutie is gebeurd omdat, kunnen mensen niet meer te staan voor
lichtzinnige handelingen van adel. De absolute macht van koningen en de
intrekking van belastende belastingen wordt de belangrijkste factor die het
besturen van de Franse Revolutie. Hoewel de factoren die bijgedragen duw de
revolutie waren: de achteruitgang van de Franse economie als gevolg van
extravagantie van de adel, geen rechtszekerheid; opvallende verschillen tussen
groepen in de samenleving, de Amerikaanse Revolutie, Glorious Revolution
(1689) en de ideeën van wetenschappers als John Locke en vrienden. Franse
Revolutie gemarkeerd door de Bastile Gevangenis aangevallen door de bevolking
van Frankrijk op juli 14, 1789. Aanval op de gevangenis op de basis van ten
minste 3 redenen, namelijk: (1) is de gevangenis Bastile wapenkamer en
levensmiddelen, (2) vrijlating van politieke gevangenen die kan bijdragen aan de
revolutionaire beweging, (3) lossnijden van de onschuldige mensen die zijn
gearresteerd en ten onrechte opgesloten in de gevangenis Bastile.

Franse economische lelijkheid dat de onderdrukking van het volk aanmoedigt,


maar door de extravagantie van de monarchie is ook te danken aan de grote
behoeften die moet worden afgegeven door de Fransen om de oorlog te
financieren. Wanneer de Onafhankelijkheidsoorlog uitbrak in de Verenigde Staten,
Frankrijk stuurde troepen onder leiding van Lafayette te helpen bij de strijd van
het volk van Noord-Amerika tussen de jaren 1776 tot 1783. Voor de Franse
economie, de politieke inspanningen voor de glorie van dit feit heeft bijgedragen
tot groot budget zuigen aan de mensen dragen. De ervaring van de strijd van de
soldaten tijdens de oorlog werd het een boemerang voor de overheid, omdat
semangan en idealen die heeft geholpen de zelfstandigheid willen ze dezelfde
vrijheid in het land te krijgen.

Ervaar de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog kan in dit geval in aanmerking


worden genomen als een factor die ook van invloed op het proces van de Franse
Revolutie. Hoewel de aanval op vanaf de Bastile gewone mensen die zich
onderdrukt en gebukt gaan onder een onroerendgoedbelasting (taille), zout
belasting (Gabelle), evenals wijn belasting (adjudant), maar indien niet wordt
ondersteund door soldaten en strijders, natuurlijk niet de revolutie zal worden
eenvoudig te beheren. Het motto van de Franse Revolutie, die die tijdens de
beweging door de ervaringen van soldaten tijdens de oorlog inspireerde Lafayette
Amerikaanse onafhankelijkheid.

Bekasi indonesia
son of president
Acties ondernomen door Louis XVI was ook eens een suïcidale stap slechtste in de
Franse regering. Louis XVI, bekend om zijn persoonlijkheid is onschuldig en
hulpeloos in het gezicht zwakke vraag vervulling van de nationale begroting is te
groot. Hij was niet langer in staat om de leegte schatkist gezicht. In een
depressief en verward, Louis XVI Etats Generaux reactiveren die waren bevroren
tijdens het bewind van Louis XIII door de twee ministers vertrouwde advies, dat
Turgot en Necker. Deze kans wordt gebruikt door leden van het parlement om de
regering aanval en proberen een nieuwe bevoegdheid in Frankrijk stok.
Bestemming Louis XVI wanneer Etats Generaux reactiveren op May 5, 1789 is
aan de raad mensen bijeen te roepen en hem helpen om het probleem van
vacatures overwinnen schatkist. Etats Generaux proces kan niet worden doet een
goede baan en geen zinvolle oplossingen. Dat een scherpe verschil van mening
tussen de leden zelf Etats Generaux gebeurd. Etats Generaux proces uiteindelijk
ontbonden zonder dat een beslissing.

Etats Generaux proces falen niet ontmoedigen supporters stap voorwaarts te


veranderen. Kansen voor People's van de Raad bijeen te roepen, zoals
goedgekeurd door de koning beste gebruikt door de groep III. Groep III in het
land van de Franse handelaren en de mensen namen het initiatief om de
Assemble Nationale (Nationale Vergadering) vorm. Groep III wordt gesteund door
de edelen, vooral Mirebeau, Lafayette, en Sieyès die lang heeft ambitieus te
kunnen afzetten en de macht van de koning van de Franse macht. Groep III de
terechtzitting op juni 17, 1789 als de inaugurele politiek standpunt. In de
hoorzitting van de andere groepen ook de kans krijgen om deel te nemen, met de
bepaling dat geen onderscheid van standen in de besluitvorming. Het afstemmen
van deze krachten succesvol bleek. Met de opneming van steun van andere
groepen in de Assemble Nationale, on June 20, 1789, De Raad heeft de eerste
sessie en veranderde haar naam in Nationale Assemble Constituante. (Raad van
de nationale Grondwet).

Assemble Nationale Proclamatie Constituante formatie is de eerste stap van de


mensen door het parlement terug te nemen, het mandaat van de koning. De
Nationale Constitutionele Raad heeft een doel, namelijk naar Frankrijk te
veranderen in een staat gebaseerd op de grondwet. De leden van de Raad nam
de eed van trouw aan niet verspreiden tot de vorming van de grondwet of wetten.
Partijen reageren koninkrijk tegen een dergelijke actie. De Nationale
Constitutionele Raad wordt beschouwd als een poging om de macht te grijpen. De
koning bevolen dat een zitting verdaagd. De leden van de raad en de mensen
geweigerd, bentrokanpun opgetreden tussen de veiligheidsdiensten met de leden
van de koninklijke raad. Raad het vermogen om mensen te bewegen in het einde
toe leiden dat de massa's in groten getale naar de gevangenis Bastile juli 14,
1789.

Franse Revolutie was niet alleen gericht op het rijk alleen. Ontevredenheid onder
het volk van religie en royalty's worden beschouwd menindasnya ook gehandeld.
Mensen die woedde blindelings aanvallen de huizen van edelen en monniken. Ze
beroven, vermoorden en verdrijven degenen die rijk van zijn huis. Toen hun
huizen verbrand. Volgens Charles Dickens in Oliver Twins, sindsdien vele Kaun
adel en de kerk die overleefden vluchtten de Fransen. Vervolgens emigranten
geworden en durfde niet terug naar Frankrijk.

Ondertussen de indieners van de Revolutie Revolutie en vormden de regering een


aantal maatregelen nemen als de nieuwe heerser van Frankrijk. Lafayette
gevormd garde nationale (veiligheidsdiensten). Leden van de Nationale
Constitutionele Raad tot een grondwetgevende vergadering en de Grondwet van
Frankrijk. Deze Grondwet is gemaakt in het jaar 1791 en ondertekend door
Seiyes, Mirebeau en Lafayette. Wetgevende administratie ook schafte de
voorrechten van de adel en kerkelijke groeperingen. Eigendomsrechten van
degenen die links de buit van de aangehouden personen. De volledige titel van
adel was ook afgeschaft en vervangen door een nieuwe titel die meer aandacht
voor gelijke rechten, democratie en broederschap.

De regering kondigde ook de verklaring van de mensenrechten en de burgers van


de overeengekomen datum van augustus 26, 1789 door de Nationale Raad. De
verklaring is gebaseerd op het motto van de Franse Revolutie, namelijk Liberte,
Egalite, Fraternite en. Om bestendigen de verklaring die de nationale vlag van
rood, blauw en wit (verticaal) en de Marseillaise volkslied. Sindsdien is de Franse
ook herdenkt zijn nationale dag, die elke 14 juli.

Louisnya Koning en zijn vrouw probeerde te ontsnappen toen de revolutie


gebeurde met de hulp van het Oostenrijkse leger. Maar in 1792 werden de
koninklijke leden gearresteerd. In dat jaar ook Wetgevende Raad heeft twee
belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld de overheid af te schaffen vormen van
werkgelegenheid en het veranderen van Frankrijk in de Republiek en veroordeeld
tot de dood door Guillotin van Louis XVI, Maria Antoinette, en andere
gerechtelijke edelen gevangen genomen. Uitvoering van 2000 mensen in
september 1792.

Frankrijk kende een machtsstrijd na de revolutie. Systeem van de regering


afwisselend vallen en ondermijnen elkaar. Na de Republiek, geleid door Frankrijk
Robespiere, maar onrust blijft doorgaan. Jaar 1793 - 1794 schrikbewind werd
gevormd onder leiding van Marat, Danton en Robespiere. Burgerij eindelijk in
geslaagd om Robespiere macht omver te werpen in 1795, ze vormen dan een
regering geleid door de directie van 5 directeuren van Barra, Mouli, Gobier, Roger
Ducas en Seiyes uitspraak tot 1799. Verlies van vertrouwen in de mensen om
regel geeft de directie van Napoleon Bonaparte de overname van de regering.
Aanvankelijk richtte hij een regering consulaat (1799), bestaande uit zichzelf met
Seiyes en Roger Ducas. Verschillen van mening tussen de drie consuls, waardoor
twee andere leden uiteindelijk ontslag darijabatan. Aangezien het toen Napoleon
Bonaparte heeft alle macht en zetten zich in de Franse keizer in het jaar 1804.
Kroning van de inaugurele verzocht Pope Pius VII.

Tijdens het keizerrijk van Napoleon Bonaparte, de Franse teruggestuurd naar een
land beroemd. Napoleon lopen de regering met militaire systemen. Giften voor
Frankrijk Napoleon en Ook wereldwijd is erg groot. Voor Frankrijk, tijdens zijn
bewind hij probeerde om een stabiele regering en een sterke vorm. 3 Napoleon
ook afgegeven in afwachting van wetgeving, het burgerlijk wetboek, wetboek van
strafrecht, en code handel. Politieke ontwikkeling in het buitenland uitgevoerd
door het creëren van een land Frankrijk zegevierende in Europa. Hij heeft ook
geprobeerd om een federatie van Europa vormen onder Franse heerschappij. De
idealen van Napoleon Bonaparte, veroorzaakt een sterke reactie van de mensen
van Europa. Coalitie van Europese naties uiteindelijk gevangen genomen en
verbannen naar Elba Napoleon Bonaparte in 1814.Semangat en idealen die hij
bracht Great Escape en uiteindelijk terug naar Frankrijk. In 1815 werd hij
opnieuw gearresteerd en deze keer werd hij verbannen naar het eiland Sint-
Helena.

Na de ineenstorting van het rijk van Napoleon Bonaparte, de Franse terug in het
tijdperk van de duisternis. Absolutisme weer bloeide onder het bewind van koning
Louis XVIII (1815 - 1824) en voortgezet door Horace X (1824-1830). In 1830 een
revolutie voorgedaan in Frankrijk opnieuw, en sindsdien tot het jaar 1848 kwam
het vacuüm van de macht. In het jaar 1848, de mensen uiteindelijk de
verkiezingen en getogen Lodewijk Napoleon (Napoleon IV) als de leider van een
republiek staat. Power en ambitie reed terug Napoleon IV mengakat zelf werd
keizer in het jaar 1861. In 1872 Napoleon IV was afgedaald van zijn troon en
door de mensen afgesproken om de republikeinse regering, die duurde tot de
huidige onderschrijven.

Franse Revolutie had een grote impact voor de bevolking van de wereld. Het
motto en de beginselen van de gevechten tijdens de revolutie, in belangrijke
mate bijgedragen tot de vorming van het Handvest van de Rechten van de Mens
aangenomen door de Verenigde Naties 10 december 1948. Hoewel enigszins
afwijken van de Glorious Revolution in Engeland dat de geproduceerde Bill of
Rights. Frankrijk ook in geslaagd om een verklaring van de rechten van de
mensheid vorm door de Revolutie. Handvest overeengekomen on August 27,
1789 onder andere een verklaring bevatten dat: (1) mensen worden vrij geboren
en hebben gelijke rechten, (2) deze rechten zijn vrijheid, eigendom, de
bescherming van de rechten en het recht zich te verzetten tegen onderdrukking;
(3) De mensen zijn de bron van alle soevereiniteit.

Frankrijk was binnengevallen Nederland en de Nederlandse tijdens regel


Indonesië ook. Acties en politieke beleid hielp Frankrijk in Indonesië via
Nederland. De invloed van de Franse Revolutie van Indonesië zijn: (1)
dihapuiskannya teeltsysteem onder druk van de liberalen, (2) ditanamkannya
buitenlandse prive-kapitaal in Indonesië, met name in plantages; (3) ontwikkeling
van productie-installaties en de infrastructuur voor de verwerking van
landbouwproducten te bespoedigen, (4 ) om Indonesië als de producent van
plantage gewassen.

Nederlandse koloniale handelingen en praktijken van het liberalisme aan de ene


kant leidde tot de onderdrukking en ellende voor de bevolking van Indonesië.
Maar het liberalisme en openheid, alsook de mogelijkheid open voor een aantal
van de bevolking van Indonesië te verkrijgen pencerdasan en waardevolle lessen.
Indonesië verwerven van nieuwe kennis en tegelijkertijd krijgt de geest van
eenheid, die op zijn beurt stimuleert de nationale beweging te bevorderen.
Nationale beweging werd vervolgens geleid Indonesië bereikte onafhankelijkheid
van de Nederlandse en andere buitenlandse indringers.

Vraag

1. Waarom Napoleon Bonaparte overeengekomen om de enige leider in Frankrijk


en ontkennen de idealen en doelstellingen van de Franse Revolutie?

2. Beschrijf denk je dat Napoleon was een democraat of zelfs een dictator?

3. Leg uit wat interessant is leiderschap van Napoleon Bonaparte's systeem?

4. Probeer u aan de bestaande wettelijke modellen onderzoeken vandaag zijn


vergelijkbaar met het burgerlijk wetboek, wetboek van strafrecht, en code
handel!

5. Maak een samenvatting van de geschiedenis van Bonaparte Naopleon andere


dan materialen die kunnen worden gevonden op het internet, met inbegrip van de
ontdekking school!

PRAKTIJK PROBLEMS (assigment materiaal)

1. Werken te inspireren de vorming van absolutistische monarchale regel is ....

a. du sociaal contract
b. Oliver Twist
c. Il Principe
d. L'ecola de femmes
e. L'esprit de lois

2. Kenmerken van absolutistische regel is ....

a. prioriteren democratie
b. garandeert vrijheid
c. macht is niet beperkt door een
d. gelegenheid bieden voor denkers seluasnya
e. de ondersteuning van de macht

3. Specifieke factoren die de Franse Revolutie ....

a. systeem van absolute regering van Frankrijk


b. verdeling van de klassen in de Franse samenleving
c. Amerikaanse onafhankelijkheid oorlog invloeden
d. Franse treasury vacatures
e. invloed van Montesquieu
4. Het evenement dat gemarkeerd de Franse Revolutie was ....

a. oprichting van een wetgevend orgaan


b. de staat financiële crisis
c. de val van de Bastille door het volk
d. de val van koning Louis XVI van de macht
e. dideklarasikannya de verklaring des Droit L'home

5. Gevangenis aanval door de mensen van de Franse Bastile werd uitgevoerd op


...

a. Juli 4, 1789
b. Juli 14, 1789
c. June 14, 1789
d. Juli 14, 1879
e. Juni 4, 1879

6. Fraternite in de zin van het motto van de Franse Revolutie was ....

a. onafhankelijkheid
b. vergelijking
c. broederschap
d. vrijheid
e. justitie

7. Commandant van de Franse oorlog die de Amerikaanse oorlog van


onafhankelijkheid geholpen ....

a. Robespiere
b. Napoleon
c. Roger Ducas
d. La Fayette
e. Thomas Pieres

8. Franse revolutie vond plaats in de regering ....

a. Louis XIII
b. Louis XIV
c. Louis XV
d. Louis XVI
e. Louis XVIII

9. Het boek "du sociaal contract 'waarin staat dat mensen worden geboren met
het recht op vrijheid en onafhankelijkheid werd geschreven door ....

a. John Locke
b. Frederick II
c. Montesquieu
d. Rouseau
e. Machiavelli

10. Frankrijk werd een republiek voor het eerst op het moment ....

a. Constituerende
b. Voorbereidende
c. Nationale Conventie
d. Directory
e. Consulaat

11. Wat zijn het werk van Nicolo Machiavelli's invloed op de ontwikkeling van de
macht in Europa?

12. Wat is de gelijkenis tussen het systeem van de overheid caesaro papisme /
pontifex maximus met absolutistische monarchale macht systeem?

13. Vermelding van de kenmerken van de absolutistische monarchie systeem van


de overheid!

14. Verklaar de invloed van de Amerikaanse Onafhankelijkheid Oorlog van 1776


tegen de Franse Revolutie!

15. Waarom heeft Louis XVI actie Etats Generaux roepen voor de studie was de
ergste zelfmoord bewegen voor hem in het uitvoeren van de politieke strategie!

16. Wat zijn de factoren die de regering onder leiding na de bestorming van de
Bastille revolutie kan niet goed werk?

17. Beschrijf de relatie tussen mensenrechten-verklaring van 1789 met het motto
van de Franse Revolutie?

18. Leg uit hoe de geest kan beïnvloeden Rouseau Franse Revolutie!

19. Wat is het verschil tussen het proces van de verwezenlijking van het beginsel
van de eerbiediging van de mensenrechten tussen het Verenigd Koninkrijk met
Frankrijk?

20. Leg uit waarom de absolutistische monarchie niet van toepassing in de UK!
Ik Hery Yanto, de overeenkomst indien de verstrekte materialen kunnen worden
geïnstalleerd en gebruikt op de Homepage Education Network en ik garandeer dat
dit materiaal is mijn eigen werk en juridische (geen copyright). .

OPMERKING:
De artikelen die hier verschijnen zal blijven op de verantwoordelijkheid van de
auteurs van elk artikel en niet noodzakelijkerwijs de opvattingen, meningen of
overtuigingen van Education Network weerspiegelen.

Onderwijs-MenengahPerguruan-DasarSekolah-TinggiCari-PekerjaanTeknologi &
PendidikanPengembangan-School

ZOEKEN
HOME OVER DEZE SITE CONTACTDe samenstellers van "bedrog"

Een georganiseerde propaganda tegen het geloof in God laat zien dat deze
beweging georganiseerd door bepaalde centra. Met andere woorden, er zijn een
aantal centra van de macht streven vrijlating van de geloofsgemeenschap. Niet
verrassend, hebben God in de Koran vroeg onze aandacht op deze groepen. In
een vers, een groep van mensen die bestraft met de hel vuur in de End
schreeuwde om hun leiders, die hebben geleid hen dwalen in de wereld, en zei:

Nee! Dat Ruse (u) 's middags en' s nachts wanneer u ons bellen (constant), zodat
we niet geloven in Allah en bondgenoten van het maken van zijn! (Soera Saba ',
33)

Deze groepen zijn, met een geplande trucs, een beroep op andere groepen om te
geloven in God is verschenen in de geschiedenis te allen tijde met de namen en
een andere gedaante. Echter, de aard ervan is altijd hetzelfde. God bloot in de
Koran als "mensen die bermewah-luxe" (Soera al-Gelovigen, 64) of "de arrogante
leiders van zijn volk" (Soera al-A'raf, 75), die betekent dat deze mensen behoren
tot de rijke tycoon, een hoge ranking in de samenleving, en toont arrogantie en
trots omwille van hun eigendom. Met de flexibiliteit die zij het gevoel hebben dat
ze namen van de onrechtvaardige en onderdrukkende werd bedreigd door religie,
willen ze kwijt te raken. Door deze ze bedacht "bedrog" met het doel van hun
omzetten.

Natuurlijk kan er geen eenduidige definitie van de georganiseerde krachten


zodanig. Zij maken gebruik van de identiteit en de verschillende vormen in
verschillende samenlevingen. Maar als we kijken naar de geschiedenis van drie of
vier van de vorige eeuw, vinden we een internationale organisatie die de
beschrijving van de verzen van de Koran overeenkomt.

De organisatie is vrijmetselarij.

In dit geval moeten we ook benadrukken dat de wereldwijde strijd vrijmetselarij


uitgevoerd en ondersteund door een centrale macht genoemd in de Koran: Joods.
Hoewel het Jodendom is een goddelijke religie en de joden zijn aanhangers van
deze religie, zij spelen een rol, zoals we hierboven vermeld, is van essentieel
belang in de anti-religieuze propaganda, hield over de hele wereld. Dit is
voornamelijk te wijten aan de omschakeling van het Oude Testament willekeurig
door de Joodse priesters, en het inbrengen van bijgeloof in zuivere godsdienst die
werd uitgezonden door de profeet Mozes. Met niet langer een goddelijke religie
als gevolg van de veranderende veranderende door de Joodse priesters, hebben
Joden een mondiale ideologie en overdreven. Op haar hoogtepunt, de ultra-
conservatieve joden, die wat betreft religie als een concept voor hen
gereserveerde alleen, betoogde dat het christendom en de islam is een "valse
godsdienst" die moet worden uitgeroeid. Bovendien is deze spannende rol die
veroorzaakt hen op te treden als een kracht om hard te duwen verwijderen van
alle religies van de wereld. Dit is de reden waarom de samenwerking tussen de
joden en de vrijmetselarij.

DE ROL VAN DE VRIJMETSELARIJ

Met zijn wortels in de westerse wereld, die vervolgens overal verspreid, deze
geheime organisatie is altijd al een bron van het denken en de activiteit van anti-
religie in elk land disusupinya.

Een onderzoek naar de geschiedenis van de godsdienstoorlogen in alle landen van


de wereld te verkennen gedurende de laatste paar eeuwen blijkt dat de
vrijmetselarij is altijd in het midden van dit soort beweging. In dit geval was de
Europese geschiedenis duidelijk. Daarom is de leider van de katholieken, Pope
Leo XIII, wees vrijmetselarij in zijn beroemde encycliek, Humanum Genus
(1884), waarin de doelstellingen van de organisatie als volgt beschrijft:

In onze tijd, met de hulp en steun van de vereniging genaamd vrijmetselarij, die
een grote organisatie en sterk, maar heeft de inspanningen van degenen die
dienste van de zwarte macht bij elkaar gebracht. Ze voelen zich niet de behoefte
meer te verbergen kwaad opzet en verzet de Glorie aan God. Alle doelstellingen
en inspanningen van de vrijmetselaar leiden tot een doel: te verwijderen alle
sociale en religieuze orde christelijke en invoering van een nieuwe regel
gebaseerd op de beginselen van het naturalisme en hun ideeën sendiri.20

Paus analyse in de late 19e eeuw, is absoluut waar. Als we kijken naar de laatste
Masonic publicaties, zien we dat de fundamentele doel van deze organisatie is om
alle godsdiensten te verwijderen in de gemeenschap. Een volgeling van de
vrijmetselarij in het pamflet luidt hoe godsdienst kan worden uitgeroeid door
middel van de "verspreiding van de positivistische wetenschap aan het publiek."

Tot slot wil ik zeggen als volgt: Missie Masonic en de meest humanistische van de
taak is om de overgang van de rede en de positivistische wetenschap te
voorkomen, verspreid het met de erkenning dat dit de beste manier is van
evolutie en de enige, en het publiek mangajari met positivistische
wetenschappen. De volgende woorden van Ernest Renan is zeer waardevol: "Als
het publiek geleerd en verlicht door de rede en positivistische wetenschap, het
geloof tevergeefs tegen de religie zal verdwijnen." 21

Hier is een 'positivistische wetenschap "is eigenlijk de filosofie van het


materialisme aan alles wat niet verkregen door experiment en observatie te
weigeren. Aan de andere kant, de missie van de vrijmetselarij is om deze filosofie
te leggen aan de mensen in de naam van "wetenschap" en dus alle religieuze
overtuigingen te vernietigen. De theorie van de evolutie is zeer belangrijk in deze
indoctrinatie campagne, zoals duidelijk gemaakt in het citaat hierboven.
Vrijmetselarij mening dat het publiek vertrouwen stimuleert in de theorie van de
evolutie is de grootste taak.

Deze organisatorische relaties zijn zeer belangrijke factoren ten grondslag liggen
aan de redenen waarom de theorie van de evolutie en de filosofie van het
materialisme en haar filialen is ontwikkeld door volhardend in alle uithoeken van
de aarde. Organisatie vrijmetselarij en haar filialen een belangrijke rol gespeeld in
de systematische propaganda van de oprichters van de filosofische systeem van
uiteenlopende, soms zelfs tegenstrijdige, die het bestaan van God ontkennen is
alle mensen metselaar.

The Philosopher MASON

Zoals we hierboven vermeld, de oprichters van de filosofische systeem van anti-


religie in feite een deel van de oorlog tegen de religie systematisch. Daarom
vinden we dat de meeste filosofen die set-up van deze systemen zijn onderdeel
van de vrijmetselarij organisatie, die stond in het midden van een strijd tegen
religie.

In deze context is de filosoof die de onmiddellijke aandacht van de Franse


wetenschappers die zijn pioniers van de Franse Revolutie. Deze mensen niet
alleen kritiek op religieuze leiders, maar ook de stijve weerstand bewegen tegen
de religie. Onder hen was Diderot, auteur van Het Systeem van de natuur, die
worden aangeduid als "de Bijbel Materialisme" Voltaire, een materialist vurige en
religieuze tegenstanders; Montesquieu, radicaal materialistisch, Jean-Jacques
Rousseau, die stellen zelf een nieuwe religie, en de Encyclopedisten ", alle anti-
religie met vasthoudendheid. Een metselaar Turkse propaganda-instrument,
Mimar Sinan magazine, waarin deze personen:

1789 Franse Revolutie door de ideologen disipakan Mason. Verklaring van de


Rechten van de Mens waarin het beginsel van vrijheid, gelijkheid en broederschap
werden geschreven met de inspiratie en begeleiding van onze experts zoals
Montesquieu, Voltaire, Rouisseau en Diderot.22

Mason Magazine, ook gepubliceerd door de vrijmetselaars van Turkije, merkte op:

De pioniers die brak het feodale systeem in Frankrijk en begon de Grote Revolutie
is Montesquieu, Voltaire, JJ Rousseau, Diderot de leiders van het materialisme, en
de Encyclopedisten die om hen heen. Ze zijn alle mensen Mason.23

Materialistische ideeën en anti-groeiende religie in de periode na de Franse


Revolutie had bereikt zijn hoogtepunt in de 19e eeuw. Wanneer we pemimipin
leiders van deze beweging waarnemen, we opnieuw geconfronteerd vrijmetselarij.

Bovendien is de nota, ook waren er veel joden bij de personages. Dit geeft aan,
Joden die verbonden met de metselaar top van hun longen te proberen de
goddelijke religies zoals het christendom en de islam te ondermijnen, ze bezit zijn
van een materialistisch standpunt van het wereldse, die hetzelfde doel, de
filosofische basis vormt.

IN DE mom van socialisme

Een excentrieke groep werd opgericht in Beieren, Zuid-Duitsland, in 1776. De


oprichter van deze groep, die zichzelf de "Illuminati" (de Verlichte), is een
hoogleraar in de rechtsgeleerdheid genaamd Adam Weishaupt. Deze verenigingen
zijn geïnteresseerd in twee dingen: Dit is een geheim genootschap en heeft een
politiek programma dat zeer ambitieus is voor zichzelf. In hun programma
geschreven door Weishaupt, de twee belangrijkste doelstellingen van deze
vereniging zijn als volgt:
1.Penghapusan alle koninkrijken en systematische overheid.

2. Afschaffing van alle religies berketuhanan (goddelijke).

Deze groep was zeer vijandig tegenover religie. Weishaupt was een senior
vrijmetselaar. Hij sejalur organiseren van een traditionele stijl maçonnieke
organisatie. Illuminati groeien zeer snel. In 1780, met de deelname van de Baron
von Knigge, een leider van de grootste Duitse maçonnieke organisatie, de kracht
van deze groep snel toe. Weishaupt en Knigge de basis gelegd voor een revolutie
in Duitsland, zodat een socialist is gewoon een naam. Echter, toen de regering
hen bloot te leggen, Weishaupt en Knigge, slim verworpen deze vereniging.
Activiteiten gemengd in hun reguliere vrijmetselaar organisatie. Deze vermenging
berlangusng in 1782.

In het begin van 1800, richtte een nieuwe groep in Duitsland probeert traditie te
behouden in de Duitse Illuminati. De naam van deze vereniging is "Vereniging van
Personen Terjujur". Later de naam veranderd in "Vereniging van de
communisten". Voorzitter van deze organisatie om een politiek programma voor
deze groep en de eerste twee mensen die werden gevraagd om een programma
te schrijven dat is twee echte communistische intellectuelen: Karl Marx en Engels
Freederick! Zowel het Communistisch Manifest geschreven in opdracht van de
vereniging. De leer van de meest bekende van dit manifest is dat religie 'opium
van het volk' en de boodschap is van mening dat de uitsluiting van godsdienst is
een van de voorwaarde "klassenloze maatschappij" ideaal, dat wordt gezien als
de enige hoop van de mens redding. Opgemerkt moet worden dat Marx en Engels
is ook van joodse afkomst.

Overheersing van het volk en de Joodse Mason in de socialistische beweging die


dan verder. Sommige mensen zijn vrijmetselaars en joden die strijden voor de
socialistische beweging is:

Ferdinand Lasalle: Lasalle, een goede vriend van Marx, de verdediging van de
idee van de communistische dictatuur revolutionairen.

Victor Adler: Als rechterkant Engels, Adler uitoefenen veel moeite om het
communisme te verspreiden. Zijn zoon, Friedrich Adler, de voorzitter van de
Communistische Partij van Oostenrijk.

Moses Hess: Met de geboorte van een conservatieve joodse familie, Hess is een
socialist en een goede vriend van Marx. Hij was ook een fanatieke zionist. Hij
pionierde de zionistische beweging in Europa in zijn boek, Rome en Jeruzalem, en
probeerde een joodse staat te vestigen in Palestina. Hij is ook een fervent
verdediger van het darwinisme voor het leven.

Giorgy Lukacs: Lukacs, een lid van een rijke joodse familie, schreef vele boeken
verdediging van het communisme. Hij hielp verspreiden van de ideologie van het
communisme onder de jongeren. Hij was een leidende figuur in de revolutie die
het communisme opgeworpen aan de macht in Hongarije.

Vladimir I. Lenin: Lenin, een Jood, zoals de meeste leiders van de Bolsjewistische
beweging in Rusland, werd de stichter van een van de regeling toteliter de
bloedigste in de wereld.

Herbert Marcuse: Herbert Marcuse, een zoon van een joodse familie,
herinterpreteren marxisme en de voorbereiding van de basis voor de 1968
studenten onrust. Hij duwde de linker studentenbeweging die zich verspreiden
over de hele wereld en ontwikkelen van een anarchistische ideologie die de
oorzaken en dood nog steeds veroorzaakt veel van de jeugd.

Filosofie AGENDA verborgen

Als we kijken naar de geschiedenis van de filosofie, zien we er zijn vele filosofen,
atheïsten en andere anti-religie vooral bekend om hun maçonnieke identiteit.
Onder hen zijn de denkers als David Hume, Holdbach, Schelling, John Stuart Mill,
Auguste Comte, de markies de Sade, en socioloog, sociologen als Emile
Durkheim, Ferdinand Tönnies, Herbert Spencer, Sigmund Freud, Henri Bergson,
en Erich Fromm . Ze waren alle joodse en ze allemaal hard geprobeerd om
mensen afstand van godsdienst en de oprichting van een tatamoral de tatasosial
en niet religieus at all. Natuurlijk, Charles Darwin en zijn opvattingen hebben een
zeer bijzondere positie tussen deze cijfers.

Het is zeer opmerkelijk is hier dat de afwijzing van filosofieën en materialistische


gegenereerd door deze denkers, en de duizenden meer als ze de belangen dienen
van bepaalde politieke en sociaal. Zoals we al in het begin, de belangrijkste reden
waarom mensen God ontkennen is hun angst voor religie, dat wil zeggen religie is
het resultaat van almiah geloof in God. Met geloven de waarheid van de religie,
omdat religie in strijd met hun belangen of met degenen die zij
vertegenwoordigen, deze mensen hebben een andere manier, namelijk atheïsme,
om ondersteuning te krijgen voor zichzelf.

Om deze reden is het tekenen van het bestaan van God niet duidelijk gezien door
deze mensen. Met andere woorden, willen ze niet zien dat deze verzen. Deze
mensen proberen wanhopig te blokkeren het geloof in het bestaan van God, en ze
verspreiden deze ontrouw aan het grote publiek. Ten slotte, lijken veel van die
niet geloven in God of hebben "vergeten" Hij is net als die in Al-Quran (Soera at-
Tauba, 67).

Dit is waarom de meeste mensen door het leven gaan zonder respect voor God
helemaal niet, denken dat ze leven vrij van hem. We moeten echter niet
bedrogen worden door de "massa arrogant" is, omdat God ons heeft verteld in de
Koran dat de meeste mensen niet geloven (Surat ar-Ra'du, 1). Het volgende vers
herinnert ons ook aan het probleem:

Als u de meeste mensen op deze aarde te volgen, zullen zij u misleiden van het
pad van Allah. Dat zij volgen slechts een vooroordeel. Ze hebben net speculeren
ongegrond. (Surat al-An'am, 116)

(Voor meer informatie, zie: Nieuwe Masonic Order Harun Yahya.)

19. Michael J. Behe, Darwin's Black Box, New York: Free Press, 1996, pp. 232-
233
20. Pape Leo XIII, Humanum Genus, Encyclopedie sur la Franc-Maçonnerie,
publie le 20 avril 1884
21. Dr Selami Iþýndað, "Olumlu Bilim-Aklýn Engelleri ve Masonluk", Mason
Dergisi, een 24, nee. 25-26, decembre 76 - maart 77
22. Mimar Sinan, nee. 6, pp. 66
23. Mason Dergisi, nee. 23-24, pp. 41-1976

Home | Boeken | Films | Artikelen | Audio | Contact | Abonneren | Stuur deze


pagina naar een vriend
Harun Yahya International © 2005. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van
deze site mag worden gekopieerd, gedrukt en verspreid, met krediet gegeven aan
deze site.
info@harunyahya.com

1 mei

Traject Geschiedenis (16 Urdibehest)

Bismillah RHN RHM

Assalamualaikum wr.wb.

Brother publiek en collega's, goed om je weer te zien in de geschiedenis van het


traject van vandaag, die is woensdag mei 5, 2004, of gedateerd samenvallen met
al de 15e Rabi '-Awal 1425 Hijri, en volgens de nationale kalender van Iran,
vandaag is de 16e van het jaar 1383 Hijri Urdibehest syamsi.

Broeder, laat ons nu volgen, welke historische gebeurtenis gebeurde op deze


datum in de afgelopen jaren.
Muziek

Karl Marx werd geboren

186 jaar geleden, op 5 mei 1818, Karl Marx, Duits filosoof stichter van de stroom
van het marxisme, geboren in de wereld. Studie van Marx aan de universiteit van
Berlijn op het gebied van geschiedenis en filosofie. Wanneer het college dat hij
een ontmoeting met de groep van anti-religieuze en anti-autocratie supporters
Duitse filosoof Hegel. Na het behalen van een doctoraat, werd hij uitgenodigd
door de rechtse oppositie fracties van Hegel als de belangrijkste auteur van hun
papier. Marx schreef later artikelen tegen de regering en wijdverbreide bijval van
het publiek. Als gevolg hiervan wordt het papier gedrukt door de overheid en
Marx moest aftreden. In 1843 trouwde Marx Jenny von Westphalen, en ze
verhuisde naar Parijs. In Parijs, Marx studeerde politieke economie en
geschiedenis van de Franse revolutie. Perancislah Marx in zijn kritiek op religie te
beginnen en bouwen komunismenya concept. In 1844 kwam Friedrich Engels
naar Parijs en ontmoette met Marx voor de eerste keer. Beide werken samen in
de opbouw van een revolutionaire gedachten en communisten. Werkt met hen op
hen getiteld "De Heilige Familie", "De Duitse Ideologie," en "Het Communistisch
Manifest".
Napoleon Bonaparte Gestorven

183 jaar geleden, op 5 mei 1821, Napoleon Bonaparte, ex-keizer van Frankrijk,
overleden in het land van ballingschap. Napoleon werd geboren in 1769 en op
jonge leeftijd kwam hij in de Franse Militaire Academie. Napoleon's militaire
carrière jaar verhoogd na de Franse Revolutie in 1789 en 1802, de Franse volk
koos hem als consul voor het leven. In 1804 werd Napoleon gekroond tot keizer
van Frankrijk. Napoleon graag hun domeinen uit te breiden, zodat de macht is
gevuld met oorlogen. Maar in 1812 na zware verliezen van Russische, Franse
troepen verzwakt. Na het verliezen in de strijd tegen de gecombineerde legers
van Rusland, Engeland en Oostenrijk in 1814 werd Napoleon verdreven van de
macht en verbannen naar het eiland Elba. Echter, Napoleon wist te ontsnappen
van het eiland Elba en keerde terug naar Frankrijk aan de macht te grijpen. Na
100 dagen aan de macht, was Napoleon verdreven na het verliezen opnieuw in de
Slag bij Waterloo tegen de Britten. Hij veroverde de Britse en verbannen naar het
eiland St. Helen en kemudia zes jaar stierf hij.
Bobby Sands Gestorven

59 jaar geleden, op 4 mei 1945, Bobby Sands, een Ierse vrijheidsstrijder,


overleden na een hongerstaking. Bobby Sands werd geboren in 1954 en woonde
met zijn ouders in de shelter. Zijn hele leven Bobby en zijn familie heel veel druk
en intimidatie van de pro-Britse concern en zware levensomstandigheden dat de
geest van het nationalisme memperjuangan samengesteld voor de Ierse
onafhankelijkheid. Op de leeftijd van 18 jaar, Bobby Sands toegetreden tot de
Republikeinse Beweging. In 1972 werd hij gearresteerd en vier jaar later opnieuw
uitgebracht, maar hij nog steeds verder met zijn strijd. Zes maanden later kwam
hij terug was in hechtenis. In de gevangenis begon hij met het schrijven van
artikelen die verschenen in de strijd voor de Republikeinse News. On October 27,
1980, na de verdeling van de onderhandelingen tussen de Britse heersers en de
Ierse katholieke leiders, Bobby en zeven andere gevangenen begon een
hongerstaking. Tijdens de eerste 17 dagen van het eten in staking, Bobby schreef
een geheim dagboek dat de gedachten en opvattingen haar strijd bevat. Na een
65-dagen hongerstaking, Bobby Sands overleden.
Mohammed Qazvini Geboorte

131 jaar geleden, op al 15 Rabi '-Awwal 1294 Hijri jaar, Mohammed Qazvini, een
schrijver, onderzoeker en historicus van de hedendaagse Iran, in de wereld
geboren in de stad van Teheran. Sinds jong, hij heeft interesse getoond en talent
in de wereld van literatuur en theologie. Het vereist ook kennis van de vader en
de andere schrijvers op dat moment. Sinds enige tijd, Mohammed Qazvini leefde
in Europa en een herschrijven van de boeken Perzische taal opgeslagen in musea
van Europa. De werken achtergelaten door Mohammed Qazvini onder anderen, de
titel "Geschiedenis en Life on Early Life Hafidz". Deze grote wetenschapper
overleed Iraanse Hijri jaar 1369 en werd begraven in de stad van Rey, ten zuiden
van Teheran.

Traject Geschiedenis (17 Urdibehest)

Bismillah RHN RHM

Assalamualaikum wr.wb.

Brother publiek en collega's, goed om je weer te zien in de geschiedenis van het


traject van vandaag, die is donderdag mei 6, 2004, of gedateerd samenvallen met
al de 16e Rabi '-Awal 1425 Hijri, en volgens de nationale kalender van Iran,
vandaag is de 17de van het jaar 1383 Hijri Urdibehest syamsi.

Broeder, laat ons nu volgen, welke historische gebeurtenis gebeurde op deze


datum in de afgelopen jaren.
Muziek

Joseph Stalin Promoot jezelf als PM van Rusland

63 jaar geleden, op 6 mei 1941, Joseph Stalin zich als minister-president van
Rusland. Stalin was born on December 21, 1879 in Georgië in een arme familie.
Hij ging toen naar een theologisch seminarie en lid van de ondergrondse marxist.
In 1901, Stalin lid van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij van Rusland en
steeg zijn carrière na een ontmoeting met Lenin, de leider van de communistische
revolutie in Rusland. In 1922 werd hij benoemd tot secretaris-generaal van de
Communistische Partij en zes jaar later, in 1928 werd Stalin de uitvoering van een
vijf jaar industrialisatie programma dat heet "revolutie van bovenaf" om de
Russen te vangen in de industrie. In dit programma, de overheid nam de controle
over de economie, de genationaliseerde industrie en handel, en gedwongen 25
miljoen boeren om hun eigendom te geven. De boeren werden gedwongen te
werken in akkers en de uitoefening van de regering van de productiequota,
moeten zij voorzien zijn van de honger. Tot en met 1937, deze kracht van de
revolutie produceert 14,5 miljoen doden in de Sovjet-Boeren boeren. In 1929, na
de dood van Lenin, Stalin, Sovjet-leider was benoemd en in 1941 richtte hij zich
als minister-president van Rusland

Maurice Maeterlinck Dies

55 jaar geleden, op 6 mei 1949, Maurice Maeterlinck, een Belgische schrijver,


stierf op de leeftijd van 87 jaar. Hij is het bestuderen van wet en had beoefend als
een advocaat, maar niet opschieten met de baan. Maurice Maeterlinck en daarna
woonde in Parijs en te kweken op het gebied van literatuur. Zijn eerste document
is een verzameling van gedichten met de titel Serres chaudes gepubliceerd in
1889. In hetzelfde jaar, Maeterlinck publiceerde hij zijn eerste toneelstuk getiteld
La Princesse Maleine, een werk dat hem onmiddellijk beroemd. Maeterlinck was
ook geproduceerd werken van proza, waarvan de titel Wijsheid en Destiny. In
1911 Maeterlinck kreeg de Nobelprijs voor de literatuur.
Amerikaanse troepen in Filipijnen overgave aan Japanse

62 jaar geleden, op 6 mei 1942, alle Amerikaanse troepen in Filipijnen


onvoorwaardelijke overgave aan de Japanse troepen onder bevel van generaal
Homma. Amerikaanse troepen in de Filippijnen zijn onder bevel van luitenant-
generaal Wainwright, zoals het was in Pulai Corregidor dat is de enige geallieerde
basis in de Filippijnen die nog overleven. Echter, toen het Japanse leger eindelijk
noordkust van het eiland, luitenant-generaal Wainwright bereikt besloten over te
geven als gevolg van de verslechterende toestand van zijn troepen. Sommige
11.500 geallieerde soldaten werden gedreven Japanners in de gevangenis in
Manilla en vastgehouden tot 1945 toen Japan zich overgaf aan de geallieerden.
Majid Sharif Shahid Waqi'iy Fall

29 jaar geleden, op 6 mei 1975, Waqi'iy Majid Sharif, een lid van de Mujahideen
Khalq Organisatie, stierf als martelaar in de handen van zijn collega-marxistische
leunen. Mojahedin Khalq Organisatie, of MKO werd opgericht in 1966 door een
groep jongeren om gewapend verzet voeren tegen het regime van de Sjah.
Echter, sommige getroffen leden van de MKO eindelijk begrijpen marxisme en ze
proberen om de leiding van deze organisatie door het doden van leden die
verdediging van de leer van de islam, met inbegrip van Majid Sharif Waqi'iy
bereiken. Na de overwinning van de islamitische revolutie van Iran in 1979, tegen
de MKO op de Islamitische Republiek en uitvoeren van terreurdaden te doden de
Islamitische Republiek ambtenaren, met inbegrip Iraanse president Shahid Rejai,
en de premier van Iran, Shahid Bahunar, in 1981.
Eerste vrijdag gebed

1424 jaar geleden, op al 16 Rabi '-Awwal eerste jaar van de Hijri, volgens
sommige historische record van de islam, de profeet SAWW stichtte de eerste
vrijdag gebeden. Toen de profeet gemigreerd op weg van Mekka naar Medina,
toen hij hem in de stam van de Banu Salim bin 'Auf op Quba regio, richtte hij het
gebed en leverde de eerste vrijdag preek.

Het kennen van God door de Geest

Hoofdstuk 7

Creatie Feiten

Met de ineenstorting van de theorie van de evolutie op alle gebieden, de


toonaangevende namen in de discipline van de microbiologie vandaag aanvaarden
het feit van de schepping en begon de opvatting dat alle dingen werden
geschapen door een Schepper met een doel als onderdeel van een grote
schepping verdedigen. Is een feit dat mensen niet kunnen negeren. Welke aanpak
wetenschappers kunnen hun werk met een open geest heeft een uitzicht
genaamd "intelligent design" ontwikkeld. Michael J. Behe, een van de leidende
wetenschappers van deze, waarin staat dat hij de Schepper en de absolute
impasse te beschrijven die dit ontkennen feit:

Resultaten van de cumulatieve inspanningen om de cel te onderzoeken tot leven


te onderzoeken op moleculair niveau-is de kreet van "design!" een luid, duidelijk
en scherp. Het resultaat is zeer helder en zeer zinvol en moet worden beschouwd
als een van de grootste prestaties in de geschiedenis van de wetenschap. Het
succes van deze wetenschap moet leiden tot "huilen Eureka" uit sepuluhribu nek.
Echter, er is geen kurk open, is er geen applaus. In plaats daarvan een vreemde
stilte die maakt verlegen rond enorme complexiteit van de cel. Als dit onderwerp
in het openbaar verscheen, voeten beginnen te slepen, en de ademhaling wordt
afgefakkeld. Persoonlijk de mensen een beetje meer ontspannen, meer openlijk
aanvaarden duidelijkheid, maar liet zijn hoofd zakken, bergeleng zijn hoofd,
verbijsterd. Waarom heeft de wetenschappelijke gemeenschap niet verslinden de
miraculeuze ontdekking? Waarom ontwerp opmerkingen behandeld met een
verstandelijke handschoenen? Het dilemma is dat als de ene kant is vernoemd
naar de olifant intelligent ontwerp, de andere kant moet de naam Tuhan.19

Tegenwoordig zijn er veel mensen die niet eens beseffen dat zij zich in een
toestand van het ontvangen van een reeks van fouten als waarheid in de naam
van de wetenschap, geen geloof in God. Degenen die niet vindt de uitdrukking
"God schiep u uit het niets" wetenschappelijke genoeg om te geloven dat de
eerste levende wezen ontstaan door de bliksem in beslag genomen "primordiale
mist" miljarden jaren geleden.

Zoals we perikan hebben op verschillende plaatsen in dit boek, is de balans van


de natuur zeer evenwichtig en zeer zo volkomen irrationeel beweert dat de natuur
ontwikkelde "toevallige". Maakt niet uit hoeveel mensen kunnen niet jezelf vrij
van de mogelijke ketidakmasukakalan deze inspanning, de tekenen van Allah in
de hemelen en de aarde zo tastbaar en onbetwistbaar.

God is de Schepper van de hemel, de aarde en alles daartussenin.

De verzen van zijn universum gevuld.

SESAT filosofie ontkennen GOD

In de voorgaande hoofdstukken zien we duidelijke tekenen van het bestaan van


God. Kan er niet aan twijfelen, de dingen die we hebben beschreven in dit boek is
slechts een klein deel van zijn bewijs oneindigheid. Overal waar je beurt, vind je
objecten die wijzen op het bestaan van de Schepper.

Dus, waarom zijn er vele atheïsten op deze aarde? Bovendien, waarom sommige
wetenschappers zijn atheïsten? Waarom doen ze aandringen op ontkenning van
het bestaan van het hoofd van God, ondanks de zeer vele duidelijke tekenen?

Als we antwoorden op deze vragen te vinden, kwamen we een aantal filosofische


vooroordelen die voortgebracht atheïstische geloofsovertuigingen van mensen-
met inbegrip van atheïsten wetenschappers. Deze filosofische visie, die algemeen
bekend staat als materialisme, stelt dat het universum eeuwig is en loop alleen,
zonder de noodzaak van de Schepper. Volgens de atheïst, het materiaal is de
enige macht die er bestaat. Materi tidak diciptakan, tetapi berfungsi dalam suatu
kebiasaan yang tak terkendali tanpa campur tangan dari Pencipta. Sejauh ini ada
banyak filsuf yang menganut pandangan ini. Terdapat banyak orang, yang
mendasarkan diri pada pandangan ini, dari para penganut agama-agama pagan
Sumeria kuno sampai filsuf-filsuf atomistik Yunani kuno dan para penganut
materialisme dialektis zaman modern, yang mengingkari keberadaan Allah.

Akan tetapi, pengingkaran ini tidak berdasarkan landasan yang kokoh. Mereka
sangat yakin akan keabadian materi. Mereka menerima teori evolusi dengan
penalaran semacam ini dan meyakininya dengan keras hati. Bila dihadapkan
dengan bukti-bukti bahwa kehidupan itu terlalu rumit untuk diadakan secara
kebetulan, sebagaimana pernah dinyatakan oleh seorang mikrobiolog Amerika
terkenal Michael Behe, mereka hanya terdiam dan mengalihkan tema
pembicaraan.

Situasi ini menunjukkan bahwa ada prasangka yang menyebabkan orang-orang


ini membelenggu diri-sendiri dengan materialisme dan produk alamiahnya,
ateisme. Pengingkaran mereka akan keberadaan Allah tidak berdasarkan
penilaian atas bukti-bukti konkret dari sudut pandang obyektif, tetapi sebaliknya,
kendati ada fakta-fakta konkret itu.

Selanjutnya, mereka berusaha memaksakan kekafiran mereka itu kepada


masyarakat luas.

PARA PENYUSUN "TIPU MUSLIHAT"

Propaganda yang terorganisasi melawan keimanan kepada Allah menunjukkan


bahwa pergerakan ini didalangi dari pusat-pusat tertentu. Dengan kata lain, ada
sejumlah pusat kekuatan yang sungguh-sungguh berupaya melunturkan iman
masyarakat. Tidak mengejutkan, Allah dalam Al-Qur'an telah meminta perhatian
kita pada kelompok-kelompok ini. Pada satu ayat, sekelompok orang yang
dihukum dengan api neraka di Hari Akhir berteriak kepada pemimpin-pemimpin
mereka yang telah menyebabkan mereka sesat di dunia, dan berkata:

Tidak! Itu tipu muslihat (kalian) siang-malam tatkala kalian menyeru kami (terus-
menerus) supaya kami kafir kepada Allah dan membuat sekutu-sekutu-Nya!
(Surat Saba', 33)

Kelompok-kelompok ini yang, dengan tipu muslihatnya yang terencana, menyeru


kelompok-kelompok lain agar kafir kepada Allah telah muncul dalam sejarah di
segala masa dengan nama dan kedok yang berlainan. Namun demikian, sifat
dasar mereka selalu sama. Allah memaparkannya di Al-Qur'an sebagai "orang
yang bermewah-mewah" (Surat al-Mu'minuu