Teme de disertaţie – MASTER STR, ADS și DD

-2012-2013Prof. Dr. Ing. Dan DUBINA
1. Structuri in cadre multietajate cu contrvantiri centrice pe mai multe nivele. Se face un studiu comparativ prind eficienta tehnica si economica a sistemelor cu contrvantuiri centrice in X, dispuse pe un nivel, pe doua si pe trei, in varianta structura duala MRF + CBF . Studiul presupune dimensionarea structurii dupa P 100-1 si analiza neliniara . 2. Grinzi cu inima cutata din elemente de otel formate la rece. Se urmareste stabilirea solutiilor tehnice si evaluarea limitelor de utilizare (deschidere/incarcari) a unui set de grinzi cu talpi din profile C si inima din tabla cutata.

Prof. Dr. Ing. Daniel GRECEA
1. Structuri pentru sisteme de iluminat 2. Studii numerice parametrice privind comportarea elementelor T-stub, cu componente din HSS (cercetare). 3. Studii numerice parametrice privind comportarea nodurilor metalice, cu componente din HSS (cercetare)

Conf. Dr. Ing. Viorel Ungureanu
1. Analiza de impact asupra mediului pentru o clădire existentă realizată din panouri mari prefabricate pe durata ciclului de viața – TIPOLOGIE 1 (în colaborare cu Conf. Dr. Ing. Adrian Ciutina). 2. Analiza de impact asupra mediului pentru o clădire existentă realizată din panouri mari prefabricate pe durata ciclului de viața – TIPOLOGIE 2 (în colaborare cu Conf. Dr. Ing. Adrian Ciutina). 3. Hală industrială realizată din bare de oţel cu pereţi subţiri formate la rece– studiu de soluţie. 4. Studiul formelor de instabilitate a barelor cu pereţi subţiri prin intermediul Direct Strength Method – Elemente încovoiate cu goluri sau perforaţii. 5. Studiu asupra comportării panelor de acoperiş continue, cu suprapuneri pe reazemele intermediare, realizate din bare cu pereţi subţiri formate la rece.

Conf. Dr. Ing. Aurel Stratan
1. Efectul încărcărilor gravitaţionale asupra proiectări şi performanţei seismice a cadrelor metalice contravântuite centric. 2. Comportarea la oboseala în domeniul oligociclic a contravântuirilor tubulare.

spre exemplu. Se efectueaza un studiu parametric.Conf. utilizand un program de calcul de dinamica fluidelor si se compara rezultatele cu cele obtinute utilizand cel mai avansat model de foc natural existent in EN1991-1-2. solutii analitice sau baze de date existente cu diverse aplicatii (analize termice/ mecanice la actiunea temperaturilor inalte) asa cum ofera. Dr. comportamentul planseelor de tip SLIMFLOOR in situatia de incendiu. Comportamentul clădirilor multietajate cu planșee cu înălțime redusă de tip slim-floor. ADS. O alternativa este realizarea de analize de tip „benchmark”. prin comparatie cu alte programe existente. Studiul va fi condus cu ajutorul programului de calcul cu element finit ABAQUS si va cuprinde discretizarea elementelor. 2. prin prisma impactului asupra mediului. ADS) In normativul national de securitate la incendiu a cladirilor. studiul se va concentra asupra unei bloc de locuit. validarea programelor de calcul structural la actiunea focului trebuie realizata prin comparatie cu teste relevante. Ing. ADS. anexa nationala germana a EN1991-1-2. Raul Zaharia 1. se doreste un studiu de documentare în ceea ce priveste indicatorii de performanta si sistemele de certificare din punct de vedere al dezvoltarii durabile existente în acest moment în lume. ADS) In conformitate cu stardardele europene Eurocode. modelul de foc cu 2 zone/ 1 zona de temperatura. Calculul la foc al planseelor de tip SLIMFLOOR. în structura din beton cu solutie clasica de închidere. 4. Lucrarea va contine un studiu parametric efectuat pe elemente column-stub. Adrian Ciutina 1. Ing. studiul se va concentra pe raspunsul seismic al structurii în varianta metalica respectiv varianta în care planseul este realizat în variantă slim-floor și are conlucrare activa cu grinzile metalice. Conf. Analize de tip „benchmark” pentru validarea programelor de calcul structural la actiunea focului (Master STR. sunt definite riscurile de incendiu functie de densitatea de sarcina termica existenta in cladire. Analiza de impact asupra mediului pentru un bloc din beton pe durata ciclului de viata În prima parte. DD) Se analizeaza pe cale numerica. in conformitate cu EN 1991-1-2. utilizand un model de calcul avansat. aplicarea incarcarilor si varierea parametrilor geometrici ai elementului column-stub. Determinarea conditiilor de aparitie a incendiului generalizat in situatia de incendiu (Master STR. functie de masurile active existente in situatia de incendiu. factor de comportament si rotiri plastice. utilizand setul de coeficienti pentru determinarea densitatii de sarcina termica de calcul. Pentru o anumita valoare maxima a sarcinii termice. considerand efectul conlucrarii (master STR. În partea a 2-a. 3. pentru care se considera ca intreg compartimentul este in situatia de incendiu generalizat. pentru a determina in ce conditii aceasta ipoteza este valabila. Prima parte a studiului se axeaza pe proiectarea unei structuri metalice multietajate în cadre. 2. 3. se considera ca incendiul ramane localizat. fara a se produce fenomenul de flash-over. Lucrarea va cuprinde si interpretarea rezultatelor. DD) Pentru cateva studii de caz se determina evolutia temperaturilor intr-un compartiment de incendiu. Studii numerice parametrice privind comportarea elementelor column-stub. În partea a doua. . partile de calcul la actiunea focului. Dr. in ipoteza in care se iau masuri constructive speciale pentru a asigura un efect de conlucrare intre profilul metalic si planseul de beton. Modelarea actiunii termice in situatia de incendiu cu ajutorul unui program de calcul de dinamica fluidelor – CFD (Master STR. cu componente din HSS (cercetare). Rezultatele vor fi evaluate în termeni de deplasari laterale.

de tip seismic. Obiectul temei îl constituie proiectarea unei clădiri de birouri metalice la foc. stalpi).00m. Florea DINU 1. Proiectarea unei hale parter la foc. Obiectul temei îl constituie proiectarea unei clădiri de birouri metalice la foc folosind MEF. 3. moduri de realizare a imbinarilor si parametrii de performanta. Mirela ACHIM 1. in varianta modelului simplu precum si folosind modelul avansat bazat pe MEF. Ing. grinzi din lemn lamelar și contravântuiri metalice. In cea de-a doua parte a studiului se propune o modelare ABAQUS cu element finit pentru calibrarea parametrilor care permit o buna conlucrare cu elementele structurale (grinzi. Solutii structurale pentru reabilitarea cladirilor amplasate in zone cu intensitate seismica ridicata Tema are ca obiectiv reabilitarea structurilor in cadre multietajate cu sisteme disipative bazate pe contravantuiri cu flambaj impiedicat. Comparație intre modelul simplu si metoda avansata la proiectarea unei cladiri de birouri.proiectarea elementelor structurale astfel încât sa posede suficienta ductilitate si/sau rezistenta pentru a absorbi energia de deformaţie indusa in cazul producerii unor situaţii excepţionale . Construcția are regimul de înălțime parter și dimensiunile maxime în plan de 10. 2. Dr.4. Ing. Dr. Ing. Conf. Se prezinta un studiu parametric pe 3 tipuri de structuri cu regim diferit de inaltime. un aport in preluarea incarcarilor laterale. 2. Proiectarea unui centru de activități sportive Obiectul temei îl constituie proiectarea unui centru de desfășurare a activităților sportive în județul Arad. . Sunt studiate diferite variante de alcatuire. Dr. Obiectul temei îl constituie proiectarea unei clădiri parter de tip hală metalică la foc folosind MEF. Integritatea structurilor multietajate la acţiuni extreme Tema de dizertatie studiaza masurile necesare pentru asigurarea integritatii structurilor in cadre metalice supuse unor actiuni accidentale: . Structura de rezistenţă a construcției este alcătuită din: cadre transversale din lemn lamelar cu deschiderea de 10. 3. SL. Ș.l. Proiectarea unei clădiri de birouri P+1 la foc. Studiul performantelor cadrelor metalice multietajate cu panouri din otel Tema are ca obiectiv analiza structurilor in cadre multietajate cu diafragme de otel. Solutii eficiente de pereti care asigura efectul de diafragma In prima parte a studiului se urmareste identificarea solutiilor optime de pereti.utilizarea unor configuraţii structurale care sa posede suficienta redundanta care sa asigure preluarea si transmiterea eforturilor in cazul către alte elemente structurale in cazul producerii unor situaţii excepţionale Pentru studiu se vor selecta doua tipuri de sisteme structurale: cadre necontravântuite.3m×45m. cadre contravântuite centric. Sunt studiate atat structuri in cadre metalice cat si structuri in cadre de beton armat.00m situate la o travee de 4. care asigura pe langa aspectele legate de functionalitate si confort. Dan PINTEA 1. Acestea vor fi analizate in ipoteza pierderii unor elemente cheie.

Dr.Sl. Ing. asigurate în practică de structura secundară a închiderilor. Dr. Pe baza analizei numerice se vor aplica procedee de evaluare pe baza criteriilor de performanta pentru a stabili clasa de risc seismic. Modificarea arhitectural functionala la cladiri în vederea îmbunatațirii confortului 2. Contravantuirea constructiilor din lemn 2. Deponie ecologică tip 1. Capacitatea la pierderea stabilităţii a stâlpilor cu secţiune variabila Lucrarea va aborda comportarea stâlpilor cadrelor metalice parter din punct de vedere al stabilităţii şi ductilităţii. Evaluarea numerica a pilonilor cilindrici Vor fi prezentate sintetic principiile de dimensionare a turnurilor (cu secţiune circulara) de susţinere a centralelor eoliene si al structurilor de susţinere a instalaţiilor de iluminat nocturn (cu secţiune poligonala). Dr. 3. FURDUI Cornel 1. Dan Daniel 1. Se va verifica influenta diverselor tipuri de imperfecţiuni asupra stabilităţii acestor tipuri de structuri (in conformitate cu prevederile SR EN 1993-1-6).ing. Prof. Ing. Dr. Ing. Ing. Analiza campului de temperatura in zona puntilor termice Prof. ADRIAN DOGARIU 1. Se va calibra modelul numeric (ABAQUS) al unui stâlp pentru studierea influenţei blocajelor laterale. 2. 4. . Analiza costului global pentru casa pasiva si casa aproape zero energie 2. Determinarea a capacitaţii elementelor metalice utilizând metoda elementului finit Pornind de la exemple de calcul de referinţa prezentate in ghidurile de proiectare se vor modela cu element finit elemente metalice laminate si din tabla sudata pentru a le determina capacitatea folosind metoda generala de calcul (SREN 1993). 2. Constructie S+P+12E cu structura duala. Conf. Valeriu STOIAN 1. Structuri moderne pentru cladiri eficiente energetic Prof. Stâlpi se realizează cu secţiuni variabila. Deponie ecologică tip 2. Dr. Ştefan Moţ IOSIP 1. Evaluarea cu element finit a siguranţei structurilor din zidărie portanta Se vor efectua simulări numerice (ABAQUS) pe un studiu de caz folosind principalele procedee de modelare a comportării structurilor din zidărie portanta.

Soluţie structurală originală pentru acoperirea unui bazin de înot.11. ing. dr. 2. Sevastean IANCA 1.2012.12. Dan DUBINĂ 16. cel mai târziu până la data de 03.ing. Studiu privind conlucrarea zidărie-beton armat. În vederea înscrierii pentru anumită temă candidaţii vor depune o cerere scrisă la Secretariatul departamentului CMMC cu avizul coordonatorului de temă.Prof.2011 . DIRECTOR DEPARTAMENT Prof. la structurile portante mixte. Dr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful