You are on page 1of 1

Pgina:

Proposta de plantilla de gui


Num. Escena Num. Pla Imatge Dileg udio (Efectes sonors, msica)

Llegenda: - A lapartat Imatge, indiqueu la situaci en lespai i el temps de la vostra acci (en quin espai transcorre, si s de dia...) i all que succeeix i que veurem en imatges. - A Dileg, escriviu all que diuen els personatges, en lordre que ho diran i indicant qui parla en cada cas. - A lespai dudio (msica i efectes), assenyaleu el tipus de msica que sentirem, en cas que nhi hagi dhaver, i els efectes, s a dir, els sons i sorolls que no siguin propis de lacci i que shaurien dincorporar desprs de gravar lanunci.