Logo Escola

CEIP ......................................... Plàstica (Dibuix Lineal) 6è Name: Date:

Decàgon

Per fer un decàgon inscrit en una circumferència segueix el procés següent:
1.

2. 3.
4. 5.

6.

Dibuixa la circumferència i els seus dos diàmetres perpendiculars i obtindràs els punts A, B, C i D. Fes la mediatriu del segment OA per obtenir el punt E. Amb el centre a E i radi ED fes un arc que talli el diàmetre horitzontal per obtenir el punt F. La longitud del segment F0 és el costat del decàgon. A partir del punt D, transporta sobre la circumferència la distància F0 per obtenir els deu vèrtex del decàgon. Finalment uneix amb segments els punts consecutius.

Logo Escola

CEIP ......................................... Plàstica (Dibuix Lineal) 6è Name: Date:

Decàgon

Dibuixa un decàgon inscrit a una circumferència.

Logo Escola

CEIP ......................................... Plàstica (Dibuix Lineal) 6è Name: Date:

Decàgon

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful