Ion JURCONI

Florina MOHANU

DICŢIONAR DE AFACERI
ROMÂN - (ENGLEZ) – RUS

Bucureşti
2002

1

abandonment conditional acceptance blank аcceptance partial acceptance short-term acceptance tacit acceptance provide with an acceptance. 20. accept. achiziţionare în avans acoperi. 11. 8. 17. 7. 2. interest cover agreement cartel agreement 30. 9. acceptare (consimţământ) acceptance acceptance of bill of acceptare a cambiei exchange banker's acceptance acceptare bancară qualified acceptance acceptare cu rezerve acceptare necondiţionată general acceptance acceptare pe termen lung longterm acceptance acceptance acceptarea cambiei (acceptarea poliţei) acceptance of a cheque acceptarea cecului аcceptance of a bill acceptarea facturii acceptance of a draft acceptarea tratei acceptor acceptor (tras. abandonare (abandon) accept convenţional accept în alb accept parţial accept pe termen scurt accept tacit accepta. v. 19. 3. 6. acoperirea dobânzilor acord (contract) acord cu caracter de cartel acord de cliring 31. 14. 16. v. ardist) excise tax (excise duty) acciză excise tax (excise duty) acciză buffer purchase achiziţie de amortizare achiziţii guvernamentale state purchases 23. 21. acord de leasing leasing agreement 1. 28. acoperire a dividendelor acoperire cu dividende advance purchase hedge. 18. 4. admite. v. 22. v. v. 24. dividend cover dividend cover 27. v. 10. 29. clearing agreement абандон условный акцепт бланковый акцепт частичный акцепт краткосрочный акцепт молчаливый акцепт акцептовать/ акцептировать акцепт вексельный акцепт банковский акцепт акцепт с оговорками безусловный акцепт долгосрочный акцепт акцепт векселя чековый акцепт акцепт счёта акцепт тратты акцептант акциз акцизный налог буферная закупка государственные закупки авансовая закупка хеджировать дивидендное покрытие покрытие по дивидендам процентное покрытие соглашение картельное соглашение клиринговое соглашение лизинговое соглашение . 13. 26. 25.ROMÂNĂ ENGLEZĂ RUSĂ A 15. 5. 12.

advance credit agreement frame contract payment agreements letter of credit (credit) confirmed letter of credit кредитовать авансировать irrevocable letter of credit безотзывный аккредитив именной акредитив кредитное соглашение рамочное соглашение платёжные соглашения аккрeдитив подтверждённый аккредитив documentary letter of credit документарный (commercial letter of аккредитив credit) commercial letter of credit товарный аккредитив (documentary letter of credit) paid letter of credit денежный аккредитив letter of credit drawn on smb. ENGLEZĂ license agreement accord and satisfaction general acceptance RUSĂ лицензионный договор мировое соглашение положительный акцепт multilateral agreement многосторонний договор тарифное соглашение tariff agreement give credit. 40. acorda un avans. 33. acord tarifar/ convenţie tarifară acorda credite. 38. 35. 39. v.32. acreditiv nominal 49. v. acreditiv documentar plătit (acreditiv documentar achitat) acreditiv irevocabil 48. 36. make an advance. revocable letter of credit revolving letter of credit отзывной аккредитив револьвный аккредитив back-to-back letter of credit компенсационный аккредитив transferable letter of credit commercial act credit side of an account credit (credit side of an account) переводный/ переводной аккредитив коммерческий акт актив кредит . 47. acreditiv revocabil acreditiv revolving (acreditiv reînnoit automat) acreditiv subsidiar (acreditiv spate-în-spate. acreditiv documentar 46. ROMÂNĂ acord de licenţă acord de voinţă acord general/ răspuns favorabil acord multilateral 37. v. 55. 52. 34. v. acreditiv documentar 45. 54. acordare de credite acord–cadru acorduri de plăţi acreditiv acreditiv confirmat 44. acreditiv back-to-back) acreditiv transferabil 53. 41. 50. 43. 42. act de comerţ activ activ (credit al unui cont) 51.

fonduri de rulment) active fixe necorporale (active intangibile) active fixe necorporale (active intangibile) active fixe/ imobilizate active lichide active posedate/ proprii long-term assets liquid (available)assets owned assets 66. 59. 76. 81. active valutare/ în valută activitate de publicitate currency assets advertising activity 68. plângere) acţiune în regres acţiune în regres acţiune judecătorească 56. private enterprise 72. 67. intangible assets shareholder (stockholder) stockholder (shareholder) controlling stock (major shareholding) share (stock. 80. 79. 62. acţiune cumulativă acţiune de stat 77. 71. complaint) акция без номинальной цены иск action (claim. plângere) acţiune în judecată (reclamaţie. 74.ENGLEZĂ assets assets tangible assets current assets circulating funds (floating assets) RUSĂ авуары активы материальные активы текущие aктивы оборотные средства intangible assets нематериальные активы неосязаемые активы 63. ROMÂNĂ active active active corporale active curente active curente (active circulante. government stock no per-value stock неликвидные активы ликвидные активы собственные оборотные средства валютные активы рекламная деятельность частичное предпринимательство акционер держатель акций контрольный пакет акций акция конвертируемая акция акция с обязательством выкупа кумулятивная акция государственная акция action (claim. 83. share of stock) convertible share accumulation share cumulative share public stock. 70. activitate privată/ iniţiativă proprie acţionar acţionar acţionar majoritar (pachet de control) acţiune 73. 69. 61. 57. acţiune fără valoare nominală acţiune în judecată (reclamaţie. complaint) исковое требование negatory action recourse action patent action негаторный иск регрессивный иск патентный иск . 65. 78. 64. 82. acţiune convertibilă acţiune cumulativă 75. 60. complaint) исковое заявление claim (action. 58. plângere) acţiune în judecată (reclamaţie.

agent 107. 93. 87. v. 100. acţiune reală acţiuni bine cotate (cu curs ridicat)/ blue chips acţiuni constitutive nonpatent share registered share ordinary share ordinary share preference stock (preferred share) preferred share (preference stock) action in rem. colecta. 95. v.ENGLEZĂ RUSĂ 84. afacere aducătoare de venit/ profitabilă 105. 112. 88. 96. 99. afacere founder’s shares (promoter’s stock) bonus stock per-value stock agent de aprovizionare agent de asigurări agent de desfacere agent de export agent de licitaţie nonquoted share work collective shares доходный бизнec . 98. ROMÂNĂ privind brevetarea acţiune la purtător acţiune la purtător bearer share (bearer stock) bearer share (bearer stock) 86. real action high flying stock акция на предъявителя предъявительская акция беспатентная акция именная акция обыкновенная акция простая акция преференциальная акция привилегированная акция вещный иск высококотирующаяся акция учредительские акции 94. agent consignatar collect. 111. addendum бесплатные акции акция с номинальной ценой некотируемая акция акции трудового коллектива аддендум external management of debtor's estate debt management внешнее управление имуществом должника управление долгом собрать бизнес 104. 103. 89. 102. v. enterprising (enterprise. 110. acţiuni gratuite acţiuni la valoarea nominală acţiuni necotate acţiuni plasate în cadrul întreprinderii adendă (document– anexă) administrarea externă a patrimoniului debitorului administrarea/ gestiunea datoriilor/ creanţelor aduna. acţiune preferenţială 92. 109. 101. 85. supply agent insurance agent sales agent agent dealing with export auctioneer убыточный бизнес агент консигнационный агент агент по снабжению страховой агент агент по сбыту экспортный агент аукционист 97. entrepreneurship) gainful business unprofitable business agent agent carrying stocks 108. 90. afacere nerentabilă 106. acţiune nebrevetată acţiune nominativă acţiune ordinară acţiune ordinară acţiune preferenţială 91.

amendă/ penalizare municipală 141. v. 121. amendă federală 139. 135. transfer) alocarea bugetului ambalare multiplă ambalare multiplă ambalare. agent exclusiv ENGLEZĂ purchasing agent selling agent exclusive agent 116. amendă pentru daune stipulate/ despăgubire sub formă de amendă 140. 133. afecta o sumă. 137. v. agent de vânzări 114. ассигнование grant. provisions) budget appropriation сметные ассигнования multipack групповая упаковка multipack мультипак wrapping (packing). 120. 131. agenţie guvernamentală 129. 118. 136. ассигновать assignment (appropriation. alocare (cesionare. general agent managing agent special agent sole agency agency insurance agency trade agency agent general agent organizator agent specializat agent unic agenţie agenţie de asigurări agenţie de comerţ/ comercială 123. v. 122. agenţie de turim (agenţie de voiaj) 127. 117. agenţie de servicii complete 125. agent de vânzări 115. agenţie de transport 126. agenţie exclusivă 128. 130. amendă/ sancţiune advertising agency full service agency RUSĂ агент по закупкам торговый агент агент с исключительными правами генеральный агент агент-распорядитель специальный агент монопольное aгенство агенство страховое агенство торговое агентство рекламное агенство агенство с полным циклом услуг транспортное агенство carrier agency.ROMÂNĂ 113. 119. agenţie de publicitate 124. 134. transport agency tourist agency (travel agency) exclusive agency туристическое агенство municipal penalty муниципальный штраф fines штрафные санкции агентво с исключительными правами government agency государственное агенство agio лаж agio ажио monetary aggregate денежный агрегат assign. ambalaj 138. agio agio (bas) agregat monetar (total) aloca. 132. упаковка package (container) federal penalty федеральный штраф penalty sum штрафная неустойка .

angajament de gaj/ ipotecar 161.ROMÂNĂ pecuniară 142. anticipa. anticipare (cu anticipaţie) 166.v. antreprenor general (antreprenor principal) 169. амортизировать depreciation (amortization. amortizare liniară 147. andosare 153. amortizare în condiţii extraordinare 146. amortizare progresivă 148. 159. 157. amortiza. an fiscal (exerciţiu financiar) 149. v. angrosist 164. an fiscal. амортизация wear and tear) accelerated depreciation ускоренная амортизация emergency amortization амортизация при чрезвычайных обстоятельствах degressive depreciation дегресивная амортизация progressive depreciation прогрессивная амортизация budget year (fiscal year) бюджетный год fiscal year финансовый год endorsee endorsee endorsement endorsement without recourse blank endorsement (general endorsement) blank endorsement (general endorsement) special endorsement special endorsement restrictive endorsement restrictive endorsement жират индоссат передаточная надпись безоборотный индоссамент бланковая передаточная надпись бланковый индоссамент bail bond ордерный индоссамент полный индоссамент залоговый индоссамент ограничительный индоссамент залоговое обязательство registered debenture hiring (employment) wholesaler anticipate . angajament nominal 162. andosant 152. anticipation remarketing contractor prime contractor именное обязательство наём оптовик антиципировать антиципация ремаркетинг подрядчик генеральный подрядчик contract подряд . antimarketing 167. andosare în alb 155. andosare la ordin andosare nominală andosare restrictivă andosare restrictivă 160. andosare fără recurs 154. v. andosant 151. angajare 163. andosare în alb 156. amortizare accelerată 145. antreprenor 168. antrepriză ENGLEZĂ RUSĂ amortize. 158. 165. exerciţiu financiar 150. amortizare 144. v. 143.

193. insure. v. anuitate (rentă anuală) 171.ROMÂNĂ 170. 184. arbitraj la bursă 181. 174. închiria. lease (renting) rent in treasure artel (team) article insure. v. asigurare de bunuri 197. 175. exchange arbitrage currency arbitration (arbitration of exchange) interest arbitration arbitrator arbitrator lease. insurer insurance insurance of transport facilities RUSĂ аннуитет аннулировать аннулирование нуллификация денег накладной арбитраж арбитражная сделка третейский суд арбитраж при бирже биржевой арбитраж арбитраж при бирже валютный арбитраж процентный арбитраж арбитр третейский судья арендовать аренда аренда в портфеле артель артикул застраховать страховать страховщик страхование каско insurance of transport facilities страхование каско property insurance имущественное страхование страхование ответственности государственное страхование insurance of responsibility state insurance . abolish. arendă arendă artel articol asigura. revocare) 173. 192. v. arbitraj bursier 180. asigurare CASCO (asigurarea mijloacelor de transport) 196. abrogation (cancellation. v. 187. 178. 183. anula. cancel. 191. 172. 177. v. rent. 188. dissolution. v. anulare (abrogare. asigurant asigurare asigurare CASCO (asigurarea mijloacelor de transport) 195. arbitrajul dobânzii arbitru arbitru arenda. abrogate. v. v. anularea banilor aplicat arbitraj arbitraj arbitraj arbitraj bursier 179. 194. v. nullification. arbitrage business) exchange arbitration. asigura. arbitraj valutar 182. v. 186. 189. 185. abolition) nullification laid on arbitration (arbitrage) arbitrage arbitration (arbitrage) exchange arbitration (exchange arbitrage) exchange arbitrage (stock market. 190. 176. v. v. asigurare de stat ENGLEZĂ annuity annul. v. asigurare de responsabilitate 198.

213. 201. v (v. v. policy-holder) share holder bank association bank association certified public accountant (auditor) auditor (certified public accountant) self–financing special warrant customs licence aval surety on a bill advance credit-advance advance secured on merchandise have. 233. patrimoniu) avere imobiliară (bunuri imobiliare) aviz (consult) aviz (notificare. 219. autofinanţare 210. cenzor) 208. 207. 206. înştiinţa. preaviz) aviz de acceptare aviz de blocare (scrisoare de avizare) aviz de creditare aviz de creditare aviz de debitare aviz de debitare aviz de depăşire aviz de intrare/ sosire aviz de plată aviz despre deschiderea acreditivului aviz preliminar aviza. 223. 215. 231.199. 224. autorizaţie specială 211. ROMÂNĂ asigurare personală asigurare socială asigurarea creditelor asigurarea depozitelor asigurat 204. 226. 230. 214. 217. 218. 220. имущество) недвижимость авизо нотис авизо об акцепте рекредитив кредит-нота кредитовое авизо дебет–авизо дебeтовое авизо исходящее авизо входящее авизо авизо о платеже авизо об открытии aккредитива предварительное авизо авизировать/ авизовать инкассовое авизо . real estate (real property. 212. avalant avans avans avans garantat cu mărfuri avea. advice of collection RUSĂ личное страхование социальное страхование страхование кредитов страхование депозитов страхователь пайщик банковская ассоциация банковское объединение аудитор бухгалтер-ревизор самофинансирование специальная доверенность таможенная лицензия аваль авалист аванс кредит-аванс подтоварная ссуда иметь (v. 227. cenzor) 209. realty) advice (aviso) notice advice of acceptance blocking note credit-note credit advice debit advice debit advice outgoing advice incoming advice advice of payment advice of a letter of credit preliminary advice advice. 232. 225. 216. auditor (revizor contabil. 222. autorizaţie vamală aval avalist. 205. asociat (acţionar) asociaţie bancară asociaţie bancară auditor (revizor contabil. 229. 200. v. 228. avizarea incasso-ului ENGLEZĂ personal insurance social insurance insurance of credits insurance of deposits insurant (insured party. 203. v. 202. 221. v.

balanţă comercială balance balance of claims and liabilities financial statement 238. balanţă 237. bancă de investiţii bank investment bank 254. bancă de investiţii reference bank 255. bancă de cliring deposit bank 250. banca centrală bank) Bank for International 243. Banca Decontărilor Settlements (BIS) Internaţionale bank 244. bancă agricolă business bank (commercial 246. bancă de rezerve reserve bank exchange bank 257. balanţă pasivă balance unfavourable balance 241. bancă lands bank 245. bancă de emisiune (bancă bank of circulation (issue bank. bancă cooperatistă corresponding bank 248. adverse 240. bancă comercială bank) cooperative bank 247. bancă corespondentă clearing bank 249.ROMÂNĂ ENGLEZĂ RUSĂ balance of income and expenditure cash flow balance баланс доходов и расходов баланс движения капиталов баланс расчётный баланс B 234. balanţa fluxurilor de capital 236. bancă de economii 252. bancă de schimb acceptance house 258. balanţa de venituri şi cheltuieli 235. bancă de scontare (acceptance bank) балансовый отчёт платёжный баланс пассивное сальдо пассивный баланс центральный банк Бaнк Международных Расчётов (БМР) банк земельный банк коммерческий банк кооперативный банк банк-коррeспондент клиринг-банк депозитный банк сберегательный банк банк-эмитент банк долгосрочных вложений инвестиционный банк референский банк резервный банк биржевой банк акцептная конторa . balanţă contabilă (balance sheet) balance of payments 239. bancă de referinţă 256. balanţă pasivă banker's bank (central 242. bank of issue) emitentă) long range investments 253. balanţă de plăţi passive balance. bancă de depozit savings bank 251.

275. şantaj) blocadă economică blocarea conturilor blocat/ imobilizat bonificaţie bonuri de tezaur (pe termen lung) bonuri de tezaur (pe банк-учредитель банк-гарант . 283. 284. 272. 264. bilanţ contabil beneficiary leasing receiver consignee balance sheet (financial statement) consolidated balance sheet 278. 213 5 261. 267. 262. 271.ROMÂNĂ 259. 276. bancă fondatoare bancă garantă bancă ipotecară bancă naţională bancă pe acţiuni bancă–consorţiu bancher bancnotă bancnote bani barter (schimb de mărfuri) bears (speculant la bursă. 266. care estimează scăderea valorilor la bursă) beneficiar beneficiar beneficiar (destinatar) bilanţ contabil bilanţ de sinteză bilet la ordin bilete de bancă birou de desfaceri bişniţar (escroc. 280. bancă de scontare 260. 269. 286. 265. rachet) bişniţă (escrocherie. 287. 274. 281. 268. bancă de stat bancă emitentă ENGLEZĂ acceptance bank (acceptance house) state bank issue bank (bank of issue) RUSĂ акцeптный банк государственный банк эмиссионный банк parent bank underwriter bank (guarantee bank) mortgage bank national bank joint-stock bank consortium bank banker bond bank notes money barter ипотечный банк национальный банк акционерный банк банк-консорциyм банкир купюра банкноты деньги бартер bears медведи бенефициар лизингополучатель консигнатор бухгалтерский баланс 277. 282. 289. 285. 273. summary estimate promissory bill bank notes sales office racketeer (extortir) консолидированный баланс сводная смета простой вексель банковские билеты сбытовая контора рэкетир racket рэкет economic blocade blockading of accounts blocking bonification treasury bonds экономическая блокада блокирование счётов рекредитивный бонификация казначейскиe боны treasure bill казначейский вексель 263. şantajist. 279. 288. 270.

302. estimate of costs operating budget смета текущих затрат consolidated tape exchange bulletin commodity boom goods of low quality биржевая сводка биржевой бюллетень товарный бум пакотильные товары consumer goods потребительские товары ликвидный товар движимость liquid goods personal estate (personal property. take out a patent. bunuri mobile (avere mobilă) 320. exchange broker chief broker chief broker gross gross for net budget budget (estimate) expense budget expense budget consumer budget борт патент авторское свидетельство патентовать 294. buletin de schimb 315. patentable bill broker bill broker financial broker broker insurance broker stock broker. bugetul cheltuielilor în curs 313. brevet de invenţie ENGLEZĂ RUSĂ board patent patent for invention 293. agent) broker de asigurări broker de bursă 301. 307. brevetabil broker broker broker (agent de bursă) broker (curtier. buletin bursier 314. 298. bunuri mobiliare патентоспособный билль-брокер вексельный брокер финансовый брокер брокер страховой брокер биржевой брокер гофброкер гофмаклер брутто брутто за нетто бюджет смета смета затрат смета расходов потребительский бюджет сводный бюджет смета расходов consolidated budget budget of expenditure.ROMÂNĂ termen scurt) 290. bord 291. bunuri de calitate inferioară 317. 303. buget final 311. 300. movables) personal estate (personal property. v. bunuri lichide 319. 304. 305. bum/explozie de mărfuri 316. v. 297. movables) движимое имущество . brevet (de invenţie) 292. bunuri de larg consum 318. 309. patent. 299. v. expense budget. 306. broker–şef broker–şef brut brut pe net buget buget buget de cheltuieli buget de cheltuieli buget de consum 310. breveta. 296. bugetul cheltuielilor 312. 308. 295.

calcula.A. v. cabotaj cadastru CAF (cost si navlu) calcul (plată. 340. cambie (trată) 342. settlement(s) calculate. calculation property qualification каботаж кадастр КAФ расчёт bill of exchange (draft) draft (bill of exchange) single-name paper accepted draft acceptance bill переводный/ переводной вексель тратта соло-вексель акцептованная тратта акцептованный вексель commercial paper коммерческий вексель C 331. 336. calculate. 329. 323. v. ROMÂNĂ bunurile unui transport bursa tranzacţiilor la termen (bursa tranzacţiilor futures) bursă bursă de mărfuri bursă de mărfuri şi materii prime bursă de mărfuri şi materii prime bursă de valori bursă deschisă (bursă cu liber acces) bursă închisă bursă valutară (piaţă valutară) ENGLEZĂ consignment goods futures exchange RUSĂ консигнационный товар фьючерсная биржа exchange goods exchange commodity exchange биржа биржа реального товара товарная биржа commodity exchange stock exchange open exchange товарнo-сырьевая биржа фондoвая биржа открытая биржа exchange (broker's board) currency market закрытая биржа валютная биржа coasting (cabotage) cadastre C. v. cambie (trată) cambie „solo“ cambie acceptată cambie acceptată (trată acceptată) 346. v. 330. decontare) 335. 332.F (cost and freight) calculation. 345. 333. 327. 326. 343. 334. v. 325. calcula. calculate. 338. 328. 337. cambie comercială калькулировать рассчитывать скалкулировать учесть калькуляция имущественный ценз . 324. v. account. payment(s). v. calcula. v. 344. 339. calculaţie calificarea juridică a patrimoniului 341. calcula. 322.321.

capital circulant (capital de lucru) 361. 375. capital nevalorificat 370. v. capital de risc 364. cambist 356.ROMÂNĂ 347. 354. capital lichid 369. blank bill blank bill advance bill term bill protested bill гарантийный вексель домицилированный вексель бланко-вексель бланковый вексель авансовый вексель долгосрочный вексель опротестованный вексель камбист грузоподъёмность cambie în alb cambie în alb cambie în cont (avans) cambie la termen cambie protestată 355. hot money variable capital finance capital capitalism capitalist capitalize. capital iniţial (capital imobilizat) 367. 353. 365. capital de rezervă (fond de rezervă) 363. capital fix capital speculativ capital variabil capital vărsat capitalism capitalist capitaliza. v. load–lifting capacity commodity market capacity ёмкость товарного рынка capital капитал active capital активный капитал working capital оборотный капитал (circulating capital) reserve cash резервная наличность emergency fund резервный капитал 366. 374. capital activ 360. capacitate de încărcare/ transport/ ridicare 357. 373. lifting power. property capital) original capital (fixed capital) original capital (fixed capital) loan capital available capital idle capital stock capital authorized capital 372. cambie de garanţie 349. capital fictiv (social) cambist load (–carrying) capacity. capital pe acţiuni 371. capital 359. 352. венчурный капитал фиктивный капитал постоянный капитал отзывной капитал ссудный капитал ликвидный капитал мёртвый капитал акционерный капитал уставный/ уставной капитал горячие деньги переменный капитал финансовый капитал капитализм капиталист капитализировать . capacitatea pieţei de mărfuri 358. capital social venture capital fictitious capital (fiction capital. cambie domiciliată ENGLEZĂ commercial paper RUSĂ торговый вексель guaranteed bill domiciled bill 350. capital de rezervă 362. cambie comercială (document comercial) 348. tonnage. 351. 376. capital împrumutat 368. 377.

certificat 413. 384. 379. 393. 392. 397. 405. 390. 406. ROMÂNĂ caracter marfar/ grad de producţie marfară carnet de cec carte de credit carte de debit cartel casă de cliring câştig din diferenţa de curs valutar cec cec acceptat cec bancar cec la ordin cec la purtător cec la purtător cec pentru plata dividendelor cec barat cec barat cec de călătorie cec garantat cec nominativ cedent cedent (cesionar) cerere cerere de ajotaj cerere de mărfuri cerere de plată cerere elastică cerere excesivă cerere inelastică cerere latentă cerere negativă cerere reconvenţională (acţiune reconvenţională) cererea pieţei certificare certificarea bilanţului 411. 383. receipt) accepted cheque bank cheque order cheque bearer’s cheque bearer's cheque dividend warrant чек акцептованный чек банковский чeк ордерный чек предъявительский чек чек на предъявителя процентный купон crossed cheque crossed cheque traveler's cheque guaranteed cheque personal cheque lessor cedent (cessionary) demand high demand consumer demand payment demand elastic demand overral demand non-elastic demand latent demand negative demand counter–claim кроссированный чек кросс-чек дорожный чек гарантийный чек именной чек арендодатель цедент спрос ажиотажный спрос покупательский спрос платёжное требование эластичный спрос чрезмерный спрос неэластичный спрос скрытый спрос отрицательный спрос встречный иск market demand certification certificate of account рыночный спрос сертификация аудиторский сертификат сертификат сертификатный акционерный certificate certificate share certificate . 386. 380. 387. 391. 407. 399. 400. 382. 401. 394. 402. 403. 398. 408. certificat de acţionar ENGLEZĂ marketability RUSĂ товарность cheque–book credit card debit card cartel clearing house exchange gain чековая книжка кредитная карточка платёжная карточка картель расчётная палата курсовой доход check (cheque. 385. 410. 404.378. certificat 412. 389. 396. 395. 388. 381. 409.

cheltuieli cheltuieli 442. certificat de depunere 422. 433. certificat la purtător bearer certificate 429.ROMÂNĂ 414. cheltui. 437. consuma. air charter general charter lont-term charter bare-boat charter spend. certificat de depozit (warrant) 421./ consuma. spend. 441. spend. v. v. recipisă) 415. certificat de calitate 419. 435. expenditure(s)) cost(s) (expenses. 434. certificat nominal/ de investitor 431. v. certificat de origine 428. cheltui. 426. certificat de asigurare (poliţă de asigurare) 416. registered certificate valid certificate 432. 440. certificat de balanţă (certificat de sold) 418. v. v. expenditure(s)) certificat de garantare certificat de impozitare certificat de ipotecă certificat de îndatorare charter aerian charter general charter pe termen lung charter pe vas gol cheltui. v. RUSĂ сертификат приватизационный чек вкладный сертификат варрант/ уорант сертификат происхождения сертификат на предъявителя денежный сертификат именной сертификат дейсвительный сертификат воздушный чартер генеральный чартер долгосрочный чaртер бэрбоут-чартер израсходовать расходовать издержать затратить издержки расходы затраты . 424. certificat de depozit 420. certificat monetar 430. v. privatization cheque) certificate of insurance аварийный cертификaт сальдовый сертификат quality certificate (certificate of quality) certificate of deposit (CD) warrant сертификат качества certificate of deposit (CD) savings certificate депозитный сертификат сберегательный сертификат обеспеченый вексель налоговый сертификат ипотечный сертификат долговое обязательство 427. 439. v. v. certificat de avarie 417. expend. certificat valabil money certificate investment certificate. 425. cheltuieli (consumuri) страховой сертификат average certificate balance certificate collateral bill tax certificate mortgage certificate certificate of indebtedness (bond. 436. v. certificat de acţionar (chitanţă. expend. v. debenture) certificate of origin 423. 438. certificat de economii ENGLEZĂ voucher (cheque. costs (expenses) cost(s) (expenses. cheltui.

cheltuieli de capital (investiţii de capital) 451. cifră de afaceri 462. cheltuieli curente 446. clauză (condiţie. total costs rent payment (rent charge) economic cycle cycle of goods life 444. circulaţia mărfurilor 464. asigurare si navlu) 460. circulaţia bancnotelor 463. CIF (cost. cheltuieli de capital (investiţii de capital) 450. cargo turnover. goods trafic commodity circulation bank circulation budget classification накладные расходы эксплуатационные расходы единовременные затраты валовые издержки арендная плата экономический цикл жизненный цикл товара СИФ оборотные фонды торговый оборот бaнкнотное обрщение грузооборот товарообращение clause банковское обращение бюджетная классификация оговорка safeguard clause защитительная .I. cifra de afaceri/ rulaj 461. circulaţie bancară 466. insurance and freight) turnover funds goods circulation (trade turnover.ROMÂNĂ 443. cheltuieli curente 445. cheltuieli/ costuri globale distribution cost(s) (marketing costs) indirect expenses.(cost. cheltuieli de regie/ costuri indirecte 453. circulaţia mărfurilor/ bunurilor 465. stipulaţie) 468. 458. volume of business) bank note circulation cargo traffic. cheltuieli de amortizare 447. cheltuieli din exploatare cheltuieli/ costuri totale chirie ciclu economic ciclul de viaţă al produselor 459. overhead charge(s) administrative expenses. cheltuieli amânate ENGLEZĂ deferred expenses (deferred charges) current cost(s) current expenses depreciation cost(s) arbitration expenses capital expenses capital expenditure RUSĂ расходы будущих периодов текущие затраты текущие расходы амортизационные расходы арбитражные расходы капитальные расходы капвложения capital expenditure капитальные вложения издержки обращения 454.F. cheltuieli de circulaţie (cheltuieli de distribuţie) 452. cheltuieli de arbitraj 448. 456. freight turnover. operation costs lump-sum.cost(s) 455. clauză de salvgardare C. 457. cheltuieli de capital 449. clasificare bugetară 467.

474. 475. 479. comerţ cu amănuntul (comerţ en-detail) 500. turnover) exchange trade retail trade retail trade comanda. 482. clauză de salvgardare 470. 484. 473. comerţ bursier 498. 472. v. 496. comerţ cu amănuntul 499. 494. 487. comerţ cu plata in rate license trade tally trade RUSĂ оговорка защитная оговорка многовалютная оговорка налоговая оговорка валютная оговорка золотая оговорка клиент коммерческий потребитель заказчик рекламный ролик клиринг банковский клиринг межбанковский клиринг валютный клиринг сострахование коммерческий код штриховое кодирование товара таможенный кодекс коэффициент коэффициент покрытия коэффициент задолженности коэффициент наличности заказать заказ коммерциализация коммерсант коммерция торговля товарооборот биржевая торговля розничная торговля торговля в розницу лицензионная торговля торговля с рассрочкой платежа . 491. 488. 486. cod vamal coeficient (indice) coeficient de acoperire coeficient de îndatorare customs code index (ratio) cover ratio debt ratio 489. 483. cliring valutar coasigurare cod comercial cod de bare currency clearing coinsurance commercial code bar codification 485. 495. 478. 477. 492. dever) 497. 493. clauză plurivalutară safeguard clause multicurrency clause 471. comandă comercializare comerciant comerţ comerţ comerţ (rulaj. client (cumpărător) clip publicitar cliring cliring bancar cliring interbancar client (customer) advertising movie clearing bank clearing bank clearing 481.ROMÂNĂ ENGLEZĂ 469. order. v. coeficient de lichiditate current ratio (cash ratio) 490. 480. comerţ cu licenţe 501. order commercialization merchant (businessman) commerce (trade) commerce (trade) commodity circulation (trade. clauză privind impozitul clauză valutară clauză–aur client client tax clause exchange clause gold clause client (customer) commercial customer 476.

competiţie de preţ price competition 509. 506. comerţ de coastă countertrade. barter coastal trade. comision. compensare (compensaţie) 526.ROMÂNĂ 502. comerţ de barter 504. companie de leasing 521. companie (societate) 519. competitivitate currency self-repayment insurance compensation (insurance indemnity) insurance compensation (insurance indemnity) competitive competitiveness 531. comitet bursier 518. compensaţie de asigurare страховое возмещение конкурентноспособный конкурентноспособность ценовая конкуренция . compensa. companie de stivuire 522. companie offshore 524. contract de comision 514. compensare valutară 527. 508. v. comisionar 515. companie de închiriere 520. compensaţie de asigurare commission 528. coasting trade wholesale transit trade tender committee exchange quotation commission бартерная торговля каботажная торговля 505. companie mixtă (cu capital de stat şi privat ) 523. comision procentual 513. comis–voiajor 516. competitiv 530. comerţ cu ridicata (comerţ en-gros) ENGLEZĂ wholesale RUSĂ торговля оптом 503. 525. comerţ en-gros comerţ în/ de tranzit comisia de licitaţie comisie pentru cotaţii bursiere commission percentage fee (commission) оптовая торговля транзитная торговля тендерный комитет биржевая котировальная комиссия комиссионные котировальная комиссия комиссионное вознаграждение комиссионный процент комиссия commission agent (factor) commercial traveller consignor (principal) exchange committee company renting company leasing holder stevedoring company mixed (capital) company комиссионер коммисвояжёр комитет биржевой комитет компания рентинговое общество лизингодатель стивидорная компания смешанная компания offshore company compensate. v. comision commission money quotation commission 511. 507. comision 510. comision (remunerare prin comision) 512. comitent (expeditor) 517. compensation (indemnity) оффшорная компания компенсировать компенсация валютная окупаемость страховка 529.

conduce. 541. v. 542. concurent concurenţă concurenţă concurenţă de piaţă concurenţă latentă concurenţă monopolistă 532. 538. управлять market conjuncture (market товарная конъюнктура 553. v. v. concurenţă neloială недобросовестная конкуренция basis of delivery 549. condiţii de finanţare финансовая конъюнктура manage. conjunctura pieţei de condition for goods) mărfuri conjuncture 554. conjunctură de piaţă торговая конъюнктура condition) economic situation 557. 535. condiţii de bază de livrare basis of delivery базисныe условия поставки financial conditions 551. 547. 537. 533. conosament cu asigurare insured bill of lading застрахованный коносамент claused bill of lading 561. 536. 546. conosament коносамент 560. 545. concesionar concura. 534./ dirija. tenant-farmer) concessionaire compete. condiţie de livrare базис поставки 550. conosament marine waybill водная накладная bill of lading 559. 544. competitor competition nonprice competition market competition latent competition monopolistic competition арендатор концессионер конкурировать конкурент конкуренция неценовая конкуренция рыночная конкуренция скрытая конкуренция монополистическая конкуренция unfair competition 548. v. conosament cu rezerve коносамент с оговорками . 543.539. conjunctural конъюнктурный) 555. 552. leaseholder. ENGLEZĂ price basis transit communication RUSĂ базис цены транзитное сообщение stock market pool patent pool concern concession tax concession биржевой пул патентный пул концерн концессия налоговые льготы leasee (tenant. v. ROMÂNĂ componentele preţului comunicaţie/ aviz de tranzit comunitate bursieră comunitate de brevete concern concesie concesie tarifară (scutiri de impozit) concesionar 540. conjunctură market situation конъюнктура (conjuncture) market situation (trading 556. conjunctură economică экономическая конъюнктура 558.

571. 563. consumator consumator (utilizator. 579. ROMÂNĂ conosament curat conosament de bord conosament de depozitare conosament direct conosament direct conosament extern ENGLEZĂ clean bill of lading on board bill of lading custody bill of lading direct bill of lading through bill of lading outward bill of loading 568. 584. v. 574. v. 567. straight bill of lading consortium exchange committee consume. 587. conosament extern 569. 596./ folosi. 590. 585. 582.562. final consumer customer (user. 593. 581. 578. 565. 575. client) 576. end user. consumator industrial 577. v. 597. 592. 564. 566. 598. 573. 572. consumer) conosament nominativ consorţiu consorţiu de bursă consuma. conosament la purtător outward bill of lading bill of lading to the bearer 570. 595. 583. 591. 580. 594. 589. cont curent cont curent cont curent cont de agio cont de bilanţ cont de cliring cont de economii cont de plăţi curente cont de regularizare cont deschis cont în afara bilanţului cont la cerere cont neproducător de dobânzi industrial user. 588. consumator social consumator special cont „loro“ cont „nostro“ cont „vostro“ cont bancar cont blocat cont corespondent cont cu acceptare 586. industrial consumer residental costumer target consumer loro account nostro account vostro account bank account blocked account correspondent account acceptance account (acceptance bill) current account current account current account agio-conto balance account clearing account thrift account disbursement account settlement account open account off-balance sheet account call account interest free account RUSĂ чистый коносамент бортовой коносамент складской коносамент прямой коносамент сквозной коносамент внешнеторговый коносамент внешний коносамент коносамент на предъявителя именной коносамент консорциум биржевой консорциум потребить конечный потребитель потребитель промышленный потребитель бытовой потребитель целевой потребитель счёт-лоро счёт-ностро счёт–востро банковский счёт блокированный счёт корреспондентский счёт акцептованный счёт контокоррент контокоррентный счёт текущий счёт ажио-конто балансовый счёт клиринговый счёт срочный счёт дисбурсментский счёт расчётный счёт открытый счёт забалансовый счёт онкольный счёт беспроцентный счёт .

617. contabilitate proprie ENGLEZĂ personal account account. contract de comerţ foreign trade agreement insurance contract contract of indemnity дружеские векселя договор контракт договор подряда двусторонный договор контракт с оплатой в денежной форме коллективный договор контракт с корректировкой фиксированный цены контракт с заранее установленной ценой договор страхования договор гарантии бартерный контракт компенсационный контракт базовый контракт соглашение о клиринговых расчётах внешнеторговый . cost accounting account-general. contract de asigurare/ garantare 621. contabil–şef учёт учёт на основе самостоятельного баланса производственный учёт главный бухгалтер 607. account's departement accounting (bookkeeping) entity accounting бухгалтер бухгалтерия 605. contabilitatea costurilor 606. book-keeping. 602. contract de cliring umbrella contract clearing agreement 625.599. 601. 616. 609. factură (notă de plată) contabil contabilitate 603. 614. contract de asigurare 620. 615. contract de barter barter contract compensation transaction 623. bill RUSĂ лицевой счёт счёт accountant (book-keeper) accounting. contract cu preţ fix (prestabilit) 619. contract de barter 622. старший бухгалтер наличный расчёт встречный вексель 610. 611. contract de bază 624. 613. chief accountant senior accountant contabil–şef cash payment contra (plată în) numerar accommodation bill contracambie (accommodation paper) accommodation bills contracambie (trată (accommodation papers) proformă) agreement (contract) contract contract contract turnkey contract (contract contract „la cheie“ agreement) bilateral agreement contract bilateral contract cash (contract în cash contract numerar) labor contract contract colectiv de muncă fixed-price contract with contract cu clauze de redetermination revizuire a preţului flat fee contract 618. 608. ROMÂNĂ cont personal cont. 612. contabilitate 604. 600.

contract for lease of property lease agreement договор имущественного наёма договор аренды leasing contract license agreement patent agreement contract work labor agreement charter (charter party) clean charter лизинговый контракт лицензионное соглашение патентный договор подрядные работы трудовое соглашение чартер чистый чартер time charter тайм-чартер time charter чартер на срок charter party фрахтовый договор call (option transaction) option transaction share contract hire purchase agreement contract of sale-purchase опцион опционная сделка долевой договор договор о продаже с рассрочкой платежа договор купли–продажи final contract окончательный договор . 634. 649.626. 648. 642. 645. 639. 629. 640. 646. 651. 627. ROMÂNĂ exterior contract de comision comercial contract de concesie contract de consignaţie (contract de expediere) contract de corespondenţă contract de garanţie contract de intenţie contract de intermediere (contract de agent) contract de intermediere (contract de agent) contract de împrumut maritim contract de închiriere a proprietăţii contract de închiriere/ arendă contract de leasing contract de licenţă contract de licenţiere contract de muncă contract de muncă contract de navlosire contract de navlosire curat contract de navlosire pe termen contract de navlosire pe termen contract de navlosire/ de navlu contract de opţiune contract de opţiune contract de participaţie contract de vânzare cu plata în rate contract de vânzare– cumpărare contract definitiv ENGLEZĂ trade commission contract concession consignment agreement (contract of consignment) correspondent contract RUSĂ договор договор торговой комиссии концессионный договор договор консигнации warranty contract contract of intention agency agreement корреспондентский договор гарантийный контракт договор намерения агентский договор agency agreement агентскoе соглашение bottomry bond бодмерейный договор bailment for hire. 652. 635. 638. 644. 633. 636. 632. 641. 630. 643. 650. 647. 637. 628. 631.

contract pe navă goală contract pe termen lung contract pe termen lung contract pe termen scurt 664. contracta. v. 662. 671. control bugetar специальный договор односторонный договор законтрактовать контрактовать контрактант рамковый договор типовой договор типовой контракт типовой чартер встречное предложение контроферта демередж налогоплательщик банковский надзор бюджетный контроль . contractant 672. contract–tip de navlosire model charter counter offer 677. contrastalii taxpayer. contract la termen (contract futures) 658. tax bearer 680. contract extern 656. contractant frame contract 673. forward contract preliminary contract copyright agreement 666. 663. contract fără rezerve 657. contract preliminar 667. control bancar (supraveghere bancară) budgetary control 682. contraofertă counter offer 678.ROMÂNĂ 653. contract specializat (specialized contract) unilateral contract 669. 670. contract. v. contract divizibil 655. contract–tip 676. contract pe nava goală 660. contract la termen (contract futures) 659. v. contract privind transmiterea dreptului de autor special agreement 668. contract–cadru 674. contribuabil bank surveillance 681. contract deschis de navlosire 654. contract unilateral contract. v. contract–tip standard contract standard contract 675. contracta. contraofertă demurrage 679. contract pe/ la termen 665. 661. contract preliminar ENGLEZĂ open charter RUSĂ открытый чартер divisible contract foreign trade contract open-end contract futures contract делимый договор внешнеторговый контракт контракт без оговорок фьючерс futures contract фьючерсный контракт demise charter демайз–чартер/ димайз– чартер димайз–чартер долгосрочный договор долгосрочный контракт краткосрочный контракт договор на срок предварительный договор примерный договор авторский договор demise charter long-term contract long-term cotract short-term contract terminal contract preliminary agreement.

corporatist корпоративный corporation 701. 689. cost unitar штучная себестоймость cost. cooperativă de achiziţii/ achiziţionare en-gros 693. стоить insurance cost 709. farmers' cooperative purchasing cooperative consumer’s co-operative society consumers' co-operative RUSĂ бракераж таможенный досмотр бракёр брокерский счёт ссудный счёт доходные счета торговый договор кооператив сельскохозяйственный кооператив закупочный кооператив потребительская кооперация 694. corporaţie închisă закрытая корпорация corporation) manufacturing cost 703. 686. cost de producţie производственная себестоймость wholesale cost 704. coproprietate (proprietate share ownership (share долевая собственность property) colectivă) 698. cost nominal номинальная стоймость full cost. costa. 687.снабженческо-сбытовой operative şi consum/ comerţ кооператив 697. 688.ROMÂNĂ 683. 685. per unit cost 707. corporaţie корпорация closed corporation (close 702. cost total полная себестоймость unit cost. v. cost en-gros оптовая стоймость nominal cost 705. costul creditului процент за кредит rate. costul asigurării страховая стоймость cost of borrowing (money 710. corner корнер corporative 700. 690. v. total cost 706. control de calitate 684. coproprietate (proprietate collective ownership общая собственность (collective property) comună) corner 699. service charge on loans. quality control) customs examination quality controller broker account loan account income accounts commercial treaty. cooperativă de consum ENGLEZĂ certification (inspection. control vamal controlor de calitate contul brokerului contul împrumutului/ datoriilor conturi de venit convenţie comercială/ tratat de comerţ cooperativă (cooperare) cooperativă agricolă 692. 708. cooperativă de producţie producers' cooperative производственный кооператив 696. cooperativă de producţie purchasing and trading co. interest of loan . trade agreement co-operative agricultural cooperative. 691. cooperativă de consum потребительский кооператив 695.

cotă de export 730. cotare la termen 721. acţiune) 732. credit de cont curent (credit de trezorerie) 742. credit de compensaţie indirect quotation export quota market quotation share косвенная котировка экспортная квота рыночная котировка пай credit bank credit company credit trade credit company credit broker's credit compensation credit 739. credit de brokeraj 738. costuri de capital costuri de depozitare costuri de producţie costuri fixe costuri variabile coş de consum 717. cotaţie directă (ofertă directă) 728. 716. credit comercial 737. outright rate of share (stock price on the stock exchange) rate of freight (freight rate) curb rate rate of securities фрахтовая ставка курс чёрного рынка курс ценных бумаг quotation quotation direct quotation биржевая котировка котировка прямая котировка котировать аутрайт курс акции 722. coş valutar 718. credit de consum 741. 714. 715. credit de consum consumer credit 740. v. credit bancar 734. credit comercial 736. contribuţie. 712. cotă de piaţă 731. credit deschis consumer credit current account credit кредит банковский кредит коммерческий кредит торговый кредит фирменный кредит брокерский кредит компенсационный кредит потребительский кредит товарный кредит контокоррентный кредит экспортный кредит неограниченный кредит export credit open credit . 720. cota parte/ participare iniţială 719. cotaţie indirectă 729. cotă parte (aport social. credit comercial 735. 713. cotaţia valorilor mobiliare 725. cotaţia acţiunii ENGLEZĂ capital. v.ROMÂNĂ 711. cotaţie bursieră 726. credit 733. cotaţia pe piaţa neagră 724. credit de export 743. cotaţia navlului 723. interest on loan) capital cost(s) expanses for storage production cost(s) fixed cost(s) variable cost(s) consumer (goods) basket currency basket initial share RUSĂ капитальные затраты издержки хранения издержки производства постоянные издержки переменные издержки потребительская корзина валютная корзина вступительный пай quote. cotaţie bursieră 727. cota.

credit rambursabil soft credit (soft loan) state credit (public credit) interest-bearing loan онкольный кредит долгосрочный кредит среднесрочный кредит краткосрочный кредит инвестиционный кредит кредит по основным фондам льготный кредит государственный кредит процентная ссуда interest-bearing loan процентный заём reimbursement credit revocable credit revolving credit акцептно-рамбурсный кредит отзывной кредит револьвный кредит roll-over credit seasonal loan syndicated loan ролловер-кредит сезонный кредит синдицированный 770. 752. credit lombard 757. credit pe termen lung 761. 745. credit sindicat (credit рамочный кредит . credit lombard 756. credit neperformant 758. credit purtător de dobândă 768. trade credit finance credit RUSĂ вексельный кредит внешнеторговый кредит финансовый кредит supplier's credit mortgage credit mortgage credit open bond (open mortgage) кредит поставщика залоговый кредит ипотечный кредит открытая закладная blank credit charge account бланковый кредит кредит по открытому счёту онкольная ссуда call loan (call money. credit pe termen scurt 763. credit roll-over 773. money on call) frame credit 753. credit limitat (credit– cadru) 755. 749. credit la cerere (împrumut la cerere) 754. 747. 750. credit revolving (credit reînnoit automat) 772. credit pe gaj la vedere 760. 748. 746. credit pe termen mediu 762. credit pentru investiţii capital investment loan 765. credit sezonier 774. credit pe bază de acceptare 759. loan at/on call.744. credit revocabil 771. credit pentru investiţii pawncredit pawncredit bad loan acceptance credit кредит-ломбард ломбардный кредит просроченная ссуда акцeптный кредит oncall credit long-term credit medium term credit short-term credit investment credit 764. 751. credit purtător de dobândă 769. credit public 767. ROMÂNĂ credit documentar credit extern credit financiar (credit de finanţare) credit furnizor credit ipotecar credit ipotecar credit ipotecar cu scadenţă opţională credit în alb credit în cont deschis ENGLEZĂ paper credit external credit. credit preferenţial 766.

775. 776. cu chirie / de închiriat cu titlu de împrumut cumpăra. 794. buy in. v. criză 786. 779. 795. criză de supraproducţie 788. 792. criză economică 789. внаём взаймы покупать закупить purchase counter purchase закупка встречная закупка buyer buyer wholesale consumer coupon rate (increase. criza monetară 785. 808. v. 780. 807. criză a creditelor 787. 801. 803. care împrumută pe o alta) creditor global creditor ipotecar 783. lender. 781. v. average) parity rate curs de paritate rate of exchange curs de schimb exchange rate curs de schimb curs de schimb al cambiei rate of exchange floating rate of exchange curs de schimb flotant forced rate of exchange curs de schimb forţat exchange rate (rate of curs de schimb valutar покупательница покупатель оптовый потребитель купон курс паритетный курс биржевой курс обменный курс вексельный курс плавающий курс принудительный курс валютный курс . cumpărare (achiziţionare) cumpărare în contrapartidă cumpărătoare cumpărător cumpărător en-gros cupon curs ENGLEZĂ customs credit crediting buyer's credit creditor. 802. 805. pledgee) principal creditor credit crisis (monetary crisis) crisis credit crisis over-production crisis RUSĂ кредит таможенный кредит кредитование кредит покупателя заимодатель кредитор заимодавец совокупный кредитор залогодержатель главный кредитор денежный кризис кризис кредитный кризис кризис перепроизводства экономический кризис финансовый кризис валютный кризис economic crisis financial crisis exchange crisis. foreignexchange crisis for hire on loan buy. 799. 800. v. 806. criză valutară 791. v. ROMÂNĂ sindicalizat) credit vamal creditare credit–cumpărător creditor creditor creditor (persoană. price. cumpăra. 777. debtee) joint creditor holder in pawn (mortgagee. debtee creditor (debtee. criză financiară 790. 804. v. creditor principal 784. 796. purchase. 782. achiziţiona en-gros. lender) creditor (lender. 797. 793. 798. 778.

da. curtaj 813. turn bankrupt. speculant ENGLEZĂ exchange) currency quotation cross-rate charter flight broker's charges (brokerage) broker's charges (brokerage) jobber RUSĂ валютная котировка кросс-курс чартерный рейс брокерское вознаграждение куртаж джеббер D 815. datorie externă 826. 830. datorie ce nu poate fi rambursată 823. arrears) bad debt funded debt current debt external debt (external indebtedness) external debt (external datorie externă indebtedness) noninterest bearing debt datorie fără dobândă long-term debt datorie pe termen lung short-term debt datorie pe termen scurt debit receivable datorie recuperată (receivables) debtor datornic (debitor) daune/ prejudicii generale necessary damages leasee de arendaş. curtier de bursă. give. become bankrupt. cursă charter 812. 831. DAF (franco–frontieră) 819. 832.v. datorie (îndatorare) 822.ROMÂNĂ 809. v. dare de seamă bancară 820. de chiriaş дать задать банкротиться франко–граница банковский отчёт долг задолженность безнадёжные долги консолидированный долг текущий долг внешний долг внешняя задолженность беспроцентный долг долгосрочный долг краткосрочный долг дебиторская задолженность должник генеральные убытки арендаторский . free–frontier (delivered at frontier) bank return debt debts (indebtedness. 828. v. 829. curs valutar 810. v. 827. 816. intermediar. 817. curtaj 814. 833. datorie consolidată (împrumut consolidat) 824. datorie curentă 825. 818. da un avans/ acont. v. v. give in advance. datorie 821. da faliment. v. curs valutar (corelaţie a parităţilor) 811.

846. 841. goods declaration 866. ROMÂNĂ de artel. v. de iarmaroc dealer debit debita. v. 853. 861. deflaţionist de marcare de mijlocire/ intermediere de nomenclatură de onorariu de primă de proprietate de sortiment de sponsorizare de şantaj/ stoarcere de târg. 857. 842. 837. 848. 838. declara. 847. 855. 839. 835. 844. debit. 860. v. factor commission quotation crisis brokerage deficient. declaraţia de impozit pe profit 867. v. 865. 845. 214 1 856. declaraţie 868. mediatory nomenclature fee bonus proprietary assortment sponsorial extortive. de bâlci. declararea mărfurilor mortgager (pledger. 858. v. 836. scarce deflation marking intermediary. 843. 854. debita. mortgagor) declare.834. debitor debitor debitor insolvabil ENGLEZĂ artel RUSĂ артельный policy aviso banker calculation expenditure commission. 859. 851. 850. 840. debitor ipotecar (datornic) 864. deficitar de deflaţie. declaraţie poştală 869. 849. debit debtor insolvent debtor дилер дебет дебeтовать дебитовать дебeтовый дебитор несостоятельный должник залогодатель 863. v. de înştiinţare de bancher de calculaţie de cheltuială de comision de comision de cotaţie de criză de curtaj de deficit. de cooperativă de producţie de asigurare de avizare. 862. 852. racketeering fair полисный авизный банкирский калькуляционный затратный комиссионерский комиссионный котировочный кризисный куртажный дефицитный дефляционный маркировочный посреднический номенклатурный гонорарный тантьемный собственнический ассортиментный спонсорский вымогатeльский ярмарочный dealer debit side (debit) debit. declaraţie valutară tax declaration декларировать декларирование товаров налоговая декларация declaration postal declaration currency declaration декларация почтовая декларация валютная декларация .

investitor deport depozit depozit 890. depozitar 901. depozit 891. depozit la termen 899. 887. depozit de economii 896. 872. 876. depozit bancar 893. plasament) 892. vinde. 884. time deposit fixed deposit. depozit confiscat 895. 888. destinatar/primitor ENGLEZĂ customs declaration customs invoice cashless payment settlement by letters of credit current transaction shortage (deficit) budget deficit budget deficit want of goods deflation delisting demarketing demonopolization of economy rent dependence depositor depositor depositor. desfacere (vânzare) 906. desface. sale (sales) indemnity consignee сбыт сбыт гарантия возмещения грузополучитель склад вклад . 882. 878. depozit (depunere. 885. v. 881. v. 880. ROMÂNĂ declaraţie vamală declaraţie vamală decontare fără lichidităţi decontare prin acreditiv decontări curente deficit (lipsă cantitativă) deficit bugetar deficit bugetar deficit de mărfuri deflaţie delistare demarketing demonopolizarea economiei dependenţă de chirii deponent deponent deponent. despăgubire/ compensare 907. depozit la termen 900. 871.870. depunere condiţionată 903. 875. 879. depozit de garanţie 897. 902. 873. depozit derivat 898. 905. depune. time deposit depository deposit v. v. depozit bancar 894. 883. v. condition deposit ex ship (delivered ex ship) банковский вклад банковский депозит выморочный вклад сберегательный вклад гарантийный депозит мнимый вклад срочный вклад срочный депозит депозитарий депонировать условный вклад франко–порт sale. 886. investor deport (backwardation) deposit deposit (caution money. 889. DES (franco– navă descărcată) 904. 874. earnest money) warehouse deposit (investment) RUSĂ таможенная декларация таможенная фактура безналичный расчёт аккредитивная форма расчётов текущие расчёты дефицит бюджетный дефицит дефицит бюджета товарный дефицит дефляция делистинг демаркетинг демонополизация экономики рентная зависимость депозитор депонент вкладчик депорт депозит задаток deposit bank deposit escheated deposit savings deposit guarantee deposit derivate deposit fixed deposit. 877.

devalorizare devalua. v. 911. dividende acumulate failed dividend usual dividend accumulated dividends 933.v. 912. 910. director. procurist) 919. director al departamentului de marketing 916. v. director 915. manager (conducător. dividend necumulativ noncumulative dividend 930. discriminare în acordarea creditelor (creditare discriminatorie) 921.908. buget devize ENGLEZĂ hold. devaluation devaluate. v. budget exchange (foreign currency. distribuţie fizică 926. ROMÂNĂ deţine. deviz financiar. dividend neperformant 931. disponibil/ peşin/ în numerar 923. piece of foreign exchange) economic development principal marketing manager RUSĂ держать девальвация девальвировать финансовая смета дeвизы sales manager управляющий по сбыту manager управляющий manager менеджер disagio credit discrimination дизажио кредитная дискриминация currency assets валютные ценности 913. director general (manager) 918. v. денежные средства в пути дистрибьютор товародвижение дивиденд контрибутивный дивиденд ликвидационный дивиденд некумулятивный дивиденд просроченный дивиденд обычный дивиденд накопленные дивиденды ссудный процент по займам экономическое развитие принципал управляющий пo маркетингу . dividend available наличный monetary resources in circulation distributor physical distribution dividend (distributed profit) contributory dividend 928. dividend ordinar 932. dezvoltare economică 914. disponibilităţi băneşti în circulaţie 924. dobânda creditului interest of loan capital (service charge of loans. 909. dividend de lichidare liquidating dividend 929. director al departamentului de vânzări 917. disponibil în valută (fonduri valutare) 922. / devaloriza. disagio 920. dividend 927. distribuitor 925.

dublă asigurare 953. dobândă 936. interest of loan capital. document/ scrisoare de trăsură 943.ROMÂNĂ 934. dobândă 937. dobândă compusă 942. cost of borrowing. durata dobânzii E ENGLEZĂ money rate. service charge of loans. dobândă aferentă depozitelor 939. dobânda împrumutului 935. documentaţia devizului (bugetului) 944. dumping valutar 957. interest on loan) money rate (cost of borrowing. service charge on loans. dumping 956. drept de autor 949. drept de licenţiere 950. domiciliat (tras) 945. dobândă (la vânzare de acţiuni) 938. interest on loan) interest (rate) money rate (cost of borrowing. dobândă bancară (taxă de scont) 940. domiciliu 946. dublă impozitare (dublă impunere) 954. interest on loan) contango RUSĂ ссудный процент процент процент по займам контанго interest on deposits проценты по вкладам bank rate банковская ставка bank rate банковский процент compound interest goods-transport bill сложный процент товарнo-транспортная накладная сметная документация budget documentation domiciliat domicile domicile recipient copyright patent-right lien charging exclusive right double insurance double taxation double option dumping currency dumping interest time домицилиат домицилий домициль реципиент авторское право патентное право залоговое право монопольное право двойное страхование двойное налогообложение двойной опцион демпинг валютный демпинг процентный период . domiciliu 947. drept exclusiv 952. dobândă bancară (taxă de scont) 941. dublă opţiune 955. drept de retenţie 951. donatar (beneficiar) 948. interest of loan capital.

eurocec 982. 962. balance.958. v. emisiune de bancnote emite. v. escroacă 979. economist embargo emisiune 974. market equilibrum consumer economics production economics балансировать сальдировать сбалансировать рыночное равновесие экономика потребления экономика производства экономика рыночная экономика теневая экономика 964. 960. v. emitent 976. evaluare (apreciere) 985. v. Europiaţă 984. ROMÂNĂ ENGLEZĂ RUSĂ echilibra. estimarea producţiei 981. echilibra. echilibrul pieţei economia consumului economia producţiei balance. escroc (şantajist. 961. echilibra. rachet. economii 968. v. v. economii contractuale economics (economy) market-driven economy shadow economy 969. economii totale/ globale 971. v. bişnitar) 980. economie tenebră/ neoficială 967. evidenţă contabilă savings contractual savings save. balance. 973. v. economist embargo issue bank issue bank note emission emit. v. economii/ rezerve obligatorii 972. 959. economie 965. evaziune fiscală excess savings gross savings compulsory savings 986. economii excedentare 970. emitter engineering wholesale racketeer. european 983. extortir racketeer (extortir) production estimate eurocheque European Euromarket rating evasion of tax (deviation from tax) accounts сбережения сбережения договорного характера избыточные сбережения валовые сбережения вынужденные сбережения сберечь экономист эмбарго эмиссия банковская эмиссия банкнотная эмиссия эмитировать эмитент инжиниринг оптовый вымогательница вымогатель смета на производство еврочек европейский Eврорынок рейтинг уклонение от налогов бухгалтерская отчётность . economisi. engineering 977. emisiune bancară 975. 963. economie de piaţă 966. v. en-gros 978.

facilităţi comerciale facilităţi tarifare (preferinţe tarifare) 999. factori inflaţionişti inflation factors 1001. 998. 996. consignor consignor dumping RUSĂ конкурсный управляющий сделка «шипмент» грузоотправитель консигнант бросовый экспорт free works (ex works) франко–завод trade. v. v. v. facilităţi vamale (preferinţe vamale) 1000./ vinde. v. v. v. lay claim. factoring pro-forma invoice bankruptcy fraudulent bankruptcy factoring (factorizare) factura pro-formă faliment faliment (bancrută frauduloasă) 1006. v. v. faliment/ bancrută frauduloasă 1009. executor al falimentului ENGLEZĂ bankruptcy manager 988. EXW (franco–fabrică) F 993. FAS (franco de-a lungul fictious bankruptcy willpul bankruptcy таможенные льготы инфляционные факторы факторинговые операции факторинг счёт-фактура банкротсво злостное банкротство fraudulent bankrupt фиктивное банкротство умышленное банкротство злостный банкрот become bankrupt. face reclamă. tariff preferences) custom privileges торговать рекламировать услужить сделать торговые преференции тарифные льготы expediere expeditor expeditor export (în condiţii) de dumping 992. 994. face un serviciu cuiva. shipment shipper. v. a service.ROMÂNĂ 987. face comerţ. trade preferences tariff preferences (tariff advantages. bankrupt (defaulter) free alongside ship обонкротиться банкрот ФAС free alongside ship франко–судно . 997. do smb. FAS (franco de-a lungul vasului) 1012. do. 989. 1003. deal. face. 1005. 991. v. falit 1011. v. 990. 995. make. v. falimenta. factoring factoring 1002. v. 1004. faliment fictiv 1007. faliment premeditat 1008. advertise. 1010. v.

firmă de comerţ exterior state financing corporation (firm) patent firm ship's agency stock firm (exchange firm) broker's firm broker's firm venture enterprise export–import firm 1035. finanţare externă external financing 1024. 1019. subsidiary company affiliate bank affiliate company smart-money finance. finanţare monetară şi prin credit 1025. firmă de brokeraj 1032. finanţare compensatorie compensatory financing 1023. firmă de brokeraj 1033. firmă de agent 1030. 1044. consulting firm engineering firm agent firm agency debit slip. 1021.charge ticket goodstrafic monetary hunger FOB (free on board) FOB (free on board) accumulation fund sinking-fund firmă de consultanţă firmă de engineering firmă de intermediere fişă de cheltuieli flux de mărfuri foame monetară FOB (franco la bord) FOB (franco la bord) fond de acumulare fond de amortizare дочерний банк дочерняя компания отступное финансировать финансирование бюджетное финансирование компенсационное финансирование внешнее финансирование кредитно-денежное финансирование кредитное финансирование государственное финансирование фирма патентная фирма агентская фирма биржевая фирма брокерская контора брокерская фирма венчурное пердприятие экспортно–импортная фирма консалтинговая фирма инжиниринговая фирма посредническая фирма расходный ордер грузопоток денежный голод ФОБ франко–борт фонд накопления амортизационный . finanţare finanţare bugetară ENGLEZĂ RUSĂ visaless FIFO (first in–first out) безвизовый ФИФО affiliated company. finanţare publică de către stat 1027. 1037. filială/ bancă–fiică filială/ firmă–fiică filodormă finanţa. 1036. 1043. 1039. firmă de cercetare 1034. filială 1016. 1017. FIFO (metoda de inventar „primul intratprimul ieşit“) 1015. firmă (corporaţie) 1028. finanţare prin creditare credit and monetary financing credit financing 1026. firmă autorizată 1029. 1038. v. 1041. 1020. fără viză 1014. financing budgetary financing дочерняя фирма 1022. 1042. 1018.ROMÂNĂ vasului) 1013. 1040. firmă de brokeraj 1031. v.

founder (constitutor. v. 1067. establish v. 1055. fond social 1060. 1063. 1068. fonduri nelichide (valori nelichide) 1070. fonda. fonda. formarea liberă a preţurilor currency stabilizing fund fund for motivation (incentive fund) subsidy fond authorized capital RUSĂ капитал амортизационный фонд фонд погашения задолженности фонд потребления фонд развития производства фонд социального развития инвестиционный фонд доверительный фонд трастовый фонд паевой фонд пенсионный фонд резервный фонд стабилизационный валютный фонд фонд материального поощрения дотационный фонд уставный/ уставной фонд фондировать учредить учреждать учредитель fund. v. fond de stimulare 1058. fond de amortizare 1046. 1066. 1054. assets) bank funds pool duty funds illiquid funds средства банковские фонды пул пошлиные средства неликвидные средства illiquid funds неликвиды currency reserves. investment fund trust fond trust fund share fund pension fund emergency fund fond de investiţii fond de încredere fond de încredere fond de participare fond de pensii fond de rezervă (capital de rezervă) 1056. v./ institui. currency funds forfeiting formation free pricing валютные фонды форфейтинг образование свободное ценообразование ./ institui. fond de dezvoltare (a producţiei) 1049. v.. set up v. 1052. fonda. establish. fondator 1064. 1061. forfetare 1072. fonduri (resurse) fonduri bancare fonduri comune (trust) fonduri din taxe vamale fonduri nelichide (valori nelichide) 1069. fonduri/ rezerve valutare 1071. v. set up. fond pentru subvenţii 1059.ROMÂNĂ ENGLEZĂ sinking-fund redemption fund 1045. fond de stabilizare a valutei 1057. 1062. v. 1065. fond de consum 1048. fond de dezvoltare socială consumption fund fund for developing production fund for social development 1050. fond de amortizare a datoriilor (fond de stingere a datoriilor) 1047. promoter) funds (resources. 1051. 1053. formare/ pregătire 1073. v. v.

v./ ipoteca. franco-vagon (franco cale ferată) 1086. franşiză fără reduceri/ nedeductibilă 1090. supply. 1082. v. gaj (amanet. supplier general supplier безусловная франшиза поставить поставщик генеральный поставщик mortgage (pledge. 1079. v. v. garantarea acţiunii заложить гарант андерайтер . v. 1083. 1075. garanta. franco–vagon (franco cale ferată) 1087. 1076. mortgage. 1080./ amaneta. furnizor 1093. 1099. 1096. garantare pe termen lung 1101. v. garant 1097. garantare 1100. v. v. ROMÂNĂ formular de cec franciză condiţionată franco– franco de-a lungul cheiului franco– poştă franco–avion franco-buncher franco–chei de debarcare franco–depozit franco–expeditor franco–loc de origine 1085. guarantee. v. 1084. 1092. furniza. franşiză cu reduceri/ deductibilă 1089. franşiză 1088. franşiză necondiţionată 1091. gaja. 1081./ livra. 1077. ipotecă) 1095. v. v. underwriting longterm guarantee security for a claim гарантировать андерайтинг долгосрочная гарантия обеспечение иска free post office free on aircraft free bunker ex quay free warehouse free carrier loco G 1094. v. pawn. garant de acţiuni (garantor) 1098. guarantor underwriter заклад warrant. security. pawn) put in pledge. put in pawn.1074. pledge. v. v. furnizor general ENGLEZĂ cheque blank conditional franchise franco (free) free alongside quay free on rail RUSĂ чековый бланк условная франшиза франко– франко–вдоль набережной франко–почтамт франко–самолёт франко-бункер франко–пристань франко–склад франко–экспедитор франко– местонахождение франко-вагон free on rail ФОР franchise deductible franchise франшиза франшиза со скидкой nondeductible franchise франшиза без скидки unconditional franchise purvey. 1078. v.

1121. 1125. 1124. garantarea creditului 1104. индоссировать endorser жирант endorser индоссант trustee corporation опекунская корпорация girocheque frontier gross weight net weight firm block жирочек граница вес брутто вес нетто фирменный блок cadastre maps registered securities кадастровые карты именные ценные бумаги H 1129. залог mortgage. hârtii de valoare . gir (andosare) gir (andosare) gir nominativ gira. garanţie (gaj. garanţie bancară 1109. 1112. 1123. 1126. v. 1127. garanţie cambială (aval) 1110. 1118.ROMÂNĂ (asigurarea acţiunii) 1102. garantarea creditului 1103. 1114. v./ andosa. 1122. 1120. garanţie 1106. 1128. ipotecă) 1107. garantarea riscului exportorului 1105. 1113. pawn) bond (mortgage) закладная bank guarantee банковская гарантия aval вексельное поручительство guarantee of payment гарантия платежа payment guarantee платёжные гарантии mortgage ипотечный залог unconditional guarantee безусловная гарантия short-term guarantee краткосрочная гарантия specific guarantee специальная гарантия economic geography экономическая география endorsement жиро endorsement индоссамент special endorsement именной индоссамент endorse. 1119. garanţie de plată garanţie de plată garanţie ipotecară garanţie necondiţionată garanţie pe termen scurt 1115. v. hârtii de cadastru 1130. girant girant girator/ curator/ administrator girocec graniţă/ frontieră greutate brută greutate netă grup de firme ENGLEZĂ RUSĂ credit guarantee кредитное поручительство security for credit обеспечение кредита guarantee of exporter's гарантия риска risks экспортёра guarantee (warranty) гарантия security (pledge. collateral. geografie economică 1117. garanţie (ipotecă) 1108. garanţie specială 1116. 1111.

impozit pe profit 1156. holding 1141. 1144. 1137. 1135.1131. 1132. holding 1140. impozit pe moştenire şi donaţie 1154. impozit pe operaţii bursiere 1155. import scutit de taxe vamale 1143. charge) municipal tax ввозить налог сбор муниципальный налог assessed tax global income tax (global tax on profits) excise duty indirect tax (hidden tax) имущественный налог глобальный подоходный налог акцизный сбор косвенный налог capital-gains tax exchange tax (market tax) налог на прирост капитала налог с оборота налог с наследств и дарений биржевой налог profits tax income tax (tax on profits) налог на прибыль подоходный налог I 1142. impozit direct 1148. impozit (taxă) 1146. impozit comunal (impozit local) 1147. impozit 1145. v. impozit pe profit turnover tax legacy tax . 1134. holding ENGLEZĂ RUSĂ hedging commodity hedging long hedge хеджирование товарнoe хеджирование хеджирование покупкой hedge хедж hedge хеджирование продажей long hedge currency hedging hyperinflation (runaway inflation) holding holding–company holding–company длинный хедж валютное хеджирование гиперинфляция холдинг холдинг-компания холдинговая duty free importation беспошлиный ввоз import tax fee (duty. impozit indirect 1150. impozit pe câştigul de capital 1152. impozit global pe venit 1149. importa. 1136. impozit indirect (impozit ascuns) 1151. ROMÂNĂ nominative hedging (acoperire) hedging cu mărfuri hedging de cumpărare (hedging lung) hedging de vânzare (hedging scurt) hedging de vânzare (hedging scurt) hedging lung hedging valutar hiperinflaţie 1139. 1138. 1133. impozit pe cifra de afaceri 1153.

1172. incasso cu plată imediată 1169. incasso simplu incasso/ încasare independenţă economică index/ indice indexare indice valutar indicele preţurilor indicele puterii de cumpărare (rata puterii de cumpărare) 1179./ aplica. 1175. incasso cu acceptare ulterioară 1168. 1178. tax immunity наложить налоговый иммунитет collection (incashment) collection with prior acceptance инкассо инкассо с предварительным акцептом инкассо с последующим акцептом инкассо с немедленной оплатой документарное инкассо 1167. inflict. moştenire) 1163. 1177. v. impune. v. incasso 1166. impozitare progresivă progressive taxation 1162. imunitate fiscală (scutire de impozit) 1165. impozitare multiplă taxation multiple taxation 1161. impozit pe vânzări (impozit pe circulaţia mărfurilor) 1158. inflaţie exportată 1182.ROMÂNĂ 1157. inflaţia prin cerere 1180. inflaţie importată collection with subsequent acceptance collection with immediate payment documented collection (documentary encashment) documented collection (documentary encashment) net encashment cashing economic freedom index indexation foreign currency ratio price index purchasing power parity demand pull inflation exported inflation imported inflation срочное инкассо чистое инкассo инкассация экономическая свобода индекс индексация валютный коэффициент индекс цен паритет покупательной способности инфляция спроса инфляция экспортируемая инфляция импортируемая инфляция . v. 1174. inflaţie 1181. 1164. avere. 1173. impozitare 1160. incasso documentar 1171. impozite directe (pe venit. v. incasso documentar 1170. incasso cu acceptare preliminară direct tax преференциональная пошлина налогооблажение множественное налогообложение прогрессивное налогообложение прямой налог impose. 1176. impozit preferenţial ENGLEZĂ sales tax RUSĂ налог на продажу preferential duty 1159.

invest. v. 1201. investitor 1203. investor direct investment investment investment portfolio investments 1207. entrepreneurship) novelty insider unable to pay. ipotecă cu rată fixă a fixed rate mortgage RUSĂ предпринимательство патентная чистота инсайдер неплатёжеспособный неплатёжеспособность арбитражный суд бюджетные учреждения банковский вексель экономическая интеграция валютная интеграция грузонапряжённость капиталоёмкий посредничaть посредник валютная интервенция товарная интервенция вкладывать вложить инвестировать инвестор прямое инвестирование инвестиции капиталовложения портфельные инвестиции прямые инвестиции финансовые инвестиции чистые инвестиции частичные инвестиции ипотека закладная с фиксированной ставкой процента закладная с . 1200. v. ipotecă cu rată fixă a dobânzii 1213. inovaţie insider (informator) insolvabil insolvabilitate instanţă de arbitraj instituţii bugetare instrument de plată folosit de bănci (document bancar) 1191. mortgage credit) fixed rate mortgage 1212. v. investiţii de portofoliu invest. insolvent insolvency court of arbitration budgetary establishements bank paper economic integration currency integration traffic intensity capital-intensive mediate. interventie valutară 1198. 1196. 1190. investiţii nete 1210. intervenţie cu mărfuri pe piaţă 1199. v. v. 1189. investiţii private 1211. mediator) currency intervention goods intervention 1197. intermediar ENGLEZĂ enterprising (enterprise. v. investiţii directe 1208. 1194./ arbitra. investi. v. 1186. agent (intermediary. investi. hypothecation. v. 1185. investiţii financiare direct investments financial investments 1209. 1193. investi. invest. 1202. integrare economică 1192. integrare valutară intensitatea traficului intensiv în capital intermedia. v. iniţiativă (ingeniozitate) 1184. ipotecă (credit ipotecar) net investments private investments mortgage (charge.ROMÂNĂ 1183. investiţii 1206. 1188. investiţii 1205. investiţie directă 1204. v. put in. 1195. 1187.

day-to-day loan foreign loan gift loan. împrumut cu destinaţie specială 1224. împrumut fără dobândă 1231. împrumut cu dobândă 1225. împrumut ipotecat pe bunuri imobiliare pack. împrumut fără emisiune de obligaţiuni 1232.ROMÂNĂ dobânzii ENGLEZĂ 1214. ipotecă închisă close mortgage (close bond) RUSĂ фиксированным процентом закладная с изменяющейся ставкой процента закладная с изменяющимся процентом закрытая закладная Î 1217. împrumut cu dobândă fixă 1226. 1220. ipotecă cu rată variabilă a dobânzii variable rate mortgage 1215. 1221. loan free of interest interest free loan (loan without interest) loan raised without bonds паковать заём ссуда компенсационный заём банковская ссуда биржевая ссуда целевая ссуда заём под проценты заём с твёрдой процентной ставкой заём с фиксированной ставкой однодневная ссуда внешний заём беспроцентная ссуда беспроцентный заём безоблигационный заём mortgage credit (mortgage) ипотечная ссуда real estate loan ссуда под недвижимость . loan loan back-to-back loan bank loan. împacheta. loan without interest. bank accomodation stock exchange loan purpose loan interest-bearing loan fixed rated loan fixed rate loan overnight loan. v. împrumut cu dobândă fixă 1227. împrumut de o zi 1228. împrumut bursier 1223. ipotecă cu rată variabilă a dobânzii variable rate mortgage 1216. împrumut împrumut împrumut back-to-back împrumut bancar 1222. 1218. 1219. împrumut extern 1229. v. împrumut ipotecar 1233. împrumut fără dobândă 1230.

/ câştiga. loan at (on) call. proceeds (receipts. letter of authority (power of attorney) attorney (agent. money on call) bonded loan RUSĂ ссуда до востребования облигационный заём loan on pawn. încasa. 1236. împuternicire (mandat. net. borrower borrower lender entrust. 1250. v. 1242. v. v. 1252. v. 1240. procură) împuternicit (avocat. 1241. v. v. 1257. earning. 1237. încasare valutară 1259. încasare 1258.1234. v. v. încasarea cambiei ENGLEZĂ call loan (call money. delega. v. 1251. v. împrumutat împrumutat (debitor) împrumutător (creditor) împuternici. 1239. mandatar) împuternicit (persoană împuternicită. 1255. encash. 1253. 1245. 1256. 1243. 1248. 1246. 1238. 1254. 1247. delegat. loan against заём под залог pledge bottomry бодмерея long-term loan medium-term loan долгосрочный заём среднесрочный заём loan for an indefinite term бессрочная ссуда short-term loan краткосрочная ссуда short loan краткосрочный заём soft loan state loan (public bond) long-term loan льготный заём государственный заём долгосрочная ссуда lend. v. mandatar) în avans. anticipat încasa. 1235. solicitor) ссудить заёмщик ссудополучатель ссудодатель доверить доверенность поверенный authorized person (proxy) доверенный in advance collect. v. 1244. 1249. gain. gain) foreign exchange earnings (foreign exchange receipts) collection of a bill авансом инкассировать выручить выручка валютная выручка инкассо векселя . ROMÂNĂ împrumut la cerere (credit la cerere) împrumut obligatar/ prin emisiuni de obligaţiuni împrumut pe bază de gaj/ amanet împrumut pe garanţia corpului sau încărcăturii unui vas împrumut pe termen lung împrumut pe termen mediu împrumut pe termen nelimitat împrumut pe termen scurt împrumut pe termen scurt împrumut preferenţial împrumut public împrumut/ credit pe termen lung împrumuta.

înregistrări de cadastru 1281. întreprindere comunală ENGLEZĂ collection of documents casher v. întreprindere nerentabilă/ unprofitable enterprise deficitară RUSĂ инкассо документов инкассатор грузить погрузить наливной груз груз бухгалтерская запись . 1261. v. lot. 1262. freight. încredinţa. închiria. închiriere pe termen lung 1275./ angaja. întreprindere de stat state enterprise 1288. load. întreprindere 1284. înregistrare contabilă (intrare) 1280. v. v. arendă financiară 1274. 1265. v. 1283. expediere în consignaţie) 1267. închiriere financiară/ locaţie. închiriere 1271. fluid cargo load (freight. v. freight. auto– 1282. long rent short lease. încărcătura lichidă încărcătură 1266. întreprindere de comerţ self-supporting enterprise 1287. 1278. înfiinţa o societate pe acţiuni. ROMÂNĂ încasarea documentelor încasator încărca. v. be in arreas. îndatora (a se). 1279. încărcătură în vrac 1268. 1277. întreprinde. însuşi. v. 1270. enterprise municipal enterprise кадастровые записи сам предпринять предприятие муниципальное предприятие хозрасчётное предприятие коммерческое предприятие государственное предприятие малое предприятие совместное предпринимательство совместное предприятие убыточное предприятие 1285. 1263. întreprindere mixtă 1291. lease (rent[ing]) renting hiring financial lease навалочный груз насыпной груз нанять имущественный наём рентинг хайринг финансовая аренда long lease. set up a joint stock company v. v. cargo. v. încărcătură (marfă. închiriere 1273. v. întreprindere cu autogestiune 1286. închiriere 1272. încărcătură în vrac 1269. goods). entry долгосрочная аренда краткосрочная аренда поверить задолжать акционировать cadastre entries self undertake. v. consignment консигнация bulk cargo (bulk freight) bulk cargo (bulk freight) hire.1260. întreprindere mixtă small enterprise joint venturing commercial enterprise joint venture 1290. închiriere pe termen scurt 1276. v. v. v. întreprindere mică 1289. short rent entrust. 1264. v. încărca.

înţelegere de arbitraj ROMÂNĂ 1292. înţelege (a se). leasing leasing de export leasing de import leasing financiar leasing internaţional lege antitrust 1311. v. v. know-how L 1302. întreprinzator 1298. 1305. 1309. v. 1304. option business RUSĂ частное предприятие предприятие–должник предприниматель согласитьcя соглашение о двойном налогооблажение арбитражное соглашение опционное соглашение J 1299. cădea de agree. lege antitrust antitrust legislation 1312. întreprindere particulară 1293. leasing export leasing import leasing financial leasing international leasing antitrust legislation онколь альпари завещать лизинг экспортный лизинг импортный лизинг финансовый лизинг международный лизинг антимонопольное законодательство антитрестовское законодательство экономический закон патентный закон K 1301. 1308. la cerere la valoare nominală lăsa prin testament. întreprindere–debitor 1294. 1306.ENGLEZĂ private enterprise enterprise–debtor businessman (entrepreneur) 1295. înţelegere/ tranzacţie de opţiune option deal. double taxation agreement 1296. lege economică 1313. joc la bursă stockjobbing stockjobbing биржевая игра игра на бирже know-how ноу-хау oncall at par bequeath. v. 1310. acord. v. 1307. joc bursier 1300. înţelegere asupra dublei impuneri arbitration agreement 1297. 1303. lege privind brevetarea economic law patent law .

1327. 1340. 1315. licenţă limitată 1323. licitaţie 1345.ROMÂNĂ licenţă licenţă licenţă de brevet licenţă de export licenţă de import licenţă exclusivă ENGLEZĂ general license licence (license) patent license export licence import licence exclusive license 1320. 1342. 1339. 1328. cash at bank bank liquidity liquid funds liquid funds currency liquidity принудительная лицензия взаимное лицензирование ликвидный ликвидность банковская ликвидность банковская наличность ликвидность банка ликвидные средства ликвиды валютная ликвидность cheque auction tender (auction. v. 1317. licenser licensee licensing contractual licensing 1332. licenţiere reciprocă mutual licensing 1335. 1341. lichiditate bancară lichiditate bancară lichidităţi lichidităţi lichidităţi/ disponibilităţi în valută 1343. licitaţia cecului 1344. licenţiere obişnuită (licenţiere simplă) 1333. licenţă la termen exclusive license forward licence 1322. 1319. 1330. concurs cross licensing RUSĂ генеральная лицензия лицензия патентная лицензия экспортная лицензия импортная лицензия исключительная лицензия полная лицензия сопутствующая лицензия ограниченная лицензия разовая лицензия беспатентная лицензия неисключительная лицензия лицензировать лицензиар лицензиат лицензирование договорное лицензирование перекрёстное лицензирование простая лицензия . licenţă non-exclusivă limited licence limited license (onetransaction license) nonpatent license non-exclusive licence 1326. lichiditate bancară liquid liquidity bank liquidity 1338. 1329. bidding) tender чековый аукцион торги тендер 1314. licenţă nebrevetabilă 1325. 1316. licenţiere obligatorie ordinary license compulsory license 1334. lichiditate 1337. 1318. lichid 1336. licenţă exclusivă 1321. licenţă limitată 1324. licenţiere încrucişată license. licenţiar (cedent) licenţiat (beneficiar) licenţiere licenţiere contractuală/ pe bază de contract 1331. licitaţie (ofertă. v. licenţia.

1352. licitaţie închisă 1355. renter loco lombard (pawnship) 1346. licitaţie pentru aur 1357. listă de încărcătură 1366.ENGLEZĂ RUSĂ auction trade timber auction goods auction auction (public sale) аукционная торговля лесной аукцион товарный аукцион аукцион open auction international tender closed auction (sealed auction) sealed auction (closed auction) private auction closed tender (auction by tender) gold auction public tender currency auction voluntary auction haggle. linie de credit 1364. 1350. 1371. ROMÂNĂ de oferte) licitaţie comercială licitaţie de cherestea licitaţie de mărfuri licitaţie de vânzare (vânzare publică) licitaţie deschisă licitaţie internaţională licitaţie închisă 1353. locator 1376. lombardare (amanetare. trade открытый аукцион международный тендер закрытый аукцион золотой аукцион гласные торги валютный аукцион добровольный аукцион торг international tender LIFO (last in-first out) международные торги ЛИФО credit line packing list (packing slip) кредитная линия упаковочный лист грузовой манифест грузовой список платёжная ведомость 1374. 1347. v. loco 1377. licitaţii internaţionale 1362. 1372. licitaţie valutară 1359. licitaţie publică 1358. listing (monitorizare) livra parţial. 1373. 1369. listă de colisaj (listă de ambalare) 1365. LIFO (metoda „ultimul intrat – primul ieşit“) 1363. livrare livrare parţială livrare rapidă livrare rapidă закрытый тендер негласные торги закрытые торги литинг недопоставить поставка недопоставка диспач немедленная поставка государственные поставки наймодатель локо ломбард . 1351. licitaţie închisă (licitaţie cu oferte închise) 1356. 1349. licitaţie închisă 1354. 1348. licitaţie/ tocmeală/ târguială 1361. listă de plăţi 1368. livrări de către stat manifest of cargo cargo list payment register (payment list) listing supply less. listă de încărcătură 1367. delivery short delivery dispatch prompt delivery (spot delivery) state deliveries 1375. 1370. v. licitaţie voluntară 1360.

v. marking (instruction) trade-mark trade-mark trade mark grand privatization commodity (goods) погрузочный ордер маркировать маркировка товарная марка товарный знак фирменный знак большая приватизация товар physical goods saleable article (fast физические товары ходовой товар . v. increase. v. v. loanable лот занять заимообразный cadastre works кадастровые работы macromarketing commission shop add. marea privatizare 1402. marca. raise. dispoziţie de buget 1392./ creşte. majora. manager de mărfuri (gestionar) 1389. mandat general 1393. v./ creşte. 1379. magazin de consignaţie 1384. marfă uşor vandabilă надбавить manager of goods менеджмент маркетинговое управление распорядитель товара trustee trustee budgetary order доверитель доверительницa бюджетное поручение general warrant (general power of attorney) general warrant (general power of attorney) manufacturer's agent генеральная доверенность общая доверенность промышленный агент shipping note mark. marcă comercială 1401. marcă comercială 1399. marcă comercială 1400.1378. marcare la piaţă 1398. v. marfă (bunuri. v. articol de comerţ) 1403. majora. v. macromarketing 1383. 1385. manifest de încărcare 1396. mandantă 1391. management 1387. 1386. mandatarul producătorului 1395. luat/ dat cu titlu de împrumut lucrări de cadastru ENGLEZĂ RUSĂ lot borrow. mandat bugetar. add. mandant 1390. ROMÂNĂ ipotecare) lot lua cu împrumut. mandat general 1394. v. v. v. raise. v. increase. v. marfă fizică 1404. 1397. management marketing management макромаркетинг комиссионный магазин надбавлять M 1382. 1380. v. managementul marketingului 1388. 1381.

1429. masă monetară 1420. 1424. 1409. marketing de perspectivă 1412. 1428. 1425. 1426. marketing diferenţiat pe grupe de mărfuri commodity-differential marketing (productdifferential marketing) industrial marketing 1416. 1431. 1408. 1433. 1422. 1432. marketing de răspuns target marketing demarketing 1413. 1421. marketing sincronizat 1419. marketing industrial 1417. marketing nediferenţiat (marketing standard) 1418. go-go stock) margin margin bear spread profit margin marketing conversional marketing 1411. 1406. 1407. marketing diferenţiat differential marketing 1415. 1410.ROMÂNĂ 1405. 1430. marketing de susţinere supportive marketing 1414. material de ambalat mărfuri de bursă mărfuri de substituţie mărfuri generale mărfuri specifice mecanism de piaţă membru al artelului cooperator mică privatizare micromarketing mijloace de producţie mijloace/ bunuri împrumutate mijlocire/ intermediere mişcare mobil model de privatizare non-differential marketing RUSĂ марго маржа медвежий спред маржа прибыли маркетинг конверсионный маркетинг целевой маркетинг противодействующий маркетинг поддерживающий маркетинг дифференцированный маркетинг товарнoдифференцированный маркетинг промышленный маркетинг недифференцированный маркетинг синхромаркетинг денежная масса synchromarketing circulating money-mass (money supply) packing material exchange goods substitute goods general cargo specialty goods market mechanism member of an artel упаковочный материал биржевые товары товары–субституты генеральный груз товары особого спроса рыночный механизм артельщик small privatization micromarketing means of production rented assets малая приватизация микромаркетинг средства производства заёмные средства mediation motion movables model of privatization посредничество движение движимый приватизационная модель . 1423. margine (a unei pagini) marjă marjă marjă de profit marketing marketing de conversie ENGLEZĂ moving goods. 1434. 1427.

employment hired labor RUSĂ кредитные деньги монополистический монополия монополизм монополист монополизировать потребительская мотивация работа наёмный труд freight. motivaţia consumului 1442. numerar (disponibil) нерезидент нетто номенклатура . închiria un vapor. muncă 1443. 1437. net 1456. v. charter. navlosi. v. зафрахтовать фрахтовать chartering (affreightment) freight (freight charge) lump (sum) freight patentless bargaining over a price illiquid unprofitable. disadvantageous non-resident net classification (nomenclature) competitive list order bill of lading фрахтование фрахт аккордный фрахт беспатентный уторговывание цены неликвидный бесприбыльный убыточный конкурентный лист ордерный коносамент cover note страховая ковернота debit–note дебeт–нота payment notification (payment notice) novation (transfer of debt) платёжное извещение перевод долга cash наличность N 1444. navlu în acord 1449. navlosire 1447. navlosi. novaţie(transferul datoriei) 1463. navlu (fraht) 1448. nomenclator (clasificare) 1457. 1445. v. muncă salariată ENGLEZĂ credit money monopol monopoly monopolism monopolist monopolize. charter. neprofitabil 1453. 1438. notificare de plată 1462. nelichid/ greu de vândut 1452. ROMÂNĂ monedă de credit monopol monopol monopolism monopolist monopoliza. v. v. 1439. notă de acoperire a asigurării 1460.1435. nerentabil/ deficitar 1454. v. freight. 1441. profitless unprofitable. nebrevetat 1450. v. nerezident 1455. 1446. v. notă de debitare (aviz de debitare) 1461. 1440. consumer motivation work. 1436. nomenclator de produse 1458. v. negocierea preţului 1451. notă comandă conosament 1459.

1467. v. ofertant 1487. obligaţiune la purtător coupon bond 1477. debenture) sight liability обязать обязательство O 1466. obligaţiune pe termen mediu 1482. obliga. obligaţie pe termen scurt 1470. obligaţiune nominativă 1479. obligaţiune la purtător bearer debenture 1478. obligaţiune garantată convertible bond (convertible debenture) performance bond 1476. obligaţiune obişnuită 1480. offerer (tenderer) offer бессрочное обязательство краткосрочное обязательcтво долгосрочнoe обязательство дебентура облигация сберегательная облигация конвертируемая облигация гарантийное обязательство облигация на предъявителя обязательство на предъявителя именная облигация обычная облигация долгосрочная облигация среднесрочная облигация краткосрочная облигация боны ипотечные облигации предложить оферент оферта . ofertă registered bond straight bond long-term bond 1474. short-term liability long-term liability debenture bond savings bond 1475. 1486. v. obligaţie (obligaţiune) 1468. v. v. oferi. obligaţiune convertibilă intermediate bond short-term bond bonds mortgage bonds offer. obligaţiune pe termen lung 1481. numerar în casă ENGLEZĂ cash RUSĂ наличные деньги cash in hand кассовая наличность bind. numerar (lichidităţi. obligaţiuni 1484. obligaţiune short-term obligation. bani gheaţă) 1465. obligation (liability. obligaţie/ datorie/ angajament pe termen lung 1471.ROMÂNĂ 1464. obligaţie nelimitată 1469. obligaţiuni ipotecare 1485. v. propose. obligaţiune 1472. obligaţiune pe termen scurt 1483. obligaţiune 1473.

1489. 1500. operaţiune de acoperire 1510. 1491. 1492. 1494. 1499. 1490. operaţiuni de brokeraj agent transactions barter transaction (exchange of goods) exchange of goods (barter of transaction) brokingbroker's operation) emission operations factoring operations loan operations financial business currency transactions covering transaction compensatory transaction олигополия бизнесмен гонорар бартерная операция активные банковские операции биржевые операции депозитные операции эмиссионные операции факторные операции займовые операции финансовые операции валютные операции притворная сделка компенсационная сделка банковские операции операции банков пассивные банковские операции агентские операции бартерная сделка товарoобменная сделка брокерская операция . 1497. operaţii de împrumut 1507. operaţiune de compensaţie 1511. operaţiuni bancare pasive banking operations bank operations passive bank operations 1514. 1502. operaţiuni bancare 1512. 1495. 1501. operaţii de factoring 1506.1488. operaţiuni de agent 1515. 1496. 1493. 1498. operaţiuni bancare 1513. operaţii financiare 1508. operaţii bursiere ENGLEZĂ supply (offer) quotation open tender (open bidding) RUSĂ предложение котирование цен открытые торги firm offer firm offer free offer free offer open tender (open bidding) твёрдая оферта твёрдое предложение свободная оферта свободное предложение открытый тендер job centre (labour exchange) labour exchange (job centre) oligopoly businessman (entrepreneur) fee earning (fee) barter operation active bank operations агенство пo трудовому посредничеству биржа труда operations on the stock exchange deposit operations 1504. operaţiuni de barter (schimb de mărfuri) 1516. ROMÂNĂ ofertă ofertă (de preţ) ofertă deschisă (licitaţie deschisă) ofertă fermă ofertă fermă ofertă liberă ofertă liberă ofertă publică (ofertă deschisă) oficiu de plasare a forţei de muncă oficiu de plasare a forţei de muncă oligopol om de afaceri (întreprinzător) onorariu operaţie de barter operaţii bancare active 1503. operaţii valutare 1509. operaţiuni de barter (schimb de mărfuri) 1517. operaţii de depozitare (operaţii de depunere) operaţii de emisiune 1505.

ENGLEZĂ intervention operations compensation trade free market deals (open market operations) RUSĂ интервенционные операции компенсационная торговля операции на открытом рынке cash transaction (value spot) option of exchange cargo option валютный опцион грузовой опцион option to purchase (call) option to purchase (call) опцион на покупку опцион «колл» call option опцион покупателя options to sell (put) options to sell (put) put option опцион на продажу опцион «пут» опцион продавца order chartering order payment order (payment for collection) payment order state order. paritate 1540. 1523. 1531. 1519. 1536. 1525. 1528. ordin de plată ordin/ comandă ordinea plăţilor ordonator 1518. natoional order payment discipline drawer ордер фрахтовый ордер платёжное поручение кассовая сделка платёжный ордер государственный заказ платёжная дисциплина инкассодатель P 1537. 1521. 1524. paritate valutară losses (disadvantage. 1520.1530. par of exchange паритет монетный паритет валютный паритет штрафные убытки . damages) vindictive damages убытки parity (par) mint par of exchange currency parity. 1529. pagube (pierderi) 1538. pagube/ daune justificative 1539. 1522. 1532. 1526. paritate monetară 1541. 1535. ROMÂNĂ operaţiuni de intervenţie (a statului în economie) operaţiuni în contrapartidă operaţiuni pe piaţa liberă (operaţiuni pe piaţa monetară) operaţiuni-spot (operaţiuni la vedere) opţion valutar/ cu valută opţiune asupra încărcăturii opţiune de cumpărare opţiune de cumpărare (opţiune call) opţiune de cumpărare/ opţiune call opţiune de vânzare opţiune de vânzare opţiune de vânzare/ opţiune put ordin ordin de navlosire ordin de plată 1533. 1527. 1534.

1560. 1553. paritate variabilă 1543. 1557. piaţa neagră 1568. 1551. piaţa bunurilor primare (piaţa de mărfuri) 1562. pe bază de incasso penalizare penalizare (amendă) pensie pensionar perceperea de taxe vamale perioadă de amortizare persoană fizică persoană informată din societatea pe acţiuni (persoana competentă din societatea pe acţiuni) persoană împuternicită persoană juridică piaţa acceptelor bancare 1561. pasive 1548. piaţa titlurilor de valoare ENGLEZĂ sliding parity contracting party (counteragent) partner partner the debit side of an account (liabilities) liabilities deferred liabilities RUSĂ скользящий паритет контрагент компаньон партнёр пассив пассивы отсроченные обязательства имущество estate (property. piaţa scontului 1569. piaţa navlurilor 1567. piaţa secundară a titlurilor de valoare 1570. piaţa creditului 1563. 1552. retiree duty fee инкассовый пеня штраф пенсия пенсионер пошлиный сбор depreciation period natural person informed person of jointstock company амортизационный срок физическое лицо осведомлённое лицо акционерного общества authorized person (proxy) legal entry (legal person) bank acceptances market доверенное лицо юридическое лицо рынок банковских акцептов рынок реального товара commodity market loan market (credit market) buyer’s market sale(s) market loan market freight market black market discount market secondary securities market securities market (capital market) кредитный рынок рынок покупателя рынок сбыта рынок ссудных капиталов фрахтовый рынок чёрный рынок учётный рынок вторичный рынок ценных бумаг рынок ценных бумаг . piaţa imprumuturilor de capital 1566. patrimoniu (avere) 1550. partener 1546. 1556. 1555. stock. parte contractantă 1544. 1558. pasive amânate 1549. partener 1545. belongings) collection fine (penalty) penalty pension pensioner. piaţa cumpărătorului 1564.ROMÂNĂ 1542. pasiv 1547. 1554. 1559. piaţa desfacerilor 1565.

1597. 1595.D. 1582. plată în numerar ENGLEZĂ securities market seller’s market market capital market commodity market interbank market mortgage market bear market RUSĂ фондoвый рынок рынок продавца рынок рынок капиталов товарный рынок межбанковский рынок ипотечный рынок медвежий рынок futures market фьючерсный рынок free market money market primary securities market свободный рынок денежный рынок первичный рынок ценных бумаг валютный рынок курсовые потери currency market losses in prices. pierderi din diferenţe de curs valutar 1585. payment forward) payment pay (fee. 1575.O. 1601. 1589. 1588. ROMÂNĂ piaţa titlurilor de valoare piaţa vânzătorului piaţă piaţă de capital piaţă de mărfuri/ bunuri piaţă interbancară piaţă ipotecară piaţă în scădere (sub semnul ursului) piaţă la termen (piaţa futures) piaţă liberă piaţă monetară piaţă primară de capital 1583. plată anticipată plată contra documente plată de asigurare plată fără acceptare 1598. 1602. 1577. 1573. 1593.. 1600. 1576. 1596. direct damages consequential damages dead losses cargo plan cash on delivery (C. piaţă valutară 1584. pierderi directe 1586. fare) payment deferred payment (delayed payment) advancing (prepayment) payment for collection insurance payment payment without acceptance (nonacceptance payment) lump-sum payment advance payment advance payment lease payment cash payment (payment in cash) cash payment (payment in прямые убытки косвенные убытки чистые убытки грузовой план наложенный платёж оплата плата платёж отсроченный платёж авансированиe инкассирующая оплата страховой платёж безакцептные платежи паушальный платёж авансовый платёж предоплата лизинговая плата наличный платёж платёж наличными . 1572.1571. 1591. 1579. plată plată plată (achitare) plată amânată 1594. pierderi indirecte pierderi nete/ deficit net plan de încărcare plata la livrare 1590. 1574. 1587. 1599. 1581. plată forfetară plată în avans plată în avans plată în leasing plată în numerar 1603. 1592. exchange losses sheer losses. 1578. 1580.

clearing payments plăţi cliring fixed payments plăţi fixe 1610. 1608. pay. poliţă de asigurare navală 1622. potenţial economic fixed payments surplus value pricing policy credit policy economic policy foreign currency policy open policy policy insurance policy (policy) open cover RUSĂ аккредитивная оплата акцептованное платёжное поручение оплатить платить клиринговые расчёты фиксированные платежи рентные платежи прибавочная стоймость ценовая политика кредитная политика экономическая политика девизная политика невалютированный полис полис страховой полис открытый полис general policy (floating policy) fleet policy valued policy корабельный полис валютированный полис cargo policy named policy blanket policy expense intensity port portfolio of bill portfolio of orders фрахтовый полис разовый полис бланковый полис издержкоёмкость порт вексельный портфель портфель заказов holder of a bill owner of the goods векселедержатель грузовладелец marketing possibility of a firm economic potential маркетинговая возможность фирмы экономический потенциал генеральный полис . poliţă de navlu 1624. 1605. poliţă în alb 1626. v. poliţa de asigurare deschisă 1617. ENGLEZĂ cash) payment by a letter of plată prin acreditiv credit plată prin incasso pe bază payment for collection with acceptance de acceptare pay. posesor al cambiei 1631. posibilitatea de piaţă a unei firme 1633. ponderea costurilor 1627. 1611. 1613. politică valutară 1616. poliţă expresă/ nominală 1625. portofoliu cambial 1629. posesor al mărfii. 1615. v. plăţi fixe/ chirii plusvaloare politica preţurilor politică de credit politică economică ROMÂNĂ 1604. v. 1612. bunurilor 1632.1606. port 1628. 1607. poliţă de asigurare 1618. v. poliţă de asigurare 1619. poliţă de asigurare valutară 1623. 1609. poliţă de asigurare deschisă 1620. portofoliu de comenzi/ listă de comenzi 1630. plăti. poliţă de asigurare flotantă 1621. plăti. 1614.

preţ en-gros 1659. preţ de monopol 1655. 1645. preţ de bază (preţ de referinţă) 1650. 1646. sensitive price market price par value face value sliding price market price сезонная цена успокаивающая цена оптовая цена сметная цeнa твёрдая цена гибкая цена свободная цена нарицательная цена номинальная цена скользящая цена рыночная цена invoice(d) price фактурная цена . 1664. 1641. preţul facturii ENGLEZĂ broker's place (broker's seat on the exchange) goods position (commodity position) currency position preferences damage to property working out of goods limitation of actions arbitration manager real action price exchange price contract price contract price (negotiated price) retail price (consumer price) purchase price base price RUSĂ брокерское место товарная позиция валютная позиция преференции имущественный ущерб разработка товара исковая давность арбитражный управлящий имущественный иск цена биржевая цена контрактная цена договорная цена розничная цена закупочная цена базисная цена cartel price cost value (prime cost) shop cost dumping price monopoly price base price (initial price) картельная цена себестоймость цеховая себестоймость демпинговая цена монопольная цена исходная цена seasonal price salеble price wholesale price estimate price fixed price (firm price) flexible price. preţ de pornire (preţ iniţial) 1656. 1665. preţ de cost/ de secţie 1653. pretenţie patrimonială preţ preţ bursier preţ contractual preţ contractual (preţ negociat) 1647. preţ de vânzare 1658. preţ fix 1661. preţ estimat 1660. 1644. poziţia brokerului (locul brokerului) 1635. preţ de cartel 1651. 1663. 1640. preţ de dumping 1654. preţ liber preţ nominal preţ nominal preţ variabil preţul curent (preţul pieţei) 1667.ROMÂNĂ 1634. 1638. 1666. preţ de achiziţie 1649. preţ flexibil/ elastic 1662. poziţia mărfii 1636. poziţie valutară preferinţe (facilităţi) prejudiciu patrimonial prelucrarea mărfii prescripţie extinctivă preşedinte de arbitraj 1642. 1639. 1637. preţ de cost 1652. 1643. preţ cu amănuntul 1648. preţ de sezon 1657.

1676. privatizare privatizare prin sistemul vaucerelor procentul de redevenţă proces de înfiinţare a unei societăţi pe acţiuni procurare (obţinere) producător (furnizor. 1674. 1692. 1690. v. receive. privatization voucher privatization 1677. 1682. creştere) primă (rată) de asigurare primă de asigurare/ premiu de asigurare primă de export în valută ENGLEZĂ market price transfer prices resale prices estimate of cost claim bill presentation (presentation) RUSĂ коммерческая цена трансфертные цены спекулятивные цены сметная стоймость презентация presenter increment (premium. bonus) insurance payment insurance premium презентант надбавка 1678. profit estimat percent of royalty setting up a joint-stock company procuration producer competitive goods страховой взнос страховое вознаграждение валютная скидка лицензионное вознаграждение получать приватизировать приватизация чековая приватизация процент роялти акционирование прокурация продуцент monopolistic profit issued profit конкурентноспособный товар прибыль валовая прибыль биржевая прибыль капитализированная прибыль учредительская прибыль монополистические доходы монопольные доходы эмиссионная прибыль estimated profit расчётная прибыль profit gross profit exchange profit ploughed back profit promotional profit monopolistic profit . 1691. profit profit brut profit bursier profit capitalizat 1683. v. 1685. v. 1681. 1671. privatiza. 1684. 1675. 1687. 1689. 1672. primi. 1670. 1680. fabricant) produs competitiv 1688. profit de monopol 1694. profit constitutiv (profit promoţional) 1693. 1669.1668. primă de licenţă export bones in foreign exchange license remuneration 1679. 1673. v. privatize. ROMÂNĂ preţul pieţei preţuri de transfer preţuri speculative previzionarea costului prezentarea reclamaţiei (prezentarea cererii de acţionare in judecată) prezentator primă (majorare. profit de monopol profit din emisiunea titlurilor de valoare 1695. 1686.

proprietate imobiliară real estate (real property. proprietate cooperativă owner (proprietor) property (ownership) exchange property collective ownership (collective property) joint property (joint ownership) cooperative property 1710. realty) intellectual ownership (intellectual property) municipal ownership (municipal property) private property (private ownership) personal property state property (property of the state) own.( personal) 1718. protestarea cambiei 1723. propriu. 1699. protecţie 1719. proprietate particulară 1715. 1700. cambie) интеллектуальная собственность муниципальная собственность частная собственность личная собственность государственная собственность собственный протекционистский протекция протекционизм протекционист протест векселя векселепредъявитель вексель . proprietate imobiliară real property 1711. gainful balance profit RUSĂ средняя прибыль чистая прибыль чистый доход базовая прибыль добавочная прибыль прибыльный балансовая прибыль positioning of goods позиционирование товара собственник собственность биржевое имущество коллективная собственность совместная собственность кооперативная собственность недвижимая собственность недвижимое имущество 1709. 1697. protecţionism 1721. proprietar proprietate proprietate bursieră proprietate colectivă 1696. ENGLEZĂ average profit net profit net income base profit additional profit profitable. 1701. proprietate intelectuală 1713. protecţionist 1722. paying. 1702. 1698. 1706. proprietate publică (proprietate de stat) 1717. proprietate personală 1716. purtător al unei cambii 1724. 1707. proprietate comună 1712. proprietate municipală (proprietate comunală) 1714. purtător al unei trate (trată.1703. one’s patronage patronage protectionism protectionist notice of protest bearer of a bill bearer of a bill (bill) 1708. protecţie 1720. 1705. ROMÂNĂ profit mediu profit net profit net profit scontat profit suplimentar profitabil/ rentabil profitul net (rezultatul net) promovarea produselor 1704.

recipisă de andocare certificate of deposit (CD) 1750. v. v. v. 1730. 1744. reject as defective. rebuta. recipisă de depozit plaintiff 1751. rata dobânzii pentru depozite 1734. 1746. rata dobânzii 1732. 1729. rată (curs) 1737. 1741. reclamant reclamation 1753. rată de discount discount rate 1738. recalculare dock warrant 1749. rebutare (trecere la rebut) rejection 1747. rata puterii de cumpărare interest rate overdraft rate deposit rates of interest 1735. reclamat 1740. 1728. rata scontului/ taxă de scont 1736. 1745. rebuturi (mărfuri defecte) defective goods (reject. rabat comercial 1726. condemn as defective. rata dobânzii la overdraft 1733. rată de rentabilitate net profit ratio purchasing power parity rate discount ratio discount rate redemption credit war reinsurance reject as defective. rată de scont răscumpărare războiul creditelor reasigurare rebuta. v. v. payback (repay) repayment of a loan income branch overhead rate коммерческая скидка амортизационные отчисления окупаемость погашение ссуды доходная отрасль ставка накладных расходов процентная ставка процент по овердрафту депозитная процентная ставка паритет покупательной силы учётный процент ROMÂNĂ R rambursare rambursarea creditului ramură rentabilă rata cheltuielilor de regie 1731. 1742.ENGLEZĂ RUSĂ 1725. rabat de amortizare commercial discount depreciation expense 1727. condemn as defective. reclamant damages claimant 1752. a sorta. v. v. 1743. ставка коэффициент дисконтирования коэффициент ликвидности коэффициент рентабельности дисконтная ставка отступной кредитная война перестрахование заброкавать браковать разбраковка брак перерасчёт доковый варрант вкладное свидетельство истец регрессант рекламационный . spoilage. rată de lichiditate liquidity ratio 1739. defect) recalculation 1748.

v. 1766. v. 1779. реклама вознаградить вознаграждение 1758. v. remitent (expeditor) remitere bank register book records. compensated. 1774. 1761. v. ( recompense. 1776. reclamaţie RUSĂ рекламация 1755. 1780. v. rabat. 1759. v. reward. 1764. v. 1786. v. discount (reduction. v. rebate. 1768. 1756. 1763. 1760. reduce. complaint letter. 1782. 1765. v. v. 1784. book keeping. fee (remuneration. bonus discount reducere trade discount reducere (discount) trade discount reducere (discount) reducere (discount. v. 1771. 1785. 1773. recompense) onorariu) recupera. registru contabil 1778. regiune economică regulament bursier reguli de licitaţie reinvestiţie reinvestiţie reînchiriere remite. notice of defect) advertising (advertisement) reclamă (publicitate) reward. 1767.ENGLEZĂ reclamation (claim for replacement. 1775. allowance) bonificaţie) trade discount reducere (rabat) deferred rebate reducere amânată dealer discount reducere de/ pentru dealer seasonal discount reducere sezonieră revaluation reevaluare revaluation reevaluare rejection refuz (respingere) tax system regimul impozitelor regimul vamal al unei ţări custom system of a country ROMÂNĂ 1754. 1772. 1757. 1762. 1783. be repaid. 1781. recompensă (plată. reinvestment rehire remit. 1770. registru bancar 1777. remitter remittance окупаться инкассирование лицензионные платежи роялти скидывать бонусная скидка торговая наценка торговая скидка скидка накрутка отсроченная скидка дилерская скидка сезонная скидка ревалоризация ревальвация браковка налоговая система таможенная система страны банковский реестр бухгалтерский учёт экономический район биржевой устав аукционные правила реинвестировать реинвестиция перенаём ремитировать ремитент ремитирование . accounting economic region rule of еxchange auction rules reinvest v.) recompensa. reduce. 1769. recovery recuperare royalty (payment under a redevente license agreement) royalty (payments under a redevenţă license agreement) rebate. compensa.

rentă funciară 1797. rentier 1800.ROMÂNĂ 1787./ defalca. 1793. v. v. profitabilitate rentabilitatea capitalului rentabilitatea capitalului investit rentă (chirie. rentă necondiţionată (absolută) 1799. revizie contabilă (verificare contabilă. reprezentant comercial rentier currency allocations report (report transaction) report transaction represent. 1795. restructurarea economiei de stat 1809. reprezentant exclusiv al exclusive representative 1807./ deconta. v. 1791. revalorizare (valoarea banilor) 1812. 1789. pure rent paying (profit–yielding) profitability basic profitability 1792. representative (agent) trade representative 1806. 1790. reprezentant 1805. v. reprezenta. renta pură/ netă rentabil (profitabil) rentabilitate rentabilitate. 1804./ deduce. repartizări valutare 1801. report (tranzacţie bull) 1802. rentă în natură 1798. arendă) rentă capitalizată profit ratio yield of capital investments (capital productivity) rent capitalised rent ground rent rent in kind RUSĂ лицензионное вознаграждение чистая рента рентабельный рентабельность базовая рентабельность процент прибыли фондоотдача рента капитализированная рента земельная рента натуральная рента абсолютная рента 1796. restricţii valutare exchange controls (exchange restrictions) restructuring of state economy deposit resources разгосударствление deduct. 1794. 1811. auditare) 1814. revista firmei 1813. resurse sub formă de depozite 1810. v. remunerarea licenţei ENGLEZĂ license remuneration 1788. revizie de piaţă absolute rent рантье валютные отчисления репорт репортная сделка представить представитель торговый представитель представитель с исключительными правами валютные ограничения депозитные ресурсы . reţine. v. отчислить denomination деноминация house magazine audit фирменный журнал аудиторская служба marketing revision маркетинговая ревизия 1808. v. report (tranzacţie bull) 1803.

1835. rezident rezident risc comercial risc de creditare risc valutar 1822. swap) 1829. scontare 1836. schimb de barter 1831. reducere. scontarea poliţei 1838. allocation) swap exchange отчисления своп обмен barter exchange of commodities бартерный обмен товарoобмен direct exchange exchange without currency exchange. fund) resident resident commercial risk credit risk risk of currency depreciation (exchange risk) interest risk turnover (rotation) процентный риск оборот wageworker salary (rate of pay) broker наёмный рабочий оклад маклер deduction (contribution. 1821. 1820. scrisoare de credit circulară/ acreditiv circular 1839. v. salariu (leafă) 1826. scrisoare de ipotecare 1841. rezervă (stoc. mediator) 1827. samsar (curtier. 1818. scrisoare de garanţie 1840. revocarea acţiunilor 1816. v. fond) 1817. schimba. discount discount on securities прямой обмен безвалютный обмен обменять рефакция скидка против номинала учёт векселей RUSĂ отзыв акций фонд резидент резидентский коммерческий риск кредитный риск валютный риск S 1824. schimb direct 1833. scontarea efectelor de comerţ 1837. schimb comercial (comerţ) 1830. rulaj (cifra de afaceri) ENGLEZĂ recall of shares stock (securities.ROMÂNĂ 1815. salariat 1825. scădere (reţinere. scrisoare de transport bill discounting. schimb fără valută 1834. schimb (troc. schimb de mărfuri (barter) 1832. riscul dobânzii 1823. funds. discount of bills exchanges circular letter of credit letter of guarantee letter of hypothecation air bill of lading циркулярный акредитив гарантийное письмо залоговое письмо накладная воздушного . rabat) 1828. 1819.

servicii de audit 1855. 1864. 1870. sindicat sistem bancar sistem bugetar sistem de creditare sistem de marketing contractual sistem economic sistem monetar sistem tarifar sistem vertical de marketing situaţie de monopol ENGLEZĂ cargo waybill waybill (consignment note. 1869. scrisoare de trăsură 1843. scrisoare de trăsură/ borderou de expediţie 1847. servicii 1852. servicii publice 1863. 1868. servicii bancare 1853. 1872. 1867. scrisoare de trăsură 1844. посреднические услуги intermediatory services marketing services маркетинговые услуги advertising services рекламные услуги public utilities коммунально-бытовые услуги syndicate синдикат banking system банковская система budgetary system бюджетная система credit system кредитная система agreement marketing договорная system маркетинговая система economic system экономический строй monetary system денежная система tariff system тарифная система vertical marketing system вертикальная маркетинговая система monopolistic condition монопольное положение .ROMÂNĂ aerian/ fraht aerian 1842. bill of parcels) railway bill RUSĂ сообщения грузовая накладная накладная железнодорожная накладная motor waybill автодорожная накладная consignment bill транспортная накладная bank secret банковская тайна commercial secret коммерческая тайна exchange members meeting биржевое собрание market segmentation сегментация рынка services услуги banking facilities банковские услуги pay services платные услуги аudit(ing) аудиторские услуги distributive services дистрибьютерские услуги engineering инжиниринговое обслуживание engineering services инжиниринговые услуги factoring srevices факторинговые услуги mediatory services. servicii de reclamă 1862. 1865. servicii de engineering 1858. scrisoare de trăsură pe autostradă 1846. servicii contra cost 1854. 1871. segmentarea pieţei 1851. servicii de engineering 1857. secret comercial 1849. servicii de distribuţie 1856. servicii de factoring 1859. sedinţă de bursă 1850. servicii de intermediere 1860. servicii de marketing 1861. secret bancar 1848. 1866. scrisoare de trăsură feroviară 1845.

societate în nume colectiv collective enterprise non-commercial enterprise 1886. societate pe acţiuni deschisă 1891. societate cu răspundere limitată ENGLEZĂ company limited by shares 1874. societate pe acţiuni company) limited liability company 1889. societate de investiţii financiare 1881. societate de asigurări open joint-stock company 1878.ROMÂNĂ 1873. societate în comandită 1884. societate pe acţiuni cu răspundere limitată 1890. societate pe acţiuni company) joint-stock company (stock 1888. assurance company factoring company open-end investment company investment company close-end investment company investment banking firm 1882. societate cu răspundere limitată (SRL) limited liability company 1876. societate cu răspundere limitată limited liability company 1875. societate financiarbancară 1883. societate non-profit (întreprindere non-profit) joint-stock company (stock 1887. societate de factoring/ factor 1879. societate în comandită limited partnership limited partnership 1885. societate de investiţii închisă insurance company. societate de acţiuni deschisă 1877. societate pe acţiuni închisă open joint-stock company closed joint-stock company RUSĂ компания с ограниченной ответственностью общество с органиченной ответственностью общество с ограниченной ответственностью открытое акционерное общество страховая компания факторинговая компания инвестиционная компания открытого типа инвестиционная компания инвестиционная компания закрытого типа инвестиционнобанковская фирма коммандитное общество коммандитное товарищество коллективное предприятие некоммерческое предприятие акционерная компания акционерное общество акционерное общество с ограниченной ответственностью акционерное общество открытого типа акционерное общество закрытого типа . societate de investiţii deschisă 1880.

sold final 1900. sold marginal 1902. solvabil 1905. v. 1894. 1895. speculaţie valutară sponsor sponsorizare stabili. 1912. speculaţie bursieră 1915. solvabil 1906. v./ fixa. stabilirea preţului stagflaţie (speculaţie bursieră) 1922. stat debitor 1924. sortiment 1909. favourable balance. v. v. v. v. current surplus export surplus credit balance debit balance closing balance opening balance 1916. sosi/ creşte. spaţiu „mort“/ neutilizat 1911. bulls black marketing (speculation) exchange speculation switch (switch transaction. solicitare (cerere) 1904. spionaj industrial marginal balance claim claim solvent solvent solvency (credit standing) solvency assortment (set. v. v. sold activ al balanţei comerciale 1897. ROMÂNĂ societate pe acţiuni închisă socoti. 1918.1892. sold creditor 1898. range) arrive v. sponsor sponsorship put./pune. 1893. v. statistică economică stagnation debtor state economic statistics RUSĂ закрытое акционерное общество считать сальдо активное сальдо активное сальдо торгового баланса кредитовое сальдо дебeтoвое сальдо конечное сальдо начальное сальдо маржинальное сальдо претензионный претензия кредитоспособный платёжеспособность кредитоспособность платёжеспособность ассортимент прибыть мёртвый фрахт спекулировать быки спекуляция биржевая спекуляция валютная спекуляция промышленный шпионаж спонсор спонсорство ставить ценообразование стагфляция стагнация государствo–должник экономическая статистика . v. switch deal) industrial espionage 1917. pricing (price setting) stagflation 1914. speculant la bursă 1913./ număra. 1921. sold debitor 1899. sold la deschidere/ sold la începutul exerciţiului 1901. stagnare 1923. sold (bilanţ) sold activ 1896. specula. speculaţie ENGLEZĂ closed joint-stock company count. establish. balance active balance. solicitant 1903. 1919. solvabilitate 1907. fix. 1920. 1910. v. solvabilitate 1908. dead freight speculate. v.

1943. stoarcere. subconturi (conturi analitice) 1937. extra suplimentar/ majorat above–plan profit supraprofit overstock. 1928. racket concentrative marketing 1931. 1930. şantaja. v. v. 1945. subvenţie 1939.ROMÂNĂ 1925. şomaj 1948. 1942. 1944. extort. subînchiriator/ subcontractant 1938. 1935. subvenţie (subsidie) 1940. associate– contractor sub–accounts субсчета sub-lessee субарендатор subsidy (grant) subsidy (grant) account payable (account due) lump-sum sumă forfetară sumă în dispută (cantitate amount in dispute în dispută) additional. v. 1929. v. v. v. şantaj strategie de piaţă concentrată strategie de piaţă nediferenţiată (marketing de masă) structura marketingului subarendă subcontract subcontractant 1936. 1946. extortion. v. stilul firmei 1926. stipula. 1933. 1932. sumă de plată 1941. v. stoarce. v. stimulare economică ENGLEZĂ corporate identity economic encouragement 1927. supravegherea directă a proiectantului RUSĂ фирменный стиль экономическоe стимулирование оговорить вымогать вымогатeльство концентрированный маркетинг массовый маркетинг designer's service (designer's supervision) структура маркетинга субаренда субподряд субподрядчик дотация субсидия кредиторская задолженность паушальная сумма цена иска надбавочный сверхприбыль затоварить/ затоваривать авторский надзор Ş 1947. şomer unemployment unemployed (jobless) безработица безработный . suprastoca. mass marketing marketing structure sublease subcontract sub–contractor. racketeer. 1934. condiţiona. specify.

discount rate assess. taxă de asigurare 1970. tarif vamal 1960. v. taxă de bursă 1974. taxă de agent (comision de agent) 1969. 1961./ impune. v. tantiemă târg 1950. v. tarif flexibil 1957. patent fee exchange duty foreign trade duty 1975. taxa (scontului) băncii 1963. v. tarif 1951. v. tarif diferenţiat ENGLEZĂ RUSĂ employees bonus fair tariff (rate) export tariff tax tariff (tariff of taxation. taxă de brevet 1973. taxă de banderolă 1971. v. taxa scontului 1964./ supune unui tarif.ROMÂNĂ T 1949. taxă compensatorie countervailing duty 1968. tarif dublu (tarif cu două coloane) 1956. tarif de impozitare 1953. dumping duty (antidumping duty) countervailing duty 1967./ stabili tariful. taxa. tarif prohibitiv 1958. taxă de drum/ transport traveler's duty 1954. tax. v. taxă antidumping обложить антидемпинговая пошлина компенсационная пошлина уравнительная пошлина агентскoе вознаграждение страховой сбор бандерольный сбор патентная пошлина патентный сбор биржевая пошлина внешнеторговая пошлина дорожная пошлина . tarif dublu (tarif cu două coloane) 1955. tarifa. taxă de brevet 1972. гибкий тариф запретительный тариф пошлиный тариф таможенный тариф тарифицировать tariffication тарификация учётная ставка банка учёт ставка 1966. tarif de export 1952. 1965. v. tarif vamal 1959. taxă compensatorie bank rate rate of discount. tariff taxation)) differential tariff тантьема ярмарка тариф экспортный тариф тариф налогооблажения double (-column) tariff дифференцируемый тариф двойной тариф double (-column) tariff двухколонный тариф flexible tariff prohibitive tariff duty tariff customs tariff (duty rate) tariff. tarifare (stabilirea tarifului) 1962. taxă de comerţ exterior agency fee insurance fee parcel fee patent fee patent duty.

taxă vamală de export 1997. taxă vamală de import 1999. 1981. duty) customs duty post fee. taxă vamală de import 2000. 1987. 1978. consular fees foreign trade dues term of acceptance mortgage term guaranty period вывозная пошлина экспортная пошлина экспортный сбор ввозная пошлина импортная пошлинa административные сборы консульский сбор внешнеторговые сборы акцептационный срок закладной срок гарантийный срок will test marketing lay time завещание пробный маркетинг грузовое время lay time сталийное время 2006. 1989. customs. taxă vamală de export 1996. customs fee goods duty (goods tax) revenue duty RUSĂ лицензионный сбор гербовый налог гербовый сбор транзитная пошлина налоговые тарифы судебная пошлина автомобильный налог грузовой сбор налог на доходы от денежных капиталов автомобильный тариф налог на добавленную стоймость портовые сборы почтовый сбор государственная пошлина пошлина таможенная пошлина таможенный сбор 1993. 1985. 1977. 1979. taxă vamală 1991. 1988. port charges post fee national duty fee (tax. 2002. taxă vamală 1994. 2003.1976. ROMÂNĂ taxă de licenţă taxă de timbru taxă de timbru taxă de tranzit taxă fiscală taxă judecătorească taxă pe autovehicul taxă pe încărcătură taxă pe profitul din capitalul monetar taxă pe puterea autovehiculelor taxă pe valoare adăugată (TVA) taxă portuară taxă poştală taxă publică 1990. 2004. 2005. 1980. 2009. taxe consulare taxe de comerţ exterior termen de acceptare termen de gaj/ ipotecă termen de garanţie (perioadă de garanţie) testament testarea pieţii timp de încărcare– descărcare timpul de încărcare– товарная пошлина фискальная пошлина . taxă vamală cu caracter fiscal 1995. 2008. 1983. 1986. taxă vamală ENGLEZĂ licence fee stamp tax stamp duty transit tariff (transit duty) tax tariff (tariff of taxation) court fee car tax cargo dues tax of money capitals motor tariff value-added tax (VAT) harbour dues. taxă vamală 1992. 2007. 1982. taxă vamală de export 1998. taxe administrative export duty export duty export duty import tax import tax administrative dues 2001. 1984.

2020. подрядить capacity tonnage tonaj вместимость cargo–carrying tonaj грузовместимость drawing tragere трассирование transfer transfer трансферт/ трансфер bank transfer transfer bancar банковский перевод bank transfer transfer bancar банковский трансферт/ трансфер transfer payments transfer de plăţi трансфертный/ трансферный платёж reciprocal trade tranzactie-răspuns встречная сделка (tranzacţie de reciprocitate) bargain (deal. 2031. 2036. freight tranzacţie de navlosire фрахтовая сделка transaction reimport transaction tranzacţie de reimport реимпортная сделка backwardation tranzacţie de/ cu deport депортная сделка parallel deal tranzacţie dublă параллельная сделка (operaţiune paralelă) consignment transaction tranzacţie în consignaţie консигнационая сделка forward contract (time tranzacţie la termen сделка на срок bargain) fixed-date loan tranzacţie la termen срочная сделка fixed-date loan tranzacţie la termen срочная ссуда . 2034. v. hire. 2022. 2021. transaction) сделка tranzacţie (afacere) stock exchange transaction биржевая сделка tranzacţie bursieră transaction on condition tranzacţie condiţionată сделка с условием conditioned transaction tranzacţie condiţionată условная сделка license transaction tranzacţie cu licenţe лицензионная сделка foreign trade transaction tranzacţie de comerţ внешнеторговая сделка exterior tranzacţie de cumpărare call transaction онкольная сделка tonnage booking. 2026. 2019. 2025.ROMÂNĂ descărcare 2010. 2016. 2017. 2015. 2030. 2039. 2033. v. 2029. 2024. tocmi. 2037. 2013. 2027. 2018. angaja. obligations) securities titluri de valoare ценные бумаги titluri de valoare emise de government securities государственные stat ценные бумаги bearer securities titluri de valoare la ценные бумаги на purtător предъявителя patentee titularul brevetului патентовладелец engage. 2038. v. ipotecă 2011. titluri de stat 2012. ENGLEZĂ RUSĂ mortgage bond закладной лист legal tender notes (treasury казначейские билеты notes. 2023. 2035. 2032. titlu/ document de gaj. 2028. 2014. v.

foreign exchange transaction transactions (operations) transit drawee banker's draft drawer drawer of a bill валютная сделка сделка «локо» сделка «оффсет» операции транзит трассат банковская тратта трассант векселедатель U 2053. uniune monopolistă backwardation groupe of sale monopolistic union 2056. utilizator intermediar intermediate consumer бэквордейшен группа сбыта монополистическое объединение монопольное объединение таможенный союз потребительная стоймость промежуточный . uniune vamală 2058. 2049. unitate de desfacere 2055. 2045. 2052.2046. 2051. ENGLEZĂ futures transaction RUSĂ фьючерсная сделка forward transaction форвардная сделка value spot (cash transaction) loco offset deal (offset transaction) сделка «спот» non-standard transaction нестандартная сделка currency transaction. operaţiuni comerciale pe termen tranzacţie la termen forward tranzacţie la vedere (tranzacţie spot) tranzacţie loco tranzacţie offset (tranzacţie în compensare. tranzacţii (operaţiuni) tranzit tras trată bancară trăgător trăgător (al unei cambii) 2040. 2050. utilitate customs union value in use 2059. 2048. 2043. unificarea preţurilor 2054. compensaţie) tranzacţie particulară (tranzacţie non-standard) tranzacţie valutară 2047. ROMÂNĂ tranzacţie la termen (tranzacţie futures). 2041. 2044. uniune monopolistică monopolistic union 2057. 2042.

valoarea licenţei 2073. valuta creditului valuta plăţii valuta preţului valuta tranzacţiei 2082. value commercial realization рыночная стоймость стоймостный коммерческая реализация валюта векселя ROMÂNĂ V 2071. valută cliring (monedă de customs cost net value nominal cost currency of the bill of exchange currency of credit currency of payment currency of price transaction currency (bargain currency) currency (monetary unit. vagon 2061.ENGLEZĂ RUSĂ потребитель 2060. valoare în vamă 2066. valoarea împrumutului 2072. 2079. de valoare 2076. valoare de schimb (contravaloare) 2065. 2081. valoarea licenţei (costul licenţei) 2074. valorificare comercială 2077. valoarea de amortizare real cost assessed value таможенная стоймость остаточная стоймость нарицательная стоймость реальная стоймость оценочная стоймость depreciated value. valoare (cost. valoare netă 2067. 2080. valoarea pe piaţă 2075. valoric. valută blocată 2084. valoare reală 2069. valuta cambiei 2078. valoarea bunurilor stabilită prin evaluare 2070. valoare nominală book value exchange value вагон стоймость капитализированная стоймость балансовая стоймость меновая стоймость 2068. amortized cost loan value cost of a licence cost of a licence амоpтизационная стоймость стоймость кредита цена лицензии стоймость лицензии market value cost. valoare capitalizată van value (cost. valoare contabilă 2064. foreign currency. price) capitalised income value 2063. foreign exchange) blocked currency clearing currency валюта кредита валюта платежа валюта цены валюта сделки валюта блокированная валюта клиринговая валюта . valută 2083. preţ) 2062.

ROMÂNĂ cliring) valută convertibilă valută de bază valută de rezervă valută forte valută liber convertibilă valută neconvertibilă valută neconvertibilă 2092. 2090. venit brut (venit global) 2105. 2086. 2088. vinde anticipat. 2106. 2098. 2101. v. income) gross income (gross profit. sell. vânzare anticipată 2096. 2117. 2109. 2114. venit (venituri). v. 2087. câştig (câştiguri) 2104. virament viza. 2110. 2107. 2119. v. vamă/ punct de control vamal 2094. viză viză de tranzit ENGLEZĂ RUSĂ convertible currency base currency reserve currency hard currency convertible currency unconvertible currency unconvertible currency обратимая валюта базисная валюта резервная валюта твёрдая валюта конвертируемая валюта замкнутая валюта неконвертируемая валюта таможня таможенный пост custom house (customs) customs sale provisional sale sale on approval forward sale credit sale concessional sale loss leader ship voucher (privatization cheque. 2102. viza. 2111. vamă 2093. gross revenue) current income rent income payment turnover duty income. vânzare 2095. vânzare la termen vânzare pe credit vânzare prin concesiune vânzare publicitară vas vaucer 2103. venit curent venit din chirie venit din plăţi venit din taxe vamale venit impozabil venit marginal venit naţional venituri amânate 2113.2085. 2112. visa transit visa продажа запродажа продажа с подтверждением продажа на срок продажа в кредит концессионная продажа рекламная продажа судно ваучер доход валовой доход текущий доход рентный доход платёжный оборот пошлиный доход облагаемые доходы маржинальный доход национальный доход доходы будущих периодов запродать продать жирорасчёт визировать завизировать виза транзитная виза . v. 2089. 2091. visa. v. 2099. vânzare cu confirmare 2097. v. 2115. 2118. 2108. 2116. v. v. cheque) earnings (revenue. duty gain taxable income marginal income national income deferred revenue (deferred income) sell in advance. 2100. vinde. giro visa.

zi de scadenţă 2125. volumul vânzărilor pe piaţă ENGLEZĂ capital intensivenes transit traffic market turnover RUSĂ фондоёмкость транзитный грузооборот рыночный оборот warrant уорант W 2123. zonă economică liberă free enterprise zone зона свободного предпринимательства свободная экономическая зона . zi de tranzacţionare (zi operatorie) 2126. zonă economică liberă account day trading day расчётный день операционный день free enterprise zone 2127. volumul mărfurilor în tranzit 2122. warrant (certificat de depozit) Z 2124. volumul fondurilor 2121.ROMÂNĂ 2120.