You are on page 1of 18

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SELASIH

O9000 KULIM, KEDAH
PROGRAM KHATAM AL-QURAN TAHUN 5
( PKQ 2013)
KUMPULAN
NAMA GURU
SURAH
SABA’

FATHIR

YASIN

ASHSHAFFAT

SHAD

AZ-ZUMAR

: 1 (AL-QURAN)
: USTAZ MUHAMAD HIBRI BIN MUHAMMAD SHARHABIL
MUKA
SURAT
432
433
434
434
435
436
437
438
439
440
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
458
459
460
461
462
463

AYAT
32-39
40-48
49-54
1-3
4-11
12-18
19-29
30-38
39-44
45
1-12
13-27
28-40
41-54
55-70
71-83
1-24
25-51
52-76
77-102
103-126
127-153
154-182
1-16
17-26
27-42
43-61
62-83
84-88
1-5
6-10
11-21
22-31
32-40
41-47

TARIKH

T.TANGA
N

CATATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SELASIH O9000 KULIM.TANGAN CATATAN . KEDAH PROGRAM KHATAM AL-QURAN TAHUN 5 ( PKQ 2013) KUMPULAN NAMA GURU SURAH AZZUMAR ALMUKMIN FUSHSHIL AT ASYSYURA AZZUKHRUF : 1 (AL-QURAN) : USTAZ MUHAMAD HIBRI BIN MUHAMMAD SHARHABIL MUKA SURAT 464 465 466 467 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 489 490 491 492 493 494 495 AYAT 48-56 57-67 68-74 75 1-7 8-16 17-25 26-33 34-40 41-49 50-58 59-66 67-77 78-85 1-11 12-20 21-29 30-38 39-46 47-54 1-10 11-15 16-22 23-31 32-44 45-51 52-53 1-10 11-22 23-33 34-47 48-60 61-73 74-89 TARIKH T.

KEDAH PROGRAM KHATAM AL-QURAN TAHUN 5 ( PKQ 2013) KUMPULAN NAMA GURU SURAH ADDUKHAN ALJATSIYAH AL-AHQAF MUHAMM AD AL-FATH ALHUJURAT QAF ADZDZARIAT : 1 (AL-QURAN) : USTAZ MUHAMAD HIBRI BIN MUHAMMAD SHARHABIL MUKA SURAT 496 497 498 499 500 501 502 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 515 516 517 518 519 520 520 521 522 523 AYAT TARIKH T. KEDAH CATATAN .TANGAN 1-18 19-39 40-59 1-13 14-22 23-32 33-37 1-5 6-14 15-20 21-28 29-35 1-11 12-19 20-29 30-38 1-9 10-15 16-23 24-28 29 1-4 5-11 12-18 1-15 16-35 36-45 1-6 7-30 31-51 52-60 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SELASIH O9000 KULIM.SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SELASIH O9000 KULIM.

TANGA N 32-39 40-48 49-54 1-3 4-11 12-18 19-29 30-38 39-44 45 1-12 13-27 28-40 41-54 55-70 71-83 1-24 25-51 52-76 77-102 103-126 127-153 154-182 1-16 17-26 27-42 43-61 62-83 84-88 1-5 6-10 11-21 22-31 32-40 41-47 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SELASIH CATATAN .PROGRAM KHATAM AL-QURAN TAHUN 4 ( PKQ 2013 ) KUMPULAN NAMA GURU SURAH SABA’ FATHIR YASIN ASHSHAFFAT SHAD AZ-ZUMAR : 1 (KELAS BAHASA CINA ) : USTAZAH SITI NUR HAKIMAH BINTI HALIM MUKA SURAT 432 433 434 434 435 436 437 438 439 440 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 458 459 460 461 462 463 AYAT TARIKH T.

KEDAH PROGRAM KHATAM AL-QURAN TAHUN 4 ( PKQ 2013 ) KUMPULAN NAMA GURU SURAH ADDUKHAN ALJATSIYAH AL-AHQAF MUHAMM AD AL-FATH ALHUJURAT QAF ADZDZARIAT : 1 (KELAS BAHASA CINA ) : USTAZAH SITI NUR HAKIMAH BINTI HALIM MUKA SURAT 496 497 498 499 500 501 502 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 515 516 517 518 519 520 520 521 522 523 AYAT TARIKH T.O9000 KULIM.TANGAN 1-18 19-39 40-59 1-13 14-22 23-32 33-37 1-5 6-14 15-20 21-28 29-35 1-11 12-19 20-29 30-38 1-9 10-15 16-23 24-28 29 1-4 5-11 12-18 1-15 16-35 36-45 1-6 7-30 31-51 52-60 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SELASIH O9000 KULIM. KEDAH PROGRAM KHATAM AL-QURAN TAHUN 4 ( PKQ 2013 ) CATATAN .

TANGAN 48-56 57-67 68-74 75 1-7 8-16 17-25 26-33 34-40 41-49 50-58 59-66 67-77 78-85 1-11 12-20 21-29 30-38 39-46 47-54 1-10 11-15 16-22 23-31 32-44 45-51 52-53 1-10 11-22 23-33 34-47 48-60 61-73 74-89 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SELASIH O9000 KULIM.KUMPULAN NAMA GURU SURAH AZZUMAR ALMUKMIN FUSHSHIL AT ASYSYURA AZZUKHRUF : 1 (KELAS BAHASA CINA ) : USTAZAH SITI NUR HAKIMAH BINTI HALIM MUKA SURAT 464 465 466 467 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 489 490 491 492 493 494 495 AYAT TARIKH T. KEDAH PROGRAM KHATAM AL-QURAN TAHUN 5 ( PKQ 2013 ) CATATAN .

TANGA N 32-39 40-48 49-54 1-3 4-11 12-18 19-29 30-38 39-44 45 1-12 13-27 28-40 41-54 55-70 71-83 1-24 25-51 52-76 77-102 103-126 127-153 154-182 1-16 17-26 27-42 43-61 62-83 84-88 1-5 6-10 11-21 22-31 32-40 41-47 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SELASIH O9000 KULIM. KEDAH PROGRAM KHATAM AL-QURAN TAHUN 5 ( PKQ 2013 ) KUMPULAN NAMA GURU :2 : USTAZ MOHAMAD ASHRAF BIN ABDUL MUTALIB CATATAN .KUMPULAN NAMA GURU SURAH SABA’ FATHIR YASIN ASHSHAFFAT SHAD AZ-ZUMAR :2 : USTAZ MOHAMAD ASHRAF BIN ABDUL MUTALIB MUKA SURAT 432 433 434 434 435 436 437 438 439 440 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 458 459 460 461 462 463 AYAT TARIKH T.

TANGAN 48-56 57-67 68-74 75 1-7 8-16 17-25 26-33 34-40 41-49 50-58 59-66 67-77 78-85 1-11 12-20 21-29 30-38 39-46 47-54 1-10 11-15 16-22 23-31 32-44 45-51 52-53 1-10 11-22 23-33 34-47 48-60 61-73 74-89 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SELASIH O9000 KULIM.SURAH AZZUMAR ALMUKMIN FUSHSHIL AT ASYSYURA AZZUKHRUF MUKA SURAT 464 465 466 467 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 489 490 491 492 493 494 495 AYAT TARIKH T. KEDAH PROGRAM KHATAM AL-QURAN TAHUN 5 ( PKQ 2013 ) KUMPULAN NAMA GURU :2 : USTAZ MOHAMAD ASHRAF BIN ABDUL MUTALIB CATATAN .

TANGAN CATATAN 1-18 19-39 40-59 1-13 14-22 23-32 33-37 1-5 6-14 15-20 21-28 29-35 1-11 12-19 20-29 30-38 1-9 10-15 16-23 24-28 29 1-4 5-11 12-18 1-15 16-35 36-45 1-6 7-30 31-51 52-60 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SELASIH O9000 KULIM.TANGA N CATATAN . KEDAH PROGRAM KHATAM AL-QURAN TAHUN 5 ( PKQ 2013 ) KUMPULAN NAMA GURU SURAH :3 : USTAZ MOHD SHAHRIL BIN FADZIL USTAZAH NORHASHIMAH BINTI OMAR ALI MUKA SURAT 432 AYAT 32-39 TARIKH T.SURAH ADDUKHAN ALJATSIYAH AL-AHQAF MUHAMM AD AL-FATH ALHUJURAT QAF ADZDZARIAT MUKA SURAT 496 497 498 499 500 501 502 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 515 516 517 518 519 520 520 521 522 523 AYAT TARIKH T.

KEDAH PROGRAM KHATAM AL-QURAN TAHUN 5 ( PKQ 2013 ) KUMPULAN NAMA GURU SURAH AZ- :3 : USTAZ MOHD SHAHRIL BIN FADZIL USTAZAH NORHASHIMAH BINTI OMAR ALI MUKA SURAT 464 465 AYAT 48-56 57-67 TARIKH T.SABA’ FATHIR YASIN ASHSHAFFAT SHAD AZ-ZUMAR 433 434 434 435 436 437 438 439 440 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 458 459 460 461 462 463 40-48 49-54 1-3 4-11 12-18 19-29 30-38 39-44 45 1-12 13-27 28-40 41-54 55-70 71-83 1-24 25-51 52-76 77-102 103-126 127-153 154-182 1-16 17-26 27-42 43-61 62-83 84-88 1-5 6-10 11-21 22-31 32-40 41-47 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SELASIH O9000 KULIM.TANGAN CATATAN .

ZUMAR ALMUKMIN FUSHSHIL AT ASYSYURA AZZUKHRUF 466 467 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 489 490 491 492 493 494 495 68-74 75 1-7 8-16 17-25 26-33 34-40 41-49 50-58 59-66 67-77 78-85 1-11 12-20 21-29 30-38 39-46 47-54 1-10 11-15 16-22 23-31 32-44 45-51 52-53 1-10 11-22 23-33 34-47 48-60 61-73 74-89 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SELASIH O9000 KULIM.TANGAN CATATAN . KEDAH PROGRAM KHATAM AL-QURAN TAHUN 5 ( PKQ 2013 ) KUMPULAN NAMA GURU SURAH ADDUKHAN :3 : USTAZ MOHD SHAHRIL BIN FADZIL USTAZAH NORHASHIMAH BINTI OMAR ALI MUKA SURAT 496 497 498 499 AYAT 1-18 19-39 40-59 1-13 TARIKH T.

TANGA N CATATAN .ALJATSIYAH AL-AHQAF MUHAMM AD AL-FATH ALHUJURAT QAF ADZDZARIAT 500 501 502 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 515 516 517 518 519 520 520 521 522 523 14-22 23-32 33-37 1-5 6-14 15-20 21-28 29-35 1-11 12-19 20-29 30-38 1-9 10-15 16-23 24-28 29 1-4 5-11 12-18 1-15 16-35 36-45 1-6 7-30 31-51 52-60 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SELASIH O9000 KULIM. KEDAH PROGRAM KHATAM AL-QURAN TAHUN 5 ( PKQ 2013 ) KUMPULAN NAMA GURU SURAH SABA’ FATHIR :4 : USTAZ MOHD RIDZUAN BIN MOHAMAD ZULKIPLI USTAZAH NURUL LIZAWATI BINTI ABDUL RAHMAN MUKA SURAT 432 433 434 434 435 436 437 AYAT 32-39 40-48 49-54 1-3 4-11 12-18 19-29 TARIKH T.

KEDAH PROGRAM KHATAM AL-QURAN TAHUN 5 ( PKQ 2013 ) KUMPULAN NAMA GURU SURAH AZZUMAR :4 : USTAZ MOHD RIDZUAN BIN MOHAMAD ZULKIPLI USTAZAH NURUL LIZAWATI BINTI ABDUL RAHMAN MUKA SURAT 464 465 466 467 467 468 469 470 AYAT 48-56 57-67 68-74 75 1-7 8-16 17-25 26-33 TARIKH T.TANGAN CATATAN .YASIN ASHSHAFFAT SHAD AZ-ZUMAR 438 439 440 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 458 459 460 461 462 463 30-38 39-44 45 1-12 13-27 28-40 41-54 55-70 71-83 1-24 25-51 52-76 77-102 103-126 127-153 154-182 1-16 17-26 27-42 43-61 62-83 84-88 1-5 6-10 11-21 22-31 32-40 41-47 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SELASIH O9000 KULIM.

ALMUKMIN FUSHSHIL AT ASYSYURA AZZUKHRUF 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 489 490 491 492 493 494 495 34-40 41-49 50-58 59-66 67-77 78-85 1-11 12-20 21-29 30-38 39-46 47-54 1-10 11-15 16-22 23-31 32-44 45-51 52-53 1-10 11-22 23-33 34-47 48-60 61-73 74-89 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SELASIH O9000 KULIM. KEDAH PROGRAM KHATAM AL-QURAN TAHUN 5 ( PKQ 2013 ) KUMPULAN NAMA GURU SURAH ADDUKHAN ALJATSIYAH :4 : USTAZ MOHD RIDZUAN BIN MOHAMAD ZULKIPLI USTAZAH NURUL LIZAWATI BINTI ABDUL RAHMAN MUKA SURAT 496 497 498 499 500 501 502 502 503 AYAT 1-18 19-39 40-59 1-13 14-22 23-32 33-37 1-5 6-14 TARIKH T.TANGAN CATATAN .

AL-AHQAF MUHAMM AD AL-FATH ALHUJURAT QAF ADZDZARIAT 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 515 516 517 518 519 520 520 521 522 523 15-20 21-28 29-35 1-11 12-19 20-29 30-38 1-9 10-15 16-23 24-28 29 1-4 5-11 12-18 1-15 16-35 36-45 1-6 7-30 31-51 52-60 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SELASIH O9000 KULIM. KEDAH PROGRAM KHATAM AL-QURAN TAHUN 5 ( PKQ 2013 ) KUMPULAN NAMA GURU SURAH SABA’ FATHIR YASIN :5 : USTAZ NAZRI BIN AYOB USTAZAH QAIRUL NISAK BINTI KAMARUDIN MUKA SURAT 432 433 434 434 435 436 437 438 439 440 440 441 442 AYAT 32-39 40-48 49-54 1-3 4-11 12-18 19-29 30-38 39-44 45 1-12 13-27 28-40 TARIKH T.TANGA N CATATAN .

KEDAH PROGRAM KHATAM AL-QURAN TAHUN 5 ( PKQ 2013 ) KUMPULAN NAMA GURU SURAH AZZUMAR ALMUKMIN :5 : USTAZ NAZRI BIN AYOB USTAZAH QAIRUL NISAK BINTI KAMARUDIN MUKA SURAT 464 465 466 467 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 AYAT 48-56 57-67 68-74 75 1-7 8-16 17-25 26-33 34-40 41-49 50-58 59-66 67-77 78-85 TARIKH T.TANGAN CATATAN .ASHSHAFFAT SHAD AZ-ZUMAR 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 458 459 460 461 462 463 41-54 55-70 71-83 1-24 25-51 52-76 77-102 103-126 127-153 154-182 1-16 17-26 27-42 43-61 62-83 84-88 1-5 6-10 11-21 22-31 32-40 41-47 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SELASIH O9000 KULIM.

FUSHSHIL AT ASYSYURA AZZUKHRUF 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 489 490 491 492 493 494 495 1-11 12-20 21-29 30-38 39-46 47-54 1-10 11-15 16-22 23-31 32-44 45-51 52-53 1-10 11-22 23-33 34-47 48-60 61-73 74-89 SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SELASIH O9000 KULIM. KEDAH PROGRAM KHATAM AL-QURAN TAHUN 5 ( PKQ 2013 ) KUMPULAN NAMA GURU SURAH ADDUKHAN ALJATSIYAH AL-AHQAF MUHAMM AD :5 : USTAZ NAZRI BIN AYOB USTAZAH QAIRUL NISAK BINTI KAMARUDIN MUKA SURAT 496 497 498 499 500 501 502 502 503 504 505 506 507 508 509 AYAT 1-18 19-39 40-59 1-13 14-22 23-32 33-37 1-5 6-14 15-20 21-28 29-35 1-11 12-19 20-29 TARIKH T.TANGAN CATATAN .

AL-FATH ALHUJURAT QAF ADZDZARIAT 510 511 512 513 514 515 515 516 517 518 519 520 520 521 522 523 30-38 1-9 10-15 16-23 24-28 29 1-4 5-11 12-18 1-15 16-35 36-45 1-6 7-30 31-51 52-60 .