You are on page 1of 7

1.

Marketing koncept znaci da preduzece treba da usmjeri sve svoje aktivnosti na zadovoljavanje potreba i zelja potrosaca ne vodeci racuna o profitu NETACNO 2.Ponasanje potrosača proucava ponasanje potrosaca u procesu kupovine, te uticaj tog procesa na potrosace i drustvo TACNO 3.Primarni podaci su podaci koje je neko ranije prikupio i postoje objavljeni u nekoj formi NETACNO 4.Za razliku od BCG matrice, kod GE matrice vertikalna dimenzija je rast tržista, zamjenjena je atraktivnoscu trzista. TACNO 5.Kako se naziva orjentacija fazi snadbjevanja u kojoj partneri u lancu zajednicki analiziraju rezultate poslovanja sa aspekta uspjesnosti upravljanja resursima, troskovima i zadovoljstvo potrosaca koje postoji a)neformalna faza b)FUNKCIONALNA ORJENTACIJA c)untegracija internih faktora d)upravljanje procesima 1.Kompanije natječu da zadovolje istu potrebu potrošača različitim proizvodima naziva se konkurencija oblika tacno netacno 2.Suština kreiranja konkurentskih strategija nalazi se u uspostavljanju odnosa kompanije sa njenom okolinom taco netacno 3.Od šezdesetih godina prošlog vijeka većina preduzeća nastoji da svi menadžeri i ostali zaposlenici usvoje marketinški način razmišljanja i shvate da se marketingom ne trebaju baviti samo oni iz te organizacione jedinice, nego svi u preduzeću. Kako se naziva ova faza? Odaberite jedan odgovor a. Faza prodaje b. Faza marketing sektora c. Faza proizvodnje d. FAZA MARKETING PREDUZEĆA 4.Kako se naziva procesu kojim individualci biraju, organiziraju i interpretiraju stimulanse u razumljivu i koherentnu sliku svijeta? Odaberite jedan odgovor a. PERCEPCIJA b. Motivacija c. Učenje d. Stav 5.Sredstva za prikupljanje primarnih podataka su: Odaberite jedan odgovor a. Elektronske baze podataka i paneli

kakve su im karakteristike. TACNO NETACNO 5. po kojim cijenama i slično? a. Odgovor: TACNO NETACNO 5 Najvažniji korak u procesu provoĎenju istraživanja je: Odaberite jedan odgovor a.b. zamjenjena je atraktivnoscu trzista. Komuniciranje i analiza 1. Informaciono razdvajanje c. troskovima i zadovoljstvo potrosaca koje postoji a)neformalna faza b)funkcionalna orjentacija c)untegracija internih faktora d)upravljanje procesima 2 Koja vrsta razdvajanja nastaje ukoliko proizvoĎači ne znaju ko su njihovi potencijalni kupci. UPITNIK I PODSJETNIK c.Primarni podaci su podaci koje je neko ranije prikupio i postoje objavljeni u nekoj formi TACNO NETACNO 4. kod GE matrice vertikalna dimenzija je rast tržista. šta žele. Analiza b. te za uspješnost kompanije u isporuci vrijednosti kupcima. gdje se nalaze.Kako se naziva orjentacija fazi snadbjevanja u kojoj partneri u lancu zajednicki analiziraju rezultate poslovanja sa aspekta uspjesnosti upravljanja resursima.Ponasanje potrosača proucava ponasanje potrosaca u procesu kupovine.Za razliku od BCG matrice. te uticaj tog procesa na potrosace i drustvo TACNO NETACNO 3. Prostorno razdvajanje 3 U SWOT analizi. Vremensko razdvajanje b. a od značaja su za poslovanje preduzeća.Marketing koncept znaci da preduzece treba da usmjeri sve svoje aktivnosti na zadovoljavanje potreba i zelja potrosaca ne vodeci racuna o profitu TACNO NETACNO 2. faktori vanjske okoline emitiraju isključivo negativne utjecaje (prijetnje) po biznis i kompanije u nekom sektoru? TACNO NETACNO 4 Marketing okruženje su svi elementi i sile koji djeluju unutar kompanija. Kontrola . Vlasničko razdvajanje d.

Informaciono razdvajanje 3 .tačno 2 .c. Strategiji imitiranja c. Samoaktualizacija i samopoštovanje Kako se naziva situacija na tržištu kad ima samo nekoliko prodavača odreĎenog proizvoda i shodno situaciji oni mogu vršiti utjecaj na cijene. Planiranje (nije 100% tacno. Ništa od navednog b. Odaberite jedan odgovor a. Čista konkurencija Obilježavanja: 1 Planiranje.netačno 5 .mozda je i analiza) 1 .b. Sigurnost i sampopoštovanje d.netačno 4 . Monopolistička konkurencija d. Odgovor: Tačno Netačno tegije lidera. govorimo o: Odaberite jedan odgovor a. Sigurnost i fiziološke potrebe c. Ispitivanja. Strategije adaptiranja b. koji motivi moraju biti prethodno zadovoljeni? Odaberite jedan odgovor a. Monopol b. planiranje (4/5 bodova) Da bi bile zadovoljene društvene potrebe. posmatranja i eksperimenta . Oligopol c. organizovanje i kontrola su tri funkcije apsolutno vremenski odvojene.c. Strategiji kloniranja prije jednog sata · SviĎa mi se Obilježavanja: 1 Istraživanje marketinga je planska i sistematska aktivnost koja počinje definisanjem problema i ciljeva istraživanja Odgovor: Tačno Netačno Obilježavanja: 1 Primarni podaci se prikupljaju metodama: Odaberite jedan odgovor a.

Odgovor: Tačno Netačno Situacija kad se kompanije natječu da zadovolje istu potrebu potrošača različitim proizvodima naziva se konkurencija oblika. šest konkurentskih sila c. četiri konkurentske sile b. prirodnog i tehno. demografskog. socijalno-kulturnog. društvenim i ekonomskim c. Odgovor: Tačno Netačno Jedan od nedostataka online istraživanja je značajno povećanje troškova u odnosu na tradicionalne metode. ekonomskog. Odgovor: Tačno Netačno Subkultura je kulturu unutar kulture. Odgovor: Tačno Netačno Institucionalna potrošnja stavlja težište na potrebnim performansama i dobavljačima sa kojim se suraĎuje odranije. Odgovor: Tačno Netačno Prema M.b. Mogu spadati u sve od navedenog Obilježavanja: 1 U SWOT analizi. Političkim. U mikro-okruženje c. struktura konkurencije u odreĎenom biznisu ovisi o: Odaberite jedan odgovor a. Porteru. U makro-okruženje d. faktori se mogu analizirati na kvantitativan ali i kvalitativan način? Odgovor: Tačno Netačno Interni marketing je treći element koncepta holistčkog marketinga. Statistike i računovodstva Obilježavanja: 1 U koji tip okruženja spadaju faktori političkog (i pravnog).loškog okruženja? Odaberite jedan odgovor a. pet konkurentskih sila Jedno od tri bazična ekonomska pitanja jeste: Odaberite jedan odgovor . U mezzo-okruženje b.

Organizovanje. d. Kontrola. Planiranje. Strateško osmišljavanje.a. Promocije i odreĎivanja cijene c. Ništa od navedenog b. zaštiti okoliša i slično spadaju pod koji nivo? Odaberite jedan odgovor a. Strategije fokusiranja na niske troškove d. te sekundarna ili stečena. Kako definirati cijenu proizvoda? b. Projektovanje. Kako istraživati tržište? c. Strategija diferenciranja c. karakteristike su: Odaberite jedan odgovor a. Mikro nivo d. Istraživanje može pokazati vjerovatnoću prihvatanja novih proizvoda Svaki proces upravljanja u preduzeću sastoji se iz faze: Odaberite jedan odgovor a. Krave muzare (Cash Cows) b. Makro nivo c. Zvijezde (Stars) d. Strategija troškovnog voĎstva b. Ništa od navedenog . Odgovor: Tačno Netačno To su regulatorne institucije koje brinu o poštivanju zakona. Evaluacija. Proizvodnje. Kako raspodijeliti postignute rezultate? Mogućnost primjene istraživanja marketinga prema Ansoffovoj matrici rasta kada firma uvodi novi proizvod na postojeće tržište je: Odaberite jedan odgovor a. Strategije fokusiranja na diferenciranje koji se ukrštavaju u polju visokog tržišnog udjela i niskih stopa rasta tržišta nazivamo: Odaberite jedan odgovor a. Istraživanje može tačno odrediti koliki će biti profit kompanije nakon uvoĎenja novog proizvoda b. Distribucije. Kontrola Orijentiranost na široko globalno tržište uz korištenje niskih troškova kao osnove graĎenja konkurentskih prednosti. kontroli kvaliteta proizvoda i usluga. Mezo nivo b. Psi (dogs) Potreba podrazumijeva odreĎeni nedostatak u čovjekovom organizmu i može biti primarna ili biološka. Ne postoji nikakva primjena istraživanja marketinga u okviru ove strategije rasta c. Kako raspodijeliti budžet namijenjen promociji? d. Znakovi pitanja (Question marks) c. fer konkurenciji na tržištu.

Animozitet b. Niko od navedenih Putem čega primamo primamo poticaje iz okruženja? Odaberite jedan odgovor a. ego i superego? Odaberite jedan odgovor a. Etnocentrizam c. tržišnog izazova c. Sigmund Freud d. a to su id. Krave muzare (Cash Cows) d. Psi (dogs) b. Znakovi pitanja (Question marks) Nakon odreĎivanja načina na koji će se prikupljati podaci. Abraham Maslow b. Ništa od navedebog d. tržišnog liderstva b. Zvijezde (Stars) c. Senzora Poslove koji se ukrštavaju u polju niskog tržišnog rasta i niskog tržnog udjela: Odaberite jedan odgovor a. sljedeći korak u procesu istraživanja marketinga je Odaberite jedan odgovor a. bazirana na iracionalnim argumentima se naziva: Odaberite jedan odgovor a. Schiffman i Kanuk c. Motiva c. Analiza podataka b.Konkurenati koji imaju superiorne resurse i sposobnosti i očekivanja da mogu ostvariti konkurentske prednosti nad kompanijama koje su predmet: Odaberite jedan odgovor a. Oglašivačkih kampanja b. Reklama d. Izbor načina uzorkovanja i definisanje uzorka c. ciljanja na tržišne niše Ko je kreirao teoriju zasnovanu na mišljenju da je ljudska ličnost sastavljena od tri meĎusobno povezana sistema. Percepcija . Interpretacija rezultata siroko rasprostranjena kulturna pojava odbojnosti prema vanjskim utjecajima i proizvodima.

te za uspješnost kompanije u razvoju odnosa sa ciljnim potrošačima i kreiranju i isporuci vrijednosti kupcima. Odgovor: Tačno Netačno Za razliku od istraživanja marketinga koje je diskontinuirano. a od značaja su za poslovanje preduzeća. Učenje Maksimalno prilagoĎavanje specifičnim potrebama ciljnih segmenata. Stav b. prevazilaženje slabosti kako bi se iskoristile prilike b. odnose sa javnošću ili drugim tehnikama okrenuti okolinu u svoju korist? Odgovor:Tačno Netačno Faktori makro-okruženja smatraju se nekontroliranim faktorima. Strategija troškovnog voĎstva Prema konceptu okolinskog determinizma kompanija može kontrolirati svoju okolinu tako što će kroz lobiranje. Odgovor: Tačno Netačno Mini-mini strategija. Odgovor: Tačno Netačno Tržišna niša je manji tržišni prostor koji karakterizira postojanje specifičnih potrošača sa potrebama koje zahtijevaju specifičan servis ili proizvod? Odgovor: Tačno Netačno .okruženje su svi elementi i sile koji djeluju izvan kompanija. Strategije fokusiranja b. Strategija diferenciranja c. kao rezultat SWOT analize podrazumijeva: Odaberite jedan odgovor a. organiziraju i interpretiraju stimulanse u razumljivu i koherentnu sliku svijeta? Odaberite jedan odgovor a. karakteristika je: Odaberite jedan odgovor a. Motivacija d. maksimiziranje snaga da se kapitaliziraju prilike iz vanjske okoline. Kako se naziva procesu kojim individualci biraju. Odgovor: Tačno Netačno Dohodak je najvažnija varijabla koja odlučuje o položaju pojedinca na hijerarhijskoj klasnoj ljestvici. pomijeranje iz zone prijetnji iz vanjske okoline i otklanjanje vlastitih slabosti c. marketing sistem za podršku odlučivanju je kontinuiran sistem. Percepcija c.