You are on page 1of 4

Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Muzik - Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Penghantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Ciptaan dan Ensembel II (Composition & Ensemble II) MZU3119 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Telah lulus kursus Ciptaan dan Ensembel I Keenam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sinopsis Mencipta karya muzik pendek dengan mengaplikasikan bunyi daripada digital kibod; Mengintegrasikan pengetahuan konsep muzik ke dalam ciptaan; Mempersembahan dan menghayati hasil ciptaan muzik dari pelbagai sumber dan muzik eksperimental. Mewujudkan kebolehan bekerja secara berpasukan semasa persembahan Mengaplikasikan teknik memimpin yang betul semasa memimpin sesuatu persembahan ensembel instrumental; Mengaplikasikan teknik-teknik permainan ensembel instrumental yang dipelajari dalam persembahan ensembel dan Menghasilkan laporan secara bertulis mengenai persembahan yang telah ditonton. Mengamalkan nilai-nilai etika persembahan

Kursus ini memfokaskan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber, ensembel instrumental, memimpin, lawatan ke program konsert / persembahan, ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. This course focuses on ways to produce music composition derived from various resources, instrumental ensemble, conducting and attending program concerts/performance. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments

senario)  Aural (sajak. pantun atau puisi Ciptaan eksperimental  Menggunakan teknologi komputer dan kibod dalam ciptaan  Menghasilkan ciptaan berasaskan tema dan bermotif dengan menggunakan pelbagai bunyi.  Menghasilkan ciptaan eksperimental dengan peralatan dalam makmal  Merakamkan ciptaan Persembahan  Mempersembahan ciptaan dan sesi perbincangan ciptaan JUMLAH Amali 2 5 10 6 3 15 7 Ensembel Rekoder 10 . pantun.Tajuk Teori 1 Kandungan Jam Ekplorasi bunyi kibod  Bunyi-bunyi yang dapat dihasilkan dari kibod digitial  Ciptaan motif dari pelbagai bunyi  Perhubungan ekspresi dengan bunyi Ciptaan motif dari pelbagai sumber  Visual (gambar. puisi) Ciptaan eksperimental  Perkenalkan peralatan dalam makmal muzik seperti komputer.  Menghasilkan ciptaan eksperimental dengan peralatan dalam makmal  Rakaman ciptaan JUMLAH Amali 2 2 3 3 10 15 4 Ciptaan motif dari pelbagai sumber  Mencipta motif dari bahan visual dengan menggunakan gambar atau senario  Mencipta motil dari sajak. synthesizer etc  Penggunaan teknologi komputer dan kibod dalam ciptaan  Ciptaan berasaskan tema dan bermotif dengan menggunakan pelbagai bunyi. kibod.

Program konsert & Persembahan  Mengadakan lawatan  Menghayati persembahan Laporan persembahan Etika persembahan Di wajibkan menghadiri sekurang-kurangnya dua persembahan muzikal. Tenor & Bes  Ciri-ciri gabungan warna ton keluarga rekoder  Memainkan melodi mudah dua suara rekoder soprano dan alto.  Off-beat cues dan sinkopasi  Fermata  Mula dan berhenti.M. Belmont: Wadworth Publisher Inc. J. (1991).E. Alto. soprano dengan bass  Memainkan melodi mudah tiga suara rekoder  Memainkan melodi mudah empat suara rekoder Jam 8 Ensembel Alat Perkusi Alat perkusi berpic dan tidak berpic  Pengenalan akan alat perkusi yang berpic  Memainkan lagu mudah menggunakan alat perkusi yang berpic  Pengenalan alat perkusi yang tidak berpic. JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN 5 9 5 10 5 11 5 30 60 Pentaksiran Ujian Amali = 60% Peperiksaan = 40% Anderson W. Integrating Music into the classroom.  Menggabungkan semua alat muzik (piano.  Menggabungkan ensembel alat perkusi Ensembel gabungan alat-alat muzik dengan alat perkusi. nyanyian vokal) yang dipelajari dengan alat perkusi Memimpin Mempraktikkan cara memimpin untuk menunjukkan  Cues. & Lawrence. gitar. kibod.Tajuk Kandungan Soprano. soprano dan tenor. Rujukan Asas .

Prentice Hall Pearson Winslow. 2nd ed. Yong.c. Techniques and materials of tonal music.brown company publishers. (1994) Mari bergembira dengan rekoder. Vernice. L. ed. For Beginners and Professionals. Brown Company Publishers. & Loo. Kuala Lumpur : Rhythm. & Dallin. Lindeman (2004) The Musical Classroom. Music skills for classroom teachers.Benjamin. Horvit.Conducting Technique. (2002). . Iowa. 6th ed. New York: Oxford University Press. Patricia Hackett & Carolynn A. R. (1979). (1989). T. J. B. 5th ed. Rujukan Tambahan McElheran B. R. Rev. M & Nelson. Nye. California: Wm. William C.( 1999) Music for Young Children. Boston: Houghton Mifflin Company.