You are on page 1of 32

Editura Casa Cărţii

Catalog
noiembrie 2013 – martie 2014
Noutăţi Colecţia Mărturii Viaţa creştină Copii Familie Referinţe Studiu biblic Proză Poezie

Detalii în pagina 3

Foto: © Dumitru Băruţa

www.ecasacartii.ro

Casa Cărţii

Noutăţi
Trăiţi în pace. Dimensiunea socială a reconcilierii în teologia paulină
CORNELIU CONSTANTINEANU O prezentare a teologiei biblice a reconcilierii, o abordare amănunţită a teologiei pauline privind reconcilierea, o analiză a implicaţiilor sociale ale reconcilierii, o analiză a dimensiunii sociale a reconcilierii pauline în contextul românesc, toate într-o singură carte. 15 x 23 cm 313 pagini

29 lei

Idolii din preajma amvonului
DEREK TIDBALL „Predicator” şi „idolatrie” – au ce căuta aceste două cuvinte unul lângă altul? Apostolul Ioan îşi încheie cea dintâi epistolă cu rugămintea următoare: „Copilaşilor, păziţi-vă de idoli” (1 Ioan 5:21) – credincioşii sunt îndemnaţi să fie vigilenţi faţă de tentaţiile insidioase de orice natură. Tot ceea ce e valabil pentru viaţa creştină şi pentru orice lucrare, în general, se aplică şi predicării, în particular. 13,5 x 20,5 cm 17 lei 165 pagini

Inima şi mâinile păstorului
DANIEL MUREŞAN Trăim într-o vreme în care obrajii multor slujitori sunt prea uscaţi. Şi atunci când obrajii slujitorului sunt uscaţi, inima ascultătorului rămâne nestrăpunsă de Cuvânt, neînmuiată de Duhul şi nemişcată de Dumnezeu. Da, cât de adevărat este că mai întâi slujitorul trebuie să fie mişcat! El ar vrea, desigur, să vadă ochii ascultătorilor săi împăienjeniţi de lacrimi de pocăinţă, dar obrajii uscaţi ai predicatorului nu vor aduce lacrimi în ochii păcătosului. Doar lacrimile cer lacrimi. 13,5 x 20,5 cm 33 lei 492 pagini 2

Noutăţi
Noua enciclopedie a Bibliei
MIKE BEAUMONT Noua enciclopedie a Bibliei este alcătuită din şapte secţiuni majore care acoperă diferite aspecte ale Bibliei, fiind scrisă cu mare migală şi într-un stil accesibil pentru toate nivelurile de studiu. Ultima secţiune facilitează căutarea rapidă a informaţiilor şi a conceptelor-cheie. Include 300 de poze color, hărţi, cronologii şi diagrame care ilustrează principalele teme, evenimente, personaje şi fapte istorice biblice.

www.ecasacartii.ro

21,5 x 26 cm 224 pagini

90 lei

O săptămână în Corintul antic
BEN WITHERINGTON III O povestire a cărei acţiune este plasată în Corint, pe vremea apostolului Pavel. O săptămână în Corintul antic ne introduce în atmosfera socială şi culturală specifică bisericilor întemeiate de Pavel în centre urbane, constituind o captivantă şi incitantă alternativă la abordarea obişnuită. Această carte le va plăcea atât specialiştilor, cât şi cititorilor obişnuiţi, interesaţi de lumea 13,5 x 20,5 cm 15 lei Noului Testament. 147 pagini

Spiritualitate penticostală. O pasiune pentru Împărăţie
STEVEN JACK LAND Steven Jack Land furnizează – în, probabil, cel mai semnificativ studiu de teologie penticostală de până acum – o interpretare constructivă a tradiţiei penticostale, lansând totodată o invitaţie la revizuirea acesteia. Considerând că primii zece ani reprezintă inima spiritualităţii, iar nu copilăria, penticostalismului, Land identifică miezul teologic al acestei tradiţii ca fiind Evanghelia ce proclamă că „Isus este Mântu­ itorul, Sfinţitorul, Botezătorul 15 x 23 cm 29 lei cu Duhul Sfânt, Vindecătorul şi 261 pagini Împăratul care vine curând”.

3

Casa Cărţii Copilul păcii
DON RICHARDSON

Noutăţi
În anul 1962, Don şi Carol Richardson au păşit pentru întâia oară pe teritoriul tribului sawi din Noua Guinee Olandeză, cu dorinţa arzătoare de a duce Evanghelia în mijlocul sălbaticilor, chiar cu preţul vieţii. Copilul păcii relatează, cu talent, povestea fascinantă a convieţuirii celor doi temerari misionari cu aceşti canibali vânători de capete, la care trădarea era preţuită după cât de mult reuşea „eroul” să-şi îngraşe victima cu prietenie, înainte de a o măcelări. Dumnezeu le-a descoperit lui Don şi lui Carol cheia spre inimile acestor sălbatici printr-o analogie a răscumpărării ce avea la bază un element din mitologia tribală locală. „Copilul păcii” a fost secretul care a deblocat un sistem de valori cu o vechime de secole sau chiar milenii. Mai mult de jumătate dintre membrii tribului sawi L-au primit pe Isus Cristos ca Domn şi Mântuitor.

13,5 x 20,5 cm 276 pagini

27 lei

Aproape de îngeri
MINA IANOVICI

Biblia pentru prichindei
SALLY ANN WRIGHT şi PAOLA BERTOLINI GRUDINA

Biblia primilor anişori
LIZZIE RIBBONS

Poezii diverse, cu tema­ tici culese din felurite aspecte ale vieţii, de la simplitatea unui Ion şi a unei Marii, de la gândurile unei mame, până la năzuinţele şi neliniştile unui creştin ce Îl caută pe Dumnezeu – alcătu­ iesc un volum inedit, care va îmbogăţi poezia contemporană evanghelică.

Istorisiri biblice atractive, imagini colorate şi cuvinte pe înţelesul celor mici: o carte special concepută pentru prichindei.

Această carte îmbină povestiri biblice, rugăciuni, imagini viu colorate şi o serie de însemnări despre primul an de viaţă al copilului. Va constitui un cadou preţuit de-a lungul anilor.

20 x 21 cm 30 pagini 14 x 20 cm 270 pagini

25 lei

13,5 x 17 cm 142 pagini

27 lei

20 lei

4

Noutăţi
TRILOGIA GENEZEI Cerurile de odinioară
Volumul 1

www.ecasacartii.ro

KACY BARNETT-GRAMCKOW Cerurile de odinioară repovesteşte fascinanta naraţiune biblică despre Potop, de astă dată prin ochii unei femei curajoase. Dând piept cu răul străvechi, Annah cutează să creadă în Cel Preaînalt, pe care oamenii din aşezarea ei Îl socotesc doar o biată legendă din bătrâni. Într-o lume de o neasemuită frumuseţe, dar şi de o silnicie strigătoare la cer, o lume ce, fără să bage de seamă, zoreşte 13,5 x 20,5 cm 32 lei către propria-i pieire, hotărârea lui 364 pagini Annah are urmări nebănuite.

Cel ce ţine cerurile pe umeri
Volumul 2

KACY BARNETT-GRAMCKOW Cel ce ţine cerurile pe umeri repovesteşte episodul biblic despre turnul Babel. Marele Vânător, regele Nimrod, vrea să elibereze omenirea de sub judecata lui Dumnezeu. Dar toate făgăduinţele lui de libertate nu vor face decât să ducă poporul în robia unor dumnezei falşi şi în robia lui Nimrod însuşi. Keren trebuie să îşi pună viaţa în primejdie ca să-l înfrunte pe 13,5 x 20,5 cm Marele Rege şi tirania lui. 32 lei 402 pagini

Cunună în ceruri
Volumul 3

KACY BARNETT-GRAMCKOW După moartea lui Nimrod, oamenii din Cetatea cea Mare au construit mai departe Marele Turn. Când, din nebăgare de seamă, rămâne captivă în cetatea vrăjmaşilor mamei sale, Shoshannah începe să se întrebe dacă îşi va mai vedea vreodată familia ei dragă şi pe scumpul Kaleb. Între timp, Cel Preaînalt 13,5 x 20,5 cm 32 lei pregăteşte un răspuns uimitor la 416 pagini răzvrătirea Cetăţii celei Mari... 5

Casa Cărţii

Noutăţi
Al doisprezecelea ceas
Volumul 1 Disponibilă din 1 noiembrie 2013

SERIA SECRETUL TRANDAFIRULUI

MICHAEL PHILLIPS

13,5x 20,5cm 542 pagini

41 lei

Baronul von Dortmann se dedică familiei sale cu aceeaşi pasiune şi devoţiune cu care îşi îngrijeşte trandafirii din grădină. Grădina ocupă un loc special în inima lui. Aici poartă nenumărate conversaţii cu fiica lui, Sabina, transmiţându-i minunate lecţii de viaţă despre Dumnezeu, Creaţie şi iubire. Deşi este încă foarte tânără, superba Sabina cucereşte deja două inimi: pe a lui Matthew, un tânăr american, şi pe a lui Gustav, fiul contelui din vecini. În ritmul domol al vieţii de la ţară, baronul veghează asupra moşiei sale cu ochi de tată şi de grădinar. Pe neaşteptate, în Polonia se dezlănţuie furtuna – tunetele şi fulgerele blitzkriegului german – şi aceasta va schimba viaţa familiei Dortmann pentru totdeauna. Baronul va trebui să ia cea mai grea decizie din viaţa lui, iar Sabina, să descopere secretul trandafirului.

Amintirea unui trandafir
Volumul 2 Disponibilă din decembrie 2013

MICHAEL PHILLIPS

13,5x 20,5cm 604 pagini

41 lei

Karin Duftblatt are de îndeplinit o misiune secretă. Este tristă şi obosită, oglindind parcă starea generală a Berlinului de Est, oraş marcat încă de războiul din urmă cu două decenii. Totuşi, chiar dacă numele este diferit şi optimismul din tinereţe pare s-o fi părăsit, părul blond, ochii albaştri şi mai ales sufletul şi-au păstrat frumuseţea de odinioară. Gustav, bărbatul plin de cruzime care o curtase în tinereţe, se ţine pe urmele ei. Tatăl ei este închis, fără să se întrezărească vreo şansă de scăpare, într-o celulă întunecoasă. Ea însăşi se simte prizonieră în propria existenţă – o existenţă secretă într-un oraş al secretelor. Îi vine greu să creadă când zăreşte un chip cunoscut în mulţimea de pe străzile Berlinului, însă este chiar el! Bărbatul care, revenind în viaţa ei, i-o va schimba pentru totdeauna...

Copertă nefinalizată

Escape to Freedom [Lungul drum spre libertate]
Volumul 3

Dawn of Liberty [Zorii libertăţii]
Volumul 4

Copertă nefinalizată

Disponibilă din februarie 2014

MICHAEL PHILLIPS

MICHAEL PHILLIPS

Disponibilă din aprilie 2014

6

Colecţia Mărturii
Scorpionul roşu
RAMI KIVISALO şi MARKO JOENSUU

www.ecasacartii.ro
nou!

Copilul păcii
DON RICHARDSON

Rami s-a născut într-o familie creştină, însă în anii adolescenţei a intrat în mafia rusească. În Scorpionul roşu, Rami îşi deapănă povestea eliberării lui din ghearele răului, după ce Domnul Isus i-a schimbat viaţa radical.

13,5 x 20,5 cm; 236 pag.; 25 lei

Cartea relatează, cu talent, povestea fascinantă a convieţuirii celor doi temerari misionari cu aceşti canibali vânători de capete, la care trădarea era preţuită după cât de mult reuşea „eroul” să-şi îngraşe victima cu prietenie, înainte de a o măcelări.

Mozambic Dincolo de umbră
ELLIE HEIN

13,5 x 20 cm; 276 pag.; 27 lei Omul ceresc

Este povestea vieţii unor oameni obişnuiţi, fără talente sau însuşiri speciale, care au răspuns chemării lui Dumnezeu de a merge până la marginile pământului pentru a vesti Evanghelia.

FRATELE YUN împreună cu PAUL HATTAWAY

14,5 x 20 cm; 403 pag.; 31 lei

Omul ceresc este istoria dramatică a felului în care Dumnezeu a luat un băieţel lihnit de foame dintr-un sătuc modest din provincia Henan şi l-a folosit cu putere să predice Evanghelia, în ciuda opoziţiei îngrozitoare.

13,5 x 20 cm; 346 pag.; 30 lei
NICKY CRUZ

Singurul drum spre Nord
ERIK MIRANDETTE

Fugi, băiete, fugi!
Fugi, băiete, fugi! este mărturia dramatică a bătăliei disperate a lui Nicky Cruz împotriva drogurilor, a alcoolismului şi a anturajului violent în care trăia. Viaţa lui însă a fost schimbată de Isus Cristos.

Singurul drum spre Nord îi conduce pe cititori până la marginile lumii şi până în cele mai adânci unghere ale inimii umane pe care nu le vor uita niciodată.

13,5 x 20,5 cm; 269 pag.; 27 lei

14 x 21 cm; 317 pag.; 28 lei

În curs de apariţie
• Which None Can Shut, de Reema Goode • Captive în Iran, de Maryam Rostampour, Marziyeh Amirizadeh • Secretele Coranului, de Don Richardson • In the Presence of My Enemies, de Gracia Burnham şi Dean Merrill
7

Casa Cărţii Când ţi s-a greşit
ERWIN W. LUTZER

Viaţa creştină
Prea ocupat pentru a nu mă ruga
BILL HYBELS

Ţi s-a greşit. Poţi să te ţii tare de mânia ta până suferinţa va construi o închisoare de amărăciune şi astfel vei trăi o viaţă fără putere şi plină de durere. Sau poţi alege să ierţi.

Ideile acestei cărţi practice ne pot ajuta să învăţăm cum să ne domolim ritmul vieţii pentru a petrece timp cu Dumnezeu.

13,5 x 20 cm; 164 pag.; 15 lei

14,5 x 20,5 cm; 210 pag.; 19 lei

Cum să-ţi depăşeşti trecutul
ERWIN W. LUTZER

După cum fierul ascute fierul
HOWARD şi WILLIAM HENDRICKS

Durerea din trecutul tău poate fi învinsă. Păcatele din trecut – ale tale sau ale altora împotriva ta – pot fi transformate în victoriile de mâine.

13,5 x 20 cm; 210 pag.; 20 lei Cum să ajungi să spui NU
ERWIN W. LUTZER

„Această carte este o combinaţie echilibrată de principii biblice solide şi experienţe personale fascinante. Te instruieşte şi te provoacă să faci ceea ce vrea Dumnezeu să faci.” Warren W. Wiersbe

14 x 21 cm; 272 pag.; 22 lei

Cine eşti când nu te vede nimeni
BILL HYBELS

Dr. Lutzer examinează chestiuni dure cum ar fi: de ce există ispita, care este scopul acesteia în vieţile noastre şi ce se întâmplă când cădem în mod repetat şi oferă metode practice.

13,5 x 20 cm; 196 pag.; 18 lei
ERWIN W. LUTZER

Suntem cei mai grozavi atunci când contează. Dar cum suntem atunci când nu ne vede nimeni? Caracterul nu este ceea ce am realizat, ci ceea ce suntem.

13,5 x 20,5 cm; 115 pag.; 12 lei

Strigăte de pe cruce
În faţa crucii putem să stăm doar cu capetele plecate şi cu un duh zdrobit. Aici vedem manifestate atributele lui Dumnezeu; şi, dacă privim cu atenţie, ne vom vedea pe noi înşine, cu toate nevoile, păcatele şi decepţiile noastre.

Casa favorită a lui Dumnezeu
TOMMY TENNEY

13,5 x 20 cm; 136 pag.; 13 lei 8

O carte despre redescoperirea pasiunii pentru Domnul şi pentru adevărata închinare. Închinarea, aşa cum o descrie Biblia, este un răspuns al pocăinţei, al inimii zdrobite care Îl doreşte pe Dumnezeu mai mult decât orice altceva.

13,5 x 20 cm; 197 pag.; 13 lei

Viaţa creştină
Când oamenii duhovniceşti sunt amăgiţi
BETH MOORE

www.ecasacartii.ro

Râuri de apă vie
FRATELE YUN, editor PAUL HATTAWAY

Când se întâmplă ca un om duhovnicesc să cadă în păcat, nu puţini sunt tentaţi să sară să-l judece. Când oamenii duhovniceşti sunt amăgiţi ne aminteşte însă că, aşa cum zice apostolul Pavel, nimeni nu se poate lăuda că lui nu i se poate întâmpla.

Râuri de apă vie este o colecţie de învăţături alerte ale fratelui Yun din China. Această carte unică afirmă că manifestările radicale ale credinţei nu sunt rezervate câtorva aleşi, ci sunt pentru fiecare credincios care are curajul să-L cheme pe Isus Cristos ca Domn.

13,5 x 20,5 cm; 285 pag.; 27 lei

13,5 x 20,5 cm; 246 pag.; 30 lei Rănit de fraţi, vindecat de Dumnezeu
CHRIS JACKSON

Biserica adevărată. Există? Pot să o găsesc?
LARRY CRABB

Onestă, practică şi revigorantă, cartea Biserica adevărată reprezintă o minunată dovadă că Duhul Sfânt lucrează, conducând un scriitor către o înţelegere profundă care poate avea impact asupra unei întregi generaţii.

13,5 x 20,5 cm; 210 pag.; 22 lei

În cartea Rănit de fraţi, vindecat de Dumnezeu, autorul deschide calea spre vindecare din diferite forme de abuz spiritual. Cu smerenie, compasiune şi sfaturi practice pentru vindecare şi restaurare, această carte va mişca inima celor răniţi de biserică şi de cei ce îi iubesc.

13,5 x 20,5 cm; 213 pag.; 21 lei

O viziune holistică asupra Bisericii
BENIAMIN PODUŢ

Puterea lui Dumnezeu şi comunitatea noii creaţii
BENIAMIN PODUŢ

„Perioada pe care o parcurgem ca biserică evanghelică este una fără corespondent în istoria omenirii. Lucrarea de faţă reprezintă un studiu comprehensiv asupra conceptului de biserică ca atare.” Autorul

13,5 x 20,5 cm; 256 pag.; 22 lei

Lucrarea evidenţiază, gradual, modul în care Dumnezeu lucrează în susţinerea întregii creaţii, însă punând accent pe noua creaţie a lui Cristos pe care o păstrează şi o guvernează în fiecare moment înspre punctul final al istoriei.

13,5 x 20,5 cm; 103 pag.; 13 lei

9

Casa Cărţii Tânjirea după Dumnezeu
RICHARD J. FOSTER şi GAYLE D. BEEBE

Viaţa creştină
Vindecare de o viaţă banală
MAX LUCADO

Richard Foster şi Gayle Beebe, ambii lideri cu experienţă în formarea spirituală, îţi fac cunoştinţă cu oameni din trecut care L-au cunoscut pe Dumnezeu într-un mod profund.

Vindecare de o viaţă banală te ajută să descoperi modul în care abilitatea ta îţi dezvăluie destinul... şi cum să-ţi găseşti chemarea neobişnuită într-o viaţă obişnuită.

15 x 23 cm; 354 pag.; 45 lei Evanghelizare prin foc

14 x 21 cm; 246 pag.; 23 lei

Veniţi cei însetaţi
MAX LUCADO

REINHARD BONNKE

„Am scris această carte cu un singur motiv: de a-i inspira pe alţii în «a face lucrul unui evanghelist». Am prezentat în ea principiile necesare oricărei lucrări prin Duhul Sfânt.” Autorul

14 x 21 cm; 335 pag.; 25 lei Timpul este pe sfârşit

Ai sorbit vreodată dintr-o baltă? Există lucruri în apa aceea pe care n-ar fi trebuit să le bei niciodată. Banii? Bineînţeles că ei pot cumpăra lucrurile necesare pentru supravieţuirea trupului tău, dar nu pot asigura nevoile sufletului tău.

REINHARD BONNKE

14 x 21 cm; 229 pag.; 25 lei Când Dumnezeu S-a apropiat
MAX LUCADO

Scopul acestei cărţi este de a-i învăţa, motiva şi încuraja pe alţii să răspundă provocării de a mărturisi vecinilor, prietenilor şi lumii întregi Evanghelia.

Cea mai mare veste din câte există este, încă, cea mai bună… Cristos a intrat în lumea noastră şi, drept consecinţă, noi putem intra într-a Lui.

14 x 21 cm; 287 pag.; 25 lei

14 x 20,5 cm; 219 pag.; 21 lei

În curs de apariţie
• Disciple. A Handbook for New Believers [Ucenicul. Un manual pentru noii convertiţi], de Juan Carlos Ortiz • The Power of Praise and Worship [Puterea laudei şi a închinării], de Terry Law • Loving the Way Jesus Loves [Iubind la fel ca Isus], de P.G. Ryken

• Manifest pentru Isus, de Leonard Sweet şi Frank Viola • Lecturi zilnice din istoria Bisericii, de J. Stephen Lang • Stories That Feed Your Soul [Istorisiri pentru sufletul tău], de Tony Campolo • Thorn in the Flesh [Un ţepuş în carne], de Pablo Martinez 10

Viaţa creştină
Păzirea celor Zece Porunci
J.I. PACKER

www.ecasacartii.ro

Ce pretinde Isus de la lume
JOHN PIPER

Urmărindu-l în această carte pe iubitul autor şi erudit biblic J.I. Packer în cercetarea scopului şi a adevăratei semnificaţii a celor Zece Porunci, vei descoperi că aceste precepte pot fi numite pe drept tiparul lui Dumnezeu pentru cea mai bună viaţă posibilă.

„Tema acestei cărţi este supunerea faţă de Isus astfel încât Dumnezeu să fie slăvit. În acest scop, am de gând să mă supun ultimei porunci a lui Isus: «Faceţi ucenici din toate neamurile […]. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.»” Autorul

12,5 x 17,5 cm; 149 pag.; 13 lei Voi cânta doar despre Isus

15 x 23 cm; 378 pag.; 33 lei

Chemarea la bucurie şi durere
AJITH FERNANDO

BEBE şi BIANCA CIAUŞU

„În volumul de faţă ne propunem să punem la dispoziţia credincioşilor evanghelici (şi nu numai) din România relatarea a 101 de istorisiri care stau la baza celor mai cunoscute imnuri care se cântă în bisericile noastre.” Autorii

15 x 23 cm; 213 pag.; 20 lei

Cu toate că, odată cu belşugul şi cu dezvol­ tarea tehnologică a secolului XXI, mulţi au ajuns să consi­ dere confortul şi comoditatea ca fiind drepturi umane esen­ ţiale, Biblia descrie deseori suferinţa ca fiind un aspect esen­ ţial al vieţii creştine.

14 x 21 cm; 211 pag.; 21 lei Creştinul împăciuitor
KEN SANDE

Gata cu scuzele
TONNY EVANS

Această carte ne vorbeşte despre bărbaţii care au găsit un scop, un sens şi o direcţie pentru viaţa lor, în ciuda înfrângerilor din trecut şi a presiunilor la care sunt supuşi în prezent.

15 x 23 cm; 325 pag.; 35 lei

Principiile biblice expuse de autor sunt aplicabile atât rezolvării unui conflict la nivel individual, cât şi în cazul unor conflicte în cadrul bisericilor sau al diverselor comunităţi umane.

13,5 x 20 cm; 301 pag.; 22 lei

11

Casa Cărţii

Copii
Biblia primilor anişori
LIZZIE RIBBONS

nou!

Biblia pentru prichindei
SALLY ANN WRIGHT şi PAOLA BERTOLINI GRUDINA

nou!

13,5 x 17 cm 142 pagini

27 lei

Această carte îmbină povestiri biblice, rugăciuni, imagini viu colorate şi o serie de însemnări despre primul an de viaţă al copilului. Va constitui un cadou preţuit de-a lungul anilor. Cartea permite personalizare pentru copil.

Istorisiri biblice atractive, imagini colorate şi cuvinte pe înţelesul celor mici: o carte special concepută pentru prichindei.

20 x 21 cm 30 pagini

25 lei

Povestiri şi activităţi biblice pentru copii sub 7 ani
SU BOX ŞI GRAHAM ROUND

Povestiri şi activităţi biblice - Biserica primară
SALLY ANN WRIGHT şi GRAHAM ROUND

19 x 19 cm 192 pagini

28 lei

Povestiri biblice, jocuri de cuvinte, rugăciuni şi activităţi – toate într-o singură carte captivantă care oferă copilului ocupaţie, distracţie şi învăţătură. Copiii vor avea de lucru ore întregi şi vor asimila adevărurile biblice, transmise din generaţie în generaţie.

Povestiri biblice şi jocuri de cuvinte, rugăciuni şi activităţi – toate într-o singură carte captivantă care oferă copilului ocupaţie, distracţie şi învăţătură. Imaginile pline de culoare aduc la viaţă povestirile cu Petru şi cu Pavel şi viaţa şi întâmplările referitoare la Biserica primară, care au urmat după coborârea Duhului Sfânt la Rusalii.

Povestiri şi activităţi biblice pentru copii peste 7 ani

19 x 19 cm 32 pagini

13 lei

19 x 19 cm 192 pagini

În curs de apariţie
28 lei
• 10 fete care au schimbat lumea, de Irene Howat • 10 băieţi care au adus o schimbare, de Irene Howat • Biblia în 365 de zile, de Mary Joslin

12

Copii
Aventuri în Amazonia
HORACE BANNER

www.ecasacartii.ro

Aventuri în Africa
DICK ANDERSON

Horace şi soţia lui ne însoţesc într-o călătorie prin pădurea tropicală din Amazonia. Vei întâlni o mulţime de animale interesante. Pune-ţi mintea la contribuţie şi răspunde la chestionarul de la sfârşitul cărţii.

Citeşte despre lei, hiene, crocodili şi şerpi, ca şi despre oamenii care trăiesc în preajma lor. Vei vedea că nu contează în ce ţară locuieşti – Dumnezeu întotdeauna vorbeşte pe limba ta!

11 x 17 cm; 95 pag.; 9 lei Aventuri în Cambodgia
DONNA VANN

11 x 17 cm; 122 pag.; 9 lei

Aventuri în Munţii Stâncoşi
BETTY SWINFORD

Citind această carte, vei vedea Cambodgia aşa cum este în realitate. Vei face cunoştinţă cu cambodgienii, un popor deosebit, şi vei înţelege ce înseamnă să fii creştin într-o ţară predominant budistă.

11 x 17 cm; 111 pag.; 9 lei

Munţii Stâncoşi au de oferit însăşi frumuseţea uluitoare a creaţiei. Află despre indienii Navajo şi cum oamenii se roagă ca mulţi dintre aceşti minunaţi americani indigeni să ajungă să-L cunoască pe Isus Cristos în mod personal.

11 x 17 cm; 92 pag.; 9 lei Aventuri în Himalaya
PENNY REEVE

Aventuri în Pacific
JIM CROMARTY

Vei citi poveşti adevărate despre exploratori care au descoperit civilizaţii şi insule neştiute de nimeni, precum şi poveşti despre misionari care şi-au riscat viaţa răspândind Cuvântul lui Dumnezeu în acele zone uitate de lume.

Descoperă cum e să trăieşti în ţările din zona munţilor Himalaya – India, Bhutan, Pakistan, Bangladesh, China şi Nepal – şi să-L vezi pe Dumnezeu la lucru între oamenii şi în mijlocul creaţiei Lui.

11 x 17 cm; 87 pag.; 9 lei

11 x 17 cm; 94 pag.; 9 lei

13

Casa Cărţii Enciclopedia despre Isus
LOIS ROCK

Copii
Enciclopedia Bibliei
PETER ATKINSON

Pe parcursul cărţii sunt prezentate numeroase evenimente din viaţa lui Isus care au modelat credinţa creştinilor şi modul lor de viaţă şi de închinare.

21,5 x 26 cm; 128 pag.; 45 lei

Noi credem că Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul revelat al lui Dumnezeu în care descoperim adevărul despre Dumnezeu şi găsim resursele spirituale pentru trăirea unei vieţi după voia Lui.

21,5 x 26 cm; 127 pag.; 45 lei Peştele care a înghiţit un om

Lei, tigri şi toată creaţia
SALLY ANN WRIGHT şi PAOLA BERTOLINI GRUDINA

CHRISTINA GOODINGS

Carte cu povestioare biblice şi autocolante colorate în interior.

Carte cu povestioare biblice şi autocolante colorate în interior.

21 x 28 cm; 16 pag.; 13 lei Prinţesa şi bebeluşul
SALLY ANN WRIGHT şi PAOLA BERTOLINI GRUDINA

21 x 28 cm; 16 pag.; 13 lei

Omul care a potolit furtuna
RHONA DAVIES

Carte cu povestioare biblice şi autocolante colorate în interior.

Carte cu povestioare biblice şi autocolante colorate în interior.

21 x 28 cm; 16 pag.; 13 lei Zece băieţi care au schimbat lumea
IRENE HOWAT

21 x 28 cm; 16 pag.; 13 lei

Zece fete care au adus o schimbare
IRENE HOWAT

Citeşte această carte ca să vezi ce se întâmplă când nişte băieţi ca tine îşi pun viaţa la dis­ poziţia lui Dumnezeu! Ai vrea să-L laşi pe Dumnezeu să lucreze şi prin viaţa ta?

Aceste zece fete s-au dedicat lui Dumnezeu şi El a adus mari schimbări în viaţa lor şi a altor oameni din jurul lor.

11 x 17 cm; 133 pag.; 12 lei 14

11 x 17 cm; 149 pag.; 12 lei

Copii
Naşterea Domnului – carte-puzzle
CHRISTINA GOODINGS

www.ecasacartii.ro

Arca lui Noe – carte-puzzle
CHRISTINA GOODINGS

Istoria naşterii Domnului repovestită în şase scene drăguţe, ilustrate prin câte un puzzle simplu, special pentru copiii până la şase ani. Cartea conţine 6 puzzle-uri a câte 9 piese.

20 x 21 cm; 12 pag.; 25 lei Biblia şi Rugăciuni pentru cei micuţi
SARAH TOULMIN

Istoria despre arca lui Noe repovestită în şase scene drăguţe, ilustrate prin câte un puzzle simplu, special pentru copiii până la şase ani. Cartea conţine 6 puzzle-uri a câte 9 piese.

20 x 21 cm; 12 pag.; 25 lei

Biblia clasică pentru copii
RHONA DAVIES

Un set de două cărţi-cadou, destinate mai ales copiilor între 1 şi 3 ani, le oferă micuţilor posibilitatea să păşească în lumea biblică şi, de asemenea, să înveţe să se roage. • Împachetate împreună într-o cutie de carton.

Biblia clasică pentru copii conţine 138 de povestiri biblice pentru copiii până la 13 ani. Frumos ilustrată şi prezentată, această Biblie este un tezaur de istorisiri cunoscute şi îndrăgite de generaţii de cititori.

11 x 14 cm; 35 lei

21,5 x 24 cm; 142 pag.; 35 lei

Corabia fantastică a lui Noe
STEVE SMALLMAN (ilustraţii) TIM DOWLEY (text)
Această carte unică şi inovatoare se deschide pentru a dezvălui scene luminoase din interiorul corabiei lui Noe, realizând o uriaşă arcă de jucărie. Copiii vor avea ore întregi de distracţie explorând diferite camere cu uşi care se deschid, rampe şi cuşti. Găseşte animalele adiţionale păstrate în compartimentul central şi creează noi scene de joacă. Cartea-corabie mai conţine o cărticică despre un elefant. Citeşte cum elefantul scapă cu bine de Potop, în această nouă repovestire a istorisirii despre Noe şi arcă.

27 x 28,5 cm

65 lei

dimensiunile desfăşurate ale cărţii: 126 x 28,5 x 27 cm

15

Casa Cărţii

Familie

De ştiut înainte de căsătorie
GARY D. CHAPMAN Într-o manieră accesibilă şi concisă, cartea De ştiut înainte de căsătorie prezintă 12 lucruri elementare ce trebuie cunoscute şi asimilate de tinerii care îşi doresc să intre în viaţa de căsnicie bine pregătiţi pentru a clădi un cămin fericit, după voia lui Dumnezeu. 13,5 x 20,5 cm 144 pagini

15 lei

Ce minunată e dragostea!
Cântarea cântărilor este cel mai frumos cântec de dragoste scris vreodată, de aceea măiestria şi bogăţia imaginilor evocate nu încetează să ne încânte inima. În acest cântec sunt descrise sentimentele profunde, dorinţele inimii şi tăria legământului dintre doi iubiţi. În intimitatea acestui dialog explicit şi plin de pasiune dintre doi parteneri, desluşim perspectiva divină cu privire la puritatea şi frumuseţea unei iubiri sacre, în cadrul căsătoriei. În dragostea şi pasiunea care fac tema centrală a acestui poem impresionant întrezărim minunata dragoste a lui Dumnezeu pentru noi, pe care o experimentăm, dar o şi împărtăşim cu cei dragi nouă. Cartea Ce minunată e dragostea! e un mod încântător de exprimare a iubirii! • carte disponibilă cu 2 coperţi diferite, în funcţie de ocazie • constituie un cadou potrivit în oricare perioadă a anului

• ediţie pentru nuntă/aniversare • ediţie romantică

15 x 15 cm 95 pagini

27 lei

15 x 15 cm 95 pagini

27 lei

În curs de apariţie
• What He Must Be... If He Want to Marry My Daughter, de Voddie Baucham Jr.
16

Familie
Creierul lui, creierul ei
WALT LARIMORE şi BARB LARIMORE

www.ecasacartii.ro

Cuvinte pe care trebuie să le audă copiii
DAVID STAAL

În cartea Creierul lui, creierul ei, Walt şi Barb Larimore te vor conduce la o mai bună înţelegere a modului extraordinar în care Dumnezeu a creat soţul şi soţia pentru a se completa frumos unul pe celălalt.

13,5 x 20 cm; 254 pag.; 25 lei Familia

Fiecare dintre cele şapte capitole se concentrează asupra unei singure afirmaţii pe care copiii trebuie să o audă de la părinţi, de la persoanele care lucrează cu copiii şi de la alte persoane adulte apropiate.

14 x 21 cm; 157 pag.; 15 lei

JACK O. BALSWICK şi JUDITH K. BALSWICK

Scopul cărţii Familia o perspectivă creştină asupra căminului contemporan este acela de a prezenta o viziune completă a vieţii de familie, viziune care se bazează pe cercetări social-ştiinţifice, aducând amănunte clinice şi prezentând adevăruri biblice.

Adevărul despre căsătoria între persoane de acelaşi sex
ERWIN W. LUTZER

Cunoaşteţi ce spune Biblia despre homosexualitate? Aveţi pregătit un răspuns potrivit cu adevărul Scripturii? Această carte oferă un răspuns biblic acestor întrebări.

15 x 23 cm; 379 pag.; 40 lei

13,5 x 20 cm; 134 pag.; 11 lei

Cele 10 porunci ale căsătoriei
ED YOUNG

Cele 10 porunci pentru părinţi
ED YOUNG

Cele 10 porunci ale căsătoriei vă asigură o lansare perfectă pentru intrarea în căsătorie, vă poate ajuta la reînnoirea unui legământ în care aţi intrat mai demult sau vă poate ajuta să anticipaţi şi să vă pregătiţi pentru o viitoare căsătorie.

Ce să faci şi ce să nu faci pentru a avea copii deosebiţi! Cele 10 porunci pentru părinţi prezintă fundamentul biblic pentru creşterea copiilor.

13,5 x 20,5 cm; 235 pag.; 22 lei

13,5 x 20,5 cm; 252 pag.; 22 lei

17

Casa Cărţii
nou!

Referinţe
Noua enciclopedie a Bibliei
MIKE BEAUMONT

21,5 x 26 cm 224 pagini

90 lei
nou!

Noua enciclopedie a Bibliei este alcătuită din şapte secţiuni majore care acoperă diferite aspecte ale Bibliei, fiind scrisă cu mare migală şi într-un stil accesibil pentru toate nivelurile de studiu. Ultima secţiune facilitează căutarea rapidă a informaţiilor şi a conceptelor-cheie.

Trăiţi în pace. Dimensiunea socială a reconcilierii în teologia paulină
CORNELIU CONSTANTINEANU

nou!

Spiritualitate penticostală. O pasiune pentru Împărăţie
STEVEN JACK LAND

O prezentare a teologiei biblice a reconcilierii, o abordare amănunţită a teologiei pauline privind reconcilierea, o analiză a implicaţiilor sociale ale reconcilierii, o analiză a dimensiunii sociale a reconcilierii pauline în contextul românesc, toate într-o singură carte.

15 x 23 cm 313 pagini
nou!

29 lei

O săptămână în Corintul antic
BEN WITHERINGTON III

23 x 15 cm 261 pagini

29 lei
nou!

Steven Jack Land furnizează – în, probabil, cel mai semnificativ studiu de teologie penticostală de până acum – o interpretare constructivă a tradiţiei penticostale, lansând totodată o invitaţie la revizuirea acesteia.

O săptămână în Corintul antic ne introduce în atmosfera socială şi culturală specifică bisericilor întemeiate de Pavel în centre urbane, constituind o captivantă şi incitantă alternativă la abordarea obişnuită.
13,5 x 20,5 cm 147 pagini

15 lei

Idolii din preajma amvonului
DEREK TIDBALL

Inima şi mâinile păstorului
DANIEL MUREŞAN

nou!

Cu perspicacitate şi înţelepciune, Derek Tidball inventariază o listă de idoli la care predicatorii sunt în mod deosebit vulnerabili, încadrându-i în patru categorii: idolii sinelui, idolii veacului, idolii slujbei de predicare şi idolii lucrării.
13,5 x 20,5 cm 165 pagini

Nu ne ajunge slujba de păstori, ne trebuie şi inimă de păstor. Turma Domnului are nevoie nu doar de hrană de la înălţimea amvonului, ci şi de îngrijire „la firul ierbii”. Autorul

17 lei

13,5 x 20,5 cm 492 pagini

33 lei

18

Referinţe
Manual biblic
Editori: PAT şi DAVID ALEXANDER

www.ecasacartii.ro

Istoria penticostalismului românesc
VALERIU ANDREIESCU

15,1 x 21,6 cm 816 pagini

110 lei

Acest manual trebuie folosit împreună cu Biblia, alături de ea, şi nu în locul ei. El nu este o simplă carte de referinţe, menit să-i vorbească cititorului despre Biblie. Intenţia noastră a fost să adunăm într-o singură carte informaţii pe care, altminteri, ar trebui să le cauţi într-o grămadă de alte cărţi.

Volumul 1: Evanghelia deplină şi puterea lui Dumnezeu
Conspectarea unei istorii tulburătoare şi necunoscute tinerei generaţii alcătuieşte genialitatea şi ineditul acestei cărţi.
16 x 23 cm 701 pagini

75 lei

Cinci concepţii despre Cina Domnului
Editor: GORDON T. SMITH

Volumul 1 şi 2 140 lei/set
Istoria penticostalismului românesc
VALERIU ANDREIESCU

13,5 x 20,5 cm 179 pagini

19 lei

Gordon Smith a invitat reprezentanţi a cinci paradigme din spectrul mult mai larg al creştinătăţii. Fiecare dintre cei cinci îşi susţine, cu convingere, propria perspectivă şi pledează pentru cauza propriei tradiţii. Fiecare scrie însă – în spiritul iubirii creştine – şi o replică la concepţiile celorlalţi, subliniind atât punctele de acord cât şi pe cele de dezacord.

Volumul 2: Lucrările puterii lui Dumnezeu
Volumul II al Istoriei penticostalismului românesc este unul de istorie recentă, prezentând dinamica penticostală din anii de după Revoluţie.
16 x 23 cm 646 pagini

75 lei

În curs de apariţie
• All the People in the Bible [Dicţionar de nume biblice], de Richard R. Losch • The IVP Bible Background Commentary: Old Testament [Comentariu al contextului cultural-istoric al Vechiului Testament], de John H. Walton, Victor H. Matthews şi Mark W. Chavalas • Multicultural Ministry Handbook, editori: David A. Anderson şi Margarita R. Cabellon
19

Casa Cărţii
JONATHAN HILL

Referinţe
Să cunoaştem creştinismul
J.I. PACKER

Istoria gândirii creştine
Cartea este formată din şase secţiuni, fiecare având ca obiect una dintre marile epoci ale creştinismului. Linia narativă a cărţii se ocupă de teologi – de vieţile şi gândirea lor – precum şi de principalele mişcări din sânul gândirii creştine.

Autorul prezintă doctrinele centrale despre Dumnezeu, despre Biblie, despre Cristos şi despre Duhul Sfânt, conducându-ne spre creşterea în Cristos.

15 x 22,5 cm; 358 pag.; 35 lei Ghid al istoriei creştinismului
JONATHAN HILL

14 x 20,5 cm; 193 pag.; 13 lei

Arheologia Bibliei
JAMES K. HOFFMEIER

Această carte oferă o trecere în revistă a acestor două milenii extraordinare prezentând şi interacţiunea dintre creştinism şi lume.

16,8 x 24 cm; 559 pag.; 130 lei

În ultimii două sute de ani, cercetările arheologice au oferit noi informaţii care le permit oamenilor din secolul XXI să scruteze trecutul îndepărtat şi să deschidă capitole ale istoriei omenirii care nu au fost citite de secole şi, uneori, chiar de milenii.

20 x 24,5 cm; 191 pag.; 65 lei Ghid de artă creştină
MICHELLE P. BROWN

Atlas de istorie biblică
PAUL LAWRENCE

Cititorul secular modern, care simte detaşare faţă de semnificaţia picturilor, va găsi ajutor aici pentru a înţelege atât puterea lor emoţională, cât şi pe cea estetică.

Atlasul acoperă mai bine de două milenii de istorie începând cu Avraam, plasat aproximativ în anul 2000 î.H., şi terminând cu Apocalipsa lui Ioan.

21,5 x 26 cm; 448 pag.; 130 lei

23,2 x 30 cm; 189 pag.; 100 lei

2000 de ani de evidenţe ale manifestării Duhului Sfânt în viaţa Bisericii
EDDIE L. HYATT

Pavel, Duhul şi poporul lui Dumnezeu
GORDON D. FEE

Cu inspiraţie şi docu­ mentare, cartea înlătură pentru totdeauna ideea că darurile supranaturale ar fi încetat la un moment dat în istorie.

14 x 21 cm; 254 pag.; 25 lei 20

Dacă vrem ca Biserica să fie eficientă în lumea noastră postmodernă, va trebui să punem capăt vorbăriei goale despre Duhul şi să redobândim perspectiva lui Pavel: Duhul ca prezenţa personală a lui Dumnezeu în noi şi printre noi.

14 x 21 cm; 229 pag.; 19 lei

Referinţe
Consiliere şi psihoterapie pastorală
SORIN SĂNDULACHE

www.ecasacartii.ro

Eroi ai credinţei
GENE FEDELE

Lucrarea este un instrument valoros, teoretic şi practic pentru orice slujitor profesionist din segmentul helper, social şi religios.

Povestiri înălţătoare şi schiţe biografice captivante a 70 de eroi ai credinţei care au influenţat cursul istoriei, indiferent de obstacole.

17 x 25 cm; 876 pag.; 95 lei
PAUL ENNS

15 x 23 cm; 319 pag.; 25 lei

Manual teologic
Autorul începe cu o tratare a teologiei biblice şi continuă cu studii secvenţiale de teologie sistema­tică, teologie istorică, teologie dogmatică şi teo­ logie contemporană.

O singură credinţă
J.I. PACKER şi THOMAS C. ODEN

15 x 22,5 cm; 691 pag.; 65 lei

Se împart evanghelicii în diviziuni tot mai mici sau există indicii clare ale unităţii în cadrul mişcării evanghelice? Aceşti teologi renumiţi susţin că există un consens teologic semnificativ.

Dicţionarul Noului Testament
Editor: DANIEL G. REID

14 x 20 cm; 230 pag.; 18 lei Izvoare de spiritualitate creştină
GERALD SITTSER

Produs de un grup de 94 de teologi evanghelici care au elaborat articole de înaltă ţinută academică pe teme de interes pentru studiul Noului Testament.

17,5 x 25,5 cm; 1274 pag.; 120 lei

O biserică fără trecut şi viitor este în stare să furnizeze energie, dar îi lipsesc rădăcinile. Avem o moştenire şi o istorie familială deosebit de consistentă.

Dicţionar de imagini şi simboluri biblice
Editori generali: LELAND RYKEN, JAMES C. WILHOIT şi TREMPER LONGMAN III

15 x 23 cm; 346 pag.; 35 lei
FRANK MACCHIA

Botezaţi în Duhul
Frank Macchia aduce o contribuţie însemnată, prin cunoştinţele sale teologice temeinice, la o examinare evanghelică profundă asupra accentelor pneumatologice din teologia penticostală.

Este prima lucrare contemporană de referinţă dedicată explorării imaginilor, simbolurilor, motivelor, metaforelor şi tiparelor literare regăsite în Biblie.

17,5 x 25,5 cm; 1239 pag.; 130 lei

14 x 21 cm; 344 pag.; 37 lei

21

Casa Cărţii Şapte argumente pentru a crede Biblia
ERWIN W. LUTZER

Studiu biblic
24 de modalităţi de a-ţi îmbunătăţi predarea
KENNETH O. GANGEL

13,5 x 20,5 cm 237 pagini

Erwin Lutzer, prin cartea sa revelatoare, te ajută să descoperi Biblia pentru prima oară şi îţi dă ţie – şi oricui vrea să se încreadă în Dumnezeu – motive convingătoare pentru a explora argumente pentru a crede Biblia.

În această carte, dr. Kenneth O. Gangel, considerat un expert în predarea eficientă a Cuvântului lui Dumnezeu, ne prezintă într-un mod uşor de înţeles 24 de modalităţi diferite în prezentarea lecţiilor.
14,5 x 20,5 cm 137 pagini

23 lei
Prima ta clipă după moarte
ERWIN W. LUTZER

15 lei

Răsplătirea ta eternă
ERWIN W. LUTZER

13,5 x 20 cm 158 pagini

15 lei

Lutzer oferă răspunsuri la câteva întrebări precum: Este moartea ceva de speriat? Cum va fi cerul? Vor merge toţi oamenii în cer, indiferent de calea pe care au ales-o? Este iadul real? Şi dacă este, ce fel de Dumnezeu ar trimite oamenii acolo?

Dr. Lutzer oferă câteva motive întemeiate pentru care nu vor exista lacrimi în cer. Dumnezeu caută o mireasă care să poată să stea cu Cristos pe tronul Său şi să domnească pe veci cu El. Însă în această viaţă suntem încercaţi pentru a determina dacă suntem vrednici de o aşa înaltă onoare.

13,5 x 20,5 cm 190 pagini

15 lei

Cum poţi fi sigur că îţi vei petrece veşnicia cu Dumnezeu
ERWIN W. LUTZER

Un cuvânt pe zi
J.D. WATSON

13,5 x 20,5 cm 186 pagini

15 lei

Poţi să ştii în această viaţă unde îţi vei petrece veşnicia? În această carte, pastorul şi autorul Erwin W. Lutzer explică motivul pentru care poţi să ştii, chiar de acum, unde vei fi după ce vei muri. Poţi să greşeşti în multe lucruri în viaţă, dar nu greşi în ceea ce priveşte locul în care îţi vei petrece veşnicia.

Obiectivul cărţii Un cuvânt pe zi este acela de a reda bogăţia limbajului grecesc folosit în Noul Testament şi de a face ca aceste cuvinte să devină practice în viaţa de creştin a cititorului. Pentru fiecare zi a anului, este prezentat un studiu sumar al unui cuvânt, după care urmează o aplicaţie practică.

15 x 23 cm 435 pagini

33 lei

22

Studiu biblic
Femeile Bibliei, prin ochii lui Dumnezeu
JERRAM BARRS

www.ecasacartii.ro

Leul din Sion
SILVIU TATU

15 x 23 cm 318 pagini

33 lei

Care e statutul femeii din perspectiva lui Dumnezeu? Pentru a formula un răspuns la această întrebare, autorul îşi propune să depăşească textele biblice arhicunoscute şi care sunt citate în mod obişnuit când vine vorba de locul femeii în biserică şi în societate, el dorind să ajungă undeva mai în profunzime.

Expuneri din Amos, Ţefania şi Hagai. Amos a cunoscut perioada de eflorescenţă economică şi culturală din perioada domniei lui Ieroboam al II-lea al Regatului de Nord (Israel). Ţefania a asistat la ultimii ani ai Regatului de Sud (Iuda), pe când Israel fusese deja desfiinţat de asirieni. Hagai activează după exilul babilonian.

13,5 x 20,5 cm 193 pagini

13 lei

Prezenţa şi lucrarea Duhului Sfânt
R.A. TORREY

14 x 20,5 cm 254 pagini

20 lei

R.A. Torrey revelează: modul în care poţi avea parte de bunăvoinţa şi binecuvântările lui Dumnezeu; nevoia noastră de a urma călăuzirea Duhului Sfânt; cum să ai o relaţie personală cu Duhul Sfânt; promisiunile biblice legate de Duhul Sfânt.

Romanţa răscumpărării
BEBE CIAUŞU

Chemare la caracter în vremuri de compromis
BEBE CIAUŞU

Cartea Rut este Biblia în miniatură, adică prezentarea întregii lucrări a lui Dumnezeu de la căderea omului în păcat (reprezentată de plecarea în Moab a lui Elimelec şi a familiei sale), până la răscumpărarea Bisericii (reprezentată de Rut) de către Go’el-ul divin (ilustrat aici de Boaz).

14,5 x 20,5 cm 307 pagini

18 lei

Prin acest studiu al cărţii Daniel, autorul doreşte să provoace orice credincios la a fi lumină într-o lume din ce în ce mai întunecată, la a fi sare într-o lume implicată într-un proces de degradare tot mai evident, amintindu‑ne totodată faptul că Dumnezeu conduce istoria.

13,5 x 20,5 cm 292 pagini

15 lei

În curs de apariţie

• King Solomon, de Philip Graham Ryken • Who I Am in Christ, de Neil T. Anderson
23

Casa Cărţii

Proză
Colecţia RAFTUL CLASIC
Quo vadis
HENRYK SIENKIEWICZ

Mândrie şi prejudecată
JANE AUSTEN

Povestea de dragoste dintre Ligia şi Vinicius se desfăşoară pe fundalul istoric al domniei sângeroase a lui Nero. Puterii romane i se opune puterea credinţei creştine, însă cele două forţe potrivnice nu sunt din aceeaşi lume.

De două secole, această poveste despre dragoste şi familie, despre credincioşie şi integritate morală, scrisă cu un incomparabil umor, a încântat generaţii la rând.

13,5 x 20,5 cm; 566 pag.; 35 lei Ben-Hur
LEWIS WALLACE

13,5 x 20,5 cm; 460 pag.; 35 lei

Cămaşa lui Cristos
LLOYD C. DOUGLAS

O poveste despre prietenie, trădare, răzbunare, dragoste şi mântuire, împletite toate cu multă măiestrie în destinul lui Ben-Hur. Dincolo de toate acestea, se întrezăreşte chipul lui Cristos, Regele mult aşteptat.

13,5 x 20,5 cm; 606 pag.; 38 lei

Lumea romană şi iudaică din vremea lui Isus prinde viaţă pe paginile acestei cărţi. Autorul descrie modul în care i s-a transformat viaţa soldatului roman care a câştigat la sorţi cămaşa lui Isus în momentul răstignirii.

13,5 x 20,5 cm; 625 pag.; 38 lei

Coliba unchiului Tom
HARRIET BEECHER STOWE

Cetatea blestemată
JOHN R. CARLING

Într-o lume în care nedreptatea şi suferinţa sunt singurele oferte pentru negri, unchiul Tom dă dovadă de o credinţă şi o bunătate de neînchipuit, oferind tot ce are el mai bun: dragostea lui pentru oameni.

Războiul crunt dintre romani şi iudei face ca blestemul să se abată asupra cetăţii Ierusalimului. Cetatea blestemată este locul unde s-a întâmplat istoria, este locul unde s-a scris o fascinantă poveste de iubire.

24

13,5 x 20,5 cm; 493 pag.; 35 lei

13,5 x 20,5 cm; 345 pag.; 29 lei

Proză
Seria VESTUL CANADIAN
nou!

www.ecasacartii.ro

Chemarea inimii
JANETTE OKE

Când reînvie speranţa
JANETTE OKE

nou!

Nimic din educaţia aleasă pe care a primit-o în Est nu a pregătit-o pentru rolul de învăţătoare în vestul Canadei. În ciuda tuturor greutăţilor, se dedică cu toată inima copiilor.

13,5 x 20,5 cm; 205 pag.; 21 lei

Lăsându-şi prietenii în urmă, Elizabeth şi Wynn iau în primire noul post al Poliţiei Călare, mult mai îna­ poiat, din nord‑vestul Canadei, iar satul în care sunt acum le pune la încercare credinţa, curajul şi dedicarea.

13,5 x 20,5 cm; 190 pag.; 21 lei

nou!

Venirea primăverii
JANETTE OKE

Dincolo de apropiata furtună
JANETTE OKE

nou!

După ce a predat un an într-o şcoală dintr-un sat de lângă frontiera de vest, Elizabeth îşi plănuieşte nunta cu Wynn Delaney. Marea ei dragoste pentru Wynn şi credinţa în Dumnezeu sunt parcă tot ceea ce are. Dar îi vor fi de ajuns?

13,5 x 20,5 cm; 253 pag.; 21 lei
nou!

Dragostea dintre Wynn şi Elizabeth Delaney a cicatrizat amintirile dureroase ale fiului lor înfiat, Henry, şi l-a ajutat să devină un om integru. Însă sarcinile sale de serviciu în Poliţia Regală Călare Canadiană îl pun în faţa unei tragedii.

13,5 x 20,5 cm; 212 pag.; 21 lei

La ivirea zorilor
JANETTE OKE

În aşteptarea zilei de mâine
JANETTE OKE

nou!

După ce a făcut faţă greutăţilor în primul an în Nordul îndepărtat, Elizabeth Delaney şi soţul ei din Poliţia Regală Călare Canadiană se stabilesc în micuţa comunitate din Beaver River. Elizabeth ajunge din nou învăţătoare între copii.

13,5 x 20,5 cm; 192 pag.; 21 lei

Ajunşi la maturitate, Christine şi fratele ei mai mare, Henry, sunt pregătiţi să-şi făurească singuri viitorul. Henry şi-a găsit persoana potrivită cu care plănuieşte să se căsătorească. Christine se bucură pentru fratele ei, însă mai suferă încă după o relaţie ruptă.

13,5 x 20,5 cm; 212 pag.; 21 lei

25

Casa Cărţii

Proză
Seria ÎNVĂLUIŢI DE IUBIRE
1. Învăluiţi de iubire 18 lei

2. Promisiunea neclintită a iubirii 18 lei 3. Drumul lung al iubirii 18 lei

4. Bucuria nepieritoare a iubirii 18 lei 5. Moştenirea veşnică a iubirii 18 lei 6. Visul împlinit al iubirii 18 lei 7. Zborul îndepărtat al iubirii 18 lei 8. Căminul regăsit al iubirii 18 lei

Seria MOŞTENIREA DIN PRERIE

Anii frământărilor
Volumul 1 20 lei

Căutările inimii
Volumul 2

20 lei

O voinţă de neclintit
Volumul 3 20 lei

Curată ca aurul
Volumul 4

20 lei

Seria ANOTIMPURILE INIMII

A fost odată într-o vară
Volumul 1

26

20 lei

Vânturi tomnatice
Volumul 2

20 lei

Iarna nu ţine o veşnicie
Volumul 3

20 lei

Promisiunea unei noi primăveri
Volumul 4

20 lei

Proză
Seria CÂNTECUL ACADIEI
Cerurile de odinioară
KACY BARNETTGRAMCKOW

www.ecasacartii.ro

TRILOGIA GENEZEI
nou!

Locul de întâlnire
Volumul 1
JANETTE OKE şi DAVIS T. BUNN

Binecuvântatul ţărm
Volumul 2
JANETTE OKE şi DAVIS T. BUNN

Volumul 1 Cerurile de odinioară repovesteşte fascinanta naraţiune biblică despre Potop, de astă dată prin ochii unei femei curajoase care înfruntă răul şi cutează să creadă în Cel Preaînalt.

13,5 x 20,5 cm; 364 pag.; 32 lei

13,5 x 20,5 cm; 317 pag.; 28 lei

13,5 x 20,5 cm; 285 pag.; 28 lei

Cel ce ţine cerurile pe umeri
KACY BARNETTGRAMCKOW

nou!

Moştenirea
Volumul 3
JANETTE OKE şi DAVIS T. BUNN

Un far călăuzitor
Volumul 4
JANETTE OKE şi DAVIS T. BUNN

Volumul 2 Cel ce ţine cerurile pe umeri repovesteşte episodul biblic despre turnul Babel. Keren trebuie să îşi pună viaţa în primejdie ca să-l înfrunte pe Nimrod şi tirania lui care duce poporul în robia unor dumnezei falşi.

13,5 x 20,5 cm; 402 pag.; 32 lei

Cunună în ceruri
KACY BARNETTGRAMCKOW

nou!

13,5 x 20,5 cm; 292 pag.; 28 lei

13,5 x 20,5 cm; 253 pag.; 28 lei Limanul mult dorit
Volumul 5
JANETTE OKE şi DAVIS T. BUNN

13,5 x 20,5 cm; 321 pag.; 28 lei

Volumul 3 După moartea lui Nimrod, oamenii din Cetatea ce Mare au construit mai departe Marele Turn. Între timp, Cel Preaînalt pregăteşte un răspuns uimitor la răzvrătirea Cetăţii celei Mari...

13,5 x 20,5 cm; 416 pag.; 32 lei

27

Casa Cărţii

Proză
Seria SOŢIILE REGELUI DAVID

Mical

Volumul 1

Abigail

13,5 x 20,5 cm; 363 pag.; 32 lei

Volumul 2

Batşeba

13,5 x 20,5 cm; 339 pag.; 32 lei

Volumul 3

13,5 x 20,5 cm; 325 pag.; 32 lei

Seria FAPTELE CREDINŢEI

Soţia centurionului
Volumul 1

Flacăra ascunsă
Volumul 2

Drumul spre Damasc
Volumul 3

13,5 x 20,5 cm; 382 pag.; 32 lei

13,5 x 20,5 cm; 388 pag.; 32 lei

13,5 x 20,5 cm; 433 pag.; 32 lei

Seria FOCUL TOPITORULUI

Lumina din întuneric 13,5 x 20,5 cm; 480 pag.; 32 lei 28

Stâlpul de foc 13,5 x 20,5 cm; 477 pag.; 30 lei

O lumină pe cărarea mea 13,5 x 20,5 cm; 503 pag.; 35 lei

Proză
Seria CRONICILE REGILOR
Al doisprezecelea ceas
MICHAEL PHILLIPS Volumul 1

www.ecasacartii.ro

Seria SECRETUL TRANDAFIRULUI
nou!

Zei şi regi
Volumul 1
LYNN AUSTIN

Cântecul izbăvirii
Volumul 2
LYNN AUSTIN

Sabina, frumoasa fiică a baro­ nului von Dortmann, cucereşte două inimi: pe a lui Matthew, un tânăr american, şi pe a lui Gustav, fiul contelui din vecini. Războiul, dezlănţuit pe neaş­ teptate în Polonia, va schimba viaţa familiei Dortmann pentru totdeauna. Baronul va trebui să ia cea mai grea decizie din viaţa lui, iar Sabina, să descopere secretul trandafirului.

13,5 x 20,5 cm; 313 pag.; 32 lei

13,5 x 20,5 cm; 421 pag.; 32 lei

13,5 x 20,5 cm; 542 pag.; 41 lei Amintirea unui trandafir
MICHAEL PHILLIPS Volumul 2

nou!

Tăria braţului Său
Volumul 3
LYNN AUSTIN

Credinţa părinţilor mei
Volumul 4
LYNN AUSTIN

Karin Duftblatt, după noul ei nume, este tristă şi obosită, aidoma Berlinului de după război. Tatăl ei este închis, iar ea se simte prizonieră în propria existenţă – o existenţă secretă într-un oraş al secretelor. Îi vine greu să creadă când recu­ noaşte un chip în mulţimea de pe străzile Berlinului, însă este chiar el! Bărbatul care, revenind în viaţa ei, i-o va schimba pentru totdeauna.

13,5 x 20,5 cm; 604 pag.; 41 lei

Escape to Freedom [Lungul drum spre libertate]
MICHAEL PHILLIPS Volumul 3
Copertă nefinalizată

Dawn of Liberty [Zorii libertăţii]
MICHAEL PHILLIPS Volumul 4

13,5 x 20,5 cm; 391 pag.; 32 lei

13,5 x 20,5 cm; 361 pag.; 32 lei

Copertă nefinalizată

Disponibilă din februarie 2014

Disponibilă din aprilie 2014

Printre zei
Volumul 5
LYNN AUSTIN

În curs de apariţie
• Seria Secretul trandafirului, vol. 3 şi 4 • Flame of Resistance, Lynn Austin • Seria Soţiile patriarhilor, Jill Eileen Smith
29

13,5 x 20,5 cm; 426 pag.; 32 lei

Casa Cărţii

Proză

Dorie, fata pe care nu o iubea nimeni
DORIS VANSTONE şi ERWIN W. LUTZER

Niciun loc unde să plângi
DORIS VANSTONE şi ERWIN W. LUTZER

O perlă în nisip
TESSA AFSHAR

14 x 21 cm; 142 pag.; 15 lei

14 x 21 cm; 112 pag.; 12 lei

13,5 x 20,5 cm; 337 pag.; 32 lei

În vâltoarea apelor
LYNN AUSTIN 13,5 x 20,5 cm; 437 pag.; 35 lei

Când o lume întreagă ne desparte
LYNN AUSTIN 13,5 x 20,5 cm; 470 pag.; 35 lei

Perechea potrivită
LYNN AUSTIN 13,5 x 20,5 cm; 447 pag.; 35 lei

Tărâmuri ascunse
LYNN AUSTIN 13,5 x 20,5 cm; 439 pag.; 30 lei

Căminul mult visat
LYNN AUSTIN 13,5 x 20,5 cm; 454 pag.; 35 lei

Fiicele Evei

30

LYNN AUSTIN 13,5 x 20,5 cm; 539 pag.; 32 lei

Tot ce ea îşi doreşte
LYNN AUSTIN 13,5 x 20,5 cm; 448 pag.; 35 lei

Locul femeii

LYNN AUSTIN 13,5 x 20,5 cm; 496 pag.; 30 lei

Poezie

www.ecasacartii.ro
nou!

Foşnetul unei aripi
LIDIA DUMA

Talanţii cuvintelor
LIDIA DUMA

Isus, comoara noastră Aproape de îngeri
GABRIEL ŞIMKO

14 x 20 cm; 187 pag.; 14 x 20 cm; 211 pag.; 16 lei 16 lei

14 x 20 cm; 227 pag.; 16 lei

MINA IANOVICI

14 x 20 cm; 270 pag.; 20 lei

Poezii de Corneliu Livanu

Pagini alese 14 x 20 cm; 343 pag.; 17 lei

Spicele lui Rut 14 x 20 cm; 334 pag.,;17 lei

Dumnezeu este cu noi 14 x 20 cm; 378 pag.; 17 lei

Destăinuiri 14 x 20 cm; 381 pag.; 17 lei

Aripi de slavă 14 x 20 cm; 356 pag.; 17 lei

Din patru puncte cardinale 14 x 20 cm; 328 pag.; 17 lei

Frumuseţea veşniciei 14 x 20 cm; 385 pag.; 20 lei 31

În curs de apariţie
Manifest pentru Isus
LEONARD SWEET şi FRANK VIOLA „Biserica de astăzi are nevoie disperată să audă acel «sunet clar», ca de trompetă, ce s-a auzit când a vorbit Isus—ca atunci când a vorbit în Apocalipsa. Vremea noastră este asemănătoare cu aceea, o vreme de derivă doctrinară, de subînţelesuri şi de decepţii tot mai mari, atât în biserică, cât şi în lume. Manifestul pentru Isus ne cheamă la Isus şi la a face din El Domnul bisericii, ne cheamă să-I auzim chema­ rea la claritatea adevărului, la puritatea puterii şi la răsplata ascultării, pentru a restaura acea «putere de a săra» ce va ţine biserica Sa vie şi impactul ei penetrant.” Jack W. Hayford Pastor fondator, The Church On the Way J. STEPHEN LANG

Lecturi zilnice din istoria Bisericii

„Este de ajuns să rosteşti cuvântul «istorie», că foarte mulţi oameni se gândesc la «ceva plictisitor». De ce se întâmplă aşa, când ştim că trecutul este plin de oameni şi evenimente ce fascinează? Şi asta fără să mai luăm în considerare că mulţi dintre aceşti oameni sunt, la fel ca personajele Bibliei, strămoşii noştri spirituali. Ca urmare am scris această carte. Citind-o doar câteva minute pe zi, la fel cum citiţi Biblia, veţi putea lua aminte la istoria creştinismului aflând cu cine vă înrudiţi din punct de vedere spiritual sau ce prieteni buni mai aveţi.” Autorul

Comandă ACUM şi poţi beneficia de următoarele reduceri de preţuri (pentru cărţile apărute la editura Casa Cărţii): • pentru comenzi între 5 şi 9 cărţi • pentru comenzi mai mari de 9 cărţi 10% 15%

1. Comenzile vor fi expediate prin poştă cu plata ramburs. 2. La valoarea coletului se adaugă taxele poştale, în funcţie de greutate şi de valoarea comenzii, dar nu mai mici de 5 lei. 3. Preţurile cărţilor includ TVA 9%. 4. Editura Casa Cărţii îşi rezervă dreptul de a opera modificări de preţ fără o notificare prealabilă.

Comandaţi prin telefon, fax, e-mail sau scrieţi la: Editura Casa Cărţii O.P. 2, C.P. 30 410670 Oradea Tel./Fax: 0259-469057; Tel.: 0359-800761; 0728-874975; E-mail: comenzi@ecasacartii.ro www.ecasacartii.ro
32
Atenţie: Informaţiile despre materiale şi preţuri sunt prezentate sub rezerva greşelilor de tipar.