You are on page 1of 37

DREPT CIVIL PERSOANE Lector univ. dr. av.

Sidonia CULDA

SEMESTRUL II Curs nr. 1 Bibliografie Eugen C!elaru Dre"t civil "ersoane# ed. III# Ed. C$ Bec% &'1& (CC (oul Cod Civil

)ERS*A(A +I,ICIntroducere: (or.ele /uridice civile reglementează statutul legal al omului n calitatea sa !uridică de "ersoană căreia i a"ar#ine n "rinci"iu$ orice dre"t %i o&liga#ie ci'ilă( Din "unct de 'edere !uridic$ oamenii "artici"ă n ra"orturile dintre ei ca titular de dre"turi %i o&liga#ii ci'ile( Sintagma 0subiect de dre"t1 are ) n#elesuri: *( Desemnează "artici"antul la ra"orturile !uridice ci'ile( )( E+"lică ,'oca#ia- . ndre"tă#ire ,termen succesoral- unui su&iect de dre"t ci'il de a "artici"a la ra"orturile !uridice ci'ile concrete( Istoric: d("(d('( etimologic$ "ersonae ,lat(- . actor e'olu#ia "rin mai multe eta"e istorice Subiectelor de dre"t civil le este inerentă "ersonalitatea !uridică( No#iunea de "ersonalitate /uridic2 nu se con/undă cu aceea de ca"acitate !uridică0 )ersonalitatea re"rezintă a"titudinea generală de a "artici"a la 'ia#a !uridică$ n tim" ce ca"acitatea sta&ile%te condi#iile concrete ale acestei "artici"ări(

*

DREPT CIVIL PERSOANE )rotec3ia cor"ului u.an 4Legea &516678 Legea regle.entea92 condi3iile :n care "ot fi "relevate 3esuturi ;i organe de la o "ersoan2 :n via32 sau decedat2# "recu. ;i condi3iile :n care se "oate reali9a trans"lantul acestora. I. )relevarea de la "ersoan2 :n via32 "rele'area de #esuturi %i organe de la o "ersoană n 'ia#ă este "osi&ilă doar dacă "ersoana este ma!oră %i %i dă consim#ăm1ntul n mod e+"res %i li&er n /ormă scrisă( "entru a /i licită această "rele'are$ tre&uie să ai&ă doar interes tera"eutic %i să nu "ună n "ericol 'ia#a donatorului( "rele'area de organe unice nu se "oate /ace dec1t de la cada're( este strict inter9is2 "rele'area de la "ersoane minore %i de la cei li"si#i de discernăm1nt0 e+istă totu%i o e<ce"3ie n sensul că se "ermite "rele'area de mădu'ă osoasă de la un minor$ nsă doar n &ene/iciul /ratelui sau surorii ,leucemie$ cancere lim/atice-( II. )relevarea de la "ersoane decedate se /ace cu nde"linirea a & condi3ii *( Să /i /ost constatată medical moartea cere&rală( )( 2em&ri /amiliei sau rudele să %i /i e+"rimat acordul( Dacă n tim"ul 'ie#ii "ersoana %ia mani/estat n mod e+"res inten#ia de a nu dona organe ,%i #esut- du"ă decesul său$ rudele nu sunt ndre"tă#ite să %i e+"rime consim#ăm1ntul$ n sensul de a dona #esuturile sau organele celui decedat( E<ce"3ii = de la "rinci"iul in'iola&ilită#ii cor"ului uman re"rezintă autopsia cadavrului$ atunci c1nd este necesară "entru desco"erirea cauzelor decesului( = n situa#ia a%a numitei intervenţii medicale de urgenţă$ nu se 'a solicita niciun consim#ăm1nt( De :nv23at condi3iile>

)

DREPT CIVIL PERSOANE 3 Dre"turile "ersonalit23ii 4ac "arte din această categorie$ cu rele'an#ă "entru dre"tul ci'il$ următoarele dre"turi: *( Dre"tul la "ro"ria i.agine )( Dre"tul la onoare 5( Dre"tul la "ro"ria voce 6( Dre"tul la de.nitate 7( Dre"tul la res"ectarea vie3ii "rivate >>>?n (CC Sec3iunea & "ersoana fi9ic2. Dre"turile la via32# la s2n2tate ;i la integritate ale "ersoanei fi9ice. *- Dre"tul la "ro"ria i.agine nu a /ost niciodată reglementat$ /iind crea#ia "racticii !udiciare0 n 'irtutea acestui dre"t$ orice "ersoană /izică este ndre"tă#ită să se o"ună di'ulgării "rin orice mi!loace a elementelor 'ie#ii sale "ri'ate sau a re"roducerii imaginii /ără consim#ăm1ntul său( dre"tul se e+tinde %i asu"ra locuin#ei "ersoanei( cel care a /ost 'ătămat n acest dre"t are "osi&ilitatea de a solicita autorului /a"tei$ "lata unor daune interese %i ncetarea să'1r%irii /a"telor( Natura juridică a acestui drept este una extra/nepatrimonială. )- Dre"tul la onoare noţiunea de onoare "resu"une ) as"ecte8laturi: 9 una "ersonală 9 una socială : Latura "ersonal2 are n 'edere "re#uirea sau res"ectul$ "e care le are /iecare "ersoană /a#ă de sine( : Latura social2 "resu"une considera#ia %i res"ectul$ "e care le au alte "ersoane des"re un anumit su&iect de dre"t( Dreptul la onoare vizează şi familia celui în cauză. 5- Dre"tul la "ro"ria voce "rote!ează "ersoana umană m"otri'a /olosirii n orice sco"uri$ a nregistrării 'ocii unei "ersoane /ără consim#ăm1ntul acesteia(

5

A'# AA (CC B sec3iunea a CDa Res"ectul vie3ii "rivate .ane.nit23ii "ersoanei u. CH (CC (o3iune. 418 Nu constituie o ncălcare a dre"turilor "re'ăzute n această sec#iuneatingerile care sunt "ermise de lege sau de con'en#iile %i "actele interna#ionale "ri'itoare la dre"turile omului la care Rom1nia este "arte( 4&8 E+ercitarea dre"turilor %i li&ertă#ilor constitu#ionale cu &ună<credin#ă %i cu res"ectarea "actelor %i con'en#iilor interna#ionale la care Rom1nia este "arte nu constituie o ncălcare a dre"turilor "re'ăzute n "rezenta sec#iune( @Art.i :n Constitu3ia Ro. Orice "relucrare a datelor cu caracter "ersonal$ "rin mi!loace automate sau neautomate$ se "oate /ace numai n cazurile %i condi#iile "re'ăzute de legea s"ecială( = Conceptul de demnitate "resu"une o bună reputaţie cinste şi bună credinţă.Fniei.Dre"tul la de. CA)ACITATEA DE DRE)T CIGIL (@Art. Ca"acitatea de folosin32 este a"titudinea "ersoanei de a a'ea dre"turi %i o&liga#ii ci'ile( @Art.i al de.nitate @Art. Pe l1ngă (oul Cod Civil$ acest dre"t este consacrat :n Declara3ia dre"turilor universal2 a o. Li. CE (CC >nce"ut( Durata ca"acit23ii de folosin32. A' (CC Dre"tul la libera e<"ri.ite. AE.DREPT CIVIL PERSOANE 6. @Art.are. 418 Orice "ersoană are dre"tul la li&era e+"rimare( 4&8 E+ercitarea acestui dre"t nu "oate /i restr1nsă dec1t n cazurile %i limitele "re'ăzute la art( .7( @Art. Atingerile aduse dre"tului la demnitate %i la 'ia#a "ri'ată$ determină n marea ma!oritate a cazurilor anga!area răs"underii ne"atrimoniale$ care nsă "oate /i com&inată cu o modalitate "atrimonială "entru re"ararea integrală a "re!udiciului cauzat( Calitatea de subiect de drept civil este în str!nsă legătură cu capacitatea civilă. Ca"acitatea de /olosin#ă a "ersoanei /izice nce"e din momentul na%terii acesteia %i ncetează odată cu moartea acesteia( 6 . AA (CC )relucrarea datelor "ersonale.ului .

418Li"sa ca"acit23ii de"line de e<erci3iu a dis"un2torului.DREPT CIVIL PERSOANE @Art. CI (CC Dre"turile co"ilului conce"ut. 677 (CC alin.C?iar %i nainte de na%tere sunt recunoscute anumite dre"turi co"ilului conce"ut-( @Art. Dre"turile co"ilului sunt recunoscute de la conce"#iune$ nsă numai dacă el se na%te 'iu( Dis"ozi#iile art. Cel li"sit de ca"acitate de e+erci#iu sau cu ca"acitate de e+erci#iu restr1nsă nu "oate dis"une de &unurile sale "rin li&eralită#i$ cu e<ce"3ia cazurilor "re'ăzute de lege( 7 . JCon3inutul ca"acit23ii de folosin32.en>>> >n "rinci"iu$ se include n con#inut$ orice /el de dre"t su&iecti' ci'il %i orice o&liga#ie( Totu%i$ "entru determinarea conţinutului capacităţii de folosinţă e+istă anumite= reguli *( Con#inutul se 'a sta&ili "rin ra"ortare la sistemul legislati' al /iecărui stat0 )( La sta&ilirea con#inutului ca"acită#ii de /olosin#ă se 'or a'ea n 'edere n mod o&ligatoriu$ ngrădirile sau limitările legale ale acestei ca"acită#i( 5( La sta&ilirea con#inutului ca"acită#ii de /olosin#ă se 'a #ine cont %i de alte iz'oare legislati'e$ dec1t cele de dre"t ci'il( " #ngrădirile capacităţii de folosinţă "ot /i: 9 cu caracter de sanc#iune 9 cu caracter de "rotec#ie : >ngrădirile absolute m"iedică nc?eierea actului !uridic$de către "ersoana n cauză$ cu orice alte "ersoane( : >ngrădirile relative m"iedică nc?eierea actului !uridic$ de către inca"a&ili$ doar cu anumite "ersoane( 3 Inca"acit23i cu caracter de "rotec3ie *. H1& re/eritoare la tim"ul legal al conce"#iunii sunt a"lica&ile( .3ia absolut2 sau relativ2.@Art. I. H1& (CC Codul Ci'il reglementează tim"ul legal al conce"#iei e+( tăgada "aternită#ii : reglementează ca tim" legal al conce"#iei inter'alul cu"rins ntre a 5@@a zi ."erioada ma+imă de sarcină."ortant "entru e<a.d("(d('( medical cea mai scurtă "erioadă de sarcină-( A"are "re9u.%i a *A@a zi .

mama$ tata-( : tutore# curator 9 as"ect "ersonal .4&8 (CC Li"sa ca"acit23ii de"line de e<erci3iu a dis"un2torului. 677 alin.i autori9area actelor .Inca"acitatea anterioară @Art.DREPT CIVIL PERSOANE ). 1HI alin.administrarea &unurilorace%tia dau socoteală de gestiune la s/1r%itul anului0 Primăria /ace anc?ete sociale( 6."ortant> Ca"acitatea de folosin32 B .Li&eralită#i /ăcute: so#ului rudelor n linie drea"tă .Nici du"ă m"linirea '1rstei de *A ani$ "ersoana nu "oate dis"une "rin li&eralită#i n /olosul celui care a a'ut calitatea de re"rezentant sau de ocrotitor legal$ nainte ca instan#a de tutelă să dea descărcare de gestiune-( Se e<ce"tea92 situa#ia n care re"rezentantul ori$ du"ă caz$ ocrotitorul legal este ascendentul dis"unătorului .ateria legatelor.@Art.@Art.@Art. 661 (CC Inca"acit23i s"eciale :n ."linit vFrsta de 1H ani.Li&eralită#ile /ăcute altor rude "1nă la gradul al IVlea inclusi'$ dacă$ la data li&eralită#ii$ dis"unătorul nu are so# %i nici rude n linie drea"tă sau colaterali "ri'ilegia#i( 7.4&8 Sunt e<ce"tate & categorii de liberalit23i a. 66' (CC se re/eră %i la "reo#i sau alte "ersoane care au acordat asisten#ă religioasă n tim"ul &olii$ care a constituit cauza decesului( B. Su& sanc#iunea nulită#ii relati'e$ nici c?iar du"ă do&1ndirea ca"acit#ii de"line de e+erci#iu "ersoana nu "oate dis"une de li&eralită#i n /olosul celui care a a'ut calitatea de re"rezentant ori ocrotitor legal al său$ nainte ca acesta să /i "rimit de la instan#a de tutelă descărcare "entru gestiunea sa( .inorului care a :.66' alin."ărin#i$ co"iicolateralilor "ri'ilegia#i .4C8 (CC ?ncuviin3area .crescut$ m1ncare$ m&răcăminte9 as"ect "atrimonial . Se interzic8Sunt anula&ile li&eralită#ile /ăcute medicilor$ /armaci%tilor sau altor "ersoane$ n "erioada n care$ n mod direct sau indirect$ au acordat ngri!iri de s"ecialitate dis"unătorului "entru &oala din cauza căreia a decedat( > Art.@Art. 66' (CC Inca"acit23i s"eciale./ra#i$ surori&. I. 2inorul care a m"linit '1rsta de *6 ani nu "oate să /acă dona#ii$ altele dec1t cele o&i%nuite "otri'it stării sale materiale %i nici să garanteze o&liga#iile altuia( 5.

cu "ri'ire la care este un "roces "e rol-$ care sunt de competenţa instanţei judecătoreşti în a cărei circumscripţie îşi desfăşoară activitatea. 661 (CC Inca"acit23i s"eciale :n .DREPT CIVIL PERSOANE Curs nr.4&8 (CC De asemenea$ tutorele nu "oate$ /ără a'izul consiliului de /amilie %i autorizarea instan#ei de tutelă$ să /acă acte de: nstrăinare$ m"ăr#eală$ i"otecare ori de gre'are cu alte sarcini reale a &unurilor minorului$ să renun#e la dre"turile "atrimoniale ale acestuia$ .mandatarii "entru &unurile "e care sunt nsărcina#i să le '1ndă( &. 1HH alin. @Art. Pot cum"ăra sau 'inde to#i cei cărora nu le este interzis "rin lege( @Art. Cudecătorii$ "rocurorii$ gre/ierii$ e+ecutorii !udecătore%ti$ a'oca#ii$ notarii "u&lici$ consilierii !uridici %i "racticienii n insol'en#ă nu "ot cu.să /acă .418 (CC Regi."2ra nici direct# nici "rin "ersoane inter"use# dre"turi litigioase . 1IEH (CC Alte inca"acit23i de a cu."2ra."2ra dre"turi litigioase. Tutorele nu "oate$ n numele minorului$ să /acă dona#ie %i nici să garanteze o&liga#iile altuia( @Art. 1IE& (CC )rinci"iul ca"acit23ii."ărin#ii$ tutorele$ curatorul$ administratorul "ro'izoriu "entru &unurile "ersoanelor$ "e care le re"rezintă( c./unc#ionarii "u&lici$ !udecătoriisindici$ "racticienii n insol'en#ă$ e+ecutorii$ "recum %i orice8alte asemenea "ersoane$ care ar "utea care ar "utea in/luen#a condi#iile '1nzării /ăcute "rin intermediul lor( @Art. Sunt inca"abili de a "ri. . & @Art. 1IEC (CC Inca"acitatea de a cu. 1HH alin.i legate următoarele categorii de "ersoane: *( Notarul "u&lic care a autenti/icat testamentul n care este cu"rins legatul( )( Inter"retul care a "artici"at la "rocedura de autenti/icare a testamentului( 5( 2artorii %i agen#ii instrumentatori$ care au "artici"at la autenti/icarea testamentului( 6( Orice alte "ersoane care au acordat n mod legal asisten#ă !uridică la redactarea testamentului( @Art.ateria legatelor. Sunt inca"a&ili de a cum"ăra$ direct sau "rin "ersoane inter"use$ nici c?iar "rin licita#ie "u&lică: a.ul /uridic al actelor de dis"o9i3ie.

"ot /i "ro&ate "rin orice mi!loc de "ro&ă o scrisoare$ o /actură$ un martor-( 3 Cererea de declarare /udec2toreasc2 a .te nu este "osi&ilă e+aminarea cada'rului( Ca9ul general de declarare /udec2toreasc2 a .actele de dis"ozi#ie@Art.H6 alin. H6 (CC alin.inarea acesteia se va avea :n vedere natura interesului ocrotit. şi )*+.certi/icatul de deces act de stare ci'ilă-( ).rude$ autorită#i$ notarul "u&lic$ "rocurorul-( @Art.2oartea fi9ic constatat2 inter'ine n toate situa#iile n care este "osi&ilă identi/icarea %i e+aminarea cada'rului( .NCC."recum %i să nc?eie n mod 'ala&il orice acte ce de"ă%esc dre"tul de administrare(.or3ii "oate să /ie /ormulată de către orice "ersoană interesată .od e<"res felul nulit23ii# "entru deter. )*+. J?ncetarea ca"acit23ii de folosin32 Ca"acitatea de /olosin#ă a "ersoanei /izice ncetează la moartea acesteia @Art. CE (CC. Nulitatea absolută va interveni în cazurile prevăzute de articolele &'(rt.or3ii @Art. Sunt interzise$ su& sanc#iunea nulită#ii relati'e$ actele !uridice nc?eiate ntre tutore sau so#ul$ o rudă n linie drea"tă ori /ra#ii sau surorile tutorelui$ "e de o "arte$ %i minori$ "e de altă "arte( $$$ %area majoritate a încălcărilor acestor îngrădiri sunt sancţionate cu nulitatea relativă.. ?n toate situa3iile :n care legea nu "revede :n .418 Dacă o "ersoană este dis"ărută %i e+istă in/orma#ii8indicii că aceasta ar /i ncetat din 'ia#ă$ aceasta "oate /i declarată moartă "rin ?otăr1re !udecătorească$ la cererea oricDrei "ersoane interesate$ dacă au trecut cel "u#in ) ani de la data "rimirii ultimelor %tiri8in/orma#ii sau indicii din care rezultă că era n 'ia#ă .2oartea declarat2 /udec2tore. 1HA (CC Inter9icerea unor acte /uridice. *bs.DREPT CIVIL PERSOANE renun#ări la !udecată. 2oartea este de ) /eluri: *( /izic constatată )( declarată !udecătore%te *.4&8 Dacă data "rimirii ultimelor in/orma#ii8%tiri des"re cel dis"ărut nu se "oate sta&ili c1t de c1t e+act$ termenul de ) ani 'a nce"e să curgă de la s/1r%itul lunii ultimelor in/orma#ii8 %tiri sau indicii$ iar "entru situa#ia n care nu se "oate sta&ili nici luna$ termenul 'a curge de la s/1r%itul anului calendaristic al ultimelor %tiri( A .

: Ca măsuri "reala&ile$ du"ă "rimirea cererii$ "re%edintele instan#ei 'a solicita "rimăriei %i organelor "oli#iei să adune orice date %i in/orma#ii cu "ri'ire la "ersoana dis"ărută( : Totodată$ 'a dis"une a/i%area cererii la ultimul domiciliu cunoscut %i la sediul "rimăriei( 9 Cererea 'a mai /i "u&licată %i ntrun ziar de largă circula#ie$ ast/el nc1t oricine de#ine in/orma#ii des"re "ersoana dis"ărută să le "oată /urniza instan#ei( 9Tot n această eta"ă$ "re%edintele 'a sesiza instan#a de tutelă n 'ederea numirii unui curator$ dacă este cazul( 9Dacă n "atrimoniul "ersoanei dis"ărute e+istă &unuri imo&ile$ "re%edintele 'a solicita din o/iciu notarea cererii n cartea /unciară( . 418 Persoana dis"ărută n m"re!urări deose&ite: inunda#ii$ cutremure$ catastro/e de orice natură .DREPT CIVIL PERSOANE JCa9uri s"eciale de declarare /udec2toreasc2 a .notarea n "( C a /oii la O&ser'a#ii-( 9Cudecarea cererii nce"e du"ă trecerea unui termen de ) luni de la "rimirea rezultatelor solicitărilor de in/orma#ii( $ /udecarea unei astfel de cereri se face în mod obligatoriu cu participarea procurorului. 6HC Cod "rocedur2 civil2 < prevede că cererea de declarare a morţii este de competenţa instanţei unde persoana dispărută a avut ultimul domiciliu cunoscut.or3ii Art.3. 9Du"ă "ronun#area ?otăr1rii !udecătore%ti$ dis"oziti'ul acesteia se 'a a/i%a tim" de ) luni la sediul instan#ei %i al "rimăriei ultimului domiciliu( 9Dacă este cazul$ dis"oziti'ul 'a /i comunicat instan#ei de tutelă %i căr#ii /unciare( E .ti a dis"ari3iei (C)C Monitorul *ficial nr.brie &'1&. EHE din C august &'1&# care a intrat :n vigoare la 1 se"te. LArt. 2egea . E' (CC Ca9uri s"eciale.de e+em"lu de cale /erată$ aeriană etc(-$ nau/ragiu sau /a"te de răz&oi sau ntro altă m"re!urare asemănătoare$ ce ndre"tă#e%te a se "resu"une decesul 'a "utea /i declarată moartă dacă au trecut cel "u#in B luni de la data m"re!urării n care a a'ut loc dis"ari#ia( K )rocedura declar2rii /udec2tore. 'apără interesele statului în consecinţă 0 nulitate absolută a 1otăr!rii judecătoreşti.

6EA alin.o.DREPT CIVIL PERSOANE Co.4&8 (CC Ca"acitatea de a .o. nce"ut$ con#inut$ ncetare$ e+ce"#ii-( Doar "rin lege$ mani/estarea de 'oin#ă indi'iduală nea'1nd niciun rol sau consecin#ă !uridică( *@ . 6EA alin.minorii su& *6 ani $ "ersoanele "use su& interdic#ie !udecătorească-( )( Ca"acitatea de e+erci#iu restr1nsă . Discern2." . Def.*6*A ani-( 5( Ca"acitatea de e+erci#iu de"lină .mai mare *A ani-( mai este recunoscută %i minorului care sa căsătorit nainte de m"linirea '1rstei de *A ani( minorul de *B ani căruia instan#a de tutelă ia recunoscut ca"acitatea de e+erci#iu de"lină( JCaractere /uridice ale ca"acit23ii de e<erci3iu 18 Legalitatea "rin legalitate n#elegem /a"tul că$ doar "rin lege sunt reglementate toate as"ectele re/eritoare la această ca"acitate .418 (CC Ca"acitatea de a . CA (CC Define."re/ur2ri8 @Art.i ti.Fntul este a"titudinea "ersoanei /izice de a%i re"rezenta consecin#ele !uridice ale mani/estărilor sale de 'oin#ă$ e+isten#a discernăm1ntului /iind determinată de '1rstă %i de starea sănătă#ii mentale( K+elurile ca"acit23ii de e<erci3iu *( Li"sa ca"acită#ii de e+erci#iu . O "ersoană "oate mo%teni dacă e+istă la momentul desc?iderii mo%tenirii( Dis"ozi#iile art( 5B$ 75 %i )@A sunt a"lica&ile( Clari/icarea !uridică a "ro&lemei comorien#ilor are im"ortan#ă n materie succesorală( @Art. reglementează situa#ia mor#ii mai multor "ersoane$ dar c1nd nu se "oate sta&ili dacă una a su"ra'ie#uit celeilalte( >n această situa#ie$ sa a"reciat că "ersoanele nu au ca"acitatea de a se mo%teni una "e cealaltă( CA)ACITATEA DE EMERCINIU @Art.teni.orien3ii 4deceda3i :n acela.i :.te ca"acitatea de e<erci3iu ca /iind a"titudinea omului de a nc?eia singur acte !uridice ci'ile sau "rin re"rezentant( $$$ 4remisele capacităţii de exerciţiu sunt existenţa capacităţii de folosinţă şi discernăm!ntul.teni.

NCC sunt a"lica&ile n mod cores"unzător9 .itele ca"acit23ii civile.418 Orice "ersoană /izică sau "ersoană !uridică este titulară a unui "atrimnoniu care include toate dre"turile %i datoriile ce "ot /i e'aluate n &ani %i a"ar#in acesteia( Li"sa ca"acit23ii de e<erci3iu @Art."ărinte$ tutore$ curator-( > @Art.2inorul "oate să nc?eie acte !uridice "ri'ind munca$ ndeletnicirile artistice sau s"orti'e ori re/eritoare la "ro/esia sa$ cu ncu'iin#area "ărin#ilor sau tutorelui$ "recum %i cu res"ectarea dis"ozi#iilor legii s"eciale$ dacă este cazul-( ** .Inalienabilitatea @Art.4&8 (CC Li. HC (CC 92inorul ntre @ *6 ani %i "ersoanele "use su& interdic#ie !udecătorească( 9 Regimul !uridic al acestei situa#ii @ *6 ani este dominat de inten#ia de a asigura inca"a&ilului o "rotec#ie legală( Din acest moti'$ "entru categoria "ersoanelor li"site de ca"acitate de e+erci#iu a /ost reglementată re"rezentarea legală . &6 alin. Nimeni nu "oate renun#a$ n tot sau n "arte$ la ca"acitatea de /olosin#ă %i de e+erci#iu( Acest caracter e+clude %i "osi&ilitatea oricărei nstrăinări "rin acte !uridice a ca"acită#ii de /olosin#ă$ res"ecti' de e+erci#iu( H8 Intangibilitatea re"rezintă acea trăsătură n con/ormitate cu care nicio "ersoană /izică nu "oate /i ngrădită sau li"sită$ n tot sau n "arte$ de ca"acitatea de e+erci#iu$ dec1t n cazurile %i condi#iile e+"res "re'ăzute de lege( @Art.4&8 (CC Li"sa ca"acit23ii de e<erci3iu Pentru cei care nu au ca"acitate de e+erci#iu $ actele !uridice se nc?eie n numele acestora$ de re"rezentan#ii legali$ n condi#iile "re'ăzute de lege( Dis"ozi#iile art( 6) alin(.418 (CC Li.oniul.DREPT CIVIL PERSOANE &8 Oeneralitatea re"rezintă acel caracter care e'iden#iază ideea că$ "ersoana /izică "oate e+ercita toate dre"turile su&iecti'e ci'ile %i "oate e+ecuta toate o&liga#iile ci'ile$ e+ce"#ie /ăc1nd cele "e care$ legea i le interzice( Fradul de generalitate a ca"acită#ii de e+erci#iu este di/erit$ du"ă cum ca"acitatea de e+erci#iu este de"lină sau restr1nsă( 5. &6 alin. C1 (CC )atri. HC alin.*. E8 Egalitatea re"rezintă consecin#a "entru dre"tul ci'il$ a egalită#ii "ersoanelor n /a#a legii ci'ile( @Art.itele ca"acit23ii civile. alin.

inorul li"sit de ca"acitate de e<erci3iu Actele: : de conser'are : mărunte zilnice @Art.4C8 Cu toate acestea$ minorul cu ca"acitate de e+erci#iu restr1nsă "oate /ace singur acte de conservare acte de administrare care nu l "re!udiciază$ "recum %i acte de dispoziţie de mică valoare cu caracter curent %i care se e+ecută la data nc?eierii lor( @Art.418 2inorul care a m"linit '1rsta de *6 ani are ca"acitatea sde e+erci#iu restr1nsă( alin. Actele /ăcute de "ersoana li"sită de ca"acitate de e+erci#iu sau cu ca"acitate de e+erci#iu restr1nsă$ altele dec1t cele "re'ăzute la art( 6* alin(.inistrare B este acel act !uridic ci'il "rin care se urmăre%te să se realizeze o normală "unere n 'aloare a unui &un sau "atrimoniu( 6xemple7 culegerea /ructelor$ asigurarea unui &un$ loca#iunea unui &un etc( *) .5-$ "recum %i actele /ăcute de tutore /ără autorizarea instan#ei de tutelă$ atunci c1nd această autorizare este cerută de lege$ sunt anula&ile$ c?iar /ără do'edirea unui "re!udiciu( GSunt anula&ile actele !uridice /ăcute de "ersoana li"sită de ca"acitate de e+erci#iu$ c?iar /ără do'edirea unui "re!udiciu( $$$ Def. HH alin. 5en.418 (CC Sanc3iune.art( 6* C(ci'(-( El "artici"ă "ersonal la nc?eierea actelor !uridice$ dar$ n "rinci"iu$ cu ncu'iin#area "reala&ilă a ocrotitorului legal .*. Civil exemple Ca"acitatea de e<erci3iu restrFns2 o are minorul ntre *6 %i *A ani . 4."ărintele$ tutorele sau$ du"ă caz$ curatorul-( Actul /uridic de conservare H este acela "rin care se urmăre%te "re nt1m"inarea "ierderii unui dre"t su&iecti' ci'il( 6xemple7 ntreru"erea unei "rescri"#ii$ nscrierea unei i"oteci sau a unui "ri'ilegiu$ soma#ia$ "unerea "ece#ilor etc( Actul /uridic de ad. H1 (CC Ca"acitatea de e<erci3iu restrFns2 alin.4&8 Actele !uridice ale minorului cu ca"acitate de e+erci#iu restr1nsă se nc?eie de către acesta$ cu ncu'iin#area "ărin#ilor sau$ du"ă caz$ a tutorelui$ iar n cazurile "re'ăzute de lege$ %i cu autorizarea instan#ei de tutelă( >ncu'iin#area sau autorizarea "oate /i dată$ cel mai t1rziu$ n momentul nc?eierii actului( alin.%i la art( 65 alin(. C Actele /uridice "e care le "oate :nc!eia .DREPT CIVIL PERSOANE Curs nr. D.

care re"rezintă$ totodată$ gre'area unui &un cu sarcini reale.DREPT CIVIL PERSOANE Actul /uridic de dis"o9i3ie B este acela care are ca rezultat ie%irea din "atrimoniu a unui dre"t sau gre'area cu sarcini reale a unui &un( E+em"le: '1nzarea$ dona#ia$ renun#area la un dre"t$ constituirea dre"tului de uzu/ruct$ de su"er/icie$ constituirea unei i"oteci$ a unui ga! sau a unei garan#ii reale imo&iliare .. &8 Actele !uridice$ "e care minorul le înc1eie cu încuviinţarea ocrotitorului legal 'tată mamă tutore sau curator. actele de administrare care nu l "re!udiciază n niciun /el "e minor( 1. actele !uridice "e care le "utea nc?eia %i "1nă la m"linirea '1rstei de *6 ani$ res"ecti' actele !uridice mărunte$ actele !uridice de conser'are$ actele de dis"ozi#ie$ de mică 'aloare$ care se e+ecută la data nc?eierii lor( 1.C.etc( JCa"acitatea de e<erci3iu restrFns2 Se nt1lne%te la minorii între ). *5 .H..&.1."ărinte$ tutore$ curator-( = Con3inutul ca"acit23ii de e<erci3iu restrFnse este /ormat din următoarele categorii de acte: 18 Actele !uridice$ "e care minorul le poate înc1eia singur.)8 ani. Caracteristic acestei eta"e este /a"tul că$ minorul nc?eie singur actele !uridice cu ncu'iin#area ocrotitorilor legali . H8 Actele !uridice interzise$ "e care minorul nu le poate înc1eia nicicum. 1.. 2inorul care a m"linit *6 ani$ e+ercită singur dre"turile %i e+ecută o&liga#iile iz'or1te din actele !uridice re/eritoare la munca$ ndeletnicirile artistice sau s"orti'e$ ori la "ro/esia sa %i "oate dis"une singur de 'eniturile ast/el do&1ndite( &8 Actele !uridice$ "e care minorul le înc1eie cu încuviinţarea ocrotitorului legal 'tată mamă tutore sau curator. constituirea %i dis"unerea de de"ozite n/iin#ate la C(E(C( IanJ( 1. C8 Actele !uridice$ "e care minorul le înc1eie cu dublă încuviinţare 'ocrotitor legal 9 instanţa de tutelă. 18 Actele !uridice$ "e care minorul le poate înc1eia singur.

1HA (CC K?ncetarea ca"acit23ii civile restrFns2 *( >n momentul m"linirii '1rstei de *A ani( )( Dacă minorul se căsătore%te nainte de m"linirea '1rstei de *A ani( 5( Pentru moti'e temeinice$ instan#a de tutelă "oate recunoa%te %i minorului care a m"linit '1rsta de *B ani ca"acitatea de"lină de e+erci#iu( E+isten#a unui moti' temeinicK 6( >n cazul "unerii su& interdic#ie( 7( >n cazul ncetării ca"acită#ii de /olosin#ă . HH alin."arta!i"otecare sau gre'are cu sarcini reale 9 Renun#ările la dre"turi "atrimoniale H8 Actele !uridice interzise$ "e care minorul nu le poate înc1eia nicicum."lu nstrăinarea /ructelor sau a di/eritelor altor &unuri su"use stricăciunii . 1HI alin.e+( cu li'ada din Dre"t Ci'il "artea generală-( 9Dacă actul de administrare a /ost nc?eiat de minor singur %i se do'ede%te că acesta a /ost "re!udicia&il 'a inter'eni sanc#iunea nulită#ii relati'e( 9Dacă acordul de administrare a /ost nc?eiat cu ncu'iin#area ocrotitorului legal$ dar a cauzat minorului un "re!udiciu$ nu se 'a "une "ro&lema sanc#iunii nulită#ii relati'e$ ci a res"onsa&ilită#ii ocrotitorului legal .. >>>Actele de dis"o9i3ie @Art.inistrare sau de dis"o9i3ie $$$ (tenţie la acele acte juridice care raportate la un bun singular sunt acte de dispoziţie însă raportate la întregul patrimoniu sunt acte de administrare.la deces sau declararea !udecătorească a mor#ii-( *6 . E<e.4&8 (CC$ adică actele de nstrăinare m"ăr#eală .DREPT CIVIL PERSOANE Acte /uridice de ad. 6(*( 2inorul nu "oate să /acă dona#ii %i nici să garanteze o&liga#iile altora( @Art.4C8 (CC 6()( 2inorul nu "oate nc?eia acte !uridice cu tutorele sau o rudă n linie drea"tă sau /ra#ii %i surorile tutorelui( @Art.de natură ci'ilă$ administrati'ă sau "enală-( 9De la m"linirea '1rstei de *7 ani$ minorul "oate nc?eia %i un contract de muncă( Cu res"ectarea "re'ederilor Codului 2uncii$ contractul "oate /i nc?eiat numai "entru acti'ită#i "otri'ite ca dez'oltare /izică a minorului$ a"titudinile sau cuno%tin#ele sale$ n condi#iile n care nu i sunt "use n "ericol sănătatea$ dez'oltarea %i "regătirea "ro/esională( C8 Actele !uridice$ "e care minorul le înc1eie cu dublă încuviinţare 'ocrotitor legal 9 instanţa de tutelă.

4&8 (CC >n cazul n care căsătoria a /ost anulată$ minorul care a /ost de &ună credin#ă "ăstrează ca"acitatea de"lină de e+erci#iu( 6xcepţie de la principiul retroactivităţii Anularea este o sanc#iune care inter'ine la condi#ii de /ond %i de /ormă( @Art. &A& (CC GFrsta .4&8 Pentru moti'e temeinice$ minorul care a m"linit '1rsta de *B ani se "oate căsători n temeiul unui a'iz medical$ cu ncu'iin#area "ărin#ilor săi sau$ du"ă caz$ a tutorelui %i cu autorizarea instan#ei de tutelă n a cărei circumscri"#ie minorul %i are domiciliul( >n cazul n care unul dintre "ărin#i re/uză să ncu'iin#eze căsătoria$ instan#a de tutelă ?otără%te %i asu"ra acestei di'ergen#e$ a'1nd n 'edere interesul su"erior al co"ilului( alin. C6 alin.4E8 Dacă nu e+istă nici "ărin#i$ nici tutore care să "oată ncu'iin#a căsătoria$ este necesară ncu'iin#area "ersoanei sau a autorită#ii care a /ost a&ilitată să e+ercite dre"turile "ărinte%ti( = Con3inutul ca"acit23ii de"line de e<erci3iu KKK#n principiu persoana fizică cu capacitate deplină de exerciţiu poate înc1eia personal şi singur sau prin reprezentare toate actele juridice tipice şi atipice permise de lege.atri. Con#inutul ca"acită#ii de"line de e+erci#iu se determină "rin e+cluderea acelor acte !uridice "e care$ "ersoana /izică nu are dre"tul să le nc?eie datorită limitărilor ca"acită#ii de /olosin#ă instituită "rin lege( *7 .418 Căsătoria se "oate nc?eia dacă 'iitorii so#i au m"linit '1rsta de *A ani( alin.4H8 De asemenea$ n condi#iile art( 5EA$ este su/icientă ncu'iin#area "ărintelui care e+ercită autoritatea "ărintească( alin.418 (CC 2inorul do&1nde%te "rin căsătorie ca"acitate de"lină de e+erci#iu( @Art.DREPT CIVIL PERSOANE JCa"acitatea de e<erci3iu de"lin2 > @Art. @Art.4C8 Dacă unul dintre "ărin#i este decedat sau se a/lă n im"osi&ilitatea de a%i mani/esta 'oin#a $ ncu'iin#area celuilalt "ărinte este su/icientă( alin. alin. CA (CC Ca"acitatea de e+erci#iu este a"titudinea "ersoanei /izice de a nc?eia singură acte !uridice ci'ile( $$$ Capacitatea deplină de exerciţiu începe la împlinirea v!rstei de )8 ani. C6 alin.onial2.

olosirea corectă a unor termeni este esenţială7 9 din "artea ocrotitorului legal :ncuviin3are 9 din "artea instan3ei de tutel2 autori9are *B .deces$ moarte naturală sau declararea !udecătorească asu"ra mor#ii-( 9 Prin "unerea su& interdic#ie( Sanc3iunea neres"ect2rii regulilor "rivind ca"acitatea de e<erci3iu Ca regulă$ sancţiunea care inter'ine este nulitatea relativă. :unt anulabile următoarele categorii de acte7 *( Actele de dis"ozi#ie de .DREPT CIVIL PERSOANE = ?ncetarea ca"acit23ii de"line de e<erci3iu 9 Odată cu ncetarea ca"acită#ii de /olosin#ă .are valoare$ nc?eiate singur de minorul cu ca"acitate de e+erci#iu restr1nsă sau de către "ersoana li"sită de ca"acitate de e+erci#iu$ c?iar dacă nu au cauzat 'reun "re!udiciu( )( Actele de dispoziţie de mică valoare nc?eiate singur de minorul cu ca"acitate de e+erci#iu restr1nsă sau de către "ersoana li"sită de ca"acitate de e+erci#iu$ c?iar dacă nu au cauzat 'reun "re!udiciu( Dacă sunt a/ectate de termeni$ condi#ii ori sunt cu e+ecutare succesi'ă$ c?iar dacă nu au cauzat un "re!udiciu( 5( Actele de administrare nc?eiate singur de "ersoana li"sită de ca"acitate de e+erci#iu$ c?iar dacă nu au cauzat "re!udiciul( 6( Actele de administrare nc?eiate singur de "ersoana li"sită de ca"acitate de e+erci#iu$ c?iar dacă au cauzat "re!udiciul( 7( Actele de dispoziţie de mare valoare nc?eiate de minorul cu ca"acitate de e+erci#iu restr1nsă cu ncu'iin#area ocrotitorului legal$ dar /ără ncu'iin#area instan#ei de tutelă( B( Actele juridice$ "e care minorul cu ca"acitate de e+erci#iu restr1nsă nu le "oate nc?eia nici singur %i nici cu ncu'iin#area sau autorizarea "reala&ilă( $ .

undamentul acestei soluţii rezidă în principiul răspunderii civile delictuale. >n cazul inca"a&ililor care au "rimit "resta#ii n temeiul unui act !uridic anulat$ suntem n "rezen#a unei excepţii de la regula restitutio in integrum adică inca"abilii 'or /i o&liga#i să restituie "resta#iile$ numai n măsura n care au "ro/itat de a'anta!ele "atrimoniale ale actului anulat( Cu toate acestea$ inca"a&ilul "oate /i o&ligat la restituirea integrală$ atunci c1nd cu inten#ie sau din cul"ă gra'ă a /ăcut ca restituirea să /ie im"osi&ilă( De :nv23at din curs>>> Identificarea "ersoanei fi9ice De/ini#ie: <dentificarea persoanei fizice este o"era#iunea de indi'idualizare a "ersoanei /izice n ra"orturile !uridice la care "artici"ă( <dentificarea persoanei fizice nu este a"ana!ul e+clusi' al dre"tului ci'il( <nteresul identificării persoanei fizice nu este doar unul indi'idual . .%i creditorii c!irografari ai "ersoanei ocrotite$ ale căror crean#e nu sunt garantate cu nimic$ dec1t cu ga!ul general al creditorului( .mo%tenesc ntreaga masă succesorală-$ succesorii cu titlu universali .DREPT CIVIL PERSOANE (ULITATEA RELATIG@Art. HI (CC Ac#iunea n nulitate relati'ă "oate /i e+ercitată n numele celui ocrotit$ de către re"rezentantul8ocrotitorul legal( E<ce"3ii>>> Dacă "otri'it legii$ actul nc?eiat tre&uia autorizat %i de instan#a de tutelă$ iar această autorizare li"se%te$ nulitatea relati'ă "oate /i in'ocată %i de către "rocuror( (ulitatea relativ2 mai "oate /i in'ocată %i de către succesorii universali .nu au cerut niciun /el de garan#ii$ răm1n /ără nimic-( >>>(u "oate ob3ine anularea actului "ersoana li"sită de ca"acitate de e+erci#iu sau cu ca"acitate de e+erci#iu restr1nsă$ care /olosind mano"ere dolosi'e$ a con'ins o altă "ersoană că este ca"a&il$ determin1ndo ast/el să contracteze cu el( .mo%tenesc o "arte din ntreaga masă succesorală."articular-$ identi/icarea "rezent1nd n mod e'ident %i un interes general sau "u&lic( *.

# ales :n condi3iile legii.# "orecl28 este aceea a unor dre"turi "ersonale ne"atrimoniale( @Art.a /olosi-( ).e# re.Dre"tul de a cere ndre"tarea e'entualelor gre%eli de scriere a numelui n orice caz !uridic( 5.7C (CC Structura nu.i a"2r2rii dre"tului la "seudoni.elui.od cores"un92tor## .2toarele P Art.elui.e.O. alin.reglementează o structură duală a numelui$ adică numele de /amilie L "renumele-( Curs nr. Numele cu"rinde numele de /amilie %i "renumele( . Orice "ersoană are dre"tul la numele sta&ilit sau do&1ndit$ "otri'it legii( @Art.edin32# stare civil2# "seudoni.4&8 (CC DobFndirea nu. "re'ede că este interzisă nregistrarea de către o/i#erul de stare ci'ilă a "renumelor indecente$ ridicole %i a altora asemenea de natură să a/ecteze ordinea "u&lică$ &unele mora'uri sau interesele co"ilului$ du"ă caz( K Con3inutul dre"tului la nu.e. &EH (CC A"2rarea dre"tului la nu.Dre"tul de a "urta numele .4&8 De asemenea$ cel care este lezat "rin uzur"area$ n tot sau n "arte a numelui său "oate să ceară oric1nd instan#ei !udecătore%ti să dis"ună ncetarea acestei atingeri nelegitime( alin.Dre"tul de a se o"une la /olosirea /ără ndre"tare a numelui de către o altă "ersoană( *A .7& (CC Dre"tul la nu. H15&''C Acest atri&ut de identi/icare ale "ersoanei /izice$ care constă n dre"tul omului de a /i indi'idualizat n /amilie %i n societate "rin cu'intele sta&ilite con/orm legii ca a'1nd această semni/ica#ie( @Art.e este dat de "rerogati'ele sau atri&utele$ "e care acest dre"t i le con/eră titularului său( *.4C8 Dis"o9i3iile "re9entului articol se a"lic2# :n .i ur. 7H alin. J(UMELE @Art.418 Cel al cărui nume este contestat "oate să ceară instan#ei !udecătore%ti recunoa%terea dre"tului său la acel nume( alin.DREPT CIVIL PERSOANE J(atura /uridic2 a atributelor de identificare ale "ersoanei fi9ice 4do.iciliu# nu. H @Art.7E (CC *. 7& .

Co"ilul din căsătorie ia numele de /amilie comun cu al "ărin#ilor săi( .Co"ilul din a/ara căsătoriei ia numele de /amilie al aceluia dintre "ărin#i /a#ă de care /ilia#ia a /ost "rima dată sta&ilită( Dacă ulterior co"ilul %i sta&ile%te /ilia#ia %i /a#ă de cel deal )lea "ărinte "rin acordul acestora$ co"ilul "oate lua numele celui deal )lea "ărinte sau numele lor reunite( *E . . 4iind un dre"t a&solut$ numele este o"o9abil erga o.*. Inalienabilitatea nimeni nu "oate renun#a la nume %i nici nul "oate nstrăina( C.*.HH6 (CC (u."rescri"tibil# at1t e+tincti' . Unitatea cele ) com"onente ale numelui /ormează o com"onentă unitară( A. I"ote9a co"ilului din c2s2torie @Art.nu se do&1nde%te "rin utilizare ndelungată-( H. Legalitatea toate as"ectele "ri'ind modi/icarea$ do&1ndirea sau sc?im&area numelui sunt reglementate de lege( E.ele co"ilului din c2s2torie.5.DREPT CIVIL PERSOANE 3Caracterele /uridice ale nu.Alegerea numelui n această 'ariantă se /ace de "ărin#i( Dacă ace%tia nu se n#eleg 'a decide instan#a de tutelă( Comunică ?otăr1rea rămasă de/initi'ă la Ser'iciul de stare ci'ilă unde a /ost nregistrată na%terea( &.elui de fa.Dacă "ărin#ii nu au un nume comun$ co"ilul ia numele unuia dintre ei sau numele lor reunite( >n acest caz$ numele co"ilului se sta&ile%te "rin acordul "ărin#ilor %i se declară odată cu na%terea co"ilului la Ser'iciul de stare ci'ilă( . Universalitatea orice "ersoană /izică are dre"tul la do&1ndirea %i "urtarea numelui sta&ilit n condi#iile legale( JAtribuirea nu.nes.ele co"ilului din afara c2s2toriei.). &. Numele este i.elui 1. I"ote9a co"ilului din afara c2s2toriei @Art. )ersonalitatea numele nu "oate /i e+ercitat dec1t "ersonal %i nu "rin re"rezentant( I. HE' (CC (u. .nu se "ierde "rin neuz-$ c1t %i ac?iziti' .ilie *( I"oteza co"ilului din căsătorie( )( I"oteza co"ilului din a/ara căsătoriei( 5( I"oteza co"ilului născut din "ărin#i necunoscu#i( 1.

HH6# HE' (CC8 "rin căsătorie %i "rin ado"#ie( La căsătorie so#ii "ot ?otăr să "oarte un nume comun$ să%i "ăstreze numele dinainte de căsătorie sau să do&1ndească numele lor reunite @Art. Viitorii so#i "ot con'eni să %i "ăstreze numele dinaintea căsătoriei$ să ia numele oricăruia dintre ei sau numele lor reunite( >n cazul des/acerii căsătoriei "rin di'or#$ regula este aceea că so#ii 'or re'eni la numele "urtat anterior căsătoriei totu%i$ "entru moti'e temeinice$ instan#a "oate decide ca unii dintre so#i să%i "ăstreze numele do&1ndit n tim"ul căsătoriei( JAD*)NIA >n cazul ado"#iei cel ado"tat 'a do&1ndi ntotdeauna numele de /amilie al ado"tatorului( >n cazul ncetării$ des/acerii$ anulării sau constatării nulită#ii ado"#iei se 'a re'eni ntotdeauna la numele "urtat nainte de ado"#ie( @Art.elui de fa. &7& (CC Alegerea nu.4&8 Ra"orturile de rudenie ncetează ntre ado"tat %i descenden#ii săi$ "e de o "arte$ %i "ărin#ii /ire%ti %i rudele acestora$ "e de altă "arte( alin.situa#ia co"ilului din căsătorie-( C. Art.418 Prin ado"#ie se sta&ilesc /ilia#ia dintre ado"tat %i cel care ado"tă$ "recum %i legături de rudenie ntre ado"tat %i rudele ado"tatorului( alin.DREPT CIVIL PERSOANE Dacă co"ilul %i sta&ile%te /ilia#ia n acela%i tim" /a#ă de am&ii "ărin#i$ se 'or a"lica dis"ozi#iile @Art. HA' (CC Efectele asu"ra rudeniei. alin. I"ote9a co"ilului n2scut din "2rin3i necunoscu3i Numele co"ilului se sta&ile%te "rin dis"ozi#ia "rimarului ora%ului unde a /ost găsit co"ilul %i sa constatat "ărăsirea acestuia ( Pentru co"iii a&andona#i de mamă n s"ital$ dacă identitatea acesteia nu a /ost sta&ilită n termen de ma+im 5B de zile$ numele de /amilie 'a /i sta&ilit tot "rin dis"ozi#ia "rimarului( 3 Modificarea nu.elui de fa.4C8 C1nd ado"tator este so#ul "ărintelui /iresc sau ado"ti'$ legăturile de rudenie ale ado"tatorului ncetează numai n ra"ort cu "ărintele /iresc %i rudele "ărintelui /iresc care nu este căsătorit cu ado"tatorul( )@ .ilie Poate inter'eni ca urmare a sc?im&ărilor interne n /ilia#ie 4v.ilie. HH6 (CC .

Dacă este 'or&a des"re un minor care a m"linit *6 ani$ cererea 'a /i semnată %i de către acesta( Orice "ersoană interesată$ care se consideră 'ătămată de admiterea cererii de sc?im&are a numelui "oate să /acă o"ozi#ie la cererea de sc?im&are a numelui$ n termen de 5@ de zile de la "u&licarea acesteia( E/ectele sc?im&ării numelui "e cale administrati'ă care se e+tind %i asu"ra celorlal#i mem&ri ai /amiliei( Persoana căreia i sa res"ins cererea de sc?im&are a numelui "e cale administrati'ă$ "oate să /acă o nouă cerere dacă au inter'enit moti'e noi( C1nd solicitantul "oartă un nume de "ro'enien#ă străină %i solicită să "oarte un nume rom1nesc( C1nd "ărin#ii %iau sc?im&at numele "e cale administrati'ă %i co"iii solicită să "oarte acela%i nume cu al "ărin#ilor( C1nd solicitantul are un "renume s"eci/ic se+ului o"us( C1nd solicitantul %ia sc?im&at se+ul %i solicită să "oarte un nume cores"unzător( )* .barea nu.elui de fa.Dacă se solicită sc?im&area numelui comun "e care so#ii sau n'oit să l "oarte n tim"ul căsătoriei 'a /i necesar %i consim#ăm1ntul celuilalt so# n /ormă autentică( ).inistrativ2 a&cNumele este /ormat din e+"resii indecente$ ridicole$ trans/ormat "rin traducere sau n orice alt mod( C1nd "ersoana care solicită sc?im&area numelui a /olosit n e+ercitarea "ro/esiei numele "e care dore%te să l o&#ină %i /ace această do'adă( C1nd din neaten#ia o/i#erilor de stare ci'ilă sau ca urmare a necunoa%terii reglementărilor legale n materie$ au /ost e/ectuate men#iuni gre%ite n registrele de stare ci'ilă sau au /ost eli&erate certi/icate de stare ci'ilă$ iar n &aza acestora alte acte ulterioare( de/g= )rocedura ( : Persoana interesată 'a de"une o cerere nso#ită de actele do'editoare la ser'iciul "u&lic comunitar local( Cererea 'a /i solu#ionată de către ser'iciul "u&lic comunitar !ude#ean( K )articularit23i *.DREPT CIVIL PERSOANE JSc!i.ilie "e cale ad.

H15&''C "re'ede: Persoana al cărui nume de /amilie sau "renume a /ost nregistrat n actele de stare ci'ilă$ tradus n altă lim&ă dec1t cea maternă sau cu ortogra/ia altei lim&i$ "oate solicita nscrierea "rin men#iune "e aceste acte a numelui sau "renumelui retradus sau cu ortogra/ia lim&ii materne Cererea de retranscriere se de"une la ser'iciul "u&lic n "ăstrarea căruia se a/lă registrele de stare ci'ilă( Dacă so#ii au un nume comun$ e/ectele a"ro&ării cererii se e+tind %i asu"ra celuilalt so#$ dacă acesta %i dă consim#ăm1ntul( Dis"ozi#ia "rimarului "rin care se res"inge cererea de retranscriere "oate /i atacată la instan#a de contencios administrati'( J)RE(UMELE este acea "arte a numelui unei "ersonae /izice$ com"usă din unul sau mai multe cu'inte cu sau /ără n#eles$ care indi'idualizează "ersoana n ra"orturile de /amilie %i m"reună cu numele de /amilie n societate( 4renumele se stabileşte în momentul declarării naşterii.e. &EH (CC A"2rarea dre"tului la nu.5.elui de fa.elui se a"lic2 .).De asemenea$ cel care este lezat "rin uzur"area$ n tot sau n "arte$ a numelui său "oate să ceară oric1nd instan#ei !udecătore%ti să dis"ună ncetarea acestei atingeri nelegitime( .ilie Art.DREPT CIVIL PERSOANE 3Retranscrierea nu. 418 Cel al cărui nume este contestat "oate să ceară instan#ei !udecătore%ti recunoa%terea dre"tului său la acel nume( .i "renu.Dis"ozi#iile "rezentului articol se a"lică$ n mod cores"unzător$ %i a"ărării dre"tului la "seudonim$ ales n condi#iile legii( J)*RECLA este un a"elati' "e care n general antura!ul l atri&uie unei "ersoane ntro manieră constantă %i "u&lică( S"re deose&ire de "seudonim$ care este ales de către "ersoana /izică$ "orecla este atri&uită acesteia de alte "ersoane( Din "unct de 'edere !uridic$ singurul domeniu unde "orecla are rele'an#ă l constituie cazierul !udiciar( )) .i retranscrierea nu.elui f2r2 nicio derogare. > Regulile de la sc!i.literare$ %tiin#i/ice$ artistice-$ /iind un dre"t "ersonal ne"atrimonial( Pseudonimul este garantat %i ocrotit n con#inutul: @Art.barea . &' *rd. J)SEUD*(IMUL este un nume 'oluntar ales de "ersoana /izică "entru a des/ă%ura anumite acti'ită#i .

i "rotec3ia nu.elui :n co.elui @Art.elui se nt1lne%te n situa#ia n care un scriitor sau "roducător de /ilm atri&uie un anumit nume "ersona!elor sale( Mtilizarea a&uzi'ă constituie un delict ci'il %i este sanc#ionată ca atare n condi#iile @Art. &EC (CC# care con/eră "ersoanei 'ătămate dre"tul la o ac#iune n res"onsa&ilitate( Pre!udiciul cre%te "rin utilizarea a&uzi'ă %i este unul moral( Titularul ac#iunii 'a tre&ui să do'edească inten#ia uzur"atorului$ "recum %i riscul "re'enirii unei con/uzii ntre "ersoana sa %i "ersona!ul căr#ii sau /ilmului( Mtilizarea a&uzi'ă a numelui este "osi&ilă n domeniul comercial$ al dre"tului a/acerilor sau n cazul "ro/esiilor li&erale( 3+olosirea .er3 Orice comerciant tre&uie să se identi/ice n circuitul comercial "rintro /irmă$ ast/el că "ersoana /izică este identi/icată "rin nume( )5 .isibil2$ atFt :n situa3ia :n care u9ur"area este total2# cFt .i atunci cFnd u9ur"area este "ar3ial2.Mzur"area de către un ter# ).Mtilizarea a&uzi'ă 18 Utili9area de c2tre un ter3 constituie "ortul /ără dre"t al numelui de /amilie$ "e care o altă "ersoană la do&1ndit n condi#iile legii( Numele a /ost do&1ndit n condi#iile legii dacă e+istă o "osesie constantă a sa$ "relungită$ loială$ continuă %i notorie( Dre"tul de a ac#iona m"otri'a "ersoanei uzur"atoare a"ar#ine oricărui mem&ru al /amiliei( Pro&lema uzur"ării numelui se "une n cazul numelor ilustre ale unor "ersonalită#i din di/erite domenii( Ac3iunea :n instan32 /ormulată de către "urtătorul legitim al numelui este una 1:n contesta3ie de stat1# "rin care i se contestă ter#ului dre"tul de a "urta acel nume %i se solicită instan#ei săi interzică "e 'iitor "urtarea numelui uzur"at %i e'entual recti/icarea actelor de stare ci'ilă( Ac3iunea "rin care se solicit2 :ncetarea u9ur"2rii este ad.DREPT CIVIL PERSOANE 3)rotec3ia /uridic2 a nu. &8 Utili9area abu9iv2 a nu. &E&Q &EHQ &EA (CC = ?nc2lcarea dre"tului la nu.e "oate /i ncălcat "rin următoarele ) modalită#i: *.

ativ este LEOEA.ati9area# unificarea .DREPT CIVIL PERSOANE +ir.ative KKK Cel .er3ului$ sta&ile%te n concret "entru /iecare ti" de "ersoană !uridică$ modalită#ile de do&1ndire a /irmei( JElaborarea actelor nor.ativ.i legislativ2 R Te!nica /uridic2 este un ansam&lu de metode$ "rocedee$ mi!loace utilizate de organele de stat cu com"eten#ă normati'ă n "rocesul de ela&orare %i a"licare a actelor normati'e( N Te!nica legislativ2 Sau /ormulat di/erite o"inii n literatura de s"ecialitate$ nsă legiuitorul rom1n "recizează că te?nica legislati'ă asigur2 siste.ai i. 3 K Eta"ele te!nicii de elaborare a actelor nor.i for.a este un &un incor"oral$ element al /ondului de comer#( Legea &I5166' "rivind Registrul co.ative Acest ti" de creare a dre"tului cu"rinde ) as"ecte: *( Teoretică sau %tiin#i/ică )( Te?nică 1. Te!nica /uridic2 ."ortant act nor.i coordonarea legisla3iei ast/el$ "rin intermediul normelor de te?nică legislati'ă sunt definite "2r3ile constitutive# structura .a unui act nor. Latura teoretic2 se re/eră la conce"tul de acti'itate normati'ă$ com"eten#a normati'ă$ /azele ela&orate ale dre"tului %i "rinci"iile normati'e( Organele de stat care au com"eten#e n ceea ce "ri'e%te ela&orarea actelor normati'e$ sunt numite organe legiuitoare. Eta"ele "rocesului de ado"tare a legii *( Ini#ierea legislati'ă )( Dez&aterea "roiectului de lege 5( Promulgarea legii 6( Pu&licarea legii )6 . Tre&uie să e+iste un ec?ili&ru ntre re/lectarea %i reglementarea realită#ii %i /ondul %i /orma de e+"rimare a legii( E+istă un ra"ort de im"licare reci"rocă$ adică /ondul reglementării este redat ntro anumită /ormă de e+"rimare$ care n lim&a!ul uzual . te+tul legii( &.

minim 7@@@ de semnatari-( >nainte de a /i su"use dez&aterii$ tre&uie să /ie a'izate de Consiliul legislati'( Dez&aterea "roiectelor de lege se realizează n "lenul Camerelor Parlamentului( &8 De9baterea nce"e cu o e+"unere de moti'e /ăcute "roiectelor de lege$ de ini#iatorul "roiectului de lege %i cu ra"ortul Camerei care a analizat "roiectul( Du"ă aceasta$ "roiectul este su"us dez&aterii$ discu#iilor( Du"ă dez&atere se trece la 'otare %i ado"tarea "roiectului de lege( C8 )ro. 3)2r3ile constitutive ale actelor nor.DREPT CIVIL PERSOANE 18 Ini3ierea legislativ2 Au dre"t de ini#iati'ă legislati'ă Fu'ernul$ Parlamentul$ senatorii %i de"uta#ii$ cetă#enii .ative *( Titlu( )( Pream&ul$ dacă este cazul( 5( 4ormula introducti'ă( 6( Partea dis"oziti'ă( 7( 4ormula de atestare a autenticită#ii actului( )7 .ulgarea este s"eci/ică legii %i a"ar#ine Pre%edintelui( Este actul "rin care Oe/ul Statului autenti/ică te+tul legii$ adică constată %i atestă regularitatea ado"tării sale( >n cazul n care autenti/ică legea$ Pre%edintele este o&ligat să o "romulge la cel mult 5@ de zile de la "rimire( H8 )ublicarea este str1ns legată de intrarea ei n 'igoare %i anume$ 5 zile( $$$ Data la care se face publicarea actului normativ este foarte importantă pentru că în funcţie de aceasta se stabileşte şi data de intrare în vigoare a legii.

medic$ a'ocat$ notar$ ar?itect etc(-( Prin legile s"eciale$ se sta&ilesc regulile concrete de organizare %i e+ercitare a "ro/esiei$ "recum %i de sta&ilire a denumirii( D*MICILIUL SI RESEDI(NA Do."ortan3a /uridic2 a do. Stabilitatea este trăsătura esen#ială a domiciliului$ trăsătură care deose&e%te domiciliul de re%edin#ă( &.iciliul @Art.aterie succesoral2$ locul desc?iderii succesiunii este ultimul domiciliu al de/unctului( KCaractere /uridice 1.ateria ca"acit23ii civile s"re e+em"lu$ cetă#enii străini %i a"atrizii care nu au domiciliul sau re%edin#a n Rom1nia$ nu "ot do&1ndi dre"tul de "ro"rietate asu"ra terenurilor( ?n . *bligativitatea n "ri'in#a domiciliului e+istă %i un interes general al societă#ii$ moti' "entru care$ acest element de identi/icare este o&ligatoriu( Ca atri&ut de identi/icare$ domiciliul "rezintă interes nu doar "entru dre"tul ci'il$ ci %i "entru alte ramuri de dre"t cum ar /i: Dre"t administrati'$ Dre"t constitu#ional$ Dre"t /iscal( )B .iciliului ?n . 7A (CC sta&ile%te că domiciliul unei "ersoane /izice este acolo unde aceasta declară că %i are locuin#a statornică %i "rinci"ală( JI. E S"re e+em"lu$ numele "ersoanei /izice se regăse%te n mod o&ligatoriu n denumirile societă#ilor n nume colecti' %i a societă#ilor n comandită sim"lă( Ser'ind la identi/icarea "ersoanei !uridice$ denumirea nu "oate /i nstrăinată dec1t odată cu /ondul de comer#( 3 +olosirea "rofesional2 a nu.elui Această "ro&lemă se "une n cazul "ersoanelor /izice care e+ercită o "ro/esie li&erală . Unicitatea "ersoanele /izice rom1ne "ot a'ea "otri'it *rdonan3ei 6A5&''E doar un singur domiciliu( Mnicitatea domiciliului nu m"iedică n niciun /el sc?im&area acestuia n mod li&er( C.DREPT CIVIL PERSOANE Curs nr.

Domiciliul legal 5.iciliului se /ace "rin do'edirea unui titlu locati'( 6xemplu7 contractul de '1nzarecum"ărare$ contractul de nc?iriere( &8 Do.Domiciliul de dre"t co.iciliului legal se /ace odată cu sc?im&area domiciliului 'oluntar al "ersoanei care e+ercită ocrotirea( ). Cei c!e.iciliul de dre"t co.a3i la succesiune au do.iciliul legal este acel ti" de domiciliu sta&ilit de lege "entru anumite categorii de "ersoane$ ca măsură de "rotec#ie( *(Do.ent subiectiv inten#ia de a a'ea n acel loc locuin#a statornică %i "rinci"ală( = Stabilirea do. .Domiciliul conven3ional sau ales 18 Do. )entru "ersoanele dis"2rute$ domiciliul este: la curator$ dacă sa sta&ilit o curatelă asu"ra &unurilor %i curatorul este ndre"tă#it să %i re"rezinte "e cel dis"ărut( C.DREPT CIVIL PERSOANE J+elurile do.barea do.iciliul legal al .ent obiectiv e+isten#a unei locuin#e( )( un ele.un este acela unde "ersoana /izică declară că %i are locuin#a( = "resu"une ntrunirea a ) elemente: *( un ele.iciliului legal se /ace n mod identic cu do'ada domiciliului de dre"t comun$ adică cu cartea de identitate sau dacă acest lucru nu este "osi&il$ "rin orice mi!loc de "ro&ă( Sc!i.iciliului *.Domiciliul "rofesional 6.inorului este stabilit la "ărin#ii săi "ărintele la care locuie%te statornic "ărintele desemnat de instan#a de tutelă alte "ersoane dec1t "ărin#ii desemnate de asemenea$ tot de către instan#a de tutelă institu#ia sau /amilia la care minorul este dat n "lasament dacă nu a'em "ărin#i$ la tutore &.iciliul la custodele sau curator$ n măsura n care acesta este ndre"tă#it să i %i re"rezinte( Dovada do.un sau voluntar ).

3ia de do. Tem"orară . 77Q 6' (CC @Art.o deose&e%te de domiciliu&. 4acultati'ă 2en#iunea cu "ri'ire la re%edin#ă se 'a trece n acte la solicitarea "ersoanei$ iar ca durată de tim" nu "oate de"ă%i un an de zile( STAREA CIGILDefini3ie Starea civil2 re"rezintă acel mi!loc de indi'idualizare a "ersoanei /izice$ "rin reunirea unor calită#i "ersonale$ cărora legea le con/eră această semni/ica#ie( Starea ci'ilă este un atribut de identificare co. 77. 6I (CC Cel care e+"loatează o ntre"rindere are domiciliul %i la locul situării acelei ntre"rinderi$ n tot ceea ce "ri'e%te o&liga#iile "atrimoniale care sau născut sau urmează să se e+ecute n acel loc( H8 Do."le<$ cu a!utorul căruia "ersoana /izică este identi/icată n /amilie %i n societate( )A . @Art.edin3a.DREPT CIVIL PERSOANE C8 Do. 6A (CC Este acel domiciliu ales de către "ăr#ile unui act !uridic n 'ederea e+ecutării actului n acel loc sau "entru comunicarea actelor de "rocedură n e'entualitatea unui litigiu( Domiciliul con'en#ional "oate /i sta&ilit "rin actul !uridic sau "rintro con'en#ie se"arată( E/ectul domiciliului con'en#ional este unul relati'$ adică este 'ala&il doar ntre "ăr#i %i doar "entru actul !uridic res"ecti'( 3RESEDI(NA Art. 418 Re%edin#a 'a /i considerată domiciliu c1nd acesta nu este cunoscut( 4&8 >n li"să de re%edin#ă$ "ersoana /izică este considerată că domiciliază la locul ultimului domiciliu$ iar dacă acesta nu se cunoa%te$ la locul unde acea "ersoană se găse%te( = Caractere /uridice: 1.iciliul "rofesional @Art. (CC Re. Re%edin#a "ersoanei /izice este locul unde %i are locuin#a secundară( $$$ 4ersoana fizică rom!nă nu poate avea în acelaşi timp dec!t o singură reşedinţă. (CC )re9u.iciliul ales sau conven3ional 4fa"tic este o adres28 @Art. 6'.iciliu.

cores"unde situa#ia /a"tică cu cea din acte-( = )osesia de stat "roduce e/ectele "re'ăzute de lege dacă este: : continuă : "a%nică : "u&lică : neec?i'ocă Posesia de stat dă na%tere unei "re9u.DREPT CIVIL PERSOANE $$$ Ca atribut de identificare$ starea civil2 con/eră "ersoanei /izice următoarele atri&ute: *( "osi&ilitatea de a se individuali9a "rin starea ci'ilă( )( "osi&ilitatea de a "retinde s2 fie individuali9at2 "rin starea ci'ilă( 5( "osi&ilitatea de a recurge la for3a de constrFngere a statului$ n cazul ncălcării acestui dre"t su&iecti'( Calit23ile care com"un starea ci'ilă tre&uie să ai&ă un caracter de sta&ilitate %i să nu "oată /i modi/icate dec1t n condi#iile legii( ?n "rinci"al# starea civil2 este regle.en ser'e%te la identi/icarea "ersoanei /izice "rin "urtarea numelui$ care cores"unde stării ci'ile "e care o are( )( Tractatus indi'idualizează "ersoana /izică "rin considerarea de către ceilal#i$ ca /iind "ersoana căreia i a"ar#ine starea ci'ilă de care se "re'alează .a are semni/ica#ia recunoa%terii n /amilie %i n societate a /a"tului că starea ci'ilă de care se "re'alează o "ersoană /izică este cea care i a"ar#ine %i de dre"t( .numele$ domiciliul$ ca"acitatea ci'ilă-$ dar e+istă ntre ele o interde"enden#ă necesară( 3 +olosin3a st2rii civile sau "osesia de stat $$$Constă în întrunirea a .adică "e care o /olose%te-( 5( +a.entat2 :n Codul Civil %i n Legea 1165166I cu "rivire la actele de stare civil2. 4iind o institu#ie !uridică com"le+ă$ nu se identi/ică cu mi!loacele de identi/icare ale "ersoanei /izice .3ii relative$ adică o "rezum#ie care "oate /i com"letată cu alte mi!loace de "ro&ă sau dim"otri'ă$ "oate /i răsturnată "rin "ro&a contrară( )E . elemente7 *( (o.

"ersonal2 E.DREPT CIVIL PERSOANE $$$ Dacă folosinţa stării civile este conformă cu un act de stare civilă prezumţia la care dă naştere este una absolută.Primăria locului de co&or1re sau de&arcare$ n cazul n care na%terea sau decesul au a'ut loc n tren$ "e o na'ă sau aerona'ă n tim"ul unei călătorii n interiorul #ării( 5. universal2 B( indivi9ibil2# adică "ersoana /izică are una %i aceea%i stare ci'ilă la un moment dat$ n ra"ort cu orice alte su&iecte de dre"t( Tre&uie să a'em n 'edere ansam&lul calită#ilor "ersonale care /ormează starea ci'ilă$ "ri'ite ca un tot unitar( J ?nregistr2rile de stare civil2 Defini3ie ?nregistr2rile de stare civil2 sunt acele o"era#iuni de consemnare n registrele de stare ci'ilă a actelor %i /a"telor de stare ci'ilă$ "recum %i a altor elemente "re'ăzute de lege care se e/ectuează n condi#iile sta&ilite de lege %i de către "ersoane sau autorită#i anume desemnate n acest sco"( K ?nregistr2rile de stare civil2 sunt de & feluri *( >ntocmire .i ac!i9itiv H. i."rescri"tibil2 e<tinctiv . JCaracterele /uridice ale st2rii civile 1.nes 4dre"t subiectiv absolut8 &. inalienabil2 C.Comandantul na'ei$ dacă na%terea$ căsătoria sau decesul au loc n a/ara grani#elor #ării( 5@ .la na%tere$ căsătorie %i deces-( )( >nregistrări su& /orma nscrierilor marginale "e actele de stare ci'ilă$ care se e/ectuează n toate cazurile de modi/icare a stării ci'ile( JAutorit23ile# "ersoanele cu atribu3ii de stare civil2 *. este o"o9abil2 erga o.Consiliile !ude#ene$ locale( ).

Re"rezentan#ii di"lomatici %i cei consulari ai Rom1niei n "ri'in#a cetă#enilor rom1ni a/la#i n străinătate %i n "ri'in#a a"atrizilor( Registrele de stare civil2 se com"letează n du&lu e+em"lar( Primul se 'a "ăstra la Consiliul Local . Curs nr."ortant "entru e<a.Comandantul aerona'ei "entru na%terea sau decesul "etrecut "e o aerona'ă n tim"ul uneii călătorii n a/ara grani#elor #ării( 7.Ser'iciul de e'iden#ă.DREPT CIVIL PERSOANE 6.en>>> 3Ac3iunile de stare civil2 Defini3ie Ac3iunile de stare civil2 cererile de c?emare n !udecată$ care au ca o&iect elemente ale stării ci'ile( 3 Clasificare I. I Reguli a"licabile :nregistr2rilor de stare civil2 = >nregistrările de stare ci'ilă se /ac "e &aza declara#iilor "ersonale scrise sau 'er&ale ale "ersoanei interesate( : >n "ri'in#a nregistrărilor de stare ci'ilă 'a /i a"lica&ilă regula: eroarea comună 'alorează dre"t( : Pe &aza nregistrărilor de stare ci'ilă se 'or eli&era certi/icatele de stare ci'ilă( : Acti'itatea re/eritoare la nregistrările de stare ci'ilă se des/ă%oară su& control !udiciar( I.sau "rimărie$ iar cel deal )lea e+em"lar la Consiliul Cude#ean( $$$ :e completează manual în limba rom!nă obligatoriu cu cerneală neagră. ?n func3ie de obiectul sau finalitatea lor *( Ac#iunile :n recla.a3ie de stat )( Ac#iunile :n contesta3ie de stat 5( Ac#iunile :n .odificare de stat 5* .

7 : Ac#iunea n nulitatea a&solută a căsătoriei sau ado"#iei( 5) . 6x. Ac3iuni care "ot fi intentate de c2tre titularul st2rii civile# re"re9entantul s2u legal .i de alte "ersoane "rev29ute de lege.: : Ac#iunea n sta&ilirea maternită#ii %i a "aternită#ii C. Ast/el de ac#iuni 'or "roduce e/ecte numai "entru 'iitor( II.7 : Ac#iunea de di'or#( : Ac#iunea n anula&ilitatea căsătoriei( &. : Ac#iunea n tăgada "aternită#ii co"ilului din căsătorie( H.a3ie de stat "rin aceste ac#iuni se urmăre%te o&#inerea unei alte stări ci'ile dec1t aceea$ "e care o a'ea "ersoana solicitantă la data /ormulării ac#iunii( 6xemple7 : Ac#iunea n sta&ilirea maternită#ii( : Ac#iunea n sta&ilirea "aternită#ii co"ilului din a/ara căsătoriei( )( Ac3iunile :n contesta3ie de stat sunt acele ac#iuni "rin care se urmăre%te înlăturarea unei stări civile pretins nereale %i nlocuirea ei cu o stare civilă conformă cu realitatea.DREPT CIVIL PERSOANE *( Ac3iunile :n recla.ai de c2tre titularul st2rii civile# nu .odificare de stat urmăresc înlăturarea unui element de stare civilă aparent nereal %i nlocuirea sa cu unul corespunzător realităţii. E<.ulate nu. Ac3iuni care "ot fi for. Ac3iuni care "ot fi intentate de c2tre titularul st2rii civile# dar . 6x. Ac3iuni care "ot fi "ornite de c2tre orice "ersoan2 interesat2( 6x.i "rocuror. 6x7 : Ac#iunea n anularea căsătoriei( : Ac#iunea n anularea ado"#iei( : Ac#iunea n nulitatea recunoa%terii 'oluntare de /ilia#ie( 5( Ac3iunile :n .i de c2tre alte "ersoane. ?n func3ie de sfera "ersoanelor :ndre"t23ite s2 le e<ercite 1.

&.7 : Ac#iunea n tăgada "aternită#ii : Ac#iunea n anula&ilitatea căsătoriei J Efectele !ot2rFrilor /udec2tore.ent "robator Actele de stare ci'ilă sunt consemnate n registrele de stare ci'ilă$ de către autorită#ile ndre"tă#ite$ n condi#iile legii( 3 Reconstituirea .inistrativ.nes# adică at1t /a#ă de "ersoanele interesate$ care au "romo'at res"ecti'a ac#iune$ c1t %i /a#ă de ter#i( JActele de stare civil2 Defini3ie Actele de stare civil2 sunt acele nscrisuri autentice$ "rin care se do'ede%te na%terea$ căsătoria %i decesul( 3 (atura /uridic2 a actelor de stare civil2 este una . Ac3iuni i. ?n func3ie de corela3ia ac3iunilor cu "rescri"3ia e<tinctiv2 1.ti# "rin care se solu3ionea92 ac3iuni de stare civil2 E/ectele acestor ?otăr1ri se "roduc erga o.a 1acte de stare civil21 are ) n#elesuri: 1."rescri"tibile Ca regulă$ ac#iunile de stare ci'ilă$ /iind ac#iuni ne"atrimoniale$ regula este aceea a imprescriptibilităţii.i<t2 atFt de dre"t civil# cFt .DREPT CIVIL PERSOANE III. o"era3iune /uridic2 &. Ac3iuni "rescri"tibile 6x. Ca orice alt act !uridic %i sintag.i :ntoc.irea ulterioar2 a actelor de stare civil2 are loc n următoarele situa3ii 55 . instru.i de dre"t ad.irea ulterioar2 a actelor de stare civil2 Actele de stare ci'ilă se reconstituie n următoarele situa3ii *( Registrele de stare ci'ilă au /ost "ierdute sau distruse n tot sau n "arte( )( Actul de stare ci'ilă a /ost ntocmit n străinătate %i nu "oate /i "rocurat certi/icatul sau e+trasul de "e acest act( ?ntoc.

en3iunilor de "e acestea se "ot face nu. 1'' (CC %i Legea 1165166I cu "ri'ire la actele de stare ci'ilă( *.i co.en3iuni "oate /i cerută n următoarele situa#ii: *( Actul de stare ci'ilă a /ost ntocmit ntrun registru necores"unzător( )( Pactul sau actul de stare ci'ilă nregistrat nu e+istă( 5( 2en#iunea a /ost nscrisă cu un te+t gre%it( 6( 2en#iunea a /ost nscrisă "e un alt act de stare ci'ilă( 7( Nu au /ost res"ectate "re'ederile legale la ntocmirea actului de stare ci'ilă( )."letarea# rectificarea actelor de stare civil2 .en3iunilor "oate inter'eni n următoarele situa#ii: *( >nscrierea recunoa%terii sau sta&ilirii ulterioare a /ilia#iei( )( >nscrierea ado"#iei$ a anulării sau des/acerii acesteia( 5( >nscrierea di'or#ului$ anulării sau des/acerii căsătoriei( 6( >nscrierea sc?im&ării "e cale administrati'ă a numelui sau "renumelui( 7( >nscrierea sc?im&ării se+ului( B( >nscrierea acordării sau "ierderii cetă#eniei rom1ne( 5.DREPT CIVIL PERSOANE *( >ntocmirea actului de na%tere sau de deces a /ost omisă sau re/uzată$ de%i au /ost de"use actele necesare ntocmirii acestora( )( >ntocmirea actului de căsătorie a /ost omisă sau re/uzată$ de%i a /ost luat consim#ăm1ntul so#ilor( Anularea# .i .ai :n ba9a unei !ot2rFri /udec2tore.i a .i irevocabile.i a .Anularea actelor de stare civil2 .odificarea # co."letarea actelor .Rectificarea . @Art.en3iunilor( 9 Prin acestea se n#elege$ ndre"tarea unor erori materiale comise cu "rile!ul nregistrărilor de stare ci'ilă( 9 Custi/icarea acestor o"era#iuni$ este aceea de a nlătura orice neconcordan#e ntre actele de stare ci'ilă %i situa#iile /a"tice( 9 O"era#iunile se /ac la cererea "ersoanei interesate sau din o/iciu$ de către "rimarul unită#ii administrati'teritoriale$ care are n "ăstrare registrul de stare ci'ilă( 56 .ti definitive .Modificarea actelor de stare civil2 .i a .

Actele de stare ci'ilă sunt n registru %i certi/icatele .artori : "re9u.e+tras unic.DREPT CIVIL PERSOANE 9Com"letarea actelor sau a men#iunilor are ca o&iect ntregirea actului$ cu men#iunile omise la ntocmirea ini#ială( >>> Cele discutate anterior des"re anulare# ."letare se aplică doar actelor de stare civilă şi a certificatelor în privinţa cărora sunt aplicabile reguli administrative.se eli&erează n &aza actelor din registru( 3 Reguli ad.odificare# rectificare# co. 1'C (CC$ starea civilă se poate dovedi "rin orice mi!loc de "ro&ă n următoarele situa#ii: *( Dacă nu au e+istat registre de stare ci'ilă( )( Dacă registrele au /ost "ierdute sau distruse$ n tot sau n "arte( 5( Nu este "osi&ilă "rocurarea din străinătate a certi/icatului de stare ci'ilă sau a unui e+tras de "e acesta( 57 .i/loace de "rob2 = :nscrisuri = .inistrative de "rocedur2 P Com"eten#a solu#ionării oricăror as"ecte re/eritoare la anulare$ modi/icare$ recti/icare$ com"letare a"ar#ine Cudecătoriei n a cărei rază teritorială este situat domiciliul "eti#ionarului( 9 Dacă solicitantul este cetă#ean străin sau cetă#ean rom1n cu domiciliul n străinătate$ 'a /i com"etentă Cudecătoria sectorului * Iucure%ti( 9 Instan#a "oate /i sesizată$ de către orice "ersoană interesată inclusi'$ de către /unc#ionarii din ser'iciul de stare ci'ilă( 9 Ast/el de ac#iuni se 'or !udeca cu ascultarea n mod o&ligatoriu a concluziilor "rocurorilor( J)roba st2rii civile 9 Starea ci'ilă se "ro&ează n "rimul r1nd cu actele de stare ci'ilă$ iar a"oi cu certi/icatele eli&erate "e &aza acestor acte( 9 >n situa#ia n care o ast/el de "ro&ă nu este "osi&ilă$ se 'or utiliza %i alte .3ii Con/orm @Art.

DREPT CIVIL PERSOANE $$$ #n situaţiile în care se urmăresc alte efecte patrimoniale sau nepatrimoniale dec!t cele de stare civilă aceasta poate fi dovedită prin orice mijloace de probă nu doar cu actele de stare civilă.entat2 :n Codul Civil 4(CC8 .inorului 9 Ocrotirea minorului se realizează n "rinci"al %i ca regulă$ prin intermediul autorităţii părinteşti( 9 Ocrotirea minorului este regle.i/loace de dre"t civil 4tutela# curatela# "unerea sub interdic3ie8 2i!loacele de ocrotire 'izează acele categorii s"eciale de "ersoane$ care nu %i "ot administra singure &unurile sau$ nu %i "ot "rote!a interesele datorită ' rstei$ stării de sănătate mintale sau altor situa#ii deose&ite( N Categoriile de persoane ocrotite prin mijloace de drept civil sunt7 : minorii : aliena#ii %i de&ilii mintali : "ersoanele a/late n anumite situa#ii s"eciale J *crotirea . Mi/loace de ocrotire *crotirea "ersoanei fi9ice "rin .i :n Legea &A&5&''H "rivind "rotec3ia .i "ro. 3 Autoritatea "2rinteasc2 este gu'ernată de următoarele "rinci"ii *( Dre"turile "ărinte%ti se e+ercită doar n interesul co"ilului( )( Autoritatea "ărintească a"ar#ine n mod egal am&ilor "ărin#i( 5( Con#inutul autorită#ii "ărinte%ti este acela%i$ indi/erent că este 'or&a des"re co"ii minori din căsătorie$ din a/ara căsătoriei sau ado"ta#i( 6( >ntre "ărinte %i co"il$ tre&uie să e+iste inde"enden#ă "atrimonială0 adică "ărintele nu are niciun dre"t asu"ra &unurilor co"ilului %i nici co"ilul asu"ra &unurilor "ărin#ilor$ n a/ară de dre"tul la mo%tenire %i la ntre#inere( 5B .ovarea dre"turilor co"ilului.

ionorului re"rezintă acel mi!loc !uridic de ocrotire a minorului li"sit de ocrotirea "ărintească care se instituie n cazurile %i condi#iile "re'ăzute de lege( Ca9urile de instituire a tutelei 5. o latur2 "atri.inorului Defini3ie Tutela .onial2 constă n administrarea &unurilor %i re"rezentarea minorului n actele !uridice "1nă la '1rsta de *6 ani( >>> :ancţiunea aplicabilă părinţilor pentru neexercitarea corespunzătoare a autorităţii părinteşti este aceea a decăderii din drepturile părinteşti. Ca regul2 general2# autoritatea părintească încetează la m"linirea '1rstei de *A ani sau mai de'reme < "entru minorul care se căsătore%te nainte de m"linirea '1rstei de *A ani-$ "recum %i n cazurile n care nainte de m"linirea acestei '1rste se im"une instituirea tutelei( JTutela . .DREPT CIVIL PERSOANE " 6xistă situaţii în care autoritatea părintească poate fi exercitată doar de către un singur părinte.onial2 *( Latura "ersonal2 se re/eră la cre%terea$ sănătatea$ dez'oltarea /izică$ "si?ică %i emo#ională a co"ilului$ la n'ă#area %i "regătirea sa "ro/esională( )( Latura "atri. *( )( ?n ca9ul divor3ului# dacă instan#a a sta&ilit că e+istă moti'e ntemeiate %i este n acord cu interesul co"ilului( ?n ca9ul co"ilului din afara c2s2toriei al c2rui "2rin3i nu convie3uiesc :. o latur2 "ersonal2 &."reun2 %i instan#a de tutelă a ?otăr1t e+ercitarea autorită#ii "ărinte%ti doar de către un singur "ărinte( 5( CFnd "2rin3ii sau :n3eles :n acest sens# iar instan#a de tutelă %ia dat acordul( =Conţinutul autorităţii părinteşti are & laturi 1.