ESTRATÈGIA LECTORA: FER PREDICCIONS O HIPÒTESIS

Quan anticipo el que passarà en un relat, o intueixo el que explicarà el text, estic fent hipòtesis o prediccions.

Fer hipòtesis o prediccions i comprovar-les em serveix per entendre el que llegeixo o a modificar els aspectes que anava equivocat.

EN QUIN MOMENT FAIG PREDICCIONS O HIPÒTESIS?

ABANS DE LLEGIR Faig les primeres hipòtesis

MENTRE LLEGEIXO Comprovo les prediccions i en faig de noves

DESPRÉS DE LLEGIR Comprovo les prediccions i recapitulo. Construeixo coneixement i/o significat

PER FER PREDICCIONS HE DE,
1. Observo el text, la seva forma, el títol, miro les imatges …

2. Penso de què anirà el text.

3. Començo a llegir i m’aturo quan hi ha informacions noves o que em fan intuir quelcom

4. A partir d’aquest moment m’imagino què passarà després. Faig una hipòtesi. 5. Continuo llegint per veure si l’he encertada o no.

6. Avanço i faig una nova hipòtesi. 7. Al final comprovo les hipòtesis i completo el coneixement del tema.

TAULA DERECOLLIDA I COMPROVACIÓ

M’ATURO
(Fragment que marcat en el text)

FAIG LA PREDICCIÓ

COMPROVO LA PREDICCIÓ (Fragmento n s’ha
confirmat o no la predicció)

1 2 3

TAULA D’AUTOAVALUACIÓ

Autovaloro el meu procés He observat el text, la seva forma, el títol, miro les imatges? M’he imaginat de què anirà el text? He fet hipòtesis al llarg de la lectura? He comprovat les hipòtesis mentre llegia? He encertat les hipòtesis? He entès el text? M’ha servit per ...

Sí No Observacions