You are on page 1of 1

4 Diario de Mallorca Diari de l’escola Dimecres, 5 d’abril de 2006

Apunts
Gegants mallorquins (2) POESIA EN ACCIÓ
L’associació Poesia en Acció ha
convocat un concurs poètic
adreçat a tot el col·lectiu educa-
tiu. Hi ha dues modalitats: poe-
mes que desenvolupin els
temes dels valors ètics i eslò-
gans per a un món millor. Hi
haurà quatre categories: primà-
ria, ESO i FP grau mitjà, batxille-
rat i FP grau superior, i professo-
rat i personal administratiu. El
premi consistirà en la publica-
ció dels poemes premiats en
una antologia. Més informació
Josep Pizà i Vidal (639 34 57 88
o josep_piza@yahoo.es).

COORDINADORS AMBIENTALS
El proper 8 de maig se celebrarà
a Palma la III Trobada de
Coordinadors Ambientals. El matí
es dedicarà a la presentació de
diverses ponències i experièn-
cies realitzades a centres.
L’horabaixa es farà feina per
grups de debat. També hi haurà
una exposició sobre experiències
recortable!

Gegants de Llucmajor d’ambientalització. La inscripció
es pot fer personalment al CEP
de Palma, per fax (971 24 95 32) o
FITXA TÈCNICA ■ Pes: 10,60 kg, 11,60 kg, 10,10 kg respectivament a la secció d’activitats de la pàgi-
■ Nom dels gegants: Barba-rossa, Pere Taleca, l’Amo de So Na na http://cprpalma.caib.es, fins
Moixa ■ Propietat: Ajuntament de Llucmajor dia 27 d’abril a les 12 hores.
■ Alçada: 2,85 m, 2,65 m, 2,95 metres respectivament ■ Portadors: Associació de Geganters de Llucmajor
■ Pes: 9,70 kg, 9,00 kg, 10,10 kg respectivament ■ Any d’estrena: 1970 i 1971 EUROPA EN LA ESCUELA
■ Constructors: Daniel López i Vicente Cebrián (València) Divendres, 7 d’abril, finalitza el
■ Nom de les gegantes: Bruixa Tavèn, Fada Morgana i Joanota ■ Festivitat en què celebren la trobada: Alternància anual. Festes termini per inscriure’s al 53è
■ Alçada: 2,85 m, 2,75 m, 2,95 metres respectivament de Sant Cristòfol a S´Arenal (juliol) i Fires a Llucmajor (octubre) concurs del programa Europa en
la escuela, convocat pel MEC per
* L’alçada ha estat presa tenint en compte, com a mitjana, que el geganter portador fa 1,75 metres d’alçada, ja que com a diferència destacable d’aquests als alumnes de primària amb el
gegants amb els demés és que es porten, amb una estructura de fusta, recolzant el pes sobre el cap. Seguint les definicions que es donaren al 2n Congrés de lema “El espíritu de cooperación
Cultura popular i tradicional catalana. Àmbit de Gegants, en la ponència feta per Jan Grau i Albert Abellan, amb aquesta estructura els hem de considerar en Europa”. Els participants hau-
gegants i només es parlarà de gegantons quan es comparin amb altres gegants de mida superior. ran de presentar treballs escrits
o d’expressió plàstica. Podeu
Llucmajor és una de les viles mallorquines on la festa del Vicente Cebrián. Els vestí el sastre llucmajorer Don Damià Salvà consultar les bases a la pàgina
gegant es viu amb més intensitat. Ja al 1893 tenim notícia de (al. Quinto). Foren la Fada Morgana, extreta de les rondalles web mec.es/educa/internacio-
l’assistència de gegants a les festes de Santa Càndida, tot i mallorquines;en Barba-rossa,corsari turc que dominà les costes nal/index.html, a l’epígraf
que pot esser que la seva existència sigui més reculada. mediterrànies durant el segle XVI; en Pere Taleca, extret de la “Programas y convocatorias”.
La imatge més antiga que existeix dels gegants llucmajorers dita popular “esser més beneit que en Pere Taleca”; i la Bruixa
es remunta a principis del segle XX. En ella s’hi poden observar Tavèn, personatge del poema Mireió de Frederic Mistral traduït PREVENCIÓ A LA XARXA
tres figurotes (i se n’intueix una altra),que ja participaven a les fes- al català per la poetesa Maria Antònia Salvà. Aquest proper divendres, 7 d’a-
tes patronals; en total quatre gegants.També hi apareixen quatre Degut a l’èxit que varen tenir se n’encarregaren dos més,incre- bril, se celebrarà al Centre Social
caparrots, dos negrets i dos patges o macers, els mateixos que mentant la colla (que a Llucmajor, segons pareix, sempre havia Flassaders (C/ Ferreria, 10. Palma)
han arribat a avui en dia i que segueixen sortint a les festes de estat de quatre) a sis gegants. Els dos nous personatges foren la jornada La iniciativa privada de
Santa Càndida, fet que els converteix en les figures d’aquest tipus extrets de les rondalles mallorquines, na Joanota i l’Amo de So Na prevención en la red, que organit-
més antigues de Mallorca. Actualment també acompanyen la Moixa, els quals s’estrenaren un any més tard. La colla surt cada za l’Associació Balear de Tècnics
colla dos dimonions, en Banyeta Vermella i en Banyeta Verda. segon dissabte d’agost a Llucmajor, a les festes de Santa Càndida, de Prevenció de Riscos Laborals.
Els personatges que formen la colla actual es construiren per i només puntualment han acudit a alguna trobada de gegants a El matí es presentaran ponències
substituir els quatre gegants vells (la segona o tercera genera- Mallorca.L’única sortida que han fet fora de l’illa es produí al 2005 sobre el tema La prevención pro-
ció de gegants de la vila). Foren elegits i ideats al 1970 per Don quan visitaren Dènia, en els actes de Terra de Retrobament, inter- fesional en la red i l’horabaixa
Mateu Monserrat i Pastor, membre de la corporació municipal, canvi entre pobles de la Marina (Alacant) i de les Illes. sobre Las webs y la participación
amb la col·laboració de Don José María Mir de la Fuente (dibui- personal. Destaca una ponència
xant), i s’encarregaren als fallers valencians Daniel López i Pau Tomàs Ramis sobre Prevención docente. Més
informació al 971 77 07 26.

Concurs Una mica de tot
Solucions i guanyadors Premis cortesia d’

1. La flor del taronger és de color blanc. VERTADER Els guanyadors dels 10 lots de 10 llibres han estat:
2. El mascle de l’egua és el cavall. VERTADER ■ Manuel Gómez Martínez. C.P. Miquel Capllonch (Port de Pollença)
3. L’oli es treu de les olives. VERTADER ■ Florencia Denise Ibarra. C.P. Son Canals (Palma)
4. Les rates-pinyades són animals mamífers. VERTADER ■ Isabel d’Hongria Seguí Vidal. Col·legi Juan de la Cierva (Palma)
5. Els ametlers floreixen quan arriba l’estiu. FALS ■ Pau Artigues Nebot. C.P. S’Alzinar (Capdepera)
6. El contenidor groc és per depositar-hi el paper. FALS ■ Ignacio Pons Verges. Col·legi San Cayetano (Palma)
7. El falcó és una au rapinyaire. VERTADER ■ Joana Maria Casellas Cabrer. Col·legi Sant Bonaventura (Artà)
8. L’arbre que dóna nispros és el magraner. FALS ■ Jeroni Vallés Salom. C.P. Nostra Senyora de Robines (Binissalem)
9. Els animals insectívors s’alimenten de vegetals. FALS ■ Pau Ribes Pericàs. C.P. S’Hort des Fassers (Alcúdia)
10. Els pops tenen vuit tentacles. VERTADER ■ Antoni Gamundí Alcover. C.P. Es Putxet (Selva)
11. La gallina és un animal ovípar. VERTADER ■ Maria Francisca Julià Burguera. C.P. Blai Bonet (Santanyí)
12. Les serps i els dragons són animals amfibis. FALS
13. Les aus tenen el cos cobert de plomes. VERTADER Enhorabona! En les properes setmanes un representant de l’editorial Edebé us portarà el premi al vostre
14. Els abatzers tenen espines. VERTADER centre o el rebreu per correu. La setmana passada publicàrem el concurs del mes d’abril. Teniu fins dia 5 de
15. El Sol és una estrella. VERTADER maig per enviar les respostes.

Si voleu posar-vos en contacte amb Diari de l’escola
Coordinació i realització:
telefonau al 649 30 60 09
Biel Gomila, Guillem Fiol i Montserrat Cueto
o enviau un missatge a diaridelescola@yahoo.es