You are on page 1of 12

BALASSI-FÜZETEK 3.

GORDOS KATALIN

Csákovics Lajos illusztrációival

BALASSI-FÜZETEK 3. Sorozatszerkesztő: Maróti Orsolya

GORDOS KATALIN

Kalandra fel!

Csákovics Lajos illusztrációival

Budapest, 2013

Jelen kötet a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal támogatásával jelent meg.

Szakmailag ellenőrizte Szili Katalin és Maróti Orsolya

ISSN 1589-8093 ISBN 978-615-5389-10-8 © Gordos Katalin, 2013 © Csákovics Lajos, 2013 © Balassi Intézet, 2011

Minden jog fenntartva.

A kiadásért felelős az Intézet igazgatója Felelős szerkesztő Szabó Zsuzsa Tördelés és grafika Király Eszter Borító Király Eszter A nyomdai munkálatokat a Keskeny és Társai 2001 Kft. végezte Felelős vezető Ifj. Keskeny Árpád

Kedves Szülők! Kedves Kollégák! Kedves Diákok! A Balassi Intézet kiemelt céljai közé tartozik a diaszpórában élő magyarság támogatása. A külföldön felnövekvő fiatalok, az új generációk magyarságtudatának erősítésének, megőrzésének útja a megfelelő oktatás, nyelvi és kulturális ismereteik elmélyítése, fejlesztése. Azért hoztuk létre a Balassi-füzetek tananyagsorozatát, hogy a délutáni, hétvégi magyar iskolákban tanító önkéntes pedagógusok, vagy a gyerekeikkel, unokáikkal otthon foglalkozó szülők, nagyszülők munkáját megkönnyítsük. A Balassi Intézet már két olyan kötetet is megjelentetett, amely a külföldön élő, otthon magyarul beszélő 8-14 éves korosztálynak készült. Ezek a Balassi-füzetek zöld jelöléssel ellátott kötetei: Miénk a vár!, ill. Ünnepeljünk együtt! címmel. A most megjelent harmadik kiadvány a sorozat első olyan – piros színnel jelölt – darabja, amely azoknak a Magyarország határain kívül élő magyar származású 10-18 éves fiataloknak készült, akik kevésbé tudnak magyarul. Azoknak, akik értik ugyan a magyar szót, de ha beszélni, írni kellene, arra már nem szívesen vállalkoznának. Azt reméljük, hogy ha „Kalandra fel!” meghívásunknak eleget tesznek, és részt vesznek a tankönyv kínálta képzeletbeli utazáson, akkor az érdekes feladatok megoldása elindítja őket a biztonságos magyar nyelvtudáshoz vezető úton. Reméljük, hogy a honlapunkról letölthető tanári kézikönyvvel és kiegészítő feladatokkal hozzájárulhatunk ahhoz, hogy minél többen visszataláljanak szüleik, nagyszüleik, dédszüleik nyelvéhez, amelynél izgalmasabb kaland aligha akad. Ahogy Kosztolányi Dezső fogalmaz: „A nyelv maga a végtelenség… az élet egyik legnagyobb gyönyörűsége.” Áldozatos munkájukhoz sok sikert kívánok: Hatos Pál a Balassi Intézt főigazgatója

Dear Parents, Colleagues and Students, One of the foremost aims of the Balassi Institute is to support the Hungarian diaspora abroad. The best way to strengthen and preserve a sense of Hungarian identity for the new generations of Hungarian youth growing up in foreign countries is by ways of education: deepening and improving their linguistic and cultural knowledge. The Balassi exercise book series was created to aid teachers in their weekend and afternoon Hungarian schools, as well as parents and grandparents wishing to teach their children and grandchildren at home. The Balassi Institute has issued two volumes aimed at the age group 8 to 14 year alas, living abroad and speaking Hungarian at home. These are volumes in the Balassi exercise book series designated with a green mark: Miénk a vár! (The Castle is Ours!) and Ünnepeljünk együtt! (Let’s Celebrate Together!) The newly published third volume is the first of the series (marked with red), which has been written for young people, between the age of 10 and 18, of Hungarian descent living outside of Hungary with a poorer knowledge of the language. They are the ones who understand Hungarian but have difficulty speaking and writing it. Our hope is that if they join us and take part in our imaginary Kalandra fel! (Adventures ahead!) journey, completing the interesting tasks, that will launch them on their way of becoming confident speakers of Hungarian. We hope that with the teacher’s book and additional exercises, downloadable from our webpage, we contribute to more and more of you returning to your parents’, grandparents’ and great-grandparents’s language, an adventure hard to match. As Dezső Kosztolányi put it: „Language is infinity itself… one of the biggest joys in life”. I wish you all the best with your dedicated work. Hatos Pál General Director of The Balassi Institute

barl

ang

vár kas tély

strand

váro
hegy

s

temp

lom

horgász

kutya

híd

csón

ak

bográcsgulyá

s

B E M U T A T K O Z Á S
felső

1. Hogyan köszön Máté a Mezei családnak? Párosítsd a köszönésformákat a személyekkel!
indulás Toronto
Szia! Jó napot kívánok! Csókolom! A nevem Péter. Máté vagyok. Kinga vagyok. Ildikó vagyok.

érkezés Budapest 14.30.

17.40

hátiz

sák

szem

üveg

póló
a ty ku

bőr

önd

8

cipő

nadrá

g

blúz

ing

sza

nd

ál

2. Bemutatkozás a. Mutatkozz be, és tudj meg néhány fontos információt a partneredről! (te) (ön) (én) Mi a neved? Mi a neve? a) __________________ vagyok. És te? / És ön? b) A nevem _________________. És neked? / És önnek? Milyen nemzetiségű vagy? Milyen nemzetiségű?
____________________ vagyok.

(én) (te) ön (ő)

Máté kanadai magyar diák focista 17 éves éhes

vagyok vagy Ø ./?

(te) (ön) (én)

Mi a foglalkozásod? Mi a foglalkozása?
____________________ vagyok.

Hány éves vagy? Hány éves?
_______ éves vagyok.

És te? / És ön?

És neked? / És önnek?

És te? / És ön?

b. Mit gondolsz, ki hány éves a Mezei családban, mi a foglalkozásuk? Kinga • 17 éves • magyar • magyar • diák • kanadai magyar focista • hiphoptáncos • 16 éves • Ildikó • Máté • mérnök • 41 éves magyar • óvónő • Péter • 45 éves • diák név Máté (ő) magyar Ildikó nemzetiség foglalkozás diák és focista diák és 45 éves életkor 17 éves

B E M U T A T K O Z Á S

9

B E M U T A T K O Z Á S

Máté:

3. Mi a telefonszámod? – Mi a telefonszámod? – _____________________________ a telefonszámom. És neked? – ____________________________. 0 – nulla 1 – egy 2 – kettő/két 3 – három 4 – négy 5 – öt 6 – hat 7 – hét 8 – nyolc 9 – kilenc 10 – tíz 11 – tizenegy 12 – tizenkettő 13 – tizenhárom 14 – tizennégy 15 – tizenöt 16 – tizenhat 17 – tizenhét 18 – tizennyolc 19 – tizenkilenc 20 – húsz 21 – huszonegy

Mi a telefonszámod?

Kinga: 06-30/626-02-67 a telefonszámom.

30 – harminc 200 – kétszáz 31 – harmincegy 300 – háromszáz 40 – negyven 896 – nyolcszázkilencvenhat 41 – negyvenegy 1000 – ezer 50 – ötven 1848 – ezernyolcszáznegyvennyolc 60 – hatvan 2000 – kétezer 70 – hetven 2013 – kétezer-tizenhárom 80 – nyolcvan 10 000 – tízezer 90 – kilencven 100 000 – százezer 100 – száz 1 000 000 – egymillió 101 – százegy

a. Kösd össze a számokat! Mi ez a forma? huszonhét – tizennégy – százhárom – kilencvenegy – hat – ötvenhárom – harmincöt – négyszáztíz – negyvenegy – negyvennégy – hatszázhuszonnyolc – kilenc – nyolcvankettő – kétszáztizenhét – hatvanhét – kilencvennyolc – egy – ötvenhat – hetvenhárom – nyolc – huszonnyolc – száztizenkettő – harminckettő – hatvanhat – három – kilencvenkilenc – tizenöt – negyvenhét – kilencszáztizenöt – ötvenöt – hetvenkettő – kétszázkilencvenegy – nyolcszáz – hétszáztizenhat – kilencven – öt – tizenhét – huszonhét 23
73 18 42 17 5 90 85 69 716 800 57 27 77 14 25 4 291 13 72 55 915 47 2 103 91 6 53 35 123 410 54 15 44 41 37 217 82 9 99 105 3 46 31 238 66 76 32 108 67 156 98 1 56 89 8 61

28 112

628

10

4. Máté és a Mezei család beszélget.
Egy pohár baracklét
aszt al

kérek. Mit kérsz,

pogá

csa

baracklét vagy málnaszörpöt?

B E M U T A T K O Z Á S

És itt van egy kis pogácsa.

Szívesen. Egészségedre! Köszönöm! Nagyon finom.

Tessék.

bar

ack

po

r

fotel
szóda

11

A B U E G M U S T Z A T U K S O Z 2 Á 0. S

4. Egészítsd ki a mondatokat olyan szavakkal, amelyekben színnevek vannak!
Itt egy fénykép a családomról.

Beütöttem a karom, és ______________-______________ lett. Éva ______________ lett az irigységtől, amikor megtudta, hogy barátnője egy drága ékszert Az anyukám magyar. kapott. Az apukám kanadai, ő nem Zsófi arca a futástól teljesen ki_____________________. beszél magyarul. Ne beszélj butaságokat! Ne beszélj ______________! A nagymamám is Tibor nagyon boldog, mindent _____________________ lát. magyar. Zsuzsa el______________, amikor az édesanyja mások előtt megdicsérte. Gábor még fiatal, elég ______________fülű. Az öcsém, 5. Segíts Bálintnak tagolni a verset! Bontsd szavakra a sorokat! ő is beszél magyarul. Petőfi Sándor: Mi kék? Az ég (részlet) Mikék Azég! Mizöld Aföld! Zöldföldfelett, kékégalatta Hangospacsirtafütyörész; Dalávalanapotkicsalta, Anaprágyönyörködvenéz.
(én) (te) ön (ő)
________________ ________________ ________________ ________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
Michael csak angolul és franciául beszél. Az unokatestvérem, Bálint 13 éves,

A teljes kiadvány megvásárolható a Beszélek magyarul. Beszélsz Famulus Könyvesboltban: franciául.
Beszél

www.famuluskonyv.hu
németül.

10 12 1 2