You are on page 1of 6

RANCANGAN TAHUNAN LITERASI LINUS TAHUN 2

1.0

MEMBACA DAN MEMAHAMI PERKATAAN

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.

Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata terbuka V+KV Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi gabungan suku kata tertutup dan terbuka KVK+KV Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi gabungan suku kata tertutup dan terbuka KVKK+KV Membaca dan memahami perkataan suku kata tertutup KVK Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK+KVK Membaca dan memahami perkataan suku kata tertutup KVKK Membaca dan memahami perkataan suku kata tertutup VK+KVK

1.1! Membaca dan memahami perkataan suku kata tertutup KVKK+KVK 1.11 Membaca dan memahami perkataan mengandungi gabungan suku kata terbuka dan suku kata tertutup KV+ KVK 1.12 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi "e# ta$ing% "e# pepet% dan "&# 1.13 Membaca dan memahami perkataan suku kata tertutup "ng# 1.14 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi di't&ng. 1.15 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi digra' 1.16 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi (&ka$ berganding

12 Membina dan menu$is perkataan yang mengandungi "e# ta$ing% "e# pepet dan "&#. . 2. Membina dan menu$is perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV Membina dan menu$is perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV Membina dan menu$is perkataan yang mengandungi suku kata terbuka V+KV Membina dan menu$is perkataan yang mengandungi gabungan suku kata tertutup dan terbuka KVK+KV Membina dan menu$is perkataan yang mengandungi gabungan suku kata tertutup dan terbuka KVKK+KV Membina dan menu$is perkataan suku kata tertutup KVK Membina dan menu$is perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK+KVK Membina dan menu$is perkataan suku kata tertutup KVKK Membina dan menu$is perkataan yang mengandungi gabungan suku kata tertutup VK+KVK 2.4 2.1.0 MEMBINA DAN MENULIS PERKATAAN 2.5 2.1! Membina dan menu$is perkataan yang mengandungi gabungan suku kata tertutup KVKK+KVK. 2.17 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi k&ns&nan berganding 1.18 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi kata imbuhan a)a$an dan akhiran.1 2.8 2.7 2.2 2.3 2.6 2.11 Membina dan menu$is perkataan yang mengandingi gabungan suku kata terbuka dan tertutup KV+KVK 2.

1 3. 2.4 3.16 Membina dan menu$is perkataan yang mengandungi (&ka$ berganding 2.1 membina dan menu$is 'rasa yang ada perkataan mengandungi suku kata terbuka.17 Membina dan menu$is perkataan yang mengandungi k&ns&nan berganding. Membaca dan memahami 'rasa yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup "ng# Membaca dan memahami 'rasa yang ada perkataan mengandungi di't&ng dan (&ka$ berganding.14 Membina dan menu$is perkataan yang mengandungi di't&ng 2.2 3.5 3.18 Membina dan menu$is perkataan yang mengandungi imbuhan a)a$an dan akhiran.13 Membina dan menu$is perkataan yang mengandungi suku kata tertutup "ng# 2. Membaca dan memahami 'rasa yang ada perkataan mengandungi kata imbuhan a)a$an dan akhiran.6 3.7 Membaca dan memahami 'rasa yang ada perkataan mengandungi suku kata terbuka. . Membaca dan memahami 'rasa yang ada perkataan mengandungi digra' dan k&ns&nan berganding.2.3 3.15 Membina dan menu$is perkataan yang mengandungi digra' 2. Membaca dan memahami 'rasa yang ada perkataan mengandungi "e# ta$ing% "e# pepet dan "&#. 3.0 MEMBINA DAN MENULIS FRASA 4.0 MEMBACA DAN MEMAHAMI FRASA 3. 4. Membaca dan memahami 'rasa yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup.

Membaca dan memahami ayat tungga$ yang ada perkataan mengandungi di't&ng dan (&ka$ berganding. Membaca dan memahami ayat tungga$ yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup "ng.3 5. Membina dan menu$is 'rasa yang ada perkataan yang mengandungi "e# ta$ing% "e#e pepet dan "&#. Membina dan menu$is 'rasa yang ada perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup.4 5.2 5. Membina dan menu$is 'rasa yang ada perkataan yang mengandungi digra' dan k&ns&nan berganbung.6 4. Membina dan menu$is 'rasa yang ada perkataan yang mengandungi kata imbuhan a)a$an dan akhiran. Membaca dan memahami ayat tungga$ yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup.8 Membina dan menu$is 'rasa yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup. 5. Membina dan menu$is 'rasa yang ada perkataan yang mengandungi suku kata tertutup "ng# Membina dan menu$is 'rasa yang ada perkataan yang mengandungi di't&ng dan (&ka$ berganding.1 5.2 4.5 5.3 4.6 Membaca dan memahami ayat tungga$ yang ada perkataan mengandungi suku kata terbuka. Membaca dan memahami ayat tungga$ yang ada perkataan mengandungi digra' dan k&ns&nan bergabung.5 4.4. .4 4.0 MEMBACA DAN MEMAHAMI AYAT 5.7 4. Membaca dan memahami ayat tungga$ yang ada perkataan mengandungi "e# ta$ing% "e# pepet dan "&#.

8 Membina dan menu$is ayat yang ada perkataan mengandungi suku kata terbuka. Membina dan menu$is ayat yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup Membina dan menu$is ayat yang ada perkataan mengandungi "e# ta$ing% "e# pepet dan "&#.6 6.0 MEMBINA DAN MENULIS AYAT 6. .7 6.4 6.5 6.2 6.5. Membina dan menu$is ayat ma*muk dengan kata hubung. Membina dan menu$is ayat tungga$ yang ada perkataan mengandungi imbuhan a)a$an dan akhiran.1 6. Membina dan menu$is ayat tungga$ yang ada perkataan mengandungi di't&ng dan (&ka$ berganding.7 5.8 Membaca dan memahami ayat tungga$ yang ada perkataan mengandungi kata imbuhan a)a$an dan akhiran. Membina dan menu$is ayat tungga$ yang ada perkataan mengandungi suku kata tertutup "ng#. Memabaca dan memahami ayat ma*muk. 6.3 6. Membina dan menu$is ayat tungga$ yang ada perkataan mengandungi digra' dan k&ns&nan berganding.

ii. Membina dan menu$is perkataan suku kata terbuka KV+KV dengan betu$. Membaca 'rasa dan ayat tungga$ yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dengan betu$. Menyebut% mencerakin% menge*a dan membaca perkataan suku kata terbuka V+KV dengan sebutan yang betu$. Menyebut% mencerakin% menge*a dan membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka KV+KV+KV dengan sebutan yang betu$. Menyebut% mencerakin% menge*a dan membaca perkataan suku kata terbuka KV+KV dengan sebutan yang betu$. Menyebut% mencerakin% menge*a%dan membaca perkataan suku kata tertutup dan terbuka KVK+KV dengan betu$. (iii. Membina dan menu$is perkataan suku kata terbuka KV+KV+KV dengan e*aan yang betu$. +i. . +. (i. iii. Membina dan menu$is perkataan suku kata tertutup dan terbuka KVK+KV dengan betu$ Menyebut% mencerakin% menge*a% dan membaca perkataan KVKK+KV dengan sebutan betu$. Membina dan menu$is 'rasa dan ayat tungga$ yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dengan betu$. +ii.TEMA : PERSEKITARAN SAYA OBJEKTIF AKHIR UNIT 1: i. (. Membina dan menu$is perkataan suku kata terbuka V+KV dengan betu$. (ii. i(. i+. Membina dan menu$is perkataan suku kata tertutup dan terbuka KVKK+KV dengan betu$.