You are on page 1of 16

# Maria Pekelharing zegt: woensdag 10 november 2010, 22:36 uur Wat heeft die man voor recht om te balen?

Met zo’n handdruk heet je een gast op westerse wijze welkom, en dat heeft weer met inleven, omgangsvormen en beschaving te maken, maar daar maar is die man kennelijk ver van verwijderd. Voor ‘onzedelijke uitglijders’ kan hij zich beter tot Mohammed wenden.

# Maria Pekelharing zegt: donderdag 11 november 2010, 14:33 uur 3-Leen Karman—U moet zich maar troosten met de wetenschap dat in het troebele water van de islamitische bijt enkel antifeministische eenden rondzwemmen, van het type branta bernicla. # Maria Pekelharing zegt: woensdag 10 november 2010, 12:41 uur Gelet op aantal, kwaliteit en impact mogen we onderhand wel eens selectief tewerk gaan bij de productie van onze soort, dus eigenlijk precies zoals we bij andere soorten gewend zijn te doen. Eugenetica is dankzij WOII een taboe, maar zou bij het wereldbeeld anno nu toch op zijn minst het voordeel van de twijfel moeten krijgen. Dat flikkert maar kinderen op de wereld alsof het productie-eenheden zijn, ware het niet dat aan de productie van een paperclip aanzienlijk meer tijd, zorg en aandacht wordt besteed. Wel moet je natuurlijk eerst de criteria voor ‘schadelijk’ vaststellen, en dan blijkt alras dat geen mens daaraan ontkomt: van verslaafd aan drugs / alcohol / tabak / gokken via verslaafd aan religie / ideologie / dogma / doctrine tot verslaafd aan consumeren, geweld etc., en allemaal schadelijk, voor ouder en kind. Laten we eerst die verslaving aan voortplanten (hoezo een recht?) eens aanpakken, dat komt alle andere vormen van verslaving ten goede. Meer mens met minder mensen! # Maria Pekelharing zegt: donderdag 11 november 2010, 15:23 uur 28-Patric Faas—Ik ben ex-katholiek, dus ken de katechismus, en zag al vroeg voldoende reden om het ‘waartoe op Aarde’ niet aan een of andere god uit te besteden. En zo u weet gaan vergelijkingen altijd mank, dus ook de uwe. Verschil met de door u genoemde soorten is namelijk dat de aantallen op natuurlijke wijze worden geregeld, met alle rechten voor de sterksten. Zolang menselijke inbreng ontbreekt blijven alleen die sterksten over, bij een al even sterk gereduceerd aantal. De gezondheidszorg wordt daar beperkt tot een natuurlijk verloop, waar onze soort juist dankzij gezondheidszorg de Aarde met alle andere daarop levende soorten overloopt, een kenmerkend verschil. En u kunt toch nog moeilijk hard maken, lijkt me, dat met een aantal van 7 miljard in zicht, ons streven op behoud / overleven van de soort moet zijn gericht, waar we met enkele tientallen miljoenen al kunnen volstaan, wereldwijd. De dood kijk ik juist niet in de ogen, bij leven en zolang het maar kan. Voor acceptatie daarvan heb ik geen religie nodig, ik laat het gewoon over me heenkomen, als fait accompli, en na een monsterverbond met de maden dat ze me alleen op de menukaart mogen zetten als het vlees aantoonbaar gemarineerd is in whiskysaus, singlemalt please.

Met op mijn grafsteen liever niet INRI, maar Op=Op, als ode aan de consumens. U weet niet of die zalm daar bevrediging uit put, en zalm weet niet beter, want die realiseert zich de zee niet waarin hij zwemt, wat hij weliswaar met ons overeenkomt, zij het dat zalm veel wijzer is, want geen vervuiler / vernietiger van zijn eigen biotoop. En als hij als laatste wordt opgevist zal hij vriendelijk naar ons lachen, vanuit de voeling dat het ook met ons gedaan zal zijn. En ja, we willen zo graag voortleven dat we nog veel meer rotzooi produceren, in vlees, woord en beeld. Maar u en ik zijn straks van het toneel verdwenen; de beelden lossen in het niets op, de woorden vallen onherkenbaar in een andere tijdgeest uiteen, en het vlees wordt uitgebot en -gebeend, bij leven en dood, net als altijd en zonder aanzien des persoons. Maar om nu bij 7 miljard exemplaren naar nog meer te verlangen…dat beschouw ik toch echt als een uit de hand gelopen hobby, onbeteugelde consumptiedrift en irrationeel gedrag, maar dat is mensen eigen. Maar okee, als u meent dat uw met goudvissen gevulde vijver verrijkt wordt met de komst van enkele piranha’s, dan ehhh… breng ik die van mij toch maar liever ergens anders onder .

# Maria Pekelharing zegt: maandag 8 november 2010, 22:13 uur Ja, laten we het integratiewonder eens vieren, in de betekenis van loslaten, dus minder krachtig omarmen, want wonderen heten de wereld uit te zijn, tenzij door Engelen met klaroengeschal aangekondigd natuurlijk. Alvorens een feestmuts op te zetten, zou ik wel graag willen weten welke groepen allochtonen bedoeld worden. Chinezen, Taiwanezen, Vietnamezen, Indiers en Indonesiers bijvoorbeeld verschillen namelijk nogal van Marokkanen, Turken, Somaliers en Antillianen als het op integreren aankomt. Die 20 resp. 8 procent werkloosheid onder allochtonen zegt me niets, als gemiddelde, en die gezinsuitbreiding evenmin. Graag dus even specificieren, dat komt het aantal taartjes ten goede. Misschien een idee voor een volgend integratiewonder: neem de belangrijkste religies en overtuigingen eens onder de loep, dus Hindoeisme. Christendom, Taoisme, Islam, Boeddhisme, Atheisme en Humanisme. En met een oratie over de slachtoffers van betreffende groepen krijgen die eindelijk ook een naam. Er is dus nog veel werk voor Engelen aan de winkel, of beter: in het luchtruim. # Maria Pekelharing zegt: woensdag 10 november 2010, 11:08 uur 63-Peter de Reijke— Van vrijwel 0 naar 5,3% in amper 50 jaar tijd klinkt toch anders dan u voorschotelt, en kan wel degelijk als een tsunami beschouwd worden. Een toename van bijna een miljoen moslims in een halve eeuw tijd, geen enkele andere religiegerelateerde cultuur noch al dan niet westerse allochtone bevolkingsgroep heeft zich zo snel in aantal vermeerderd. En geen enkele groep allochtonen heeft zoveel problemen met zich meegebracht. Graag dus wel enige nuance aanbrengen, anders heeft het veel van misleiding. # Maria Pekelharing zegt: woensdag 3 november 2010, 11:51 uur Welja, laten we het werken eens gaan verheerlijken. Ik zou die ‘stortvloed aan

onderzoeken’ wel eens aan nader onderzoek willen onderwerpen, want heb het sterke gevoel dat er nogal selectief is gewinkeld, om wat wensdenken dicht te spijkeren. Zelf ben ik met het grootst mogelijke genoegen op mijn 45e gestopt met al die verplichtingen, en blijk na 17 jaar nog zo gezond als een vis, dus het kan wel degelijk. Sterker nog, ik ervaar het als de beste tijd van mijn leven, maar dat is kennelijk niet de bedoeling, in loonslavenland. Vraag aan beide heren: hoe lang zou mijn leven zijn verlengd als ik gedurende die 17 jaar aan een bureau onder kunstlicht dagelijks minimaal 8 uur door had moeten brengen? En dat dus in de walm van een slecht geventileerd gebouw met collega’s die ik niet voor het uitzoeken heb, en met werkzaamheden die veelal op herhaling neerkomen, en aan targets moeten voldoen? Om daarvoor en erna in een stressverhogende file door te brengen, met kans op hartverzakkingen en ongelukken. Plus nog een aantal avonden in te moeten leveren omdat besturen aan me lopen te trekken, en ik competitief geconditioneerd daar volgaarne aan meen te moeten voldoen. En dat dus met boven de vermoeide bolletjes een permanente ontslagdreiging vanwege naderend faillisement of ontoereikende prestaties, vergezeld van een steeds slechtere rechtsbescherming. Hoe hoog scoort dat eigenlijk op de gezondheidsladder? Hooguit gaat hun verhaal op voor vrije en creatieve beroepen, waar nu eenmaal meer bevrediging uit is te putten, maar dat heeft dan ook veel met werken aan jezelf te maken, waar de gemiddelde loonslaaf enkel voor anderen werkt. # Maria Pekelharing zegt: maandag 1 november 2010, 17:44 uur 20-Lisa de Wit—Gerrit Komrij? Dat is de Youp van ‘t Hek van literatureluurland, en hij komt met Harry Mulisch overeen dat ze niet bij De Slegte belanden. En al evenmin bij de wereldliteratuur, ondanks het hartverscheurende wereldleed op microschaal. Nederlandse schrijvers hebben nu eenmaal een beperkt afzetgebied en relatief korte houdbaarheidsdatum, ook al woelen ze de hele wereld om, of menen ze met initialen te kunnen volstaan. Met Gerrit kun je tenminste nog lachen, daar onder die grauwe, neerslaande luchten. Dat neemt niet weg dat Harry tot de groten behoorde, in het land waar iedereen die een pen kan hanteren zich schrijver mag noemen, en na de zoveelste cursus vakkenvuller bij De Slegte. Dat is Harry niet gelukt, en dat maakt hem zo bijzonder. Een natuurtalent, want inderdaad: schrijver ben je, of niet, en hij was het. # Maria Pekelharing zegt: zaterdag 30 oktober 2010, 14:49 uur Jawel, zet gewoon bij iedere jongere een bezoldigd opvoeder, dus een loodsend stuurman, dan hoeft hij (meestal hij, de zij’s zijn wijzer) zelf helemaal niet meer uit ervaring wijs te worden, en het schept tienduizenden banen, dus wat wil je nog meer. Maar eigenlijk lijkt het mij gewoon de taak van ouders en onderwijzers, waar mogelijk, en het is verder aan de jongere zelf om in kuilen te vallen en builen op te lopen, als leerproces. Precies dus de wijze waarop de babyboomers zijn grootgegroeid, zonder reeksen loketten, en met het lopen van risico’s als bijvoorbeeld een schop onder je kont of klap tegen je harsens, dus correctie van buiten, waarop zelfcorrectie. Voedt eerst eens al die loketbewaarders en -bewakers op, na het aantal loketten tot een absoluut minimum te hebben gereduceerd, want te veel geindoctrineerd door het maakbare karakter van achterhaalde ideologieen. Weg dus met al die pampers, want anders blijven ze in de luiers hangen. Gewoon grenzen stellen, en anders de zweep erover, dat

geeft tevens het loze woord ‘respect’ weer inhoud. Gewetens moet je bij afwezigheid schoppen, dat komt de verankering ten goede. En anders gaan ‘ze’ met je aan de haal, en met een maatschappij, zoals blijkt, en niet alleen door het uit zijn voegen barstende kostenplaatje. # Maria Pekelharing zegt: zaterdag 30 oktober 2010, 16:02 uur Weinig zo moeilijk en ongewis als het werk met levend materiaal, en nergens loop je zulke risico’s, met directe impact op je imago en gevoelsleven, met enig aanzien en redelijk inkomen als doekje voor het bloeden. Laten we dus eerst eens beginnen die lat torenhoog te leggen, door geen concessies te doen aan opleidingen, en alleen de hoogst gekwalificeerde exemplaren door te laten stromen. Een numerus fixus staat daar haaks op, waar kwaliteit ook van elders kan worden betrokken, en opgeleid. Als dat met behandelmethoden kan, moet het ook met behandelaars kunnen, grenzen zijn er om te overschrijden. Transparantie brengt het kaf onder dat koren in beeld, waar dat nu nog te veel wordt toegedekt met de mantel der amices en amicae, hoewel de laatste groep eerder tot openheid geneigd is, zo leert de praktijk alom. De beste beoordeling van artsen en specialisten komt nog altijd vanuit de praktijkervaring van hun (mondige) patienten, en niet van de beroepsgroep noch van het Tuchtcollege, waar objectiviteit doorgaans ver te zoeken is, veelal uit eigenbelang. Maar dat niet alleen, want wat in dit land bij diverse behandelingen als ‘gouden standaard’ geldt, is elders al lang achterhaald, met een door CvZ omarmde ‘stand der wetenschap en praktijk’ die vaak ver achterloopt bij wat elders haalbaar en gangbaar is, bijvoorbeeld door wereldwijde, gerandomiseerde onderzoeken die hier botweg worden gebagatelliseerd of genegeerd. Vaak ook uit broodnijd, waar kennis, ervaring en apparatuur ontbreken. Ook het CvZ omarmt in veel gevallen de status quo, en met haar de zorgverzekeraars, die aldus een rem zetten op nieuwe en dringend gewenste ontwikkelingen, terwijl patienten noodzakelijke behandelingen worden onthouden. De medische pioniers die dat patroon met veel risico durven te doorbreken worden van alle kanten tegengewerkt, want een bedreiging voor bestaande belangen. En verzekeraars kiezen de veiligste weg, dus conformeren zich aan de door CvZ gehanteerde standaard. Daarmee zijn ze vaak aanzienlijk duurder uit, met patienten die het nakijken hebben, en die gang van zaken maakt een wezenlijk deel uit van de polderlandse gezondheidszorg, dus hoog tijd voor onafhankelijke, diepgravende en verstrekkende onderzoeken, liefst niet al te vrijblijvend. (Huis)artsen en specialisten maken vroeg of wat later fouten, daar is gelet op de materie waarmee ze werken niet aan te ontkomen. Om te weten hoe en wat hoeft u alleen maar de diverse gezondheidspleinen op het net te raadplegen, maar vaak zijn de ervaringen uit eigen kring al toereikend. Onjuiste diagnoses / behandelwijzen / medicaties zijn schering en inslag, van de patient wordt een steeds grotere (zelf)kennis vereist, terwijl die daar juist helemaal niet toe is uitgerust. Om de vele fouten in beeld te brengen zou iedere patient eigenlijk standaard na afloop van zijn behandeling (incl. uitbehandeld, vaak synoniem voor begrensde kennis) een formulier met vooral de positieve/negatieve effecten van die behandeling (alsook de wijze van behandelen) moeten invullen, zowel bij huisarts als behandelcentra. Bij een centraal, onafhankelijk opererend instituut om al die gegevens (rechtstreeks) te verzamelen en in kaart te brengen, en daarmee niet alleen openheid te verschaffen, maar ook verbeteringen te bewerkstelligen. Dat zou wel eens aardverschuivingen teweeg kunnen brengen, maar uiteindelijk zijn we er allen bij

gebaat, incluis behandelaars en (medische) wetenschappen. # Maria Pekelharing zegt: dinsdag 26 oktober 2010, 19:52 uur Lijkt me een positieve instap van Rutte, en beter dan het rancuneuze gezeur van Cohen op de voorpagina. Die zogenaamde bruggenbouwer mist kennelijk een oever, en gaat derhalve maar tot oeverloos geklaag over, bij afwezigheid van pijlers en een constructie. Rutte ontpopt zich als een staatsman waar Cohen niet bij in de schaduw mag staan, vandaar dat hij in de bankjes zit. Waar extreem en andersoortig verkeerd links nu tegen aanloopt is Rutte’s toenemende polulariteit, dus dat wordt nog hectoliters azijnpissen. En vooral niet uitmeten over wat Rutte in zijn vrije tijd doet, want dat komt het neersabelen niet ten goede. Bwah, wat een stel slechte verliezers. # Maria Pekelharing zegt: woensdag 27 oktober 2010, 13:48 uur 7-Sasha Berkman—q.e.d. # Maria Pekelharing zegt: woensdag 27 oktober 2010, 21:37 uur 10-Rene Gerritsma—Dan verschilt Rutte dus niet van die andere multinationalminnaars, Bos en Kok bijvoorbeeld, of moet ik die als altruisten beschouwen. Maar Rutte verschilt inderdaad van die twee, want bij hem ligt het wel in de lijn der verwachting, en al evenmin predikt hij het socialisme, dus wie valt nu eigenlijk te verwijten… # Maria Pekelharing zegt: vrijdag 29 oktober 2010, 18:58 uur 17-E.Starink—Kom ik een keer positief uit de hoek (zij het uiteraard fout, want Rutte, maar toch…), wordt de boodschapper op beproefde wijze weer neergehaald. Jullie leren het ook nooit…en daar zal ook Rutte niets aan kunnen veranderen. Komt door een specifieke variant van DRD4 dopamine receptor, een recent in Harvard en San Diego ontdekt gen waardoor mensen eerder neigen naar een politieke orientatie op links, dus u kunt er ook niets aan doen. # Maria Pekelharing zegt: woensdag 27 oktober 2010, 22:01 uur 93-J Buitenzorg—Alles wat u ‘rechts’ toedicht is anders wel -en aantoonbaar- de verdienste van links. Tijd voor wat zelfreflectie zou ik zeggen, tevens grootste handicap bij hetzelfde links. 96-W.J. v/d Straat—U doet uw naam wel eer aan, maar probeer nu eens op de bal te spelen, want daar mankeert het helaas aan. 99-Elisabeth Spaan—Klopt: Wilders kan niet zonder PVV-stemmers, Halsema niet zonder GL-stemmers etc., en te overtuigen zijn ze allen evenmin. En ja hoor, alles wat

Wilders, Halsema etc. doen wordt door de achterban geaccepteerd, dus so what? Is het bij u wel eens opgekomen dat naast de ongetwijfeld bij velen aanwezige, en misschien zelfs wel begrijpelijke frustraties, er ook veel zorg bij PVV-stemmers bestaat over o.a. de multiculturele gang van zaken in dit land, en dat die zorgen misschien wel eens terecht kunnen zijn? Kan het wellicht zijn dat uw empathisch vermogen ietwat tekort schiet om dat te kunnen begrijpen? En tja, van bovenaf gedicteerd worden we natuurlijk allen: door religies, ideologieen, dogma’s, doctrine’s, opleidingen, milieu etc, maar om dat nu allemaal op het conto van Wilders te schuiven… U kunt zich Mao en Stalin ongetwijfeld herinneren, en Rosenmoller eveneens. Aardige man, nietwaar. # Maria Pekelharing zegt: vrijdag 22 oktober 2010, 13:05 uur Er staat dus: ‘hoogopgeleide linkse mensen versus PVV-retoriek’. Hoe zit het dan met de ‘hoogopgeleide PVV’ers versus linkse retoriek’? Of met ‘PVV’ers versus de retoriek van hoogopgeleide linkse mensen? Worden die -gedemoniseerd tot op het bot- aan hun lot overgelaten, of komen ze met dermate veel argumenten dat links er geen antwoord op heeft, en zich dus maar in wat retorische trucs moet bekwamen, om nog iets van een gelijk te bemachtigen. Aardig staaltje van linkse retoriek was gisteravond bij Pauw & Witteman waar te nemen. Een allochtone mevrouw kreeg daar een platform om zich te beklagen over het verbale leed, haar aangedaan door een enkele autochtoon. Veel gematigder dan het soort retoriek dat autochtonen zich door bijv. Marokkanen moeten laten welgevallen, maar dat terzijde. P&W wezen mevrouw er -pro forma- op dat allochtonen daar toch ook zelf schuld aan waren, maar met die groep had mevrouw naar verluidt niets te maken, dat was haar verantwoording niet. Mevrouw linkte die paar kreten vervolgens aan Wilders, de PVV alsmede de complete achterban, inmiddels goed voor 2 miljoen polderlanders. Kortom, mevrouw generaliseerde er vrolijk op los. In de garnalenbreinen van P&W kwam helaas niet op mevrouw daadwerkelijk met de keerzijde van die medaille te confronteren, bijvoorbeeld door een autochtoon ‘slachtoffer’ van verbaal geweld ten tonele te voeren, want met evenveel recht van spreken. Zo’n autochtone mevrouw had dus met hetzelfde recht alle Marokkanen over een kam kunnen scheren, en aan kunnen voeren dat ze niets met de houding van andere autochtonen te maken heeft. Ben toch benieuwd hoe P&W daarop hadden gereageerd, en met hen de linkse kerk. Positieve discriminatie noemen ze zoiets, maar bij P&W scharen ze dat onder objectieve journalistiek. Dus inderdaad: Wilders benoemt de ellende, en de (zelfbenoemde) elite ontkent het, onder aanvoering van o.m. P&W. # Maria Pekelharing zegt: dinsdag 26 oktober 2010, 22:14 uur 27-K.Punt—Dat zou inderdaad een memorabele uitzending kunnen worden, waar ik bij eerste gelegenheid P&W het vuur aan de linkse schenen zou leggen. Wat me ervan weerhoudt is de voorspelbaarheid en zinloosheid van dat soort programma’s, waar net als op fora als deze standpunten niet worden uitgewisseld, maar ingenomen. Zeg maar geannexeerd voor eigen gebruik, of afgeschoten als ze dat eigendom niet ten goede komen. Al die stokpaardridders menen buitengewoon zin- en respectvol bezig te zijn, maar komen helaas nooit van hun plaats, bij gebrek aan empathie en eruditie. En om nu in al die linksgedraaide diarree te moeten baggeren, die tijd kan toch beter besteed.

Dus nee, voor mij geen P&W! Overigens wordt er even hard geboerd op de fora van De Telegraaf als op die van NRC, alleen klinken die laatste meestal iets gedempter, maar het blijven polderlandse boeren .

# Maria Pekelharing zegt: woensdag 27 oktober 2010, 22:10 uur 241-B.Buiten—Ik kijk zo af en toe om me eens lekker te ergeren, dat lijkt me een goed recht. Ik moet er namelijk niet aan denken alleen kennis te nemen van wat ik graag wil horen, en daarin verschil ik inderdaad nogal van u. Mijn taalgebruik aanpassen? Aan wie of wat? Hopelijk toch niet aan de permanente scheldkannonades die PVV-leden hier ten deel vallen, of was u dat ontgaan? # Maria Pekelharing zegt: donderdag 28 oktober 2010, 22:38 uur 247-Gerrit de Jonge—Heel herkenbaar, wat u daar signaleert, en constateert. Als hoogopgeleide, redelijk vermogende, uit de katholiekenkennel afkomstige, Mensalid zijnde en derhalve nog veel meer weerstand oproepende PVV-tokkie zwerf ik hier al geruime tijd rond, voorzien van helm en harnas, want als racist / fascist / neonazi / xenofoob / seksist / bruinhemd / zionist / neoliberalist / haatzaaier / paranoïde lijkenpikker en onderbuikhikker, alsmede nazaat van Janmaat en derde been van Glimmerveen wil ik me niet alleen hullen in een passende uitmonstering, maar hou ik tevens met alle soorten van genoegens de etikettengroothandel van extreem links draaiende, en dat plakt nu eenmaal beter op metaal dan op wol, hoewel in alle gevallen ook zonder kookpunt afwasbaar. Overigens stem ik bij machtiging tevens op de SP, en sta pal voor een Palestijnse staat, wat het geconditioneerde denken van de oppositie nogal ontregelt, dus van mij deugt helemaal geen hout. Let op mijn woorden: het maaiveld is nu aan een beurt toe . Er komen tot ontsteltenis van links steeds meer zelfdenkers uit de PVV-kast, waar homo’s en uitgetreden islamieten juist de kast weer in worden geslagen, dus onze toekomst is redelijk voorspelbaar. Zo u nu al kunt constateren staan ze met schoppen en rieken, modder en verwelkte darmflora (zo uit de vaas voor het raam gepakt!) klaar om u van hun verdorde land te jagen, want een vruchtbare bodem -laat staan biodiversiteit, tenzij genetisch gemanipuleerd- dient vermeden te worden. De hooggeprezen tolerantie van extreem links mag dan ook beslist niet worden onderschat, indachtig Henry Ford’s ‘Een auto moet in alle kleuren verkrijgbaar zijn, zolang het maar zwart is.’ Extreem links heeft daar ook onderzoek naar verricht, en kwam via ‘Opsporing verzocht’ uit op lichtgetint, dus wel degelijk genuanceerd . Enfin, ik heet u van harte welkom in het alsmaar uitdijende PVV-tokkiekamp, alwaar wij vanuit onze gammele woonwagens de morele superioriteit van links als hoogste goed aanbidden, om dat vervolgens bij gebrek aan vlees en bloed op het altaar van eeuwigdurende argumenten weer even vrolijk te slachten, een mens moet toch wat. Tenslotte nog een goedbedoeld advies: verwacht uit die kringen zelf geen argumenten, want dan kunt u met meer succes in de Sahara naar dolfijnen gaan hengelen. Proost op het weekend! (of ben ik nu een dag te vroeg…) # Maria Pekelharing zegt: vrijdag 29 oktober 2010, 12:27 uur

239-A.Abdalli—In uw visie op Amerika en Israel alsmede ‘miljoenen zionistisch gehersenspoelde christenen’ kan ik me deels vinden, maar wat is daar beter of slechter aan dan aan de miljoenen vanaf de geboorte met koranteksten gehersenspoelde islamieten? Mogen die dan wel in vrijheid kiezen, of worden ze net als de rest tot op het bot gemanipuleerd, al dan niet onder dwang. Religies zijn zonder uitzondering splijtzwammen; tot de rand gevulde bekers vol gif om angstgevoelens aan te jagen teneinde hun Grote en onaantastbare Gelijk met schijnzekerheden veilig te stellen, bij voorkeur gedoopt in zeeen vol bloed. De islam verschilt daarin niet van welke toonaangevende monotheistische religie ook, en die nuance mis ik even bij uw verkooppraatje. ‘Islam=onderwerping=vrede’ Pardon? Onderwerpen aan wie of wat? Aan een door mensenhand vervaardigd boekwerk uit de tijd dat ‘kijken’ met ‘zien’ werd verward, waardoor de Aarde plat heette te zijn, en het schap van weten zich -weliswaar net als nu- op ooghoogte en neuslengte bevond, maar de Efteling in de loop der tijd met succes tot attractiepark wist te benoemen. U mag de daar aanwezige langnek van mij gerust god of allah noemen, maar geef hem dan wel de plaats die hem toekomt. In het sprookjesbos, dus. En als al die ‘onderwerping’ tot vrede leidt, waarom is dat dan in tweeduizend jaar niet gelukt, en kunnen we nu al met zekerheid stellen dat het de eerstkomende tweeduizend jaar evenmin lukt. Tenzij u natuurlijk als vanouds aan het uitroeien slaat tot alleen de ‘zuivere’ aanhang resteert. Dat komt weliswaar ruimschoots tegemoet aan mijn wens de wereldbevolking te decimeren, maar persoonlijk kies ik daartoe liever voor mensvriendelijker methoden. Inzicht spaart heel wat martelaren uit. # Maria Pekelharing zegt: zaterdag 30 oktober 2010, 17:34 uur 265-Gerrit de Jonge—Dank voor uw hart, ik hem erbij gestoken. Hetgeen u verder stelt is me uit hetzelfde hart gegrepen, en beantwoordt ook aan mijn verwachtingen. Van de geschiedenis leren we vooral hoe we het niet moeten doen, en van het heden leren we dat we van dezelfde geschiedenis niets hebben geleerd, dus kunnen ons net zo goed tot het heden beperken. Daar zijn we ook toe veroordeeld, ondanks de vele parallellen, en dankzij het ontbreken van de bijbehorende context. Wat resteert zijn de verwachtingen op basis van de inzichten van het hiernumaals, waar het hiervoormaals geen garantie bood noch biedt, en het hiernamaals ongrijpbaar is. Het komt dus feitelijk neer op richtinggevoel, en ik heb het gevoel dat onze richtingen niet ver uiteenlopen, en wars zijn van spoelingen. Over mijn reputatie heb ik me eigenlijk nooit zorgen gemaakt, dat scheelde weer een hele hoop concessies, die konden beter gebruikt. Wel heb ik hier lang een stalkende psychopaat vanuit extreem linkse hoek achter me aan gehad, die er niet alleen op uit was die reputatie (of wat daarvan resteerde) te schaden, maar mij tevens van het forum trachtte te verwijderen, de combinatie van factoren werd hem kennelijk teveel. Maar wat hij ook aan haat, hetzes en misleiding ventileerde, het boemerangeffect bracht hem in de isoleercel, waar hij nu in eenzame afzondering mijn biografie bijeenharkt, zij het ongeautoriseerd . Zo af en toe steekt hij onder een andere naam nog de kop op, om al dan niet via een opstapje zijn gifpijltjes af te schieten, maar moet dan weer snel het hok in. Dat schertsfiguur was er tevens op uit om mij te localiseren -het waarom laat zich niet moeilijk raden- en dat is de les die ik ook u mee zou willen geven. Ik denk dat

ik hier meer over mezelf bekend heb gemaakt dan gemiddeld gebruikelijk, maar waak wel over de grens, dat scheelt weer een hoop giertonnen, en houdt de ruiten onbeslagen . # Maria Pekelharing zegt: maandag 1 november 2010, 21:26 uur 280-A.Abdalli—Ik moet -als PVV-stemmer- eerlijk bekennen uw reactie qua toonzetting en inhoud als een verademing te beschouwen, en dat zonder spoor van sarcasme. Voorzover mijn herinnering strekt bent u de eerste uit moslimkring (en daarmee sympathiserende forumleden) die de kunst verstaat zijn gedachtegoed dusdanig te verwoorden dat mijn haren er niet recht overeind van staan, noch mijn tenen er krom van trekken. Dat noem ik -naast gezondheidsbevorderend- een weldaad voor de geest, hopelijk leidend tot navolging. Kortom: ook al ben ik het op punten met u oneens: chapeau! Ik word nu even gehinderd door tijdgebrek, maar kom er zo snel mogelijk op terug, inhoudelijk. # Maria Pekelharing zegt: dinsdag 2 november 2010, 19:43 uur 288-Patric Faas—De relatie tussen voorgestane moslimpartijen en die moskee ontgaat me helaas, tenzij om subsidie los te kweken, en dat staat weer haaks op de scheiding van kerk en staat. Ze hadden daar tienduizenden euro’s huurachterstand, ik ben benieuwd wie daarvoor op gaat draaien, hopelijk niet de belastingbetaler. # Maria Pekelharing zegt: dinsdag 2 november 2010, 21:24 uur 280-A.Abdalli—Ik ga als start even op uw reactie aan Patric Faas in, die ik elders heb uitgenodigd aan deze discussie deel te nemen, om niet in herhaling te vervallen. Hetgeen u te berde brengt verschilt weinig met mijn mening over Israel, en de desastreuze gevolgen van zionistische invloeden, van plaatselijk tot wereldwijd, onder auspiciën van de USA, ook m.i. te herleiden tot Ego. Dit mede om aan te geven dat ik niet zuiver in de PVV-leer ben (zo dat al mogelijk kán zijn), noch wens te zijn, een eigen keuze(vrijheid). In tegenstelling tot Patrick vraag ik me af waarom kritiek op de joden als groep (vooralsnog niet te verwarren met Jodenhaat, een mogelijk gevolg) zou moeten verschillen van kritiek op Israel. Het betreft een Joodse staat; geclaimd (lees: geroofd), in stand gehouden, en stelselmatig uitgebreid door zionisten, dus te beschouwen als twee-eenheid. Verschil met Noord-Korea: dat was al van de Koreanen (als volk), en evenmin bedoeld om er een homogene groep vervolgden –of religie- te vestigen. Ik zal er geen doekjes om winden: als ik zestig jaar lang zo geknecht en vernederd werd als de Palestijnen, dan had / heb ik zelfs het volste recht de joden te haten, én er naar te handelen. Als daar een genocide het gevolg van is, dan is die door de doelgroep afgeroepen, afgesmeekt zelfs. Als je een volk rechten ontneemt, mag je ook verwachten dat ze rechteloos handelt. U begrijpt dat het met mij lastig polderen is. U kaart namelijk -met mij, ik heb het eerder elders en uitgebreid uit de doeken gedaanterloops een taboe aan, dat die benaming niet verdient. Oftewel: oorzaak en gevolg van die wijd verbreide Jodenhaat. En dan komt Ego weer om de hoek, want voor een moraliteit / mentaliteit die tot een reeks negatief geladen spreekwoorden en gezegdes in woordenboeken leidt moet je veel moeite doen, als volk, ook al zijn ze vanuit al dan niet

misplaatst schuldgevoel weer uit die woordenboeken geschrapt. Het verschil met ‘kutMarokkanen’ is dat dit een onderafdeling betreft, waar de in woordenboeken geëtaleerde ‘kut-Joden’ een volk betrof, en ook als zodanig werd ervaren. En voor een wereldomvattende invloed zowel politiek (met de Joodse lobby tegen kun je het presidentschap vergeten) als financieel (bijv. Goldman Sachs, religie: hebzucht, mantra: geld) / economisch richt je je pijlen niet op Timboektoe, maar op een wereldmacht. En dat deed de ‘tegenpartij’ dus eveneens, door op 9/11 de achilleshiel te treffen. Met een gevolg waar ik helaas niet van onder de indruk kon raken, want op het conto van de USA staat een veelfout, tot de hoogste macht, incluis doorgesmeerde p.r. voor rookgordijnen. Ergens moet die alomtegenwoordige Jodenhaat (in verleden én (deels nog) heden) dus een voedingsbodem hebben, en dan doel ik niet op het manipuleren / kanaliseren daarvan. Daar zou ik wel eens grondig onderzoek naar verricht willen zien, hoewel de Israëlische praktijk het al in uitvergrote vorm verklaart. Ik stuur dit apart, want de discussie richt zich wat mij betreft op religies in zijn algemeen. # Maria Pekelharing zegt: dinsdag 2 november 2010, 21:27 uur 289—Foutje: kweken = weken, hoewel je weken kunt kweken, maar eigenlijk ook weer niet # Maria Pekelharing zegt: dinsdag 2 november 2010, 22:03 uur 280-A.Abdalli—Wie bepaalt in het land der blinden het zicht en gelijk van eenoog… Voor enig gelijk staan immers tal van invloedssferen ter beschikking: geleend, gehuurd, gekocht of verzonnen, maar allemaal second hand. We denken, maar hebben dat als gelijk nog nooit bevestigd gekregen, anders dan door onszelf, dus door een mensheid die zich in het universum staande moet zien te houden op een speldenknop in relatie tot de Aarde. Te midden van miljoenen soorten die we niet begrijpen, omdat ze onze taal niet spreken, noch wij die van hen. En toch verliezen we ons in universele waar(he)den, alsof we grip hebben dan wel willen krijgen op dat universum. Tot een afgedwaalde meteoriet ons bestaan en denken beëindigt, en daarmee onze goden. Die meteoriet is concreet, de goden zijn dat niet. We kennen niet eens de waarheden van ons eigen melkwegstelsel, laat staan die van miljarden andere. En in al onze nietigheid benoemen we één God / Allah die daar wel grip op moet hebben, we kennen hem / haar / het zelfs de schepping van het universum toe. Zou u de wijsheden vanaf die speldenknop voor een hele Aarde laten gelden, terwijl uw blik niet verder reikt dan enkele speldenknopjes rondom. Een dergelijke arrogantie kan alleen maar menselijk zijn, te wijten aan een constructiefout. Zou u –ter grootte van dat universum- de visie van die speldenknop op Aarde serieus nemen, en er bijvoorbeeld beleid op baseren? Houdt u het voor mogelijk dat die alomvattende wijsheid van / door uw schepping ook maar door één mens begrepen en verwoord kan worden? Door een mens dus, die er blijk van heeft gegeven niet in harmonie met andere soorten te kunnen leven, en zijn eigen habitat vervuilt en leegrooft, door aantal en denkvermogen. Zou u die geschapen willen hebben? Stel: J.K. Rowling had destijds niet Bijbel of Koran, maar Harry Potter geschreven, dergelijke creatieve eenogen zijn immers van alle tijden. Dat levert genoeg beschouwingen op om bibliotheken mee te vullen, de Pottertheologen en verdere deskundigen dienen zichzelf aan. En dan begint het gezwam, gefundeerd op aannames, hypotheses, interpretaties etc. Ik heb er nog nooit een boek van in handen gehad, maar kan er met u zo één zin uitlichten, goed voor paginalange beschouwingen. Hoe groot

acht u de kans dat het Potterdom nu een wereldreligie was geweest? Ik ga dat niet voor u invullen, maar acht die kans zelf levensgroot, en niemand kan het tegendeel bewijzen. Stel anderzijds: de huidige wereld bestaat uit atheïsten, en Iemand schrijft een boek, met de inhoud van Bijbel of Koran, omdat Hij meer meent te zien dan wat wij waarnemen, en daar heilig in gelooft, al dan niet door enkele tientallen aanhangers ondersteund. Niet zo moeilijk, hypotheses in overvloed, verbanden bij de vleet. Hoe groot acht u de kans dat betreffende Hij heden ten dage op die inhoud honderden miljoenen achter zich weet te scharen? Of wordt Hij voor een spoedbehandeling opgenomen? U hoort mij Darwin niet verdedigen, want ook van die evolutietheorie is nog geen tastbaar bewijs geleverd, dus resteert een geloof, in de aanname van een verklaring. Maar wat hij op die andere goden voorheeft is dat hij zelf wel tastbaar was, als bewijs. Ik stop voor het te lang wordt, en de wijn is op juist temperatuur, dus die mag ik niet laten wachten. Wordt vervolgd! # Maria Pekelharing zegt: vrijdag 5 november 2010, 16:21 uur Ik wacht nog op een reactie van A. Abdalli. Of komt er binnenkort weer een dijkdoorbraak aan reacties? In afwachting van: 295-Leen Karman—Een staat bestaat niet zonder volk, en al helemaal niet als dat volk vanuit een religie -als gemene deler- de staat (uit)roept en -maakt. Israel is in het leven geroepen, en wordt in stand gehouden door het Joodse volk, zelfs tot ver daarbuiten, en ten koste van (de rechten van) Palestijnen. Kritiek op Israel betekent impliciet kritiek op het -minimaal daar aanwezige- Joodse volk. V.w.b. WOII gold de kritiek -al even terecht- het Duitse volk, ook al was een minderheid tegen. Punt (met of zonder K.). En voorzover mij bekend heeft het katholieke volk nog nooit een staat in het leven geroepen, zelfs Italie niet. Wat uw laatste alinea betreft: Darwin staat voor weten, en daarmee haaks op geloof, ook al gaat veel geloven aan weten vooraf. Verschil met betreffende religies is dat die zijn blijven geloven zonder te weten. Darwin past dus prima binnen dat plaatje, en het gestelde over het universum eveneens, want dat heet immers door ‘God / Allah’ geschapen te zijn. Welnu, op zowel schepper als schepping is nogal wat aan te merken, en die vrijheid is aan mij. Dat van die wolf ben ik wel met u eens, ik waak dan ook over de zeven geitjes .

296-Patric Faas—Tweede alinea. Hier op het forum wordt een gigaberg PVV- / Wildershaat geventileerd, wat tevens de aanhang direct (be)treft. Ook katholiekenhaat komt zonder enig voorbehoud of nuance uit de anus vloeien, maar daar heb ik u nog nooit zet- en stoppillen voor zien toedienen. Volgens u (e.v.a) dus kennelijk terecht, en wie weet: misschien is die jodenhaat (en moslimhaat?) dat eveneens, want waarom zou je daarin selectief zijn, nietwaar. Van uw ‘onvervalste antisemitisme’ raak ik dan ook niet onder de indruk, net zomin als van uw onvervalste antikatholicisme of antiWilderianisme. En nee, ik ben geen joden(of moslim)hater, maar kan me alleen een dergelijke haat goed voorstellen, zoals in 290 beschreven. U geeft daar weer een eigen wending aan door het gelijk maar aan alle PVV’ers te linken, en daarmee gaat u dus voor de zoveelste keer zwaar over de schreef. Waar haalt u die wijsheid vandaan? Wilders is juist pro Israel,

en dat weten alle PVV’ers, dus kennelijk geen punt van belang, voor hen. Maar u bent nu eenmaal gefocust op het zwartmaken van die groep, en daar zijn kennelijk alle middelen toe geeigend. Mijn door u toegedichte ‘antisemitische gevoelens’ zijn daar ook weer zo’n voorbeeld van, waar ik een gooi deed naar de causaliteit, incluis voorbeelden. U verwart kritiek met haatgevoelens, tenzij het uw eigen haatgevoelens jegens PVV’ers betreft, natuurlijk. Op het door u gestelde over 293 ga ik nu niet in, want wil eerst de reactie van A. Abdalli afwachten, daar was het uiteindelijk ook aan gericht. # Maria Pekelharing zegt: maandag 8 november 2010, 13:01 uur 301-Leen Kaarman—En ‘weten’ staat voor kennis door waarneming, waarop we aannemen te weten, hoewel dat nooit het geval zal zijn, omdat we geen grip hebben op de impact, anders dan ogenschijnlijk effectief voor sec het doel waarvoor we menen te weten, maar dat terzijde. Ik wacht nog steeds op het antwoord van A. Abdalli, want de zegeningen van de islam krijgen maar geen grip op me.. # Maria Pekelharing zegt: donderdag 11 november 2010, 17:23 uur 315-Emil Havas—Met wensdenken redt u het niet. Obama’s geleuter ten spijt betreft dit niet de diversiteit (met dank aan S. Kapoentje). Steeds meer christenen worden in dit ‘uitvoerig geprezen’ land gediscrimineerd, vervolgd, en vermoord. Kerken worden gedwongen te sluiten, vernield of in brand gestoken, bouwvergunningen worden opzettelijk vertraagd. Burgers worden niet tegen radicale moslims beschermd, bedreigingen vinden steeds vaker plaats. Kennelijk heeft Obama iets over het hoofd gezien, zijn afkomst misschien. # Maria Pekelharing zegt: donderdag 11 november 2010, 22:17 uur 308-A.Abdalli—Beetje late reactie, maar u meldde u niet te zijn geplaatst, terwijl verdere reacties dagenlang uitbleven, dus ik vermoedde einde verhaal. Ik zal het zo kort mogelijk trachten te houden, vooral omdat onze uitgangspunten dermate uiteenlopen dat de uitkomst voorspelbaar is, hoeveel woorden we er ook aan besteden. In ieder geval zijn we het over Israel / USA eens, dat spaart veel tijd uit. Ik ga er puntsgewijs op in: 1) Religie als hersenspinsel. Laat ik vooropstellen dat aantallen niets zeggen over enig gelijk. Denk maar aan WOI en II, alsmede de talloze andere oorlogen waar -doorgaans gemanipuleerde- massa’s zich achter schaarden. Ze bevestigden eerder het ongelijk, want werden standaard gevolgd door vrede. Daarnaast: het huidige ‘gelijk’ van 1,5 miljard moslims wordt niet gedeeld door de resterende 5,5 miljard, dus er zijn kennelijk meerdere soorten ‘gelijk’ mogelijk, bijvoorbeeld het ‘gelijk’ van christenen, boeddhisten, atheisten etc. Uw ‘gelijk’ is niet het mijne, zoals het mijne het uwe evenmin is. Ik voel niet de behoefte u te overtuigen, en daarin verschil ik dus hemelsbreed van religies / ideologieen; de islam voorop, soms hand in hand met het op religieuze gronden geschoeide imperialisme van de USA. Inderdaad hebben religies beschavingen tot stand

gebracht, maar dan wel ten koste van veel, bijvoorbeeld levens en overtuigingen. De dominante positie van religies is inmiddels sterk veranderd, in een wereld in beweging. In het westen vond ontkerkelijking plaats, mede waardoor ontwikkelingen sneller konden verlopen. In de Arabische wereld worden ontwikkelingen door de islam juist afgeremd. Voor mij een lastige spagaat, want ik realiseer me maar al te goed dat wij ook hier voor een leefbare wereld al veel eerder op remmen hadden moeten trappen, maar daar is geen religie voor nodig. Eerder bewustzijn, en dat hoeft al evenmin door goden tot stand gebracht. Of uw God ‘een heel goed en nuttig verzinsel’ is waag ik te betwijfelen, maar die vraag zou ik graag voorleggen aan de honderden miljoenen die in naam van uw God hun leven hebben verloren, tot op de dag van vandaag. Ik vrees dat die het niet met u eens zijn, evenmin als de honderden miljoenen die in naam van uw God worden onderdrukt, omdat ze van zijn / haar / het’s gelijk niet zo overtuigd zijn. Voor moraal hoef ik dan ook niet bij uw of andere goden te winkelen, daar bieden bijv. humanisme, boeddhisme en taoisme waardige, vredige en menslievende alternatieven voor. Uw God kan dus worden gemist, het leven gaat ook zonder door, en met een aanzienlijk geringere kans op bloedvergieten. Dat uw God voor een belangrijk deel bestaat bij de gratie van al dat bloed, alsmede hersenspoeling van wieg tot graf, zou u toch op zijn minst aan het twijfelen moeten brengen… Daarin verschilt u dus van een atheist / humanist als ondergetekende, die wapens noch woord hoeft op te pakken om in vrede en harmonie met een omgeving te leven. 2. Ik vergelijk de -voor u- heilige boeken (door mensenhand opgetekend, geleend en/of geclaimd) met sprookjesboeken in de zin dat ook die heilige boeken door een fantasierijke geest te schrijven zijn, toen en nu nog steeds. Uit mijn lyceumtijd herinner ik me nog tal van Griekse en Romeinse goden, die kennelijk hebben afgedaan, maar als ‘schepping’ destijds zeer geslaagd waren. Waarom zou uw God daarvan verschillen, ook al heeft ‘Hij’ het langer uitgezongen. De christelijke God is duidelijk op zijn retour, dus het kan wel degelijk. Zoals gezegd: er waren en zijn nog steeds vele eenogigen onder de blinden, maar dat zijn vooral charlatans, want al evenmin in staat tot zien. Ze zijn sterk in verkopen, dat wel. 3) Ik verheerlijk wetenschap bepaald niet, omdat de waarde ervan geenszins is bewezen. Onze wetenschap is puur egocentrisch gericht en sluit alle andere vormen van leven uit. Ze heeft weliswaar ons leven aangenamer gemaakt, maar dan wel op een dusdanige wijze dat we in de daarmee door haar en passent gegraven kuil dreigen te vallen. Ze heeft het leven op Aarde op nog niet eerder vertoonde wijze weten te verstoren, en levens verlengd om dat proces nog langer in stand te houden. Ik kan me voorstellen dat je als beheerder van het universum als meest effectieve maatregel eerst een sterilisatiebombardement (stuifpoeder) op de Aarde laat uitvoeren, en vervolgens met een gericht bombardement alle wetenschappelijke instituten en bibliotheken tot het verleden laat behoren, dat komt het natuurlijke leven op Aarde en de harmonie tussen soorten ten goede. Maar dat terzijde. Ik haalde Darwin aan om ontwikkelingen aan te geven die u niet terug kunt draaien. Darwin is een produkt van onze tijd, en had dat nooit van de godentijd kunnen zijn. Hoe de goden over Galilei dachten is u bekend, en daarmee ook hun ongelijk. Zoals gezegd: als u 2000 jaar geleden de tijd van nu had voorspeld was u in het gunstigste geval opgesloten. En als u in deze tijd een koran of bijbel, God of Allah zou introduceren, dan werd u onder ongevaarlijke sekte of gekte gerubriceerd. Religies moeten het nog steeds hebben van arm en (of door) dom, daarom krijgen ze in het westen steeds minder grond onder de voeten. De islam bevestigt dat

beeld, dat maakt het contrast zo groot en de kans op samen-leven zo klein. Met uw laatste alinea kan ik het deels eens zijn. Mensen zijn te nietig om zekerheden aan zichzelf te ontlenen, anders dan surrogaat. En daarmee maak ik ook een cirkel rond, want zoals een kind snakt naar de zekerheid van ouders, zo snakt de optelsom van die kinderen ook naar zekerheid, maar naar wie of wat? Waarom op zoek naar een kastanjeboom of god, als je medemens dat ook kan bieden. Kijk eens om u heen hoeveel mensen onbaatzuchtige zorg wensen te dragen voor anderen. Die hebben helemaal geen goden nodig, die zijn het zelf! En ach, verzekerd zijn wij allen, vanaf de kist tot aan het hoopje botten. Toch iets langer dan verondersteld, sorry # Maria Pekelharing zegt: vrijdag 12 november 2010, 11:04 uur 315-Emil Havas—Het zal ongeveer twintig jaar geleden zijn dat de destijds bekende Molukse voetballer Simon Tahamata bij Andries Knevel aanschoof, om de aandacht te vestigen op en steun te verkrijgen voor de door moslims aangerichte slachtpartijen onder christenen, op de Molukken. Tahamata barstte in machteloos huilen uit, en dat beeld staat me nog steeds helder voor ogen. Gaat u eens bij de slachtoffers van al dat moslimgeweld te rade, voor een nog betere visie op ‘eenheid en diversiteit’. Ontkennen en wegkijken maakt u medeplichtig, vergeet dat vooral niet. # Maria Pekelharing zegt: zondag 14 november 2010, 17:20 uur 329-Leen Karman—Gatenkaas is een eindprodukt, gewaardeerd door de liefhebbers, en met een volle Bourgogne erbij ook zonder goden hemelse gevoelens opwekkend. Zwarte gatenkaas lijkt me meer iets voor gothics, maar als die dat weten te waarderen, so what? U echter schiet gaten in gesmolten kaas, die al absorberend weer snel de oude vorm aanneemt, dat behoort u toch te weten. -Laat ik vooropstellen: beschaafd is taalkundig weliswaar een afgeleide van beschaving, maar dat maakt beschavingen nog niet beschaafd. De grote monotheïstische godsdiensten / ideologieën zijn bepalend geweest voor beschavingen, in (her- en ver) vormende zin, en vooral opgedrongen, als erfenis. Met als basis de pastfiction waarnaar geleefd diende te worden, met hand in hand als gevolg, niet als oorzaak. -Als ik ‘uw god’ zeg impliceert dat niet een ‘mijn god’, als tegenwicht. Echter, goden hebben de vervelende eigenschap zich gelijkhebbend heerser van de wereld te wanen, en omdat dat niet mijn wereld betreft benadruk ik dat met ‘uw god’. U ziet, het leven bestaat niet alleen uit zwarte en witte kazen. En als u mij een beetje kent weet u dat ik alle goden eeuwige rust toewens, incl. het christelijke exemplaar. -Ik stel de mens centraal, en geloof niet in goden, vandaar de combinatie humanist / atheïst, doorgaans twee-eenheid. Maar met die mens negeer ik de menselijke tekortkomingen en fouten bepaald niet, en geef daar kritiek op als me dat juist lijkt. Vandaar die woorden, aangezien ik hier achter de pc met lichaamstaal niet kan volstaan. En verder staat het u natuurlijk vrij over mensen te denken wat u wilt, waarbij u er altijd rekening mee moet houden dat de eigen invulling daarvan op fictie berust. .

-Wie had het ook alweer over jij-bakken . Waar ik mezelf onder schaar is niet interessant, en al evenmin te bepalen, aangezien het land der blinden geen eenogigen kent. En dat is precies wat er staat, dus wel ff goed lezen. Wel zijn er blinden met ver reikende voelsprieten. Uw troost: die kom je op dit forum maar weinig tegen, waar het (aan- en in)voelen doorgaans naar de onderbuik wordt verwezen. -Veelvoorkomend misverstand is de evolutie als waardebepaler, waar deze ons eenmaal uitontwikkeld (zou dat wel kunnen?) mogelijk weer bij de basis brengt. U en ik zullen van enig omslagpunt nooit kennis kúnnen nemen, want eenmaal weer bij de basis behoren de ontwikkelingen tot het verleden. Waar een evolutie zou moeten stoppen is een onzinnige vraag, want mogelijk is die al lang gestopt. Misschien op het moment dat we wapens uitvonden om mee te verdedigen, en over het hoofd zagen dat er ook mee aangevallen kon worden. Misschien op het moment dat de gezondheidszorg zich sterk ontwikkelde, en we over het hoofd zagen dat toenemende aantallen voor afnemende kwaliteit kan staan. Misschien op het moment dat we ons de Aarde toe-eigenden, en de andere soorten over het hoofd zagen. Misschien…vult u maar in. Over dat verlengen / verkorten van levens heb ik al eerder gesteld daar zelf nog niet uit te zijn, zo dat al het geval kan zijn. Als we naar de 20 miljard doorstomen, is er veel voor te zeggen de gezondheidszorg sterk af te remmen, dat komt de gezondheid van de Aarde en dus ook onszelf ten goede. -De goden die ‘wij’ schepping en alwetendheid toedichten komen uit ‘onze’ koker, wat tevens verklaart dat aan ons als schepping nog veel gesleuteld dient te worden, en het weten uit wensdenken bestaat. Die goden vormen de optelsom van onze visie op onszelf, vandaar al die ge- en verboden. Die hadden we ook in hout kunnen snijden, want hout snijden doen ze al evenmin als de goden zelf. -Spreek voor jezelf? Dan zou ik de enige op dit forum zijn, dat kunt u me toch niet aandoen. Moslims, Christenen, PvdA’ers, GL’ers en D’66’ers weten precies voor, namens en vooral jegens wie ze spreken. Ik ben PVV’er, dus Wilders spreekt voor mij, dat spaart veel tijd uit . En hier besluit ik tevens deze discussie met u mee. Dat ligt niet aan u, maar aan de beschikbare tijd, en vooral de priori-teit. Ik hoop alleen nog op een afronding met A. Abdalli. # Maria Pekelharing zegt: maandag 15 november 2010, 22:06 uur 337-Leen Karman—Niet doen, niet boos worden! Aanbranden en overkoken moet u aan het fornuis overlaten, en bij gehaktsaus horen spaanders. Gramigna, ik kreeg gelijk associaties met ongeneeslijke ziekten. Een terminaal stadium van Gramigna moet bepaald geen lolletje zijn, en al helemaal niet overgoten met crematoriumsaus. Ik leef met u mee, en vooral met de uwen die zich aan een naakte Gramigna (Fellini?) moesten verlustigen. Maar ik heb dan ook een afkeer van pasta’s, te glibberig voor mijn simpele geest. Ik heb trouwens ook een afkeer van piepers (je komt ze op dit forum vaak in overkokende staat tegen), en eigenlijk van al het eten dat ik zelf moet bereiden, ik ken mijn beperkingen. Ik eet dus graag buiten de deur, en wordt met veel genoegen bediend, zij liever niet door een pastoor. Dat houdt het fornuis schoon, de pappillen op smaak en de gezondheid op orde. Maar goed, ik misgun u de pasta natuurlijk niet, al zou ik het mijn ergste vijand niet toewensen. Ooit werd ik goedbedoeld verrast met spinazielasagna, voor mij een culinair dieptepunt van eerste orde, maar gelukkig was daar de hond aan mijn voeten, en kon ik met enkele hapjes volstaan. Uiteindelijk goed

voor twee uur pruimen, want uitspuwen was geen optie. Maar het kan nog erger! Aan het begin van een verder aangename avond pakte ik uit een aangereikte trommel een koekje, voor bij de koffie. De gastvrouw had er wel bij vermeld dat het een biologisch koekje betrof. Ik ben natuurminded, dus ga zelfs voor een groen uitgeslagen koekje niet opzij, zolang er maar bij verteld wordt dat het een natuurlijke kleur betreft, want mijn bloedeigenste geest eet altijd mee. Ook dit koekje oogde acceptabel, qua samenstelling en kleur, en ter grootte van een eenhaps bitterkoekje. Iets weerhield me echter van zo’n allesomvattende hap, mogelijk de nogal bleek ogende gastvrouw, de natuur pleegt immers ook veel aanslagen. Een voorzichtig aftastend hapje volgde, na ongeveer drie kwartier kauwen een tweede, en zo worstelde ik me de hele avond door dat koekje heen, al met al toch goed voor een uur of vijf zelfkwelling. Wat ik hiermee bedoel te zeggen is: het kan altijd nog erger dan aangebrande gehaktsaus en ontspoorde spoorboekjes. Ter geruststelling: zo’n pc braakt enkel vervliegende lucht, maar voor adembenemend leven moet je bij u aan het aanrecht zijn, toch . Nee, ik voel geen enkele druk, maar mijn hang naar afwisseling is dermate groot dat ik zelden ergens lang blijf hangen, maar voor u maak ik nu even een uitzondering, vanwege dat gehakt. Al die gekooide dieren die daar hun leven voor moesten geven, en waarvan de genen door elkaar worden gehusseld tot gehakt, mijn ogen gaan ervan tranen. Doe mij maar wild en gevogelte (nee, geen plofkippen!), eerlijk afgeschoten, theatraal de dood in bloedend, en dan zo pal voor mijn neus weer dampend tot leven komend, ondersteund door een zware Bourgogne hmmm. Nou, proost en tot ziens he! # Maria Pekelharing zegt: woensdag 17 november 2010, 20:02 uur Tja, ik u de pasta niet te misgunnen, dus er moet en ander zijn die uw feestje bederft, kijk uw handen er eens op na . Jazeker, ik vind het juist wel leuk dat u veronderstelt dat ik niet in vrede en harmonie met mijn omgeving leef, omdat het verschil tussen veronderstellen en weten er zo nadrukkelijk uit blijkt. En nu stop ik hier met u, de kazen en de pasta’s, want ben nog steeds benieuwd naar de reactie van A. Abdalli, zeker zo voedzaam, hoop ik.