You are on page 1of 12

SEMINARSKI RAD

Vokalno-instrumentalna nastava

TEMA:

BROJALICE ZA RAZVOJ RITMA KOD DECE
PREDŠKOLSKOG UZRASTA

MENTOR:

STUDENT:

............................. Uloga brojalice.............................................................12 2 ........................ Zaključak..........................................3 2............................................................................................9 7....................................................................10 9............................................ Izvođenje brojalice................. Izbor brojalice....................................4 3..........................................................................................................7 5..................................................................................................6 4......10 8....................................................8 6................................... Uvod........................................ Primena brojalice kod najmlađeg uzrasta.................................. Metodički postupak pri obradi brojalice................11 10......................... Utvrđivanje brojalica....... Primena brojalice kod dece predškolskog uzrasta....................................................Sadržaj: 1............................ Literatura............

Uloga brojalice 3 . dok u drugoj dominira vaspitna strana brojalice. odnosno ritmički čvrsto kazivanje teksta. popularni oblik prebrojavanja u dečijim igrama. Po nekim autorima brojalica je ritmički govor.ritam. Prva definicija ističe muzički element. a po drugim.Uvod Brojalice predstavljaju uvod u igru. koje ima zadatak da na najuspešniji način odredi onog učesnika u igri koji će imati određeno zaduženje u nastavku.

To se posebno odnosi na uzrast od tri do pet godina. Njihovi tekstovi govore baš o onome što deca najviše vole: životinjama. a i zbog naglašene ritmtčnosti brojalice pripadaju oblasti muzičkih igara.Brojalice se mogu sveobuhvatnije definisarti kao omiljene dečije igre koje se organizuju kao uvod u ostale igre. beniki.reči bez određenog smisla i sadržaja. praktični zadaci muzičkog vaspitanja. ti si mali zec. sika li sa Eniki. vaspitni. S obzirom na to da ih deca rado pevaju. Suncu i zvezdama i o svemu onom što je deci blisko. 2. Eniki. a koriste se za razvijanje ritma i negovanje vaspitnih osobina. cveću. beniki. veliko joj hvala. 4 . Na primer: Elen. belen. ba. Brojalice omogućavaju da se ostvare: 1. peci. Praksa je pokazala da deca najviše vole razne igre brojalica i ih sa istim interesovanjem primenjuju sva deca sveta. Deca se raduju brojalicama koje sadrže tekstove. Domine mesi baba lepinje Jednu meni dala. ali se rimuju i utiču na razvijanje govora i ritma. obrazovni i 3. eci. pec. peci pec. a ja mala prepelica. Eci. a rado ih koriste i stariji pa i školarci.

koje treba da budu poznate i lake za izgovor. a ako ima nepoznatih reči. To se. Njihova praktična primena potvrđena je u organizovanju raznih telesnih aktivnosti. kao i sposobnosti održavanja intonacije tona određene visine u toku trajanja brojalice. Praktični zadaci ogledaju se u korelaciji sa razvijanjem govora. razvijanje sposobnosti ravnomernog izvodjenja ritmičnog teksta. 5 .Vaspitni zadaci ostvaruju se pridržavanjem pravila igre koja važe za svu decu. naglašavanje teze u odnosu na arzu. umerenog i brzog tempa. po određenom redu. jer to zahteva tekst. razlikovanje sporog. odnosi na reči brojalice. pre svega. treba ih na vreme objasniti. jer brojalice doprinose pravilnom izgovoru reči i njihovoj podeli na slogove. Izbor brojalice Prilikom izbora brojalice mora se voditi računa o uzrasnoj grupi i prosečnim mogućnostima dece. Obrazovni zadaci brojalice omogućavaju doživljavanje notnih trajanja.

U starijoj grupi mogu se primenjivati i brojalice u četvoročetvrtinskom taktu. tako da i najteža brojalica postaje prihvatljiva deci ukoliko im se na prikladan način predstavi. Sa druge strane. 6 . mora se dobro pripremiti. od pristupa vaspitača zavisi sve. najlakše su brojalice u dvočetvrtinskom taktu i zato ih treba prvo birati. U većini brojalica ritam je jednostavan. ali pauze mogu izazvati zabune i zato im u obradi treba posvetiti posebnu pažnju. Metodički postupak pri obradi brojalice Prvi zadatak vaspitača prilikom obrade brojalice jeste da održi karakter igre.Pored teksta. što znači. treba obratiti pažnju i na ritam brojalice. Kad je u pitanju takt. u potpunosti savladati izabranu brojalicu i pronaći najbolji metod obrade. Vezivanjem pokreta za brojalicu olakšava se učenje slogova. Da bi u tome uspeo.

recitacuju ili razgovor. Zatim se izvodi cela brojalica uz stalno otkucavanje jedinice brojanja. Prvu fazu ponovi dva do tri puta. sadržaj brojalice. da pripremi decu za tekst. ali nije potpun i jedini. uz otkucavanje jedinice broja. Pošto je većina savladala prvu fazu. Ovakav način je dobar zato što od dece zahteva maksimalnu pažnju i mišljenje. a zatim se prelazi na obradu po delovima. Na taj način deca u napred pamte reči i tok sadržaja brojalice.Vaspitač treba kroz priču. kroz igru. notnim trajanjima. a tekst ima određeni smisao. već vaspitač bira poznatu brojalicu ili jednostavnu pesmu i prvi. U tom cilju koriste se ritmičke slike sa istaknutim taktovima. U obradi brojalica deci treba omogućiti da je i vizuelno dožive.imitiraju deca. prelazi se na učenje druge. Za ritmičku sliku može se koristiti hamer ili flanelograf na kojima će likovna rešenja biti jasno i vidljiva. a zatim i trodelnom taktu (trodelni takt sadrži jednu tezu i dve arze. što od izvodjača zahteva određenu zrelost i predznanje). deca slušaju i pamte. obrađuju memorisanjem u glavnom delu aktivnosti. naglašenim (teza) i nenaglašenim (arza) delovima takta. Vaspitač u radu može koristiti grupno i pojedinačno uključivanje dece. Vaspitač sam izvodi brojalicu nekoliko puta. po mogućnosti u različitim i prirodnim bojama. Brojalice su pisane u dvodelnom. kombinovanjem metoda demonstracije i imitacije. a zatim to ponavljaju. Kao uspešno motivaciono sredstvo u uvodnom delu aktivnosti može poslužoti i ilustracija brojalice. Brojalice se. uglavnom. Za početni rad u mlađoj uzrasnoj grupi nisu potrebne posebne pripreme. četvorodelnom i trodelnom taktu. više puta. a takođe i ritmičko izgovaranje pojedinih reči. na isti način. Primena brojalica kod dece najmlađeg uzrasta 7 . Najbolje je prvo obrađivati brojalice u dvodelnom i četvorodelnom. prebroji decu.

za decu ovog uzrasta najviše odgovaraju jednostavne. Po svojoj formi i sklopu reči. melodičnost i jasnoća izgovora glasova i reči. i druge. kratke. Na ovaj način vaspitač vezuje za sebe pažnju 8 . i samo interpretiranje sadržaja. ce. A. da skakuće kao zeka i sl.(3 godine) Brojalice odlikuju raznovrsnost metričko. melodične brojalice. pravilnu dikciju. Ako dete zadržava interesovanje i pažnju. zbog težine sklopa reči i sadržaja. pri čemu vaspitač izgovarajući brojalicu. dodirivajući naizmenično sebe pa dete. izgovor reči i slično. disanje pri govoru. Brojalice se moraju prilagoditi uzrastu dece. Važno je. U ovom dečijem uzrastu brojalicu treba izvoditi u neposrednom kontaktu sa detetom. de.ritmičkog nijansiranja. ali dobar deo njih. da se gega. takođe. pruža primer za pravilno oblikovanjeusta pri izgovaranju glasova. Treba podstaći dete da uz izgovaranje brojalice pljeska rukama. Iš'o meda u dućan. Primena brojalica kod dece predškolskog uzrasta (od 3 do 7 godina) U našoj narodnoj baštini koriste se mnoštvo brojalica. Zato treba obratiti pažnju pri izboru i korišćenju ove vrste sadržaja. kao što su: Eci. da ritmično hoda. be. čini ritmičke pokrete rukom. izmedju ostalog. ne mogu da se koriste u radu sa najmlađom decom. to treba iskoristiti za dalju aktivnost. te su zato vrlo pogodne za rad sa najmlađima. pa ih zato koristimo na starijem predškolskom uzrastu od 3 do 7 godina. pec. Njima se. peci. jačina i brzina izgovaranja. posebno u vreme kada stiču prva govorna iskustva.

doprinosi snažnijem doživljaju pokreta u dvodelnom ritmu. Odrediti visinu tona na kojem će se izvoditi brojalica. kao što zavisi od karaktera brojalice i faze učenja. Na taj način kod dece razvijamo sposobnost slušnog prepoznavanja i razlikovanja pojedinih tonova različite visine. Najpogodniji su tonovi iz prve oktave. Obratiti pažnju na tempo kojim se izvodi brojalica. U početnoj fazi treba se zadovoljiti pravilnim ritmičkim izgovorom teksta i otkucavanjem jedinice brojanja. 2.deteta. 9 . prati oblikovanje usana i melodičnost govora pri izgovaranju brojalice. 3. Izvođenje brojalica Brojalica se može ivoditi na više načina: 1.

ritma. naviše ili naniže. teze i arze. opet zavisno od teksta. Brojalica se izvodi uz zvučno naglašavanje jedinice brojanja. a zatim i da hodaju u mestu. usaglašavajući ga sa pokretom ruke vaspitača u toku prebrojavanja. a svaka grupa da ima svoju ulogu. vaspitač sam vrši prebrojavanje. ali na svoj način. Od nekih brojalica mogu se kombinovati male muzičke dramatizacije sa dva ili tri tona različite različite visine. Deca vole da razbrajaju. Dok se izgovaraju reči brojalice. Ono dete koje ostane poslednje u toku igre stiče pravo da bira novu brojalicu ili dobija nagradni zadatak da diriguje orkestrom udaraljki. Utvrđivanje brojalica Dok deca ne nauče tekst brojalice. Kad se pomoću zanimljivih igara nauči brojalica. broje i izgovaraju brojalice. 10 .4. Najznačajnija vrednost brojalica je njihov ritam. Tako će jedno po jedno dete izlaziti iz kola (to je najpoželjniji raspored) sa zadatkom da uzme jednu iz grupe pripremljenih udaraljki. može se pristupiti uvežbavanju njenog ritma. Melodija tih brojalica sastavljena je samo od dva do tri tona. Decu podeliti u dve.tri grupe. Postoje i brojalice koje se pevaju. Naglašavaanje se vrši određenim pokretima koji treba da se usklade sa ritmom i tekstom. a ritam je temelj muzičkih igara i važan izražajni element izvodjenja muzike. Kasnije se može dati zadatak da deca pojedinačno hodaju po određenom prostoru i da u ritmu hodanja izgovaraju brojalicu. Izgovaraju ih često. kojom će u kolu izvoditi takt. deci ćemo kazati da pljeskaju dlanom o dlan ili po natkolenici. odnosno od sekunde ili terce.

Da li je njena lepota u melodiji. tonskim bojama. teško da bi iko mogao dati potpun odgovor. kao što ni jedna od mnogih definicija ljudi koji su svoj život posvetili ovoj umetnosti u stvaranju ili proučavanju njenih vrednosti nije sveobuhvatna. u harmoniji. možda u ritmu. muzika utiče na ljude. koja često nosi osnovnu poruku.. Sigurno je. 11 . koje iznenađuju ili očaravaju ili. koja doprinosi ostvarenju određenog izraza. od koga je. sve i počelo. podstiče ljudsku maštu. takođe.. doprinosi razvoju emocija.Zaključak Na najjednostavnije pitanje: šta je to što muziku čini tako snažnom i lepom. Jedno je sigurno. verovatno.. i to da je zbližavanje čoveka i muzike iskrenije i dublje kada se prvi doživljaji i iskustva steknu u najranijoj mladosti..

Šabac: Školska knjiga. Đurković. M (1998). Zagreb: Školska knjiga. bum. Metodika muzičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta. Bija.Pantelic.Literatura 1. 3. Priručnik za roditelje i sestre odgajateljice u dječijim jaslicama. baja. Zagreb: Školska knjiga. V (1981). 2.com 12 . www.BesplatniSeminarskiRadovi. Manasteriotti. Prvi susreti djeteta sa muzikom.