You are on page 1of 2

PLAN CALENDARISTIC pentru anul universitar 2012-2013, sem. I, PR IECT Nr. !rt. 1. '. C"n#inutul etapei pr"ie!tului Tema de proiect.

Transmisie cu reductor. (conţine o treaptă de angrenaje, transmisie prin curea trapezoidală). #ocumentare. $rezentareaa două 0ariante constructi0e la temă. :usti?icarea soluţiei alese. (epartizarea rapoartelor de transmitere pe trepte de reducere. Calculul turaţiilor, puterilor şi momentelor pe ar9ori. Alegerea materialelor pentru ar9ori. $redimensionarea capetelor de ar9ori. Alegerea materialelor pentru angrenaje. $redimensionarea angrenajului. #esen de ansam9lu preliminar. Calculul de 0eri?icare al angrenajului. Calculul elementelor geometrice şi de precizie ale angre-najului. Calculul ?orţelor 6n angrenaj. $roiectarea con?iguraţiei ar9orilor. Completare desen de ansam9lu. Calculul transmisiei prin curele. #imensionarea roţilor de curea. Completare desen de ansam9lu. Alegerea şi 0eri?icarea cuplajului. Calculul reacţiunilor pe ar9ori. Completare desen de ansam9lu. Calculul de 0eri?icarea al ar9orelui de intrare 6n reductor. Completare desen de ansam9lu. Calculul de 0eri?icare al rulmenţilor . Completare desen de ansam9lu. Calculul celorlalte elemente constructi0e ale transmisiei. 5eri?icarea la 6ncălzire a reductoru-lui. Completare desen de ansam9lu. @inalizare desen de ansam9lu. @inalizare desen de eAecuţie pentru ar9orele de intrare 6n reductor şi roata dinţată condusă. $redarea proiectului. 1usţinerea scrisă a proiectului. $i%li"&ra'ie 1. Chişiu,Al, ş.a. rgane de maşini. !ucureşti, "#$,1%&1 '. Antal,A, ş.a. (eductoare. Atelierul de multiplicare al )TC-*,Cluj-*apoca 1%%+. ,. Antal,A, ş.a. -ndrumător de proiectare pt.reductoare, .ito,/$C*, 1%&,. +. Antal,A, Tătaru, . "lemente pri0ind proiectarea angrenajelor, "ditura T #"1C , '222 3. Crudu,/,ş.a.Atlas de reductoare, !ucureşti. "#$, 1%&1 4. !unescu,5.,ş.a. (aţionalizarea calculului 6n proiectare, !ucureşti, "T, 1%72 7. 8oro0itz,!. (eductoare şi 0ariatoare de turaţie. !ucureşti, "T, 1%4, &. (a9ino0ici,/.ş.a. (ulmenţi. !ucureşti,1%77 %. #răghici,/,ş.a. rgane de maşini.Culegere de pro9leme. !ucureşti, "T, 1%&' 12. :ula,A,ş.a. $roiectarea angrenajelor e0ol0entice. Craio0a,1crisul (om;nesc, 1%%1 11. )ntaru <.,Calculul şi construcţia automo9ilelor. !ucureşti, "#$, 1%&'. 1'. Cordoş *.,(us /., !urnete *., Automo9ile, Cluj-*apoca, "ditura T #"1C , '222. 1,. === Culegere de 1TA1-uri pentru organe de maşini şi desen tehnic. 1+. $op #., s.a > (eductoare cu doua trepte, Calculul angrenajelor, "d.Todesco, '22,

,.

+.

3. 4. 7.

&.

%. 12. 11. 1'. 1,. 1+.