STUDIU PRIVIND RELATIA DINTRE PREGATIREA TEHNICA SI PREGATIREA FIZICA SPECIFICA IN VOLEI – JUNIOARE III STUDY REGARDING THE

RELATIONSHIP BETWEEN TECHNICAL AND PHYSICAL TRAINING IN VOLLEY – JUNIORS GIRL
A.MATEESCU UNIVERSITATEA DIN PITESTI This material intends to cover optimization method for learning process of volley game. We’ ll use „ global method „ regarding technical training , harder way to follow most of the time, but succeeding to give better results relative to other methods. The systematization of means is done accordingly with each specific phases of the game for aggressive stance or defense. Regarding physical training, we declare from the start that using combination of contraction cycles is an absolute new technique in volley player training covering all range, from amateurs to high performance. From experimental results, we’ve find out the utility for combinations pliometric and concentric. All used programs reveal the superiority of this method, and a start for new perspective in order to find better way to train players. As a conclusion: we recommend the global method in training process - including combining contraction cycles method, this “tandem” being a guarantee for sportive performance. Introducere Voleiul prin calitatile sale de acuratete si spectaculozitate, s-a raspandit pe arii extinse ale globului pamantesc si, in acelasi timp, a facut trecerea de la divertisment la performanta, astazi cuprinzand un numar impresionant de practicanti si mase mari de admiratori. In zona performantei s-a manifestat permanent caracterul creator al activitatiii umane, evolutia voleiului marcand perfectionarea continua a jucatorilor, vizand in principal latura tehnico-tactica, pregatirea specifica si metodica antrenamentului. Caile de ameliorare a tehnologiei pregatirii sportive au condus jocul de volei spre un adevarat spectacol sportiv, dar putini stiu cata inteligenta, munca si daruire stau in spatele acestuia. Literatura de specialitate recomanda metode care nu intotdeauna si-au atins scopul, iar continutul pregatirii fizice si tehnice din programa scolara nu duce la cele mai bune rezultate. Astfel, generatii de elevi raman deficitare in aceasta directie. Urmarind continutul programei constatam ca activitatea in acest sens poate fi imbunatatita. Lucrarea de fata se inscrie in orientarea metodica de actualitate, in sensul optimizarii procesului de instruire in jocul de volei. Abordarea metodei globale privind pregatirea tehnica, desi dificil de aplicat reuseste sa dea rezultate superioare comparativ cu metodele deja cunoscute.

Sistematizarea mijloacelor utilizate a fost facuta in concordanta cu specificul fazelor de joc, atat pentru atac cat si pentru aparare. In privinta pregatirii fizice, precizam ca utilizarea combinarii regimurilor de contractii reprezinta o noutate absoluta in pregatirea musculara a jucatorilor de volei, de la debutanti la marea performanta. Noutate In baza cercetarilor s-au elaborat mijloace eficiente privind metoda globala in pregatirea jucatoarelor de volei junioare (13-14 ani). Insemnatate teoretica Cercetarile experimentale realizate completeaza metodologia cercetarii tehnicofizice. Insemnatate practica Rezultatele obtinute prin tehnologia aplicata pot fi folosite in cadrul lectiei de antrenament la varsta de 13-14 ani. Scopul lucrarii Scopul lucrarii este sa se elaboreze eficiente mijloace de pregatire tehnica prin metoda globala, iar privind pregatirea fizica specifica sa demonstram ca utilizarea pliometriei si a combinatiilor cu celelalte regimuri este sub toate aspectele superioara. Ipoteze Ipoteza 1. Utilizand metoda globala in procesul de instruire, vom obtine rezultate superioare, comparativ cu rezultatele obtinute prin metodele clasice, prevazute in programa scolara. Ipoteza 2. Daca in pregatirea fizica specifica vom iterveni cu exercitii pliometrice adaptate varstei, precum si cu combinari ale pliometriei cu celelalte regimuri de contractii (izometric, concentric, excentric) rezultatele pozitive vor depasi asteptarile. Sarcinile lucrarii 1) Abordarea teoretico-metodica a metodei globale de pregatire fizica si tehnica. 2) Evidentierea posibilitatilor de utilizare a metodei globale. 3) Evidentierea metodelor experimentale comparativ cu metodele traditionale. 4) modalitati de utilizare a pliometriei combinata cu celelalte regimuri (izometric, concentric, excentric). Organizarea cercetarii Rezultatele cercetarii noastre urmaresc cresterea parametrilor de pregatire fizica specifica si pregatire tehnica cu ajutorul unor metode noi bazate pe simplitate si utilitate. La inceputul cercetarii s-a studiat – in vederea obtinerii de rezultate edificatoare – continutul programelor scolare elaborate de Ministerul Educatiei Nationale pentru invatarea voleiului la clasele cu program special, cat si modul in care acestea contribuie la eficientizarea si economicitatea efortului de invatare in jocul de volei. In vederea verificarii ipotezelor de lucru ale experimentului, am procedat la esalonarea acestuia pe parcursul intregului an scolar (septembrie 2002 – mai 2003). Prezentarea lotului de subiecti In cadrul experimentului am lucrat cu doua grupe – cea martor si cea experimentala - ambele de 13-14 ani.

Grupa experimentala a fost compusa din sportive ale L.P.S. – C.S.S. Pitesti, iar grupa martor a fost compusa din eleve ale Sc. Gen. Nr. 2 care au practicat voleiul in mod organizat in cadrul cercului sportiv. Etapizarea activitatii desfasurate in cadrul experimentului Etapa 1 a cercetarii noastre care a corespuns semestrului I al anului 2002-2003, am folosit ca metoda de cercetare observatia pedagogica si anchetele sub forma de chestionare inchise, care ne-au permis sa evidentiem necesitatea introducerii metodei globale de pregatire fizica specifica si pregatire tehnica. Aceasta prima etapa e considerata de noi un experiment de verificare si aprobare, ce ne-a permis sa elaboram un continut metodologic, intr-o forma imbunatatita care sa corespunda procesului de antrenament la grupele de voleibaliste de 13-14 ani. Etapa a -2- a a cercetarii noastre, a corespuns semestrului II al anului scolar 20022003 si s-a desfasurat la Scoala nr. 2 Pitesti. Experimentul a inceput cu o testare initiala si s-a incheiat cu o testare finala pentru urmatoarele norme si probe de control tehnice si fizice: - pasa cu doua maini de sus; - pasa cu doua maini de jos; - serviciul; - 20 m plat; - proba „naveta” 10 m x4; - saritura in lungime de pe loc; - desprindere pe doua picioare de pe loc pe vericala; - forta abdominala; - aruncarea mingii medicinale de 2 kg inainte, cu doua maini. Testarea finala s-a realizat in luna mai, aproape de sfarsitul semestrului II. Etapa a-3-a contine desfasurarea experimentului propriu-zis, iar rezultatele finale au fost analizate comparativ cu rezultatele grupei martor, grupa la care activitatea s-a desfasurat dupa cerintele programei de invatamant. In aceasa perioada, antrenamentele grupei experimentale s-au desfasurat in conformitate cu programul de pregatire al L.P.S. – C.S.S. In etapa a – 4 - a rezultatele obtinute au fost centralizate si interpretate din punct de vedere statistico-matemetic. Pentru o prezentare cat mai exacta, am utilizat si reprezentat grafice ce mi-au permis o viziune mai clara asupra fenomenului inregistrat, precum si tabele ce prezinta o analiza comparativa a eficientei probelor realizate (testul Student), aratand semnificatia si valoarea reala in cifre. Tabel centralizator nr. 8 Cu testarea la probele tehnice pentru grupa martor, clasa a VII-a D, Sc. Gen nr. 2,Pitesti Nr. Crt 1 2 3 26 5 6 Subiectul testare initiala Pasa Pasa Seriviciul de de jos se sus sus 18 4 2 23 10 2 21 6 4 26 11 5 22 6 3 25 9 4 testare finala Pasa de sus Pasa Serviciul de de sus jos 24 4 3 29 14 3 30 6 6 32 19 8 26 8 5 37 14 6

G.C. S.M. S.A. D.F E.R. B.A.

7 8 9 10 11 12

F.R. C.D. D.A. M.I. C.D. N.S. Media S C.V

21 27 26 20 21 29 23,2 5 3,3 14,2 1

5 3 6 8 9 11 7,33 2,7 33,75

1 5 2 4 6 3 3,14 1,5 44,1

34 33 31 26 29 36 30,75 3,88 12,64

9 1 11 14 13 16 11,8 3 3,8 32,1 2

4 7 4 6 7 5 5,33 1,61 30,10

GRAFICUL NR.13 Media aritmetica – pasa cu doua maini de sus – grupa experimentala
80 60 40 20 0 T.I T.F

GRAFICUL NR.14 Media aritmetica - pasa cu doua maini de sus – grupa martor
40 30 20 10 0 T.I T.F

Tabel G – date statistice privind valoril indicatorilor obtinute la testul Student la proba pasa cu doua maini de sus Testare initiala Gr. Martor Gr. Experiment 23,25 49,25 14,21 16,72 3,3 26 3,520 12,103 <0,001 Semnificativ 2,014 0,05 Grupa Martor Grupa experiment 8,23 Testare finala Gr. Martor 30,75 12,64 3,88 30 3,520 14,703 <0,001 2,952 0,005 Gr. Experim. 60,75 9,99 6,07

Media Coef.variabil Testul Student Ab. Standard Dif. Mediilor T Tabelat T Calculat P Semnificatia T Tabelat P Dinamica procentuala

2,690 0,01

3,520 0,001 18,93% 24,39 %

Pasa cu doua maini de sus - interpretarea rezultatelor. Din tabelele centralizatoare 7 si 8 ale testarii la proba de pasa cu doua maini de sus se observa ca la testarea initiala, media aritmetica a grupei experimentale a fost de 49,25 executii, iar media aritmetica a grupei martor a fost de 23,25 executii . Dupa cum se observa si din graficele 13 si 14, la testarea finala se constata o imbunatatire a mediei aritmetice cu 6,07 executii (adica 60,75 executii) pentru grupa experimentala, iar la grupa martor imbunatatirea este de 3,88 executii (adica 30,75 executii). Calculand diferenta mediilor, la grupa experimentala se constata o diferenta destul de mare (30) de unde rezulta un semn ca metoda aplicata este optima. Si la grupa martor se constata o mica imbunatatire dar care este nesemnificativa. Valorile abaterii standard prezinta diferente destul de mari, de la o grupa la alta, la testarea initiala si cea finala (tabelul G). Tot din tabelul G, observam ca la grupa experimentala omogenitatea este mare, coeficientul de variabilitate avand valoarea de 9,99 De asemenea, in urma calculelor facute cu ajutorul testului Student observam ca la grupa experimentala pragul de semnificatie este < 0,001 iar valoarea lui ‘’ t’’ calculat este de 14,703, ceea ce reprezinta progresul semnificativ al acestei grupe, fapt ce se observa si la grupa martor, valoarea lui ‘’t’’ calculat fiind de 12,103. Dinamica procentuala reflecta diferenta dintre progresul celor doua grupe astfel : grupa martor avand un usor progres de 18,93 %, pe cand grupa experimentala a inregistrat un real progres cu 24,39 %. Concluzii: Actiunea pregatirii elevilor la grupele cu program special in baza conceptului dezvoltarii si pregatirii multilaterale, se confirma in practica, in conditiile specifice studiului evolutiei si dinamicii calitatilor motrice de baza. Toate testele folosite pentru atletism si volei in lucrare sustin ca atare aceasta idee. Exercitiile folosite si incadrate in programe de pregatire, esalonate pe parcursul intregului an scolar, au fost alese din bagajul de antrenament. Exercitiile au fost adaptate particularitatilor de varsta si am tinut cont de dezvoltarea motrica Din punct de vedere tehnic au crescut precizia si viteza de executie astfel constatandu-se o imbunatire a executiei serviciului de sus si a loviturii de atac. Se constata o usoara oscilare in realizarea preluarii cu doua maini de jos fapt ce presupune lucrul cu precadere spre aceasta latura a pregatirii tehnice Exercitiile cu aspect fizico-tactic au dezvoltat in paralel atat pregatirea tactica dar si pregatirea fizica aceasta din urma fiind suporata mai usor. Exercitiile alese sunt evident eficiente, ele au fost organizate si sistematizate sub forma unor metode operationale, metodice care au avut limite precise de valori si intensitate. Bibliografie 1.Niculescu, Mugurel,Volei de la teorie la practica, Editura Univ. Din Pitesti, 2002. 2.Colibaba – Evulet, Dumitru; Bota Ion, Jocuri sportive, Teorie si metodica, Editura Aladin, Bucuresti, 1998. 3.Dragnea, A. ; Silvia, Mate –Teodorescu, Teoria sportului, Fest, Bucuresti, 2002. 4.Gilles, Cometty, Les Presses de l’ Univ de Dijon, 1998.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful