PARCIJALNE DIFERENCIJALNE JEDNAČINE

Homogena linearna parcijalna diferencijalna jednačina

Oblika je: X1(x1,x2,…xn)
∂u ∂u ∂u + X2(x1,x2,…xn) +……+ Xn(x1,x2,…xn) =0 ∂X 1 ∂X 2 ∂X n

Iz date jednačine formiramo sistem jednačina u simetričnom obliku:

dX n dX 1 dX 2 = =.......= X 1 ( x1 , x 2 ,..., x n ) X 2 ( x1 , x 2 ,..., x n ) X n ( x1 , x 2 ,..., x n )

Rešimo ovaj sistem, i dobijemo integrale(rešenja)

ψ 1 ( x1 , x 2 ,..., x n ) ψ 2 ( x1 , x 2 ,..., x n )
ψ n ( x1 , x 2 ,..., x n )
Košijev zadatak:

U = φ (ψ 1 ,ψ 2 ,...,ψ n )

je opšte rešenje

Dat je neki početni uslov, njega zamenimo u ψ 1 , ψ 2 ,...,ψ n , i rešavamo po x1,...,xn-1, to zamenimo u traženo Košijevo rešenje. Znači moramo da eliminišemo nepoznate (najčešće x,y i z) i sve predstavimo preko :

ψ 1 , ψ 2 , ...Nađemo vezu između njih i vratimo prava rešenja.

1

.. x n ....... y .u) ∂X 1 ∂X 2 ∂X n Formiramo sistem: dX n dX 1 dX 2 du = =.tada je: D(ψ 1 .x2.. y ) Ako imamo tri nepoznate: x..ψ 3 ) ≠0 D ( x..... x n . x n .= = X 1 ( x1 .Nehomogena linearna parcijalna diferencijalna jednačina Oblika je: X1(x1. u ) R ( x1 . x 2 . u ) ψ n ( x1 ..x n .…xn.. x n . ako imamo dve nepoznate x i y .... ∂z ∂x Ako se negde javi p i q . x n . x 2 .. u ) ψ 2 ( x1 . x 2 ....z onda je: D(ψ 1 .u) =R(x1.u) +……+ Xn(x1.ψ 2 ) ≠0 D ( x..ψ 2 .. u ) X n ( x1 ... u ) X 2 ( x1 . x 2 .u) ∂u ∂u ∂u + X2(x1.y. u ) Košijev zadatak rešavamo isto kao kod homogene.…. x 2 .…xn.xn.. Važno: Ovde uvek moramo proveriti nezavisnost prvih integrala: Na primer...x2. z ) itd.…xn.. x 2 . x n . znamo da je p= i q= ∂z ∂y 2 .x2. u ) Kao rešenje dobijamo n-nezavisnih prvih integrala: ψ 1 ( x1 ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful