You are on page 1of 80

UNIVERSITATEA PETROL I GAZE PLOIETI

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI I GAZELOR


ef de catedr:
Prof. dr. !". La#$r AVRA%
LUCRARE DE LICEN&'
STUDIUL POSI(ILIT'&ILOR DE OPTI%IZARE A
REGI%ULUI TE)NOLOGIC DE FUNC&IONARE
LA UN GRUP DE SONDE PE STRUCTURA ASTRA*
GRUPUL DE Z'C'%INTE ('ICOI
COORDONATOR*
Co!f. dr. !". Co!+ta!t! NICOLESCU
A(SOLVENT*
Nco,ae ROTARU

- PLOIETI* ./00 -
CUPRINS
I!trod1cere
Ca2to,1, 0. Geo,o"a +tr1ct1r
1.1. Lucrrile executate pentru descoperirea petrolului i dezvoltarea exploatrii
1.2. Modelul geologic
1.3 Presiunea ini ial i temperatura de zcmnt
Ca2to,1, .. Pr!c2 teoretce a,e 2o32a41,1 co!t!11 c1 2r54!
2.1. Generalitati
2.2. Ecipamentul de supara!a al unei sonde "n pompa#
2.3. ecipamentul de adncime al unei sonde "n pompa#
Ca2to,1, 6. A,"ort31, de ca,c1, 2e!tr1 a!a,#a f1!c7o!$r +o!de,or 8!
2o32a4 co!t!11
3.1 $ursa real a pistonului
3.2 %arcinile din pr#ina lustruit
3.3 &andamentul volumetric '
v
3.(. )naliza regimului de !unc*ionare pentru sondele 1+1,
Ca2to,1, 9. Re2roectarea f1!c7o!$r 8! 2o32a4 co!t!11
(.1. $alculul !recven*elor periculoase i a celor nepericuloase
(.2. -eterminarea produsului % x n
(.3. -imensionarea garniturii de pr#ini de pompare
(.(. -imensionarea garniturii de *evi de extrac*ie
(... $uplul maxim la reductor
(./. )legerea unit*ii de pompare
(.0. 1eri!icarea capacit*ii de pompare
(.2. Puterea nominal a motorului electric
(.3. &eproiectarea regimului de !unc*ionare
$apitolul .. $oncluzii 4i propuneri
2
5i6liogra!ie
INTRODUCERE
Acumulrile industriale de petrol de pe structura intea Bicoi Flore ti
Cline ti constituie zcmntul commercial cu acela i nume.
Geologic, aceast structur este situat n Depresiunea Precarpatic, n zona
cutelor diapire, caracterizate printrun diapirism de la atenuat pn la re!rsat.
"tructura con ine acumulri industriale de i ei i gaze asociate n "arma ian,
#eo ian, i Dacian. $n prezent, se consider c e%ploatarea industrial a zcmintelor de
petrol din acest zcmnt comercial a nceput dup anul &'((.
"tructura intea Bicoi Flore ti Cline ti a )ost analizat n numeroase
studii i documenta ii. Aceste lucrri au )ost e)ectuate, n general, separat pe sectoare i
zcminte.
$n anii &''* 2((( au )ost e)ectuate o serie de studii zonale +2,,,-,.,/,0,*1 i un
2capac3 al acestor lucrri +&1, care au stat la 4aza ultimei con)irmri de resurse i rezer!e,
pentru zcmntul comercial intea Bicoi Flore ti Cline ti, prin $nc5eierea 2*.
2(((.
A!nd n !edere modi)icrile inter!enite n dez!oltarea e%ploatrii comparati! cu
proiectrile anterioare, ca urmare a lucrrilor e)ectuate n sondele !ec5i i a pro4elor
e)ectuate n sondele noi, a )ost necesar ntocmirea acestei documenta ii.
Prezenta lucrare i propune6
ree!alurea resurselor i rezer!elor geologice de i ei i gaze asociate pe
4aza analizrii in)orma iilor noi, sur!enite dup data de re)erin a ultimului
studiu +&17
re)acerea dinamicilor de produc ie7
ela4orarea programului optim, pentru dez!oltarea e%ploatrii !iitoare n
condi ii de e)icien ma%im.
Data de re)erin a lucrrii este (&.(&.2((0 att pentru calculul resurselor i
rezer!elor, ct i pentru pro4lemele legate de e%ploatarea zcmintelor.
,
CAPITOLUL 0
GEOLOGIA STRUCTURII
1.1 L7$&8&9LE E:E$7;);E PE<;&7 -E%$=PE&9&E)
PE;&=L7L79 9 -E>1=L;)&E) E:PL=);8&99
Primele in)orma ii geologice despre zona studiat au )ost o4 inute prin cartare
geologic i o4ser!a ii directe des) urate asupra i!irilor acti!e de i ei care iroiau pe
pantele a)lorimentelor i n pere ii al4iilor unor ruri. "au spat gropi i pu uri de mn,
de unde era e%ploatat i eiul ce pro!enea din a)lorimente sau stratele tra!ersate de pu uri.
Dup anul &'(( diapirismul structurilor din aceat zon, cu sarea a8uns la supra)a , a
atras aten ia celor mai mari speciali ti din ar noastr. Primul geolog care a cercetat,
de)init i e%plicat procesul de diapirism din aceast zon a )ost 9udo!ic #razec. :l a
studiat i legtura dintre prezen a srii pe acumulrile de i ei, precum i complicarea
tectonicii structurilor a)ectate i de procese diapire, pe care lea numit cute diapire ;cuta
lui #razec<. Procesul de cercetare geologic sa ampli)icat dup anul &'2(.
Dup anul &',, pe anticlinalul Flore ti Bicoi, pro)esorul =ulian Ga!t a
e)ectuat msurtori gra!imetrice cu 4alan a de torsiune i a ntocmit un prim )ragment de
5art gra!imetric, la nceput numai pe zona Flore ti Bicoi, apoi pe o supra)a mai
mare. :l a constatat c e%ist o coresponden ntre anomaliile gra!imetrice i prezen a
structurilor petroliere din zon. Apoi, n Depresiunea Precarpatic sau e)ectuat lucrri
magnetometrice care au cuprins i zona studiat.
Dup anul &'-' zona a )ost cercetat prin lucrri seismice, n zona Flore ti
Bicoi intea realiznduse o re ea de pro)ile, de care sa inut seam pe parcursul
timpului la interpretrile structural tectonice care sau realizat. Cele mai recente
nregistrri seismice dateaz din anii &'0-, &'00, &'0', &'*/, &''&, 2(((, 2((-.
-
Acumulrile de petrol de la Bicoi i intea au )ost semnalate nainte de anul
&*/-, prin sparea unor pu uri de mn pe )lancul ridicat al structurii i ulterior al
)ora8elor de cercetare geologic i e%ploatare. =ni ial sondele sau spat n sistem
canadian, cu adnciri succesi!e, iar dup anul &',0 )ora8ul sa intensi)icat, datorit
sistemului de )ora8 rotati!, care a dep it adncimea de 2((( metri.
Pn n prezent sau identi)icat acumulri industriale de 5idrocar4uri n "arma ian
la Bicoi "are 9ilie ti, de dimensiuni reduse7 n #eo ian i Dacian, n toatele
sectoarele cmpului petroli)er, cu e%cep ia sectorului intea "eninu, unde nu au )ost
identi)icare acumulri industriale de 5idrocar4uri n #eo ian i a sectorului Flore ti
Cline ti, n care nu sau descoperit pn n prezent acumulri industriale de 5idrocar4uri
n Dacian.
:%ploatarea sa e)ectuat la nceput prin pu uri de mn, apoi prin sond de
e%ploatare spate n 8urul sondelor de cercetare, cu rezultat de ctre mai multe )irme i
societ i cele mai importante )iind6 Astra >omn A>, Concordia Cc, Colum4ia
Col, Costel Petrescu CP, Creditul #iner Cr#, General Petroli)er GP, 9ute ia
>omn 9>, Petroli)era #untenia P#, Petrolul >omnesc P>, >omno
American >A, "teaua >omn ">, "o!rompetrol ">P, ?opols@A ?op, Bnirea
Bn, #inisterul Petrolului #P, #inisterul Petrolului i C5imiei #PC. Ca urmare, n
prezent e greu de precizat, n unele cazuri, cantitatea real de petrol e%tras din sonde i
respecti! de pe structur, e%tinderea ini ial a supra)e elor producti!e, distri4u ia ini ial
a )luidelor, presiunea ini ial de zcmnt, propriet ile ini iale ale )luidelor, etc.
Pn n prezent pe toat structura sau spat &.20 de sonde, care au )ost
in!estigate, n general, cu diagra)ii electrice standard i diagra)ii geo)izice comple%e
nregistrate ntrun numr redus de sonde.
Ccmintele au )ost e%ploatate, n general, n primar, e%cep ie )cnd perioadele
cnd n unele zcminte au )ost e%perimentate cte!a metode de recuperare secundar.
.
1.2. M=-EL7L GE=L=G9$
1.2.1. $)-&7L GE=L=G9$ &EG9=<)L
"tructura intea Bicoi Flore ti Cline ti e situat n Depresiunea
Precarpatic, su4 zon miopliocen cu structuri diapire ma8ore i )ace parte din
aliniamentul structural #oreni Gura Dcni ei Filipe ti Flore ti Bicoi intea
#gurele Pcure i Cr4une ti, care e dez!oltat pe o direc ie "E F:.
Geogra)ic, structura )ace parte din zona colinar su4carpatic, cu dealuri de ,((
-(( m, )iind situat la circa 2( @m nord de Ploie ti i &. @m sud de Cmpina.
Administrati!, structura apar ine de A"":? , Bicoi.
/
1.2.2. GE=L=G9) %;&7$;7&99
%tratigra!ia
"ondele spate pn n prezent n cadrul acestei structuri au do!edit prezen a
depozitelor paleogene, reprezentate prin :ocen i Dligocen7 neogene, reprezentate prin
#iocen ;Ac!itanian, Burdigalian, Gel!e ian, ?ortonian, "arma ian< i Pliocen ;#eo ian,
Pon ian, Dacian, >omanian< i Cuaternare.
Fundamentul aliniamentului structural e alctuit din depozite eocene i oligocene,
care apar n adncimi mari n zona de nord la Cmpina, >uncu, Bu tenari, la adncimi
mici n zona de !est, iar la Er)uri i Brsei apar la supra)a .
:ocenul e reprezentat printrun )acies marno grezos cu intercala ii de gresii
silicoase dure, iar oligocenul apare n )acies de HliIa, ntlnit n sonda 0((( Bicoi,
prezent n partea nordic a zonei neogene, se scu)und treptat spre sud, ast)el c nici o
sond de mare adncime nul mai ntlne te la sud de linia structural >z!ad #oreni
Cline ti Flore ti Bicoi intea.
Peste aceste depozite urmeaz cele miocene, n serie normal, n care se remarc
prezen a6
Ac!itanianului , reprezentat prin depozite lagunare i marine, mare parte din
depozitele de sare din depresiune )iind de aceast !rst. "area a8unge pn la
supra)a su4 )orma unei lame groase ; intea, Bicoi, Flore ti<7
Burdigalianului , constituit din depozite conglomeratice de 0((*(( metri grosime7
Gel!e ianului , prezent pe )lancurile structurii i constituit dintro serie de marnos
nisiposgrezoas de pn la 2((( m, cu cele dou orizonturi caracteristice cel
in)erior, predominant nisiposgrezos, cu intercala ii de marne ro ii, denumit
orizontul ro u i cel superior, predominant marnos, cu intercala ii su4 iri de
gipsuri, nisipuri i gresii, supranumit orizontul cenu iu7
?ortonianului , cu depozite marine de tip molasic, constituit din orizontul tu)urilor
dacitice, cu glo4igerine, n 4az orizontul 4recciei srii cu depozite de sare,
orizontul isturilor cu radiolari i orizontul marnelor cu spirialis, la partea
superioar7
0
"arma ianului , depus pe )lancurile structurii n depozitele salmastre, constituite
din argile i marne cu intercala ii din nisipuri i gresii calcaroase, marnocalcare,
argile disodili)orme.
9a s)r itul Badenianului i al "arma ianului mediu sau des) urat procese
tectonice importante, care au a!ut ca rezultat i producerea a dou discordan e
stratigra)ice ma8ore.
"eria pliocen e alctuit din urmtoarele depozite6
#eo ianul , depus transgresi! i discordant peste depozitele miocene, n
grosime !aria4il, de la est spre !est, de la circa 0.( m la Berca, la circa ,.( m la
Bicoi, la circa &.( m la >z!ad, reducnduse nspre !est sau c5iar lipsind total
pe zonele ridicate. : )ormat dintro succesiune de nisipuri separate prin marne,
marne nisipoase, i gresii calcaroase care )ormeaz trei comple%e nisipoase
#eo ian == ;# ==<, #eo ian =ntermediar ;# =nt< i #eo ian = ;# =<, numerotate
de 8os n sus i corela4ile pe toat zona structural.
Pon ianul, n grosime total de /((&((( m, e )ormat, n general, din
marne, marne )ine nisipoase.
Dacianul e reprezentat de roci psamitice, n general neconsolidate, cu un
component nisipos n 4az, apoi nisipuri n alternan cu marne nisipoase sau
cr4unoase i c5iar cr4une ntro accentuat !aria ie de )acies, cu grosimi ce
!ariaz ntre -(( i *(( metri.
>omanianul ;9e!antinul<, n grosime ce !ariaz de la .(( la &.(( metri, e
alctuit din alternan e de nisipuri i gresii grosiere ce trec n partea superioar la
pietri uri i conglomerate cu intercala ii de marne nisipoase, argile i marne
cr4unoase.
Cuaternarul e constituit din depozite alu!ionare, leosside i de teras
;ectonica
Geologic, zona se situeaz n ": Depresiunii Precarpatice n zona de molas a
Carpa ilor Drientali, pe aliniamentul cutelor diapire, caracterizate printrun diapirism de
la atenuat pn la re!rsat.
*
Aceast zon a )ost supus n timpul e!olu iei tectonice a 4azinelor sedimentare,
ac iunilor )or elor epirogenetice, orogenetice i diapire, care n )inal au dat na tere unor
structuri geologice ma8ore, cu )alii longitudinale i trans!ersale, directe sau in!erse, pe
traseul crora se in)iltreaz sarea, care la rndul su a creat alte )alii n drumul su spre
supra)a , complicnd i mai mult tectonica i )cnd ca la ni!ele di)erite ;#eo ian i
Dacian<, tectonica s )ie di)erit. Pe traseul )aliilor longitudinale de origine pro)und,
cu direc ie apro%imati! !est est, sa in)iltrat sarea, )ormnd diapire i sau produs
procesele de nclecare, ca urmare a ac iunii )or elor tectonice orizontale.
Pe structura intea Bicoi Flore ti Cline ti, sarea sa in)iltrat pe traseul
)aliei longitudinale Falia "rii i a )ormat un diapir care sa re!rsat la supra)a . Dea
lungul acestei )alii sa produs i un proces important de nclecare.
$n sectorul intea, la ni!elul Dacianului, )lancul nordic ncalec mult ;circa ..(
m< peste )lancul sudic, scu)undat. "pre !est, pn la Bicoi, sarea a)loreaz pe o zon
mare, separnd cele dou )lancuri, n continuare masi!ul de sare se scu)und su4
depozitele pliocene, )iind su4stituit de o linie de disloca ie ma8or, numit Falie #a8or
F# sau Falia "rii. Pe traseul acestei )alii pe care n prezent se mai gsesc sporadic
lentile su4 iri de sare sa produs migrarea srii i procesul de nclecare.
'
$nclinarea stratelor este in apropierea diapirului sau a )aliei srii ;de la
( (
.( *(
n nord, pn la rsturnarea lor, )enomen ntlnit n special la Dacian<, pentru c pe
msura ndeprtrii de acesta, nclinarea s de!in mai mic ;
( (
&( 2( pe )lancuri<.
&(
Depozitele sarma iene nu au aceea i nclinare cu #eo ianul, ntre ele e%istnd o
important discordan stratigra)ic. $nclinarea stratelor se accentueaz spre diapir.
&&
=6iective de interes petroli!er
D4iecti!ele de interes pe ntregul aliniament structural sau do!edit a )i Dacianul
i #eo ianul i nu numai local, n zona Bicoi "are ;9ilie ti<, "arma ianul. Depozitele
acestor o4iecti!e cantoneaz zcminte de i ei cu gaze dizol!ate ;n ma8oritate<, iar n
unele zone precum intea "ud ;Dacian superior<, Bicoi "are 9ilie ti ;#eo ian i
"arma ian 4locurile J<, sa do!edit i e%isten a gazelor asociate su4 )orma capetelor
primare de gaze.
1.2.3. GE=L=G9) >8$8M9<;EL=&
%tratigra!ia i litologia
#eo ianul are o grosime total de ,((-(( m i este )ormat dintro succesiune de
nisipuri i gresii calcaroase, separate ntre ele prin marne i marne nisipoase care au )ost
grupate n trei comple%e distincte6 #eo ian == ;# ==<, #eo ian =ntermediar ;# =nt< i
#eo ian = ;# =<, care sunt corela4ile i producti!e pe toat structura.
Complexul inferior M II e )ormat din 0 pac5ete nisipoase notate de 8os in sus cu 0,
/, ., -, ,, 2, &7 ultimile pac5ete /0 a!and numai dez!oltri locale i nu sunt saturate cu
5idrocar4uri.
Pac5etul . se a eaz discordant peste #iocen, sau peste stratele /0, are o
grosime total de &.2( m i este )ormat din nisipuri i gresii calcaroase cu 4o4ul mediu
i )in separate prin marnoargile dez!oltate lenticular.
Pac5etul -, de circa &. m grosime, este despr it de pac5etul . printro
intercala ie marnoas de pn la &( metri i e )ormat din dou strate nisipoase
consolidate, separate printro intercala ie marnoas su4 ire.
Acest pac5et prezint !aria ii mari de )acies, marnele lund )rec!ent locul
nisipurilor.
Pac5etul ,, de &(&2 m grosime, este despr it de pac5etul - printro separa ie
marnoas de -. m i e )ormat din dou trei strate nisipoase su4 iri separate prin
marne, )iind nisipoase, cu dez!oltare lenticular.
Pac5etele de nisipuri 2 i & separate de pac5etul , printro marn de c i!a metri
grosime, nu se disting, uneori, ca grupuri separate, atunci cnd intercala ia marnoas
&2
su4 ire dintre acestea dispare. $mpreun au grosimi de circa ,( m, iar la partea superioar
se a)l un strat de gresii dure de circa 2( m grosime.
Capacul comple%ului # == e )ormat de o serie marnoas de circa ,( m grosime
peste care se a eaz comple%ul intermediar.
Complexul intermediar M Int., n grosime total de ,.-( m, este )ormat din
nisipuri, gresii medii i )ine, separate prin marnoargile i marne nisipoase, prezint mari
!aria ii n )acies att laterale ct i n adncime.
Complexul superior M I, separat de # =nt. printrun pac5et de marne de &.2( m,
a!nd o grosime total de 0(&(( m, a )ost di!izat n trei strate de nisipuri grezoase #
=c ; n care unele zone, cum ar )i la Flore ti, Cline ti, e predominant marnos<, # =4 i #
=a, separate ntre ele prin marne, n general continue pe toat structura.
De la partea superioar a comple%ului # = i pn la limita PK# sunt depuse, trei
strate de nisipuri )ine sau marnoase G=, G==, G===, de grosimi ,.m )iecare, care sunt
separate ntre ele prin marnoargile dez!oltate continuu sau n unele locuri lenticular ;la
intea Ford apar distincte toate trei stratele, G== i G===, )iind saturate cu gaze<.
Dacianul are o grosime total care !ariaz ntre circa 2((m la nord i &/((m spre
sud, n )unc ie de sec iunea su4 care e interceptat6 su4 sare ;n partea de !est la Bicoi
"ud, 4locul G<, sau su4 )alia ma8or care se su4stituie srii. :ste contituit, n general, din
nisipuri i gresii cu 4o4ul mediu i )in, sla4 consolidate cu intercala ii de marne, )in
mica)eroase, argile sla4 nisipoase i strate de lignit ;n partea superioar<, !aria4ile ca
numr i grosime.
n baza dacianului se dez!olt un comple% nisipos corela4il pe ntreaga structur
cunoscut su4 denumirea de Drder (Dr), di!izat pe 4aza unor intercala ii marnoase,
continue n trei pac5ete notate de 8os n sus Dr ,, Dr 2, Dr &. 9itologic, DrLderul e
constituit din nisipuri silicioase cu granula ii de la )in la mediu neconsolidate, care
)rec!ent curg n sonde, )enomen ce creeaz di)icult i n procesul de e%ploatare.
Grosimea medie total e de circa *( m.
Deasupra complexului Drder se dez!olt un comple% gros, denumit Dacian
Superior ce prezint di)icult i de corelare datorit !aria iilor accentuate de lito)acies, ca
urmare a condi iilor de depunere, care au generat o dez!oltare uneori lenticular a
nisipurilor.
&,
Dacianul superior a )ost mpr it n mai multe comple%e, unele su4mpr ite n
pac5ete, saturate cu petrol ;cu e%cep ia D* i D&2<, dup cum urmeaz6
Dacian & ;D&< cu D&c, D&4, D&a
Dacian 2 ;D2< cu D2c, D24, D2a
Dacian , ;D,<
Dacian - ;D-< cu D-c, D-4, D-
M
a , D-a
Dacian . ;D.< cu D.a, D.4
Dacian / ;D/<
Dacian 0 ;D0< cu D0d, D0c, D04, D0a
Dacian * ;D*<
Dacian ' ;D'<
Dacian &( ;D&(<
Dacian && ;D&&<
Dacian &2 ;D&2<
Comple%ele saturate superioare au o arie de e%isten din ce n ce mai redus n
)unc ie de interceptarea acestora su4 )alia ma8or ;F#<, )oarte nclinat, dea lungul
creia )lancuri ale structurii intea se suprapun practic deoarece Dacianul de pe )lancul
nordic ncalec peste Dacianul )lancului sudic.
;ectonica zcmintelor
"tructura intea Bicoi Flore ti Cline ti are )orma unui anticlinal )aliat
longitudinal, se dez!olt pe o direc ie apro%imati! "EF:E: i este caracterizat
printrun diapirism e%agerat al srii care a )ormat un diapir ce sa re!rsat la supra)a .
"area a strpuns sedimentele sau sa in)iltrat pe )alia ma8or de8a e%istent,
mpr ind structura n dou )lancuri, nordic i sudic, primul nclecnd depozitele celui
deal doilea, care este scu)undat.
$n drumul su spre supra)a , sarea a generat o serie de )alii importante cu
tendin e radiale, care mpreun cu )aliile de8a e%istente, au compartimentat structura n
mai multe 4locuri tectonice, care n unele cazuri nu permit comunicarea 5idrodinamic.
$n sectorul intea, la Dacian, )lancul nordic ncalec circa ..(m peste Dacianul
)lancului sudic scu)undat. $nclecarea se produce n special de la ni!elul Pon ianului
&-
in)erior n sus n timp ce la #eo ian acest proces este atenuat. "pre !est, pn la Bicoi
sarea a)loreaz pe o zon mare, separnd cele dou )lancuri. $n continuare, masi!ul de
sare se ntlne te su4 depozitele pliocene. $ntre cele dou )lancuri, dea lungul liniei de
dizloca ie ma8or cu nclecare Falia "rii se mai ntlnesc sporadic lentile su4 iri de
sare.
$nclinarea stratelor, este mare n apropierea diapirelor de
( (
.( *( , acolo unde
acestea se spri8in pe Falia "rii, a8ungnd pn la rsturnarea stratelor su4 ciuperca srii,
sau )alierea acestora, ridicarea i rsturnarea lor, proces ntlnit n Dacian. Pe msura
deprtrii de diapir, nclinarea stratelor se reduce, a8ungnd pn la circa
( (
&( 2( pe
)lancuri.
$nclinarea depozitelor sarma iene este de circa
( (
-( /( i este di)erit )a de
cea a depozitelor #eo iene, datorit unei discordan e ung5iulare ma8ore care sa produs
dup depunerea depozitelor "arma ianului mediu.
9a ni!elul ntregii structuri sau construit /* 5r i structurale care sunt repartizate
pe zone6 intea "ud 2&, intea "eninu 0, intea Ford ', Bicoi "ud i Bicoi "are
9ilie ti 2(, Bicoi Ford /, Flore ti Cline ti , i dou 5r i pentru ntreaga
structur.
Pentru desci)rarea tectonicii ntregii structuri, sau construit -, de sec iuni
geologice, din care se constat amploarea i complica ia proceselor tectonice, gradul de
nclecare al )lancului nordic peste cel sudic i descre terea acestui )enomen de la intea
ctre Bicoi Flore ti Cline ti, producerea de noi )alii pe msura a!ansrii srii spre
supra)a , ncepnd din Pon ian ctre Dacian, )enomen care )ace ca tectonicile celor dou
)orma iuni geologice importante, #eo ian i Dacian, s )ie par ial di)erite.
De asemenea, pentru a crea o imagine de ansam4lu asupra structurii, i a se putea
urmri mai 4ine aspectele structuraltectonice, sau construit dou 5r i tectonice de
ansam4lu6 5arta la cap comple% #eo ian ==, scara6 &6&(.(((, i o 5art de comple%
DrLder =, scara6 &6..(((.
-istri6u ia ini ial a !luidelor
Distri4u ia ini ial a )luidelor a )ost analizat innd seama de rezultatele pro4elor
de produc ie !ec5i i noi, reprezentate izo4atic, de comportarea sondelor n e%ploatare i
&.
aspectul diagra)iilor electrice. Pentru o4 inerea unor rezultate ct mai corecte sa luat
)iecare sond din zona de contact i sa analizat de4itul net de i ei i impurit ile de la
intrarea i ie irea sondelor din produc ie, e!olu ia acestora n timp, precum i
cumulati!ele e%trase pe )iecare sond.
;ipuri de zcminte i de capcane
"tratele de nisipuri i gresii din care sunt constiuite comple%ele producti!e,
prezint mari !aria ii de )acies, pe !ertical i orizontal, a8ungnd pn la marnizri
locale i ndin ri de )acies, dar pe ansam4lu, ele sunt continue i corela4ile.
:%ist i cazuri cnd stratele colectoare prezint un aspect lentili)or deoarece se
e)ileaza pe paleorelie)ul miocen sau se marnizeaz local. Ca urmare, #$c$3!te,e de
2etro, din cadrul structurii sunt n general stratiforme, delimitate de ape marginale sau de
limite de satura ie integral cu petrol i ecranate lateral, n zona ridicat de )alii sau
diapir, i mai rar lentiliforme, unde stratele colectoare au dez!oltri locale, datorit
e)ilrilor stratigra)ice, cazul #== ., sau al marnizrilor i ndin rilor de )acies, a a cum
se ntlnesc la Bicoi "are ;9ilie ti< la D&c, D&4, D&a, D24, D, sau la Bicoi Ford la
D&c, D&4, .a.m.d., lentilele )iind saturate integral cu petrol sau delimitate de contacte,
i ei, ap.
Ca2ca!e,e ntlnite n cadrul structurii intea Bicoi Flore ti Cline ti sunt
de mai multe tipuri6
Capcane structurale unde stratele colectoare sunt mai mult sau mai
pu in 4oltite i ecranate de )alii laterale sau situate n partea ridicat a
structurii, sau de diapir7
Capcane complexe cu strate a ezate deasupra unei discordan e ;cazul
general al pac5etului #== -< care se a eaz direct peste discordan a
miocen pliocen acolo unde lipse te pac5etul #== . i al pac5etelor = .
de la Bicoi Ford care se e)ileaz pe aceast discordan n zona de est,
inclusi! a comple%ul # =nt., care n acest caz se a eaz direct peste
discordan . ?oate aceste strate sunt ecranate lateral i n partea ridicat i
de )alii, de diapir, i izolat i de marnizri.
&/
Capcane stratigrafice pu ine la numr, cnd acumulrile de petrol sunt
nc5ise n principal prin marnizarea stratelor colectoare, sau a ndin rilor
de )acies cazul acumulrilor de petrol de la Bicoi Ford din D&c i D&4.
1.3 P&E%97<E) 9<9 9)L8 9 ;EMPE&);7&) -E
>8$8M?<;
Pe 4aza gradien ilor de presiune i geotermici rezulta i din msurtorile e)ectuate,
pentru o4iecti!ele de pe ntregul aliniament structual intea Bicoi Flore ti
Cline ti au )ost determinate, )a de adncimea medie estimat pentru )iecare o4iecti!,
!alorile medii ale acestor parametri.
$n ta4elul & sunt prezente !alorile medii de temperatur i presiune ini ial
rezultate6
?a4elul &. Ealori medii de temperatur i presiune ini ial
Zo!a O:ect; Ad<!c3e
3ede* 3
=3.+.!.3.>
Pre+1!ea
! a,$* :ar
Te32erat1r$
de f1!d*
(
C
intea Ford Dacian 2((0(( -(/( &'2.
#eo ian 2&((,((( 20.,(( /(0.
intea "ud Dacian .((&*(( .'&*2 2(-*
#eo ian 2.((,,(( ,,(,.( 0'*,
intea "eninu Dacian &,((&*(( &((2&( ,(.,
Bicoi "are Dacian .((&2(( 0-&-- 2-,0
"arma ian 2(((22(( 20(,2* .*/.
Bicoi Ford Dacian 2((*(( ,.&(( &0,(
#eo ian '((2&(( &0.2(( -/.(
Bicoi "ud Dacian 2(('(( .*** 222*
#eo ian 2(((2&(( 2/.,2. /.0*
Flore ti
Cline ti
#eo ian 2(((2*(( 22(2/( *(
CAPITOLUL .
&0
PRINCIPII TEORETICE ALE PO%PA?ULUI CONTINUU
CU PR'?INI
2.1. GE<E&)L9;8 9
"istemul de e%ploatare prin pompa8 de adncime se )oloseNte atunci cnd energia
naturalO a stratului a scazut Ni nu mai este su)icientO pentru ridicarea i eiului la
supra)a O, cnd e%ploatarea sondelor prin erup ie arti)icialO nu se poate aplica din lipsa
gazelor comprimate sau cnd e%ploatarea sondelor de!ine neeconomicO prin consumul
e%agerat de gaze. Pompa8ul de adncime este cel mai important sistem de e%ploatare.
Dupa modul de ac ionare, sistemele de pompa8 se clasi)icO in6
pompa8 cu prO8ini
pompa8 )ara prO8ini
=n prima grupa pompele se introduc in sondO si sunt ac ionate de la supra)a O prin
intermediul garniturii de prO8ini de pompare.
9a a ==a categorie, energia de ac ionare a pompei poate )i transmisO6
5idraulic ; pompe 5idraulice cu piston <
electric ; pompe centri)uge de )und <
prin miNcOri oscilatorii intrun mediu elastic ;pompe sonice<.
Pompa8ul cu prO8ini este cel mai raspndit, )iind mai simplu din punct de !edere
mecanic, dar din punct de !edere te5nologic e%istO pro4leme comple%e care nu au o
solu ie standard, ca de e%emplu6 sta4ilirea adncimii de )i%are optime a pompei, sta4ilirea
diametrului optim pentru pistonul pompei, e!itarea e%tragerii nisipului din strat.
=n prezent adncimea de pompare este limitatO de rezisten a pra8inilor la adncimi
de cca ,((( m.
2.2. E$@9P)ME<;7L -E %7P)&)A) 8 )L 7<E9 %=<-E B<
P=MP)C
&*
Btila8ul de supra)aP cuprinde unitatea de pompare, motor de acPionare electric,
reductor de turaPie, cap de pompare Ni dispoziti!e speciale.
2.2.1. 7nit i de pompare
"istemul mecanic prin intermediul cruia miNcarea de rotaPie, dat de un motor
electric sau termic, este trans)ormat ntro miNcare rectilinie alternati!, poart numele
de unitate de pompare.
Principalele prPi componente ale unitPii de pompare sunt urmtoarele6 4alansier,
cadrul de susPinere al 4alansierului, sistemul 4ielmani!el, contragreutPi de
ec5ili4rare..
$n >omnia unitPile de pompare sunt )a4ricate de Bzina QEB9CAF3 BucureNti.
Aceste unitPi de pompare sunt caracterizate prin !alorile sarcinilor ma%ime la pr8ina
lustruit cuprinse ntre (.' Ni &'., t), cuplul ma%im la reductor cuprins ntre 2.( Ni &((((
Hg)Rm, respecti! lungimi ma%ime de curs la supra)aP !ariind ntre (.. Ni . m.
Bzina QEB9CAF3 produce trei tipuri de unitPi de pompare6
unitatea de pompare de tip clasic, pentru sarcini ma%ime la pr8ina lustruit
cuprinse ntre (.' Ni &'., t) , cuplul ma%im la reductor cuprins ntre 2.( Ni &(((( Hg)Rm,
respecti! lungimi ma%ime de curs la supra)aP !ariind ntre (.- Ni . m.
unitPi de pompare construite con)orm speci)icaPiei A.P.=. cu geometrie n
spate Ni cu sarcini cuprinse ntre ,.. Ni &/./ t) .
unitPi de pompare construite dup normele A.P.=. cu geometrie n )aP pentru
sarcini cuprinse ntre 0.' Ni &,.* t) .
$n )igura ==.& este reprezentat o unitate de pompare cu 4alansier de tipul celor
)a4ricate de Bzina QEB9CAF3.
&'
F". ..0. 7nitatea de pompare
.!eductor de tura"ie
#. $rticula"ie sferic%
&. 'ag%r central
(. 'ag%r sferic
). Cap de balansier
*. Dispoziti+ de rabatere a capului balansier
,. Mani+el% cu contragreut%"i
-. Sisteme de fr.nare
2.2.2. &eductor de tura ie
>eductorul de turaPie, transmite miNcarea de rotaPie a motorului de antrenare, la
4ielele unitPii de pompare prin intemediul mani!elelor, cu o reducere a turaPiei necesare
2(
acPionrii normale a 4alansierului. ?uraPia motorului este redus de la 0.( , &((( sau
&.(( rotKmin la -S2( rotKmin, la ar4orele de ieNire al reductorului.
Din punct de !edere constructi!, un reductor de turaPie este )ormat din trei ar4ori6
de intrare, intermediar Ni de ieNire cu angrena8e cilindrice cu dantura nclinat n E.
>aportul total de reducere al reductorului ; i < are !alori cuprinse ntre ,-.* Ni ,0., .
$ntreg ansam4lul este nc5is ntro carcas metalic pre!zut cu o 4aie de ulei,
asigurnd n permanenP ungerea pieselor n miNcare, din interior. Ar4orii de intrare Ni
intermediar sunt con)ecPionaPi din oPeluri aliate, )or8aPi Ni trataPi termic, iar cel de ieNire
este con)ecPionat din oPel car4on de calitate.
9a e%tremitPile ar4orelui de intrare, sunt montate Nai4a de transmisie pentru
curele trapezoidale, respecti! dispoziti!ul de )rnare, iar la ar4orele de ieNire sunt )i%ate
mani!ele, prin a8usta8 cu strngere Ni pene. Bngerea angrena8ului Ni rulmenPilor ar4orelui
motor, se )ace prin 4ar4ota8 cu ulei din 4aie. Bngerea rulmenPilor ar4orelui intermediar Ni
ar4orelui de ieNire se )ace cu unsoare consistent.
2.2.3. Motoare de ac ionare a unit ilor de pompare
=nstalaPiile de pompare sunt acPionate n general de motoare electrice Ni rareori
termice.
AcPionarea electric este cea mai )olosit datorit monta8ului uNor, c5eltuielilor
mici de ntrePinere, posi4ilitPii alegerii motoarelor aproape de putere nominal, adaptrii
mai uNoare la automatizare. #otoarele electrice utilizate, sunt motoare asincrone
tri)azate, cu rotorul n scurtcircuit, cu 4o4ina8ul n coli!ie !e!eriP, capsulate, cu
tensiunea de alimentare de (.,*(& @T , puterea de ... 0. @T , )rec!enPa de .( Gz Ni
turaPii de 0.( , &((( Ni &.(( rotKmin. Aceste motoare sunt supradimensionate, a!nd
puteri nominale mai mari de &.. 2., ori dect cele necesare, datorit )aptului c au
moment de pornire &.2 2 ori mai mare, dact momentul din timpul )uncPionrii n regim
sta4ilizat, deoarece tre4uie s accelereze masele puse n miNcare.
Curentul de pornire este de ...0 ori mai mare, dect curentul nominal solicitnd
neraPional rePeaua de alimentare. Pentru a )ace )aP !ariaPiilor mari de ncrcare, care pot
s apar la o sond n pompa8, n cursul e%ploatrii acesteia, n strintate se )olosesc
motoare cu mai multe regimuri de putere.
2&
Aceast !ariaPie se realizeaz prin construcPia 4o4ina8ului motorului din mai
multe secPiuni Ni comutarea alternati! a acestora la aceiaNi tensiune a rePelei de
alimentare.
2.2.(. $apete de pompare
Capetele de pompare se monteaz pe )lanNa coloanei de e%ploatare Ni ser!esc la
susPinerea Pe!ilor de e%tracPie, etanNarea spaPiului inelar Pe!icoloan, etanNarea pr8inii
lustruite, captarea PiPeiului Ni gazelor din sond Ni diri8area lor la parcul de separatoare
prin conducte de amestec Ni uneori la menPinerea unei contrapresiuni n Pe!i. :le permit,
de asemenea omorrea sau nc5iderea sondei, precum Ni e)ectuarea unor operaPii
speciale.
Ca Ni capetele de erupPie ele tre4uie s )ie de construcPie ro4ust, s )ie rezistente
la presiune Ni coroziune Ni s asigure o manipulare uNoar.
Capetele de pompare sunt de dou tipuri6
tipul =, cu Pe!ile de e%tracPie suspendate n pene, pentru presiuni de lucru de
2. Ni /- 4ar, )olosite la sondele )r caracter semierupti!.
tipul ==, cu Pe!ile nNuru4ate, pentru presiuni de 2. , /- Ni &-( 4ar, )olosite la
sondele cu caracter semierupti!.
2.3. E$@9P)ME<;7L -E )-?<$9ME )L 7<E9 %=<-E B<
P=MP)C
22
=nstalaPia de adncime a sondelor n pompa8 se compune din6 pr8ini de pompare,
Pe!i de e%tracPie, pompe de e%tracPie, separatoare de gaze Ni dispoziti!e de )i%are a Pe!ilor
de e%tracPie.
F". ... $apul de pompare i ecipamentul de !und
2.3.1. Pr#ini de pompare
Pr8inile de pompare, au rolul de a transmite miNcarea rectilinie alternati! de la
4alansierul unitPii de pompare la pistonul pompei de adncime.
2,
Dintre toate elementele instalaPiei de pompare, pr8inile au in)luenPa cea mai mare
asupra )uncPionrii Ni per)ormanPelor ntregului sistem. Caracteristicile pr8inilor de
pompare in)luenPeaz sarcinile la care este supus ec5ipamentul de supra)aP, randamentul
pompei Ni adncimea de pompare. $n prezent adncimea de pompare este limitat de
rezistenPa pr8inilor, la circa ,((( m.
Pr8inile se e%ecut din 4are rotunde de oPel laminat, cu capetele re)ulate Ni )iletate.
FuncPionarea n condiPii corespunztoare a pr8inilor de pompare este in)luenPat de6
)actori de e%ploatare, n care sunt incluse sarcinile !aria4ile la care sunt
supuse pr8inile, depNirea duratei de )uncPionare, agresi!itatea mediilor de lucru,
mane!rarea Ni manipularea necorespunztoare.
te5nologia de )uncPionare, care cuprinde materialele Ni procesele te5nologice
de construcPie.
AceNti )actori, indi!iduali sau com4inaPi, sunt )oarte duntori Ni conduc la
a!arierea prematur a pr8inilor de pompare. Cauzele ruperilor pr8inilor de pompare,
sunt n general ruperi din cep Ni mu)e, unde se suprapun e)orturi a%iale cu solicitri la
torsiune, ruperi din corp la distanPe di)erite de capete, ruperi de mu)e uzate prin )recare n
interiorul Pe!ilor, deNuru4ri etc.
Cele mai )rec!ente ruperi de pr8ini sunt pro!enite din o4oseala materialului.
Cunoscnd cauzele ruperilor, sau ela4orat programe de reducere a acestora prin6
dimensionarea corect a garniturilor de pr8ini de pompare, )olosirea unor cupluri de
nNuru4are corelate cu diametrul pr8inilor, utilizarea in5i4itorilor de coroziune adec!aPi,
eliminarea pr8inilor de)ecte, e)ectuarea corect a transportului Ni depozitrii.
Pentru dimensionarea corect a garniturilor de pr8ini de pompare este necesar ca,
n preala4il s se sta4ilesc elementele de 4az ale ciclului de solicitare la care sunt
supuse acestea.
P>UJ=F= D: PD#PA>:
Pr8ini .K* in ,K- in 0K* in & in &
&K*
in
Diametrul, d
p
mm &/ &' 22 2. 2*
"ecPiunea, a
p
cm
2
2,(( 2,*2 ,,0* -,'& /,&.
2-
Greutatea unitar, V
p
F K m &0,. 2-,2 ,2,2 -&,/ .2,.

DW:9B>= P>UJ=F= D: PD#PA>:
#arca oPelului
>ezistenPa
9a rupere 9a curgere Pentru ciclul
alternant simetric
Pentru ciclul
pulsator
X
r
X
c
X
&
X
o
&( m K F
. 2
&( m K F
. 2
&( m K F
. 2
&( m K F
. 2

,.#&/ 0((( -.(( &*(( 2*((


2(#on,. /.(( .,(( 2((( ,&((
-&#oC&& *'(( 0--( 2(,( ,,((
,/#oCF&( *(.( /2(( 2(0( ,,&(
&*#oCr&, 0,(( .-(( &*2( 2'.(
2.3.2. evile de extrac ie
We!ile de e%tracPie se utilizeaza la toate sistemele de e%ploatare a sondelor. "pre
deose4ire de sondele cu erupPie natural Ni erupPie arti)icial, la sondele n pompa8 Pe!ile
de e%tracPie sunt supuse la solicitri mult mai mari, deoarece pe lng greutatea lor
proprie Ni a ec5ipamentelor de )und, mai inter!ine greutatea lic5idului din interiorul
Pe!ilor, iar n cazuri accidentale de rupere a pr8inilor Ni greutatea acestora mpreun cu
)orPa de inerPie care poate s ai4 !alori mari, mai ales cnd ruperea se produce la
s)rNitul cursei ascendente a pistonului.
FaP de e%ploatarea sondelor prin erupPie, condiPiile de lucru sunt mult mai grele n
cazul pompa8ului. 9a ec5iparea unei sonde de pompa8, alegerea Pe!ilor de e%tracPie se
)ace Pinnduse seama de6
de4itul pro4a4il al sondei
tipul pompei
adncimea de )i%are a pompei
capacitatea de rezistenP a garniturii de Pe!i de e%tracPie
posi4ilitatea introducerii Pe!ilor n coloana de e%ploatare
de depara)inare
de e!acuare a nisipului din sond
We!ile de e%tracPie se construiesc din tu4uri de oPel )r sudur, laminate Ni trase
la cald prin matriPe. CondiPiile de lucru din sonde )iind )oarte di)erite, este necesar s se
2.
utilizeze Pe!i de e%tracPie con)ecPionate din oPeluri capa4ile s suporte solicitrile la care
sunt supuse Ni acPiunile mediului n care lucreaz.
$n acest sens Pe!ile de e%tracPie se con)ecPioneaz din 6
oPel grad G-( Ni J.., pentru condiPii normale de lucru Ni adncimi medii
oPel grad C0. Ni C'., pentru mediu corozi! salin, com4inat cu G
2
" Ni CD
2
Ni
adncimi medii Ni mari de lucru
oPel grad F*(, pentru mediu corozi! salin Ni adncimi de lucru medii Ni mari
oPel grad P&(., pentru mediu normal Ni adncimi )oarte mari
W:E= D: :Y?>ACW=:
We!i e%tracPie 2
,K*
2
0K*
,
&K2
- -
&K2
Diametrul
nominal, d
e
mm /(,,2 0,,(2 **,' &(&,/ &&-,,
Grosime
perete, t
mm -,*, .,.& /,-. /,// /,**
Diametrul
interior, d
i
mm .(,// /2 0/ **,2* &((,.-
"ecPiunea, a
P
cm
2
*,-& &&,/* &/,0& &',*0 2,,2&
"ecPiunea de
curgere, A
P
cm
2
2(,&/ ,(,&' -.,,/ /&,2( 0',,'
Greutatea
unitar, V
P
FKm /*,' '.,* &,*,( &/,,/ &'2,(
D :9B>= :E= D: :Y?>AC =:
?ipul oPelului >ezistenPa minim
la rupere
>ezistenPa minim
la curgere
>ezistenPa
admisi4il
daFKcm
2
daFKcm
2
daFKcm
2
D //(( ,*(( ,(-(
G-( -2-( 2*&( 22-*
J.. .20( ,*0( ,('/
C0. //*( .20( -2&/
C'. 0,*( //*( .,--
F*( 0(,( ./2( --'/
P&(. *--( 0,*( .'(-
)ncore pentru evi de extrac ie
2/
$n timpul )uncPionrii pompelor de e%tracPie prin trans)erul alternati! al sarcinii
lic5idului pe Pe!ile de e%tracPie si pe pr8inile de pompare, Pe!ile de e%tracPie neancorate
se deplaseaz ascendent Ni descendent.
#iNcarea Pe!ilor de e%tracPie tre4uie pri!it ca o miNcare compus din alungire,
re!enire Ni )lam4a8. Printre incon!enientele )lam4rii Pe!ilor de e%tracPie sunt6
)recarea pr8inilor de pompare cu Pe!ile de e%tracPie
creNterea sarcinilor din pr8ina lustruit
creNterea numrului de ruperi
Alungirea Ni contracPia Pe!ilor de e%tracPie, reduc cursa pistonului cu !aloarea
de)ormrii lor Ni micNoreaz corespunztor de4itul.
Pentru diminuarea sau eliminarea incon!enientelor menPionate anterior, se
impune ancorarea Pe!ilor de e%tracPie cu ancore )i%ate prin tensiune, deoarece la cele
)i%ate prin compresiune, apare n continuare )lam4a8ul Pe!ilor de e%tracPie.


& corp
2 manta e%terioar
, conul superior
- conul in)erior
. manNon
/ Nti)turi de )recare
0 arcuri lamelare
* 4ancuri
' 4olP
&( canal longitudinal
F". ..6 )ncor mecanic
2.3.3. Pompe de extrac ie
Pompa de adncime, reprezint elementul principal al instalaPiei de pompare,
deoarece de modul de )uncPionare al acesteia depinde, n cea mai mare msur, cantitatea
de lic5id adus la supra)aP. Pompa de adncime, prezentat n )igura ==., este )ormat
dintrun cilindru &, a!nd la partea in)erioar un scaun cu 4il 2, cu rol de supap de
20
aspiraPie, care se mai numeNte Ni supap% fix% Ni un piston cilindric mo4il ,, pre!zut cu un
scaun cu 4il -, cu rol de re)ulare, care se mai numeNte Ni supap% mobil%.
F". ..9 %cema i principiul de !unc*ionare al unei pompe de adncime
Ansam4lul cilindrupiston este )i%at etanN la partea in)erioar a garniturii de Pe!i
de e%tracPie / Ni scu)undat n lic5idul 0, a)lat n coloana de e%ploatare * a sondei. Pistonul
este acPionat de la supra)aP prin intermediul pr8inilor de pompare ., de la care primeNte
miNcare alternati!. #iNcarea circular transmis de la motor la reductor, este
trans)ormat de sistemul 4ielmani!el n miNcare alternati! rectilinie7 prin
intermediul 4alansierului Ni al garniturii de pr8ini de pompare, aceast miNcare este
transmis pistonului.
Pompa cu piston este deci, o pomp n care lic5idul este ridicat din sond la
supra)aP prin miNcarea rectilinie alternati! a pistonului n cilindrul pompei. $n )uncPie
de deplasarea alternati! a pistonului, procesul de )uncPionare al pompei cu piston este
periodic. Ciclul de pompare este )ormat din dou )aze6 aspiraPia Ni re)ularea. Fazele
ciclului de )uncPionare ale pompei sunt comandate de cele dou supape care desc5id,
respecti! nc5id periodic, accesul lic5idului din sond n cilindrul pompei, respecti! din
cilindrul pompei n Pe!ile de e%tracPie. Fazele principale ale ciclului sunt prezentate n
)igura ==., .
9a nceputul cursei n sus a pistonului, supapa mo4il se nc5ide, iar greutatea
lic5idului din Pe!i, corespunztoare secPiunii 4rute a pistonului, este preluat de pr8inile
de pompare. Ddat cu deplasarea ascendent a pistonului, se creaz o depresiune n
cilindrul pompei, iar supapa )i% se desc5ide imediat ce presiunea de deasupra ei scade
2*
su4 !aloarea presiunii din sond, permiPnd lic5idului din coloan s intre n cilindrul
pompei.
9a cursa de 8os a pistonului, supapa )i% se nc5ide, deoarece lic5idul de su4
piston este comprimat, iar supapa mo4il se desc5ide numai atunci cnd presiunea
lic5idului de su4 piston depNeNte presiunea coloanei de lic5id din Pe!ile de e%tracPie7 ca
urmare greutatea lic5idului se transmite de pe piston pe Pe!ile de e%tracPie. Pistonul se
deplaseaz n 8os prin lic5idul din cilindrul pompei.
:ste de menPionat c, de multe ori, cilindrul pompei de adncime nu este umplut
complet cu lic5id, n timpul cursei ascendente. D parte din !olumul cilindrului este
umplut cu gaze, ceea ce conduce la un randament sczut al pompei. ?re4uie menPionat c
)enomenul de 4locare cu gaze nu este n general permanent. $n momentul producerii lui,
pompa nede4itnd, ni!elul de lic5id din coloan ;su4mergenPa< creNte, pn cnd !a
n!inge contrapresiunea ce menPinea nc5is supapa )i%, Ni ast)el o cantitate de lic5id !a
ptrunde n pomp. Crescnd cantitatea de )luid incompresi4il din pomp, la cursa
descendent urmtoare, su4 piston se !a realiza o presiune superioar. Ca urmare supapa
mo4il se desc5ide Ni o cantitate de gaze Ni lic5id trece deasupra pistonului. Pompa !a
)uncPiona cu un de4it redus un timp oarecare, dup care 4locarea se !a produce din nou.
Ast)el pompa produce intermitent, n ra)ale, cu de4it redus de lic5id.
?rans)erul greutPii lic5idului de pe piston pe Pe!ile de e%tracPie Ni in!ers,
in)luenPeaz mult miNcarea pistonului n pomp, datorit alungirilor alternati!e ale Pe!ilor
de e%tracPie Ni pr8inilor de pompare. Ast)el, cursa pistonului n pomp di)er de cursa
pr8inii lustruite la supra)aP.
Pompele de e%tracPie acPionate cu pr8ini, pot )i clasi)icate ast)el6
a< dup modul de introducere6
introduse cu Pe!ile de e%tracPie, tip ?B ; >egular<
introduse cu pr8inile de pompare, tip P;=nsert<
4< dup destinaPie6
pompe uzuale
pompe speciale
c< dup construcPia cilindrului6
cu cilindrul dintro 4ucat
2'
cu cilindrul din mai multe cmNi ; linere<
d< dup tipul pistonului6
piston cu sau )r rile dintro 4ucat
piston cu garnituri de etanNare
e< dup numrul scaunelor cu 4il )olosite la aspiraPie Ni re)ulare6
!arianta a, cu 2 scaune cu 4il ;unul de aspiraPie Ni unul de re)ulare<
!arianta 4, cu , scaune cu 4il ; unul de aspiraPie Ni dou de re)ulare<
!arianta c, cu , scaune cu 4il ;dou de aspiraPie Ni unul de re)ulare<
!arianta d, cu - scaune cu 4il ;dou de aspiraPie Ni dou de re)ulare<
)< dup )elul )i%rii pompei sau supapei )i%e6
cu dispoziti! de )i%are mecanic
cu dispoziti! de )i%are cu cupe
g< dup locul )i%rii pompei6
cu )i%are la partea superioar a pompei
cu )i%are la partea in)erioar a pompei
$n Para noastr se construiesc pompe de e%tracPie dup dou normati!e6
a< pompe de e%tracPie dup standardul internaPional AP= "td && AY :d.&'0&.
4< pompe de e%tracPie dup standardul romnesc, con)orm "?A" 2*'///.
Pompa de e%tracPie ?B se compune din manta, piston Ni supap )i%. $n interiorul
mantalei sunt introduse mai multe cmNi din )ont, strnse cu a8utorul mu)elor
superioare Ni in)erioare.
Pistonul are montat la partea superioar racordul pistonului, pre!zut sus cu )ilet
de ataNare la pr8inile de pompare Ni 8os cu )erestre laterale pentru e!acuarea lic5idului
din interiorul pistonului n Pe!ile de e%tracPie, iar la cea in)erioar cu supap mo4il de
re)ulare Ni e%tractorul 4aionet pentru mane!rarea supapei )i%e.
Pompa de e%tracPie P, se compune din dispoziti!ul de )i%are a acestuia n Pe!ile de
e%tracPie, ansam4lul cilindrului Ni ansam4lul pistonului. Datorit )aptului c se introduc
cu pr8inile de pompare, pompele tip P au deza!anta8ul c au diametrul acti! mic.
$n cazul pompelor tip P, pompa complet se introduce cu pr8inile de pompare.
Datorit acestui )apt, pompa tip P elimin deza!anta8ul principal al pompelor ?B6
mane!rarea Pe!ilor de e%tracPie pentru sc5im4area pompei. =nter!enPiile pentru
,(
sc5im4area pompei sunt mult mai scurte Ni mai ie)tine, iar sonda este scoas din
producPie un timp mai scurt.
FuncPionarea pompelor de e%tracPie cu un randament !olumetric optim, timp
ndelungat, depinde n principal de comportarea cmNilor, pistoanelor Ni supapelor
scaun4il. #odul Ni durata de )uncPionare a pompelor sunt in)luenPate de adncimea Ni
!iteza de pompare, de condiPiile de zcmnt6 presiune static Ni dinamic, temperatur,
prezenPa gazelor, compoziPia Ni sta4ilitatea rocii, de4itul pompat, procentul de impuritPi
Ni !scozitatea PiPeiului, de caracterul )luidelor e%trase.
PD#P: D: :Y?>ACW=: ?=P P
Pompa de e%tracPie 2
,K*
%&
&K&/
2
,K*
%&
&K-
2
0K*
%&
&K2
2
0K*
%&
,K-
,
&K2
%2
&K-
Diametru piston, D
p
mm 20 ,2 ,* --,. .0
"ecPiunea, A
p
cm
2
.,02 0,'& &&,,- &.,.. 2.,.2
2.3.(. %eparatoare de adncime pentru gaze i nisip
"eparatoarele de )und sunt dispoziti!e care ser!esc la separarea gazelor Ni a
nisipului din amestecul de lic5id care !ine din strat, nainte de intrarea acestuia n pomp.
Fisipul !enit din strat n pomp odat cu PiPeiul pro!oac uzura rapid a supapelor, a
pistoanelor Ni a cmNilor. De asemenea, el se poate interpune ntre piston Ni cmNi,
pro!ocnd griparea pistonului.
PrezenPa gazelor n )luidul aspirat de pomp, reduce randamentul !olumetric al
acesteia, ducnd uneori, c5iar la 4locarea pompei cu gaze. Gazele pot intra n cilindrul
pompei su4 )orm de spum, gaze dizol!ate n lic5id sau gaze li4ere antrenate de lic5id.
Ptrunderea gazelor n pomp su4 )orm de spum, care se )ormeaz de o4icei la
supra)aPa lic5idului la presiuni mici, poate )i e!itat prin )i%area pompei cu o anumit
su4mergenP. Pentru a diminua e)ectul gazelor, se !a e!ita su4mergenPa mic, !iteza
mare a pistonului n pomp Ni se !or asigura secPiuni mari de trecere.
:!itarea sau reducerea in)luenPei negati!e a gazelor asupra )uncPionrii pompei de
adncime se poate )ace lund urmtoarele msuri6
)olosirea unor mi8loace, care s reduc e)ectul gazelor, care tre4uie s treac
prin pomp cum ar )i6 e!acuarea gazelor din coloan la o presiune ct mai sczut,
,&
e!entual se aspir gazele7 reducerea spaPiului mort din pomp7 mrirea su4mergenPei
pompei7 creNterea lungimii cursei pistonului, etc.
)olosirea unui ec5ipament, care s separe lic5idul de gaze, ast)el nct gazele
s )ie e!acuate prin spaPiul inelar dintre coloan Ni Pe!i.
"epararea gazelor li4ere care nsoPesc lic5idul se realizeaz prin introducerea
separatoarelor de )und. Principiul lor de )uncPionare urmreNte ca )luidele s intre n
pomp, dup ce mai nti au e)ectuat o deplasare n 8os, care s )aciliteze separarea
gazelor de lic5id.

Aig. 2.. %eparator pentru gaze i nisip
$n )igura ==.., este prezentat sc5ema unui separator de gaze o4iNnuit, )olosit n
sc5elele petroliere. Amestecul gazelic5idnisip intr n separator prin NliPurile in)erioare,
de unde lic5idul curge n 8os spre sor4ul pompei, iar gazele se ridic Ni ies n coloan prin
NliPurile superioare. Fisipul se depune la partea in)erioar a separatorului, care )ormeaz
sacul pentru acumularea nisipului.
Diametrul separatorului tre4uie s )ie ct mai mare, pentru a o)eri lic5idului o
secPiune de curgere mare Ni o !itez de curgere ct mai mic, )a!oriznd separarea
gazelor Ni a nisipului din lic5id. "epararea gazelor din amestec poate )i m4untPit, dac
se mreNte distanPa Ql3, dintre NliPurile in)erioare Ni sor4ul pompei.
,2
CAPITOLUL 6
ALGORIT%UL DE CALCUL PENTRU ANALIZA
FUNC&ION@RII
SONDELOR AN PO%PA? CONTINUU
3.1 $7&%) &E)L8 ) P9%;=<7L79
Deplasarea pistonului n pomp este comandat de instalaPia de la supra)aP prin
intermediul garniturii de pr8ini.
Garnitura de pr8ini se comport ca un corp elastic, prin urmare, legea de miNcare
a pistonului pompei !a )i di)erit de legea de miNcare a pr8inii lustruite la supra)aP.
$n timpul cursei descendente a pistonului, pr8inile sunt solicitate de propria lor
greutate repartizat uni)orm pe toat lungimea garniturii de pr8ini. $ntregul sistem pr8ini
piston se co4oar prin lic5id, supapa )i% a pompei )iind nc5is, iar supapa mo4il a
pistonului desc5is.
9a nceputul cursei ascendente a pr8inii lustruite, coloana de lic5id din Pe!ile de
e%tracPie care lucreaz asupra supapei )i%e Ni deci asupra garniturii Pe!ilor de e%tracPie
este preluat de piston Ni n acest moment se produc dou )enomene.
Pr8ina lustruit Ni continu cursa la supra)aP, n timp ce la )und pistonul rmne
nemiNcat pn n momentul n care alungirea elastic a garniturii de pr8in Z
p
produs de greutatea coloanei de lic5id preluat de piston de!ine egal cu cea care
se o4Pine din relaPiile sta4ilite pe 4aza legii lui Goo@e. Dup ce punctul de
suspensie al pr8inii lustruite sa deplasat pe o distanP egal cu Z
p
pistonul ncepe
Ni el s se ridice7
Prin preluarea de ctre piston a coloanei de lic5id care lucra asupra Pe!ilor de
e%tracPie, acestea din urm )iind Ni ele constituite dintrun material elastic, se
,,
scurteaz cu lungimea Z
t
, reducnd ast)el spaPiul de acumulare a lic5idului su4
piston ca Ni cum cursa pistonului sar )i micNorat cu lungimea Z
t
.
Prin urmare dac se noteaz cu " cursa pr8inii lustruite la supra)aP, cursa de
)und real a pistonului, "
r
, se o4Pine cu relaPia6
"
r
[ " ;Z
p
Z
t
< [ " Z
n care6
Z
p
de)ormaPia elastic a garniturii de pr8ini, datorit greutPii coloanei de lic5id
preluate de pistonul pompei la cursa ascendent a acestuia7
Z
t
de)ormaPia elastic a garniturii Pe!ilor de e%tracPie, datorit greutPii coloanei
de lic5id preluate de Pe!i la cursa descendent a pistonului7
Z de)ormaPia elastic total.
De asemenea, su4 in)luenPa sarcinilor dinamice, ca urmare a !itezelor mari de
pompare n sistemul pr8ini piston apar de)ormaPii suplimentare, ntlninduse dou
situaPii6
9a s)rNitul cursei ascendente, )orPele de inerPie sunt ndreptate n sus, ele
producnd o reducere a de)ormrii elastice a pr8inilor7
9a s)rNitul cursei descendente, )orPele de inerPie sunt ndreptate n 8os, ele
contri4uind la mrirea de)ormaPiei elastice a pr8inilor Ni deci a cursei reale a pistonului.
3.1.1. $)L$7L7L )<)L9;9$ )L $7&%E9 &E)LE ) P9%;=<7L79
$n urma acestui calcul se o4Pin urmtoarele relaPii6
( ) ,
a
l
V l
: 2g
\
& " "
i
& pi
pi
pi pi
2
r

1
1
]
1

,
_

+

m7
,
a
l
a
l
:
P
Z
ti
ti
i
& pi
pi
&

,
_

+

m
a t am
i i< ;& +
, @gKm
,
.
Pentru o garnitur de pr8ini com4inat din i trepte de lungimi l
pi
Ni secPiunea
respecti! a
pi
6
,-
Z n< ;9
&(
2,/.
& " "
2
&(
r

1
]
1

+
, m
unde6
" cursa pr8inii lustruite m7
"
r
cursa real a pistonului m7
n numrul de cdKmin ale pr8inii lustruite7
: modulul de elasticitate al materialului, FKm
2
7
P
&
sarcina creat de coloana de lic5id asupra pistonului, F7
V
pi
greutatea unitar a pr8inilor, FKm7
l
ti
lungimea Pe!ilor de e%tracPie, m7
a
ti
secPiunea Pe!ilor de e%tracPie, m
2
7
A
p
secPiunea pistonului, m
2
7
9 lungimea total a garniturii de pr8ini, m7
]
am
densitatea lic5idului e%tras, @gKm
,
7
]
t
densitatea PiPeiului e%tras, @gKm
,
7
]
a
densitatea apei de zcmnt, @gKm
,
7
i procentul de impuritPi ^.
3.2 %)&$9<9LE -9< P&8C9<) L7%;&79;8
$n cursul unui ciclu de pompare asupra pr8inii de pompare acPioneaz
urmtoarele )orPe6
,.&. greutatea proprie a garniturii de pr8ini, a)ectat de )actorul de plutire7
,.2. greutatea colanei de lic5id care este ridicat de pistonul pompei7
,.,. )orPele de )recare pro!enite din )recarea pr8inilor n Pe!ile de e%tracPie
din )recarea pistonului n cilindrul pompei Ni din rezistenPele 5idraulice datorate
miNcrii lic5idului n Pe!ile de e%tracPie.
Aceste )orPe, constante la am4ele curse, se numesc sarcini statice. $n cursul
aceluiaNi ciclu de pompare, masa de miNcare reprezentat de sistemul garnitur de pr8ini
piston Ni de lic5idul din piston, se miNc cu acceleraPii di)erite, aprnd ca urmare
,.
)orPele de inerPie. Acestea mpreun cu cele rezultate din )enomene !i4ratorii alctuiesc
)orPele dinamice.
$n calculul sarcinilor din pr8ina lustruit la sondele analizate sa Pinut cont att de
sarcinile statice ct Ni de cele dinamice. Acest sistem de calcul o)er o precizie mai mare,
!alorile calculate ast)el apropiinduse de cele o4Pinute cu a8utorul dinamogra)elor.
< m ;4 P P P
asc p l ma%
+ +
, F7
< m ;4 P P
desc p min

, F7
o
am
l 4

,
_

l
r
&
&0'(
n "
m
2
asc
7

,
_

l
r
&
&0'(
n "
m
2
desc
7
9 A P
p am l
g
, F7
pi
i
&
pi p
V l P

, F7
n care6
P
ma%
sarcina ma%im din pr8ina lustruit, F7
P
min
sarcina minim din pr8ina lustruit, F7
4 )actorul de plutire a pr8inilor n lic5id7
]
o
densitatea oPelului, @gKm
,
7
m
asc
)actor dinamic la cursa ascendent7
m
desc
)actor dinamic la cursa descendent7
r lungimea mani!elei unitPii de pompare, m7
l lungimea 4ielei unitPii de pompare, m7
P
p
greutatea garniturii de pr8ini, F7
P
l
greutatea coloanei de lic5id ce acPioneaz asupra secPiunii totale a pistonului
3.3 &)<-)ME<;7L 1=L7ME;&9$ '
v
,/
?eoretic, de4itul unei sonde n pompa8 ar tre4ui s )ie reprezentat de produsul
dintre cursa pr8inii lustruite, numrul de cdKmin ale acestuia e)ectuate ntrun anumit
timp Ni secPiunea pistonului. Practic ns de4itul sondei este mult mai mic datorit unor
)actori o4iecti!i6 alungirea garniturii de pr8ini de pompare Ni a garniturii de Pe!i de
e%tracPie, 8ocul e%istent ntre piston Ni cilindrul pompei, prezenPa gazelor n PiPeiul e%tras.
Din aceste cauze de4itul teoretic !a )i a)ectat de un coe)icient numit randamentul
total, pentru a putea gsi !aloarea de4itului real produs de sond. Jocul dintre piston Ni
cmaNa pompei d naNtere n mod o4iecti! unor pierderi de lic5id ca urmare a scurgerii
unei cantitPi de lic5id a)lat deasupra pistonului, su4 piston7 de aceea sa introdus
randamentul produs de aceste scurgeri.
Alungirile Ni deci n ultim instanP cursa real a pistonului pro!oac o micNorare
a !olumului a)erent acumulrii lic5idului, introducnduse noPiunea de randament de
curs _
c
, al crui e)ect se )ace simPit cu att mai mult cu ct alungirea elastic a garniturii
de Pe!i de e%tracPie Ni a pr8inilor de pompare sunt mai mari.
Pri!itor la e)ectul gazelor care ies din soluPie n interiorul pompei, acestea
pro!oac o miNcare a cantitPii de lic5id ce poate ptrunde n pomp putnd c5iar s
4loc5eze temporar pompa, n spaPiul inelar din sond creNte ni!elul lic5idului, creNte
presiunea su4 piston, pompa rencepnd s aspire Ni s re)uleze lic5idul, ns totdeauna
su4 capacitatea ei.
>andamentul !olumic sau de umplere 8oac un rol important n aprecierea
)uncPionrii corecte sau de)ectuoase a pompei de adncime.
&((
`
`
_
teoretic
e%tras
!

7
n care6
`
teoretic
[ &--(RF
p
R"
r
RnRa, m
,
Kzi7
a [ _
c
R_
s
R_
u
unde6 _
c
R randamentul curs7
_
s
R randamentul de pierderi de lic5id ;ntre piston Ni cmNi, supape, mu)e<7
_
u
randamentul !olumetric de umplere.
,0
3.(. )<)L9>) &EG9M7L79 -E A7<$D9=<)&E PE<;&7
%=<-ELE 1+1,
So!da 0
Calculul cursei reale a pistonului
greutatea speci)ic a amestecului; am <6
am [

am g[ '*-'.*&[ '/., FKm


,
['/.., daFKm
,
am

[ t

;&i<
i
a

[ *,(;&(.0(< b &(.((.0([ '*- HgKm
,
- greutatea coloanei de lic5id care acPioneaz pe secPiunea 4rut a pistonului ;
l
/
<6
l
/
[ am p
0
f
'
[ *,&.-'0.'&&(
-
22(( [ &/'(.2 daF
p
0
[
-

d
2
pist [
-

R;,.&0.<
2
[ 0.'& cm
2
- alungirea total;<6
[
1
/
l

&
&
p
p
f
'
b
,
,
2
2
p
p
p
p
f
'
f
'
+
b
&
&
t
t
f
'
b
2
2
t
t
f
'

,
_
& p
f
[
-

d
2
& p [
-

;&.'(.<
2
[2.*.cm
2
2 p
f
[
-

d
2
2 p [
-

;2.222<
2
[,.**cm
2
, p
f
[
-

d
2
, p [
-

;2..<
2
[-.'(*cm
2
& t
f
[
-

;d
2
& e d
2
& i <[
-

;0.,(2
2
/.2
2
<[&&./'cm
2
2 t
f
[
-

;d
2
2 e
d
2
2 i
<[
-

;*.*'
2
0./
2
<[&/./'cm
2
[
/
&( & . 2
&/'(

m /,/0 . (
/' . &/
&(-/
/' . &&
&2('
'(* . -
/2-
** . ,
02*
*. . 2
*/*

,
_

+ + + +
cursa real a pistonului ;"r<, !a )i6
,*
"
r
["
( )
1
]
1

+
2
&(
&(
/. . 2
& n '
f
"
r
[,
( ) /,/0 . ( 0 222(
&(
/. . 2
&
2
&(

1
]
1

+
[,./&',m
sarcina din pr8ina lustruit ;P p <6
p
/
[9 & p R & p
2
b9 2 p R 2 p
2
b9 , p , p
2
p
/
[ ;*/*2.-,b02*,.2*b/2-R-.&0<
&(
*& . '
[ 0(''.2 daF
)actorul de )lota4ilitate;4<6
4[ &
3'
am

[ &
0*.(
, . '/.
[ (.*0
)actorul dinamic la cursa ascendent Ni descendent ;BP&2?.(((0.((#7
r[&('. mm, l[,00( mm<

m asc [
&0'(
2
Sn

,
_

+
l
r
&
[
&0'(
0 -
2

,
_

+
,00(
&('.
&
[(.&-&,
m
desc
[
&0'(
2
Sn

,
_

l
r
&
[
(000 . (
,,((
'&.
&
&0'(
. . / 2
2

,
_

- sarcina ma%im Ni minim din pr8ina lustruit6


P
ma%
[
l
/
b;m
asc
b4< p
/
[&/'(.2 b;(.&-&,b(.*0< 0(''.2 [ **/(.,' daF
P
min
[ ;4mdesc < p
/
[ ;(.'(.(,-&< /0,(.&2 [ ./0'., daF
Calculul randamentului !olumetric6

De4itul teoretic;`teor <6
`teor [ &--( p
0
"
r
n s u [&--(0.'&&(
-
,./&'0(.'&[ 2/.-( m
,
Kzi
s randamentul de pierderi de lic5id;ntre piston Ni cmNi, mu)e<
s [(.'

u
randamentul !olumetric de cuplare
u
&
randamentul !olumetric ; + < !a )i6
,'

+
[
&((
teor
extras
4
4
[
&((
-( . 2/
2/

['*.-. ^
So!da .
Calculul cursei reale a pistonului
greutatea speci)ic a amestecului; am <6
am [

am g[ '&*'.*&[ '2''.** FKm


,
['2'.'* daFKm
,
am

[ t

;&i<
i
a

[ *,(;&(.-(< b &(.((.-([ '&* HgKm
,
- greutatea coloanei de lic5id care acPioneaz pe secPiunea 4rut a pistonului ;
l
/
<6
l
/
[ am p
0
f
'
[ '2'.'*0.'&&(
-
2.,( [ &*2/.' daF
p
0
[
-

d
2
pist [
-

R;,.&0.<
2
[ 0.'& cm
2
- alungirea total;<6
[
1
/
l

&
&
p
p
f
'
b
,
,
2
2
p
p
p
p
f
'
f
'
+
b
&
&
t
t
f
'
b
2
2
t
t
f
'

,
_
& p
f
[
-

d
2
& p [
-

;&.'(.<
2
[2.*.cm
2
2 p
f
[
-

d
2
2 p [
-

;2.222<
2
[,.**cm
2
, p
f
[
-

d
2
, p [
-

;2..<
2
[-.'(*cm
2
& t
f
[
-

;d
2
& e d
2
& i <[
-

;/.(,
2
..(,
2
<[*./*cm
2
2 t
f
[
-

;d
2
2 e
d
2
2 i
<[
-

;*.*'
2
0./
2
<[&&./,cm
2
[
/
&( & . 2
' . &*2/

m *0// . (
/, . &&
'*(
/* . *
&..(
'(* . -
/&(
** . ,
/2-
*. . 2
&2'.

,
_

+ + + +
cursa real a pistonului ;"r<, !a )i6
"
r
["
( )
1
]
1

+
2
&(
&(
/. . 2
& n '
f
"
r
[,
( ) *0// . ( ' 2.,(
&(
/. . 2
&
2
&(

1
]
1

+
[2..,./m
sarcina din pr8ina lustruit ;P p <6
-(
p
/
[9 & p R & p
2
b9 2 p R 2 p
2
b9 , p , p
2
p
/
[ ;&2'.2.-,b/2-,.2*b/&(R-.&0<
&(
*& . '
[ 0,,0., daF
)actorul de )lota4ilitate;4<6
4[ &
3'
am

[ &
0*.(
'* . '2'
[ (.**
)actorul dinamic la cursa ascendent Ni descendent ;BP&2?.(((0.((#7
r[&('. mm, l[,00( mm<

m asc [
&0'(
2
Sn

,
_

+
l
r
&
[
&0'(
' ,
2

,
_

+
,00(
'-.
&
[(.&/'*
mdesc [
&0'(
2
Sn

,
_

l
r
&
[
&(&0 . (
,00(
'-.
&
&0'(
' ,
2

,
_

- sarcina ma%im Ni minim din pr8ina lustruit6


P ma% [ l
/
b;masc b4< p
/
[&*2/.' b;(.&/'*b(.**< 0,,0., [ '.2'..' daF
P
min
[ ;4m
desc
< p
/
[ ;(.**(.&(&0< 0,,0.,[.0&(.0- daF
Calculul randamentului !olumetric6

De4itul teoretic;`teor <6
`teor [ &--( p
0
"
r
n s u [&--(0.'&&(
-
2..,./'(.'&[2,.-& m
,
Kzi
s randamentul de pierderi de lic5id;ntre piston Ni cmNi, mu)e<
s [(.'

u
randamentul !olumetric de cuplare
u
&
randamentul !olumetric ; + < !a )i
+ [
&((
teor
extras
4
4
[
&((
-& . 2,
. . 22

['/.(*^
-&
So!da 6
Calculul cursei reale a pistonului
greutatea speci)ic a amestecului; am <6
am [

am g[ &(&('.*&[ ''(*.& FKm


,
[''(.(* daFKm
,
am

[ t

;&i<
i
a

[ *,(;&(.*(< b &(.((.*([ &(&( HgKm
,
- greutatea coloanei de lic5id care acPioneaz pe secPiunea 4rut a pistonului ;
l
/
<6
l
/
[ am p
0
f
'
[ ''(.(*0.'&&(
-
2.-( [ 2(2,.- daF
p
0
[
-

d
2
pist [
-

R;,.&0.<
2
[ 0.'& cm
2
- alungirea total;<6
[
1
/
l

&
&
p
p
f
'
b
,
,
2
2
p
p
p
p
f
'
f
'
+
b
&
&
t
t
f
'
b
2
2
t
t
f
'

,
_
& p
f
[
-

d
2
& p [
-

;&.'(.<
2
[2.*.cm
2
2 p
f
[
-

d
2
2 p [
-

;2.222<
2
[,.**cm
2
, p
f
[
-

d
2
, p [
-

;2..<
2
[-.'(*cm
2
& t
f
[
-

;d
2
& e d
2
& i <[
-

;0.,(2
2
/.2
2
<[&&./'cm
2
2 t
f
[
-

;d
2
2 e
d
2
2 i
<[
-

;*.*'
2
0./
2
<[&/./'cm
2

[
/
&( & . 2
- . 2(2,

m '//0 . (
/' . &/
&(,(
/' . &&
&.(&
'(* . -
.**
** . ,
0(&
*. . 2
&2-'

,
_

+ + + +
cursa real a pistonului ;"r<, !a )i6
"
r
["
( )
1
]
1

+
2
&(
&(
/. . 2
& n '
f
"
r
[,
( ) '//0 . ( * 2.-(
&(
/. . 2
&
2
&(

1
]
1

+
[2.,/&/m
-2
sarcina din pr8ina lustruit ;P p <6
p
/
[9 & p R & p
2
b9 2 p R 2 p
2
b9 , p , p
2
p
/
[ ;&2-'2.-,b0(&,.2*b.**R-.&0<
&(
*& . '
[ 00*/., daF
)actorul de )lota4ilitate;4<6
4[ &
3'
am

[ &
0*.(
(* . ''(
[ (.*0
)actorul dinamic la cursa ascendent Ni descendent ;BP&2?.(((0.((#7
r['-. mm, l[,00( mm<

m asc [
&0'(
2
Sn

,
_

+
l
r
&
[
&0'(
* ,
2

,
_

+
,00(
'-.
&
[(.&,-&
m
desc
[
&0'(
2
Sn

,
_

l
r
&
[
(*( . (
,,((
'&.
&
&0'(
* ,
2

,
_

- sarcina ma%im Ni minim din pr8ina lustruit6


P
ma%
[
l
/
b;m
asc
b4< p
/
[2(2,.- b;(.&,-&b(.*0< 00*/., [ '*-&./2 daF
P
min
[ ;4mdesc < p
/
[ ;(.*0(.(*(< 00*/., [ /&.&.&0 daF
Calculul randamentului !olumetric6

De4itul teoretic;`teor <6
`teor [ &--( p
0
"
r
n s u [&--(0.'&&(
-
2.,/&/*(.'(.'[ &0.02 m
,
Kzi
s randamentul de pierderi de lic5id;ntre piston Ni cmNi, mu)e<
s [(.'

u
randamentul !olumetric de cuplare
u
&

randamentul !olumetric ; + < !a )i

+
[
&((
teor
extras
4
4
[
&((
02 . &0
&.

[*-./,^
-,
So!da 9
Calculul cursei reale a pistonului
greutatea speci)ic a amestecului; am <6
am [

am g[ '/2'.*&[ '-,0.2 FKm


,
['-,.02 daFKm
,
am

[ t

;&i<
i
a

[ *,(;&(./(< b &(.((./([ '/2 HgKm
,
- greutatea coloanei de lic5id care acPioneaz pe secPiunea 4rut a pistonului ;
l
/
<6
l
/
[ am p
0
f
'
[ '-,.020.'&&(
-
2.-, [ &'2'.. daF
p
0
[
-

d
2
pist [
-

R;,.&0.<
2
[ 0.'& cm
2
- alungirea total;<6
[
1
/
l

&
&
p
p
f
'
b
,
,
2
2
p
p
p
p
f
'
f
'
+
b
&
&
t
t
f
'
b
2
2
t
t
f
'

,
_
& p
f
[
-

d
2
& p [
-

;&.'(.<
2
[2.*.cm
2
2 p
f
[
-

d
2
2 p [
-

;2.222<
2
[,.**cm
2
, p
f
[
-

d
2
, p [
-

;2..<
2
[-.'(*cm
2
& t
f
[
-

;d
2
& e d
2
& i <[
-

;/.(,
2
..(,
2
<[*./0cm
2
2 t
f
[
-

;d
2
2 e
d
2
2 i
<[
-

;0.,
2
/.2
2
<[&&.//cm
2

[
/
&( & . 2
. . &'2'

m ',,' . (
// . &&
&(-/
/0 . *
&.((
'(* . -
./-
** . ,
/.2
*. . 2
&,20

,
_

+ + + +
cursa real a pistonului ;"r<, !a )i6
"
r
["
( )
1
]
1

+
2
&(
&(
/. . 2
& n '
f
"
r
[,..
( ) ',,' . ( * 2.-,
&(
/. . 2
&
2
&(

1
]
1

+
[2.'.m
--
sarcina din pr8ina lustruit ;P p <6
p
/
[9 & p R & p
2
b9 2 p R 2 p
2
b9 , p , p
2
p
/
[ ;&,202.-,b/.2,.2*b./-R-.&0<
&(
*& . '
[ 00&. daF
)actorul de )lota4ilitate;4<6
4[ &
3'
am

[ &
0*.(
02 . '-,
[ (.*0
)actorul dinamic la cursa ascendent Ni descendent ;BP&2?.(((0.((#7
r[&('. mm, l[,00( mm<

m asc [
&0'(
2
Sn

,
_

+
l
r
&
[
&0'(
* . . ,
2

,
_

+
,00(
&('.
&
[(.&/&.
m
desc
[
&0'(
2
Sn

,
_

l
r
&
[
(** . (
,0((
&('.
&
&0'(
* . . ,
2

,
_

- sarcina ma%im Ni minim din pr8ina lustruit6


P
ma%
[
l
/
b;m
asc
b4< p
/
[&'2'.. b;(.&/&.b(.*0< 00&. [ ''&0..2 daF
P
min
[ ;4mdesc < p
/
[ ;(.'(.(,-&< /0,(.&2 [ /(,,.&, daF
Calculul randamentului !olumetric6

De4itul teoretic;`teor <6
`teor [ &--( p
0
"
r
n s u [&--(0.'&&(
-
2.'.*(.'&[ 20.,/ m
,
Kzi
s randamentul de pierderi de lic5id;ntre piston Ni cmNi, mu)e<
s [(.'

u
randamentul !olumetric de cuplare
u
(.'
randamentul !olumetric ; + < !a )i

+
[
&((
teor
extras
4
4
[
&((
-( . 2/
2/

[0'.-. ^
-.
So!da B
Calculul cursei reale a pistonului
greutatea speci)ic a amestecului; am <6
am [

am g[ '-('.*&[ '22&.-FKm
,
['22.&- daFKm
,
am

[ t

;&i<
i
a

[ *,(;&(..(< b &(.((..([ '-( HgKm
,
- greutatea coloanei de lic5id care acPioneaz pe secPiunea 4rut a pistonului ;
l
/
<6
l
/
[ am p
0
f
'
[ '22.&-0.'&&(
-
2.-, [ &**,.2 daF
p
0
[
-

d
2
pist [
-

R;,.&0.<
2
[ 0.'& cm
2
- alungirea total;<6
[
1
/
l

&
&
p
p
f
'
b
,
,
2
2
p
p
p
p
f
'
f
'
+
b
&
&
t
t
f
'
b
2
2
t
t
f
'

,
_
& p
f
[
-

d
2
& p [
-

;&.'(.<
2
[2.*.cm
2
2 p
f
[
-

d
2
2 p [
-

;2.222<
2
[,.**cm
2
, p
f
[
-

d
2
, p [
-

;2..<
2
[-.'(*cm
2
& t
f
[
-

;d
2
& e d
2
& i <[
-

;/.(,
2
..(,
2
<[*./0cm
2
2 t
f
[
-

;d
2
2 e
d
2
2 i
<[
-

;0.,
2
/.2
2
<[&&.//cm
2

[
/
&( & . 2
2 . &**,

m ','& . (
// . &&
&((,
/0 . *
&.,/
'(* . -
/&*
** . ,
/2-
*. . 2
&,-*

,
_

+ + + +
cursa real a pistonului ;"r<, !a )i6
"
r
["
( )
1
]
1

+
2
&(
&(
/. . 2
& n '
f
"
r
[,..
( ) '2'& . ( 0 2.-(
&(
/. . 2
&
2
&(

1
]
1

+
[2.*0&& m
-/
sarcina din pr8ina lustruit ;P p <6
p
/
[9 & p R & p
2
b9 2 p R 2 p
2
b9 , p , p
2
p
/
[ ;&,-*2.-,b/2-,.2*b/&*R-.&0<
&(
*& . '
[ 0**'.- daF
)actorul de )lota4ilitate;4<6
4[ &
3'
am

[ &
0*.(
&- . '22
[ (.**
)actorul dinamic la cursa ascendent Ni descendent ;BP&2?.(((0.((#7
r[&('. mm, l[,00( mm<

m asc [
&0'(
2
Sn

,
_

+
l
r
&
[
&0'(
0 . . ,
2

,
_

+
,00(
&('.
&
[(.&2,/
m
desc
[
&0'(
2
Sn

,
_

l
r
&
[
(/* . (
,0((
&('.
&
&0'(
0 . . ,
2

,
_

- sarcina ma%im Ni minim din pr8ina lustruit6


P
ma%
[
l
/
b;m
asc
b4< p
/
[&**,.2 b;(.&2,/b(.**< 0**'.- [ '*(& daF
P
min
[ ;4mdesc < p
/
[ ;(.**(.(/*< 0**'.- [ /-(/.&' daF
Calculul randamentului !olumetric6

De4itul teoretic;`teor <6
`teor [ &--( p
0
"
r
n s u [&--(0.'&&(
-
2.*0&&0(.'&[ 2(./( m
,
Kzi
s randamentul de pierderi de lic5id;ntre piston Ni cmNi, mu)e<
s [(.'

u
randamentul !olumetric de cuplare
u
&
randamentul !olumetric ; + < !a )i
+ [
&((
teor
extras
4
4
[
&((
-( . 2/
2/

['0.(0 ^
-0
So!da C
Calculul cursei reale a pistonului
greutatea speci)ic a amestecului; am <6
am [

am g[ '&*'.*&[ '((...*FKm
,
['((... daFKm
,
am

[ t

;&i<
i
a

[ *,(;&(.-(< b &(.((.-([ '&* HgKm
,
- greutatea coloanei de lic5id care acPioneaz pe secPiunea 4rut a pistonului ;
l
/
<6
l
/
[ am p
0
f
'
[ '((...0.'&&(
-
2.-, [ &*2&.2 daF
p
0
[
-

d
2
pist [
-

R;,.&0.<
2
[ 0.'& cm
2
- alungirea total;<6
[
1
/
l

&
&
p
p
f
'
b
,
,
2
2
p
p
p
p
f
'
f
'
+
b
&
&
t
t
f
'
b
2
2
t
t
f
'

,
_
& p
f
[
-

d
2
& p [
-

;&.'(.<
2
[2.*.cm
2
2 p
f
[
-

d
2
2 p [
-

;2.222<
2
[,.**cm
2
, p
f
[
-

d
2
, p [
-

;2..<
2
[-.'(*cm
2
& t
f
[
-

;d
2
& e d
2
& i <[
-

;/.(,
2
..(,
2
<[*./0cm
2
2 t
f
[
-

;d
2
2 e
d
2
2 i
<[
-

;0.,
2
/.2
2
<[&&.//cm
2

[
/
&( & . 2
2 . &*2&

m *0., . (
// . &&
&(*'
/0 . *
&-*0
'(* . -
.**
** . ,
0(&
*. . 2
&2-'

,
_

+ + + +
cursa real a pistonului ;"r<, !a )i6
"
r
["
( )
1
]
1

+
2
&(
&(
/. . 2
& n '
f
"
r
[,
( ) *0., . ( / 2./-
&(
/. . 2
&
2
&(

1
]
1

+
[2.,&2' m
-*
sarcina din pr8ina lustruit ;P p <6
p
/
[9 & p R & p
2
b9 2 p R 2 p
2
b9 , p , p
2
p
/
[ ;&2-'2.-,b0(&,.2*b.**R-.&0<
&(
*& . '
[ 0**/., daF
)actorul de )lota4ilitate;4<6
4[ &
3'
am

[ &
0*.(
.. . '((
[ (.**
)actorul dinamic la cursa ascendent Ni descendent ;BP&2?.(((0.((#7
r['-. mm, l[,00( mm<

m asc [
&0'(
2
Sn

,
_

+
l
r
&
[
&0'(
/ ,
2

,
_

+
,00(
'-.
&
[(.(0.
m
desc
[
&0'(
2
Sn

,
_

l
r
&
[
(-. . (
,0((
'-.
&
&0'(
/ ,
2

,
_

- sarcina ma%im Ni minim din pr8ina lustruit6


P
ma%
[
l
/
b;m
asc
b4< p
/
[&*2&.2 b;(.(0.b(.**< 0**/., [ ',.2./& daF
P
min
[ ;4mdesc < p
/
[ ;(.**(.(-.< 0**/., [ /.*. daF
Calculul randamentului !olumetric6

De4itul teoretic;`teor <6
`teor [ &--( p
0
"
r
n s u [&--(0.'&&(
-
2.,&2'/(.'(.'[ &2.*( m
,
Kzi
s randamentul de pierderi de lic5id;ntre piston Ni cmNi, mu)e<
s [(.'

u
randamentul !olumetric de cuplare
u
(.'
randamentul !olumetric ; + < !a )i
+ [
&((
teor
extras
4
4
[
&((
*( . &2
0

[...&- ^
-'
So!da D
Calculul cursei reale a pistonului
greutatea speci)ic a amestecului; am <6
am [

am g[ ''.'.*&[ '0/(.'.FKm
,
['0/.(' daFKm
,
am

[ t

;&i<
i
a

[ *,(;&(.-(< b &(.((.-([ ''. HgKm
,
- greutatea coloanei de lic5id care acPioneaz pe secPiunea 4rut a pistonului ;
l
/
<6
l
/
[ am p
0
f
'
[ '0/.('0.'&&(
-
2.(/ [ &*'0.. daF
p
0
[
-

d
2
pist [
-

R;,.&0.<
2
[ 0.'& cm
2
- alungirea total;<6
[
1
/
l

&
&
p
p
f
'
b
,
,
2
2
p
p
p
p
f
'
f
'
+
b
&
&
t
t
f
'
b
2
2
t
t
f
'

,
_
& p
f
[
-

d
2
& p [
-

;&.'(.<
2
[2.*.cm
2
2 p
f
[
-

d
2
2 p [
-

;2.222<
2
[,.**cm
2
, p
f
[
-

d
2
, p [
-

;2..<
2
[-.'(*cm
2
& t
f
[
-

;d
2
& e d
2
& i <[
-

;/.(,
2
..(,
2
<[*./0cm
2
2 t
f
[
-

;d
2
2 e
d
2
2 i
<[
-

;0.,
2
/.2
2
<[&&.//cm
2

[
/
&( & . 2
. . &*'0

m **2& . (
// . &&
&(*'
/0 . *
&-*0
'(* . -
0(0
** . ,
0-/
*. . 2
&(.,

,
_

+ + + +
cursa real a pistonului ;"r<, !a )i6
"
r
["
( )
1
]
1

+
2
&(
&(
/. . 2
& n '
f
"
r
[,
( ) **2& . ( * 2.(/
&(
/. . 2
&
2
&(

1
]
1

+
[2.-,0- m
.(
sarcina din pr8ina lustruit ;P p <6
p
/
[9 & p R & p
2
b9 2 p R 2 p
2
b9 , p , p
2
p
/
[ ;&(.,2.-,b0-/,.2*b0(&R-.&0<
&(
*& . '
[ 0'.,.' daF
)actorul de )lota4ilitate;4<6
4[ &
3'
am

[ &
0*.(
(' . '0/
[ (.*0
)actorul dinamic la cursa ascendent Ni descendent ;BP&2?.(((0.((#7
r['-. mm, l[,00( mm<

m asc [
&0'(
2
Sn

,
_

+
l
r
&
[
&0'(
* ,
2

,
_

+
,00(
'-.
&
[(.&,-&
m
desc
[
&0'(
2
Sn

,
_

l
r
&
[
(*( . (
,0((
'-.
&
&0'(
* ,
2

,
_

- sarcina ma%im Ni minim din pr8ina lustruit6


P
ma%
[
l
/
b;m
asc
b4< p
/
[&*'0.. b;(.&,-.b(.*0< 0'.,.' [ '**- daF
P
min
[ ;4mdesc < p
/
[ ;(.*0(.(*(< 0'.,.' [ /2*,..* daF
Calculul randamentului !olumetric6

De4itul teoretic;`teor <6
`teor [ &--( p
0
"
r
n s u [&--(0.'&&(
-
2.-,0-*(.'&[ &'.'* m
,
Kzi
s randamentul de pierderi de lic5id;ntre piston Ni cmNi, mu)e<
s [(.'

u
randamentul !olumetric de cuplare
u
&
randamentul !olumetric ; + < !a )i
+ [
&((
teor
extras
4
4
[
&((
'* . &'
&'

['..(- ^
.&
So!da E
Calculul cursei reale a pistonului
greutatea speci)ic a amestecului; am <6
am [

am g[ '-('.*&[ '22&.2 FKm


,
['22.&2 daFKm
,
am

[ t

;&i<
i
a

[ *,(;&(..(< b &(.((..([ '-( HgKm
,
- greutatea coloanei de lic5id care acPioneaz pe secPiunea 4rut a pistonului ;
l
/
<6
l
/
[ am p
0
f
'
[ ''2.&20.'&&(
-
2.'2 [ &*.( daF
p
0
[
-

d
2
pist [
-

R;,.&0.<
2
[ 0.'& cm
2
- alungirea total;<6
[
1
/
l

&
&
p
p
f
'
b
2
2
p
p
f
'
b
&
&
t
t
f
'
b
2
2
t
t
f
'

,
_
& p
f
[
-

d
2
& p [
-

;&.'(.<
2
[2.*.cm
2
2 p
f
[
-

d
2
2 p [
-

;2.222<
2
[,.**cm
2
& t
f
[
-

;d
2
& e
d
2
& i
<[
-

;/.(,
2
..(,
2
<[*./*/cm
2
2 t
f
[
-

;d
2
2 e d
2
2 i <[
-

;0.,(2
2
/.2
2
<[&&./'cm
2

[
/
&( & . 2
&*.(

m '-.& . (
/' . &&
''-
/*/ . *
&/(/
** . ,
&2--
*. . 2
&,-*

,
_

+ + +
cursa real a pistonului ;"r<, !a )i6
"
r
["
( )
1
]
1

+
2
&(
&(
/. . 2
& n '
f
"
r
[,
( ) '-.& . ( 0 . * 2.'2
&(
/. . 2
&
2
&(

1
]
1

+
[2.-.'2m
sarcina din pr8ina lustruit ;P p <6
.2
p
/
[9
p&
RV
p&
b9
p2
RV
p2
p
/
[ ;&,-*2.-,b''-,.2*<
&(
*& . '
[ 0,./ daF
)actorul de )lota4ilitate;4<6
4[ &
3'
am

[ &
0*.(
&2 . '22
[ (.**
)actorul dinamic la cursa ascendent Ni descendent ;BP&.?-(((
0.((#7 r[&2.( mm, l[,'&. mm<

m asc [
&0'(
2
Sn

,
_

+
l
r
&
[
&0'(
0 . * ,
2

,
_

+
,00(
&,'(
&
[(.&/0-
mdesc [
&0'(
2
Sn

,
_

l
r
&
[
(*/- . (
,00(
&,'(
&
&0'(
0 . * ,
2

,
_

- sarcina ma%im Ni minim din pr8ina lustruit6


P ma% [ l
/
b;masc b4< p
/
[&*.( b;(.&/0-b(.**< 0,./ [ '..-.&/ daF
P
min
[ ;4m
desc
< p
/
[ ;(.**(.(*/-< 0.,/ [ .*,0.02 daF
Calculul randamentului !olumetric6

De4itul teoretic;`teor <6
`
teor
[ &--( p
0
"
r
n
s

u
[&--(0.'&&(
-
2.-.'2*.0(.'&[ 2&.** m
,
Kzi
s randamentul de pierderi de lic5id;ntre piston Ni cmNi, mu)e<
s [(.'

u
randamentul !olumetric de cuplare
u
&
randamentul !olumetric ; + < !a )i
+ [
&((
teor
extras
4
4
[
&((
** . 2&
&*

[*2.0( ^
.,
So!da F
Calculul cursei reale a pistonului
greutatea speci)ic a amestecului; am <6
am [

am g[ '/-'.*&[ '-./..FKm
,
['-../. daFKm
,
am

[ t

;&i<
i
a

[ *,(;&(./(< b &(.((./([ '/- HgKm
,
- greutatea coloanei de lic5id care acPioneaz pe secPiunea 4rut a pistonului ;
l
/
<6
l
/
[ am p
0
f
'
[ '((...0.'&&(
-
2.-, [ &*&-.. daF
p
0
[
-

d
2
pist [
-

R;,.&0.<
2
[ 0.'& cm
2
- alungirea total;<6
[
1
/
l

&
&
p
p
f
'
b
,
,
2
2
p
p
p
p
f
'
f
'
+
b
&
&
t
t
f
'
b
2
2
t
t
f
'

,
_
& p
f
[
-

d
2
& p [
-

;&.'(.<
2
[2.*.cm
2
2 p
f
[
-

d
2
2 p [
-

;2.222<
2
[,.**cm
2
, p
f
[
-

d
2
, p [
-

;2..<
2
[-.'(*cm
2
& t
f
[
-

;d
2
& e
d
2
& i
<[
-

;/.(,
2
..(,
2
<[*./0cm
2
2 t
f
[
-

;d
2
2 e d
2
2 i <[
-

;0.,
2
/.2
2
<[&&.//cm
2

[
/
&( & . 2
2 . &*2&

m *.,, . (
// . &&
&(&&
/0 . *
&-*(
'(* . -
.'0
** . ,
/&2
*. . 2
&20(

,
_

+ + + +
cursa real a pistonului ;"r<, !a )i6
"
r
["
( )
1
]
1

+
2
&(
&(
/. . 2
& n '
f
"
r
[,..
( ) *.,, . ( 0 2-0'
&(
/. . 2
&
2
&(

1
]
1

+
[&.,(/, m
.-
sarcina din pr8ina lustruit ;P p <6
p
/
[9 & p R & p
2
b9 2 p R 2 p
2
b9 , p , p
2
p
/
[ ;&2-'2.-,b0(&,.2*b.**R-.&0<
&(
*& . '
[ 0.*2.' daF
)actorul de )lota4ilitate;4<6
4[ &
3'
am

[ &
0*.(
/. . '-.
[ (.*0
)actorul dinamic la cursa ascendent Ni descendent ;BP&2?.(((0.((#7
r['-. mm, l[,00( mm<

m asc [
&0'(
2
Sn

,
_

+
l
r
&
[
&0'(
0 2
2

,
_

+
,00(
'-.
&
[(.(/-
m
desc
[
&0'(
2
Sn

,
_

l
r
&
[
(-.. . (
,0((
'-.
&
&0'(
0 2
2

,
_

- sarcina ma%im Ni minim din pr8ina lustruit6


P
ma%
[
l
/
b;m
asc
b4< p
/
[&*&-.. b;(.(/-b(.*0< 0*.2.' [ '&-'.&( daF
P
min
[ ;4mdesc < p
/
[ ;(.*0(.(-.< 0*.2.' [ /-0*./-daF
Calculul randamentului !olumetric6

De4itul teoretic;`teor <6
`teor [ &--( p
0
"
r
n s u [&--(0.'&&(
-
&.,(/,0(.'(.'[ 2(./( m
,
Kzi
s randamentul de pierderi de lic5id;ntre piston Ni cmNi, mu)e<
s [(.'

u
randamentul !olumetric de cuplare
u
(.'
randamentul !olumetric ; + < !a )i
+ [
&((
teor
extras
4
4
[
&((
,' . &(
. . '

['&.-& ^
..
So!da 0/
Calculul cursei reale a pistonului
greutatea speci)ic a amestecului; am <6
am [

am g[ ''.'.*&[ '0/(.'.FKm
,
['0/.(' daFKm
,
am

[ t

;&i<
i
a

[ *,(;&(.0.< b &(.((.0.[ ''. HgKm
,
- greutatea coloanei de lic5id care acPioneaz pe secPiunea 4rut a pistonului ;
l
/
<6
l
/
[ am p
0
f
'
[ '0/.('0.'&&(
-
2..& [ &'20., daF
p
0
[
-

d
2
pist [
-

R;,.&0.<
2
[ 0.'& cm
2
- alungirea total;<6
[
1
/
l

&
&
p
p
f
'
b
,
,
2
2
p
p
p
p
f
'
f
'
+
b
&
&
t
t
f
'
b
2
2
t
t
f
'

,
_
& p
f
[
-

d
2
& p [
-

;&.'(.<
2
[2.*.cm
2
2 p
f
[
-

d
2
2 p [
-

;2.222<
2
[,.**cm
2
, p
f
[
-

d
2
, p [
-

;2..<
2
[-.'(*cm
2
& t
f
[
-

;d
2
& e
d
2
& i
<[
-

;/.(,
2
..(,
2
<[*./0cm
2
2 t
f
[
-

;d
2
2 e d
2
2 i <[
-

;0.,
2
/.2
2
<[&&.//cm
2

[
/
&( & . 2
, . &'20

m ',2, . (
// . &&
''*
/0 . *
&..,
'(* . -
/(&
** . ,
/.0
*. . 2
&2',

,
_

+ + + +
cursa real a pistonului ;"r<, !a )i6
"
r
["
( )
1
]
1

+
2
&(
&(
/. . 2
& n '
f
"
r
[,..
( ) ',2, . ( 0 2..&
&(
/. . 2
&
2
&(

1
]
1

+
[2.*/,. m
./
sarcina din pr8ina lustruit ;P p <6
p
/
[9 & p R & p
2
b9 2 p R 2 p
2
b9 , p , p
2
p
/
[ ;&2',2.-,b/.0,.2*b/(&R-.&0<
&(
*& . '
[ 0*(,.& daF
)actorul de )lota4ilitate;4<6
4[ &
3'
am

[ &
0*.(
(' . '0/
[ (.*0
)actorul dinamic la cursa ascendent Ni descendent ;BP&.?.(((0.((#7
r[&,.. mm, l[,00( mm<

m asc [
&0'(
2
Sn

,
_

+
l
r
&
[
&0'(
0 . . ,
2

,
_

+
,00(
&,..
&
[(.&,(2
m
desc
[
&0'(
2
Sn

,
_

l
r
&
[
(/&- . (
,00(
&,..
&
&0'(
0 . . ,
2

,
_

- sarcina ma%im Ni minim din pr8ina lustruit6


P
ma%
[
l
/
b;m
asc
b4< p
/
[&'20., b;(.&,(2b(.*0< 0*(,.& [ '0,&.,/ daF
P
min
[ ;4mdesc < p
/
[ ;(.*0(.(/&-< 0*(,.& [ /,('..*daF
Calculul randamentului !olumetric6

De4itul teoretic;`teor <6
`teor [ &--( p
0
"
r
n s u [&--(0.'&&(
-
2.*/,.0(.'(.'[ 2(./( m
,
Kzi
s randamentul de pierderi de lic5id;ntre piston Ni cmNi, mu)e<
s [(.'

u
randamentul !olumetric de cuplare
u
(.'
randamentul !olumetric ; + < !a )i
+ [
&((
teor
extras
4
4
[
&((
-. . &*
0 . &2

[/'.(- ^
.0
_
!
^
'
*
.
-
.
'
/
.
(
*
*
-
.
/
,
0
'
'
0
.
(
0
.
.
.
&
-
'
.
.
(
-
*
2
.
0
(
'
&
.
-
&
/
'
.
(
-
`
t
e
o
r
m
c
K
z
i
2
/
.
-
,
2
,
.
-
&
&
0
.
0
2
2
/
.
-
(
2
(
.
/
(
&
2
.
*
(
&
'
.
'
*
2
&
.
*
*
&
(
.
,
'
&
*
.
-
.
P
m
i
n
d
a
F
.
/
0
'
.
,
.
0
&
(
.
/
-
/
&
.
&
.
&
0
/
(
,
,
.
&
,
/
-
(
/
.
&
'
/
.
*
.
/
2
,
*
.
.
*
.
*
,
0
.
0
2
/
-
0
*
.
/
-
/
,
.
'
.
,
*
P
m
a
%
d
a
F
*
*
/
(
.
'
'
.
2
'
.
.
'
*
-
&
.
2
'
'
&
0
.
.
2
'
*
(
&
'
,
.
2
.
/
&
'
*
*
-
'
.
.
-
.
&
/
'
&
-
'
.
&
(
'
0
,
&
.
/
P
p
d
a
F
0
(
'
'
.
2
0
,
,
0
.
,
0
0
*
/
.
,
0
0
&
.
0
*
*
'
.
-
0
*
*
/
.
,
0
'
.
,
.
'
0
,
.
/
0
.
*
2
.
'
0
*
(
,
.
&
"
r
m
,
.
/
&
'
2
.
.
,
.
2
.
,
/
&
2
.
'
.
2
.
*
0
&
2
.
,
&
2
2
.
-
,
0
2
.
-
.
'
&
.
,
(
/
2
.
*
/
,
Z
m
(
.
/
,
/
0
(
.
*
0
*
(
.
'
/
/
(
.
'
,
'
(
.
'
,
0
(
.
*
0
.
(
.
*
*
2
(
.
'
-
.
(
.
*
.
,
(
.
'
,
2
P
l
d
a
F
&
/
'
(
.
2
&
*
2
/
.
'
2
(
2
,
.
-
&
'
2
'
.
.
&
*
*
,
.
2
&
*
2
&
.
2
&
*
'
0
.
.
&
*
.
(
&
*
&
-
.
.
&
'
2
0
.
,
P
o
m
p
a
i
n
P

2
d

%

&

e
P

2
d

%

&

e
P

2
d

%

&

e
P

2
d

%

&

e
P

2
d

%

&

e
P

2
d

%

&

e
P

2
d

%

&

e
P

2
d

%

&

e
P

2
d

%

&

e
P

2
d

%

&

e
n
c
d
K
m
i
n0'**0/*
*
.
000
"
m
,,,
,
.
.
,
.
.,,,2
,
.
.
`
e
%
t
m
c
K
z
i
2
/
2
2
.
.
&
.
2
&
.
0
2
(0
&
'
&
*
.
&
'
.
.
&
2
.
0
F
r
.
"
o
n
d
e
&2,-./0*'
&
(
.*
CAPITOLUL 9
REPROIECTAREA FUNC&ION@RII AN PO%PA?
CONTINUU
(.1. $)L$7L7L A&E$1E<DEL=& PE&9$7L=)%E 49 )
$EL=& <EPE&9$7L=)%E
FuncPionarea pompei de adncime Ni n ansam4lu a instalaPiei de pompare, poate
)i comparat cu un resort )oarte lung, cu captul superior )i% Ni cu cel in)erior li4er. 9a
nceputul cursei ascendente supapa pistonului se nc5ide Ni greutatea lic5idului este
preluat de garnitura de pr8ini de pompare, care se nc5ide ntocmai ca un resort de care
sa tras. 9a nceputul cursei descendente, greutatea lic5idului trece de pe piston pe Pe!ile
de e%tracPie, eli4ernd garnitura de pr8ini de pompare. Ca urmare, n garnitura de pr8ini
de pompare sunt generate !i4raPii li4ere sau naturale, longitudinale.
#iNcarea periodic a 4alansierului, genereaz !i4raPii )orPate care sunt transmise
cu amplitudine !aria4il n garnitura de pr8ini de pompare Ni la piston.
Dac sarcinile statice Ni dinamice sunt ma%ime, n partea superioar a garniturii Ni
scad de la pr8ina lustruit la pistonul pompei, !alorile sarcinilor generate de !i4raPii sunt
ma%ime la pistonul pompei, unde amplitudinea este ma%im, Ni se micNoreaz spre
supra)aP. "uma tuturor acestor sarcini !a prezenta un ma%im, care acPioneaz ntrun
punct ce se poate deplasa dea lungul garniturii de pr8ini, n )uncPie de parametrii
instalaPiei Ni ai regimului de pompare.
Ast)el se e%plic )aptul c ruperile de pr8ini, n loc s se produc la partea
superioar a garniturii, acolo unde solicitrile sunt ma%ime, se repartizeaz pe ntreaga
lungime a garniturii. De asemenea, )orma curioas a unor diagrame ridicate la pr8ina
lustruit este consecinPa tot a )enomenelor !i4ratorii care iau naNtere n garnitura de
pr8ini.
Datorit naturii !ariate a )recrilor care apar n sistem, studiul )enomenelor
!i4ratorii din garnitura de pompare, este )oarte complicat. Pentru a rezol!a aceast
pro4lem se presupune c 4alansierul este )i%, iar greutatea coloanei de lic5id Ni a
.'
garniturii de pr8ini lucreaz ca o )orP pertur4atoare care, aplicat 4rusc asupra
pistonului pompei, l ndeprteaz din poziPia de repaos.
$n timpul pompa8ului, )rec!enPele oscilaPiilor )orPate date de miNcarea
4alansierului, pot di)erii de )rec!enPele oscilaPiilor li4ere ale garniturii de pr8ini de
pompare. Dac cele dou )rec!enPe, sunt egale sau multiple una )aP de alta Ni n
concordanP de )az, oscilaPiile sunt sincrone.
Ealorile numrului de curse Qn3, ale 4alansierului se aleg ast)el nct s se e!ite
)enomenul de sincronism. Acest numr de curse recomanda4il poate )i sta4ilit, )ie din
diagram sau utiliznd calculul analitic de mai 8os6
n
I
[
' 5
&
0/.((
, +cdKmin1
n i [
& +

I I
n n , +cdKmin1
Bnde6
n
I
)rec!enPa periculoas Q=3
n
i
)rec!enPa nepericuloas Qi3
F raportul dintre )rec!enPa oscilaPiilor li4ere Ni a celor )orPate
9 adncimea de )i%are a pompei

(.2. -E;E&M9<)&E) P&=-7%7L79 % x n
9a determinarea numrului de curse, tre4uie a!ut n !edere )aptul c acest numr
nu tre4uie s depNesc o anumit limit superioar, n )uncPie de lungimea cursei de
supra)aP, n scopul nlturrii unor accidente, ce sar putea produce n cazul depNirii
!itezelor medii de deplasare liniar a pistonului.
D !aloare ridicat a !itezei medii a pistonului, poate pro!oca )lam4area garniturii
la cursa descendent, ndeose4i cnd pompa este umplut parPial cu lic5id, poate pro!oca
griparea pistonului. Bn randament !olumetric optim se poate o4Pine dac este satis)cut
relaPia6
"n ,,
9a sondele care dispun de o su4mergenP mare, deci au Ni un ni!el dinamic
ridicat, !aloarea lui Qn3 este limitat de condiPia6
/(
"n .(
D alt condiPie, care tre4uie respectat n timpul cursei descendente, este c
acceleraPia ma%im a capului de 4alansier s )ie in)erioar acceleraPiei gra!itaPionale.
Acest lucru se !eri)ic punnd condiPia6
n
S
,,
$n calculul de proiectare e)ecti!, se pun condiPiile6
"n,, Ni n
S
,,
"n [

p
0
4
&--(
&

Bnde6
`
&
de4itul de lic5id propus a )i e%tras , +m
,
Kzi1
F p secPiunea 4rut a pistonului , +cm
2
1
randamentul total al pompei , +^1
(.3. -9ME<%9=<)&E) G)&<9;7&99 -E P&8C9<9 -E
P=MP)&E
$nainte de ec5iparea unei sonde cu o garnitur de pr8ini adec!at, este necesar o
dimensionare corespunztoare a acesteia. Dimensionarea prezint o importanP deose4it,
deoarece dintre toate elementele instalaPiei de pompare, pr8inile sunt cel mai mult
solicitate. De aceea pr8inile constituie elementul care limiteaz adncimea de pompa8.
Din punctul de !edere al calculelor de rezistenP, dimensionarea garniturilor de pr8ini de
pompare, se poate realiza prin metode de calcul la solicitri statice sau prin metode de
calcul la solicitri !aria4ile.
Diametrul pr8inilor este determinat de adncimea sondei, de diametrul pompei,
de diametrul Pe!ilor de e%tracPie n care lucreaz. Adncimea determin )elul ntocmirii
garniturii de pr8ini de pompare, care poate )i6
garnitur cu secPiune unic
/&
garnitur com4inat
#ediul n care !or lucra pr8inile, determin materialul din care !or )i
con)ecPionate. 9a calculul garniturii de pr8ini de pompare se !a Pine seama de
urmtoarele6
greutatea proprie a pr8inilor de pompare tre4uie s )ie minim pentru
sarcina admis la pr8ina lustruit
alungirea garniturii tre4uie s )ie minim pentru a a!ea o piedere de curs
ct mai mic
secPiunea pr8inilor Ni materialul tre4uie alese ast)el nct s reziste
solicitrilor produse
"e )olosesc mai multe metode de dimensionare a garniturii de pr8ini de pompare.
$n mod curent calculul de dimensionare se )ace static, sau pe 4aza rezistenPei la o4oseal
a oPelului.
Garniturile com4inate alctuite din mai multe trepte se dimensioneaz prin dou
metode6
metoda e)orturilor unitare ma%ime admisi4ile, n secPiunea superioar a
)iecrei trepte ;garnitura de greutate minim<
metoda e)orturilor unitare egale, n secPiunea superioar a )iecrei trepte
;garnitura de egal rezistenP<
Sta:,rea ,1!"3 tro!+oa!e,or de 2o32are 2r! 3etoda efort1r,or 1!tare
ad3+:,e
Principiul metodei const n determinarea punctului n care e)ortul unitar ma%im
din pr8in este egal cu e)ortul unitar admisi4il. Pentru determinarea acestui punct, se
pleac de 8os n sus cu dimensiunea cea mai mic de pr8in aleas. Deasupra acestui
punct se ia o pr8in cu diametrul standardizat imediat superior, determinnduse un alt
punct n aceleaNi condiPii.
"e repet operaPia pn cnd suma lungimilor treptelor, de!ine mai mare dect
adncimea de )i%are a pompei Q93.
pi
l
> 9
/2
$n acest caz se corecteaz lungimile tronsoanelor pn cnd6
pi
l
[ 9
Prin aceast metod de dimensionare se o4Pine garnitura cea mai uNoar posi4il,
realiznduse economie de material Ni reducnduse sarcina la pr8ina lustruit. Datorit
de)ormaPiilor elastice mari ale garniturii, se micNoreaz cursa real a pistonului.
"urplusul l p [ pi
l
9 , se o4iNnuieNte s se scad din ultimul tronson. De
aceea, apare o neuni)ormitate a !alorii e)ortului unitar ma%im ; n ultimul tronson, !a )i
mai mic<. Pentru a nu se ntmpla acest lucru Ni a se o4Pine o distri4uPie uni)orm a
sarcinilor, se )ace o redistri4uire a lungimii tronsoanelor n sensul c Q l p 3, se scade
din )iecare tronson, proporPional cu ponderea lui )aP de lungimea total ;ast)el se !a
corecta lungimea tronsoanelor<.
>elaPiile de calcul utilizate, sunt urmtoarele6
l
p&
[
< ;
&
&
asc p
pl ad
m b 2
p f
+

, +m1
l
p2
[
< ;
< ;
2
& 2
asc p
p p ad
m b 2
f f
+

, +m1
l
pi
[
< ;
< ;
&
asc pi
pi pi ad
m b 2
f f
+

, +m1
Dac pi
l
> 9, se corecteaz lungimea tronsoanelor, ast)el6
lf & p [ l & p R

,
_

pi
p
l
l
&
, +m1
lf 2 p [ l 2 p R

,
_

pi
p
l
l
&
, +m1
lf pi [ l pi R

,
_

pi
p
l
l
&
, +m1
Bnde6
l p [pi
l
9 , +m1
FotaPii )olosite6
/,
l pi lungimea tronsonului de pr8ini Qi3 +m1
lf pi lungimea tronsonului de pr8ini Qi3, redimensionat +m1
ad e)ortul unitar admisi4il al materialului din care sunt con)ecPionate pr8inile
+daFKcm
2
1
V pi masa unitar a pr8inilor din tronsonul Qi3 +@gKm1
4 )actor de plutire
9 adncimea de )i%are a pompei +m1
Deter3!area efort1r,or 1!tare 3aG3e H 3!3e d! "ar!t1ra de 2r$4!
de 2o32are
"e )olosesc urmtoarele )ormule de calcul6
pentru tronsonul &

& min
[
& p
l
f
p
, +daFKcm
2
1
& ma% [
( )
&
& &
p
asc p p l
f
m b 2 l p + +
, +daFKcm
2
1
pentru tronsonul 2

2 min
[
( )
2
& &
p
asc p p l
f
m b 2 l p + +
, +daFKcm
2
1
2 ma% [
( ) ( )
2
2 2 &
p
p p p pi asc l
f
2 l 2 l m b p + + +
, +daFKcm
2
1

pentru tronsonul Qi3
i min [
( )
pi
i
i
pi pi asc l
f
2 l m b p

+ +
&
& , +daFKcm
2
1
i ma% [
( )
pi
i
i
pi pi asc l
f
2 l m b p

+ +
& , +daFKcm
2
1
/-
Dac pi
l
>9 , atunci n relaPiile de calcul a e)orturilor unitare, se
nlocuieNte l pi cu lf pi .
Bnde6

i min e)ortul unitar minim din pr8inile de pompare din tronsonul Qi3 ,
+daFKcm
2
1

i ma% e)ortul unitar ma%im din pr8inile de pompare din tronsonul Qi3 ,
+daFKcm
2
1
p l greutatea lic5idului suportat de secPiunea 4rut a pistonului , +daF1
m asc )actorul dinamic la cursa ascendent
(.(. -9ME<%9=<)&E) G)&<9;7&99 -E DE19 -E E:;&)$D9E
9a sondele n pompa8, Pe!ile de e%tracPie sunt supuse la solicitri mai mari dect
la sondele n erupPie natural sau erupPie arti)icial, deoarece pe lng greutatea lor
proprie Ni a ec5ipamentului de )und, mai inter!ine greutatea lic5idului din interiorul
Pe!ilor de e%tracPie, iar n cazuri accidentale de rupere a pr8inilor Ni greutatea acestora,
mpreun cu )orPa de inerPie, care poate s ai4 !alori mari, mai ales cnd ruperea se
produce la s)rNitul cursei ascendente a pistonului.
De regul, la sondele n pompa8 se )olosesc Pe!i cu capete ngroNate, la care
rezistenPa n zona )iletat se apropie de rezistenPa corpului. Diametrul Pe!ilor de e%tracPie
se alege n )uncPie de dimensiunea pompei, care urmeaz s )ie introdus n sond. De
asemenea, la alegerea Pe!ilor de e%tracPie se !a Pine seama Ni de alctuirea garniturii de
pr8ini de pompare, ast)el nct s e%iste posi4ilitatea introducerii unor scule de
instrumentaPie.
Bltimul tronson este pre)era4il s )ie )ormat din Pe!i de e%tracPie cu acelaNi
diametru, pe o lungime egal cu lungimea de depunere a para)inei, pentru a se )acilita
operaPia de depara)inare. De asemenea, nu se !a s5im4a diametrul Pe!ilor n acelaNi punct
n care e%ist o sc5im4are a diametrului pr8inilor, deoarece n timpul )uncPionrii mu)a
pr8inilor ar lo!i n reducPia Pe!ilor conducnd la uzura acestora. Diametrul se !a sc5im4a
cu cel puPin zece metri mai 8os.
/.
Deter3!area efort1r,or 1!tare 3aG3e H 3!3e d! 7e;,e de eGtrac7e
EariaPia e)orturilor unitare n lungul garniturii de Pe!i de e%tracPie este dat de
relaPiile urmtoare6
pentru primul tronson

& min
[
( )
&
&
& . &
t
p am p t l
f
b p ' 0 0 p + +
, +daFKcm
2
1
& ma% [
( )
&
& & &
& . &
t
p am p t t t l
f
b p ' 0 0 2 l p + + +
, +daFKcm
2
1
pentru tronsonul doi

2 min
[
( ) ( )
2
& & 2 & 2 &
& . &
t
p t t am t t t am p t l
f
b p 2 l l 0 0 ' 0 0 p + + + +
,
+daFKcm
2
1

2 min
[
( ) ( )
2
2 & 2 &
2
&
& . &
t
p am t t t am p t
i
ti ti l
f
b p l 0 0 ' 0 0 2 l p + + + +


,
+daFKcm
2
1
Bnde6
F ti secPiunea interioar a Pe!ilor de e%tracPie din tronsonului Qi3, , +cm
2
1
p p greutatea garniturii de pr8ini de pompare ,
+daF1
i ma% e)ortul unitar ma%im din Pe!ile de e%tracPie din tronsonul Qi3, +daFKcm
2
1
i min e)ortul unitar minim din Pe!ile de e%tracPie din tronsonul Qi3, +daFKcm
2
1
?ipul de oPel pentru Pe!ile de e%tracPie, se alege ast)el nct s )ie ndeplinit
condiPia i ma% < ad .
(... $7PL7L M):9M L) &E-7$;=&
//
Factorul cel mai important de care se Pine seama la alegerea reductorului unei
instalaPii de pompare, este cuplul ma%im. Cuplul ma%im la reductor, determin mrimea
de construcPie a acestuia, )iind in)luenPat de sarcina de la captul 4alansierului, de
lungimea cursei pr8inii lustruite, precum Ni de gradul de ec5ili4rare al unitPii de
pompare.
Pentru a calcula cuplul ma%im la reductor, sau propus di)erite relaPii de calcul. $n
proiectul de )aP am )olosit )ormula recomandat de normele A.P.=.7 dat )iind erorile ce se
comit )olosind aceast metod apro%imati!, se recomand ca la reductorul ales, cuplul
ma%im s )ie mai mare dect cel calculat cu ;&.2(<^ .
Ccalc [ (.-P ma%
2
S
, +daFm1
Cma% [&.2Ccalc , +daFm1
Bnde6
P ma% sarcina ma%im din pr8ina lustruit
P ma% [P l b
( )
p asc
p b m +
, +daF1
p p greutatea garniturii de pr8ini
p p [
pi
n
i
pi
2 l

&
, +daF1
"e !a calcula Ni sarcina minim din pr8ina lustruit6
P
min
[
( )
desc
m b
p p , +daF1
(./. )LEGE&E) 7<9;8D99 -E P=MP)&E
9a alegerea unitPii de pompare se !a Pine seama de6
sarcina ma%im la pr8ina lustruit, ;P ma% <
gama de lungimi de curs ale pr8inii lustruite, pe care unitatea de pompare o
poate realiza
cuplul ma%im la reductor, ;C ma% <
(.0. 1E&9A9$)&E) $)P)$9;8D99 -E P=MP)&E
Calculul de4itului instalaPiei se )ace cu relaPia6
/0
`inst [ &--(F p "n , +m
,
Kzi1
[ c R s R u
Bnde6
F p secPiunea 4rut a pistonului , +cm
2
1
" cursa pr8inii lustruite la supra)aP , +m1
n numrul de curse du4le pe minut al pompei , +cdKmin1
randamentul !olumetric de supra)aP al pompei
c randament de curs
c [
S
S
r

"
r
cursa real a pistonului
u randament !olumetric de umplere
u [(.'
s randament de pierderi de lic5id ;ntre piston, cmNi Ni mu)e<
s [(.'
(.2. P7;E&E) <=M9<)L8 ) M=;=&7L79 ELE$;&9$
Puterea nominal a motorului electric, se calculeaz cu )ormula6
F n [ (.&2(.&(
,
`teor 9
&, . &
, +@T1
`teor [&--(F p "
r
n , +m
,
Kzi1
Bnde6
`teor de4itul teoretic al pompei , +m
,
Kzi1
9 adncimea de )i%are a pompei , +m1
(.3. &EP&=9E$;)&E) &EG9M7L79 -E A7<$D9=<)&E
So!da 9
&. Calculul )rec!enPelor periculoase Ni a celor nepericuloase.
/*
calculul )rec!enPelor periculoase6
n
&
[
' 5
&
0/.((
[
min K (*, . ,(
2.-, &
0/.((
cd

n
2
[
' 5
2
0/.((
[
min K (-& . &.
2.-, 2
0/.((
cd

n , [
' 5
,
0/.((
[
min K (2* . &(
2.-, ,
0/.((
cd

n
-
[
' 5
-
0/.((
[
min K .2& . 0
2.-, -
0/.((
cd

n . [
' 5
.
0/.((
[
min K (&0 . /
2.-, .
0/.((
cd

n
/
[
' 5
/
0/.((
[
min K (&- . .
2.-, /
0/.((
cd


calculul )rec!enPelor nepericuloase6
n
I
[
2 &
n n [ min K 202 . 2& (-& . &. (*, . ,( cd
n
II
[ , 2
n n
[ (2* . &( (-& . &. min K 2*& . &2 cd
n
III
[ - ,
n n
[ min K /*- . * .2& . 0 (2* . &( cd
n I6 [ . -
n n
[ min K 020 . / (&0 . / .2& . 0 cd
n6 [ / .
n n
[ min K -'2 . . (&- . . (&0 . / cd
2. Determinarea produsului %xn.
pomp tip P 2
,K*
%&
&K-
cu F p [ 0.'& cm
2
7
"n [

p
l
0
4
&--(
[
/ . ( &( '& . 0 &--(
2(
-


[ 2'.2, mcdKmin<,,
9a sondele cu adncimi de pn la 2.(( m, Q3 ia !alori cuprinse ntre (./.(.*.
Foi !om lucra cu [(./. .
"e alege pompa tip P 2
,K*
%&
&K-
cu F p [0.'& cm
2
, utiliznduse diametrul minim
de piston, pentru diminuarea sarcinilor dinamice Ni creNterea cursei reale a pistonului.
"n [
2, . 2'
/ . ( &( '& . 0 &--(
2(
&--(
-

p
l
0
4
mcdKmin <,,
"[
m
n
n S
6II
,/ . -
0 . /
02 . ,&

"

S7$S -.. m
Pentru recalcularea lui Qn3, se !a Pine seama c unitatea de pompare e%istent
BP &2?%.(((%&((((, accept un regim de )uncPionare cu n[/./&&.0 cdKmin.
/'
n[
0 . /
. . -
2, . 2'

S7$S
S
n S
cdKmin.
n [ /.0
Pentru c aceast )rec!enP este apropiat de cea periculoas n
- . .
*

cdKmin,
!om lucra cu )rec!enPa nepericuloas, n6II [/.0 cdKmin.
,. Factorul dinamic la cursa ascendent Ni descendent.
m
asc
[ (&.-- . (
,00(
&,'(
&
&0'(
0 . / . . -
&
&0'(
2 2

,
_


,
_

l
r n S
m
desc
[ (0&2, . (
,00(
&,'(
&
&0'(
0 . / . . -
&
&0'(
2 2

,
_


,
_

l
r n S
Co!c,1# ;se alege con)orm "?A"< 6
pompa tip P 2
,K*
%&
&K&-
F
2
'& . 0 cm
p

"[-.. m
n[ /.0 cdKmin
-. Dimensionarea garniturii de pr8ini de pompare.
P p am l
0 '
[2.-,'/2 0.'&&(
-
[&'(( daF
4[&

3'
am

&
*0 . (
0*.(
'/2

"ta4ilirea lungimii tronsoanelor prin metoda e)orturilor unitare admisi4ile.


pentru primul tronson )olosim pr8ini de pompare de ,K- in, din oPel tip
,.#n&/, cu
X
ad
[2(2. daFKcm
2
6
l
( ) ( )
m
m b 2
/ f
asc p
l p ad
p
. &..(
(&.-- . ( *0 . ( *& . ' -2 . 2
'/2 *. . 2 2(2.(
&
&
&

+pentru tronsonul doi )olosim pr8ini de 0K* in, din acelaNi oPel6
l

2 p
( )
( )
( )
( )
m
m b 2
f f
asc p
p p ad
2.' . /20
(&.-- . ( *0 . ( *& . ' 22 . ,
*. . 2 *2 . , 2(2.(
2
& 2

+

pentru tronsonul trei )olosim pr8ini de & in, din acelaNi oPel6
l

, p
( )
( )
( )
( )
m
m b 2
f f
asc p
p p ad
2/* . ./(
(&.-- . ( * . ( *& . ' &/ . -
*. . 2 &/ . - 2(2.(
,
2 ,

+

0(
l
+
& p l 2 p b l

, p &..(b/20.2.'b./*.2/* [ 20,* m > 9[2.-,

calculm di)erenPa6

recalculm lungimile tronsoanelor6
lf
m
l l l
l
l
p p p
p
p p
&---
20,*
*.0 . &'-
& &..( &
, 2 &
& &

,
_

,
_

+ +


lf
m
l l l
l
l
p p p
p
p p
/&/ . .*2
20,*
*.0 . &'-
& 2.' . /20 &
, 2 &
2 2

,
_

,
_

+ +lf
m
l l l
l
l
p p p
p
p p
,-0 . .2(
20,*
-2&
& 2/* . ./( &
, 2 &
& ,

,
_

,
_

+ +


Determinarea e)orturilor unitare ma%ime Ni minime din garnitura de pr8ini de
pompare.
pentru primul tronson6
X
2
&
& min
K / . ///
*. . 2
'/(
cm da5
f
/
p
l

X
( )
&
& &
& ma%
M
p
asc p p l
f
m b 2 l / + +

X
& ma%
[
( )
2
K &'2*
*. . 2
(&.-- . ( *0 . (
&(
*& . '
-2 . 2 &..( '/(
cm da5
+ +
<X
ad

pentru tronsonul doi6
X
2
2
& & ma%
2 min
K &-&0
** . ,
*. . 2 &'2*
cm da5
f
f
p
p

X
( ) ( )
2
2 2 & &
2 ma%
M M
p
p p p p asc l
f
2 l 2 l m b / + + +

l
p
l
pi
9
)
:
l
p
&'-.*.0
0&
X
2 ma%
[
( ) ( )
** . ,
&(
*& . '
22 . , .*2 -2 . 2 &--( (&.-- . ( *0 . ( '/( + + +
X
2
2 ma%
K &'&/ cm da5 <X ad
pentru tronsonul trei6
X
2
,
2 2 ma%
, min
K &-/0
(/ . .
** . , &'&/
cm da5
f
f
p
p

X
( ) ( )
,
, , 2 2 & &
, ma%
M M M
p
p p p p p p asc l
f
2 l 2 l 2 l m b / + + + +

X
, ma%
[
( ) ( )
(/ . .
&(
*& . '
-&/ ,-0 . .2( 22 . , .*2 -2 . 2 &--( (&.-- . ( *0 . ( '/( + + + +
X
2
, ma%
K &'(* cm da5 <X ad

-3000
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
0 500 1000 1500 2000 2500
Seri e1
Vara a efort1r,or 1!tare ! "ar!t1ra de 2r4!
.. Calculul sarcinilor din pr8ina lustruit.
( ) da5 2 l 2 l 2 l /
p p p p p p
., . 0.2/
&(
*& . '
&/ . - ,-0 . .2( 22 . , .*2 -2 . 2 &--( M M M
, , 2 2 & &
+ + + +
P
( )
p asc l
/ b m / + +
ma% ['/(b
( ) da5 '/// ., . 0,*( *0 . ( (&.-- . ( +
P
( ) ( ) da5 / m b
p desc
00// ., . 0,*( (0&2, . ( *0 . (
min

/. Dimensionarea garniturii de Pe!i de e%tracPie.
02
Pentru tronsonu l, cu diametru 2
* K 0
in si cu ) " [&(.2& cm
2
Ni V " ['.-2 HgKm se
alege otel 6 P&(. cu X
2
K ,,.- cm da5
ad
.
F

2& . &(
-
,(2 . 0
-
2
2

"
"
"
f
d
,&./0 cm
2

X
( )
"
p am p " l
f
b / ' 0 0 / + +

& . &
min

X
min
[
( )
2& . &(
*0 . ( 0.2/ & . & 0 . '-, 2.-, &( '& . 0 /0 . ,& '/(
-
+ +

X
min
[ &-.. daFKcm
2
X
( )
"
p am p " " " l
f
b / ' 0 0 ' / + + +

& . & V
ma%

X
ma%
[
( )
2& . &(
*0 . ( . 0.2/ & . & -/ . *,* 22&0 &( '& . 0 /0 . ,&
&(
*& . '
-2 . ' 2.-, '/(
-
+ + +

X
2
ma%
K 2'0& cm da5
Pentru tronsonul 2 cu diametru ,
2 K &
si cu ) 2 " [&/.-0 cm
2
Ni V 2 " [&,.., HgKm
se alege
otel 6 P&(. cu X
2
K ,,.- cm da5
ad

X
2
min 2
K &'&- cm da5
X
2
ma%
K 2/.- 2 cm da5

0,

-3000
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
0 1000 2000 3000 4000
Seri e1
Vara a efort1r,or 1!tare ! "ar!t1ra de e;
0. Calculul cursei reale a pistonului.
alungirea total6
**& . (
-0 . &/
'((
2& . &(
&/-,
(/ . .
-,0 . .2(
** . ,
/&/ . .*2
*. . 2
&..(
&( & . 2
'/(
M M M
/
,
,
2
2
&
&

,
_

+ + + +

,
_

+ + +
"
"
p
p
p
p
p
p
l
f
'
f
l
f
l
f
l
1
/

m
Cursa real a pistonului ;"
r
<, !a )i6
"

1
1
]
1

,
_

+ +


+
,
,
2
2
&
&
2
M M M
2
&
p
p
p
p
p
p p
r
f
l
f
l
f
l
1 g
b /
S
"
m
r
** . , **& . (
(/ . .
-,0 . .2(
** . ,
/&/ . .*2
*. . 2
&..(
&( & . 2 *& . ' 2
0(2 . ( *0 . ( . 0.2/
& . . -
/

1
]
1

,
_

+ +


+
*. Calculul cuplului ma%im la reductor
C
2&,*
2
. . -
'/// - . (
2
- . (
ma% min

S
/
daFRm
C
,2(0 2&,* . . & 2 . &
min ma%
C
daFm
'. Alegerea unitPii de pompare.
DeNi supradimensionat, n calculul de reproiectare se !a pstra unitatea de
pompare e%istent BP &2?%.(((%&((((.
&(. Eeri)icarea capacitPii instalaPiei.
`

inst
&--(F
22 . 22 /' . ( 0 . / . . - &( '& . 0 &--(
-


n S
p
m
,
Kzi
0-
/' . ( ' . ( ' . (
. . -
** . ,

s u
r
s u c
S
S


^ '( &((
22 . 22
2(
&((
inst
extr
+
4
4
&&. Determinarea puterii nominale a motorului electric.
F ( ) ( )
&, . & , &, . & ,
2.-, &( 22 . 22 &2(. . ( &( &2(. . ( ' 4
teor n
2..22,
@T
`
&--( &--( n S 0
r p teor 0.'&&(
-
,.**/.0[22.22 m
,
Kzi
P[
( ) 89 5
n
*- . ,0 22, . 2. . . & , . 2 . . &
Eom alege motorul electric de tipul A"= 2.(# /. - , cu puterea de .. @T Ni
turaPia de &-/. rotKmin.
Sonda - / &(
0.
propus
4
zi m K
,
2( 0 &2
am

,
K m :g
'/( '&* ''.
f
' m
2.-, 2./- 2..&
S m
-.. 2.. ,
n min K cd /.0 /.0 /.0
l
/ da5 &'2'.. &*2&.2 &'20.,
&
M
p
l m
&--- &*'0 &-,,
2
M
p
l m
.*2./&/ ///..(0 .'(./&,
,
M
p
l m
.2(.,-0 .20.-*'
& t
l m
&/-, 2./- &/.&
2 t
l m
'(( '((
ma%
/ da5 '/// 00,, ',20
min
/ da5 00// //-& 0,./
r
S
m
,.** &.'/ 2.2/-
ma%
C
da5 m ,2(0 *2(2 -.(-
m
(.**& (./* (.'&/
n
5 8; 2..22 '.2. &-.0,'
motor
/ 8; ,0.*- &,.20 22.&(*
+
^ '( *-., *../,
CAPITOLUL B
0/
CONCLUZII I PROPUNERI
Acumulrile industriale de petrol de pe structura intea Bicoi Flore ti
Cline ti constituie zcmntul commercial cu acela i nume.
Geologic, aceast structur este situat n Depresiunea Precarpatic, n zona
cutelor diapire, caracterizate printrun diapirism de la atenuat pn la re!rsat. "tructura
con ine acumulri industriale de i ei i gaze asociate n "arma ian, #eo ian, i Dacian.
$n prezent, se consider c e%ploatarea industrial a zcmintelor de petrol din acest
zcmnt comercial a nceput dup anul &'((.
"tructura intea Bicoi Flore ti Cline ti a )ost analizat n numeroase
studii i documenta ii. Aceste lucrri au )ost e)ectuate, n general, separat pe sectoare i
zcminte. $n anii &''* 2((( au )ost e)ectuate o serie de studii zonale +2,,,-,.,/,0,*1 i
un 2capac3 al acestor lucrri +&1, care au stat la 4aza ultimei con)irmri de resurse i
rezer!e, pentru zcmntul comercial intea Bicoi Flore ti Cline ti, prin
$nc5eierea 2*.2(((
"istemele arti)iciale de e%tracPie se aplic dup perioada erupti! a sondelor, cnd
presiunea de zcmnt nu mai poate ridica, )luidele la supra)aP. $n acest caz, pentru a
putea )ace ca sonda s produc un anumit de4it preconizat, se apeleaz la metoda
arti)icial de li)tare a )luidelor ce ptrund din strat n gaura de sond.
$n ma8oritatea Prilor cu industrie petrolier dez!oltat si )az naintat de
e%ploatare a PiPeiului, pompa8ul cu pr8ini dePine o pondere nsemnat att ca numr de
sonde, ct Ni ca de4it e%tras. Acest lucru se datoreaz a!anta8elor pe care le prezint
pompa8ul cu pr8ini n ceea ce pri!eNte simplitatea constructi! Ni uNurinPa deser!irii
utila8elor implicate.
$n ara noastr, din totalul sondelor n producPie, peste *.^ se e%ploateaz prin
pompa8 de adncime cu pr8ini.
>idicarea )luidelor din strat se )ace cu energia mecanic trimis de la supra)aP la
pompa de e%tracPie. Aceasta acPioneaz printro miNcare !ertical alternati!a sus 8os, un
piston cu simplu e)ect. Pr8inile care transmit miNcarea de la supra)aP la pomp pot )i cu
00
secPiune plin sau mai rar tu4ulare, acPionate de unitPi de pompare cu 4alansier sau )r
4alansier.
Adncimea la care se introduc pompele cu pr8ini nu depNeNte ,((( m.
:lementul principal al instalaPiei de pompare l constituie pompa cu piston, montat la
partea in)erioar a tu4ingului.
FuncPionarea pompei este condiPionat )oarte mult de de4itul produs. :%ploatarea
prin pompa8 asigur, n special la stratele cu presiuni mici, o4Pinerea unui de4it ma%im.
Btila8ul de supra)aP cuprinde6 unitatea de pompare, motor de acPionare electric,
reductor de turaPie, cap de pompare Ni dispoziti!e speciale.
=nstalaPia de adncime a sondelor n pompa8 se compune din6 pr8ini de pompare,
Pe!i de e%tracPie, pompe de e%tracPie, separatoare de gaze Ni dispoziti!e de )i%are a Pe!ilor
de e%tracPie.
"copul )inal este gsirea unor posi4ilaitati de optimizare a regimului de lucru,
ast)el nct e%tracPia Piteiului prin pompa8 s se realizeze cu un cost ct mai redus Ni cu un
randament mai 4un.
$n lucrarea de )aP sunt analizate * sonde care la ora actual produc prin pompa8
de adncime n regim continuu.
Analiza )uncPionarii sondelor sa realizat pe 4aza determinrii urmtorilor
parametrii6 cursa real a pistonului n pomp, sarcinile ma%im Ni minim n pr8ina
lustruit Ni randamentul de ncrcare a instalaPiei.
Pentru sondele &, 2, ,, ., 0, *, ' si &( la care randamentele de )uncPionare a
instalaPiilor au !alori ridicate, de ordinul *.'(^, sa considerat c nu este necesar o
reproiectare a regimului, parametrii de pompare sunt aleNi corect, iar sondele lucreaz
normal.
Pentru sondele la care sa constatat c )uncPionarea poate )i im4untPit sau
)acut calculele de reproiectare n !ederea optimizrii.
$n !ederea optimizarii am reproiectat sondele -, / i &( n regimul de pompa8
continuu. $n urma calculului de reproiectare se poate o4ser!a o creNtere nsemnat a
randamentului !olumetric la sondele reproiectate.
0*
0
20
40
60
80
100
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
inainte
dupa
"istemele de e%tracPie nu se pot aplica, ns la concurenP ci particulariznd n
)uncPie de condiPiile e%istente n )iecare zcmnt Ni n )iecare sond.
9a alegerea sistemului de e%tracPie tre4uie luate n consideraPie urmtoarele
criterii6
costul sc5im4rii sistemului de e%tracPie Ni !aloarea c5eltuielilor de
e%ploatare7
posi4ilitatea de utilizare n coloane cu diametrul mic7
)le%i4ilitatea la scderea sau creNterea de4itului7
adncimea zcmintelor Ni a ec5ipamentului de li)tare7
corelarea dintre !aloarea de4itului e%tras Ni adncimea de li)tare7
timpii de inter!enPie Ni de modi)icare a parametrilor regimului de
)uncPionare7
e%istenPa surselor de alimentare cu energie7
agresi!itatea mediului de lucru ;coroziune, eroziune, depunerii de para)in,
e%istenPa emulsiilor, !scozitate ridicat<.
(I(LIOGRAFIE
0'
E1F (eca Co!+ta!t! * Proda! Da!
<eologia z%c%mintelor de =idrocarburi, :ditura Didactic
Ni Pedagogica , BucureNti , &'*,.
E2F Cre71 Io!
>idraulica generala ?i subterana, :ditura Didactic Ni
Pedagogica , BucureNti , &'*,.
E3F Cor!e,1 Po2e+c1 * %Ia Pa+c1 Co,o4a
1xtrac"ia "i"eiului ?i gazelor asociate, :ditura ?e5nic,
BucureNti , &'', , !ol. = Ni ==.
E(F IoacI3 Gr"ore * Po2a Co!+ta!t!
1xploatarea z%c%mintelor de =idrocarburi :ditura ?e5nic,
BucureNti , &'00.
E.FPetre Nco,ae * Petre CI71-%,tar1
1xtrac"ia "i"eiului prin pompa@ cu pr%@ini, :ditura ?e5nic,
BucureNti , &'*/.
E/F Jer3t E. (roK!
7=e tec=nologA of artificial lift met=ods , ?5e Bni!ersitA o)
?usla , D@la5oma , &'*(.
E0F Soare A,eGa!dr1 * (rat1 Co!+ta!t!
Cercetarea =idrodinamic% a z%c%mintelor de =idrocarburi,
:ditura ?e5nic , BucureNti , &'*0.
E2F Date de Ha!ter* )urnizate de 4iroul de producPie al sc5elei Baicoi.
*(