OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Clasa a VI-a Etapa locală, 09.02.

2013 Şcoli cu predare în limbile minorităţilor naţionale BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

SUBIECTUL I Lectura – 80 de puncte a. Înţelegerea textului ( 40 puncte) 1. Selectarea corectă a celor două figuri de stil și explicarea nuanțată, coerentă a rolului lor expresiv... 12p; selectarea corectă a celor două figuri de stil și explicarea ezitantă, neconvingătoare...6p; numai selectarea celor două figuri de stil, fără a explica valoarea lor expresivă... 2p. 2. Ilustrarea nuanțată, pertinentă a cel puțin 4 particularități ale operei epice prezente în ambele texte...28p / ilustrarea nuanțată a 4 trăsături sau ilustrarea nerelevantă a trăsăturilor...14p / ilustrare ezitantă, cu exemple insuficiente sau neconvingătoare..7p; confuzia privind genul literar, a trăsăturilor specifice – 0p b. Scriere imaginativă (25 de puncte) - propunerea unui titlu adecvat/sugestiv....5 p / titlu banal, lipsit de originalitate....2p; - îmbinarea armonioasă a două moduri de expunere diferite...8 p / folosirea unui singur mod de expunere sau realizarea în mod neconvingător a cerinței...4p - introducerea în manieră proprie, originală a structurilor indicate...4p (1+1+1+1); -valorificarea expresivității părților de vorbire specifice modului de expunere ales, prin selectarea verbelor la timpurile potrivite pentru fiecare moment al narațiunii, a substantivelor și adjectivelor expresive în realizarea descrierii etc. ...8p; expresivitate redusă a textului scris...4p REDACTARE (pentru compunerea de la punctul b: 15 puncte) - ortografie....5p (0-1 greșeli....5p / 2-3 greșeli....3p / 3 sau mai multe greșeli...0p); - punctuație...5p (0-1 greșeli...5p / 2-3 greșeli...3p / 3 sau mai multe greșeli...0p); - așezarea corectă a textului în pagină...2 p; - utilizarea unui stil adecvat tipului de compunere indicat...3p. SUBIECTUL al II-lea Practica raţională şi funcţională a limbii (10 puncte) - Exprimarea nuanțată, clară, coerentă a opiniei prin referire la semnificațiile elementelor spațiale, a trăirilor personajului prezentat în momentul sugerat de text etc.....6p/ exprimare ezitantă, neconvingătoare, cu dificultăți de exprimare...3p - Respectarea unui registru, a unui stil de exprimare, precum și a structurii specifice acestui tip de text...4p/ 2p SUBIECTUL al III-lea Elemente de construcţie a comunicării (20 puncte) 1. Exemplificarea corectă a sinonimelor (crengile-ramurile, îngăduitor- tolerant)...4p 2. Precizarea corectă pentru fiecare verb a modului și a funcției sintactice (exemple: am să dau – indicativ, predicat verbal, fiți – imperativ, predicat nominal împreună cu numele predicativ ”atenți”, să scrieți – mod conjunctiv, predicat verbal)...6p 3. Construirea corectă a enunțurilor cu verbul ”a saluta” (exemple: A saluta cu respect e o dovadă de bună creștere. Am bucuria de a saluta pe toți colegii.)...4p 4. Selectarea substantivelor, precizarea cazului și a funcției sintactice (exemple: în curtea – caz acuzativ, complement; elevii – caz nominativ, subiect; băieți – caz vocativ, fără funcție sintactică)....6p 10 puncte se acordă din oficiu

Clasa a VI-a_barem_etapa locală_şcoli cu predare în limbile minorităţilor naţionale

1

. b.10p...ilustrarea nuanțată. lipsit de originalitate.. COMUNICARE ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Clasa a VI-a Etapa locală. 2p.. Scriere despre textul literar (25 de puncte) .. tematica abordată..5p (0-1 greșeli..Respectarea unui registru..0p). 12p...... predicat verbal). Precizarea corectă pentru fiecare verb a modului și a funcției sintactice (exemple: am să dau – indicativ.6p/ exprimare ezitantă. Construirea corectă a enunțurilor cu verbul ”a saluta” (exemple: A saluta cu respect e o dovadă de bună creștere. numai selectarea celor două figuri de stil... cu exemple insuficiente sau neconvingătoare.5 p / titlu banal..3p ...utilizarea unui stil adecvat tipului de compunere indicat.. SUBIECTUL al II-lea Practica raţională şi funcţională a limbii (10 puncte) .. neconvingătoare.02. ... a trăsăturilor specifice – 0p c.4p REDACTARE (pentru ambele compuneri –b şi c: 14 puncte) .. să scrieți – mod conjunctiv..6p.0p)...îmbinarea armonioasă a două moduri de expunere diferite. ...25p / ilustrarea nuanțată a 5 trăsături sau ilustrarea nerelevantă a trăsăturilor.8p..2p. Identificarea a două trăsături comune celor două texte (exemple: universul imaginar propriu și original creat.4p/ 2p SUBIECTUL al III-lea Elemente de construcţie a comunicării (20 puncte) 1..4p . fără funcție sintactică). predicat verbal.4p (1+1+1+1). a trăirilor personajului prezentat în momentul sugerat de text etc. Înţelegerea textului ( 16 puncte) 1.15p / ilustrare ezitantă..6p 3..3p. complement.ortografie. precum și a structurii specifice acestui tip de text. predicat nominal împreună cu numele predicativ ”atenți”...8 p / folosirea unui singur mod de expunere sau realizarea în mod neconvingător a cerinței.. selectarea corectă a celor două figuri de stil și explicarea ezitantă.). .tolerant. fără a explica valoarea lor expresivă.. subiect.4p 4. cu dificultăți de exprimare. greșit-eronat.6p 10 puncte se acordă din oficiu Clasa a VI-a_barem_etapa locală_şcoli cu predare în limba română 1 ..1p.. expresivitate redusă a textului scris.introducerea în manieră proprie. -valorificarea expresivității părților de vorbire specifice modului de expunere ales.. Am bucuria de a saluta pe toți colegii. Selectarea corectă a celor două figuri de stil și explicarea nuanțată.5p / 2-3 greșeli. prin selectarea verbelor la timpurile potrivite pentru fiecare moment al narațiunii... a unui stil de exprimare. clară.5p (0-1 greșeli... Exemplificarea corectă a sinonimelor (crengile-ramurile...4p 2.. băieți – caz vocativ...3p / 3 sau mai multe greșeli. pertinentă a cel puțin 5 particularități ale operei epice prezente în ambele texte. Selectarea substantivelor. 09. coerentă a rolului lor expresiv. fascinatuimit)..punctuație. originală a structurilor indicate.. a profesorului sau a elevilor etc.5p / 2-3 greșeli...propunerea unui titlu adecvat/sugestiv. precizarea cazului și a funcției sintactice (exemple: în curtea – caz acuzativ.... imaginea școlii. fiți – imperativ. îngăduitor....3p / 3 sau mai multe greșeli. confuzia privind genul literar. coerentă a opiniei prin referire la semnificațiile elementelor spațiale. Scriere imaginativă (25 de puncte) . a substantivelor și adjectivelor expresive în realizarea descrierii etc.2013 Şcoli cu predare în limba română BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE SUBIECTUL I Lectura – 80 de puncte a.) (2+2=4 p) 2. ......așezarea corectă a textului în pagină.. . elevii – caz nominativ.Exprimarea nuanțată. elementele discursului narativ... neconvingătoare.OLIMPIADA DE LIMBĂ.

negri și plini de răutate. cu nasul coroiat și ochii mici. sau să intre servitorul și să-i aducă o veste neașteptată.Bună dimineața. Băjenaru – Cișmigiu & Comp) Clasa a VI-a_etapa locală_şcoli cu predare în limbile minorităţilor naţionale B. valoare și dezlegare. Firește. cu caietul. • Timp de lucru: 3 ore. fără să fie poftiți de cel care intrase cu o hârtie în mână.[. trântind pupitrele surd și tropăind pe scândurile proaspăt spălate. și «cap sec» de câte ori mă intimidez la tablă.da.îmi bat joc de pântecul pe care încearcă să-l ascundă sub croiala vestei. Am pășit demn. sau să fie chemat la minister. iar noi să avem întreaga oră liberă.gata! se auziră în trei reprize glasuri timide sau obraznice. . Sunteți gata? . De câte ori nu mi-am jurat eu. Mă rugam ca Vanciu să întoarcă foaia catalogului și să asculte colegii de la sfârșitul alfabetului. mai dăm un examen?!” Dar toți se liniștesc când aud: . De luni. mai mult sau mai puțin pițigăiate. cu creta și buretele. aproape pline. cu părul despărțit în cărare la dreapta și bine pieptănat.02. Vorbe. ca să-l pot urî. încep cursurile în mod serios! Despre caiete sau despre ce v-o mai trebui.. Total: 120 de puncte Citeşte cu atenţie următoarele texte şi răspunde tuturor cerinţelor formulate: A. că voi studia pătimaș matematica numai ca să-i pot împotrivi aceeași privire senină și sigură. Băncile. nu știu cui. În gând – dacă sunt ascultat .. Am făcut rugăciunea. În sfârșit... [. Unul șoptește înfricoșat: ”Ce..și băgați de seamă că. cel mai târziu până la sfârșitul săptămânii. băieți! Unii mormăie timid ceva.. neagră.] Intru în clasă și mă așez într-o bancă la întâmplare. ca nu cumva să scrieți greșit.. cu toate că nu eram singurul neascultat din clasă. . trebuie să vi le procurați pe toate.] Mi-e ciudă că nu m-a pălmuit niciodată.Da. Niciun cunoscut. ușa se deschide larg și intră un domn înalt și slab. Îmi spune numai «cap de lemn» de câte ori greșesc semnele algebrice.. „Vanciu saluta demn și îngăduitor. „Am ajuns la liceu la ora 8 fără un sfert.Fiecare să scoată câte un creion și o hârtie și să scrie ce am să dictez! Se aud câteva murmure nedeslușite. COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ Clasa a VI-a Etapa locală.” (G. În curtea mare erau strânși o sumedenie de elevi în jurul castanului bătrân. cu mustața mică. privindu-l cum intră.” (M. pe șoptite. 09.Am să vă dau lista de cărți! Fiți atenți. fascinat de un desen geometric căruia trebuia să-i găsesc rost. Toți elevii se ridică automat în picioare. sigur de evidenta lui superioritate și de nenorocul nostru... vorbiți cu fiecare domn profesor în parte. martor al atâtor zeci de generații perindate pe sub crengile lui puternice.2013 Şcoli cu predare în limbile minorităţilor naţionale • Toate subiectele sunt obligatorii. și eu mi-am dat seama că mă rugam.. Se acordă 10 puncte din oficiu. iar alții se așează jos.. lângă un băiat voinic. Eliade – Romanul adolescentului miop) 1 .OLIMPIADA DE LIMBĂ. m-a chemat cel dintâi la tablă. în semn de răspuns.

. explicând. îngăduitor. vei avea în vedere următoarele repere: . Scriere imaginativă (25 de puncte) Pornind de la sugestiile oferite de textele date ca suport. Rescrie verbele din următoarea secvență -Am să vă dau lista de cărți! Fiți atenți. redactează o compunere narativă. . 3.utilizarea a două moduri de expunere diferite. În realizarea compunerii. 2. 4. precizând de fiecare dată cazul și funcția sintactică.SUBIECTUL I Lectura – 80 de puncte a. într-un text de 6-10 rânduri. de cel puțin 25 rânduri.propunerea unui titlu adecvat/sugestiv pentru textul creat de tine. Selectează câte o figură de stil din fiecare text. SUBIECTUL al III-lea Elemente de construcţie a comunicării (20 puncte) 1.respectarea regulilor de ortografie şi de punctuaţie. în patru-cinci rânduri..precizând modul și funcția sintactică a fiecăruia.valorificarea expresivității părților de vorbire specifice modurilor de expunere utilizate. privire senină. prezintă particularităţile operei epice. Într-o compunere de 15-20 de rânduri. utilizând pentru exemplificare. REDACTARE (pentru compunerea de la punctul b: 15 puncte) .. veste neașteptată. să aibă funcțiile sintactice de subiect și atribut. utilizarea unui stil adecvat tipului de compunere indicat. 12 p 28p b. . Scrie enunțuri în care primul verb din cel de-al doilea text. la modul infinitiv. aşezarea în pagină a textului. . Înţelegerea textului ( 40 puncte) 1. rolul expresiv al fiecăreia. opinia despre semnificațiile fragmentului subliniat în textul A. în care să prezinți o întâmplare semnificativă petrecută la școală. trei substantive aflate în cazuri diferite. SUBIECTUL al II-lea Practica raţională şi funcţională a limbii (10 puncte) Exprimă-ți. Scrie câte un sinonim pentru următoarele cuvinte desprinse din textul dat: crengile. 2.introducerea în manieră originală în compunere a următoarelor structuri din textele date: castanul bătrân. ca nu cumva să scrieți greșit. din oricare dintre texte. Transcrie. secvenţe din ambele texte propuse. 4p 6p 4p 6p 10 p Clasa a VI-a_etapa locală_şcoli cu predare în limbile minorităţilor naţionale 2 . murmure nedeslușite.

În curtea mare erau strânși o sumedenie de elevi în jurul castanului bătrân.gata! se auziră în trei reprize glasuri timide sau obraznice. cu toate că nu eram singurul neascultat din clasă. trântind pupitrele surd și tropăind pe scândurile proaspăt spălate. .02. Am făcut rugăciunea. privindu-l cum intră. Eliade – Romanul adolescentului miop) 1 .[.. ca să-l pot urî.. Băncile. Toți elevii se ridică automat în picioare. • Timp de lucru: 3 ore.2013 Şcoli cu predare în limba română • Toate subiectele sunt obligatorii. Mă rugam ca Vanciu să întoarcă foaia catalogului și să asculte colegii de la sfârșitul alfabetului. Îmi spune numai «cap de lemn» de câte ori greșesc semnele algebrice. mai mult sau mai puțin pițigăiate.Bună dimineața.. sigur de evidenta lui superioritate și de nenorocul nostru. Băjenaru – Cișmigiu & Comp) Clasa a VI-a_etapa locală_şcoli cu predare în limba română B. Niciun cunoscut. băieți! Unii mormăie timid ceva.OLIMPIADA DE LIMBĂ.. Sunteți gata? . ușa se deschide larg și intră un domn înalt și slab. [. De câte ori nu mi-am jurat eu.] Intru în clasă și mă așez într-o bancă la întâmplare.. în semn de răspuns.. m-a chemat cel dintâi la tablă. Se acordă 10 puncte din oficiu. cel mai târziu până la sfârșitul săptămânii. De luni.. sau să intre servitorul și să-i aducă o veste neașteptată. cu creta și buretele.da.îmi bat joc de pântecul pe care încearcă să-l ascundă sub croiala vestei. martor al atâtor zeci de generații perindate pe sub crengile lui puternice.Fiecare să scoată câte un creion și o hârtie și să scrie ce am să dictez! Se aud câteva murmure nedeslușite. sau să fie chemat la minister.. Vorbe. și «cap sec» de câte ori mă intimidez la tablă.” (G. vorbiți cu fiecare domn profesor în parte. ca nu cumva să scrieți greșit. nu știu cui.Da.. „Am ajuns la liceu la ora 8 fără un sfert. cu părul despărțit în cărare la dreapta și bine pieptănat. neagră. Am pășit demn. Unul șoptește înfricoșat: ”Ce. fascinat de un desen geometric căruia trebuia să-i găsesc rost. În sfârșit. pe șoptite. . și eu mi-am dat seama că mă rugam. aproape pline. fără să fie poftiți de cel care intrase cu o hârtie în mână..] Mi-e ciudă că nu m-a pălmuit niciodată. iar noi să avem întreaga oră liberă. iar alții se așează jos.. cu caietul.. „Vanciu saluta demn și îngăduitor. 09. cu nasul coroiat și ochii mici. valoare și dezlegare.” (M. Total: 120 de puncte Citeşte cu atenţie următoarele texte şi răspunde tuturor cerinţelor formulate: A.Am să vă dau lista de cărți! Fiți atenți. În gând – dacă sunt ascultat . COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ Clasa a VI-a Etapa locală. trebuie să vi le procurați pe toate. lângă un băiat voinic. negri și plini de răutate. cu mustața mică. că voi studia pătimaș matematica numai ca să-i pot împotrivi aceeași privire senină și sigură. Firește. încep cursurile în mod serios! Despre caiete sau despre ce v-o mai trebui. mai dăm un examen?!” Dar toți se liniștesc când aud: .și băgați de seamă că.

trei substantive aflate în cazuri diferite. SUBIECTUL al III-lea Elemente de construcţie a comunicării (20 puncte) 1. în care să prezinți o întâmplare semnificativă petrecută la școală. murmure nedeslușite.propunerea unui titlu adecvat/sugestiv pentru textul creat de tine. fascinat. 4p 12 p b. Precizează două trăsături comune celor două fragmente de text. Scriere despre textul literar (25 de puncte) Într-o compunere de 15-20 de rânduri. Rescrie verbele din următoarea secvență -Am să vă dau lista de cărți! Fiți atenți. utilizarea unui stil adecvat tipului de compunere indicat. precizând de fiecare dată cazul și funcția sintactică.respectarea regulilor de ortografie şi de punctuaţie. c. să aibă funcțiile sintactice de subiect și atribut. secvenţe din ambele texte propuse. . din oricare dintre texte. explicând. 2. 2. REDACTARE (pentru ambele compuneri – b şi c: 14 puncte) . Scrie enunțuri în care primul verb din cel de-al doilea text.. vei avea în vedere următoarele repere: . opinia despre semnificațiile fragmentului subliniat în textul A.precizând modul și funcția sintactică a fiecăruia. Scriere imaginativă (25 de puncte) Pornind de la sugestiile oferite de textele date ca suport. la modul infinitiv. 4p 6p 4p 6p 10 p Clasa a VI-a_etapa locală_şcoli cu predare în limba română 2 . privire senină. redactează o compunere narativă.valorificarea expresivității părților de vorbire specifice modurilor de expunere utilizate. greșit.SUBIECTUL I Lectura – 80 de puncte a.utilizarea a două moduri de expunere diferite. În realizarea compunerii. 3. 4. prezintă particularităţile operei epice. ca nu cumva să scrieți greșit. . având în vedere că ambele sunt creații literare. în patru-cinci rânduri. aşezarea în pagină a textului. într-un text de 6-10 rânduri. veste neașteptată.introducerea în manieră originală în compunere a următoarelor structuri din textele date: castanul bătrân. Transcrie. Selectează câte o figură de stil din fiecare text. SUBIECTUL al II-lea Practica raţională şi funcţională a limbii (10 puncte) Exprimă-ți. . Înţelegerea textului ( 16 puncte) 1.. Scrie câte un sinonim pentru următoarele cuvinte desprinse din textul dat: crengile.. de cel puțin 25 rânduri. rolul expresiv al fiecăreia. îngăduitor. utilizând pentru exemplificare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful