You are on page 1of 1

Oglnopolska Konferencja Staroytnicza Lublin, 26-28 maj 2014 (poniedziaek-roda)

Armia, systemy obronne i ideologiczno-religijne aspekty wojny w Imperium Rzymskim i w Bizancjum


Organizatorzy: Zakad Historii Staroytnej UMCS Katedra Historii Bizancjum KUL Katedra Historii Kocioa w Staroytnoci Chrzecijaskiej KUL Osoby odpowiedzialne: Dr Stanisaw Ducin (stducin@poczta.onet.pl) Dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL (pk1960jzpl@yahoo.de) Dr Henryk Kowalski (hkowalski2@wp.pl) Dr hab. Ireneusz u (iluc@poczta.onet.pl) Dr Pawe Madejski (tresvir@gmail.com) Dr hab. Dariusz Sapek (slapekdariusz@gmail.com) Ks. dr hab. Piotr Szczur, prof. KUL (p_szczur@kul.pl) Temat konferencji zosta sformuowany tak, aby bez dodatkowych komentarzy odda istot koncepcji, jaka kieruje jej organizatorami: chodzi mianowicie o spotkanie badaczy rnych dyscyplin (archeologw, bizantynistw, historykw staroytnych, historykw sztuki, patrologw), ktrych dociekania odnosz si w jakikolwiek sposb do moliwie najszerzej rozumianego problemu wojskowoci rzymskiej i bizantyskiej. W konsekwencji konferencja powinna sta si miejscem interdyscyplinarnego spotkania fachowcw, suc nie tylko pogbieniu tematu, lecz take wzajemnemu poznaniu i osobistym kontaktom. Organizatorzy prosz, aby propozycje tematw referatw wraz z jednostronicowym abstraktem (na jego podstawie organizatorzy dokonaj ostatecznego wyboru referatw) zgasza na adresy mailowe dwch sekretarzy: Stanisawa Ducina (UMCS) i Piotra Kochanka (KUL). Termin przyjmowania zgosze upywa 31 marca 2014. Artykuy powstae na bazie przedstawionych referatw, po otrzymaniu pozytywnych recenzji, zostan wydrukowane w 10-ciopunktowych czasopismach: Res Historica (UMCS) i Vox Patrum (KUL). Opata konferencyjna wynosi 200 z. Kwota ta obejmuje koszty wyywienia oraz materiay konferencyjne. Nie obejmuje natomiast kosztw zakwaterowania. Dla prelegentw spoza Lublina organizatorzy (na yczenie zainteresowanego) s w stanie zarezerwowa wzgldnie tanie miejsca noclegowe, za ktre paci sam zainteresowany.

Z wyrazami szacunku Organizatorzy