You are on page 1of 6

2014.01.04.

curia.eurc3pa.eu/arrets/TRA-DOC-HU-ARRET-C-0106-1977-200406992-05NOO.html

A BRSG TLETE 1978. mrcius 9. (*)

,A nemzeti brsg ltali eltekints a kzssgi joggal ellenttes trvny alkalmazstl

A 106/77. sz. gyben, a Brsghoz a Pretore de Susa (Olaszorszg) ltal az EGK-Szerzds 177. cikke alapjn benyjtott, az e brsg eltt az llami Adhatsg
s

a Simmenthal Rszvnytrsasg (szkhelye: Monza) kztt folyamatban lv eljrsban az EGK-Szerzds 189. cikknek rtelmezsre, s klnsen a kzssgi jog s az esetleges ellenttes nemzeti trvnyi rendelkezsek tkzse esetn a kzssgi jog kzvetlen alkalmazandsgnak kvetkezmnyeire vonatkoz elzetes dntshozatal irnti krelem trgyban,
r r r

A BRSG, tagjai: H. Kutscher elnk, M. Sorensen s G. Bosco tancselnkk, A. M. Donner, P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart s A. O Keeffe brk, tancsnok: G. Reischl, hivatalvezet: A. Van Houtte, meghozta a kvetkez

tletet

Az 1977. jlius 28-i vgzssel, amely 1977. augusztus 29-n rkezett a Brsghoz, a Pretore de Susa az EGK-Szerzds 177. cikke alapjn elzetes dntshozatal cp b lk t krdst teqesztett a Brsg el a kzssgi jog kzvetlen alkalmazandsgnak elvvel kapcsolatban - ahogy az a Szerzds 189. cikkben szerepel - annak meghatrozsa rdekben, hogy milyen kvetkezmnyeket von maga utn ez az elv a kzssgi jog egy szablynak s a nemzeti jog egy ksbb elfogadott rendelkezsnek ellentmondsa esetn. Emlkeztetni kell arra, hogy az eljrs egy korbbi szakaszban a Pretore mr fordult a Brsghoz elzetes dntshozatalra elteijesztett krdsekkel annak rdekben, hogy el tudja dnteni, hogy a Szerzdssel s egyes rendeleti rendelkezsekkel - nevezetesen a marha- s borjhs piacnak kzs szervezsrl szl, 1968. jnius 27-i 805/68 tancsi rendelettel (HL L 148., 24. o.) sszeegyeztethetek-e a marha- s bojhs behozatalakor az olasz egszsggyi trvnyek egysges
1/6

curia.eurc3pa.eu/arrets/TRA-DOC-HU-ARRET-C-0106-1977-200406992-05N00.html

2014.01.04.

curia.eurc3pa.eu/arrets/TRA-DOC-HU-ARRET-C-0106-1977-200406992-05NOO.html

szvege alapjn kivetett egszsggyi djak, amelyeket utoljra az 1970. december 30-i 1239. sz. trvny (GU 26., 1971. februr 1.) mellklett kpez djtblzat hatrozott meg. 3 A Brsg ltal a 35/76. sz. gyben 1976. december 15-n hozott tletben adott vlaszokat (EBHT 1976., 1871. o.) kveten a Pretore, gy tlve, hogy a krdses djak beszedse sszeegyeztethetetlen a kzssgi jog rendelkezseivel, felszltotta az llami adhatsgot a jogtalanul beszedett dijak s annak kamatai visszafizetsre. Az adhatsg e felszlts ellen kifogssal lt. Az e kifogst kvet eljrs sorn a felek ltal kifejtett rveket figyelembe vve a Pretore gy tlte meg, hogy egyes kzssgi normk s egy ksbb elfogadott nemzeti trvny, nevezetesen az 1239/70. sz. trvny kztti ellentmondsra vonatkoz krds merlt fel eltte. Emlkeztetett arra, hogy ilyen krds megoldsa cljbl, az olasz Alkotmnybrsgnak a kzelmltban kialakult tlkezsi gyakorlata (232/75. s 205/75. sz. tletek, 206/76. sz. vgzs) szerint a vitatott trvnynek az Alkotmny 11. cikke szerinti alkotmnyellenessgre vonatkoz krdst az Alkotmnybrsg el kell terjeszteni A Pretore, tekintettel egyrszt a Brsgnak a kzssgi jognak a tagllamok jogrendszerben trtn alkalmazandsgra vonatkoz megszilrdult tlkezsi gyakorlatra, msrszt az olyan helyzetbl ered htrnyokra, amikor a brsgnak alkotmnyossgi krdst kell felvetnie ahelyett, hogy sajt hatskrnl fogva nem alkalmazandnak tekinten a kzssgi jog teljes rvnyeslst akadlyoz trvnyt, a Brsghoz fordult, s a kvetkez kt krdst tette fel a) Tekintettel arra, hogy az EGK-Szerzds 189. cikke s az Eurpai Kzssgek Brsgnak lland tlkezsi gyakorlata szerint a kzvetlenl alkalmazand kzssgi rendelkezseknek a tagllamok jogrendszerben - azok brmilyen bels jogszablya vagy gyakorlata ellenre - teljes hatllyal kell rvnyeslnik, s ott egysgesen kell ket alkalmazni a magnszemlyek alanyi jogainak biztostsa rdekben is, gy kell-e rtelmezni a szban forg kzssgi normk hatlyt, hogy az azoknak ellentmond esetleges ksbbi nemzeti rendelkezseket a jog erejnl fogva alkalmazhatatlannak kell tekinteni anlkl, hogy meg kellene vrni, amg a nemzeti jogalkot (hatlyon kvl helyezs), vagy egyb alkotmnyos szerv (alkotmnyellenessg megllaptsa) megsemmisti e nemzeti rendelkezseket, klnsen ha - e msodik feltevsbl kiindulva - azt vesszk figyelembe, hogy ha az alkotmnyellenessg megllaptsig a nemzeti jogszably teljes mrtkben alkalmazand marad, a kzssgi normk nem tudjk kifejteni hatsukat, kvetkezskppen nem alkalmazhatk teljes mrtkben, korltlanul s egysgesen, valamint a magnszemlyek alanyi jogainak vdelme sem biztostott? Az elz krdssel sszefggsben, felttelezve, hogy a kzssgi jog alapjn elfogadhat, hogy a kzvetlenl alkalmazand kzssgi rendelkezsekbl szrmaz alanyi jogok vdelme elhalaszthat legyen addig, amg a hatskrrel rendelkez nemzeti szervek e kzssgi normknak ellentmond esetleges nemzeti intzkedseket hatlyon kvl nem helyezik, e hatlyon kvl helyezsnek minden esetben teljes s korltlan visszamenleges hatllyal kell-e trtnnie annak rdekben, hogy az alanyi jogok brminem srelme elkerlhet legyen?

4 5

b)

A Brsghoz val fordulsrl 8 Az olasz kormny meghatalmazottja szbeli szrevteleiben felhvta a Brsg figyelmt az Alkotmnybrsg 1977. december 22-i 163/77. sz. tletre, amelyet a milni s a rmai brsgok
2/6

curia.eurc3pa.eu/arrets/TRA-DOC-HU-ARRET-C-0106-1977-200406992-05N00.html

2014.01.04.

curia.eurc3pa.eu/arrets/TRA-DOC-HU-ARRET-C-0106-1977-200406992-05NOO.html

ltal felvetett alkotmnyossgi krdsek nyomn hozott, s amely kimondta az 1970. december 30-i 1239. sz. trvny egyes rendelkezseinek alkotmnyellenessgt, tbbek kztt a Pretore de Susa eltt folyamatban lv per trgyt kpez rendelkezsekt is. 9 Mivel a vitatott rendelkezseket az alkotmnyellenessg megllaptsval megsemmistettk, ezrt a Pretore ltal feltett krdsek trgytalann vltak, gy nem kell ket megvlaszolni. Ezzel kapcsolatban emlkeztetni kell arra, hogy a Brsg lland gyakorlatnak megfelelen a 177. cikk alapjn benyjtott elzetes dntshozatal irnti krelmet a Brsg mindaddig fennllnak tekinti, amg e krelmet a kibocst brsg vissza nem vonja, vagy magasabb fok brsg - jogorvoslati krelemre - meg nem semmisti azokat. A hivatkozott tlet nem vlt ki ilyen hatst, mivel az a Brsghoz fordulst szksgess tev jogvittl eltr eljrsok keretben szletett, s annak harmadik szemlyekre vonatkoz hatlyt a Brsg nem rtkelheti. Az olasz kormny ltal felvetett elzetes kifogst teht el kell vetni

10

11

12

Az gy rdemrl 13 Az els krds lnyegben annak meghatrozsra irnyul, hogy milyen kvetkezmnyeket von maga utn valamely kzssgi jogi rendelkezs kzvetlen alkalmazandsga abban az esetben, ha sszeegyeztethetetlensg ll fenn valamely tagllam jognak ksbbi rendelkezsvel A kzvetlen alkalmazandsg - e vonatkozsban - azt jelenti, hogy a kzssgi jogi szablyoknak minden tagllamban egysgesen kell kifejtenik valamennyi hatsukat, hatlybalpsktl kezdden s rvnyessgk teljes idtartama alatt. E rendelkezsek teht jogok s ktelezettsgek kzvetlen forrst jelentik mindazok szmra, akiket rintenek, legyenek azok kzssgi jogviszonyokban ll akr tagllamok akr magnszemlyek. Ez a hats valamennyi brsgra is vonatkozik, amelyeknek tagllami szervekknt az a feladatuk, hogy hatskrkben eljrva vdjk a kzssgi jog ltal a magnszemlyekre ruhzott jogokat. St, a kzssgi jog elsbbsgnek elve alapjn a Szerzds kzvetlenl alkalmazand rendelkezsei s az intzmnyek kzvetlenl alkalmazand jogi aktusai a tagllamok bels jogval fennll kapcsolatuk tekintetben nemcsak azzal a hatssal brnak, hogy - pusztn hatlybalpsk tnye folytn - a tagllamok nemzeti jognak valamennyi, a kzssgi joggal ellenttes rendelkezst a jog erejnl fogva alkalmazhatatlann teszik, hanem - mivel e rendelkezsek s jogi aktusok szerves rszt kpezik a tagllamok terletn alkalmazand jogrendszernek, s ez utbbi keretben elsbbsget lveznek - azzal is, hogy megakadlyozzk a kzssgi normkkal sszeegyeztethetetlen, j nemzeti jogalkotsi aktusok rvnyes ltrehozst. Annak elismerse ugyanis, hogy azok a nemzeti jogalkotsi aktusok, amelyek jogtalanul behatolnak a Kzssg jogalkoti hatskre al tartoz terletre vagy ms mdon sszeegyeztethetetlenek a kzssgi jog rendelkezseivel, brmifle jogi hatssal rendelkeznnek, a tagllamok ltala Szerzds rtelmben felttel nlkl s visszavonhatatlanul vllalt ktelezettsgek tnyleges jellegnek tagadst jelenten, s ezltal a Kzssg alapjait krdjelezn meg. Ugyanez az elkpzels ragadhat meg a Szerzds 177. cikknek szerkezetben, amely szerint
3/6

14

15

16

17

18

19

curia.eurc3pa.eu/arrets/TRA-DOC-HU-ARRET-C-0106-1977-200406992-05N00.html

2014.01.04.

curia.eurc3pa.eu/arrets/TRA-DOC-HU-ARRET-C-0106-1977-200406992-05NQO.html

brmely nemzeti brsg a Brsghoz fordulhat minden olyan esetben, amikor gy ft meg, hogy tlete meghozatalhoz egy kzssgi joggal kapcsolatos rtelmezsi vagy rvnyessgi krdsre vonatkoz elzetes dntsre van szksg. 20 E rendelkezs hatkony rvnyeslst rontan, ha a brsg akadlyoztatva lenne abban, hogy a kzssgi jogot azonnal a Brsg dntsnek vagy tlkezsi gyakorlatnak megfelelen alkalmazhassa. A fenti megfontolsokbl kvetkezik, hogy minden - hatskrben eljr - brsgnak ktelessge a kzssgi jog teljes egszben trtn alkalmazsa s azon jogok vdelme, amelyet az a magnszemlyek szmra biztost, adott esetben eltekintve a nemzeti jog mindazon - akr a kzssgi szablyt megelz, akr azt kvet - rendelkezseinek alkalmazstl, amelyek esetlegesen ellenttesek azzal Ennlfogva a kzssgi jog termszetben rejl kvetelmnyekkel sszeegyeztethetetlen lenne valamely nemzeti jogrendszer minden olyan rendelkezse, illetve minden olyan jogalkotsi, kzigazgatsi, vagy brsgi gyakorlat, amely cskkenten a kzssgi jog hatkonysgt azltal, hogy megfosztja a kzssgi jog alkalmazsra hatskrrel rendelkez brsgot azon jogtl, hogy mr az alkalmazs idpontjban minden szksges lpst megtehessen annak rdekben, hogy a kzssgi normk teljes hatkonysgnak esetleges akadlyt kpez nemzeti jogszablyi rendelkezseket flretegye. Ilyen helyzet llna el akkor, ha egy kzssgi jogi rendelkezs s egy ksbb elfogadott nemzeti trvny kztti ellentmonds esetn az sszetkzs feloldsa nem a kzssgi jog alkalmazsra hivatott brsg szmra lenne fenntartva, hanem egy msik, sajt mrlegelsi jogkrrel felruhzott hatsg szmra, mg akkor is, ha a kzssgi jog teljes hatkonysgnak ilyen akadlya csak tmeneti lenne. Az els krdsre teht azt a vlaszt kell adni, hogy a kzssgi jogi rendelkezseket - hatskrnek keretei kztt - alkalmazni hivatott nemzeti brsg kteles biztostani e normk teljes rvnyeslst, szksg esetn - sajt hatskrnl fogva - anlkl eltekintve a nemzeti jogszablyok kzssgi joggal ellenttes, akr azt kvet rendelkezseinek alkalmazstl, hogy kezdemnyeznie kellene, vagy meg kellene vrnia, hogy a nemzeti jogszablyt elzetesen, jogalkotsi vagy brmely ms alkotmnyos eljrs tjn megsemmistsk. A msodik krds lnyegben arra irnyul, hogy - felttelezve, hogy a kzssgi rendelkezsek ltal biztostott jogok vdelme elhalaszthat lenne addig az idpontig, amg a hatskrrel rendelkez nemzeti hatsg tnylegesen megsemmisti az esetlegesen ellenttes nemzeti intzkedseket - e megsemmistsnek minden esetben teljes s korltlan visszamenleges hatllyal kell-e trtnnie a szban forg jogok brminem srelmnek elkerlse rdekben. Az els krdsre adott vlaszbl kvetkezik, hogy a nemzeti brsg kteles gondoskodni a kzssgi jogrendszer rendelkezsei ltal biztostott jogok vdelmrl, anlkl hogy kezdemnyeznie kellene, vagy meg kellene vrnia, hogy az e jogkrrel felruhzott nemzeti hatsgok tnylegesen megsemmistsk az olyan esetleges nemzeti rendelkezseket, amelyek akadlyozzk a kzssgi szablyok kzvetlen s azonnali alkalmazst. gy tnik teht, hogy a msodik krds trgytalan.

21

22

23

24

25

26

27

A kltsgekrl
curia.eurc3pa.eu/arrets/TRA-DOC-HU-ARRET-C-0106-1977-200406992-05N00.html 4/6

2014.01.04.

curia.eurc3pa.eu/arrets/TRA-DOC-HU-ARRET-C-0106-1977-200406992-05NQO.html

28

A Brsgnl szrevtelt elteijeszt olasz kormny s az Eurpai Kzssgek Bizottsga rszrl felmerlt kltsgek nem trthetk meg. Mivel ez az eljrs az alapeljrsban rszt vev felek szmra a Pretore de Susa eltt folyamatban lv eljrs egy szakaszt kpezi, ez a brsg dnt a kltsgekrl A fenti indokok alapjn, A BRSG

29

a Pretore de Susa 1977. jlius 28-i vgzsvel hozz intzett krdsekre vlaszolva a kvetkezkppen hatrozott: A kzssgi jogi rendelkezseket - hatskrnek keretei kztt - alkalmazni hivatott nemzeti brsg kteles biztostani e normk teljes rvnyeslst, szksg esetn sajt hatskrnl fogva - anlkl eltekintve a nemzeti jogszablyok kzssgi joggal ellenttes, akr azt kvet rendelkezseinek alkalmazstl, hogy kezdemnyeznie kellene vagy meg kellene vrnia, hogy a nemzeti jogszablyt elzetesen, jogalkotsi vagy brmely ms alkotmnyos eljrs tjn megsemmistsk. Kutscher Sorensen Bosco

Domer

Pescatore

Mackenzie Stuart

O Keeffe

Kihirdetve Luxembourgban, az 1978. mrcius 9-i nyilvnos lsen. A. Van Houtte H. Kutscher

hivatalvezet

elnk

curia.eurc3pa.eu/arrets/TRA-DOC-HU-ARRET-C-0106-1977-200406992-05N00.html

5/6

2014.01.04.

curia.eurc3pa.eu/arrets/TRA-DOC-HU-ARRET-C-0106-1977-200406992-05NOO.html

* Az eljrs nyelve: olasz.

curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-HU-ARRET-C-0106-1977-200406992-05N00.html