BAJO DEBA / DEBABARRENA

Horario Bus / Bus ordutegia
ERMUA - AZPEITIA

MALLABIA - DEBA - ONDARROA
MALLABIA

MALLABARRENA
URTIAGA
GES

ERMUA

EIBAR

T.V.A.
ZEAR KALEA 31
ZEAR KALEA 1
AV. GUIPÚZCOA, 16
AV. GUIPÚZCOA, 48
LIMITE DE PROVINCIA

ELGOIBAR

OTOLA
ESCUELA DE
ARMERIA
PL. UNZAGA
BIDEBARRIETA
AZITAIN
APATEGI
MALZAGA

CASER. SATURITXO
BARRIO SIGMA
FABRICA SIGMA
Bº URASANDI
GUASS
MELITÓN
SAN ANTOLÍN
POL. ARRIAGA
ALZOTA

MENDARO

DEBA

BARRIO PLAZA
PUENTE
HOSP. MENDARO
PUENTE
SANTURARÁN

ONDARROA

MUTRIKU

DANOBAT
DEBA CENTRO

MAULEON
PL. EULOGIO
ULACIA
LA MUTRIKUARRA
SANTURRARÁN

FRENTE AL BAR PACO
SAN LORENZO
UNIVERSIDAD

PUERTO

ERMUA

UNIBERTS. UNZAGA

6:00 6:05 6:10 6:15
6:45
6:50 6:55 7:00 7:05
7:25
7:20 7:25 7:30 7:35
7:50
7:50 7:55 8:00 8:05
8:25
8:20 8:25 8:30 8:35
8:50
8:50 8:55 9:00 9:05
9:25
9:20 9:25 9:30 9:35
9:50 9:55 10:00 10:05
10:20 10:25 10:30 10:35
10:50 10:55 11:00 11:05
11:20 11:25 11:30 11:35
11:50 11:55 12:00 12:05
12:25
12:20 12:25 12:30 12:35
12:50
12:50 12:55 13:00 13:05
13:25
13:20 13:25 13:30 13:35
13:50
13:50 13:55 14:00 14:05
14:25
14:20 14:25 14:30 14:35
14:50
14:50 14:55 15:00 15:05
15:20 15:25 15:30 15:35
15:50 15:55 16:00 16:05
16:20 16:25 16:30 16:35
16:50
16:50 16:55 17:00 17:05
17:25
17:20 17:25 17:30 17:35
17:50
17:50 17:55 18:00 18:05
18:25
18:20 18:25 18:30 18:35
18:55
18:50 18:55 19:00 19:05
19:25
19:20 19:25 19:30 19:35
19:50 19:55 20:00 20:05
20:20 20:25 20:30 20:35
20:50 20:55 21:00 21:05
21:20 21:25 21:30 21:35
22:00 22:05 22:10 22:15
3

3

URKIZU

ELGOIBAR MENDARO

6:20 6:25
7:00
7:10 7:20
7:40
7:40 7:50
8:05
8:10 8:20
8:40
8:40 8:50
9:05
9:10 9:20
9:40
9:40 9:50
10:10 10:20
10:40 10:50
11:10 11:20
11:40 11:50
12:10 12:20
12:40
12:40 12:50
13:05
13:10 13:20
13:40
13:40 13:50
14:05
14:10 14:20
14:40
14:40 14:50
15:05
15:10 15:20
15:40 15:50
16:10 16:20
16:40 16:50
17:05
17:10 17:20
17:40
17:40 17:50
18:05
18:10 18:20
18:40
18:40 18:50
19:10
19:10 19:20
19:40
19:40 19:50
20:10 20:20
20:40 20:50
21:10 21:20
21:40 21:50
22:20 22:30

DEBA

ITZIAR

MUTRIKU ONDARROA

ONDARROA MUTRIKU

ITZIAR

DEBA

6:35 6:45
6:55 7:05
7:10 7:20
7:35 7:45
7:55 8:05

6:55

8:05
8:20
8:35 8:45

7:10 7:20

7:30
7:25 7:55

8:55 9:05

9:05
9:20
9:35 9:45

8:10 8:20

8:30
8:55

9:55 10:05

10:05
10:35 10:45
11:05
11:35 11:45
12:05
12:35 12:45

10:55 11:05

9:10 9:20

9:30

11:55 12:05

10:10 10:20

10:30

12:55 13:05

11:10 11:20

11:30

13:05
13:20
13:35 13:45

13:55 14:05

12:10 12:20

12:30
12:55

14:05
14:20
14:35 14:45
14:45 14:55
15:05
15:20
15:35 15:45
16:05
16:35 16:45
17:05
17:20
17:35 17:45

14:55 15:05

15:55 16:05

13:10 13:20

14:10 14:20

13:30
13:55

14:30
14:55 15:05

16:55 17:05

17:55 18:05

15:10 15:20

15:30

16:10 16:20

16:30
16:55

18:05
18:20
18:35 18:45

18:55 19:05

17:10 17:20

17:30
17:55

19:05
19:25
19:35 19:45

19:55 20:05

20:05
20:35 20:45
21:05
21:35
22:05
HASTA MELITON

3

18:10 18:20

18:30
18:55

20:55 21:05
19:10 19:20

19:30

20:10 20:20

20:30

21:10 21:20

21:30

1

MENDARO ELGOIBAR

6:25
6:45 6:55
7:10
7:15 7:25
7:40
7:45 7:55
8:10
8:15 8:25
8:40
8:45 8:55
9:10
9:15 9:25
9:40
9:45 9:55
10:15 10:25
10:45 10:55
11:15 11:25
11:45 11:55
12:15 12:25
12:10
12:40
12:45 12:55
13:10
13:15 13:25
13:40
13:45 13:55
14:10
14:15 14:25
14:40
14:45 14:55
15:20
15:15 15:25
15:45 15:55
16:15 16:25
16:45 16:55
17:10
17:15 17:25
17:40
17:45 17:55
18:10
18:15 18:25
18:40
18:45 18:55
19:10
19:15 19:25
19:40
19:45 19:55
20:15 20:25
20:45 20:55
21:15 21:25
21:55 22:05

URKIZU

UNZAGA UNIBERST.

6:40 6:45 6:50
7:10 7:15 7:20
7:25
7:40 7:45 7:50
7:55
8:10 8:15 8:20
8:25
8:40 8:45 8:50
8:55
9:10 9:15 9:20
9:25
9:40 9:45 9:50
9:55
10:10 10:15 10:20
10:40 10:45 10:50
11:10 11:15 11:20
11:40 11:45 11:50
12:10 12:15 12:20
12:40 12:45 12:50
12:25
12:55
13:10 13:15 13:20
13:25
13:40 13:45 13:50
13:55
14:10 14:15 14:20
14:25
14:40 14:45 14:50
14:55
15:10 15:15 15:20
15:35
15:40 15:45 15:50
16:10 16:15 16:20
16:40 16:45 16:50
17:10 17:15 17:20
17:25
17:40 17:45 17:50
17:55
18:10 18:15 18:20
18:25
18:40 18:45 18:50
18:55
19:10 19:15 19:20
19:25
19:40 19:45 19:50
19:55
20:10 20:15 20:20
20:40 20:45 20:50
21:10 21:15 21:20
21:40 21:45 21:50
22:20 22:25 22:30

2

3

3

ERMUA

MALLABIA

6:55 7:00
7:25 7:30
7:55 8:00

6:50
7:50
8:50
9:50
10:50

ERMUA

6:55
7:55
8:55
9:55
10:55

UNIBERTS. UNZAGA

7:00
8:00
9:00
10:00
11:00

11:50 11:55 12:00
12:50 12:55 13:00
13:50 13:55 14:00
14:50 14:55 15:00
15:50 15:55 16:00
16:50 16:55 17:00
17:50 17:55 18:00
18:50
19:50
20:50
22:00

18:55
19:55
20:55
22:05

19:00
20:00
21:00
22:10

7:05
8:05
9:05
10:05
11:05
11:30
12:05
12:40
13:05
13:50
14:05
15:05
16:05
16:30
17:05
17:40
18:05
18:50
19:05
20:05
21:05
22:15

URKIZU

ELGOIBAR MENDARO

7:10
8:10
9:10
10:10
11:10
12:10
13:10
14:10
15:10
16:10
17:10
18:10
19:10
20:10
21:10
22:20

7:20
8:20
9:20
10:20
11:20
11:45
12:20
12:55
13:20
14:05
14:20
15:20
16:20
16:45
17:20
17:55
18:20
19:05
19:20
20:20
21:20
22:30

7:35
8:35
9:35
10:35
11:35
12:35
13:35

DEBA

7:45
8:45
9:45
10:45
11:45
12:00
12:45
13:10
13:45
14:20
14:45
15:45
16:45
17:00
17:45
18:10
18:45
19:20
19:45
20:45

MUTRIKU ONDARROA

7:55
8:55
9:55
10:55
11:55

8:05
9:05
10:05
11:05
12:05

ONDARROA MUTRIKU

7:10
8:10
9:10
10:10
11:10

7:20
8:20
9:20
10:20
11:20

12:55 13:05
12:10 12:20
13:55 14:05
14:55 15:05
15:55 16:05
16:55 17:05

13:10
14:10
15:10
16:10

17:55 18:05

17:10 17:20

18:55 19:05

18:10 18:20

19:35
19:55 20:05
20:35
20:55 21:05
21:35
HASTA MELITON

19:10 19:20
20:10 20:20
21:10 21:20

14:35
15:35
16:35
17:35
18:35

13:20
14:20
15:20
16:20

1

DEBA

MENDARO ELGOIBAR

7:30
8:30
9:30
10:30
11:30
12:00
12:30
13:10
13:30
14:30
15:30
16:30
17:00
17:30
18:10
18:30
19:20
19:30
20:30
21:30

7:45
8:45
9:45
10:45
11:45
12:45
13:45
14:45
15:45
16:45
17:45
18:45
19:45
20:45
21:55

URKIZU

6:55
7:55
8:55
9:55
10:55
11:55
12:15
12:55
13:25
13:55
14:55
15:55
16:55
17:15
17:55
18:25
18:55
19:35
19:55
20:55
22:05

7:10
8:10
9:10
10:10
11:10
12:10
13:10
14:10
15:10
16:10
17:10
18:10
19:10
20:10
21:10
22:20

ELGOIBAR ALZOLA MENDARO

0:30
2:30
4:30
6:00

0:35
2:35
4:35
6:05

0:40
2:40
4:40
6:10

0:45
2:45
4:45
6:15

DEBA

9:25 9:30

0:50
2:50
4:50
6:20

ONDARROA MUTRIKU

0:55
2:55
4:55
6:25

23:45
1:45
3:45
5:45

1:05
3:05
5:05
6:35

23:55
1:55
3:55
5:55

DEBA

UNZAGA UNIBERST.

7:15
8:15
9:15
10:15
11:15
12:15
12:30
13:15
13:40
14:15
15:15
16:15
17:15
17:30
18:15
18:40
19:15
19:50
20:15
21:15
22:25

0:00
2:00
4:00
6:00

MENDARO ALZOLA ELGOIBAR

EIBAR

0:05
2:05
4:05
6:05

0:20
2:20
4:20
6:20

0:10
2:10
4:10
6:10

0:15
2:15
4:15
6:15

10:25
10:55
11:25
11:55
12:25
12:55

7:20
8:20
9:20
10:20
11:20
12:20

AZPEITIA

AZPEITIA

AZKOITIA

ELGOIBAR

EIBAR

ERMUA

7:50
15:00
17:00
19:00
21:00

8:00
15:10
17:10
19:10
21:10

6:20
8:10
15:20
17:20
19:20
21:20

6:40
8:30
15:40
17:40
19:40
21:40

6:45
8:35
15:45
17:45
19:45
21:45

6:50
13:50
15:50
17:50
19:50
21:50

6:55
13:55
15:55
17:55
19:55
21:55

7:15
14:15
16:15
18:15
20:15
22:15

7:25
14:25
16:25
18:25
20:25

7:35
14:35
16:35
18:35
20:35

SÁBADOS LABORABLES / LARUNBAT LANEGUNETAN
ERMUA

10:00
12:00
17:00
21:00

ERMUA

10:00
21:00

EIBAR

ELGOIBAR

AZKOITIA

AZPEITIA

AZPEITIA

AZKOITIA

ELGOIBAR

EIBAR

ERMUA

10:10
12:10
17:10
21:10

8:20
10:20
12:20
17:20
21:20

8:40
10:40
12:40
17:40
21:40

8:45
10:45
12:45
17:45
21:45

8:50
10:50
12:50
15:50
19:50
21:50

8:55
10:55
12:55
15:55
19:55
21:55

9:15
11:15
13:15
16:15
20:15
22:15

9:25
11:25

9:35
11:35

16:25
20:25

16:35
20:35 4

EIBAR

ELGOIBAR

AZKOITIA

AZPEITIA

AZPEITIA

AZKOITIA

ELGOIBAR

EIBAR

ERMUA

10:10
21:10

8:20
10:20
21:20

8:40
10:40
21:40

8:45
10:45
21:45

8:50
19:50
21:50

8:55
19:55
21:55

9:15
20:15
22:15

9:25
20:25

9:35
20:35

SÁBADOS NOCHE / LARUNBAT GAUETAN
EIBAR

ELGOIBAR

AZKOITIA

AZPEITIA

AZPEITIA

AZKOITIA

ELGOIBAR

EIBAR

1:30
3:30
5:30

1:40
3:40
5:40

1:55
3:55
5:55

2:00
4:00
6:00

0:45
2:45
4:45

0:50
2:50
4:50

1:05
3:05
5:05

1:15
3:15
5:15

EIBAR - SORALUZE - HOSPITAL DE MENDARO

14:55 15:00

EIBAR

SORALUZE

PLAZA UNZAGA
BIDEBARRIETA
AZITAIN
APALATEGI
MALZAGA

SAGAR ERREKA
CENTRO (GILA)
ESTACIÓN
VIRGEN DE EZOIZA

HOSPITAL MENDARO

ELGOIBAR

Bº SIGMA
FABRICA SIGMA
Bº URASANDI
GUASS
MELITÓN

HOSPITAL MENDARO

LUNES A VIERNES LABORABLES / ASTELEHENETIK OSTIRALERA LANEGUNETAN
15:25 15:30
15:55
16:25
16:55
17:25

16:00
16:30
17:00
17:30

17:55 18:00
18:25 18:30
18:55 19:00

UNZAGA

SORALUZE

7:05
8:05
9:05
11:05
12:05
13:05
14:05
15:05
17:05
18:05
20:05
21:05

7:20
8:20
9:20
11:20
12:20
13:20
14:20
15:20
17:20
18:20
20:20
21:20

ELGOIBAR

9:35
11:35

MENDARO

9:45
11:45

MENDARO

ELGOIBAR

10:10

10:20

12:10

12:20

15:35

15:45

16:10

16:20

18:35

18:45

19:10

19:20

SORALUZE

UNZAGA

7:30
8:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
16:30
17:30
19:30
20:30
21:30

7:50
8:50
10:50
11:50
12:50
13:50
14:50
16:50
17:50
19:50
20:50
21:50

19:25 19:30

DEBA - ITZIAR

19:55 20:00
20:25 20:30
20:55 21:00
21:25 21:30
21:55 22:00
HASTA
22:35 BAR PACO

DEBA

ITZIAR

DEBA CENTRO

CAMPING
N.634
CENTRO
INDUSTRIALDEA

3

ERMUA

7:25
8:25
9:25
10:25
11:25
12:25

MALLABIA

7:30
8:30
9:30
10:30
11:30
12:30

14:25
15:25
16:25
17:25

14:30
15:30
16:30
17:30

18:20 18:25 18:30
19:20 19:25 19:30
20:20 20:25 20:30 4
21:20 21:25 21:30 4
HASTA
22:30 22:35 BAR PACO

2

En Deba combina con tren con destino Eibar y Donostia

Deban Eibarrera eta Donostiara doazen trenekin egiten du konbinaketa.

3

Horas de paso aproximadas por las principales paradas de Eibar Eibarko geraleku nagusietatik (Azitain-Unibertsitatea) pasatzeko
(Azitain -Unibersitatea); en dicho trayecto serán de aplicación las tari- gutxi gorabeherako ordutegia. Tarte honetan Udalbus-en tarifak ezarriko
fas Udalbus.
dira.
Larunbatetan ez da Elgoibartik ibiliko.

Servicios BERTAKOAK, efectúa todas las paradas entre Mallabia y BERTAKOAK zerbitzuak Mallabia eta Ondarroa arteko geldialdi guztiak
Ondarroa.
betetzen ditu.
Servicios EXPRESS, paradas: EIBAR (Unzaga), ELGOIBAR (Urasandi), Express zerbitzuak, geralekuak: EIBAR (Unzaga), ELGOIBAR (Urasandi),
DEBA (Centro).
DEBA (erdigunea).
Servicios EXPRESS, Sábados y Domingos, sólo circula entre Abril y Express zerbitzuak, larunbat eta igandeetan, apirila eta iraila bitartean
Septiembre.
baino ez.
Larunbat lanegunetan bakarrik

Para que el autobús realice la parada indíqueselo al conductor con un Autobusak geldialdia egin dezan, eskatu geldialdia besoa luzatuz.
gesto.
Por razón de tráfico las horas de paso son aproximadas.

AZKOITIA

14:25 14:30

13:20 13:25 13:30
14:20
15:20
16:20
17:20

ELGOIBAR

13:55 14:00

Deban Eibartik eta Donostiatik datozen trenekin egiten du konbinaketa.

Sólo Sábados Laborables.

LOYOLA
SANJUANDEGI
AMBULATORIO

13:25 13:30

En Deba combina con tren procedente de Eibar y Donostia

No circula los Sábados por Elgoibar

SAN MARTÍN
JULIO URKIJO

EIBAR

10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00

1

4

Bº URASANDI
GUASS

AZPEITIA

ERMUA

9:55 10:00

2

MUTRIKU ONDARROA

AZKOITIA

DOMINGOS Y FESTIVOS / IGANDE ETA JAIEGUNETAN
8:55 9:00

SÁBADOS NOCHE / LARUNBAT GAUETAN
EIBAR

PLAZA UNZAGA
BIDEBARRIETA

ELGOIBAR

8:25 8:30

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS / LARUNBAT, IGANDE ETA JAIEGUNETAN
MALLABIA

EIBAR

LUNES A VIERNES LABORABLES / ASTELEHENETIK OSTIRALERA LANEGUNETAN

LUNES A VIERNES LABORABLES / ASTELEHENETIK OSTIRALERA LANEGUNETAN
MALLABIA

ERMUA

Trafikoa dela eta, igarotzeko orduak gutxi gorabeherakoak dira.

LABORABLES DE LUNES A VIERNES
ASTELEHENETIK OSTIRALERA LANEGUNETAN
DEBA

ITZIAR

7:10
9:00
12:00
14:45
17:20
19:50

7:20
9:10
12:10
14:55
17:30
20:00

BUS
TAXI-BUS
TAXI-BUS
BUS
TAXI-BUS
TAXI-BUS

ITZIAR

DEBA

DEBA

7:25
9:10
12:10
14:55
17:30
20:00

7:35
9:25
12:25
15:05
17:45
20:10

9:00
16:50

AZITAIN - AMAÑA
AZITAIN

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
LARUNBAT,IGANDE ETA JAIEGUNETAN

Plaza Unzaga

AMAÑA

LABORABLES DE LUNES A VIERNES
ASTELEHENETIK OSTIRALERA LANEGUNETAN
AMAÑA

AZITAIN

AZITAIN

AMAÑA

7:25
7:55
8:25
8:55
9:25
9:55
10:55
11:25
11:55
12:25
12:55
13:25
14:25
16:55
17:55
18:55

7:50
8:20
8:50
9:20
9:50
10:20
11:20
11:50
12:20
12:50
13:20
13:50
14:50
17:20
18:20
19:20

7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
14:00
14:30
17:30
18:30

7:25
7:55
8:25
8:55
9:25
9:55
10:55
11:25
11:55
12:25
12:55
13:25
14:25
14:55
17:55
18:55

SÁBADOS, LABORABLES
LARUNBAT LANEGUNETAN
AMAÑA

AZITAIN

AZITAIN

AMAÑA

7:20
8:00
8:40
9:20
10:00
11:20
12:00
12:40

7:40
8:20
9:00
9:40
10:20
11:40
12:20
13:00

7:40
8:20
9:00
9:40
11:00
11:40
12:20
13:00

8:00
8:40
9:20
10:00
11:20
12:00
12:40
13:20

ITZIAR

ITZIAR

9:10 TAXI-BUS 9:10
17:00 TAXI-BUS 17:00

DEBA

9:25
17:15

EIBAR - ELGETA
EIBAR

ESTACIÓN AUTOBUSES
IPURUA

ELGETA

KAREBIETA
ELGETA

LABORABLES DE LUNES A VIERNES
ASTELEHENETIK OSTIRALERA LANEGUNETAN
EIBAR

ELGETA

ELGETA

EIBAR

13:30
20:20

14:00
20:50

14:00
20:50

14:30
21:15

DOMINGOS Y FESTIVOS
IGANDE ETA JAIEGUNETAN
EIBAR

ELGETA

ELGETA

EIBAR

12:00
19:00

12:30
19:30

12:30
19:30

13:00
20:00

EIBAR - ARRATE
EIBAR

URKIZU
MERCADO
AYUNTAMIENTO

ARRATE

IXUA
USARTZA
CLAVELIN
ARRATE

SÁBADOS, LABORABLES
LARUNBAT LANEGUNETAN
EIBAR

ARRATE

ARRATE

EIBAR

14:15

14:45

14:45

15:15

DOMINGOS Y FESTIVOS
IGANDE ETA JAIEGUNETAN
EIBAR

ARRATE

ARRATE

EIBAR

9:00
10:00
11:00
13:00
18:00

9:30
10:30
11:30
13:30
18:30

9:30
10:30
11:30
13:30
18:30

10:00
11:00
12:00
14:00
19:00