You are on page 1of 40

TRIBUNA SINDICAL

B ol e tín I n form a ti vo d e l S i n d i ca to U n i ta ri o

Nº2 Agost-Sept 201 2

BASTA DE INGENUIDAD ¡¡¡ MO V I L I Z A C I Ó N ! ! !

E D I TO RI AL Ya están las cartas boca arriba, la empresa anuncia que el decretazo 20/201 2 nos es de aplicación, y se nos comunica, verbalmente, que nos será sustraída una parte, concretamente la catorceava, de nuestro salario anual. Usamos la palabra "sustraída" con toda la propiedad, porque es un robo perpetrado con alevosía, pues consultada la asesoría, entiende que no nos es de aplicación dado el carácter de Sociedad Anónima de la empresa. Aún así, parece que cuando se pueden ahorrar dinero para engrosar sus objetivos cumplidos, pasamos a ser mágicamente empresa pública, y cuando preguntamos, acogiéndonos a la transparencia requerida para las empresas públicas, por las nóminas millonarios de la dirección, volvemos a convertirnos en empresa privada. Hemos de defender nuestros salarios y todos los derechos conseguidos a lo largo de años

de lucha, nada de lo que tenemos, poco o mucho, ha sido fácil de conseguir. Los trabajadores se ganaron el respeto de la patronal en la calle, con huelgas maratonianas y grandes sacrificios, y actualmente estamos perdiendo este respeto aceptando los recortes que hábilmente nos van haciendo camuflándolos en su crisis haciéndonos creer que también es nuestra. En la asamblea convocada por el Comité para decidir como actuaremos ante la aplicación del recorte se proponen movilizaciones para el día 1 7 coincidiendo con todo el sector ferroviario a nivel estatal y como Metro el día 24 a la finalización de las fiestas de la Mercè. Después de la exposición

No debemos permitir que sigan quitándonos derechos a golpes de decreto ley. Es más, tenemos la obligación de mantener los derechos que se han adquirido durante muchos años de lucha y sacrificios y pensar qué herencia queremos dejar a nuestros hijos. No hay que olvidar que, por parte de la patronal llevan años ya minando poco a poco nuestros derechos, su plan es a largo plazo y si el goteo es constante, aunque sea pequeño, será soportado y cuando llega el gran golpe estamos tan aborregados y debilitados que tampoco vamos a dar una respuesta que pueda preocuparles. ! ! D e m ostré m osl e s q u e se e q u i voca n ! ! ! ! ! ¡ ¡ ¡ N o se j u e g a con n u e stros sa l a ri os! ! ¡ ¡ ¡ N o p e rm i ti re m os q u e n os rob e n ! ! B a sta d e a trop e l l o a n u e stros d e re ch os! ! ! ! ! M O VI LI ZACI O N ! ! ! !

RE U N I Ó N D E LA C O O RD I N AD O RA D E S I N D I C ATO S D E L TRAN S P O RTE ( C S T)E N M AD RI D
El pasado 3 de septiembre, nos reunimos en la sede de Plataforma Sindical de la EMT de Madrid, las organizaciones sindicales de las distintas comunidades autónomas (Plataforma Sindical de la EMT de Madrid, Plataforma Sindical de Blas y Cia, Plataforma Sindical Independiente en Llorente, Plataforma Sindical de ETASA, SIF de Metro Valencia, TUC Intersindical de Valencia, CUT Zaragoza Intersindical de Aragón, Sindicato Unitario de Huelva, Sindicato Unitario de Catalunya, Intersindical Canaria, ASC de la EMT de Sevilla) ) para abordar unitariamente la agresión que supone contra todos los trabajadores el RD Ley 20/201 2 de 1 3 de julio y las medidas a adoptar para una acción unitaria

de lucha en las últimas reunión organizaciones semanas de los meses de sindicales de Metros y octubre, noviembre y diciembre. Autobuses de Valencia, Barcelona, Zaragoza, Palma de De esta reunión sale el Mallorca, Sevilla, Canarias, compromiso de trasladar a todo Huelva y Madrid. En esta el sector público, a nivel estatal, reunión se acordó extender la un proyecto de lucha decidida, necesidad de organizarse constante y que contrarreste unitariamente en las este tipo de imposiciones movilizaciones en el transporte opresivas, mostrando el respeto y en el sector público en que han de tener a toda la clase general, llevando los acuerdos trabajadora. adoptados a los diferentes De igual forma, el martes 4 y Comités de Empresa con la siguiendo con la intención de idea de confluir en fechas para que fluya esta declaración de movilizaciones conjuntas a lucha unitaria, se sumaron a la nivel estatal.

AS S E M B LE E S CI U TAD AN E S C O N S TI TU E N TS
Desde el S U fem suport a la iniciativa de les assemblees ciutadanes constituents. Aquest es un moviment de caire estatal iniciat a finals de l’any 2011 que vol recuperar l’esperit de la Constitució de Cadis de 1 81 2. El seu objectiu es iniciar un procés constituent basat en la igualtat, la llibertat, la solidaritat i la democràcia directa mitjançant una revolució pacífica i democràtica. Un procés constituent es l’origen de la democràcia i te com a finalitat assolir una nova constitució adaptada a les necessitats actuals de la població, es el poder de les persones sobre el poder dels mercats. Us adjuntem el seu manifest:
NOSALTRES EL POBLE
Fa només sis mesos corríem d'una cantonada a una altra, buscant aliances, encenent petites flames aquí i allà, i picàvem totes les portes del cor i la ment de la rebel•lia adormida. Però el 15M va despertar el lleó dormit i gairebé no ho podíem creure.

La flama de la rebel•lió per fi havia pres a la “piel de toro”. És veritat que a la primavera primerenca altres fogueres també sacsejaven el Magreb com la pólvora, però per a molts pensants, el Magreb estava massa lluny en quilòmetres i en cultura.

Res més lluny de la realitat, el mediterrani que va facilitar el comerç i les invasions, també és una via oportuna per les revolucions. Després d'aquests sis mesos, a la City de Londres, i al cor del capitalisme mundial a Wall Street, les versions locals del moviment 15M aprenen a buscar el llenguatge i el mètode per produir el canvi social, polític i econòmic que el planeta sencer està necessitant i exigint.

Però la pregunta és COM ho farem. La classe política que està instal•lada des de la llarga marxa de la globalització capitalista, és còmplice i captiva alhora dels seus errors i els seus consensos amb aquestes polítiques neoliberals. Aquests dies estem veient com en el circ electoral que ens tenen muntat es fan certs gestos de complicitat als ciutadans i ciutadanes indignats als carrers i places,

amb l'únic afany d'esgarrapar uns vots, però sense anàlisi dels seus errors, sense autocrítica, per tants anys d'afavorir les desregulacions i el desmantellament dels controls públics i democràtics, que a la llarga han creat l'estat oportú als mercats i els seus drets laborals, socials i polítics conquistats durant dècades per la ciutadania Europea i occidental en general, dels anomenats països democràtics. Demostrant que el capitalisme només cohabitava amb la democràcia per força major i por al teló d'acer, ara ofereix el seu veritable rostre, i sobren tots els artificis de l'opereta que interpretava des del final de la 2a guerra mundial.

I l'obra teatral es titulava EL CAPITALISME DE ROSTRE HUMÀ, capaç de repartir, almenys una part, no la més gran clar, però una part substancial del pastís dels rics.

El pacte social de la socialdemocràcia i el capital, s'ha fulminat per una de les parts, i no precisament la part dels treballadors i els ciutadans de l'anomenada classe mitjana. Ja no es conformen que una part del pastís, ho volen tot.

I en el seu camí arrasen també el planeta, als escassos mitjans de vida de milions i milions d'éssers humans del planeta, i fins i tot amenacen amb conflictes bèl•lics permanents, per a tots aquells que no compleixen els seus dictats, o simplement com a recurs per mantenir la por i el negoci de les armes, que paga als polítics corruptes i assessors de privilegi per tot el món. Però aquesta febre de voracitat capitalista ha tingut la seva contestació al carrer per fi. Com podem canviar la realitat? . Difícil, tenint en compte que les regles del joc han anat modificant durant aquests anys per blindar les seves LLIURES MERCATS.

Amb aquestes cartes marcades és impossible l'accés dels ciutadans als Mass Media i menys encara per a una opció política que pretengui ser alternativa, i que pugui suposar un perill per al sistema, i en aquestes eleccions del 20N ho estem veient reflectit. Doncs llavors, què podem fer? CANVIAR LES REGLES DEL JOC, convèncer els ciutadans que ja estan molt escèptics i cabrejats amb la classe política, que no va a millorar sense canviar aquestes regles del joc, ni aquí a l'Estat Espanyol, ni en el nostre entorn que és la UE. Per tant, s'imposa la necessitat d'obrir un PROCÉS CONSTITUENT GENERAL, canviar les constitucions perquè els ciutadans

Però aquest treball l'han fet per nosaltres els mercats i els polítics al seu servei. En tan sols 15 dies han modificat una Constitució que segons totes les opinions polítiques era quasi impossible revisar amb l'actual composició parlamentària. I en tan sols 3 anys han destruït a països com Grècia, Irlanda, Portugal, i van camí d'Itàlia, Espanya, França?. Per aquesta raó, un grup de persones que se senten ciutadans d'aquí, d'Europa i del món, estan disposades a obrir el debat i portar-lo a la societat sencera, començant pel 15M, els col•lectius socials, partits, sindicats, barris i ciutadans en general.

les blinden contra els mercats. Evitar la ingerència en els nostres desitjos i necessitats per part dels agents econòmics i financers, tenir les claus de les lleis importants, poder dimitir polítics corruptes o venuts, promoure normes, principis fonamentals, etc. Sé que alguns amics i companys de lluita, poden pensar que és precipitat, que potser el procés requereix d'una prèvia ruptura de la societat amb les regles actuals.

Perquè no es tracta de fer una Carta Magna entre un grup d'amics en un cap de setmana. Es tracta de dir a la gent la veritat, aquesta classe política no canviarà res, esta corrompuda, espantada i deslegitimada gairebé íntegrament, i els que no ho estan, que són pocs, no tenen mecanismes per fer-ho. Només el poble pot ferho tenint les regnes i

el control del procés des del primer dia. Convençuts que NOMÉS EL POBLE POT SALVAR AL POBLE, i que les regles constituents que hem de consensuar entre tots, al marge d'ideologies o tendències polítiques i filosòfiques, només han de tenir un principi irrenunciable. "TOT PER A PERSONES, RES PER MERCATS" LES ALS

AU D I TO RI A D E L S I S TE M A D E P R E VE N C I Ó N E N M E T RO
Este año ha tocado realizar la Auditoria externa del Sistema de Prevención de los Riesgos Laborales en Metro. Después de la lectura del citado informe remitido por la empresa auditora, y entregada a nuestro Delegado de Prevención, nuestra valoración sindical es la siguiente: Desde el S I N D I CATO U N I TARI O , la valoramos como deficiente y lo argumentamos con los siguientes criterios: a los que solamente les han realizado 1 5 preguntas prefijadas, infravalorando claramente el resto de la participación de la parte social. al realizar las visitas no han tenido en cuenta, el volumen de líneas de Metro, de cantidad de centros de trabajo y su dispersión geográfica,

no han tenido en cuenta, la cantidad de trabajadores y la disparidad de profesiones ha sido realizada bajo un realizadas para una valoración contexto de mínimos, y bastante realista de la implantación de las actividades de seguridad superfluos, preventiva y de los factores ha sido realizada en psicosociales asociados, cinco jornadas (40 horas invertidas en el mejor de los no han tenido en cuenta, casos), han participado el estado, adecuación legal y solamente dos (de siete) correcta utilización del gran Delegados de Prevención (y volumen de maquinaria y paradójicamente de un mismo equipos de trabajo, existentes en Metro, sindicato)

no han tenido en cuenta la gran cantidad de empresas externas que trabajan para Metro, sin haber valorado la aplicación de la Coordinación de Actividades Empresariales, no se ha valorado, ni se han dado datos sobre la formación e información preventiva que deben poseer legalmente los trabajadores de Metro, y por supuesto su seguimiento, no han tenido en cuenta, los pocos recursos humanos y materiales para la vigilancia y control del voluminoso sistema preventivo que requiere una empresa con nuestras caracteristicas,

y muchos otros factores, que llenarían páginas y páginas de datos. Una vez más, tenemos que criticar a los responsables de la Unidad de Prevención y a la Dirección politizada de Metro, de la limitada y parcial valoración de la citada Auditoria (que benévolamente la ha valorado con un 7 sobre 1 0), sencillamente porqué han tomado el camino de la hipocresía, sin tener el coraje de aportar los medios para que la auditoria hubiera sido lo más realista y participativa posible. Porqué como bien saben los citados responsables para favorecer y desarrollar adecuadamente la Ley de Prevención de los Riesgos Laborales, se necesitan recursos economicos y profesionales preparados y acreditados adecuadamente, cosa que en la actual coyuntura de recortes en nuestra empresa es ucomo pedir peras al olmo.

Si hubieran querido realizar una auditoria exhaustiva, que pusiera en la mesa datos contrastados y fiables además de lo más imparcial posible, se debería haber favorecido la representación de toda la parte social, y no nos referimos solamente a los Delegados de Prevención, sino a los propios trabajadores, bien a través de cuestionarios u otro sistema de participación (que para lo que quieren, ya se preocupan de activarlos). Suponemos, que la Unidad de Prevención, han obviado facilitar a los auditores, todo el volumen de escritos y comunicaciones de riesgo, que se reciben en la Unidad de Prevención, sin una respuesta o sin una respuesta clarificadora, los pocos simulacros que se realizan en las líneas o en los centros de trabajo, el poco conocimiento que tienen los trabajadores de su evaluación de riesgo, las escasísimas evaluaciones de riesgo psicosociales y la poca difusión de su importancia entre los trabajadores, la escasa

formación en prevención tanto de los trabajadores como de los mandos, la falta de equipos de protección individual (Apis) (en algunas secciones argumentando falta de presupuesto), las imprudencias y hasta barbaridades, que realizan algunos trabajadores externos, por el escaso control a éstos, y muchas otras, que harían de éste documento, un libro como el Señor de los Anillos, en versión extendida. El tema de la falta de integración de la prevención de riesgos laborales en Metro, es de cajón. Porqué no hace falta ser un auditor, para ver como muchos responsables se pasan los principios preventivos por la entrepierna, priorizando la continuidad del servicio a la propia seguridad de los trabajadores y usuarios. Sin ir más lejos, la empresa a raíz de una propuesta de unos operarios de vías (¿os suenan los sistemas de participación?),

precisamente por desconocimiento de los riesgos implícitos en ese tipo de trabajo, que al ser considerado trabajo en tensión, debe realizarlo personal eléctricamente cualificado, según el RD 61 4/2001 . la empresa modificó unilateralmente el P-092 “Normes de seguretat per a treballs en zona de vies de xarxa F.C.M.B.”, para que el sistema de reparación provisional de carriles de rodadura (con la bendición del Responsable de la Unidad de Prevención, del Responsable de la Unidad de Energia AT, y del Responsable de Seguridad Ferroviaria), para que se realizara el embridado del carril con tensión en catenaria (1 .200 VCC o 1 .500 VCC), contraviniendo todas la reglas de seguridad eléctrica y seguridad ferroviaria, total para ahorrase 1 0 minutos de paro en el servicio de una línea), y poniendo en riesgo grave e inminente a los trabajadores que realizan esas operaciones, Con buen criterio y conocedores del “deber in vigilando”, operarios de Señales y operarios de Subcentrales, al observar esas actuaciones del personal de vías, y al tener conocimiento de esta práctica con el nuevo texto del P-092 modificado unilateralmente por la empresa, conllevo a una denuncia urgente en Inspección de Trabajo, que dio lugar a que el Inspector de Trabajo requiriera a la empresa, que se volviera al antiguo sistema de embridado sin tensión en catenaria,y recordar a la empresa que tiene la obligación legal de hacer partícipes a los Delegados de Prevención, para cualquier modificación que se quiera realizar en los procedimientos de seguridad en Metro.

O TRAS H I E RB AS Desgraciadamente, estas auditorias son más fruto de una obligación legal periódica realizada por una empresa privada con licencia comprada a la Administración, y con más ánimo de lucro, que de la realización de un servicio social y un ejercicio real de responsabilidad preventiva por parte de las autoridades politicas y laborales de este país, que se está convirtiendo en tercermundista a marchas forzadas, recortando sin ningún disimulo los derechos laborales y sociales, además del poder adquisitivo de la parte trabajadora y productiva de éste país. Pero como buenos trabajadores y luchadores incansables, aquí nos tendreís si quereis aportar vuestro granito de arena, en la lucha por la recuperación de los derechos laborales y sociales robados robados por los politicachos vendidos al capitalismo salvaje, y deberiamos concienciarnos que sin lucha, sin que se nos vea

Es una muestra del “autismo preventivo”, de los que deberían ser garantes de la cultura preventiva en Metro. Entendemos, que algunos responsables deben estar sometidos a mucha presión desde la alta dirección, porqué sino, no se entienden las barbaridades desde el punto de vista preventivo se avalan desde los diferentes departamentos, y en especial de la Unidad de Prevención. Y mucho deberían cambiar las cosas en éste ámbito, para cambiar nuestra calificación de muy deficiente a esta Auditoria, y de insuficiente al Sistema de Prevención en Metro.

en calle (con datos falseados adecuadamente por las “fuerzas de la ley”) y que se actue activamente en los foros sociales, estaremos favoreciendo a los politicachos en concordancia con el capitalismo salvaje y especulador, que este país se convierta en una república

bananera de la que se benefician primeramente los todopoderosos alemanes, franceses, con mano de obra“esclavañola”, y favorecer con leyes hechas a la medida de los especuladores y de la realeza banquera, de la llamada economia mundializada. S a l u d y l u ch a

G ra d os d e co n s a n g u i n i d a d y a fi n i d a d
Al leer la normativa de permisos nos encontramos que muchos de ellos, se pueden solicitar si el motivo del mismo acontece sobre un familiar de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Desde el Sindicato Unitario vemos que este es un concepto que a priori cuesta diferenciar y hemos pensando explicarlo un poco en esta sección Cuando hablamos de consanguinidad nos referimos al parentesco por línea directa : madre, padre, hijo/a, etc… y si hablamos de afinidad nos referimos al parentesco político : suegro/a , cuñado/a, etc… Representamos las grados en el siguiente esquema:

TI TU LAR/CO N YU G E PADRE SUEGRO 1 º G RAD O 2 º G RAD O ABUELO HERMANO 3 º G RAD O BISABUELOS TIOS SOBRINOS BIZNIETOS CUÑADO NIETO HIJOS YERNO/NUERA

C O M I T É D E E M P RE S A
P l e n o d e l 0 5 /0 7 /2 0 1 2 : - Asamblea personal Oficinas Comerciales (CIAC'S): En este día, se celebra asamblea de mañana y tarde del personal de Oficinas Comerciales a fin de tratar con ellos la problemática existente. Se les hace un pequeño resumen del contenido de las reuniones mantenidas con su responsable Sr. Ojeda. Y tras un debate entre los compañeros asistentes y los miembros del C.E., quedan patentes, las diferencias existentes entre lo expuesto por su responsable al C.E. Y lo explicado a los trabajadores. Se les explica que, por parte del C.E. Ya se ha interpuesto la correspondiente denuncia ante Inspección de Trabajo por los temas de no contratación en verano, cambio de condiciones de trabajo y medidas organizativas, para que la empresa no cierre Oficinas, como es su intención de cerrar la de Sants Estació los fines de semana. Queda patente el malestar existente entre todos los trabajadores por la carga de trabajo, debida a la falta de personal, con la consecuente carga de estrés, amenazas verbales por parte de los usuarios, etc. (muchos compañeros ya en tratamiento), por lo que se va a solicitar a través de los Delegados de Prevención de una evaluación de los riesgos psicosociales. - Carta Gerente L-1 sobre retrasos.- Asisten dos compañeras al Pleno para exponer una carta, dirigida por

el Gerente de L-1 (Sr. Regidor) a varios trabajadores, sobre el apunte en la agenda del retraso que se apuntaron el día 21 de junio en turno de cierre, haciendo referencia a una posible manipulación de la agenda por los interesados. Se abre un debate al respecto, manifestándoles por parte del Comité que, la agenda no es una herramienta a utilizar en esos casos. Hay impresos al efecto que se deben entregar por duplicado con acuse de recibo o, bien por email (con acuse de recibo y lectura) dirigido a los distintos responsables de la Gerencia. En caso de no abono de los retrasos, corresponde presentar reclamación individual por cantidad ante Magistratura, tras la correspondiente reclamación a personal. - I n form a ci ón d e l a P e rm a n e n te d e l C. E . . . : Se informa del acta de la Comisión del FAS. Se informa de la reunión a

celebrar el 06/07/201 2 sobre el mantenimiento de 1 er. Nivel en las estaciones de la red de Metro por los AAC'S. Se informa sobre la respuesta de la empresa al escrito enviado sobre la reclamación del precio del kilometraje al personal de Servicios Generales. E l S I N D I CATO U N I TARI O , insiste, después de conocer la respuesta de la empresa, en que se debe seguir insistiendo en la reclamación de estos compañeros ya que su derecho nace del Pacto de Traslado a Zona Franca en el año 1 987. Se acuerda realizar un nuevo escrito más explicito al respecto. Informa también la Permanente, sobre la respuesta de la empresa al escrito de 20/06 sobre la ubicación de las mesas de Centro de Control en las estaciones de Glories y Hospital de Bellvitge.

ellos como para los vigilantes de seguridad. Solicitan se entregue el documento a Relaciones Laborales y a la Gerencia para que tomen medidas al respecto. Se informa de la entrega de los borradores de los distintos calendarios laborales de los diferentes colectivos para el año 201 3. Se acuerda revisarlos y que los diferentes sindicatos hagan las aportaciones sobre las irregularidades detectadas en los mismos, a fin de que el Comité haga el informe a enviar a la empresa. Se informa que varios trabajadores/as han solicitado se envíen las actas de los plenos del Comité de Empresa. Se acuerda solicitar a la empresa que, ponga un apartado en la Intranet a disposición del C.E. Para que éste pueda colgar las actas y la información varia que se considere oportuno.

Se acuerda realizar un nuevo escrito, haciendo referencia a los ya enviados al respecto. Se informa del escrito a enviar a la plantilla por parte del C.E. Referente a los días de atención a los empleados en el local por parte de los miembros de la Permanente. También se acuerda realizar un escrito también para que se revise el ordenador y la impresora del local, así como solicitar un escáner. Se informa sobre un escrito recibido con la firma de AAC's pertecientes a la Gerencia de L-3 en el que manifiestan su inquietud por la inseguridad en varias estaciones, tanto para

Se informa de la problemática en el cambio de fiesta entre el personal de verano y el personal fijo de 8 horas en el mismo turno. También se tiene constancia de que no se les respeta la rueda de fiestas y descansos, así como el horario asignado al personal de verano, algunos se les imputa el código 11 0 (Motorista) por lo que no se les respeta el tiempo máximo de conducción pactado. Se acuerda realizar un escrito para que al personal contratado para el verano se le respete las fiestas, horario asignado y la proporcionalidad en la conducción. Se informa de que tras una visita al edificio MEDIATIC, se ha observado que en dicho edificio se gestiona MouTV y

las distintas redes sociales. La producción de MouTV la realiza una productora externa pero, luego es personal de Metro quien traslada la información a las pantallas, así como otras anomalías. Se acuerda hacer un escrito a la empresa solicitando la plantilla de Metro existente en ese centro; así como la categoría laboral, unidad organizativa a la que pertenecen y su nivel retributivo. Va ri os: - S I N D I CATO U N I TARI O expone que, una vez recibida la contestación escrita de la empresa sobre la fórmula de cálculo de los descuentos en Huelga y días de Permiso no

Retribuido, se hagan las consultas con las distintas asesorías jurídicas para ver la posibilidad de interponer demanda por irregularidades en los mismos. - S I N D I CATO U N I TARI O indica que desde principio de mes, en el edificio de Zona Franca ha dejado de haber servicio de vigilantes durante el horario de oficinas, añadiendo que además allí existe un armario armero que cuando salta la alarma eran los vigilantes los que acudían a ver lo que ocurría, con lo que ahora si eso ocurre no deberían ser los trabajadores de Recepción los que acudan. Se comenta que en esos casos lo que debe hacerse es avisar a los Moços de Esquadra. También se acuerda hacer un escrito para que los Delegados de Prevención puedan hacer una visita a dichas instalaciones. - S I N D I CATO U N I TARI O informa de que han tenido noticias de que al personal de

electrificación que efectúa la conducción de vehículos, se les ha dicho que tienen que realizar el mantenimiento de primer nivel y la revisión preventiva de las furgonetas, así como la limpieza interior y exterior de las mismas. Se acuerda realizar un escrito exponiendo solicitando explicaciones y haciendo notar que el mantenimiento y lavado de los coches no es función de los trabajadores. - SE indica que tenemos pendiente la denuncia sobre la falta de información solicitada en continuas ocasiones a la empresa en referencia entre otros, a los sueldos de los directivos de la empresa. Se acuerda hacer las consultas jurídicas para ver de cómo interponer la correspondiente demanda sobre la falta de información y entrega de la documentación solicitada. El Presidente del Comité recuerda que tenemos pendiente la visita con el

Mediador en la Salida de Huelga (Sr. Bonastre) al que ya se le informó y quedamos a la espera de que nos informara. Se le volverá a llamar. - SE informa de un agente que retiró una T1 2 a un pasajero y le solicitó los datos personales delante de la policía que allí se encontraba, el problema sobreviene cuando el AAC llama al Coordinador de Seguridad para facilitarle la información y éste le indica que le envía a un vigilante para que recoja los datos de la persona y realice la multa correspondiente, a la vez que se pone en contacto con el CTO de Línea para que le pida explicaciones al agente por su actuación. Se acuerda hacer un escrito pidiendo explicaciones a la empres sobre el tema y para que de instrucciones a los Coordinadores de cómo deben actuar.

P l e n o d e l 1 2 /0 7 /2 0 1 2 : Se presenta en el Pleno una compañera AAC en excedencia que debe solicitar el reingreso antes del 20/07/201 2 para solicitar información de cómo está el tema. Se abre un debate entre todos los asistentes, intentando aconsejarla sobre lo que debe hacer, teniendo en cuenta que en estos momentos la empresa está diciendo no tener vacantes. Finalmente se le aconseja por todos los asistentes que, lo mejor es que haga el escrito solicitando el reingreso y estar atentos, entre todos, a lo que pueda suceder. I n form a ci ón d e l a P e rm a n e n te d el C. E . : - Se informa de la reunión que hay convocada para el próximo día 1 7 de julio en Paral.lel, con el Sr. Ortega para hablar de la problemática del personal de Intervención.

- Se informa sobre la reunión convocada para el 20/07/1 2 en Paral.lel, para hablar de los porcentajes de conducción de los AAC. - Se informa sobre las resoluciones de Inspección referentes al manual del colectivo ACI y sobre Puerta de Cocheras Sant Genis turno noche sin cubrir. Ambas resoluciones nos son desfavorables.

- Se propone por uno de los sindicatos del Comité que, la próxima semana hagamos todos la reflexión de poner a votación la recusación por parte de este Comité de Empresa, la recusación del Inspector de Trabajo Sr. Blas Alascio, tras los continuos informes desfavorables a las denuncias presentadas. - Se comenta la necesidad de solicitar una reunión urgente

con la empresa para tratar la problemática de los compañeros de las oficinas CIAC's y los habilitados para cubrir el periodo estival. Después de un debate, se acuerda denunciar la modificación de las condiciones de trabajo de este colectivo.

Códigos 11 0 Línea 1 : Se ha estado hablando con la Gerencia sobre los códigos 11 0 (Motorista) que han puesto al personal de verano y, según el Responsable Operativo se les comentó que, el código 11 0o es algo interno de la empresa y que no debe preocupar al C.E., es más, que si algún servicio

incumple lo pactado que se denuncie. También se ha hablado con Relaciones Laborales y contestaros que harían lo que creyeran conveniente, si se pone denuncia ésta saldrá cuando ya haya acabado el periodo estival. En el debate surgido, se informa de que a día de hoy continúan saliendo códigos 11 0, por lo que es evidente que se supera el tiempo pactado de conducción. A este respecto se ha hablado con Ingeniería de Producción de si tenían conocimiento del tema

y éstos han comentado que no, por lo que queda claro que es producto de la manipulación por parte de la Gerencia. Corte L-1 Santa Coloma – Fondo: Este corte se realizará de los días 5 al 26 de agosto. Se abre un debate sobre las propuestas discutidas con la empresa para el personal afectado por el corte: • La empresa propone el abono de 1 5 minutos por desplazamiento para cada turno.

• El C.E. Solicita el servicio de taxi para el personal de turno y cierre más el abono de los 1 5 minutos . • A empresa contestó que con el servicio de taxi solo abonaría 5 minutos. En los próximos días se decidirá la respuesta a darle a la empres. El S . U . Ante estas propuestas, ya había manifestado su predilección por el abono de los 1 5 minutos por trayecto para cada turno ya que, de esta manera salen todos beneficiados. Ca l e n d a ri o La b ora l : Tal como se había dicho en el Pleno de la semana anterior se pregunta a los distintos sindicatos si tienen aportaciones al informe a realizar sobre el calendario presentado. El S I N D I CATO U N I TARI O manifiesta que ya se las ha enviado al Presidente del C.E.

Se acuerda realizar un informe como se hizo el año anterior mostrando las irregularidades detectadas. P rob l e m á ti ca E l e ctri fi ca ci ón : Se comenta la problemática surgida en referencia al disfrute de descanso en vacaciones, dado que se están denegando por falta de personal al estar en periodo estival, recomendado cobra el descanso en vez de disfrutarlo. Se debate sobre la reducción de plantilla en este y otros sectores de la empresa y la carga de trabajo que va en aumento por la asumción de nuevas funciones y la ya mencionada falta de cobertura de la plantilla. Finalmente se acuerda solicitar una reunión urgente con el Sr. Micas para abordar la problemática del sector.

Desde el S I N D I CATO U N I TARI O proponemos al C.E. que, para después de vacaciones empecemos a valorar otro tipo de actuaciones ante la continua problemática que va surgiendo en todos los sectores de la empresa por la falta de plantilla y el incumplimiento reiterado de pactos y acuerdos. Va ri os: - Se comenta que, a consecuencia de la falta de ordenanzas en la portería de Sta. Eulália, la documentación se va acumulando ya que no hay nadie que la distribuya y a día de hoy ya hay 5 cajas llenas. E l S I N D I CATO U N I TARI O , continuando con lo manifestado anteriormente, comenta que, también en Z.F. Y tras la falta de vigilantes, el personal de Recepción debe controlar entre otros: • Las plazas de parking reservadas que hay fuera del edificio

• Realizar el control de entradas de las visitas. • Controlar la entrada de mercancías. • Control de los accesos y plazas de parking subterráneos. Además, se ha incorporado a una persona procedente de T.B. Que, en principio viene para cubrir las vacaciones pero, como en oficinas CIAC, no ha pasado ningún concurso oposición. Ante todo lo mencionado el SU propone solicitar una reunión con los responsables de Servicios Generales y de Relaciones Laborales para abordar toda esta problemática, ya que tanto lo de Sta. Eulàlia como lo de Z.F. Depende de los mismos responsables. Se acuerda solicitar la reunión. - E l S I N D I CATO U N I TARI O pregunta si se tienen noticias sobre la reunión con el Sr. Bonastre. El Presidente del C.E. Responde que no se ha podido contactar con él pero que su colaboradora intentara ponerse

en contacto y nos informará. - E l S I N D I CATO U N I TARI O informa que le han llegado noticias sobre la existencia de personas contratados en formación por alguna de las empresas de limpieza que prestan servicio en Metro. Por parte de CGT se dice haber hablado con Relaciones Laborales y dijeron no saber nada al respecto. Se debate el tema y se acuerda hacer un escrito a RRLL pidiendo explicaciones al respecto. - Se pregunta sobre si ya se tienen noticias de la posibilidad de interponer demanda por los sueldos de los directivos. E l S I N D I CATO U N I TARI O comenta tener el tema a estudio en su asesoría jurídica

P l e n o d e l 1 9 /0 7 /2 0 1 2 : Información de la Permanente del C.E.: - Se informa sobre el tema de la aplicación del código 11 0 al personal de verano, manifestando la empresa que mandará un correo al C.E. Informando sobre el punto. - Se informa sobre el tema planteado en referencia a la problemática en Electrificación sobre el mantenimiento y limpieza de las furgonetas. Manifestando la empresa que solo deben hacer es: • Apuntar Realizados. los Km.

• Revisión de aquello que está mal, en definitiva que el vehículo esté en condiciones de circular observando las medidas de seguridad

sobrevenida y proceder a un despido objetivo por no ser apto para el puesto de trabajo.

Después de un debate se decide hacer un nuevo escrito • Limpieza primaria (si ha solicitando a la empresa venga llovido y los cristales están a explicarlo al Comité de sucios limpiarlos para una Empresa. buena visión). • En definitiva lo mismo - Se informa sobre la que se haría con nuestro problemática de Servicios coche. Generales y se dice que los responsables vengan al Comité - Se informa sobre la posible a explicarlo. modificación de la cámara en la cabina de algunos trenes de L.1 - Se informa sobre el tema de la y la empresa manifiesta que no posibilidad de que haya se ha modificado la posición de personal en prácticas entre las las mismas. empresas de limpieza y Metro - Se informa sobre la entrega de llaves Kaba a algunas empresa externas. La empresa explica que lo estaban estudiando pero, a fecha de hoy, aún no saben si se las van a dar. - Se habló sobre el tema de las Incapacidades y lo explicado en Seguridad y Salud en referencia a la posibilidad de aplicar lo de la ineptitud

dice que según esas mismas empresas están cumpliendo la normativa laboral. Se acuerda solicitar pliego de condiciones del contrato con la empresa en cuestión. - Se informa de que la empresa pasará, por escrito, la normativa respecto al abono del Plus de Extrarradio. - Se informa de la reunión mantenida el miércoles con el Sr. Bonastre, mediador en la Salida de Huelga, y ante lo manifestado se acordó solicitar convoque una reunión conjunta del Comité con la empresa. - Se informa de las denuncias de Inspección de Trabajo que se verán el viernes 27 en Santa Eulàlia. - Se informa de la reunión mantenida sobre los ACI's y se acordó la creación de una comisión de trabajo que se reunirá todos los lunes, a partir del 30 de julio, a fin de abordar la problemática del colectivo.

R e cu s a ci ó n I n s p e c to r Tra b a j o B l a s Al a sci o:

de

Se pone a votación y se aprueba por mayoría del Comité la recusación, con los votos en contra de CGT. Va ri os: - Se informa de que se ha hablado con Anna Margalef sobre los compañeros en excedencia que desean volver a ingresar en la empresa y a la que se le dijo que, en todo caso, estos compañeros deberían poder ingresar una vez hayan pasado a relevistas los que quedan de fines de semana. Se propone solicitar reunión con Personal para ver como reingresan. - CCOO informa al respecto de la denuncia sobre la solicitud de los sueldos de los directivos y expone la formula facilitada pos su asesoría. Se seguirá estudiando por las asesorías y se valorará lo expuesto.

P l e n o d e l 2 6 /0 7 /2 0 1 2 : Información de la Permanente del C.E.: - Se informa sobre el despido de un empleado como resolución del correspondiente expediente disciplinario. - Se informa sobre la convocatoria de diferentes reuniones con la empresa: Día 1 de agosto a las 8:00 en Paral.lel sobre la problemática en Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión Día 31 de julio a las 1 0:00 en Paral.lel, reunión sobre puestos alternativos. - Se informa sobre la explicación dada por la empresa en relación a la entrega de llaves Kaba a personal de empresas externas. La empresa manifiesta que no se está haciendo, sí se estaba valorando pero, de momento no se hace. Según informaciones de trabajadores de Metro, sabemos que, previa firma

de un documento, se les entrega la llave el domingo y se les retira el jueves. Finalizado el debate, se acuerda la realización de un escrito a la empresa pidiendo explicaciones al respecto. - Se informa sobre la contestación de la empresa al tema del abono del Extrarradio y se acuerda que cada sindicato consulte a su asesoría jurídica y volver a tratarlo en el próximo Pleno del C.E. E l S I N D I CATO U N I TARI O informa de que, el día 25 de julio el Sr. Uruén (Director del Servei Financer), comunica a sus empleados que, la empresa procederá a no abonar la paga de diciembre a todos los trabajadores, por lo que, a pesar de no saber como van a proceder a la aplicación en nómina de ese descuento (a fecha de hoy están trabajando en la formula a aplicar ya que, no saben todavía si será prorrateado el descuento en los pagos de septiembre a diciembre, o de que otra manera se hará).

E l S . U . pregunta a los miembros de la Permanente del Comité si a ellos se les ha comunicado algo al respecto por parte de Relaciones Laborales. La Permanente contesta que a ellos nadie les ha comunicado nada. Se inicia un debate sobre lo acontecido y, ante la falta de información al Comité de Empresa por parte de la empresa a este respecto, se acuerda la realización de un escrito dirigido a los Sres.: Buenestado, Asunción Santolaria y Carmen Macías, informando de los hechos llevados a cabo por el Sr. Uruén en el que se le emplaza a que,

ante la falta de información al C.E., este señor vuelva a reunir a los trabajadores de su servicio y desmienta lo informado sobre el recorte de la paga de Navidad. También se acuerda realizar las correspondientes consultas jurídicas para ver si no es de aplicación lo publicado en el BOE respecto a estos recortes. P or p a rte d e u n si n d i ca to se i n form a d e q u e e l d ía 1 d e a g osto l a e m p re sa h a rá e fe cti va , a q u i e n corre sp on d a , l a p a g a a n u a l p o r o b j e ti v o s .

Desde el S I N D I CATO U N I TARI O también informamos de que, en Madrid (Metro y autobuses de la EMT), Metro Valencia y autobuses Sevilla, ya se les ha comunicado oficialmente el recorte de la paga de diciembre. También informamos de que desde la CST, (Coordinadora de Sindicatos del Transporte) a la que pertenece el S.U., se están haciendo gestiones para la realización de una reunión urgente en Madrid para el mes de septiembre, a fin y objeto de valorar estos recortes y la realización de acciones conjuntas y coordinadas desde las diferentes empresas del transporte público de todo el estado español. E l S . U . informa también, de que tiene noticias de que el miércoles se ha enviado a todos los partícipes del Plan de Pensiones, informando de la suspensión de las aportaciones al mismo por parte de la empresa, y solicita a los representantes en la Comisión de Control qué noticias tienen

sobre el tema. Se responde que por todos es sabido lo que dice la Ley y que, la Comisión de Control está consultando jurídicamente el tema para que la afectación a los partícipes sea la menor posible. S a l a ri os d i re cti vos y p e rson a l fu e ra d e Con ve n i o: Se presenta el escrito redactado para enviar a la empresa solicitando los salarios de los directivos y todo el personal fuera de convenio, a la espera de recibir la contestación al mismo y decidir las mediadas a tomar. P l e n os C. E . e n a g osto: Se decide realizar todos los Plenos como cualquier otro mes del año.

P l e n o d e l 0 2 /0 8 /2 0 1 2 :

marcha por la empresa.

Se ha solicitado la nueva - I n form a ci ón d e l a P e rm a n e n te instrucción por escrito y el Comité de Empresa decide d el C. E . : volver a insistir sobre el P092 e denuncia en - Se informa de que la reunión interponer Inspección de Trabajo. de Electrificación solicitada se En septiembre la empresa programará en septiembre. convocará una reunión para - Se informa sobre la abordar diversos temas de problemática que ha surgido en Vías, entre otros, el te tema de Energía, tras el ascenso a OMI la Bateadora. de 7 empleados, la empresa tiene la intención de reunirse - Se informa del remite a las con el C.E. para abordar la secciones sindicales, por parte problemática en general que de la empresa, de los dossiers hay en la sección (Problemas sobre los cortes previstos para en la reubicación de los este verano. diferentes turnos) quieren más gente en la tarde y menos en la - Se informa sobre la respuesta referente a las plazas de noche. aparcamiento en H. Bellvitge y Habrá reunión en septiembre. Se aconseja a la gente que demás centros, en la que la quiera mañana o tarde estando empresa manifiesta que se está en la noche, solicite, YA, la haciendo un estudio para habilitar plazas de plaza deseada. aparcamiento en estos centros - Se informa que el Sr. Nadal, de trabajo. responsable de Vías, informa sobre la nueva instrucción para - Se informa de que la solicitud el corte de tensión, de que en Fondo haya un AAC adecuándola a los nuevos durante todo el servicio mientras dure el corte, es procedimientos puestos en

desestimada por la empresa, por lo que se decide interponer denuncia en Inspección. - Se informa sobre los diferentes escritos presentados por el C.E. P l u s E xtra rra d i o: Se comenta no renunciar a la reunión solicitada para la aclaración del abono del Plus de Extrarradio y, si no hay acuerdo en la misma sobre la interpretación de lo que dicen los distintos convenios, hacer un escrito solicitando reunión de la Comisión Mixta y Paritaria y a la vez que las distintas asesorías vayan estudiando el tema. VARI O S : - Se comenta el despido de un compañero de T.B., anunciando el acto de mediación en el CEMAC para el miércoles a las 1 0:00 de la mañana, pidiendo la asistencia de todos los sindicatos en solidaridad con el compañero.

- Se comenta también la huelga que están llevando a cabo los trabajadores de RENFE y ADIF y que, como Comité de Empresa de Metro se hace escrito de solidaridad. - Se informa de la apertura de expediente a un ACI por una falta de carácter muy grave. P l e n o d e l 0 9 /0 8 /2 0 1 2 : - I n form a ci ón d e l a P e rm a n e n te d el C. E . : - Se informa que, en el día de hoy, la empresa acaba de entregar un escrito en el cual entiende que no es de afectación el RDL 20/201 2 de 1 3 de julio, y está analizando la manera de aplicárnoslo. Se prevé que a primeros de septiembre convocará al C.E. para informar al respecto. Se abre un debate en el seno del Comité, y finalmente se acuerda realizar de manera urgente un escrito a los trabajadores y convocar asamblea para el primer jueves de septiembre día 6.

Un miembro de la Comisión de Control del Plan de Pensiones viene al Comité para informar sobre la afectación de la paralización (durante el año 201 2) de las aportaciones de la empresa al Plan. Después de las explicaciones dadas y las preguntas realizadas por el Comité de Empresa, se le solicita que la Comisión de control envíe una nueva carta a los partícipes, haciendo más claras y extensas las explicaciones dadas en la enviada anteriormente. P l e n o d e l 1 6 /0 8 /2 0 1 2 : propuesto venir un día de fiesta a trabajar una jornada completa. Por parte del C.E. se propone y acuerda la realización de un escrito a la empresa solicitando se les adapte la jornada diaria a fin de que no generen cómputo negativo.

- I n form a ci ón d e l a P e rm a n e n te RD L 2 0 /1 2 d e 1 3 d e j u l i o d e 201 2: d el C. E . : - Se informa de la problemática del cómputo negativo del personal de verano ( 3 horas al mes aproximadamente) con lo que acabarían el contrato con 1 0horas 20 minutos en negativo. La empresa ha comentado, con algunos compañeros, a ver cómo lo solucionaban y les han - Se propone y se pasa a debate la realización de un escrito a la empresa sobre la aplicación del RD 20/201 2, en contestación al presentado por la empresa. Se acuerda traer un borrador la semana próxima para que sea aprobado por el C.E.

P l e n o E xtra ord i n a ri o 2 0 /0 8 /2 0 1 2 : Se convoca un pleno extraordinario del Comité de Empresa, con el único punto del orden del día el ESCRITO DE LA EMPRESA entregado el día 9 de agosto, en el que anuncia la intención de aplicar el RDL 20/201 2 sobre recorte de la paga de Navidad a los trabajadores de esta empresa.

VARI O S : - Se comenta la cobertura de la estación de Fondo durante el corte por agentes de líneas automáticas (TOLA) en contra de lo que se había solicitado por parte del C.E. de que, siendo una línea convencional, este servicio debería estar cubierto por un AAC durante todo el servicio. Ante el incumplimiento de la empresa se decide presentar denuncia en Inspección de Trabajo por vía de urgencia.

Se abre un largo debate en el que finalmente se acuerda, por unanimidad, la realización y presentación de un escrito en el que se muestra un rotundo rechazo a la medida, entendiendo que no nos es de aplicación, por distintos motivos, y dando de plazo hasta el día 1 de septiembre para que la empresa confirme si, definitivamente, va a llevar adelante la medida o no, con el fin de tener más información - Se informa de que el mediador cara a la asamblea del día 6 de de la salida de huelga, SR. septiembre. Bonastre, nos citará junto con la empresa para mediados de septiembre.

P l e n o d e l 3 0 /0 8 /2 0 1 2 : - I n form a ci ón d e l a P e rm a n e n te d el C. E . : - Se informa de la convocatoria de reunión de la Comisión de Puestos Alternativos para el

próximo 1 2 de septiembre a las 1 5:00 h en Santa Eulália. - Se informa de dos resoluciones de Inspección de Trabajo.

P l a n te a m i e n to s asam bl ea g e n e ra l 6 d e se p ti e m b re d e 201 2: - Se abre un turno de palabras sobre los planteamientos a llevar a la asamblea general convocada para el 6 de septiembre con motivo de la comunicación de la empresa sobre la intención de aplicarnos el RD 20/201 2 de 1 3 de julio.

Una vez finalizado el debate se llega al acuerdo por unanimidad de todo el Comité de Empresa sobre las propuestas a presentar. También se decide la confección y distribución de un escrito del C.E. que se enviará hoy mismo a todos los trabajadores/as, en el que también se informa de la convocatoria de asamblea a la espera de confirmar el lugar de la misma.

por medio de un pasillo, en aquella época estaba situada en la "Avenida de la Catedral", justo al lado de la estación. Cada noche, una vez finalizado el servicio, un tren especial recorría todas las estacionese iba recogiendo todo lo La Le ye n d a d e l a E sta ci ón recaudado durante el día . F a n ta s m a d e " B a n c o " El trayecto de este tren El suburbano de Barcelona finalizaba en esta estación, tiene varias estaciones de donde el dinero recaudado se metro abandonadas. De todas ingresaría en el Banco de ellas la más impresionante es la España. estación de " Banco". Teniendo en cuenta la peculiar función a la que estaba destinada "Banco", en esta estación secreta los demás trenes no podían parar por motivos de seguridad, tampoco podía aparecer en planos del Oficialmente, esta estación metro, y, por supuesto se negó nunca se puso en marcha, pero su existencia. la leyenda cuenta lo contrario. Fue construida en 1 911 . Situada en el cruce que hay entre Via Laietana y Av de la catedral. Entre “Urquinaona” y ”Jaume I” de línea 4. Se ignora cuantos años estuvo Cuenta la leyenda que la en funcionamiento, pero la estación “Banco” estaba leyenda habla de que duró conectada con la sede del hasta los años 40 del pasado siglo. Banco de España,