You are on page 1of 28

TRIBUNA SINDICAL

Boletín informativo del Sindicato Unitario nº 1 0 Mayo 201 3

SU

TOMANDO DECISIONES...

SUMARIO: Editorial Opinión Carta a la ministra Bus Nou Barris Seguridad y Salud Comité de Empresa 2 3 5 9 12 14 17 Sindicato Unitario

Editorial

Convenio

Este mes se ha firmado, contrarreloj, un plan de jubilación cuya duración, en un principio, es hasta 31 de diciembre de 2018. La conclusión es que tenemos una herramienta que permitirá que un nutrido número de compañeros acceda a una jubilación parcial en unas condiciones dignas (75% de jubilación - 25% de trabajo) y además de que otro importante número de compañeros, actualmente en la bolsa de verano, pasen a estar contratados como relevistas, contratación menos precaria.

Asimismo, todo esto va ligado a una prórroga del convenio actual por un periodo de dos años, soportando una congelación salarial, durante el cual la empresa se compromete a respetar todos los pactos, convenios y acuerdos en vigor, y a no implantar ninguna medida organizativa sin consensuarla con el comité y los trabajadores.
Evidentemente, por muchos pros o contras que pudiese tener un acuerdo de tal envergadura, esté se tendrá que hacer respetar, vivimos tiempos difíciles para los trabajadores, estamos en medio de su crisis y seguirán pretendiendo hacérnosla pagar, así que no podemos bajar la guardia. Tampoco debemos olvidar, que nada de lo firmado, nos hace inmunes a un Decreto Ley, o a cambios drásticos de la legislación vigente, pero el hecho de estar en esta posición, nos puede ayudar a enfrentar mejor las posibles luchas en los tribunales y en nuestros puestos de trabajo. No podemos alegrarnos de la firma de este convenio, ni siquiera de este plan, pues la lucha obrera siempre pretende la mejora de condiciones laborales, económicas…Pero las circunstancias hacen que las luchas sean extrañas y hoy por hoy, no empeorar se puede interpretar como una mejora. Por último congratularnos de que la decisión se tomó entre todos, como ha de ser, en asamblea multitudinaria, teniendo primero oportunidad de despejar dudas, dar nuestra opinión y finalmente votar en conciencia y libertad. Salud y lucha 3 Sindicato Unitario

4

Sindicato Unitario

OPI N I ON :

ENS FAN SENTIR CULPABLES

C a p h a o n v a l a s o c i e t a t m a n i p u l a d a p e r l e s m i l íc i e s d e l s m i tj a n s d e c o m u n i c a c i ó d e m a s s e s ? La maquina de propaganda conservadora i neoliberal, afí al regim polític i al poder fàctic, s’ha posat en marxa orquestrada pels mitjans de comunicació que toquen al son que els hi marca la veu del seu amo. Els dirigents de les grans corporacions multinacionals i les entitats financeres, que cada cop tenen més poder i els seus tentacles abracen progressivament més àmbits de la societat, són els putos amos d’aquest sistema corrupte, i escampen la desinformació a traves dels seus mitjans de comunicació, en sintonia ideològica amb els mateixos poders que cal legitimar i reproduir eternament. Els mitjans de comunicació s’han encarregat d’escampar la idea de que som e l s tre b a l l a d ors els que tenim la culpa de la crisi. Segons Ch om sky, per manipular les masses, primer cal fer-los sentir culpables i poc valides. Per tant, com que som nosaltres els culpables d’una crisi, segons ells Europea i Mundial, hem de suportar les mesures draconianes d’austeritat i de recessió necessàries per a superar-la. Però podem dir, ens van preguntar abans de malversar els recursos i els pressupostos, amb una gestió nefasta?......NO.

Sindicato Unitario

5

La nostre societat està involucionant cap a una societat neoconservadora, manipulable, individualista, controlada a través de la violència estructural, amb un alt grau d’atur que pressuntament pot alliberar una gran quantitat de ma d’obra per tal de tenir prou lleves per lluitar a les seves guerres. Guerres que fan que la p l u tocrà ci a (1 ) tingui més guanys encara. Tornem a l’època de les castes, i la desigualtat social més pronunciada, anem cap a un control social que degrada els nostres drets aconseguits a través de mes de 30 anys de lluita continuada. Si encara poguéssim, caldria fer alguna cosa per aturar aquesta bola de neu, sinó...... estem ben fotuts. Hem assistit al desmantellament dels serveis públics, a la seva privatització (perdó com s’ha de dir)......, robar? Hem assistit a la usura com a sistema econòmic i a l’establiment d’un neofeixisme, a càmera lenta, sense presa però sense pausa, perquè ningú se n’adoni ni s’espanti. Reprimeixen la nostre vida quotidiana, com abans amb el franquisme, tenir opinió diferent és un crim, es registra impunement al ciutadà, se’ns dona a entendre que no som ningú, que som “merda” prescindible, som molts i poden descriminar-nos i fer-nos sentir la por el cos del .... Tu sí, Tu no.

6

Sindicato Unitario

Dons bé, ells, militars, banquers, polítics, jerarques de l’església, monarques.......i d’altes canalles (que amb un altre escrit ja els arreglaré....) sí que són molts, masses per mantenir-los a les esquenes del poble i per conviure amb la societat. Portem masses anys de silenci, són molts els que ens xuclen, així que trenquem el silenci d’una vegada. Reestructurem-los a ells, a tots els paràsits buròcrates manipuladors de la classe treballadora. No volem més enganys, estem despertant del llarg son del engany de la informació manipulada. Em preocupa, i molt, la desaparició del periodisme pur i independent, la seva substitució pel múscul propagandístic al servei del millor postor i pagat pel neoconservadurisme silenciós, és una tragèdia. La força de la mentida, la habilitat immensa de control social, la mort (i enterrament) d’uns valors que dia rere dia van trucant un cop i un altre cop a les portes de casa nostre. Hem de recuperar la solidaritat per totes i tots . Hem de lluitar per la recuperació de tots els drets que ens han pres a base de mentides i bombardejos sistemàtics d’informacions falses. Ja n’hi ha prou! No vull tornar a llegir un diari que em digui que som els treballadors els que tenim la culpa. No és veritat, la culpa

É S D ’ E LLS ! ! !
Sindicato Unitario 7

Despertem d’una vegada, és hora de fer-nos sentir tots junts, ells no tindran ni pau, ni descans, allà on vagin seran repudiats, seran maleïts per generacions i generacions. Els que vindran els tractaran de traïdors a la humanitat, pels segles dels segles. Juntes Podem! Ni un pas enrere. Valentí Rasa.

(1 ) La p l u tocrà ci a és el sistema de govern on el poder l'exerceixen els que acumulen més riquesa. Sol ser un tipus d'oligarquia, ja que el capital s'acumula en poques mans influents. Hi ha diversos mecanismes per assegurar que només els més rics puguin accedir al govern: un és determinar un capital mínim per entrar als càrrecs, com passava a la República Romana; un altre és restringir el dret a vot (sufragi censatari) i l'altre és que de facto, per la corrupció del sistema (caciquisme, suborns, lobbies de pressió), només els més rics puguin optar a càrrecs. El finançament de partits polítics ha estat vist com una forma de plutocràcia, on les grans companyies formen grups de pressió pagant les campanyes dels candidats afins.

8

Sindicato Unitario

A LA ATENCIÓN DE LA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Dña. Fátima Báñez García
Madrid, 4 de Marzo de 201 3

Distinguida Señora: Los Sindicatos que formamos la Coordinadora de Sindicatos del Transporte (CST), con implantación geográfica estatal y con representación mayoritaria en diversas Empresas de Transporte del Estado (Sindicato Unitario de Barcelona; Sindicato Unitario de Huelva; Intersindical Aragón- Colectivo Unitario de Trabajadores; Central Unitaria de Trabajadores de Galicia; Trabajadores por la Unidad de Clase y Sindicato Independiente Ferroviario de Valencia; Agrupación Sindical de Conductores de Sevilla; Intersindical Canaria; Kurpill de País Vasco; Plataforma Sindical EMT y Plataforma Sindical Independiente de BLAS), por la presente venimos a dejar constancia de nuestra posición unitaria con respecto a la

nueva regulación de las condiciones de acceso a la jubilación laboral que viene a completar la última Reforma del Sistema Público de Pensiones .
Sindicato Unitario 9

Consideramos que la modificación de la actual legislación en materia de jubilaciones y pensiones, por la vía de los acuerdos que establezca el denominado ‘Pacto de Toledo’, supone una pérdida de derechos del conjunto de la Clase Obrera de este país, que se ve abocada a permanecer en activo durante dos años más y sin que ello suponga una mejora sustancial de la cuantía de la prestación que recibirá, sino todo lo contrario, acarreando además una minoración de esa cuantía que no se prevé que pueda ser sustentada a través de fondos públicos distintos de los obtenidos por las cotizaciones sociales y rendimientos del trabajo, a los que los desorbitados rendimientos del capital y del consumo no contribuyen en nada. Por tanto nos manifestamos radicalmente en contra de dicha medida y nos proponemos el objetivo de su derogación por las vías legales que mejor convengan a los intereses y derechos de las trabajadoras y los trabajadores representados en nuestras organizaciones. Alternativamente a ello, en la vía de minorar el impacto que la nueva situación legal establece, considerando que la actual regulación prevé una negociación para excluir determinados colectivos de la obligatoriedad de permanecer en activo hasta la edad de los 67 años, y que las particularidades de nuestra actividad laboral como Trabajadores del Transporte Público Colectivo Urbano e Interurbano, es susceptible de ser incluida en dicha excepción a la norma, sería nuestro deseo poder tratarlo de forma directa con la Ministra responsable de la cartera de Empleo y Seguridad Social del Gobierno español. Considerando, asimismo, que los trabajadores y trabajadoras a las que representamos tienen derecho a que se escuchen sus planteamientos por voz de sus organizaciones sindicales y que 10 Sindicato Unitario

éstas evidencian su voluntad de participar aportando sus puntos de vista y sus propuestas alternativas. Desde esta Coordinadora de Sindicatos del Transporte, venimos a solicitar una reunión con la Señora Ministra de Empleo y Seguridad Social en el lugar, fecha y hora que a su interés mejor convenga y en la que esperamos tratar de forma monográfica el futuro de la jubilación laboral en nuestro sector, sin perjuicio de aquellos asuntos que usted pueda proponer. Sin otro particular, a la espera de una pronta y positiva contestación a nuestra solicitud, reciba un atento saludo. Por la Coordinadora de Sindicatos del Transporte

Fdo. Jaime García Merinero SECRETARIO GENERAL PLATAFORMA SINDICAL EMT
Esta carta fue entregada en el Ministerio de Trabajo para solicitar una entrevista con la ministra para exponer los motivos por los que los trabajadores del transporte deben estar incluidos en la exención de la Ley de jubilaciones, que permite a algunos colectivos de “especial condición o riesgo” jubilarse totalmente a los 60 años.

Es una lucha que se lleva desde la CST ya hace tiempo y esta reunión es un paso más para llegar a conseguirlo.

S i n d i ca to U n i ta ri o.

Sindicato Unitario

11

¡VICTORIA EN BUS NOU BARRIS!
Los conductores de Bus Nou Barris llegaron a un acuerdo con Sagalés después de 6 semanas de huelga indefinida. Varios compañeros y compañeras de Metro y Bus de TMB estuvimos en solidaridad con ellos en la manifestación convocada en Ciutat Meridiana el pasado 1 9 de Abril. Trabajadores y vecinos de la zona mostraron su rechazo a la precarización de un servicio público esencial y demostraron su rabia e indignación con una empresa -Sagalés- que ni respeta los acuerdos con sus trabajadores ni el derecho a la movilidad de los vecinos. La lucha es el camino y los compañeros de Bus Nou Barris han conseguido que su empresa retire el descuelgue del convenio, por lo que mantendrán sus condiciones económicas, sin recortes de salario y manteniendo la antigüedad. 12 Sindicato Unitario

Otro punto conseguido ha sido que la empresa retire los horarios partidos impuestos, a partir de ahora los servicios tendrán una duración de 8 horas continuas con 30 minutos de descanso. Además se ha recuperado la paga extra de Marzo que la empresa se negó a pagar. Queda pendiente la readmisión de un compañero despedido, aunque los abogados son optimistas y creen que se ganará el juicio, la plantilla de Bus Nou Barris no baja la guardia y se están planeando movilizaciones de apoyo durante el proceso judicial. Ante este asunto se ha dejado abierta la caja de resistencia en previsión de nuevas acciones. Una vez finalizada la huelga en Bus Nou Barris, queda pendiente la mejora del servicio de autobús en los barrios afectados: Torre Baró, Ciutat Meridiana y Vallbona. Los vecinos y vecinas quieren un servicio público igual que en el resto de la ciudad y reclaman que TMB se responsabilice de la explotación directa del servicio. Todo nuestro apoyo a los compañeros de Bus Nou Barris y a los vecinos y vecinas de los barrios afectados.

¡El transporte público no es un negocio!

Sindicato Unitario

13

Seguridad y Salud
El mes pasado hablamos de la CONCIENCIACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LOS ORGANOS DE DIRECCIÓN, en la que recomendábamos al Responsable de la UPRL que se leyera sobre ese tema una serie de NTPs (Notas Técnicas de Prevención), y realizando un ejercicio de autocrítica, aplicara y se aplicara las recomendaciones indicadas en las NTPs referidas. Ha pasado solamente un mes, pero haciendo una rápida valoración de ese poco espacio de tiempo, nos reafirmamos en nuestras sospechas y podemos afirmar, que el Responsable de la UPRL está demasiado ocupado en otros menesteres ajenos a su cargo para reciclarse en los temas preventivos, y ya no hablemos de llevar a la práctica las recomendaciones de concienciación. 14 realizar estas afirmaciones? El día 3 de mayo hubo una Inspección de Trabajo derivada una denuncia que los Delegados de Prevención, a raíz de una serie de acciones totalmente contrarias a cualquier principio de acción preventiva y mostrando un desprecio absoluto a las normas de seguridad eléctricas establecidas, nos referimos a la imprudencia temeraria de dos mandos de la cochera de Roquetes, los cuales cortaron dos candados de bloqueo de un seccionador de catenaria, retiraron la puesta a tierra de la catenaria (pértiga) y dieron tensión a la misma.

Cuando se oyeron unos gritos, se dieron cuenta que dos operarios de una empresa externa que mantienen los aires acondicionados de los trenes, estaban trabajando en el techo de los trenes en esa ¿En que nos basamos para cochera. Sindicato Unitario

Creíamos (ilusos de nosotros) que el artículo del mes pasado podía haber influido en la concienciación del responsable de la UPRL, sobre la necesidad de aplicar al máximo los principios acción preventiva, pero el

resultado delante del Inspector no pudo ser más decepcionante, ya que defendió la actitud de esos irresponsables con una vehemencia propia de otro irresponsable, cuando no había donde agarrarse. Ya que según la empresa, todo trabajador con capacidad de mando posee formación en Prevención de Riesgos Laborales a nivel básico (50 horas lectivas cursadas), para entre otros deberes, poder ejercer de Recurso Preventivo. Sindicato Unitario

Precisamente esa formación en PRL, colocaba a esos responsables de cocheras en un serio aprieto, ya que deben conocer al dedillo las “cinco reglas de oro” de la seguridad eléctrica, y en consecuencia, deberían saber que está totalmente prohibido retirar un enclavamiento mecánico (candados, en este caso) de un aparato eléctrico por personal distinto al que lo ha colocado, y en todo caso, si por una necesidad perentoria deben de ser retirados, existen procedimientos al efecto. Y aunque parezca paradójico, también existe un procedimiento establecido y vigente en Metro. Luego sobre otra denuncia, en la que la empresa pretende rascar unos segundos por vuelta en las maniobras de finales de línea, la empresa ordena a los AAC y MOTI a desplazarse por todo el tren entre la penúltima y la última estación (con pasaje), para ganar unos escasos segundos, obviando el principio de acción 15

preventiva de eliminar el servicio, y se le recordó que riesgo o minimizarlo al su deber es aplicar los máximo. principios de acción preventiva. Es otro ejemplo de Derivado de esa orden de irresponsabilidad, y todo para servicio, ya ha habido unos que algunos responsables de cuantos accidentes de Explotación se pongan trabajadores al realizarse ese medallitas y cobren su desplazamiento con el tren en “paguita” de objetivos. Lo que movimiento, además, del obvian, es que eso es a costa riesgo que conlleva de poner al personal a su desplazarse con pasaje, ya cargo en riesgos que hay cabreo generalizado innecesarios. y el pasaje lo paga con el que tiene más a mano. Pues el Pues desgraciadamente nos responsable de la UPRL, reiteramos en que intentó defender esa orden de difícilmente, este responsable servicio con la minimización de la UPRL, mejorará la del riesgo, cuando es seguridad y la salud de los sencillamente al revés, se trabajadores de TMB (Bus, está aumentado Metro y Projectes i Serveis de implícitamente el riesgo al Mobilitat). ejecutar esa orden de Es una verdadera pena. 16 Sindicato Unitario

COMITÉ DE EMPRESA
Pleno del 04/04/201 3:
Se trae al Comité de Empresa un escrito de recogida de firmas de Operarios de Material Móvil en el que solicitan la rotatividad en el disfrute de vacaciones. De un total de 11 6 Operarios, han firmado 66. Además, solicitan la realización de una asamblea de afectados para tratar el tema, tal y como se ha hecho con otras secciones que así lo han solicitado. 300. En el que se nos informa que el coste se subvenciona con la venta de tickets y a través de patrocinios de la Fundación TMB   –  El SINDICATO UNITARIO comenta que se debería solicitar información a la empresa sobre la Fundación TMB: qué función tiene, como se nutre de recursos, quién la compone, etc.     Se acuerda hacer un escrito a la empresa solicitando toda la información.   –  Informa el Presidente del C.E. que Jordi Mitjà le ha llamado para comentar que tienen un problema técnico para la publicación de las vacaciones y comenta que, primero las grabarían en SAP ya que, así se detectaría si hay algún error antes de publicarlas.     Después de un debate, se acuerda decirle que las publiquen como quieran pero, que lo hagan ya. 17

Información de Permanente del C.E.:

la

  –  Se informa de la recepción de tres resoluciones de Inspección de Trabajo sobre: Elaboración del Plan de Igualdad, ACIS (Temperaturas en periodo de verano) y sobre Prevención Acoso Sexual.   –  Se informa de la contestación de la empresa a la solicitud de este Comité sobre el coste que supone la salida a línea del tren Serie Sindicato Unitario

  –  Ya se han aclarado las dudas que se habían planteado en la última reunión de obras, por lo que se volverá a pedir la reunión con la empresa.   –  Se informa de que la empresa comunicó ayer que hasta el próximo martes no convocará al Comité para hablar sobre el tema de la jubilación parcial.     El Presidente solicitó a la empresa facilitara el listado del personal que estaría en edad de acceder a la jubilación parcial hasta 31 de diciembre de 201 8 y la responsable del departamento de Personal le respondió que no estaba autorizada a entregarla.   –  Comenta el Presidente que, el tema de las oficinas de CIAC se aplazó para abordarlo este jueves, se ha paralizado las movilizaciones y que se va a hacer al respecto.     Se comenta que lo correcto es crear una comisión para abordar en su seno las acciones a llevar a cabo y qué hacer cara al futuro. 18

Varios:
  ►   Se recuerda a este Comité, por parte de un sindicato que, el 1 2 de julio de 201 2, propuso, y se aprobó, la recusación del Inspector de Trabajo Sr. Blas Alascio y que, de momento no se ha hecho nada. Por lo que solicita se haga el escrito correspondiente y se presente.   ►   Se pregunta si se ha hecho el escrito referente a los TOLA's que se comentó en el Pleno anterior. Se responde que aún no pero, que se hará hoy y se entregará.   ►   Se acuerda solicitar la elaboración de un protocolo para ver qué tipo de EPI's y en qué forma deben hacer su labro.   ►   Se comenta que la asesoría jurídica AIDE solicita autorización de este Comité de Empresa para la publicación en su "Boletín" externo de la resolución de Inspección de Trabajo Sindicato Unitario

referente a la ROZ que vino a trabajar un día de huelga estando de vacaciones, omitiendo los nombres que figuran en la misma.       El Comité, por unanimidad, da la conformidad para que se publique.   ►   Se informa de que, la locutora que ha promocionado a Atención Digital y que se le estaban poniendo problemas para ocupar la nueva plaza, por falta de personal en su lugar de origen, se comenta que la semana próxima ya estará en su nuevo puesto de trabajo.   ►   Se pone de manifiesto que un compañero ACI ha llamado para comunicar que, en el boletín de multas han de poner su número de empleado. Se comenta por parte de varios miembros del C.E. que ya hace años que esto viene siendo así, que es más grave que la empresa pretenda que los compañeros lleven una chapa con su foto, número de empleado y Sindicato Unitario

nombre que el poner el número en la multa.   ►   El Presidente recuerda que, se le ha de dar una respuesta al respecto de la chapa a la empresa.     Se comentará en el próximo Pleno.

Pleno del 11 /04/201 3: Información de Permanente del C.E.: la
  –  Se informa al Pleno de la recepción del listado de los empleados que podrían jubilarse parcialmente has 31 de diciembre de 201 8.   –  Se informa de la reunión mantenida en la reunión de ayer en Paral·lel con la empresa sobre la jubilación parcial. 19

  –  Se informa que hoy jueves a las 1 7:30 hay una reunión en Zona Franca con el Sr. Didac Pestaña para abordar la problemática de la jubilación parcial.   –  Se informa al Comité de Empresa de las reuniones solicitadas a la empresa y que están pendientes de confirmación.   –  Se informa de la petición a la empresa para que nos facilite el censo de Operarios de Mantenimiento de Material Móvil.   –  Se informa de la recepción de listados de horas extras.

la jefatura ha solicitado aumentar la plantilla y, hay que hablar con los empleados que han firmado la hoja solicitando el cambio en la rotatividad de turnos, para ver si están dispuestos a hablar de este tema, por ejemplo: si en el plazo de dos años se incrementa la plantilla con el pase de habilitados a la categoría, se podría llegar a un acuerdo. Se abre un debate y se pospone para un Pleno posterior.

Usurpación de funciones.El SINDICATO UNITARIO informa que, el martes día 9 en Trinitat Vella L-1 , se produjo un accidente en una escalera mecánica, no teniendo conocimiento el AAC que prestaba servicio en dicha estación. La Operadora de Emergencia informa al AAC de dicho accidente para que proceda a dar de baja la escalera y que, el vigilante ya había realizado todas las gestiones con la persona accidentada. Sindicato Unitario

Recalificación de categoría.Se informa de que se va a solicitar la recalificación de categoría de un empleado y se solicita el informe favorable del C.E..

Telemando Sagrera.-

de

Energía

El Presidente expone que el problema es que quieren hacer cambios en la sección, 20

Después de un debate, se acuerda:   -  Realizar escrito solicitando explicaciones sobre este hecho.   -  Enviar escrito solicitando reunión con la empresa para tratar este tema y que aporten todos los datos referentes al hecho.

sobre cuestiones de seguridad en el mismo. Además los Delegados de Prevención, solicitaron el coste del Proyecto así como el del estudio del mismo, tras lo que la empresa les manifestó que aquel no era el foro para solicitar datos económicos. Se acuerda realizar un escrito solicitando el coste del estudio que ha realizado la consultora ICE, así como el coste del Proyecto y que aporten toda la información del mismo. También se solicitará a la empresa la relación de incidentes, accidentes y bajas durante el último año en el Taller de Sagrera. El día 6 de mayo los Delegados de Prevención, realizarán una visita al taller.

Concurso oposición RTM Grupo de Motores.El representante del C.E. en este tribunal explica al Pleno lo sucedido en el tribunal. Después de un debate se acuerda realizar un escrito a la directora de Personas de Metro, solicitando la paralización del proceso en base al incumplimiento de lo pactado en lo referente a la cobertura de vacantes.

Proyecto Sagrera.-

Se comenta lo hablado con el Comité de Seguridad y Salud referente a la presentación del Varios: Proyecto Sagrera y de lo transmitido por los Delegados   ►   Se comenta el correo electrónico recibido por todos de Prevención a la empresa Sindicato Unitario 21

los sindicatos sobre el hecho del día 9 de abril en Gerencia L-4, donde se dio la salida al último tren de pasaje a las 00:1 0, en lugar de las 00:00. Se acuerda mandar escrito al Sr. Toni Moltó solicitando información al respecto y las causas que motivaron dicho retraso.   ►   Se comenta otro correo electrónico recibido por todos los sindicatos, sobre el incidente ocurrido el 9 de abril de 201 3 en el Punt TMB de Diagonal. Se acuerda que sean los Delegados de Prevención los que se ocupen del tema.     Comenta el Presidente sobre la llamada recibida, que es del Inspector de Trabajo Sr. Blas Alascio comentando que la reunión sobre el procedimiento PR 1 89 se celebrará el jueves 1 8 de abril en la Inspección de Trabajo.

Pleno del 1 8/04/201 3: Información de la Permanente del C.E.:
  –  Se informa por parte del Presidente que no hay ninguna información de la Permanente desde el último Pleno.

Cobertura plaza Responsable de Relaciones Laborales.Se comenta a tardanza por parte de la empresa en la cobertura de la plaza de Responsable de Relaciones Laborales, con lo que eso representa en el retraso de todos los temas pendientes de despachar con la empresa. Se acuerda pedir explicaciones a la dirección de la empresa y a la dirección de Personas y hacer una lista de temas que tenemos pendientes para solicitar se empiece a convocar las reuniones con el fin de intentar darles salida.

22

Sindicato Unitario

Asamblea General.-

Se acuerda sacar un escrito de convocatoria a los Se debate sobre el tema de la trabajadores/as de Metro para convocatoria de la asamblea que acudan en su apoyo y un general de trabajadores, a fin escrito de solidaridad dirigido de someter a su aprobación, o a los trabajadores en lucha. no, el Plan de Jubilación     También se facilita un Parcial y la posible prórroga número de cuenta para que, de Convenio. Llegando a la todos aquellos que lo deseen conclusión de que, no debemos demorar mucho su puedan hacer aportaciones en convocatoria a fin de tener un apoyo a estos compañeros que llevan más de un mes en resultado antes de la huelga total indefinida. aprobación de los presupuestos de la   ►   El SINDICATO Generalitat. UNITARIO informa sobre un incidente ocurrido en Bach de Varios: Roda el día 1 3 de abril.   ►   El SINDICATO   ►   Se pregunta por la UNITARIO expone la situación del incidente de problemática que están sufriendo los trabajadores de Roquetes en las que se cortaron dos candados Sagalés que explotan las habiendo operarios líneas del Bus Nou Barris, trabajando encima del tren. invitando a todos los sindicatos del Comité de     La denuncia está puesta Empresa a apoyar la en Inspección, redactada por manifestación que convocan el S.U. y asumida por el resto los trabajadores afectados y de Delegados de Prevención. los vecinos del barrio.     Sindicato Unitario 23

  ►   Se habla de la propuesta de disfrute de R.J. en el colectivo de Puerta de Cocheras y se comenta la posibilidad de darle una vuelta más después del Pleno del C.E.     También se comenta sobre las reclamaciones que, parece hay en relación al escalafón del personal de P.C.

empresa.

Recursos Preventivos .Parece que han dado información al respecto de los Recursos Preventivos. En Escaleras Mecánicas la empresa ha nombrado a todos los trabajadores como Recurso Preventivo y estos pasan unas peticiones al C.E.

Después de un largo debate se llega a la conclusión de Pleno del 25/04/201 3: que:   -  Sólo eres recurso Información de la Preventivo de aquello para lo Permanente del C.E.:   –  Se informa por parte del que estás formado. Presidente que la empresa ha   -  Si no tienes para hacer las 40 horas de formación en facilitado la información casa, no lo hagas, suspende solicitada en su día sobre la el examen (dejar el examen Fundación TMB. en blanco)   –  Se comenta que la   -  La formación ha de ser en empresa aún no ha contestado, a fecha de hoy, a horas de trabajo. ningún escrito de los enviados   -  Solicitar reunión urgente ni a las reuniones solicitadas. con el Sr. Micas. Se solicita que cada sindicato   -  Escrito a la línea con la explicación del C.E. a los haga acopio de todos los escritos enviados para hacer trabajadores que puedan estar afectados por el tema de una relación de temas Recurso Preventivo. pendientes de tratar con la 24 Sindicato Unitario

Acuerdo Jubilaciones Parciales .Se abre un debate sobre el documento y se recuerda que mañana viernes a las 1 0:00 hay reunión con la empresa en Paral·lel

detalle.     Aprovechar también para solicitar información sobre la adaptación de validadoras con lector de proximidad.   ►   Desde el S.U. se informa sobre el trato que están recibiendo compañeros/as que, estando de baja están siendo llamados desde el servicio Médico de la empresa, con amenazas y forzándolos al alta y si no, dirigiéndolos al médico de cabecera.     Se da el caso de que, desde el servicio médico, solicitan permiso a la gerencia para rebajar a algún compañero de la conducción.     Deberíamos pedir una reunión para abordar el problema y , que Salud Laboral se dedique a hacer su trabajo.     Después del debate, se decide solicitar reunión con los responsables. 25

R.J. Puerta Cocheras.Finalmente, ya hay un borrador de propuesta a debatir con la empresa, por lo que se acuerda solicitar reunión para abordar el tema.

Varios:
  ►   Se informa que ya se está haciendo el cambio de cerraduras en las instalaciones y que el mantenimiento será externo.         Se acuerda insistir en el escrito que ya se le hizo a la empresa a ese respecto, incidiendo en el coste que eso va a representar en estos tiempos de recortes que estamos sufriendo, y si no hacen caso mandar escrito a la prensa informando del Sindicato Unitario

  ►   Se informa de que no se está dando la formación pertinente sobre el nuevo Reglamento de Circulación, no ha sido entregado a ningún trabajador, ni se ha dado formación sobre el mismo.     Se decide hacer un escrito manifestando que, si en una semana, no se articula cómo se va a dar la formación a los trabajadores, entendemos que este Reglamento no está en vigor y, nos regiremos por el anterior.   ►   Se informa por el miembro de la Comisión de Vivienda que, según la empresa el abordar en su seno el tema del tipo de interés del Préstamo de

Vivienda y la distancia de 30 km. para concederlo, no es aquel el foro para abordarlo.     Se acuerda solicitar la reunión de la Comisión Mixta y Paritaria para tratarlo y clarificarlo.

26

Sindicato Unitario

¡¡SEGUIMOS LUCHANDO!!
Sindicato Unitario 27

Sección Sindical, Est. Vilapicina
Tel. 93 298 75 93 - Fax 93 298 75 94 Tel. Int.: 5301 0 / 87593 - Fax 87594

Lunes a Viernes: De 9 h. a 1 7 h
www.sindicatounitario.es sumetro@tmb.cat

Móviles de emergencia
630 384 483 / 61 9 707 1 97

¡¡¡ AFILIATE !!!